Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 49/551 від 30.09.99

(Рішення втратило чинність на підставі Рішення Київміськради
N 271/431 від 27.02.20
03)

Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників)
у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва

( Щодо продовження дії Нормативів додатково див. Рішення
Київміськради
N 196/698 від 28.12.
99 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Рішення
Київміськради
N 129/850 від 01.06.2000
N 127/848 від 01.06.20
00 )

( Щодо продовження дії Нормативів додатково див. Рішення
Київміськради
N 156/1133 від 26.12.20
00 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Рішення
Київміськради
N 363/1339 від 05.07.
01 )

( Щодо продовження дії Нормативів додатково див. Рішення
Київміськради
N 162/1596 від 20.12.20
01 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Рішення
Київміськради
N 172/1606 від 27.12.20
01

Розпорядження Київського міського голови
N 272 від 10.09.2002 )

( Щодо продовження дії Нормативів додатково див. Рішення
Київміськради
N 232/392 від 28.12.20
02 )

Керуючись п.22 та п.23 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), п.5 ст.22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1.1. Нормативи для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва та порядок залучення і використання пайових коштів (надалі - Нормативи), розроблених відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.11.98 N 2184 (додаток N 1).

1.2. Методику розрахунку розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (надалі - Методика) (додаток N 2).

2. Встановити термін дії Нормативів та Методики до 01.01.2000 року.

3. Здійснення заходів щодо залучення інвестицій в економіку міста Києва та підготовку розрахунків розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва доручити управлінню економіки за погодженням з постійними комісіями Київради з питань містобудування та землекористування і з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

4. При розгляді проекту бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2000 рік вирішити питання щодо подальшого застосування Нормативів та Методики.

5. Заборонити з 1 листопада 1999 року державним комунальним підприємствам та організаціям залучати на односторонніх засадах кошти інвесторів (забудовників) як пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, за винятком фінансування конкретних об'єктів, включених до затверджених Київрадою цільових програм за розрахунками, виконаними згідно з кошторисом зазначених об'єктів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Київради з питань містобудування та землекористування і з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

Міський голова О.Омельченко

Додаток N 1
до рішення Київської міської
ради від 30 вересня 1999 р.
N 49/551

( Дію Нормативів продовжено згідно з Рішеннями Київміськради
N 196/698 від 28.12.99
N 156/1133 від 26.12.2000
N 162/1596 від 20.12.2001 )

Нормативи
для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів
(забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки
соціально-економічного значення інвестиційних
проектів для міста

1.1. Загальні положення

Ці Нормативи визначають розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні (розвитку) соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в грошовому виразі (гривнях) без ПДВ в цінах на 01.01.99 р. Пайова участь (внесок) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (надалі - пайова участь) являє собою одноразовий внесок, який інвестор має сплатити до бюджету м. Києву з урахуванням ПДВ, що діє на дату сплати.

Одноразовий внесок включає в себе наступні складові:

- відшкодування витрат бюджету м. Києва на розширене відтворення його ресурсів;

- плати інвестора за право реалізувати свій проект будівництва (реконструкції) на території столиці. Дія цих Нормативів поширюється на всіх інвесторів (забудовників), що здійснюють на території міста Києва будівництво (реконструкцію) житла, об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури незалежно від їх форми власності, крім об'єктів, що споруджуються (реконструюються) на замовлення МДА (органів місцевого самоврядування) за кошти державного та міського бюджету. Враховуючи рекомендації Міністерства економіки України та Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України щодо визначення розміру пайової участі (внесків) інвесторів у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів (від 28.12.98 N 64-53/1025 та N 8/6-353), звільнюються від сплати пайової участі (внеску) інвестори (забудовники), які здійснюють:

- будівництво житла за рахунок коштів населення;

- добудову об'єктів незавершеного будівництва, які були придбані в процесі приватизації;

- будівництво гаражів, автостоянок і паркінгів за кошти населення;

- будівництво об'єктів торгівлі (крім ринків) для продажу продуктів харчування та товарів повсякденного попиту та громадського харчування (крім ресторанів);

- будівництво об'єктів побутового обслуговування населення (пральні, хімчистки, перукарні, об'єкти пошиття та ремонту одягу та взуття тощо);

- реставрацію пам'яток історії та культури;

- будівництво, реконструкцію або технічне переозброєння виробничих об'єктів із застосуванням новітніх технологій з дотриманням вимог щодо зменшення питомих витрат енергоресурсів, води, відведення стічних вод та норм забруднення навколишнього середовища порівняно з показниками, що встановлені діючими в Україні нормативами. У разі, якщо розрахункова сума розміру пайової участі та витрат на здійснення робіт, передбачених технічними умовами експлуатаційних служб міста (ДКО "Київводоканал" та ДКП "Київгаз") перевищує 25 відсотків вартості будівництва (реконструкції) об'єкта, незалежно від його функціонального призначення, згідно з затвердженим у встановленому порядку проектом будівництва (реконструкції), до сплати належить сума в розмірі 25 відсотків вартості будівництва (реконструкції) даного об'єкта.

1.2. Принципи визначення розміру пайової участі

Розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва визначається за принципами:

- компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури: інвестори мають компенсувати витрати бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури пропорційно навантаженню на інфраструктуру міста, яке вони будуть здійснювати реалізацією проекту будівництва (реконструкції);

- комплексного підходу до розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста: соціальна та інженерно-транспортна інфраструктура розвивається рівномірно по всій території міста;

- урахування соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста: розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) визначається з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста;

- сприяння залученню інвестицій в економіку міста: визначення розміру пайової участі з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста має створювати сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку міста.

1.3. Фактори, що впливають на розмір пайової участі

На розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) впливають:

- розрахункова вартість створення додаткової соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі квартир житлових будинків або об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури;

- економічна ефективність галузей народно-господарського комплексу міста;

- пріоритетність напрямків інвестування;

- територіальне розміщення об'єкта будівництва;

- збереження та додаткове створення робочих місць;

- обсяг інвестицій.

1.4. Розрахунок нормативів для визначення розмірів пайової участі
(внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням
оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва
(реконструкції) для міста

1.4.1. Норматив для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва

Нормативи для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста (надалі - Нормативи) розраховуються за наступною формулою:

Вартість будівництва інфраструктури міста, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі об'єкта, який буде споруджуватись або реконструюватись складається з питомої вартості будівництва наступних об'єктів:

- соціальної сфери - народна освіта та охорона здоров'я;

- інженерно-транспортної інфраструктури - водопостачання, каналізації, газопостачання, санітарної очистки та дощової каналізації, відкоригованих відповідно до ресурсоємності галузі, а також питомої вартості будівництва об'єктів вулично-дорожньої мережі та міського транспорту.

Вартість будівництва інфраструктури міста при спорудженні об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури або житла, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта, з урахуванням ресурсоємності галузі, в якій буде реалізовуватися проект будівництва (реконструкції) розраховується за наступною формулою:

КСЕЕ - коефіцієнт соціально-економічного значення. Коефіцієнт соціально-економічного значення враховує, який результат може отримати місто в результаті втілення проекту будівництва (реконструкції).

Коефіцієнт соціально-економічного значення розраховується за наступною формулою:

KСЕЕ = Е х П, де:

Е - коефіцієнт економічної ефективності галузі. Коефіцієнт економічної ефективності галузі враховує додаткове наповнення доходної частини бюджету міста за рахунок надходження основних податків (податок на прибуток підприємств та прибутковий податок з громадян). Його розмір встановлюється на основі аналізу наповнення доходної частини бюджету міста за минулий рік по основним галузям народно-господарського комплексу столиці;

П - коефіцієнт пріоритетності. Коефіцієнт пріоритетності характеризує відповідність можливого проекту будівництва (реконструкції) основним народно-господарським завданням розвитку соціально-економічного комплексу столиці.

1.4.2. Розрахунок вартості будівництва інфраструктури міста при будівництві житла та об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта, з урахуванням ресурсоємності галузі

Реалізація проектів будівництва (реконструкції) з будівництва (реконструкції) об'єктів призводить до збільшення навантаження на інфраструктуру міста: інженерну (водопостачання, каналізацію, газопостачання, санітарну очистку та дощову каналізацію), вулично-дорожню мережу, міський транспорт та соціальну сферу (житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування населення, охорона здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення, народна освіта, культура і мистецтво). В результаті виникає додаткова потреба в створенні нових або нарощуванні потужностей діючих об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери. Тобто мова йде про їх розширене відтворення.

Додаткову потребу в об'єктах соціальної сфери, інженерної інфраструктури і вулично-дорожньої мережі та міського транспорту було визначено на основі даних, отриманих в результаті вивчення сучасного стану відповідних галузей, співставлення із реальними потребами в її формуванні, із врахуванням існуючого Генерального плану, комплексу Генеральних схем розвитку окремих галузей та іншої проектної документації, розробленої в рамках розвитку Генерального плану у 1986 - 1998 роках. Враховано також контрольні показники розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста, закладені в Державній програмі соціально-економічного розвитку міста Києва до 2010 р. ( 1409-97 ), та напрямки територіального розвитку міста і розміщення житлово-цивільного будівництва відповідно до Програми проекту розміщення житлово-цивільного будівництва на період 2000 - 2005 рр., матеріалів Проекту розміщення та адресної програми житлово-цивільного будівництва на 2000 - 2002 рр. Крім того, були враховані також проблеми, що склалися в останні роки у зв'язку із новими соціально-економічними умовами, набуттям Києва статусу столиці незалежної держави, загальними кризовими явищами в економіці тощо.

1.4.2.1. Вартість будівництва інженерно-транспортної інфраструктури при будівництві об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта

На основі детальних розрахунків та визначення окремих складових частин системи інженерно-транспортної інфраструктури (водопостачання, каналізації, газопостачання, вулично-дорожньої мережі тощо), що є власністю територіальної громади міста, визначені питомі показники витрат в розрахунку на 1 кв. м загальної площі об'єктів виробничого призначення на період 2000 - 2010 рр.

Питомі показники вартості будівництва інженерно-транспортної інфраструктури при спорудженні об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури, розрахунок яких виконано у розділі 3 етапу роботи 2.4, наведені в табл. 11.

                            Таблиця 1

             Питомі показники
вартості будівництва об'єктів інженерно-транспортної
інфраструктури при будівництві об'єктів виробничого призначення
та ринкової інфраструктури на 2000 - 2010 рр.
(в середньому за рік)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Галузь інфраструктури | Вартість будівництва об'єктів інженерно-транспортної |
| | міста | інфраструктури міста, грн. |
| | |--------------------------------------------------------|
| | |на 1 кв. м загальної | на 1 куб. м загальної |
| | | площі об'єктів | площі об'єктів |
| | |виробничого призначення | виробничого призначення |
| | | та ринкової | та ринкової інфраструктури|
| | | інфраструктури | |
|---+----------------------------------+--------------------------+-----------------------------|
| | | | |
| 1 |Інженерна інфраструктура, всього: | 4.73 | 1.410 |
|---+----------------------------------+--------------------------+-----------------------------|
| |в тому числі: | | |
|---+----------------------------------+--------------------------+-----------------------------|
|1.1|водопостачання | 0.98 | 0.293 |
|1.2|каналізація | 2.73 | 0.810 |
|1.5|газопостачання | 0.02 | 0.007 |
|1.7|санітарна очистка | 0.53 | 0.160 |
|1.8|дощова каналізація, очисні споруди| 0.47 | 0.140 |
|---+----------------------------------+--------------------------+-----------------------------|
| 2 |Вулично-дорожня мережа та міський | 29.50 | 8.800 |
| |транспорт, всього: | | |
|---+----------------------------------+--------------------------+-----------------------------|
| |в тому числі: | | |
|---+----------------------------------+--------------------------+-----------------------------|
|2.1|Вулично-дорожня мережа | 11.80 | 3.500 |
|2.2|Міський транспорт | 17.70 | 5.300 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Потреба в потужностях об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури в різних галузях народногосподарського комплексу міста залежить від ресурсоємності виробництва. В зв'язку з цим відповідним чином має диференціюватись розмір питомих показників вартості будівництва інженерно-транспортної інфраструктури при будівництві об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури. Для того, щоб визначити цей взаємозв'язок було проведено аналіз існуючих нормативів щодо ресурсоємності виробництва основних галузей народногосподарського комплексу столиці, результатом якого стало виведення коефіцієнтів ресурсоємності галузей економіки.

                            Таблиця 2

              Коефіцієнти,
що враховують відносну ресурсоємність об'єктів виробничого
призначення та ринкової інфраструктури за галузями

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Галузі інвестування |Об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури |
| | |--------------------------------------------------------|
| | | Водопо- | Кана- |Газопо-| Сані- | Дощова| Транс- |
| | | стача- |лізація |стача- | тарна | кана- | порт та |
| | | ння | | ння |очистка |лізація|вулично- |
| | | | | | | | дорожні |
| | | | | | | | об'єкти |
|----+---------------------------------+----------+---------+-------+---------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| І. Об'єкти матеріального виробництва |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Промисловість: | | | | | | |
|----+---------------------------------+----------+---------+-------+---------+-------+---------|
|1.1 |Електроенергетика | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|1.2 |Хімічна та нафтохімічна | 3.7 | 3.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| |промисловість | | | | | | |
|1.3 |Машинобудування і металообробка | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
|1.4 |Деревообробна і целюлозно- | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| |паперова промисловість | | | | | | |
|1.5 |Промисловість будівельних | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| |матеріалів | | | | | | |
|1.6 |Скляна і фарфоро-фаянсова | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| |промисловість | | | | | | |
|1.7 |Легка промисловість | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|1.8 |Харчова промисловість | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
|1.9 |Поліграфічна промисловість | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
|1.10|Інші галузі промисловості | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| |(медична, борошно-круп'яна, інші)| | | | | | |
|----+---------------------------------+----------+---------+-------+---------+-------|
| 2 |Інші галузі матеріального | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| |виробництва: транспорт, зв'язок, | | | | | | |
| |будівництво (без житлового | | | | | | |
| |будівництва), матеріально- | | | | | | |
| |технічне постачання та збут, | | | | | | |
| |заготівлі, АЗС | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Об'єкти нематеріального виробництва |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Побутове обслуговування | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 1.0 | 1.0 |
| 4 |Загальноміські, районні та | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| |мікрорайонні громадсько- | | | | | | |
| |торговельні центри (будівлі, | | | | | | |
| |споруди та комплекси) для | | | | | | |
| |обслуговування населення | | | | | | |
| 5 |Наукова сфера | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 |Фінансування, кредитування, | 0.3 | 0.3 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| |страхування | | | | | | |
| 7 |Інші галузі нематеріальної сфери | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| |(управління, операції з | | | | | | |
| |нерухомістю (в тому числі | | | | | | |
| |будівництво офісних приміщень, | | | | | | |
| |готелів), ігорні заклади) | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

З введенням коефіцієнта ресурсоємності галузі розмір зведених питомих показників вартості будівництва інженерної інфраструктури при спорудженні об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури за галузями народногосподарського комплексу міста був відкоригований на відповідну величину коефіцієнта (табл. 13).

                            Таблиця 3

             Питомі показники
вартості будівництва інженерної інфраструктури при будівництві
об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури на
2000 - 2010 рр. (в середньому за рік) з урахуванням
ресурсоємності галузей, в розрахунку на 1 кв. м загальних площ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Галузі інвестування | Об'єкт інженерної інфраструктури |Питомий показник |
| | |----------------------------------------|вартості будів- |
| | |Водо- | Кана-|Газо- | Сані- |Дощова |ництва інженерної|
| | |поста-|лізація|поста- |тарна |каналі- |інфраструктури |
| | |чання | |чання |очистка| зація | |
| | | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| І. Об'єкти матеріального виробництва |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Промисловість: | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-----------------|
|1.1|Електроенергетика |1.18 | 2.73 | 0.04 | 0.53 | 0.47 | 4.95 |
|1.2|Хімічна та нафтохімічна промисловість |3.63 | 10.10 | 0.02 | 0.58 | 0.47 | 14.80 |
|1.3|Машинобудування і металообробка |1.18 | 3.28 | 0.03 | 0.69 | 0.47 | 5.65 |
|1.4|Деревообробна і целюлозно-паперова |0.98 | 2.73 | 0.01 | 0.58 | 0.47 | 4.77 |
| |промисловість | | | | | | |
|1.5|Промисловість будівельних матеріалів |1.27 | 2.46 | 0.03 | 0.58 | 0.47 | 4.81 |
|1.6|Скляна і фарфоро-фаянсова промисловість |0.98 | 2.73 | 0.02 | 0.53 | 0.47 | 4.73 |
|1.7|Легка промисловість |1.86 | 5.19 | 0.02 | 0.53 | 0.47 | 8.07 |
|1.8|Харчова промисловість |2.06 | 5.19 | 0.01 | 0.58 | 0.47 | 8.31 |
|1.9|Поліграфічна промисловість |0.88 | 2.46 | 0.004 | 0.69 | 0.47 | 4.504 |
|1.1|Інші галузі промисловості (медична, |0.98 | 2.73 | 0.02 | 0.53 | 0.47 | 4.73 |
| |борошно-круп'яна, інші) | | | | | | |
|1.1|Транспорт |0.98 | 2.73 | 0.02 | 0.53 | 0.47 | 4.73 |
|1.1|Зв'язок |0.98 | 2.73 | 0.02 | 0.53 | 0.47 | 4.73 |
|1.1|Будівництво (без житлового будівництва) |0.98 | 2.73 | 0.02 | 0.53 | 0.47 | 4.73 |
|---+--------------------------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-----------------|
| 2 |Інші галузі матеріального виробництва: |0.98 | 2.73 | 0.02 | 0.53 | 0.47 | 4.73 |
| |матеріально-технічне постачання та збут, | | | | | | |
| |заготівлі, АЗС | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Об'єкти нематеріального виробництва |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Побутове обслуговування |0.69 | 1.91 | 0.004 | 1.38 | 0.47 | 4.454 |
| 4 |Загальноміські, районні та мікрорайонні |1.18 | 1.91 | 0.01 | 1.06 | 0.47 | 4.63 |
| |громадсько-торговельні центри (будівлі, | | | | | | |
| |споруди та комплекси) для | | | | | | |
| |обслуговування населення | | | | | | |
| 5 |Наукова сфера |0.78 | 2.18 | 0.004 | 0.53 | 0.47 | 3.964 |
| 6 |Фінансування, кредитування, страхування |0.29 | 0.82 | 0.0 | 0.53 | 0.47 | 2.11 |
| 7 |Інші галузі нематеріальної сфери |0.98 | 2.73 | 0.02 | 0.53 | 0.47 | 4.73 |
| |(управління, операції з нерухомістю (в | | | | | | |
| |тому числі будівництво офісних приміщень, | | | | | | |
| |готелів), ігорні заклади) | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.2.2. Вартість будівництва об'єктів соціальної сфери при житловому будівництві, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта

Державною програмою соціально-економічного розвитку м. Києва до 2010 р. ( 1409-97 ) передбачено максимально можливе наближення до оптимального рівня забезпеченості населення об'єктами соціальної сфери з одночасним покращанням споживчих характеристик та збільшенням різноманітності послуг населенню.

