Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія IV скликання

РІШЕННЯ
N 1051/2461 від 28.12.2004

Про Програму соціально-економічного
та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 117/2693 від 24.02.20
05
N 197/2772 від 31.03.2005
N 252/2827 від 21.04.2005
N 454/3030 від 30.06.2005
N 4/3468 від 30.08.2005)

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Києва на 2005 рік згідно з додатком 1.

2. Головному управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) при погодженні дозвільних документів на виконання проектних робіт та на будівництво житлових будинків передбачати здійснення розрахунків щодо забезпеченості населення об'єктами соціальної сфери (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об'єкти охорони здоров'я тощо) та щодо їх розміщення і будівництва одночасно із спорудженням жилих будинків.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) оформляти правоустановчі документи на право власності на об'єкти нерухомого майна виключно за наявності довідки Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про виконання умов щодо пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва.

4. Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Видавати дозволи на будівництво (реконструкцію) за умов оформлення замовниками з Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) договорів щодо сплати пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва.

4.2. Акти про приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів реєструвати виключно за наявності довідок Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про сплату пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва.

5. Внести зміни і доповнення до додатків 1 та 2 рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" згідно з додатком 2.

6. З метою фінансування об'єктів, передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік, відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації та для забезпечення введення в експлуатацію цих об'єктів доручити виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) за погодженням з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку вносити зміни та доповнення до зазначеної Програми в межах загальних асигнувань спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів.

7. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації):

7.1. Доручити районним у м. Києві державним адміністраціям:

- у своїх розпорядженнях на перепланування та перепрофілювання об'єктів виробничого та невиробничого призначення, що спричиняє зміни функціонального призначення цих об'єктів, передбачати умови щодо перерахування пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва за нормативами згідно з рішенням Київради від 27.02.2003 N 271/431 ;

- провести інвентаризацію діючих дозволів на розміщення та відкриття об'єктів торгівлі, побутового обслуговування, ресторанів, кафе, гральних закладів тощо з метою виявлення порушень умов щодо перерахування пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва.

Вжити заходів щодо припинення дії дозволів, виданих без сплати пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, до вирішення цього питання.

7.2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.

7.3. Інформувати Київську міську раду про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2005 рік та соціальний стан міста щоквартально не пізніше 45 днів після закінчення звітного періоду.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та - соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 28.12.2004 N 1051/2461

Програма
Соціально-економічного та культурного розвитку
м. Києва на 2005 рік

Зміст

Вступ 1. Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку м. Києва

1.1. Особливості та тенденції соціально-економічного розвитку

1.2. Головні досягнення, можливості та проблеми розвитку економіки і соціальної сфери

2. Цілі та пріоритети соціально-економічного і культурного розвитку м. Києва в 2005 р.

3. Основні напрями соціально-економічного і культурного розвитку м. Києва в 2005 р.

3.1. Бюджетно-фінансова політика

3.1.1. Фінансові ресурси

3.1.2. Інвестиційна політика

3.2. Земельні відносини

3.2.1. Земельні відносини і територіальний розвиток міста

3.3. Ринкові перетворення

3.3.1. Реформування відносин власності

3.3.2. Розвиток підприємництва та малого бізнесу

3.3.3. Ринкова інфраструктура

3.3.4. Фінансовий ринок

3.3.4.1. Оздоровлення та зміцнення банківської системи

3.3.4.2. Розвиток небанківських фінансових установ

3.3.5. Фондовий ринок

3.4. Міське господарство

3.4.1. Капітальне будівництво

3.4.2. Міський транспорт і зв'язок

3.4.3. Житлово-комунальне господарство

3.4.3.1. Реформування житлово-комунального господарства

3.4.3.2. Житлове будівництво, забезпечення населення житлом, соціальне житло

3.4.3.3. Комунальне господарство

3.5. Соціальний розвиток

3.5.1. Демографічна ситуація та міграційна політика

3.5.2. Зайнятість населення і ринок праці

3.5.3. Доходи, заробітна плата та соціальний захист населення

3.5.3.1. Грошові доходи населення та заробітна плата

3.5.3.2. Соціальний захист населення

3.6. Гуманітарна сфера

3.6.1. Охорона здоров'я

3.6.2. Освіта

3.6.3. Культура

3.6.4. Туризм і рекреація

3.6.5. Фізичне виховання та спорт

3.7. Споживчий ринок

3.7.1. Ринок товарів і послуг, торгова мережа

3.7.2. Розвиток системи державних закупівель

3.8. Реальний сектор економіки

3.8.1. Структурні зміни

3.8.2. Паливно-енергетичний комплекс. Енергозабезпечцення та енергозбереження

3.8.3. Промислова політика

3.8.4. Науково-технічна та інноваційна діяльність

3.9. Зовнішньоекономічна діяльність

3.10. Природокористування і діяльність з підтримання безпеки середовища життєдіяльності людини

3.10.1. Охорона навколишнього природного середовища та природно-техногенна безпека

3.10.2. Охорона праці

3.10.3. Громадська безпека Додатки

Вступ

Цілеспрямована діяльність органів Київської міської влади щодо забезпечення високих темпів економічного зростання та створення умов для підвищення рівня життя населення дозволила істотно поліпшити позиції столиці серед регіонів України та вийти на провідне місце за переважною більшістю характеристик соціально-економічяого розвитку (зокрема, темпами реструктуризації та модернізації господарського комплексу, інноваційним потенціалом, рівнем диверсифікації та інтенсивності міжрегіональних і зовнішньоекономічних зв'язків, величиною доходів і якістю середовища життєдіяльності населення тощо), демонструвати високу інвестиційну привабливість, відкритість і готовність до активної участі в європейських і світових інтеграційних процесах, виступаючи тим самим каталізатором реформування національної економіки та соціально-економічних трансформацій в інших адміністративно-територіальних одиницях України.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік (далі - Програма) підготовлена виходячи з основних завдань Стратегії соціально-економічного розвитку м. Києва до 2015 року, затвердженої розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29 листопада 2004 року N 2168, та спрямована на розроблення і втілення комплексу заходів щодо практичної реалізації основних стратегічних пріоритетів поступу столиці задля подальшого поліпшення якості життя киян, підвищення їх добробуту, покращання демографічних характеристик, забезпечення сталого економічного зростання та екологічної безпеки життєдіяльності.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є: Закони України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" ( 1602-14 ); Концепція державної регіональної політики ( 341/2001 ); Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ); Указ Президента України від 28 квітня 2004 р. N 493 "Про стратегію економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 роки - Шляхом європейської інтеграції"; Послання Президента України до Верховної Ради України "Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки "Європейський вибір"; Державна програма соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. N 1409, Генеральний план розвитку м. Києва на період до 2020 року (затверджений рішенням Київради від 28 березня 2002 р. N 370/1804; довгострокові галузеві та комплексні міські програми.

Структура Програми відповідає "Типовій структурі програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на короткостроковий період", затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621.

Враховуючи результати аналізу динаміки та тенденцій соціально-економічного розвитку м. Києва, а також оцінку ресурсного, в тому числі фінансового, потенціалу, досвід управління попередніх років і досягнення світової практики управління столичними містами, в Програмі сформульовані ключові проблеми, що постають перед міською владою, визначені цілі та пріоритети розвитку м.Києва в 2005 році, шляхи та механізми їх реалізації.

У 2005 році головні зусилля міської влади будуть спрямовані на закріплення досягнутих темпів економічного зростання на базі його інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання жителів міста, справедливої оплати праці, повноцінного відновлення робочої сили та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян.

Завдання і заходи Програми узгоджені з бюджетом м. Києва. В процесі виконання Програма може уточнюватись із метою врахування трансформацій, що відбуватимуться в економіці країни та міста. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Київською міською радою за поданням постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Дня оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань здійснюватиметься моніторинг виконання Програми.

1. Оцінка тенденцій соціально-економічного
розвитку м. Києва

1.1. Особливості та тенденції соціально-економічного розвитку

Аналіз особливостей і тенденцій соціально-економічного розвитку м. Києва свідчить про подальше закріплення позитивних надбань, досягнутих за попередні роки. Ресурсний потенціал, диверсифікована структура економіки, особливості, надані місту столичним статусом, у поєднанні з узгодженими діями центральних і місцевих органів влади, дозволили Києву одному з перших вийти на траєкторію сталого економічного зростання.

Основними чинниками позитивних зрушень в економіці міста стали:

посилення конкурентних позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках, збільшення обсягів інвестицій і будівництва;

зростання доходів населення та обсягів споживання;

стабільна фінансова ситуація, незважаючи на підвищення інфляції наприкінці року.

У 2004 році закріпились позитивні тенденції щодо створення стабільної бази для проведення економічних і соціальних реформ, підвищення рівня життя населення.

Розвиток реального сектора економіки, реалізація заходів підтримки населення, реформування системи оплати праці та податкової системи дозволили знизити рівень бідності, підвищити реальні доходи населення, величина яких у розрахунку на одну особу є найвищою в Україні. В 2004 р. грошові доходи киян зростуть до 25,120 млрд. грн. (на 16,5%), заробітна плата працівників великих і середніх підприємств збільшиться на 25,0%, малих - на 15,6%, що вказує на утримання соціального вектора економічної політики в столиці.

За темпами росту й обсягами валової доданої вартості (ВДВ) у розрахунку на одного жителя (у 2004 р. цей показник очікується на рівні 17,5 тис. грн.) м. Київ є лідером серед регіонів України. Номінальна величина ВДВ досягне 46,5 млрд. грн., що на 8,0% більше порівняно з попереднім роком. Збільшення обумовлене розширенням сукупного попиту, зростанням експорту, поліпшенням фінансового стану підприємств. У структурі ВДВ частка сфери послуг становить 84,8%, матеріального виробництва - 15,2%, що відповідає світовим тенденціям розвитку столичних міст.

Динаміка промисловості м. Києва свідчить про сталу тенденцію нарощування виробництва. В 2003 р. порівняно з попереднім роком обсяг промислової продукції збільшився на 14,5%, у 2004 р. очікується зростання на 17,0%. Місто характеризується найбільш диверсифікованою серед регіонів України структурою промисловості. За останні роки збільшилась питома вага економічно та соціально ефективних її галузей: обробної промисловості - до 84,0%, у тому числі: харчової та переробної промисловості - до 25,0%, машинобудування - до 18,3%, хімічної та нафтохімічної промисловості - до 15,0%; целюлозно-паперової промисловості, видавничої справи - до 9,5%; виробництва неметалевих мінеральних виробів - до 7,0%. Прискорення темпів зростання галузей, які виробляють продукцію кінцевого споживання, обумовлене збільшенням інвестиційного попиту підприємств і споживчого попиту населення в результаті підвищення їх грошових доходів.

Значна увага приділяється вибору пріоритетів науково-технічного та інноваційного розеитку, а саме: створенню енерго- та ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій, виробництву власних інформаційних технологій, конкурентоздатних матеріалів і речовин, у тому числі, імпортозамінюючих, технологічному і технічному оновленню виробничих фондів. Так, у 2004 р. на 25,8% очікується збільшення обсягу виробництва високотехнологічної продукції, сертифікованої за міжнародними стандартами, впровадження 520 нових технологічних процесів (на 60,0% більше порівняно з 2003 р.).

Реалізація стратегії сталого соціально-економічного розвитку міста вимагає нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення структури інвестиційних джерел і оптимізації напрямів їх використання. В м. Києві зосереджено найбільші обсяги інвестиційних ресурсів держави (понад 16% інвестицій в основний капітал і більше третини прямих іноземних інвестицій).

Щорічно збільшуються темпи освоєння інвестицій. У структурі капітальних інвестицій основну частішу (понад 85%) складають інвестиції в основний капітал, майже 53% яких спрямовується на капітальне будівництво. Основними джерелами інвестицій в основний капітал залишаються власні кошти підприємств та організацій (майже 38%) і кошти приватних осіб (30%), водночас намітилась тенденція до зростання частки кредитних інвестиційних ресурсів (до 9,4%).

У 2004 р. приріст іноземних інвестицій очікується в сумі 390,0 млн. дол. США, або 938,9 дол. США накопиченим підсумком у розрахунку на одного мешканця. Переважна більшість інвестицій надходить від країн з розвинутою економікою (Західна Європа, США і Канада) та офшорних зон.

Однак для забезпечення сталого зростання економіки міста обсяги інвестиційних ресурсів є недостатніми. Інноваційний шлях розвитку промисловості та орієнтація її на виробництво нових технологічно складних виробів вимагає комплексної модернізації і фінансової підтримки підприємств, більшість з яких не здатні накопичувати власні кошти для розширення і модернізації виробництва або одержувати довгострокові кредити від комерційних банків.

Важливим фактором диверсифікації економіки є розвиток малого та середнього бізнесу. Показники кількості підприємств, чисельності працюючих на них та обсягу реалізованої продукції мають тенденцію до зростання, що відіграє позитивну роль у забезпеченні зайнятості населення, збільшенні доходів бюджету, покращенні соціально-економічної ситуації. На початок 2004 р. в місті діяло 43,9 тис. суб'єктів малого підприємництва (16,1% загальної кількості малих підприємств України). Більше двох третин підприємств малого бізнесу функціонує у сфері торгівлі та послуг, решта - у виробничій.

Позитивні тенденції нарощування економічного потенціалу міста супроводжуються фінансовою стабільністю значної частини суб'єктів господарювання столиці. Порівняно з 2003 р. на 29,0% очікується зростання загального фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування. Вирішальну роль у цьому процесі відіграють прибутки підприємств із виробництва електроенергії, газу та води, фінансової діяльності, фінансового посередництва та страхування, пошти та зв'язку (їх питома вага в загальному обсязі фінансового результату становитиме близько 92,0%).

Суттєвим гальмом розвитку економіки міста є збитковість частини підприємств, установ та організацій, що породжує проблему неплатежів і накопичення боргових зобов'язань. На кінець 2004 р. передбачається зменшення кількості збиткових підприємств на 4,8%.

Одним із пріоритетів розвитку м. Києва є капітальне будівництво, завдяки якому відбувається поповнення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, розширюється житловий фонд. За останні роки введено в дію нові станції метрополітену, велись роботи по будівництву загальноміських магістралей, підземних переходів, що сприяло поліпшенню шляхового сполучення та зовнішнього вигляду міста.

Спорудження житла залишається ключовим напрямом капітального будівництва. За темпами введення в експлуатацію житлової площі м. Київ є лідером серед регіонів України. Водночас даний сегмент господарства столиці залишається одним із найпроблемніших: з одного боку, існуючі темпи будівництва не задовольняють зростаючого платоспроможного попиту, з іншого - недостатній рівень доходів населення, високі відсоткові ставки на кредити під купівлю житла в комерційних банках, незначні обсяги спорудження соціального житла за нинішнього рівня цін на квартири не дозволяють більшості киянам вирішити житлові проблеми.

За останні роки намітилась тенденція до поліпшення демографічної ситуації і стабілізації чисельності населення, поступово збільшується рівень народжуваності при одночасному зменшенні показника смертності. Позитивна динаміка кількості жителів міста підтримується міжрегіональним перерозподілом мігрантів і пояснюється вищими за середньоукраїнський рівнями оплати праці та життя населення. Середньорічна чисельність наявного населення м. Києва в 2004 р. очікується на рівні 2647,9 тис. осіб.

Завдяки реалізації активної політики сприяння зайнятості збільшилась кількість працевлаштованих із 19,8 тис. осіб у 2003 р. до 22,7 тис. у 2004 р. (очікувана). За рахунок створення нових робочих місць (в основному в оптовій і роздрібній торгівлі, обробній промисловості, будівництві) знижується навантаження на одне вільне робоче місце.

Позитивними є тенденції в гуманітарній сфері міста. Особливостями функціонування системи охорони здоров'я став розвиток сімейної медицини, оптимізація інфраструктури, підвищення ефективності її використання та якості наданих послуг. Так, за останні роки проведено роботи по оптимізації мережі закладів охорони здоров'я відповідно до етапів впровадження сімейної медицини, зросла потужність та ефективність роботи денних стаціонарів при амбулаторно-поліклінічних закладах і стаціонарів вдома.

В освіті розширювалась мережа закладів нового типу, диверсифікувались їх форми та джерела фінансування, здійснювалась модернізація навчального процесу. В культурній сфері створювались передумови для піднесення національної культури на якісно новий рівень розвитку, реалізовувались новітні мистецькі проекти. У фізичній культурі та спорті забезпечено збереження та використання за призначенням фізкультурно-спортивних закладів, розвивалась їх мережа.

Збільшились обсяги зовнішнього оборону міста. Серед промислових підприємств міста основними експортерами залишаються ДАКХ "Артем" (Шевченківський район), КиДАЗ "Авіант" (Святошинський район), Київське державне підприємство "Ізумруд" (Святошинський район), ЗАТ "Завод "Ленінська кузня" (Подільський район). ВАТ "Київський маргариновий завод" (Голосіївський район).

Здійснюється комплекс заходів, спрямований на поліпшення природокористування в столиці, зокрема, на зниження забруднення атмосферного повітря, раціоналізацію і захист водних ресурсів, поліпшення стану зелених насаджень, удосконалення схеми розміщення, складання та утилізації відходів. На підприємствах міста впроваджуються екологічно безпечні технології, проведено встановлення та реконструкцію пилогазоочисного обладнання. Продовжується паспортизація потенційно небезпечних об'єктів, виконується комплекс заходів щодо знезараження територій і виробничих площ підприємств.

У м. Києві відмічається поліпшення громадської безпеки. Впродовж 2004 р. зменшились злочини загальнокримінальної спрямованості, кількість скоєних навмисних тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі зі смертельними наслідками, крадіжки державного та колективного майна. Однак рівень розкриття злочинів залишається низьким.

1.2. Головні досягнення, можливості та проблеми
розвитку економіки і соціальної сфери

Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку столиці та стану виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Києва на 2004 р. свідчать про загальну ефективність здійснюваних у м. Києві соціально-економічних перетворень. Досягнення економічної стабільності, структурні реформи, виважена бюджетна політика, зростання попиту та розширення внутрішнього ринку забезпечили піднесення економічної активності в більшості галузей економіки міста, стабільно високі темпи економічного зростання та на цій основі підвищення рівня життя мешканців столиці.

Перспективи розвитку м. Києва пов'язані з закріпленням позитивних тенденцій останніх років, їх поглибленням на основі ширшого використання цілого ряду можливостей і особливостей, а саме:

вигідне географічне розташування на перехресті численних транспортних шляхів сполучення, які проходять із заходу на схід (з країн Західної та Центральної Європи в Росію і на Кавказ), а також із півночі на південь (з Росії та країн Балтики й Скандинавії у Південно-Східну Європу), що створює передумови для поглиблення торговельних відносин;

столичний статус м. Києва;

високий професійний, освітній і культурний рівень киян, наявність висококваліфікованих інженерів, технологів, робітників і службовців-менеджерів, відносна дешевизна робочої сили порівняно з зарубіжними країнами, міграційний приплив кваліфікованої робочої сили;

потужний економічний потенціал, розвинена система комунікацій;

великий культурний і туристично-рекреаційний потенціал, сконцентрований у мережі об'єктів культури і мистецтва, унікальних природних пам'ятках; статус міста як члена почесного списку історичних міст ООН, унікальність пам'яток історії, культури й архітектури підвищують його туристично-екскурсійні можливості;

привабливість м. Києва з точки зору престижності проживання, якості середовища життєдіяльності, різноманітності культурно-мистецьких і суспільних подій;

можливості для подальшого просторового розвитку - наявність площадок перспективної забудови високої цінності, резерви планувального каркасу, значні територіальні ресурси у власності територіальної громади м. Києва.

Поряд з успіхами, що мають місце в соціально-економічному розвитку м. Києва, існує ряд проблем, які потребують вирішення.

Бюджетно-фінансова сфера:

недосконалість міжбюджетних відносин, що спричиняє недостатність надходжень до місцевих бюджетів для забезпечення міського розвитку та здійснення ефективної соціальної політики;

переважно фіскальна спрямованість податково-бюджетної політики при недостатньому врахуванні важливості функцій стимулювання;

наявність податкових боргів підприємств.

Міське господарство:

низький рівень платоспроможності більшості населення, який не дозволяє вирішувати житлові проблеми власними силами, нерозвиненість фінансово-кредитних механізмів залучення коштів населення у житлове будівництво (іпотечне кредитування), обмеженість бюджетних коштів, які спрямовуються у будівництво соціального житла;

повільні темпи здійснення реконструкції застарілого житлового фонду;

повільне оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і тепла;

застаріла та фізично зношена матеріально-технічна база комунальної інфраструктури, недостатня розгалуженість інженерних мереж;

високий ступінь зносу рухомого складу пасажирського транспорту, низька комфортність проїзду в переважній більшості видів громадського транспорту, переповненість рухомого складу в години "пік".

Соціальний розвиток:

один із найнижчих в Україні показників народжуваності, зумовлений рівнем освіти населення та міським способом життя, а також недостатнім рівнем стимулювання народжуваності та допомоги молодим сім'ям;

доволі висока (на фоні показників столиць економічно розвинених країн) смертність чоловіків працездатного віку;

невідповідність професійної структури населення попиту на ринку праці, наявним (у тому числі новостворюваним) робочим місцям;

значний рівень диференціації доходів населення, наявність заборгованості з виплат заробітної плати (крім підприємств, установ та організацій, що фінансуються з місцевого бюджету).

Гуманітарна сфера:

відставання темпів будівництва об'єктів соціальної сфери, особливо на нових житлових масивах від темпів будівництва житла;

неефективна діяльність багатьох районних у м. Києві державних адміністрацій щодо підготовки необхідної передпроектної та проектної документації та спорудження об'єктів гуманітарного призначення;

обмежене фінансове забезпечення не дозволяє підтримувати ефективне функціонування та розвивати заклади культури і мистецтва, фізкультури та спорту, які задовольняють суспільно необхідні потреби населення.

Реальний сектор економіки:

значна ступінь зношеності основних засобів виробництва, неефективне використання виробничих площ і земельних ділянок;

повільні темпи переходу на інноваційну модель розвитку промислового комплексу, що обумовлено нерозвиненістю ринку технологій, патентів та іншої інтелектуальної продукції;

недостатньо високі обсяги інвестування виробничої сфери;

низький рівень використання таких джерел інвестування, як банківські кредити, кошти інвестиційних фондів, кошти нерезидентів, а також недостатнє використання механізмів іпотеки, лізингу, концесії тощо;

недотримання платіжної дисципліни, пов'язане з низькою економічною ефективністю діяльності деяких підприємств міста;

висока енерго- та матеріалоємність і, як наслідок, собівартість продукції, що відбивається на ціноутворенні.

Зовнішньоекономічна діяльність:

неефективна структура експорту, висока залежність розвитку економіки міста від кон'юнктури зовнішніх ринків.

Охорона навколишнього природного середовища:

недостатня інвестиційна підтримка екологічно небезпечних галузей щодо впровадження новітніх ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій;

неефективне функціонування системи поводження з відходами, що призвело до накопичення значної кількості відходів виробництва і споживання, ускладнило проблему їх переробки та складування.

2. Цілі та пріоритети соціально-економічного
і культурного розвитку м. Києва в 2005 р.

З метою забезпечення подальшого прискореного розвитку міста, враховуючи наявні досягнення, можливості та існуючі проблеми, основними цілями соціально-економічного і культурного розвитку м. Києва в 2005 р. визначено:

поліпшення якості, рівня та умов життя киян за рахунок соціалізації трансформаційних процесів;

створення умов для підвищення ефективності та конкурентоздатності економіки міста на засадах переходу до інноваційної моделі її розвитку.

Задля динамічного підвищення життєвого рівня населення міською владою створюватимуться умови щодо:

- формування збалансованого та соціально орієнтованого ринку праці, забезпечення продуктивної зайнятості всього працездатного населення, відновлення стимулів високопродуктивної праці та оптимізації механізмів розв'язання гострих соціальних проблем зайнятості, виконання активних програм коригування ринку праці, пом'якшення наслідків та запобігання структурному і прихованому безробіттю, працевлаштування молоді, сприяння створенню нових робочих місць (зокрема, за рахунок підтримки підприємництва й легальних форм індивідуальної трудової діяльності);

- вирівнювання економічних можливостей і посилення соціальної мобільності населення за рахунок доступності якісної освіти, кваліфікованої праці, підприємницької діяльності;

- зниження рівня бідності шляхом активізації підтримки соціально вразливих верств населення, запровадження консолідованої системи адресної соціальної допомоги, подальшого розвитку системи соціального страхування та пенсійного забезпечення;

- реформування механізмів функціонування галузей гуманітарної сфери за рахунок зміни їх бюджетного фінансування на основі запровадження мінімальних соціальних нормативів із урахуванням ефективності використання бюджетних коштів і якості наданих послуг населенню міста. Одночасно проводитиметься розширення їх господарської самостійності та діяльності некомерційних організацій, які спроможні надавати населенню якісні соціальні послуги;

- пом'якшення наслідків і запобігання процесам депопуляції за допомогою збереження та поліпшення стану здоров'я населення через підвищення доступності та ефективності законодавче гарантованої медичної допомоги, підтримання санітарно-епідеміологічного благополуччя;

- збільшення обсягів будівництва житла для пільгових категорій населення, надання пільгових довгострокових кредитів для молодих сімей.

Підвищення конкурентоздатності економіки міста здійснюватиметься за рахунок створення умов для проведення структурних зрушень, модернізації та оновлення основних фондів, зростання ефективності діяльності підприємств шляхом:

- стимулювання розвитку пріоритетних виробництв і видів продукції наукомістких галузей, які здатні істотно вплинути на розвиток економіки та зростання експортного потенціалу міста;

- реструктуризації неефективних суб'єктів господарювання комунальної форми власності та відкритих акціонерних товариств із контрольним пакетом акцій у власності міста з виділенням підприємств і виробництв, що підлягають перепрофілюванню, ліквідації, консервації або конверсії, в тому числі застосування процедури банкрутства;

- розроблення та реалізація заходів щодо закриття і виведення з експлуатації технічно та технологічно відсталого, фізично зношеного обладнання з метою зменшення можливих негативних наслідків техногенних катастроф, а також економії фінансових ресурсів;

- сприяння впровадженню енергозберігаючих і маловідходних технологій та обладнання; перепрофілювання або закриття енергоємних підприємств і виробництв комунальної форми власності, які не мають перспектив для впровадження енергозберігаючих технологій;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій через впровадження механізму муніципальних внутрішніх і зовнішніх позик, системи іпотечного кредитування та лізингу, забезпечення прозорості взаємовідносин у сфері інвестиційної діяльності;

- розвиток малого підприємництва шляхом впровадження спрощених механізмів реєстрації і виходу з бізнесу, полегшення доступу до кредитних ресурсів, зокрема, за допомогою створення спеціалізованих установ із мікрокредитування, вдосконалення регуляторної політики.

Запорукою досягнення високої динаміки економічного зростання є поглиблення ринкових перетворень та вдосконалення процесів управління і регулювання господарською діяльністю, а саме:

- забезпечення якісно нового рівня приватизаційних процесів із поступовою заміною фіскальної спрямованості приватизації на інвестиційно-інноваційну; організаційне забезпечення жорсткої системи протидії "тіньовій" приватизації, здійснення всебічної передприватизаційної підготовки комунальних підприємств для підвищення їх інвестиційної привабливості;

- формування повноцінного конкурентного середовища шляхом ліквідації пільг і преференцій окремим суб'єктам господарювання, постійного контролю за формуванням цін на ринках соціально важливих товарів і послуг;

- розвиток фінансово-бюджетної системи міста за рахунок удосконалення правил і процедур міського бюджетування, поліпшення системи державних закупівель для ефективного використання бюджетних коштів.

У результаті виконання визначених цілей і вирішення проблемних питань передбачається забезпечити сталий розвиток економіки та на цій основі суттєво поліпшити рівень і умови життя киян. При цьому міська влада спиратиметься переважно на власні сили, ефективно використовуючи матеріальні та фінансові ресурси територіальної громади міста.

Ресурсний потенціал, диверсифікована структура економіки, особливості, надані місту столичним статусом, у поєднанні з узгодженими діями центральних та місцевих органів влади, дозволять забезпечити сталий розвиток і економічне зростання м. Києва.

3. Основні напрями соціально-економічного
і культурного розвитку м. Києва в 2005 р.

3.1. Бюджетно-фінансова політика

3.1.1. Фінансові ресурси

Успішне вирішення комплексу завдань щодо забезпечення сталого економічного та соціального зростання, функціонування і розвитку різних сфер економіки міста значною мірою залежить від економічної ефективності фінансової політики, орієнтованої на поступове зростання та формування необхідних обсягів фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси міста Києва характеризують можливості бюджету, позабюджетних фондів, визначають потенціал підприємств і організацій, установ банківської сфери, обумовлюють напрями співпраці з іноземними інвесторами.

Динаміка і структура балансу фінансових ресурсів міста Києва свідчить, що вагомою складовою його формування є ресурси Державного і місцевого бюджетів, які спрямовуються на регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів.

Структура зведеного балансу фінансових
ресурсів м. Києва,
А. Джерела формування фінансових ресурсів

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2004 | 2005 |
| | очікуване | прогноз |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|I. Ресурси бюджетів, всього | 21,1 | 19,6 |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|II. Ресурси підприємств і | 23,8 | 21,5 |
|організацій всього: | | |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|III. Ресурси позабюджетних | 8,5 | 8,5 |
|фондів, всього: | | |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|IV. Кредитні ресурси, надані | 43,6 | 47,7 |
|банками м. Києва, на розвиток | | |
|господарського комплексу м. Києва | | |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|V. Кошти іноземних інвесторів на | 3,0 | 2,7 |
|розвиток господарського комплексу | | |
|м. Києва | | |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|Всього доходів | 100 | 100 |
------------------------------------------------------------------

Б. Напрями використання

------------------------------------------------------------------
| | 2004 | 2005 |
| | очікуване | прогноз |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|I. Видатки бюджетів, всього | 18,6 | 17,0 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|II. Видатки підприємств і | 26,2 | 23,5 |
|організацій всього | | |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|III. Видатки позабюджетних | 4,0 | 4,3 |
|фондів, всього | | |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|IV. Видатки на реалізацію програм | 47,9 | 52,3 |
|розвитку народного господарства | | |
|м. Києва за рахунок кредитів банків | | |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|V. Витрати іноземних інвесторів на | 3,3 | 2,9 |
|розвиток народного господарства | | |
|м. Києва | | |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Всього видатків | 100 | 100 |
------------------------------------------------------------------

У 2004 р. очікується мобілізувати до бюджетів усіх рівнів майже 14,7 млрд. грн., що на 11,5% більше порівняно з минулим роком.

За прогнозами Державної податкової адміністрації у м. Києві до Державного бюджету України платниками податків обов'язкових платежів міста у 2005 р. буде сплачено 11354,8 млн. грн., що на 5,6% більше порівняно з 2004 р. Основною складовою надходжень залишаються податок на додану вартість та податок на прибуток підприємств (6400,0 млн. грн.), або 56% від загальної суми податків і платежів мобілізованих до Державного бюджету України.

За прогнозними розрахунками Головного фінансового управління надходження до бюджету міста у 2005 р. становитимуть 4959,6 млн. грн.

Основними джерелами наповнення міського бюджету будуть податок з доходів фізичних осіб (2562,4 млн. грн.), плата за землю (420,0 млн. грн.), єдиний податок на підприємницьку діяльність (168,2 млн. грн.).

Позитивні тенденції нарощування економічного потенціалу міста супроводжується фінансовою стабільністю значної частини суб'єктів господарювання міста.

В загальному обсязі фінансових ресурсів значна питома вага припадає на ресурси підприємств та організацій - 23,8%.

Внаслідок зменшення податкового навантаження на суб'єктів господарювання, збільшення сум амортизаційних відрахувань і активного застосування процедур відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом, у 2005 р. очікується покращення фінансового стану підприємств, збільшення кількості прибуткових та зменшення збиткових підприємств на 4,2%.

Сума прибутку, що зостанеться в розпорядженні суб'єктів господарювання міста за прогнозними розрахунками, складе 11210,0 млн. грн., амортизаційні відрахування - 6700 млн. грн.

Амортизаційний фонд та чистий прибуток будуть головними чинниками збільшення інвестицій в основний капітал суб'єктів господарювання, необхідних для інтенсивного оновлення виробництва та основних фондів виробничого призначення.

У розрізі складових джерел фінансових ресурсів найбільший приріст у 2005 р. прогнозується по кредитних ресурсах банків на розвиток господарського комплексу м. Києва (на 30% у порівнянні з 2004 роком), ресурсах позабюджетних фондів на 17,8%.

Кошти іноземних інвесторів зростуть на 8% і у структурі доходів балансу фінансових ресурсів становитимуть 2,7%.

Структура формування балансу фінансових ресурсів
м. Києва на 2005 р.

Ресурси бюджетів 16314,4 млн. грн.; 20% Ресурси позабюджетних фондів 7055,9 млн. грн.; 8% Кошти іноземній інвесторів на розвиток господарського комплексу 2253,4 млн. грн.; 3% Ресурси підприємств і організацій 17910,0 млн. грн.; 21% Кредитні ресурси, надані банками м. Києва, на розвиток господарського комплексу 39730,0 млн. грн.; 48%

Основним завданням міської влади щодо формування необхідного обсягу фінансових ресурсів, є забезпечення безперебійності запланованих податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Для цього необхідною є максимізація позитивної та мінімізація негативної дії чинників, що впливають на розмір надходжень до бюджету.

Позитивно на формування фінансових ресурсів впливають такі заходи:

- забезпечення в повному обсязі надходжень податків і зборів та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів;

- скорочення боргових зобов'язань платників податків до бюджетів усіх рівнів;

- покращення платіжної дисципліни суб'єктів господарювання;

- активне застосування процедури банкрутства до підприємств, які мають ознаки критичної неплатоспроможності;

- покращення фінансових показників діяльності суб'єктів господарювання;

- збереження тенденції економічного зростання, зростання обсягу виробленої продукції та грошових доходів населення

Негативний вилив на обсяги фінансових ресурсів мають наступні чинники:

- низький стан фінансової дисципліни по розрахунках між суб'єктами господарювання;

- зростання обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості;

- податковий борг за зобов'язаннями перед бюджетом;

- наявність збиткових суб'єктів господарювання.

3.1.2. Інвестиційна політика

Реалізація програми соціально-економічного розвитку міста значною мірою залежить від створення ефективної системи мобілізації інвестиційних ресурсів та управління ними, тобто від виваженої інвестиційної політики міста.

Аналіз динаміки основних показників інвестиційної діяльності в місті свідчить про позитивну тенденцію щодо збільшення обсягів капітальних інвестицій. Протягом останніх років Київ стабільно утримує позиції лідера в сфері інвестиційної діяльності та має найвищий рейтинг інвестиційної привабливості серед регіонів держави.

В 2004 р. очікується збільшення обсягів капітальних інвестицій до 113 млрд. грн., що у порівняних цінах складатиме 107,6% до рівня 2003 р. У структурі капітальних інвестицій найбільша частка (86,7%) припадатиме на інвестиції в основний капітал, обсяг яких, за попередніми оцінками, за рахунок усіх джерел фінансування становитиме 9,786 млрд, грн., що на 9,0% більше, ніж у 2003 р. Одночасно, при випереджаючому зростанні темпів освоєння інвестицій в основний капітал над темпами зростання ВДВ, очікується збільшення норми нагромадження (відношення інвестицій в основний капітал до ВДВ) з 20,9% у 2003 р. до 21,0% у 2004 р. Така тенденція є позитивною, оскільки подальше зростання цього показника призведе до активізації відтворювального процесу оновлення основних фондів міста. Світова практика свідчить, що оптимальним цей показник повинен бути на рівні 20-25% від ВДВ.

Основні показники інвестиційної діяльності
в м. Києві у 2003-2005 рр.

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 до|
| | звіт |очікуване| прогноз| 2004, %|
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|Обсяг капітальних | | | | |
|інвестицій за рахунок | | | | |
|усіх джерел фінансування | | | | |
|у фактичних цінах, млн.грн.| 9921,7 |11285,4 |13133,5 | 110,1 |
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|у тому числі: | | | | |
|обсяг інвестицій в основний| | | | |
|капітал за рахунок усіх | | | | |
|джерел фінансування у | | | | |
|фактичних цінах | 8480,6 | 9786,1 |11294,8 | 110,0 |
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|витрати пов'язані з | | | | |
|поліпшенням об'єкту, | | | | |
|інвестиції в нематеріальні | | | | |
|активи та витрати на інші | | | | |
|необоротні матеріальні | | | | |
|активи у фактичних цінах | 1441,1 | 1499,3 |1838,7 | 112,7 |
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|Обсяг інвестицій в | | | | |
|основний капітал на душу | | | | |
|населення, грн. | 3224,1 | 3683,4 |4215,3 | 114,4 |
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|Обсяг прямих іноземних | | | | |
|інвестицій з початку року | | | | |
|(зростання), млн. дол. США | 260,2 | 390,0 | 417,3 | 107,0 |
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|Сукупний капітал | | | | |
|нерезидентів (накопиченим | | | | |
|підсумком) на кінець року, | | | | |
|млн. дол. США | 2123,4 | 2494,6 |2911,9 | 116,7 |
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|Обсяг прямих іноземних | | | | |
|інвестицій на душу | | | | |
|населення, дол. США | 807,2 | 938,9 |1086,7 | 115,7 |
------------------------------------------------------------------

Разом з тим, аналіз передумов економічного зростання свідчить, що вони базувались значною мірою на поступовому завантаженні виробничих потужностей, які раніше простоювали, вплив же інноваційно-інвестиційної складової на економічний розвиток міста був значно меншим. Таким чином, прогресивна тенденція, яка відмічається у відтворювапьній структурі інвестицій в основний капітал у 2004 р. та характеризується збільшенням частки витрат на технічне переоснащення і реконструкцію діючих підприємств з 77,2% у 2003 р. до 77,3% у 2004 р., сприятиме поступовому оновленню виробничого потенціалу міста.

Відтворювальна структура інвестицій
в основний капітал м. Києва у 2003-2005 рр., %

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз|
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Інвестиції в основний капітал (по | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|об'єктах виробничого призначення), | | | |
|спрямовані на: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|- технічне переоснащення та | 77,2 | 77,3 | 77,5 |
|реконструкцію діючих підприємств | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|- будівництво нових підприємств | 14,8 | 14,6 | 14,3 |
|(включаючи розширення діючих) | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|- окремі об'єкти діючих підприємств | 8,0 | 8,1 | 8,2 |
------------------------------------------------------------------

У 2004 р. продовжиться тенденція щодо зростання частки позабюджетних джерел фінансування інвестицій в основний капітал: питома вага власних коштів підприємств і організацій збільшиться на 3,1 відсоткових пункти та досягне 41,0%; кредитів банків та інших позик - на 0,4 відсоткових пункт (9,8%); коштів іноземних інвесторів - на 0,5 відсоткових пункти (6,5%).

Проте частка коштів державного бюджету в загальному обсязі інвестицій в основний капітал зменшиться на 0,4 відсоткових пункти і становитиме 3,0%. Одночасно, відмічається значне збільшення обсягів освоєних інвестицій в основний капітал за рахунок коштів місцевих бюджетів - з 8,6% у 2003 р. до 12,1% у 2004 р., тобто на 3,5 відсоткових пункти.

Таким чином, незважаючи на обмеженість бюджетних ресурсів, міська влада знаходить можливості для збільшення обсягів фінансування з міського бюджету інвестиційних проектів, що мають ключове соціально-економічне значення для міста, зокрема, шляхом безпосереднього залучення інвестиційних ресурсів для потреб господарського комплексу під гарантії муніципальних активів.

Забезпечення міською владою сприятливого інвестиційного клімату в місті сприяло збільшенню обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку Києва. За попередніми оцінками, сукупний капітал нерезидента в місті Києві на кінець 2004 р. складе 2494,6 млн. дол. США, що на 17,5% більше, ніж у 2003 р., і на душу населення досягне рівня 938,9 дол. США.

Структура інвестицій в основний капітал за
джерелами фінансування в м. Києві у 2003-2005 рр.
(Графічне зображення не наводиться)

Основними проблемними питаннями в місті у сфері формування ефективної інвестиційної політики залишаються:

- недосконалість нормативно-правового забезпечення процесу інвестування, зокрема, оподаткування прибутку в частині, яка інвестується в основний капітал, неефективна амортизаційна політика;

- недостатній рівень притоку інвестицій у виробничу сферу, відсутність належних умов для спрямування капіталу в науково-технологічну та інноваційну сфери;

- недостатній розвиток фінансово-кредитної системи та фондового ринку, в тому числі іпотечного кредитування та концесійної діяльності;

- недостатня ефективність рекламно-інформаційної системи, спрямованої на створення та підтримання позитивного інвестиційного іміджу міста.

Головною метою інвестиційної політики міста у 2005 р. буде створення ефективної системи мобілізації внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів та спрямування їх у пріоритетні напрямки економічної діяльності для забезпечення модернізації економіки на основі інноваційної моделі розвитку.

Основними заходами в 2005 р., реалізація яких дасть змогу досягти визначеної мети, є:

- координація роботи органів міської влади на основі єдиного підходу до підготовки та реалізації інвестиційних проектів (відбору інвесторів, надання преференцій і гарантій тощо);

- оптимізація системи зовнішніх запозичень;

- затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності м. Києва на період до 2010 року та заходів щодо її реалізації;

- активізація діяльності Ради з питань залучення інвестицій при виконавчому органі Київської міської ради з метою забезпечення проведення в місті єдиної державної інвестиційної політики;

- розробка та впровадження інформаційно-аналітичної системи інвестиційних пропозицій комунальних організацій та підприємств м. Києва;

- розширення інвестиційної пропозиції за рахунок земельних ділянок, що неефективно використовуються, та об'єктів незавершеного будівництва;

- сприяння формуванню привабливого інвестиційного іміджу міста шляхом участі в міжнародних та вітчизняних інвестиційних виставках, ярмарках, форумах; проведення інших рекламно-інформаційних акцій, включаючи розповсюдження інформації про інвестиційний клімат та інвестиційний потенціал міста в засобах масової інформації та мережі Internet.

Очікувані результати. У 2005 р. передбачається збільшити загальний обсяг інвестицій в основний капітал на 10,0%, в результаті чого у розрахунку на душу населення він складе понад 4,2 тис. грн.

Приріст прямих іноземних інвестицій прогнозується у сумі 4173 млн. дол. США, в результаті чого сукупний капітал нерезидентів у м. Києві на кінець 2005 р. становитиме 2911,9 млн. дол. США.

Інвестиції в основний капітал, спрямовані на реалізацію інноваційних проектів і технологічне оновлення виробничої сфери міста (промисловість, будівництво), зростуть на 1,2 відсоткових пункти і становитимуть 21,1% в загальному обсязі капітальних вкладень.

3.2. Земельні відносини

3.2.1. Земельний і територіальний розвиток міста

Земельний фонд м. Києва станом на 1 січня 2004 р. складав 83,5 тис. га. У міській межі відповідно до цільового використання забудовані землі займають 40,4% земельного фонду, ліси та інші лісовкриті землі - 43,6%, під внутрішніми водами - 8% загальної території. Сільськогосподарські землі становлять 5894,1 га (7%), з яких ріллі - 1,1 тис. га, багаторічних насаджень - 3,2 тис. га, сіножатей - 1,2 тис. га.

Структура земельного фонду м. Києва

за основними видами земельних угідь

         Забудовані землі      40,4%
Лісовкриті площі 43,6%
Сільськогосподарські землі 7,0%
Води 8%
Інші землі 1,0%

У загальному балансі території міста виділяють землі рекреаційного, природоохоронного та оздоровчого призначення, площа яких складає 35,6 тис. га.

В структурі забудованих земель міста землі під житловою забудовою та громадського призначення займають 33,7%, землі які використовуються для відпочинку - 35,5%, землі промисловості - 15,7%, землі транспорту та зв'язку - 7,1%, землі, що використовуються в комерційних цілях - 5,9%.

В межах міста Києва у державній власності перебуває 81,1 тис. га земель (96,9%), у приватній - 2,4 тис. га (3,1%), з них 1,2 тис. га використовується для будівництва та обслуговування житлових будинків і господарських будівель, 1,1 тис. га - для ведення садівництва, 74,6 га - для дачного будівництва, 3,7 га для гаражного будівництва - 32,8 га передані у власність юридичних осіб. Землі, не надані у власність та постійне користування, а також землі запасу займають 17,4 тис. га (20,8%), при цьому спостерігається тенденція до їх зменшення.

Площа земель, переданих в короткострокову і довгострокову оренду складає 1,9 тис. га, та, в порівнянні з 2003 р., збільшилась на 624,8 га.

На початок 2004 р. на території міста проінвентаризовано 36082,6 га земель, що становить близько 81,5% міських земель (без урахування лісових, водних і відкритих земель).

Землі міста Києва є важливим інвестиційним ресурсом, надійним джерелом фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку м. Києва. Сумарна величина надходжень від плати за землю в 2004 р. очікується на рівні 349,1 млн. грн. Водночас, є значні резерви збільшення надходжень до бюджету від плати за землю за рахунок зменшення пільг, передачі земельних ділянок в оренду тощо.

Земельний та територіальний розвиток м. Києва

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------------------------------------|
| Структура використання земель (території), тис. га |
|----------------------------------------------------------------|
|Всього земель (територія) | 83,6 | 13,6 | 83,6 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|у тому числі: | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- сільськогосподарські землі | 5,8 | 5,8 | 4,0 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- ліси та інші лісовкриті площі | 36,4 | 36,3 | 36,1 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- забудовані землі | 33,8 | 34,0 | 36,5 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- відкриті заболочені землі | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- відкриті землі без рослинного | 0,6 | 0,6 | 0,1 |
| покриву | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- води | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|----------------------------------------------------------------|
| Розподіл земель за формами власності, групами |
| власників і землекористувачів, тис. га |
|----------------------------------------------------------------|
|Всього земель | 83,6 | 83,6 | 93,6 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|з них: | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- у власності та користуванні | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| громадян | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- в користуванні юридичних осіб | 61,5 | 61,5 | 61,3 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- у державній власності | 81 | 81,1 | 20,0 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- у комунальній власності | - | - | 59,0 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- у приватній власності | 2,6 | 2,6 | 4,6 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- не надані у власність та | 17,5 | 17,4 | 17,5 |
| постійне користування | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Основні показники з реалізації завдань земельної реформи |
|----------------------------------------------------------------|
|Проінвентаризовано земель міста, | 36,1 | 38,0 | 44,6 |
|тис. га (з наростаючим підсумком) | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Відсоток проінвентаризованих | 43,2 | 45,5 | 53,4 |
|земель. % | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Надходження від плати за землю, | 323,8 | 349,1 | 372,3 |
|млн. грн. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Надходження коштів від продажу | 500,0 | 535,0 | 575,0 |
|земельних ділянок, млн. грн. | | | |
------------------------------------------------------------------

Управління процесами територіального розвитку міста у 2005 р. буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства, стратегічних, довгострокових програм розвитку, в тому числі Генерального плану м. Києва на період до 2020 року, Програми земельної реформи у м. Києві на 2001-2005 роки.

Стратегічними заходами щодо оптимізації використання земель на 2005 р. є:

- вдосконалення організації забудови міста (ущільнення, послідовна регенерація, реконструкція забудови з урахуванням перспективних потреб і сучасних вимог, розширення підземного простору, розвиток приміської забудови);

- дотримання екологічних вимог охорони земель при землеустрої територій і збереження історичного середовища;

- виявлення міських територій, які використовуються нераціонально, їх подальший перерозподіл для міських потреб.

Основними заходами щодо забезпечення ефективного функціонування різних форм власності на землю є:

- розмежування земель державної і комунальної власності;

- оформлення прав власності та користування на землю;

- виокремлення власників і користувачів земельних ділянок із регламентацією земельних майнових прав (права власності, права забудови, права оренди, права застави, сервітутів, права переважного придбання тощо);

- перерозподіл земель на користь ефективних власників землі та землекористувачів.

З метою забезпечення розвитку ефективного ранку землі передбачається здійснення заходів:

- стимулювання конкуренції між різними суб'єктами ринку за цільову забудову, ефективне використання і благоустрій земельних ділянок;

- створення інфраструктури обслуговування ринку землі (банки, земельні біржі, консалтингові, рієлтерські та маркетингові фірми з обслуговування ринку землі тощо);

- вдосконалення економічних інститутів і механізмів (купівлі-продажу, оренди, кредитування, іпотеки, інвестування, страхування) перерозподілу земельних ділянок між суб'єктами землекористування.

Вдосконалення управління земельними ресурсами в м. Києві має здійснюватись з урахуванням забезпечення визначених пріоритетів розвитку земельних відносин на 2005 р. і передбачає реалізацію наступних завдань:

- подальше здійснення земельно-кадастрової інвентаризації території міста, зокрема земель лісового, водного та природно-заповідного фонду, оздоровчого, рекреаційного й історико-культурного призначення;

- функціональне зонування та земельно-господарський устрій території;

- впровадження порядку економічного стимулювання раціонального використання земельних ресурсів, а також механізмів застосування відповідних санкцій (самоврядний контроль);

- здійснення заходів з охорони та раціонального використання земель міста, передбачених Програмою земельної реформи у м. Києві на 2001-2005 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 8 листопада 2001 р. N 79/1513;

- науково-технічне, законодавче, нормативне та землевпорядне забезпечення земельної реформи в м. Києві.

Внаслідок виконання вищенаведених заходів у 2005 р. передбачається підвищити ефективність використання міських земель, поліпшити їх інвестиційну привабливість, збільшити їх доходність, забезпечити стійкість екосистем міста; передати частину земель міста в комунальну власність із земель державної власності; розширити кількість проданих і орендованих земельних ділянок, що забезпечить щорічні надходження до бюджету міста понад 100 млн. грн.; збільшити надходження від плати за землю (в тому числі орендної) до Державного та місцевого бюджетів на 15%; створити лісові насадження загальною площею понад 2 га, здійснити протизсувні заходи на схилах р. Дніпра.

3.3. Ринкові перетворення

3.3.1. Реформування відносин власності

Міською владою проводиться робота з реформування відносин власності, спрямована, з одного боку, на подальше підвищення ефективності продажу об'єктів приватизації з урахуванням результатів їх фінансово-господарської діяльності та аналізу попиту на ці об'єкти з боку потенційних покупців, з іншого, - на ефективне управління майном територіальної громади міста, сприянню розвитку підприємницької діяльності та господарської інфраструктури Києва.

Незважаючи на певне насичення економіки міста приватизованими підприємствами, темпи приватизації залишаються відносно високими. Згідно очікувань, у 2004 р. кількість приватизованих і намічених до приватизації підприємств становитиме 733 (для порівняння, в 2003 р. - 1086).

За способом приватизації об'єкти розподіляються: шляхом викупу планується приватизувати 708 об'єктів; продати на аукціоні - 4 об'єкти; продати за конкурсом - 4 об'єкти; продати акції відкритих акціонерних товариств - 17 об'єктів.

У 2004 р. від приватизації об'єктів державної та комунальної власності по м. Києву очікується отримати 424 млн. грн.

Надходження коштів від приватизації, млн. грн.
(Графічне зображення не наводиться)

Здійснюється контроль за станом виконання покупцями умов приватизації. Результати перевірок показали позитивні наслідки приватизації: на приватизованих об'єктах зростають обсяги виробництва товарів/послуг, інвесторами перераховані кошти на технічне переозброєння та реконструкцію, збільшується кількість робочих місць.

Основні проблемні питання в галузях реформування відносин власності:

відсутність законодавчого підкріплення обов'язкової безоплатної передачі до комунальної власності об'єктів соціально-культурної сфери;

відсутність механізму участі Київської міської державної адміністрації у вирішенні питань оренди нежилих приміщень державної форми власності, а також здійснення обліку і контролю за використанням нежилого фонду установами, підприємствами та організаціями, які засновані на державній власності і розташовані у місті;

визначення механізму передачі державних професійно-технічних закладів до сфери управління Київської міської державної адміністрації, а також порядку їх фінансування.

З метою поліпшення діяльності міської влади в сфері реформування відносин власності в 2005 р. за підтримкою міської влади передбачається реалізувати низку заходів спрямованих на:

- забезпечення виконання плану щодо обсягів приватизації та надходжень від неї;

- прискорену приватизацію об'єктів незавершеного будівництва;

- прискорення виготовлення пам'яткоохоронних паспортів для забезпечення охорони культурної спадщини в процесі приватизації;

- скорочення термінів відведення земельних ділянок (у тому числі укладання договорів оренди земельних ділянок) покупцям розташованих на них об'єктів незавершеного будівництва;

- забезпечення подальшої прозорості приватизаційних процесів на конкурсній основі, врахування кон'юнктури ринку та спроможності майбутніх власників до ефективного господарювання на приватизованому об'єкті;

- подальше впровадження технічного оновлення на інноваційній основі підприємств за рахунок коштів, отриманих від приватизації.

У 2005 р. з урахуванням реалізації зазначених заходів прогнозується приватизувати 494 об'єкти, в тому числі 22 об'єкти загальнодержавної власності та 472 об'єкти комунальної власності, з них 108 - комунальної власності міста, 364 - комунальної власності районів.

Хід приватизації майна державних і комунальних
підприємств (*)

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість приватизованих | 1086 | 733 | 494 |
|підприємств і намічених до | | | |
|приватизації, всього | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|з них шляхом: | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- викупу | 1061 | 708 | 479 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- продажу на аукціоні | 16 | 4 | 2 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- продажу за конкурсом | 8 | 4 | 2 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- продажу акцій відкритих | 1 | 17 | 11 |
| акціонерних товариств | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Надходження коштів від | 217 | 424 | 200,0 |
|приватизації - всього, млн. грн. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|в тому числі від приватизованих | | | |
|об'єктів: | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- державної власності | 16,0 | 52 | 6,0 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- комунальної власності районів | 66,1 | 226 | 112,0 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- комунальної власності міста | 135,0 | 146 | 82,0 |
------------------------------------------------------------------

_______________

(*) за даними Регіонального відділення Фонду держмайна України по м. Києву та Головного управління комунальної власності м. Києва)

Приватизовані об'єкти за групами об'єктів приватизації розподілятимуться:

479 об'єктів групи "А" (нежилі приміщення в яких в основному розташовані заклади невиробничої сфери);

10 об'єктів групи "В, Г" (велика приватизація);

1 об'єкт групи "Д" (незавершене будівництво);

2 об'єкти групи "Є" (частка державного майна та пакетів акцій комунальної власності міста);

2 об'єкта групи "Ж" (соціальна сфера).

