Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 жовтня 2003 р. N 1630
м.Київ

Про внесення змін до Порядку планування
контрольно-ревізійної роботи органами
державної контрольно-ревізійної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 955 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1478), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2003 р. N 1630

Зміни,
що вносяться до Порядку планування контрольно-реві
зійної
роботи органами державної контрольно-ревізійної служби

1. Пункт 1 після слів "впорядкування проведення" доповнити словами "аудитів ефективності".

2. Абзац перший пункту 3 після слова "Планові" доповнити словами "аудити ефективності в межах повноважень, визначених законодавством".

3. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. ГоловКРУ готує і за погодженням з Мінфіном подає до 1 грудня поточного року на затвердження Кабінетові Міністрів України проект Плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби, що містить перелік: тем контрольних заходів щодо виконання бюджетних програм, витрачання бюджетних коштів, ефективності використання державного майна у визначених галузях, сферах економічної діяльності та регіонах; ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій; перевірок стану контрольно-ревізійної роботи у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, а також терміни інформування Кабінету Міністрів України і Мінфіну про їх результати".

4. Пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Основними підставами для включення заходів з проведення аудитів ефективності, ревізій та перевірок до планів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби є:

а) закони, акти та доручення Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, які не потребують термінового виконання без включення до планів;

б) звернення правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб з приводу проведення ревізій та перевірок, які можливо виконати у плановому порядку;

в) пропозиції Рахункової палати, Мінфіну, Мінекономіки, Державної податкової адміністрації, Держмитслужби, Державного казначейства, прийняті ГоловКРУ до виконання;

г) ініціатива, виявлена органами державної контрольно-ревізійної служби з урахуванням таких критеріїв, як:

економічна та соціальна важливість питань, які обов'язково включаються до програм і планів дій Кабінету Міністрів України на відповідний період;

значний обсяг фінансових потоків, інших державних ресурсів, що спрямовувалися на виконання бюджетних програм, утримання державних органів;

публічна інформація про факти порушень і зловживань у фінансовій сфері та неефективного управління державним майном;

ймовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі внаслідок відсутності (низького рівня) внутрішнього фінансового контролю, правової неврегульованості економічної діяльності;

періодичність проведення ревізій та перевірок у бюджетних установах відповідно до закону".