Розрахунок додаткової потреби в підприємствах та установах соціальної сфери на 2000 - 2010 рр. був виконаний виходячи із потужності їх станом на 01.01.2000 р., прогнозу вибуття об'єктів та у відповідності з Диференційованими розрахунковими нормами сфери громадського обслуговування м. Києва, затвердженими рішенням виконкому міськради від 22.03.89 р. N 233, з урахуванням змін окремих нормативів, які встановлені директивними органами у 1990 - 1998 рр.

Вартість будівництва об'єктів соціальної сфери на 2000 - 2005 рр. та 2006 - 2010 рр. визначена на основі "Сборника укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народно-хозяйственного профиля (в цінах 1984 р.)", з урахуванням існуючої проектно-кошторисної документації, а також показників Державної програми соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 р. ( 1409-97 ). Ціни 1998 р. визначені відповідно до індексу зміни вартості підрядних робіт (без ПДВ) - 3.054, встановлених державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України ("інструктивні документи та листи...", випуск N 42 від 15 лютого 1999 р.).

При цьому враховано, що введення в дію нових об'єктів (за винятком житлового будівництва) лише опосередковано веде до збільшення навантаження на соціальну сферу. Житлове будівництво, яке передбачає збільшення навантаження на соціальну сферу, має покривати витрати на її відтворення. Розрахунок питомих показників вартості будівництва об'єктів соціальної сфери при житловому будівництві було виконано в розділі 3 етапу роботи 2.4, наведено в табл. 14.

                            Таблиця 4

             Питомі показники
вартості будівництва об'єктів соціальної сфери при житловому
будівництві на 2000 - 2010 рр.

-------------------------------------------------------------------------------------
| N | Підприємства та установи соціальної|Всього на період 2000 -|В середньому за |
| | сфери |2010 рр., тис. грн. | рік, в |
| | | |розрахунку на 1 |
| | | |кв. м загальних |
| | | | площ, |
| | | | гривень |
|---+--------------------------------------+-----------------------+----------------|
| 1 | Народна освіта, всього: | 644624 | 51.16 |
|---+--------------------------------------+-----------------------+----------------|
| | в т. ч.: | | |
|1.1| дитячі дошкільні заклади | 275940 | 21.90 |
|1.2| загальноосвітні школи | 368684 | 29.26 |
|---+--------------------------------------+-----------------------+----------------|
| 2 | Охорона здоров'я | 1112460 | 88.29 |
|---+--------------------------------------+-----------------------+----------------|
| | в т. ч.: | | |
|2.1| лікарні | 734700 | 58.31 |
|2.2| поліклініки | 377760 | 29.98 |
|---+--------------------------------------+-----------------------+----------------|
| 3 | ВСЬОГО: | 1757084 | 139.45 |
-------------------------------------------------------------------------------------

1.4.2.3. Питомі показники вартості будівництва об'єктів інфраструктури міста при будівництві об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури або житла в розрахунку на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта з урахуванням ресурсоємності галузей

Питомі показники вартості будівництва об'єктів інфраструктури міста при спорудженні об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури або житла на 1 кв. м загальної площі відповідного об'єкта розраховуються як сума вартості будівництва об'єктів інженерної інфраструктури (з урахуванням ресурсоємності галузей), міського транспорту та вулично-дорожніх мереж і соціальної сфери при будівництві об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури чи житловому будівництві на 2000 - 2010 рр. (в середньому за рік) в розрахунку на 1 кв. м загальних площ (табл. 15).

                            Таблиця 5

           Зведені питомі показники
вартості будівництва об'єктів інженерно-транспортної
інфраструктури та соціальної сфери при будівництві об'єктів
виробничого призначення та ринкової інфраструктури чи житловому
будівництві на 2000 - 2010 рр. (в середньому за рік) з
урахуванням ресурсоємності галузей в розрахунку на 1 кв. м
загальних площ*

   ---------------------
* При будівництві об'єктів виробничого призначення та
ринкової інфраструктури - на 1 кв. м загальної площі об'єктів
виробничого призначення та ринкової інфраструктури при житловому
будівництві - на 1 кв. м загальної площі житлових будинків.

------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Галузі інвестування | Об'єкти |Зведений, |
| | |--------------------------------------| питомий |
| | | Соціальна | Інженерна |Дорожня мережа|показники |
| | | сфера | інфра- | та міський | |
| | | | структура | транспорт | |
|----+---------------------------------+-----------+-----------+--------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| А. Об'єкти виробничого призначення |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| І. Сфера матеріального виробництва |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Промисловість: |
|----+-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1|Електроенергетика | 0.0 | 4.95 | 29.5 | 34.45 |
| 1.2|Хімічна та нафтохімічна | 0.0 | 14.80 | 29.5 | 44.30 |
| |промисловість | | | | |
| 1.3|Машинобудування і металообробка | 0.0 | 5.65 | 29.5 | 35.15 |
| 1.4|Деревообробна і целюлозно- | 0.0 | 4.77 | 29.5 | 34.27 |
| |паперова промисловість | | | | |
| 1.5|Промисловість будівельних | 0.0 | 4.81 | 29.5 | 34.31 |
| |матеріалів | | | | |
| 1.6|Скляна і фарфоро-фаянсова | 0.0 | 4.73 | 29.5 | 34.23 |
| |промисловість | | | | |
| 1.7|Легка промисловість | 0.0 | 8.07 | 29.5 | 37.57 |
| 1.8|Харчова промисловість | 0.0 | 8.31 | 29.5 | 37.81 |
| 1.9|Поліграфічна промисловість | 0.0 | 4.50 | 29.5 | 34.00 |
|1.10|Інші галузі промисловості | 0.0 | 4.73 | 29.5 | 34.23 |
| |(медична, борошно-круп'яна, | | | | |
| |інші) | | | | |
|1.11|Транспорт | 0.0 | 4.73 | 11.8 | 16.53 |
|1.12|Зв'язок | 0.0 | 4.73 | 29.5 | 34.23 |
|1.13|Будівництво (без житлового | 0.0 | 4.73 | 29.5 | 34.23 |
| |будівництва) | | | | |
|----+---------------------------------+-----------+-----------+--------------+----------|
| 2 |Інші галузі матеріального | 0.0 | 4.73 | 29.5 | 34.23 |
| |виробництва: матеріально-технічне| | | | |
| |постачання та збут, заготівлі, | | | | |
| |АЗС | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Сфера нематеріального виробництва |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Побутове обслуговування | 0.0 | 4.45 | 29.5 | 33.95 |
| 2 |Загальноміські, районні та | 0.0 | 4.63 | 29.5 | 34.13 |
| |мікрорайонні громадсько- | | | | |
| |торговельні центри (будівлі, | | | | |
| |споруди та комплекси) для | | | | |
| |обслуговування населення | | | | |
| 3 |Наукова сфера | 0.0 | 3.96 | 29.5 | 33.46 |
| 4 |Фінансування, кредитування, | 0.0 | 2.11 | 29.5 | 31.61 |
| |страхування | | | | |
| 5 |Інші галузі нематеріальної сфери | 0.0 | 4.73 | 29.5 | 34.23 |
| |(управління, операції з | | | | |
| |нерухомістю (в тому числі | | | | |
| |будівництво офісних приміщень, | | | | |
| |готелів), ігорні заклади) | | | | |
|--------------------------------------+-----------+-----------+--------------+----------|
| Б. Житлове будівництво | 139.45 | 0.0 | 0.0 | 139.45 |
------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.3. Розрахунок коефіцієнта соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста

Розвиток соціально-економічного комплексу міста напряму залежить від вибраного напрямку (генеральної мети розвитку). Відповідно до цього, на перспективу, визначаються цілі, завдання та заходи по їх реалізації, а також - основні пріоритетні напрямки та галузі народногосподарського комплексу. Цілі поділяються на коротко-, середньо- та довгострокові, а їх досягнення має сприяти вирішенню певних соціальних та економічних проблем в межах вибраного напрямку розвитку міста.

Проекти будівництва (реконструкції), що реалізуються на території міста, повинні сприяти досягненню визначених цілей та завдань. Це є можливим за умов, що вони будуть реалізовуватися відповідно до визначених пріоритетів розвитку соціально-економічного комплексу міста. Одним із заходів, який би дозволив стимулювати надходження коштів саме в ті галузі міського господарства, які віднесені до пріоритетних, є зменшення обсягів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (надалі за текстом - пайова участь). Для цього зведені питомі показники вартості будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери при будівництві об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури чи житловому будівництві на 2000 - 2010 рр. (в середньому за рік) з урахуванням ресурсоємності галузей в розрахунку на 1 кв. м загальних площ (надалі за текстом - зведені питомі показники вартості будівництва), які служать базою для розрахунку розміру пайової участі, можуть бути відкориговані на коефіцієнт соціально-економічного значення.

Коефіцієнт соціально-економічного значення враховує, який результат може отримати місто в результаті втілення проекту будівництва (реконструкції), виходячи з галузі, в якій він має реалізовуватися. Тому він може коригувати величину зведених питомих показників вартості будівництва як в сторону зменшення (якщо розвиток галузі, в якій реалізується проект будівництва (реконструкції), має важливе соціально-економічне значення для міста), так і в сторону збільшення (якщо розвиток галузі, в якій реалізується проект будівництва (реконструкції), не має важливого соціально-економічного значення для міста).

Коефіцієнт соціально-економічного значення є добутком двох множників (коефіцієнта економічної ефективності та коефіцієнта пріоритетності). Їх взаємозв'язок дозволяє враховувати значення галузі для соціально-економічного комплексу міста як на даний момент, так і на перспективу.

1.4.3.1. Розрахунок коефіцієнта економічної ефективності

Коефіцієнт економічної ефективності показує, наскільки важливою є та чи інша галузь міського господарства на даний момент (дзеркальне відтворення існуючої ситуації). Наприклад, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери зараз фінансується переважно за рахунок коштів бюджету м. Києва. Основними джерелами його поповнення є, в першу чергу, податки на прибуток підприємств та фізичних осіб. Місто зацікавлено в збільшенні обсягів надходження коштів за цими двома податками. Тому реалізація проектів будівництва (реконструкції) в тих галузях, які є найбільшими платниками цих податків до бюджету м. Києва, представляє для столиці значний інтерес з точки зору вирішення сьогочасних проблем.

Для того, щоб визначити розмір коефіцієнта економічної ефективності, було проаналізовано наповнення бюджету м. Києва в 1998 р. в частині податків на прибуток підприємств та фізичних осіб в розрізі основних галузей народногосподарського комплексу столиці. Було встановлено співвідношення обсягів сплати податків та чисельності працюючих у відповідних галузях та середнє значення по Києву (табл. 16).

                            Таблиця 6

            Аналіз відрахувань
до бюджету м. Києва податків на прибуток підприємств та фізичних
осіб в 1998 р. в розрізі основних галузей народногосподарського
комплексу міста, тис. грн.

--------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва галузі |Чисельність| Відрахування до бюджету |В розра-|Відхи- |
| |працюючих, | м. Києва |хунку на|лення від |
| | чол. |-------------------------------| 1-го | серед- |
| | |податок |податок на| разом |працюю- |нього по |
| | |на |прибу- | | чого | місту |
| | |прибуток |ток фізич-| | | |
| | |підпри- |них осіб | | | |
| | |ємств | | | | |
|--------------------------+-----------+---------+----------+----------+--------+----------|
|Сфера матеріального |447318.00 |657416.45|324875.00 | 982291.45| - | - |
|виробництва, всього | | | | | | |
|--------------------------+-----------+---------+----------+----------+--------+----------|
|в тому числі: | | | | | | |
|Промисловість, всього |180876.00 |370050.80|119752.42 | 489803.22| - | - |
|в тому числі: | | | | | | |
|електроенергетика |10666.00 |233132.00|6262.16 | 239394.17| 22.44 |20.67 |
|хімічна та нафтохімічна |12071.00 |2590.36 |11108.33 | 13698.69 | 1.13 |- 0.64 |
|промисловість | | | | | | |
|машинобудування і |91138.00 |46626.40 |33722.02 | 80348.42 | 0.88 |- 0.89 |
|металообробка | | | | | | |
|деревообробна і целюлозно-|5726.00 |740.10 |3364.88 | 4104.98 | 0.72 |- 1.06 |
|паперова промисловість | | | | | | |
|промисловість будівельних |9339.00 |236.48 |5909.91 | 6146.39 | 0.66 |- 1.11 |
|матеріалів | | | | | | |
|скляна і фарфоро-фаянсова |1662.00 |0.00 |766.75 | 766.75 | 0.46 |- 1.31 |
|промисловість | | | | | | |
|легка промисловість |17169.00 |7401.02 |5732.46 | 13133.48 | 0.76 |- 1.01 |
|харчова промисловість |17802.00 |74010.16 |20142.36 | 94152.52 | 5.29 | 3.52 |
|поліграфічна |6365.00 |2960.41 |5282.87 | 8243.28 | 1.30 |- 0.48 |
|промисловість | | | | | | |
|інші галузі |8938.00 |2353.88 |27460.66 | 29814.54 | 3.34 | 1.56 |
|промисловості | | | | | | |
|Транспорт |74665.00 |10634.68 |48903.91 | 59538.59 | 0.80 |- 0.97 |
|Зв'язок |15291.00 |116014.67|21343.61 | 137358.28| 8.98 | 7.21 |
|Будівництво |84921.00 |39638.34 |67465.56 | 107103.91| 1.26 |- 0.51 |
|Громадське харчування |6967.00 |48339.45 |3410.68 | 51750.12 | 7.43 | 5.66 |
|Торгівля |46100.00 |67675.22 |39135.87 | 106811.09| 2.32 | 0.54 |
|інші галузі матеріального |38498.00 |5063.29 |24862.94 | 29926.24 | 0.78 |- 0.99 |
|виробництва: матеріально- | | | | | | |
|технічне постачання та | | | | | | |
|збут, заготівлі, | | | | | | |
|виробничі види побутового | | | | | | |
|обслуговування, АЗС | | | | | | |
|--------------------------+-----------+---------+----------+----------+--------+----------|
|Сфера нематеріального |425738.00 |309372.45|255354.30 | 564726.75| - | - |
|виробництва | | | | | | |
|--------------------------+-----------+---------+----------+----------+--------+----------|
|в тому числі: | | | | | | |
|Освіта |107173.00 |237.43 |48109.85 | 48347.28 | 0.45 |- 1.32 |
|Охорона здоров'я |77269.00 |3867.16 |31220.48 | 35087.64 | 0.45 |- 1.32 |
|Соціальне забезпечення |2852.00 |0.00 |1128.61 | 1128.61 | 0.40 |- 1.38 |
|Культура і мистецтво |25324.00 |1933.58 |12080.15 | 14013.73 | 0.55 |- 1.22 |
|Наука |72737.00 |32870.82 |43102.01 | 75972.84 | 1.04 |- 0.73 |
|Житлово- |50456.00 |26103.30 |31012.80 | 57116.10 | 1.13 |- 0.64 |
|комунальне господарство | | | | | | |
|Фінансування, |24897.00 |183689.89|45768.28 | 229458.17| 9.22 | 7.44 |
|кредитування страхування | | | | | | |
|та банківська справа | | | | | | |
|інші галузі |65030.00 |60670.27 |42932.11 | 103602.38| 1.59 |- 0.18 |
|нематеріальної сфери | | | | | | |
|(управління, операції з | | | | | | |
|нерухомістю (в тому числі | | | | | | |
|будівництво офісних | | | | | | |
|приміщень, готелів), | | | | | | |
|ігорні заклади) | | | | | | |
|--------------------------+-----------+---------+----------+----------+--------+----------|
|Всього: |873056.00 |966788.90|580229.30 |1547018.20| 1.77 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------

Надалі визначили відхилення відрахувань відповідної галузі до бюджету в розрахунку на одного працюючого до середнього значення по місту. В залежності від того, який результат було отримано, галузі присвоїли відповідний коефіцієнт. При цьому керувалися наступною логікою: реалізація проекту в тій сфері економіки, відрахування до бюджету міста з якої є більшими за середній розмір, імовірніше за все, сприятиме зростанню доходної частини бюджету. В той же час, якщо розмір відрахувань по галузі менший за середнє значення, то, цілком вірогідно, що проект будівництва (реконструкції), який там планується втілити, може не принести очікуваного ефекту для міста. Тому від'ємним значенням було присвоєно підвищуючий коефіцієнт, а позитивним - знижуючий.

