Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
N 140/300 від 28.11.2002

Про Міську програму забезпечення пожежної безпеки
у м. Києві на 2003-2010 роки

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 565/1975 від 21.10.20
04 )

( У тексті Рішення слова "управління пожежної безпеки ГУ МВС
України в м. Києві" у всіх відмінках замінено словами
"Головне управління МНС України в м. Києві" у відповідних
відмінках, слова "УПБ ГУ МВС України в м. Києві" замінено
словами "ГУ МНС України в м. Києві" згідно з Рішенням
Київміськради N 565/1975 від 21.10.2004 )

Відповідно до статті 1 Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 N 870 "Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року", з метою комплексного розв'язання проблем пожежної безпеки в столиці Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську програму забезпечення пожежної безпеки у м. Києві на 2003-2010 роки згідно з додатком.

2. Доручити виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації), виходячи із фінансової можливості міського бюджету, при формуванні проектів бюджету та Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2003 рік та наступні роки розглядати питання щодо виділення асигнувань на фінансування заходів, передбачених Міською програмою забезпечення пожежної безпеки у м. Києві на 2003-2010 роки.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань правової політики та депутатської етики.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення Київської
міської ради
від 28.11.2002 N 140/300

Міська програма
забезпечення пожежної безпеки у м. Києві
на період до 2010 року

I. Загальні положення

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 року N 870 "Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року" Головному управлінню МНС України в м. Києві (надалі ГУ МНС України в м. Києві) спільно з іншими органами державної виконавчої влади доручено вжити комплекс заходів щодо розв'язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від пожеж і їх наслідків, визначити шляхи вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки у всіх галузях м. Києва, зміцнення правової, матеріально-технічної і ресурсної бази пожежної охорони.

2. Основною метою Міської програми забезпечення пожежної безпеки у м. Києві на період до 2010 року є забезпечення ефективної діяльності ГУ МНС України в м. Києві шляхом вирішення організаційних, фінансових, матеріально-технічних та соціальних проблем для гарантованого виконання поставлених перед ним завдань.

3. Пріоритетним напрямком діяльності у сфері пожежної безпеки визначається захист громадян, державного, приватного майна та майна територіальної громади м. Києва від пожеж. Міською програмою забезпечення пожежної безпеки у м. Києві на період до 2010 року передбачаються заходи, спрямовані на:

- створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки міста та її розвиток;

- забезпечення життєво важливих інтересів суспільства у сфері пожежної безпеки;

- розроблення організаційно-правових засад діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів і житлових будинків міста;

- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки в місті;

- ефективне розв'язання завдань щодо забезпечення протипожежного захисту в районах міста з відповідним оперативним реагуванням;

- посилення пожежного нагляду за станом пожежної безпеки об'єктів та житлових будинків незалежно від форм власності, організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

- інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань пожежної безпеки;

- зміцнення кадрового потенціалу пожежної охорони;

- формування високої правосвідомості та правової культури у сфері пожежної безпеки мешканців столиці;

4. Придбання матеріальних цінностей, обладнання, спеціальної пожежної техніки тощо здійснюється на тендерній основі за участю представників Київради (від профільних комісій).

5. В окремих випадках, за погодженням з постійною комісією Київради з питань правової політики та депутатської етики і з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, цільова направленість допомоги може бути змінена в межах виділених коштів в установленому порядку.

II. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у м. Києві

1. Організаційне забезпечення

1.1. Аналізувати стан забезпечення пожежної безпеки в кожному районі міста, на підприємствах, установах, організаціях та в житловому секторі. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу на протипожежний стан розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання пожежам та загибелі на них людей.

Головне управління МНС України в
м. Києві,
Київська міська державна
адміністрація,
районні у місті Києві державні
адміністрації.
Щороку.

1.2. Здійснювати координацію та взаємодію діяльності райдержадміністрацій щодо забезпечення протипожежного захисту об'єктів та територій з метою комплексного та поетапного розв'язання проблемних питань у сфері пожежної безпеки міста Києва.

Київська міська державна
адміністрація,
Головне управління МНС України в
м. Києві.
2003-2010 роки.

1.3. Вивчити питання щодо організаційного забезпечення пожежної безпеки на рівнях районних у місті Києві державних адміністрацій.

Головне управління МНС України в
м. Києві,
Київська міська державна
адміністрація.
2002 рік.

1.4. Розробити перспективні плани реалізації організаційних та інженерно-технічних протипожежних заходів в житлових приміщеннях, закладах освіти, медичних установах та установах соціального захисту населення на строк дії програми з визначенням конкретних джерел фінансування та надати їх для затвердження Головному управлінню МНС України в м. Києві.

