Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 370/1804 від 28.03.2002

Про затвердження
"Генерального плану міста Києва
та проекту планування його приміської зони
на період до 2020 року"

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 441/1851 від 15.07.20
04 )

З метою забезпечення сталого розвитку міста Києва, відповідно до законів України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ), "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ), "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), розглянувши матеріали "Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року", розроблені Інститутом "Київгенплан" АТ "Київпроект", Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити "Генеральний план міста Києва та проект планування його приміської зони на період до 2020 року" (додається).

2. Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України відповідні матеріали щодо створення в системі адміністративно-територіального поділу України нової адміністративно-територіальної одиниці з особливим статусом - Київський столичний округ.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

3.1. Підготувати та подати до Київської міської ради пропозиції щодо створення комунального підприємства "Інститут Генерального плану міста Києва" (далі - КП "Київгенплан") з вирішенням майново-правових питань з АТ "Київпроект" в установленому порядку.

4. Під час підготовки проектів бюджетів м. Києва на наступні роки передбачити кошти та надалі здійснювати фінансування проектно-вишукувальних робіт КП "Київгенплан" згідно із затвердженими в установленому порядку тематичними планами.

Київський міський голова О.Омельченко

( Додаток не наводиться - додаток змінюється Рішенням Київміськради N 441/1851 від 15.07.2004 )