У результаті реалізації заходів із реформування відносин власності планується скоротити терміни приватизації недобудов, підвищити ефективність управління об'єктами всіх форм власності, забезпечити можливості більш ефективного виконання м. Києвом функцій столиці, отримати надходження від приватизації об'єктів державної та комунальної власності у сумі не менше 200 млн. грн., у тому числі від продажу об'єктів комунальної власності міста - 82,0 млн. грн., районів - 112,0 млн. грн., об'єктів державної власності - 6,0 млн. грн.

3.3.2. Розвиток підприємництва та малого бізнесу

Розвиток підприємницької діяльності має вирішальний вплив на економічне зростання, стабілізацію ціноутворення, розширення господарських зв'язків і забезпечення продуктивної зайнятості. Основним інструментом реалізації державної політики підтримки малого підприємництва в м. Києві є Київська міська програма розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки, затверджена рішенням Київради від 28.11.2002 р. N 144/304, зі змінами від 18.03.2004 N 84/1294.

Кількість суб'єктів підприємницької діяльності,
тис. од.
(Графічне зображення не наводиться)

У 2004 р. загальна кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків зросте до 258 тисяч, з яких майже 117 тисяч - юридичних осіб та більше 155 тисяч - фізичних осіб.

На початок 2004 р. в м. Києві функціонувало 43,9 тис. суб'єктів малого підприємництва, або 16,1% загальної кількості малих підприємств України. За кількістю малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення - 167 підприємств - столиця посідає перше місце серед регіонів України. Цей показник майже в три рази більше середньоукраїнського показника, проте і він за міжнародними нормами є відносно далеким до насичення (400-500 од.).

До кінця 2004 р. очікується зростання кількості малих підприємств до 47,2 тис., на яких буде зайнято майже 260 тис. працюючих.

Обсяг виробленої продукції (послуг) підприємств малого бізнесу збільшиться у 2004 році на 20,0% і складе 10,4 млрд. грн., що становитиме майже 8,5% від загальних обсягів виробництва всіх підприємств, що звітували.

Основними тенденціями розвитку малого бізнесу в останні роки є щорічний приріст кількості суб'єктів малого бізнесу на рівні 10-15%; збільшення на 2-3% частки виробленої малими підприємствами продукції (надання послуг та виконання робіт) у загальних обсягах суспільного виробництва; зростання середньорічної кількості найманих працівників малих підприємств.

Основні показники розвитку суб'єктів підприємництва (*)

------------------------------------------------------------------
| Показник |Одиниця | 2003 | 2004 | 2005 |
| |виміру | звіт |очікуване| прогноз|
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Кількість зареєстрованих |одиниць |241680 | 258100 |276900 |
|суб'єктів підприємницької | | | | |
|діяльності - платників | | | | |
|податків, всього | | | | |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|- юридичних осіб |одиниць |113527 | 116900 |121600 |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|- фізичних осіб |одиниць |128153 | 141200 |155300 |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Кількість малих підприємств |одиниць | 43909 | 47200 | 51700 |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|% до попереднього року | % | 111,3| 107,5 | 109,5|
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Середньооблікова чисельність| тис. | 258,8| 275,5 | 301,4|
|працюючих на малих | | | | |
|підприємствах | | | | |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|% до попереднього року | % | 108,3| 106,5 | 109,4|
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Середньомісячна заробітна | грн. | 362,9| 419,6 | 485,1|
|плата працівників | | | | |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Обсяги виробленої продукції | млн. | 8637,0|10364,4 | 12437,3|
|(робіт, послуг) на малих | | | | |
|підприємствах | | | | |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|% до попереднього року | % | 151,2| 120,0 | 120,0|
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Питома вага продукції, | % | 8,0| 8,5 | 9,0|
|виробленої малими | | | | |
|підприємствами в загальному | | | | |
|обсязі виробництва | | | | |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Фінансовий результат малих |млн.грн.| 265,3| 290,0 | 320,0|
|підприємств від звичайної | | | | |
|діяльності до оподаткування,| | | | |
|всього | | | | |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|- прибуток |млн.грн.| 2212,6| 2230,0 | 2250,0|
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|- збиток |млн.грн.| 1947,3| 1940,0 | 1930,0|
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Частка малих підприємств, | % | 65,8| 67,0 | 69,0|
|які працювали прибутково | | | | |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Загальні надходження до |млн.грн.| 663,2| 795,8 | 955,0|
|бюджетів всіх рівців від | | | | |
|діяльності малого | | | | |
|підприємництва | | | | |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|в тому числі до місцевого |млн.грн.| 343,0| 411,7 | 494,1 |
|бюджету | | | | |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Обсяг фінансування розвитку |млн.грн.| 15,7|34,4 (**)| 45,0 |
|малого підприємництва | | | | |
|за рахунок місцевого бюджету| | | | |
------------------------------------------------------------------

_______________

(*) Дані Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва.

(**) Відповідно до рішення Київради від 15.07.2004 р. N 365/1775 "Про внесення змів та доповнень до бюджету м. Києва на 2004 р."

На фоні позитивних тенденцій у сфері підприємництва існують проблеми, що потребують вирішення у 2005 р., а саме:

- недостатній рівень додержання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

- складна система оподаткування, обліку та звітності;

- неупорядковашсть системи надання дозволів і погоджень у сфері підприємницької діяльності;

- відсутність єдиного соціального внеску до фондів соціального страхування;

- ускладнений доступ суб'єктів малого підприємництва до фінансових, у тому числі інвестиційних, а також майнових ресурсів;

- недосконалість інформаційної та освітньої складової державної підтримки малого підприємництва;

- нерозвиненість системи бізнес-інкубації для становлення малого бізнесу, насамперед, у високотехнологічному виробництві.

Головними ризиками малого підприємництва на сучасний момент є необгрунтований тиск зі сторони контролюючих органів, низький рівень прибутковості та високі шанси банкрутства і згортання підприємництва, низький ступінь економічної безпеки господарювання внаслідок обмежених ресурсів розвитку, в першу чергу фінансових і майнових, обмежені можливості відстеження ринкової кон'юнктури через низький рівень розвитку інформаційної інфраструктури малого бізнесу.

Фінансовий результат малих підприємств від
звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн.
(Графічне зображення не наводиться)

Для вирішення зазначених проблем передбачається вжити комплекс заходів, зокрема:

Удосконалення організаційно-правових умов розвитку бізнесу, а саме:

- забезпечення подальшої реалізації Положень Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 );

- створення системи правового захисту підприємців, укріплення їх соціального статусу та престижу;

- проведення робіт з упорядкування системи надання дозволів і погоджень у сфері підприємницької діяльності в м. Києві.

Поліпшення ресурсного забезпечення, фінансово-кредитної й інвестиційної підтримки підприємництва шляхом:

- збільшення обсягів фінансування за рахунок коштів міського бюджету, спрямованих на часткову компенсацію суб'єктам малого та середнього підприємництва відсотків за користування банківськими кредитами;

- розширення видів небанківського кредитування, спрямованого виключно на мале підприємництво.

Удосконалення інформаційного забезпечення та підготовки кадрів для сфери малого підприємництва на основі:

- розширення ресурсної бази та функціональних можливостей Київського реєстру бізнесу;

- розвитку Міської освітньої програми для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва;

- проведення спільних заходів щодо інституціональної підтримки підприємництва, зокрема розвиток системи бізнес-інкубації;

- забезпечення інформаційно-консультативної підтримки підприємців та їх об'єднань щодо наявності в місті небанківських фінансових установ і видів послуг, що надаються суб'єктам малого та середнього підприємництва.

У результаті реалізації заходів, спрямованих на подолання існуючих перешкод для розвитку підприємницької діяльності, очікується зростання кількості малих підприємств до 51,7 тис., фізичних осіб-підприємців - до 155,3 тис. осіб. Чисельність працюючих на малих підприємствах досягне 301,4 тис. осіб. Частка малих підприємств, які працюють прибутково, збільшиться на 2%. Питома вага виробленої продукції в загальному обсязі виробництва зросте до 9%.

3.3.3. Ринкова інфраструктура

Ринкова інфраструктура є важливою складовою економіки міста, що забезпечує ефективний розвиток ринкових відносин і фінансову діяльність суб'єктів господарювання.

В м. Києві продовжується формування мережі об'єктів ринкової інфраструктури, як інституцій, що надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності. Станом на 01.10.2004 р. в місті функціонує 97 бізнес-центрів, 9 бізнес-інкубаторів, 9 технопарків, 88 лізингових центрів, 128 кредитних спілок, 22 фонди підтримки підприємництва, 412 інвестиційних і 131 інноваційних фондів і компаній, 221 інформаційно-консультативна установа, 135 громадських об'єднань підприємців.

Активно працюють КП "Київський міський бізнес-центр", Молодіжний бізнес-центр Київського молодіжного центру праці, які надають послуги з питань юридично-правового забезпечення підприємницької діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, отримання кредитів, оподаткування, розробки бізнес-планів. Успішно функціонує Міжрегіональний маркетинговий центр "Київ-Москва".

Розвитку інноваційної діяльності сприяє співпраця Київської міської держадміністрації з Українською Асоціацією бізнес-інкубаторів і інноваційних центрів із розвитку програми "ІКТ бізнес-інкубаційна мережа".

Продовжує роботу створений у 2003 р. на базі Київського національного економічного університету Молодіжний клуб економічних дискусій.

Для формування сприятливого підприємницького середовища, залучення до підприємницької діяльності молоді проводиться щорічний міський конкурс "Молодий підприємець року".

Розроблена та впроваджується Комплексна програма навчання, профорієнтації і працевлаштування молоді "Освіта. Робота. Бізнес", яка допомагає молодим підприємцям орієнтуватись в ринковому середовищі, визначити цілі та адаптувати свої знання до практики ведення власного бізнесу.

З метою розширення ринків збуту продукції київських підприємств, в т.ч. малого бізнесу, розвитку міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків проводяться виставки продукції, використовуються можливості мережі Internet, видаються довідкові каталоги.

Розвиток ринкової інфраструктури

------------------------------------------------------------------
| Кількість об'єктів державного | 2003 | 2004 | 2005 |
| реєстру | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Біржі | 11 (*)| 12 | 14 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Комерційні банки | 95 | 96 | 98 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|В т.ч., що мають ліцензію | 84 | 85 | 86 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Бізнес-центри | 95 | 104 | 114 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Інвестиційні фонди і компанії | 416 | 418 | 420 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Фонди підтримки підприємництва | 22 | 23 | 24 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Страхові компанії | 175 | 180 | 190 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Аудиторські фірми | 521 | 530 | 540 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Бізнес-інкубатори | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кредитні спілки | 120 | 100 (**)| 120 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Лізингові центри | 88 | 98 | 108 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Інноваційні фонди і компанії | 130 | 135 | 140 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Громадські об'єднання підприємців | 133 | 135 | 137 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Інформаційно-консалтингові | 221 | 231 | 241 |
|установи | | | |
------------------------------------------------------------------

______________

(*) звітували до Головного управлінні статистики у м. Києві;

(**) зменшеная в зв'язку зі змінами в законодавстві.

Основні проблемні питання, що існують у системі ринкової інфраструктури та потребують вирішення у 2005 р,:

- недостатній розвиток інфраструктури підприємництва, в т.ч. в сфері навчальної, консультативно-супроводжуючої та аналітично-інформаційної діяльності із забезпечення підприємництва;

- малоефективна політика фінансування та кредитування малих підприємств, брак стартового капіталу та обігових коштів;

- низький рівень впровадження лізингових схем фінансування; нерозвиненість механізмів та інституцій венчурного фінансування.

Для збільшення якісного рівня функціонування ринкової інфраструктури та її внеску у забезпечення сталого розвитку міста передбачається реалізувати в 2005 р. комплекс заходів, спрямованих на вирішення зазначених проблем:

- розширення і вдосконалення механізмів функціонування ринкової інфраструктури бізнесу, співпраця підприємницьких структур, органів міської влади і територіальної громади міста;

- розвиток та вдосконалення системи фінансово-кредитної підтримки підприємництва шляхом створення сприятливих умов для подальшого розвитку і діяльності небанківських фінансових установ незалежно від форм власності та походження капіталу (кредитних спілок, страхових, лізингових, факторингових компаній, інвестиційних фондів, пенсійних фондів тощо);

- вдосконалення нормативно-правової бази діяльності кредитних спілок, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, що залучають кошти населення в довгострокові накопичувальні програми;

- запровадження організаційної, консультативної, правової та економічної підтримки в реалізації пріоритетних інвестиційних проектів м. Києва.

За рахунок реалізації поставлених завдань та вирішення існуючих проблем у 2005 р. будуть отримані результати:

- збільшення кількості бізнес-центрів на 10 од., інвестиційних та інноваційних фондів та компаній, відповідно, на 2 та 5 од., інформаційно-консалтингових установ на 10 од., лізингових центрів на 10 од., страхових компаній на 10 од., що сприятиме створенню ефективної системи фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва.

Виконання Програми забезпечить подальший розвиток ринкової інфраструктури міста, в тому числі небанківських фінансових установ та ринку фінансових послуг, що значно підвищить обсяги мікрокредитування, інвестиційні можливості економіки столиці, надасть додаткові можливості соціального захисту населення.

3.3.4. Фінансовий ринок

3.3.4.1. Оздоровлення та зміцнення банківської системи

Зміцнення банківського сектора економіки м. Києва є важливим комплексним і системним завданням, яке потребує об'єднання зусиль Національного банку України, всіх комерційних банків та органів законодавчої і виконавчої влади.

Розвиток банківської системи столиці має свої характерні особливості, адже переважна більшість вітчизняних банків розташована саме в столиці (53%). Тут зосереджені теж основні фінансові, інвестиційні та кредитні інституції - Національний банк України, Державне казначейство, Українська міжбанківська валютна біржа, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Українська фондова біржа і Позабіржова фондова торгова система, Державний експортно-імпортний банк тощо. Усього у місті нараховується понад 80 комерційних банків. Більшість із них мають розгалужену мережу філій і представництв по всій Україні та значною мірою визначають фінансову, інвестиційну і промислову політику в усіх регіонах країни. У Києві мають свої представництва всі банки зі 100% іноземним капіталом, які одержали ліцензії для діяльності в Україні.

Впродовж 2004 р. розвиток економіки м. Києва характеризувався збільшенням державних, корпоративних і приватних інвестицій, а також зростанням споживання та інтенсифікацією промислового виробництва. Пожвавлення економічної активності супроводжувалось динамічним розвитком і банківського сектору. Зросли обсяги капіталу, зобов'язань і активів, відбулося відчутне зростання обсягів кредитів комерційних банків у реальну економіку, посилились стабілізаційні процеси. Поступово зростає частка кредитів які спрямовуються на інвестиційну діяльність, оптимізується структура доходів і витрат.

Банківська система активно включилась у кредитування різноманітних об'єктів капітального будівництва, особливо житлового. В результаті зусиль Київської міської державної адміністрації та забудовника - холдингової компанії "Київміськбуд", в столиці створюються нові фінансові схеми інвестування житла. В основу експерименту, який уже кілька років проводить "Київміськбуд", покладено по суті іпотечне кредитування, організоване на базі спеціалізованого банку "Аркада". Крім нього в інвестуванні житла за іншими схемами (з іншими підрядниками) задіяні ще АППБ "Аваль", АКБ "Правекс", АКБ "Укрсоцбанк" та АК Промінвестбанк.

Зростає участь банківського капіталу в інвестуванні капітального будівництва та реконструкції об'єктів торгівлі, ресторанного господарства, відпочинку та спорту тощо.

У перспективі очікується позитивна динаміка показників прибутковості банківської системи м. Києва, що значною мірою залежатиме від оптимізації структури банківських активів, поліпшення якості кредитного портфеля, вдосконалення процентної політики банків, а також підвищення якості банківського менеджменту.

Водночас гострими проблемами розвитку комерційних банків є недостатність у багатьох із них капіталу і неякісна структура активів. Застосовуються недостатньо ефективні механізми та інструменти управління ризиками, планування та стратегії розвитку, низький рівень банківського менеджменту та корпоративного управління.

Головними ризиками банківської системи є:

ризик неспроможності банківської системи за умов обмеженості власного капіталу банків надати необхідні для підтримки високих темпів економічного зростання кредитні ресурси;

недостатній розвиток фінансових ринків і обмеженість банківського інструментарію;

жорстка система валютного регулювання та валютного контролю;

недостатній рівень прозорості банківської системи.

Дня оздоровлення банківської системи в 2005 р. будуть реалізовуватись заходи, спрямовані на:

- покращення умов і сприяння організації та функціонуванню банківського сектору;

- посилення надійності банківської системи та забезпечення прозорості її функціонування;

- розширення обсягів і спектра банківських продуктів і послуг для реального сектора економіки та населення;

- створення умов для співіснування великих, малих і середніх банків, які б забезпечували потреби суб'єктів малого та середнього бізнесу у кредитних ресурсах;

- підвищення ефективності банківського нагляду та регулювання;

- стимулювання здешевлення банківських кредитних ресурсів;

- сприяння поліпшенню строкової структури ресурсної бази банків;

- зменшення ризиків подальшого розвитку банківського сектору;

- розширення участі банківського капіталу в інвестиційному процесі.

Київська міська влада сприятиме забезпеченню стійкості та надійності київських банків, подальшій концентрації банківської інфраструктури в столиці, укріпленню банківської сфери шляхом активного залучення іноземного капіталу.

Виконання перелічених заходів дозволить зробити банківську систему додатковим гарантом стабільності економічного розвитку, запорукою високих темпів економічного зростання, стимулом розвитку підприємництва, підвищити рівень довіри населення до банківського сектору, і, таким чином, залучити додатковий обсяг фінансових ресурсів.

3.3.4.2. Розвиток небанківських фінансових установ і ринку фінансових послуг

Важливе значення для ефективного функціонування фінансового ринку столиці має розвиток небанківських фінансових установ і організації, діяльність яких впливає на вирішення низки соціальних проблем.

До створення Комісії з регулювання ринків фінансових послуг у 2003 році ринок небанківських фінансових установ розвивався стихійно і неконтрольовано, що ускладнювало створення ефективної інфраструктури небанківського фінансового ринку.

В місті Києві сконцентрована найбільша кількість небанківських фінансових установ України (біржі, інвестиційні фонди та компанії, страхові компанії, кредитні спілки, аудиторські фірми, лізингові центри, інноваційні фонди, пенсійні фонди, довірчі товариства тощо). Для економіки міста діяльність небанківських фінансових установ значно розширює можливості мікрокредитування фізичних осіб і підприємців, оскільки вищезазначені установи можуть надавати кредити оперативніше, зі спрощенням процедур і за нижчими ставками порівняно з банками.

На фоні суттєвих позитивних процесів розвитку небанківських установ (поступове відновлення довіри населення, проведення держадміністрацією м. Києва ряду заходів, спрямованих на підвищення рівня корпоративної культури, інформаційно-консультативного забезпечення підприємців та їх об'єднань щодо наявності у місті небанківських фінансових установ та видів послуг для суб'єктів малого та середнього бізнесу), для більшості діючих небанківських фінансових установ характерні:

- незначні обсяги капіталу та сформованих страхових резервів;

- низький рівень професійної підготовки персоналу та впровадження ефективних сучасних фінансових та інформаційних технологій;

- недостатньо ефективний механізм державного регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ;

- загальний високий рівень ризиків у кредитній сфері.

Основними проблемами, що протидіють становленню інфраструктури небанківського фінансове ринку є:

- недостатньо конкретизовані правові норми, що регулюють економічну діяльність у фінансовій сфері;

- низька прозорість і ліквідність фондового ринку;

- недостатня прозорість регуляторної політики в сфері небанківських фінансових установ.

Дня поліпшення ситуації в сфері розвитку небанківських фінансових установ і ринку фінансових послуг у 2005 р. міською владою будуть проводитись такі заходи:

- вдосконалення системи страхування вкладів;

- запровадження механізму іпотечного кредитування, спрямованого на збільшення обсягів залучення інвестицій населення в основний капітал;

- сприяння створенню недержавної пенсійної системи;

- впровадження лізингових схем фінансування;

- вдосконалення нормативно-правової бази діяльності кредитних спілок; страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, що залучають кошти населення в довгострокові накопичувальні програми;

- подальший розвиток пенсійної системи накопичувального забезпечення.

Політика міської влади щодо розвитку небанківських фінансових установ і ринку фінансових послуг буде направлена на:

- запровадження відкритих консультацій органів виконавчої влади з представниками суб'єктів господарювання;

- поширення інформації про реальну економічну ситуацію, тенденції розвитку фінансових ринків та їх кон'юнктуру, нормативну базу;

- створення необхідних умов для діяльності небанківських установ суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та походження капіталу (кредитних спілок, страхових, лізингових, факторингових компаній, інвестиційних фонді, пенсійних фондів тощо);

- формування ефективного конкурентного фінансового середовища;

- створення додаткових економічних стимулів для залучення інвестицій у розвиток ринку фінансових послуг;

- організаційну, консультаційну, правову та економічну підтримку реалізації пріоритетних інвестиційних проектів міста Києва.

Виконання заходів забезпечить подальший розвиток небанківських фінансових установ і ринку фінансових послуг, що значно підвищить обсяги мікрокредитування, інвестиційні можливості економіки міста, надасть додаткові можливості соціального захисту населення.

3.3.5. Фондовий ринок

Одним із головних засобів становлення і розвитку ринкових відносин господарювання є цінні папери.

Відповідно до чинного законодавства в м. Києві випускаються і знаходяться в обігу такі види цінних паперів: корпоративні, до яких належать акції, боргові (облігації, казначейські забов'язання, ощадні сертифікати, векселі) та приватизаційні папери. Найбільша частка з випущених цінних паперів припадає на акції (майже 70%).

В м. Києві акції є найбільш поширеним та популярним видом цінних паперів. З 2001 по 2004 роки по Києву зареєстровано 2,8 тисяч випусків акцій на суму 49,4 млрд. грн., що становить 38% всіх випусків акцій в Україні. Станом на 01.10.2004 в місті Києві зареєстровано випуски цінних паперів 4,1 тис. суб'єктів підприємницької діяльності (емітентів).

Обсяги емісій акцій невпинно зростають, як зростає і їх доля у загальному обсязі випущених цінних паперів.

Відслідковується ріст розміщених цінних паперів. Із загальної суми випущених цінних паперів в цілому по м. Києву розміщено 72%. При цьому юридичні особи стали власниками 84,1% розміщених цінних паперів, фізичні особи - 10,5%, інвестори інших країн - 5,4%.

Серед видів економічної діяльності найбільша кількість випущених цінних паперів у вартісному виразі припадає на операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам - 22,7%, транспорт - 20,5%, оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з їх ремонту - 18,6%.

Поширюється практика застосування підприємствами і організаціями м. Києва у своїй діяльності такого засобу взаєморозрахунків, як векселі. Обіг векселів уже став одним із дійових чинників послаблення проблеми платежів. При цьому 100% власниками є юридичні особи.

Місто Київ є Центром концентрації професійних учасників ринку цінних паперів, в якому зареєстровано майже 50% професійних учасників.

В столиці здійснюють діяльність з випуску та обігу цінних паперів 79 із 135 комерційних банків, що мають ліцензії торговців цінними паперами.

В 2004 р. зменшився кількісний склад емітентів, що самостійно здійснюють ведення власних реєстрів за наявності ліцензії, внаслідок передачі ведення реєстрів професійним реєстраторам, на яких в м. Києві укладається 93% всіх угод.

Основними проблемними питаннями, які гальмують розвиток фондового ринку є:

- відсутність збалансованого програмного підходу щодо розвитку фондового ринку;

- нормативно-законодавча незахищеність прав акціонерів;

- недостатній рівень розкриття інформації та забезпечення доступу до інформації щодо діяльності емітентів цінних паперів міста Києва;

- недостатнє використання облігацій для залучення додаткових коштів на розвиток виробництва;

- відсутність довіри малих інвесторів (в першу чергу населення) до цінних паперів, як надійного джерела вкладання коштів;

- недосконалість незалежної оцінки діяльності акціонерних товариств та інших емітентів з використанням рейтингової оцінки емітентів та фінансових інструментів.

Розвиток ринку цінних паперів потребує удосконалення законодавчої і нормативної бази, створення умов для інвестування виробничої сфери, як вітчизняними так і зарубіжними інвесторами, захисту інтересів всіх його учасників.

Одним з основних заходів, спрямованих на поліпшення діяльності фондового ринку м. Києва, в 2005 р. буде розробка проекту Програми розвитку фондового ринку міста Києва на 2005-2010 роки, реалізація якої надасть можливість підвищити ефективність функціонування ринку цінних паперів в місті Києві та вирішити проблемні питання в межах повноважень Київської міської влади.

3.4. Міське господарство

3.4.1. Капітальне будівництво

Аналіз розвитку галузей економіки м. Києва та їх соціально-економічних результатів вказують на об'єктивну потребу вдосконалення капітального будівництва з метою підвищення його ефективності. Структурне й якісне оновлення виробництва та середовища життєдіяльності населення міста повинно відбуватися шляхом і за рахунок інноваційно-інвестиційної діяльності за безпосередньої участі будівельного комплексу.

Специфіка життєдіяльності столиці, досягнення критичної маси ринкових трансформацій і підтримка органів міської влади зумовили прискорені темпи розвитку будівельного комплексу. Порівняно з 1995 р. обсяги інвестицій, введення загальної площі житла, будівельно-монтажних і підрядних робіт зросли, відповідно, в 2,4; 2,4; 1,8 та 1,1 рази. Водночас залишається дуже високим ступінь зносу основних фондів будівельної галузі, який, порівняно з 1998 р., підвищився з 47,5 до 48,7%.

Перехід до ринкових відносин змінив характер взаємин у будівельному комплексі, у тому числі його матеріального забезпечення. Стан попиту зі сторони будівельного комплексу і цінова політика постачальників стали основними факторами кон'юнктури будівельного ринку та ринку будівельних матеріалів. Дозріли умови для широкого застосування логістичних рішень в організації матеріальних потоків.

Показники інвестиційної діяльності у м. Києві
млн. грн.

------------------------------------------------------------------
| | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване |прогноз |
|---------------------------------+---------+----------+---------|
|Обсяг інвестицій в основний | | | |
|капітал | 8480,6 | 9786,1 | 11294,8 |
|в т.ч. замовлення Київської | | | |
|міської державної адміністрації | 2757,5 | 6102,5 | 6710,3 |
------------------------------------------------------------------

Основними проблемами будівельного комплексу є:

нестабільність і незбалансованість законодавчої бази функціонування окремих ланок будівельного комплексу, насамперед, податкової (перегляду потребує понад 1800 нормативних актів, які регулюють діяльність з підвищення технічного рівня і конкурентоспроможності продукції, експорт будівельних матеріалів і техніки);

недосконалість законодавства в сфері планування територій і забудови міста, житлової політики, розробки енерго- та екологоефективних архітектурно-будівельних систем, тощо;

перевищення виробничих потужностей будівельних підприємств над фінансовими можливостями замовників;

недосконалість законодавчої і нормативної бази та системи ціноутворення в будівництві;

недостатня спрацьованість організаційних засад конкурентного середовища в будівельному комплексі, зокрема, щодо проведення тендерів на підрядні роботи;

складність і тривалість підготовчої стадії будівництва (процедур відведення земельних ділянок, розробки, експертизи та затвердження проектно-кошторисної документації);

незадовільні темпи структурних перетворень галузі, застарілість методів управління будівельними підприємствами, що знижує їх конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках;

До основних факторів погіршення техніко-економічного стану будівельного комплексу належать:

нестабільність фінансування;

неплатоспроможність замовників і накопичення заборгованості за виконану роботу;

неефективність управління виробничо-господарською діяльністю;

низький технологічний рівень індустріальної бази та невідповідність її сучасним вимогам будівництва.

Метою Програми є прискорення темпів розвитку будівельного комплексу м. Києва за рахунок удосконалення організаційно-економічних механізмів його функціонування (в тому числі поліпшення інвестиційного клімату та структури фінансування, забезпечення єдності інвестиційних намірів та інноваційних рішень), створення підґрунтя для ефективного впливу будівельного комплексу на розширене відтворення й стале зростання продуктивних сил, підвищення якості життєдіяльності та рівня добробуту населення (насамперед, показників забезпеченості житлом та ергономічних характеристик міського середовища).

Заходи щодо розвитку будівельного комплексу:

Приведення будівельного комплексу у відповідність з потребами розширеного відтворення, підвищення ефективності його функціонування, а саме:

- застосування програмно-цільового методу, спрямованого на виконання основних стратегічних пріоритетів, модернізацію методів розподілу ресурсів;

- трансформацію структури БК, яка охоплює зрушення на всіх етапах створення, експлуатації та виведення з експлуатації будівельної продукції (в тому числі через впровадження у виробництво конструкцій зі зменшеними тепловитратами, нарощування обсягів випуску всього асортименту теплоізоляційних матеріалів, виробництво та встановлення нових типів інженерного обладнання і контрольно-вимірювальних пристроїв, реалізацію сучасних норм теплозахисту будівель;

- розширення та підвищення вимог до якості науково-дослідних і проектно-пошуковнх робіт, активізація промислово-інноваційної політики, спрямованої на посилення координації фундаментальних і галузевих наукових досліджень, удосконалення національної системи стандартизації та сертифікації;

- консолідація потенціалу науково-дослідних і проектно-вишукувальних організацій у сфері будівництва;

- вирішення проблеми пам'яткоохоронної сфери та реалізація проектів формування сучасного архітектурного середовища на основі реабілітації історико-містобудівної спадщини;

- поліпшення процесів проектування на засадах їх комп'ютеризації та використання ґеоінформаційних технологій, впровадження новітніх форм організації праці, стандартів ISO 9000 та містобудівних кадастрових систем (зокрема, щодо вартості земельних ділянок у різних районах міста), проведення аналітично-експертних проектних робіт, надання інформаційно-консультаційних і посередницьких послуг;

- покращення техніко-економічних показників функціонування будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних організацій шляхом: збільшення фондооснащеності будівельних робіт, використання передових технологій будівництва, стабілізації рівня фондоємності будівельного виробництва, раціонального суміщення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;

- розвиток підприємств по виробництву будівельних матеріалів шляхом: розширення асортименту та нарощування обсягів виробництва споживчих товарів будівельного призначення, випуску матеріалів і конструкцій, які забезпечують зменшення маси та підвищення енергоефективності конструктивних елементів будівель, зростання обсягів виробництва метало-, азбестоцементних і монолітних залізобетонних конструкцій (у першу чергу легких), збільшення їх питомої ваги в структурі конструкційних матеріалів;

- розвиток будівельної індустрії, модернізація та технічне переоснащення домобудівної бази, перш за все великопанельного домобудування.

Київська міська влада продовжить реалізацію в 2005 р. започаткованих в попередні роки підходів при формуванні адресних переліків об'єктів і будов будівельної програми.

В першу чергу асигнуваннями забезпечені:

- перехідні будови;

- будови, по яких є затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна документація;

- будови, які мають першочергове значення для сталого розвитку міського господарства.

В 2005 р. буде збережена соціальна направленість програми, головною метою якої є забезпечення підвищення якості, рівня та умов життя киян.

Виконання встановлених завдань з урахуванням комплексного розвитку території міста дозволить ввести в експлуатацію 1,1 млн. кв. м житлової площі, шкіл та прибудов до шкіл на 476 учнівських місць, дошкільних закладів на 30 місць, амбулаторно-поліклінічних закладів на 530 відвідувань у зміну, 80,9 км водопровідних, 48,9 км каналізаційних, 14,1 км газових мереж, 3,0 км теплопостачання, 4,3 км тролейбусних ліній.

В житловому будівництві основну частину - 952,2 тис. кв. м. (86,6% від загального обсягу будівництва) складатиме житло, побудоване за кошти населення.

За замовленням Київської міської державної адміністрації намічається побудувати 788,8 тис. кв. м. житла (71,7% від загального обсягу).

Буде продовжено будівництво житла для черговиків квартобліку із розрахунку: 50% - кошти населення, 50% - кошти міського бюджету, для молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок коштів довготермінових пільгових кредитів, для військовослужбовців за рахунок субвенцій з державного бюджету.

Крім нового будівництва об'єктів освіти значна увага приділятиметься реконструкції старих шкіл.

В 2005 р. передбачається введення в дію:

- дитячого садка та школи в с. Підгірці Обухівського району (на 30 місць і 96 уч. місць відповідно);

- після реконструкції дитячого дошкільного закладу під початкову школу на вул. I.Дубового, 47-а у Дніпровському районі (200 уч. місць);

- прибудови до школи N 17 на вул. Фрунзе, 8 у Подільському районі (180 уч. місць);

- басейну до школи N 315 у 6-а мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі.

Основними об'єктами охорони здоров'я, введення в дію яких передбачається у 2005 р., будуть:

- реконструкція будівель і споруд для створення міського центру профілактики і боротьби зі СНІД на вул. Крамського, 21-а;

- будівництво та реконструкція існуючих будівель центру соціальної адаптації для жінок, які не мають визначеного місця проживання, на вул. Юнкерова, 37;

- реконструкція з прибудовою будівлі колишнього дитсадка N 403 для розміщення територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва та центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів на вул. О.Теліги, 37-г;

- реконструкція будівель дитячої установи N 48 під дитячу поліклініку та амбулаторію сімейного лікаря на вул. Ентузіастів, 13-а (480 відвідувань за зміну);

- реконструкція частини будівлі дитячого дошкільного закладу N 798 під дитячу поліклініку на вул. Заболотного, 70-а (50 відвідувань за зміну);

- спорудження спортивно-оздоровчого комплексу з пансіонатом для дипломатів та їх родин на вул. Курортній, 9 в Пуща-Водиці;

- реконструкція з надбудовою поліклініки N 4 на вул. Зоологічній, 3.

Приділятиметься увага будівництву та реконструкції об'єктів спорту.

Продовжиться реконструкція легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності на пр. П.Тичини, 18-а; реконструкція та будівництво спортивного комплексу в парку культури та відпочинку "Партизанська слава" на вул. Тростянецькій, 60.

Продовжиться відтворення об'єктів культурної спадщини: Успенського собору Києво-Печерської Лаври, Церкви Різдва Христова на Поштовій площі, відбудова Церкви Св. Михаїла на вул. Шовковичній, 39/1, тощо. Крім того, завершиться реставрація собору Св. Володимира Національного заповідника "Херсонес-Таврійський" у м. Севастополі.

Приділятиметься увага перспективному розвитку об'єктів культури: продовжиться будівництво Київського державного театру ляльок на вул. Грушевського, 1-а, реконструкція споруд на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) під "Театр на Подолі", розпочнеться будівництво цирку в Лівобережній частині міста, продовжиться проектування драматичного театру на розі вул. В.Маяковського та вул. Архітектора Ніколаєва, тощо.

Завершиться спорудження павільйону людиноподібних мавп у Київському зоопарку.

Продовжиться будівництво ліній метрополітену від станції "Либідська" до станції "Виставковий центр", від станції "Сирецька" до станції ж/м Виноградар та від станції "Харківська" до станції "Харківська площа".

Передбачається закінчити будівництво та реконструкцію об'єктів комунального призначення:

- мережі водопроводу в с. Пирогів ( 1,6 км);

- комплекс споруд артезіанського водопостачання ж/м Осокорки-Північні та водопровідної магістралі по пр. Григоренка (1 черга) - (7,3 км водопровод, 1,6 км каналізація);

- реконструкція Виборзького каналізаційного колектора Д = 1500 мм (1,1 км);

- реконструкція каналізаційної насосної станції "Метрологічна";

- реконструкція Північно-Дарницького каналізаційного колектора (2,8 км) тощо.

Намічено ввести в експлуатацію тролейбусну лінію від вул. Героїв Дніпра по вул. Зої Гайдай, вул. Маршала Тимошенка, вул. Маршала Малиновського до вул. Гавро - (4,3 км).

Значна увага приділена розвитку шляховому господарству.

В 2005 р. продовжиться:

- спорудження Подільського мостового переходу через р. Дніпро;

- будівництво транспортних розв'язок у центральній частині міста;

- реконструкція Московської, Європейської, Ленінградської площ із спорудженням транспортних розв'язок різних рівнів;

- влаштування прямого проїзду із вул. Жилянська на вул. Борщагівська;

- спорудження магістралі від Амурської площі до ВОД по вул. Трутенко від вул. Вільямса та вул. Крейсера Аврора з виходом на Окружну дорогу для відведення транзитного вантажного транспорту з пр. Ак. Глушкова та 40-річчя Жовтня;

- будівництво підземних і надземних пішохідних переходів під проїзною частиною вул. Володимирської на діл. від вул. Л. Толстого до бул. Шевченка;

- спорудження багатоповерхових паркінгів в районі ст. метро "Гідропарк" та на вул. Васильківській.

По галузі сільське господарство передбачається завершити будівництво лікарні ветеринарної медицини у Деснянському районі, а також розробку проектної документації на будівництво ветеринарної лікарні у Дарницькому районі.

По галузі торгівля передбачається будівництво ряду об'єктів торговельного призначення в різних районах міста:

- торговельного центру на вул. Тростянецькій, 1-а (заг. пл. 20,0 тис.кв.м);

- торговельних комплексів на пр. Палладіна (заг. пл. 7,5 тис. кв. м.), вул. Булаховського, 5 (3,3 тис. кв. м.) та на вул. Луговій, 9 (пл. 47,2 тис. кв. м);

- ринків продовольчих та промислових товарів (ринок "Жуляни", "Борщагівський", на ринок на вул. Зодчих) тощо.

Передбачається завершити будівництво об'єктів побутового обслуговування в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському, що здійснюється за замовленням районних держадміністрацій та ХК "Київміськбуд".

В Голосіївському та Солом'ямському районах намічено завершити спорудження адмінбудинків для розміщення Голосіївської та Солом'янської районних держадміністрацій.

Крім того, передбачається завершити будівництво (реконструкцію) ряду адміністративних та допоміжних будівель окремих суб'єктів підприємницької діяльності: адміністративних будівель ТОВ СП "Буддеталь" (вул. Бажова, 9), ТОВ "Лідер" (вул. Кримського, 14/34), адмінкорпусу Інституту загальної енергетики на вул. Горького, 172, адмінбудівлі з паркінгом ЗАТ КБ "Донкредитбанк" на пров. Рильському, 4 та інші.

У виробничій сфері в 2005 р. передбачається продовжити роботи:

- по технічному переоснащенню ліній по випуску медпрепаратів на Борщагівському хімфармзаводі, реконструкції цеху N 3 з-ду "Квазар" для випуску товарів медичного призначення (зам. ЗВТ "Фарма Пак");

- по будівництву виробничих приміщень ВАТ ПБК "Славутич".

3.4.2. Міський транспорт і зв'язок

Міський пасажирський транспорт - невід'ємна частина складного комплексу життєзабезпечення населення міста, який працює стабільно та в цілому забезпечує потреби міського господарства та населення у вантажних і транспортних перевезеннях.

У 2003 р. сукупна чисельність пасажирів, перевезених міським громадським транспортом у м. Києві, становила 1360,5 млн. осіб, що на 2,6% нижче за показник 2002 р. Подібна тенденція очікується і в 2004 р., що пов'язано з деяким зниженням показника перевезення пасажирів Київським метрополітеном з 597,8 млн. осіб у 2003 р. до 553,6 млн. - у 2004 р.

Збільшення чисельності населення, розширення житлових масивів, реалізація заходів із підвищення ефективності функціонування громадського транспорту стимулюють подальший розвиток системи шляхів і транспортної інфраструктури. Зокрема, довжина тролейбусних ліній за період 1995-2004 рр. очікувано збільшиться на 160,5 км (до 466,7 км), колій метрополітену - найважливішого на сучасному етапі виду транспорту в столичній системі перевезення пасажирів - до 56,2 км.

Загальний обсяг перевезення пасажирів, млн. осіб

              2002   2003  2004    2005
очікуване прогноз

Трамваями 209,9 208,5 208,5 208,9
Тролейбусами 309,2 299,9 307,9 308,4
Метро 572,5 597,8 553,6 560,0
Автотранспортом 285,9 254,3 260,7 261,3

Щорічне введення в експлуатацію приблизно 4 км нових автомобільних шляхів поступово збільшило їх довжину у 2003 році до 1596,5 км. Разом з тим, якість столичних доріг не відповідає нормативам та не задовольняє потреб: середньорічна потреба в капітальному ремонті, за даними комунальної корпорації "Київавтодор", становить 15 км шляху, дедалі посилюється необхідність підвищення пропускної спроможності транспортної мережі.

Постійно зростає кількість зареєстрованих у місті автомобілів, яких у 2003 році налічується понад 600 тис. од., у тому числі 405 тис. приватних легкових автомобілів.

Проведена реконструкція мосту ім. Патона та просп. Возз'єднання від Бульвару Дружби народів до Ленінградської площі зі зняттям трамвайної колії, що дало змогу розширити проїзну частину з 4 до 7 смуг руху з введенням реверсної смуги. Це збільшило пропускну спроможність на даній ділянці магістралі. Замість трамвайних маршрутів N 21, 27, 33, які працювали на цьому маршруті, відкриті тролейбусний маршрут N 43 та автобусний маршрут N 51, що зв'язали великі пасажироутворюючі пункти з лініями метрополітену (станції "Либідська", "Дніпро", "Поштова площа", "Контрактова площа").

Крім автошляхів, під наглядом Київавтодору знаходиться 145 мостів і шляхопроводів та 215 підземних і наземних переходів.

Неоднозначною є ситуація з рухомим складом громадського транспорту. На фоні зростання кількості пасажирських вагонів метро (порівняно з 1995 р. у 2004 р. очікується зростання на 16,7%, до 628 од.), парк автобусів зменшиться на 32% (до 1268 од.), трамвайних вагонів - на 24% (до 555 од.), тролейбусів - на 24% (до 553 од.). Тимчасовому вирішенню проблеми пасажирських перевезень сприяють мікроавтобуси, кількість яких в 2004 р. очікувано становитиме 362 одиниці. Однак збільшення їх кількості негативно впливає на стан довкілля, посилює вантажонапруженість на магістралях міста. У 2005 р. очікується зменшення кількості мікроавтобусів до 300 од.

Загалом у 2004 р. на маршрутах пасажирського транспорту працюють 473 автобуси на 90 міських маршрутах, 75 автобусів на 45 приміських маршрутах, 647 автобусів на 89 таксомоторних маршрутах, 333 трамвая на 22 маршрутах, 404 тролейбуси на 41 маршруті. Кількість рухомого складу інших перевізників збільшилась до 3000 од.

Характеристика основних показників розвитку
транспорту у м. Києві

------------------------------------------------------------------
| Показник |Одиниця| 2003 | 2004 | 2005 |
| |виміру | звіт |очікуване| прогноз|
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Протяжність трамвайних | км | 271,3 | 258,1 | 262,1 |
|колій на кінець року | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Протяжність тролейбусних | км | 436,4 | 466,7 | 506,2 |
|ліній на кінець року | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Протяжність ліній | км | 54,9 | 56,2 | 59,3 |
|метрополітену на кінець року| | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість станцій |одиниць| 42 | 43 | 44 |
|метрополітену на кінець року| | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Довжина автомобільних | км | 1593,5 | 1596,5 | 1596,5 |
|шляхів загального | | | | |
|користування на кінець року | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість мостів і |одиниць| 145 | 145 | 145 |
|шляхопроводів на кінець року| | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість підземних |одиниць| 215 | 239 | 253 |
|переходів на кінець року | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість рухомого складу на|одиниць| 3455 | 3366 | 3368 |
|кінець року | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Загальний обсяг перевезення | млн. | 1360,5 | 1315,5 | 1321,3 |
|пасажирів | чол. | | | |
------------------------------------------------------------------

Метою розвитку міського транспортного комплексу є забезпечення оптимальної кількості та технічного стану рухомого складу громадського транспорту (насамперед, завдяки оновленню та поповненню парку трамваїв, тролейбусів, автобусів, таксі, метрополітену), підвищення якості обслуговуваняя в поєднанні зі створенням підґрунтя для швидкого, зручного і безпечного транспортного сполучення між усіма функціональними зонами столиці на основі розширення шляхової мережі та географії рейсів, ліквідації диспропорцій між їх пропускною здатністю та необхідністю підвищення інтенсивності руху, введення інноваційних технологічно нових прогресивних технологій перевезень у місті - електричного, зокрема монорейкового транспорту.

Заходи розвитку транспортно-дорожнього комплексу міста на 2005 р. включатимуть:

Оновлення та модернізацію парку рухомого складу.

Діяльність з оновлення та модернізації парку рухомого складу повинна проводитись на інноваційних засадах розвитку громадського транспорту міста, що передбачає проведення його капітальних і поточних ремонтів переважно силами київських підприємств із закупівлею тих видів комплектуючих виробів та агрегатів, які неможливо виготовити в місті. Виробництво транспортних засобів, обладнання для обслуговування і ремонту рухомого складу, колійного господарства, електропідстанцій та електрозабезпечуючих мереж тощо повинно враховувати кращі світові стандарти якості (комфорт, системи кондиціювання тощо) та складний рельєф місцевості столиці, який вимагає їх специфічних конструктивних характеристик (у першу чергу електротранспорту).

Важлива роль відводиться зміцненню матеріально-технічної бази ремонтних підприємств, покликаних забезпечувати технічне обслуговування громадського транспорту.

Діяльність з оновлення рухомого складу має узгоджуватись з оптимізаційними екологічно орієнтованими схемами співвідношення різних видів транспорту, пріоритетне місце в яких посідає електротранспорт, тобто метрополітен та його модифікації - монорейковий транспорт, внутрішньоміська залізниця. Поступове зменшення найбільш еколого небезпечних видів транспорту, зокрема автобуса.

Розвиток метрополітену.

Програма розвитку метрополітену охоплює заходи щодо:

- вдосконалення автоматизованої системи проходу пасажирів;

- завершення реконструкції системи технологічного радіозв'язку метрополітену на базі випромінюючого кабелю;

- поповнення парку вагонів (виконання капітально-відновлювальних ремонтів вагонів і ескалаторів, заміни силових кабелів);

- продовження будівництва ліній метрополітену від станції "Либідська" до станції "Виставковий центр", від станції "Сирецька" до станції ж/м Виноградар та від станції "Харківська" до станції "Харківська площа".

Перспективний розвиток іншого виду електричного транспорту - монорейкового - в світі вже довів свою актуальність. В світі нараховується близько 120 монорейкових доріг протяжністю близько 650 км. Для міста Києва розвиток монорейкових систем повинен стати пріоритетом. За розрахунками спеціалістів вартість 1 км шляху монорейкових систем в 12 разів нижча ніж метрополітену.

Розвиток маршрутної мережі громадського транспорту.

Необхідним є:

- удосконалення схеми маршрутів пасажирського транспорту на основі системних досліджень пасажирських потоків та визначення магістральних напрямів руху, на яких має застосовуватись транспорт з великою провізною спроможністю (трамвай, тролейбус, автобус) і підвізних маршрутів із застосуванням автобусів малої місткості та мікроавтобусів;

- розроблення та впровадження автоматизованих систем управління рухом із забезпеченням пріоритетного права проїзду перехресть пасажирським транспортом;

- виділення окремих смуг руху для міського громадського транспорту;

- створення зручних стикових пересадочних вузлів (на зразок Видубичів);

- визначення першочергових об'єктів будівництва та модернізації ліній електричного транспорту (монорейкового транспорту, метрополітену, в т.ч. легкого метро, швидкісного трамваю).

Поліпшення стану шляхового господарства шляхом:

- продовження спорудження Подільського мостового переходу через р. Дніпро;

- будівництво транспортних розв'язок у центральній частині міста, влаштування прямого проїзду у різних рівнях із вул. Жилянська на вул. Борщагівську, будівництво підземних і надземних пішохідних переходів під проїзною частиною вул. Володимирської на ділянці від вул. Л.Толстого до бул. Т.Шевченка;

- побудова магістралі від Амурської площі до ВОД по вул. Трутенко, вул. Вільямса та вул. Крейсера "Аврора" з виходом на Окружну дорогу для відведення транзитного вантажного транспорту з проспектів Ак. Глушкова, 40-річчя Жовтня;

- реконструкція Московської, Європейської, Ленінградської площ із будівництвом транспортних розв'язок різних рівнів;

- будівництва багатоповерхових паркінгів в районі ст. метро "Гідропарк" по вул. Васильківській;

- влаштування бар'єрних огорож по осьовій лінії на магістральних вулицях загальноміського значення з інтенсивним рухом транспорту та найбільш аварійним (вздовж Броварського проспекту тощо);

- реконструкція існуючих підземних пішохідних переходів;

- пристосування вулиць та переходів для потреб осіб з функціональними вадами (зокрема, інвалідів у колясках);

- облаштування велосипедних доріжок в нових житлових районах, особливо зі сприятливим рельєфом (Оболонь, Харківський район, Троєщина та інші).

Реалізація програми комплексного розвитку шляхового будівництва і спорудження доріг передбачає використання замінників нафтобітуму (в тому числі вторинних ресурсів) та нових нетрадиційних матеріалів.

Очікувані результати. Громадський пасажирський транспорт збереже свій пріоритет у міських перевезеннях. Пріоритетним та найзручнішим видом пасажирського транспорту в системі перевезень міста залишиться метрополітен. У 2005 р. прогнозується збільшення протяжності ліній метро з 56,2 км до 59,3 км. Очікується поповнення парку вагонів метро на 45 вагонів (з 628 до 673 од.) для збільшення інтенсивності руху поїздів на діючих лініях.

У 2005 р. очікується впровадження автоматизованої системи проходу пасажирів (2-й та 3-й етапи), реконструкція системи технологічного радіозв'язку Київського метрополітену на базі випромінюючого кабелю на Сирецько-Печерській лінії тощо.

У прогнозному періоді очікується зниження кількості вагонів трамваю з 555 одиниць у 2004 р. до 547 одиниць - у 2005 р. В той же час у 2005 р. протяжність тролейбусної мережі дедалі розширюватиметься і становитиме 506,2 км, кількість тролейбусів зросте до 588 одиниць. Поступово в 2005 р. зростатиме кількість перевезених пасажирів тролейбусами (до 308,4 тис. пасажирів) і автотранспортом (до 261 тис. пасажирів).

У 2005 р. продовжується розбудова мережі автомобільних шляхів. Збільшення кількості приватних легкових автомобілів поєднуватиметься з побудовою багаторівневих розв'язок на основних стикових транспортних вузлах, підвищуючи загальну пропускну спроможність транспортної мережі. Суттєву роль відіграватиме введення в експлуатацію об'їзних шляхів для транзитного транспорту. Погіршення екологічної ситуації (особливо в центрі), пов'язане зі шкідливими викидами двигунів автотранспорту, загострить потребу оптимізації транспортних потоків та активного використання в пасажирських перевезеннях електротранспорту.

Зв'язок. Київська телефонна мережа є однією з найбільших мереж України. В експлуатації знаходиться 164 АТС загальною ємністю на 1 січня 2004 р. - 1214911 номерів та задіяною - 1064498 номерів. На початок 2004 р. телефонна щільність становила 48,3 номери на 100 мешканців. Очікувана загальна монтована ємність на 1 січня 2005 р. - 1337264 номерів. Очікувана телефонна щільність складе 50 телефонів на 100 мешканців.

З метою розширення спектру додаткових послуг зв'язку, підвищення його якості, розвиток телефонної мережі виконується з одночасною реконструкцією і заміною застарілого аналогового обладнання на електронне з використанням високошвидкісних цифрових систем передачі.

Плани розвитку телефонної мережі в місті Києві на 2005 р. в основному зорієнтовані на план розвитку телефонної мережі Київської міської дирекції ВАТ "Укртелеком". Ведуться роботи по переключенню АТС-478 на АТС-403, АТС-477 на АТС-407. Вже завершені роботи по переключенню: АТС-277 на АТС-275, АТС-475 на АТС-405, АТС-471 на АТС-401, АТС-483 на АТС-497, АТС-484 на АТС-404, АТС-488 на АТС-408, АТС-472 на АТС-402.

У Києві, в основному, сформована політика у сфері інформатизації, процес інформатизації набув ознак керованості, створений ринок сучасних інформаційних технологій та послуг. Загальна кількість компаній, які працюють у сфері інформаційних технологій, налічує близько 1,5 тис.

Кількість Веб-сайтів у цілому по Україні - приблизно 20 тис., близько 4 млн. Веб-сторінок. З них по Києву відповідно - 5-5,5 тис. Веб-сайтів та близько мільйона Веб-сторінок, тобто чверть. Кількість Веб-сайтів органів центральної та місцевої влади зареєстровано в цілому по Україні 300 шт., із них по Києву - 100.

Основними проблемами в галузі зв'язку в м. Києві є досить висока питома вага фізично зношеного і застарілого обладнання, недостатньо розвинена цифрова первинна мережа, велика частка ручної праці в поштовій галузі та невисока якість поштових послуг.

Метою розвитку зв'язку є максимальне забезпечення зростаючого за обсягами попиту на послуги телекомунікаційної галузі та підвищення їх якості.

Основними завданнями в розвитку телефонної мережі є:

- забезпечення розвитку та реконструкції телефонних мереж до повного задоволення попиту споживачів;

- цифровізація телефонної мережі загального користування; впровадження цифрових електронних інтегральних станцій комутації;

- автоматизація процедур управління та технологічного обслуговування засобів зв'язку;

- інтеграція засобів, мереж і служб зв'язку (мережі типу ISDN);

- використання асинхронного методу переносу інформації в пакетному режимі (АТМ);

- впровадження систем синхронної цифрової ієрархії (SDN);

- оптимізація мережі поштового зв'язку.

