Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ
16.11.2004 N 217

Про затвердження Зміни N 3 до
Державних будівельних норм
ДБН Д.1.1-1-2000

На виконання пункту 41 Першочергових заходів Програми "Українське вугілля", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 р. N 1205, пункту 10 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 445-р "Про заходи розв'язання проблем, пов'язаних з ліквідацією вугледобувних та вуглепереробних підприємств", рішення науково-технічної ради Держбуду України від 12.11.2004 N 55 та з метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України наказую:

1. Затвердити та ввести в дію Зміну N 3 до Державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" в частині "Особливостей визначення вартості ліквідації гірничих підприємств", розроблену Центром кошторисних норм та ціноутворення у шахтному будівництві ВАТ "Південдіпрошахт".

2. Визнати такими, що втратили чинність, Доповнення N 2 та Зміну N 1 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" в частині "Особливостей визначення вартості ліквідації гірничих підприємств", затверджені наказами Держбуду України відповідно від 30.11.2001 N 216 та від 25.02.2003 N 16.

3. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.I.) забезпечити доведення інформації про затвердження Зміни N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 до відома заінтересованих організацій.

4. Доручити видання та розповсюдження зазначеної Зміни Центру кошторисних норм та ціноутворення у шахтному будівництві ВАТ "Південдіпрошахт" на умовах угоди, укладеної з офіційним видавцем нормативних документів Держбуду України - Науково-виробничою фірмою "Інпроект".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету А.В.Беркуту.

Голова Комітету В.I.Череп

"Ціноутворення у будівництві", N 12, грудень, 2004 р.