Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
N 232/392 від 28 грудня 2002 року

Про бюджет
міста Києва на 2003 рік

( Із змінами, внесеними згідно до Рішення КМР
N 272/432 від 27.02.20
03 )

Відповідно до статті 76, статті 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 24 грудня 2002 року N 2305 "Про проект бюджету міста Києва на 2003 рік", Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1.1. Загальний обсяг доходів міського бюджету м. Києва на 2003 рік у сумі 3048751,8 тис. гривень, у тому числі субвенцій з Державного бюджету України 303441,4 тис. гривень на:

1.1.1. виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам у сумі 33156,1 тис. гривень;

1.1.2. надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 153651,3 тис. гривень;

1.1.3. надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 370,6 тис. гривень;

1.1.4. надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, передбачених чинним законодавством, (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд у міському та приміському електро- та автотранспорті окремих категорій громадян - 67089,8 тис. гривень, у тому числі пільг на послуги зв'язку - 10901,8 тис. грн.;

1.1.5. будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання,- 18310,3 тис. гривень;

1.1.6. надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення 18746,0 тис. гривень;

1.1.7. на виконання інвестиційних проектів - 12117,3 тис. гривень.

1.2. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Києва у сумі 2471738,6 тис. гривень, спеціального фонду міського бюджету м. Києва 577013,2 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку - 211617,3 тис. гривень (додаток N 1).

2. Державній податковій адміністрації в м. Києві довести контингенти надходжень податків і зборів, які враховані в бюджеті м. Києва, до районних у м. Києві державних податкових інспекцій та забезпечити мобілізацію доходів до бюджетів міста Києва, в т. ч. до міського бюджету в сумі 2224849,5 тис. гривень.

3. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету м. Києва на 2003 рік у сумі 3746251,8 тис. гривень, з урахуванням субвенцій із Державного бюджету України, в тому числі видатки загального фонду бюджету у сумі 2471738,6 тис. гривень, з них перевищення доходів над видатками, що передається до Державного бюджету України -903244,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду бюджету -1274513,2 тис. гривень за функціональною (додаток N 2) та відомчою (додаток N 3) структурою бюджету.

Головному фінансовому управлінню (районним у м. Києві фінансовим управлінням) у процесі виконання міського (районного) бюджету за обгрунтованим поданням головних розпорядників коштів міського (районного) бюджетів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною та економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень загального фонду.

4. Встановити, що фінансування головних розпорядників бюджетних коштів проводиться відповідно до затверджених у встановленому порядку помісячних розписів доходів і видатків лише по бюджетних зобов'язаннях, зареєстрованих у фінансових органах міста та органах державного казначейства, за умови виконання показників по мережі, штатах і контингентах, дотримання термінів виплати заробітної плати та виконанні обсягів робіт, надання послуг та придбання товарів.

5. Закріпити за бюджетами районів міста у 2003 році наступні джерела надходжень:

5.1. Загальний фонд бюджету

5.1.1. частину прибуткового податку з громадян та плати за землю, визначену на підставі п. 6 цього рішення;

5.1.2. плату за ліцензії та сертифікати, які видані місцевими органами виконавчої влади, в тому числі плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

5.1.3. плату за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

5.1.4. плату за оренду цілісних майнових комплексів комунальної власності територіальних громад районів;

5.1.5. надходження сум відсотків банків за користування тимчасово вільними коштами районних бюджетів;

5.1.6. місцеві податки і збори, крім комунального податку та ринкового збору, які сплачують підприємства, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

5.1.7. плату за спеціальне користування природними ресурсами;

5.1.8. податок на промисел;

5.1.9. державне мито;

5.1.10. плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

5.1.11. адміністративні штрафи, інші санкції і неподаткові надходження, які збираються на території району з підприємств і організацій комунальної власності територіальних громад районів та з установ, що фінансуються з районного бюджету;

5.1.12. податок на прибуток підприємств, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва що контролюють Державні податкові інспекції відповідних районів;

5.1.13. єдиний податок на підприємницьку діяльність (крім Печерського району, де закріплюється 50 відсотків надходжень).