Очікується, що наслідками розвитку галузі буде:

- максимальне задоволення заяв на встановлення телефонних апаратів;

- подальша заміна аналогової частини мережі на цифрову;

- розвиток системи мережної синхронізації цифрового фрагмента мережі;

- удосконалення Центру управління системами комутації та Центру управління місцевою первинною мережею;

- заміна аналогового вузла спеціальних служб на цифровий з одночасним його розширенням для довідково-інформаційної служби "09" та з можливістю надання послуг на базі інтелектуальних платформ;

- розробка і реалізація проекту побудови таксофонної мережі з використанням сучасних технологій; зростання кількості користувачів Інтернету;

- впровадження нових видів послуг та нових технологій оброблення, перевезення і доставки усіх видів поштових відправлень на основі комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів у поштовому зв'язку, а також використання швидкісних видів спецтранспорту та комп'ютерних методів оброблення повідомлень.

3.4.3. Житлово-комунальне господарство

3.4.3.1. Реформування житлово-комунального господарства

Мета реформування житлово-комунального господарства (ЖКГ) полягає в удосконаленні структури та підвищенні ефективності управління майном територіальної громади міста Києва (житловим фондом, об'єктами інженерної інфраструктури та ін.), формуванні конкурентного середовища в сфері обслуговування і поточного ремонту житлового фонду.

За останні роки ЖКГ міста зазнало якісних змін: розгортаються процеси майнових відносин, внаслідок яких у структурі житлового фонду частка приватного житла зросла до 58%, триває передача відомчого житлового фонду місцевим радам, розпочато процес демонополізації галузі та запровадження договірних відносин, створюються об'єднання (товариства) співвласників багатоквартирних будинків.

Експлуатацію та утримання житлового фонду в м. Києві здійснюють 154 житлово-експлуатаційних організації, в тому числі 7 приватних, і 223 об'єднання (товариства) співвласників багатоквартирних будинків, у тому числі 163 будинки загальною площею 1,95 млн. кв. м на самообслуговуванні. З 930 будинків житлово-будівельних кооперативів 547 будинків утримуються власними силами правлінь житлово-будівельних кооперативів.

Водночас темпи реформування є недостатніми. Рівень розвитку конкуренції в ЖКГ залишається незадовільним, що негативно позначилось на якості послуг, повільно здійснюється перехід до ресурсозберігаючих технологій і модернізація підприємств комунального сектора. Накопичилась низка проблем, які потребують швидкого комплексного розв'язання, а саме:

- збитковість і низька ефективність функціонування ЖКГ;

- необгрунтований монополізм щодо надання комунальних послуг;

- невпорядкованість пільг і субсидій на послуги ЖКГ;

- недосконалість механізму визначення тарифів і цін, а також повноважень щодо їх визначення.

Основними пріоритетами реформування ЖКГ є:

- запровадження нової схеми договірних відносин у ЖКГ, переведення на конкурсну основу робіт щодо утримання, обслуговування та ремонту житла (капітального ремонту, ремонту інженерних споруд, ліфтів тощо);

- розробка та впровадження форм договорів і правил управління муніципальним житловим фондом, управління часткою в загальному майні житлового будинку, надання житлово-комунальних послуг, найму житла та ін.;

- удосконалення системи розрахунків і затвердження ставок і тарифів на житлові та комунальні послуги;

- визначення переліку регульованих цін, зміна яких може мати крайнє негативні соціальні наслідки для населення;

- створення системи моніторингу за станом ЖКГ.

У 2005 р. планується здійснити низку заходів, направлених на реалізацію зазначених пріоритетів і вирішення проблемних питань:

- впровадження договірних ринкових відносин між споживачами та виробниками послуг усіх форм власності;

- продовження передачі в комунальну власність відомчих об'єктів житлово-комунального господарства;

- подальша реорганізація управлінь житлово-комунального господарства в службу замовника, ЖЕКів - у ремонтно-експлуатаційні організації, стимулювання розвитку останніх на засадах приватної власності та акціонування комунальних підприємств із передачею контрольного пакету акцій територіальній громаді міста;

- вдосконалення процесу обліку споживання комунальних послуг (за рахунок подальшого оснащення житлової забудови індивідуальними лічильниками питної води, газу, електроенергії) та їх оплати (перехід до комп'ютеризованої системи розрахунків за послуги).

Внаслідок реалізації заходів очікується підвищення ефективності функціонування ЖКГ м. Києва, поліпшення якості наданих послуг, економія бюджетних коштів, оптимізації процесів акумуляції ресурсів для модернізації та реконструкції житлового фонду, збільшення колективної відповідальності мешканців, організованих як самостійні юридичні особи (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та власників садибної забудови) за експлуатацію житлового фонду і прибудинкових територій.

3.4.3.2. Житлове будівництво, забезпечення населення житлом, соціальне житло

Загальна площа житлового фонду в м. Києві в 2004 р. становитиме 63,2 млн. кв. м (очікувані дані), з них: 7899 житлових будинків комунальної власності районів міста (45,58 млн. кв. м); 930 житлових будинків жнтлово-будівельних кооперативів (8,35 млн. кв. м); 213 житлових будинків, які обслуговуються товариствами співвласників багатоквартирних будинків (2,63 млн. кв. м); 922 відомчих житлових будинків (3,31 млн. кв. м); 39 житлових будинків комунальної власності міста, що обслуговуються КП ЕРЖФ "Житлосервіс" (566 тис. кв. м); 69 житлових будинків (265,2 тис. кв. м), які обслуговуються КП "Спецжитлофонд". До житлового фонду міста входить 22142 житлових будинки приватного сектору загальною площею 2,15 млн. кв. м. За період з 1995 по 2004 рік площа житлового фонду міста збільшилась на 28%.

Житловий фонд м. Києва

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Житловий фонд (на кінець року), | 62567,5| 63160,1| 63763,1|
|тис. кв. м | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|із загального житлового фонду: | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|місцевих рад | 45575,4| 46473,4| 48948,0|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|підприємств та організацій | 3306,9| 2864,7| 854,8|
|(відомче житло) | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|ЖБК | 11539,7| 11655,1| 11771,7|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|приватного сектора | 2145,5| 2166,9| 2188,6|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|У тому числі ветхий житловий фонд,| 83,4| 82,5| 81,7|
|тис. кв. м | | | |
------------------------------------------------------------------

На будівництво житла щорічно спрямовується близько третини загального обсягу інвестицій в основний капітал, що свідчить про високу інвестиційну привабливість галузі.

У 2004 р. виконання робіт з реконструкції 49 житлових будинків дозволить ввести в експлуатацію 16 будинків загальною площею 43,2 тис. кв. м. Згідно з переліком будинків, які підлягають реконструкції, на цю мету передбачено залучити кошти інвесторів у сумі близько 59,4 млн. грн.

Реконструкція житлового фонду в м. Києві

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Обсяг асигнувань на реконструкцію | 48452,4| 70894,4| 70900,0|
|жилих будинків, всього, тис. грн. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Із загального обсягу асигнувань на| 9795,5| 23921,0| 24000,0|
|реконструкцію жилих будинків | | | |
|асигнування на реконструкцію | | | |
|гуртожитків, тис. грн. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Ввезення в експлуатацію житлової | | | |
|площі в будинках (після | | | |
|реконструкції) за рахунок усіх | | | |
|джерел фінансування | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|кількість об'єктів, од. | 7 | 16 | 17 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|житлова площа, тис. кв. м | 21,6| 43,2| 22,8|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|У тому числі введення в | | | |
|експлуатацію житлової площі | | | |
|гуртожитків за рахунок усіх джерел| | | |
|фінансування | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|кількість об'єктів, од. | 4 | 6 | 2 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|житлова площа, тис. кв. м | 16,9| 21,5| 5,7 |
------------------------------------------------------------------

Виконуючи заходи Програми реконструкції п'ятиповерхових будинків, збудованих у 60-х роках, у 2004 р. передбачено здійснити проектування та розпочати роботи з реконструкції п'ятиповерхівок.

Відповідно до нормативних показників Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель у містах і селищах України, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 31.12.1991 р. N 135, річна потреба в коштах на проведення капітального ремонту в м. Києві становить 350,0-400,0 млн. грн. У 2004 р. житлово-експлуатаційними організаціями міста заплановано здійснити ремонт покрівель на 560 об'єктах, ремонт фасадів на 632 об'єктах, у тому числі виконати роботи по герметизації стиків панелей - на 312 об'єктах.

Незважаючи на швидкі темпи розвитку, в житловому господарстві міста існує низка проблем, які потребують комплексного розв'язання, а саме:

- підвищення рівня житлової забезпеченості населення, особливо соціальне вразливих його верств (наявні обсяги будівництва житла не дозволяють істотно поліпшити ситуацію з забезпеченням населення житлом і скоротити кількість черговиків квартобліку, в тому числі пільгових категорій);

- удосконалення архітектурно-планувальної структури житлової забудови та комплексного розвитку мікрорайонів;

- прискорення модернізації фізично та морально застарілого житлового фонду, а також ремонту житлових будинків відповідно до нормативних показників (існуючі темпи капітального ремонту житла дозволяють реалізувати тільки першочергові завдання, що становить близько 34% від потреби).

З метою розв'язання перелічених проблем, у 2005 р. основними напрямами житлової політики будуть:

- активне залучення до будівництва житла інвестиційних ресурсів - коштів населення, юридичних осіб, кредитних ресурсів, у тому числі за рахунок розвитку іпотечного житлового кредитування;

- будівництво житла для соціально незахищених громадян, продовження реалізації програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян;

- зростання обсягів модернізації та реконструкції житлового фонду, розвиток житлового фонду, призначеного для відселення мешканців житлових будинків, які підлягають реконструкції. У 2005 р. планується виконання обсягів робіт із реконструкції на суму 70,9 млн. грн.;

- посилення заходів соціального захисту населення в сфері забезпечення житлом, поліпшення його якісних характеристик і благоустрою, зокрема, придбання та встановлення електроплит, газових плит, газових колонок;

- прискорення оснащення житлового фонду засобами енергозбереження;

- підвищення технічного стану комунального житлового фонду та рівня його утримання, вдосконалення архітектурно-планувальної структури забудови;

- збільшення в 2005 р. обсягів фінансування загальноміських заходів "Твій дім, твоє подвір'я" до 133,2 млн. грн., у тому числі на: капітальний ремонт житлового фонду - 45,5 млн. грн. (з нього комплексний ремонт житлових будинків - 5,7 млн. грн.), ремонт фасадів -16,8 млн. грн., покрівель - 26,1 млн. грн.

Реконструкція житлового фонду в м. Києві
(Графічне зображення не наводиться)

Від реалізації заходів у 2005 р. передбачається введення в експлуатацію 1100,0 тис. кв. м нового житла та 22,8 тис. кв. м загальної житлової площі внаслідок реконструкції житла, що дозволить збільшити житловий фонд міста до 63763,1 тис. кв. м.

Зростання обсягів будівництва соціального житла та переобладнання існуючих площ посилить соціальний захист вразливих категорій населення.

Внаслідок проведення капітального ремонту очікується підвищення якості та надійності житлового фонду і комунікаційних систем, а також зменшення втрат води та теплоенергії, що дозволить зекономити кошти для подальшої модернізації об'єктів і споруд міського господарства.

3.4.3.3. Комунальне господарство

Комунальне господарство м. Києва володіє розвинутою інженерною інфраструктурою, яка задовольняє потреби у водопостачанні та водовідведенні, тепло- та газопостачанні, освітленні, санітарній очистці. В комунальному господарстві зосереджено близько 6% основних виробничих засобів міста. На балансі комунальних підприємств знаходиться 4,0 тис. км водопровідних, 2,5 тис. км каналізаційних, 4,2 тис. км мереж зовнішнього освітлення.

Упродовж останніх років у Києві проводиться робота щодо підвищення рівня забезпечення відповідними послугами та їх якості, вживаються заходи, спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази комунального господарства, впровадження енергозберігаючих технологій.

Водночас, у комунальному господарстві міста накопичено багато проблем, що ставлять під загрозу можливість його подальшого сталого функціонування:

- не забезпечено сприятливих умов для реформування організаційно-економічного механізму галузі;

- відсутня економічно обґрунтована система визначення тарифів на послуги;

- низька платоспроможність, а також платіжна дисципліна населення і підприємств не дозволяють стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств комунального господарства та подолати їх збитковість, активізувати інноваційну діяльність, здійснити технічне переозброєння;

- значна зношеність основних засобів є причиною високої енерго- та матеріаломісткості комунальних послуг.

З метою розв'язання перелічених проблем, у 2005 р. основними напрямами політики Київської міськдержадміністрації в сфері комунального господарства міста будуть:

- запровадження нової економічної моделі функціонування комунального господарства міста, розширення застосування концесійних механізмів та нового порядку відносин між виробником і постачальником комунальних послуг, розповсюдження процедур конкурсного відбору виробників послуг;

- вжиття заходів щодо скорочення обсягів заборгованості перед підприємствами комунального господарства шляхом покращення дисципліни платежів, здійснення реструктуризації заборгованостей за оплату послуг, удосконалення цінової політики та діючих тарифів;

- активізація інноваційної діяльності в галузі. Передбачається подальше впроваджений енергозберігаючих проектів і ресурсозберігаючих технологій, у тому числі з залученням міжнародних ґрантів;

- технічне переозброєння галузі за рахунок будівництва нових і реконструкції діючих об'єктів комунального господарства, що сприятиме підвищенню надійності та безперервності роботи мереж і комплексів.

Водопровідно-каналізаційне господарство. На початок 2004 р. у м. Київ протяжність водопровідних мереж становила 4027,9 км, каналізаційних - 2503,3 км. З метою підвищення надійності роботи системи водопостачання і водовідведення та поліпшення рівня забезпечення населення питною водою, як очікується, в 2004 р. буде перекладено 14,0 км водопроводів і 1,5 км каналізацій, а також збільшено протяжність водопровідних мереж до 4047,0 км, каналізаційних - до 2519,3 км.

Незважаючи на позитивні зміни в сфері водопровідно-каналізаційного господарства міста невирішеною залишається низка проблем, основними з яких є:

- низькі темпи реконструкції, ремонту та модернізації водопровідних і каналізаційних мереж і споруд;

- недостатній рівень запровадження нових технологій водопідготовки та очищення стічних вод;

- недостатні обсяги впровадження засобів обліку споживання води;

- погіршення впродовж останніх років фінансового стану ВАТ ДАК "Київводоканал".

У 2005 р. основними заходами, спрямованими на поліпшення стану водопровідно-каналізаційного господарства міста будуть:

- продовження робіт зі спорудження нових і реконструкції існуючих каналізаційних комплексів, розвитку системи доочистки стічних вод, покращення умов експлуатації мереж, зокрема передбачено будівництво другої нитки головного міського каналізаційного колектора та Південно-західного каналізаційного колектора, реконструкція діючих каналізаційних колекторів (Виборзького, Сирецького, Ново-Дарницького (2 черга) та інших);

- розширення мережі водопровідних і каналізаційних магістралей у районах нового житлового будівництва та приватної забудови (прокладання каналізаційних мереж до об'єктів малоповерхової забудови масиву хутір Редьки, забудови с. Биківня тощо);

- підвищення якості питної води шляхом модернізації технологій і засобів її очищення та контролю, скорочення питомої ваги водоспоживання, не облікованого лічильниками;

- удосконалення процесу видалення органічного осадку і підвищення енергетичної ефективності Бортницької станції аерації;

- здійснення заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану ВАТ ДАК "Київводоканал" (налагодження процесу проведення розрахунків із енерготеплопостачальними організаціями, фінансове забезпечення боргів житлових організацій міста та ін.).

Зовнішнє освітлення. Програма розвитку зовнішнього освітлення міста Києва передбачає перехід в освітленні від ртутних до економічних і екологічно чистих натрієвих ламп, що дозволить зменшити споживання електроенергії без зниження рівня освітленості вулиць. Упродовж 1994-2003 рр. впроваджено 80,5 тис. енергозберігаючих ліхтарів, що дало змогу при збільшенні кількості світлоточок з 108,5 тис. одиниць до 130,0 тис. одиниць знизити встановлену потужність освітлювального обладнання з 27,1 МГВт до 24,8 МГВт. У 2004 р. очікується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення міста та прибудинкових територій на суму 13,3 млн. грн., за рахунок чого передбачається впровадити ще 6500 енергозберігаючих ліхтарів.

Відбувається модернізація систем управління та контролю за станом мереж зовнішнього освітлення з використанням передових досягнень науки і техніки, а саме: введення системи ТМ-323-С, яка передає сигнали контролю по силовим мережам 0,4 кВ, дозволило збільшити обсяг контрольованих мереж центральної частини міста до 92,0%; за рахунок введення цифрової радіометричної системи "Славутич" збільшено обсяг контрольованих мереж лівобережної частини міста до 44,9%; запровадження модернізованої телесистеми "Граніт-С" на районно-диспетчерському пункті N 3 дало змогу збільшити обсяг контрольованих зовнішніх мереж в Оболонському, Подільському та Шевченківському районах міста до 78,2%.

З метою подальшого розвитку мереж зовнішнього освітлення міста в 2005 р. передбачається реалізація таких першочергових заходів:

- подальше розширення обсягу контролю за мережами зовнішнього освітлення шляхом продовження робіт по впровадженню систем ТМ-323, "Граніт" і "Славутич;

- збільшення обсягів модернізації мереж зовнішнього освітлення м. Києва по програмі енергозберігаючих технологій а також проведення капітального ремонту діючих мереж, зокрема встановлення металевих опор, захищених від корозії методом металізації;

- оновлення парку спецтехніки.

Зелене господарство. В 2004 р. ліси та інші лісопокриті землі займали 43,2% території Києва або 34,2 тис. га, ще 6,8 тис. га зелених насаджень загального користування зосереджувалося в селитебній частині.

Упродовж 2004 року в м. Києві виконувались роботи по реконструкції та благоустрою парків "Перемога", "Партизанська Слава", парку Національного технічного університету України, розпочато роботи по реконструкції і благоустрою територій, прилеглих до парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія".

Розвиток зеленого господарства м. Києва в 2005 р. передбачає створення нових зелених насаджень у районах новобудов, подальше проведення ландшафтної реконструкції існуючих насаджень і парків міста, що сприятиме збереженню і покращанню архітектурно-ландшафтних параметрів, посилення біологічної стійкості та санітарно-гігієнічних функцій зелених насаджень, підвищення рекреаційної ємкості території міста.

Основними заходами, які здійснюватимуться в 2005 р., є:

- проведення інвентаризації земель зеленого господарства м. Києва та оформлення документів землекористування на земельні ділянки загального користування (парки, скверн, міські ліси тощо);

- проведення освітлення, прочищення, проріджування насаджень лісопаркових господарств;

- вирощування та догляд за декоративними деревами і кущами в розсадниках, вирощування насіння газонних трав нових сортів, розширення асортименту квіткових культур;

- збільшення обсягів застосування технології посадки крупномірних саджанців дерев і кущів із грудкою землі;

- поліпшення матеріально-технічної бази КО "Київзеленбуд" (придбання спеціалізованої техніки, реконструкція і будівництво об'єктів КО "Київзеленбуд").

Санітарна очистки міста. Обсяг утворення твердих побутових відходів (ТПВ), видаленням яких займаються передусім комунальне підприємство "Київспецтранс" та ще 15 підприємств різних форм власності, досягнув 2,3-2,4 млн. куб. м. До 80% зазначених відходів складаються на звалищах, розташованих на території Київської області, 20% - утилізується на сміттєспалювальному заводі.

Попри практично сформовану систему управління в сфері поводження з відходами, існує низка проблем, які потребують швидкого вирішення:

- неналагодженість процесів обліку відходів і моніторингу їх утворення, збирання та утилізації;

- недосконалість техніко-технологічної бази сфери поводження з промисловими й твердими побутовими відходами, недостатнє залучення до вирішення цих проблем науково-технічного потенціалу;

- фізична і моральна застарілість значної частини рухомого складу ВАТ "Київспецтранс" (автомобілів-сміттєвозів (середній вік експлуатації 6,2 роки), автомобілів-сміттєвозів для перевезення великогабаритних відходів (середній вік експлуатації - 7,6 роки), асенізаційних автомобілів (середній вік експлуатації - 11,2 роки), брак контейнерів для сміття;

- слабке усвідомлення населенням і суб'єктами господарювання важливості пріоритетного та повноцінного вирішення проблем відходів, орієнтація останніх на вузькі відомчі та комерційні інтереси.

Основними заходами, спрямованими на вирішення існуючих проблем, у 2005 р. будуть:

- оновлення автомобілів-сміттєвозів та іншої спеціальної техніки, придбання контейнерів для відходів;

- виконання робіт по рекультивації полігону будівельних відходів по вул. Червонопрапорній, частковій рекультивації I та II черги полігону N 5.

3.5. Соціальний розвиток

3.5.1. Демографічна ситуація та міграційна політика

Підвищення демографічної ефективності усіх сфер суспільного життя м. Києва є одним з головних пріоритетів політики міської влади. Чисельність наявного населення на кінець 2004 р. становитиме 2656,8 тис. осіб, що на 17,8 тис. осіб більше, ніж на початок року. Збільшення відбудеться за рахунок перевищення міграційного приросту населення (+22,7 тис. осіб) над його природним скороченням (-4,5 тис. осіб).

Протягом останніх років у місті вдалося уповільнити темпи природного скорочення населення. Позитивною є тенденція щодо підвищення рівня народжуваності. Так, в 2003 році кількість народжених склала 23,2 тис. осіб, у 2004 р. очікується на рівні 23,5 тис. осіб. Разом з тим, рівень смертності залишається досить високим.

Коефіцієнт демографічного навантаження працездатного населення особами похилого віку в м. Києві зріс.

Основні показники демографічного розвитку м. Києва,

тис. осіб

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Чисельність наявного населення на | 2621,7| 2639,0| 2656,8|
|початок року | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Природний приріст населення | -4,9| -4,7| -4,5|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|в тому числі: | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- чисельність народжених | 23,2| 23,5| 23,8|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- чисельність померлих | 28,1| 28,2| 28,3|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Коефіціент дитячої смертності, % | 9,0| 3,9| 8,8|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Міграційний приріст населення | 22,2| 22,5| 22,7|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|в тому числі: | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- чисельність прибулих | 52,1| 52,5| 53,7|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- чисельність вибулих | 29,9| 30,0| 31,0|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Чисельність наявного населеная на | 2639 | 2656,8| 2675,0|
|кінець року | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Середньорічна чисельність наявного| 2630,4| 2647,9| 2665,9|
|населення | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Чисельність постійного населення | 2597,7| 2608,1| 2618,5|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|в тому числі: | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- молодше працездатного віку | 372 | 373,0| 374,4|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- працездатного віку | 1727,1| 1734,4| 1741,3|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- старше працездатного віку | 498,6| 500,7| 502,8|
------------------------------------------------------------------

Основними проблемними питаннями у демографічній ситуації міста є: перевищення кількості померлих над кількістю народжених; зростання коефіцієнта демографічного навантаження на працюючих; зменшення середньої очікуваної тривалості життя; врегулювання питань щодо зростання міграційного приросту населення.

Для поліпшення демографічної ситуації в місті в 2005 р. передбачається реалізувати комплекс заходів, спрямованих на вирішення зазначених проблем.

З метою стимулювання народжуваності проводитиметься робота щодо:

- надання державної підтримки і соціальної допомоги сім'ям з дітьми. Зокрема, надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 1000 грн. окремим категоріям малозабезпечених сімей при народженні дитини у м. Києві; надання щомісячної додаткової допомоги одиноким матерям і малозабезпеченим багатодітним сім'ям та ін.;

- покращання репродуктивного здоров'я населення, передбачається пропаганда здорового способу життя, відновлення системи масової санітарно-гігієнічної освіти за умови підтримки засобами масової інформації та координації дій органів місцевої влади усіх рівнів, громадських об'єднань, релігійних й благодійних організацій;

- поліпшення якості та рівня медичного забезпечення материнства і дитинства, реалізовуватимуться заходи, спрямовані на поліпшення охорони здоров'я матері та дитини, матеріально-технічної бази акушерських та педіатричних заходів;

- забезпечення правових, економічних, культурних, соціальних умов для зміцнення сім'ї та стійкості шлюбу. В місті й надалі проводитиметься виховна робота серед молоді з питань налагодження ефективної системи підготовки до шлюбу та сімейного життя; формування у юнаків і дівчат поваги до членів своєї сім'ї та родини, готовності до взаємодопомоги; відчуття власної відповідальності за свою родину.

Для забезпечення зростання середньої тривалості життя здійснюватимуться заходи щодо:

- створення та підтримки безпечних умов праці, плануються заходи регіональної програми щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, вивільнення жінок з виробництва з важкими та шкідливими умовами праці тощо;

- мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на основі стабілізації соціопсихологічної ситуації, охорони та очищення навколишнього природного середовища, поліпшення харчового раціону, удосконалення діагностики, лікування та генетичного моніторингу всього населення Києва, передусім дітей;

- підвищення рівня медико-соціального обслуговування населення, особливо людей похилого вік, забезпечуватиметься повна імунізація дітей та підлітків; відновлення практики профілактичних оглядів населення; розширення лікувально-оздоровчих послуг людям похилого віку; створення комплексної педіатричної служби та системи соціального обслуговування осіб цієї категорії;

- профілактики зловживань наркотиками, алкоголем та захворювання на СНІД шляхом реалізації комплексу заходів "Формування здорового способу життя" в рамках міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на 2003-2011 роки.

З метою урегулювання міграційних переміщень у місті проводитиметься робота у напряму:

- зменшення у місті кількості небажаних мігрантів та шукачів притулку через удосконалення та технічне забезпечення системи обліку і контролю іммігрантів та біженців;

- вдосконалення процедур прийому, облаштування та адаптації біженців і шукачів притулку у відповідності з чинним законодавством України. Розроблятимуться рекомендації по роботі з уразливими категоріями біженців і шукачів притулку, їх соціальній реабілітації та адаптації в українське суспільство;

- вдосконалення роботи з етнічними громадами міста, зокрема шляхом надання фінансової допомоги біженцям і членам їх родин. За рахунок виконання у 2005 р. комплексу заходів, спрямованих на покращання демографічної ситуації в місті, очікується підвищення рівня народжуваності до 23,8 тис. осіб, зниження природного скорочення до 4,5 тис. осіб на рік, збільшення чисельності населення у працездатному віці до 1741,3 тис. осіб.

3.5.2. Зайнятість населення та ринок праці

Протягом останніх років особлива увага органів міської влади приділялась розвитку та підвищенню ефективності використання трудового потенціалу. У 2004 р. очікувана чисельність економічно активного населення у місті Києві складе 1409,1 тис. осіб, що на 7,4 тис. більше, порівняно з 2003 роком.

Трудові ресурси та економічно активне населення
м. Києва, тис. осіб
(Графічне зображення не наводиться)

Чисельність працівників віком від 15 до 70 років, зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, становитиме 1335,0 тис. осіб. Триває стабілізація зайнятості в промисловості, транспорті і зв'язку, будівництві. Зростають обсяги зайнятості в оптовій і роздрібній торгівлі, фінансовій діяльності, операціях з нерухомістю та державному управлінні.

Позитивні процеси, які відбуваються в соціально-економічному розвитку міста, сприяли поліпшенню ситуації на фіксованому ринку праці, для якого характерними є тенденції призупинення процесів вивільнення працівників із підприємств, установ та організацій міста, скорочення чисельності безробітних, зниження навантаження на 1 робоче місце.

Обсяги охоплення громадян, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості населення, активними заходами сприяння зайнятості населення у 2004 році очікується довести до 45,6 тис. осіб (з них 30,5 тис. - працевлаштувати). На фінансування зазначених заходів із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття буде спрямовано 48,6 млн. грн.

Створені у 2004 р. 30 тис. нових робочих місць сприятимуть поповненню загальноміському банку вакансій і зниженню рівня навантаження на 10 вільних робочіх місць, з 4 осіб у 2003 р. до 3 осіб у 2004 р. Рівень зареєстрованого безробіття на кінець 2004 р. складе 0,43%.

Економічно активне населення, трудові ресурси
та зайнятість населення, тис. осіб

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Всього економічно активного | 1402,0| 1409,1| 1409,1|
|населення | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Зайнято населення в усіх сферах | 1334,4| 1335,0| 1335,0|
|економічної діяльності у віці | | | |
|15-70 років | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Навантаження на 1 вільне робоче | 0,4| 0,3| 0,2|
|місце на зареєстрованому ринку | | | |
|праці на кінець року, осіб | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Трудові ресурси, всього | 1976,9| 1980,4| 1981,0|
------------------------------------------------------------------

До проблемних питань у сфері зайнятості, вирішення яких планується у 2005 р., можна віднести: професійно-кваліфікаційний дисбаланс на ринку праці; збереження вимушеної неповної зайнятості на підприємствах, організаціях і установах; складність у працевлаштуванні неконкурентоспроможних на ринку праці верств населення (інвалідів, молоді тощо).

В 2005 р. Київською міською державною адміністрацією планується реалізація комплексу заходів, спрямованих на вирішення проблем на ринку праці, а саме:

Підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян за рахунок:

- здійснення професійного навчання та перенавчання безробітних осіб з урахуванням потреб міста. Упродовж року передбачається підготувати 7,0 тис. осіб, на що з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України буде спрямовано 4,6 млн. грн,;

- запровадження нових форм роботи з підприємствами та організаціями міста з метою організації зайнятості безробітних. Зокрема, буде проводитись підготовка та перепідготовка спеціалістів з числа безробітних за замовленням роботодавців з подальшим працевлаштуванням; передбачається відновлення системи професійної підготовки кадрів безпосередньо на виробництві;

- сприяння працевлаштуванню молоді та неконкурентоспроможних громадян на заброньовані робочі місця, на дотаційні робочі місця та на вільні робочі місця із загальноміського банку вакансій;

- розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних, у тому числі через надання одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної справи, на що передбачено спрямувати з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 8,7 млн. грн.

Розширення сфери прикладання праці за допомогою:

- створення нових робочих місць. Передбачається ввести у дію 27,7 тис. місць, у тому числі за рахунок малого підприємництва - 88,8%. Основна частка нових робочих місць буде введена в дію в оптовій і роздрібній торгівлі (32,8%), обробній промисловості (15,2%), будівництві (14,1%) та у сфері операцій з нерухомістю (11,1%);

- розширення обсягів громадських робіт, до яких планується залучити близько 8,3 тис. безробітних.

Фінансування діяльності з удосконалення характеристик зайнятості складатиметься з коштів державного та міського бюджетів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, вітчизняних і зарубіжних інвесторів.

Реалізація заходів із забезпечення продуктивної зайнятості та підвищення ефективності функціонування трудового потенціалу м. Києва у 2005 р. дозволить:

- скоротити частку безробітних, незайнятих понад рік (з 10,0% у 2004 р. до 9% - в 2005 р.) та частку безробітної молоді;

- стабілізувати сферу зайнятості робочої сили;

- оптимізувати структуру зайнятості в напрямку зростання питомої ваги зайнятих у сфері послуг,

- збільшити на 16% попит на робочу силу.

3.5.3. Доходи, заробітна плата та соціальний захист населення

3.5.3.1. Грошові доходи населення та заробітна плата

За останні роки внаслідок досягнутої макроекономічної стабільності, підвищення продуктивності праці, збільшення мінімальних державних гарантій з оплати праці та соціального забезпечення, зменшення податкового навантаження на доходи громадян, індексації заробітної плати сформувалася позитивна тенденція неухильного підвищення номінальних та реальних доходів населення.

Рівень грошових доходів населення в м. Києві є найвищим серед регіонів України.

У 2004 р., за попередніми розрахунками, номінальні грошові доходи населення порівняно з 2003 р. зростуть на 16,5% та становитимуть 25120,0 млн. грн., що у розрахунку на 1 особу складає 9455 грн.

Динаміка грошових доходів населення
(млн. грн.)

                   2003  2004   2005
звіт очікуване прогноз

грошові доходи населення, 21566,8 25120,0 28970,0
всього

Обсяги, структура, основні складові балансу доходів і видатків населення свідчать, що основними джерелами формування доходів киян є заробітна плата, пенсії, соціальні допомоги, доходи від власності.

Питома вага в структурі балансу доходів населення заробітна плата займає 50,9%, частка соціальних допомог та інших поточних трансфертів становить 35,3%, доходів від власності - 5,0%.

У 2004 р. спостерігається зростання заробітної плати по всіх видах економічної діяльності, її середньомісячний розмір складе 951 грн.

З урахуванням перерахунку пенсій, що почав здійснюватись у вересні 2004 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.2004 N 1215 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" середньомісячний розмір пенсії у 2004 р. очікується нарівні 351,8 грн., що у 2 раза більше ніж у минулому році.

Поряд з позитивними тенденціями у сфері грошових доходів населення існують проблеми, насамперед значна диференціація доходів та отримання не легалізованих доходів.

Динаміка середньомісячної плати штатних працівників

         2003 р.      - 761,0 грн.
2004 р. очікуване - 951,0 грн.
2005 р. прогноз - 1189,0 грн.

Основними чинниками зростання рівня доходів населення у 2005 р. будуть:

- збільшення обсягів валового випуску продукції у галузях матеріального виробництва та наданих послуг, зростання продуктивності праці, підвищення трудової активності населення;

- скорочення сфери тіньової економіки та підвищення мотивації до зайнятості у офіційному секторі економіки;

- вдосконалення державних механізмів формування та перерозподілу доходів населення, в тому числі регулювання заробітної плати.

Основними напрямками і конкретними заходами, спрямованими на підвищення рівня номінальних та реальних доходів населення м. Києва, будуть:

- здійснення контролю за своєчасною й не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці, проведення моніторингу показників заробітної плати та нормування праці в галузях економіки міста;

- сприяння зростанню продуктивності праці та заробітної плати на підприємствах міста;

- прискорення погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях м. Києва, а також недопущення нової заборгованості;

- удосконалення механізму та розширення сфери дії колективно-договірного регулювання оплати праці залежно від результатів виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій.

Очікувані соціально-економічні результати.

Реалізація конкретних напрямів і заходів формування сукупних доходів населення, підвищення рівня заробітної плати на посилення соціального захисту найменш захищених верств дасть змогу досягнути у 2005 р.:

- зростання номінальних обсягів грошових доходів населення до 28970 млн. грн., або у розрахунку на душу населення 10830 грн.;

- зростання седньомісячної заробітної плати працівників в цілому по екноміці до рівня 1189 грн.;

- підвищення рівня пенсійного забезпечення до 3863 грн.

Показники рівня доходів населення м. Києва

------------------------------------------------------------------
| Показник |Одиниця| 2003 | 2004 | 2005 |
| |виміру | звіт |очікуване| прогноз|
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Наявні доходи населення: | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|номінальні | млн. | 21566,8| 25120,0| 2897,0|
| | грн. | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|реальний приріст у % до | % | 107,3| 107,5| 107,9|
|попереднього періоду | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Наявні доходи в розрахунку | грн. | 8199,0| 9455,0| 10830,0|
|на одну особу | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Фонда оплати праці | млн. | 7905,3| 9996,9| 12653,6|
|працівників, зайнятих | грн. | | | |
|економічної діяльністю | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Середньомісячна заробітна | грн. | 760,8| 951,0| 1188,8|
|плата працівників великих та| | | | |
|середніх підприємств | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|в тому числі: | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|у промисловості | грн. | 768,0| 955,4| 1188,5|
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|у сільскому господарстві | грн. | 634,1| 770,4| 936,0|
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|в оптовій та роздрібній | грн. | 852,3| 1064,5| 1329,6|
|торгівлі | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Середньомісячна заробітна | грн. | 363,0| 419,6| 485,1|
|плата працівників малих | | | | |
|підприємств | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Обсяги пенсійних виплат | млн. | 1215,3| 2063,5| 2270,0|
| | грн. | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Середній розмір пенсій | грн. | 177,6| 351,8| 386,3|
------------------------------------------------------------------

3.5.3.2. Соціальний захист населення

З метою забезпечення належних умов життя киян, міською владою здійснюються заходи щодо підтримки соціально вразливих верств населення, передбачені соціальними програмами.

У 2004 р. на обліку в органах соціального захисту населення перебувало близько 62 тис. осіб, які отримали соціальну допомогу на суму 32,8 млн. грн.

Внаслідок реалізації міської комплексної програми "Турбота" в 2004 р. різними видами соціальної допомоги буде охоплено понад 500 тис. осіб, для чого з міського бюджету заплановано виділити близько 143 млн. грн. (на 6,8% більше порівняно з 2003 р.). Адресна допомога надається окремим категоріям пенсіонерів, малозабезпечених громадян (інвалідам війни, членам сімей загиблих військовослужбовців та ін.), малозабезпеченим сім'ям при народженні дитини тощо.

У місті створена розгалужена інфраструктура соціального обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, інших соціально-незахищених категорій населення: діє 1 міський і 12 районних територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, де на обліку перебуває понад 52 тис. осіб.

Проводиться робота щодо організації життєдіяльності спеціалізованих житлових будинків для громадян похилого віку й інвалідів (по вул. Котельникова, 32/11 та по вул. Будищанській, 4). Важливою формою соціального захисту залишається надання соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам у домашніх умовах.

Основні показники розвитку соціальної допомога
у м. Києві

------------------------------------------------------------------
| Показники | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Загальна чисельність отримувачів | 59,7| 61,6| 66,0|
|державної допомоги, тис. чол. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|в тому числі: | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- малозабезпечені сім'ї, яким | 7,0| 10,6| 13,0|
|надається адресна та соціальна | | | |
|допомога, тис. сімей | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- отримувачі державної допомоги | 52,2| 50,2| 52,0|
|сім'ям з дітьми, тис. чол. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- одержувачі соціальної допомоги | 0,5| 0,8| 1,0|
|по догляду за інвалідами 1 та | | | |
|2 груп (псих. розл.), тис. чол. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Обсяги коштів на виплату державної| 29,4| 32,8| 38,0|
|допомога, млн. грн. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість підрозділів соціального | 85 | 87 | 90 |
|захисту населення на кінець року, | | | |
|од. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількісні сімей, які отримують | 82,1| 110,0| 95,0|
|житлові субсидії, тис. сімей | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Загальна сума отриманих субсидій, | 52,2| 68,6| 65,0|
|млн. грн. | | | |
------------------------------------------------------------------

Завершується робота по створенню Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Вагомою складовою соціальної підтримки населення міста залишається надання адресних житлових субсидій, якими в 2004 р. скористались 110 тис. сімей на загальну суму 68,6 млн. грн.

Водночас, у сфері соціального захисту населення, залишається не вирішеним ряд проблем:

низький рівень державних соціальних допомог;

недостатня адресність соціальних виплат;

нерозвинена, порівняно з потребами міста, інфраструктура соціального захисту, зокрема, інтернатних установ і погане їх матеріально-технічне оснащення.

Основними напрямами та заходами, спрямованими на посилення соціального захисту населення м. Києва, в 2005 р. будуть:

- розширення єдиної інформаційної бази даних отримувачів усіх видів соціальної допомоги, включаючи одноразові;

- розширення територіальної мережі закладів соціального захисту;

- забезпечення реалізації міської комплексної програми "Турбота".

У 2005 р. очікується збільшення на 12% (до 160,5 млн. грн.) фінансування міської комплексної програми "Турбота", а також зростання на 15% (до 38,0 млн. грн.) обсягів коштів на виплату державної допомоги.

Реалізація конкретних напрямів і заходів із соціального захисту населення дозволить посилити адресну спрямованість соціальних виплат, впорядкувати обсяги їх надання, зміцнити матеріально-технічну базу установ соціального захисту та, в кінцевому рахунку, підвищити рівень життя найменш захищених і соціально вразливих верств населення.

3.6. Гуманітарна сфера

3.6.1. Охорона здоров'я

Окремі деструктивні тенденції соціально-економічного розвитку м. Києва (в тому числі зниження життєвого рівня широких верств населення) негативно позначилися на показниках здоров'я жителів столиці і медико-демографічній ситуації загалом. Зростанню потреб у медичній допомозі сприяють також збільшення частки осіб похилого віку та ускладнення перебігу ряду захворювань (зокрема, спричинених вірусними інфекціями). В результаті підвищується розповсюдженість усіх форм активного туберкульозу та онкологічних патологій, збільшується первинна психічна захворюваність дорослого населення, загальна кількість наркологічних хворих, загальна і первинна захворюваність цукровим діабетом (у тому числі з ускладненнями) тощо.

Сфера охорони здоров'я м. Києва має розгалужену інфраструктуру та усталені напрями діяльності. Лікувально-профілактичні заклади (ЛПЗ) усіх форм власності надають медичну допомогу жителям столиці та приїжджим.

Основні напрями медичного обслуговування населення:

- первинна медико-санітарна допомога (в тому числі силами лікарів загальної практики/сімейної медицини);

- стаціонарна допомога хворим із гострими захворюваннями та загостренням хронічних захворювань, які потребують госпіталізації, інтенсивної терапії і цілодобового спостереження, а також при травмах, опіках, інфекційних захворюваннях;

- невідкладна та швидка медична допомога всім верствам населення при раптових станах і захворюваннях, які загрожують життю хворого;

- медичне обслуговування дітей, жінок у період вагітності та пологів;

- медична допомога пільговим категоріям населення (інвалідам та учасникам Великої Вітчизняної війни, ветеранам війни в Афганістані, ліквідаторам аварії на ЧАЕС тощо);

- медична допомога працюючим у шкідливих і небезпечних умовах;

- профілактика і лікування соціально небезпечних захворювань (онкологічних, цукрового діабету, туберкульозу, заразних шкірних, венеричних, СНІДу, психічних, алкоголізму, наркоманії).

Поряд з цим, впродовж останніх 10 років система охорони здоров'я м. Києва не отримує достатнього фінансування, величина оплати праці переважної більшості зайнятих у державних і комунальних закладах є надзвичайно низькою порівняно з відповідним показником не лише в недержавному секторі економіки, але й у промисловості. ЛПЗ нині розташовуються в будівлях, які експлуатуються порівняно тривалий час (з 720 будівель і споруд системи охорони здоров'я понад 40 років тому побудовані 17%, від 30 до 40 років - 19%, від 20 до 30 років - 27%, від 10 до 20 років - 34%, до 10 років - 3%). Технічний стан закладів охорони здоров'я не відповідає ряду вимог до організації лікувально-профілактичного процесу та вимогам, пов'язаним із виконанням містом столичних функцій, у незадовільному стані перебувають інженерні мережі ЛПЗ (водогінні, теплові, каналізаційні, електричні). Рівень зносу обладнання спеціалізованих допоміжних споруд ЛПЗ (котелень, пралень, насосних каналізаційних станцій, теплових пунктів, бойлерних, харчоблоків, центральних стерилізаційних і кисневих станцій тощо) коливається від 75 до 100%. Недостатність фінансування заважає своєчасному відновленню та заміні технічно і морально застарілого медичного обладнання (в тому числі того, яке забезпечує життєдіяльність ЛПЗ - обладнання клініко-діагностичних лабораторій, реанімаційних, стерилізаційних), сприяючи зростанню виробничого травматизму та професійної захворюваності медичних працівників. Подібна ситуація несе загрозу виникнення аварійних ситуацій і закриття деяких діючих ЛПЗ.

Основними проблемними питаннями у сфері охорони здоров'я залишаються: збереження та зміцнення здоров'я, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя населення; вдосконалення правових, економічних та управлінських механізмів реалізації конституційних прав громадян України на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування; забезпечення ефективного асортименту лікарських засобів і парафармацевтичної продукції в аптечних закладах; надання безоплатних медичних засобів і виробів медичного призначення пільговим категоріям населення (у відповідності з загальнодержавним реєстром і нормативами витрат по категоріях захворювань); ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів сфери охорони здоров'я; формування керованого ринку платних медичних послуг, сприяння відповідній діяльності закладів охорони здоров'я всіх форм власності, створення умов для задоволення потреб населення в медичних послугах; солідарна участь держави, роботодавців, територіальних громад, окремих юридичних і фізичних осіб у фінансуванні медичної допомоги населенню.

Основні завдання оптимізації організаційних засад надання медичної допомоги:

- вдосконалення управління системою охорони здоров'я та процесами надання медичної допомоги (з врахуванням цільових програм);

- коригування пріоритетних напрямів діяльності з охорони здоров'я населення на рівні районів міста з урахуванням потреб у медичних послугах;

- зміцнення первинної ланки охорони здоров'я та посилення провідної ролі загальної лікарської (сімейної) практики (доведено, що первинна медико-санітарна допомога може вирішити до 90% проблем медичного забезпечення населення, тоді як стаціонарного лікування потребують лише 10% хворих);

- реорганізація стаціонарної допомоги, підвищення ефективності стаціонарного лікування та використання ліжкового фонду;

- перерозподіл частини медичної допомоги зі стаціонарного до амбулаторного сектора;

- підвищення ефективності надання різнопрофільної медичної допомоги на догоспітальному етапі;

- розгортання в амбулаторно-поліклінічних закладах стаціонарозамінюючих форм медичної допомоги - денних стаціонарів і стаціонарів на дому, консультативно-діагностичних комплексів, центрів амбулаторної хірургії і медико-соціальної допомоги, відділень медико-соціальної реабілітації та терапії тощо;

- розвиток сестринської справи;

- впровадження сучасних технологій організації медичного обслуговування, лікування, реабілітації та профілактики (зокрема, спрямованих на зниження рівня та попередження передчасної смертності від серцево-судинних і нейро-судинних захворювань);

- підвищення рівня охоплення медичною допомогою хворих із патологіями ендокринної системи, серцево-судинними, нейро-судинними, інфекційними захворюваннями, СНІДом, покращення якості та ефективності їх лікування;

- створення належних умов зберігання донорської плазми, підвищення рівня забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові;

- вдосконалення організаційних та нормативно-правових механізмів забезпечення та контролю якості всіх видів медичної допомоги (незалежно від форми власності суб'єкта господарювання);

- розвиток системи інформаційного забезпечення суспільної діяльності з охорони здоров'я населення, в тому числі пропагування здорового способу життя.

Основні завдання збереження та зміцнення ресурсного потенціалу системи охорони здоров'я:

- суттєве нарощування обсягів фінансування практичної охорони здоров'я;

- подальший розвиток мережі ЛПЗ (за рахунок нового будівництва та реконструкції діючих споруд та інженерних мереж);

- відновлення та заміна технічно і морально застарілого медичного обладнання ЛПЗ;

- підвищення рівня соціального захисту медичних працівників.

Основні завдання підвищення рівня забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення:

- раціоналізація політики закупівель і одержання прибутку та практики дистрибуції КП "Фармація" і аптечних закладів;

- впровадження новітніх форм обслуговування населення в аптечних закладах;

- проведення тендерів з медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення і стаціонарів;

- розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері роздрібної та оптової торгівлі фармацевтичними товарами.

За рахунок реалізації програмних завдань і заходів у 2005 р. очікується збереження та зміцнення ресурсного потенціалу системи охорони здоров'я, оптимізація організаційних засад надання медичної допомоги в сторону посилення первинної медико-санітарної допомоги, на цій основі зміцнення здоров'я, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя населення столиці.

3.6.2. Освіта

Виконуючи комплекс важливих завдань з адаптації індивіду в суспільстві загалом і на ринку праці зокрема, сфера освіти покликана забезпечити процес його виховання, загальноосвітньої і професійної підготовки, всебічного фізичного та інтелектуального розвитку, формування світогляду.

Безперечними досягненнями в сфері освіти в Києві є:

- високий рівень охоплення дітей суспільним дошкільним вихованням (74% жителів міста відповідного віку проти 48% - по Україні в цілому);

- однозмінний режим навчання в усіх середніх загальноосвітніх закладах, який передбачається підтримувати і в 2004/05 та 2005/06 н.рр.;

- 100-відсоткове охоплення школярів вивченням іноземної мови з 1 класу (столиця України - єдине місто Європи з подібною практикою);

- забезпечення нормативної доступності законодавчо гарантованих безоплатних освітніх послуг;

- диверсифікована структура та достатньо розвинутий ринок послуг дошкільної, середньої, позашкільної і вищої освіти.

В 2003/04 н.р. мережа дошкільних закладів м. Києва налічувала 666 об'єктів (604 з них знаходилось, у комунальній власності), де виховувалось 673 тис. осіб. Стан здоров'я дітей, які мешкають у столиці, зумовлює потребу в збереженні 72 дошкільних закладів компенсуючого типу (в тому числі 29 - спеціальних і 43 - санаторних) та 56 комбінованих дошкільних закладів, де необхідну реабілітаційно-корекційну допомогу, яка дозволяє покращити стан здоров'я, повністю або частково відновити порушення в розумовому і фізичному розвитку, отримувало 10,8 тис. осіб. Продовжувалась передача відомчих дошкільних закладів до комунальної власності територіальних громад районів міста. Рівень забезпеченості об'єктів дошкільного виховання комп'ютерною технікою сягнув 26% (її мають 19% дошкільних закладів та 62% шкіл-дитсадків), музичними центрами - 37,4% (відповідна діяльність є частиною заходів з розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку у межах міської програми "Столична освіта. 2001-2005 рр.".

Мережа закладів загальної середньої освіти в 2003/04 н.р. охоплювала 529 об'єктів (у тому числі 99 шкіл-дитячих садків, 229 денних середніх загальноосвітніх шкіл I-III ступеня, 39 ліцеїв, 40 гімназій, 12 вечірніх/змінних шкіл), які відвідувало 290,4 тис. учнів. Повністю задовольняють потреби міста в наданні середньої освіти дітям з вадами психічного та фізичного розвитку, інвалідам, сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та тим, які потребують соціального захисту, 26 шкіл-інтернатів, спеціальна школа "Надія" і дитячий будинок "Малятко", учнівський контингент яких складав 6 тис. осіб.

У межах заходів з удосконалення інфраструктури середньої освіти на початок 2004/05 н. р. на базі 16 загальноосвітніх навчальних закладів сформовано 5 шкіл - дитячих садків, 1 навчально-виховний комплекс, 2 ліцеї, 2 гімназії, 6 спеціалізованих шкіл. Діяльність зі збереження та зміцнення матеріально-технічної бази середньої освіти, серед іншого, знайшла відображення у відкритті плавального басейну при загальноосвітній школі N 291 на вул. Тростянецькій, 19, загальноосвітньої школи з басейном у 7 м/р ж/м Осокорки (діл. 27, 28) Дарницького р-ну, прибудови до загальноосвітньої школи N 144 на просп. Червонозоряному, 6, у Солом'янському р-ні.

Кадровий потенціал загальноосвітніх навчальних закладів нараховував 23,4 тис. педагогічних працівників, освітній рівень яких залишався стабільно високим (87,2% мали вищу освіту, 6,8 - незакінчену вищу, 6,0 - середню спеціальну). За 2003-2004 рр. частка вчителів-пенсіонерів скоротилася з 17,9 до 16,6%, уповільнилася плинність педагогічних кадрів. Закріпленню в закладах освіти молодих вчителів сприяла реалізація розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про підтримку молодих спеціалістів-випускників вищих навчальних закладів 2003 р., які працюють в навчальних закладах міста" та їх атестація.

Інфраструктуру позашкільної освіти та виховання столиці в 2003/04 н. р. представляли 60 шкіл естетичного виховання, які відвідувало 18,6 тис. дітей, та 34 позашкільних закладів, творчі об'єднання яких налічували 60,3 тис. учасників (переважна їх більшість - 98,1% - навчалася за рахунок бюджету). Функціонувало також 20 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (у тому числі 9 - олімпійського резерву), де до занять з 35 видів спорту залучено 11,9 тис. дітей і підлітків. Подальшому розвитку позашкільної освіти та виховання в столиці сприяли введення в експлуатацію нового приміщення Центру позашкільної роботи Святошинського району (просп. Перемоги, 136), об'єднання клубу юних моряків "Шквал" і клубу "Десантник-спарта" в Центр військово-патріотичного та спортивного виховання молоді, створення дитячо-юнацького спортивного клубу з водних видів спорту "Бригантина" (2003 р.), відкриття Молодіжного туристичного клубу (вул. Булаховського, 8) (2004 р.).

У 31 професійно-технічному навчальному закладі (ПТНЗ) м. Києва наприкінці 2003 р. навчалося 19,3 тис. осіб, з яких 72% становили кияни. Підготовка кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів здійснювалась за 150 професіями (майже половина - інтегровані), 2 заклади готують фахівців робітничих професій (без надання повної загальної середньої освіти). ПТНЗ виконують важливі функції соціального захисту населення, надаючи освіту 8,5 тис. сиріт, дітей з неповних і багатодітних сімей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб з обмеженими можливостями. З 11,4 тис. кваліфікованих робітників, випущених з ПТНЗ у 2003 р., 82,2% працевлаштовано, решта вступила до вищих навчальних закладів або була призвана до армії.

Основні пріоритети функціонування сфери освіти та задоволення відповідних потреб населення:

- виконання законодавчих гарантій у галузі освіти;

- підвищення територіальної та економічної доступності послуг освіти і виховання;

- раннє залучення дітей дошкільного віку до суспільного виховання, створення передумов для всебічного фізичного і розумового розвитку, виявлення здібностей та адекватної професійної орієнтації дітей і підлітків;

- спрямованість на досягнення чинних норм і нормативів матеріально-технічного і кадрового забезпечення закладів освіти різних ланок.

Попри відмічені здобутки, основними проблемами в сфері освіти м. Києва залишаються:

- відсутність довгострокової стратегії формування інфраструктури дошкільного виховання, що визначає потреби столиці у відповідних об'єктах та їх територіальну організацію в розрізі районів, забезпечуючи регулювання і контрольованість процесу закриття та перепрофілізації дошкільних закладів;

- недостатність фінансування закладів освіти державної і комунальної форм власності (в тому числі незадовільний рівень оплати праці зайнятих), що ускладнює досягнення нормативів їх матеріально-технічного забезпечення (зокрема, комп'ютеризації, укомплектування навчальним приладдям і методичною літературою), спричиняє нестабільність штатів педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу;

- невизначеність перспектив розвитку професійно-технічної освіти (в тому числі підготовки і перепідготовки кваліфікованих робітників на виробництві) в межах системи ступеневої професійної освіти.