Для того, щоб визначити розмір коефіцієнта, було розроблено матрицю по типу матриці "Дженерал Електрик" - "МакКінзі". По вертикалі, в залежності від можливого розміру відхилення галузевого значення від середнього по місту, було встановлено значимість галузі для доходної частини бюджету м. Києва. По горизонталі - встановлено розмір відповідного коефіцієнта. В спрощеній формі ця матриця має наступний вигляд:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Розмір | Відхилення від |Значимості галузі | Відхилення від середнього |Розмір коефіці-|
| коефіці- | середнього по | для доходної | по місту розміру | єнта |
| єнта | місту розміру | частини бюджету | відрахувань до бюджету (в | |
| | відрахувань до | | розрахунку на 1-го | |
| | бюджету (в | | працюючого) | |
| | розрахунку на | | | |
| |1-го працюючого) | | | |
|------------+-----------------+------------------+---------------------------+---------------|
| 0.95 | від 0 до 2 | незначна | від - 0.01 до - 0.5 | 1.05 |
| 0.75 | від 2.01 до 10 | значна | від - 0.51 до - 1 | 1.5 |
| 0.5 | від 10 і вище | дуже значна | від - 1.01 і менше | 2 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Галузі були розділені на три групи, які формувалися в залежності від фактичного розміру відхилення. Кожній з них було присвоєно відповідний коефіцієнт економічної ефективності (табл. 17).

                            Таблиця 7

              Коефіцієнт
економічної ефективності галузей народногосподарського комплексу
міста

----------------------------------------------------------------------
| Назва галузі |Коефіцієнт економічної |
| | ефективності |
|--------------------------------------------+-----------------------|
| 1 | 2 |
|--------------------------------------------------------------------|
| Сфера матеріального виробництва |
|--------------------------------------------------------------------|
|Промисловість: | |
|--------------------------------------------+-----------------------|
|електроенергетика | 0.50 |
|хімічна та нафтохімічна промисловість | 1.50 |
|машинобудування і металообробка | 1.50 |
|деревообробна і целюлозно-паперова | 2.00 |
|промисловість | |
|промисловість будівельних матеріалів | 2.00 |
|скляна і фарфоро-фаянсова промисловість | 2.00 |
|легка промисловість | 2.00 |
|харчова промисловість | 0.75 |
|поліграфічна промисловість | 1.05 |
|інші галузі промисловості (медична, | 0.75 |
|борошномельно-круп'яна та комбікормова | |
|промисловість, інші) | |
|--------------------------------------------+-----------------------|
|Транспорт | 1.50 |
|--------------------------------------------+-----------------------|
|Зв'язок | 0.75 |
|--------------------------------------------+-----------------------|
|Будівництво (без житлового будівництва) | 1.50 |
|--------------------------------------------+-----------------------|
|Інші галузі матеріального виробництва: | 1.50 |
|матеріально-технічне постачання та збут, | |
|заготівлі, АЗС | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Сфера нематеріального виробництва |
|--------------------------------------------------------------------|
|Народна освіта | 2.00 |
|Охорона здоров'я | 2.00 |
|Фізична культура | 2.00 |
|Соціальне забезпечення | 2.00 |
|Культура та мистецтво | 2.00 |
|Житлове господарство | 1.50 |
|Комунальне господарство | 1.50 |
|Побутове обслуговування | 1.05 |
|Загальноміські, районні та мікрорайонні | 0.95 |
|громадсько-торговельні центри (будівлі, | |
|споруди та комплекси) для обслуговування | |
|населення | |
|Наука | 1.50 |
|Фінансування, кредитування страхування та | 0.75 |
|банківська | |
|інші галузі нематеріальної сфери | 1.05 |
|(управління, операції з нерухомістю (в тому | |
|числі будівництво офісних приміщень, | |
|готелів), ігорні заклади) | |
|--------------------------------------------+-----------------------|
|ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО | 1.50 |
----------------------------------------------------------------------

Коефіцієнт пріоритетності характеризує відповідність можливого проекту будівництва (реконструкції) основним народногосподарським завданням розвитку соціально-економічного комплексу столиці. Іншими словами цей коефіцієнт дозволяє врахувати головні пріоритети розвитку економіки міста та основні направлення соціальної політики, визначені на довгострокову перспективу.

Коефіцієнт враховує відповідальність галузі пріоритетам розвитку економіки міста і держави, перспективи соціальної та екологічної політики. Розмір коефіцієнта пріоритетності визначався на основі експертних бальних оцінок фахівців по ряду параметрів, визначених на основі наступних програмних документів, що визначають перспективи розвитку України та м. Києва, як її невід'ємної складової:

- Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 );

- Закон України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 );

- Державна програма соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 р. ( 1409-97 );

- щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 1998 р.";

- Програма "Україна-2010";

- Програма діяльності Кабінету Міністрів України;

- Концепція державної промислової політики України ( 272-96 );

- Указ Президента України "Про основні напрями соціальної політики на 1997 - 2000 роки" ( 1166/97 );

- Концепція залучення інвестицій в економіку міста Києва.

В якості експертів були запрошені науковці, практичні робітники та потенційні інвестори, які обізнані з проблем розвитку промисловості столиці та інвестиційного клімату в місті. Загалом було опитано 56 експертів.

Експертне опитування здійснювалося в формі стандартизованого інтерв'ю (анкетування). Методика передбачала отримання відповідей на поставлені запитання у формалізованому вигляді, де якісним оцінкам відповідають кількісні, за семибальною шкалою. Обробка експертних оцінок включала їх попередній аналіз на узгодженість та достовірність, врахування індивідуальної шкали переваг, а також зважуванням за рівнем компетентності та інформованості експертів.

Для визначення пріоритетності окремих галузей для інвестування, виходячи з аналізу наведених вище програмних документів, були обрані такі параметри: екологічна безпечність галузі; соціальна пріоритетність, ефективність завантаження інфраструктури міста, перспективність структурних зрушень, розвиток та використання науково-освітнього потенціалу. Рейтингова оцінка по цим параметрам визначалася за шкалою:

----------------------------------------------------------------------
|Якісна оцінка| Дуже |Погано|Незадо-|Середньо| Задо-|Добре|Дуже добре|
| |погано| |вільно | |вільно| | |
|-------------+------+------+-------+--------+------+-----+----------|
|Кількісна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|оцінка | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------

Загальне значення пріоритетності кожної галузі, що оцінювалась експертами, визначалося на основі середніх бальних оцінок по кожному з параметрів. Коефіцієнт пріоритетності галузі розраховувався як зворотня величина до рейтингів пріоритетності, визначених на підставі експертних оцінок для кожної з галузей народногосподарського комплексу міста. Таким чином, галузі, що мали максимальне значення пріоритетності розвитку для міста, мають найменший коефіцієнт пріоритетності (див. табл. 18).

                            Таблиця 8

              Коефіцієнт
пріоритетності галузей народногосподарського комплексу міста

-------------------------------------------------------------------------------
| Назва галузі | Пріоритетність галузі |
| |(підгалузі) інвестування|
|----------------------------------------------------+------------------------|
| 1 | 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Сфера матеріального виробництва |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Промисловість: | |
|----------------------------------------------------+------------------------|
|електроенергетика | 0.90 |
|хімічна та нафтохімічна промисловість | 0.80 |
|машинобудування і металообробка | 0.30 |
|деревообробна і целюлозно-паперова промисловість | 0.90 |
|промисловість будівельних матеріалів | 0.40 |
|скляна і фарфоро-фаянсова промисловість | 1.00 |
|легка промисловість | 0.30 |
|харчова промисловість | 0.70 |
|поліграфічна промисловість | 0.90 |
|інші галузі промисловості (медична, борошномельно- | 1.40 |
|круп'яна та комбікормова промисловість, інші) | |
|Транспорт | 0.30 |
|Зв'язок | 0.90 |
|Будівництво (без житлового будівництва) | 0.60 |
|Інші галузі матеріального виробництва: матеріально- | 1.50 |
|технічне постачання та збут, заготівлі, АЗС | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Сфера нематеріального виробництва |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Народна освіта | 0.50 |
|Охорона здоров'я | 0.20 |
|Фізична культура | 0.20 |
|Соціальне забезпечення | 0.00 |
|Культура та мистецтво | 0.50 |
|Житлове господарство | 0.20 |
|Комунальне господарство | 0.20 |
|Побутове обслуговування | 0.95 |
|Загальноміські, районні та мікрорайонні громадсько- | 0.95 |
|торговельні центри (будівлі, споруди та комплекси) | |
|для обслуговування населення | |
|Наука | 0.40 |
|Фінансування, кредитування страхування та | 3.00 |
|банківська | |
|інші галузі нематеріальної сфери (управління, | 2.00 |
|операції з нерухомістю (в тому числі будівництво | |
|офісних приміщень, готелів), ігорні заклади) | |
|----------------------------------------------------+------------------------|
|ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО | 0.05 |
-------------------------------------------------------------------------------

                            Таблиця 9

              Коефіцієнт
соціально-економічного значення проекту будівництва
(реконструкції) для міста

-------------------------------------------------------------------------------
| Назва галузі | Коефіцієнт соціально- |
| | економічного значення |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Сфера матеріального виробництва |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Промисловість: | |
|---------------------------------------------------+-------------------------|
|електроенергетика | 0.45 |
|хімічна та нафтохімічна промисловість | 1.20 |
|машинобудування і металообробка | 0.45 |
|деревообробна і целюлозно-паперова промисловість | 1.80 |
|промисловість будівельних матеріалів | 0.80 |
|скляна і фарфоро-фаянсова промисловість | 2.00 |
|легка промисловість | 0.60 |
|харчова промисловість | 0.53 |
|поліграфічна промисловість | 0.95 |
|інші галузі промисловості (медична, борошномельно- | 1.05 |
|круп'яна та комбікормова промисловість, інші) | |
|Транспорт | 0.45 |
|Зв'язок | 0.68 |
|Будівництво (без житлового будівництва) | 0.90 |
|інші галузі матеріального виробництва: матеріально-| 2.25 |
|технічне постачання та збут, заготівлі, АЗС | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Сфера нематеріального виробництва |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Народна освіта | 1.00 |
|Охорона здоров'я | 0.40 |
|Фізична культура | 0.40 |
|Соціальне забезпечення | 0.00 |
|Культура та мистецтво | 1.00 |
|Житлове господарство | 0.30 |
|Комунальне господарство | 0.30 |
|Побутове обслуговування | 1.00 |
|Загальноміські, районні та мікрорайонні громадсько-| 0.90 |
|торговельні центри (будівлі, споруди та комплекси) | |
|для обслуговування населення | |
|Наука | 0.60 |
|Фінансування, кредитування страхування та | 2.25 |
|банківська | |
|інші галузі нематеріальної сфери (управління, | 2.10 |
|операції з нерухомістю (в тому числі будівництво | |
|офісних приміщень, готелів), ігорні заклади) | |
|---------------------------------------------------+-------------------------|
|ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО | 0.08 |
-------------------------------------------------------------------------------

Після того, як були визначені коефіцієнти економічної ефективності та пріоритетності, було розраховано коефіцієнт соціально-економічного значення (див. табл. 19). Його застосування дає змогу враховувати значення проекту будівництва (реконструкції) для міста в залежності від галузі, в якій він буде реалізовуватися.

Нормативи для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста для відповідної галузі народногосподарського комплексу міста визначаються шляхом перемноження питомих показників вартості будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери при будівництві об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури чи житловому будівництві на 2000 - 2010 рр. (в середньому за рік) з урахуванням ресурсоємності галузей, в розрахунку на 1 кв. м загальних площ, наведених в табл. 15, на відповідний коефіцієнт соціально-економічного значення, приведені в табл. 20.

                            Таблиця 10

           Розрахунок нормативів
пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з
урахуванням соціально-економічного значення проекту будівництва
(реконструкції) для міста

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва галузі |Зведені питомі показники вартості |Коефі- |Пріори-|Коефі- | Нор- |
| |будівництва міської інфраструктури |цієнт |тетні- | цієнт | матив, |
| |при будівництві об'єктів виробничого|еконо- |сть |соціаль-| грн. |
| |призначення та ринкової інфраструк-|мічної |галузі | но- |(п.5 х |
| |тури в житловому будівництві з |ефек- |інвес- |еконо- | п.8 ) |
| |урахуванням всіх об'єктів соціальної|тивно- |тування|мічної | |
| |сфери, місцевої та міської мережі на|сті | |ефектив-| |
| |1 кв. м загальної площі, грн. | | | ності | |
| |------------------------------------| | |(п.6 х | |
| |соціальна| інже- |вулично-| всього| | |п.7) | |
| | сфера | нерна |шляхова | | | | | |
| | | інфра- |мережа | | | | | |
| | |структура| та | | | | | |
| | | |міський | | | | | |
| | | |транс- | | | | | |
| | | |порт | | | | | |
|-----------------------------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сфера матеріального виробництва |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Промисловість: | | | | | | | | |
|електроенергетика | 0.00 | 4.95 | 29.50 |34.45 | 0.50 | 0.90 | 0.45 | 15.50 |
|хімічна та нафтохімічна | 0.00 | 14.80 | 29.50 |44.30 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 53.16 |
|промисловість | | | | | | | | |
|машинобудування і | 0.00 | 5.65 | 29.50 |35.15 | 1.50 | 0.30 | 0.45 | 15.82 |
|металообробка | | | | | | | | |
|деревообробна і целюлозно- | 0.00 | 4.77 | 29.50 |34.27 | 2.00 | 0.90 | 1.80 | 61.69 |
|паперова промисловість | | | | | | | | |
|промисловість будівельних | 0.00 | 4.81 | 29.50 |34.31 | 2.00 | 0.40 | 0.80 | 27.45 |
|матеріалів | | | | | | | | |
|скляна і фарфоро-фаянсова | 0.00 | 4.73 | 29.50 |34.23 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 68.46 |
|легка промисловість | 0.00 | 8.07 | 29.50 |37.57 | 2.00 | 0.30 | 0.60 | 22.54 |
|харчова промисловість | 0.00 | 8.31 | 29.50 |37.81 | 0.75 | 0.70 | 0.53 | 19.85 |
|поліграфічна промисловість | 0.00 | 4.50 | 29.50 |34.00 | 1.05 | 0.90 | 0.95 | 32.13 |
|інші галузі промисловості | 0.00 | 4.73 | 29.50 |34.23 | 0.75 | 1.40 | 1.05 | 35.94 |
|(медична, борошно- | | | | | | | | |
|мельно-круп'яна та | | | | | | | | |
|комбікормова промисловість, | | | | | | | | |
|чорна та кольорова | | | | | | | | |
|металургія, інші) | | | | | | | | |
|Транспорт | 0.00 | 4.73 | 11.80 |16.53 | 1.50 | 0.30 | 0.45 | 7.44 |
|Зв'язок | 0.00 | 4.73 | 29.50 |34.23 | 0.75 | 0.90 | 0.68 | 23.11 |
|Будівництво (без житлового | 0.00 | 4.73 | 29.50 |34.23 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 30.81 |
|будівництва) | | | | | | | | |
|інші галузі матеріального | 0.00 | 4.73 | 29.50 |34.23 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 77.02 |
|виробництва: матеріально- | | | | | | | | |
|технічне постачання та збут, | | | | | | | | |
|заготівлі, АЗС | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сфера нематеріального виробництва |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Побутове обслуговування | 0.00 | 4.45 | 29.50 |33.95 | 1.05 | 0.95 | 1.00 | 33.87 |
|Загальноміські, районні та | 0.00 | 4.63 | 29.50 |34.13 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 30.80 |
|мікрорайонні громадсько- | | | | | | | | |
|торговельні центри (будівлі, | | | | | | | | |
|споруди та комплекси) для | | | | | | | | |
|обслуговування населення | | | | | | | | |
|Наука | 0.00 | 3.96 | 29.50 |33.46 | 1.50 | 0.40 | 0.60 | 20.08 |
|Фінансування, кредитування | 0.00 | 2.11 | 29.50 |31.61 | 0.75 | 3.00 | 2.25 | 71.12 |
|страхування та банківська | | | | | | | | |
|справа | | | | | | | | |
|інші галузі нематеріальної | 0.00 | 4.73 | 29.50 |34.23 | 1.05 | 2.00 | 2.10 | 71.88 |
|сфери (управління, операції | | | | | | | | |
|з нерухомістю (в тому числі | | | | | | | | |
|будівництво офісних | | | | | | | | |
|приміщень, готелів), ігорні | | | | | | | | |
|заклади) | | | | | | | | |
|-----------------------------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+--------+--------|
|ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО | 139.45 | 0.00 | 0.00 |139.45 | 1.50 | 0.05 | 0.08 | 10.46 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5. Розрахунок коригуючих коефіцієнтів для визначення розмірів
пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з
урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів
будівництва (реконструкції) для міста

1.5.1. Розрахунок зонального коефіцієнта

Зональний коефіцієнт коригує нормативну величину розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням цінності земельної ділянки, на якій планується реалізовувати проект будівництва (реконструкції), відповідно до витрат, понесених містом в минулому періоді.

На кошторисну вартість будівництва відносяться пропорційно до будівельного обсягу витрати, пов'язані з освоєнням території будівництва, прокладкою зовнішніх мереж, благоустроєм території тощо, загальний розмір яких визначається зведеними кошторисними витратами або даними щодо витрат по місту, мікрорайону або кварталу. При розміщенні в першому (цокольному) і підвальному поверхах житлового будинку підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування населення або при прибудові до житлового будинку для цих підприємств спеціальних приміщень в верхньому поверсі витрати на інженерне обладнання і благоустрій території відносяться як на житлову так і на нежитлову частину будинку пропорційно будівельним обсягам житлової та нежитлової частини будинку.