5.2. Спеціальний фонд

5.2.1. власні надходження бюджетних установ та організацій, що фінансуються з районних бюджетів;

5.2.2. цільові фонди;

5.2.3. надходження коштів від приватизації майна комунальної власності територіальної громади районів.

6. Затвердити на 2003 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів районів міста:

                              у відсотках
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Назва районів |Прибутковий податок |Плата за землю|
| |з громадян | |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Голосіївський |12,0 | 40,0 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Дарницький |87,6 | 70,0 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Деснянський |91,6 | 90,0 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Дніпровський |56,8 | 40,0 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Оболонський |48,2 | 40,0 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Печерський |2,3 | 1,0 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Подільський |28,5 | 40,0 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Святошинський |61,7 | 40,0 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Солом'янський |18,7 | 40,0 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Шевченківський |5,6 | 15,0 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Разом по районних бюджетах |21,8 | 34,9 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Міський бюджет |78,2 | 65,1 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
|Всього по бюджету міста Києва|100 | 100 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|

7. Міському управлінню Державного казначейства України здійснювати казначейське обслуговування бюджету м. Києва за доходами, зараховувати доходи по податках і зборах до районних бюджетів згідно з п. 5, 6 цього рішення та до міського бюджету відповідно до додатку N 1 та п.6 цього рішення.

8. Затвердити перелік видатків районних бюджетів у м. Києві, які враховані в бюджеті м. Києва, при встановленні нормативів відрахувань загальнодержавних податків і зборів до бюджетів районів (додаток N 9).

9. Доручити Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації та фінансовим управлінням районів у м. Києві спільно з управлінням Державного казначейства м. Києва та районів розробити умови казначейського обслуговування бюджету м. Києва за видатками. Перехід на казначейське обслуговування здійснювати на основі укладених угод.

10. Затвердити на 2003 рік обсяг міжбюджетних трансфертів згідно з додатком N 4 до цього рішення:

10.1. кошти, що передаються до Державного бюджету України, в сумі 903244,4 тис. гривень;

10.2. субвенцію Оболонському району на благоустрій території смт. Пуща-Водиця у сумі 2000,0 тис. грн.

11. Встановити розмір резервного фонду міського бюджету м. Києва на 2003 рік у сумі 2480,0 тис. гривень.

12. Встановити обсяг коштів, які передаються з загального фонду міського бюджету м. Києва до спеціального фонду міського бюджету м. Києва 18310,3 тис. грн.

13. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Києва на 2003 рік за економічною структурою видатків:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- виплата процентів за боргом (код 1200);

- трансферти населенню (код 1340);

- трансферти місцевим бюджетам (код 1320);

- погашення основної суми боргу (4000).

14. Установити граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку міського бюджету м. Києва у сумі 697500,0 тис. грн.

15. Установити на 31 грудня 2003 року граничний розмір боргу міста Києва в сумі 697500,0 тис. грн. (додаток N 5).

16. Установити, що внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу боргу за погодженням з постійною комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Затвердити основні параметри здійснення запозичень до міського бюджету, згідно з додатком N 6 до цього рішення.

17. Доручити Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації брати зобов'язання на отримання короткотермінових позичок в межах суми половини граничного розміру боргу та запозичень.

Уповноважити заступника голови Київської міської державної адміністрації - начальника Головного фінансового управління залучати короткотермінові позички та здійснювати запозичення у фінансово-кредитних установах, з наданням в установленому порядку платіжної (бюджетної) гарантії, договорів поруки, застави майнових прав на грошові надходження, та підписувати відповідні угоди, здійснювати інші правові та організаційні дії щодо отримання та повернення залучених коштів, з урахуванням в бюджеті міста на відповідний рік видатків на повернення запозичень та їх обслуговування.

Внутрішні та зовнішні запозичення здійснюються відповідно до вимог п. 16 цього рішення.

18. Надати в 2003 році Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації за погодженням з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку міста право реструктуризовувати прострочену заборгованість перед містом за кредитами, залученими містом або під його гарантії, шляхом укладання з юридичними особамипозичальниками відповідних угод.

Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктурування, забезпечується заставою чи порукою або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та не реструктуризована за угодою про реструктурування, списується.

