Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
(щодо страхування персоналу ядерних установок)

Верховна Рада України постановляє :

I. Внести до законів України такі зміни:

1. Пункт 21 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 19, ст. 254; із змінами, внесеними Законом України від 18 березня 2004 року N 1628-IV виключити.

2. У статті 15 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 1997 р., N 4, ст. 20):

частину першу виключити;

у частині третій слова "обов'язковому і" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1971-IV