Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 серпня 2001 р. N 955
м.Київ

Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної
роботи органами державної контрольно-ревізійної служби

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1630 від 15.10.20
03 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади в місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 р. N 955

Порядок
планування контрольно-ревізійної роботи
органами державної контрольно-ревізійної служби

1. Цей Порядок розроблено з метою впорядкування проведення аудитів ефективності, ревізій та перевірок у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, інших бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях усіх форм власності, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів або інші державні кошти, використовують позики чи кредити, гарантовані коштами бюджетів (далі - підприємства, установи та організації). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1630 від 15.10.2003 )

2. Порядком установлюється механізм складання і затвердження планів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби.

3. Планові аудити ефективності в межах повноважень, визначених законодавством, ревізії та перевірки підприємств, установ та організацій проводяться відповідно до: ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1630 від 15.10.2003 )

1) Плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби, який складається на календарний рік;

2) планів контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також планів контрольно-ревізійної роботи контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах, районах у містах, у тому числі міжрайонних контрольно-ревізійних відділів, які складаються на півріччя.

4. ГоловКРУ готує і за погодженням з Мінфіном подає до 1 грудня поточного року на затвердження Кабінетові Міністрів України проект Плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби, що містить перелік: тем контрольних заходів щодо виконання бюджетних програм, витрачання бюджетних коштів, ефективності використання державного майна у визначених галузях, сферах економічної діяльності та регіонах; ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій; перевірок стану контрольно-ревізійної роботи у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, а також терміни інформування Кабінету Міністрів України і Мінфіну про їх результати. ( Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1630 від 15.10.2003 )

До проекту Плану додається пояснювальна записка, в якій обгрунтовуються включені до нього питання.

План затверджується до 20 грудня поточного року.

5. Плани контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також плани контрольно-ревізійної роботи контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах, районах у містах, у тому числі міжрайонних контрольно-ревізійних відділів, розробляються на підставі Плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби та включають інші питання, вирішення яких належить до компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби.

6. Терміни підготовки та порядок затвердження планів контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також планів контрольно-ревізійної роботи контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах, районах у містах, у тому числі міжрайонних контрольно-ревізійних відділів, визначаються ГоловКРУ.

7. Основними підставами для включення заходів з проведення аудитів ефективності, ревізій та перевірок до планів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби є:

а) закони, акти та доручення Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, які не потребують термінового виконання без включення до планів;

б) звернення правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб з приводу проведення ревізій та перевірок, які можливо виконати у плановому порядку;

в) пропозиції Рахункової палати, Мінфіну, Мінекономіки, Державної податкової адміністрації, Держмитслужби, Державного казначейства, прийняті ГоловКРУ до виконання;

г) ініціатива, виявлена органами державної контрольно-ревізійної служби з урахуванням таких критеріїв, як:

економічна та соціальна важливість питань, які обов'язково включаються до програм і планів дій Кабінету Міністрів України на відповідний період;

значний обсяг фінансових потоків, інших державних ресурсів, що спрямовувалися на виконання бюджетних програм, утримання державних органів;

публічна інформація про факти порушень і зловживань у фінансовій сфері та неефективного управління державним майном;

ймовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі внаслідок відсутності (низького рівня) внутрішнього фінансового контролю, правової неврегульованості економічної діяльності;

періодичність проведення ревізій та перевірок у бюджетних установах відповідно до закону. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1630 від 15.10.2003 )

8. Внесення змін до планів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби проводиться у порядку їх затвердження.