У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктурування та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом в частині, що не реструктурується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість в повному обсязі визнається простроченою та стягується Державною податковою адміністрацією у м. Києві у встановленому порядку.

19. Установити, що у разі настання гарантійного випадку, в 2003 році платежі на виконання містом гарантійних зобов'язань здійснюються за рахунок коштів загального фонду міського бюджету. В обсязі фактичних витрат міського бюджету, пов'язаних з виконанням містом гарантійних зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед містом за кредитами, залученими під гарантії міста Києва.

З моменту виникнення фактичних витрат міського бюджету на виконання містом зобов'язань, на суму таких витрат до міста переходять права кредитора та право вимагати від боржника відшкодування таких витрат у повному обсязі у встановленому законом порядку.

20. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації вносити пропозиції на розгляд Київської міської ради щодо збільшення частки міста в статутному фонді позичальників кредитів, залучених містом або під гарантії міста в рахунок погашення простроченої заборгованості таких позичальників перед містом.

21. Визнати в 2003 році Державну податкову адміністрацію у м. Києві органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими містом або під гарантії міста Києва.

22. Головним розпорядникам коштів бюджету м. Києва:

22.1. У тритижневий термін після затвердження відповідного бюджету та відповідно до вимог цього рішення забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста у 2003 році, і подати їх до Головного фінансового управління виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), фінансових управлінь виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністрацій) для здійснення фінансування бюджетних видатків у 2003 році.

22.2. Передбачити у кошторисах доходів і видатків бюджетних установ у повному обсязі асигнування на:

- заробітну плату працівників бюджетних установ, виходячи з умов оплати праці, визначених законодавством;

- нарахування на заробітну плату;

- проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання і водовідведення та природний газ, які споживаються бюджетними установами.

22.3. У ході виконання бюджету міста Києва брати бюджетні зобов'язання, лише передбачені в кошторисах видатків на 2003 рік.

22.4. Реєструвати бюджетні зобов'язання у відповідних фінансових органах міста та органах державного казначейства. Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів без відповідних бюджетних асигнувань та незареєстровані, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Розпорядники мають право брати бюджетні зобов'язання у 2003 році з урахуванням необхідності виконання зареєстрованих зобов'язань минулих років.

22.5. З метою запобігання відволікання бюджетних коштів від фінансування нагальних потреб не допускати виникнення дебіторської заборгованості терміном понад 1 місяць.

22.6. Взяти до відома, що згідно зі ст. 117 Бюджетного кодексу України місцеві фінансові органи та головні розпорядники бюджетних коштів у межах своїх повноважень призупиняють бюджетні асигнування у разі:

22.6.1. несвоєчасного та неповного подання звітності про виконання бюджету;

22.6.2. невиконання вимог щодо бухгалтерського обліку, складання звітності та внутрішнього фінансового контролю за бюджетними коштами і недотримання порядку перерахування цих коштів;

22.6.3. подання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету;

22.6.4. порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань;

22.6.5. нецільового використання бюджетних коштів.

22.7. Забезпечити поступове погашення кредиторської заборгованості бюджетних комунальних установ станом на 01.01.2003 року частково за рахунок бюджетних призначень поточного року та частково за рахунок їх власних доходів.

23. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації), головам районних у м. Києві державних адміністрацій довести до кожної бюджетної установи та організації завдання по скороченню енергоспоживання в 2003 році на 3-6%, відповідно до Указу Президента України від 26 червня 1999 року N 662 "Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами".

24. Встановити, що фінансування заходів міських програм може здійснюватися як інші субвенції бюджетам районів у встановленому порядку.

25. Затвердити у складі видатків міського бюджету м. Києва кошти на підвищення заробітної плати працівникам соціальнокультурної сфери.

Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) після прийняття відповідних рішень Кабінетом Міністрів України провести розподіл зазначених коштів між міським та районними бюджетами та провести відповідне фінансування як інші субвенції бюджетам районів.

26. Виконавчому органу Київради - Київській міській державній адміністрації при необхідності здійснювати протягом 2003 року, в межах загального обсягу субвенції з Державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, перерозподіл між видами допомог населенню, виходячи з їх фактичних нарахувань.