Основні завдання розвитку сфери освіти, вдосконалення організаційно-економічних механізмів ЇЇ функціонування та підвищення доступності відповідних послуг:

- реалізація міської програми "Столична освіта. 2001-2005 рр.";

- зміцнення та нарощування матеріально-технічної бази закладів освіти;

- подальша передача відомчих дошкільних закладів до комунальної власності територіальних громад районів міста;

- збереження та розвиток мережі компенсуючих і комбінованих дошкільних закладів, призначених для дітей з незадовільним станом здоров'я, порушеннями в розумовому і фізичному розвитку;

- вдосконалення територіальної організації мережі закладів запільної середньої освіти;

- продовження реорганізації закладів загальної середньої освіти у заклади нового типу (школи-дитичі садки, навчально-виховні комплекси, ліцеї, гімназії, спеціалізовані школи);

- розвиток і вдосконалення структури мережі закладів позашкільної освіти та виховання;

- нарощування обсягів залучення дітей і підлітків до позашкільного навчання, в тому числі занять спортом у ДЮСШ;

- збереження мережі державних закладів професійно-технічної освіти;

- збільшення обсягів професійної підготовки (в тому числі розширення переліку професій, за якими готують осіб з обмеженими можливостями в ПТНЗ);

- зміцнення кадрового забезпечення закладів системи освіти (насамперед загальноосвітніх навчальних закладів), стимулювання поліпшення освітнього рівня педагогічних працівників;

- сприяння підвищенню заробітної плати працівників освіти, посиленню їх соціального захисту (в тому числі в межах заходів із закріплення, матеріальної і моральної підтримки молодих спеціалістів у загальноосвітніх навчальних закладах).

За рахунок реалізації програмних завдань і заходів у 2005 р. очікується повне задоволення потреб населення у закладах дошкільної освіти, поліпшення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення ефективності процесу виховання, загальноосвітньої і професійної підготовки, відтворення та розвиток на цій основі освітнього й інтелектуального потенціалу міста.

3.6.3. Культура

Київ, як великий історичний, культурний і духовний центр України, Європи та світу, володіє надзвичайно цінною і різноманітною історико-культурною спадщиною та потужним культурно-мистецьким потенціалом. У місті розташовуються відомі музейні заклади з унікальними фондами і широкий спектр визначних пам'яток історії та культури.

Незважаючи на обмеженість фінансування закладів культури і мистецтв міського підпорядкування (в тому числі низький рівень оплати праці зайнятих), у 2003-2004 рр. їх мережа залишалася практично незмінною. Наприкінці розглянутого періоду в столиці діяло 142 масові бібліотеки з книжковим фондом на 11,5 млн. примірників та 28 клубних установ на 11,3 тис. місць, з яких, відповідно, 138 та 6 об'єктів перебувало в підпорядкуванні Київської міської і районних у м. Києві державних адміністрацій.

Висока туристсько-екскурсійна привабливість столиці тісно пов'язана з функціонуванням 29 музеїв з основними фондами на 2,5 млн. експонатів, 29 театрів на 73 тис. місць і 19 концертних організацій (у тому числі 22, 20 і 8 закладів міського підпорядкування). Скорочення кількості відвідувачів музеїв було спричинене тимчасовим закриттям музею історії м. Києва в зв'язку з його переведенням у приміщення по вул. Хрещатик, 2 (розпорядження Кабміну України від 11.08.2003 р. N 506-р).

Значний попит на послуги позашкільної освіти з вивчення музики і мистецтв призвів до великої завантаженості шкіл естетичного виховання (60 об'єктів у 2004 р., з яких 57 перебувало в міському підпорядкуванні), загостривши потребу в розширенні мережі відповідних об'єктів.

Основними проблемами в сфері освіти залишаються: недостатність фінансового забезпечення закладів культури і мистецтв міського підпорядкування, неврегульованість організаційно-економічних механізмів підтримки суспільно значущої культурно-мистецької діяльності та самодіяльної творчості на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях уповільнюють модернізацію матеріально-технічної бази сфери культури і мистецтв (у тому числі впровадження сучасних інформаційних технологій) та реалізацію цікавих і конкурентоспроможних творчих проектів. Низький рівень доходів широких верств населення звужує платоспроможний попит на відповідні послуги, негативно впливаючи на насиченість і якість культурно-мистецького життя столиці, фінансову стабільність та перспективи розвитку галузі загалом. Недосконалість нормативно-правової бази діяльності з охорони історико-культурної спадщини ускладнює, зокрема, визначення та відродження зон історичної забудови Києва.

Основні пріоритети розвитку сфери культури і мистецтв:

- збереження історичної, архітектурної та культурної спадщини українського народу (в тому числі національних меншин);

- забезпечення змістовного та різноманітного культурно-мистецького життя Києва у відповідності з кращими стандартами і традиціями столиць провідних держав світу;

- виконання законодавчих гарантій у галузі доступу населення до надбань історико-культурної спадщини, підвищення рівня задоволення його потреб у послугах культури, мистецтв і відпочинку;

- сприяння всебічному інтелектуальному та творчому розвитку всіх вікових категорій населення, залучення його до культурно-мистецької діяльності та самодіяльної творчості.

Основні завдання розвитку сфери культури і мистецтв:

- завершення реалізації комплексної програми "Столична культура і мистецтво на 2003-2005 рр." (у тому числі зниження завантаженості шкіл естетичного виховання, нарощування обсягів охоплення дітей і молоді позашкільною музичною та мистецькою освітою), оцінка її результатів;

- виконання цільових програм "Розвиток бібліотечної справи в м. Києві на 2002-2006 рр." (зокрема, розробка проекту будівництва нового приміщення міської публічної бібліотеки ім. Л. Українки) та "Автоматизація інформаційно-бібліотечної системи публічних бібліотек м. Києва";

- реалізація цільової програми "Розвиток музейної справи в м. Києві на 2001-2005 рр.", у межах якої передбачається проведення робіт з відкриття другої черги Українського центру культури "Музей Івана Гончара", облаштування східної експозиції музею ім. Богдана і Варвари Ханенків, реставрації будівель музеїв М.С. Грушевського та російського мистецтва;

- подальше реформування кіно- та відеообслуговування населення, в тому числі виконання цільової програми "Поліпшення кінообслуговування населення м. Києва на 2001-2005 рр.";

- розвиток інфраструктури галузі, а саме: продовження робіт по будівництву Київського державного театру ляльок на вул. Грушевського, 1-а, реконструкції споруд на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) під "Театр на Подолі", проектуванні драматичного театру на Троєщині, початок робіт по будівництву цирку в Лівобережній частині міста та прибудови до театру драми і комедії;

- подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв міського підпорядкування, в тому числі централізоване доукомплектування та модернізація їх обладнання;

- вдосконалення нормативної бази та пожвавлення пам'яткоохоронної діяльності (зокрема, в галузі збереження та відродження історичної забудови столиці), подальша паспортизація пам'яток історії, культури, архітектури і монументального мистецтва;

- проведення реставраційно-ремонтних робіт на об'єктах історико-культурної та архітектурної спадщини, серед яких пам'ятники Князю Володимиру та Г.Сковороді, меморіальний будинок Петра I, дзвіниця Михайлівського Золотоверхого монастиря тощо;

- організація та проведення культурно-мистецьких і громадсько-творчих заходів та релігійних свят;

- сприяння діяльності національних творчих спілок і їх місцевих осередків, а також культурних осередків національних меншин;

- надання державного замовлення на реалізацію театрально-музичних проектів (постановку вистав і концертних програм), підтримка аматорської творчості та творчої молоді;

- зміцнення кадрового потенціалу сфери культури і мистецтв;

- розвиток міжнародного співробітництва в сфері культури і мистецтв.

За рахунок виконання комплексу заходів у 2005 р. очікується формування комфортного і гармонійного культурного середовища міста, підтримка спадкоємності кращих міських традицій, введення в культурний обіг високих зразків світової й української культури, збереження та творчий розвиток національних цінностей культурної спадщини.

Основні показники розвитку сфери культури і мистецтв
м. Києва

------------------------------------------------------------------
| Показники | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване|прогноз |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість масових бібліотек, од. | 143 | 142 | 146 |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Книжковий фонд бібліотек, |10860,8| 11463,2| 11627,8|
|тис. примірників | | | |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість шкіл естетичного | 60 | 60 | 60 |
|виховання, од. | | | |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість учнів у школах | 18,6| 18,9| 19,6|
|естетичного виховання, тис. осіб | | | |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість музеїв (включаючи | 29 | 29 | 29 |
|філії), од. | | | |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Музейний фонд, тис. од. | 2542,2| 2549,7| 2557,5|
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість відвідувачів музеїв, | 3280,5| 3055,5| 3057,6|
|тис. осіб | | | |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість клубних установ, од. | 28 | 28 | 28 |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість місць у клубних | 11,3| 11,3| 10,6|
|установах, тис. од. | | | |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість театрів, од. | 30 | 29 | 30 |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість місць у театрах, тис. од. | 7,3| 7,3| 7,3|
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість глядачів у театрах, | 892,8| 897,0| 903,0|
|тис. осіб | | | |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість постійно діючих | 35 | 35 | 35 |
|кінотеатрів, од. | | | |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість місць у постійно діючих | 13,7| 13,7| 13,7|
|кінотеатрах, тис. од. | | | |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість відвідувань кіносеансів, | 1690,1| 1810,8| 1829,0|
|тис. од. | | | |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість концертних організацій, од.| 19 | 19 | 19 |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість парків культури і | 7 | 7 | 8 |
|відпочинку, од. | | | |
------------------------------------------------------------------

3.6.4. Туризм і рекреація

Туристичний комплекс м. Києва відзначається динамічним розвитком, що забезпечує зростання економічних результатів його функціонування. На початок 2004 р. ліцензії на господарську діяльність з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійної діяльності отримало 1121 туристичне підприємство (згідно Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" ( 1282-15 ), всі суб'єкти господарювання відповідного профілю повинні переоформити в установленому порядку ліцензії на провадження туроператорської і турагентської діяльності).

Як очікується, в 2004 р. кількість діючих у м. Києві туристичних фірм становитиме 750 одиниць. Туристичні фірми міста обслуговують більше третини іноземних туристів, які відвідують Україну, та майже дві третини туристів, що виїжджають за кордон. Щорічно збільшуються обсяги внутрішнього туризму.

Основні показники розвитку туризму і рекреації

                  2003  2004   2005
звіт очікуване прогноз
Кількість туристів, охоплених
внутрішнім туризмом, тис. осіб 305,2 350,7 403,4
Кількість туристів, які
виїжджали за кордон, тис.осіб 248,4 254,3 306,2
Кількість обслуговуваних
туристів, тис. осіб 746,9 440,9 559,4
Кількість туристичних фірм, од. 1121 837 990

З метою стимулювання туристичної діяльності розроблено та затверджено Програму розвитку туризму в м. Києві до 2010 року, якою передбачено ряд заходів щодо створення конкурентноспроможного на світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення в активному і повноцінному відпочинку, та забезпечення на цій основі комплексного розвитку міста при збереженні екологічної рівноваги і раціональному використанні культурної та природної спадщини. Економічна ефективність Програми спрямована на збільшення надходжень до бюджету від туристичної діяльності, зростання обсягів кредитних і інвестиційних ресурсів, залучених у туристичну галузь. Соціальна ефективність Програми направлена на покращення зайнятості населення м. Києва шляхом збільшення кількості робочих місць (щорічний середній приріст робочих місць за рахунок туризму дорівнюватиме 8,7%), а також підготовки фахівців відповідної кваліфікації та спеціалізації. Якщо в 2002 р. в туристичній галузі було зайнято близько 15 тис. осіб, а з урахуванням інших галузей (транспорт, торгівля, зв'язок тощо) і тимчасово працюючих протягом активного туристичного сезону - 75,7 тис., то в 2004 р. ці показники становитимуть відповідно 16,3 і 82,3 тис. осіб.

Затверджено Порядок проведення екскурсійної діяльності у м. Києві та Порядок надання туристичних послуг у м. Києві, що дозволить впорядкувати туристичну й екскурсійну діяльність у столиці, сприятиме підвищенню якості та конкурентоспроможності туристичних послуг на міжнародному ринку.

В 2004 р. проведено ряд заходів (відкриті чемпіонати м. Києва з техніки велосипедного, гірського, водного туризму, першість дитячого громадського туристського клубу "Робінзон" з техніки пішохідного туризму (крос-похід), Третю Київську міжнародну виставку-ярмарок "Київ - древня та сучасна столиця України", XI спеціалізований традиційний київський туристичний салон дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку "Канікули, Весна - Літо 2004" та ін.), покликаних розвивати інтерес населення, стимулювати розвиток в'їзного і внутрішнього туризму. З метою рекламування та реалізації туристичного продукту м. Києва взято участь у міжнародних туристичних виставках-ярмарках.

Водночас ефективному використанню конкурентних переваг м. Києва, обумовлених його багатою історико-культурною спадщиною та столичним статусом, заважає низка невирішених проблем, а саме:

- невідповідність потужності та якісних характеристик туристичної та рекреаційної інфраструктури, включаючи готельне господарство, міжнародним нормам і стандартам;

- надмірна бюрократизація процесу затвердження проектів розбудови об'єктів готельного та санаторно-курортного господарства, дозвілля і розваг;

- низький рівень маркетингових досліджень у сфері туристично-екскурсійної та санаторно-курортної діяльності, слабкість інформаційно-рекламного забезпечення на внутрішньому і, особливо, зовнішньому ринках;

- недосконалість територіальної організації туристично-екскурсійних маршрутів та інформаційної інфраструктури, недостатній кваліфікаційний рівень екскурсоводів.

Основними пріоритетами розвитку туризму та рекреації в 2005 році:

- підвищення якості та розширення обсягів послуг туризму та рекреації;

- створення матеріально-технічного, кадрового та інформаційного ресурсу, необхідного для ствердження на міжнародному ринку туристичних і рекреаційних послуг;

- поліпшення інвестиційного клімату в галузі туризму та рекреації.

З метою створення умов для прискореного розвитку галузі необхідне виконання таких основних завдань:

- розширення та вдосконалення інфраструктури туризму та рекреації. Планується: створити міські туристично-інформаційні центри та розширити мережу екскурсійно-інформаційних пунктів; впровадити нові туристичні маршрути та тематичні екскурсійні програми; відкрити пункт прокату туристичного спорядження й інвентарю; завершити роботу по створенню Генеральної схеми комплексного розвитку туристичної інфраструктури в Києві на період до 2010 р.;

- удосконалення системи обслуговування на туристичних маршрутах, зокрема: облаштування інформаційними знаками місць безкоштовного автомобільного тимчасового паркування біля екскурсійних об'єктів; встановлення вказівників знаходження основних туристсько-екскурсійних об'єктів; створення у структурі ГУМВС України в м. Києві спеціального підрозділу (туристичну муніципальну міліцію), який має забезпечувати безпеку туристів і здійснювати контроль за проведенням екскурсій особами, які не мають на це відповідного дозволу, а також за поселенням туристів, у тому числі ділових, у приватних квартирах без відповідного дозволу; створення міського екскурсійно-методичного центру; розроблення нової редакції Програми забезпечення безпеки туристів та екскурсантів у м. Києві та підготовка Концепції екскурсійної діяльності в м. Києві;

- проведення рекламної роботи щодо просування туристичного продукту на внутрішньому і світових ринках туристичної індустрії, а саме: видання рекламно-довідкової літератури (туристично-екскурсійних довідників, рекламних проспектів, листівок і буклетів), в тому числі іноземними мовами; проведення рекламно-інформаційних заходів за кордоном для укріплення туристичного іміджу міста; участь у міжнародних виставках, салонах, форумах і біржах; заснування в м. Києві спеціалізованого інформаційно-рекламного туристичного агентства; підтримка туристичного сервера м. Києва в мережі Інтернет; висвітлення в ЗМІ роботи туристичних організацій;

- забезпечення сприятливих умов для інвесторів з метою залучення інвестицій у туризм і рекреацію. Програмою передбачено: внести відповідні пропозиції про доповнення і зміни до діючого законодавства з питань туризму та оподаткування; ввести пільгове оподаткування земельних ділянок, на яких розташовані підприємства туристично-рекреаційного комплексу, що сприятиме розвитку його матеріальної бази, зменшенню вартості послуг і підвищенню конкурентоспроможності;

- стимулювання розвитку внутрішнього туризму. В цьому напрямку передбачається: створити міський клуб туристів, міську бібліотеку туристичної літератури, міську школу туризму для підготовки громадських кадрів (керівників походів, тренерів, інструкторів, суддів туристських змагань); забезпечити організацію та проведення туристично-спортивних заходів, щорічних традиційних святкувань і виставок;

- розвиток рекреаційних зон. Передбачено: облаштувати та розвивати інфраструктуру паркової зони та зон дозвілля, розвивати індустрію розваг на базі зон відпочинку, розширити мережу спортивних парків на базі великих спортивних комплексів.

У 2005 р. виконання заходів Програми дозволить розширити мережу туристично-рекреаційної інфраструктури, поліпшити її кількісні та якісні характеристики. За прогнозними оцінками, очікується збільшення чисельності іноземних туристів до 281,4 тис. осіб, туристів, які виїжджали за кордон, - до 305,2 тис., що, відповідно, на 21 і 20% більше порівняно з попереднім роком. На 700 номерів планується розширити місткість готелів міста як шляхом реконструкції діючих, так і відкриття 4 нових готелів. Прогнозне зростання доходів від вітчизняного та іноземного туризму в 2005 р. становитиме відповідно 60 і 30%.

Основні показники розвитку туризму і рекреації
у м. Києві

------------------------------------------------------------------
| Показник |Одиниця| 2003 | 2004 | 2005 |
| |виміру | звіт |очікуване| прогноз|
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість туристичних фірм | од. | 1121 | 837 | 990 |
|----------------------------| |--------+---------+--------|
|у тому числі діючих | | 784 | 750 | 850 |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість обслугованих | тис. | 746,8| 440,9| 559,4|
|туристів | чол. | | | |
|----------------------------| |--------+---------+--------|
|у тому числі іноземних | | 193,2| 232,6| 281,4|
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Крім того, іноземних | тис. | 7,4| 8,9| 10,7|
|туристів, обслугованих без | чол. | | | |
|поселення в закладах | | | | |
|розміщення | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість туристів, які | тис. | 248,4| 254,3| 305,2|
|виїжджали за кордон | чол. | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Крім того, туристів, які | тис. | 24,2| 25,3| 30,4|
|виїжджали за кордон, | чол. | | | |
|обслугованих без поселення в| | | | |
|закладах розміщення | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість туристів, | тис. | 305,2| 350,7| 403,4|
|охоплених внутрішнім | чол. | | | |
|туризмом | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість екскурсантів | тис. | 134,1| 208,3| 278 |
| | чол. | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Доходи від вітчизняного | тис. |230296,0| 368473,6|589557,7|
|туризму | грн. | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Доходи від іноземного | тис. |159762,6| 207691,4|269998,8|
|туризму | грн. | | | |
------------------------------------------------------------------

3.6.5. Фізичне виховання та спорт

Місто Київ є провідним центром спортивного життя країни. Завдяки зусиллям міської влади впродовж останніх років вдалося зберегти та розширити мережу спортивних споруд і об'єктів. Як очікується, на кінець 2004 р. тут функціонуватиме 30 стадіонів, 45 плавальних басейнів, 616 спортивних зали, 5 споруд зі штучним льодом, 1330 спортивних майданчиків. Працює 74 дитячо-юнацьких спортивних школи, 3 школи вищої спортивної майстерності, один ліцей спортивного профілю, вище училище фізичної культури і спорту, в яких займається спортом понад 32,8 тис. осіб. Кількість населення, охоплена всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, збільшиться порівняно з 2003 р. на 1,2 тис. осіб.

У м. Києві щорічно проводиться близько 500 змагань міського, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Значну увагу приділяється підготовці спортивного резерву до складу збірних команд України з різних видів спорту та олімпійської збірної України.

Здійснюється робота щодо передачі об'єктів соціальної сфери спортивного призначення до комунальної власності територіальної громади міста, продовжується створення на базі спортивних спорудах тренажерних залів, реабілітаційно-відновлювальних центрів, консультативних пунктів.

Проте фізична культура і спорт поки ще не стали необхідною рисою життя населення столиці.

Галузь потребує вирішення багатьох проблем, найважливішими з яких є:

- незадовільна якість багатьох спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні житлових органів;

- припинення діяльності спортивних об'єктів (особливо басейнів і стадіонів) окремих підприємств і організацій, що пов'язано з неможливістю їх подальшого утримання через високі витрати на комунальні потреби;

- недостатність уваги до фізичного виховання в дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, зокрема, недотримання вимог щодо введення третього уроку фізкультури на тиждень у ЗОШ, відсутність у багатьох недержавних ВНЗ навчального процесу з предмета "Фізична культура";

- брак сучасних спортивних споруд, які б відповідали міжнародним стандартам;

- невисока пропускна спроможність спортивних споруд з окремих видів фізичної культури і спорту;

- відсутність матеріально-технічної бази та відповідного обладнання для роботи з інвалідами.

Пріоритети в сфері фізичної культури і спорту визначаються Законом України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ); Указом Президента України "Про додаткові заходи щодо державної підтримки розвитку фізичної культури і спорту в Україні" ( 998/2002 ), міською Цільовою комплексною програмою "Фізичне виховання - здоров'я нації" ( 963/98 ), Державною програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 року ( 1409-97) (підпрограма "Фізична культура і спорт у м. Києві"), іншими національними та міськими програмами. Основними з них є:

- зміцнення матеріально-технічної бази фізкультури і спорту;

- підтримка дитячих і юнацьких спортивних шкіл;

- пропаганда здорового та активного способу життя;

- сприяння у досягненні високих спортивних результатів столичними спортсменами.

Відповідно до пріоритетів, найважливішими завданнями роботи міської влади в сфері фізичної культури і спорту на 2005 р. є:

- створення фінансових, економічних і морально-етичних умов, які б забезпечили зростання галузі як невід'ємної складової частини забезпечення здоров'я нації;

- проведення реконструкції діючих і будівництво нових об'єктів фізичної культури і спорту, зокрема: будівництво критої льодової арени на вул. Мельникова, 46; реконструкція легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності на пр. П.Тичини, 18-А; реконструкція та будівництво спортивного комплексу в парку культури та відпочинку "Партизанська слава" на вул. Тростянецькій, 60; виконання проектних робіт по спорудженню Київської міської спортивної та реабілітаційно-оздоровчої бази дефлімпійської та параолімпійської підготовки (фізкультурно-оздоровчий комплекс, плавальний басейн, футбольне поле, 2 спортивно-ігрових майданчики); спортивного комплексу для ігрових видів спорту;

- продовження роботи щодо передачі спортивних споруд, які належать підприємствам, організаціям, установам та знаходяться в занедбаному стані і не можуть на належному рівні утримуватися, до комунальної власності міста;

- створення умов для занять фізичною культурою і спортом людям з обмеженими фізичними можливостями, створення в усіх районах міста центрів із фізичної реабілітації і спорту інвалідів;

- проведення оздоровчих і спортивно-масових заходів (дитячих спартакіад, легкоатлетичних змагань серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, змагань з інвалідного спорту, спортивних заходів, присвячених визначним датам тощо), розширення мережі роботи оздоровчих груп в зонах масового відпочинку, створення в усіх районах міста центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх";

- участь у створенні необхідних умов для якісної підготовки спортсменів і їх успішного виступу на чемпіонатах Європи, світу, Олімпійських і Параолімпійських іграх;

- вирішення питання щодо надання на пільгових умовах спортивних споруд для занять вихованців ДЮСШ, СДЮШОР, спортсменів-інвалідів і деяких інших соціально вразливих категорій громадян, що дозволить зменшити розмір оплати за такі заняття та розширити чисельність осіб, які відвідують спортивні секції на безоплатній основі;

- забезпечення ліцензування підприємницької діяльності в галузі фізичної культури і спорту;

- перегляд механізму формування контрольних показників місцевих бюджетів з урахуванням сучасних вимог розвитку інфраструктури фізичної культури і спорту, збільшення обсягів фінансування спортивних шкіл.

У результаті виконання запланованих заходів очікується подальше розширення мережі спортивних майданчиків і спортивних об'єктів. За рахунок розширення мережі та активізації пропаганди здорового способу життя прогнозується зростання до 158,5 тис. населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, до 33,2 тис. збільшиться кількість дітей, що займаються в дитячих спортивних школах.

Основні показники розвитку фізичної культури
і спорту в м. Києві

------------------------------------------------------------------
| Показник |Одиниця| 2003 | 2004 | 2005 |
| |виміру | звіт |очікуване| прогноз|
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Стадіони |одиниць| 30| 30| 31|
|----------------------------| |--------+---------+--------|
|Спортивні майданчики | | 1313| 1330| 1340|
|----------------------------| |--------+---------+--------|
|Плавальні басейни | | 45| 45| 46|
|----------------------------| |--------+---------+--------|
|Стрілецькі тири | | 210| 210| 211|
|----------------------------| |--------+---------+--------|
|Спортивні зали | | 587| 616| 618|
|----------------------------| |--------+---------+--------|
|Споруди зі штучним льодом | | 5| 5| 5|
|----------------------------| |--------+---------+--------|
|Приміщення для проведення | | 778| 780| 785|
|фізкультурно-оздоровчої | | | | |
|роботи | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість населення, | тис. | 156304| 157500| 158500|
|охоплена всіма видами | осіб | | | |
|фізкультурно-оздоровчої | | | | |
|роботи | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Дитячо-юнацькі спортивні |одиниць| 74| 74| 74|
|школи | | | | |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість дітей, що | тис. | 32344| 32850| 33200|
|займаються в ДЮСШ, СДЮШОР, | осіб | | | |
|ШВСМ | | | | |
|----------------------------| |--------+---------+--------|
|Кількість фахівців із | | 4704| 4710| 4720|
|фізичного виховання | | | | |
------------------------------------------------------------------

3.7. Споживчий ринок

3.7.1. Ринок товарів і послуг, торгова мережа

На споживчому ринку продовжуються процеси активної розбудови інфраструктури галузі, підвищується якість торговельного обслуговування населення. Загальний обсяг роздрібного товарообороту у 2004 р. складе 10,5 млрд. грн. і збільшився у порівнянні з попереднім роком на 30%.

За рахунок впровадження сучасних технічних засобів і технологій відбуваються якісні зміни в роботі підприємств торгівлі, громадського харчування та побуту: розвиваються передові форми організації торгівлі, зокрема мережею структури, оптово-роздрібні центри, створюються приватні підприємства громадського харчування та сервісні центри з надання населенню широкого спектру побутових послуг тощо.

Обсяг роздрібного товарообігу в розрахунку
на 1 мешканця, грн.
(Графічне зображення не наводиться)

Споживчий ринок міста являє собою розвинуту мережу підприємств торгівлі, яка постійно розширюється, так, протягом 2004 р. введено в експлуатацію 177 сучасних підприємств роздрібної торгівлі та 308 закладів ресторанного господарства на 15,2 тис. посадкових місць.

Роздрібний товарообіг міста цілеспрямовано орієнтується на продукцію вітчизняного товаровиробника, збільшується реалізація продовольчих товарів місцевих підприємств харчової та переробної промисловості, частка непродовольчих товарів у загальному роздрібному товарообігу зросте до 58,6%.

Основні показники розвитку торгівлі та
ресторанного господарства

------------------------------------------------------------------
| Показники | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість магазинів | 4313 | 4490 | 4625 |
|(стаціонарних), од. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Загальна площа торгових приміщень,| 846,7| 865,1| 874,3|
|тис. кв. м | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість підприємств ресторанного| 2370 | 2678 | 2692 |
|господарства, од. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість місць в об'єктах | 137,9| 153,1| 154,9|
|ресторанного господарства, тис. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Роздрібний товарообіг, всього | 7961,9| 10510,0| 13453,0|
|(у цінах відповідних років), | | | |
|млн. грн. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Темпи росту товарообігу (в | 125,9| 130 | 118 |
|порівнянні з попереднім роком), % | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Питома вага продажу непродовольчих| 56,0| 58,6| 60,0|
|товарів у загальному обсязі | | | |
|роздрібного товарообігу, % | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Питома вага продажу товарів | | | |
|вітчизняного виробництва, %: | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- продовольчих товарів | 85,1| 86,0| 87,0|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- непродовольчих товарів | 38,2| 39,7| 41,0|
------------------------------------------------------------------

Основними проблемами в розвитку споживчого ринку є:

- недостатній рівень забезпечення окремих мікрорайонів міста об'єктами стаціонарної роздрібної торгівлі, які здатні забезпечити високий рівень торговельних послуг і традиційними магазинами самообслуговування (універмагами, універсамами тощо);

- низькі темпи впровадження передових технологій щодо підвищення рівня торговельного обслуговування населення;

- відсутність гарантованих високих стандартів якості товарів і безпеки споживання.

У 2005 р. споживчий ринок буде розвиватись шляхом підвищення його насиченості за рахунок зростання обсягів власного та вітчизняного виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг при одночасному збільшенні купівельної спроможності всіх верств населення, а також поліпшення торговельного обслуговування та громадського харчування населення. У зв'язку з цим передбачаються наступні заходи:

- забезпечити необхідними товарами підприємства торгівлі, які здійснюють обслуговування інвалідів та ветеранів війни, хворих на цукровий діабет, дітей раннього віку;

- надання пріоритетного розвитку ринку послуг підприємств стаціонарної роздрібної торгівлі;

- забезпечити заготівлю та закладку плодоовочевої продукції на довгострокове зберігання підприємствам, які здійснюють обслуговування торговельної мережі міста, пільгових категорій населення, лікувальних і учбових закладів;

- надавати допомогу торговельним організаціям і підприємствам харчової та переробної промисловості в отриманні пільгових сезонних кредитів для закупівлі зерна, плодоовочевої продукції тощо.

У результаті реалізації вищезазначених заходів у 2005 р. передбачається отримати такі результати:

- збільшення на 18% обсягу роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, доведення його до 13,4 млрд. грн.;

- забезпечення зростання питомої ваги продажу непродовольчих товарів у загальному обсязі товарообороту до 60,0%;

- розширення пропозиції товарів вітчизняного виробництва та забезпечення зростання їх питомої ваги у загальному обсязі товарообороту: продовольчих - до 87%, непродовольчих - до 41%;

- посилення контролю за дотриманням прав споживачів і за дотриманням виробниками заявлених показників безпеки та якості товарів.

Послідовно розширювалась і сфера побутового обслуговування населення, яка забезпечувала потреби жителів міста в різноманітних побутових послугах. Кількість підприємств побутового обслуговування в 2004 р. налічуватиме 30 тис. одиниць. Поступово збільшується мережа ательє з індивідуального пошиття одягу, трикотажних виробів, створюються сучасні сервісні центри з обслуговування складної побутової техніки, ремонту та виготовленню ювелірних виробів, комп'ютерної техніки, пунктів прокату відеокасет, сучасних фотосалонів.

Розвиток сфери побутового обслуговування
населення м. Києва

------------------------------------------------------------------
| Показники | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Обсяг наданих побутових послуг, | 260,0| 280,5| 290,0|
|млн. грн. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Реалізовано побутових послуг на | 99,0| 107,0| 108,5|
|одну особу населення, грн. | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість підприємств побутового | 2765 | 3010 | 3080 |
|обслуговування, одиниць | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|у тому числі по основних видах: | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- ремонт та індивідуальне пошиття | 634 | 662 | 667 |
|взуття | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- ремонт та індивідуальне пошиття | 194 | 221 | 230 |
|швейних, трикотажних, хутряних і | | | |
|шкіряних виробів, головних уборів | | | |
|та виробів текстильної галантереї | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- ремонт побутових машин і | 197 | 223 | 225 |
|приладів, ремонт і виготовлення | | | |
|металовиробів | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- ремонт і виготовлення меблів | 19 | 26 | 30 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- хімічна чистка і фарбування | 44 | 52 | 55 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- послуги пралень | 48 | 57 | 60 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- ремонт і будівництво житла на | 5 | 10 | 13 |
|замовлення населення | | | |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- послуги лазень та душів | 5 | 8 | 8 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- послуги перукарень | 768 | 822 | 825 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- послуги фотосалонів | 167 | 171 | 174 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- послуги пунктів прокату | 25 | 31 | 32 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість працюючих, осіб | 15681 | 18680 | 19380 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість новоствореннх робочих | 350 | 379 | 435 |
|місць, одиниць | | | |
------------------------------------------------------------------

Основними заходами щодо прискорення розвитку сфери побутового обслуговування будуть:

- створення підприємств європейського рівня, які забезпечували б високий рівень, комплексність обслуговування та сервісні умови для споживача;

- сприяння організації та розвитку видів послуг, особливо соціально важливих, попит на які не задовольняється, наближення їх до місць проживання та роботи населення;

- організація належного рівня підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

- розширення системи пільгового обслуговування соціально незахищених категорій громадян;

- організація та проведення конкурсів професійної майстерності серед фахівців сфери побутового обслуговування;

- впорядкування територіальної організації та розширення мережі об'єктів побуту на території міста, особливо у житлових масивах Позняки, Осокорки та Новобіличі.

Від реалізації заходів у 2005 р. очікується розширення мережі об'єктів побутового обслуговування (особливо підприємств по ремонту та будівництву житла на замовлення населення, ательє по ремонту і виготовленню меблів), що сприятиме створенню здорової конкуренції, поліпшенню якості обслуговування, стримуватиме зростання цін на послуги, дасть можливість задовольнити потреби в послугах представників різних прошарків населення.

3.7.3. Розвиток системи державних закупівель

Діяльність системи державних закупівель м. Києва регулюється загальнодержавними нормативними актами, а також розпорядженнями Київської міської державної адміністрації "Про організаційні заходи щодо функціонування системи закупівель товарів, робіт і послуг на території м. Києва за рахунок коштів місцевих бюджетів" від 21.04.2004 р. N 655, "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів зовнішнього запозичення м. Києва" від 14.08.2003 р. N 1500.

Прозорість використання, державних коштів забезпечується міською владою через публікацію оголошень про здійснення закупівель в інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель", надсилання запрошень учасникам торгів, розміщення інформації з питань державних закупівель у мережі Інтернет.

Загальна сума державних коштів, визначених місцевими бюджетами для закупівлі товарів, робіт і послуг у 2004 р. становить 1905171,8 тис. грн. Серед них на кошти місцевих бюджетів припадає 99,5%, Державного бюджету України - 0,3, інші державні кошти - 0,2%.

Існуюча система державних закупівель у м. Києві функціонує в рамках чинного загальнодержавного законодавства, однак потребує вдосконалення і переходу на якісно новий рівень з урахуванням сучасних тенденцій у розвитку великих міст столичного рівня.

Програмними заходами щодо вдосконалення та розвитку системи державних закупівель м. Києва в 2005 р. є:

- створення системи моніторингу та поширення інформації з різноманітних питань державних закупівель - на міському рівні;

- створення комп'ютеризованої системи планування та управління державними закупівлями з метою реалізації вищезазначеного нормативного акта та ефективного витрачання коштів місцевих бюджетів;

- аналіз кошторисних пропозицій щодо переліку процедур;

- підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та проведення торгів (тендерів на здійснення державних закупівель);

- проведення нарад-семінарів з питань дотримання вимог законодавства України щодо проведення процедур закупівель.

Внаслідок впровадження програмних заходів у 2005 р. очікується вдосконалення системи державних закупівель на основі сучасних інформаційних технологій. Комп'ютеризація системи планування та управління державними закупівлями дозволить забезпечити взаємодію численних територіально розосереджених державних бюджетоотримувачів і необмеженої кількості товаровиробників та вирішити наступні завдання:

формування плану закупівель товарів, робіт і послуг на поточний фінансовий рік;

забезпечення вибору постачальників по кожному виду закуповуваного товару тільки на конкурсній основі;

ведення реєстрів закупівель;

аналіз плану закупівель на всіх рівнях управління;

аналіз номенклатури та цінових параметрів закупівель.

Реалізація вказаних заходів у цілому сприятиме створенню конкурентного середовища при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, забезпеченню прозорості процедур закупівель та досягненню оптимального і раціонального використання державних коштів.

3.8. Реальний сектор економіки

3.8.1. Структурні зміни

Місто Київ є одним із найбільш потужних регіонів України. Як очікується, в 2004 р. валова додана вартість у Києві перевищить 46,5 млрд. грн. (у фактичних цінах), що на 8,0% більше порівняно з попереднім роком. Частка міста у загальному обсязі випуску продукції України складає понад 14%, ВДВ - 17%. Така розбіжність пояснюється особливістю виробництва, спеціалізацією на видах діяльності сфери послуг.

Структура економіки м. Києва принципово відрізняється від інших регіонів України, що пояснюється його столичним статусом з особливими, притаманними йому функціями. Останні роки активно розвиваються: обробна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, торгівля, готелі та ресторани, фінансова діяльність, операції з нерухомістю, державне управління. Найбільшою за питомою вагою залишається торгівля - 27,7%. Питома вага промисловості становила в 2003 р. 12,2%, транспорту і зв'язку - 15,5, операцій з нерухомістю, здавання під найм і послуги юридичним особам - 14,8, фінансова діяльність - 7,1, державне управління - 5,7, освіта - 3,8, охорона здоров'я - 2,5%.

На 1 січня 2004 р. із загальної кількості об'єктів державного реєстру 3486 об'єктів були державними (2,2%), 2745 - комунальними (1,7%), 41937 - приватними (26,4%), 105660 (66,4%) - колективними, 5294 (3,3%) - власності міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав. Із загальної кількості об'єктів комунальної власності 48 становили підприємства обробної промисловості, 16 - текстильної промисловості та пошиття одягу, 716 - підприємства й організації освіти, 192 - торгівлі і громадського харчування, 243 - управління, 257 - охорони здоров'я, фізичної культури та соціального забезпечення.

Розподіл об'єктів державного реєстру за
формами власності, на 1 січня 2004 р.

        Колективна         - 67%
Міжнародних організацій та
юридичних осіб інших держав - 3%
Державна - 2%
Комунальна - 2%
Приватна - 26%

Стратегічною метаю трансформації господарського комплексу міста є перетворення його на центр високотехнологічних виробництв, постіндустріальних послуг, сервісний центр і центр міжнародних зв'язків, що буде досягнуто в результаті дії відповідних механізмів, найважливішими з яких виступають бюджетно-фінансова, інвестиційна й інноваційна політика, механізми формування конкурентного середовища та підтримки внутрішніх виробників товарів і послуг.

У зв'язку з тим, що структурна демонополізація економіки в основному завершена, вже у найближчій перспективі пріоритетного значення набудуть більш складні механізми демонополізації міської економіки, до яких слід віднести:

- зменшення або й зняття бар'єрів, які заважають вступу суб'єктам господарювання на існуючі ринки;

- заохочення вступу на монопольні ринки нових агентів економічної діяльності;

- захист інтересів підприємців і споживачів від неправомірних обмежень конкуренції та впливу тіньового сектора економіки;

- ліцензування діяльності природних монополій на власних і суміжних ринках; обмеження діяльності органів виконавчої влади на внутрішньому ринку міста;

- удосконалення управління майном підприємств, які залишаються у власності міста та є важливими для здійснення ним своїх функцій.

Для реалізації зазначених напрямів застосовуватиметься диференційований галузевий підхід, формуватимуться виключні умови для діяльності ринків, які забезпечують суспільні інтереси, а також мають потужний експортний та інноваційний потенціали. Заплановано використання конкурсних засад у залученні підприємств приватного бізнесу для здійснення послуг автомобільного транспорту, обслуговування та експлуатації житлового фонду, технічної інвентаризації, вивозу та утилізації сміття, доставки пенсій, збору комунальних платежів.

Структурні зрушення в економіці міста вимагають застосування механізму підтримки міського виробника, який на сучасному етапі достатньо розроблений і застосовується Київською міською державною адміністрацією. Пріоритет надається підтримці підприємств, які перебувають у комунальній власності або передані до сфери управління міської влади. Форми підтримки досить різноманітні, найважливішими з них є:

- розміщення на конкурсних засадах місцевого замовлення на виробництво товарів і послуг для задоволення потреб міста, яке фінансуватиметься за рахунок коштів бюджету;

- сприяння в отриманні пільгових кредитів, а також надання фінансової допомоги за рахунок міського бюджету;

- надання пільг у межах компетенції Київради, реструктуризація заборгованості перед містом, зокрема щодо місцевих податків і зборів, оплати послуг комунального господарства тощо;

- посилення застосування кооперації та комбінування між підприємствами міста. Пошук партнерів для підприємств міста, які виробляють високоліквідну продукцію із задоволення кінцевого попиту через застосування кооперативних зв'язків з київськими підприємствами;

- залучення іноземних партнерів до київських підприємств з метою створення спільних підприємств і просування київських виробників на міжнародні ринки.

- реклама продукції міських виробників, у тому числі шляхом участі у виставках-ярмарках у Києві, інших містах та державах, рекламі у засобах масової інформації, зовнішній рекламі.

Внаслідок реалізації стратегічної цілі очікується формування конкурентноздатної економіки інноваційного типу, що на етапі до 2005 р. означає сучасну модернізацію, спрямовану на запровадження гнучких технологій із високою часткою програмно-інформаційних елементів. Для м. Києва - це новий якісний рівень, де визначальними стають такі критерії, як технологічна незалежність, забезпечена генерацією передових науково-технічних ідей та експортом результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; рівень використання науково-технічних досягнень як партнерів так і суперників; можливість переключення з одних інформаційних технологій на інші.

3.8.2. Паливно-енергетичний комплекс.

Енергозабезпечення та енергозбереження

Одним із визначальних критеріїв для оцінки економічної потужності міста є його енергетичний потенціал, який забезпечує подальший розвиток міського господарства та посилює його енергетичну безпеку.

Головні завдання ПЕК - це своєчасне, повне та безперебійне забезпечення якісним паливом, електричною і тепловою енергією матеріальне виробництво, невиробничу сферу, населення та комунально-побутових споживачів.

Енергетичний потенціал м. Києва складають 3 ТЕЦ з установленою електричною потужністю 1360 МВт і тепловою 2042 Гкал/год, 556 котелень сумарною тепловою потужністю 10044,6 Гкал/год, у тому числі 122 котельні потужністю до 3 Гкал/год, понад 2900 км теплових мереж у двотрубному обчисленні, з яких 7,5 відсотків перебувають у ветхому і аварійному стані, 2675 центральних теплових пунктів та бойлерних, з яких близько 30 відсотків перебуває у зношеному стані.

Київські ТЕЦ, районні котельні і промислово-виробничі котельні повністю забезпечують споживачів міста в електроенергії та на 92% - у централізованій теплоенергії.

Основним видом палива для ТЕЦ і котелень є природний газ, частка якого складає 95-98%, решта приходиться на вугілля та топковий мазут. Питомі витрати палива ТЕЦ на відпуск електроенергії становлять в середньому 229-242 г у.п/кВт-г, на відпущену з колекторів теплоенергію - 142-144 кг у.п./Гкал при відповідних середньоукраїнських показниках 352-372 гу.п/кВт.г і 167-171 кг у.п/Гкал. Устаткування ТЕЦ загалом відповідає екологічним вимогам і нормативам.

Споживання палива, тис.т у.п.

          2002  2003   2004   2005

4674,0 5091,5 5092,0 5280,0

Виробництво теплоенергії на ТЕЦ продовжує зростати так, як воно є значно ефективнішим ніж виробництво котельнями. В минулому році котельні забезпечували понад 10 млн. Гкал річного теплоспоживання, що становило 50,3% від загальної потреби міста, а у 2004 р. цей показник зменшиться до 49,5%.

Негативним фактором в теплопостачанні міста є те, що теплозабезпечення ряду підприємств, населення та соціальної сфери здійснюється дрібними неефективними котельнями, в яких експлуатується фізично та морально зношене обладнання, що обумовлює значні перевитрати палива, забруднення довкілля та призводить до зниження надійності та якості теплопостачання, Таких котелень у місті близько 130 одиниць, у тому числі 97 одиниць на балансі АЕК "Київенерго".

Незважаючи на збільшення обсягів виробництва та відпуску теплової енергії споживачам, залишається ряд факторів, що негативно впливають на розвиток теплоенергетики та якісне енергозабезпечення споживачів міста. Одним з таких факторів є стан теплових мереж. Низька надійність та незадовільна теплоізоляція теплотрас створює великі втрати теплоенергії в мережах, які із року в рік зростають. В 2003 р. втрати склали 2715,3 тис. Гкал, або 427 тис. тонн умовного палива, що становлять 15,6% від виробництва теплоенергії. Сумарні втрати теплоенергії, враховуючи розподільчі тепломережі, перевищують 20%.

Негативний вплив на розвиток теплоенергетики та енергозабезпечення споживачів міста створює повільне впровадження енергозберігаючих технологій і устаткування в паливно-енергетичному комплексі, на промислових підприємствах та в комунально-побутових організаціях, а також невиведені з ринку енергоємні низькорентабельні виробництва. Внаслідок чого в міському господарському комплексі неефективно використовуються паливно-енергетичні ресурси.

Проблемними питаннями у сфері енергозабезпечення та енергозбереження залишаються:

- зростання фізично зношених і морально застарілих основних фондів;

- недостатній рівень впровадження освоєних і нових енергозберігаючих технологій і устаткування;

- низький рівень оснащення приладами обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів, особливо теплової енергії;

- обмеженість впровадження новітніх технологій і обладнання на підприємствах житлово-комунального господарства міста;

- недостатнє фінансове забезпечення науково-технічних розробок щодо поліпшення енергозабезпечення та енергозбереження;

- заборгованість за спожиті енергоносії.

Електро- та теплопостачання

У 2004 р. очікується зростання виробництва електроенергії на 5,1% в основному за рахунок підприємств промисловості, будівництва та комунально-побутових споживачів і населення. Порівняно з 2003 р. зменшаться втрати електроенергії в мережах загального користування до 2,4%.

Зросте число годин використання середньорічної встановленої електричної потужності ТЕЦ до 6670 годин проти 6344 год. у 2003 р, що дасть можливість повністю забезпечити споживачів міста електричною енергією.

У 2005 р. в порівнянні з 2004 р. зростання споживання електроенергії міським господарським комплексом і населенням складе 5,2%, відповідно збільшиться її виробництво майже на 3,0%. Витрати електроенергії на освітлення та інші потреби населення у 2005 р. в порівнянні з 2004 р. зростуть на 2,4% і в загальних витратах по місту складуть 11,6%.

У 2004 р. очікується зменшення виробництва і споживання теплової енергії на 2,8% за рахунок більш ефективного використання теплоенергії у промисловості та у комунально-побутовій сфері. Зменшаться втрати теплоенергії в магістральних тепломережах проти минулого року на 9%, а також витрати на опалення та гаряче водопостачання в бюджетній сфері міста.

За рахунок підвищення ефективності роботи електроенергетичної галузі, впровадження енергозберігаючих технологій відбудеться уповільнення росту втрат електроенергії в мережах загального користування. Приріст їх проти рівня 2004 р. складе 4,3%. В той же час втрати електроенергії в мережах загального користування ще завеликі і складуть 11,7%.

У 2005 р. прогнозується збільшення теплозабезпечення міста до 2,4%.

Споживання електро- та теплоенергії

            2002   2003  2004  2005

Електроенергія 7307,6 7827,5 8225 8655
Теплоенергія 20366,4 21559,6 20950 21450

Продовжиться започаткована у 2002 р. тенденція скорочення втрат теплоенергії в магістральних тепломережах, у 2005 р. вони зменшаться на 7,2%.

Для забезпечення у 2005 р. попиту в теплоенергії для міського господарського комплексу і населення, її відпуск джерелами теплопостачання збільшиться на 2,4%. У загальному відпуску теплоенергії частка ТЕЦ складе 51,1%, котелень - 48,7%, решта 03% - теплоутилізаційні та інші установки. В подальшому питома вага відпуску теплоенергії ТЕЦ буде збільшуватись, а котельнями - зменшуватись.

Газопостачання

Продовжуватиметься робота по якісному та надійному газопостачанню господарського комплексу та населення міста. Загальний обсяг реалізації та транспортування газу, у тому числі і відпуск природного газу населенню на протязі останніх років залишаються стабільними. Такий прогноз і на 2005 р.

Передбачається подальше підвищення рівня оснащення споживачів приладами обліку природного газу шляхом впровадження побутових квартирних та побудинкових лічильників газу, яких буде встановлено в 2005 р. 2,0 тис.шт., а загальна їх кількість досягне 55 тис. штук. Прогнозується встановлення дублюючих вузлів обліку витрачання природного газу на ГРС ДП "Укртрансгаз", заміна на промислових підприємствах міста застарілих приладів обліку газу на більш досконалі, а також введення в дію 7,5 км газових мереж та виконання капітального ремонту газопроводів і споруд на них на суму 810 тис. грн.

Енергозбереження та енергозабезпечення

Для підвищеная ефективності роботи енергетичних підприємств міста Києві продовжується реалізація проектів Комплексної програми енергозбереження: Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" та "Реабілітація та розширення теплопостачання м. Києва "

Протягом 2004 р. з реалізації проекту Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" передбачається встановлення систем обліку теплової енергії у 80 будівлях, модернізація та встановлення модульних індивідуальних теплопунктів у 320 будівлях, виконання робіт по ущільненню вікон та дверей у 300 будівлях, встановлення рефлекторів радіаторів у 400 будівлях, та біля 1000 змішувачів води в лікарнях.

Продовжиться виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку витрачання та регулювання споживання теплової енергії і води ( 947-95 ). Очікується оснащення будинковими приладами обліку, в тому числі: теплолічильниками опалення - близько 2600 шт., теплолічильниками гарячого водопостачання - понад 2400 шт., лічильниками холодного водопостачання - 880 штук.

У 2005 р. намічається виконання робіт по завершенню проекту "Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва", а саме: встановлення модульних індивідуальних теплових пунктів у 180 будівлях, оснащення лікарень 2000 шт. змішувачів води та завершення розробки проектно-кошторисної документації на виконання робіт з відновлення припливної вентиляції в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва.

Для забезпечення виробництва та відпуску теплоенергії на опалення, гаряче водопостачання та виробничі потреби споживачам міста в необхідних обсягах, продовжиться реалізація проекту "Реабілітація та розширення теплопостачання м. Києва", який передбачає виконання робіт по завершенню будівництва районної котельні "Позняки", модернізації та розширенні станцій теплопостачання СТ-1 та СТ-2, ТЕЦ-6, реабілітації теплових мереж ТЕЦ-5, завершенню будівництва підстанції "Центр".

В 2004 р. на реалізацію даного проекту передбачається освоїти 283,4 млн.грн., у тому числі за рахунок власних коштів 61,1 млн. грн., за рахунок Світового банку - 212 млн. грн., коштів міського бюджету - 1,2 млн. грн., із цільового фонду теплолічильників - 8,8 млн. грн.

Виконання намічених робіт спрямовано на подальший ефективний розвиток теплоенергетики міста та задоволення потреб господарського комплексу і населення міста в енергетичних ресурсах.

У 2005 р. передбачається зростання попиту електричної і теплової енергії споживачами міста за рахунок здійснення ряду заходів по забезпеченню виробництва та надійного енергопостачання.

Згідно реалізації проекту "Реабілітація та розширення теплопостачання м. Києва" передбачається:

- прокладання ділянок теплових мереж з використанням передньо ізольованих труб;

- добудова енергоблока N З ТЕЦ-6;

- реконструкція та децентралізація ЦТП;

- реконструкція, придбання та встановлення лічильників теплової енергії;

- будівництво ПС 110 кВ "Європейська";

- будівництво підстанцій та ліній електропередач;

- виконання робіт на кабельних та теплових мережах за програмою Світового банку.

Намічена ліквідація 5 нерентабельних вугільних котелень з будівництвом окремо розташованих газових котелень.

З метою вдосконалення та подальшого розвитку системи теплопостачання столиці на засадах кращих міжнародних стандартів її організації передбачається на протязі 2005 р. розробка Схеми теплопостачання м. Києва.

У 2005 р. реалізовуватиметься програма розвитку зовнішнього освітлення міста, яка передбачає повний перехід в освітленні від ртутних ламп до економічних та екологічно чистих натрієвих ламп, що дасть змогу зменшити потреби в електроенергії без зниження рівня освітленості вулиць. Передбачається виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць і прибудинкових територій на суму 133 млн. грн. та впровадження 6500 високоефективних енергозберігаючих ліхтарів.

Виконання заходів у сфері енергозабезпечення та енергозбереження знайде відображення в:

- забезпеченні споживачів міста теплоенергією від централізованих систем теплопостачання до 93%;

- забезпеченні рівня газифікації житлового фонду понад 98%;

- стабілізації економічного становища та швидкому оновленні основних фондів підприємств теплоенергетики, підвищенні надійності систем тепло- і електропостачання та ефективності використання паливно-енергетичннх ресурсів, запровадженні економічних стимулів енергозбереження;

- реалізації конкурентоспроможних вітчизняних науково-технічних розробок у галузі енергозберігаючих технологій і обладнання;

- поліпшенні якості послуг, що надаються підприємствами теплоенергетики населенню та іншим споживачам;

- будівництві, реконструкції та техпереозброєнні об'єктів комунальної власності, переданих до управління АЕК "Київенерго", технологічне обладнання яких знаходиться в незадовільному стані;

- розширенні обсягів довгострокового інвестування;

- поліпшенні екологічної ситуації.

3.8.3. Промислова політика

Робота промислового сектору економіки міста спрямована на створення конкурентоспроможного промислового комплексу, здатного в умовах широкої регіональної та міжрегіональної інтеграції за рахунок впровадження інноваційної моделі розв'язувати основні завдання соціально-економічного розвитку міста.

Аналіз роботи промисловості м. Києва свідчить про збереження та посилення позитивних зрушень, досягнутих за останні шість років.

У 2004 р. очікується подальше зростання виробництва промислової продукції на 17,0% у порівнянні з 2003 р.

Обсяг реалізованої промислової продукції зросте до 14,1 млрд. грн. У структурі реалізованої продукції до 15,5% збільшиться частка експортованої продукції (у 2003 р. її питома вага становила 12,9%).

Відбувається скорочення рівня бартерних операцій.

Реалізація інноваційної моделі розвитку промислового комплексу міста шляхом впровадження інновацій у виробництво й ефективного використання наукового потенціалу обумовить зростання в 2004 р. частки реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції до 10,6% (в 2003 р. - 9,0%) та високотехнологічної продукції, сертифікованої за стандартами ISO, - до 28,9% (2003 р. - 26,8%).

Динаміка обсягів виробництва продукції промисловості
в м. Києві за видами економічної діяльності,
в порівняних цінах, %

------------------------------------------------------------------
| Галузь (вид економічної діяльності) | 2003 | 2004 |2005 |
| | звіт |очікуване|прогноз|
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Вся промисловість | 114,5 | 117,0 | 108,0 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Добувна промисловість | 73,5 | 81,6 | |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Обробна промисловість, в т. ч. | 114,6 | 117,8 | 112,0 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|харчова промисловість і перероблення | 110,1 | 112,0 | 111,5 |
|с/г продуктів | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|легка промисловість | 94,1 | 102,8 | 104,0 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|виробництво деревини та виробів з | 127,7 | 118,0 | 115,0 |
|деревини | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|целюлозно-паперова та поліграфічна | 136,6 | 140,0 | 115,0 |
|промисловість; видавнича справа | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|хімічна і нафтохімічна промисловість | 116,4 | 108,0 | 108,0 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|виробництво інших неметалевих виробів | 129,3 | 130,8 | 109,7 |
|(будматеріалів, скловиробів) | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|металургія та оброблення металу | 114,5 | 117,0 | 107,1 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|машинобудування | 105,3 | 120,0 | 120,2 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Виробництво і розподілення | 110,6 | 103,0 | 102,0 |
|електроенергії, газу та води | | | |
------------------------------------------------------------------

Створення сприятливих умов для впровадження наукоємних конкурентоспроможних технологій, зменшення залежності від імпорту відбувалось за рахунок фінансової підтримки промислових підприємств з боку міської влади. У 2004 р. на відшкодування відсотків за користування банківським кредитом промислові підприємства отримали з міського бюджету кошти в сумі близько 11,6 млн. грн.

Незважаючи на високі темпи зростання виробництва, які забезпечені останніми роками, якісні зміни у промисловості відбуваються повільно.

До основних проблем, вирішення яких є необхідною умовою для забезпечення ефективно працюючого промислового комплексу, належать:

- висока частка збиткових підприємств (33,9%);

- нестача фінансових ресурсів, зокрема, обігових коштів, низький рівень інвестування комплексу, високі процентні ставки кредитних ресурсів;

- нераціональне використання виробничих потужностей, площ і територій підприємств;

- висока ступінь зношеності основних фондів;

- низький рівень впровадження інновацій у виробництво.

У 2005 р. основними напрямами діяльності міської влади щодо забезпечення стабільного зростання та вдосконалення структури промислового виробництва, підвищення якості й конкурентоспроможності продукції, будуть:

- розвиток виробництва продукції наукоємних галузей, здатних істотно вплинути на розвиток всіх сфер економіки;

- підтримка промислових підприємств, які виробляють високоякісну та конкурентоспроможну на внутрішньому і зовнішньому ринках продукцію, а також соціально значиму для міста продукцію (надання лізингу, регіонального замовлення, кредитів та ін.);

- сприяння оновленню основних фондів, модернізації технології виробництва, запровадження інновацій;

- створення умов, сприятливих для залучення інвестицій у промисловий комплекс міста;

- реструктуризація неефективно працюючих підприємств з виділенням тих виробництв, що підлягають перепрофілюванню та винесення за межі міста тих, що є екологічно небезпечними.

У результаті проведення запланованих заходів у 2005 р. прогнозується зростання обсягів виробництва промислової продукції на 8,0%. Прискореними темпами розвиватиметься високотехнологічне машинобудування, харчова, целюлозно-паперова та поліграфічна промисловість, видавнича справа, хімічна і нафтохімічна промисловість, що посилить конкурентні позиції міста на вітчизняному та світовому ринках.

Промислове зростання супроводжуватиметься збереженням і поглибленням існуючої спеціалізації, підвищенням якості продукції. Зокрема, очікується збільшення обсягів виробництва високотехнологічної продукції, сертифікованої за стандартами ISO, на 12,8% та поставок продукції на експорт - на 10,9%.

3.8.4. Науково-технічна та інноваційна діяльність

Важливою ознакою накопичення позитивних якісних зрушень у виробничій сфері є поступове посилення інноваційної складової економічного зростання. Саме тому, міська влада свою діяльність в науково-технологічній сфері спрямовує на подальший розвиток міського господарства на основі впровадження досягнень науки і новітніх технологій.

Позитивними факторами розвитку науково-технічної діяльності в м. Києві є зростання загального обсягу витрат на науково-технічні роботи (2002-2003 рр.) на 33,6% (з 1,02 до 1,36 млрд. грн.). В 2004 р. очікується зростання цього показника відносно 2003 р. на 5,7% (до 1,44 млрд. грн.)

Подолано негативні тенденції, пов'язані з скороченням чисельності працівників наукових організацій (протягом 2003-2004 рр.): їх кількість відносно 2002 р. збільшилася на 0,7% (до 63,6 тис. осіб).

У 2001-2002 рр. фінансування науково-технічних робіт з місцевих бюджетів стабілізувалася на позначці 1,3%, в 2003 р. відбулося її зменшення до 0,9%. В 2004-2005 рр. очікується стабілізація частки цього джерела фінансування на позначці 1,4%.

Разом з тим, впродовж 2001-2004 рр. частка державних асигнувань у загальних обсягах фінансування науково-технічних робіт зменшилася на 6,0% (з 41,4 до 35,4%). Частка коштів вітчизняних замовників-підприємств і організацій за цей період зросла на 9,4% (а 24,0 до 33,4%) і нині складає більше третини.

Програмними завданнями в 2005 р. в межах фінансування наукових та науково-технічних розробок передбачаються пріоритети шодо вирішення найважливіших науково-інноваційних проблем, які пов'язуються з проведенням досліджень з найбільш перспективних напрямів науки і технологій, розробкою нових видів техніки та технологій.

З цією метою забезпечення в 2005 р. наукових розробок інноваційного спрямування і для подальшого їх впровадження на промислових підприємствах міста передбачається фінансування зазначених розробок в наукових закладах системи НАН України в межах 5-6 млн. грн.

У місті будуть і надалі вдосконалюватися механізми та інноваційна інфраструктура. У 2005 р. на створення ефективної міської інноваційної інфраструктури, її розвиток та підтримку передбачається фінансування в обсязі в 1,4 млн. грн. Для ефективної комерціалізації вітчизняного інноваційного продукту буде розвитися венчурне фінансування наукових і науково-технічних розробок, що дозволить збільшити в місті наукоємність усіх сфер економіки.

Реалізація основних напрямів науково-технічної політики, що проводитиметься міською владою в м. Києві в 2005 р., спрямована на забезпечення ефективного функціонування продуктивних сил регіону на інноваційній основі і вирішення нагальних соціально-економічних проблем.

Інноваційна діяльність у м. Києві направлена на прискорену реалізацію наявного науково-технічного продукту, впровадження новітніх технологій, нової техніки, патентів, ліцензій, методів тощо у виробництво та сферу послуг міста.

Інноваційна політика міської влади та сприятливий клімат всебічної підтримки виробництва інноваційної продукції позначилися на покращенні рівня інноваційної активності виробничої діяльності в м. Києві: лише за 2003 р. частка інноваційно активних промислових підприємств зросла на 18,9% і склала 32,2%, внаслідок чого обсяг інноваційної продукції перевищив 7% від загального по місту.

Проблемою залишається технологічне і технічне переоснащення, якого потребує більшість сфер економіки міста, обмеженість фінансових ресурсів у потенційних замовників розробки інноваційних проектів.

Для забезпечення формування інноваційної моделі розвитку міста, починаючи з 2005 р., здійснюватиметься щорічний приріст фінансування інноваційної діяльності на рівні 5-7%, що дозволить в довгостроковій перспективі (до 2015 р.) досягти питомої ваги фінансування інноваційної діяльності не менше 50-60% від загального обсягу інвестицій, що відповідає загальноєвропейським і світовим стандартам інноваційного розвитку.

Пріоритетними для технічної модернізації мають стати галузі з високою рентабельністю (целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа, виробництво неметалевих мінеральних виробів, виробництво деревини та виробів з деревини, харчова промисловість та перероблення сільськогосподарської сировини), які можуть самостійно акумулювати необхідні для технічного переозброєння кошти. Найбільш сприятливими до інновацій галузями будуть авіаційна, ракетно-космічна, суднобудівна, оборонна, сфера зв'язку та телекомунікацій.

Нагальною проблемою, як і в попередні роки, в 2005 р. залишається нездатність більшості підприємств до нагромадження власних коштів та одержання довгострокових кредитів від комерційних банків для розвитку інноваційної діяльності.

Крім того існує проблема суттєвого поліпшення системи підтримки венчурного фінансування інноваційної діяльності, що передбачає підвищення ефективності процесів стимулювання венчурного підприємництва, соціальну орієнтацію інноваційної політики, спрямованість на створення інноваційної продукції споживчого характеру, в т.ч. в комунальному господарстві.

З метою забезпечення реалізації політики у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності по трансформації господарського комплексу міста передбачається комплекс заходів:

- розвиток інноваційної інфраструктури, зокрема, технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів, бірж, центрів консалтингу, інжинірингу, маркетингових, рекламних, аудиторських, сертифікатвих фірм;

- впровадження системи пільгового кредитування процесів розробки і реалізації науково-інноваційних досліджень (зокрема, надання кредитів під освоєння технологій та ноу-хау суб'єктами господарювання), забезпечення зворотності та цільового використання інноваційних позик, опрацювання механізмів реінвестування доходів від науково-інноваційних проектів у подальший розвиток сфери науки;

- створення умов для функціонування позабюджетних джерел фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та освоєння серійного виробництва нової техніки.

Покращання інноваційного середовища м. Києва в 2005 році дозволить:

- зміцнити його позиції як потужного наукового центру європейського і світового значення та загальнонаціонального центру інформаційних технологій;

- модернізувати організаційну та функціональну структуру науково-інноваційного потенціалу з урахуванням ринкових вимог;

- підвищити частку інноваційної продукції до 9% на основі впровадження новітніх технологій виробництва;

- збільшити кількість впроваджених нових технологічних процесів на 11,2%, з них маловідходних та ресурсозберігаючих - на 11,5%;

- розширити виробництво імпортозамінюючої продукції, знизити залежність від зовнішніх поставок та підвищити збалансованість економіки.

3.9. Зовнішньоекономічна діяльність

Географічне місцеположення м. Києва створює сприятливі передумови для розвитку зовнішніх торговельних відносин. Зовнішньоекономічна діяльність є однією з найважливіших сфер загального економічного потенціалу міста та проявляється через наявність транскордонних зв'язків з партнерами із 166 країн світу.

Зовнішньоторговельний оборот м. Києва протягом останніх років характеризується поступовим зростанням.

За очікуваними даними обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг підприємств та організацій міста Києва у 2004 р. буде становити 9830,0 млн. дол.США, що на 10% більше ніж у 2003 р.

При цьому експорт товарів та послуг становитиме 3800,0 млн. дол. США, імпорт - 6030,0 млн. дол. США.

Динаміка зовнішньоторговельного обороту,
млн.дол.США
(Графічне зображення не наводиться)

У загальній сумі торговельного обороту зберігається тенденція переваги імпорту, його частка у 2004 р. становитиме 61,3% від загалу (у 2003 р. імпорт становив - 61,4%), не зважаючи на вищезазначене зберігається тенденція росту негативного сальдо. Це зумовлено наближенням кордонів Європейського Союзу до кордонів України, а також тим, що на європейському ринку товари київських підприємств мають низьку конкурентоспроможність та переважна більшість підприємств не має міжнародної сертифікації ISO. Також треба зазначити те, що тенденція росту негативного сальдо буде зберігатись деякий період з причин оновлення технічного обладнання підприємств для переходу до виробництва конкурентноспроможної продукції.

Згідно статистичних даних, в товарній структурі експорту протягом січня-жовтня 2004 р. переважають недорогоцінні метали та вироби з них - 15,0%. Експорт механічного обладнання збільшився в порівнянні з минулим роком у 2,3 рази і становить 14,8% в загальному обсязі експорту; продукція рослинного походження - 11,9%, готові харчові продукти - 8,2% від загального обсягу експорту, продукти хімічної промисловості - 7,7% від загального обсягу експорту, жири та олія - 7,7% від загалу, прилади і апарати оптичні, фотографічні тощо - 7,6%.

Окремо слід зауважити, що у порівнянні з минулим роком у 2004 році спостерігається збільшення експортних поставок приладів і апаратів оптичних, фотографічних тощо - у 3,7 разів.

Стратегічним партнером столиці залишається Російська Федерація (18,7% зовнішньоторговельного обороту). Найбільші обсяги експортних поставок товарів здійснено в Німеччину - (12,5%) і Литву - (7,2%). Найбільшими експортерами Азіатського регіону являються Туреччина - (3,9%), Йорданія - (2,6%), Сирійська Арабська Республіка - (2,5%). Лідируючим експортером української продукції в Африці являється Єгипет - 2,5%. Лідером серед американських країн по експорту українських виробів являється Сент-Кіттс і Невіс - 2,7%.

У загальному обсязі імпорту товарів найбільшу питому вагу займали: механічне обладнання, машини та механізми - 31,3%, продукція хімічної промисловості - 16,3%, засоби наземного, повітряного та водного транспорту - 15,0%, полімерні матеріали - 5,7%, готові харчові продукти - 4,8%, недорогоцінні метали та вироби з них - 4,6% від загального обсягу експорту.

Імпортуються товари переважно з Російської Федерації - 20,0%. Найбільшими європейськими імпортерами товарів до Києва є Німеччина - 17,4%, Італія - 4,5%, Франція - 4,1%, Найбільшими імпортерами Азії є Японія - 3,0% та Китай - 2,8%. Основну частку імпорту з Американського континенту вносить США - 4,8%.

У порівнянні з минулим роком у 2004 р. відбулося збільшення імпорту творів мистецтва - у 12,2 разу, приладів і апаратів оптичних, фотографічних тощо - у 1,6 разу.

Основними проблемами зовнішньоекономічної діяльності, які потребують вирішення у 2005 році є:

- недостатньо ефективна реалізація потенціалу зовнішньоекономічного співробітництва, насамперед на ринках країн Африки та Азійського регіону;

- низька активність київських товаровиробників на зовнішніх ринках;

- недостатня конкурентоспроможність продукції київських товаровиробників на зовнішніх ринках, не виваженість маркетингової політики експортерів;

- неефективна робота діючих представництв міста за кордоном у сфері зовнішньої торгівлі.

Для вирішення вищезгаданих проблем робота Київської міськдержадміністрації у 2005 році повинна бути спрямована на:

Реалізацію відповідної інфраструктури інформаційно-консалтингової допомоги за рахунок:

- проведення заходів по розширенню торговельно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами;

- активізації виставкової діяльності київських підприємств;

- проведення та участь у форумах, семінарах, конференціях, нарадах і т.п. в рамках державних, галузевих та місцевих програм співробітництва з країнами Європейського Союзу та СНД;

- активізація роботи з представництвами міста Києва за кордоном у сфері зовнішньої торгівлі;

- створення позитивного іміджу м. Києва шляхом представлення в мережі "Інтернет" економічного потенціалу міста, експортних можливостей, торговельних та інвестиційних пропозицій столичних підприємств.

Виходячи із сучасного стану і тенденцій у зовнішній торгівлі м. Києва, з урахуванням виконання запланованих на 2005 р. завдань, прогнозується довести зовнішньоторговельний оборот до 10419,8 млн. дол. США: експорт становитиме 4028,0 млн. дол. США (38,6%), імпорт - 6391,8 млн. дол. США (61,3%), внаслідок цього сальдо залишиться від'ємним. При цьому акценти повинні змінюватися в бік нарощування експорту наукоємної продукції високого технологічного рівня, нових конкурентоспроможних зразків техніки.

3.10. Природокористування і діяльність з підтримання
безпеки середовища життєдіяльності людини

3.10.1. Охорона навколишнього природного середовища та природно-техногенна безпека

Охорона навколишнього природного середовища. Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів є невід'ємною частиною процесу суспільного розвитку міста, здоров'я та добробуту киян.

Аналіз показників антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище у м. Києві свідчить, що протягом останніх років намітилася тенденція щодо зростання викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря в основному за рахунок викидів теплоелектроцентралей, що пояснюється збільшенням використання мазуту та вугілля нижчої якості. Одночасно, суттєвий вплив на стан атмосфери мають викиди забруднюючих речовин у повітря від пересувних джерел. Склалася тенденція збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферу транспортними засобами (з 157,8 тис.т у 2003 р. проти 149,2 тис.т у 2002 р.). Київ займає третє місце в Україні (після Донецької і Дніпропетровської областей) за викидом від автотранспорту в атмосферу оксиду вуглецю, вуглеводнів, оксидів азоту, сажі і діоксиду сірки. Це пов'язано із зростанням кількості автотранспорту, на якому використовується паливо низької якості, та експлуатацією технічно-застарілого автомобільного парку.

Основним джерелом забруднення водних ресурсів м. Києва є забруднені стічні води, що скидаються промисловими підприємствами у поверхневі водні об'єкти, рівень яких залишається постійно високим. У 2003 р. кількість забруднених стічних вод, що скидались у поверхневі водойми, склала 487,7 млн. куб. м, з них без очистки - 26 млн. куб. м.

Утворення несанкціонованих сміттєзвалищ, неефективне функціонування системи поводження з відходами виробництва та споживання призводить до засмічення значної міської території, погіршення стану земельних, водних і рекреаційних ресурсів міста.

З метою поліпшення екологічного стану довкілля та раціонального використання природних ресурсів міста у 2004 р. вживались заходи щодо підвищення надійності систем водопостачання та водовідведення, раціоналізації водогосподарського споживання, реконструкції каналізаційних колекторів, очисних споруд і дощоприймачів, впорядкування поверхневих водойм міста. Здійснювався комплекс робіт з впровадження екологобезпечних технологій в промисловості, підвищення якості палива для підприємств енергетики та реконструкції енергетичних систем, покращення екологічного стану автотранспорту та автотранспортних підприємств, впровадження новітніх технологій переробки та утилізації відходів, забезпечення стійкості та екологічних функцій лісопаркової зони.

Динаміка викидів в навколишнє середовище міста

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване|прогноз|
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Обсяг забруднених стічних вод, що | 487,7 | 510,0 | 597,38|
|скидаються у поверхневі водойми, - | | | |
|всього, млн. куб. м | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|з них без очистки | 26,0 | 28,0 | 38,24 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Кількість забруднюючих речовин, що | 163,7 | 194,83 | 210,42|
|скидаються у поверхневі водойми, тис.т| | | |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|з них без очистки | 7,4 | 7,5 | 7,5 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Кількість забруднюючих речовин, які | 189,4 | 191,0 | 193,0 |
|викидаються в атмосферне повітря, - | | | |
|всього, тис. т | | | |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|- від стаціонарних джерел забруднення | 31,6 | 33,0 | 35,0 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|- від пересувних джерел забруднення | 157,8 | 158,0 | 158,0 |
------------------------------------------------------------------

Основні проблемні питання в сфері охорони навколишнього природного середовища, які потребують вирішення у 2005 р.:

- високий рівень забруднення водного басейну м. Києва стічними водами та шкідливими речовинами;

- значне забруднення атмосферного повітря, особливо за рахунок викидів від пересувних джерел;

- технологічне забруднення земельних ресурсів міста внаслідок відсутності ефективних індустріальних технологій переробки та утилізації промислових, побутових та радіоактивних відходів.

У 2005 р. буде виконуватися комплекс заходів, спрямованих на вирішення зазначених проблем.

Охорона водних ресурсів;

- проведення благоустрою та очистки поверхневих водойм, створення прибережних захисних смуг водних об'єктів міста. Передбачається провести очищення та благоустрій Оріховатських ставків, ставків каскаду озер вздовж пр. Бажана, озер Сонячне, Вербне і Вирлиця та ін.; проводитимуться роботи по підйому затоплених та підтоплених суден та плавзасобів акваторії р. Дніпро; очищення, водопониження і благоустрій р. Нивки.

- поліпшення екологічного, стану прибережно-захисних смуг та водоохоронних зон передбачається, а саме:

- закінчити розробку проектів прибережних захисних смуг Печерського, Шевченківського, Голосіївського, Святошинського, Солом'янського районів;

- створити перелік (кадастр) існуючих об'єктів господарювання в межах встановлених водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, для подальшого винесення об'єктів, господарська діяльність яких не відповідає вимогам (ст.89 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) та ст.61 Земельного кодексу України ( 2768-14 );

- заборонити будь-яке будівництво на землях водного фонду;

- при наданні права користування земельними ділянками на землях водного фонду на умовах оренди, суворо дотримуватись вимог Земельного ( 2768-14 ) та Водного ( 213/95-ВР ) кодексів України та інших нормативно-правових документів у галузі охорони навколишнього природного середовища;

- визначити підприємство, організацію або установу в м. Києві і створити при ній спеціальну службу по догляду та підтриманню у належному стані водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об'єктів;

- об'єкти господарювання, розташовані в водоохоронних зонах, прибережних захисних смутах та на островах, в обов'язковому порядку, повинні бути підключені до міських каналізаційних мереж;

- прийняти відповідні міри впливу, передбачені ст. 212 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), до громадян та юридичних осіб, що здійснили самозахоплення земельних ділянок на землях водного фонду.

- продовження будівництва нових та реконструкції діючих каналізаційних колекторів, очисних споруд, дощових каналізацій. Упродовж 2005 р. планується продовжити будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора (9,5 км), каналізаційних колекторів від Мостицького до Головного міського, Південно-Західного, по пр. Бажана, по вул. Алма-Атинській, по вул. Російській; реконструкцію Ново-Дарницького, Виборзького, Сирецького колекторів.

- сприяння впровадженню нових методів і технологій очищення річних вод, реконструкція діючих очисних споруд. Передбачається проведення робіт по впровадженню нових технологій очищення гальванічних стоків на ВАТ "Меридіан", УВП-4 УТОС; будівництво та реконструкція очисних споруд Бортницької станції аерації, Банкнотно-монетного двору НБУ, мереж водопроводу та каналізації ЗАТ "ХК "Бліц-інформ", Хлібокомбінату N 11; встановлення сучасного очисного обладнання на ЗАТ "Оболонь", ДП "Такі справи"; впровадження на усіх автотранспортних підприємствах автономних установок для очищення зливних стоків від нафтопродуктів тощо.

Охорона повітряного басейну міста

З метою зменшення викидів забруднюючих речовин та негативного впливу автотранспорту на довкілля міста передбачається реалізація заходів міської програми "Екологія транспорту", направлених на:

- широке впровадження екологічно чистих альтернативних моторних палив та організація систематичного контролю за їх якістю: поліпшення організації і регулювання руху автотранспортних потоків у місті. Для вирішення проблеми охорони атмосферного повітря від забруднення автотранспортом необхідно впровадити:

- використання на автотранспорті спеціальних моторних мастил, присадок до них та палива, модифікаторів кінематичних вузлів автомобілів, впровадження каталітичних перетворювачів палива та ін., що приведе до зменшення витрат пального, зменшення викидів забруднюючих речовин та збільшення моторесурсів двигунів;

- жорсткий контроль за якістю пального, що постачається і реалізується в місті автозаправними станціями, його відповідністю державним стандартам, а також заборона реалізації у столиці етилованого бензину;

- заміну на автотранспорті палива нафтового походження екологічно чистим природним газом, передусім в системі комунального транспорту;

- забезпечення максимально можливого перевезення пасажирів на електротранспорті (метрополітен, тролейбус, трамвай).

- впровадження сучасних технологій очистки викидів в атмосферне повітря, підвищення ефективності діючого пилогазоочисного обладнанни. Планується проведення робіт по впровадженню нових технологій очистки газів на заводі "Енергія", встановленню та модернізації очисного обладнання на Дарницькій ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6; інвентаризація мутагенних джерел забруднення атмосферного повітря; розробка проекту і встановлення (будівництво) автоматизованих стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря на ж/м Харківському і "Троєщина" тощо.

Охорона земельних ресурсів та біорізноманіття:

- удосконалення функціонування системи знешкодження, утилізації та захоронення промислових та побутових відходів. Проводитимуться роботи по: впровадженню схеми санітарної очистки м. Києва; стимулюванню підприємств щодо освоєння ними новітніх технологій використання вторинних ресурсів, замкнутих циклів ресурсоспоживання та переробки відходів; ліквідації наслідків техногенно-небезпечних ситуацій в місті; знешкодження берилієвого забруднення та створення пункту тимчасового зберігання берилієвих відходів на підприємстві "Захід", проведення демеркуризації корпусів та санація території ВАТ "Радикал" від ртутного забруднення; збір і демеркуризація відпрацьованих ламп від дошкільних закладів, шкіл, лікарень; впровадження системи збору та утилізації відходів автотранспорту; відпрацьованих акумуляторів, нафтомасел, масляних фільтрів, утилізація автошин;

- виконання протизсувних заходів. Проводитимуться протизсувні роботи по Киянівському провулку; на схилах Набережного шосе від пішохідного мосту до мосту ім. Патона, на схилах парку Вічної Слави, на схилах Наддніпрянського шосе та ін.;

У 2005 р. передбачається здійснити комплекс заходів по охороні навколишнього середовища:

- вдосконалення нормативно-правової бази охорони довкілля в місті;

- створення комплексної автоматизованої системи моніторингу довкілля в м. Києві;

- завершення робіт I черги та розробка II черги Програми створення системи моніторингу довкілля в м. Києві на 2003-2006 рр.;

- створення єдиного інформаційно-аналітичного центру (ІАЦ) моніторингу стану довкілля; ведення баз даних (кадастрів) стану природних ресурсів у місті, організація відповідних автоматизованих робочих місць;

- реалізація міської Програми охорони навколишнього природного середовища на період до 2006 р.;

- створення дослідно-промислової автоматизованої системи обліку джерел іонізуючого випромінювання в м. Києві на базі Українського державного виробничого підприємства "Ізотоп";

- ведення реєстру місць видалення токсичних відходів та об'єктів утворення, обробки й утилізації небезпечних відходів; реалізація чергового етапу заходів з мінімізації аварії на сховищах NN 5, 6, 7 пункту захоронення радіоактивних відходів Київського державного міжобласного спецкомбінату УкрДО "Радон".

У результаті виконання запланованих заходів очікується підвищення рівня збалансованого та невиснажливого природокористування на території м. Києва; поліпшення стану водного басейну, земельних ресурсів та зелених насаджень міста; стабілізація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на рівні 193 тис.т та скидів забруднюючих речовин у поверхневі водойми в межах 210 тис.т; збільшення обсягів використання вторинних ресурсів на основі впровадження ефективних індустріальних технологій переробки промислових та твердих побутових відходів; підвищення якості санітарної очистки міста.

Природно-техногення безпека. Політика міської влади у сфері природної та техногенної безпеки спрямовується на створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей, досягаення високих норм і стандартів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, розв'язання проблем спричинених Чорнобильською катастрофою та надвисоким техногенним навантаженням.

В умовах послаблення державного нагляду, недостатньої ефективності правових та економічних механізмів щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, щільної міської забудови збільшується ризик виникнення катастроф техногенного та природного характеру, основними передумовами яких є:

- підвищена концентрація потенційно небезпечних виробництв та високий ступінь зносу їх основних фондів (в середньому по місту він оцінювався в 2003 р. у 37,7%);

- низький рівень впровадження інженерно-технічних заходів щодо зменшення ступеня ризику виникнення аварій на хімічно-, пожежо-, вибуховонебезпечних об'єктах.

В останній час у місті виникло кілька техногенно-небезпечних ситуацій: забруднення рідкими радіоактивними відходами (виток тритію) певної частини промислового майданчика Київського державного міжобласного спецкомбінату "Радон", берилієве забруднення на підприємстві "Захід", забруднення ртуттю і солями важких металів ґрунтів та підземних вод ВАТ "Радикал", зсуви в районах правобережної частини міста; в аварійному стані знаходяться Головний міський та інші каналізаційні колектори. З метою їх ліквідації проводились відповідні роботи.

Основними проблемами в сфері природно-техногенної безпеки міста є:

- відсутність нормативно-правової бази щодо забезпечення у місті норм і правил техногенної та природної безпеки;

- недостатнє виконання контрольних функцій за дотриманням техногенної безпеки, особливо на потенційно небезпечних виробництвах;

- недостатня розвиненість системи швидкого реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

До проблем у сфері природно-техногенної безпеки, які потребують першочергового вирішення відносяться:

- скорочення кількості потенційно небезпечних об'єктів, їх модернізація та переоснащення, підтримання нормативного рівня безпеки (в тому числі шляхом зменшення обсягів небезпечних речовин, що зберігаються) та підвищення виробничої дисципліни персоналу;

- екологізація підходів до архітектурно-планувального устрою міста з урахуванням необхідності зменшення площі зон можливого ураження внаслідок НС природного і техногенного походження;

- врегулювання організаційних аспектів функціонування та модернізація технологічної бази підприємства з переробки радіоактивних відходів;

- покращення технологічного стану мереж та обслуговуючої інфраструктури транспортного комплексу;

- організація регулярних гідрометеорологічних спостережень як передумова адекватного реагування на повторювані та масштабні НС природного походження.

У 2005 р. заметаю захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру передбачається:

- вдосконалити нормативно-правову базу щодо функціонування системи захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій. Намічається завершити розробку Стратегії забезпечення безпеки м. Києва; розробити та розпочати реалізацію заходів міської програми надійності і безпечної експлуатації споруд, конструкцій, обладнання та інженерних мереж; удосконалити Київську міську систему попередження надзвичайних ситуацій;

- підвищити, рівень безпеки проживання населення і попередження надзвичайних ситуацій шляхом впровадження автоматизованої системи контролю радіаційного становища; створення комплексної автоматизованої системи моніторингу навколишнього середовища; забезпечення безпеки виробничих структур, послідовної їх модернізації на підставі сучасних нешкідливих технологій; активізації діяльності щодо удосконалення роботи наглядових органів і реалізації превентивних мір на діючих потенційно небезпечних об'єктах та під час розробки проектної документації на нове будівництво. Продовжити уточнення та паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів, виконання комплексу заходів щодо знезаражування територій і виробничих площ підприємств міста (ВАТ "Радикал", "Захід"), ліквідація зсувних процесів на аварійних ділянках;

- удосконалювати систему цивільної оборони. З цією метою буде проводитись доосонащення комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку", удосконалення автоматизованої системи оповіщення керівного складу цивільної оборони та системи інформування населення у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, розробці та впровадженню програми по утриманню систем оповіщення; створенню матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; розробленню плану евакуації населення м. Києва; поліпшенню існуючого фонду захисних споруд цивільної оборони тощо.

У результаті виконання намічених заходів очікується, що реалізація зазначених заходів сприятиме зниженню рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, зменшенню соціально-економічних збитків у разі їх виникнення, підвищенню ефективності системи захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій, надійності і стійкості систем життєзабезпечення міста.

3.10.2. Охорона праці

Головним завданням міської влади в сфері охорони праці є створення належних, безпечних і здорових умов праці, забезпечення суттєвого зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань.

Складний фінансово-економічний стан більшості підприємств, установ та організацій міста, залишковий принцип фінансування заходів з охорони праці, неналежна професійна підготовка працівників та незадовільна технологічна та виробнича дисципліна не дозволяють істотно поліпшити умови праці робітників, зменшити кількість постраждалих на виробництві.

Досить напруженим залишається стан справ у сфері промислової безпеки, в будівництві та на транспорті.

Відповідно до Регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки в місті реалізовувався комплекс заходів щодо посилення контролю за створенням і додержанням керівниками підприємств безпечних умов праці на виробництві; надання методичної, інформаційної, правової та практичної допомоги підприємствам міста в організації систем управління охороною праці; навчання та підвищення рівня знань з питань охорони праці керівників підприємств та відповідальних посадових осіб. Усе це сприяло зменшенню кількості потерпілих від травматизму, пов'язаного з виробництвом.

Проблемними питаннями в сфері охорони праці залишаються:

- недосконалість системи охорони праці або фактична її відсутність на багатьох підприємствах, установах та організаціях міста;

- недостатній рівень безпеки та гігієни праці, наявність випадків виробничого травматизму через зниження вимоги до вирішення питань виробничої безпеки, формальне ставлення роботодавців до забезпечення безпечних умов праці.

У 2005 р. робота у сфері охорони праці буде направлена на:

- подальше формування системи охорони праці, в місті передбачається впровадити міську інформаційно-аналітичну систему "Охорона праці". Продовжиться виконання заходів, передбачених Регіональною програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки, в ході яких проводитиметься формування служб з охорони праці, підвищення професійного рівня спеціалістів у цій сфері; розробка ефективного механізму стимулювання роботодавців щодо створення безпечних умов праці; надання підприємствам допомоги у розробленні та здійснення комплексу організаційних і технічних заходів з профілактики виробничого травматизму і профзахворювань та систем управління охороною праці тощо;

- посилення контролю за здійсненням підприємствами, установами та організаціями міста заходів, спрямованих на зниження виробничого травматизму та професійних захворювань. Вживатимуться заходи щодо удосконалення системи управління та нагляду за охороною праці; посилення контролю за створенням і додержанням керівниками безпечних умов праці на виробництві; зміцнення трудової та технологічної дисципліни; проведення обліку та аналізу виробничого травматизму; обстеження стану робочих місць з метою максимального зменшення та подальшої ліквідації тих робочих місць, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам та необхідному рівню безпеки праці тощо.

Проводитиметься профілактика побутового та дорожньо-транспортного травматизму стосовно дотримання правил дорожнього руху, контролю за станом транспортних засобів і дотримання правил користування ними, поліпшення якості шляхового покриття, спеціального обладнання швидкісних доріг і вулиць.

Результатом реалізації вищезазначених заходів стане зниження рівня виробничого травматизму та профзахворюванності, зменшення кількості працюючих в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, підвищення відповідальності роботодавців за стан охорони праці на виробництві, посилення трудової та технологічної дисципліни.

3.10.3. Громадська безпека

У м. Києві ведеться активна політика міської влади та цілеспрямована робота з підвищення громадської безпеки населення, забезпечення належного правопорядку в столиці, активізації боротьби з різноманітними негативними процесами у суспільстві, посилення координації всієї правоохоронної системи щодо протидії організованій злочинності, криміналізації економіки, наркобізнесу, тероризму та корупції.

Спільні скоординовані організаційні та практичні заходи владних та правоохоронних органів сприяли підвищенню ефективності боротьби з організованою злочинністю і корупцією, економічними злочинами, що дало можливість упередити нанесення значних збитків економічним інтересам міста. З'явилися позитивні зрушення в організації профілактики правопорушень, робота в цьому напрямку набула системних комплексних форм, збільшилось розкриття раніше скоєних злочинів.

У 2004 р. спостерігалось зменшення загального рівня злочинності, в тому числі окремих видів злочинів загальнокримінальної спрямованості, зокрема, зменшення кількості важких тілесних ушкоджень, розбійних нападів і хуліганства. Однак ситуація по забезпеченню громадської безпеки все ще вимагає більш конструктивних дій органів виконавчої влади, правоохоронних і контролюючих органів щодо підвищення ефективності роботи з попередження та розкриття злочинів.

Проблемними питаннями у сфері громадської безпеки залишаються: зростання рівня загальнокримінальної злочинності та злочинності серед неповнолітніх; погіршення ситуації з розповсюдженням і вживанням наркотичних речовин, особливо серед молоді; активізація нелегальної міграції; погіршення ситуації із станом безпеки дорожнього руху.

З метою підвищення громадської безпеки, зміцнення законності і правопорядку, подолання криміналіаації економіки в 2005 р. передбачається проведення комплексу організаційних і практичних заходів в наступних напрямах.

Зниження рівня криміналізації та забезпечення громадської безпеки населення. Вживатимуться заходи щодо забезпечення надійного захисту життя і здоров'я громадян, їх майна та інших конституційних прав; усунення причин і умов, що створюють підґрунтя для злочинної діяльності; протидії терористичній діяльності; викриття та нейтралізації організованої та рецидивної злочинності, попередження та максимального розкриття тяжких та резонансних злочинів; запобігання розповсюдженню фактів незаконного обігу зброї; активізації роботи з розшуку безвісно зниклих людей.

Проводитимуться оперативно-профілактичні та цільові операції "Зброя", "Вибухівка", "Квартира", "Розшук", "Офіс", спрямовані на викриття вчинених злочинів, знешкодження озброєних злочинних утрупувань, виявлення місць можливого перебування злочинців та переховування зброї.

Протидія економічній злочинності та корупції. Відповідно до Загальноміських організаційно-правових заходів щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003-2006 роки (затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 05.05.2003 р. N 762 робота міської влади буде зосереджена на попередженні, виявленні та припиненні зловживань у таких пріоритетних галузях економіки, як бюджетна сфера, приватизація та земельні відносини, фінансово-кредитна та банківська сфера, зовнішньоекономічна діяльність та паливно-енергетичний комплекс; недопущенні випадків зрошування злочинних сил із владними структурами; підвищенні результативності боротьби з будь-якими проявами корупції та хабарництва. В ході реалізації зазначених заходів будуть проведені цільові операції "Октан", "Металобрухт", "Інтелект", "Хабарник", "Абітурієнт" та інші.

Запобігання негативним проявам серед неповнолітніх. З метою забезпечення стабілізації криміногенної ситуації серед підліткового середовища, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, виявлення та ліквідації фактів втягування неповнолітніх у противоправну діяльність, протидії вживанню алкоголю та наркотичних речовин, зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму серед дітей проводитимуться цільові та профілактичні операції "Генофонд", "Урок", "Діти вулиці", "Літо", "Канікули", "Діти і наркотики", "Увага! Діти на дорозі!".

Здійснюватиметься комплекс загальноміських заходів, спрямованих на розв'язання найгостріших проблем дітей та молоді міста, зокрема, забезпечення соціальної адаптації неповнолітніх, які відносяться до груп ризику, шляхом їх тимчасової зайнятості, працевлаштування, залучення до суспільно корисної праці, набуття ними необхідної професійної освіти та кваліфікації, створення умов для повноцінного розвитку дітей-сиріт та дітей з проблемних сімей.

Зниження рівня антисоціальних проявів, пов'язаних із такими явищами, як бомжі, бездомні діти. Ці процеси набули і продовжують набувати значних масштабів. З цією метою намічається розробити і реалізувати комплекс заходів, спрямованих на зменшення масштабів і усунення цих антисоціальних явищ.

Посилення боротьби з пияцтвом та наркоманією шляхом проведення цільових операцій "Мак", "Допінг", "Атракціон", "Батискаф", спрямованих на виявлення злочинної діяльності наркоділків, викриття осередків високого рівня вживання наркотиків та психотропних речовин, виявлення каналів надходження та збуту "важких" наркотиків.

З метою запобігання розповсюдження наркоманії серед неповнолітніх та молоді планується відкриття центру соціальної адаптації молоді кризових категорій "Твоя перемога"; продовжиться створення низки інформаційно-консультативних пунктів при загальноосвітніх учбових закладах та в первинній медичній мережі з проблем, пов'язаних із вживанням алкоголю та наркотиків, впроваджуватимуться в практику новітні вітчизняні та зарубіжні антиалкогольні та протинаркотичні програми.

Зниження рівня незаконної міграції. Проводитимуться цільові та оперативно-профілактичні операції "Іноземець", "Мігрант", "Гуртожиток", "Студент", в рамках яких здійснюватимуться заходи щодо протидії нелегальній міграції, зокрема: контроль за в'їздом і перебуванням на території міста іноземних громадян, осіб без громадянства та нелегальних мігрантів; перевірки місць ймовірного перебування іноземців; видворення за межі держави нелегалів; протидія використанню м. Києва як транзитної зони для незаконної міграції.

Поліпшення стану безпеки дорожнього руху. Для попередження правопорушень на транспорті, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, зниження негативного впливу транспортних засобів на екологічний стан у місті буде розроблена та реалізовуватиметься Київська регіональна програма розвитку дорожнього руху та його безпеки на період до 2007 року, проводитимуться профілактичні операції "Перехрестя", "Автобус", "Перевізник", "Чисте повітря" та інші. Виконуватимуться заходи щодо протидії фактам незаконного заволодіння автотранспортними засобами шляхом комплексних відпрацювань міста під умовними назвами "Нічне місто", "Авторинок", "Кільце", "Засторога".

Реалізація зазначених заходів сприятиме поліпшенню стану особистої безпеки громадян, безпеки руху автотранспорту, зниженню рівня злочинності, насамперед організованої, корупції та криміналізації економіки; зростанню рівня протидії антисоціальним проявам і злочинності серед неповнолітніх, наркобізнесу та нелегальній міграції.

Додатки

Таблиця 1
Основні показники економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2005 р.

----------------------------------------------------------------------------
| Показник | Одиниця | 2003 | 2004 | 2005 |
| | виміру |звіт |очікуване |прогноз|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Валова додана вартість | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Валова додана вартість | млн. грн. |40620,5 | 46523,6 |52518,2|
|у фактичних цінах, всього | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у тому числі на одну особу | грн. |15442,7 | 17500,0 |19600,0|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Валова додана вартість у | % |107,0 | 108,0 | 107,0 |
|порівняних цінах, | | | | |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага у валовій доданій | % |12,2 | 11,7 | 11,3 |
|вартості промисловості | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Індекс споживчих цін | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|в середньому до попереднього року | % |105,2 | 108,7 | 109,8 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|грудень до грудня попереднього | % |108,1 | 110,4 | 107,1 |
|року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Розвиток основних галузей | | | | |
|економіки | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг реалізованої промислової | млн. грн. |12021,6 | 14065,3 |16405,7|
|продукції у діючих цінах, всього | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг реалізованої промислової | грн. |4570,3 | 5294,1 | 6122,7|
|продукції у розрахунку на одну | | | | |
|особу | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Надходження податків і платежів | млн. грн. |13222,6 | 14747,7 |16314,4|
|до бюджетів усіх рівнів | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Доходи місцевих бюджетів | млн. грн. |4646,5 | 3997,6 | 4959,6|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг бюджету розвитку місцевих | млн. грн. |436,0 | 538,0 | 499,0 |
|бюджетів | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага бюджету розвитку | % | 9,4 | 13,5 | 10,1 |
|місцевих бюджетів у загальному | | | | |
|обсязі місцевих бюджетів | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Видатки місцевих бюджетів, | млн. грн. |4783,5 | 4893,1 | 4959,6|
|всього | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Загальна сума кредитів, наданих | млн. грн. |23536,0 | 30600,0 |39780,0|
|комерційними банками суб'єктам | | | | |
|господарювання | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага довгострокових | % |33,8 | 34,5 | 35,0 |
|кредитів | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Фінансовий результат від звичайної| млн. грн. |9624,9 | 14300,0 |16400,0|
|діяльності до оподаткування | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага підприємств, які | % |63,7 | 68,5 | 72,7 |
|одержали прибуток у загальній | | | | |
|кількості підприємств | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Фінансовий результат до | млн. грн. |12425,7 | 16200,0 |17980,0|
|оподаткування прибуткових | | | | |
|підприємств (прибутки) | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага підприємств, які | % |36,3 | 31,5 | 7,3 |
|одержали збиток, у загальній | | | | |
|кількості підприємств | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Фінансовий результат до | млн. грн. |2800,8 | 1900,0 | 1580,0|
|оподаткування збиткових | | | | |
|підприємств (збитки) | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Інноваційна діяльність | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Впроваджено нових технологічних | одиниць | 326 | 520 | 582 |
|процесів, всього | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|з них маловідходних, | | 144 | 248 | 286 |
|ресурсозберігаючих | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Освоєно нових видів продукції, |найменувань| 612 | 700 | 790 |

|всього              |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|з них нових видів техніки | | 160 | 227 | 261 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Інвестиційна та | | | | |
|зовнішньоекономічна діяльність | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг інвестицій в основний | | | | |
|капітал за рахунок усіх джерел | | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у фактичних цінах | млн. грн. |9921,7 | 11285,4 |13133,5|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у порівняних цінах, | % |142,7 | 107,6 | 110,1 |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг інвестицій в основний | | | | |
|капітал за рахунок усіх джерел | | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у фактичних цінах | млн. грн. |8480,6 | 9786,1 |11294,8|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у порівняних цінах, | % |139,2 | 109,0 | 110,0 |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|з них: | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|на капітальне будівництво | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у фактичних цінах | млн. грн. |4473,2 | 4893,1 | 5873,3|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у порівняних цінах, | % |153,9 | 103,5 | 113,6 |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|на придбання машин та обладнання | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у фактичних цінах | млн. грн. |3637,3 | 3914,4 | 4743,8|
| | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у порівняних цінах, | % |125,1 | 101,8 | 114,7 |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг інвестицій в основний | грн. |3224,1 | 3683,4 | 4215,3|
|капітал на душу населення | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг прямих іноземних інвестицій,|млн.дол.США|2123,4 | 2494,6 | 2911,9|
|по наростаючому підсумку, всього | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг прямих іноземних інвестицій |млн.дол.США|260,2 | 390,0 | 417,3 |
|з початку року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|% до попереднього року | % |84,7 | 149,9 | 107,0 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг прямих іноземних інвестицій | дол. США |807,2 | 938,9 | 1086,7|
|на душу населення | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг зовнішньоторговельного |млн.дол.США|8902,6 | 9621,0 |10387,2|
|обороту | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|% до попереднього року | % |126,8 | 108,1 | 108,0 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг експорту, всього |млн.дол.США|3432,1 | 3723,8 | 3977,0|
| | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у тому числі | | | | |
|за товарною структурою: | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- жири та олія тваринного та |млн.дол.США|314,7 | 291,7 | 447,5 |

|рослинного походження       |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- готові харчові продукти |млн.дол.США|208,6 | 243,9 | 296,8 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- продукція хімічної та |млн.дол.США|195,3 | 366,9 | 442,1 |
|пов'язаних з нею галузей | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- механічне обладнання, машини та |млн.дол.США|272,6 | 836,1 | 903,4 |
|механізми, електрообладнання та | | | | |
|їх частини | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- транспортні засоби та шляхове |млн.дол.США|89,0 | 301,2 | 353,6 |
|обладнання | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг експорту, | % |119,2 | 108,5 | 106,8 |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг імпорту, всього |млн.дол.США|5470,5 | 5897,2 | 6410,2|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у тому числі за товарною | | | | |
|структурою: | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- продукти рослинного походження |млн.дол.США|360,6 | 368,9 | 938,6 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- готові харчові продукти |млн.дол.США|247,9 | 220,0 | 272,4 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- продукція хімічної та пов'язаних|млн.дол.США|876,0 | 757,5 | 912,1 |
|з нею галузей | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- недорогоцінні метали та вироби |млн.дол.США|223,3 | 177,0 | 217,0 |
|з них | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- механічне обладнання, машини та |млн.дол.США|1370,2 | 1305,2 | 1553,2|
|механізми, електрообладнання та | | | | |
|їх частини | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- транспортні засоби та шляхове |млн.дол.США|749,5 | 799,6 | 1154,6|
|обладнання | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг імпорту, | % |132,0 | 107,8 | 108,7 |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг інвестицій в житлово- | млн. грн. |3321,1 | 5112,0 | 6065,9|
|комунальне господарство | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у тому числі з місцевих бюджетів | млн. грн. |498,9 | 528,9 | 583,8 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|з державного бюджету | млн. грн. |62,0 | - | 392,3 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|з інших джерел | млн. грн. |2760,2 | 4583,1 | 5089,8|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Введення в експлуатацію об'єктів | | | | |
|соціальної сфери за рахунок усіх | | | | |
|джерел фінансування: | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Загальна площа житла |тис. кв. м |1001,1 | 1050,0 | 1100,0|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Середні навчальні заклади | уч. місць |1280 | 2466 | 476,0 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Дошкільні заклади освіти | місць | - | 270 | 30,0 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Лікарні | ліжок | - | 49,0 | - |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Амбулаторно-поліклінічні заклади | відвід. за| - | 590,0 | 530,0 |
| | зміну | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Водопровід | км | 1,7 | 16,1 | 74,8 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|

|Каналізація            |  км   | 2,7  |  3,3  | 49,8 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Теплопостачання | км | - | - | 3,0 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Газові мережі | км | 2,0 | 56,7 | 10,7 |
----------------------------------------------------------------------------

Таблиця 2
Зведений баланс фінансових ресурсів м. Києва
А. Формування фінансових ресурсів

-------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|I. Ресурси бюджетів, всього |13222,6 | 14747,7 | 16314,4 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|в тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|державного | 8576,1 | 10750,1 | 11354,8 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|місцевого: | 4646,5 | 3997,6 | 4959,6 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|- загальний фонд | 3674,0 | 3005,1 | 3847,8 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|- спеціальний фонд | 972,5 | 992,5 | 1111,8 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|II. Ресурси підприємств і |11996,6 | 16720,9 | 17910,0 |
|організацій, всього: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|в тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|чистий прибуток | 6636,0 | 10354,0 | 11210,0 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|амортизаційні відрахування | 5360,6 | 6366,9 | 6700,0 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|III. Ресурси позабюджетних фондів, | 4539,5 | 5988,0 | 7055,9 |
|всього: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|в тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|Пенсійного фонду | 4092,5 | 5393,8 | 5912,4 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|Фонду соціального страхування | 351,8 | 472,6 | 566,3 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|доходи інших позабюджетних фондів | 95,2 | 121,6 | 577,2 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|IV. Кредитні ресурси, надані банками|23536,0 | 30600,0 | 39780,0 |
|м. Києва, на розвиток господарського| | | |
|комплексу м. Києва | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|V. Кошти іноземних інвесторів на | 1379,0 | 2086,5 | 2253,4 |
|розвиток господарського комплексу | | | |
|м. Києва | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|Всього доходів |54673,7 | 70143,1 | 83313,7 |
-------------------------------------------------------------------

Б. Використання фінансових ресурсів

--------------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|I. Видатки бюджетів, всього | 9929,2 | 11880,6 | 12908,0 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|в тому числі: | | | |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|державного | 5145,7 | 6987,5 | 7948,4 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|місцевого: | 4783,5 | 4893,1 | 4959,6 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|- загальний фонд | 3525,8 | 3900,6 | 3847,8 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|- спеціальний фонд | 1257,7 | 992,5 | 1111,8 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|II. Видатки підприємств і організацій, | 11996,6| 16720,9 | 17910,0 |
|всього | | | |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|із них: | | | |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|чистий прибуток | 6636,0 | 10354,0 | 11210,0 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|амортизаційні відрахування | 5360,6 | 6366,9 | 6700,0 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|III. Видатки позабюджетних фондів, всього | 1596,7 | 2553,3 | 3294,8 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|в тому числі: | | | |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|Пенсійного фонду | 1234,8 | 2087,5 | 2300,0 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|Фонду соціального страхування | 267,9 | 344,3 | 419,0 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|інших позабюджетних фондів | 94,0 | 121,5 | 575,8 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|IV. Видатки на реалізацію програм розвитку | 23536,0| 30600,0 | 39780,0 |
|народного господарства м. Києва за рахунок | | | |
|кредитів банків | | | |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|V. Витрати іноземних інвесторів на розвиток| 1379,0 | 2086,5 | 2253,4 |
|народного господарства м. Києва | | | |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|Всього видатків | 48437,5| 63841,3 | 76146,2 |
--------------------------------------------------------------------------

Таблиця 3
Основні показники утримання житлового фонду м. Києва

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт | очікува | прогноз |
| | | не | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|Загальноміські заходи "Твій дім, |102977,4| 125386,8| 133157,1|
|твоє подвір'я", всього, тис. грн. | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|з них: | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|капітальний ремонт житлового фонду,|31136,5 | 42902,6 | 45539,7 |
|тис. грн. | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|у тому числі комплексний ремонт | 3996,5 | 5425,3 | 5725,7 |
|жилих будинків | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|ремонт фасадів: | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|кількість об'єктів, од. | 612 | 632 | 650 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|вартість, тис. грн. |15656,7 | 15787,3 | 16777,8 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|в тому числі герметизація стиків | | | |
|панелей: | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|кількість об'єктів, од. | 393 | 312 | 300 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|вартість, тис. грн. | 5065,5 | 5763,2 | 6125,2 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|ремонт покрівель: | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|кількість об'єктів, од. | 457 | 560 | 68 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|вартість, тис. грн. |17538,4 | 24544,2 | 26098,8 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|благоустрій території, тис. грн. |17220,2 | 18670,2 | 19840,4 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|влаштування майданчиків: | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|кількість об'єктів, од. | 246 | 198 | 200 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|вартість, тис. грн. | 2072,9 | 1802,0 | 1864,2 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|заміна та модернізація ліфтів: | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|кількість об'єктів, од. | 184 | 248 | 334 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|вартість, тис. грн. |16401,7 | 23482,5 | 24900,4 |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 4
Оснащення житлового фонду засобами енергозбереження

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|Кількість встановлених лічильників,| 116463| 205740 | 205954 |
|усього, од. | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|у тому числі: | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|тепла | 146 | 2350 | 2640 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|холодної води, з них: | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|загальнобудинкових | 1964 | 1000 | 888 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|квартирних | 59923 | 100000 | 100000 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|гарячої води, з них | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|загальнобудинкових | 86 | 2390 | 2426 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|квартирних | 54344 | 100000 | 100000 |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 5
Основні показники використання і відведення води
та розвитку водопровідних мереж в м. Києві (*)

---------------------------------------------------------------------
| Показник |Одиниця | 2003 | 2004 | 2005 |
| |виміру | звіт |очікуване|прогноз|
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|Забрано води з природних водних|млн.куб.м| 499,7 | 474,9 | 453,5 |
|об'єктів, всього | | | | |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|у тому числі: | | | | |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|для використання з природних |млн.куб.м| 499,7 | 474,9 | 453,5 |
|водних об'єктів | | | | |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|у розрахунку на одну особу | л/добу | 334,6 | 317,0 | 304,0 |
|населення | | | | |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|Забір води з підземних джерел |млн.куб.м| 69,4 | 68,3 | 63,5 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|Використано свіжої води, всього|млн.куб.м| 413,9 | 397,8 | 388,7 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|у тому числі на: | | | | |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|виробничі потреби |млн.куб.м| 59,0 | 63,6 | 69,6 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|господарсько-питні потреби |млн.куб.м| 354,9 | 334,2 | 319,1 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|Загальне водовідведення |млн.куб.м| 481,0 | 479,1 |456,8 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|у тому числі: | | | | |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|забруднених зворотних вод |млн.куб.м| 26,5 | 30,0 | 30,0 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|з них без очищення |млн.куб.м| 26,5 | 30,0 | 30,0 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|нормативно очищених |млн.куб.м| 452,2 | 446,6 | 424,3 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|нормативно чистих |млн.куб.м| 2,3 | 2,5 | 2,5 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|Обсяг оборотної і послідовно |млн.куб.м| 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|використаної води | | | | |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|Втрати води при транспортуванні|млн.куб.м| 85,8 | 77,1 | 64,8 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|Протяжність мереж на кінець | | | | |
|року: | | | | |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|водопровідних | км |4027,9 | 4044,0 |4118,8 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|каналізаційних | км |2503,3 | 2506,6 |2556,4 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|Перекладено мереж: | | | | |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|водопровідних | км |15,6 | 14,0 | 20,0 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|каналізаційних | км | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|Капітальний і поточний ремонти |тис.грн. |42251,4| 31930,0 |36000,0|
|мереж і споруд | | | | |
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|водопровідних |тис.грн. |26483,2| 20401,8 |22700,0|
|-------------------------------+---------+-------+---------+-------|
|каналізаційних |тис.грн. |15768,2| 11528,2 |13300,0|
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------

_______________

(*) ВАТ "АК "Київводоканал".