Головне управління житлового
господарства КМДА, Головне
управління освіти і науки КМДА,
Головне управління культури і
мистецтв КМДА, Головне управління
охорони здоров'я та медичного
забезпечення КМДА, Головне
управління соціального захисту
населення КМДА, Головне
управління МНС України в
м. Києві.
Перший квартал 2003 року.

1.5. З метою утримання в задовільному технічному стані первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників, пожежних кранів, стволів, пожежних рукавів та пожежних щитів), рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, заключити договори з Головним управлінням МНС України в м. Києві, по їх виготовленню, постановці, ремонту та обслуговуванню.

Головне управління МНС України в
м. Києві.
Постійно.

2. Матеріально-технічне забезпечення

2.1. При підготовці бюджетних запитів на 2003 рік та наступні роки, передбачати асигнування на фінансування, за рахунок коштів державного бюджету України, будівництва об'єктів згідно з додатком до цієї програми.

Головне управління економіки та
розвитку міста КМДА,
Головне фінансове управління КМДА,
Головкиївархітектура,
районні в місті Києві державні
адміністрації.
Щорічно.

2.2. При підготовці проектів бюджету та Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2003 рік та наступні роки, передбачати виділення асигнувань на фінансування, за рахунок коштів міського бюджету, будівництва об'єктів згідно з додатком до цієї програми.

Головне фінансове управління КМДА,
Головне управління МНС України в
м. Києві.
Щорічно.

2.3. При підготовці та затверджені бюджетів м. Києва та районів міста на наступні роки, передбачати кошти на забезпечення пожежної безпеки, у тому числі на утримання в боєздатному стані підрозділів Головного управління України в м. Києві та здійснення заходів щодо зміцнення їх матеріально-технічної бази.

Головне фінансове управління КМДА,
Постійні комісії Київради з питань
бюджету та соціально-економічного
розвитку, правової політики та
депутатської етики, районні в
місті Києві державні
адміністрації.
Щорічно.

2.4. Організувати формування місцевих фондів для фінансування "Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року" і окремих заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки міста, в тому числі на розвиток пожежної охорони.

Головне фінансове управління КМДА,
районні в місті Києві державні
адміністрації, Головне управління
МНС України в м. Києві.
2002-2003 роки.

2.5. При формуванні проектів міського та районних бюджетів на 2003 та наступні роки передбачати кошти для закупівлі необхідного протипожежного обладнання, проведення робіт по забезпеченню пожежної безпеки житлових будинків підвищеною поверховості, виконання вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищ будівель, капітального ремонту систем протипожежної автоматики, придбання та встановлення необхідної кількості світлових покажчиків пожежних гідрантів, придбання вогнегасників та іншого протипожежного обладнання.

Головне фінансове управління КМДА
Головне управління житлового
господарства КМДА, Головне
управління охорони здоров'я та
медичного забезпечення КМДА,
Головне управління освіти та
науки КМДА.
Щорічно.

3. Навчально-методичне забезпечення

3.1. На базі житлово-експлуатаційних організацій міста поновити обладнані та обладнати спеціальні приміщення для проведення групових навчань громадян з питань пожежної безпеки з відповідними наочними матеріалами.

Головне управління житлового
господарства КМДА,
Головне управління МНС України в
м. Києві.
I півріччя 2003 р., постійно.

3.2. В житлових мікрорайонах, магазинах, ринках, місцях продажу спиртних напоїв, автовокзалах, поновити та встановити стенди протипожежної тематики. Доповнити їх матеріалами по фактах пожеж, особливо тих, які фіксують порушення правил пожежної безпеки. Оновлення інформації на стендах проводити щоквартально.

Головне управління МНС України в
м. Києві, Головне
управління житлового господарства
КМДА, Головне управління торгівлі
і побутового обслуговування КМДА,
адміністрації ринків, Київське
міське територіально-виробниче
об'єднання автомобільного
транспорту.
I квартал 2003 р., постійно.

3.3. Для проведення навчання населення правилам пожежної безпеки, проводити випуск наочної протипожежної агітації: плакатів, пам'яток, листівок і забезпечити їх розповсюдження в установленому порядку.

Головне управління МНС України в
м. Києві,
Головне управління житлового
господарства КМДА.
Постійно.

3.4. Забезпечити виготовлення та розміщення періодичної наочної протипожежної агітації в міському громадському транспорті. В кожному автопарку, депо оформити транспортний засіб зовнішньою протипожежною агітацією і забезпечити їх курсування за маршрутами.