27. З метою оздоровлення фінансового стану підприємств, установ і організацій міста Києва надати пільги по сплаті земельного податку в 2003 році, за винятком площ будівель та споруд, що здаються в оренду іншим організаціям, в розмірі 99 та 50 відсотків згідно з додатком N 7.

28. Звільнити від сплати комунального податку комунальні підприємства "Київпастранс" та "Київський метрополітен".

29. Районним у місті Києві радам забезпечити надходження орендної плати від нежилих приміщень, що перебувають у комунальній власності територіальних громад районів, в обсягах, не менших ніж передбачено додатком N 10, та встановити норматив розподілу прибутку від здачі в оренду нежилих приміщень, що буде спрямовуватись на технічне обслуговування, модернізацію ліфтів та реконструкцію і капітальний ремонт житлового фонду.

30. Взяти до відома, що при визначенні обсягів районних бюджетів враховані кошти на виконання загальноміських заходів "Твій дім, твоє подвір'я", облаштування приміщень для чергових у житлових будинках, підготовку до опалювального сезону на 2003-2004 роки установ та закладів галузей освіти, охорони здоров'я, культури та житлового фонду згідно з додатком N 11.

Районним у м. Києві радам та їх виконавчим органам при формуванні та виконанні адресних програм із загальноміських заходів враховувати пропозиції депутатів та рішення Київради від 28.11.2002 N 104 "Про доручення виборців депутатам Київської міської ради XXIV скликання".

31. На виконання п. 24 рішення Київради від 05.07.2001 р. N 366/1342 "Про методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва" встановити КП "Київжитлоспецексплуатація" наступні розміри відрахувань від суми нарахованої орендної плати (без ПДВ) за користування майном територіальної громади м. Києва, яка надходить на його рахунок:

1) по вбудованих нежилих приміщеннях, що станом на 01.12.2001 р. перебували в комунальній власності районів міста після покриття витрат підприємства на їх утримання (податок на землю, амортизація, накладні витрати):

- 90 % перераховуються районним у м. Києві державним адміністраціям, на території яких розташовані вбудовані нежилі приміщення;

- 10 % залишаються в розпорядженні КП "Київжитлоспецексплуатація" для формування цільового фонду;

2) по інших приміщеннях:

- 70 % - на покриття витрат КП "Київжитлоспецексплуатація" по виконанню функцій з утримання житлового та нежитлового фонду міста;

- 30 % - на формування цільового фонду КП "Київжитлоспецексплуатація", напрямки використання якого погоджуються з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста.

32. Установити, що пропозиції підприємств, організацій, управлінь та відділів виконавчого органу Київської міської ради, виконавчих органів районних у м. Києві рад про збільшення видатків розглядаються лише при формуванні проекту бюджету 2004 року.

33. Зобов'язати керівників підприємств та організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва, які надають послуги та виконують роботи, і є отримувачами коштів бюджету міста, забезпечити дотримання рівня рентабельності не вище 12%.

34. Головному управлінню промислової, науково-технічної та інноваційної політики, управлінню з питань підприємництва та районним у м. Києві державним адміністраціям - здійснити заходи щодо спрощення процедури отримання та погодження суб'єктами підприємницької діяльності дозвільної та іншої документації, у тому числі шляхом створення комунальних підприємств по супроводженню такої документації в органах виконавчої влади.

35. Продовжити дію пункту 61 рішення Київради від 01.06.2000 N 127/848 "Про уточнення бюджету м. Києва на 2000 рік", пунктів 26, 34, 35, 37 рішення Київради від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік" та пунктів 20, 22, 25, 26, 29, 35, 37 рішення Київради від 20.12.2001 N 162/1596 "Про бюджет м. Києва на 2002 рік", пункту 1 рішення Київради від 15.01.2002 N 217/1651 "Про звільнення від сплати прибуткового податку окремих категорій громадян, яким надається матеріальна допомога з міського та районних в м. Києві бюджетів" згідно з додатком N 8.

36. Встановити, що головні розпорядники бюджетних коштів установ охорони здоров'я можуть затверджувати в штатних розписах чисельність тільки в кількості, яка повністю забезпечена фондом заробітної плати.