Таблиця 6
Показники розвитку ринку праці м. Києва

-------------------------------------------------------------------------------
| Показник | Одиниця | 2003 | 2004 | 2005 |
| | виміру | звіт |очікуване |прогноз |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|Кількість незайнятих осіб, які | осіб | 38912 | 42200 | 43200 |
|перебувають на обліку в службі | | | | |
|зайнятості - всього | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|Кількість незайнятих осіб, які | осіб | 9961 | 7750 | 7950 |
|перебували на обліку в службі | | | | |
|зайнятості на початок року | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|Звернулись з питань працевлаштування | осіб | 28951 | 34450 | 35250 |
|протягом року - всього | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|в тому числі: | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|- вивільнено із сфер економічної | осіб | 4714 | 4700 | 5100 |
|діяльності | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|- звільнено з причин плинності кадрів | осіб | 9016 | 9200 | 9300 |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|- випускники навчальних закладів | осіб | 1279 | 1320 | 1355 |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|- особи, які з різних причин не були | осіб | 7145 | 7200 | 7300 |
|зайняті більше 1 року | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|- інші категорії незайнятого населення | осіб | 6797 | 12030 | 12195 |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|Кількість незайнятого населення, яку | осіб | 34659 | 37640 | 38580 |
|передбачається зайняти активними | | | | |
|заходами, всього | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|в тому числі шляхом: | осіб | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|- працевлаштування в сферах економічної| осіб | 19816 | 22740 | 23680 |
|діяльності | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|- направлення на навчання і підвищення | осіб | 6753 | 6800 | 6800 |
|кваліфікації | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|- направлення на громадські роботи | осіб | 8090 | 8100 | 8100 |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|Знято з обліку для самостійного | осіб | 11346 | 11510 | 11520 |
|вирішення участі у трудовій діяльності | | | | |
|та з інших причин | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|Чисельність безробітного населення (за |тис.осіб | 67,6 | 67,5 | 69,5 |
|методологією МОП) | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|Чисельність зареєстрованих незайнятих |тис.осіб | 11,2 | 12,2 | 13,7 |
|громадян (безробітних) в середньому за | | | | |
|рік - всього | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|Кількість незайнятих осіб, які | осіб | 7750 | 7950 | 8000 |
|перебували на обліку на кінець року | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|з них безробітні | осіб | 7526 | 7550 | 7600 |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|Рівень безробіття (за методологією МОП)| % | 4,8 | 4,7 | 5,2 |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|Рівень зареєстрованого безробіття | % | 0,42 | 0,42 | 0,43 |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|Питома вага безробітних, не зайнятих | % | 12,2 | 10,0 | 9,0 |
|понад 1 рік в загальній кількості | | | | |
|безробітних | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|

|Витрати на реалізацію заходів по    |тис. грн.|43722,6| 48640,5 | 74840,6|
|сприянню зайнятості і соціальному | | | | |
|захисту від безробіття за рахунок | | | | |
|коштів Фонду загальнообов'язкового | | | | |
|державного соціального страхування | | | | |
|України на випадок безробіття | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|в тому числі: | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|- сприяння працевлаштуванню безробітних|тис. грн.|5112,9 | 6801,4 | 7865,2 |
|шляхом надання дотації роботодавцям | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|- професійна підготовка, перепідготовка|тис. грн.|2977,8 | 3660,1 | 4559,9 |
|та підвищення кваліфікації безробітних | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|- організація громадських робіт |тис. грн.| 335,8 | 510,4 | 530,2 |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|- надання одноразової виплати допомоги |тис. грн.|5681,2 | 7345,4 | 8721,5 |
|по безробіттю для започаткування | | | | |
|власної справи | | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|- виплата допомоги по безробіттю |тис. грн.|17608,5| 18035,3 | 19660,1|
|---------------------------------------+---------+-------+----------+--------|
|Кількість створених нових робочих місць| од. | 23030 | 23500 | 27700 |
-------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 7
Основні показники розвитку системи
охорони здоров'я населення м. Києва

--------------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз|
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість лікарняних закладів, од. | 97 | 97 | 97 |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість лікарняних ліжок у лікарняних | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
|закладах, тис. од. | | | |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість ліжок у денних стаціонарах районних| 1462 | 1520 | 1550 |
|поліклінік, од. | | | |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість амбулаторно-поліклінічних закладів,| 238 | 238 | 238 |
|од. | | | |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Планова ємність амбулаторно-поліклінічних | 80,1 | 80,5 | 80,5 |
|закладів, тис. відвідувань за зміну | | | |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість жіночих консультацій та закладів, у| 119 | 119 | 119 |
|складі яких перебувають жіночі консультації | | | |
|(відділення, кабінети), од. | | | |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість дитячих поліклінік і закладів, у | 30 | 30 | 30 |
|складі яких перебувають дитячі поліклініки | | | |
|(відділення, кабінети), од. | | | |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість фельдшерських пунктів охорони | 144 | 144 | 144 |
|здоров'я (самостійних та в складі інших | | | |
|закладів), од. | | | |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість станцій (відділень) швидкої | 4 | 4 | 4 |
|медичної допомоги (самостійних та в складі | | | |
|інших закладів), од. | | | |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість лікарів усіх спеціальностей, тис. | 22,4 | 22,6 | 22,8 |
|осіб | | | |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість середнього медичного персоналу, | 34,6 | 34,8 | 34,9 |
|тис. осіб | | | |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість аптек, од. | 302 | 297 | 297 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Розвиток загальної лікарської (сімейної) практики надання |
| первинної медико-санітарної допомоги |
|------------------------------------------------------------------------|
|Кількість Центрів сімейної медицини, од. | 1 | 1 | 1 |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|в них лікарів загальної практики, осіб | 5 | 6 | 6 |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість поліклінік сімейної медицини, од. | 3 | 3 | 3 |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|в них лікарів загальної практики, осіб | 21 | 22 | 22 |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість поліклінік з відділенням сімейної | 6 | 6 | 7 |
|медицини, од. | | | |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|в них лікарів загальної практики, осіб | 23 | 24 | 27 |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість амбулаторій сімейної медицини, од. | 4 | 7 | 7 |
|---------------------------------------------+-------+---------+--------|
|в них лікарів загальної практики, осіб | 6 | 11 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------

Таблиця 8
Основні показники розвитку системи освіти м. Києва

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз|
|----------------------------------------------------------------|
| Дошкільна освіта |
|----------------------------------------------------------------|
|Кількість дитячих дошкільних | 666 | 665 | 667 |
|закладів (*), од. | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі комунальної форми | 604 | 602 | 602 |
|власності | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Кількість місць у дошкільних | 75,2 | 75,0 | 75,3 |
|закладах, тис. од. | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Кількість дітей у дошкільних | 67,3 | 69,1 | 70,0 |
|закладах, тис. осіб | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі вихованців у | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
|навчально-виховних | | | |
|комплексах/об'єднаннях | | | |
|(школах-дитсадках) | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Рівень охоплення дітей дошкільними | 74,0 | 74,6 | 75,0 |
|закладами, % загальної кількості | | | |
|дітей відповідного віку | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Кількість працівників у дитячих | 22,6 | 22,7 | 22,7 |
|дошкільних закладах, тис. фактично | | | |
|зайнятих посад | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Загальна середня освіта |
|----------------------------------------------------------------|
|Кількість денних загальноосвітніх | 517 | 520 | 522 |
|навчальних закладів (**), од. | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі за формами власності: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|державні | 477 | 477 | 478 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|приватні | 40 | 43 | 44 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Кількість окремих типів денних | | | |
|загальноосвітніх навчальних | | | |
|закладів, од.: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|гімназії (заклади I-III ступеня) | 40 | 44 | 45 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|ліцеї (заклади I-III ступеня) | 39 | 40 | 41 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|навчально-виховні | 99 | 99 | 100 |
|комплекси/об'єднання (заклади | | | |

|I ступеня)             |    |     |    |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Кількість учнів у денних | 285,2 | 271,9 | 272,7 |
|загальноосвітніх навчальних | | | |
|закладах (***), тис. осіб | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Кількість учнів в окремих типах | | | |
|денних загальноосвітніх навчальних | | | |
|закладів, тис. осіб: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|гімназіях, ліцеях (заклади I-III | 39,6 | 39,6 | 40,0 |
|ступеня) | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|навчально-виховних | 9,6 | 9,4 | 9,4 |
|комплексах/об'єднаннях (заклади | | | |
|I ступеня) | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Кількість учителів у денних | 23,1 | 22,7 | 23,1 |
|загальноосвітніх навчальних | | | |
|закладах (****), тис. осіб | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Кількість учителів у гімназіях, | 5,1 | 5,5 | 5,5 |
|ліцеях, навчально-виховних | | | |
|комплексах/об'єднаннях, тис. осіб | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Професійно-технічна освіта |
|----------------------------------------------------------------|
|Кількість професійно-технічних | 31 | 30 | 30 |
|навчальних закладів, од. | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Кількість учнів у | 19,3 | 19,7 | 19,7 |
|професійно-технічних навчальних | | | |
|закладах, тис. осіб | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Прийнято за рік до | 13,0 | 11,7 | 11,7 |
|професійно-технічних навчальних | | | |
|закладів, тис. осіб | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Підготовлено кваліфікованих | 11,4 | 11,2 | 11,0 |
|робітників у професійно-технічних | | | |
|навчальних закладах, тис. осіб | | | |
------------------------------------------------------------------

____________

(*) Включаючи навчально-виховні комплекси/об'єднання (школи-дитсадки).

(**) Без вечірніх (змінних) шкіл, яких у 2003/2004 н.р. нараховувалося 12 од.

(***) Без учнів вечірніх (змінних) шкіл, яких у 2003/2004 н.р. нараховувалося 5,2 тис. осіб.

(****) Без учителів вечірніх (змінних) шкіл, яких у 2003/2004 н.р. нараховувалося 0,3 тис. осіб.

Таблиця 9
Електробаланс м. Києва, млн. кВт.год.

------------------------------------------------------------------
| Стаття балансу | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване|прогноз |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|1. Вироблено електроенергії | 8627,6 | 9070 | 9330 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|2. Спожито, всього | 7827,5 | 8225 | 8655 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Підприємствами промисловості, | 2970,5 | 3194 | 3355 |
|всього: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|добувної | 0,2 | - | - |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|обробної | 1341,5 | 1525 | 1650 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|з виробництва та розподілу | 1628,8 | 1669 | 1705 |
|електроенергії, газу та води | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|в тому числі спожито на власні | 774,6 | 802 | 815 |
|потреби електростанцій загального | | | |
|користування: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|з виробництва та розподілення | 1009,2 | 1053 | 1080 |

|електроенергії           |    |     |    |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|з виробництва та розподілення | 9,4 | 9,7 | 10 |
|газоподібного палива | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|з виробництва та розподілення тепла | 71,6 | 76 | 80 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|з виробництва та розподілення води | 538,6 | 530,3 | 535 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Будівництвом | 148,4 | 175 | 200 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Сільським, лісовим та рибним | 11,7 | 12 | 15 |
|господарством | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Транспортом | 597,3 | 614 | 650 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|з нього наземним, водним, авіаційним| 524,6 | 541,3 | 577,3 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|залізничним транспортом | 119,4 | 135 | 145 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|з нього на електротягу залізниці | 73,9 | 79 | 85 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|метрополітеном | 178,7 | 190 | 216 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|трамваями, тролейбусами | 145,7 | 135 | 135,5 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|магістральним нафтопроводом і | - | - | - |
|продуктопроводом | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|магістральним газопроводом | - | - | - |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Закладами освіти, охорони здоров'я | 1054,6 | 1090 | 1200 |
|та соціальної допомоги, | | | |
|підприємствами оптової та роздрібної| | | |
|торгівлі, підприємствами інших видів| | | |
|діяльності | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|На освітлення та інші потреби | 2044,7 | 2090 | 2140 |
|населення | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Втрати в мережах загального | 1000,3 | 1050 | 1095 |
|користування | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Сальдо | 800,1 | 845 | 675 |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 10
Баланс теплової енергії (пари і гарячої води)
по м. Києву, тис. Гкал

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване|прогноз |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Відпуск теплоенергії, всього |21559,6 | 20950 | 21450 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|електростанціями |10683,7 | 10524 | 10950 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|котельними установками | 10846 | 10383 | 10450 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|теплоутилізаційними установками | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|іншими установками | 27,2 | 40,0 | 47,0 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Споживання теплової енергії, всього |21559,6 | 20950 | 21450 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|промисловість | 2645,6 | 2550 | 2800 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|житлово-комунальне господарство, |16198,7 | 15760 | 16200 |
|всього | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|комунально-побутові споживачі | 4003,2 | 3810 | 3850 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|населення |12195,5 | 11950 | 12350 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|втрати теплоенергії в магістральних | 2715,3 | 2640 | 2450 |
|тепломережах | | | |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 11
Ефективність використання паливно-енергетичних
ресурсів на виробничо-експлуатаційні
і комунально-побутові потреби по м. Києву

------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очіку- | прогноз |
| | |ване |------------|
| | | | I | II |
|----------------------------------+-------+--------+-----+------|
|Зниження (-), збільшення | | | | |
|фактичного використання за звітний| | | | |
|рік у порівнянні з використанням, | | | | |
|розрахованим за фактичними | | | | |
|питомими витратами попереднього | | | | |
|року: | | | | |
|----------------------------------+-------+--------+-----+------|
|котельно-пічного палива тис. | 1,9 | 22,0 | 2,0 | -3,0 |
|тонн умовного палива | | | | |
|----------------------------------+-------+--------+-----+------|
|відсотків | 0,04 | 0,4 | 0,04| -0,1 |
|----------------------------------+-------+--------+-----+------|
|теплоенергії | | | | |
|----------------------------------+-------+--------+-----+------|
|тис. Гкал | 24,5 | -360 | -400| -420 |
|----------------------------------+-------+--------+-----+------|
|відсотків | 0,4 | -5,7 | -6,3| -6,6 |
|----------------------------------+-------+--------+-----+------|
|електроенергії | | | | |
|----------------------------------+-------+--------+-----+------|
|млн. кВт.год. | 69,2 | 58,5 | 22 | 10 |
|----------------------------------+-------+--------+-----+------|
|відсотків | 2,6 | 2,1 | 0,8 | 0,4 |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 12
Споживання палива, електро- та теплоенергії у м. Києві

------------------------------------------------------------------
|Паливно-енергетичні | Одиниця | 2003 | 2004 | 2005 |
| ресурси | виміру | звіт |очікуване | прогноз |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Паливо |тис.т у.п.| 5091,5 | 5092 | 5280 |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Електроенергія | млн. | 7827,5 | 8225 | 8655 |
| |кВт.год. | | | |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Теплоенергія |тис. Гкал | 21559,6 | 20950 | 21450 |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 13
Показники розвитку газопостачання м. Києва

------------------------------------------------------------------
| Показники | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|---------------------------------+---------+---------+----------|
|Обсяг реалізованого та | 4754 | 4771,3 | 4772 |
|транспортованого газу на кінець | | | |
|року, млн. куб.м | | | |
|---------------------------------+---------+---------+----------|
|у тому числі населенню | 317,8 | 310,9 | 311,0 |
|---------------------------------+---------+---------+----------|
|Протяжність газових мереж на | 4352 | 4354 | 4361,5 |
|кінець року, км | | | |
|---------------------------------+---------+---------+----------|
|Загальна кількість встановлених | 50,5 | 53,0 | 55,0 |
|побутових газових лічильників, | | | |
|тис. одиниць | | | |
|---------------------------------+---------+---------+----------|
|у тому числі в приватному | 24,3 | 24,8 | 25,0 |
|секторі, одиниць | | | |
|---------------------------------+---------+---------+----------|
|Капітальний ремонт газопроводів | 734,8 | 800,8 | 810,0 |
|та споруд на них, тис. грн. | | | |
------------------------------------------------------------------

Додаток
до Програми
соціально-економічного та
культурного розвитку м.Києва на 2005 рік,
(в редакції рішення Київради
від 30.08.2005 N 4/3468)

Розподіл асигнувань
на фінансування капітальних вкладень на 2005 рік
асигнування (тис.г
рн.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Програма капітальних вкладень | Програма фінансування |
| |-------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| |Програма | Спеціальний фонд міського бюджету | Кошти | Інші |Програма | Спеціальний фонд міського бюджету | Кошти | Інші |
| |капіта- |---------------------------------------| району| | фінан- |---------------------------------------| району | |
| | льних | Всього | в тому числі | | |сування, | Всього | в тому числі | | |
| |вкладень,| |----------------------------| | | всього | |----------------------------| | |
| | всього | | Бюджет |Цільові |Субвенції| | | | | Бюджет | Цільові|Субвенції| | |
| | | | розвитку| фонди |з Держав-| | | | | розвитку| фонди |з Держав-| | |
| | | | | |ного | | | | | | |ного | | |
| | | | | |бюджету | | | | | | |бюджету | | |
| | | | | |України | | | | | | |України | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВСЬОГО |4064528,2| 3530465,4|3043968,2|404301,3| 82195,3 |282926,8|251136,0|4113457,0| 3570722,7|3036662,3|451864,5| 82195,9 |291237,8|251496,5|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|у тому числі | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенція з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | 36627,7| | | | | 36627,7| | 36627,7| | | | | 36627,7| |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- поточні капітальні | | | | | | | | | | | | | | |
|вкладення |3984107,7| 3451073,5|2968246,6|400631,0| 82195,9 |282037,1|250997,1|3984107,7| 3451073,5|2968246,6|400631,0| 82195,9 |282037,1|250997,1|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- залишок коштів | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 982132,4| 982132,4| 982132,4| | | | | 982132,4| 982132,4| 982132,4| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- залишок коштів | | | | | | | | | | | | | | |
|цільових фондів | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 2864,5| 2864,5| | 2864,5| | | | 2864,5| 2864,5| | 2864,5| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- на погашення | | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитами, взятими під | | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво в 2005 році| 90000,0| 90000,0| 90000,0| | | | | 90000,0| 90000,0| 90000,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- залишок коштів з 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|року | 80420,5| 79391,9| 75721,6| 3670,3| | 889,7| 138,9| | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані у 2004 році | | | | | | | | 71228,8| 61528,7 | 10538,2 | 50990,5| | 9200,7 | 499,4|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- оплата за роботи, | | | | | | | | | | | | | | |
|виконані в минулі роки | | | | | | | | 596,4| 596,4 | 353,4 | 243,0| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- компенсація різниці | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості отриманої | | | | | | | | | | | | | | |
|житлової площі | | | | | | | | 502,6| 502,6 | 502,6 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- на погашення | | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитами, взятими під | | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво в 2004 році| | | | | | | | 57000,0| 57000,0 | 57000,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО |293587,0 | 137147,6 |53359,3 |65813,0 | 17975,3 |16621,4 |139818,0|316570,5 | 160131,1 |56903,3 |85252,5 | 17975,3 |16621,4 |139818,0|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 5000,0| 5000,0 | 5000,0| | | | | 5000,0| 5000,0 | 5000,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 22459,4| 22459,4 | 3019,9| 19349,5| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. компенсація | | | | | | | | | | | | | | |
|різниці вартості отри- | | | | | | | | | | | | | | |
|маної житлової площі | | | | | | | | 502,6| 502,6 | 502,6| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |257990,9 | 120572,9 | 46231,3 |58366,3 | 15975,3 | |137418,0|280974,4 | 143556,4 |49775,8 |77805,8 | 15975,3 | |137418,0|

|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 22459,4| 22459,4 | 3019,9| 19349,5| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. компенсація | | | | | | | | | | | | | | |
|різниці вартості отри- | | | | | | | | | | | | | | |
|маної житлової площі | | | | | | | | 502,6| 502,6 | 502,6| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|крім того, погашення | | | | | | | | | | | | | | |
|відсотків за | | | | | | | | | | | | | | |
|користування | | | | | | | | | | | | | | |
|довгостроковими | | | | | | | | | | | | | | |
|пільговими кредитами на| | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | | | | | | |
|(реконструкцію) житла | | 11470,1 | | | | | | | 11470,1 | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/М В.-ТРОЄЩИНА, 14 М-Н| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДІЛ. 45-48 |21763,7 | 11763,7| 11763,7| | | | 10000,0| 21763,7 | 11763,7| 11763,7| | | | 10000,0|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДІЛ. 49, 50 |15976,9 | 7976,9| 7976,9| | | | 8000,0| 15976,9| 7976,9| 7976,9 | | | | 8000,0|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/М В.-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б 27 | | | | | | | | 8864,3| 8864,3| | 8864,3| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|в 2004 році | | | | | | | | 8864,3| 8864,3| | 8864,3| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 М-Н | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б 12 |17050,0 | 2050,0 | | 2050,0 | | |15000,0 |17050,0 | 2050,0 | | 2050,0 | | |15000,0 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 320,0 | | | | | | 320,0 | 320,0 | | | | | | 320,0 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б 13 |22479,5 | 4479,5 | 4479,5| | | |18000,0 |22479,5 | 4479,5 | 4479,5| | | |18000,0 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 300,0 | | | | | | 300,0 | 300,0 | | | | | | 300,0 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/М ПОЗНЯКИ, 8 М-Н | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б 33 | | | | | | | | 2374,5 | 2374,5 | | 2374,5 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 2374,5 | 2374,5 | | 2374,5 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б 35 | 2942,8 | 2942,8 | 2942,8| | | | | 3857,4 | 3857,4 | 3445,4| 412,0 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 412,0 | 412,0 | | 412,0 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. компенсація | | | | | | | | | | | | | | |
|різниці вартості отри- | | | | | | | | | | | | | | |
|маної житлової площі | | | | | | | | 502,6| 502,6 | 502,6| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДІЛ. 47 | 11067,90| 2826,1 | | 2826,1| | | 8241,8| 13023,3 | 4781,5 | 21,5| 4760,0| | | 8241,6|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 1933,9 | 1933,9 | | 1933,9 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|КВАРТАЛ ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |

|АЛМА-АТИНСЬКОЇ ТА ПРОВ.|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СЕНОМАНСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б 1 | 13750,3 | 6153,1 | 2145,6| 4007,5| | | 7597,2| 13750,3 | 6153,1 | 2145,6| 4007,5| | | 7597,2|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б 2 | | | | | | | | 865,1| 865,1 | | 865,1| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 865,1| 865,1 | | 865,1| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б 4 | | | | | | | | 256,0| 256,0 | | 256,0| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 256,0| 256,0 | | 256,0| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б 5 |22158,8 | 8202,5 | 2674,8| | 5527,7 | |13956,3 |26892,5 | 12936,2 | 2674,8| 4733,7| 5527,7 | |13956,3 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 35,0 | | | | | | 35,0 | 35,0 | | | | | | 35,0 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 4733,7| 4733,7 | | 4733,7| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ПЕРЕТИНІ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДАРНИЦЬКОГО БУЛЬВАРУ ТА| | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ЖМАЧЕНКА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б 5 |13252,7 | 6220,0 | 3497,5 | 2722,5| | | 7032,7 |13252,7 | 6220,0 | 3497,5| 2722,5| | | 7032,7 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи |120,0 | | | | | | 120,0 | 120,0 | | | | | | 120,0 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 6| | | | | | | | | | | | | | |
|СЕК. Г | 11487,0 | 1842,6 | 1842,6 | | | | 9644,4 | 11487,0 | 1842,6 | 1842,6 | | | | 9644,4|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 175,0 | | | | | | 175,0 | 175,0 | | | | | | 175,0|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б N 1 НА РОЗІ ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|БРАТИСЛАВСЬКОЇ I ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАЛЬСЬКОГО НА Ж/М | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛІСОВИЙ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 480,0 | 480,0 | 480,0 | | | | | 480,0 | 480,0 | 480,0 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. БУДАРІНА, 3| | | | | | | | | | | | | | |
|(БУД. 4) | 17885,3 | 17885,3 | 1737,7 | 5700,0 | 10447,6| | | 17885,3 | 17885,3 | 1737,7 | 5700,0 | 10447,6| | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|МИЛОСЛАВСЬКІЙ | 4009,5 | 4009,5 | 4009,5 | | | | | 4009,5 | 4009,5 | 4009,5 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | | | | | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ПР.НАУКИ, 208 | | | | | | | | | | | | | | |
|(ПАЙОВА УЧАСТЬ) | 15608,6 | 3870,9 | | 3870,9| | | 11737,7| 15608,6 | 3870,9 | | 3870,9| | | 11737,7|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ.ПОЛІСЬКІЙ, | | | | | | | | | | | | | | |
|15-А | 26438,2 | 19011,4 | | 19011,4| | | 7426,8| 26438,2 | 19011,4 | | 19011,4| | | 7426,8|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 234,0 | 234,0 | | 234,0 | | | | 234,0 | 234,0 | | 234,0 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |

|РОГОЗІВСЬКІЙ, 1-А   | 2716,4 |  2216,4 |  1497,4|  719,0|     |    |  500,0| 2716,4 |  2216,4 |  1497,4|  719,0|     |    |  500,0|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | | | | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА СВЯТОШИНСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЛОЩІ, 1 (СЕКЦІЇ А,Б,В)| 663,3 | 663,3 | 663,3| | | | | 3683,2 | 3683,2 | 3683,2| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 3019,9 | 3019,9 | 3019,9| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/М ПОЗНЯКИ, 5-А М-Н, | | | | | | | | | | | | | | |
|Ж/Б 7 | 37740,0 | 17458,9 | | 17458,9| | | 20281,1| 37740,0 | 17458,9 | | 17458,9| | | 20281,1|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|крім того, за рахунок | | | | | | | | | | | | | | |
|фонду міського голови | | | | | | | | | | | | | | |
|Ж/Б В М. СЕВАСТОПОЛІ | 3229,0 | | | | | | | 3229,0 | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | | | | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 5000,0| 5000,0 | 5000,0| | | | | 5000,0| 5000,0 | 5000,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ | 5000,0| 5000,0 | 5000,0| | | | | 5000,0| 5000,0 | 5000,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 5000,0| 5000,0 | 5000,0| | | | | 5000,0| 5000,0 | 5000,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В | | | | | | | | | | | | | | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | 2500,0 | | | | | 100,0| 2400,0| 2500,0 | | | | | 100,0| 2400,0|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС З | | | | | | | | | | | | | | |
|ОБ'ЄКТАМИ | | | | | | | | | | | | | | |
|СОЦКУЛЬТПОБУТУ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|КРЕЙСЕРА "АВРОРА", 1-А | 1500,0 | | | | | 50,0| 1450,0| 1500,0 | | | | | 50,0| 1450,0|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 1000,0 | | | | | | 1000,0| 1000,0 | | | | | | 1000,0|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | 1000,0 | | | | | 50,0| 950,0| 1000,0 | | | | | 50,0| 950,0|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКІЙ МІЖ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОВ. БУРМИСТРЕНКА ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНИМ | 1000,0 | | | | | 50,0| 950,0| 1000,0 | | | | | 50,0| 950,0|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В | | | | | | | | | | | | | | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | | | | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. ПОЛІСЬКІЙ, | | | | | | | | | | | | | | |
|10 - 11 | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | | | | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 234,0 | 234,0 | |234,0 | | | | 234,0 | 234,0 | |234,0 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В | | | | | | | | | | | | | | |

|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АДМІНІСТРАЦІЯ |3212,6 | 2427,6 | |2427,6 | |785,0 | |3212,6 | 2427,6 | |2427,6 | |785,0 | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ Ж/Б НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, | | | | | | | | | | | | | | |
|11-А |2000,0 | 2000,0 | |2000,0 | | | |2000,0 | 2000,0 | |2000,0 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|КОМПЛЕКС, Ж/М | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, | | | | | | | | | | | | | | |
|23 М-Н | 127,6 | 127,6 | |127,6 | | | | 127,6 | 127,6 | |127,6 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВИРОБНИЧА БАЗА КП | | | | | | | | | | | | | | |
|"РЕМБУДСЕРВІС" НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІЙ, 11 | 785,0 | | | | |785,0 | | 785,0 | | | | |785,0 | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | 300,0 | 300,0 | |300,0 | | | | 300,0 | 300,0 | |300,0 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ПР. МАЯКОВСЬКОГО| | | | | | | | | | | | | | |
|МІЖ БУДИНКАМИ 59 ТА 61 | 300,0 | 300,0 | |300,0 | | | | 300,0 | 300,0 | |300,0 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В | | | | | | | | | | | | | | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ |6061,7 | 4441,7 | |2441,7 | 2000,0 |1620,0 | |6061,7 | 4441,7 | |2441,7 | 2000,0 |1620,0 | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. |2000,0 | 2000,0 | |2000,0 | | | |2000,0 | 2000,0 | |2000,0 | | | |
|АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 61-А | | | | | | | | | | | | | | |
|(ДЛЯ НАН УКРАЇНИ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. |1500,0 | | | | |1500,0 | |1500,0 | | | | |1500,0 | |
|ВИШГОРОДСЬКІЙ, 54-Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ | 441,7 | 441,7 | | 441,7 | | | | 441,7 | 441,7 | | 441,7 | | | |
|ГУРТОЖИТКУ У ПРОВ. | | | | | | | | | | | | | | |
|КУРЕНІВСЬКОМУ, 4/18-Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. | 1000,0 | 1000,0 | | | 1000,0 | | | 1000,0 | 1000,0 | | | 1000,0 | | |
|МАЛИНОВСЬКОГО, 25 - | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗМІЦНЕННЯ ФУНДАМЕНТА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. ПІВНІЧНІЙ, | 1000,0 | 1000,0 | | | 1000,0 | | | 1000,0 | 1000,0 | | | 1000,0 | | |
|16 - ЗМІЦНЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ФУНДАМЕНТА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ | 120,0 | | | | |120,0 | | 120,0 | | | | |120,0 | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. ОЗЕРНІЙ, | 120,0 | | | | |120,0 | | 120,0 | | | | |120,0 | |
|16-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В |3500,0 | | | | |3500,0 | |3500,0 | | | | |3500,0 | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДІВ |1500,0 | | | | |1500,0 | |1500,0 | | | | |1500,0 | |
|Ж/Б НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, | | | | | | | | | | | | | | |
|15/4, БЛАГОУСТРІЙ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАМОЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|(ПАСАЖ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ |2000,0 | | | | |2000,0 | |2000,0 | | | | |2000,0 | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВИХ |1000,0 | | | | |1000,0 | |1000,0 | | | | |1000,0 | |

|БУДИНКІВ, ПОБУДОВАНИХ У|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|60-ТІ РОКИ НА БУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ДРУЖБИ НАРОДІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. |1000,0 | | | | |1000,0 | |1000,0 | | | | |1000,0 | |
|ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 37 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.|7033,7 | 800,0 | | 800,0 | |6233,7 | |7033,7 | 800,0 | | 800,0 | |6233,7 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. Н. УЖВІЙ, |4133,7 | 400,0 | |400,0 | |3733,7 | |4133,7 | 400,0 | |400,0 | |3733,7 | |
|6-Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 200,0 | 200,0 | |200,0 | | | | 200,0 | 200,0 | |200,0 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА РОЗІ ВУЛ. |2900,0 | 400,0 | |400,0 | |2500,0 | |2900,0 | 400,0 | |400,0 | |2500,0 | |
|Н.УЖВІЙ ТА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|НОВОМОСТИЦЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 200,0 | 200,0 | |200,0 | | | | 200,0 | 200,0 | |200,0 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В | 977,4 | 977,4 | | 977,4 | | | | 977,4 | 977,4 | | 977,4 | | | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. | 977,4 | 977,4 | | 977,4 | | | | 977,4 | 977,4 | | 977,4 | | | |
|ВЕРНАДСЬКОГО, 63 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В | | | | | | | | | | | | | | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ |3899,7 | 300,0 | |300,0 | | 3599,7 | |3899,7 | 300,0 | |300,0 | | 3599,7 | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|НАДБУДОВА ТРЕТЬОГО ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|МАНСАРДНОГО ПОВЕРХІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|НАД ІСНУЮЧОЮ ДВОПОВЕР- | | | | | | | | | | | | | | |
|ХОВОЮ АДМІНІСТРАТИВНОЮ | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДІВЛЕЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ| | | | | | | | | | | | | | |
|СЛУЖБ КП ПО УТРИМАННЮ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА | | | | | | | | | | | | | | |
|СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ.СОЦІАЛІСТИЧНІЙ,6|3599,7 | | | | | 3599,7 | |3599,7 | | | | | 3599,7 | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | 300,0 | 300,0 | |300,0 | | | | 300,0 | 300,0 | |300,0 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|СОЦІАЛІСТИЧНІЙ, 5-А | 300,0 | 300,0 | |300,0 | | | | 300,0 | 300,0 | |300,0 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В| | | | | | | | | | | | | | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ |2911,0 | 2128,0 |2128,0 | | |783,0 | |2911,0 | 2128,0 |2128,0 | | |783,0 | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. В. ПІКА, 18| 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, |2611,0 | 1828,0 |1828,0 | | |783,0 | |2611,0 | 1828,0 |1828,0 | | |783,0 | |
|20-Д | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|МЕТРОПОЛІТЕНИ |387505,0 | 387505,0 |303770,4 |83734,6 | | | |444505,0 | 444505,0 |360770,4 |83734,6 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 618,4| 618,4 | 618,4| | | | | 618,4| 618,4 | 618,4| | | | |

|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. на погашення | | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитами, взятими під | | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво в 2005 році| 90000,0| 90000,0 | 90000,0| | | | | 90000,0| 90000,0 | 90000,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. на погашення | | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитами, взятими під | | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво в 2004 році| | | | | | | | 57000,0| 57000,0 | 57000,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |387505,0 | 387505,0 |303770,4 |83734,6 | | | |444505,0 | 444505,0 |360770,4 |83734,6 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 618,4| 618,4 | 618,4| | | | | 618,4| 618,4 | 618,4| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. на погашення | | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитами, взятими під | | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво в 2005 році| 90000,0| 90000,0 | 90000,0| | | | | 90000,0| 90000,0 | 90000,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. на погашення | | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитами, взятими під | | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво в 2004 році| | | | | | | | 57000,0| 57000,0 | 57000,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДРУГИЙ ВИХІД ІЗ СТАНЦІЇ| 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | | |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ВОКЗАЛЬНА" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДРУГИЙ ВИХІД СТАНЦІЇ | 5291,4 | 5291,4 | 5291,4 | | | | | 5291,4 | 5291,4| 5291,4 | | | | |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЛІСОВА" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 1091,4 | 1091,4 | 1091,4 | | | | | 1091,4 | 1091,4| 1091,4 | | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНЦІЇ | 496,0 | 496,0 | 496,0 | | | | | 496,0 | 496,0 | 496,0 | | | | |
|"ДАРНИЦЯ" КИЇВСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ З | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДІВНИЦТВОМ ДРУГОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИХОДУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 496,0 | 496,0 | 496,0 | | | | | 496,0 | 496,0 | 496,0 | | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВИХІД НА СТАНЦІЮ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |
|"ЛЬВІВСЬКА БРАМА" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД| | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ "ДОРОГОЖИЧІ" ДО| | | | | | | | | | | | | | |
|ЖИТЛОВОГО МАСИВУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕ-| | | | | | | | | | | | | | |
|ПО МЕТРОЛІТЕНУ, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ДОРОГОЖИЧІ" ДО СТАНЦІЇ| | | | | | | | | | | | | | |
|"СИРЕЦЬКА" |1000,0 | 1000,0 |1000,0 | | | | | 27066,0 | 27066,0 |27066,0 | | | | |

|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. на погашення | | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитами, взятими під | | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво в 2004 році| | | | | | | | 26066,0| 26066,0 | 26066,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД| | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ "ХАРКІВСЬКА" ДО| | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ "ХАРКІВСЬКА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЛОЩА" З ЕЛЕКТРОДЕПО | | | | | | | | | | | | | | |
|"ХАРКІВСЬКЕ" |329355,0 | 329355,0 |277470,4 |51884,6 | | | |360289,0 | 360289,0 |308404,4 |51884,6 | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 3950,0 | 3950,0 | 3950,0 | | | | | 3950,0 | 3950,0 | 3950,0 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 618,4| 618,4 | 618,4| | | | | 618,4| 618,4 | 618,4| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. на погашення | | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитами, взятими під | | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво в 2005 році| 90000,0| 90000,0 | 90000,0| | | | | 90000,0| 90000,0 | 90000,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. на погашення | | | | | | | | | | | | | | |
|заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитами, взятими під | | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво в 2004 році| | | | | | | | 30934,0| 30934,0 | 30934,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|КУРЕНІВСЬКО- | | | | | | | | | | | | | | |
|ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЦЕНТР" |36850,0 | 36850,0| 5000,0 | 31850,0| | | |36850,0 | 36850,0| 5000,0 | 31850,0| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи |3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | | | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКА | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ГЛИБОЧИЦЬКА" ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ "ВОКЗАЛЬНА" ІЗ | | | | | | | | | | | | | | |
|З'ЄДНУВАЛЬНОЮ ГІЛКОЮ | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКА | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ПОДІЛЬСЬКА" ДО СТАНЦІЇ| | | | | | | | | | | | | | |
|"ЗАТОКА ДЕСЕНКА" |2450,0 | 2450,0 |2450,0 | | | | |2450,0 | 2450,0 |2450,0 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|проектні роботи |1500,0 | 1500,0 |1500,0 | | | | |1500,0 | 1500,0 |1500,0 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ РУХОМОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|СКЛАДУ |10500,0 | 10500,0 |10500,0 | | | | |10500,0 | 10500,0 |10500,0 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | 712,6 | 712,6 | 712,6 | | | | | 712,6 | 712,6 | 712,6 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|

|ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКА | 500,0  |  500,0 | 500,0  |    |     |    |    | 500,0  |  500,0 | 500,0  |    |     |    |    |
|ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ГЛИБОЧИЦЬКА" ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ "ПОДІЛЬСЬКА" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДІЛЬНИЦЯ СТАНЦІЯ | 212,6 | 212,6 | 212,6 | | | | | 212,6 | 212,6 | 212,6 | | | | |
|"ТРОЄЩИНА" - СТАНЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ОСОКОРКИ" ВІД ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ "ЛІВОБЕРЕЖНА" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ОСВІТА | 92092,9 | 35000,9 |10528,5 |24472,4 | |53369,3 |3722,7 |113389,0 | 47424,6 |10528,5 |36896,1 | |61777,6 |4186,8 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенція з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | 1730,0| | | | | 1730,0| | 1730,0| | | | | 1730,0| |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 479,8| 479,8 | 479,8| | | | | 479,8| 479,8 | 479,8| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 21296,1| 12423,7 | | 12423,7| | 8408,3| 464,1 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ОСВІТИ I НАУКИ | 479,8| 479,8 | 479,8| | | | | 479,8| 479,8 | 479,8| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 479,8| 479,8 | 479,8| | | | | 479,8| 479,8 | 479,8| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ | 479,8| 479,8 | 479,8| | | | | 479,8| 479,8 | 479,8| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДЛЯ УСТАНОВ ОСВІТИ | 479,8| 479,8 | 479,8| | | | | 479,8| 479,8 | 479,8| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 479,8| 479,8 | 479,8| | | | | 479,8| 479,8 | 479,8| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|КОМУНАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ГОСПОДАРСТВА |53459,7 | 4011,3 | |4011,3 | | | 1348,4 | 5335,6 | 4187,2 | |4187,2 | | | 1348,4 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 175,9| 175,9| | 175,9| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ | 300,0 | 300,0 | |300,0 | | | | 300,0 | 300,0 | |300,0 | | | |
|ДО ШКОЛИ В С. ЛІСНИКИ | | | | | | | | | | | | | | |
|КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 106,2 | 106,2 | |106,2 | | | | 106,2 | 106,2 | |106,2 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО |5059,7 | 3711,3 | |3711,3 | | | 1348,4 |5235,6 | 3887,2 | |3887,2 | | | 1348,4 |
|САДКА ТА ШКОЛА | | | | | | | | | | | | | | |
|В С. ПІДГІРЦІ | | | | | | | | | | | | | | |
|ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 175,9| 175,9| | 175,9| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В | | | | | | | | | | | | | | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ |4766,8 | 501,4 | | 501,4 | |3265,4 | 1000,0|5915,6 | 1650,0 | |1650,0 | |3265,4 | 1000,0|
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенція з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | 1730,0| | | | | 1730,0 | | 1730,0| | | | | 1730,0| |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 1148,8| 1148,8| | 1148,8| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ |2101,4 | 501,4 | | 501,4 | | 500,0 | 1000,0|2101,4 | 501,4 | | 501,4 | | 500,0 | 1000,0 |
|ДО ШКОЛИ N 151 | | | | | | | | | | | | | | |
|В С. ЧАПАЄВКА - | | | | | | | | | | | | | | |
|2 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 449,8 | 449,8 | | 449,8 | | | | 449,8 | 449,8 | | 449,8 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ| 887,7 | | | | |887,7 | | 887,7 | | | | |887,7 | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ| | | | | | | | | | | | | | |
|N 130 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 128 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРИБУДОВА ДО | | | | | | | |1148,8 | 1148,8 | |1148,8 | | | |
|НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ| | | | | | | | | | | | | | |
|N 132 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА| | | | | | | | | | | | | | |
|ГЛУШКОВА, 28 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 1148,8| 1148,8| | 1148,8| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО| | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАКЛАДУ N 196 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|КРЕЙСЕРА АВРОРИ, 13 | 1876,7 | | | | |1876,7 | | 1876,7 | | | | |1876,7 | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенція з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | 1730,0| | | | | 1730,0 | | 1730,0| | | | | 1730,0| |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В | | | | | | | | | | | | | | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ |6219,7 | 1953,4 | |1953,4 | |4266,3 | |6219,7 | 1953,4 | |1953,4 | |4266,3 | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНО- |1000,0 | | | | |1000,0 | |1000,0 | | | | |1000,0 | |
|ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ, | | | | | | | | | | | | | | |
|Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛ. 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 526,5 | | | | | 526,5 | | 526,5 | | | | | 526,5 | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНУ ДО |2669,7 | 1453,4 | |1453,4 | |1216,3 | |2669,7 | 1453,4 | |1453,4 | |1216,3 | |
|ШКОЛИ N 315, | | | | | | | | | | | | | | |
|Ж/М ПОЗНЯКИ, 6-А М-Н, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛ. 24 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ШКОЛИ - | 500,0 | 500,0 | |500,0 | | | | 500,0 | 500,0 | |500,0 | | | |
|ДИТЯЧОГО САДКА ТА | | | | | | | | | | | | | | |

|АМБУЛАТОРІЇ СІМЕЙНИХ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛІКАРІВ, Ж/М ОСОКОРКИ, |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|10 М-Н, ДІЛ. 36    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 300,0  |  300,0 |     |300,0  |     |    |    | 300,0  |  300,0 |     |300,0  |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО  | 1000,0 |     |     |    |     |1000,0 |    | 1000,0 |     |     |    |     |1000,0 |    |
|САДКА I ШКОЛИ 1-ГО   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СТУПЕНЯ З БАСЕЙНОМ,  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ПОЗНЯКИ,|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|9 М-Н ДІЛ. 6      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|9 М-Н ДІЛ. 15     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО| 500,0  |     |     |    |     |500,0  |    | 500,0  |     |     |    |     |500,0  |    |
|ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|9 М-Н ДІЛ. 15     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 328,1  |     |     |    |     | 328,1 |    | 328,1  |     |     |    |     | 328,1 |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ     | 550,0  |     |     |    |     |550,0  |    | 550,0  |     |     |    |     |550,0  |    |
|ПРОЕКТУВАННЯ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в тому числі:     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНО- | 200,0  |     |     |    |     |200,0  |    | 200,0  |     |     |    |     |200,0  |    |
|ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ,    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н,  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДІЛ. 33        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНО- | 100,0  |     |     |    |     |100,0  |    | 100,0  |     |     |    |     |100,0  |    |
|ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 3   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|8 М-Н, ДІЛ. 40     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНУ ДО | 100,0  |     |     |    |     |100,0  |    | 100,0  |     |     |    |     |100,0  |    |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ШКОЛИ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|М-Н, ДІЛ. 35      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЛІЦЕЮ-САДКА| 150,0  |     |     |    |     |150,0  |    | 150,0  |     |     |    |     |150,0  |    |
|ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ. 36|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В  |8123,2  | 5498,9 |1548,7  |3950,2 |     |1250,0 |1374,3 |8173,0  | 5548,7 |1548,7  |4000,0 |     |1250,0 |1374,3 |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АДМІНІСТРАЦІЯ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані в 2004|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|році          |     |     |     |    |     |    |    |   49,8|   49,8|     |  49,8|     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З    |4503,8  | 3503,8 |1548,7  |1955,1 |     |1000,0 |    |4548,7  | 3548,7 |1548,7  |2000,0 |     |1000,0 |    |
|ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНО-  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 23 НА|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|(С. БИКІВНЯ)      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані в 2004|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|році          |     |     |     |    |     |    |    |   44,9|   44,9|     |  44,9|     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНО- |1695,1  |  695,1 |     | 695,1 |     |    |1000,0 |1700,0  |  700,0 |     | 700,0 |     |    |1000,0 |
|ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ, Ж/М  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|26 М-Н, ДІЛ. 28 З   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БАСЕЙНОМ НА ДІЛ. 30  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 289,5  |  289,5 |     | 289,5 |     |    |    | 289,5  |  289,5 |     | 289,5 |     |    |    |

|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані в 2004|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|році          |     |     |     |    |     |    |    |   4,9|    4,9|     |   4,9|     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ | 950,0  |  700,0 |     | 700,0 |     |250,0  |    | 950,0  |  700,0 |     | 700,0 |     |250,0  |    |
|ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|N 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 8  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ     | 974,3  |  600,0 |     |600,0  |     |374,3  |    | 974,3  |  600,0 |     |600,0  |     |374,3  |    |
|ПРОЕКТУВАННЯ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в тому числі:     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНО- | 674,3  |  300,0 |     |300,0  |     |374,3  |    | 674,3  |  300,0 |     |300,0  |     |374,3  |    |
|ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ, Ж/М  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|24 М-Н         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО| 300,0  |  300,0 |     |300,0  |     |    |    | 300,0  |  300,0 |     |300,0  |     |    |    |
|ЗАКЛАДУ, Ж/М      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|24 М-Н         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В |9167,1  | 3000,0 |1500,1  |1500,0 |     |6167,1 |    |9167,1  | 3000,0 |1500,1  |1500,0 |     |6167,1 |    |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АДМІНІСТРАЦІЯ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТА |8017,1  | 3000,0 |1500,0  |1500,0 |     |5017,1 |    |8017,1  | 3000,0 |1500,0  |1500,0 |     |5017,1 |    |
|НЕЗАВЕРШЕНОГО     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПІД|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ НА ВУЛ.|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|I. ДУБОВОГО, 47-А (ДЛЯ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|N 148)         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ     |1150,0  |     |     |    |     |1150,0 |    |1150,0  |     |     |    |     |1150,0 |    |
|ПРОЕКТУВАННЯ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в тому числі:     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНО- | 250,0  |     |     |    |     |250,0  |    | 250,0  |     |     |    |     |250,0  |    |
|ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КВАРТАЛІ ВУЛ.     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АЛМА-АТИНСЬКОЇ ТА ПРОВ.|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СЕНОМАНСЬКОГО (М-Н   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СТАРА ДАРНИЦЯ)     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З    | 450,0  |     |     |    |     |450,0  |    | 450,0  |     |     |    |     |450,0  |    |
|ПРИБУДОВОЮ       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|N 128 НА ВУЛ.     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|Р.ОКІПНОЇ, 6      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ 3    | 450,0  |     |     |    |     |450,0  |    | 450,0  |     |     |    |     |450,0  |    |
|НАДБУДОВОЮ I ПРИБУДОВОЮ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДО ШКОЛИ N 42 НА ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ХОРОЛЬСЬКІЙ, 19 (М-Н  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СТАРА ДАРНИЦЯ)     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В  |4000,0  | 4000,0 |2500,0  |1500,0 |     |    |    |4000,0  | 4000,0 |2500,0  |1500,0 |     |    |    |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АДМІНІСТРАЦІЯ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З    |1200,0  | 1200,0 |     |1200,0 |     |    |    |1200,0  | 1200,0 |     |1200,0 |     |    |    |
|НАДБУДОВОЮ ПОВЕРХУ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|ШКОЛИ N 240 НА     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПР. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА,|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|39-Г          |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 460,0  |  460,0 |     | 460,0 |     |    |    | 460,0  |  460,0 |     | 460,0 |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОГО|2500,0  | 2500,0 |2500,0  |    |     |    |    |2500,0  | 2500,0 |2500,0  |    |     |    |    |
|КОРПУСУ З ДОПОМІЖНИМИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПРИМІЩЕННЯМИ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА ВУЛ. МАРШАЛА    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТИМОШЕНКА, 13-Б    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    |1354,8  | 1354,8 |1354,8  |    |     |    |    |1354,8  | 1354,8 |1354,8  |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ     | 300,0  |  300,0 |     |300,0  |     |    |    | 300,0  |  300,0 |     |300,0  |     |    |    |
|ПРОЕКТУВАННЯ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в тому числі:     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЕЛЬ| 300,0  |  300,0 |     |300,0  |     |    |    | 300,0  |  300,0 |     |300,0  |     |    |    |
|ШКІЛ NN 214, 225 НА ПР.|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ОБОЛОНСЬКОМУ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В  | 610,3  |     |     |    |     | 610,3 |    | 610,3  |     |     |    |     | 610,3 |    |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АДМІНІСТРАЦІЯ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ     | 610,3  |     |     |    |     | 610,3 |    | 610,3  |     |     |    |     | 610,3 |    |
|ПРОЕКТУВАННЯ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в тому числі:     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ | 131,3  |     |     |    |     | 131,3 |    | 131,3  |     |     |    |     | 131,3 |    |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА ВУЛ.        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ, 2-20|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З    | 418,7  |     |     |    |     |418,7  |    | 418,7  |     |     |    |     |418,7  |    |
|ДОБУДОВОЮ       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|N 47 НА ВУЛ. П.ЛУМУМБИ,|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|14/21         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО  | 60,3  |     |     |    |     | 60,3 |    | 60,3  |     |     |    |     | 60,3 |    |
|ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА ВУЛ.        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ, 2-20|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В  |10643,4 |  300,0 |     | 300,0 |     |10343,4 |    |10643,4 |  300,0 |     | 300,0 |     |10343,4 |    |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АДМІНІСТРАЦІЯ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ |3960,0  |  300,0 |     | 300,0 |     |3660,0 |    |3960,0  |  300,0 |     | 300,0 |     |3660,0 |    |
|СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|N 107 З ПРИБУДОВОЮ НА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКІЙ, 35  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З    |3660,0  |     |     |    |     |3660,0 |    |3660,0  |     |     |    |     |3660,0 |    |
|ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ШКОЛИ N 193 НА ВУЛ.  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СВІТЛИЦЬКОГО, 22    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ |2523,4  |     |     |    |     |2523,4 |    |2523,4  |     |     |    |     |2523,4 |    |
|ДО ШКОЛИ N 17 НА ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ФРУНЗЕ, 8       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО| 500,0  |     |     |    |     |500,0  |    | 500,0  |     |     |    |     |500,0  |    |

|ЗАКЛАДУ, ПОДІЛ. Ж. КВ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|Б-15, ДІЛ. 19     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В |12844,1 | 5206,5 |     |5206,5 |     |7637,6 |    |14343,1 | 6705,5 |     |6705,5 |     |7637,6 |    |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АДМІНІСТРАЦІЯ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані в 2004|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|році          |     |     |     |    |     |    |    |  1499,0|  1499,0|     | 1499,0|     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА    |6020,2  | 3020,2 |     |3020,2 |     |3000,0 |    |7519,2  | 4519,2 |     |4519,2 |     |3000,0 |    |
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 76|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКІЙ,8 |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані в 2004|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|році          |     |     |     |    |     |    |    |  1499,0|  1499,0|     | 1499,0|     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З    | 433,0  |     |     |    |     |433,0  |    | 433,0  |     |     |    |     |433,0  |    |
|ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ШКОЛИ N 140 НА ВУЛ.  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛЬВІВСЬКІЙ, 47/8    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 198,0  |     |     |    |     |198,0  |    | 198,0  |     |     |    |     |198,0  |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З    | 204,6  |     |     |    |     |204,6  |    | 204,6  |     |     |    |     |204,6  |    |
|ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ШКОЛИ N 50 НА ВУЛ.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|УШАКОВА, 12-А     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 175,0  |     |     |    |     |175,0  |    | 175,0  |     |     |    |     |175,0  |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ | 1000,0 |     |     |    |     |1000,0 |    | 1000,0 |     |     |    |     |1000,0 |    |
|ДО ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|N 1 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ,|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|25           |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 303,6  |     |     |    |     |303,6  |    | 303,6  |     |     |    |     |303,6  |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА    |5000,0  | 2000,0 |     |2000,0 |     |3000,0 |    |5000,0  | 2000,0 |     |2000,0 |     |3000,0 |    |
|РОЗШИРЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ШКОЛИ N 162 НА ВУЛ.  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РАХМАНІНОВА, 47 (Ж/М  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НОВОБІЛИЧІ)      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ     | 186,3  |  186,3 |     |186,3  |     |    |    | 186,3  |  186,3 |     |186,3  |     |    |    |
|ПРОЕКТУВАННЯ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в тому числі:     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНУ ДО | 186,3  |  186,3 |     |186,3  |     |    |    | 186,3  |  186,3 |     |186,3  |     |    |    |
|СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 304 |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 21-А|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|(Ж/М БІЛИЧІ, 23 М-Н)  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В |23078,8 | 10049,6 |4500,0  | 5549,6 |     |13029,2 |    |41501,4 | 19599,8 |4500,0  |15099,8 |     |21437,5 | 464,1 |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АДМІНІСТРАЦІЯ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 18422,6 | 9550,2 |     | 9550,2 |     | 8408,3 | 464,1 |
|роботи, виконані в 2004|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|році          |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ I    |5043,1  | 4043,1 |     |4043,1 |     |1000,0 |    |5043,1  | 4043,1 |     |4043,1 |     |1000,0 |    |
|ДОБУДОВА СПЕЦІАЛІЗОВА- |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НОЇ ШКОЛИ N 115 НА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. КАВКАЗЬКІЙ, 10  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З    | 8000,0 | 4000,0 |4000,0  |    |     |4000,0 |    |10000,0 | 6000,0 |4000,0  |2000,0 |     |4000,0 |    |
|ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|N 177 НА ВУЛ. КУРСЬКІЙ,|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|12           |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 2000,0 | 2000,0 |     | 2000,0 |     |    |    |
|роботи, виконані в 2004|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|році          |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНО- |1000,0  |     |     |    |     |1000,0 |    |1000,0  |     |     |    |     |1000,0 |    |
|ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 279 |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 50   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|В МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     |1802,5  |     |     |    |     |1802,5 |    |1802,5  |     |     |    |     |1802,5 |    |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 22 НА|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКІЙ, 10 |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 430,5  |     |     |    |     |430,5  |    | 430,5  |     |     |    |     |430,5  |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З    | 1206,5 | 1206,5 |     |1206,5 |     |    |    |14479,5 | 7256,9 |     |7256,9 |     |6758,5 | 464,1 |
|ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|N 144 НА ПР.      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ, 6   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані в 2004|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|році          |     |     |     |    |     |    |    | 13273,0|  6050,4|     | 6050,4|     |6758,5 | 464,1 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ | 4456,7 | 500,0 | 500,0 | | |3956,7 | |7606,3 | 1999,8 | 500,0 | 1499,8| |5606,5 | |
|ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 35 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 3149,6 | 1499,8 | | 1499,8 | | 1649,8 | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ |1570,0 | 300,0 | |300,0 | |1270,0 | |1570,0 | 300,0 | |300,0 | |1270,0 | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З | 620,0 | | | | |620,0 | | 620,0 | | | | |620,0 | |
|ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ| | | | | | | | | | | | | | |
|N 52 НА ВУЛ. М.ДОНЦЯ,16| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНО- | 650,0 | | | | |650,0 | | 650,0 | | | | |650,0 | |
|ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В | | | | | | | | | | | | | | |
|МІКРОРАЙОНІ, ОБМЕЖЕНОМУ| | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ.НАРОДНОГО ОПОЛЧЕН- | | | | | | | | | | | | | | |
|НЯ, ЕРНСТА, I.ПУЛЮЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З | 300,0 | 300,0 | |300,0 | | | | 300,0 | 300,0 | |300,0 | | | |
|ПРИБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ| | | | | | | | | | | | | | |
|N 74 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|СМОЛЕНСЬКІЙ, 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В|6800,0 | | | | |6800,0 | |6800,0 | | | | |6800,0 | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ|3300,0 | | | | |3300,0 | |3300,0 | | | | |3300,0 | |
|ШКОЛИ N 57 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОРІЗНІЙ, 19 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ|3500,0 | | | | |3500,0 | |3500,0 | | | | |3500,0 | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ| | | | | | | | | | | | | | |
|N 53 НА ВУЛ. Б. | | | | | | | | | | | | | | |
|ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 16/18 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: |200,0 | | | | | 200,0 | | 200,0 | | | | | 200,0 | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я |303759,9 |223668,1 |194501,3 |29166,8 | |73079,2 |7012,6 |306523,8 |226363,7 |195398,3 |30965,4 | |73147,5 |7012,6 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенція з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | 13600,0| | | | | 13600,0| | 13600,0| | | | | 13600,0| |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок |164766,4 |164766,4 |164766,4 | | | | |164766,4 |164766,4 |164766,4 | | | | |
|коштів бюджету | | | | | | | | | | | | | | |
|розвитку спеціального | | | | | | | | | | | | | | |
|фонду міського бюджету | | | | | | | | | | | | | | |
|на 01.01.2005 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок | 55,3 | 51,3 | | 51,3| | 4,0 | | | | | | | | |
|коштів з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 2819,2 | 2746,9 | 897,0| 1849,9 | | 72,3| |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ |196321,7 |189459,1 |180109,3 | 9349,8 | | | 6862,6|196321,7 |189459,1 |180109,3 | 9349,8 | | | 6862,6|

|ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок |163834,4 |163834,4 |163834,4 | | | | |163834,4 |163834,4 |163834,4 | | | | |
|коштів бюджету | | | | | | | | | | | | | | |
|розвитку спеціального | | | | | | | | | | | | | | |
|фонду міського бюджету | | | | | | | | | | | | | | |
|на 01.01.2005 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 897,2 | 897,2 | 897,2| 0,2 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСУ |1958,6 |1958,6 | |1958,6 | | | |2000,0 |2000,0 | 41,4|1958,6 | | | |
|N 4 КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ОНКОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПІД ХОСПІС ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ВЕРХОВИННІЙ, 69 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 41,4 | 41,4 | 41,4| | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСІВ |4500,1 | 4500,1 |1687,9 |2812,2 | | | |5123,8 | 5123,8 |2311,4 |2812,4 | | | |
|МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛІКАРНІ N 14 ПІД | | | | | | | | | | | | | | |
|КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР| | | | | | | | | | | | | | |
|КРОВІ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗООЛОГІЧНІЙ, 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 623,7 | 623,7 | 623,5 | 0,2 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ |9249,6 |8587,0 |8587,0 | | | | 662,6|9480,7 |8818,1 |8818,1 | | | | 662,6|
|I СПОРУД ДЛЯ СТВОРЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|МІСЬКОГО ЦЕНТРУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОФІЛАКТИКИ I | | | | | | | | | | | | | | |
|БОРОТЬБИ ЗІ СНІД НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 21-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т.ч. придбання | | | 728,2 | | | | | | | 785,7 | | | | |
|обладнання та меблів, | | | | | | | | | | | | | | |
|що не потребує монтажу | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 231,1 | 231,1 | 231,1 | | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|борг по оплаті за | | | | | | | | | | 57,5 | | | | |
|обладнання, що не | | | | | | | | | | | | | | |
|портребує монтажу, | | | | | | | | | | | | | | |
|придбане в 2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З |12200,0 |6000,0 |6000,0 | | | | 6200,0|12200,0 |6000,0 |6000,0 | | | | 6200,0|
|ЕЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДІВЛІ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЧОРНОВОЛА, 28/1 ПІД | | | | | | | | | | | | | | |
|НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|КАРДІОЛОГІЇ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|КАРДІОХІРУРГІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ |1000,0 |1000,0 | |1000,0 | | | |1000,0 |1000,0 | |1000,0 | | | |
|КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЦЕНТРАЛЬНОЇ КЛІНІЧНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |

|ЛІКАРНІ ПІД МІСЬКИЙ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЦЕНТР ІНФЕКЦІЙНИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|ХВОРОБ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 204,0 |204,0 | |204,0 | | | | 204,0 |204,0 | |204,0 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КИЇВСЬКОГО |158206,2 |158206,2 |158206,2 | | | | |158206,2 |158206,2 |158206,2 | | | | |
|МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СЕРЦЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 1501,3 |1501,3 | |1501,3 | | | | 1501,3 |1501,3 | |1501,3 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок |158206,2 |158206,2 |158206,2 | | | | |158206,2 |158206,2 |158206,2 | | | | |
|коштів бюджету | | | | | | | | | | | | | | |
|розвитку спеціального | | | | | | | | | | | | | | |
|фонду міського бюджету | | | | | | | | | | | | | | |
|на 01.01.2005 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ГОЛОВНОГО | 999,0 | 999,0 | | 999,0 | | | |1000,0 |1000,0 | 1,0| 999,0 | | | |
|КОРПУСУ ДИТЯЧОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|САНАТОРІЮ "ЯЛИНКА" В С.| | | | | | | | | | | | | | |
|ПУЩА-ВОДИЦЯ (ДОВГОБУД) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО | 500,0 |500,0 | |500,0 | | | | 500,0 |500,0 | |500,0 | | | |
|САНАТОРІЮ "ЛУЧЕЗАРНИЙ" | | | | | | | | | | | | | | |
|В М. ЄВПАТОРІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 159,9 |159,9 | |159,9 | | | | 159,9 |159,9 | |159,9 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ОЧИСНИХ | 300,0 |300,0 | |300,0 | | | | 300,0 |300,0 | |300,0 | | | |
|СПОРУД КМКЛ N 9, ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|РИЗЬКА, 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ | 350,0 |350,0 | |350,0 | | | | 350,0 |350,0 | |350,0 | | | |
|ПІД ПІДСТАНЦІЮ ШВИДКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. САРАТОВСЬКІЙ, 41-А| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 259,1 |259,1 | |259,1 | | | | 259,1 |259,1 | |259,1 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ |1430,0 |1430,0 | |1430,0 | | | |1430,0 |1430,0 | |1430,0 | | | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ІНФЕКЦІЙНОЇ| 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | |
|ЛІКАРНІ ДЛЯ ДІТЕЙ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | |
|ІНФЕКЦІЙНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІДДІЛЕННЯ З | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДІВНИЦТВОМ ОЧИСНИХ | | | | | | | | | | | | | | |

|СПОРУД КМДКЛ N 2 НА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСІВ | 400,0 |400,0 | |400,0 | | | | 400,0 |400,0 | |400,0 | | | |
|N 2, 3 (МІСЬКІ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТРИ) | | | | | | | | | | | | | | |
|КМЦКЛ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПОЛІКЛІНІКИ| 200,0 |200,0 | |200,0 | | | | 200,0 |200,0 | |200,0 | | | |
|ДЛЯ ДОРОСЛИХ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ | 300,0 |300,0 | |300,0 | | | | 300,0 |300,0 | |300,0 | | | |
|АКУШЕРСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ N 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|ПІД ІНФЕКЦІЙНЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|ОБСЕРВАЦІЙНЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІДДІЛЕННЯ З | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДІВНИЦТВОМ ЛОКАЛЬНИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|ОЧИСНИХ СПОРУД НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 16 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ | 430,0 |430,0 | |430,0 | | | | 430,0 |430,0 | |430,0 | | | |
|МОЛОЧНОЇ ФАБРИКИ-КУХНІ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ.ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІЙ| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ | 5628,2| 5628,2 | 5628,2| | | | | 5628,2| 5628,2 | 5628,2| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДЛЯ УСТАНОВ ОХОРОНИ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗДОРОВ'Я | 5628,2| 5628,2 | 5628,2| | | | | 5628,2| 5628,2 | 5628,2| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 5628,2| 5628,2 | 5628,2| | | | | 5628,2| 5628,2 | 5628,2| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО |6620,6 |6420,6 |1960,0 |4460,6 | |50,0 |150,0 |6620,6 |6420,6 |1960,0 |4460,6 | |50,0 |150,0 |
|ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|СПОРТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | |100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | |
|СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА | | | | | | | | | | | | | | |
|БІЛЯ Ж/Б НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|БОРИСПІЛЬСЬКІЙ, 41 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО |202,6 | 202,6 | | 202,6 | | | | 202,6 | 202,6 | | 202,6 | | | |
|СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА | | | | | | | | | | | | | | |
|БІЛЯ Ж/Б НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|БОРИСПІЛЬСЬКІЙ, 43 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ | 378,0 |378,0 | 350,0 | 28,0 | | | | 378,0 |378,0 | 350,0 | 28,0 | | | |
|З ТРИБУНАМИ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ВЕРБИЦЬКОГО, 23 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ | 450,0 |450,0 | |450,0 | | | | 450,0 |450,0 | |450,0 | | | |
|"РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ДАВИДОВА, 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 65,0 | 65,0 | | 65,0 | | | | 65,0 | 65,0 | | 65,0 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ | 390,0 |390,0 | 200,0 | 190,0 | | | | 390,0 |390,0 | 200,0 | 190,0 | | | |
|НА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКІЙ,| | | | | | | | | | | | | | |

|10           |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ | 450,0 |450,0 | |450,0 | | | | 450,0 |450,0 | |450,0 | | | |
|"РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ДАВИДОВА, 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСНО-| 690,0 |690,0 | |690,0 | | | | 690,0 |690,0 | |690,0 | | | |
|ГО СПОРТИВНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|МАЙДАНЧИКА НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ОРУЦЬКІЙ, 27 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ФУТБОЛЬНОГО| 260,0 |260,0 |200,0 | 60,0 | | | | 260,0 |260,0 |200,0 | 60,0 | | | |
|ПОЛЯ НА ВУЛ. ПЕРОВА, 21| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | | | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | | |
|СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА | | | | | | | | | | | | | | |
|БІЛЯ Ж/Б НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|РЕВУЦЬКОГО, 19/1 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО | 400,0 |200,0 | |200,0 | |50,0 |150,0 | 400,0 |200,0 | |200,0 | |50,0 |150,0 |
|СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОМПЛЕКСУ У ПРОВ. | | | | | | | | | | | | | | |
|СЛАВГОРОДСЬКОМУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ |1080,0 |1080,0 |160,0 |920,0 | | | |1080,0 |1080,0 |160,0 |920,0 | | | |
|ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ| | | | | | | | | | | | | | |
|НА ПР. П.ТИЧИНИ, 18-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 215,0 |215,0 | |215,0 | | | | 215,0 |215,0 | |215,0 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА | 800,0 | 800,0 | 400,0 |400,0 | | | | 800,0 | 800,0 | 400,0 |400,0 | | | |
|БУДІВНИЦТВО | | | | | | | | | | | | | | |
|СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ | | | | | | | | | | | | | | |
|В ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІДПОЧИНКУ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА" НА| | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 138,0 |138,0 | | 138,0 | | | | 138,0 |138,0 | | 138,0 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | | | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | | |
|СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА | | | | | | | | | | | | | | |
|БІЛЯ Ж/Б НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 148 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО |1000,0 |1000,0 |250,0 |750,0 | | | |1000,0 |1000,0 |250,0 |750,0 | | | |
|ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ІЗ | | | | | | | | | | | | | | |
|ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ | 820,0 | 820,0 |400,0 |420,0 | | | | 820,0 | 820,0 |400,0 |420,0 | | | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КИЇВСЬКОЇ | 300,0 |300,0 |300,0 | | | | | 300,0 |300,0 |300,0 | | | | |
|МІСЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ОЗДОРОВ-| | | | | | | | | | | | | | |
|ЧОЇ БАЗИ ДЕФЛІМПІЙСЬКОЇ| | | | | | | | | | | | | | |
|ТА ПАРАОЛІМПІЙСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПІДГОТОВКИ | | | | | | | | | | | | | | |
|(ФІЗ.-ОЗДОР. КОМПЛЕКС, | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЛАВ. БАСЕЙН, ФУТБОЛЬНЕ| | | | | | | | | | | | | | |
|ПОЛЕ, 2 СПОРТ. ІГРОВИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|МАЙДАНЧИКА) | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КРИТОЇ | 100,0 |100,0 |100,0 | | | | | 100,0 |100,0 |100,0 | | | | |
|ЛЬОДОВОЇ АРЕНИ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|МЕЛЬНИКОВА, 46 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | | | | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | | | |
|ОЛІМПІЙСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ| | | | | | | | | | | | | | |
|З ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ -| | | | | | | | | | | | | | |
|ВОДНОСПОРТИВНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАДІОНУ НА ТРУХАНОВОМУ| | | | | | | | | | | | | | |
|ОСТРОВІ (АКВАТОРІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|МАТВІЇВСЬКОЇ ЗАТОКИ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | | | | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | | | |
|СПОРТИВНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ | | | | | | | | | | | | | | |
|ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ | | | | | | | | | | | | | | |
|"АТЛЕТ" НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗРОШУВАЛЬНІЙ, 4-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО| 100,0 |100,0 | |100,0 | | | | 100,0 |100,0 | |100,0 | | | |
|КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ІГРОВИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИДІВ СПОРТУ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ТУЛУЗИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | | | | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | | | |
|"АВАНГАРД" НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|МАГНІТОГОРСЬКІЙ, 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КРИТОГО | 100,0 |100,0 | |100,0 | | | | 100,0 |100,0 | |100,0 | | | |
|ПЛАВАЛЬНОГО БАСЕЙНУ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|РОЗІ ВУЛИЦЬ | | | | | | | | | | | | | | |
|МАШИНОБУДІВНОЇ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ДЕСНЯНСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ |15887,1 |15887,1 |8432,0 |7455,1 | | | |17716,8 |17716,8 |8432,0 |9284,8 | | | |
|СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|НАСЕЛЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 932,0| 932,0 | 932,0| | | | | 932,0| 932,0 | 932,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 1829,7| 1829,7 | | 1829,7 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З |3401,4 |3401,4 | |3401,4 | | | |4084,8 |4084,8 | |4084,8 | | | |
|НАДБУДОВОЮ 1-ГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД | | | | | | | | | | | | | | |
|ПСИХО-НЕВРОЛОГІЧНИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|ІНТЕРНАТ В ПУЩА-ВОДИЦІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 683,4 | 683,4 | | 683,4 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ |6000,0 |6000,0 |6000,0 | | | | |6000,0 |6000,0 |6000,0 | | | | |
|КІНОТЕАТРУ "СЛАВА" | | | | | | | | | | | | | | |
|ПІД КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПАЛАЦ ВЕТЕРАНІВ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. БАСТІОННІЙ, 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ |1500,0 |1500,0 |1500,0 | | | | |1500,0 |1500,0 |1500,0 | | | | |
|НА ВУЛ. РАКЕТНІЙ, 8 | | | | | | | | | | | | | | |

|ПІД КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРИСТАРІЛИХ, ІНВАЛІДІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТА ОСІБ, ЩО НЕ МАЮТЬ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПОСТІЙНОГО МІСЦЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОЖИВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З |2703,7 |2703,7 | |2703,7 | | | |3347,6 |3347,6 | |3347,6 | | | |
|ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ | | | | | | | | | | | | | | |
|КОЛИШНЬОГО ДИТСАДКА | | | | | | | | | | | | | | |
|N 403 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТЕР. ЦЕНТРУ СОЦ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ОБСЛУГОВУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЕНСІОНЕРІВ М. КИЄВА | | | | | | | | | | | | | | |
|ТА ЦЕНТРУ РАННЬОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ| | | | | | | | | | | | | | |
|ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 37-Г | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 643,9| 643,9| | 643,9| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ТА |1350,0 | 1350,0 | | 1350,0 | | | | 1852,4| 1852,4 | | 1852,4 | | | |
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДІВЕЛЬ ЦЕНТРУ | | | | | | | | | | | | | | |
|СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДЛЯ ЖІНОК, ЯКІ НЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|МАЮТЬ ВИЗНАЧЕНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ, НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ЮНКЕРОВА, 37 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 502,4| 502,4| | 502,4| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ | 932,0| 932,0 | 932,0| | | | | 932,0| 932,0 | 932,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДЛЯ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО| | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАХИСТУ | 932,0| 932,0 | 932,0| | | | | 932,0| 932,0 | 932,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 932,0| 932,0 | 932,0| | | | | 932,0| 932,0 | 932,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В |2401,4 |1401,3 | |1401,3 | |1000,0 | |2350,0 |1350,0 | |1350,0 | |1000,0 | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|з 2004 року | 51,4| 51,3 | | 51,3 | | 0,1 | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ|1650,1 | 650,0 | | 650,0 | |1000,1 | |1650,1 | 650,0 | | 650,0 | |1000,0 | |
|В С. ТРОЄЩИНА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|з 2004 року | 0,1| | | | | 0,1 | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ | 751,3 | 751,3 | | 751,3 | | | | 700,0 | 700,0 | | 700,0 | | | |
|ПОЛІКЛІНІКИ, Ж/М | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, | | | | | | | | | | | | | | |
|23 М-Н | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 637,0 |637,0 | |637,0 | | | | 585,7 |585,7 | |585,7 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|з 2004 року | 51,3| 51,3 | | 51,3 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В |7857,2 |2000,0 | |2000,0 | |5857,2 | |7857,2 |2000,0 | |2000,0 | |5857,2 | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ |6913,2 |2000,0 | |2000,0 | |4913,2 | |6913,2 |2000,0 | |2000,0 | |4913,2 | |
|ДИТЯЧОЇ УСТАНОВИ N 48 | | | | | | | | | | | | | | |
|ПІД ДИТЯЧУ ПОЛІКЛІНІКУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТА АМБУЛАТОРІЮ | | | | | | | | | | | | | | |
|СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 13-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ | 944,0 | | | | |944,0 | | 944,0 | | | | |944,0 | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО | 300,0 | | | | |300,0 | | 300,0 | | | | |300,0 | |
|ПОЛІКЛІНІКИ ДЛЯ ДІТЕЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. СОСЮРИ, 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО | 320,0 | | | | |320,0 | | 320,0 | | | | |320,0 | |
|ПОЛІКЛІНІКИ ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДОРОСЛИХ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 7/2 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО | 324,0 | | | | |324,0 | | 324,0 | | | | |324,0 | |
|ПОЛІКЛІНІКИ ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДОРОСЛИХ I ДІТЕЙ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ШАЛЕТТ, 1-Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В |1800,0 |1000,0 | |1000,0 | | 800,0 | |1800,0 |1000,0 | |1000,0 | | 800,0 | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО | 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | |
|СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ШКІЛ | | | | | | | | | | | | | | |
|N 226, 244, ГІМНАЗІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ОБОЛОНЬ", Ж/М ОБОЛОНЬ,| | | | | | | | | | | | | | |
|10 М-Н | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ |1000,0 |1000,0 | |1000,0 | | | |1000,0 |1000,0 | |1000,0 | | | |
|ГІМНАЗІЇ N 143 ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|СЕРЕДНЬОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ШКОЛИ N 231 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|БОГАТИРСЬКІЙ, 2-Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 198,3 | 198,3 | | 198,3 | | | | 198,3 | 198,3 | | 198,3 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ | 500,0 | | | | | 500,0| | 500,0 | | | | | 500,0| |
|ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ | | | | | | | | | | | | | | |
|СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|НАСЕЛЕННЯ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ОЗЕРНІЙ, 18-А З | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДІВНИЦТВОМ ЖИТЛОВОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 449,9 | | | | | 449,9| | 449,9 | | | | | 449,9| |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|

|ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В  |47150,2 |     |     |    |     |47150,2 |    |47150,2 |     |     |    |     |47150,2 |    |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенція з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | 13600,0| | | | | 13600,0| | 13600,0| | | | | 13600,0| |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ |45200,2 | | | | |45200,2 | |45200,2 | | | | |45200,2 | |
|КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. ПРОФЕСОРА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПІДВИСОЦЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенція з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | 13600,0| | | | | 13600,0| | 13600,0| | | | | 13600,0| |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ |1950,0 | | | | |1950,0 | |1950,0 | | | | |1950,0 | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО БУДИНКУ | 800,0 | | | | |800,0 | | 800,0 | | | | |800,0 | |
|МИЛОСЕРДЯ У | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ | 750,0 | | | | |750,0 | | 750,0 | | | | |750,0 | |
|ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧ-| | | | | | | | | | | | | | |
|НОГО ЗАКЛАДУ ЦЕНТР | | | | | | | | | | | | | | |
|"ЗДОРОВ'Я" НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|МОСКОВСЬКІЙ, 38 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ | 400,0 | | | | |400,0 | | 400,0 | | | | |400,0 | |
|ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛІКАРНІ N 7 ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ | | | | | | | | | | | | | | |
|СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТА ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ПРОВ. ЛАБОРАТОРНОМУ,| | | | | | | | | | | | | | |
|12 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В | 500,0 | | | | |500,0 | | 500,0 | | | | |500,0 | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО МОЛОДІЖНОГО| 500,0 | | | | |500,0 | | 500,0 | | | | |500,0 | |
|СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОМПЛЕКСУ НА Ж/М | | | | | | | | | | | | | | |
|МОСТИЦЬКИЙ (ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|Н.УЖВІЙ, 4-А, 4-В, 4-Г)| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 150,0 | | | | | 150,0| | 150,0 | | | | | 150,0| |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В |10690,0 |5690,0 |4000,0 |1690,0 | |5000,0 | |10690,0 |5690,0 |4000,0 |1690,0 | |5000,0 | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ I |6500,0 |4500,0 |4000,0 |500,0 | |2000,0 | |6500,0 |4500,0 |4000,0 |500,0 | |2000,0 | |
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДО ПОЛІКЛІНІКИ N 4 НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 26 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ |3990,0 | 990,0 | | 990,0 | |3000,0 | |3990,0 | 990,0 | | 990,0 | |3000,0 | |
|ПОЛІКЛІНІКИ З | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДІВНИЦТВОМ ПРИБУДОВИ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ, 5/7 | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 250,0 |250,0 | |250,0 | | | | 250,0 |250,0 | |250,0 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ | 200,0 |200,0 | |200,0 | | | | 200,0 |200,0 | |200,0 | | | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО | 200,0 |200,0 | |200,0 | | | | 200,0 |200,0 | |200,0 | | | |
|СПОРТКОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ГЕНЕРАЛА ВІТРУКА, 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА |14531,7 |1810,0 | |1810,0 | |12721,7 | |14620,1 |1830,0 | |1830,0 | |12790,1 | |
|В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. залишок коштів | 3,9 | | | | | 3,9 | | | | | | | | |
|з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 92,3| 20,0| | 20,0| | 72,3| |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З | 42,7 | | | | |42,7 | | 86,1 | | | | |86,1 | |
|ПРИБУДОВОЮ ДИТЯЧОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|(ДКЛ-6) НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ТЕРЕЩЕНКІВСЬКІЙ, 23; | | | | | | | | | | | | | | |
|25/10 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | | 43,4| | | | 43,4| |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З |6536,3 |1480,0 | |1480,0 | |5056,3 | |6552,4 |1500,0 | |1500,0 | |5052,4 | |
|НАДБУДОВОЮ ПОЛІКЛІНІКИ | | | | | | | | | | | | | | |
|N 4 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗООЛОГІЧНІЙ, 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. залишок коштів | 3,9 | | | | | 3,9 | | | | | | | | |
|з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 20,0| 20,0| | 20,0| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ |4487,9 | | | | |4487,9 | |4500,0 | | | | |4500,0 | |
|ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|КОМІНТЕРНУ, 2 - 4, | | | | | | | | | | | | | | |
|БУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА, 19 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 12,1| | | | | 12,1 | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ | 970,0 | | | | | 970,0 | | 970,0 | | | | | 970,0 | |
|ПРИМІЩЕНЬ ПОЛІКЛІНІКИ | | | | | | | | | | | | | | |
|N 5 НА ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, | | | | | | | | | | | | | | |
|70 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 20,0 | | | | | 20,0 | | 20,0 | | | | | 20,0| |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З |1623,0 | | | | |1623,0 | |1625,0 | | | | |1625,0 | |
|РОЗШИРЕННЯМ ДИТЯЧОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ТУРИСТИЧНО-ОЗДОРОВЧОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ТАБОРУ "ЗАЧАРОВАНА | | | | | | | | | | | | | | |

|ДОЛИНА" В М. ІРШАВА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 600,0 | | | | | 600,0 | | 600,0 | | | | | 600,0| |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 2,8| | | | | 2,8 | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ | 386,9 | | | | | 386,9 | | 395,8 | | | | | 395,8 | |
|ВОДОЛІКАРНІ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|САКСАГАНСЬКОГО, 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 9,0| | | | | 9,0 | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ | 485,0 |330,0 | |330,0 | |155,0 | | 490,0 |330,0 | |330,0 | |160,0 | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 5,0| | | | | 5,0 | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ | 60,0 | | | | |60,0 | | 60,0 | | | | |60,0 | |
|ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПОЛІКЛІНІКИ (ФТП) НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ | 95,0 | | | | | 95,0 | | 100,0 | | | | |100,0 | |
|ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ | | | | | | | | | | | | | | |
|САНАТОРІЮ "ЯСНИЙ" В | | | | | | | | | | | | | | |
|М. ІРПІНЬ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані в 2004| | | | | | | | | | | | | | |
|році | | | | | | | | 5,0| | | | | 5,0 | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНО- | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | |
|ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 60 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СПОРТЗАЛУ | 200,0 |200,0 | |200,0 | | | | 200,0 |200,0 | |200,0 | | | |
|НА СТАДІОНІ "ПІОНЕР" | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22-Г | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНИХ | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | | |
|МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ | | | | | | | | | | | | | | |
|N 430 НА ВУЛ.ШАМРИЛА, | | | | | | | | | | | | | | |
|3-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВОДНО- | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | |
|СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ | | | | | | | | | | | | | | |
|СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 82 НА| | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ШПАКА, 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|КУЛЬТУРА |155206,1 |140025,4 |74956,7 |10016,4 | 57052,0 |8719,3 |4461,4 |152835,4 |139654,7 |72563,8 |10038,6 | 57052,3 |8719,3 |4461,4 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 10339,2| 10339,2 | 10339,2| | | | | 10339,2| 10339,2 | 10339,2| | | | |

|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. залишок коштів | 4691,3| 4691,3 | 4570,1| 121,2| | 3,9 | | | | | | | | |
|з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 1967,2| 1967,2 | 1823,8| 143,4| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|в минулі роки | | | | | | | | 353,4| 353,4 | 353,4| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | 73334,8 | 73334,8 | 66025,0 | 7309,8| | | | 69364,1 | 69364,1 | 62175,5 | 7188,6| | | |
|КУЛЬТУРИ, МИСТЕЦТВ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|СПАДЩИНИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 10339,2| 10339,2 | 10339,2| | | | | 10339,2| 10339,2 | 10339,2| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. залишок коштів | 4691,3| 4691,3 | 4570,1| 121,2| | 3,9 | | | | | | | | |
|з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 367,2| 367,2 | 367,2| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|в минулі роки | | | | | | | | 353,4| 353,4 | 353,4| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА | 12881,9 | 12881,9 | 12881,9 | | | | | 13143,5| 13143,5 | 13143,5| | | | |
|БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|КИЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 261,6| 261,6 | 261,6| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЛІКУВАЛЬНО-| 496,5 |496,5 |496,5 | | | | | 716,5 | 716,5 | 716,5 | | | | |
|ДІАГНОСТИЧНОГО КОРПУСУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 220,0 |220,0 |220,0 | | | | | 220,0 |220,0 |220,0 | | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2005 | 496,5 |496,5 |496,5 | | | | | 496,5 |496,5 | 496,5 | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 220,0| 220,0 | 220,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПАВІЛЬЙОНУ "АКВАРІУМ" | 1100,0| 1100,0 | 1100,0| | | | | 1100,0| 1100,0 | 1100,0| | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 980,0| 980,0 | 980,0| | | | | 980,0| 980,0 | 980,0| | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів| | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|міського бюджету на | | | | | | | | | | | | | | |

|01.01.2005       |  800,0|  800,0 |  800,0|    |     |    |    |  800,0|  800,0 |  800,0|    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ |4809,5  |4809,5  |4809,5  |    |     |    |    |4809,5  |4809,5  |4809,5  |    |     |    |    |
|ЛЮДИНОПОДІБНИХ МАВП  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПАВІЛЬЙОНУ СЛОНІВ   | 438,0  | 438,0  | 438,0  |    |     |    |    | 480,0  | 480,0  | 480,0  |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |   41,6|   41,6 |  41,6 |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ "ОСТРОВА |  1300,0|  1300,0 |  1300,0|    |     |    |    |  1300,0|  1300,0 |  1300,0|    |     |    |    |
|ЗВІРІВ" ПІД ПАВІЛЬЙОН |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"ТРОПІЧНИЙ ЛІС"    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    |  300,0|  300,0 |  300,0 |    |     |    |    |  300,0|  300,0 |  300,0 |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|бюджету розвитку    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|спеціального фонду   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|міського бюджету на  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|01.01.2005       |  1000,0|  1000,0 |  1000,0|    |     |    |    |  1000,0|  1000,0 |  1000,0|    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ 1, 2, 3 |  1962,0|  1962,0 |  1962,0|    |     |    |    |  1962,0|  1962,0 |  1962,0|    |     |    |    |
|СЕКЦІЙ ПРИМАТНИКА ПІД |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|УТРИМАННЯ ЛЕМУРІВ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    |  298,0|  298,0 |  298,0 |    |     |    |    |  298,0|  298,0 |  298,0 |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|бюджету розвитку    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|спеціального фонду   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|міського бюджету на  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|01.01.2005       |  500,0|  500,0 |  500,0|    |     |    |    |  500,0|  500,0 |  500,0|    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     |  599,5|  599,5 |  599,5|    |     |    |    |  599,5|  599,5 |  599,5|    |     |    |    |
|ВЕДМЕЖАТНИКА ПІД    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПАВІЛЬЙОН ТРОПІЧНИХ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВЕДМЕДІВ        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 80,0  | 80,0   | 80,0  |    |     |    |    | 80,0  | 80,0   | 80,0  |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|бюджету розвитку    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|спеціального фонду   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|міського бюджету на  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|01.01.2005       |  200,0|  200,0 |  200,0|    |     |    |    |  200,0|  200,0 |  200,0|    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ |  957,0 |  957,0 |  957,0|    |     |    |    |  957,0|  957,0 |  957,0|    |     |    |    |
|З УКРІПЛЕННЯМ СХИЛУ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 148,0  | 148,0  | 148,0  |    |     |    |    | 148,0 | 148,0  | 148,0  |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕРСПЕКТИВНЕ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КИЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ    | 407,5  |407,5   |407,5  |    |     |    |    | 407,5  |407,5   |407,5  |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПІДПІРНИХ СТІН     | 200,0  |200,0   |200,0  |    |     |    |    | 200,0  |200,0   |200,0  |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|

|БУДІВНИЦТВО      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПАВІЛЬЙОНУ ЗЕБР    | 90,0  | 90,0   | 90,0  |    |     |    |    | 90,0  | 90,0   | 90,0  |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПАВІЛЬЙОНУ ПІНГВІНІВ  | 60,0  | 60,0   | 60,0  |    |     |    |    | 60,0  | 60,0   | 60,0  |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ 4, 5   | 210,9  |210,9   |210,9  |    |     |    |    | 210,9  |210,9   |210,9  |    |     |    |    |
|СЕКЦІЙ ПРИМАТНИКА ПІД |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|УТРИМАННЯ МАРТИШОК I  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МАКАК         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ 6 СЕКЦІЇ | 165,0  |165,0   |165,0  |    |     |    |    | 165,0  |165,0   |165,0  |    |     |    |    |
|ПРИМАТНИКА ПІД     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|УТРИМАННЯ ПАВІАНІВ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     | 85,0  | 85,0   | 85,0  |    |     |    |    | 85,0  | 85,0   | 85,0  |    |     |    |    |
|ЛЕВ'ЯТНИКА ПІД     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПАВІЛЬЙОН ДРІБНИХ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ХИЖАКІВ N 2      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД  |11022,4 |11022,4  |10901,2 |  121,2|     |    |    |10126,6 |10126,6  |10126,6 |    |     |    |    |
|НА АНДРІЇВСЬКОМУ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|УЗВОЗІ, 20 (А, Б) ПІД |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"ТЕАТР НА ПОДОЛІ"   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 417,4  |417,4   |417,4  |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|бюджету розвитку    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|спеціального фонду   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|міського бюджету на  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|01.01.2005       |  126,6|  126,6 |  126,6|    |     |    |    |  126,6|  126,6 |  126,6|    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. залишок коштів |  895,8|  895,8 |  774,6|  121,2|     |  3,9 |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЦИРКУ НА  |3005,0  |3005,0  |3005,0  |    |     |    |    |2860,9  |2860,9  |2860,9  |    |     |    |    |
|РОЗІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТА ВУЛ. ПОПУДРЕНКА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 860,9  |860,9   |860,9  |    |     |    |    | 716,8  |716,8   |716,8  |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. залишок коштів |  144,1|  144,1 |  144,1|    |     |  3,9 |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КИЇВСЬКОГО |42180,2 |42180,2  |40991,6 | 1188,6 |     |    |    |38791,1 |38791,1  |31602,5 | 7188,6 |     |    |    |
|ДЕРЖАВНОГО ТЕАТРУ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛЯЛЬОК НА ВУЛ.     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ГРУШЕВСЬКОГО, 1-А   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 539,9  |539,9   |539,9  |    |     |    |    | 400,0  |400,0   |400,0  |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|бюджету розвитку    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|спеціального фонду   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|міського бюджету на  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|01.01.2005       |  6602,5|  6602,5 |  6602,5|    |     |    |    |  6602,5|  6602,5 |  6602,5|    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. залишок коштів |  3389,1|  3389,1 |  3389,1|    |     |  3,9 |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕРЕМІЩЕННЯ МУЗЕЮ   |1195,6  |1195,6  |1195,6  |    |     |    |    |1000,0  |1000,0  |1000,0  |    |     |    |    |
|ІСТОРІЇ КИЄВА У БУДИНОК|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 2  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|(ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|"УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ")   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 649,6  |649,6   |649,6  |    |     |    |    | 454,0  |454,0   |454,0  |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. залишок коштів | 195,6  |195,6   |195,6  |    |     |  3,9 |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ЦЕРКВА СВЯТОЇ ПАРАСКЕВИ|     |     |     |    |     |    |    | 353,4  | 353,4  | 353,4  |    |     |    |    |
|У С. ЧАЙКІНЕ НОВГОРОД- |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СІВЕРСЬКОГО Р-НУ,   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|(ЖИВОПИСНІ РОБОТИ,   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ОБЛАШТУВАННЯ ІНТЕР'ЄРУ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТА ВИГОТОВЛЕННЯ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДЗВОНІВ)        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    | 353,4  | 353,4  | 353,4  |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в минулі роки     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ     |2436,1  |2436,1  |2436,1  |    |     |    |    |2475,0  |2475,0  |2475,0  |    |     |    |    |
|ПРОЕКТУВАННЯ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в тому числі:     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. залишок коштів | 66,7  | 66,7   | 66,7  |    |     |  3,9 |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    | 105,6  | 105,6  | 105,6  |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ФОНО-АУДІО-| 700,0  |700,0   |700,0  |    |     |    |    | 700,0  |700,0   |700,0  |    |     |    |    |
|ЛАЗЕРОЗАПИСУЮЧОГО КОМП-|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛЕКСУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРАЛЬНОЇ| 200,0  |200,0   |200,0  |    |     |    |    | 200,0  |200,0   |200,0  |    |     |    |    |
|МІСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ IM. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|Л.УКРАЇНКИ       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРИБУДОВА ДО ТЕАТРУ  | 569,4  |569,4   |569,4  |    |     |    |    | 675,0  |675,0   |675,0  |    |     |    |    |
|ДРАМИ I КОМЕДІЇ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|(ВИРОБНИЧО-РЕПЕТЕЦІЙНИЙ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОМПЛЕКС) НА ПР.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БРОВАРСЬКОМУ, 25    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |  105,6|  105,6 |  105,6|    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДРАМАТИЧНО-| 966,7  |966,7   |966,7  |    |     |    |    | 900,0  |900,0   |900,0  |    |     |    |    |
|ГО ТЕАТРУ НА РОЗІ ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|В.МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|в т. ч. залишок коштів | 66,7  | 66,7   | 66,7  |    |     |  3,9 |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ  | 613,6  | 613,6  | 613,6  |    |     |    |    | 613,6  | 613,6  | 613,6  |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДЛЯ УСТАНОВ КУЛЬТУРИ  | 613,6  | 613,6  | 613,6  |    |     |    |    | 613,6  | 613,6  | 613,6  |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|бюджету розвитку    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|спеціального фонду   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|міського бюджету на  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|01.01.2005       | 613,6  | 613,6  | 613,6  |    |     |    |    | 613,6  | 613,6  | 613,6  |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ   | 400,0  |400,0   |     |400,0  |     |    |    | 400,0  |400,0   |     |400,0  |     |    |    |
|КОМУНАЛЬНОГО      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ГОСПОДАРСТВА      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КЛУБУ   | 400,0  |400,0   |     |400,0  |     |    |    | 400,0  |400,0   |     |400,0  |     |    |    |
|В С. ПІДГІРЦІ,     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ   |69195,4 |66734,0  |8931,7  | 750,0 | 57052,3 |    |2461,4 |70652,0 | 68190,6 |10388,3 | 750,0 | 57052,3 |    |2461,4 |
|КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|М. КИЄВА        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    | 1456,6 |  1456,6 | 1456,6 |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КУЛЬТУРНОГО| 550,0  | 50,0   |     | 50,0  |     |    |500,0  | 550,0  | 50,0   |     | 50,0  |     |    |500,0  |
|ЦЕНТРУ НА Ж/М     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВИНОГРАДАР       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВІДНОВЛЕННЯ СПАСО-   |     |     |     |    |     |    |    |   1,9 |   1,9 |   1,9 |    |     |    |    |
|ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|В М. НІЖИН       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |   1,9 |   1,9 |   1,9 |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВІДНОВЛЕННЯ ЦЕРКВИ   |     |     |     |    |     |    |    |   8,7 |   8,7 |   8,7 |    |     |    |    |
|ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БОГОРОДОЦІ В С.КАРАБЧИН|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БРУСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |   8,7 |   8,7 |   8,7 |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВІДТВОРЕННЯ ЦЕРКВИ   | 563,2  |563,2   |563,2  |    |     |    |    | 782,9  |782,9   |782,9  |    |     |    |    |
|ПОКРОВА СВЯТОЇ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БОГОРОДИЦІ В      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|С. МАР'ЯНІВКА     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |  219,7 |  219,7 |  219,7 |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕСТАВРАЦІЙНО-     | 300,0  |300,0   |     |300,0  |     |    |    | 300,0  |300,0   |     |300,0  |     |    |    |
|ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ З|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІДТВОРЕННЯМ КУПОЛЬНИХ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЗАВЕРШЕНЬ СВЯТО-    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СОЛОМ'ЯНЦІ НА ВУЛ.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|М.ОСТРОВСЬКОГО, 20/1  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕСТАВРАЦІЯ СОБОРУ   | 779,0  |750,6   |750,6  |    |     |    |  28,4 | 833,6  |805,2   |805,2  |    |     |    |  28,4|
|СВ.ВОЛОДИМИРА     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НАЦІОНАЛЬНОГО     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЗАПОВІДНИКА      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"ХЕРСОНЕС-ТАВРІЙСЬКИЙ" |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|В М. СЕВАСТОПОЛІ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |  54,6 |   54,6 |  54,6 |    |     |    |    |

|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕСТАВРАЦІЯ ТА     | 439,9  |439,9   |439,9  |    |     |    |    | 445,6  |445,6   |445,6  |    |     |    |    |
|ВІДТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СВЯТО-ТРОЇЦЬКОЇ ЦЕРКВИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|В М. БЕРЕСТЕЧКУ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |   5,7 |   5,7 |  5,7 |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕСТАВРАЦІЯ ЦЕРКВИ   |     |     |     |    |     |    |    |  37,9 |   37,9 |  37,9 |    |     |    |    |
|РІЗДВА ХРИСТОВА    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|(ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ) |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|В М. БОРЗНА      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |  37,9 |   37,9 |  37,9 |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО | 780,0  |780,0   |780,0  |    |     |    |    | 780,0  |780,0   |780,0  |    |     |    |    |
|ЗНАКУ ЖЕРТВАМ НАЦИЗМУ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|У М. КИЄВІ       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|СПОРУДЖЕННЯ      | 777,5  |777,5   |777,5  |    |     |    |    | 777,5  |777,5   |777,5  |    |     |    |    |
|СКУЛЬПТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"ЖІНЦІ ВЕЛИКОЇ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ" В  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПАРКУ "ПЕРЕМОГА"    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА    |     |     |     |    |     |    |    |  188,5 |  188,5 |  188,5 |    |     |    |    |
|РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ'ЯТКИ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АРХІТЕКТУРИ ТА     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦ-|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТВА - БУДИНКУ НА ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БАНКОВІЙ, 10      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |  188,5 |  188,5 |  188,5 |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРОВЕДЕННЯ АРХЕОЛОГІЧ- | 4250,0 |4250,0  |     | 4250,0 |     |    |    |4250,0  |4250,0  |     | 4250,0|     |    |    |
|НИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОНСЕРВАЦІЯ I ТИМЧАСОВА|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МУЗЕЄФІКАЦІЯ ЗАЛИШКІВ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ФУНДАМЕНТУ ДЕСЯТИННОЇ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЦЕРКВИ НА ВУЛ.     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 2-А  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВІДТВОРЕННЯ ЦЕРКВИ   | 191,8  | 191,8  | 191,8  |    |     |    |    |1131,4  |1131,4  |1131,4  |    |     |    |    |
|РІЗДВА ХРИСТОВА НА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |  939,6 |  939,6 |  939,6 |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВІДТВОРЕННЯ      |2241,0  |2241,0  |2241,0  |    |     |    |    |2241,0  |2241,0  |2241,0  |    |     |    |    |
|УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОВСТАННЯ       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕСТАВРАЦІЯ ТА     |53102,3 |53102,3  | 300,0 |    | 52802,3 |    |    | 53102,3 |53102,3  |300,0  |52802,3 |     |    |    |
|ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІЙСЬКОВОГО МІСТЕЧКА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|N 5 НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОВСТАННЯ, 28-30    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ"  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    |1500,0  | 1500,0  | 300,0 |    | 1200,0 |    |    |1500,0  | 1500,0  | 300,0 |    | 1200,0 |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ХРАМУ   | 700,0  | 700,0  |  300,0| 400,0 |     |    |    | 700,0  | 700,0  |  300,0| 400,0 |     |    |    |
|АПОСТОЛІВ ПЕТРА I   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПАВЛА НА ВУЛ. СТЕЦЕНКА,|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|18 (БЕРКОВЦІ)     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВІДБУДОВА ЦЕРКВИ СВ.  |3780,7  |1847,7  |1847,7  |    |     |    | 1933,0|3780,7  |1847,7  |1847,7  |    |     |    | 1933,0|
|МИХАЇЛА З ДЗВІНИЦЕЮ НА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1 |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ     | 740,0  | 740,0  | 740,0  |    |     |    |    | 740,0 | 740,0  | 740,0  |    |     |    |    |
|ПРОЕКТУВАННЯ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в тому числі:     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВІДТВОРЕННЯ ЦЕРКВИ   | 300,0  |300,0   |300,0  |    |     |    |    | 300,0  |300,0   |300,0  |    |     |    |    |
|БОРИСА I ГЛІБА НА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МАСИВІ "ТЕРЕМКИ-2",  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. КАСІЯНА      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВІДТВОРЕННЯ БУДИНКУ  | 70,0  | 70,0   | 70,0  |    |     |    |    | 70,0  | 70,0   | 70,0  |    |     |    |    |
|КИЇВСЬКОГО МАГІСТРАТУ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|(В КОМПЛЕКСІ З     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РЕКОНСТРУКЦІЄЮ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ)  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВІДТВОРЕННЯ      | 70,0  | 70,0   | 70,0  |    |     |    |    | 70,0  | 70,0   | 70,0  |    |     |    |    |
|АРХІТЕКТУРНОГО     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОМПЛЕКСУ АРХІТЕКТОРА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|В.ГЕСТЕ НА       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|(ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА)   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ I    | 300,0  |300,0   |300,0  |    |     |    |    | 300,0  |300,0   |300,0  |    |     |    |    |
|РЕСТАВРАЦІЯ НЕЖИЛОГО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БУДИНКУ ПІД      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТА МУЗЕЙ ДЕРЖАВНОГО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОМПЛЕКСУ ЖЕРТВ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ГОЛОДОМОРУ, ПОЛІТИЧНИХ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РЕПРЕСІЙ ТА      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НАСИЛЬНИЦЬКИХ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДЕПОРТАЦІЙ НА ВУЛ.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ,4-Б|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В  |1500,0  |     |     |    |     |1500,0 |    |1500,0  |     |     |    |     |1500,0 |    |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АДМІНІСТРАЦІЯ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ |1500,0  |     |     |    |     |1500,0 |    |1500,0  |     |     |    |     |1500,0 |    |
|АКТОВОГО ЗАЛУ ДО ШКОЛИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МИСТЕЦТВ З       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РЕКОНСТРУКЦІЄЮ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ НА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 43-А|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В | 56,6  | 56,6   |     | 56,6  |     |    |    | 200,0  |200,0   |     |200,0  |     |    |    |

|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 143,4| 143,4 | | 143,4| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ | 56,8 | 56,8 | | 56,8 | | | | 200,0| 200,0| | 200,0| | | |
|ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 143,4| 143,4 | | 143,4| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО МОЛОДІЖНОГО| 56,8 | 56,8 | | 56,8 | | | | 200,0| 200,0| | 200,0| | | |
|КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|РАЙДУЖНІЙ, 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за | | | | | | | | | | | | | | |
|роботи, виконані | | | | | | | | | | | | | | |
|у 2004 році | | | | | | | | 143,4| 143,4 | | 143,4| | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В |5500,0 | | | | |5500,0 | |5500,0 | | | | |5500,0 | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО |5500,0 | | | | |5500,0 | |5500,0 | | | | |5500,0 | |
|МАЙДАНЧИКА ТА ГОСТЬОВОЇ| | | | | | | | | | | | | | |
|СТОСТОЯНКИ НА ЛУЧНОМУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПОЛІ (ПАРКОВА ДОРОГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: |193,0 | | | | |193,0 | | 193,0 | | | | |193,0 | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В | 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КУЛЬТУРНО- | 500,0 | | | | |500,0 | | 500,0 | | | | |500,0 | |
|ОЗДОРОВЧОГО,СПОРТИВНОГО| | | | | | | | | | | | | | |
|КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ОБУХІВСЬКІЙ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|Ж/М НОВОБІЛИЧІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА |4719,3 |1500,0 | |1500,0 | |1219,3 |2000,0 |4719,3 |1500,0 | |1500,0 | |1219,3 |2000,0 |
|В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА | | | | | | | | | | | | | | |
|АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКУ |3500,0 |1500,0 | |1500,0 | | |2000,0 |3500,0 |1500,0 | |1500,0 | | |2000,0 |
|НА ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|ПІД КИЇВСЬКУ ДИТЯЧУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ШКОЛУ МИСТЕЦТВ N 2 IM. | | | | | | | | | | | | | | |
|М.Г.ВЕРИКІВСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: |560,0 | | | | |560,0 | | 560,0 | | | | |560,0 | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ХРАМУ- |1219,3 | | | | |1219,3 | |1219,3 | | | | |1219,3 | |
|МЕМОРІАЛУ ПАМ'ЯТІ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЖЕРТВАМ ТРАГЕДІЇ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ЧАЕС НА ВУЛ. НАГІРНІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО |2711274,6|2536784,2 |2349301,1|180314,8| 7168,3 |82075,9 |92414,5 |2658351,4|2484130,2 |2282947,1|194014,8| 7168,3 |81910,3 |92310,9 |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі | 21297,7| | | | | 21297,7| |21297,7 | | | | | 21297,7| |
|субвенція з Державного | | | | | | | | | | | | | | |

|бюджету України    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок |800377,7 |800377,7 |800377,7 | | | | |800377,7 |800377,7 |800377,7 | | | | |
|коштів бюджету | | | | | | | | | | | | | | |
|розвитку спеціального | | | | | | | | | | | | | | |
|фонду міського бюджету | | | | | | | | | | | | | | |
|на 01.01.2005 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок | 75673,9 | 74649,3 | 71151,5 |3497,8 | | 885,0| 138,9| | | | | | | |
|коштів з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | |22507,7 | 21752,3 | 4797,5 | 16954,8| | 720,1| 35,3|
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 243,0 | 243,0 | | 243,0| | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|минулі роки | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ |121801,2 |121662,3 |16565,9 | 97928,1| 7168,3 | | 138,9|125770,6 |125770,6 |16565,9 |102036,4| 7168,3 | | |
|ПАЛИВА, ЕНЕРГЕТИКИ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок | 161,1 | 22,2 | | 22,2 | | | 138,9| | | | | | | |
|коштів з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 4059,4 | 4059,4 | | 4059,4| | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 71,1 | 71,1 | | 71,1| | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|минулі роки | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ДНІПРОВСЬКА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|НАСОСНА СТАНЦІЯ ПОДАЧІ | 479,8 |479,8 | |479,8 | | | | 479,8 |479,8 | |479,8 | | | |
|ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДИ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|СПОРУДИ ДНІПРОВСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 479,8 |479,8 | |479,8 | | | | 479,8 |479,8 | |479,8 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РОЗРОБКА ТЕО ТА | 390,5 |390,5 | |390,5 | | | | 390,5 |390,5 | |390,5 | | | |
|ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДНІПРОВСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 390,5 |390,5 | |390,5 | | | | 390,5 |390,5 | |390,5 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВОДОПОСТАЧАННЯ | 284,6 | 284,6 | | 284,6 | | | | 285,8 |285,8 | |285,8 | | | |
|ЗАБУДОВИ СЕЛИЩА БИКІВНЯ| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 284,6 | 284,6 | | 284,6 | | | | 284,6 | 284,6 | | 284,6 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 1,2 | 1,2 | | 1,2 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВОДОПОСТАЧАННЯ | 76,5 | 76,5 | | 76,5 | | | | 76,5 | 76,5 | | 76,5 | | | |
|МІКРОРАЙОНУ ЖУЛЯНИ, | | | | | | | | | | | | | | |
|II ЧЕРГА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА | 6812,0 | 6801,0 | | 6801,0 | | | 11,0| 6801,0 | 6801,0 | | 6801,0 | | | |

|КАНАЛІЗУВАННЯ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МАЛОПОВЕРХОВОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАБУДОВИ РАЙОНУ БІЛИЧІ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТА НОВОБІЛИЧІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 161,5 |161,5 | |161,5 | | | |161,5 |161,5 | |161,5 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок | 11,0 | | | | | | 11,0| | | | | | | |
|коштів з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ | 500,0 |481,7 | |481,7 | | | 18,3| 498,1 |498,1 | |498,1 | | | |
|N 1 ДЕСНЯНСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок | 18,3 | | | | | | 18,3| | | | | | | |
|коштів з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 16,4 | 16,4 | | 16,4 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ЗАМІНА МЕРЕЖ | 283,6 |271,0 | |271,0 | | | 12,6| 274,6 |274,6 | |274,6 | | | |
|ВОДОПРОВОДУ В С.ПИРОГІВ| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 1,4 | 1,4 | | 1,4 | | | | 1,4 | 1,4 | | 1,4 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок | 12,6 | | | | | | 12,6| | | | | | | |
|коштів з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 3,6 | 3,6 | | 3,6 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТА- | 691,3 |684,4 | |684,4 | | | 6,9| 706,6 |706,6 | |706,6 | | | |
|ЧАННЯ МІКРОРАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|"РЕМБАЗА" (II ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок | 6,9 | | | | | | 6,9| | | | | | | |
|коштів з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 22,2 | 22,2 | | 22,2 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІД-| | | | | | | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | | | |
|НОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|АЛМА-АТИНСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІД-| 200,0 |200,0 | |200,0 | | | | 200,0 |200,0 | |200,0 | | | |
|НОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|БІЛИЦЬКІЙ ВІД ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИШГОРОДСЬКОЇ ДО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 124,4 |124,4 | |124,4 | | | | 124,4 |124,4 | |124,4 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВОДОВОДУ | 716,6 | 716,6 | | 716,6 | | | | 716,6 | 716,6 | | 716,6 | | | |
|Д=900 MM ВІД ВЕЛИКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. СМІЛЯНСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|

|- в тому числі:    | 307,7  |307,7   |     |307,7  |     |    |    | 307,7  |307,7   |     |307,7  |     |    |    |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО |6410,0 |6407,4 | |6407,4 | | | 2,6 |6410,0 |6410,0 | |6410,0 | | | |
|ВОДОПРОВІДНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|МАГІСТРАЛІ Д = 900 MM | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДО ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 789,8 |789,8 | |789,8 | | | | 789,8 |789,8 | |789,8 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок | 2,6 | | | | | | 2,6| | | | | | | |
|коштів з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 2,7 | 2,7 | | 2,7 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|КОМПЛЕКС СПОРУД | 9492,2 | 9440,6 | | 9440,6 | | | 51,6| 9511,7 | 9511,7 | | 9511,7 | | | |
|АРТЕЗІАНСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ВОДОПОСТАЧАННЯ Ж/М | | | | | | | | | | | | | | |
|ОСОКОРКИ-ПІВНІЧНІ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВОДОПРОВІДНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|МАГІСТРАЛІ ПО ПР. | | | | | | | | | | | | | | |
|ГРИГОРЕНКА (I ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 2,5 | 2,5 | | 2,5 | | | | 2,5 | 2,5 | | 2,5 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок | 51,6 | | | | | | 51,6| | | | | | | |
|коштів з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 71,1 | 71,1 | | 71,1 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|минулі роки | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВОДОВІД ВІД ВУЛ. | 100,0 |100,0 | |100,0 | | | | 100,0 |100,0 | |100,0 | | | |
|ДЕХТЯРЕНКА ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|СМОРОДИНСЬКОЇ НАСОСНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 100,0 |100,0 | |100,0 | | | | 100,0 |100,0 | |100,0 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ | 100,0 |100,0 | |100,0 | | | | 108,8 |108,8 | |108,8 | | | |
|ЧЕТВЕРТОГО РЕЗЕРВУАРУ | | | | | | | | | | | | | | |
|НС ТРЕТЬОГО ПІДЙОМУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДЕСНЯНСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПО ВУЛ. СІЧНЕВОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПОВСТАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 8,8 | 8,8 | | 8,8 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРОКЛАДКА | 276,4 |276,4 | |276,4 | | | | 276,4 |276,4 | |276,4 | | | |
|ВОДОПРОВІДНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|МАГІСТРАЛІ Д = 1000 MM | | | | | | | | | | | | | | |
|ПО ВУЛ. БАЛЬЗАКА ВІД | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ЦВЄТАЄВОЇ ДО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|МИЛОСЛАВСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|

|- в тому числі:    | 276,4  |276,4   |     |276,4  |     |    |    | 276,4  |276,4   |     |276,4  |     |    |    |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДАННЯ | | | | | | | | 37,6 | 37,6 | | 37,6 | | | |
|ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|Ж/М "ПОЗНЯКИ-2" (З-Д | | | | | | | | | | | | | | |
|"БУРЕВІСНИК") | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 37,6 | 37,6 | | 37,6 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ|1500,0 |1500,0 | |1500,0 | | | |1740,8 |1740,8 | |1740,8 | | | |
|РОБОТИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ| | | | | | | | | | | | | | |
|ДВОХ НАПІРНИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТРУБОПРОВОДІВ Д=1200 MM| | | | | | | | | | | | | | |
|ВІД ОБОЛОНСЬКОЇ КНС | | | | | | | | | | | | | | |
|ДО ГОЛОВНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 240,8 |240,8 | |240,8 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СИРЕЦЬКОГО |12468,6 |12468,6 | |12468,6 | | | |12593,0 |12593,0 | |12593,0 | | | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОЛЕКТОРА (I ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 124,3 | 124,3 | | 124,3 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|КАНАЛІЗУВАННЯ ІСНУЮЧОЇ |4551,9 |4551,9 | |4551,9 | | | |4730,0 |4730,0 | |4730,0 | | | |
|ЗАБУДОВИ СЕЛИЩА БИКІВНЯ| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 178,1 | 178,1 | | 178,1 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|КАНАЛІЗУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ | 396,8 |381,2 | |381,2 | | | 15,6| 382,0 |382,0 | |382,0 | | | |
|МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ| | | | | | | | | | | | | | |
|МАСИВУ ХУТІР РЕДЬКИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок | 15,6 | | | | | | 15,6| | | | | | | |
|коштів з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|НАПІРНИЙ | 170,0 |158,6 | |158,6 | | | 11,4| 242,2 |242,2 | |242,2 | | | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТРУБОПРОВІД КНС | | | | | | | | | | | | | | |
|"ПУЩА-ВОДИЦЯ" ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА | | | | | | | | | | | | | | |
|Д = 800 ПО ВУЛ. СОШЕНКА| | | | | | | | | | | | | | |
|(ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 158,6 |158,6 | |158,6 | | | 11,4| 158,6 |158,6 | |158,6 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок | 11,4 | | | | | | 11,4| | | | | | | |
|коштів з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 83,6 | 83,6 | | 83,6 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ |5000,0 |5000,0 | |5000,0 | | | | 5000,0 |5000,0 | |5000,0 | | | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|КОЛЕКТОР, I-II П.К. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 500,0 |500,0 | |500,0 | | | | 500,0 |500,0 | |500,0 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДКА НАПІРНОГО |3800,0 |3796,5 | |3796,5 | | | 3,5|3801,0 |3801,0 | |3801,0 | | | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОЛЕКТОРА ВІД | | | | | | | | | | | | | | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ Ж/М | | | | | | | | | | | | | | |
|СВЯТОШИН ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|ЧУМАКІВСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі: | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | |
|проектні роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок | 3,5 | | | | | | 3,5| | | | | | | |
|коштів з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 4,5 | 4,5 | | 4,5 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ |5073,7 |5073,7 | |5073,7 | | | |5073,7 |5073,7 | |5073,7 | | | |
|ВИБОРЗЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОЛЕКТОРА Д = 1500 MM | | | | | | | | | | | | | | |
|(В Т.Ч. НА ДІЛЯНЦІ ВІД | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ШУТОВА ДО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|БОРЩАГІВСЬКОЇ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ | 893,9 |893,9 | |893,9 | | | |904,1 |904,1 | |904,1 | | | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"МЕТРОЛОГІЧНА" НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|МЕТРОЛОГІЧНІЙ, 14-Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 10,2 | 10,2 | | 10,2 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ |4939,1 |4939,1 | |4939,1 | | | |5022,7 |5022,7 | |5022,7 | | | |
|НОВО-ДАРНИЦЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОЛЕКТОРА З КАМЕРАМИ | | | | | | | | | | | | | | |
|ГАСІННЯ (II ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за | | | | | | | | 83,6 | 83,6 | | 83,6 | | | |
|роботи, виконані в | | | | | | | | | | | | | | |
|2004 році | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ |2434,5 |2434,5 | |2434,5 | | | |2434,2 |2434,2 | |2434,2 | | | |
|ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОЛЕКТОРА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | | | | | | | | | |
|коштів з 2004 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ | 600,0 |600,0 | |600,0 | | | | 600,0 |600,0 | |600,0 | | | |
|ВИДАЛЕННЯ ОРГАНІЧНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ОСАДУ I ПІДВИЩЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЕНЕРГЕТИЧНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЕФЕКТИВНОСТІ БСА | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 412,4  |412,4   |     |412,4  |     |    |    | 412,4  |412,4   |     |412,4  |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО      |16501,8 |16501,8  |9752,1  |6749,7 |     |    |    |16663,9 |16663,9  |9752,1  |6911,8 |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АЛМА-АТИНСЬКІЙ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 162,1  | 162,1  |     | 162,1 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО      |12100,0 |12100,0  |4000,0  |8100,0 |     |    |    |12111,0 |12111,0  |4000,0  |8111,0 |     |    |    |
|РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА ПО ПР. БАЖАНА|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІД НОВОДАРНИЦЬКОГО ДО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЛЕКТОРА|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 11,0  | 11,0  |     | 11,0 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     | 600,0  |600,0   |     |600,0  |     |    |    | 600,9  |600,9   |     |600,9  |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА Д=400 MM ПО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    |  0,9  |  0,9  |     |  0,9 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     | 11,0  | 11,0   |     | 11,0  |     |    |    | 11,0  | 11,0   |     | 11,0  |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА ВЗДОВЖ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     | 500,0  |500,0   |     |500,0  |     |    |    | 500,3  |500,3   |     |500,3  |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КІОТО ВІД КАМЕРИ К-47 |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДО НОВОДАРНИЦЬКОГО   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 147,9  |147,9   |     |147,9  |     |    |    | 147,9  |147,9   |     |147,9  |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    |  0,3  |  0,3  |     |  0,3 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПІДВИЩУВАЛЬНА НАСОСНА | 243,9  |242,9   |     |242,9  |     |    |   1,0| 246,4  |246,4   |     |246,4  |     |    |    |
|СТАНЦІЯ ЗАГЛИБЛЕНОГО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТИПУ НА ВУЛ. КАБЛУКОВА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок   |  1,0  |     |     |    |     |    |   1,0|     |     |     |    |     |    |    |
|коштів з 2004 року   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    |  3,5  |  3,5  |     |  3,5 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     | 500,0  |500,0   |     |500,0  |     |    |    | 500,3  |500,3   |     |500,3  |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|ЛУНАЧАРСЬКОГО ВІД   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КАМЕРИ К-10 ДО К-21 ТА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІД К-3, К-4 ДО К-2,  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|К-5          |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 251,3  |251,3   |     |251,3  |     |    |    | 251,3  |251,3   |     |251,3  |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    |  0,3  |  0,3  |     |  0,3 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗА- | 408,0 | 408,0  |     | 408,0 |     |    |    | 408,0 | 408,0  |     | 408,0 |     |    |    |
|ЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. МОЛОЧАНСЬКІЙ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ     |11823,7 |11823,7  |  2813,8| 9009,9 |     |    |    |12536,3 |12536,3  | 2813,8 | 9722,5 |     |    |    |
|КОЛЕКТОР ПО ВУЛ.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РОСІЙСЬКІЙ       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 45,1  | 45,1   |     | 45,1  |     |    |    | 45,1  | 45,1   |     | 45,1  |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 712,6 | 712,6  |     | 712,6 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГАЗОПРОВІД Ж/М     | 2248,3 | 2248,3  |     | 80,0  | 2168,3 |    |    | 2248,3 | 2248,3  |     | 80,0  | 2168,3 |    |    |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|23 М-Н, ВУЛ.      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА (НОВА) |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 80,0  | 80,0   |     | 80,0  |     |    |    | 80,0  | 80,0   |     | 80,0  |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ | 782,0  |782,0   |     |782,0  |     |    |    | 891,8  |891,8   |     |891,8  |     |    |    |
|МЕРЕЖ КОТЕЛЬНІ ПО ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13 З  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВИКОРИСТАННЯМ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТРУБНИХ СЕКЦІЙ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 109,8 |109,8   |     |109,8  |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ХЛОРНОГО | 433,5  |433,5   |     |433,5  |     |    |    | 433,5  |433,5   |     |433,5  |     |    |    |
|ГОСПОДАРСТВА      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДЕСНЯНСЬКОЇ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 80,1  | 80,1  |     | 80,1 |     |    |    | 80,1  | 80,1   |     | 80,1  |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РОЗРОБКА СХЕМИ     | 100,0  |100,0   |     |100,0  |     |    |    | 100,0  |100,0   |     |100,0  |     |    |    |
|ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М.КИЄВА|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|(I ЕТАП ДО 2010 РОКУ) |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ     |6907,0  |6902,6  |     |6902,6 |     |    |   4,4|9120,1  |9120,1  |     |9120,1 |     |    |    |
|ПРОЕКТУВАННЯ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в тому числі:     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок   | 26,3  | 21,9   |     | 21,9  |     |    |   4,4|     |     |     |    |     |    |    |
|коштів з 2004 року   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 2239,4 |2239,4  |     |2239,4 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО РЕЗЕРВУАРА | 50,0  | 50,0   |     | 50,0  |     |    |    | 50,0  | 50,0   |     | 50,0  |     |    |    |
|ЧИСТОЇ ВОДИ НА НС   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"ВИНОГРАДАР-III"    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО РЕЗЕРВУАРА | 50,0  | 50,0   |     | 50,0  |     |    |    | 50,0  | 50,0   |     | 50,0  |     |    |    |
|ЧИСТОЇ ВОДИ НА КРУТО- |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ГОРНІЙ НАСОСНІЙ СТАНЦІЇ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДУ | 300,0  |300,0   |     |300,0  |     |    |    | 300,0  |300,0   |     |300,0  |     |    |    |
|Д = 1200 MM ВІД    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БРОВАРСЬКОГО ШОСЕ ДО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПР. БАЖАНА ПО     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВОДОВІДНОЇ | 542,7  |542,7   |     |542,7  |     |    |    | 545,1  |545,1   |     |545,1  |     |    |    |
|МЕРЕЖІ Д=1400 MM ВІД  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДОРОГИ         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 2,4  | 2,4   |     | 2,4  |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДКА ВОДОПРОВОДУ | 48,3  | 48,3   |     | 48,3  |     |    |    | 48,3  | 48,3   |     | 48,3  |     |    |    |
|ПО ВУЛ. КАЙСАРОВА ВІД |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. СМОЛЬНОЇ ДО ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СУМСЬКОЇ, Д=250 MM   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДКА ВОДОПРОВІД- | 100,0  |100,0   |     |100,0  |     |    |    | 100,0  |100,0   |     |100,0  |     |    |    |
|НОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МІНСЬКІЙ ВІД ВУЛ.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КУРОРТНОЇ ДО РАДІОЛОГІ-|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЧНОГО ЦЕНТРУ, Д=300 MM |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДКА ВОДОПРОВІД- | 100,0  |100,0   |     |100,0  |     |    |    | 100,0  |100,0   |     |100,0  |     |    |    |
|НОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКІЙ ВІД |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. БІЛИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20,  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|Д = 400 MM       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДУ | 30,0  | 30,0   |     | 30,0  |     |    |    | 30,0  | 30,0   |     | 30,0  |     |    |    |
|ПО ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ ВІД |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО ДО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|Д = 400 MM       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДКА ВОДОПРОВОДУ | 51,0  | 51,0   |     | 51,0  |     |    |    | 51,0  | 51,0   |     | 51,0  |     |    |    |
|ПО ВУЛ. ВИСТАВОЧНІЙ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІД ВУЛ. ГЕНЕРАЛА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РОДИМЦЕВА, 4-Б ДО ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОЛКОВНИКА ПОТЄХІНА,  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|Д=200 MM        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДКА ВОДОПРОВОДУ | 19,6  | 19,6   |     | 19,6  |     |    |    | 19,6  | 19,6   |     | 19,6  |     |    |    |
|ПО ВУЛ. СТЕЛЬМАХА ВІД |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКОЇ ДО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. ЛОМОНОСОВА,    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|Д=150 MM        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+
|БУДІВНИЦТВО СИРЕЦЬКОГО | 487,8  |487,8   |     |487,8  |     |    |    | 487,8  |487,8   |     |487,8  |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА (II ЧЕРГА)  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПІДВІДНИЙ КОЛЕКТОР   | 280,0  |280,0   |     |280,0  |     |    |    | 280,0  |280,0   |     |280,0  |     |    |    |

|РОЗСІЮЮЧОГО ВИПУСКУ БСА|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ I ЧЕРГИ | 326,1  |321,8   |     |321,8  |     |    |   4,4| 323,1  |323,1   |     |323,1  |     |    |    |
|БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АЕРАЦІЇ        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок   |  4,4  |     |     |    |     |    |   4,4|     |     |     |    |     |    |    |
|коштів з 2004 року   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    |  1,3  |  1,3  |     |  1,3 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІСЧАНОГО|1600,0  |1600,0  |     |1600,0 |     |    |    |1601,5  |1601,5  |     |1601,5 |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА ВІД ПРОВ.  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТБІЛІСЬКОГО ДО ВУЛ.  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БОРЩАГІВСЬКОЇ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    |  1,5  |  1,5  |     | 1,5  |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     | 950,0  | 950,0  |     | 950,0 |     |    |    |1002,9  |1002,9  |     |1002,9 |     |    |    |
|ПЕРОВСЬКОГО      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА Д = 1400 MM |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 52,9  | 52,9  |     | 52,9 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     | 500,0  |500,0   |     |500,0  |     |    |    | 500,0  |500,0   |     |500,0  |     |    |    |
|ЧУМАКІВСЬКОГО     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА Д = 1000 MM |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     | 150,0  |150,0   |     |150,0  |     |    |    | 150,0  |150,0   |     |150,0  |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА Д=800-900 MM |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО      | 500,0  |500,0   |     |500,0  |     |    |    | 501,4  |501,4   |     |501,4  |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА ВІД ВУЛ.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВЕРХНЬОКЛЮЧОВОЇ-    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОЛЬОВОЇ ДО ВУЛ.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МАМІНА-СИБІРЯКА    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    |  1,4  |  1,4  |     |  1,4 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО      | 100,0  |100,0   |     |100,0  |     |    |    | 100,0  |100,0   |     |100,0  |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЗДОЛБУНІВСЬКІЙ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|(II ЧЕРГА)       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     | 399,5  |399,5   |     |399,5  |     |    |    | 400,9  |400,9   |     |400,9  |     |    |    |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛЕКТОРА Д = 600 MM  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПО ВУЛ. ЗЕМЛЯЧКИ ВІД  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. ПРОФЕСОРА     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КАРАВАЄВА ДО ВУЛ.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    |  1,4  |  1,4  |     |  1,4 |     |    |    |

|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗА-| 100,0  |100,0   |     |100,0  |     |    |    | 100,0  |100,0   |     |100,0  |     |    |    |
|ЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|Д=700-800-900 MM    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПО ПР. ЛІСОВОМУ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|КОМПЛЕКСНА ТЕХНОЛОГІЯ | 200,0  | 200,0  |     | 200,0 |     |    |    | 200,0  | 200,0  |     | 200,0 |     |    |    |
|ПІДГОТОВКИ ОСАДІВ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СТІЧНИХ ВОД, ЇХ ЗБРОД- |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЖУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|З БІОГАЗУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ I|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АЕРАЦІЇ ВАТ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА |     |     |     |    |     |    |    |  5,8  | 5,8   |     | 5,8  |     |    |    |
|ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИМИ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МЕРЕЖАМИ (АСДУ ТМ) АК |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"КИЇВЕНЕРГО"      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    |  5,8  | 5,8   |     | 5,8  |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ЗОВНІШНЄ        |     |     |     |    |     |    |    | 104,5  | 104,5  |     | 104,5 |     |    |    |
|ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СТ-1.|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВОЛОКОННООПТИЧНІ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛІНІЇ ЗВ'ЯЗКУ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 104,5  | 104,5  |     | 104,5 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕРЕМИЧКА МІЖ ТМ N 2  | 21,9  | 21,9   |     | 21,9  |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІД СТ "ПОЗНЯКИ" ТА ТМ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|N 6 ТЕЦ-5 ВІД ТК-611 У |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПІВДЕННОМУ НАПРЯМКУ ПО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПР. БАЖАНА В М. КИЄВІ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок   | 21,9  | 21,9   |     | 21,9  |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|коштів з 2004 року   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ I    |     |     |     |    |     |    |    | 151,9  | 151,9  |     | 151,9 |     |    |    |
|ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СТ-1. ЗОВНІШНЄ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ,   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВОЛОКОННООПТИЧНІ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛІНІЇ ЗВ'ЯЗКУ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 151,9  | 151,9  |     | 151,9 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ I    |     |     |     |    |     |    |    | 154,5  | 154,5  |     | 154,5 |     |    |    |
|ТЕХПЕРЕОЗБРОЄННЯ СТ-1. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛЕП 110 КВ.      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"ОКТЯБРЬСЬКА-     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МОТОЦИКЛЕТНА"     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 154,5  | 154,5  |     | 154,5 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     |     |     |     |    |     |    |    | 91,8  | 91,8  |     | 91,8 |     |    |    |

|КИЇВСЬКОЇ ТЕЦ-6.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РОЗРОБКА РОБОЧОЇ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДОКУМЕНТАЦІЇ З ЗАМІНИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КЛИНОВИХ ЗАСУВОК НА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТРУБОПРОВОДАХ ТМ 1-4  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТЕЦ-6         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 91,8  | 91,8  |     | 91,8 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     |     |     |     |    |     |    |    | 146,8  | 146,8  |     | 146,8 |     |    |    |
|ТЕПЛОМАГІСТРАЛЕЙ N 1-6 |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КИЇВСЬКОЇ ТЕЦ-5    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 146,8  | 146,8  |     | 146,8 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ  |     |     |     |    |     |    |    | 169,4  | 169,4  |     | 169,4 |     |    |    |
|I ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТЕХПЕРЕОСНАЩЕННЯ СТ-1 |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 169,4  | 169,4  |     | 169,4 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|СТАНЦІЯ        |     |     |     |    |     |    |    | 32,1  | 32,1  |     | 32,1 |     |    |    |
|ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ N 1  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|(СТ-1). ПАКЕТ КЕ/027. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВОДОГРІЙНІ КОТЛИ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОТУЖНІСТЮ ДО 360   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ГКАЛ/ГОД        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 32,1  | 32,1  |     | 32,1 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|СТАНЦІЯ        |     |     |     |    |     |    |    | 57,5  | 57,5  |     | 57,5 |     |    |    |
|ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РОЗШИРЕННЯ       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 57,5  | 57,5  |     | 57,5 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ТЕПЛОВІ РОЗПОДІЛЬЧІ  |     |     |     |    |     |    |    | 566,3  | 566,3  |     | 566,3 |     |    |    |
|МЕРЕЖІ, ЖТЕ. ТЕХНІЧНЕ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПЕРЕОСНАЩЕННЯ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ІНДИВІДУАЛЬНИХ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ,   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЗГІДНО З ПЕРЕЛІКОМ ДО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПАКЕТА КЕ/056     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 566,3  | 566,3  |     | 566,3 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ТЕПЛОВІ РОЗПОДІЛЬЧІ  |     |     |     |    |     |    |    | 697,9  | 697,9  |     | 697,9 |     |    |    |
|МЕРЕЖІ, ЖТЕ. ТЕПЛОВЕ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПЕРЕОСНАЩЕННЯ 18    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ, З  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЗАМІНОЮ ТРУБОПРОВОДІВ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВОДОПОСТАЧАННЯ НА 14  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДІЛЯНКАХ ТЕПЛОВИХ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|МЕРЕЖ, ЗГІДНО З    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПЕРЕЛІКОМ ДО ПАКЕТА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КЕ/055         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 697,9  | 697,9  |     | 697,9 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ   |64144,6 |     |     |    |     |    |64144,6 |64144,6 |     |     |    |     |    |64144,6 |
|ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ТРАМВАЙНЕ ДЕПО НА ВУЛ. |64144,6 |     |     |    |     |    |64144,6 |64144,6 |     |     |    |     |    |64144,6 |
|ЯКУТСЬКІЙ, 14     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 926,0  |     |     |    |     |    |926,0  | 926,0  |     |     |    |     |    |926,0  |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ   |2299407,7|2296695,7 |2271368,0|25327,7 |     |2000,0 |712,0  |2237574,9|2234862,9 |2204563,1|30299,8 |     |2000,0 |712,0  |
|ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ІНФОРМАТИЗАЦІЇ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок   |759897,1 |759897,1 |759897,1 |    |     |    |    |759897,1 |759897,1 |759897,1 |    |     |    |    |
|коштів бюджету     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|розвитку спеціального |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|фонду міського бюджету |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|на 01.01.2005     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок   | 71151,1 | 71151,1 | 71151,1 |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|коштів з 2004 року   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    |9318,3  |9318,3  |4346,2  | 4972,1 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ВІД | 100,0  |100,0   |100,0  |    |     |    |    | 100,0  |100,0   |100,0  |    |     |    |    |
|АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ ПО   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛИЦЯХ О.ТРУТЕНКА,  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА,  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО ДО|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. В.КАСІЯНА     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 100,0  |100,0   |100,0  |    |     |    |    | 100,0  |100,0   |100,0  |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ВІД |3547,8  |1547,8  |1547,8  |    |     |2000,0 |    |4179,6  |2179,6  |2179,6  |    |     |2000,0 |    |
|ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА ПО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МАРШАЛА ТИМОШЕНКА,   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. МАРШАЛА      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МАЛИНОВСЬКОГО ДО ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|Л. ГАВРО        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 631,8  | 631,8  | 631,8  |    |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ВІД |4210,4  |4210,4  |4210,4  |    |     |    |    |4387,6  |4387,6  |4387,6  |    |     |    |    |
|ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 177,2  | 177,2  | 177,2  |    |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ВІД | 9800,0 | 9800,0  |7000,0  | 2800,0|     |    |    | 9800,0 | 9800,0  |7000,0  | 2800,0|     |    |    |
|ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"ЧЕРНІГІВСЬКА"     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 500,0  |500,0   |500,0  |    |     |    |    | 500,0  |500,0   |500,0  |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО  | 82,6  | 82,6   | 82,6  |    |     |    |    |2892,7  |2892,7  |2892,7  |    |     |    |    |
|ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІД СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПЛОЩІ ДО МОСКОВСЬКОЇ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПЛОЩІ         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    |2810,1  |2810,1  |2810,1  |    |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ТРАМВАЙНА ЛІНІЯ    |2212,0  |2212,0  |2212,0  |    |     |    |    |2256,0  |2256,0  |2256,0  |    |     |    |    |
|ШВИДКІСНОГО РУХУ З Ж/М |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДО ПР. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 44,0  | 44,0  | 44,0  |    |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ  |1110,6  |1110,6  |1110,6  |    |     |    |    | 1110,6 |1110,6  |1110,6  |    |     |    |    |
|ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІД ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ ДО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ З   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЧАСТКОВОЮ ЗМІНОЮ ТРАСИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    |1110,6  |1110,6  |1110,6  |    |     |    |    | 1110,6 |1110,6  |1110,6  |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО АВТОДОРІГ |3318,0  |3318,0  |3318,0  |    |     |    |    |3318,0  |3318,0  |3318,0  |    |     |    |    |
|ТА ППП         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ |3962,6  |3962,6  |3962,6  |    |     |    |    | 462,6  | 462,6  | 462,6  |    |     |    |    |
|"КИЇВ-ІРПІНЬ"     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      |3500,0  | 3500,0  | 3500,0 |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ |1600,0  |1600,0  |     |1600,0 |     |    |    |1600,0  |1600,0  |     |1600,0 |     |    |    |
|ДОРОГИ В ОБ'ЇЗД СЕЛИЩА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|Н. БЕЗРАДОЧІ З     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТЕРИТОРІЇ       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 80,0  | 80,0   |     | 80,0  |     |    |    | 80,0  | 80,0   |     | 80,0  |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     |     |     |     |    |     |    |    |2310,0  |2310,0  |     |2310,0 |     |    |    |
|ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"КАРАВАЄВІ ДАЧІ"    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |2310,0  |2310,0  |     |2310,0 |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРИТТЯ |7500,0  |7500,0  |2500,0  |5000,0 |     |    |    |7500,0  |7500,0  |2500,0  |5000,0 |     |    |    |
|ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ НА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. БАНКОВІЙ В МЕЖАХ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БУДИНКІВ N 9-12/21   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.   |923,5  |211,5   |211,5  |    |     |    |  712,0|2829,4  |2117,4  |  211,5|1905,9 |     |    |  712,0|
|БОЖЕНКА НА ДІЛ. ВІД  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. ДИМИТРОВА ДО ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛЮБЧЕНКА, ВУЛ.     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БАЙКОВОЇ НА ДІЛ. ВІД  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|ВУЛ. БОЖЕНКА ДО ВУЛ.  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|М. ГРІНЧЕНКА      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |1905,9  |1905,9  |     |1905,9 |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО      | 3788,5 | 3788,5  | 3788,5 |    |     |    |    | 3788,5 | 3788,5  | 3788,5 |    |     |    |    |
|ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА ПЕРЕТИНІ ПР.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВАТУТІНА I ВУЛ.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БАЛЬЗАКА (I ЧЕРГА)   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДКА МЕРЕЖ, II  |3429,3  |3429,3  |3429,3  |    |     |    |    |3429,3  |3429,3  |3429,3  |    |     |    |    |
|П. К. ПО ВЕЛИКІЙ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ОКРУЖНІЙ ДОРОЗІ ВІД  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПР.   |1500,0  |1500,0  |1500,0  |    |     |    |    |1531,9  |1531,9  |1531,9  |    |     |    |    |
|ВОЗЗ'ЄДНАННЯ (ПЕРША  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЧЕРГА) НА ДІЛЯНЦІ ВІД |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МОСТА IM. Є.О.ПАТОНА ДО|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 31,9  | 31,9  |  31,9 |    |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.   |5000,0  |5000,0  |5000,0  |    |     |    |    |5000,0  |5000,0  |5000,0  |    |     |    |    |
|ВОЛОДИМИРСЬКОЇ НА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТОЛСТОГО ДО ВУЛ.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОРОЛЕНКІВСЬКОЇ, ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОРОЛЕНКІВСЬКОЇ НА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВОЛОДИМИРСЬКОЇ ДО ВУЛ. |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДИМИТРОВА НА ДІЛЯНЦІ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІД ВУЛ. АНТОНОВИЧА ДО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. БОЖЕНКА      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПР.   |32528,8 |32528,8  |31016,2 | 1512,6|     |    |    |32528,8 |32528,8  |31016,2 | 1512,6|     |    |    |
|ГАГАРІНА З       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РЕКОНСТРУКЦІЄЮ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БІЛЯ СТАНЦІЇ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"ЧЕРНІГІВСЬКА" З    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОЛІЇ ПО ПР. ГАГАРІНА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 800,0  |800,0   |800,0  |    |     |    |    | 800,0  |800,0   |800,0  |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.   |17400,0 |17400,0  |17400,0 |    |     |    |    |17400,0 |17400,0  |17400,0 |    |     |    |    |
|КІРОВОГРАДСЬКОЇ НА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ГРІНЧЕНКА ДО ПР.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     | 50,0  | 50,0  | 50,0  |    |     |    |    | 50,0  | 50,0  | 50,0  |    |     |    |    |
|КЛОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. МЕЧНІКОВА З    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РОЗШИРЕННЯМ ПРОЇЖДЖОЇ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЧАСТИНИ ТА ДЕМОНТАЖЕМ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. МЕЧНІКОВА     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|

|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА    |     |     |     |    |     |    |    | 361,5  | 361,5  | 361,5  |    |     |    |    |
|БЛАГОУСТРІЙ ВУЛ.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АКАДЕМІКА ЛЕБЕДЄВА ТА |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНОЇ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    | 361,5  | 361,5  | 361,5  |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     |13306,0 |13306,0  |13198,3 | 107,7 |     |    |    |13306,0 |13306,0  |13198,3 | 107,7 |     |    |    |
|МОСКОВСЬКОЇ ПЛОЩІ З  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БУДІВНИЦТВОМ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|В РІЗНИХ РІВНЯХ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 800,0  |800,0   |800,0  |    |     |    |    | 800,0  |800,0   |800,0  |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВУЛ.    |15467,7 |15467,7  |13455,8 | 2011,9 |     |    |    |15467,7 |15467,7  |13455,8 | 2011,9 |     |    |    |
|НАБЕРЕЖНО-РИБАЛЬСЬКОЇ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІД ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ ДО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПР. ЧЕРВОНИХ КОЗАКІВ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|(1 ЧЕРГА)       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.   | 120,0  |120,0   |120,0  |    |     |    |    | 120,0  |120,0   |120,0  |    |     |    |    |
|УРЛІВСЬКОЇ       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО      |1506,2  |1506,2  |1506,2  |    |     |    |    |1506,2  |1506,2  |1506,2  |    |     |    |    |
|АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІД ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДО СТАНЦІЇ       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"ЧЕРВОНИЙ ХУТІР"    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПІДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  |1565,0  |1565,0  | 1500,0 | 65,0 |     |    |    |1565,0  |1565,0  | 1500,0 | 65,0 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД НА ПЕРЕТИНІ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДОРОГИ З ВУЛ.     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛЯТОШИНСЬКОГО, 24   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|(БІЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЦЕНТРУ "МЕТРО КЕШ")  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 500,0  |500,0   |500,0  |    |     |    |    | 500,0  |500,0   |500,0  |    |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПІДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 70,0  | 70,0  |     | 70,0 |     |    |    | 120,0  | 120,0  |     | 120,0 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД НА ПЕРЕХРЕСТІ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. КІКВІДЗЕ I ВУЛ.  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПІДВИСОЦЬКОГО     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |   50,0|   50,0 |     |  50,0|     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПІДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 149,1  | 149,1  |     | 149,1 |     |    |    | 149,1  | 149,1  |     | 149,1 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД НА ПЕРЕТИНІ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА З   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. ПУГАЧОВА     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПІДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  |2000,0  |2000,0  |     |2000,0 |     |    |    |2000,0  |2000,0  |     |2000,0 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД НА ПЕРЕТИНІ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПР. ПРАВДИ З ПР.СВОБОДИ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 200,0  |200,0   |     |200,0  |     |    |    | 200,0  |200,0   |     |200,0  |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 1489,3 | 1489,3  | 1489,3 |    |     |    |    | 1015,9 | 1015,9 | 1015,9 |    |     |    |    |
|ПЕРЕХІД НА СТОЛИЧНОМУ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|ШОСЕ БІЛЯ БУД. N 58  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|бюджету розвитку    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|спеціального фонду   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|міського бюджету на  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|01.01.2005       | 1015,9 | 1015,9 | 1015,9 |    |     |    |    | 1015,9 | 1015,9 | 1015,9 |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      | 473,4  | 473,4  | 473,4 |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 2397,0 | 2397,0  | 1983,3 |  413,7|     |    |    | 1923,7 | 1923,7 | 1510,0 |  413,7|     |    |    |
|ПЕРЕХІД НА СТОЛИЧНОМУ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ШОСЕ В РАЙОНІ СТО-3  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|бюджету розвитку    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|спеціального фонду   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|міського бюджету на  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|01.01.2005       | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 |    |     |    |    | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      | 473,3  | 473,3  | 473,3 |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО | 962,5  | 962,5  | 546,4 | 416,1 |     |    |    | 583,9  | 583,9  | 167,8 | 416,1 |     |    |    |
|ПІШОХОДНОГО ПЕРЕХОДУ НА|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ.О.ТЕЛІГИ В РАЙОНІ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЗУПИНКИ "ПАРК     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІДПОЧИНКУ"      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|бюджету розвитку    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|спеціального фонду   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|міського бюджету на  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|01.01.2005       | 167,8 |  167,8 |  167,8 |    |     |    |    | 167,8 |  167,8 |  167,8 |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      | 378,6  | 378,6  | 378,6 |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  |1516,9  |1516,9  |1516,9  |    |     |    |    |1272,5  |1272,5  | 1272,5 |    |     |    |    |
|ПЕРЕХІД НА ВУЛ.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|О.ТЕЛІГИ В РАЙОНІ АЗС |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|бюджету розвитку    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|спеціального фонду   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|міського бюджету на  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|01.01.2005       | 1138,3 | 1138,3 | 1138,3 |    |     |    |    | 1138,3 | 1138,3 | 1138,3 |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      | 378,6  | 378,6  | 378,6 |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 134,2  | 134,2  |     | 134,2 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТ- | 800,0  | 800,0  |     | 800,0 |     |    |    | 800,0  | 800,0  |     | 800,0 |     |    |    |
|НОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПЕРЕТИНІ ВУЛ.     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ ТА    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 130,0  |130,0   |     |130,0  |     |    |    | 130,0  |130,0   |     |130,0  |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 806,1  | 806,1  |  142,0 | 664,1 |     |    |    | 664,1  | 664,1  |     | 664,1 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ ПР.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЧЕРВОНИХ КОЗАКІВ НА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|ПЕРЕТИНІ З ВУЛ. Л.ГАВРО|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      | 142,0 | 142,0  | 142,0 |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 957,0  | 957,0  | 957,0 |    |     |    |    |1332,0  |1332,0  | 1332,0 |    |     |    |    |
|ПЕРЕХІД НА ПЕРЕТИНІ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПРОСПЕКТУ В РАЙОНІ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|бюджету розвитку    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|спеціального фонду   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|міського бюджету на  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|01.01.2005       |  815,0|  815,0 |  815,0|    |     |    |    |  815,0|  815,0 |  815,0|    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      | 142,0 | 142,0  | 142,0 |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 517,0  | 517,0  |     | 517,0 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА | 10,8  | 10,8   |     | 10,8  |     |    |    | 20,0  | 20,0   |     | 20,0  |     |    |    |
|СХИЛАХ ПАРКУ БОЖКОВОГО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЯРУ          |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 10,8  | 10,8   |     | 10,8  |     |    |    | 10,8  | 10,8   |     | 10,8  |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    |  9,2  |  9,2  |     | 9,2  |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА | 300,0  |300,0   |     |300,0  |     |    |    | 300,0  |300,0   |     |300,0  |     |    |    |
|СХИЛАХ ПАРКУ "ВІЧНОЇ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СЛАВИ"         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРОТИЗСУВНІ ТА     |2989,5  |2989,5  |     |2989,5 |     |    |    |3000,0  |3000,0  |     |3000,0 |     |    |    |
|УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА ТЕРИТОРІЇ НАВКОЛО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СВЯТО-ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬ- |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КОГО СОБОРУ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 102,3  |102,3   |     |102,3  |     |    |    | 102,3  |102,3   |     |102,3  |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 10,5  | 10,5  |     | 10,5 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА |  6,2  | 6,2   |     | 6,2  |     |    |    | 80,0  | 80,0   |     | 80,0  |     |    |    |
|СХИЛАХ МИКІЛЬСЬКОЇ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БАЛКИ ПО ВУЛ.     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БУКОВИНСЬКІЙ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 73,8  | 73,8  |     | 73,8 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ В  | 494,2  |494,2   |     |494,2  |     |    |    | 600,0  |600,0   |     |600,0  |     |    |    |
|РАЙОНІ КИЯНІВСЬКОГО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПРОВУЛКУ        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |  105,8|  105,8 |     |  105,8|     |    |    |

|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА | 680,8  |680,8   |     |680,8  |     |    |    | 682,5  |682,5   |     |682,5  |     |    |    |
|СХИЛАХ ВУЛ.ЛАУРЕАТСЬКОЇ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |   1,7|   1,7 |     |   1,7|     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА | 856,3  |856,3   |     |856,3  |     |    |    |1000,0  |1000,0  |     |1000,0 |     |    |    |
|СХИЛАХ         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НАДДНІПРЯНСЬКОГО ШОСЕ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |  143,7|  143,7 |     |  143,7|     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО II ЧЕРГИ  | 100,0  | 100,0  | 100,0  |    |     |    |    | 100,0  | 100,0  | 100,0  |    |     |    |    |
|АВТОМАТИЗОВАНОЇ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КЕРУВАННЯ ВУЛ.     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПОДІЛЬСЬКИЙ МОСТОВИЙ  |2117233,2|2117233,2 |2117233,2|    |     |    |    |2051570,0|2051570,0 |2051570,0|    |     |    |    |
|ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|З ЛІВОБЕРЕЖНИМИ ТА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПРАВОБЕРЕЖНИМИ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПІДХОДАМИ       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок   |729070,0 |729070,0 |729070,0 |    |     |    |    |729070,0 |729070,0 |729070,0 |    |     |    |    |
|коштів бюджету     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|розвитку спеціального |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|фонду міського бюджету |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|на 01.01.2005     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      | 65663,2 | 65663,2 | 65663,2 |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ  | 26180,1 | 26180,1 | 26180,1 |    |     |    |    | 26180,1 | 26180,1 | 26180,1 |    |     |    |    |
|ТА РУХОМОГО СКЛАДУ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок   | 26180,1 | 26180,1 | 26180,1 |    |     |    |    | 26180,1 | 26180,1 | 26180,1 |    |     |    |    |
|коштів бюджету     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|розвитку спеціального |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|фонду міського бюджету |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|на 01.01.2005     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ     | 5379,7 | 5379,7  | 3000,0 |2379,7 |     |    |    | 5379,7 | 5379,7  | 3000,0 |2379,7 |     |    |    |
|ПРОЕКТУВАННЯ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в тому числі:     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ В  | 200,0  |200,0   |200,0  |    |     |    |    | 200,0  |200,0   |200,0  |    |     |    |    |
|РАЙОНІ СТАНЦІЇ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|"СИРЕЦЬКА"       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО      | 100,0  |100,0   |     |100,0  |     |    |    | 100,0  |100,0   |     |100,0  |     |    |    |
|ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. АК. ЗАБОЛОТНОГО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ МОСТА  |1800,0  |1800,0  |1800,0  |    |     |    |    |1800,0  |1800,0  |1800,0  |    |     |    |    |
|IM. Є.О.ПАТОНА     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУЛ.   |1000,0  |1000,0  |1000,0  |    |     |    |    |1000,0  |1000,0  |1000,0  |    |     |    |    |

|ПЕРОВА ТА ПР.ВИЗВОЛИТЕ-|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛІВ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА ПРИМИКАННІ ПР.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВИЗВОЛИТЕЛІВ ДО ПР.  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БРОВАРСЬКОГО      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПІДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 150,0  | 150,0  |     | 150,0 |     |    |    | 150,0  | 150,0  |     | 150,0 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ ПР.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ В   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РАЙОНІ ВУЛ. АНТОНОВА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПІДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 150,0  | 150,0  |     | 150,0 |     |    |    | 150,0  | 150,0  |     | 150,0 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ ПР.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ В   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РАЙОНІ ВУЛ. КУРСЬКОЇ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПІДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 150,0  | 150,0  |     | 150,0 |     |    |    | 150,0  | 150,0  |     | 150,0 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ ПР.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ В   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РАЙОНІ ВУЛ. ОСВІТИ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПІДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 150,0  | 150,0  |     | 150,0 |     |    |    | 150,0  | 150,0  |     | 150,0 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ ПР.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ В   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РАЙОНІ ВУЛ. ФУЧІКА   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ПІДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 150,0  | 150,0  |     | 150,0 |     |    |    | 150,0  | 150,0  |     | 150,0 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ ПР.   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ В   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РАЙОНІ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПЛОЩІ (I ЧЕРГА)    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 179,5  | 179,5  |     | 179,5 |     |    |    |179,5  |179,5   |     | 179,5 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД НА ПЕРЕТИНІ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДОРОГИ З ВУЛ.     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛЯТОШИНСЬКОГО, 2    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 145,6  |145,6   |     |145,6  |     |    |    | 145,6  |145,6   |     | 145,6 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД НА ВУЛ.    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЗАБОЛОТНОГО БІЛЯ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БУДИНКУ N 138     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 164,6  |164,6   |     |164,6  |     |    |    | 164,6  |164,6   |     | 164,6 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД НА ПЛОЩІ    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|П.КРИВОНОСА      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ  | 190,0  | 190,0  |     | 190,0 |     |    |    | 190,0  | 190,0  |     | 190,0 |     |    |    |
|ПЕРЕХІД НА ПР.ПЕРЕМОГИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|БІЛЯ ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ШЛЯХОПРОВОДУ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ НАД  | 150,0  | 150,0  |     | 150,0 |     |    |    | 150,0  | 150,0  |     | 150,0 |     |    |    |
|ПАРКОВОЮ ДОРОГОЮ НА  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДІЛЯНЦІ ВІД ПАРКОВОГО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|МОСТУ ДО МУЗИЧНОЇ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЕСТРАДИ        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ТЕО БУДІВНИЦТВА    | 500,0  |500,0   |     |500,0  |     |    |    | 500,0  |500,0   |     |500,0  |     |    |    |
|АВТОМОБІЛЬНОГО ТУНЕЛЮ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІД ВУЛ. ЧОРНОВОЛА ДО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. ФРУНЗЕ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ТЕО БУДІВНИЦТВА    | 200,0  |200,0   |     |200,0  |     |    |    | 200,0  |200,0   |     |200,0  |     |    |    |
|АВТОМОБІЛЬНОГО ТУНЕЛЮ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВІД ПЛ. ПЕРЕМОГИ ДО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СТАНЦІЇ МЕТРО     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|"ЛІВОБЕРЕЖНА"     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ   |2212,9  |2212,9  |     |2212,9 |     |    |    |4030,2  |4030,2  |     |4030,2 |     |    |    |
|РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |1817,3  |1817,3  |     |1817,3 |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|II ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА  | 190,0  |190,0   |     |190,0  |     |    |    | 190,0  |190,0   |     |190,0  |     |    |    |
|ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|С. ВІТА-ПОШТОВА    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО      | 368,6  |368,6   |     |368,6  |     |    |    | 765,6  |765,6   |     |765,6  |     |    |    |
|ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ОГОРОЖІ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|З КОЛУМБАРНИМИ НІШАМИ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 У |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |  397,0|  397,0 |     |  397,0|     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН    |1308,4  |1308,4  |     |1308,4 |     |    |    |2377,8  |2377,8  |     |2377,8 |     |    |    |
|РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЛУК'ЯНІВСЬКОГО     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЗАПОВІДНИКА (I ТА II  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ЧЕРГА)         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |  1069,4|  1069,4 |     | 1069,4|     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ     | 335,9  |335,9   |     |335,9  |     |    |    |  686,8|  686,8 |     |  686,8|     |    |    |
|БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА,  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВУЛ. БАЙКОВА, 6    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 176,0  |176,0   |     |176,0  |     |    |    |  176,0|  176,0 |     |  176,0|     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |  350,9|  350,9 |     |  350,9|     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ     | 10,0  | 10,0   |     | 10,0  |     |    |    | 10,0  | 10,0   |     | 10,0  |     |    |    |
|ПРОЕКТУВАННЯ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в тому числі:     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО НОВОГО   | 10,0  | 10,0   |     | 10,0  |     |    |    | 10,0  | 10,0   |     | 10,0  |     |    |    |
|КЛАДОВИЩА, С. БИКІВНЯ, |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ   | 87603,7 | 79763,7 | 60866,8 |18896,9 |     |    | 7840,0| 88664,6 | 80824,6 | 60866,8 |19957,8 |     |    | 7840,0|
|КОМУНАЛЬНОГО      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ГОСПОДАРСТВА      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок   |40480,6 |40480,6  |40480,6 |    |     |    |    |40480,6 |40480,6  |40480,6 |    |     |    |    |
|коштів бюджету     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|розвитку спеціального |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|фонду міського бюджету |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|в 01.01.2005      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. залишок коштів|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|з 2004 року      |2725,6  | 2725,6 |     | 2725,6 |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |

|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    | 3786,5 |  3786,5 |     | 3786,5 |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВОДОПОСТАЧАННЯ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|С.РОМАНКІВ ОБУХІВСЬКОГО|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РАЙОНУ         | 511,6  | 511,6  |     |  511,6|     |    |    |  519,3 |  519,3 |     | 519,3 |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |   7,7 |   7,7 |     |  7,7 |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ З | 500,0  |500,0   |     |500,0  |     |    |    | 500,0  |500,0   |     |500,0  |     |    |    |
|ВОДОЗАБОРОМ ІЗ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АРТЕЗІАНСЬКОЮ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|СВЕРДЛОВИНОЮ В     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|С. ЛІСНИКИ       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ГАЗОПОСТАЧАННЯ     |     |     |     |    |     |    |    |   2,7 |   2,7 |     |  2,7 |     |    |    |
|С. ПІДГІРЦІ      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |   2,7 |   2,7 |     |  2,7 |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ОЧИСНІ СПОРУДИ     |6080,2  |440,2   |     |440,2  |     |    |5640,0 |6100,4  |460,4   |     |460,4  |     |    |5640,0 |
|ЗЛИВОВИХ ВОД, Ж/М   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|II ЧЕРГА        |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |  20,2 |  20,2 |     |  20,2 |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ОЧИСНІ СПОРУДИ     | 50,0  | 50,0   |     | 50,0  |     |    |    | 134,9  |134,9   |     |134,9  |     |    |    |
|ЗЛИВОВИХ ВОД, Ж/М   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ОБОЛОНЬ, 14 М-Н    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т.ч. оплата за   |     |     |     |    |     |    |    |  84,9 |  84,9 |     |  84,9 |     |    |    |
|роботи, виконані    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|у 2004 році      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|ОЧИСНІ СПОРУДИ     | 50,0  | 50,0   |     | 50,0  |     |    |    | 50,0  | 50,0   |     | 50,0  |     |    |    |
|ЗЛИВОВИХ ВОД, Ж/М   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ОБОЛОНЬ, 3-А М-Н    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в тому числі:    | 50,0  | 50,0   |     | 50,0  |     |    |    | 50,0  | 50,0   |     | 50,0  |     |    |    |
|проектні роботи    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО АВТОШЛЯХІВ | 31,4  | 31,4   |     | 31,4  |     |    |    |   31,4|   31,4|     |  31,4|     |    |    |
|В С. РОМАНКІВ     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА | 600,0  |600,0   |     |600,0  |     |    |    | 600,0  |600,0   |     |600,0  |     |    |    |
|НОВЕ БУДІВНИЦТВО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АВТОШЛЯХІВ В С.КРЕНИЧІ |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА | 830,9  | 830,9  |     | 830,9 |     |    |    | 841,9  | 841,9  |     | 841,9 |     |    |    |
|НОВЕ БУДІВНИЦТВО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АВТОШЛЯХІВ В С.ПІДГІРЦІ|     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|- в т. ч. оплата за  |     |     |     |    |     |    |    | 11,0  | 11,0  |     | 11,0 |     |    |    |
|роботи, виконані в   |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|2004 році       |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+--------|
|КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА | 500,0  |500,0   |     |500,0  |     |    |    | 462,4  |462,4   |     |462,4  |     |    |    |

|НОВЕ БУДІВНИЦТВО    |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|АВТОШЛЯХІВ В      |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|С. ХОДОСІЇВКА     |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО  |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|РАЙОНУ         |     |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |
|-----------------------+---------+----------+---------+--------+---------+--------+---