Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 березня 2002 р. N 288
Київ

Про затвердження переліків центральних органів
виконавчої влади, на які покладаються функції
технічного регулювання у визначених сферах
діяльності та розроблення технічних регламентів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1457 від 26.09.20
02
N 358 від 19.02.2003
N 510 від 11.04.20
03
N 717 від 15.05.20
03
N 873 від 04.06.20
03
N 568 від 29.04.2004
N 1616 від 30.11.20
04
N 1758 від 25.12.20
04 )

Відповідно до статті 6 Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє;

Затвердити такі, що додаються:

перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності;

перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 288

Перелік
центральних органів виконавчої влади,
на які покладається розроблення
технічних регламентів

Мінпромполітики

Мінтрансзв'язку

МОЗ

Мінагрополітики

Мінпаливенерго

Держнаглядохоронпраці

МВС

Держстандарт

Держатомрегулювання

Держбуд

Держкоменергозбереження

НКАУ

СБУ

Укравтодор

Держтурадміністрація

Держжитлокомунгосп

МНС

Міноборони

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 358 від 19.02.2003, N 717 від 15.05.2003, N 873 від 04.06.2003, N 568 від 29.04.2004, N 1616 від 30.11.2004, N 1758 від 25.12.2004 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 288

Перелік
центральних органів виконавчої влади,
на які покладаються функції технічного
регулювання у визначених сферах діяльності

------------------------------------------------------------------
Назва центрального |Сфера діяльності, в якій виконуватимуться
органу виконавчої влади |функції технічного регулювання
------------------------------------------------------------------
Мінпромполітики гірничо-металургійна, хімічна, легка,
деревообробна, авіаційна та суднобудівна
промисловість; машино-, приладо- та
автомобілебудування; засоби зв'язку,
електропобутова та радіоелектронна
апаратура, електротехнічна продукція

Мінтрансзв'язку транспорт; транспортні засоби та їх
частини, обладнання: безпека, допуск до
експлуатації, використання;
телекомунікації, поштовий зв'язок,
користування радіочастотним ресурсом та
інформатизація

МОЗ лікарські засоби та вироби медичного
призначення

МВС засоби охоронного призначення та
самозахисту; мисливська і спортивна
вогнепальна зброя; піротехнічні вироби;
технічний стан транспортних засобів;
безпека дорожнього руху

Мінагрополітики сільське та рибне господарство;
садівництво, виноградарство, виноробство,
бджільництво, харчова і переробна
промисловість; експлуатація та
обслуговування сільськогосподарських
машин для рослинництва, тваринництва,
птахівництва і кормовиробництва;
нескладна сільськогосподарська техніка
для потреб агропромислового комплексу,
послуг із зберігання зерна та продуктів
його переробки

Держнаглядохоронпраці безпека праці у сфері виробництва та
використання продукції виробничого
призначення; безпека промислового
обладнання

Мінпаливенерго енерго- і паливозабезпечення; ядерні
установки; вироби з елементами, важливими
для безпеки ядерних установок;
видобування та переробка уранової руди;
цирконієва та гафнієва продукція;
елементи ядерного палива

Держатомрегулювання використання ядерної енергії; ядерна та
радіаційна безпека

Держбуд містобудування, будівництво,
промисловість будівельних матеріалів

НКАУ космічна діяльність

Держкоменергозбереження  збереження і   раціональне   використання
паливно-енергетичних ресурсів; показники
енергоефективності обладнання та
будівель; менеджмент з питань
енергозбереження

СБУ криптографічний та технічний захист
інформації; голографічний захист;
спеціальні технічні засоби для зняття
інформації з каналів зв'язку; інші засоби
негласного одержання інформації

Укравтодор дорожнє господарство

Держтурадміністрація об'єкти туристичної індустрії та
курортні заклади (крім
санаторно-курортних)

Держжитлокомунгосп житлово-комунальне господарство,
міський електричний транспорт

МНС вироби протипожежного призначення

Міноборони озброєння та військова техніка, в тому
числі безпека, допуск до їх експлуатації,
використання; застосування стандартів для
задоволення потреб оборони, кодифікація
озброєння та військової техніки

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1457 від 26.09.2002, N 358 від 19.02.2003, N 510 від 11.04.2003, N 717 від 15.05.2003, N 873 від 04.06.2003, N 568 від 29.04.2004, N 1616 від 30.11.2004, N 1758 від 25.12.2004 )