Районним у м. Києві радам при затвердженні бюджетів на 2003 рік затвердити ліміти штатної чисельності працівників установ охорони здоров'я в кількості, яка повністю буде забезпечена фондом заробітної плати.

37. Встановити, що оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл в шкільних таборах у 2003 році за рахунок районних бюджетів проводити на рівні не нижчому 2002 року, враховуючи, що кошти на зазначені оздоровчі заходи передбачені в районних у м. Києві бюджетах.

38. Взяти до відома, що надходження доходів загального фонду Державного бюджету України у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України у м. Києві, понад річні обсяги зараховуються у розмірі 100,0 відсотків до міського бюджету м. Києва.

Установити, що надходження доходів загального фонду Державного бюджету понад річні розрахункові обсяги до міського бюджету м. Києва розподіляються:

- 50% міському бюджету м. Києва;

- 50% районним у м. Києві бюджетам.

Зазначені надходження до відповідних бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація.

Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) після виходу відповідної постанови Кабінету Міністрів довести до районних у м. Києві податкових інспекцій та районних у м. Києві державних адміністрацій річні розрахункові обсяги доходів загального фонду Державного бюджету України, які мобілізуються на території району, та розробити порядок визначення та перерахування до районних у м. Києві бюджетів додаткових дотацій.

39. Взяти до відома, що перелік об'єктів, видатки на які у 2003 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, затверджується програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва.

40. Установити, то надходження до цільових фондів міського бюджету спрямовуються:

40.1. У сумі 248621,0 тис. грн. на капітальні вкладення;

40.2. У сумі 1200,0 тис. грн. на витрати, пов'язані з підготовкою інвестиційних проектів;

40.3. У сумі 500,0 тис. грн. на видатки, пов'язані з резервуванням земельних ділянок;

40.4. 100,0 тис. грн. на видатки, пов'язані з підготовчими роботами до здачі приміщень у оренду.

41. Встановити, що погашення основної суми боргу може здійснюватися за рахунок цільових фондів.

42. Визначити головними розпорядниками коштів цільових фондів спеціального фонду міського бюджету:

42.1. Головне управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації - коштів отриманих Головним управлінням житлового забезпечення та підпорядкованих йому організацій від продажу житлової та нежитлової площі з подальшим спрямуванням цих коштів на будівництво житла для поточного розподілу, службового житла, житла за схемою фінансування: 50 відсотків вартості - кошти населення, 50 відсотків вартості - кошти спеціального фонду міського бюджету;

42.2. Головне управління економіки та розвитку міста Київської міської державної адміністрації - всіх інших цільових фондів, які спрямовуються на капітальні вкладення.

43. Встановити, що у 2003 році для фінансування об'єктів капітального будівництва Головне управління економіки та розвитку міста Київської міської державної адміністрації відраховує районним у місті Києві державним адміністраціям 33,3% надходжень коштів від інвесторів (забудовників), що залучаються в порядку пайової участі на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва та 30% надходжень коштів від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальних громад м. Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва.

44. З метою підвищення зацікавленості населення в поширенні донорства, дозволити Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації забезпечувати постійних донорів щомісячними проїзними квитками на два види транспорту та передбачити кошти на ці витрати у міському бюджеті м. Києва, починаючи з 2003 року.

45. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

45.1. Забезпечити спрямування у 2003 році на будівництво житла для пільгових категорій громадян до 50% коштів, що отримуються Головним управлінням житлового забезпечення та підпорядкованими йому організаціями від реалізації житлової та нежитлової площі, яка ними споруджується:

45.2. При формуванні адресної програми будівництва житлових будинків на 2003 рік та наступні роки враховувати збільшення загальної житлової площі, що утворилася від будівництва житла за рахунок коштів, повернутих від позичальників молодіжного кредиту та відсотків за користування ним.

46. Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 року N 523 "Про виділення коштів на підготовку місць проживання та харчування учасників щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку у місті Києві в травні 1998 року", звільнити у 2003 році Головне управління комунального готельного господарства та туризму Київської міської державної адміністрації та відповідні суб'єкти підприємницької діяльності від сплати відсотків за користування отриманої ними позички.

