Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 липня 2005 р. N 619
Київ

(Постнова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1234 від 27 грудня 2010
р.)

Про затвердження Порядку координації проведення
планових виїзних перевірок органами виконавчої влади,
уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і
сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів)

Відповідно до статті 11-1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) та статті 11 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), що додається.

Органам виконавчої влади, уповноваженим згідно із законодавством здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою суб'єктами господарювання податків та зборів (обов'язкових платежів), а також органам державної контрольно-ревізійної служби привести в місячний строк власні нормативні акти у відповідність із зазначеним Порядком.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 112 "Про Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 5, ст. 168);

постанову Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 1625 "Про внесення змін до Порядку координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 42, ст. 2219).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 р. N 619

Порядок
координації проведення планових виїзних перевірок
органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати
контроль за нарахуванням і сплатою податків та
зборів (обов'язкових платежів)

1. Цей Порядок визначає механізм проведення планових виїзних ревізій і перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів).

Для цілей цього Порядку під термінами податки та збори (обов'язкові платежі) розуміються податки і збори (обов'язкові платежі), контроль за справлянням яких віднесено до компетенції відповідних контролюючих органів згідно з пунктами 2.1 та 2.2 статті 2 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також зобов'язання за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами, та інші обов'язкові платежі, контроль за стягненням яких віднесено до компетенції контролюючих органів відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

2. Формування планів-графіків планових виїзних ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, які проводяться для забезпечення своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати ними податків та зборів (обов'язкових платежів) (далі - перевірки), здійснюється щокварталу всіма контролюючими органами за місцезнаходженням суб'єкта господарювання чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Контролюючий орган погоджує до 20 числа останнього місяця поточного кварталу з відповідним органом державної податкової служби плани-графіки на наступний квартал щодо одночасного проведення планових виїзних перевірок.

При формуванні планів-графіків контролюючі органи встановлюють і погоджують строки проведення планових виїзних перевірок, що не перевищують відповідні строки, передбачені статтею 11-1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ).

Органи державної контрольно-ревізійної служби погоджують з органами державної податкової служби плани-графіки щодо одночасного проведення планових виїзних ревізій і перевірок у порядку, встановленому ГоловКРУ разом з Державною податковою адміністрацією з урахуванням відповідних строків, передбачених статтею 11 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ).

У разі коли під час проведення планових виїзних ревізій і перевірок у міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах, а також на підприємствах, в установах і організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та з державних валютних фондів, передбачених планом роботи органу державної контрольно-ревізійної служби, виявлено порушення нормативно-правових актів з питань регулювання обігу готівки, встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, що може свідчити про заниження об'єкта оподаткування чи ухилення від сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), а також виявлено факти, що можуть свідчити про здійснення з порушенням законодавства операцій із заставленими активами, органи державної контрольно-ревізійної служби повідомляють відповідні органи державної податкової служби у порядку, встановленому ГоловКРУ разом з Державною податковою адміністрацією.

Порядок взаємодії податкових і митних органів при організації та проведенні планових виїзних перевірок, зокрема щодо застосування процедури визначення суб'єкта господарювання, діяльність якого підлягає перевірці, встановлюється Державною податковою адміністрацією разом з Державною митною службою.

3. Заміна у планах-графіках планових виїзних ревізій і перевірок суб'єкта господарювання, діяльність якого підлягає перевірці, та зміна строків їх проведення забороняється, крім випадків виникнення об'єктивних обставин (ліквідація, банкрутство суб'єкта господарювання, припинення його діяльності на тривалий час, обставини непереборної сили тощо). Про зміни, що вносяться до планів-графіків, відповідні контролюючі органи інформуються у триденний строк з часу прийняття такого рішення.

4. Проведення планових виїзних ревізій і перевірок розпочинається одночасно всіма контролюючими органами в день, установлений згідно з планом-графіком, про який суб'єкт господарювання та всі контролюючі органи інформуються не пізніше ніж за десять днів до дня їх проведення.

У разі неможливості одночасного проведення планових виїзних ревізій і перевірок всіма контролюючими органами (відсутність умов праці для всіх перевіряючих, неможливість спільної роботи працівників суб'єкта господарювання, діяльність якого підлягає перевірці, одночасно з усіма перевіряючими) вони проводяться за згодою суб'єкта господарювання у погоджені з ним строки, що не перешкоджають провадженню його господарської діяльності.

При цьому про зміну строків проведення планових виїзних ревізій і перевірок контролюючі органи повідомляють відповідні органи державної податкової служби.

5. Керівник відповідного контролюючого органу несе персональну відповідальність за дотримання плану-графіка планових виїзних ревізій і перевірок та повинен забезпечити участь необхідної кількості службових осіб у їх проведенні.

Продовження строків проведення планових виїзних перевірок здійснюється за рішенням керівника відповідного контролюючого органу на строк, установлений статтею 11-1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ).

6. З метою проведення у випадках, передбачених законодавством, експертизи контролюючі органи мають право залучати до проведення планових виїзних ревізій і перевірок фахівців відповідних міністерств та інших органів виконавчої влади, державних фондів.

7. За результатами проведення планових виїзних ревізій і перевірок службові особи кожного контролюючого органу складають акт або довідку відповідно до компетенції, що підписуються посадовими особами суб'єкта господарювання чи в яких ставиться відмітка про складення акта щодо відмови від підпису, згідно з якими керівники контролюючих органів приймають відповідні рішення та здійснюють заходи в порядку, встановленому законодавством.