КМТВО автомобільного транспорту,
КП "Київелектротранс".
I півріччя 2003 р., постійно

3.5. Для виховання у дітей належного ставлення до питань пожежної безпеки, популяризації професії пожежника, підняття авторитету пожежної служби серед молоді та юнацтва, в рамках святкування "Дня Києва", проводити міський фестиваль команд веселих та кмітливих юних пожежників (КВКЮП).

Головне управління освіти та науки
КМДА, Головне управління культури
і мистецтва КМДА,
Головне управління МНС України в
м. Києві.
Щорічно.

3.6. З метою виховання та усвідомлення молоддю правил та основних засад пожежної безпеки Головному управлінню освіти та науки, спільно з Головним управлінням культури і мистецтв готувати команди для участі у Всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежників (ДЮП), для чого залучити фахівців-організаторів.

Головне управління МНС України в
м. Києві,
Головне управління освіти та науки
КМДА, Головне управління культури
і мистецтва КМДА.
Постійно.

3.7. Забезпечити всебічне висвітлення в засобах масової інформації заходів, пов'язаних з проведенням міського фестивалю команд веселих та кмітливих юних пожежників, а також дитячих змагань з пожежно-прикладного спорту серед команд районів м. Києва.

Головне управління МНС України в
м. Києві.
Газети "Хрещатик", "Столиця", ТРК
"Київ", столичні ЗМІ.
Постійно.

3.8. Для висвітлення проблем протипожежного захисту столиці, ознайомлення населення з правилами пожежної безпеки, обставинами і причинами виникнення пожеж, їх наслідками, іншими питаннями у сфері пожежної безпеки, започаткувати постійно діючі цикли теле- і радіопередач, які б водночас сприяли підвищенню авторитету і популяризації пожежної служби.

Головне управління МНС України в
м. Києві.
Газети "Хрещатик", "Столиця",
ТРК "Київ", столичні ЗМІ.
З 2003 року.

3.9. В загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах м. Києва проводити "Дні знань" щодо обережного поводження з вогнем в рамках програми безпеки життєдіяльності.

Головне управління освіти та науки КМДА. Щорічно.

3.10. В кожному районі міста, на базі одного з загальноосвітніх навчальних закладів, створити ліцейні класи з поглибленим вивченням курсу пожежної безпеки.

Головне управління освіти та науки КМДА. 2003-2010 роки.

3.11. Розробити для дітей та юнацтва сценарії театральних, циркових вистав і розважальних програм з протипожежної тематики, включити їх до репертуарів театрів ляльок, юного глядача, цирків, естрадних концертів, теле- та радіопередач.

Головне управління культури і мистецтва КМДА. 2003-2010 роки.

3.12. Рекомендувати рекламним агенціям, які володіють правом розміщення реклами на вулицях міста, проводити безкоштовно розробку, видання та розміщення соціальної реклами щодо попередження пожеж та загибелі людей на них.

Головне управління МНС України в
м. Києві.
Щоквартально.

4. Програмно-інформаційне забезпечення

4.1. Проводити роботи по підключенню систем пожежної автоматики об'єктів на пульт централізованого пожежного спостереження.

Головне управління МНС України в
м. Києві.
2003-2010 роки.

4.2. Розробити програмний комплекс задач системного аналізу оперативної обстановки з пожежами в рамках створення системи оперативно-диспетчерського управління силами та засобами пожежної охорони м. Києва за участю науково-дослідного виробничого інституту "Геодезкартінформатика", враховуючи їх згоду.

Головне управління МНС України в
м. Києві, Київська міська
державна адміністрація.
2003 р.

4.3. Розробити програмно-технічний комплекс системи передачі відеозображення в Київську міську державну адміністрацію і оперативні служби міста з використанням систем мобільного зв'язку та забезпечення безпосередньої трансляції ситуації з місця пожежі для оперативної розробки попереджуючих організаційно-управлінських рішень.

Головне управління МНС України в
м. Києві, Київська міська
державна адміністрація.
2003 р.

4.4. Розробити систему електронної навігації для ланок газодимозахисної служби та пожежних автомобілів в рамках створення системи оперативно-диспетчерського управління для покращання організації ліквідації пожеж, оперативного прийняття рішень, підвищення рівня техніки безпеки особового складу пожежної охорони.

Головне управління МНС України в
м. Києві, Київська міська
державна адміністрація.
2003-2005 роки.

4.5. Розробити програмно-технічний комплекс та обладнання для системи спостереження за протипожежним станом об'єктів міста.