( Пункт 46 в новій редакції згідно до Рішення КМР N 272/432 від 27.02.2003 )

47. Встановити, що в разі перевиконання обсягів власних надходжень бюджетних установ розміру відповідних витрат, встановлених додатком 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

- 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

- 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною функцією.

При цьому головний розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

48. З метою збільшення надходжень до бюджету м. Києва доручити виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо підготовки законопроектів по внесенню відповідних змін до Законів України "Про систему оподаткування", "Про плату за землю", де передбачити закріплення орендної плати за землю, як обов'язкового платежу, встановлення термінів її сплати, подання звітності та покладання контролю за її справлянням на податкову службу.

49. Покласти персональну відповідальність за забезпечення нарахування і сплату податків суб'єктами підприємницької діяльності до бюджетів тих районів, де вони були зареєстровані станом на 01.01.2003, на голову Державної податкової адміністрації у м. Києві та голів районних у м. Києві податкових інспекцій.

Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) разом з Державною податковою адміністрацією у м. Києві розробити та затвердити порядок врахування контингенту надходжень платників податків при формуванні проекту бюджету та порядок сплати податків у разі перереєстрування суб'єктів підприємницької діяльності протягом бюджетного періоду.

50. Встановити, що при відведенні земельних ділянок для будівництва жилих будинків слід передбачати передачу виконавчому органу Київради Київській міській державній адміністрації (Головному управлінню житлового забезпечення) 5% загальної площі цих жилих будинків (крім службового), а по земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку міста - 10% загальної площі цих жилих будинків (крім службового) або грошовими коштами, всіма забудовниками, незалежно від джерел фінансування, для забезпечення житлом громадян, що перебувають на квартобліку в районних у м. Києві державних адміністраціях, відселення з ділянок забудови, старих та непридатних для проживання будинків.

Встановити, що будівництво житлової площі за рахунок довготермінового державного пільгового кредиту для молодих сімей та за програмою "50 х 50" звільняється від цих відрахувань.

При здійсненні внесків грошовими коштами їх розмір визначається на підставі експертної оцінки вартості одного квадратного метра загальної площі відповідного будинку.

51. Подовжити дію Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, порядок залучення і використання пайових коштів та Методику розрахунку розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених рішенням Київради від 30.09.99. N 49/551, із змінами та доповненнями згідно з рішеннями Київради від 01.06.2000 N 127/848, від 26.12.2000 N 156/1133, від 05.07.2001 N 363/1339, від 20.12.2001 N 162/1596, від 27.12.2001 N 172/1606, розпорядження Київського міського голови від 10.09.2002 N 272.

52. Взяти до відома, що відповідно до підпункту 5 пункту 6 розділу 6 Бюджетного кодексу України фінансування Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та Національного музею Тараса Шевченка з 2003 року буде здійснюватися з Державного бюджету України.

Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити передачу вказаних об'єктів з 1 січня 2003 року в управління Міністерству культури і мистецтв без права зміни форм власності та перепрофілювання.

53. Установити, що кошти, які надійдуть в порядку повернення суб'єктами підприємницької діяльності сум фінансової допомоги, наданої в попередні роки, у 2003 році спрямовувати на заходи з фінансово-кредитної підтримки вітчизняного виробника та малого підприємництва у м. Києві у повному обсязі.

54. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) проводити розрахунки по всіх видах видатків, які здійснюються за рахунок субвенції, запланованої для м. Києва у Державному бюджеті України, через міський бюджет без розподілу їх між бюджетами районів міста.

55. Взяти до відома, що планові обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, можуть покриватися Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

56. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити щоквартальне подання Київській міській раді письмового звіту про хід виконання бюджету міста.

57. Дане рішення Київради набирає чинності з 1 січня 2003 року.

58. Додатки NN 1-11 є невід'ємними складовими цього рішення.

59. Відповідно до ст. 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити рішення Київради "Про бюджет м. Києва на 2003 рік" у газеті "Хрещатик".

60. Контроль за виконанням бюджету м. Києва на 2003 рік покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста.

Київський міський голова О. Омельченко

"Хрещатик" N 31 від 4 березня 2003 року

Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради