Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 серпня 2004 р. N 1126
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 573 від 1 серпня 2013
р.)

Про заходи щодо вдосконалення соціальної
роботи із сім'ями, дітьми та молоддю

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1757 від 25.12.20
04
N 305 від 20.04.20
05
N 1620 від 15.11.20
06
N 725 від 12.05.20
07
N 1189 від 11.11.20
09 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Загальне положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

план розвитку мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2005-2010 роки.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 21 січня 1998 р. N 63 "Про подальший розвиток мережі центрів соціальних служб для молоді та підвищення ефективності їх діяльності";

постанову Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2001 р. N 1291 "Про розвиток центрів соціальних служб для молоді" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 40, ст. 1808);

пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 91 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 171).

3. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям здійснити перейменування центрів соціальних служб для молоді на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та вжити заходів до подальшого розвитку їх мережі, зміцнення матеріально-технічної бази та укомплектування кадрами перейменованих центрів. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1757 від 25.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 305 від 20.04.2005, N 1620 від 15.11.2006 )

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2004 р. N 1126

Загальне положення
про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

( У тексті Загального положення слова "Мінсім'ядітимолодь"
в усіх відмінках замінено словом "Мінмолодьспорт" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 305
від 20.04.2005 )

( У тексті Загального положення слово "Мінмолодьспорт" в
усіх відмінках замінено словом "Мінсім'ямолодьспорт" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1620 від 15.11.2006 )

1. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1189 від 11.11.2009 )

2. Мережа центрів складається з республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, Держсоцслужби, рішеннями відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про центр.

4. Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1189 від 11.11.2009 )

5. Основними принципами діяльності центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1189 від 11.11.2009 )

6. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський, районний, районний у мм. Києві та Севастополі центр утворюється, реорганізується та ліквідується відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією і належить до сфери її управління.

7. Міський, районний у містах, селищний та сільський центр утворюється, реорганізується і ліквідується відповідною радою.

8. Основними завданнями республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру є:

1) забезпечення участі районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

2) здійснення контролю і координація діяльності районних, міських, районних у містах, селищних і сільських центрів;

3) сприяння розвитку мережі центрів та спеціалізованих формувань, забезпечення їх функціонування;

4) контроль і організаційно-методичне забезпечення діяльності центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді (далі - заклади); ( Підпункт 4 пункту 8 в редакції Постанови КМ N 1620 від 15.11.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1189 від 11.11.2009 )

5) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів та закладів, надання їм методичної допомоги; ( Підпункт 5 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1189 від 11.11.2009 )

6) проведення тренінгів і семінарів для працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, закладів та спеціалістів і волонтерів, що залучаються до такої роботи; ( Підпункт 6 пункту 8 в редакції Постанови КМ N 1620 від 15.11.2006 )

7) забезпечення дотримання державних соціальних стандартів і нормативів, впровадження нових форм і методів проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю; ( Підпункт 7 пункту 8 в редакції Постанови КМ N 1189 від 11.11.2009 )

8) проведення аналізу та оцінки потреб сімей, дітей та молоді у соціальних послугах та планування їх надання. ( Пункт 8 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 1189 від 11.11.2009 )

9. Основними завданнями районного, міського, районного у містах, селищного та сільського центру є:

1) участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації; ( Підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1620 від 15.11.2006 )

2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

3) залучення громадськості до проведення роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

10. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський центр:

1) здійснює контроль за діяльністю районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів з виконання загальнодержавних та інших соціальних програм стосовно сім'ї, дітей та молоді;

2) забезпечує впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

2-1) організовує та проводить навчання потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів; ( Пункт 10 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ N 1620 від 15.11.2006 )

3) проводить науково-практичні конференції, засідання, "круглі столи" з питань, що належать до його компетенції; ( Підпункт 3 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1189 від 11.11.2009 )

4) здійснює разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, що виділяються центрам з місцевих бюджетів на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

5) здійснює в установленому порядку заходи з метою залучення міжнародних організацій до проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

6) проводить тренінги та семінари для спеціалістів і працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, закладів, фахівців з соціальної роботи, волонтерів, інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю; ( Пункт 10 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 1189 від 11.11.2009 )

7) співпрацює з об'єднаннями громадян та фізичними особами у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю; ( Пункт 10 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1189 від 11.11.2009 )

8) забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, наставництва та професійної підтримки на робочому місці; ( Пункт 10 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 1189 від 11.11.2009 )

9) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

11. Районний, міський, районний у містах, селищний та сільський центр:

1) проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;

2) сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом:

пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання;

навчання та підготовки кандидатів в опікуни та піклувальники за направленням служб у справах дітей;

соціального супроводження прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу;

3) проводить у сім'ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;

4) забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;

5) виконує інші функції відповідно до покладених на центр завдань. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1620 від 15.11.2006; в редакції Постанови КМ N 1189 від 11.11.2009 )

12. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;

сприяє громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;

залучає благодійні організації, громадські організації, суб'єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді;

здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;

сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;

веде облік проведеної соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім'ї, дітей та молоді;

залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

13. Центр має право:

1) вносити Держсоцслужбі, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

2) подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції;

3) утворювати спеціалізовані формування; ( Підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1757 від 25.12.2004; в редакції Постанови КМ N 1189 від 11.11.2009 )

4) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, а також з волонтерами, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань; ( Підпункт 4 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1189 від 11.11.2009 )

5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції центру;

6) одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

7) проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;

8) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

9) здійснювати захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді. ( Пункт 13 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ N 1189 від 11.11.2009 )

14. Соціальні послуги, що надаються центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

15. Директор республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру призначається на посаду і звільняється з посади за поданням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, погодженим з Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту і Держсоцслужбою. ( Абзац перший пункту 15 в редакції Постанови КМ N 1189 від 11.11.2009 )

Заступники директора республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням директора відповідного центру, погодженим з Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту і Держсоцслужбою. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1189 від 11.11.2009 )

Директор районного у мм. Києві та Севастополі центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням з Держсоцслужбою за поданням Київського та Севастопольського міського центру.

Директор районного, міського, районного у місті, селищного і сільського центру призначається на посаду і звільняється з посади відповідно головою райдержадміністрації, міським головою, головою районної у місті ради, селищним, сільським головою за погодженням відповідно з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним центром. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 305 від 20.04.2005 )

16. Директор центру:

керує діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

визначає ступінь відповідальності його працівників;

затверджує структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;

затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису;

утворює у центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників центру, проводить атестацію державних службовців;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників центру;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

17. Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський центр затверджується відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Держсоцслужбою.

Положення про районний, районний у мм. Києві та Севастополі центр затверджується відповідно головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням відповідно з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та Севастопольським міським центром.

Положення про міський, районний у місті, селищний та сільський центр затверджується відповідно міською, районною у місті, селищною та сільською радою за погодженням відповідно з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним центром.

18. Для підвищення ефективності діяльності центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю при центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.

19. Орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування забезпечує центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

20. Діяльність республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського, районного, міського, районного у місті, селищного та сільського центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел. ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1757 від 25.12.2004 )

21. Умови оплати праці працівників центру затверджуються Мінпраці за погодженням з Мінфіном і Мінсім'ямолодьспорту.

22. Штатна чисельність працівників республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді встановлюється згідно з державними соціальними стандартами і нормативами, що затверджені Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з Мінфіном, МОЗ і МОН. ( Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 1189 від 11.11.2009 )

23. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.

( План розвитку мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2005-2010 роки втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1189 від 11.11.2009 )