Головне управління МНС України в
м. Києві, Київська міська
державна адміністрація.
2003-2005 роки.

4.6. Здійснити заходи щодо заміни застарілого обладнання зв'язку, яке відпрацювало свій ресурс в тому числі радіостанцій, телефонних станцій та диспетчерських пультів оперативного зв'язку, контрольно-вимірювальних приладів.

Київська міська та районні
держадміністрації, Головне
управління МНС України в
м. Києві.
2003-2010 роки.

4.7. Придбати обладнання для пожежних частин гарнізону та чергової частини для забезпечення впровадження в експлуатацію системи оперативно-диспетчерського управління підрозділами пожежної охорони з використанням геоінформаційних технологій та програмного комплексу обробки статистичних даних про пожежі.

Київська міська та районні
держадміністрації,
Головне управління МНС України в
м. Києві.
2003-2005 роки.

III. Прикінцеві положення

1. Для фінансування першочергових заходів, передбачених Міською програмою забезпечення пожежної безпеки у м. Києві на період до 2010 року, вирішити питання щодо виділення коштів в сумі 12 млн. 840 тис. грн.

2. Для забезпечення належного рівня виконання заходів забезпечення пожежної безпеки у м. Києві та вирішення матеріально-технічних і соціальних потреб управління пожежної безпеки ГУ МВС України в м. Києві, на підставі бюджетних запитів передбачати в місцевому та районних бюджетах асигнування на матеріально-технічне забезпечення підрозділів, які будуть виконувати Міську програму забезпечення пожежної безпеки м. Києві на період до 2010 року.

3. Питання забезпечення житлом працівників пожежної охорони м. Києва вирішується виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) згідно з Законом України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 171 "Про затвердження розподіл та узгодження обсягів інвестицій, які спрямовуються на будівництво і придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей", а також інших нормативних актів.

4. Постійній комісії Київської міської ради з питань правової політики та депутатської етики спільно з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку:

4.1. Заслуховувати щорічні інформаційні звіти керівництва управління пожежної безпеки ГУ МВС України в м. Києві, щомісяця Державного казначейства у м. Києві про хід виконання Програми та використання коштів, направлених Головному управлінню МНС України в м. Києві.

4.2. Звіти про використані кошти надавати депутатам Київради.

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток
до Міської програми
забезпечення пожежної
безпеки у м. Києві
на 2003-2010 роки,
затвердженої рішенням
Київради
від 28.11.2002 N 140/300

Перелік
об'єктів будівництва та реконструкції
Головного управління МНС України в м. Києві.
на 2003-2010 роки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єктів |Розрахун- |Термін |Термін | Залучення коштів по роках будівництва (млн.грн.) |Джерело |Замовник |
|п/п| |кова |проекту-|будівни- |------------------------------------------------------|фінансу-| |
| | |вартість |вання |цтва | 2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |вання | |
| | |(млн.грн.)| | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------+----------+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------------|
| 1.|Пожежне депо на 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| |виїздів у 6-му | | | | | | | | | | | | | | |
| |мікрорайоні | | | | | | | | | | | | | | |
| |житлового масиву | | | | | | | | | | | | | |Дарницька |
| |Позняки | | | | | | | | | | | | | |районна |
| |(діл. N 14), | | |2002-2003| | | | | | | | | |Міський |державна |
| |Дарницький район | 8,0 |2002 р. |р.р. | 2,2 | 5,8 | - | - | - | - | - | - | - |бюджет |адміністрація|
|---+------------------+----------+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------------|
| 2.|Пожежне депо на 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| |виїздів на | | | | | | | | | | | | | | |
| |житловому масиві | | | | | | | | | | | | | |Святошинська |
| |Новобіличі, | | | | | | | | | | | | | |районна |
| |Святошинський | | |2004-2005| | | | | | | | | |Міський |державна |
| |район | 8,0 |2003 р. |р.р. | - |0,25 |2,75 | 5,0 | - | - | - | - |- |бюджет |адміністрація|
|---+------------------+----------+--------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-------------|
| 3.|Пожежне депо на 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| |виїздів на | | | | | | | | | | | | | | |
| |житловому масиві | | | | | | | | | | | | | |Деснянська |
| |Троєщина, | | | | | | | | | | | | | |районна |
| |Деснянський | | |2005-2007| | | | | | | | | |Міський |державна |
| |район | 8,0 |2004 р. |р.р. | - | - |0,25 | 2,2 | 2,5 |2,75 | - | - |- |бюджет |адміністрація|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий