Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 серпня 2004 р. N 1126
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 573 від 1 серпня 2013
р.)

Про заходи щодо вдосконалення соціальної
роботи із сім'ями, дітьми та молоддю

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Загальне положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

план розвитку мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2005-2010 роки.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 21 січня 1998 р. N 63 "Про подальший розвиток мережі центрів соціальних служб для молоді та підвищення ефективності їх діяльності";

постанову Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2001 р. N 1291 "Про розвиток центрів соціальних служб для молоді" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 40, ст. 1808);

пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 91 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 171).

3. Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до подальшого розвитку мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, зміцнення матеріально-технічної бази та укомплектування кадрами зазначених центрів.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2004 р. N 1126

Загальне положення
про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) є спеціальним закладом, що надає соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Мережа центрів складається з республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ядітимолоді, Держсоцслужби, рішеннями відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про центр.

4. Основною метою діяльності центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.

5. Основними принципами діяльності центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.

6. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський, районний, районний у мм. Києві та Севастополі центр утворюється, реорганізується та ліквідується відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією і належить до сфери її управління.

7. Міський, районний у містах, селищний та сільський центр утворюється, реорганізується і ліквідується відповідною радою.

8. Основними завданнями республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру є:

1) забезпечення участі районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

2) здійснення контролю і координація діяльності районних, міських, районних у містах, селищних і сільських центрів;

3) сприяння розвитку мережі центрів та спеціалізованих формувань, забезпечення їх функціонування;

4) організаційно-методичне забезпечення діяльності центрів соціально-психологічної допомоги;

5) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, надання їм методичної допомоги;

6) проведення семінарів і тренінгів для працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, залучених спеціалістів та волонтерів;

7) залучення громадян до соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

9. Основними завданнями районного, міського, районного у містах, селищного та сільського центру є:

1) участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації;

2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

3) залучення громадськості до проведення роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

10. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський центр:

1) здійснює контроль за діяльністю районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів з виконання загальнодержавних та інших соціальних програм стосовно сім'ї, дітей та молоді;

2) забезпечує впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

3) проводить науково-практичні конференції, семінари, засідання, "круглі столи" з питань, що належать до його компетенції;

4) здійснює разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, що виділяються центрам з місцевих бюджетів на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

5) здійснює в установленому порядку заходи з метою залучення міжнародних організацій до проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

6) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

11. Районний, міський, районний у містах, селищний та сільський центр:

1) забезпечує соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг;

2) здійснює соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, що відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;

3) проводить соціально-профілактичну роботу із запобігання правопорушенням та іншим негативним явищам у дитячому та молодіжному середовищі, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя;

4) здійснює соціально-реабілітаційні заходи, спрямовані на надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі, які постраждали від насильства в сім'ї), допомоги у відновленні ними порушених функцій організму, компенсації обмежень життєдіяльності та підтриманні оптимального фізичного, психологічного, соціального рівня для досягнення соціальної адаптації;

5) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

12. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;

сприяє громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;

залучає благодійні організації, громадські організації, суб'єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді;

здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;

сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;

веде облік проведеної соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім'ї, дітей та молоді;

залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

13. Центр має право:

1) вносити Держсоцслужбі, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

2) подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції;

3) утворювати спеціалізовані формування (служба соціальної підтримки сімей, служба роботи з ін'єкційними споживачами наркотиків, центр соціально-психологічної допомоги, центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, служба вторинної зайнятості, мобільний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевості, школа волонтерів, студентська соціальна служба, служба "Телефон довіри", інформаційно-ресурсний центр, дружня клініка для молоді, консультаційні пункти в закладах соціального спрямування тощо), типові положення про які затверджує Мінсім'ядітимолодь;

4) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції центру;

6) одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

7) проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;

8) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.

14. Соціальні послуги, що надаються центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

15. Директор республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Міністром у справах сім'ї, дітей та молоді та Держсоцслужбою.