Тому при визначенні розміру пайової участі, яку має сплачувати інвестор (забудовник), слід враховувати доцільність і раціональність форм використання міських територій, як одного з найважливіших показників економічної ефективності забудови або реконструкції міста. Землі, що відводяться під будівництво, при однакових витратах можуть забезпечувати різний соціальний і економічний ефект як при реконструкції, так і при освоєнні нових територій. Земельні ділянки мають свої специфічні властивості і, в залежності від ступеня їх освоєння, цінність. Остання залежить від таких факторів як: придатність території до забудови, інженерно-будівельна характеристика грунтів, забезпеченість інженерними спорудами і комунікаціями, функціональна зручність проживання, транспортна доступність, розташованість ділянок в плані міста відносно існуючих і можливих транспортних зв'язків з центральними районами, суспільними, торговими і культурними центрами, промисловими зонами, фактор транспортної втоми, санітарно-гігієнічні умови, природне оточення, рентабельність діючих поблизу підприємств обслуговування, ряд інших.

Оцінка території за цими критеріями вже була проведена раніше і її результати були затверджені рішенням Київської міської ради N 216 від 10 липня 1997 р. Територію міста було розділено на 148 економіко-планувальних зон, яким в залежності від їх народногосподарської цінності, присвоєні відповідні коефіцієнти (ступінь народногосподарської цінності) в межах від 0,40 до 7,02. При визначенні розміру цього коефіцієнта було враховано вплив не лише наведених вище факторів, але й таких, як пріоритетність розвитку відповідної території, її економічне значення для міста. Оскільки ці фактори в даній роботі були враховані при визначені коефіцієнта соціально-економічної значимості галузі, використання ступеня народногосподарської цінності території у встановлених рішенням N 216 давало б подвійний рахунок.

Для того, щоб запобігти виникненню такої ситуації, необхідно визначити величину впливу факторів, що характеризують соціально-економічне значення території на ступінь її народногосподарської цінності. Було проведено аналіз робіт, які служили основою для встановлення розміру коефіцієнта народногосподарської цінності землі. Метою аналізу було визначення впливу саме цінності земельної ділянки, відповідно до витрат, понесених містом в минулому періоді на її освоєння. На основі проведеного аналізу встановлено вплив цього фактору, величина якого знаходиться в межах від 0,9 до 2. Оскільки відхилення розміру коефіцієнта для аналогічних за своїми параметрами економіко-планувальних зон стало значно меншим, вони були зведені в десяти ситуаційних класах. Розмір зонального коефіцієнта було визначено відповідно до цих змін (див. табл. 21).

                            Таблиця 11

           Зональні коефіцієнти

--------------------------------------------------------------------------------------------
|Ситуацій | Номер економіко-планувальної зони | Розмір |
|ний клас | | коефіцієнта|
|---------+-------------------------------------------------------------------+------------|
| 1 |64, 133, 134, 132, 139, 145, 121, 148, 144, 146, 22, 135, 136, 89, | 0,92 |
| |65, 127, 137, 125, 131, 143, 77, 103, 116, 128 | |
| 2 |120, 126, 78, 130, 147, 138, 66, 119, 111, 115, 141, 29, 70, 114, | 0,95 |
| |140, 142, 98, 69, 102, 123, 79, 99, 117 | |
| 3 |59, 107, 35, 109, 122, 55, 100, 30, 68, 113, 42, 51.83, 97 | 0,98 |
| 4 |90, 20.72, 21, 28, 19, 52, 118, 36, 82, 88, 94, 96, 74, 105, 31, | 1,04 |
| |46, 63, 80, 87, 101, 9, 39, 50, 54, 108, 75, 71, 24 | |
| 5 |60, 67, 16, 40, 53, 85, 110, 18, 33, 49, 92, 124, 76, 10, 37, 73, | 1,12 |
| |81, 86, 91, 104, 106, 129, 43, 93, 6, 58, 112, 41 | |
| 6 |44, 45, 32, 61, 95, 62, 14, 27, 23, 48 | 1,20 |
| 7 |56, 84, 57, 7, 26, 34, 38, 47, 17 | 1,31 |
| 8 |25, 11, 12, 15, 8, 13, 3 | 1,56 |
| 9 |4, 5, 2 | 1,78 |
| 10 |1 | 2,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------

                            Таблиця 12

    Економіко-планувальне зонування території м. Києва*

-------------
* Додаток до рішення Київської міської ради від 10.07.97 N 216.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Економіко-планувальні зони | Опис меж економіко-планувальних зон |
| території м. Києва | |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------|
|1. РАЙОН ХРЕЩАТИКА |вул. Трьохсвятительська, пл. Європейська, вул. М. |
| |Грушевського, пров. Кріпосний, Кловський узвіз, вул. |
| |Мечнікова до перехрестя з вул. Шовковичною, межа |
| |Старокиївського і Печерського р-нів, вул. Саксаганського, |
| |вул. Тарасівська, вул. Льва Толстого, вул. Володимирська, |
| |межа Печерського і Шевченківського районів, Михайлівська |
| |площа |
|2. ПЕЧЕРСЬК |кут Кріпосного пров. та вул. М. Грушевського, вул. |
| |Грушевського, вул. Січневого повстання, вул. Новонаводницька, |
| |вул. Старонаводницька, вул. Кутузова, вул. Щорса, вул. Літня, |
| |пров. Лабораторний, межа Печерського і Московського районів, |
| |межа Печерського і Старокиївського районів, вул. Мечнікова, |
| |Кловський узвіз, Кріпосний пров. |
|3. ПАНЬКІВЩИНА |кут вул. Жилянської та вул. Комінтерну, вул. Комінтерну, бул. |
| |Тараса Шевченка, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. |
| |Тарасівська, вул. Саксаганського, межа Московського і |
| |Печерського районів, пров. Лабораторний, вул. Літня, вул. |
| |Щорса, русло р. Либідь, вул. Жилянська |
|4. КУДРЯВЕЦЬ |кут вул. Січових стрільців та Глибочицького проїзду, |
| |Глибочицький проїзд, вул. Глибочицька, межа Шевченківського і |
| |Подільського районів, вул. Боричів тік, Боричів узвіз, |
| |Володимирський узвіз, межа Печерського та Шевченківського |
| |районів, вул. Володимирська, вул. Ірининська, вул. |
| |Золотоворітська, вул. Ярославів Вал, вул. Івана Франка, вул. |
| |Тараса Шевченка, вул. Комінтерну, вул. Жилянська, вул. |
| |Старовокзальна, вул. Пестеля, Повітрофлотський просп., вул. |
| |Косіора |
|5. ПОДІЛ |вул. Набережно-Лугова, вул. Набережно-Хрещатицька, Поштова |
| |площа, проїзд Боричів тік, межа Подільського і |
| |Шевченківського р-нів, вул. Фрунзе, вул. Оленівська |
|6. ДНІПРОВСЬКІ СХИЛИ |Набережне шосе, набережна р. Дніпро, міст ім. Патона, бул. |
| |Дружби Народів, вул. Січневого повстання, вул. Михайла |
| |Грушевського, зовнішня межа ПК та В "Володимирська гірка", |
| |проїзд Боричів тік, Поштова площа |
|7. ЧОРНА ГОРА - ЗВІРИНЕЦЬ |бул. Дружби Народів, Наддніпрянське шосе, вул. Баренбойму, |
| |залізниця Яготинського напрямку, Залізничне шосе |
|8. РАЙОН БУЛЬВАРУ ДРУЖБИ НАРОДІВ |вул. Щорса, вул. Кутузова, вул. Старонаводницька, бул. Дружби |
| |Народів, русло р. Либідь, вул. Боженка |
|9. ЛИБІДСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |вул. Жилянська, вул. Пестеля, вул. Старовокзальна, русло р. |
| |Либідь, вул. Боженка, вул. М. Грінченка, вул. Лінійна, вул. |
| |Нововокзальна, північний обхід ранжирного парку Київ- |
| |Пасажирський |
|10. БАТИЄВА ГОРА |вул. Механізаторів, вул. Кудряшова, вул. Нововокзальна, вул. |
| |М. Грінченка, межа Залізничного і Московського районів, вул. |
| |Башків Яр, вул. Солом'янська |
|11. РАЙОН ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО |залізниця Фастівського напрямку, вул. Кудряшова, вул. |
|ПРОСПЕКТУ |Механізаторів, вул. Солом'янська, вул. Курська, просп. |
| |Повітрофлотський |
|12. ШУЛЯВКА |просп. Перемоги, вул. Борщагівська, вул. Індустріальна |
|13. РАЙОН ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ |вул. Дегтярівська, вул. Мельникова, вул. Косіора, просп. |
| |Перемоги, вул. Зоологічна |
|14. ПРОМРАЙОН ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ |вул. Дорогожицька, вул. Мельникова, вул. Якіра, вул. |
| |Зоологічна, просп. Перемоги, вул. О. Довженка |
|15. ЛУК'ЯНІВКА |Подільський узвіз, вул. Нагірна, вул. Татарська, вул. |
| |Мельникова, вул. Дегтярівська, вул. Якіра, вул. Пугачова, |
| |Врубелівський узвіз |
|16. БАБИН ЯР |вул. Фрунзе, Врубелівський узвіз, вул. Пугачова, вул. |
| |Мельникова, вул. Дорогожицька, вул. Олени Теліги |
|17. ТАТАРКА - ЩЕКАВИЦЯ |вул. Фрунзе, межа Шевченківського і Подільського р-нів, вул. |
| |Глибочицька, вул. Тарасівська, вул. Нагірна, Подільский |
| |узвіз |
|18. ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |вул. Олени Теліги, Північне залізничне півкільце, русло р. |
| |Дніпро, вул. Набережно-Хрещатицька, вул. Набережно-Лугова, |
| |вул. Оленівська, межа Подільського і Шевченківського р-нів, |
| |вул. Фрунзе |

|19. ОСТРІВ ТРУХАНІВ        |в межах острова Труханів до Північного залізничного півкільця |
|20. ОСТРІВ ДОЛОБЕЦЬКИЙ |в межах острова Долобецький |
|21. ОСТРІВ ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ |в межах острова Венеціанський |
|22. ОСТРІВ МАЛИЙ БЕЗІМЕННИЙ |в межах острова Малий Безіменний |
|23. РУСАНІВСЬКІ САДИ |Північне залізничне півкільце, вул. Степана Сагайдака, |
| |південна межа Русанівських садів, Русанівська протока, русло |
| |р. Десенка |
|24. МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА |Північне залізничне півкільце, вул. Челябинська, вул. О. |
| |Мильчакова, вул. Микільсько-Слобідська, Русанівська протока, |
| |південна межа Русанівських садів, вул. Степана Сагайдака |
|25. ЛІВОБЕРЕЖНИЙ ЦЕНТР |вул. Микільсько-Слобідська, вул. Мильчакова, Північне |
| |залізничне півкільце, вул. Марини Раскової, вул. Раїси |
| |Окіпної, Русанівська протока |
|26. РУСАНІВКА |вул. Раїси Окіпної, вул. Марини Раскової, вул. Плєханова, |
| |просп. Возз'єднання, Русанівська протока |
|27. БЕРЕЗНЯКИ |просп. Возз'єднання, вул. Березняківська, русло р. Дніпро |
|28. ТЕЛИЧКА |русло р. Дніпро, острів Комсомольське, Наддніпрянське шосе, |
| |залізниця Яготинського напрямку |
|29. ПОКАЛ |острів Галерний, Наддніпрянське шосе |
|30. ЛИСА ГОРА |вул. Саперно-Слобідська, Наддніпрянське шосе, просп. Науки, |
| |вул. Лисогірська, західні схили Лисої гори |
|31. МОСКОВСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |Залізничне шосе, залізниця Миронівського напрямку, |
| |Наддніпрянське шосе, вул. Саперно-Слобідська, просп. Науки, |
| |просп. Червонозоряний, вул. Кіровоградська |
|32. КИТАЇВ |просп. Науки, вул. Саперно-Слобідська, західні схили Лисої |
| |гори, вул. Лисогірська, вул. Максима Рильського, просп. 40- |
| |річчя Жовтня |
|33. ДЕМІЇВКА |просп. Червонозоряний, просп. 40-річчя Жовтня, вул. |
| |Васильківська, вул. М. Стельмаха, вул. Козацька, вул. |
| |Сумська, вул. Кайсарова, вул. Каменярів |
|34. ГОЛОСІЇВ |просп. 40-річчя Жовтня, вул. Полковника Потєхіна, |
| |Національний виставочний центр, вул. Васильківська |
|35. СОВКИ |вул. Каменярів, вул. Кайсарова, вул. Сумська, вул. Козацька, |
| |вул. М. Стельмаха, вул. Васильківська, пров. Короткий, пров. |
| |Охтирський, вул. Сигнальна, вул. Колоскова, вул. |
| |Кіровоградська |
|36. ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЛОБІДКА |Байкове кладовище, залізниця Яготинського напрямку, вул. |
| |Кіровоградська, вул. Пржевальського, вул. П. Радченка, вул. |
| |Б. Гаріна, вул. Олексіївська, просп. Червонозоряний, вул. А. |
| |Головка, вул. Солом'янська, вул. Башків Яр |
|37. СОЛОМ'ЯНКА |вул. Солом'янська, вул. А. Головка, просп. Червонозоряний, |
| |вул. Червонопартизанська, вул. Народного ополчення, вул. |
| |Вінницька, просп. Повітрофлотський |
|38. ЧОКОЛІВКА |вул. Курська, просп. Повітрофлотський, вул. М. Мишина, вул. |
| |Молодогвардійська, вул. Академіка Карпитського, вул. |
| |Васильченка, вул. Волинська, вул. Фастівська, залізниця |
| |Фастівського напрямку, південний обхід ранжирного парку |
| |станції Київ - Пасажирський |
|39. ПРОМРАЙОН ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ |вул. Фастівська, вул. Волинська, вул. Васильченка, вул. |
| |Академіка Карпинського, вул. Молодогвардійська, вул. М. |
| |Мишина, просп. Повітрофлотський, вул. Вінницька, вул. |
| |Народного ополчення, вул. Медова, залізниця Фастівського |
| |напрямку |
|40. КАРАВАЄВІ ДАЧІ |вул. Я. Галана, залізниця Фастівського напрямку, залізниця |
| |Коростенського напрямку, вул. Новопольова, вул. М. Шепелєва, |
| |просп. Відрадний |
|41. ВІДРАДНИЙ |бул. І. Лепсе, вул. Гарматна, просп. Відрадний, вул. |
| |Качалова, вул. Козелецька |
|42. ЖОВТНЕВИЙ ПРОМРАЙОН |межа Жовтневого і Ленінградського р-нів, межа Жовтневого і |
| |Радянського р-нів, просп. Перемоги, вул. М. Василенка, бул. |
| |І. Лепсе, вул. Качалова, просп. Відрадний, вул. М. Шепелєва, |
| |вул. Новопольова, залізниця Коростенського напрямку |
|43. РАЙОН ВУЛИЦІ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ |просп. Перемоги, вул. Індустріальна, вул. Борщагівська, |
| |залізниця Фастівського напрямку, вул. Ярослава Галана, вул. |
| |Гарматна, бул. І. Лепсе, вул. М. Бажана |
|44. ГАЛАГАНИ |просп. Перемоги, межа Радянського і Жовтневого районів, межа |
| |Ленінградського і Жовтневого районів, Північне залізничне |
| |півкільце |

|45. НИВКИ             |Радгосп "Пуща-Водиця", вул. Сирецька, вул. Стеценка, ПК та В |
| |"Дубки", Північне залізничне півкільце, просп. Перемоги, вул. |
| |Туполєва, дачні ділянки |
|46. СИРЕЦЬКИЙ ГАЙ |вул. Сирецька, Північне залізничне півкільце, ПК та В |
| |"Дубки", вул. Стеценка |
|47. ДЕГТЯРІ |вул. Академіка Щусєва, вул. Ризька, вул. Дорогожицька, вул. |
| |Олени Теліги, вул. О. Довженка, просп. Перемоги, Північне |
| |залізничне півкільце |
|48. СИРЕЦЬ |вул. Сирецька, вул. Ольжича, межа Шевченківського і |
| |Подільського районів, вул. Олени Теліги, вул. Дорогожицька, |
| |вул. Ризька, вул. Академіка Щусєва, Північне залізничне |
| |півкільце |
|49. КУРЕНІВКА |просп. Червоних Козаків, вул. Олени Теліги, межа Подільського |
| |і Шевченківського районів, вул. Ольжича, вул. Сирецька, |
| |Північне залізничне півкільце |
|50. ПЕТРІВКА |просп. Оболонський, озеро Опечень, вул. Приозерна, вул. |
| |Героїв Сталінграда, русло р. Дніпро, Північне залізничне |
| |півкільце, вул. Добринська, вул. Маршала Малиновського |
|51. ЧОРТОРИЙ |в межах затоки Чорторий між Московським мостом та Північнім |
| |залізничним півкільцем |
|52. ВОСКРЕСЕНСЬКІ САДИ |просп. Генерала Ватутіна, вул. П. Вершигори, Воскресенські |
| |сади (вздовж озера Радунка), Північне залізничне півкільце, |
| |русло р. Десенка |
|53. ВОСКРЕСЕНКА |просп. Генерала Ватутіна, вул. Братиславська, вул. |
| |Меліоративна, просп. Алішера Навої, Північне залізничне |
| |півкільце, Воскресенські сади (вздовж озера Радунка), вул. |
| |Вершигори |
|54. РАЙОН ПРОСП. ВИЗВОЛИТЕЛІВ |просп. Алішера Навої, вул. Генерала Жмаченка, просп. |
| |Броварський, Північне залізничне півкільце |
|55. ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ ЛІС |вул. Братиславська, просп. Алішера Навої, вул. Меліоративна |
|56. КОМСОМОЛЬСЬКИЙ |вул. Братиславська, вул. Миропільська, просп. Броварський, |
| |вул. Генерала Жмаченка, південна межа Воскресенського лісу |
|57. СОЦМІСТО |вул. Червоногвардійська, просп. Ю. Гагаріна, пров. |
| |Карельський, вул. Сергієнка, Ленінградська площа, вул. |
| |Будівельників, бул. Верховної Ради, Північне залізничне |
| |півкільце, просп. Броварський |
|58. ДАРНИЦЬКИЙ МАСИВ |бул. Верховної Ради, вул. Будівельників, Ленінградська площа, |
| |Харківське шосе, Північне залізничне півкільце |
|59. ПОЗНЯКІВСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |Харківське шосе, вул. Здолбунівська, вул. Сортувальна, русло |
| |р. Дніпро, залізниця Яготинського напрямку |
|60. ПІВНІЧНІ ПОЗНЯКИ |вул. Ревуцького, вул. А. Ахматової, селище Позняки, русло р. |
| |Дніпро |
|61. ПІВДЕННІ ПОЗНЯКИ |вул. Ревуцького, просп. М. Бажана, русло р. Дніпро, південна |
| |межа селища Позняки, вул. А. Ахматової |
|62. ПІВНІЧНІ ОСОКОРКИ |просп. Бажана, оз. Вирлиця, садово-дачні ділянки "Осокорки" |
|63. САДИ ОСОКОРКИ |просп. Бажана, садово-дачні ділянки "Осокорки", Північні |
| |Осокорки, русло р. Дніпро |
|64. ОСТРІВ ВЕЛИКИЙ БЕЗІМЕННИЙ |в межах острова Великий Безіменний |
|65. ОСТРІВ ВОДНИКІВ |в межах острова Водників |
|66. ОСТРІВ ЖУКІВ |в межах острова Жуків |
|67. КОРЧУВАТЕ |вул. Набережно-Корчуватська, вул. Новопирогівська, Столичне |
| |шосе |
|68. КОРЧУВАТСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |просп. Науки, Столичне шосе, вул. Новопирогівська, русло р. |
| |Коник, транспортна розв'язка, автомобільне шосе Донецького |
| |напрямку, вул. Червонопрапорна |
|69. ЧАПАЄВКА |в межах селища Чапаєвка |
|70. ПИРОГІВ |вул. Червонопрапорна, вул. Академіка Заболотного, територія |
| |Музею народної творчості та побуту, лісопарк Голосіївський |
| |ліс, вул. Ягідна, вул. Китаївська |
|71. МИШОЛОВКА |просп. Науки, вул. Китаївська, вул. Ягідна, східна межа |
| |лісопарку Голосіївський ліс, вул. Блакитного (в межах селища |
| |Мишоловка) |
|72. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ЛІС |в межах лісопарку Голосіївський ліс та ПК та В ім. М. Т. |
| |Рильського |
|73. ВИСТАВКА |просп. Академіка Глушкова, Національній центр виставок і |
| |ярмарків, вул. Академіка Заболотного, Кільцева дорога, вул. |
| |В. Касіяна, вул. Маршала Якубовського, просп. Академіка |
| |Глушкова |

