Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 серпня 2005 р. N 753
Київ

Про ліквідацію деяких комісій, рад та робочих груп,
утворених актами Кабінету Міністрів України,
і визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Ліквідувати комісії, ради та робочі групи, утворені актами Кабінету Міністрів України, згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2005 р. N 753

Перелік
комісій, рад та робочих груп, утворених актами
Кабінету Міністрів України, що ліквідуються

Координаційна рада з питань розробки і виготовлення нового форменого одягу, взуття і спорядження для військовослужбовців та інших категорій державних службовців, яким дозволено носіння форменого одягу

Державна міжвідомча комісія з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів

Міжвідомча комісія з питань ліцензування використання радіочастот

Науково-експертна рада з питань контролю за дотриманням норм української мови

Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Координаційна рада з контролю над тютюном при Кабінеті Міністрів України

Міждержавна українсько-болгарська комісія по співробітництву у військово-технічній галузі та спеціальному виробництві

Українська частина Координаційної ради з питань реалізації Програми економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на 1998-2007 роки

Робоча група з розроблення проектів Стратегії забезпечення економічної безпеки України та Національної програми забезпечення економічної безпеки України на період до 2005 року

Міжвідомча координаційна рада з питань міграції

Міжвідомча координаційна рада з питань етнополітики

Міжвідомча робоча група з розроблення та реалізації заходів, пов'язаних з розвідкою, освоєнням, добуванням і використанням метану з вугільних родовищ Донбасу

Робоча група з проведення аналізу ефективності використання орендованого державного майна, своєчасності надходження орендної плати до державного бюджету

Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності

Робоча група для опрацювання питань, пов'язаних з подальшим функціонуванням державних холдингових та акціонерних компаній, статутні фонди яких сформовано за рахунок закріплених у державній власності пакетів акцій

Міжвідомча координаційна рада для забезпечення координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проекту Програмної системної позики

Міжвідомча координаційна рада з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління

Міжвідомча група з розроблення заходів щодо виведення ВАТ "Авіакомпанія "Авіалінії України" з кризового стану

Комісія з приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"

Комісія з вирішення проблем, пов'язаних з паюванням земель сільськогосподарського призначення в Автономній Республіці Крим

Робоча група з питань приватизації підприємств та ефективного управління корпоративними правами

Комісія з питань неплатоспроможності

Комісія з питань біоетики

Комісія Кабінету Міністрів України з питань науково-технологічного розвитку

Міжвідомча рада з питань новітніх біотехнологій

Комісія з питань реалізації положень Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності

Робоча група з розроблення проекту Концепції розвитку гуманітарної сфери

Міжвідомча комісія з розгляду та вирішення питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Координаційна рада з питань створення системи іпотечного кредитування

Міжвідомча комісія з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушенні внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії

Координаційний центр з питань впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування

Міжвідомча комісія з питань розвитку організованих ринків товарних ресурсів

Міжвідомча комісія з визначення переможців конкурсів та отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами

Міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій та проектів актів Кабінету Міністрів України щодо цільових програм утворення інтегрованих науково-виробничих структур з розроблення та виробництва авіаційної техніки

Урядова комісія з реструктуризації ДАК "Хліб України"

Координаційна рада з питань корпоративного управління в акціонерних товариствах

Координаційна група з питань прискорення підготовки та прийняття законодавчих актів, що випливають із Земельного кодексу України ( 2768-14 )

Робоча група з підготовки пропозицій щодо удосконалення державного управління

Міжвідомча координаційна рада з питань погашення кредиторської і дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання та державного бюджету

Робоча група з підготовки проекту Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Міжвідомча рада з підготовки пропозицій щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів та опрацювання відповідних проектів нормативно-правових актів

Координаційна рада з питань розвитку та підтримки волонтерського руху

Міжвідомча комісія із забезпечення виконання в Україні вимог директив Європейського Союзу та гармонізації стандартів і санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм з міжнародними і європейськими вимогами на сільськогосподарську сировину та продукцію

Міжвідомча комісія з проведення тендерів із закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення за рахунок державного бюджету

Міжвідомча координаційна група з питань співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи

Урядова комісія України з питань Співдружності Незалежних Держав

Міжвідомча робоча група з питань опрацювання, супроводження та моніторингу виконання плану заходів щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Координаційна рада з питань розвитку морської індустрії

Рада з питань туризму

Постійно діюча українська делегація для участі у змішаних (спільних) прикордонних комісіях з перевірки (огляду) проходження лінії державного кордону

Міжвідомча рада з питань координації заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією

Державна комісія з підготовки та проведення конкурсу на кращій ескіз великого Державного Герба України.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2005 р. N 753

Перелік
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1992 р. N 769.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 1996 р. N 28 "Про Державну міжвідомчу комісію з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 р. N 1117 "Про ліцензування використання радіочастот" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 494).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1145 "Про призначення української делегації для участі у змішаних (спільних) прикордонних комісіях з перевірки (огляду) проходження лінії державного кордону".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1288 "Про голову Державної міжвідомчої комісії з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів".

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 р. N 1330 "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань ліцензування використання радіочастот" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 545).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 998 "Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови".

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1997 р. N 1141 "Про утворення Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 42, с. 55).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1258 "Про Координаційну раду з контролю над тютюном при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 81).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1997 р. N 1334 "Про голову Державної міжвідомчої комісії з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів".

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 1997 р. N 1459 "Про голову Української частини Міждержавної українсько-болгарської комісії по співробітництву у військово-технічній галузі та спеціальному виробництві".

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 р. N 335.

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 345.

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. N 1056 "Про утворення при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчої координаційної ради з питань міграції" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1043).

15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998 р. N 780.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 290 "Про голову Державної міжвідомчої комісії з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів".

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. N 745 "Про утворення при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчої координаційної ради з питань етнополітики" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 18, ст. 791).

18. Абзац шостий постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1999 р. N 1506 "Про голову деяких державних комісій та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України".

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1999 р. N 1634 "Про розвиток промислового добування метану з вугільних родовищ Донбасу" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 36, ст. 1830).

20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 1999 р. N 1184.

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2000 р. N 316 "Про утворення Міжвідомчого комітету з проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 7, ст. 277).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. N 799 "Питання Державної міжвідомчої комісії з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 20, ст. 830).

23. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 250.

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2000 р. N 1004 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 998" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 25, ст. 1064).

25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 липня 2000 р. N 280.

26. Підпункт 1 пункту 4 та пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1463 "Про заходи розвитку промислового добування метану з вугільних родовищ Донбасу" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1654).

27. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р. N 380 "Про Міжвідомчу координаційну раду для забезпечення координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проекту Програмної системної позики".

28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р. N 382 "Про внесення змін до складу робочої групи для опрацювання питань, пов'язаних з подальшим функціонуванням державних холдингових та акціонерних компаній, статутні фонди яких сформовано за рахунок закріплених у державній власності пакетів акцій".

29. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000 р. N 413 "Про внесення доповнення до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 250".

30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 527 "Про утворення Міжвідомчої групи з розроблення заходів щодо виведення ВАТ "Авіакомпанія "Авіалінії України" з кризового стану".

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000 р. N 1571 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1997 р. N 1141" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 43, ст. 1832).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. N 1868 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 51, ст. 2218).

33. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. N 492 "Про затвердження складу робочої групи з розроблення проекту Національної програми забезпечення економічної безпеки України на період до 2005 року".

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 31 "Про комісію з приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 76).

35. Пункти 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 112 "Про порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 230).

36. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 144 "Про затвердження складу комісії з вирішення проблем, пов'язаних з паюванням земель сільськогосподарського призначення в Автономній Республіці Крим".

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. N 560 "Про внесення змін до складу Міжвідомчої координаційної ради з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 21, ст. 951).

38. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. N 261 "Про затвердження складу робочої групи з питань приватизації підприємств та ефективного управління корпоративними правами".

39. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 307 "Про зміну у складі комісії з приватизації ВАТ "Укртелеком" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1420).

40. Абзаци четвертий та тридцять дев'ятий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 1004 "Про керівника деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України".

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2001 р. N 1181 "Про утворення Комісії з питань неплатоспроможності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1728).

42. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 р. N 413 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. N 261".

43. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 456 "Про голову Міжвідомчої координаційної ради для забезпечення координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проекту Програмної системної позики".

44. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 р. N 482 "Про зміну складу комісії з приватизації ВАТ "Укртелеком" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 42, ст. 1894).

45. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 528 "Про голову Державної міжвідомчої комісії з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів".

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1677 "Про утворення Комісії з питань біоетики" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2285).

47. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 р. N 1689 "Про утворення Міжвідомчої ради з питань новітніх біотехнологій" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2294).

48. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 р. N 1690 "Про утворення Комісії Кабінету Міністрів України з питань науково-технологічного розвитку" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2295).

49. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 616 "Про утворення Комісії з питань реалізації положень Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності".

50. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 9 "Про голову Міжвідомчої групи з розроблення заходів щодо виведення ВАТ "Авіакомпанія "Авіалінії України" з кризового стану".

51. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. N 95 "Про утворення робочої групи з розроблення проекту Концепції розвитку гуманітарної сфери".

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 724 "Про розширення складу Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання радіочастот" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 23, ст. 1100).

53. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 295 "Про утворення Міжвідомчої комісії з розгляду та вирішення питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

54. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 376 "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 21 березня 2002 р. N 279" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 28, ст. 1331).

55. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 384 "Про утворення Координаційної ради з питань створення системи іпотечного кредитування".

56. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1209 "Про утворення Координаційного центру з питань впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1605).

57. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1256 "Деякі питання Комісії з питань біоетики" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1677).

58. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. N 1452 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань розвитку організованих ринків товарних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1830).

59. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2002 р. N 1464 "Про утворення Міжвідомчої комісії з визначення переможців конкурсів на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 40, ст. 1863).

60. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 604 "Про реструктуризацію ДАК "Хліб України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2039).

61. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 1593 "Про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій та проектів актів Кабінету Міністрів України щодо цільових програм утворення інтегрованих науково-виробничих структур з розроблення та виробництва авіаційної техніки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2020).

62. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1771 "Про утворення Координаційної ради з питань корпоративного управління в акціонерних товариствах" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 47, ст. 2154).

63. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 675 "Про утворення Координаційної групи з питань прискорення підготовки та прийняття законодавчих актів, що випливають із Земельного кодексу України".

64. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. N 1900 "Про утворення Міжвідомчої ради з питань координації заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2320).

65. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 січня 2003 р. N 1 "Про утворення робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення державного управління".

66. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 74 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань погашення кредиторської і дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання та державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 131).

67. Абзаци сьомий, восьмий, десятий, двадцять перший та двадцять другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2003 р. N 106 "Про керівника деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України".

68. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 43 "Про затвердження нового складу Міжвідомчої комісії з розгляду та вирішення питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

69. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 128 "Про затвердження Прем'єр-міністра України Януковича В.Ф. керівником деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України".

70. Абзаци другий, третій, четвертий, шостий, сьомий, дванадцятий та чотирнадцятий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 129 "Про затвердження Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів Азарова М.Я. керівником деяких консультативних, дорадчих та інших органів утворених Кабінетом Міністрів України".

71. Абзаци другий та дев'ятий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 130 "Про затвердження Віце-прем'єр-міністра України Гайдука В.А. керівником деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України".

72. Абзаци четвертий і п'ятий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 131 "Про затвердження Віце-прем'єр-міністра України Кириленка I.Г. керівником деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України".

73. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 74 "Про утворення робочої групи з підготовки проекту Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу".

74. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 81 "Про утворення міжвідомчої ради з підготовки пропозицій щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів та опрацювання відповідних проектів нормативно-правових актів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 403).

75. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 252 "Про зміну керівного складу Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 396).

76. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2003 р. N 120 "Про затвердження нового складу Комісії з питань реалізації положень Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності".

77. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 134 "Про голову Міжвідомчої групи з розроблення заходів щодо виведення ВАТ "Авіакомпанія "Авіалінії України" з кризового стану".

78. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2003 р. N 349 "Про затвердження складу Державної комісії з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України".

79. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 406 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1258" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 14, ст. 614).

80. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. N 200 "Про голову робочої групи для опрацювання питань, пов'язаних з подальшим функціонуванням державних холдингових та акціонерних компаній, статутні фонди яких сформовано за рахунок закріплених у державній власності пакетів акцій".

81. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. N 479 "Про затвердження Шишоліна П.А. заступником голови Міжвідомчої ради з питань координації заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 15, ст. 659).

82. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 225 "Про утворення Координаційної ради з питань розвитку та підтримки волонтерського руху" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 862).

83. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 690 "Про утворення державного підприємства "Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 922).

84. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2003 р. N 620 "Про утворення Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання в Україні вимог директив Європейського Союзу та гармонізації стандартів і санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм з міжнародними і європейськими вимогами на сільськогосподарську сировину та продукцію" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 833).

85. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 807 "Про утворення Міжвідомчої комісії з проведення тендерів із закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення за рахунок державного бюджету".

86. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2003 р. N 896 "Про зміну складу Міжвідомчої координаційної ради з питань погашення кредиторської і дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання та державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1188).

87. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 393 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 675".

88. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1083 "Про внесення змін до складу Державної комісії з підготовки та проведення конкурсу на кращій ескіз великого Державного Герба України".

89. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1097 "Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1258" (Офіційний вісник України 2003 р., N 30, ст. 1538).

90. Пункти 13, 67, 69 та 70 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

91. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2003 р. N 1238 "Про Урядову комісію України з питань Співдружності Незалежних Держав" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 33, ст. 1785).

92. Пункти 36 та 104 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

93. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 558 "Про склад Міжвідомчої координаційної ради для забезпечення координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проекту Програмної системної позики".

94. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 623 "Про голову координаційної ради з питань розробки і виготовлення нового форменого одягу, взуття і спорядження для військовослужбовців та інших категорій державних службовців, яким дозволено носіння форменого одягу".

95. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. N 1682 "Про утворення Міжвідомчої координаційної групи з питань співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 44, ст. 2305).

96. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1794 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань опрацювання, супроводження та моніторингу виконання плану заходів щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2438).

97. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 746 "Про голову робочої групи з проведення аналізу ефективності використання орендованого державного майна, своєчасності надходження орендної плати до державного бюджету".

98. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. N 123 "Про затвердження Віце-прем'єр-міністра України Клюєва А.П. керівником деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 6, ст. 314).

99. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. N 159 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1997 р. N 1141" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 6, ст. 330).

100. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2004 р. N 453 "Про затвердження складу комісії з приватизації ВАТ "Укртелеком" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1901).

101. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. N 898 "Про утворення Координаційної ради з питань розвитку морської індустрії" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1879).

102. Абзац шостий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2004 р. N 946 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2009) та пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.

103. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 531 "Про затвердження складу Урядової комісії з реструктуризації ДАК "Хліб України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2132).

104. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. N 1034 "Про затвердження нового складу Міжвідомчої ради з питань координації заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2158).

105. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2004 р. N 1045 "Про утворення Ради з питань туризму" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2164).

106. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. N 1312 "Про утворення української делегації для участі у Змішаній українсько-румунській прикордонній комісії з перевірки проходження лінії державного кордону" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 40, ст. 2634).

107. Пункти 22 і 28 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. N 1607 (Офіційний вісник України 2004 р., N 49, ст. 3206).

108. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 989 "Про зміну складу комісії з приватизації ВАТ "Укртелеком" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 1, ст. 39).

109. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 р. N 579 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 28, ст. 1650).