Директор районного у мм. Києві та Севастополі центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням з Держсоцслужбою за поданням Київського та Севастопольського міського центру.

Директор районного, міського, районного у місті, селищного і сільського центру призначається на посаду і звільняється з посади відповідно головою райдержадміністрації, міським головою, головою районної у місті ради, селищним, сільським головою за погодженням відповідно з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним центром.

16. Директор центру:

керує діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

визначає ступінь відповідальності його працівників;

затверджує структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;

затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису;

утворює у центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників центру, проводить атестацію державних службовців;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників центру;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

17. Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський центр затверджується відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Держсоцслужбою.

Положення про районний, районний у мм. Києві та Севастополі центр затверджується відповідно головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням відповідно з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та Севастопольським міським центром.

Положення про міський, районний у місті, селищний та сільський центр затверджується відповідно міською, районною у місті, селищною та сільською радою за погодженням відповідно з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним центром.

18. Для підвищення ефективності діяльності центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю при центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.

19. Орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування забезпечує центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

20. Діяльність республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського, районного, міського, районного у місті, селищного та сільського центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті за відповідним кодом програмної класифікації видатків, та інших джерел.

21. Умови оплати праці працівників центру затверджуються Мінпраці за погодженням з Мінфіном і Мінсім'ядітимолоддю.

22. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського, районного, міського, районного у місті, селищного та сільського центру затверджуються місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування відповідно до структури та штатів, які визначаються Мінсім'ядітимолоддю за погодженням з Мінфіном.

23. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2004 р. N 1126

План
розвитку мережі центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді на 2005-2010 роки

------------------------------------------------------------------
Найменування | Передба-| У тому числі за роками
утворених центрів | чається |------------------------------------
(станом на |утворити,| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010
1 серпня 2004 р.) | усього | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Автономна Республіка Крим

Кримський
республіканський

Районні: 5 5

Бахчисарайський

Білогірський

Кіровський

Красногвардійський

Ленінський

Нижньогірський

Первомайський
____________________
Разом 7 5 5

Міські:                 1

Алуштинський

Армянський

Джанкойський

Євпаторійський

Керченський

Красноперекопський

Сакський

Судацький

Феодосійський

Ялтинський
____________________
Разом 10 1 1

Районні у місті
Сімферополі:

Центральний

Желєзнодорожний
____________________
Разом 2

Селищні         13       3   3   4   2   1

Сільські 37 5 5 6 9 7 5
____________________
Усього 20 56 10 9 9 13 9 6

            Вінницька область

Вінницький
обласний

Районні:

Барський

Бершадський

Вінницький

Гайсинський

Жмеринський

Іллінецький

Калинівський

Козятинський

Крижопільський

Липовецький

Літинський

Могилів-
Подільський

Муровано-
куриловецький

Немирівський

Оратівський

Піщанський

Погребищенський

Теплицький

Тиврівський

Томашпільський

Тростянецький

Тульчинський

Хмільницький

Чернівецький

Чечельницький

Шаргородський

Ямпільський
____________________
Разом 27

Міські:              2

Вінницький

Ладижинський

Могилів-
Подільський

Хмільницький
____________________
Разом 4 2 2

Селищні          1    1

Сільські 3 1 2
____________________
Усього 32 6 4 2

            Волинська область

Волинський обласний

Районні:

Володимир-
Волинський

Горохівський

Іваничівський

Камінь-Каширський

Ківерцівський

Ковельський

Локачинський

Луцький

Любешівський

Любомльський

Маневицький

Ратнівський

Рожищенський

Старовижівський

Турійський

Шацький
____________________
Разом 16

Міські:              1

Луцький

Володимир-
Волинський

Ковельський

Нововолинський
____________________
Разом 4 1 1

Селищні         32   11   8   3   5   2   3

Жидичинський
сільський 192 28 26 25 30 34 49

Ківерцівського
району
____________________
Усього 22 225 40 34 28 35 36 52

           Дніпропетровська область

Дніпропетровський
обласний

Районні:

Апостолівський

Васильківський

Верхньо-
дніпровський

Дніпропетровський

Криворізький

Криничанський

Магдалинівський

Межівський

Нікопольський

Новомосковський

Павлоградський

Петриківський

Петропавлівський

Покровський

П'ятихатський

Синельниківський

Солонянський

Софіївський

Томаківський

Царичанський

Широківський

Юр'ївський
____________________
Разом 22

Міські:

Вільногірський

Дніпродзержинський

Дніпропетровський

Жовтоводський

Криворізький

Марганецький

Нікопольський

Новомосковський

Орджонікідзевський

Павлоградський

Першотравенський

Синельниківський

Тернівський
____________________
Разом 13

Районні у
м. Дніпропетровську:

Амур-
Нижньодніпровський

Бабушкінський

Жовтневий

Індустріальний

Кіровський

Красногвардійський

Ленінський

Самарський
____________________
Разом 8

Селищні         23   12   4   4   2      1

Сільські 178 24 29 31 31 34 29
____________________
Усього 44 201 36 33 35 33 34 30

             Донецька область

Донецький обласний

Районні:

Амвросіївський

Артемівський

Великоново-
сілківський

Волноваський

Володарський

Добропільський

Костянтинівський

Красноармійський

Мар'їнський

Новоазовський

Олександрівський

Першотравневий

Слов'янський

Старобешівський

Тельманівський

Шахтарський

Ясинуватський
____________________
Разом 17

Міські:              1

Авдіївський

Артемівський

Горлівський

Дебальцевський

Дзержинський

Димитровський

Добропільський

Докучаєвський

Донецький

Дружківський

Єнакіївський

Ждановський

Кіровський

Костянтинівський

Краматорський

Красноармійський

Краснолиманський

Макіївський

Маріупольський

Новогродівський

Селидівський

Слов'янський

Сніжнянський

Торезький

Харцизький

Шахтарський

Ясинуватський
____________________
Разом 27 1 1

Районні у містах:

Гірницький у
м. Макіївці

Совєтський у
м. Макіївці

Червоногвардійський
у м. Макіївці

Жовтневий у
м. Маріуполі

Іллічівський у
м. Маріуполі

Орджонікідзевський
у м. Маріуполі

Приморський у
м. Маріуполі
____________________
Разом 7

Селищні          1    1

Сільські 3 1 2
____________________
Усього 52 5 3 2

            Житомирська область

Житомирський
обласний

Районні:

Андрушівський

Баранівський

Бердичівський

Брусилівський

Володарсько-
Волинський

Ємільчинський

Житомирський

Коростенський

Коростишівський

Лугинський

Любарський

Малинський

Народицький

Новоград-
Волинський

Овруцький

Олевський

Попільнянський

Радомишльський

Романівський

Ружинський

Червоноармійський

Черняхівський

Чуднівський
____________________
Разом 23

Міські:

Бердичівський

Житомирський

Коростенський

Новоград-Волинський
____________________
Разом 4

Селищні         21    9   5   5   1   1

Сільські 77 10 12 13 15 14 13
____________________
Усього 28 98 19 17 18 16 15 13

            Закарпатська область

Закарпатський
обласний

Районні: 1

Берегівський

Великоберезнянський

Виноградівський

Воловецький

Іршавський

Міжгірський

Перечинський

Рахівський

Свалявський

Тячівський

Ужгородський

Хустський
____________________
Разом 12 1 1

Ужгородський
міський 4
____________________
Разом 4 4

Селищні         10    8   1         1

Сільські 109 25 18 20 19 13 14
____________________
Усього 14 124 38 19 20 19 14 14

            Запорізька область

Запорізький
обласний

Районні:

Бердянський

Василівський

Великобілозерський

Веселівський

Вільнянський

Гуляйпільський

Запорізький

Кам'янсько-
Дніпровський

Куйбишевський

Мелітопольський

Михайлівський

Новомиколаївський

Оріхівський

Пологівський

Приазовський

Приморський

Розівський

Токмацький

Чернігівський

Якимівський
____________________
Разом 20

Міські:

Бердянський

Енергодарський

Запорізький

Мелітопольський

Токмацький
____________________
Разом 5

Селищні         173   33  34  34  32  23  17
____________________
Усього 26 173 33 34 34 32 23 17

          Івано-Франківська область

Івано-Франківський
обласний

Районні:

Богородчанський

Верховинський

Галицький

Городенківський

Долинський

Калуський

Коломийський

Косівський

Надвірнянський

Рогатинський

Рожнятівський

Снятинський

Тисменицький

Тлумацький
____________________
Разом 14

Міські:

Болехівський

Бурштинський

Івано-Франківський

Калуський

Коломийський
____________________
Разом 5

Селищні         20    3   6   3   5   1   2

Сільські 21 2 3 7 4 5
____________________
Усього 20 41 3 8 6 12 5 7

             Київська область

Київський обласний

Районні:

Баришівський

Білоцерківський

Богуславський

Бориспільський

Бородянський

Броварський

Васильківський

Вишгородський

Володарський

Згурівський

Іванківський

Кагарлицький

Києво-
Святошинський

Макарівський

Миронівський

Обухівський

Переяслав-
Хмельницький

Рокитнянський

Сквирський

Ставищенський

Таращанський

Тетіївський

Фастівський

Яготинський
____________________
Разом 24

Міські:              1

Березанський

Білоцерківський

Броварський

Васильківський

Ірпінський

Кагарлицький

Переяслав-
Хмельницький

Ржищівський

Славутський

Фастівський
____________________
Разом 10 1 1

Селищні          4       1   2      1

Сільські 10 2 2 1 2 1 2
____________________
Усього 35 15 3 3 3 2 2 2

           Кіровоградська область

Кіровоградський
обласний

Районні:

Бобринецький

Вільшанський

Гайворонський

Голованівський

Добровеличківський

Долинський

Знам'янський

Кіровоградський

Компаніївський

Маловисківський

Новгородківський

Новоархангельський

Новомиргородський

Новоукраїнський

Олександрівський

Олександрійський

Онуфріївський

Петрівський

Світловодський

Ульяновський

Устинівський
____________________
Разом 21

Міські:

Знам'янський

Кіровоградський

Олександрійський

Світловодський
____________________
Разом 4

Селищні          7    7

Сільські 256 45 43 42 42 42 42
____________________
Усього 26 263 52 43 42 42 42 42

            Луганська область

Луганський обласний

Районні: 1

Антрацитівський

Біловодський

Білокуракинський

Кремінський

Лутугинський

Марківський

Міловський

Новоайдарський

Новопсковський

Перевальський

Попаснянський

Сватівський

Слов'яносербський

Станично-
Луганський

Старобільський

Троїцький
____________________
Разом 16 1 1

Міські:              2               1

 Антрацитівський

 Брянківський

 Кіровський

 Краснодонський

 Краснолуцький

 Луганський

 Первомайський

 Ровеньківський

 Рубіжанський

 Свердловський

 Сєверодонецький

 Стахановський
____________________
   Разом    12    3    2               1

Районні у
м. Луганську:

 Артемівський

 Жовтневий

 Кам'янобрідський

 Ленінський
____________________
   Разом    4

Селищні         20    4   5   4   4   3

Сільські         38    4   6   7   9   5   7
____________________
   Усього   33   62   11  11  11  13   8   8

            Львівська область

Львівський обласний

Районні:

 Бродівський

 Буський

 Городоцький

 Дрогобицький

 Жидачівський

 Жовківський

 Золочівський

 Кам'янка-Бузький

 Миколаївський

 Мостиський

 Перемишлянський

 Пустомитівський

 Радехівський

 Самбірський

 Сколівський

 Сокальський

 Старосамбірський

 Стрийський

 Турківський

 Яворівський
____________________
   Разом    20

Міські:              3

 Бориславський

 Дрогобицький

 Самбірський

 Стрийський

 Трускавецький

 Червоноградський
____________________
   Разом    6    3    3

Районні у містах
____________________
   Разом        6       2      2      2

Селищні         42    3   5   7   7   9  11

Сільські        103   10  15  17  17  21  23
____________________
   Усього   27   154   16  22  24  26  30  36

            Миколаївська область

Миколаївський
обласний:

Районні:

 Арбузинський

 Баштанський

 Березанський

 Березнегуватський

 Братський

 Веселинівський

 Вознесенський

 Врадіївський

 Доманівський

 Єланецький

 Жовтневий

 Казанківський

 Кривоозерський

 Миколаївський

 Новобузький

 Новоодеський

 Очаківський

 Первомайський

 Снігурівський
____________________
   Разом    19

Міські:

 Вознесенський

 Миколаївський

 Очаківський

 Первомайський

 Южноукраїнський
____________________
   Разом    5

Селищні         15    4   4   4   2      1

Сільські         71    9   9  11  13  15  14
____________________
   Усього   25   86   13  13  15  15  15  15

             Одеська область

Одеський обласний

Районні:

 Ананьївський

 Арцизький

 Балтський

 Березівський

 Білгород-
 Дністровський

 Біляївський

 Болградський

 Великомихайлівський

 Іванівський

 Ізмаїльський

 Кілійський

 Кодимський

 Комінтернівський

 Котовський

 Красноокнянський

 Любашівський

 Овідіопольський

 Ренійський

 Роздільнянський

 Савранський

 Саратський

 Тарутинський

 Татарбунарський

 Фрунзівський

 Ширяївський
____________________
   Разом    25

Міські:

 Білгород-
 Дністровський

 Ізмаїльський

 Іллічівський

 Котовський

 Одеський

 Южненський
____________________
   Разом    6

Селищні         24   10   4   4   2      4

Сільські        334   86  49  55  47  52  45
____________________
   Усього   32   358   96  53  59  49  52  49

            Полтавська область

Полтавський
обласний

Районні:

 Великобагачанський

 Гадяцький

 Глобинський

 Гребінківський

 Диканський

 Зіньківський

 Карлівський

 Кобеляцький

 Козельщинський

 Котелевський

 Кременчуцький

 Лохвицький

 Лубенський

 Машівський

 Миргородський

 Новосанжарський

 Оржицький

 Пирятинський

 Полтавський

 Решетилівський

 Семенівський

 Хорольський

 Чорнухинський

 Чутівський

 Шишацький
____________________
   Разом    25

Міські:

 Полтавський

 Кременчуцький

 Комсомольський

 Лубенський

 Миргородський
____________________
   Разом    5

Селищні          7       1   1   1   1   3

Сільські         36    6   5   8   7   4   6
____________________
   Усього   31   43    6   6   9   8   5   9

            Рівненська область

Рівненський
обласний

Районні:

 Березнівський

 Володимирецький

 Гощанський

 Демидівський

 Дубенський

 Дубровицький

 Зарічненський

 Здолбунівський

 Корецький

 Костопільський

 Млинівський

 Острозький

 Радивилівський

 Рівненський

 Рокитнівський

 Сарненський
____________________
   Разом    16

Міські:              1   5

 Березнівський

 Дубенський

 Кузнецовський

 Острозький

 Рівненський
____________________
   Разом    5    6    1   5

Селищні:             5   5

 Зорянський
 Рівненського
 району

 Клеванський
 Рівненського
 району

 Мізоцький
 Здолбунівського
 району

 Рафалівський
 Володимирецького
 району

 Соснівський
 Березнівського
 району

 Томашгородський
 Рокитнівського
 району
____________________
   Разом    6   10    5   5

Сільські:            91

Березнівський
район

 Балашівський

 Білківський

 Бронський

 Бистрицький

 Великопільський

 Вітковицький

 Голубненський

 Городищенський

 Грушівський

 Губківський

 Друхівський

 Зірненський

 Кам'янський

 Малинський

 Марининський

 Новомоквинський

 Поліський

 Полянський

 Прислуцький

 Тишицький

 Хмелівський

 Яринівський

 Яцьковицький

Володимирецький
район

 Антонівський

 Балаховицький

 Біленський

 Більсько-Вільський

 Берестівський

 Великожолудський

 Великотелковицький

 Великоцепцевицький

 Воронківський

 Городецький

 Довговільський

 Жовкинівський

 Каноницький

 Красносільський

 Кідрівський

 Новаківський

 Лозківський

 Любахівський

 Мульчицький

 Озерецький

 Полицький

 Половлівський

 Ромейківський

 Сопачівський

 Степангородський

 Старорафалівський

 Хиноцький

Гощанський район

 Бабинський

 Бочаницький

 Бугринський

 Воскодавський

 Горбаківський

 Дроздівський

 Жаврівський

 Красносільський

 Криничківський

 Курозванівський

 Липківський

 Малинівський

 Малятинський

 Майківський

 Посягвівський

 Русивельський

 Рясниківський

 Садівський

 Симонівський

 Синівський

 Тучинський

 Федорівський

Демидівський район

 Боремельський

 Вербенський

 Вовковийський

 Золочівський

 Ільпибіцький

 Княгининський

 Малівський

 Рогізненський

 Рудківський

 Хрінницький

Дубенський район

 Варковицький

 Вербський

 Гірницький

 Рачинський

 Семидубський

 Стовпецький

Дубровицький район

 Берестівський

 Висоцький

 Залузький

 Колківський

 Людинський

 Лютинський

 Селецький

 Соломіївський

 Удрицький

Зарічненський район

 Борівський

 Вичівський

 Дібрівський

 Кухотсько-Вільський

 Серницька

Здолбунівський район

 Білашівський

 Богдашівський

 Бущанський

 Глинський

 Дерманській Перший

 Дерманській Другий

 Копитківський

 Маломощаницький

 П'ятигірський

 Спасівський

 Старомощаницький

 Урвенський

 Уїздецький

 Корецький район

 Бриківський

 Великоклецьківський

 Великомежиріцький

 Веснянський

 Гвіздівський

 Головницький

 Жадківський

 Залізницький

 Іванівський

 Коловертівський

 Користівський

 Крилівський

 Морозівський

 Самострілівський

 Світанівський

 Річецький

 Харалузький

 Щекичинський

Костопільський район

 Великомидський

 Великостидинський

 Головинський

 Гутянський

 Деражненський

 Дюксинський

 Звіздівський

 Злазненський

 Золотолинський

 Малолюбашанський

 Маломидський

 Малостидинський

 Мащанський

 Мирненський

 Пеньківський

 Підлужненський

 Пісківський

 Постійненський

 Яполотський

Млинівський район

 Бокіймівський

 Війницький

 Владиславівський

 Вовницький

 Добрятинський

 Довгошиївський

 Кораблищенський

 Малинський

 Малодоро-
 гостаївський

 Мальованський

 Миколаївський

 Новосілківський

 Певжівський

 Підгаєцький

 Підлозцівський

 Посниківський

 Привітненський

 Пугачівський

 Радянський

 Смордвівський

 Уїздецький

 Хорупанський

 Ярославицький

Острозький район

 Білашівський

 Бухарівський

 Вельбівненський

 Вілійський

 Верхівський

 Грем'яцький

 Кутянківський

 Межиріцький

 Милятинський

 Могилянівський

 Мощаницький

 Новомалинський

 Новородчицький

 Оженинський

 Плосківський

 Почапківський

 Розвазький

 Сіянцівський

 Тесівський

 Український

 Хорівський

Радивилівський район

 Башарівський

 Березинівський

 Боратинський

 Бугаївський

 Добриводський

 Дружбівський

 Жовтневий

 Іващуківський

 Козинський

 Крупецький

 Михайлівський

 Немирівський

 Підзамчівський

 Пляшівський

 Пустоіванівський

 Рідківський

 Сестрятинський

 Ситненський

 Теслугівський

 Хотинський

Рівненський район

 Білокриницький

 Великожитинський

 Великоомелянський

 Верхівський

 Городищенський

 Грушвицький

 Дядьковицький

 Жобринський

 Клеванський

 Корнинський

 Кустинський

 Малошпаківський

 Новоукраїнський

 Обарівський

 Радухівський

 Шпанівський

Рокитнівський район

 Березівський

 Біловізький

 Блажівський

 Борівський

 Вежицький

 Глиннівський

 Кам'янський

 Карпилівський

 Кисорицький

 Масевицький

 Рокитнівський

 Сновидовицький

 Старосільський

 Томашгородський
____________________
   Разом   246   91   91
____________________
   Усього   274   107   97  10

             Сумська область

Сумський обласний

Районні:

 Білопільський

 Буринський

 Великописарівський

 Глухівський

 Конотопський

 Краснопільський

 Кролевецький

 Лебединський

 Липоводолинський

 Недригайлівський

 Охтирський

 Путивльський

 Роменський

 Середино-Будський

 Сумський

 Тростянецький

 Шосткинський

 Ямпільський
____________________
   Разом    18

Міські:

 Сумський

 Глухівський

 Лебединський

 Конотопський

 Охтирський

 Шосткинський

 Роменський
____________________
   Разом    7

Селищні         18    1   3   4   4   3   3

Сільські         41    2   5   7   7  10  10
____________________
   Усього   26   59    3   8  11  11  13  13

           Тернопільська область

Тернопільський
обласний

Районні:

 Бережанський

 Борщівський

 Бучацький

 Гусятинський

 Заліщицький

 Збаразький

 Зборівський

 Козівський

 Кременецький

 Лановецький

 Монастириський

 Підволочиський

 Підгаєцький

 Теребовлянський

 Тернопільський

 Чортківський

 Шумський
____________________
   Разом    17

Тернопільський
міський          3    1      1      1
____________________
   Разом    1

Селищні          8       5   2         1

Сільські         38    6   4   7   9   7   5
____________________
   Усього   19   49    7   9  10   9   8   6

            Харківська область

Харківський
обласний

Районні:

 Балаклійський

 Барвінківський

 Близнюківський

 Богодухівський

 Борівський

 Валківський

 Великобурлуцький

 Вовчанський

 Дворічанський

 Дергачівський

 Зачепилівський

 Зміївський

 Золочівський

 Ізюмський

 Кегичівський

 Коломацький

 Красноградський

 Краснокутський

 Куп'янський

 Лозівський

 Нововодолазький

 Первомайський

 Печенізький

 Сахновщинський

 Харківський

 Чугуївський

 Шевченківський
____________________
   Разом    27

Міські:

 Ізюмський

 Куп'янський

 Лозівський

 Люботинський

 Первомайський

 Харківський

 Чугуївський
____________________
   Разом    7

Районні у
м. Харкові:

 Дзержинський

 Жовтневий

 Київський

 Люботинський

 Ленінський

 Московський

 Орджонікідзевський

 Фрунзенський

 Червонозаводський
____________________
   Разом    9

Селищні         29   15   5   2   4   2   1

Сільські        116   14  18  17  18  25  24
____________________
   Усього   44   145   29  23  19  22  27  25

            Херсонська область

Херсонський
обласний

Районні:

 Бериславський

 Білозерський

 Великолепетиський

 Велико-
 олександрівський

 Верхньорогачицький

 Високопільський

 Генічеський

 Голопристанський

 Горностаївський

 Іванівський

 Каланчацький

 Каховський

 Нижньосірогозький

 Нововоронцовський

 Новотроїцький

 Скадовський

 Цюрупинський

 Чаплинський
____________________
   Разом    18

Міські:                 1

 Херсонський

 Новокаховський

 Каховський
____________________
   Разом    3    1       1

Районні у
м. Херсоні               3
____________________
   Разом        3       3

Селищні         23   11   4   3   3   1   1

Сільські        154   25  24  25  25  28  27
____________________
   Усього   22   181   36  32  28  28  29  28

Хмельницька область

Хмельницький
обласний

Районні:             1

 Білогірський

 Віньковецький

 Волочиський

 Городоцький

 Деражнянський

 Дунаєвецький

 Ізяславський

 Кам'янець-
 Подільський

 Красилівський

 Летичівський

 Новоушицький

 Полонський

 Старокостянти-
 нівський

 Старосинявський

 Теофіпольський

 Хмельницький

 Чемеровецький

 Шепетівський

 Ярмолинецький
____________________
   Разом    19    1    1

Міські:              1

 Нетішинський

 Кам'янець-
 Подільський

 Славутський

 Старокостянти-
 нівський

 Шепетівський
____________________
   Разом    5    1    1

Селищні         24   21   3

Сільські        209   19  39  46  46  31  28
____________________
   Усього   25   235   42  42  46  46  31  28

            Черкаська область

Черкаський обласний

Районні:

 Городищенський

 Драбівський

 Жашківський

 Звенигородський

 Золотоніський

 Кам'янський

 Канівський

 Катеринопільський

 Корсунь-
 Шевченківський

 Лисянський

 Маньківський

 Монастирищенський

 Смілянський

 Тальнівський

 Уманський

 Христинівський

 Черкаський

 Чигиринський

 Чорнобаївський

 Шполянський
____________________
   Разом    20

Міські:

 Ватутінський

 Золотоніський

 Канівський

 Смілянський

 Уманський

 Черкаський
____________________
   Разом    6

Селищні         11    5   3      2   1

Сільські        115   25  19  20  19  16  16
____________________
   Усього   27   126   30  22  20  21  17  16

            Чернівецька область

Чернівецький
обласний

Районні:

 Вижницький

 Герцаївський

 Глибоцький

 Заставнівський

 Кельменецький

 Кіцманський

 Новоселицький

 Путильський

 Сокирянський

 Сторожинецький

 Хотинський
____________________
   Разом    11

Чернівецький
міський
____________________
   Разом        2    1         1

Селищні          2             1   1

Сільські         7       2   2      1   2
____________________
   Усього   13   11    1   2   2   2   2   2

            Чернігівська область

Чернігівський
обласний

Районні:

 Бахмацький

 Бобровицький

 Борзнянський

 Варвинський

 Городнянський

 Ічнянський

 Козелецький

 Коропський

 Корюківський

 Куликівський

 Менський

 Ніжинський

 Новгород-
 Сіверський

 Носівський

 Прилуцький

 Ріпкинський

 Семенівський

 Сосницький

 Срібнянський

 Талалаївський

 Чернігівський

 Щорський
____________________
   Разом    22

Міські:

 Ніжинський

 Прилуцький

 Чернігівський
____________________
   Разом    3

Селищні         12       3   1   2   3   3

Сільські         55    8   4   8   9  10  16
____________________
   Усього   26   67    8   7   9  11  13  19

               м. Київ

Київський міський

Районні:

 Голосіївський

 Дарницький

 Деснянський

 Дніпровський

 Оболонський

 Печерський

 Подільський

 Святошинський

 Солом'янський

 Шевченківський
____________________
   Разом    10
____________________
   Усього   11

             м. Севастополь

Севастопольський
міський

Республіканський - 1

Обласні - 24

Київський
міський - 1

Севастопольський
міський - 1

Районні - 476       8    8

Міські - 159       29   18   7   1   1   1   1

Районні у
містах - 40        9       5      2      2

Селищні - 6       550   164  112  86  81  55  52

Сільські - 247     2294   446  340  371  381  374  382
____________________
   Усього   955  2890   636  464  458  465  430  437