|74. ФЕОФАНІЯ            |вул. Академіка Заболотного, лісовий масив Феофанія, межа   |
| |міста |
|75. КІБЦЕНТР |Кільцева дорога, вул. Академіка Заболотного, вул. І. Сірка, |
| |межа міста |
|76. РАЙОН ВУЛ. ЛОМОНОСОВА |вул. Васильківська, просп. Академіка Глушкова, вул. Маршала |
| |Якубовського, вул. В. Касіяна, Кільцева дорога, вул. Крейсера |
| |"Аврора", межа Московського і Залізничного районів, пров. |
| |Короткий |
|77. ЖУЛЯНИ |в межах селища Жуляни |
|78. АЕРОПОРТ |в межах аеропорту "Жуляни" |
|79. БОРЩАГІВСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |просп. 50-річчя Жовтня, залізниця Коростенського напрямку, |
| |залізниця Фастівського напрямку, Кільцева дорога, вул. |
| |Трублаїні, пул. Я. Качури, вул. Миру, вул. Гарібальді, вул. |
| |Академіка Корольова, вул. Жолудєва, вул. Симиренка, вул. |
| |Сім'ї Сосніних |
|80. ПІВДЕННА БОРЩАГІВКА |вул. Симиренка, вул. Жолудєва, вул. Академіка Корольова, пул. |
| |Гарібальді, вул. Миру, вул. Трублаїні, вул. Я. Качури, |
| |Кільцева дорога, вул. Зодчих |
|81. МИКІЛЬСЬКА БОРЩАГІВКА |вул. Героїв Космосу, просп. 50-річчя Жовтня, вул. Сім'ї |
| |Сосніних, вул. Зодчих, вул. Жмеринська |
|82. ПЕРЕМОГА |залізниця Коростенського напрямку просп. 50-річчя Жовтня, |
| |вул. Героїв Космосу, вул. Жмеринська |
|83. УРОЧИЩЕ СОВКИ |Північне залізничне півкільце, вул. Жмеринська, Кільцева |
| |дорога, вул. А. Петрицького, вул. Котельникова, вул. |
| |Святошинська |
|84. СВЯТОШИН |вул. М. Краснова, залізниця Коростенського напрямку, вул. |
| |Святошинська, вул. А. Петрицького, Кільцева дорога, просп. |
| |Академіка Палладіна, бул. Академіка Вернадського |
|85. АКАДЕММІСТЕЧКО |вул. Генерала Наумова, вул. Робітнича, вул. М. Краснова, бул. |
| |Академіка Вернадського, просп. Академіка Палладіна |
|86. БІЛИЧІ |вул. Академіка Булаховського, просп. Академіка Палладіна, |
| |Кільцева дорога, вул. М. Котельникова, вул. Живописна, просп. |
| |Перемоги, вул. М. Ушакова, вул. Антонова-Овсієнка, вул. |
| |Обухівська, вул. Генерала Наумова, вул. Підлісна |
|87. НОВО-БІЛИЧІ |вул. Олевська, вул. Робітнича, вул. Генерала Наумова, вул. |
| |Академіка Палладіна, вул. Академіка Булаховського, вул. |
| |Підлісна |
|88. АВІАЗАВОД |вул. Стеценка, дачні ділянки, вул. Академіка Туполєва, просп. |
| |Перемоги, залізниця Коростенського напрямку, територія |
| |виробничої забудови |
|89. БЕРКОВЕЦЬКІ САДИ |вул. Газопровідна, міське кладовище, вул. Стеценка, вул. |
| |Плодова, зовнішня межа промислової забудови, просп. |
| |Палладіна, вул. Синьоозерна |
|90. РАДГОСП "ПУЩА-ВОДИЦЯ" |просп. Правди, межа Шевченківського і Подільського районів, |
| |вул. Полкова, вул. Межова, вул. Сирецька, територія |
| |промислової забудови, сади радгоспу "Пуща-Водиця", вул. |
| |Газопровідна |
|91. МОСТИЦЬКИЙ |вул. Автозаводська, Північне залізничне півкільце, вул. |
| |Сирецька, вул. Межова, вул. Полкова, межа Подільського і |
| |Шевченківського районів, просп. Правди, вул. івашкевича |
|92. ВИНОГРАДАР - ВІТРЯНІ ГОРИ |вул. Пущаводицька, вул. Полярна, вул. Автозаводська, вул. |
| |івашкевича, просп. Правди, озеро Синє, межа Шевченківського і |
| |Подільського районів, просп. Радянської України, вул. |
| |Косенка, вул. Ростовська |
|93. МІНСЬКИЙ |вул. Ю. Кондратюка, вул. М. Майорова, вул. Полярна, вул. П. |
| |Панча, вул. Бережанська, пров. Автозаводський, вул. |
| |Автозаводська, просп. Мінський |
|94. ПРІОРКА |просп. Оболонський, вул. Озерна, вул. Богатирська, вул. |
| |Добрининська, вул. Автозаводська, пров. Автозаводський, вул. |
| |Бережанська, вул. П. Панча, вул. Полярна, вул. М. Майорова, |
| |траса магістрального газопроводу |
|95. ОБОЛОНЬ |вул. Прирічна, просп. Червоних Козаків, просп. Героїв |
| |Сталінграда, вул. Приозерна, просп. Оболонський, вул. Маршала |
| |Малиновського, вул. Добрининська, вул. Богатирська, вул. |
| |Озерна, траса магістрального газопроводу |
|96. УРОЧИЩЕ ОБОЛОНЬ |південна межа садово-дачних ділянок "Вишгородські", межа |
| |міста, промислова гілка залізниці на Вишгород (Києво- |
| |Петровське підприємство залізничного транспорту) |

|97. УРОЧИЩЕ НАТАЛКА        |русло р. Дніпро, Московський міст, вул. Прирічна, затока р.  |
| |Дніпро в районі Мисливської бази-1 |
|98. ПАРК ДРУЖБИ НАРОДІВ |межа міста, русло р. Десенка, Московський міст, русло р. |
| |Дніпро |
|99. ПАРК ТРОЄЩИНА |межа міста, селище Троєщина, вул. Оноре де Бальзака, просп. |
| |Генерала Ватутіна, русло р. Десенка |
|100. СЕЛИЩЕ ТРОЄЩИНА |межа міста, вул. Милославська, вул. Славська, вул. |
| |Лиськівська, селище Троєщина, вул. Радунська, вул. Т. |
| |Драйзера, вул. Оноре де Бальзака, автомобільна дорога до |
| |водозабору Деснянської водогінної станції |
|101. ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА |межа міста, вул. Т. Драйзера, просп. Генерала Ватутіна, вул. |
| |Оноре де Бальзака, вул. Радунська, східна межа селища |
| |Троєщина, вул. Лиськівська, вул. Славська, вул. Милославська |
|102. ТРОЄЩИНА ПРОМРАЙОН |межа міста, межа Броварського лісу, північно-західна межа |
| |Лісового кладовища, вул. Крайня, вул. Братиславська, вул. М. |
| |Закревського |
|103. ЛІСОВЕ КЛАДОВИЩЕ |в межах Лісового кладовища |
|104. ЛІСОВИЙ МАСИВ |вул. Космонавта Волкова, просп. Лісовий, вул. Маршала Жукова, |
| |Кіностудія науково-популярних фільмів, просп. Броварський, |
| |вул. Братиславська, межа Броварського лісу |
|105. ДАРНИЦЬКИЙ ПРОМРАЙОН |просп. Броварський, вул. Мурманська, межа Ватутінського і |
| |Дарницького районів, вул. Академіка Бутлерова, вул. Сновська, |
| |вул. Бакинських Комісарів, вул. Празька, вул. Сосюри, вул. |
| |Сергієнка, пров. Карельський, просп. Ю. Гагаріна |
|106. СТАРА ДАРНИЦЯ |вул. Бакинських Комісарів, залізниця Яготинського напрямку, |
| |Харківське шосе, вул. Я. Гашека |
|107. ДВРЗ |селище ДВРЗ, межа Броварського лісу, залізниця Ніжинського |
| |напрямку, вул. Бакинських Комісарів, вул. Сновська, вул. |
| |Академіка Бутлерова, межа Дарницького і Ватутінського |
| |районів |
|108. СЕЛИЩЕ ДВРЗ |в межах селища ДВРЗ |
|109. ПРОМРАЙОН ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ |вул. Зрошувальна, залізниця Яготинського напрямку, вул. |
| |Бориспільська, Дарницький ліс, зовнішня межа парку |
| |Партизанської Слави, вул. Тростянецька, вул. Привокзальна, |
| |Харківське шосе, залізниця Ніжинського напрямку |
|110. НОВА ДАРНИЦЯ |вул. Бориспільська, вул. Тростянецька, вул. Ревуцького, |
| |Харківське шосе, вул. Привокзальна |
|111. ПАРК ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ |вул. Тростянецька, парк Партизанської Слави, Дарницький ліс, |
| |вул. Ялинкова, вул. Дібровна, вул. Славгородська |
|112. ХАРКІВСЬКИЙ МАСИВ |вул. Славгородська, вул. Дібровна, вул. Ялинкова, Дарницький |
| |ліс, просп. М. Бажана, вул. Ревуцького, вул. Тростянецька |
|113. БОРТНИЧАНСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |просп. М. Бажана, вул. Колекторна, межа Бортничанського лісу, |
| |селище Бортничі, Нижні Бортничі, Осокорівський промрайон, |
| |житловий масив Осокорки |
|114. БОРТНИЧАНСЬКИЙ ЛІС |межа міста, Бортничанський ліс, селище Бортничі, (вул. |
| |Світла, вул. Леніна), Бортничанський промрайон, вул. |
| |Колекторна |
|115. БОРТНИЧІ |в межах селища Бортничі |
|116. НИЖНІ БОРТНИЧІ |в межах селища Нижні Бортничі |
|117. ОСОКОРКІВСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |Бортничанський промрайон, східна межа селища Нижні Бортничі, |
| |Нижні сади, Південні Осокорки |
|118. ПІДЕННІ ОСОКОРКИ |Осокорківський промрайон, Нижні сади |
|119. НИЖНІ ОСОКОРКИ |сади Осокорки, Північні Осокорки, Бортничанський промрайон, |
| |Південні Осокорки, Осокорківський промрайон, межа міста, |
| |русло р. Дніпро |
|120. СЕЛИЩЕ КОНЧА-ЗАСПА |в межах селища Конча-Заспа |
|121. МРИГИ |в межах селища Мриги |
|122. КАТЕРИНІВКА |в межах селища Катеринівка |
|123. БЕРКОВЕЦЬ |межа Пуща-Водицького лісу, просп. Академіка Палладіна, межа |
| |Біличанського лісу, селище Коцюбинське |
|124. СЕЛИЩЕ ПУЩА-ВОДИЦЯ |в межах селища Пуща-Водиця |
|125. МИКІЛЬСЬКИЙ |в межах селища Микільський |
|126. СЕЛИЩЕ ДВС |в межах селища ДВС |
|127. ДВС |русло р. Дніпро, північна межа садово-дачних ділянок |
| |"Вишгородські", вул. Богатирська |
|128. РЕДЬКИН |в межах хутора Редькина |
|129. БИКІВНЯ |в межах селища Биківня |

|130. ПТАХОФАБРИКА         |в межах птахофабрики                     |
|131. ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО |в межах військового містечка |
|132. РИБНЕ |в межах селища Рибне |
|133. ОСТРІВ ОЛЬГИН - КОЗАЧИЙ |в межах островів Ольгин та Козачий |
|134. КОНЧА-ОЗЕРНА |автодорога вздовж острова Жуків, русло р. Дніпро, межа міста, |
| |оз. Конча, столичне шосе, південна межа селища Конча-Заспа, |
| |автодорога в напрямку селища Мриги, межа міста, межа |
| |Харківського і Московського районів, південно-західна межа |
| |селища Чапаєвка |
|135. КОНЧА-ЗАСПА |Столичне шосе, оз. Конча, межа міста, автодорога в напрямку |
| |селища Мриги, південна межа селища Конча-Заспа |
|136. УРОЧИЩЕ ФЕОФАНІЯ |вул. Академіка Заболотного, межа Московського і Харківського |
| |районів, межа міста, лісовий масив "Феофанія" |
|137. СВЯТОШИНСЬКИЙ ЛІС |межа міста, залізниця Коростенського напрямку, вул. Олевська, |
| |вул. Підлісна, вул. Генерала Наумова, вул. Обухівська, вул. |
| |Антонова-Овсієнка, вул. М. Ушакова, просп. Перемоги, вул. |
| |Живописна, Кільцева дорога |
|138. БІЛИЧАНСЬКИЙ ЛІС |Берковець, західна межа садово-дачних ділянок, зовнішня межа |
| |промислової забудови, залізниця Коростенського напрямку, межа |
| |міста |
|139. ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ ЛІС |межа Подільського і Мінського районів, Урядові дачі-1, вул. |
| |Пущаводицька, вул. Ростовська, вул. Косенка, просп. |
| |Радянської України, межа Подільського і Шевченківського |
| |районів, вул. Газопровідна, вул. Синьоозерна, Берковець, |
| |Гостомельське шосе, курортна зона Пуща-Водиця |
|140. КУРОРТ ПУЩА-ВОДИЦЯ |в межах курортної зони Пуща-Водиця |
|141. УРЯДОВІ ДАЧІ-1 |в межах урядових дач |
|142. ВИШГОРОДСЬКИЙ ЛІС |Урядові дачі-2, промислова вітка залізниці на Вишгород (Києво-|
| |Петровське підприємство залізничного транспорту), вул. |
| |Кондратюка, просп. Мінський, траса магістрального |
| |газопроводу |
|143. УРЯДОВІ ДАЧІ-2 |Межигірський ліс, південна межа Редькин, озера в заплаві р. |
| |Дніпро, Вишгородський ліс, межа Мінського і Подільського |
| |районів |
|144. МЕЖИГІРСЬКИЙ ЛІС |межа міста, садово-дачні ділянки "Вишгородські", промислова |
| |вітка залізниці на Вишгород (Києво-Петровське підприємство |
| |залізничного транспорту), озера в заплаві р. Дніпро, межа |
| |селища Редькин, Урядові дачі-2, межа Мінського і Подільського |
| |районів |
|145. БРОВАРСЬКИЙ ЛІС |межа міста, залізниця Ніжинського напрямку, ДВРЗ, межа |
| |Дарницького і Ватутінського районів, Кіностудія науково- |
| |популярних фільмів, вул. Маршала Жукова, просп. Лісовий, вул. |
| |Космонавта Волкова, вул. Братіславська, вул. Крайня, південна |
| |та східна межа Лісового кладовища, Троєщинський промрайон |
|146. ДАРНИЦЬКИЙ ЛІС |залізниця Ніжинського напрямку, межа міста, межа Дарницького |
| |і Харківського районів, Червоний Хутір, вул. Бориспільська, |
| |залізниця Яготинського напрямку, вул. Зрошувальна |
|147. ДЕМИДОВСЬКИЙ ЛІС |межа Дарницького і Харківського районів, межа міста, західна |
| |межа селища Бортничі, Бортничанський ліс |
|148. УРОЧИЩЕ КРИНКИ |межа міста, східна межа селища Нижніх Бортничів, південна |
| |межа селища Бортничі |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5.2. Розрахунок коефіцієнта збережених та додатково створених робочих місць

Коефіцієнт збережених та додатково створених робочих місць в результаті реалізації проекту будівництва (реконструкції) розраховується з урахуванням соціального ефекту, отриманого від скорочення безробіття та зниження соціальної напруги в місті за умов реалізації даного проекту будівництва (реконструкції).

Розрахунок цього коефіцієнта було здійснено на основі даних щодо рівня безробіття в м. Києві в 1998 р. Також були враховані прогнозні показники щодо розвитку ситуації на ринку праці в поточному році, наведені в Програмі соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 1999 р. В результаті були визначені наступні значення коефіцієнта, що враховує кількість збережених та додатково створених робочих місць за умов реалізації проекту.

                            Таблиця 13

              Коефіцієнт,
що враховує кількість збережених та додатково створених робочих
місць за умов реалізації проекту

-----------------------------------------------------------------------------------------
| Назва коефіцієнта | Позначення | Одиниця | Диференціація | Розмір |
| | | диференціації | базової величини*| |
|----------------------------+------------+-----------------+------------------+--------|
| | | |понад 200 | 0.60 |
| Кількість збережених та | Рмісць | Робочі місця |від 101 до 200 | 0.75 |
| додатково створених робочих| | |від 51 до 100 | 0.85 |
| місць | | |до 50 | 0.95 |
| | | |не змінюються | 1.00 |
| | | |Зменшуються | 1.10 |
-----------------------------------------------------------------------------------------

   ------------
* Базова величина щорічно коригується на індекс інфляції за
попередній рік.

1.5.3. Розрахунок коефіцієнта обсягу інвестицій

Коефіцієнт обсягу інвестицій враховує плановий обсяг інвестицій за проектом. При визначенні його розміру виходили з того, що чим більше інвестицій спрямовується в економіку міста у формі капітальних вкладень, тим більш суттєвою є зацікавленість інвестора в подальшому розвитку і, відповідно, додаткових вкладеннях коштів, що сприятиме підйому економіки міста.

                            Таблиця 14

         Коефіцієнти обсягу інвестицій

----------------------------------------------------------------------------
| Назва коефіцієнта | Позначення | Одиниця | Диференціація | Розмір |
| | | диференціа-| базової величини* | |
| | | ції | | |
|-------------------+------------+------------+-------------------+--------|
| | | |понад 200 | 0.70 |
|Обсяги інвестицій | Ко | млн. грн. |від 40 до 200 | 0.85 |
| | | |від 8 до 40 | 0.95 |
| | | |від 4 до 8 | 0.98 |
| | | |менше 4 | 1.00 |
----------------------------------------------------------------------------

   -------------
* Базова величина щорічно коригується на індекс інфляції за
попередній рік.

2. Порядок залучення і використання пайових коштів (внесків)
інвесторів (забудовників) на створення соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва

Загальні положення

Завдання Порядку

Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані з залученням і використанням пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва.

Механізм залучення і використання пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва регулюється цим Порядком, договорами між виконавчим органом Київської міської ради та інвестором, Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), іншими законами України.

Сфера дії Порядку

Порядок поширюється на всіх інвесторів (забудовників), що здійснюють на території міста Києва будівництво житла, об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури незалежно від їх форми власності, крім об'єктів, що споруджуються (реконструюються) на замовлення МДА (органів місцевого самоврядування) за кошти державного та міського бюджету.

Пайовий внесок інвестора (забудовника) на створення соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва

Пайовий внесок інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (далі - пайовий внесок інвестора (забудовника) є компенсацією, яку інвестор (забудовник), який бажає реалізувати на території м. Києва проект будівництва (реконструкції), має сплатити місту для покриття витрат з бюджету м. Києва на розширене відтворення ресурсів міста з метою поліпшення фінансового забезпечення комплексної забудови міста.

Юридична особа, яка виступає від імені
міста щодо пайових коштів

У всіх питаннях щодо організації залучення пайових коштів (внесків) виконавчий орган Київської міської ради виступає в особі управління (служби) (надалі - Управління), що визначається Київрадою.

Рішення щодо використання пайових коштів (внесків) приймає Київська міська рада при затвердженні бюджету м. Києва.

2.1. Залучення пайових коштів (внесків)
інвесторів (забудовників)

Платник пайового внеску

Пайовий внесок інвестора (забудовника) сплачується юридичною (фізичною) особою, яка оформляє дозвіл на будівництво (реконструкцію), відповідно до чинного законодавства, або уповноважена нею особа.

Форми сплати

Пайовий внесок інвестора (забудовника) сплачується у формі грошового внеску або створення необхідної інфраструктури власними силами інвестора (забудовника).

Форма сплати пайового внеску інвестора (забудовника) визначається на взаємовигідній основі на підставі договору між містом (Управлінням) та інвестором (забудовником).

Рішення про сплату

Рішення про сплату пайового внеску інвестора (забудовника) приймає Київська міська рада на етапі оформлення інвестору (забудовнику) дозвільних документів на будівництво (реконструкцію) на підставі розрахунку підписаного інвестором (забудовником) і Управлінням.

Розрахунок розміру пайового внеску інвестора (забудовника)

Розмір пайового внеску інвестора (забудовника) в грошовій формі визначає Управління відповідно до Нормативів для визначення розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженими Київською міською радою, не пізніше семи днів з моменту подачі заявки інвестора (забудовника) і документів про затвердження у встановленому порядку проекту будівництва (реконструкції).

Розмір пайового внеску інвестора (забудовника) при створенні необхідної інфраструктури власними силами інвестора (забудовника) визначається в обсязі, що є еквівалентним грошовій формі.

Порядок сплати

Пайовий внесок інвестора (забудовника) у грошовій формі сплачується в повній сумі (єдиним платежем) або частинами, що визначається у договорі між містом (Управлінням) та інвестором (забудовником).

Кошти пайового внеску інвестора (забудовника) надходять до позабюджетного фонду виконавчого органу Київської міської ради з поміткою про призначення платежу "Пайовий внесок у створенні інфраструктури міста згідно з договором від "___" _______________ 19__ N ____".

Пайовий внесок інвестора (забудовника) шляхом створення інфраструктури його власними силами здійснюється відповідно до умов, що визначається у Договорі між містом (Управлінням) та інвестором (забудовником).

Терміни сплати

Пайовий внесок інвестора (забудовника) у грошовій формі сплачується єдиним платежем або частинами за графіком відповідно до умов договору про сплату пайового внеску між містом (Управлінням) та інвестором.

Договір про сплату пайового внеску

Договір про сплату пайового внеску (далі - Договір) між містом (Управлінням) та інвестором (забудовником) є угодою про розмір та форму пайового внеску інвестора (забудовника), терміни (графік) сплати, умови індексації, майнові та інші права сторін, відповідальність сторін, інше.

Термін сплати пайового внеску може встановлюватися Договором не пізніше як за квартал до планової здачі об'єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію.

Сторони, що укладають Договір про сплату пайового внеску

Договір про сплату пайового внеску укладають інвестор (забудовник) та місто в особі Управління.

Момент укладання Договору про сплату пайового внеску

Укладання Договору про сплату пайового внеску передує оформленню в Київраді дозвільних документів на будівництво (реконструкцію).

Результат сплати пайового внеску або укладання Договору про
сплату пайового внеску

1. У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску єдиним платежем видається довідка підписана Управлінням, з яким укладений договір, та фінансовим управлінням про одержання пайових коштів інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

2. У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску частинами відповідно до графіку, що встановлюється договором про сплату пайового внеску, видається довідка підписана Управлінням та фінансовим управлінням про одержання пайових коштів інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста після остаточного розрахунку.

3. У разі, якщо договором про сплату пайового внеску передбачається створення необхідної інфраструктури власними силами інвестора (забудовника) в обсязі, що є еквівалентом грошовій формі, останній має надати Управлінню, фінансовому управлінню та ДАБК документи, які засвідчують виконання робіт у обсягах та у терміни, визначені Договором, а також передачу цієї інфраструктури на баланс міста.

4. Довідка про повну сплату пайового внеску надається інвестору (забудовнику) для подання в ДАБК.

Наслідки порушення інвестором (забудовником) умов Порядку

Договір між містом та інвестором (забудовником) про сплату пайового внеску та довідка про його сплату (якщо це передбачено, до початку робіт) є необхідними при отриманні ним в ДАБК дозволу на виконання будівельних робіт.

В разі прострочення термінів сплати:

- інвестор (забудовник) сплачує пеню в розмірі 0.1 відсотка від нарахованої суми пайового внеску за кожну добу прострочення;

- розмір несплаченої частки пайового внеску інвестора (забудовника) коригується на індекс інфляції від дати його розрахунку.

У разі повної або часткової несплати пайового внеску прийняття об'єкта в експлуатацію та реєстрація актів в ДАБК не допускається.

Звільнення від сплати пайових внесків

Рішення про звільнення інвестора (забудовника) від пайових внесків або перенесення термінів платежів на період після здачі об'єкта в експлуатацію приймає Київська міська рада за поданням постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів.

2.2. Використання пайових коштів (внесків) інвесторів
(забудовників)

Напрямки використання пайових внесків

Кошти пайового внеску інвесторів (забудовників) використовуються на фінансування капітальних вкладень згідно з програмою соціально-економічного розвитку м. Києва, що затверджується Київрадою у встановленому порядку.

Прийняття рішення про цільове використання
коштів пайових внесків

Рішення про цільове використання коштів пайових внесків інвесторів (забудовників) приймає Київська міська рада при затвердженні бюджету міста Києва на кожний рік відповідно до принципів бюджетної системи в Україні та цього Порядку.

Наслідки порушення порядку щодо використання пайових внесків

Особи, що винні в нецільовому використанні коштів пайових внесків, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно чинному законодавству України.

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 2
до рішення Київської міської ради
від 30 вересня 1999 р. N 49-551

( Дію Методики продовжено згідно з Рішенням Київміськради
N 162/1596 від 20.12.2001 )

Методика
розрахунку розмірів пайової участі (внесків) інвесторів
(забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва

Розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста визначається за наступним алгоритмом:

1. Визначити галузь народногосподарського комплексу міста, в якій буде реалізовуватись проект будівництва (реконструкції).

2. За розрахунковою таблицею 1 в залежності від галузі, в якій здійснюється проект будівництва (реконструкції), що наведена в пункті 1, визначити норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста, в розрахунку на 1 кв. м загальної площі квартир житлових будинків або об'єктів виробничого призначення та ринкової інфраструктури.

При будівництві (реконструкції) таких об'єктів як палатки, павільйони, кіоски та інші облегшені споруди рекомендується використовувати норматив пайової участі у розмірі 41.96 грн. за 1 кв. м площ, який визначено з урахуванням навантаження на міську інфраструктуру при введенні в дію такого об'єкта (коефіцієнт ресурсоємності становить 0,1 за всіма позиціями) та можливого соціально-економічного ефекту від реалізації такого проекту будівництва (реконструкції) (цей коефіцієнт дорівнює 1.4).

3. Визначити загальну площу об'єкта, відносно якого визначається розмір внеску на розвиток інфраструктури міста.

4. За розрахунковою таблицею 2 визначити економіко-планувальну зону, в якій передбачається здійснювати будівництво згідно до проекту будівництва (реконструкції).

5. За розрахунковою таблицею 3, в залежності від ситуаційного класу економіко-планувальної зони, в якій буде здійснюватись будівництво, згідно до проекту будівництва (реконструкції), визначеної в пункті 4, визначити зональний коефіцієнт, що враховує територіальне розміщення об'єкта будівництва.

6. Визначити кількість збережених та додатково створених робочих місць за умов реалізації проекту.

7. За розрахунковою таблицею 4 в залежності від кількості збережених та додатково створених робочих місць, визначених в пункті 6, визначити коефіцієнт, що враховує кількість збережених та додатково створених робочих місць за умов реалізації проекту.

8. Визначити обсяг інвестицій, відповідно до проекту будівництва (реконструкції) на підставі поданого замовником (інвестором) кошторису з висновком Київдержекспертизи.

9. За розрахунковою таблицею 4 в залежності від обсягу інвестицій згідно проекту, визначеного в пункті 8, визначити коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій за проектом. В разі відсутності висновку Київдержекспертизи стосовно кошторисної вартості проекту будівництва (реконструкції) зазначений коефіцієнт не застосовується.

Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста.

Базова формула розрахунку розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника)

Вбj = H х S х З х Рмісце х Ко,

де Вбj - розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реалізації проекту будівництва в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста;

H - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в галузі народногосподарського комплексу;

S - загальна площа об'єкта, відносно якого визначається розмір внеску;

З - зональний коефіцієнт;

Рмісце - коефіцієнт, що враховує кількість збережених та додатково створених робочих місць;

Ко - коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій.

1. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) при новому будівництві

1.1. Розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста розраховується за наступною формулою:

Вбj = Hj х Sн х Кк, де (1)

Вбj - розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реалізації проекту будівництва в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста;

Hj - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в j-ій галузі народногосподарського комплексу;

Sн - загальна площа об'єкта, відносно якого визначається розмір внеску;

Кк - узагальнюючий коригуючий коефіцієнт. Узагальнюючий коригуючий коефіцієнт враховує соціально-економічне значення конкретного проекту будівництва (реконструкції) для міста.

Узагальнюючий коригуючий коефіцієнт розраховується за наступною формулою:

Кк = Кз х Рмісць х (2)

Ко, де

Кз - зональний коефіцієнт;

Рмісць - коефіцієнт, що враховує кількість збережених та додатково створених робочих місць;

Ко - коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій.

2. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) при реконструкції

2.1. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, без приросту загальної площі, коли профіль об'єкта змінюється

В цьому випадку розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва реконструкції для міста розраховується за наступною формулою:

Hj - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проекту реконструкції для міста в j-ій галузі народногосподарського комплексу, що відповідає новому (запланованому) профілю об'єкта;

Hk - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в k-ій галузі народногосподарського комплексу, що відповідає попередньому профілю об'єкта;

S - площа приміщень, що підлягають реконструкції.

2.2. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта змінюється, та створюються нові площі

В цьому випадку розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста розраховується як сума двох складових за наступною формулою:

2.3. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта не змінюється, та створюються нові площі

Якщо проведення реконструкції передбачає введення в експлуатацію додаткових площ без зміни профілю об'єкта реконструкції, то розмір пайової участі визначається аналогічно до формули (1).

2.4. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта не змінюється, та нові площі не створюються

Якщо проведення реконструкції не передбачає зміну профілю об'єкта реконструкції та введення в експлуатацію додаткових площ, пайова участь не сплачується.

10. При будівництві житлових будинків з вбудованими-прибудованими приміщеннями розмір пайової участі розраховується як сума двох складових. Перша з них становить величину пайової участі, розраховану за нормативами під житлове будівництво. Друга складова становить величину пайової участі, розраховану за нормативом відповідно профілю використання вбудованих приміщень.

11. У разі, якщо розрахункова сума розміру пайової участі та витрат на здійснення робіт, передбачених технічними умовами експлуатаційних служб міста (ДКО "Київводоканал" та ДКП "Київгаз") перевищує 25 відсотків вартості будівництва (реконструкції) об'єкта, незалежно від його функціонального призначення, згідно з затвердженим у встановленому порядку проектом будівництва (реконструкції), до сплати належить сума в розмірі 25 відсотків вартості будівництва (реконструкції) даного об'єкта.

            Розрахункові таблиці

                            Таблиця 1

             Норматив розміру
пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з
урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів
будівництва (реконструкції) для міста в розрахунку на 1 кв. м
загальної площі квартир житлових будинків або об'єктів
виробничого призначення та ринкової інфраструктури

--------------------------------------------------------------------------------
| Назва галузі | Норматив, грн.|
|------------------------------------------------------------------------------|
| Сфера матеріального виробництва |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Промисловість: | |
|електроенергетика | 15.50 |
|хімічна та нафтохімічна промисловість | 53.16 |
|машинобудування і металообробка | 15.82 |
|деревообробна і целюлозно-паперова промисловість | 61.69 |
|промисловість будівельних матеріалів | 27.45 |
|скляна і фарфоро-фаянсова промисловість | 68.46 |
|легка промисловість | 22.54 |
|харчова промисловість | 19.85 |
|поліграфічна промисловість | 32.13 |
|інші галузі промисловості (медична, борошномельно-круп'яна та | 35.94 |
|комбікормова промисловість, інші) | |
|Транспорт | 7.44 |
|Зв'язок | 23.11 |
|Будівництво (без житлового будівництва) | 30.81 |
|інші галузі матеріального виробництва: матеріально-технічне | 77.02 |
|постачання та збут, заготівлі, АЗС | |
|--------------------------------------------------------------+---------------|
| Сфера нематеріального виробництва | |
|--------------------------------------------------------------+---------------|
|Побутове обслуговування | 33.87 |
|Загальноміські, районні та мікрорайонні громадсько-торговельні| 30.80 |
|центри (будівлі, споруди та комплекси) для обслуговування | |
|населення | |
|Наука | 20.08 |
|Фінансування, кредитування страхування та банківська справа | 71.12 |
|інші галузі нематеріальної сфери (управління, операції з | 71.88 |
|нерухомістю (в тому числі будівництво офісних приміщень, | |
|готелів), ігорні заклади) | |
|--------------------------------------------------------------+---------------|
|ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО | 10.46 |
--------------------------------------------------------------------------------

                             Таблиця 2

    Економіко-планувальне зонування території м. Києва*

   * Додаток до рішення Київської міської ради від
10.07.97 N 216.

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Економіко-планувальні зони | Опис меж економіко-планувальних зон |
| території м. Києва | |
|---------------------------------+------------------------------------------------------------|
|1. РАЙОН ХРЕЩАТИКА |вул. Трьохсвятительська, пл. Європейська, вул. М. |
| |Грушевського, пров. Кріпосний, Кловський узвіз, вул. |
| |Мечнікова до перехрестя з вул. Шовковичною, межа |
| |Старокиївського і Печерського р-нів, вул. Саксаганського, |
| |вул. Тарасівська, вул. Льва Толстого, вул. Володимирська, |
| |межа Печерського і Шевченківського районів, Михайлівська |
| |площа |
|2. ПЕЧЕРСЬК |кут Кріпосного пров. та вул. М. Грушевського, вул. |
| |Грушевського, вул. Січневого повстання, вул. |
| |Новонаводницька, вул. Старонаводницька, вул. Кутузова, вул. |
| |Щорса, вул. Літня, пров. Лабораторний, межа Печерського і |
| |Московського районів, межа Печерського і Старокиївського |
| |районів, вул. Мечнікова, Кловський узвіз, Кріпосний пров. |
|3. ПАНЬКІВЩИНА |кут вул. Жилянської та вул. Комінтерну, вул. Комінтерну, |
| |бул. Тараса Шевченка, вул. Володимирська, вул. Льва |
| |Толстого, вул. Тарасівська, вул. Саксаганського, межа |
| |Московського і Печерського районів, пров. Лабораторний, |
| |вул. Літня, вул. Щорса, русло р. Либідь, вул. Жилянська |
|4. КУДРЯВЕЦЬ |кут вул. Січових стрільців та Глибочицького проїзду, |
| |Глибочицький проїзд, вул. Глибочицька, межа Шевченківського |
| |і Подільського районів, вул. Боричів тік, Боричів узвіз, |
| |Володимирський узвіз, межа Печерського та Шевченківського |
| |районів, вул. Володимирська, вул. ірининська, вул. |
| |Золотоворітська, вул. Ярославів Вал, вул. івана Франка, |
| |вул. Тараса Шевченка, вул. Комінтерну, вул. Жилянська, вул. |
| |Старовокзальна, вул. Пестеля, Повітрофлотський просп., вул. |
| |Косіора |
|5. ПОДІЛ |вул. Набережно-Лугова, вул. Набережно-Хрещатицька, Поштова |
| |площа, проїзд Боричів тік, межа Подільського і |
| |Шевченківського р-нів, вул. Фрунзе, вул. Оленівська |
|6. ДНІПРОВСЬКІ СХИЛИ |Набережне шосе, набережна р. Дніпро, міст ім. Патона, бул. |
| |Дружби Народів, вул. Січневого повстання, вул. Михайла |
| |Грушевського, зовнішня межа ПК та В "Володимирська гірка", |
| |проїзд Боричів тік, Поштова площа |
|7. ЧОРНА ГОРА - ЗВІРИНЕЦЬ |бул. Дружби Народів, Наддніпрянське шосе, вул. Баренбойму, |
| |залізниця Яготинського напрямку, Залізничне шосе |
|8. РАЙОН БУЛЬВАРУ ДРУЖБИ НАРОДІВ |вул. Щорса, вул. Кутузова, вул. Старонаводницька, бул. |
| |Дружби Народів, русло р. Либідь, вул. Боженка |
|9. ЛИБІДСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |вул. Жилянська, вул. Пестеля, вул. Старовокзальна, русло р. |
| |Либідь, вул. Боженка, вул. М. Грінченка, вул. Лінійна, вул. |
| |Нововокзальна, північний обхід ранжирного парку Київ- |
| |Пасажирський |
|10. БАТИЄВА ГОРА |вул. Механізаторів, вул. Кудряшова, вул. Нововокзальна, |
| |вул. М. Грінченка, межа Залізничного і Московського |
| |районів, вул. Башків Яр, вул. Солом'янська |
|11. РАЙОН ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО |залізниця Фастівського напрямку, вул. Кудряшова, вул. |
|ПРОСПЕКТУ |Механізаторів, вул. Солом'янська, вул. Курська, просп. |
| |Повітрофлотський |
|12. ШУЛЯВКА |просп. Перемоги, вул. Борщагівська, вул. індустріальна |
|13. РАЙОН ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ|вул. Дегтярівська, вул. Мельникова, вул. Косіора, просп. |
| |Перемоги, вул. Зоологічна |
|14. ПРОМРАЙОН ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ |вул. Дорогожицька, вул. Мельникова, вул. Якіра, вул. |
| |Зоологічна, просп. Перемоги, вул. О. Довженка |
|15. ЛУК'ЯНІВКА |Подільський узвіз, вул. Нагірна, вул. Татарська, вул. |
| |Мельникова, вул. Дегтярівська, вул. Якіра, вул. Пугачова, |
| |Врубелівський узвіз |
|16. БАБИН ЯР |вул. Фрунзе, Врубелівський узвіз, вул. Пугачова, вул. |
| |Мельникова, вул. Дорогожицька, вул. Олени Теліги |
|17. ТАТАРКА - ЩЕКАВИЦЯ |вул. Фрунзе, межа Шевченківського і Подільського р-нів, |
| |вул. Глибочицька, вул. Тарасівська, вул. Нагірна, |
| |Подільський узвіз |

|18. ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРОМРАЙОН    |вул. Олени Теліги, Північне залізничне півкільце, русло р. |
| |Дніпро, вул. Набережно-Хрещатицька, вул. Набережно-Лугова, |
| |вул. Оленівська, межа Подільського і Шевченківського р-нів, |
| |вул. Фрунзе |
|19. ОСТРІВ ТРУХАНІВ |в межах острова Труханів до Північного залізничного |
| |півкільця |
|20. ОСТРІВ ДОЛОБЕЦЬКИЙ |в межах острова Долобецький |
|21. ОСТРІВ ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ |в межах острова Венеціанський |
|22. ОСТРІВ МАЛИЙ БЕЗІМЕННИЙ |в межах острова Малий Безіменний |
|23. РУСАНІВСЬКІ САДИ |Північне залізничне півкільце, вул. Степана Сагайдака, |
| |південна межа Русанівських садів, Русанівська протока, |
| |русло р. Десенка |
|24. МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА |Північне залізничне півкільце, пул. Челябинська, вул. О. |
| |Мильчакова, вул. Микільсько-Слобідська, Русанівська |
| |протока, південна межа Русанівських садів, вул. Степана |
| |Сагайдака |
|25. ЛІВОБЕРЕЖНИЙ ЦЕНТР |вул. Микільсько-Слобідська, вул. Мильчакова, Північне |
| |залізничне півкільце, вул. Марини Раскової, вул. Раїси |
| |Окіпної, Русанівська протока |
|26. РУСАНІВКА |вул. Раїси Окіпної, вул. Марини Раскової, вул. Плєханова, |
| |просп. Возз'єднання, Русанівська протока |
|27. БЕРЕЗНЯКИ |просп. Возз'єднання, вул. Березняківська, русло р. Дніпро |
|28. ТЕЛИЧКА |русло р. Дніпро, острів Комсомольське, Наддніпрянське шосе, |
| |залізниця Яготинського напрямку |
|29. ПОКАЛ |острів Галерний, Наддніпрянське шосе |
|30. ЛИСА ГОРА |вул. Саперно-Слобідська, Наддніпрянське шосе, просп. Науки, |
| |вул. Лисогірська, західні схили Лисої гори |
|31. МОСКОВСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |Залізничне шосе, залізниця Миронівського напрямку, |
| |Наддніпрянське шосе, вул. Саперно-Слобідська, просп. Науки, |
| |просп. Червонозоряний, вул. Кіровоградська |
|32. КИТАЇВ |просп. Науки, вул. Саперно-Слобідська, західні схили Лисої |
| |гори, вул. Лисогірська, вул. Максима Рильського, просп. 40- |
| |річчя Жовтня |
|33. ДЕМІЇВКА |просп. Червонозоряний, просп. 40-річчя Жовтня, вул. |
| |Васильківська, вул. М. Стельмаха, вул. Козацька, вул. |
| |Сумська, вул. Кайсарова, вул. Каменярів |
|34. ГОЛОСІЇВ |просп. 40-річчя Жовтня, вул. Полковника Потєхіна, |
| |Національний виставочний центр, вул. Васильківська |
|35. СОВКИ |вул. Каменярів, вул. Кайсарова, вул. Сумська, вул. |
| |Козацька, вул. М. Стельмаха, вул. Васильківська, пров. |
| |Короткий, пров. Охтирський, вул. Сигнальна, вул. Колоскова, |
| |вул. Кіровоградська |
|36. ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЛОБІДКА |Байкове кладовище, залізниця Яготинського напрямку, вул. |
| |Кіровоградська, вул. Пржевальського, вул. П. Радченка, вул. |
| |Б. Гаріна, вул. Олексіївська, просп. Червонозоряний, вул. |
| |А. Головка, вул. Солом'янська, вул. Башків Яр |
|37. СОЛОМ'ЯНКА |вул. Солом'янська, вул. А. Головка, просп. Червонозоряний, |
| |вул. Червонопартизанська, вул. Народного ополчення, вул. |
| |Вінницька, просп. Повітрофлотський |
|38. ЧОКОЛІВКА |вул. Курська, просп. Повітрофлотський, вул. М. Мишина, вул. |
| |Молодогвардійська, вул. Академіка Карпитського, вул. |
| |Васильченка, вул. Волинська, вул. Фастівська, залізниця |
| |Фастівського напрямку, південний обхід ранжирного парку |
| |станції Київ-Пасажирський |
|39. ПРОМРАЙОН ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ |вул. Фастівська, вул. Волинська, вул. Васильченка, вул. |
| |Академіка Карпинського, вул. Молодогвардійська, вул. М. |
| |Мишина, просп. Повітрофлотський, вул. Вінницька, вул. |
| |Народного ополчення, вул. Медова, залізниця Фастівського |
| |напрямку |
|40. КАРАВАЄВІ ДАЧІ |вул. Я. Галана, залізниця Фастівського напрямку, залізниця |
| |Коростенського напрямку, вул. Новопольова, вул. М. |
| |Шепелєва, просп. Відрадний |
|41. ВІДРАДНИЙ |бул. І. Лепсе, вул. Гарматна, просп. Відрадний, вул. |
| |Качалова, вул. Козелецька |
|42. ЖОВТНЕВИЙ ПРОМРАЙОН |межа Жовтневого і Ленінградського р-нів, межа Жовтневого і |
| |Радянського р-нів, просп. Перемоги, вул. М. Василенка, бул. |
| |І. Лепсе, вул. Качалова, просп. Відрадний, вул. М. |
| |Шепелєва, вул. Новопольова, залізниця Коростенського |
| |напрямку |

|43. РАЙОН ВУЛИЦІ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ |просп. Перемоги, вул. індустріальна, вул. Борщагівська,   |
| |залізниця Фастівського напрямку, вул. Ярослава Галана, вул. |
| |Гарматна, бул. І. Лепсе, вул. М. Бажана |
|44. ГАЛАГАНИ |просп. Перемоги, межа Радянського і Жовтневого районів, |
| |межа Ленінградського і Жовтневого районів, Північне |
| |залізничне півкільце |
|45. НИВКИ |Радгосп "Пуща-Водиця", вул. Сирецька, вул. Стеценка, ПК та |
| |В "Дубки", Північне залізничне півкільце, просп. Перемоги, |
| |вул. Туполєва, дачні ділянки |
|46. СИРЕЦЬКИЙ ГАЙ |вул. Сирецька, Північне залізничне півкільце, ПК та В |
| |"Дубки", вул. Стеценка |
|47. ДЕГТЯРІ |вул. Академіка Щусєва, вул. Ризька, вул. Дорогожицька, вул. |
| |Олени Теліги, вул. О. Довженка, просп. Перемоги, Північне |
| |залізничне півкільце |
|48. СИРЕЦЬ |вул. Сирецька, вул. Ольжича, межа Шевченківського і |
| |Подільського районів, вул. Олени Теліги, вул. Дорогожицька, |
| |вул. Ризька, вул. Академіка Щусєва, Північне залізничне |
| |півкільце |
|49. КУРЕНІВКА |просп. Червоних Козаків, вул. Олени Теліги, межа |
| |Подільського і Шевченківського районів, вул. Ольжича, вул. |
| |Сирецька, Північне залізничне півкільце |
|50. ПЕТРІВКА |просп. Оболонський, озеро Опечень, вул. Приозерна, вул. |
| |Героїв Сталінграда, русло р. Дніпро, Північне залізничне |
| |півкільце, вул. Добринська, вул. Маршала Малиновського |
|51. ЧОРТОРИЙ |в межах затоки Чорторий між Московським мостом та Північнім |
| |залізничним півкільцем |
|52. ВОСКРЕСЕНСЬКІ САДИ |просп. Генерала Ватутіна, вул. П. Вершигори, Воскресенські |
| |сади (вздовж озера Радунка), Північне залізничне півкільце, |
| |русло р. Десенка |
|53. ВОСКРЕСЕНКА |просп. Генерала Ватутіна, вул. Братиславська, вул. |
| |Меліоративна, просп. Алішера Навої, Північне залізничне |
| |півкільце, Воскресенські сади (вздовж озера Радунка), вул. |
| |Вершигори |
|54. РАЙОН ПРОСП. ВИЗВОЛИТЕЛІВ |просп. Алішера Навої, вул. Генерала Жмаченка, просп. |
| |Броварський, Північне залізничне півкільце |
|55. ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ ЛІС |вул. Братиславська, просп. Алішера Навої, вул. |
| |Меліоративна |
|56. КОМСОМОЛЬСЬКИЙ |вул. Братиславська, вул. Миропільська, просп. Броварський, |
| |вул. Генерала Жмаченка, південна межа Воскресенського лісу |
|57. СОЦМІСТО |вул. Червоногвардійська, просп. Ю. Гагаріна, пров. |
| |Карельський, вул. Сергієнка, Ленінградська площа, вул. |
| |Будівельників, бул. Верховної Ради, Північне залізничне |
| |півкільце, просп. Броварський |
|58. ДАРНИЦЬКИЙ МАСИВ |бул. Верховної Ради, вул. Будівельників, Ленінградська |
| |площа, Харківське шосе, Північне залізничне півкільце |
|59. ПОЗНЯКІВСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |Харківське шосе, вул. Здолбунівська, вул. Сортувальна, |
| |русло р. Дніпро, залізниця Яготинського напрямку |
|60. ПІВНІЧНІ ПОЗНЯКИ |вул. Ревуцького, вул. А. Ахматової, селище Позняки, русло |
| |р. Дніпро |
|61. ПІВДЕННІ ПОЗНЯКИ |вул. Ревуцького, просп. М. Бажана, русло р. Дніпро, |
| |південна межа селища Позняки, вул. А. Ахматової |
|62. ПІВНІЧНІ ОСОКОРКИ |просп. Бажана, оз. Вирлиця, садово-дачні ділянки |
| |"Осокорки" |
|63. САДИ ОСОКОРКИ |просп. Бажана, садово-дачні ділянки "Осокорки", Північні |
| |Осокорки, русло р. Дніпро |
|64. ОСТРІВ ВЕЛИКИЙ БЕЗІМЕННИЙ |в межах острова Великий Безіменний |
|65. ОСТРІВ ВОДНИКІВ |в межах острова Водників |
|66. ОСТРІВ ЖУКІВ |в межах острова Жуків |
|67. КОРЧУВАТЕ |вул. Набережно-Корчуватська, вул. Новопирогівська, Столичне |
| |шосе |
|68. КОРЧУВАТСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |просп. Науки, Столичне шосе, вул. Новопирогівська, русло р. |
| |Коник, транспортна розв'язка, автомобільне шосе Донецького |
| |напрямку, вул. Червонопрапорна |
|69. ЧАПАЄВКА |в межах селища Чапаєвка |
|70. ПИРОГІВ |вул. Червонопрапорна, вул. Академіка Заболотного, територія |
| |Музею народної творчості та побуту, лісопарк Голосіївський |
| |ліс, вул. Ягідна, вул. Китаївська |

|71. МИШОЛОВКА          |просп. Науки, вул. Китаївська, вул. Ягідна, східна межа   |
|                 |лісопарку Голосіївський ліс, вул. Блакитного (в межах    |
|                 |селища Мишоловка)                      |
|72. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ЛІС      |в межах лісопарку Голосіївський ліс та ПК та В ім. М. Т.  |
|                 |Рильського                         |
|73. ВИСТАВКА           |просп. Академіка Глушкова, Національній центр виставок і  |
|                 |ярмарків, вул. Академіка Заболотного, Кільцева дорога, вул. |
|                 |В. Касіяна, вул. Маршала Якубовського, просп. Академіка   |
|                 |Глушкова                          |
|74. ФЕОФАНІЯ           |вул. Академіка Заболотного, лісовий масив Феофанія, межа  |
|                 |міста                            |
|75. КІБЦЕНТР           |Кільцева дорога, вул. Академіка Заболотного, вул. І. Сірка, |
|                 |межа міста                         |
|76. РАЙОН ВУЛ. ЛОМОНОСОВА    |вул. Васильківська, просп. Академіка Глушкова, вул. Маршала |
|                 |Якубовського, вул. В. Касіяна, Кільцева дорога, вул.    |
|                 |Крейсера "Аврора", межа Московського і Залізничного     |
|                 |районів, пров. Короткий                   |
|77. ЖУЛЯНИ            |в межах селища Жуляни                    |
|78. АЕРОПОРТ           |в межах аеропорту "Жуляни"                 |
|79. БОРЩАГІВСЬКИЙ ПРОМРАЙОН   |просп. 50-річчя Жовтня, залізниця Коростенського напрямку, |
|                 |залізниця Фастівського напрямку, Кільцева дорога, вул.   |
|                 |Трублаїні, вул. Я. Качури, вул. Миру, вул. Гарібальді, вул. |
|                 |Академіка Корольова, вул. Жолудєва, вул. Симиренка, вул.  |
|                 |Сім'ї Сосніних                       |
|80. ПІВДЕННА БОРЩАГІВКА     |вул. Симиренка, вул. Жолудєва, вул. Академіка Корольова,  |
|                 |вул. Гарібальді, вул. Миру, вул. Трублаїні, вул. Я. Качури, |
|                 |Кільцева дорога, вул. Зодчих                |
|81. МИКІЛЬСЬКА БОРЩАГІВКА    |вул. Героїв Космосу, просп. 50-річчя Жовтня, вул. Сім'ї   |
|                 |Сосніних, вул. Зодчих, вул. Жмеринська           |
|82. ПЕРЕМОГА           |залізниця Коростенського напрямку, просп. 50-річчя Жовтня, |
|                 |вул. Героїв Космосу, вул. Жмеринська            |
|83. УРОЧИЩЕ СОВКИ        |Північне залізничне півкільце, вул. Жмеринська, Кільцева  |
|                 |дорога, вул. А. Петрицького, вул. Котельникова, вул.    |
|                 |Святошинська                        |
|84. СВЯТОШИН           |вул. М. Краснова, залізниця Коростенського напрямку, вул.  |
|                 |Святошинська, вул. А. Петрицького, Кільцева дорога, просп. |
|                 |Академіка Палладіна, бул. Академіка Вернадського      |
|85. АКАДЕММІСТЕЧКО        |вул. Генерала Наумова, вул. Робітнича, вул. М. Краснова,  |
|                 |бул. Академіка Вернадського, просп. Академіка Палладіна   |
|86. БІЛИЧІ            |вул. Академіка Булаховського, просп. Академіка Палладіна,  |
|                 |Кільцева дорога, вул. М. Котельникова, вул. Живописна,   |
|                 |просп. Перемоги, вул. М. Ушакова, вул. Антонова-Овсієнка,  |
|                 |вул. Обухівська, вул. Генерала Наумова, вул. Підлісна    |
|87. НОВО-БІЛИЧІ         |вул. Олевська, вул. Робітнича, вул. Генерала Наумова, вул. |
|                 |Академіка Палладіна, вул. Академіка Булаховського, вул.   |
|                 |Підлісна                          |
|88. АВІАЗАВОД          |вул. Стеценка, дачні ділянки, вул. Академіка Туполєва,   |
|                 |просп. Перемоги, залізниця Коростенського напрямку,     |
|                 |територія виробничої забудови                |
|89. БЕРКОВЕЦЬКІ САДИ       |вул. Газопровідна, міське кладовище, вул. Стеценка, вул.  |
|                 |Плодова, зовнішня межа промислової забудови, просп.     |
|                 |Палладіна, вул. Синьоозерна                 |
|90. РАДГОСП "ПУЩА-ВОДИЦЯ"    |просп. Правди, межа Шевченківського і Подільського районів, |
|                 |вул. Полкова, вул. Межова, вул. Сирецька, територія     |
|                 |промислової забудови, сади радгоспу "Пуща-Водиця", вул.   |
|                 |Газопровідна                        |
|91. МОСТИЦЬКИЙ          |вул. Автозаводська, Північне залізничне півкільце, вул.   |
|                 |Сирецька, вул. Межова, вул. Полкова, межа Подільського і  |
|                 |Шевченківського районів, просп. Правди, вул. івашкевича   |
|92. ВИНОГРАДАР - ВІТРЯНІ ГОРИ  |вул. Пущаводицька, вул. Полярна, вул. Автозаводська, вул.  |
|                 |Івашкевича, просп. Правди, озеро Синє, межа Шевченківського |
|                 |і Подільського районів, просп. Радянської України, вул.   |
|                 |Косенка, вул. Ростовська                  |
|93. МІНСЬКИЙ           |вул. Ю. Кондратюка, вул. М. Майорова, вул. Полярна, вул. П. |
|                 |Панча, вул. Бережанська, пров. Автозаводський, вул.     |
|                 |Автозаводська, просп. Мінський               |

|94. ПРІОРКА           |просп. Оболонський, вул. Озерна, вул. Богатирська, вул.   |
|                 |Добрининська, вул. Автозаводська, пров. Автозаводський,   |
|                 |вул. Бережанська, вул. П. Панча, вул. Полярна, вул. М.   |
|                 |Майорова, траса магістрального газопроводу         |
|95. ОБОЛОНЬ           |вул. Прирічна, просп. Червоних Козаків, просп. Героїв    |
|                 |Сталінграда, вул. Приозерна, просп. Оболонський, вул.    |
|                 |Маршала Малиновського, вул. Добрининська, вул. Богатирська, |
|                 |вул. Озерна, траса магістрального газопроводу        |
|96. УРОЧИЩЕ ОБОЛОНЬ       |південна межа садово-дачних ділянок "Вишгородські", межа  |
|                 |міста, промислова гілка залізниці на Вишгород (Києво-    |
|                 |Петровське підприємство залізничного транспорту)      |
|97. УРОЧИЩЕ НАТАЛКА       |русло р. Дніпро, Московський міст, вул. Прирічна, затока р. |
|                 |Дніпро в районі Мисливської бази-1             |
|98. ПАРК ДРУЖБИ НАРОДІВ     |межа міста, русло р. Десенка, Московський міст, русло р.  |
|                 |Дніпро                           |
|99. ПАРК ТРОЄЩИНА        |межа міста, селище Троєщина, вул. Оноре де Бальзака, просп. |
|                 |Генерала Ватутіна, русло р. Десенка             |
|100. СЕЛИЩЕ ТРОЄЩИНА       |межа міста, вул. Милославська, вул. Славська, вул.     |
|                 |Лиськівська, селище Троєщина, вул. Радунська, вул. Т.    |
|                 |Драйзера, вул. Оноре де Бальзака, автомобільна дорога до  |
|                 |водозабору Деснянської водогінної станції          |
|101. ВИГУРІВЩИНА - ТРОЄЩИНА   |межа міста, вул. Т. Драйзера, просп. Генерала Ватутіна,   |
|                 |вул. Оноре де Бальзака, вул. Радунська, східна межа селища |
|                 |Троєщина, вул. Лиськівська, вул. Славська, вул.       |
|                 |Милославська                        |
|102. ТРОЄЩИНА ПРОМРАЙОН     |межа міста, межа Броварського лісу, північно-західна межа  |
|                 |Лісового кладовища, вул. Крайня, вул. Братиславська, вул.  |
|                 |М. Закревського                       |
|103. ЛІСОВЕ КЛАДОВИЩЕ      |в межах Лісового кладовища                 |
|104. ЛІСОВИЙ МАСИВ        |вул. Космонавта Волкова, просп. Лісовий, вул. Маршала    |
|                 |Жукова, Кіностудія науково-популярних фільмів, просп.    |
|                 |Броварський, вул. Братиславська, межа Броварського лісу   |
|105. ДАРНИЦЬКИЙ ПРОМРАЙОН    |просп. Броварський, вул. Мурманська, межа Ватутінського і  |
|                 |Дарницького районів, вул. Академіка Бутлерова, вул.     |
|                 |Сновська, вул. Бакинських Комісарів, вул. Празька, вул.   |
|                 |Сосюри, вул. Сергієнка, пров. Карельський, просп. Ю.    |
|                 |Гагаріна                          |
|106. СТАРА ДАРНИЦЯ        |вул. Бакинських Комісарів, залізниця Яготинського напрямку, |
|                 |Харківське шосе, вул. Я. Гашека               |
|107. ДВРЗ            |селище ДВРЗ, межа Броварського лісу, залізниця Ніжинського |
|                 |напрямку, вул. Бакинських Комісарів, вул. Сновська, вул.  |
|                 |Академіка Бутлерова, межа Дарницького і Ватутінського    |
|                 |районів                           |
|108. СЕЛИЩЕ ДВРЗ         |в межах селища ДВРЗ                     |
|109. ПРОМРАЙОН ВУЛ.       |вул. Зрошувальна, залізниця Яготинського напрямку, вул.   |
|БОРИСПІЛЬСЬКОЇ          |Бориспільська, Дарницький ліс, зовнішня межа парку     |
|                 |Партизанської Слави, вул. Тростянецька, вул. Привокзальна, |
|                 |Харківське шосе, залізниця Ніжинського напрямку       |
|110. НОВА ДАРНИЦЯ        |вул. Бориспільська, вул. Тростянецька, вул. Ревуцького,   |
|                 |Харківське шосе, вул. Привокзальна             |
|111. ПАРК ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ  |вул. Тростянецька, парк Партизанської Слави, Дарницький   |
|                 |ліс, вул. Ялинкова, вул. Дібровна, вул. Славгородська    |
|112. ХАРКІВСЬКИЙ МАСИВ      |вул. Славгородська, вул. Дібровна, вул. Ялинкова,      |
|                 |Дарницький ліс, просп. М. Бажана, вул. Ревуцького, вул.   |
|                 |Тростянецька                        |
|113. БОРТНИЧАНСЬКИЙ ПРОМРАЙОН  |просп. М. Бажана, вул. Колекторна, межа Бортничанського   |
|                 |лісу, селище Бортничі, Нижні Бортничі, Осокорівський    |
|                 |промрайон, житловий масив Осокорки             |
|114. БОРТНИЧАНСЬКИЙ ЛІС     |межа міста, Бортничанський ліс, селище Бортничі (вул.    |
|                 |Світла, вул. Леніна), Бортничанський промрайон, вул.    |
|                 |Колекторна                         |
|115. БОРТНИЧІ          |в межах селища Бортничі                   |
|116. НИЖНІ БОРТНИЧІ       |в межах селища Нижні Бортничі                |
|117. ОСОКОРКІВСЬКИЙ ПРОМРАЙОН  |Бортничанський промрайон, східна межа селища Нижні     |
|                 |Бортничі, Нижні сади, Південні Осокорки           |
|118. ПІВДЕННІ ОСОКОРКИ      |Осокорківський промрайон, Нижні сади            |

|119. НИЖНІ ОСОКОРКИ       |сади Осокорки, Північні Осокорки, Бортничанський промрайон, |
|                 |Південні Осокорки, Осокорківський промрайон, межа міста,  |
|                 |русло р. Дніпро                       |
|120. СЕЛИЩЕ КОНЧА-ЗАСПА     |в межах селища Конча-Заспа                 |
|121. МРИГИ            |в межах селища Мриги                    |
|122. КАТЕРИНІВКА         |в межах селища Катеринівка                 |
|123. БЕРКОВЕЦЬ          |межа Пуща-Водицького лісу, просп. Академіка Палладіна, межа |
|                 |Біличанського лісу, селище Коцюбинське           |
|124. СЕЛИЩЕ ПУЩА-ВОДИЦЯ     |в межах селища Пуща-Водиця                 |
|125. МИКІЛЬСЬКИЙ         |в межах селища Микільський                 |
|126. СЕЛИЩЕ ДВС         |в межах селища ДВС                     |
|127. ДВС             |русло р. Дніпро, північна межа садово-дачних ділянок    |
|                 |"Вишгородські, вул. Богатирська               |
|128. РЕДЬКИН           |в межах хутора Редькина                   |
|129. БИКІВНЯ           |в межах селища Биківня                   |
|130. ПТАХОФАБРИКА        |в межах птахофабрики                    |
|131. ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО     |в межах військового містечка                |
|132. РИБНЕ            |в межах селища Рибне                    |
|133. ОСТРІВ ОЛЬГИН - КОЗАЧИЙ   |в межах островів Ольгин та Козачий             |
|134. КОНЧА-ОЗЕРНА        |автодорога вздовж острова Жуків, русло р. Дніпро, межа   |
|                 |міста, оз. Конча, столичне шосе, південна межа селища Конча-|
|                 |Заспа, автодорога в напрямку селища Мриги, межа міста, межа |
|                 |Харківського і Московського районів, південно-західна межа |
|                 |селища Чапаєвка                       |
|135. КОНЧА-ЗАСПА         |Столичне шосе, оз. Конча, межа міста, автодорога в напрямку |
|                 |селища Мриги, південна межа селища Конча-Заспа       |
|136. УРОЧИЩЕ ФЕОФАНІЯ      |вул. Академіка Заболотного, межа Московського і       |
|                 |Харківського районів, межа міста, лісовий масив Феофанія  |
|137. СВЯТОШИНСЬКИЙ ЛІС      |межа міста, залізниця Коростенського напрямку, вул.     |
|                 |Олевська, вул. Підлісна, вул. Генерала Наумова, пул.    |
|                 |Обухівська, вул. Антонова-Овсієнка, вул. М. Ушакова, просп. |
|                 |Перемоги, вул. Живописна, Кільцева дорога          |
|138. БІЛИЧАНСЬКИЙ ЛІС      |Берковець, західна межа садово-дачних ділянок, зовнішня   |
|                 |межа промислової забудови, залізниця Коростенського     |
|                 |напрямку, межа міста                    |
|139. ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ ЛІС     |межа Подільського і Мінського районів, Урядові дачі-1, вул. |
|                 |Пущаводицька, вул. Ростовська, вул. Косенка, просп.     |
|                 |Радянської України, межа Подільського і Шевченківського   |
|                 |районів, вул. Газопровідна, вул. Синьоозерна, Берковець,  |
|                 |Гостомельське шосе, курортна зона Пуща-Водиця        |
|140. КУРОРТ ПУЩА-ВОДИЦЯ     |в межах курортної зони Пуща-Водиця             |
|141. УРЯДОВІ ДАЧІ-1       |в межах урядових дач                    |
|142. ВИШГОРОДСЬКИЙ ЛІС      |Урядові дачі-2, промислова вітка залізниці на Вишгород   |
|                 |(Києво-Петровське підприємство залізничного транспорту),  |
|                 |вул. Кондратюка, просп. Мінський, траса магістрального   |
|                 |газопроводу                         |
|143. УРЯДОВІ ДАЧІ-2       |Межигірський ліс, південна межа Редькин, озера в поймі р.  |
|                 |Дніпро, Вишгородський ліс, межа Мінського і Подільсікого  |
|                 |районів                           |
|144. МЕЖИГІРСЬКИЙ ЛІС      |межа міста, садово-дачні ділянки "Вишгородські", промислова |
|                 |вітка залізниці на Вишгород (Києво-Петровське підприємство |
|                 |залізничного транспорту), озера в поймі р. Дніпро, межа   |
|                 |селища Редькин, Урядові дачі-2, межа Мінського і      |
|                 |Подільського районів                    |
|145. БРОВАРСЬКИЙ ЛІС       |межа міста, залізниця Ніжинського напрямку, ДВРЗ, межа   |
|                 |Дарницького і Ватутінського районів, Кіностудія науково-  |
|                 |популярних фільмів, вул. Маршала Жукова, просп. Лісовий,  |
|                 |вул. Космонавта Волкова, вул. Братіславська, вул. Крайня,  |
|                 |південна та східна межа Лісового кладовища, Троєщинський  |
|                 |промрайон                          |
|146. ДАРНИЦЬКИЙ ЛІС       |залізниця Ніжинського напрямку, межа міста, межа      |
|                 |Дарницького і Харківського районів, Червоний Хутір, вул.  |
|                 |Бориспільська, залізниця Яготинського напрямку, вул.    |
|                 |Зрошувальна                         |
|147. ДЕМИДОВСЬКИЙ ЛІС      |межа Дарницького і Харківського районів, межа міста,    |
|                 |західна межа селища Бортничі, Бортничанський ліс      |
|148. УРОЧИЩЕ КРИНКИ       |межа міста, східна межа селища Нижніх Бортничів, південна  |
|                 |межа селища Бортничі                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Таблиця 3

            Зональні коефіцієнти

-------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ситуацій |        Номер економіко-планувальної зони        | Розмір коефіцієнта|
|ний клас |                                 |          |
|---------+-----------------------------------------------------------------+-------------------|
|  1  |64, 133, 134, 132, 139, 145, 121, 148, 144, 146, 22, 135, 136,  |    0,92    |
|     |89, 65, 127, 137, 125, 131, 143, 77, 103, 116, 128        |          |
|  2  |120, 126, 78, 130, 147, 138, 66, 119, 111, 115, 141, 29, 70, 114,|    0,95    |
|     |140, 142, 98, 69, 102, 123, 79, 99, 117             |          |
|  3  |59, 107, 35, 109, 122, 55, 100, 30, 68, 113, 42, 51.83, 97    |    0,98    |
|  4  |90, 20.72, 21, 28, 19, 52, 118, 36, 82, 88, 94, 96, 74, 105, 31, |    1,04    |
|     |46, 63, 80, 87, 101, 9, 39, 50, 54, 108, 75, 71, 24       |          |
|  5  |60, 67, 16, 40, 53, 85, 110, 18, 33, 49, 92, 124, 76, 10, 37, 73,|    1,12    |
|     |81, 86, 91, 104, 106, 129, 43, 93, 6, 58, 112, 41        |          |
|  6  |44, 45, 32, 61, 95, 62, 14, 27, 23, 48              |    1,20    |
|  7  |56, 84, 57, 7, 26, 34, 38, 47, 17                |    1,31    |
|  8  |25, 11, 12, 15, 8, 13, 3                     |    1,56    |
|  9  |4, 5, 2                             |    1,78    |
|  10  |1                                |    2,00    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Таблиця 4

              Коефіцієнти,
 що коригують розмір відрахувань на розвиток міста в залежності
     від ефективності реалізації проекту для міста

----------------------------------------------------------------------------
|Назва коефіцієнта |Позначення|  Одиниця  |  Диференціація  |Розмір |
|         |     | диференціації | базової величини* |    |
|------------------+----------+---------------+--------------------+-------|
|         |     |        | понад 200     | 0.60 |
|Кількість     | Рмісць | робочі місця |          |    |
|збережених та   |     |        |          |    |
|додатково     |     |        |          |    |
|створених робочих |     |        |          |    |
|місць       |     |        |          |    |
|         |     |        | від 101 до 200   | 0.75 |
|         |     |        | від 51 до 100   | 0.85 |
|         |     |        | до 50       | 0.95 |
|         |     |        | не змінюються   | 1.00 |
|         |     |        | зменшуються    | 1.10 |
|         |     |        | понад 200     | 0.70 |
|Обсяги інвестицій |  Ко  |  млн. грн.  |          |    |
|         |     |        | від 40 до 200   | 0.85 |
|         |     |        | від 8 до 40    | 0.95 |
|         |     |        | від 4 до 8     | 0.98 |
|         |     |        | менше 4      | 1.00 |
----------------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий