Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
N 267/1142 від 18.12.2003

Про бюджет міста Києва на 2004 рік

Відповідно до статті 76, статті 77 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.12.2003 N 2277 "Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2004 рік", Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1.1. Загальний обсяг надходжень міського бюджету м. Києва на 2004 рік у сумі 3666436,8 тис.гривень, у тому числі субвенцій з Державного бюджету України 437120,1 тис.гривень на:

1.1.1. виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам у сумі 33018,2 тис.гривень;

1.1.2. надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 279579,9 тис. гривень;

1.1.3. надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 300,6 тис. гривень;

1.1.4. надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 44561,2 тис.гривень;

1.1.5. будівництво та придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах - 5035,5 тис. гривень;

1.1.6. будівництво метрополітену - 40000 тис.гривень;

1.1.7. будівництво та придбання житла для інвалідів - глухих та інвалідів - сліпих - 250,0 тис.гривень;

1.1.8. погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку - 34374,7 тис.гривень;

1.2. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Києва у сумі 2631422,3 тис. гривень та обсяг надходжень спеціального фонду міського бюджету м. Києва - 1035014,5 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку - 547000,0 тис. гривень (додаток N 1).

2. Державній податковій адміністрації у м. Києві довести контингенти надходжень податків і зборів, які враховані в бюджеті м. Києва, до районних у м. Києві державних податкових інспекцій та Державної спеціалізованої інспекції, забезпечити мобілізацію доходів до бюджетів міста Києва, в т.ч. до міського бюджету в сумі 2593453,1 тис. гривень.

3. Затвердити загальний обсяг витрат міського бюджету м.Києва на 2004 рік у сумі 3 666436,8 тис. гривень, з урахуванням субвенцій із Державного бюджету України, в тому числі видатки загального фонду бюджету у сумі 2631422,3 тис. гривень, з них обсяг коштів, що передається до Державного бюджету України - 563794,0 тис.гривень, резервний фонд - 2046,9 тис. гривень, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 45285,5 тис. гривень та витрати спеціального фонду бюджету - 1035014,5 тис. гривень за функціональною класифікацією (додаток N 2) та бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету (додаток N 3).

Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у процесі виконання міського бюджету за обгрунтованим поданням головних розпорядників коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за функціональною та економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень.

Якщо після прийняття рішення про бюджет м. Києва відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передається від одного головного розпорядника коштів міського бюджету іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, то, відповідно до пункту 6 статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується в порядку, встановленому цим рішенням.

Установити, що фінансування загальноміських видатків Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється через головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету м. Києва шляхом передачі їм відповідних бюджетних призначень.

4. Установити, що фінансування головних розпорядників бюджетних коштів проводиться відповідно до затверджених у встановленому порядку помісячних розписів доходів і видатків лише по бюджетних зобов'язаннях, зареєстрованих в органах державного казначейства, за умови виконання показників по мережі, штатах і контингентах, дотримання термінів виплати заробітної плати та виконання обсягів робіт, надання послуг та придбання товарів.

5. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету м. Києва станом на 31 грудня 2004 року у сумі 30000,0 тис.грн.

6. Затвердити на 2004 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків до бюджетів районів міста:

------------------------------------------------------------------
| Назва районів |Податок з доходів|Плата за землю |
| |фізичних осіб | |
|------------------------------+-----------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------+-----------------+---------------|
|Голосіївський | 13,7 | 40,0 |
|------------------------------+-----------------+---------------|
|Дарницький | 62,1 | 40,0 |
|------------------------------+-----------------+---------------|
|Деснянський | 57,9 | 100,0 |
|------------------------------+-----------------+---------------|
|Дніпровський | 46,3 | 40,0 |
|------------------------------+-----------------+---------------|
|Оболонський | 39,8 | 40,0 |
|------------------------------+-----------------+---------------|
|Печерський | 1,8 | 10,0 |
|------------------------------+-----------------+---------------|
|Подільський | 28,6 | 40,0 |
|------------------------------+-----------------+---------------|
|Святошинський | 50,4 | 40,0 |
|------------------------------+-----------------+---------------|
|Солом'янський | 22,0 | 40,0 |
|------------------------------+-----------------+---------------|
|Шевченківський | 4,7 | 40,0 |
|------------------------------+-----------------+---------------|
|Разом по бюджетах районів | 19,8 | 38,8 |
|------------------------------+-----------------+---------------|
|Міський бюджет | 80,2 | 61,2 |
|------------------------------+-----------------+---------------|
|Всього по бюджету міста Києва | 100 | 100 |
------------------------------------------------------------------

7. Затвердити розрахунковий обсяг доходів районних бюджетів на 2004 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (додаток N 8).

8. Закріпити за бюджетами районів міста у 2004 році наступні джерела доходів:

8.1. Загальний фонд бюджету

8.1.1. частину податку з доходів фізичних осіб та плати за землю, визначену відповідно до п.6 цього рішення;

8.1.2. плату за ліцензії та сертифікати, які видані місцевими органами виконавчої влади, в тому числі плату за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

8.1.3. плату за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

8.1.4. плату за оренду цілісних майнових комплексів комунальної власності територіальних громад районів та 50% плати за оренду іншого майна, що є у комунальній власності територіальних громад районів;

8.1.5. місцеві податки і збори, крім комунального податку та ринкового збору, які сплачують підприємства, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

8.1.6. плату за спеціальне використання природних ресурсів;

8.1.7. податок на промисел;

8.1.8. державне мито в частині, що належить місцевим бюджетам, в тому числі 50% державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України;

8.1.9. плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

8.1.10. адміністративні штрафи, інші санкції і неподаткові надходження, які збираються на території району з підприємств і організацій комунальної власності територіальних громад районів та з установ, що фінансуються з районного бюджету;

8.1.11. податок на прибуток підприємств, які належать до комунальної власності територіальних громад районів міста Києва;

8.1.12. єдиний податок на підприємницьку діяльність;

8.1.13. частку прибутку підприємств районної комунальної власності, що вилучається до бюджету.

8.2. Спеціальний фонд

8.2.1. власні надходження бюджетних установ та організацій, що фінансуються з бюджетів районів;

8.2.2. надходження до цільових фондів, створених районними радами;

8.2.3. надходження коштів від приватизації майна комунальної власності територіальних громад районів.

9. З метою ліквідації (зменшення) фінансових дисбалансів бюджетів районів, які можуть утворюватися у зв'язку із набранням чинності з 1 січня 2004 р. Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), акумулювати у складі загального фонду міського бюджету м.Києва кошти для вирівнювання шляхом зменшення відрахувань від контингенту надходжень податку з доходів фізичних осіб до бюджетів районів та відповідно збільшення відрахувань до загального фонду міського бюджету.

10. Доручити Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розробити та подати на затвердження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за погодженням з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку тимчасовий порядок утворення та використання фонду фінансового вирівнювання у м. Києві.

11. Управлінню Державного казначейства України у м. Києві здійснювати казначейське обслуговування бюджету м. Києва за доходами, зараховувати доходи по податках і зборах до районних бюджетів згідно з п.6, 8 цього рішення та до міського бюджету відповідно до додатку N 1 та п.6 цього рішення.

12. Затвердити перелік видатків бюджетів районів у м. Києві, які враховані в бюджеті м. Києва, при закріплені за бюджетами районів джерел надходжень та встановленні нормативів відрахувань загальнодержавних податків до бюджетів районів (додаток N 7).

13. Затвердити на 2004 рік обсяг міжбюджетних трансфертів згідно з додатком N 4 до цього рішення:

13.1. кошти, що передаються до Державного бюджету України, в сумі 563794,0 тис. гривень;

13.2. дотацію вирівнювання на ліквідацію (зменшення) фінансових дисбалансів бюджетів районів, які можуть утворюватися у зв'язку із введенням з 1 січня 2004 р. Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), у сумі 202043,4 тис.гривень;

13.3. інші субвенції на міжрегіональні зв'язки у сумі 4000,0 тис.гривень.

14. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Києва на 2004 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

15. Встановити на 31 грудня 2004 року граничний обсяг внутрішнього боргу міста Києва в сумі 150000,0 тис. грн. та зовнішнього боргу в сумі 150000,0 тис. доларів США та 9655,2 тис. Євро.

16. Взяти до відома, що згідно із статтею 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ):

16.1. обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

16.2. Міністерство фінансів України зобов'язане щомісячно, за результатами виконання місцевих бюджетів, надавати середньострокові безвідсоткові позички, на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, місцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахункове визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2004 рік, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

16.3. Міністерству фінансів України дозволено надавати середньострокові безвідсоткові позички, на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, місцевим органам влади та самоврядування на фінансування інвестиційних проектів, передбачених у бюджеті розвитку відповідних бюджетів, що затверджені відповідними місцевими радами.

17. Дозволити Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) отримувати середньострокові безвідсоткові позички, на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів міського бюджету м. Києва на 2004 рік, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, брати зобов'язання на отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства та фінансово-кредитних установах на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м. Києва в межах суми половини граничного розміру боргу, здійснювати організаційно-правові дії щодо отримання середньострокових безвідсоткових позичок, що надаються Міністерством фінансів України, на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на фінансування інвестиційних проектів, передбачених у бюджеті розвитку міського бюджету м. Києва.

Уповноважити заступника голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальника Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати запозичення та залучати короткотермінові позички в органах Державного казначейства та фінансово-кредитних установах, отримувати середньострокові безвідсоткові позички, що надаються Міністерством фінансів України, з наданням в установленому порядку платіжної (бюджетної) гарантії, поруки, іпотеки, застави майнових прав на грошові надходження і інших засобів забезпечення, та підписувати відповідні угоди, здійснювати інші правові та організаційні дії щодо отримання, обслуговування, повернення залучених коштів, з урахуванням в бюджеті міста видатків на їх обслуговування.

18. Встановити що, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює організаційно-правові дії по управлінню боргом м. Києва та здійснює операції з боргом м. Києва з метою економії бюджетних коштів та реструктуризує заборгованість за кредитами, залученими містом Києвом або під його гарантії, шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками та/або юридичними особами-кредиторами відповідних угод.

19. Визнати в 2004 році Державну податкову адміністрацію у м. Києві органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими містом або під гарантії міста Києва, та бюджетними позичками.

20. Головним розпорядникам коштів бюджету м. Києва:

20.1. У тритижневий термін після затвердження відповідного бюджету та відповідно до вимог цього рішення забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста у 2004 році, і подати до Головного фінансового управління виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), фінансових управлінь виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністрацій) зведені кошториси для здійснення фінансування бюджетних видатків у 2004 році.

20.2. Передбачити у кошторисах доходів і видатків бюджетних установ у повному обсязі асигнування на:

заробітну плату працівників бюджетних установ, виходячи з умов оплати праці, визначених законодавством;

нарахування на заробітну плату;

проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання і водовідведення та природний газ, які споживаються бюджетними установами.

20.3. З метою запобігання відволікання бюджетних коштів від фінансування нагальних потреб, не створювати дебіторську заборгованість терміном понад 1 місяць.

20.4. При виконанні бюджету м. Києва у 2004 році брати бюджетні зобов'язання, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства в межах виділених їм асигнувань та власних доходів.

20.5. Взяти до відома, що:

20.5.1. органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів бюджету м. Києва у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання бюджету м. Києва.

20.5.2. Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів бюджету м. Києва без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

20.5.3. Державне казначейство здійснює фінансування за дорученнями фінансових органів та головних розпорядників коштів бюджету м. Києва виключно при наявності документів, регламентованих бюджетним законодавством.

20.6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах, з урахуванням завдання, по щорічному скороченню на 3-6 відсотків енергоспоживання, як це визначено Указом Президента України від 16 червня 1999 року N 662 "Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами" по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених кожному розпоряднику на 2004 рік.

21. Встановити, що керівники бюджетних установ комунальної власності територіальної громади м. Києва мають право утримувати у 2004 році планову штатну чисельність працівників на рівні фактичної зайнятості посад станом на 01.01.2003 року та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ в їх кошторисах.

22. Встановити, що фінансування заходів міських програм може здійснюватися як інші субвенції бюджетам районів у встановленому порядку.

23. Взяти до відома, що:

23.1. згідно із ст.59 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) заборонено здійснення видатків, які згідно з Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) мають проводитися з іншого бюджету, та така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів. Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з бюджету м. Києва до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

23.2. згідно із ст.92 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) нецільове використання бюджетних коштів має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

24. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при необхідності здійснювати протягом 2004 року, в межах загального обсягу субвенції з Державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, перерозподіл між видами допомог населенню, виходячи з їх фактичних нарахувань.

25. З метою оздоровлення фінансового стану комунальних підприємств та підприємств, які виконують роботи із життєзабезпечення міста Києва, надати пільги по сплаті земельного податку в 2004 році, за винятком площ будівель та споруд, що здаються в оренду іншим організаціям, в розмірі 99 відсотків згідно з додатком N 5.

26. Звільнити від сплати комунального податку комунальні підприємства "Київпастранс" та "Київський метрополітен".

27. Встановити, що пропозиції про надання додаткових пільг, в тому числі на транспорті, юридичним та фізичним особам розглядаються лише при наявності обгрунтованих розрахунків, можливостей та джерел фінансування.

28. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

28.1. у I кварталі 2004 року вжити заходів щодо встановлення тарифу на рівні 100 відсоткового покриття витрат на перевезення пасажирів;

28.2. вивчити шляхи удосконалення системи бухгалтерського обліку та розрахунків у житловому господарстві.

29. Районним у місті Києві радам:

29.1. формування пропозицій до адресної програми із комплексних загальноміських заходів "Твій дім, твоє подвір'я" і контроль за її виконанням здійснювати за участю депутатів Київської міської ради від відповідного району;

29.2. в комплексі робіт по облаштуванню приміщень для чергових в рамках загальноміських заходів "Твій дім, твоє подвір'я" передбачати встановлення вхідних дверей з кодовими замками в під'їздах будинків, в яких економічно недоцільно або технічно неможливо облаштування приміщень для чергових.

30. Встановити, що 50 відсотків надходжень за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва (за виключенням витрат на експлуатацію цього майна), зараховуються до загального фонду міського бюджету міста Києва.

Районним у м. Києві радам при затвердженні районних бюджетів - передбачити у складі загального фонду бюджету доходи від оренди майна, що є у комунальній власності територіальних громад районів та визначити пріоритетними напрямками їх спрямування на житлово-комунальне господарство (із спрямуванням до 50 відсотків на ремонт, модернізацію та заміну ліфтів) та оплату за спожиті бюджетними установами тепло-, електроенергію, природний газ, водопостачання та водовідведення.

31. Відповідно до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва, затвердженої рішенням Київської міської ради від 05.07.2001 N 366/1342, встановити, що сума нарахованої орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва, яка надходить на рахунок КП "Київжитлоспецексплуатація" та залишається після проведення розрахунків з бюджетом та покриття витрат по виконанню функцій з утримання житлового та нежитлового фонду міста (експлуатаційні витрати), залишається в розпорядженні КП "Київжитлоспецексплуатація" для формування цільового фонду, напрямки використання якого погоджуються з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста.

32. Районним у місті Києві радам забезпечити спрямування доходу, одержуваного підприємствами, що перебувають у комунальній власності територіальних громад районів і здійснюють будівництво житлових будинків на замовлення районних в місті Києві державних адміністрацій, на будівництво житла для громадян, що перебувають на квартобліку в районних у м. Києві державних адміністраціях, відселення їх з ділянок забудови, старих та непридатних для проживання будинків.

33. Взяти до відома, що згідно статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) платежі, які зараховуються до бюджету м. Києва і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.

Загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), для яких не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітнім) періодом - календарний місяць.

Своєчасно не внесені до бюджету суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством.

34. Встановити, що пропозиції головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про збільшення видатків розглядатимуться лише при формуванні проекту бюджету на 2005 рік.

35. Зобов'язати керівників підприємств та організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва, які надають послуги та виконують роботи, і є отримувачами коштів бюджету міста, забезпечити дотримання рівня рентабельності не вище 12%.

36. Затвердити на 2004 рік пункти 34, 35, 37 рішення Київради від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік", пункти 22, 25, 26, 35, рішення Київради від 20.12.2001 N 162/1596 "Про бюджет м. Києва на 2002 рік, пункт 44 рішення Київради від 28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет м. Києва на 2003 рік" згідно з додатком N 6.

37. Взяти до відома, що надходження доходів загального фонду Державного бюджету України у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України у м. Києві, понад річні обсяги зараховуються у розмірі 100,0 відсотків до міського бюджету м. Києва.

Встановити, що надходження доходів загального фонду Державного бюджету понад річні розрахункові обсяги до міського бюджету м.Києва розподіляються:

- 50% міському бюджету м. Києва;

- 50% районним у м. Києві бюджетам.

Зазначені надходження до відповідних бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація.

З8. Встановити, що перелік об'єктів, на які у 2004 році будуть проводитися видатки за рахунок коштів бюджету розвитку, затверджується програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2004 рік.

39. Встановити, що формування та використання цільових фондів спеціального фонду міського бюджету у 2004 році проводиться наступним чином:

39.1. Джерелами надходжень коштів до цільових фондів спеціального фонду міського бюджету є:

39.1.1. пайові кошти інвесторів (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, кошти в порядку компенсації за інженерну підготовку території та кошти інвесторів, залучених до реконструкції будинків у центральній частині міста;

39.1.2. кошти від плати за право тимчасового використання місць для розташування об'єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності міста;

39.1.3. кошти від права на оренду нежитлових приміщень;

39.1.4. кошти з інвестиційних угод;

39.1.5. надходження від проведення відкритих торгів із продажу права оренди земельних ділянок;

39.1.6. кошти від продажу житлової та нежитлової площі, що надходитиме відповідно до пунктів 40, 41, 42;

39.1.7. повернення коштів, пов'язаних із знесенням прибудованих будівель та частини будинку на вул. Хрещатик, 5 літ. "А";

39.1.8. кошти, отримані від операцій із борговими зобов'язаннями м. Києва відповідно до п.42 цього рішення.

39.2. Надходження до цільових фондів спеціального фонду міського бюджету спрямовуються на:

39.2.1. капітальні вкладення за рахунок джерел, визначених пп. 39.1.1. - 39.1.7 цього рішення;

39.2.2. зменшення вартості обслуговування боргу м. Києва за рахунок джерел, визначених п.39.1.8. цього рішення.

39.3. Визначити головними розпорядниками коштів цільових фондів спеціального фонду міського бюджету:

39.3.1. Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - за коштами, отриманими Головним управлінням житлового забезпечення та підпорядкованими йому підприємствами і організаціями від продажу житлової та нежитлової площі з подальшим спрямуванням цих коштів на будівництво житла для поточного розподілу, службового житла, житла за схемою фінансування: 50 відсотків вартості - кошти населення, 50 відсотків вартості - кошти спеціального фонду міського бюджету;

39.3.2. Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - за коштами, отриманими Головним фінансовим управлінням від операцій з борговими зобов'язаннями міста Києва.

39.3.3. Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - за всіма іншими коштами цільових фондів.

40. Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити спрямування на будівництво житла для поточного розподілу, службового житла, житла за схемою фінансування: 50 відсотків вартості - кошти населення, 50 відсотків вартості - кошти спеціального фонду міського бюджету до 50% коштів, що отримуються Головним управлінням житлового забезпечення та підпорядкованими йому підприємствами і організаціями від реалізації житлової та нежитлової площі, яка ними споруджується, але не більше, ніж 50000,0 тис.гривень.

41. Встановити, що при відведенні земельних ділянок для будівництва жилих будинків слід передбачати передачу виконавчому органу Київради - Київській міській державній адміністрації (Головному управлінню житлового забезпечення) 5% загальної площі в цих жилих будинках (крім службового), а по земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку міста - 10% загальної площі в цих жилих будинках (крім службового) або грошовими коштами, всіма забудовниками, незалежно від джерел фінансування, для забезпечення житлом громадян, що перебувають на квартобліку в районних у м. Києві державних адміністраціях, відселення з ділянок забудови, старих та непридатних для проживання будинків.

Встановити, що будівництво житлової площі за рахунок довготермінового державного пільгового кредиту для молодих сімей та за програмою "50х50" звільняється від цих відрахувань. При здійсненні внесків грошовими коштами їх розмір визначається на підставі експертної оцінки вартості одного квадратного метра загальної площі відповідного будинку."

42. Дозволити Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) продавати загальну площу жилих будинків (крім службового житла), отриману в цих будинках в рахунок передачі 5% або 10% відрахувань при відведенні земельних ділянок для будівництва жилих будинків, за ринковими цінами, спрямувавши отримані кошти на будівництво житла для громадян, що перебувають на квартобліку в районних у м. Києві державних адміністраціях, відселення з ділянок забудови, старих та непридатних для проживання будинків.

Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розробити та затвердити порядок реалізації такої площі.

43. Встановити, що до цільового фонду по обслуговуванню боргу міста Києва зараховуються надходження, отримані від операцій із борговими зобов'язаннями міста Києва, в тому числі надходження, отримані від розміщення облігацій місцевої позики та інших цінних паперів міста Києва в сумі, що перевищує номінальну вартість, надходження, отримані у випадку дострокового погашення боргових зобов'язань міста Києва, в тому числі викупу облігацій місцевої позики та інших цінних паперів міста Києва за ціною нижче номінальної, та інші надходження від операцій з боргом м. Києва.

44. Взяти до відома, що відповідно до ст. 84 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) в разі перевиконання обсягів власних надходжень бюджетних установ розміру відповідних витрат, встановлених додатком 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною функцією.

При цьому головний розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

45. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) в порядку та на умовах, визначених статтею 19 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), статтею 67 Бюджетного Кодексу України ( 2542-14 ) та статтями 62, 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ), здійснювати заходи щодо зарахування сум невиконання обсягу надходжень доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2004 рік, в рахунок коштів, що підлягають передачі з бюджету м. Києва до Державного бюджету України згідно з додатком N 4.

46. Покласти персональну відповідальність на голову Державної податкової адміністрації у м. Києві та голів районних у м. Києві податкових інспекцій за забезпечення нарахування і сплату податків суб'єктами підприємницької діяльності до бюджетів тих районів, де вони були зареєстровані станом на 01.01.2004 відповідно до статті 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ).

47. Доручити Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо визначення обсягу видатків місту Києву, які передбачені у Державному бюджеті України на виконання державних програм "Охорона здоров'я населення України" та "Освіта населення України".

48. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 1 червня 2004 року оформити згідно з чинним законодавством правовідносини по земельних ділянках, наданих в оренду суб'єктам господарювання відповідними рішеннями Київської міської ради.

49. Державній податковій адміністрації у м. Києві провести перевірки правильності надання пільг по платі за землю, нарахуванню та сплаті земельного податку відповідно до статті 75 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ).

В разі несвоєчасної сплати земельного податку підприємствами та установами матеріали перевірок направити Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) для підготовки, відповідно до абзацу 4 статті 75 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ), пропозицій Київраді щодо вилучення таких земельних ділянок для використання їх згідно з чинним законодавством.

Контроль за правильністю обчислення і справляння орендної плати, нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати та її стягнення здійснюють органи державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки.

50. Встановити, що підприємства комунальної власності територіальної громади м. Києва сплачують 15 відсотків від чистого прибутку до загального фонду міського бюджету м. Києва. Постійній комісії Київської міської ради з питань власності разом з Головним управлінням комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати пропозиції щодо встановлення диференційованих нормативів відрахувань від чистого прибутку та подати їх Київській міській раді на розгляд та затвердження.

51. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) вносити на загальних зборах господарських товариств акції (частки, паї) яких належать територіальній громаді м.Києва, пропозиції щодо спрямування не менше 40% одержаного ними чистого прибутку на виплату дивідендів.

52. Встановити що:

52.1. кошти, які надходитимуть від позичальників в рахунок погашення пільгового довготермінового кредиту, наданого з бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету для молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво житла, та відсотків за користування ним, спрямовуються на надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам під будівництво житла;

52.2. кошти, які надходитимуть в порядку повернення суб'єктами підприємницької діяльності сум фінансової допомоги, наданої в попередні роки, спрямовуються на заходи з фінансово-кредитної підтримки вітчизняного виробника та малого підприємництва у м. Києві.

53. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) проводити розрахунки по всіх видах видатків, які здійснюються за рахунок субвенції, запланованої для м. Києва у Державному бюджеті України, через міський бюджет без розподілу їх між бюджетами районів міста.

54. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити щоквартальне подання Київській міській раді письмового звіту про хід виконання бюджету міста.

55. Дане рішення Київради набирає чинності з 1 січня 2004 року.

56. Додатки NN 1-8 є невід'ємними складовими цього рішення.

57. Відповідно до ст.28 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) оприлюднити рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2004 рік" у газеті "Хрещатик" у десятиденний термін з дня прийняття.

58. Контроль за виконанням бюджету м. Києва на 2004 рік покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток N 1
до рішення Київської
міської ради
від 18.12.2003 N 267/1142

Надходження до міського бюджету на 2004 рік

----------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування доходів згідно |Загальний| Спеціальний фонд| Разом |
| | із бюджетною класифікацією |фонд |------------------| |
| | | | Разом |у т.ч. | |
| | | | |бюджет | |
| | | | |розвитку| |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6=(гр.3+гр.4)|
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |2074623,0|47060,0 |х |2121583,0 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|11000000|Податки на доходи, податки на прибуток, |1864630,9|х |х |1864630,9 |
| |податки на збільшення ринкової вартості | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|11010000|Податок з доходів фізичних осіб |1848730,9|х |х |1848730,9 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|11020000|Податок на прибуток підприємств |15900,0 |х |х |15900,0 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|12000000|Податки на власність | |46500,0 |х |46500,0 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|12020000|Податок з власників транспортних засобів|х |46500,0 |х |46500,0 |
| |та інших самохідних машин і механізмів | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|13000000|Збори за спеціальне використання |207992,1 |х |х |207992,1 |
| |природних ресурсів | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|13050000|Плата за землю |207992,1 |х |х |207992,1 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на товари та послуги |0,0 |560,0 |х |560,0 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|14060300|Плата за державну реєстрацію суб'єктів |0,0 |х |х |0,0 |
| |підприємницької діяльності | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|14071500|Плата за придбання торгових патентів |х |560,0 |х |560,0 |
| |пунктами продажу нафтопродуктів | | | | |
| |(автозаправними станціями, заправними | | | | |
| |пунктами) | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|18000000|Інші податки |1900,0 |х |х |1900,0 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|16010000|Місцеві податки і збори |1900,0 |х |х |1900,0 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|16050000|Єдиний податок для суб'єктів малого | |х |х |0,0 |
| |підприємництва | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження |154153,9 |57713,7 |14000,0 |211867,6 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|21000000|Походи від власності та підприємницької |9540,0 |14300,0 |14000,0 |23840,0 |
| |діяльності | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|

|21010000|Частина прибутку (доходу) державних та |9540.0  |х    |х    |9540,0    |
| |комунальних підприємств, що вилучається | | | | |
| |до бюджету | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|21050400|Дивіденди, нараховані на акції (частки, |х |14000,0 |14000,0 |14000,0 |
| |паї) господарських товариств, що є у | | | | |
| |власності відповідної територіальної | | | | |
| |громади | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|21110000|Надходження коштів від відшкодування |х |300,0 |х |300,0 |
| |втрат сільськогосподарського і | | | | |
| |лісогосподарського виробництва | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|22000000|Адміністративні збори та платежі, доходи|8209,0 |х |х |8209,0 |
| |від некомерційного та побічного продажу | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|22080000|Плата за оренду цілісних майнових |8209,0 |х |х |8209,0 |
| |комплексів та іншого майна | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|22090400|Плата за оренду майнових комплексів та |8209,0 |х |х |8209,0 |
| |іншого майна, що у комунальній власності| | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|23000000|Надходження від штрафів та фінансових |1350,0 |х |х |1350,00 |
| |санкцій | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|23030000|Адміністративні штрафи та інші санкції |1350,0 |х |х |1350,0 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|24030000|Інші неподаткові надходження |135054,9 |135,6 |0,0 |135190,5 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|24060300|Інші надходження |135054,9 |х |х |135054,9 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|

|24061600|Інші надходження до фондів охорони   |х    |135,6  |    |135,6    |
| |навколишнього природного середовища | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|25000000|Власні надходження бюджетних установ |х |43278,1 |х |43278,1 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |органи виконавчої влади в м. Києві |х |1766,8 |х |1766,8 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |установи освіти |х |9937,3 |х |9937,3 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |установи охорони здоров'я |х |23675,3 |х |23675,3 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |установи соціального захисту |х |2206,7 |х |2206,7 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |установи культури |х |5424,2 |х |5424,2 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |установи фізичної культури та спорту |х |208,3 |х |208,3 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |енергозберігаючі програми |х |59,5 |х |59,5 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|30000000|Доходи від операцій з капіталом |х |281000,0 |281000,0|281000,0 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|31030000|Надходження від відчуження майна, яке |х |81000,0 |81000,0 |81000,0 |
| |належить Автономній Республіці Крим та | | | | |
| |майна, що знаходиться у комунальній | | | | |
| |власності | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|33000000|Надходження від продажу землі і |х |200000,0 |200000,0|200000,0 |
| |нематеріальних активів | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|33010000|Надходження від продажу землі |х |200000,0 |200000,0|200000,0 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|

|50000000|Цільові фонди              |х    |317580,6 |х    |317580,6   |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|50080000|Збір за забруднення навколишнього |х |6080,6 |х |6080,6 |
| |природного середовища | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|50110000|Цільові фонди утворені Верховною |х |311500,0 |х |311500,0 |
| |Радою Автономної Республіки Крим, | | | | |
| |органами місцевого самоврядування та | | | | |
| |місцевими органами виконавчої влади | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |пайові кошти інвесторів на розвиток |х |100000,0 |х |100000,0 |
| |інфраструктури, кошти в порядку | | | | |
| |компенсації за інженерну підготовку | | | | |
| |території та кошти інвесторів, залучених| | | | |
| |до реконструкції будинків в центральній | | | | |
| |частині міста | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |кошти від плати за право тимчасового |х |17000,0 |х |17000,0 |
| |використання місць для розташування | | | | |
| |об'єктів зовнішньої реклами, які | | | | |
| |перебувають у комунальній власності | | | | |
| |міста | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |кошти від права за оренду нежитлових |х |1200,0 |х |1200,0 |
| |приміщень | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |кошти від інвестиційних угод |х |135000,0 |х |135000,0 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |повернення коштів, пов'язаних із |х |3300,0 |х |3300,0 |
| |знесенням прибудованих будівель та | | | | |
| |частини будинку по вул. Хрещатик 5-А | | | | |

|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |кошти від продажу житлової та |х |50000,0 |х |50000,0 |
| |нежитлової площі | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |надходження від проведення відкритих | |5000,0 | |5000,0 |
| |торгів з продажу права оренди | | | | |
| |земельних ділянок | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Разом доходів |2228676,9|703354,3 |295000,0|2932031,2 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти (розшифровуються |402745,4 |79660,2 |0.0 |482405,6 |
| |за видами трансфертів та бюджетів) | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|41000000|Від органів державного управління |402745,4 |34374,7 |0,0 |437120,1 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|41030000|Субвенції |402745,4 |34374,7 | |437120,1 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|43000000|3 іншої частини бюджету |х |45285,5 |0.0 |45285,5 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|43010000|Кошти, одержані із загального |х |45285,5 | |45285,5 |
| |фонду бюджету до бюджету | | | | |
| |розвитку (спеціального фонду) | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Всього доходів |2631422,3|783014,5 |295000,0|3414436,8 |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|505000 |Зміни обсягів депозитів і цінних |0,0 |252000,0 |252000,0|252000,0 |
| |паперів, що використовуються для | | | | |
| |управління ліквідністю | | | | |
|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
|505100 |Повернення коштів з депозитів або |х |252000,0 |252000,0|252000,0 |
| |пред'явлення цінних паперів | | | | |

|--------+----------------------------------------+---------+---------+--------+-------------|
| |Всього надходжень |2631422,3|1035014,5|547000,0|3666436,8 |
----------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 2
до рішення Київської
міської ради
від 18.12.2003 N 267/1142

Витрати
міського бюджету м. Києва на 2004 рік
за функціональною структурою

(тис.гривень)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Видатки бюджету за | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду |
| |функціональною |----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
| |структурою | Всього |поточні | з них: |капітальні|Всього |поточні | з них: |капітальні|З них: | Разом |
| |(за шестизначним кодом)| |(Код 1000) |-------------------------|(Код 2000)| |(Код 1000)|-------------------------|(Код 2000)|бюджет | |
| | | | |оплата праці|оплата | | | |оплата праці|оплата | |розвитку | |
| | | | |(Код 1110) |комунальних | | | |(Код 1110) |комунальних | | | |
| | | | | |послуг та | | | | |послуг та | | | |
| | | | | |енергоносіїв| | | | |енергоносіїв| | | |
| | | | | |(Код 1160) | | | | |(Код 1160) | | | |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 (гр.9+гр.12)| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14(гр.3+гр.8)|
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010000 |Державне управління | 79011,0| 73289,8 | 18836,9 | 4549,2 | 5721,2 | 1766,8 | 1538,3 | 90,6 | 296,0 | 228,5 | 0,0 | 80777,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010116 |Органи місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування | 12915,5| 11915,5 | 1478,5 | 119,0 | 1000,0 | 0,0 | | | | | | 12915,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади в м. Києві | 66095,5| 61374,3 | 17358,4 | 4430,2| 4721,2 | 1766,8 | 1538,3 | 90,6 | 296,0 | 228,5 | | 67862,3 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070000 |Освіта | 39625,1| 37995,1 | 14920,2 | 1454,2 | 1630,0 | 9937,3 | 8700,9 | 3944,6 | 562,4 | 1236,4 | | 49562,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080000 |Охорона здоров'я | 400797,2| 378797,2 | 163291,6 | 24611,0 | 22000,0 | 23675,3 | 21044,8 | 6688,5 | 1553,8 | 2630,5 | | 424472,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090000 |Соціальний захист та | | | | | | | | | | | | |
| |соціальне забезпечення | 482985,8| 472347,5 | 12145,4 | 4626,9 | 10638,3 | 36581,4 | 36267,4 | 0,0 | 50,7 | 314,0 | 0,0 | 519567,2 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090200 |Пільги ветеранам війни | | | | | | | | | | | | |
| |та праці | 221939,4| 221939,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34347,7 | 34347,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256314,1 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090201 |Пільги ветеранам війни | | | | | | | | | | | | |
| |та праці, реабілітова- | | | | | | | | | | | | |
| |ним громадянам, які | | | | | | | | | | | | |
| |стали інвалідами | | | | | | | | | | | | |
| |внаслідок репресій, або| | | | | | | | | | | | |
| |є пенсіонерами на | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальні | | | | | | | | | | | | |
| |послуги | 113100,0| 113100,0 | | | | 0,0 | | | | | | 113100,0 |

|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090202 |Пільги ветеранам війни | | | | | | | | | | | | |
| |та праці на придбання | | | | | | | | | | | | |
| |твердого палива та | | | | | | | | | | | | |
| |скрапленого газу | 200,0| 200,0 | | | | 0,0 | | | | | | 200,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090203 |Інші пільги ветеранам | | | | | | | | | | | | |
| |війни та праці, | | | | | | | | | | | | |
| |реабілітованим | | | | | | | | | | | | |
| |громадянам, які стали | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідами внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |репресій, або є | | | | | | | | | | | | |
| |пенсіонерами | 5633,2| 5633,2 | | | | 26996,0 | 26996,0| | | | | 32629,2 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090204 |Пільги ветеранам | | | | | | | | | | | | |
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ на | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальні | | | | | | | | | | | | |
| |послуги | 24060,0| 24060,0 | | | | 0,0 | | | | | | 24069,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090205 |Пільги ветеранам | | | | | | | | | | | | |
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ на | | | | | | | | | | | | |
| |придбання твердого | | | | | | | | | | | | |
| |палива та | | | | | | | | | | | | |
| |скрапленого газу | 2,0| 2,0 | | | | 0,0 | | | | | | 2,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090206 |Інші пільги ветеранам | | | | | | | | | | | | |
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ | 295,6| 295,6 | | | | 1800,0 | 1800,0 | | | | | 2095,6 |

|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090207 |Пільги громадянам, які | | | | | | | | | | | | |
| |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |
| |катастрофи на | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальні | | | | | | | | | | | | |
| |послуги | 78100,0| 78100,0 | | | | 0,0 | | | | | | 78100,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090208 |Пільги громадянам, які | | | | | | | | | | | | |
| |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |
| |катастрофи на придбання| | | | | | | | | | | | |
| |рідкого палива та | | | | | | | | | | | | |
| |скрапленого газу | 48,6| 48,6 | | | | 0,0 | | | | | | 48,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090209 |Інші пільги громадянам,| | | | | | | | | | | | |
| |які постраждали | | | | | | | | | | | | |
| |внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |
| |катастрофи | 500,0| 500,0 | | | | 5578,7 | 5578,7 | | | | | 6078,7 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090300 |Допомога сім'ям з | | | | | | | | | | | | |
| |дітьми | 23303,2| 23303,2 | | | | 0,0 | | | | | | 23303,2 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090401 |Державна соціальна | | | | | | | | | | | | |
| |допомога | | | | | | | | | | | | |
| |малозабезпеченим сім'ям| 9030,6| 9030,6 | | | | 0,0 | | | | | | 9030,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090403 |Виплата компенсації | | | | | | | | | | | | |
| |реабілітованим | 3,9| 3,9 | | | | 0,0 | | | | | | 3,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|

| 090405 |Додаткові виплати   |     |      |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
| |населенню на покриття | | | | | | | | | | | | |
| |витрат на оплату | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальних | | | | | | | | | | | | |
| |послуг | 64369,9| 64369,9 | | | | 0,0 | | | | | | 64369,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090412 |Інші видатки на | | | | | | | | | | | | |
| |соціальний захист | | | | | | | | | | | | |
| |населення | 53035,1| 51428,9 | | | 1606,2 | 0,0 | | | | | | 53035,1 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090413 |Допомога на догляд за | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідом I чи II | | | | | | | | | | | | |
| |групи внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |психічного розладу | 157,5| 157,5 | | | | 0,0 | | | | | | 157,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090416 |Інші видатки на | | | | | | | | | | | | |
| |соціальний захист | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранів війни та | | | | | | | | | | | | |
| |праці | 51000,0| 51000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 51000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090601 |Будинки-інтернати для | | | | | | | | | | | | |
| |малолітніх інвалідів | 4945,6| 4056,6 | 1626,9 | 201,5 | 889,0 | 143,0 | 137,0 | | | 6,0 | | 5088,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090700 |Притулки для | | | | | | | | | | | | |
| |неповнолітніх | 3273,8| 1792,5 | 553,0 | 178,9 | 1481,3 | 0,0 | | | | | | 3273,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090802 |Інші програми | | | | | | | | | | | | |
| |соціального захисту | | | | | | | | | | | | |
| |неповнолітніх | 500,0| 500,0 | | | | 0,0 | | | | | | 500,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|

| 090901 |Будинки-інтернати   |     |      |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
| |(пансіонати) для | | | | | | | | | | | | |
| |літніх людей та | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідів системи | | | | | | | | | | | | |
| |соціального захисту | 20735,4| 18082,7 | 4986,5 | 2002,8 | 2652,7 | 1663,7 | 1355,7 | | | 308,0 | | 22399,1 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091101 |Утримання центрів | | | | | | | | | | | | |
| |соціальних служб для | | | | | | | | | | | | |
| |молоді | 1136,5| 736,5 | 303,7 | | 400,0 | 0,0 | | | | | | 1136,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091102 |Програми і заходи | | | | | | | | | | | | |
| |центрів соціальних | | | | | | | | | | | | |
| |служб для молоді | 2461,5| 2461,5 | | | | 0,0 | | | | | | 2461,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091103 |Соціальні програми і | | | | | | | | | | | | |
| |заходи державних | | | | | | | | | | | | |
| |органів у справах | | | | | | | | | | | | |
| |молоді | 4175,5| 4175,5 | | | | 0,0 | | | | | | 4175,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091106 |Інші видатки | 807,2| 607,2 | | | 200,0 | 0,0 | | | | | | 807,2 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091107 |Соціальні програми і | | | | | | | | | | | | |
| |заходи державних | | | | | | | | | | | | |
| |органів у справах сім'ї| 1000,0| 1000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 1000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091203 |Навчання та трудове | | | | | | | | | | | | |
| |влаштування інвалідів | 5,0| 5,0 | | | | 0,0 | | | | | | 5,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091204 |Територіальні центри і | | | | | | | | | | | | |
| |відділення соціальної | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги на дому | 352,9| 344,9 | 143,7 | 27,0 | 8,0 | 0,0 | | | | | | 352,9 |

|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091209 |Фінансова підтримка | | | | | | | | | | | | |
| |громадських організацій| | | | | | | | | | | | |
| |інвалідів і ветеранів | 2614,4| 2314,4 | | | 300,0 | 0,0 | | | | | | 2614,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091210 |Служби технічного | | | | | | | | | | | | |
| |нагляду за будівництвом| | | | | | | | | | | | |
| |та капітальним ремонтом| 8,1| 8,1 | 6,0 | | | 0,0 | | | | | | 8,1 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091212 |Центри нарахування та | | | | | | | | | | | | |
| |виплати пенсій, допомог| 3715,0| 3120,9 | 1476,9 | 97,6 | 594,1 | 400,0 | 400,0 | | 50,7 | | | 4115,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091214 |Інші установи та | | | | | | | | | | | | |
| |заклади | 13730,9| 11223,9 | 3048,7 | 2119,1 | 2507,0 | 0,0 | | | | | | 13730,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091300 |Державна соціальна | | | | | | | | | | | | |
| |допомога інвалідам з | | | | | | | | | | | | |
| |дитинства та дітям | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідам | 684,4| 684,4 | | | | 0,0 | | | | | | 684,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100000 |Житлово-комунальне | | | | | | | | | | | | |
| |господарство | 128514,1| 89267,8 | 0,0 | 0,0 | 39246,3 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128814,1 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100101 |Житлово-експлуатаційне | | | | | | | | | | | | |
| |господарство | 12860,0| | | | 12860,0 | 0,0 | | | | | | 12860,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100102 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |житлового фонду | | | | | | | | | | | | |
| |місцевих органів влади | 900,0| | | | 900,0 | 0,0 | | | | | | 900,0 |

|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100203 |Благоустрій міст, сіл, | | | | | | | | | | | | |
| |селищ | 105351,5| 83610,1 | | | 21741,4 | 300,0 | 300,0 | | | | | 105651,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100302 |Комбінати комунальних | | | | | | | | | | | | |
| |підприємств, районні | | | | | | | | | | | | |
| |виробничі об'єднання | | | | | | | | | | | | |
| |та інші підприємства, | | | | | | | | | | | | |
| |установи та організації| | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | |
| |господарства | 9402,6| 5657,7 | | | 3477,9 | 0,0 | | | | | | 9402,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 110000 |Культура і мистецтво | 64735,7| 47317,7 | 8106,4 | 1083,9 | 17418,0 | 5424,2 | 5028,3 | 1678,6 | 175,7 | 395,9 | | 70159,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 120000 |Засоби масової | | | | | | | | | | | | |
| |інформації | 25371,8| 24717,8 | | | 654,0 | 0,0 | | | | | | 25371,8 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 120201 |Періодичні видання | | | | | | | | | | | | |
| |(газети та журнали) | 9850,0| 9850,0 | | | | 0,0 | | | | | | 9850,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 130000 |Фізична культура і | | | | | | | | | | | | |
| |спорт | 63297,8| 60811,1 | 3353,3 | 352,2 | 2486,7 | 208,3 | 148,3 | 47,7 | 1,0 | 60,0 | | 63506,1 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150000 |Будівництво | 8025,5| 4525,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,5 | 563337,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563337,5 | 518052,0| 571363,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | х | х | х | х | х | 543202,0 | | х | х | 543202,0 | 502952,0| 543202,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150107 |Житлове будівництво та | | | | | | | | | | | | |
| |придбання житла | | | | | | | | | | | | |
| |військовослужбовцям, | | | | | | | | | | | | |
| |учасникам бойових дій | | | | | | | | | | | | |
| |в Афганістані та | | | | | | | | | | | | |
| |воєнних конфліктів у | | | | | | | | | | | | |
| |зарубіжних країнах, | | | | | | | | | | | | |
| |членам сімей | | | | | | | | | | | | |
| |військовослужбовців, | | | | | | | | | | | | |
| |що загинули під час | | | | | | | | | | | | |
| |виконання ними | | | | | | | | | | | | |
| |службових обов'язків, | | | | | | | | | | | | |
| |а також військово- | | | | | | | | | | | | |
| |службовцям звільненим | | | | | | | | | | | | |
| |у запас або у | | | | | | | | | | | | |
| |відставку за станом | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я, віком, | | | | | | | | | | | | |
| |вислугою років та у | | | | | | | | | | | | |
| |зв'язку із скороченням | | | | | | | | | | | | |
| |штатів, які перебувають| | | | | | | | | | | | |
| |на квартирному обліку | | | | | | | | | | | | |
| |за місцем проживання | 0,0 | | | | | 5035,5 | | | | 5035,5 | | 5035,5 |

|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150112 |Надання пільгового | | | | | | | | | | | | |
| |довгострокового | | | | | | | | | | | | |
| |державного кредиту | | | | | | | | | | | | |
| |молодим сім'ям та | | | | | | | | | | | | |
| |одиноким молодим | | | | | | | | | | | | |
| |громадянам на | | | | | | | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцію) житла | 0,0 | | | | | 15100,0 | | | | 15100,0 | 15100,0 | 15100,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150201 |Реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | |
| |архітектури місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |значення | 3500,5 | | | | 3500,5| 0,0 | | | | | | 3500,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150202 |Розробка схем та | | | | | | | | | | | | |
| |проектних рішень | | | | | | | | | | | | |
| |масового застосування | 4525,0 | 4525,0 | | | | 0,0 | | | | | | 4525,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170000 |Транспорт, дорожнє | | | | | | | | | | | | |
| |господарство, зв'язок, | | | | | | | | | | | | |
| |телекомунікації та | | | | | | | | | | | | |
| |інформатика | 151261,5| 74817,4 | 0,0 | 0,0 | 76444,1 | 47060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47060,0 | 0,0 | 198321,5 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170102 |Компенсаційні виплати | | | | | | | | | | | | |
| |на пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | |
| |автомобільним | | | | | | | | | | | | |
| |транспортом окремим | | | | | | | | | | | | |
| |категоріям громадян | 18000,0| 18000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 18000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170103 |Інші заходи у сфері | | | | | | | | | | | | |
| |автомобільного | | | | | | | | | | | | |
| |транспорту | 38944,1| | | | 38944,1| 0,0 | | | | | | 38944,1 |

|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170602 |Компенсаційні виплати | | | | | | | | | | | | |
| |на пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | |
| |електротранспортом | | | | | | | | | | | | |
| |окремим категоріям | | | | | | | | | | | | |
| |громадян | 43132,4| 43132,4 | | | | 0,0 | | | | | | 43132,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170603 |Інші заходи у сфері | | | | | | | | | | | | |
| |електротранспорту | 37500,0| | | | 37500,0 | 0,0 | | | | | | 37500,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170703 |Видатки на проведення | | | | | | | | | | | | |
| |робіт, пов'язаних із | | | | | | | | | | | | |
| |будівництвом, | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцією, | | | | | | | | | | | | |
| |ремонтом та утриманням | | | | | | | | | | | | |
| |автомобільних доріг | 0,0| | | | | 47060,0 | | | | 47060,0 | | 47060,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170901 |Національна програма | | | | | | | | | | | | |
| |інформатизації | | | | | | | | | | | | |
| |( 74/98-ВР ) | 7685,0| 7685,0 | | | | 0,0 | | | | | | 7685,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 171000 |Діяльність і послуги, | | | | | | | | | | | | |
| |не віднесені до інших | | | | | | | | | | | | |
| |категорій | 6000,0| 6000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 6000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180000 |Інші послуги, | | | | | | | | | | | | |
| |пов'язані з | | | | | | | | | | | | |
| |економічною діяльністю | 108104,1| 107254,1 | 4720,5 | 150,0 | 850,0 | 19059,5 | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 19000,0 | 19000,0 | 127163,6 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180404 |Підтримка малого і | | | | | | | | | | | | |
| |середнього | | | | | | | | | | | | |
| |підприємництва | 52046,3| 52046,3 | | | | 0,0 | | | | | | 52046,3 |

|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180409 |Внески органів влади | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим та органів | | | | | | | | | | | | |
| |місцевого самовряду- | | | | | | | | | | | | |
| |вання у статутні фонди | | | | | | | | | | | | |
| |суб'єктів | | | | | | | | | | | | |
| |підприємницької | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності | 0,0| | | | | 19000,0 | | | | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180410 |Інші заходи, пов'язані | | | | | | | | | | | | |
| |з економічною | | | | | | | | | | | | |
| |діяльністю | 56057,8| 55207,8 | 4720,5 | 150,0 | 850,0 | 59,5 | 59,5 | | | | | 56117,3 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 210000 |Запобігання та | | | | | | | | | | | | |
| |ліквідація | | | | | | | | | | | | |
| |надзвичайних ситуацій | | | | | | | | | | | | |
| |та наслідків | | | | | | | | | | | | |
| |стихійного лиха | 3070,9| 2980,9 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3070,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 210110 |Заходи з організації | | | | | | | | | | | | |
| |рятування на водах | 3070,9| 2980,9 | | | 90,0 | 0,0 | | | | | | 3070,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 230000 |Обслуговування боргу | 111300,0| 111300,0 | | | | 0,0 | | | | | | 111300,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 240604 |Інша діяльність у | | | | | | | | | | | | |
| |сфері охорони | | | | | | | | | | | | |
| |навколишнього | | | | | | | | | | | | |
| |природного середовища | 0,0| | | | | 6216,2 | 6216,2 | | | | | 6216,2 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 240900 |Цільові фонди | 0,0| | | | | 311500,0 | | | | 311500,0 | | 311500,0 |

|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250102 |Резервний фонд | 2046,9| | | | | 0,0 | | | | | | 2046,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки | 158152,0| 122201,5 | 562,0 | 48,0 | 35950,5 | 0,0 | | | | | | 158152,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250904 |Повернення бюджетних | | | | | | | | | | | | |
| |позичок | -10000,0| | | | | -1100,0 | | | | | -1100,0| -11000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| |Разом видатків |1816299,4| 1607622,9 | 225936,3 | 36875,4 | 216629,6 | 1023966,5 | 79303,7 | 12450,0 | 2639,6 | 945762,8 | 535952,0| 2840265,9 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250301 |Кошти, що передаються | | | | | | | | | | | | |
| |до Державного бюджету | 563794,0| 563794,0 | | | | 0,0 | | | | | | 563794,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250311 |Дотації вирівнювання, | | | | | | | | | | | | |
| |що передаються з | | | | | | | | | | | | |
| |районних та міських | | | | | | | | | | | | |
| |(міст Києва та | | | | | | | | | | | | |
| |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |
| |республіканського | | | | | | | | | | | | |
| |та обласного значення) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетів | 202043,4| 202043,4 | | | | 0,0 | | | | | | 202043,4 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250350 |Інші субвенції | | | | | | | | | | | | |
| |(Розвиток міжрегіональ-| | | | | | | | | | | | |
| |них зв'язків) | 4000,0| 4000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 4000,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| |Всього видатків |2586138,8| 2377460,3 | 225936,3 | 36875,4 | 216629,6 | 1023966,6 | 79303,7 | 12450,0 | 2639,6 | 945762,8| 535962,0| 3610103,3 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250306 |Кошти, передані із | | | | | | | | | | | | |
| |загального фонду | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету до бюджету | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціального фонду) | 45285,5| | | | 45285,5 | 0,0 | | | | | | 45285,5 |

|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 505200 |Розміщення коштів на | | | | | | | | | | | | |
| |депозитах або | | | | | | | | | | | | |
| |придбання цінних | | | | | | | | | | | | |
| |паперів | 0,0| | | | | 11048,0 | | | | | 11048,0| 11048,0 |
|--------+-----------------------+---------+-----------+------------+------------+----------+--------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| |Всього витрат |2631422,3| 2377460,3 | 225936,3 | 36875,4 | 261915,1 | 1035014,5 | 79303,7 | 12450,0 | 2639,6 | 945762,8 | 547000,0| 3666436,8 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 3
до рішення Київської
міської ради
від 18.12.2003 N 267/1142

Розподіл витрат
міського бюджету м. Києва на 2004 рік
за кодом відомчої класифікації

(тис.гривень)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Назва підрозділу | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду |
|відомчої |бюджетної класифікації|---------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------|
|класифікації| | Всього |поточні | з них: |капітальні|Всього |поточні | з них: |капітальні|З них: | Разом |
| | | |(Код 1000)|-------------------------|(Код 2000)| |(Код 1000)|-------------------------|(Код 2000)|бюджет | |
| | | | |оплата праці|оплата | | | |оплата праці|оплата | |розвитку | |
| | | | |(Код 1110) |комунальних | | | |(Код 1110) |комунальних | | | |
| | | | | |послуг та | | | | |послуг та | | | |
| | | | | |енергоносіїв| | | | |енергоносіїв| | | |
| | | | | |(Код 1160) | | | | |(Код 1160) | | | |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8(гр.9+гр.12)| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14(гр.3+гр.8)|
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 001 |Управління справами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | 21637,5 | 20137,5 | 233,5 | 2500,0 | 1500,0| 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 5400,0 | 27037,5 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади в м. Києві | 21637,5 | 20137,5 | 233,5 | 2500,0 | 1500,0| 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 21637,5 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 5400,0 | | | | 5400,0| 5400,0| 5400,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 002 |Апарат виконавчого | | | | | | | | | | | | |
| |органу Київради (КМДА)| 23353,0 | 19853,0 | 2800,0 | 0,0 | 3500,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23353,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади в м. Києві | 9403,0 | 9403,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0| 0,0 | | | | | | 9403,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програми| | | | | | | | | | | | |
| |з питань науки) | 450,0 | 450,0 | | | | 0,0 | | | | | | 450,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програма| | | | | | | | | | | | |
| |зміцнення законності, | | | | | | | | | | | | |
| |посилення боротьби зі | | | | | | | | | | | | |
| |злочинністю в м.Києві | | | | | | | | | | | | |
| |на 2002-2006 роки | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| |та інші програми, | | | | | | | | | | | | |
| |затверджені Київрадою | 13500,0| 10000,0 | | | 3500,0| 0,0 | | | | | | 13500,0 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 003 |Київська міська рада | | | | | | | | | | | | |
| |(Секретаріат) | 66929,4| 65919,4 | 1478,5 | 119,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66919,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010116 |Органи місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування | 12915,5| 11915,5 | 1478,5 | 119,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12915,5 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| |В т.ч. Органи самоор- | | | | | | | | | | | | |
| |ганізації населення | 2700,0 | 2700,0 | | | | 0,0 | | | | | | 2700,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090403 |Виплата компенсацій | 3,9 | 3,9 | | | | 0,0 | | | | | | 3,9 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програма| | | | | | | | | | | | |
| |фінансування соціаль- | | | | | | | | | | | | |
| |но-економічних проблем| | | | | | | | | | | | |
| |в округах депутатів та| | | | | | | | | | | | |
| |виконання наказів | | | | | | | | | | | | |
| |виборців) | 54000,0| 54000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 54000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 008 |Київський міський | | | | | | | | | | | | |
| |Центр підвищення | | | | | | | | | | | | |
| |кваліфікації | 237,4| 220,9 | 114,2 | 10,5 | 16,5 | 50,0 | 50,0 | 14,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 287,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 237,4| 220,9 | 114,2 | 10,5 | 16,5 | 50,0 | 50,0 | 14,0 | 1,0 | | | 287,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 009 |Головне управління з | | | | | | | | | | | | |
| |питань внутрішньої | | | | | | | | | | | | |
| |політики виконавчого | | | | | | | | | | | | |
| |органу Київради (КМДА)| 1391,7| 1343,8 | 296,0 | 52,3 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1391,7 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|

| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  1011,7|  963,8 |   296,0 |   52,3 |  47,9 |       |     |      |      |     |     |  1011,7  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404   |Інші видатки (Програми|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань науки)    |  380,0 |  380,0 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     |  380,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010    |Головне управління  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |земельних ресурсів  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виконавчого органу  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |Київради (КМДА)    | 15356,0| 14981,0 |  1123,9 |  50,6  |   375,0|  28,1   |  28,1  |    0,0 |   28,1 |   0,0 |  0,0 |  15384,1  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  2856,0|  2481,0 |  1123,9 |  50,6  |   375,0|  28,1   |  28,1  |      |   28,1 |     |     |  2884,1  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180410   |Інші заходи, пов'язані|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з економічною     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |діяльністю      | 12500,0 | 12500,0 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     | 12500,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 020    |Головне управління  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |освіти і науки    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виконавчого органу  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |Київради (КМДА)    | 34587,2| 33065,0 |  9747,8 |   903,9 |  1522,2 |  15213,4 |  4454,1 | 1647,9  |   362,3 | 19759,3 | 10000,0|  49800,6  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  1312,7|  1272,7 |   578,5 |   34,7 |   40,0 |    0,0 |     |      |      |     |     |  1312,7  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070201   |Загальноосвітні школи |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |(в т. ч. школа-дитячий|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |садок, інтернат при  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |школі), спеціалізовані|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |школи, ліцеї,     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |гімназії, колегіуми  | 1769,3 |  1769,3 |  217,3  | 11,5   |     |   0,0   |     |      |      |     |     |  1769,3  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070307   |Загальноосвітні школи-|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |інтернати, загально- |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |освітні санаторні   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |школи-інтернати    | 3295,8 | 3295,8 |  1228,5 |  301,6  |     |  330,0  | 310,0  |      |  78,2  |  20,0 |     |  3625,8  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070401   |Позашкільні заклади  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |освіти, заходи із   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |позашкільної роботи з |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |дітьми        | 12213,4 | 12213,4 |  1954,1 |  252,2  |     |  1400,0  | 1250,0 |  319,5  |  94,6  |  150,0 |     |  13613,4  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070601   |Вищі заклади освіти  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |I та II рівнів    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |акредитації      | 4552,3 | 4552,3  |  2645,8 |  181,6  |     |  1183,4  | 1132,5  |  628,4  |  20,2  |  50,9 |     |  5735,7  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070701   |Заклади післядипломної|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |освіти III-IV рівнів |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |акредитації      |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |(академії, інститути, |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |центри підвищення   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |класифікації,     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |перепідготовки,    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |вдосконалення)    | 3912,9 | 3912,9  |  2662,6  |  68,0  |     |  1300,0  | 861,6  |  370,0  |  130,9  |  438,4 |     |  5212,9  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070802   |Методична робота, інші|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |заходи у сфері    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |народної освіти    | 1049,3 | 1019,3  |   95,3 |      |  30,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |  1049,3  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070803   |Служби технічного   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |нагляду за      |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |будівництвом і    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |капітальним ремонтом |  60,2 |  60,2  |   43,4 |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   60,2  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070804   |Централізовані    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |бухгалтерії обласних, |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |міських, районних   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |відділів освіти    | 55,8  | 55,8  |   36,6 |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   55,8  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070806   |Інші заклади освіти  | 457,6  | 457,6  |   285,7 |  54,3  |     |  1000,0  |  900,0 |   330,0 |   38,4  |  100,0 |     |  1457,6  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070807   |Інші освітні програми | 1700,0 | 500,0  |      |      |  1200,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |  1700,0  |
|      |----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
|      |з них підключення   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |комп'ютерної техніки |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |та забезпечення    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |доступу до мережі   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |Інтернет       | 1000,0 |  100,0 |      |      |  900,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |  1000,0  |
|      |----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
|      |підготовка до роботи |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |у осінньо-зимовий   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |період        |  300,0 |     |      |      |  300,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |   300,0  |
|      |----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
|      |підготовка до     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |навчального року   |  400,0 |  400,0 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   400,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090412   |Інші видатки на    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціальний захист   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |населення       | 2207,9 |  1955,7 |      |      |  252,2 |    0,0  |     |      |      |     |     |  2207,9  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101   |Капітальні вкладення |   0,0 |     |      |      |     |  10000,0  |     |      |      |  10000,0| 10000,0|  10000,0  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404   |Інші видатки (Програми|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань науки)    | 2000,0 | 2000,0 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     |  2000,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 030    |Головне управління  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |охорони здоров'я та  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |медичного забезпечення|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виконавчого органу  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |Київради (КМДА)    | 415108,3| 392808,3 | 166321,2 |  24979,8 | 22300,0 |  89554,8 | 24631,3 | 8728,3  |  1714,0 | 64923,5 | 62028,0| 504663,1  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  1620,5|  1520,5 |   736,6 |   48,2 |  100,0 |    15,0 |  15,0 |      |      |     |     |  1635,5  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070601   |Вищі заклади освіти I |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |та II рівнів     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |акредитації      | 4342,5 | 4142,5 |   2174,8 |  320,6  |  200,0 |  3836,5  | 3571,5 |  2039,8  |   160,2 |  265,0 |     |   8179,0 |
|      |----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
|      |з них підготовка до  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |роботи у осінньо-   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |зимовий період    |  200,0 |     |      |      |  200,0 |  101,7  |     |      |      |  101,7 |     |   301,7  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070701   |Заклади післядипломної|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |освіти III-IV рівнів |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |акредитації      |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |(академії, інститути, |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |центри підвищення   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |класифікації,     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |перепідготовки,    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |вдосконалення)    | 164,4 | 161,4  |   118,2 |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |   161,4  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080101   |Лікарні        |139595,2 | 139595,2|  65634,8 |  12063,3 |     |  8079,4  | 6794,8 |  1221,8  |  1072,8 |  1284,8 |     |  147674,6 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080201   |Спеціалізовані лікарні|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |та інші спеціалізовані|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |заклади (центри,   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |диспансери, госпіталі |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |для інвалідів ВВВ,  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |лепрозорії, медико-  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |санітарні частини   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |тощо, що мають ліжкову|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |мережу)        | 85792,0 | 85792,0 |  36095,5 |  6312,3 |     |  6277,3  | 5926,8 |  2122,3  |  196,7  |  350,5 |     |  92069,3 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080203   |Пологові будинки   | 26572,1 | 26572,1 | 11621,7  |  2006,1 |     |  609,1  | 576,8  |  184,1  |   27,5  |  32,3 |     |  27181,2 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080204   |Санаторії для хворих |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |туберкульозом     | 4252,9 |  4252,9 |  1275,1  |  804,9  |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   4252,9 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080205   |Санаторії для дітей та|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |підлітків       |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |(нетуберкульозні)   | 12930,6 | 12930,6 |  3874,1 |  1489,4 |     |   0,0  |     |      |      |     |     |  12930,6 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080207   |Будинки дитини    | 4999,5 |  4999,5 |  2740,7 |  363,3  |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   4999,5 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080208   |Станції переливання  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |крові         | 3099,8 |  3099,8 |   868,2 |   130,5 |     |   310,0  |  230,0 |      |   12,8 |  80,0 |     |   3409,8 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080209   |Станції швидкої та  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |невідкладної медичної |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |допомоги       | 24781,0 | 24781,0 |  16374,5 |   351,9 |     |   236,0  |  216,0 |   95,0  |    4,5 |  20,0 |     |  25017,0 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080300   |Поліклініки і     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |амбулаторії (крім   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |спеціалізованих    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |поліклінік та     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |загальних і      |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |спеціалізованих    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |стоматологічних    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |поліклінік)      | 3440,2 |  3440,2 |   2162,9 |  113,8  |     |  354,6  |  280,4 |  132,0  |      |  74,2 |     |   3794,8 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080400   |Спеціалізовані    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |поліклініки (в т. ч. |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |диспансери, медико-  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |санітарні частини,  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |пересувні консульта- |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |тивні діагностичні  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |центри тощо, які не  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |мають ліжкового фонду)| 7647,0 |  7647,0 |  3190,6 |  350,1  |     |  2156,0  |  1896,6 |  712,2  |  14,9  |  259,4 |     |   9803,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080704   |Центри здоров'я і   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |заходи у сфері,    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |санітарної освіти   | 298,0  |  298,0 |  172,2  |   6,9  |     |   80,5  |  75,5 |  20,0  |  6,2   |   5,0 |     |   379,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 081001   |Медико-соціальні   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |експертні комісії   | 648,5  |  648,5 |  434,3  |   8,6  |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   648,5 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 081002   |Інші заходи по охороні|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |здоров'я       | 86739,5 | 64739,5 |  18847,2 |  609,9  |  22000,0|  5572,4  |  5047,9 |  2202,1  |  218,4  |  524,5 |     |   92311,9 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090412   |Інші видатки на    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціальний захист   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |населення       | 5836,7 | 5836,7 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |  5836,7  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101   |Капітальні вкладення |   0,0 |     |      |      |     |  62028,0  |     |      |      |  62028,0| 62028,0|  62028,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404   |Інші видатки (Програми|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань науки)    | 2350,0 | 2350,0 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     |  2350,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 040    |Управління у справах |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |національностей та  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |міграції виконавчого |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |органу Київради (КМДА)|  1161,6|  1142,6 |   66,7 |   6,0  |   19,0|    0,0 |   0,0 |   0,0  |    0,0 |   0,0 |  0,0 |  1161,6  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  161,6|  142,6 |   66,7 |   6,0  |   19,0|    0,0 |     |      |      |     |     |   161,6  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090412   |Інші видатки на    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціальний захист   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |населення       | 1000,0 | 1000,0 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |  1000,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 050    |Головне управління  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціального захисту  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виконавчого органу  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |Київради (КМДА)    | 442441,6| 434972,6 |  11151,9 |  4087,07 | 7469,0 |  39081,4 | 36267,4 |   0,0  |   50,7 |  2814,0 | 2500,0 | 481523,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  1329,3|  1289,3 |   623,2 |   0,3  |  40,0 |    0,0 |     |      |      |     |     |  1329,3  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090200   |Пільги ветеранам   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |війни та праці    | 220322,4| 220322,4 |    0,0 |   0,0  |   0,0 |  34374,7 | 34374,7 |   0,0  |    0,0 |   0,0 |  0,0 | 254697,1  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090201   |Пільги ветеранам війни|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |та праці, реабілітова-|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ним громадянам, які  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |стали інвалідами   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |внаслідок репресій,  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |або є пенсіонерами на |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |житлово-комунальні  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |послуги        | 113100,0| 113100,0 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     | 113100,0  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090202   |Пільги ветеранам війни|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |та праці на придбання |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |твердого палива та  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |скрапленого газу   |  200,0 |  200,0 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |   200,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090203   |Інші пільги ветеранам |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |війни та праці    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |реабілітованим    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |громадянам, які стали |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |інвалідами внаслідок |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |репресій, або є    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |пенсіонерами     |  4016,2|  4016,2|      |      |     |  26996,0  |  26996,0|      |      |     |     |  31012,2 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090204   |Пільги ветеранам   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |військової служби та |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ветеранам органів   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |внутрішніх справ на  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |житлово-комунальні  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |послуги        | 24060,0| 24060,0 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |  24060,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090205   |Пільги ветеранам   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |військової служби та |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ветеранам органів   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |внутрішніх справ на  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |придбання твердого  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |палива та скрапленого |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |газу         |   2,0 |   2,0 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |    2,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090206   |Інші пільги ветеранам |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |військової служби та |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ветеранам органів   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |внутрішніх справ   |  295,6 |  295,6 |      |      |     |  1800,0  |  1800,0 |      |      |     |     |  2095,6  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090207   |Пільги громадянам, які|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |постраждали внаслідок |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |Чорнобильської    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |катастрофи на житлово-|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |комунальні послуги  | 78100,0 | 78100,0 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |  78100,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090208   |Пільги громадянам, які|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |постраждали внаслідок |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |Чорнобильської    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |катастрофи на     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |придбання твердого  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |палива та скрапленого |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |газу         |  48,6 |   48,6 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |   48,6  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090209   |Інші пільги      |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |громадянам, які    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |постраждали внаслідок |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |Чорнобильської    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |катастрофи      |  500,0 |  500,0 |      |      |     |  5578,7  |  5578,7 |      |      |     |     |   6078,7 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090300   |Допомога сім'ям з   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |дітьми        | 23303,2 | 23303,2 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |  23303,2 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090401   |Державна соціальна  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |допомога       |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |малозабезпеченим   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |сім'ям        | 9030,6 |  9030,6 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |  9030,6  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090405   |Додаткові виплати   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |населенню на покриття |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |витрат на оплату   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |житлово-комунальних  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |послуг        | 64369,9 | 64369,9 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |  64369,9  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090412   |Інші видатки на    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціальний захист   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |населення       | 31479,6 | 30479,6 |      |      | 1000,0 |    0,0  |     |      |      |     |     |  31479,6  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090413   |Допомога на догляд за |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |інвалідом I чи II   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |групи внаслідок    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |психічного розладу  | 157,5  |  157,5 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |  157,5  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090416   |Інші видатки на    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціальний захист   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ветеранів війни та  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |праці         |51000,0 | 51000,0 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |  51000,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090601   |Будинки-інтернати для |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |малолітніх інвалідів | 4945,6 | 4056,6 |  1626,9  |  201,5  |  889,0 |  143,0  |  137,0 |      |      |   6,0 |     |  5088,6  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090901   |Будинки-інтернати   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |(пансіонати) для   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |літніх людей та    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |інвалідів системи   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціального захисту  |20735,4 | 18082,7 |  4986,5  |  2002,8  | 2652,7 |  1663,7  |  1355,7 |      |      |  308,0 |     |  22399,1  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091203   |Навчання та трудове  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влаштування інвалідів |  5,0  |   5,0 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |    5,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091204   |Територіальні центри і|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |відділення соціальної |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |допомоги на дому   | 352,9  |  344,9 |  143,7  |  27,0  |   8,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |   352,9  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091210   |Служби технічного   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |нагляду за      |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |будівництвом та    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |капітальним ремонтом | 8,1  |  8,1  |   6,0  |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   8,1  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091212   |Центри нарахування та |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виплати пенсій,    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |допомог        |3715,0  | 3120,9 |  1476,9  |  97,6  |  594,1 |   400,0  |  400,0 |      |   50,7  |     |     |   4115,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091214   |Інші установи та   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |заклади        |10794,7 | 8509,5 |  2288,7  |  1758,5  | 2285,2 |   0,0  |     |      |      |     |     |  10794,7 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091300   |Державна соціальна  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |допомога інвалідам з |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |дитинства та дітям  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |інвалідам       |  684,4 |  684,4 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   684,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101   |Капітальні вкладення |   0,0 |     |      |      |     |  2500,0  |     |      |      |  2500,0|  2500,0|  2500,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404   |Інші видатки (Програми|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань науки)    |  208,0 |  208,0 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     |  208,0  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 052    |Управління у справах |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |жінок, інвалідів,   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ветеранів війни    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |та праці виконавчого |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |органу Київради (КМДА)|  6533,9|  5788,1 |   310,2 |  36,9  |   745,8|    0,0 |   0,0 |   0,0  |    0,0 |   0,0 |  0,0 |  6533,9  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  414,4|  399,4 |   174,4 |  10,0  |   15,0|    0,0 |     |      |      |     |     |   414,4  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090412   |Інші видатки на    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціальний захист   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |населення       | 2963,3 |  2609,3 |      |      |   354,0|    0,0  |     |      |      |     |     |  2963,3  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091209   |Фінансова підтримка  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |громадських      |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |організацій інвалідів |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |і ветеранів      | 2614,4 | 2314,4 |      |      |  300,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |   2614,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091214   |Інші установи та   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |заклади        | 541,8  | 465,0  |  135,8  |  26,9   |  76,8 |   0,0  |     |      |      |     |     |   541,8 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 060    |Головне управління у |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |справах сім'ї та   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |молоді виконавчого  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |органу Київради (КМДА)| 11890,4| 11258,4 |   483,1 |  17,3  |   632,0|   0,0  |  0,0  |   0,0  |    0,0 |   0,0 |  0,0 |  11890,4  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  324,0|  297,0 |   113,2 |  10,0  |   27,0|   0,0  |     |      |      |     |     |   324,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090412   |Інші видатки на    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціальний захист   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |населення       | 1687,5 |  1687,5 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |  1687,5  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091101   |Утримання центрів   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціальних служб для |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |молоді        | 1136,5 |  736,5 |   303,7 |      | 400,0  |   0,0  |     |      |      |     |     |  1136,5  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091102   |Програми і заходи   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |центрів соціальних  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |служб для молоді   | 2461,5 |  2461,5 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |  2461,5  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091103   |Соціальні програми і |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |заходи державних   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |органів у справах   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |молоді        | 4175,5 |  4175,5 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |  4175,5  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091106   |Інші видатки     |  807,2 |  607,2 |      |      |   200,0|   0,0   |     |      |      |     |     |  807,2  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091107   |Соціальні програми і |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |заходи державних   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |органів у справах   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |сім'ї         | 1000,0 | 1000,0 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |  1000,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091214   |Інші установи та   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |заклади        | 190,2 |  185,2 |   66,2 |   7,3  |  5,0  |    0,0  |     |      |      |     |     |   190,0  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404   |Інші видатки (Програми|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань науки)    |  108,0 |  108,0 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     |  108,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 062    |Служба у справах   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |неповнолітніх     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виконавчого органу  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |Київради (КМДА)    |  7192,9|  5556,6 |  1219,2 |  514,1  |  1636,3|    0,0 |   0,0 |   0,0  |    0,0 |   0,0 |  0,0 |  7192,9  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  264,9|  249,9 |   108,2 |   8,8  |   15,0|    0,0 |     |      |      |     |     |   264,9  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090412   |Інші видатки на    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціальний захист   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |населення       | 950,0 |  950,0 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |   950,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090700   |Притулки для     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |неповнолітніх     | 3273,8 |  1792,5 |  553,0  |  178,9  | 1481,3 |   0,0  |     |      |      |     |     |   3273,8 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090802   |Інші програми     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціального захисту  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |неповнолітніх     | 500,0 |  500,0 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   500,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 091214   |Інші установи та   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |заклади        | 2204,2 | 2064,2 |  558,0  |  326,4  |  140,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |   2204,2 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070    |Головне управління у |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |справах захисту    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |населення від     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |наслідків аварії на  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ЧАЕС виконавчого   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |органу Київради (КМДА)|  1038,4|  1013,4 |   188,8 |   17,1  |  25,0 |    0,0 |   0,0 |   0,0  |    0,0 |   0,0 |  0,0 |  1038,4  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  478,3|  453,3 |   188,8 |   17,1  |  25,0 |    0,0 |     |      |      |     |     |   478,3  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090412   |Інші видатки на    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціальний захист   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |населення       | 410,1 |  410,1 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |   410,1  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404   |Інші видатки (Програми|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань науки)    |  150,0 |  150,0 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     |  150,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 071    |Головне управління з |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |питань надзвичайних  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ситуацій виконавчого |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |органу Київради (КМДА)|  1780,7|  1615,7 |   533,3 |   55,8 |  165,0 |   17,3  |  17,3 |   0,0  |   0,0  |   0,0 |  0,0 |  1798,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  1635,7|  1470,7 |   533,3 |   55,8 |  165,0 |   17,3  |  17,3 |      |      |     |     |  1653,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404   |Інші видатки (Програми|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань науки)    |  145,0 |  145,0 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     |  145,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 080    |Головне управління  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |житлового господарства|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виконавчого органу  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |Київради (КМДА)    | 10597,5|  6657,5 |   255,0 |  20,0  |  3940,0 | 5000,0   |  0,0  |    0,0 |    0,0 |  5000,0 | 5000,0 |  15597,5  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  622,5|  582,5 |   255,0 |  20,0  |   40,0 |   0,0   |     |      |      |     |     |   622,5  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090412   |Інші видатки на    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціальний захист   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |населення       | 5500,0 |  5500,0 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |  5500,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100102   |Капітальний ремонт  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |житлового фонду    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |місцевих органів   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади         | 900,0 |     |      |      |  900,0 |    0,0  |     |      |      |     |     |   900,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100302   |Комбінати комунальних |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |підприємств, районні |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виробничі об'єднання, |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |інші підприємства,  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |установи та організа- |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ції житлово-комуналь- |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ного господарства   | 3000,0 |     |      |      |  3000,0 |    0,0  |     |      |      |     |     |  3000,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101   |Капітальні вкладення |   0,0 |     |      |      |     |  5000,0  |     |      |      |  5000,0|  5000,0|  5000,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404   |Інші видатки (Програми|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань науки)    |  575,0 |  575,0 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     |  575,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 082    |Головне управління  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ритуальних послуг   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виконавчого органу  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |Київради (КМДА)    | 15024,8| 13577,6 |   135,2 |  18,3  |  1447,2 |    0,0 |   0,0 |   0,0  |    0,0 |   0,0 |  0,0 |  15024,8  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  374,4|  314,4 |   135,2 |  18,3  |   60,0 |    0,0 |     |      |      |     |     |   374,4  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090203   |Інші пільги ветеранам |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |війни і праці     | 1617,0 | 1617,0 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   1617,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 090412   |Інші видатки на    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |соціальний захист   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |населення       | 1000,0 |  1000,0 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |  1000,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100203   |Благоустрій міст, сіл,|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |селищ         |10493,0 |  9105,8 |      |      |  1387,2|    0,0  |     |      |      |     |     |  10493,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100302   |Комбінати комунальних |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |підприємств, районні |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виробничі об'єднання, |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |інші підприємства,  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |установи та організа- |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ції житлово-комуналь- |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ного господарства   | 1540,4 | 1540,4 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |  1540,4  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 083    |Головне управління  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |комунального і    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |готельного господарств|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |та туризму виконавчого|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |органу Київради (КМДА)| 20146,4| 14105,2 |   361,9 |   0,0  |  6041,2 | 19374,5  | 552,5  |  23,0  |  43,0  | 18822,0 | 18813,0 |  39520,9  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  556,8|  556,8 |   361,9 |      |     |  261,5  | 252,5  |  23,0  |  43,0  |  9,0  |     |   818,3  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100203   |Благоустрій міст, сіл,|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |селищ         |16214,9 | 10353,7 |      |      |  5861,2|  300,0  | 300,0  |      |      |     |     |  16514,9  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100302   |Комбінати комунальних |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |підприємств, районні |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виробничі об'єднання, |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |інші підприємства,  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |установи та організа- |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ції житлово-комуналь- |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ного господарства   | 1668,2 | 1488,2 |      |      |  180,0 |    0,0  |     |      |      |     |     |  1668,2  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101   |Капітальні вкладення |   0,0 |     |      |      |     |  18813,0  |     |      |      |  18813,0| 18813,0|  18813,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404   |Інші видатки (Програми|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань науки)    | 1706,5 | 1706,5 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     |  1706,5  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 102    |Головне управління  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |побутового      |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |обслуговування та   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ринків виконавчого  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |органу Київради (КМДА)| 11043,3| 10613,3 |   915,4 |   150,0 |  430,0 |   1600,0 |   0,0 |   0,0  |    0,0 |  1600,0|  1600,0|  12643,3  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  552,1|  522,1 |   195,4 |      |  30,0 |    0,0 |     |      |      |     |     |   552,1  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100203   |Благоустрій міст, сіл,|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |селищ         | 6220,3 |  5910,3 |      |      |   310,0|    0,0 |     |      |      |     |     |  6220,3  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101   |Капітальні вкладення |   0,0 |     |      |      |     |  1600,0  |     |      |      |  1600,0|  1600,0|  1600,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180410   |Інші заходи, пов'язані|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з економічною     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |діяльністю      | 1200,0 | 1200,0 |  720,0  |   150,0 |     |    0,0  |     |      |      |     |     |  1200,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|

| 210110   |Заходи з організації |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |рятування на водах  | 3070,9 | 2980,9 |      |      |   90,0 |    0,0  |     |      |      |     |     |  3070,9  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 103    |Головне управління  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |споживчого ринку та  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |торгівлі виконавчого |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |органу Київради (КМДА)| 20681,4| 20631,4 |   249,5 |   25,6 |  50,0 |    0,0 |   0,0 |   0,0  |    0,0 |   0,0 |  0,0 |  20681,4  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  601,4|  551,4 |   249,5 |   25,6 |  50,0 |    0,0 |     |      |      |     |     |   601,4  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180410   |Інші заходи, пов'язані|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з економічною     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |діяльністю      | 20000,0 | 20000,0 |      |      |     |    0,0  |     |      |      |     |     |  20000,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404   |Інші видатки (Програми|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань науки)    |  80,0 |  80,0 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     |   80,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 104    |Головне управління з |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |питань цінової    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |політики виконавчого |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |органу Київради (КМДА)|  2326,5|  1506,5 |   189,9 |  27,4  |   820,0|   120,4 |  115,9 |  45,6  |    0,0 |   4,5 |  0,0 |  2446,6  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  1335,9|  515,9 |   189,9 |  27,4  |   820,0|   120,4 |  115,9 |  45,6  |      |   4,5 |     |  1456,3  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404   |Інші видатки (Програми|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань науки)    |  990,6 |  990,6 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     |  990,6  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 110    |Головне управління  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |культури, мистецтв та |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |охорони культурної  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |спадщини виконавчого |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |органу Київради (КМДА)| 76570,0| 55201,5 |  12240,3 |  1581,0 | 21368,5 |  46703,8  |  5703,6 |  1935,5  |  215,6  | 41000,2 | 40392,2| 123273,8  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  1929,2|  1679,2 |   676,0 |   232,7 |  250,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |  1929,2  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 070601   |Вищі заклади освіти  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |I та II рівнів    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |акредитації      | 6054,6 | 5854,6 |   3457,9 |  264,4  |  200,0 |  887,4  | 675,3  |  256,9  |   39,9 |  212,1 |     |   6942,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
|      |з них підготовка до  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |навчального року   |  200,0 |     |      |      |  200,0 |  212,1  |     |      |      |  212,1 |     |   412,1  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 110102   |Театри        |13785,3 | 11985,3 |      |      | 1800,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |  13785,3 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 110103   |Філармонії, музичні  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |колективи і ансамблі |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |та інші мистецькі   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |заклади та заходи   |12948,4 | 12608,4 |      |      |  340,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |  12948,4  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 110201   |Бібліотеки      |5456,3  |  3296,3 |  866,1  |  114,2  | 2160,0  |  35,6   |  35,6  |  32,6   |  10,0   |     |     |  5491,9  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 110202   |Музеї і виставки   |13477,8 |  8710,6 |  3335,9  |  628,1  | 4767,2 |  1738,4  | 1523,2 |  441,8  | 102,8   |  215,2 |     |  15216,2  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 110203   |Заповідники      | 664,2 |  664,2 |  454,5  |  40,6  |     |  1600,0  | 1550,0 |  366,0  |  16,0   |  50,0 |     |  2264,2  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|

| 110205   |Школи естетичного   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виховання дітей    | 4675,0 |  4477,0 |  2910,2 |  228,3  | 198,0  |  1400,2  |  1349,5 |  719,7  |  7,4   |  50,7 |     |  6075,2  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 110300   |Кінематографія    | 973,5  |   373,5|      |      | 600,0  |   0,0  |     |      |      |     |     |   973,5  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 110502   |Інші культурно-освітні|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |заклади та заходи   |12755,2 |  5202,4 |  539,7  |   72,7  | 7552,8 |  650,0  |  570,0 |  118,5  |  39,5   |  80,0 |     |  13405,2  |
|      |----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
|      |з них підготовка до  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |роботи у осінньо-   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |зимовий період    | 1000,0 |     |      |      |  1000,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |  1000,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101   |Капітальні вкладення |   0,0 |     |      |      |     |  40392,2  |     |      |      |  40392,2| 40392,2|  40392,2  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150201   |Реставрація пам'яток |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |архітектури місцевого |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |значення       | 3500,5 |     |      |      | 3500,5  |    0,0  |     |      |      |     |     |  3500,5  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404   |Інші видатки (Програми|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань науки)    |  350,0 |  350,0 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     |  350,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 111    |Управління      |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ветеринарного     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |забезпечення     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виконавчого органу  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |Київради (КМДА)    |  3451,3|  2746,4 |   100,4 |  20,0  |  704,9 |    0,0 |   0,0 |   0,0  |    0,0 |   0,0 |  0,0 |  3451,3  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  457,3|  257,3 |   100,4 |  20,0  |  200,0 |    0,0 |     |      |      |     |     |   457,3  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|

| 100302   |Комбінати комунальних |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |підприємств, районні |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виробничі об'єднання, |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |інші підприємства,  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |установи та організа- |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ції житлово-комуналь- |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ного господарства   | 2994,0 | 2489,1 |      |      |  504,9 |    0,0  |     |      |      |     |     |  2994,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 140    |Головне управління  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань взаємодії з |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |засобами масової   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |інформації та зв'язків|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з громадськістю    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |виконачого органу   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |Київради (КМДА)    | 26487,1 | 25793,1 |  243,0  |  40,0  |  694,0 | 12000,0  |  0,0  |   0,0  |   0,0  |  12000,0| 12000,0 |  38487,1 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  645,3|  605,3 |   243,0 |  40,0  |  40,0 |    0,0 |     |      |      |     |     |   645,3  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 120100   |Телебачення і     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |радіомовлення     | 13260,8 | 12606,8 |      |      |  654,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |  13260,8  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 120201   |Періодичні видання  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |(газети та журнали)  | 9850,0 |  9850,0 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   9850,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 120300   |Книговидання     | 1000,0 | 1000,0 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   1000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 120400   |Інші засоби масової  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |інформації      | 1261,0 | 1261,0 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   1261,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|

| 150101   |Капітальні вкладення |   0,0 |     |      |      |     |  12000,0  |     |      |      |  12000,0| 12000,0|  12000,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404   |Інші видатки (Програми|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |з питань науки)    |  470,0 |  470,0 |      |      |     |   0,0   |     |      |      |     |     |  470,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150    |Головне управління по |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |фізичній культурі та |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |спорту виконавчого  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |органу Київради (КМДА)| 64315,9| 61749,2 |  3699,1 |  415,0  | 2566,7 |   6908,3 |  148,3 |  47,7  |    1,0 |  6760,0 | 6700,0 |  71224,2  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117   |Органи виконавчої   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |влади у м. Києві   |  1018,1|  938,1 |   345,8 |   62,8  |  80,0 |    0,0 |     |      |      |     |     |  1018,1  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 130102   |Проведення навчально- |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |тренувальних зборів і |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |змагань        | 4970,0 | 4970,0  |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |  4970,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 130104   |Видатки на утримання |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |центрів з інвалідного |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |спорту і       |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |реабілітаційних шкіл | 300,4  | 300,4  |  230,2  |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   300,4  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 130105   |Проведення навчально- |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |тренувальних зборів і |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |змагань та заходів з |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |інвалідного спорту  | 120,0  | 120,0  |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   120,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 130106   |Проведення заходів з |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |нетрадиційних видів  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |спорту і масових   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |заходів з фізичної  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |культури       | 1100,0 | 1100,0  |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |  1100,0  |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 130107   |Утримання та     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |навчально-тренувальна |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |робота дитячо-юнацьких|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |спортивних шкіл    | 10082,3 | 8017,7 |  3011,6 |  352,2  | 2064,6 |  208,3  |  148,3 |   47,7  |   1,0  |  60,0 |     |  10290,6 |
|      +----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
|      |підготовка до роботи |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |у осінньо-зимовий   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |період        |  50,0 |     |      |      |   50,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |   50,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 130110   |Фінансова підтримка  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |спортивних споруд   | 500,0 | 230,0  |      |      |  270,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |   500,0 |
|      |----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
|      |підготовка до роботи |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |у осінньо-зимовий   |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |період        | 270,0 |     |      |      |  270,0 |   0,0  |     |      |      |     |     |   270,0  |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 130112   |Інші видатки     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |(Підтримка спортивних |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |команд)        | 45693,9 | 45693,9 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |  45693,9 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 130113   |Централізовані    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |бухгалтерії      | 356,4 |  204,3 |   115,5 |      |  152,1 |   0,0  |     |      |      |     |     |   356,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 130203   |Утримання та     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |навчально-тренувальна |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |робота дитячо-юнацьких|     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |спортивних шкіл (які |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |підпорядковані    |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |громадським організа- |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |ціям фізкультурно-  |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |спортивної      |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
|      |спрямованості     | 174,8 |  174,8 |      |      |     |   0,0  |     |      |      |     |     |   174,8 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 6700,0 | | | | 6700,0| 6700,0| 6700,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 160 |Головне управління | | | | | | | | | | | | |
| |промисловості, | | | | | | | | | | | | |
| |транспорту виконавчого| | | | | | | | | | | | |
| |органу Київради (КМДА)| 245404,2| 164603,6 | 676,9 | 75,0 | 90800,6 | 352419,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352419,2| 265359,2| 597823,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 1736,4| 1562,9 | 676,9 | 75,0 | 173,5 | 0,0 | | | | | | 1736,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100203 |Благоустрій міст, сіл,| | | | | | | | | | | | |
| |селищ |72423,3 | 58240,3 | | | 14183,2| 0,0 | | | | | | 72423,3 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 305359,2 | | | | 305359,2| 305359,2| 305359,2 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170102 |Компенсаційні виплати | | | | | | | | | | | | |
| |на пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | |
| |автомобільним | | | | | | | | | | | | |
| |транспортом окремим | | | | | | | | | | | | |
| |категоріям громадян | 18000,0 | 18000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 18000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170103 |Інші заходи у сфері | | | | | | | | | | | | |
| |автомобільного | | | | | | | | | | | | |
| |транспорту | 38944,1 | | | | 38944,1 | 0,0 | | | | | | 38944,1 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170602 |Компенсаційні виплати | | | | | | | | | | | | |
| |на пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | |
| |електротранспортом | | | | | | | | | | | | |
| |окремим категоріям | | | | | | | | | | | | |
| |громадян | 43132,4 | 43132,4 | | | | 0,0 | | | | | | 43132,4 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170603 |Інші заходи у сфері | | | | | | | | | | | | |
| |електротранспорту | 37500,0 | | | | 37500,0 | 0,0 | | | | | | 37500,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170703 |Видатки на проведення | | | | | | | | | | | | |
| |робіт, пов'язаних із | | | | | | | | | | | | |
| |будівництвом, | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцієюю, | | | | | | | | | | | | |
| |ремонтом та утриманням| | | | | | | | | | | | |
| |автомобільних доріг | 0,0 | | | | | 47060,0 | | | | 47060,0| | 47060,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 170901 |Національна програма | | | | | | | | | | | | |
| |інформатизації | | | | | | | | | | | | |
| |( 74/98-ВР ) | 7685,0 | 7685,0 | | | | 0,0 | | | | | | 7685,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 171000 |Діяльність і послуги, | | | | | | | | | | | | |
| |не віднесені до інших | | | | | | | | | | | | |
| |категорій | 6000,0 | 6000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 6000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180404 |Підтримка вітчизняного| | | | | | | | | | | | |
| |виробника малого і | | | | | | | | | | | | |
| |середнього | | | | | | | | | | | | |
| |підприємництва | 22803,0 | 22803,0 | | | | 0,0 | | | | | | 22803,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180410 |Інші заходи, пов'язані| | | | | | | | | | | | |
| |з економічною | | | | | | | | | | | | |
| |діяльністю | 200,0 | 200,0 | | | | 0,0 | | | | | | 200,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програми| | | | | | | | | | | | |
| |з питань науки) | 6980,0 | 6980,0 | | | | 0,0 | | | | | | 6980,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|

| 250904   |Повернення бюджетних |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
| |позичок (Повернення | | | | | | | | | | | | |
| |коштів підприємствами,| | | | | | | | | | | | |
| |установами, організа- | | | | | | | | | | | | |
| |ціями, що надавали у | | | | | | | | | | | | |
| |минулі роки в рамках | | | | | | | | | | | | |
| |Програми підтримки | | | | | | | | | | | | |
| |суб'єктів підприємни- | | | | | | | | | | | | |
| |цької діяльності | -10000,0| | | | | 0,0 | | | | | | -10000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 161 |Головне управління | | | | | | | | | | | | |
| |палива, енергетики та | | | | | | | | | | | | |
| |енергозбереження | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | 13129,9| 12259,9 | 189,4 | 12,0 | 870,0 | 1059,5 | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 14189,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 460,8| 440,8 | 189,4 | 12,0 | 20,0 | 0,0 | | | | | | 460,8 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 1000,0 | | | | 1000,0| 1000,0| 1000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180410 |Інші заходи, пов'язані| | | | | | | | | | | | |
| |з економічною | | | | | | | | | | | | |
| |діяльністю | 12269,1 | 11419,1 | | | 850,0 | 59,5 | 59,5 | | | | | 12328,6 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програми| | | | | | | | | | | | |
| |з питань науки) | 400,0 | 400,0 | | | | 0,0 | | | | | | 400,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 164 |Головне управління з | | | | | | | | | | | | |
| |питань підприємництва | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | 30133,7| 30063,7 | 226,6 | 20,7 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30133,7 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 690,4| 620,4 | 226,6 | 20,7 | 70,0 | 0,0 | | | | | | 690,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180404 |Підтримка малого і | | | | | | | | | | | | |
| |середнього | | | | | | | | | | | | |
| |підприємництва | 29243,3 | 29243,3 | | | | | 0,0 | | | | | 29243,3 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програми| | | | | | | | | | | | |
| |з питань науки) | 200,0 | 200,0 | | | | 0,0 | | | | | | 200,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180 |Інспекція державного | | | | | | | | | | | | |
| |технічного нагляду | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | 110,5| 110,5 | 58,1 | 5,5 | 0,0 | 60,5 | 45,5 | 8,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 171,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 110,5| 110,5 | 58,1 | 5,5 | | 60,5 | 45,5 | 8,0 | | 15,0 | | 171,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 191 |Головне управління | | | | | | | | | | | | |
| |контролю за | | | | | | | | | | | | |
| |благоустроєм та | | | | | | | | | | | | |
| |зовнішнім дизайном | | | | | | | | | | | | |
| |м. Києва виконавчого | | | | | | | | | | | | |
| |органу Київради (КМДА)| 636,1| 596,1 | 321,5 | 11,4 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 636,1 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 516,1| 476,1 | 231,5 | 11,4 | 40,0 | 0,0 | | | | | | 516,1 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програми| | | | | | | | | | | | |
| |з питань науки) | 120,0 | 120,0 | | | | 0,0 | | | | | | 120,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 192 |Управління державного | | | | | | | | | | | | |
| |архітектурно- | | | | | | | | | | | | |
| |будівельного контролю | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | 434,5| 414,5 | 177,0 | 13,2 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434,5 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 434,5| 414,5 | 177,0 | 13,2 | 20,0 | 0,0 | | | | | | 434,5 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 193 |Головне управління | | | | | | | | | | | | |
| |житлового забезпечення| | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | 2907,9| 974,1 | 509,5 | 17,5 | 1933,8 | 85398,9 | 314,0 | 0,0 | 113,9 | 86184,9 | 29799,4| 88306,8 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 1047,9| 974,1 | 509,5 | 17,5 | 73,8 | 314,0 | 314,0 | | 113,9 | | | 1361,9 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100101 |Житлово-експлуатаційне| | | | | | | | | | | | |
| |господарство | 1860,0| | | | 1860,0 | 0,0 | | | | | | 1860,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 16049,4 | | | | 16049,4| 16049,4| 16049,4 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150107 |Житлове будівництво та| | | | | | | | | | | | |
| |придбання житла | | | | | | | | | | | | |
| |військовослужбовцям, | | | | | | | | | | | | |
| |учасникам бойових дій | | | | | | | | | | | | |
| |в Афганістані та | | | | | | | | | | | | |
| |воєнних конфліктів у | | | | | | | | | | | | |
| |зарубіжних країнах, | | | | | | | | | | | | |
| |членам сімей військо- | | | | | | | | | | | | |
| |вослужбовців, що | | | | | | | | | | | | |
| |загинули під час | | | | | | | | | | | | |
| |виконання ними | | | | | | | | | | | | |
| |службових обов'язків, | | | | | | | | | | | | |
| |а також військово- | | | | | | | | | | | | |
| |службовцям, звільненим| | | | | | | | | | | | |
| |у запас або відставку | | | | | | | | | | | | |
| |за станом здоров'я, | | | | | | | | | | | | |
| |віком, вислугою років | | | | | | | | | | | | |
| |та у зв'язку із | | | | | | | | | | | | |
| |скороченням штатів, | | | | | | | | | | | | |
| |які перебувають на | | | | | | | | | | | | |
| |квартирному обліку за | | | | | | | | | | | | |
| |місцем проживання | 0,0 | | | | | 5035,5 | | | | 5035,5 | | 5035,5 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150112 |Надання пільгового | | | | | | | | | | | | |
| |довгострокового | | | | | | | | | | | | |
| |державного кредиту | | | | | | | | | | | | |
| |молодим сім'ям та | | | | | | | | | | | | |
| |одиноким молодим | | | | | | | | | | | | |
| |громадянам на | | | | | | | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцію) житла | 0,0 | | | | | 15100,0 | | | | 15100,0 | 15100,0 | 15100,0 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 240900 |Цільові фонди, | | | | | | | | | | | | |
| |утворені Верховною | | | | | | | | | | | | |
| |Радою Автономної | | | | | | | | | | | | |
| |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | |
| |органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | 0,0 | | | | | 50000,0 | | | | 50000,0| | 50000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250904 |Повернення бюджетних | | | | | | | | | | | | |
| |позичок | 0,0 | | | | | -1100,0 | | | | | -1100,0| -1100,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 194 |Головне управління | | | | | | | | | | | | |
| |містобудування та | | | | | | | | | | | | |
| |архітектури та дизайну| | | | | | | | | | | | |
| |міського середовища | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | 5811,3| 5811,3 | 610,8 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 700,0 | 0,0 | 110,0 | 200,0 | 0,0 | 6711,3 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 986,3| 986,3 | 610,8 | | | 900,0 | 700,0 | | 110,0 | 200,0 | | 1886,3 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150202 |Розробка схем та | | | | | | | | | | | | |
| |проектних рішень | | | | | | | | | | | | |
| |масового застосування | 4525,0 | 4525,0 | | | | 0,0 | | | | | | 4525,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програми| | | | | | | | | | | | |
| |з питань науки) | 300,0 | 300,0 | | | | 0,0 | | | | | | 300,0 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 213 |Управління охорони | | | | | | | | | | | | |
| |навколишнього | | | | | | | | | | | | |
| |природного середовища | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | 763,4| 640,9 | 209,5 | 16,0 | 122,5 | 6216,2 | 6216,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6979,6 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 563,4| 500,9 | 209,5 | 16,0 | 62,5 | 0,0 | | | | | | 563,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100302 |Комбінати комунальних | | | | | | | | | | | | |
| |підприємств, районні | | | | | | | | | | | | |
| |виробничі об'єднання, | | | | | | | | | | | | |
| |інші підприємства, | | | | | | | | | | | | |
| |установи та організа- | | | | | | | | | | | | |
| |ції житлово-комуналь- | | | | | | | | | | | | |
| |ного господарства | 200,0 | 140,0 | | | 60,0 | 0,0 | | | | | | 200,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Інша діяльність у | | | | | | | | | | | | |
| |сфері охорони | | | | | | | | | | | | |
| |навколишнього | | | | | | | | | | | | |
| |природного середовища | 0,0 | | | | | 6216,2 | 6216,2| | | | | 6216,2 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 220 |Головне фінансове | | | | | | | | | | | | |
| |управління виконавчого| | | | | | | | | | | | |
| |органу Київради (КМДА)| 935794,0| 890108,0 | 1220,9 | 474,0 | 45686,0 | 30048,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19000,0 | 30048,0 | 965842,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 2546,1| 2396,1 | 935,9 | 456,0 | 150,0 | 0,0 | | | | | | 2546,1 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180409 |Внески органів влади | | | | | | | | | | | | |
| |АРК та органів | | | | | | | | | | | | |
| |місцевого самовряду- | | | | | | | | | | | | |
| |вання у статутні фонди| | | | | | | | | | | | |
| |суб'єктів підприєм- | | | | | | | | | | | | |
| |ницької діяльності | | | | | | | | | | | | |
| |(КБ Хрещатик) | 0,0| | | | | 19000,0 | | | | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180410 |Інші заходи, | | | | | | | | | | | | |
| |пов'язані з | | | | | | | | | | | | |
| |економічною діяльністю| 1900,0| 1900,0 | | | | 0,0 | | | | | | 1900,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 230100 |Обслуговування | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішнього боргу | 34300,0 | 34300,0 | | | | 0,0 | | | | | | 34300,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 230200 |Обслуговування | | | | | | | | | | | | |
| |зовнішнього боргу | 77000,0 | 77000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 77000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250301 |Кошти, що передаються | | | | | | | | | | | | |
| |до Державного бюджету | 563794,0| 563794,0 | | | | 0,0 | | | | | | 563794,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250306 |Кошти, передані із | | | | | | | | | | | | |
| |загального фонду до | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | |
| |(спеціального фонду) | 45285,5 | | | | 45285,5 | 0,0 | | | | | | 45285,5 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250311 |Дотації вирівнювання, | | | | | | | | | | | | |
| |що передаються з | | | | | | | | | | | | |
| |районних та міських | | | | | | | | | | | | |
| |(міст Києва та | | | | | | | | | | | | |
| |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |
| |республіканського і | | | | | | | | | | | | |
| |обласного значення) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетів | 202043,4| 202043,4 | | | | 0,0 | | | | | | 202043,4 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250350 |Інші субвенції | | | | | | | | | | | | |
| |(Розвиток міжрегіона- | | | | | | | | | | | | |
| |льних зв'язків) | 4000,0 | 4000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 4000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 505200 |Розміщення коштів на | | | | | | | | | | | | |
| |депозитах або | | | | | | | | | | | | |
| |придбання цінних | | | | | | | | | | | | |
| |паперів | 0,0 | | | | | 11048,0 | | | | | 11048,0| 11048,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програма| | | | | | | | | | | | |
| |проведення соціальної | | | | | | | | | | | | |
| |реклами Державною | | | | | | | | | | | | |
| |податковою адміністра-| | | | | | | | | | | | |
| |цією у м. Києві) | 2000,0 | 2000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 2000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програма| | | | | | | | | | | | |
| |захисту прав | | | | | | | | | | | | |
| |споживачів) | | | | | | | | | | | | |
| |( ra0228023-02 ) | 700,0 | 700,0 | | | | 0,0 | | | | | | 700,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програма| | | | | | | | | | | | |
| |підтримки приватизації| | | | | | | | | | | | |
| |у м. Києві) | 1025,0 | 774,5 | 285,0 | 18,0 | 250,5 | 0,0 | | | | | | 1025,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програми| | | | | | | | | | | | |
| |з питань науки) | 1200,0 | 1200,0 | | | | 0,0 | | | | | | 1200,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 222 |Головне фінансове | | | | | | | | | | | | |
| |управління виконавчого| | | | | | | | | | | | |
| |органу Київради (КМДА)| | | | | | | | | | | | |
| |(загальноміські | | | | | | | | | | | | |
| |видатки) | 85211,9| 40165,0 | 5224,0 | 0,0 | 43000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85211,9 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 1676,3| 1676,3 | 1223,5 | | | 0,0 | | | | | | 1676,3 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 100101 |Житлово-експлуатаційне| | | | | | | | | | | | |
| |господарство | 11000,0| | | | 11000,0| 0,0 | | | | | | 11000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180410 |Інші заходи, | | | | | | | | | | | | |
| |пов'язані з | | | | | | | | | | | | |
| |економічною діяльністю| 5488,7| 5488,7 | 4000,5 | | | 0,0 | | | | | | 5488,7 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програма| | | | | | | | | | | | |
| |фінансування міським | | | | | | | | | | | | |
| |головою наказів | | | | | | | | | | | | |
| |виборців та вирішення | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічних | | | | | | | | | | | | |
| |проблем | 65000,0| 33000,0 | | | 32000,0| 0,0 | | | | | | 65000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250102 |Резервний фонд | 2046,9| | | | | 0,0 | | | | | | 2046,9 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 230 |Головне управління | | | | | | | | | | | | |
| |економіки та | | | | | | | | | | | | |
| |інвестицій виконавчого| | | | | | | | | | | | |
| |органу Київради (КМДА)| 5288,9| 5238,9 | 769,9 | 383,0 | 50,0 | 261500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261500,0 | 0,0 | 266788,9 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 1903,9| 1853,9 | 769,9 | 383,0 | 50,0 | 0,0 | | | | | | 1903,9 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 180410 |Інші заходи, | | | | | | | | | | | | |
| |пов'язані з | | | | | | | | | | | | |
| |економічною діяльністю| 2500,0| 2500,0 | | | | 0,0 | | | | | | 2500,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 240900 |Цільові фонди, | | | | | | | | | | | | |
| |утворені Верховною | | | | | | | | | | | | |
| |Радою Автономної | | | | | | | | | | | | |
| |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | |
| |органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | 0,0 | | | | | 261500,0 | | | | 261500,0| | 261500,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програми| | | | | | | | | | | | |
| |з питань науки) | 885,0 | 885,0 | | | | 0,0 | | | | | | 885,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 231 |Головне управління | | | | | | | | | | | | |
| |праці та зайнятості | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | 497,6| 497,6 | 260,8 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,6 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 497,6| 497,6 | 260,8 | 23,9 | | 0,0 | | | | | | 497,6 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 233 |Відділ з питань | | | | | | | | | | | | |
| |охорони праці | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | 73,4| 67,4 | 36,8 | 2,8 | 6,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 73,4| 67,4 | 36,8 | 2,8 | 6,0| 0,0 | | | | | | 73,4 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 240 |Головне управління | | | | | | | | | | | | |
| |комунальної власності | | | | | | | | | | | | |
| |м. Києва виконавчого | | | | | | | | | | | | |
| |органу Київради (КМДА)| 3950,8| 3650,8 | 1076,6 | 172,1 | 300,0 | 28033,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28033,3 | 28033,3 | 31984,1 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 010117 |Органи виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |влади у м. Києві | 2071,9| 1971,9 | 799,6 | 142,1 | 100,0 | 0,0 | | | | | | 2071,9 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 28033,3 | | | | 28033,3| 28033,3| 28033,3 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програма| | | | | | | | | | | | |
| |підтримки приватизації| | | | | | | | | | | | |
| |у м. Києві) | 1000,0 | 800,0 | 277,0 | 30,0 | 200,0 | 0,0 | | | | | | 1000,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250404 |Інші видатки (Програми| | | | | | | | | | | | |
| |з питань науки) | 878,9 | 878,9 | | | | 0,0 | | | | | | 878,9 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 250 |Голосіївська районна | | | | | | | | | | | | |
| |у м. Києві державна | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7832,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7832,7 | 7832,7 | 7832,7 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 7832,7 | | | | 7832,7 | 7832,7 | 7832,7 |

|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 251 |Дарницька районна | | | | | | | | | | | | |
| |у м. Києві державна | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,0 | 454,0 | 454,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 454,0 | | | | 454,0 | 454,0 | 454,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 252 |Деснянська районна | | | | | | | | | | | | |
| |у м. Києві державна | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7073,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7073,0 | 7073,0 | 7073,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 7073,0 | | | | 7073,0 | 7073,0 | 7073,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 253 |Дніпровська районна у | | | | | | | | | | | | |
| |м. Києві державна | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1460,0 |1460,0 | 1460,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 1460,0 | | | | 1460,0 |1460,0 | 1460,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 254 |Оболонська районна у | | | | | | | | | | | | |
| |м. Києві державна | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 2050,0 | | | | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 255 |Печерська районна | | | | | | | | | | | | |
| |у м. Києві державна | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3725,0 | 3725,0 | 3725,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 3725,0 | | | | 3725,0 | 3725,0 | 3725,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|

| 256    |Подільська районна у |     |     |      |      |     |       |     |      |      |     |     |       |
| |м. Києві державна | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 1200,0 | | | | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 257 |Святошинська районна у| | | | | | | | | | | | |
| |м. Києві державна | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1282,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1282,6 | 1282,6 | 1282,6 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 1282,6 | | | | 1282,6 | 1282,6 | 1282,6 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 258 |Солом'янська районна у| | | | | | | | | | | | |
| |м. Києві державна | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1999,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1999,0 | 1999,0 | 1999,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 1999,0 | | | | 1999,0 | 1999,0 | 1999,0 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 259 |Шевченківська районна | | | | | | | | | | | | |
| |у м. Києві державна | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,6 | 1250,6 | 1250,6 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 1250,6 | | | | 1250,6 | 1250,6 | 1250,6 |
|------------+----------------------+---------+----------+------------+------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------+---------+-------------|
| |Всього видатків |2631422,3| 2377460,3| 225936,3 | 36875,4 | 261915,1 | 1035014,5 | 79303,7 | 12450,0 | 2639,6 | 945762,8 | 547000,0| 3666435,8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 4
до рішення Київської
міської ради
від 18.12.2003 N 267/1142

Показники
взаємовідносин міського бюджету
з районними бюджетами на 2004 рік

тис. грн
------------------------------------------------------------------
|Найменування- | Міжбюджетні трансферти |
|адміністративно- |----------------------------------------|
|територіальних |Кошти, що | Дотація | Інші |
|утворень |передаються з | вирівнювання |субвенції|
| |міського | | |
| |бюджету м.Києва| | |
| |до Державного | | |
| |бюджету України| | |
|-----------------------+---------------+--------------+---------|
|Голосіївський | | 9431,6 | |
|-----------------------+---------------+--------------+---------|
|Дарницький | | 34532,2 | |
|-----------------------+---------------+--------------+---------|
|Деснянський | | 37421,2 | |
|-----------------------+---------------+--------------+---------|
|Дніпровський | | 35279,9 | |
|-----------------------+---------------+--------------+---------|
|Оболонський | | 23567,5 | |
|-----------------------+---------------+--------------+---------|
|Печерський | | 3539,3 | |
|-----------------------+---------------+--------------+---------|
|Подільський | | 14152,1 | |
|-----------------------+---------------+--------------+---------|
|Святошинський | | 26602,8 | |
|-----------------------+---------------+--------------+---------|
|Солом'янський | | 11620,2 | |
|-----------------------+---------------+--------------+---------|
|Шевченківський | | 5896,6 | |
|-----------------------+---------------+--------------+---------|
|Міський | 563794 | 202043,4 | 4000 |
------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 5
до рішення Київської
міської ради
від 18.12.2003 N 267/1142

Перелік
підприємств і організацій, яким надаються пільги
по платі за землю на 2004 рік

Надати пільгу по платі за землю в розмірі 99 відсотків:

I. Комунальне підприємство "Київпастранс"

1. Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо N 1;

2. Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо N 2;

3. Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо N 3;

4. Куренівське тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо;

5. Лук'янівське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо;

6. Трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо ім. Красіна;

7. Трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо ім. Шевченка;

8. Дарницьке трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо;

9. Автобусний парк N 1;

10. Автобусний парк N 2;

11. Автобусний парк N 3;

12. Автобусний парк N 4;

13. Автобусний парк N 5;

14. Автобусний парк N 6;

15. Автобусний парк N 7;

16. Автобусний парк N 8.

На правах відокремлених підрозділів:

1. Фунікулер;

2. Автомехбаза;

3. Станція технічного обслуговування автомобілів;

4. Автостанція "Видубичі";

5. Служба колії;

6. Енергогосподарство;

7. Служба організації збору та обліку виручки;

8. Служба матеріально-технічного забезпечення;

9. Служба автоматики та зв'язку;

10. Київтранссервіс;

11. Санаторій-профілакторій "Пуща-Водиця";

12. Оздоровча база відпочинку для дітей "Супутник-1";

13. Будинок культури "Трамвайник";

14. Служба організації руху.

II. Комунальне підприємство "Київський метрополітен", структурні підрозділи без права юридичної особи:

1. Електродепо "Дарниця";

2. Електродепо "Оболонь";

3. "Об'єднанні майстерні по ремонту рухомого складу";

4. "Ескалаторна служба";

5. "Служба колій та тунельних споруд";

6. "Служба сигналізації та зв'язку";

7. "Служба електропостачання";

8. "Електромеханічна служба";

9. "Служба матеріально-технічного постачання";

10. "Ремонтно-монтажна служба";

11. "Служба руху";

12. "Комерційна служба";

13. "Дирекція будівництва метрополітену";

14. Служба тунельних споруд;

15. Служба громадського харчування.

III. Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" в частині:

- земельних ділянок, на яких розташовані нежилі будинки (та технічні приміщення) комунальної власності, що не надані власником в оренду або надані в безоплатне користування благодійним та громадським організаціям, але не з метою одержання прибутку;

- площ земельних ділянок, що припадають на орендарів, які орендують приміщення в нежилих будинках комунальної власності міста і користувалися би пільгами відповідно до чинного законодавства при умові користування землею.

IV. Підприємства та структурні підрозділи Комунальної корпорації "Київавтодор":

1. КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району";

2. КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району";

3. КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району";

4. КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району";

5. КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району";

6. КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району";

7. КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району";

8. КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району";

9. КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Соломянського району";

10. КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району";

11. КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль";

12. КП по ремонту та утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст";

13. Комунальне автотранспортне підприємство N 273901;

14. Комунальне автотранспортне підприємство N 273904;

15. Комунальне підприємство "Автодорсервіс";

16. Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло";

17. Комунальне підприємство "Підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління";

18. Комунальне підприємство "Підрядне спеціалізоване підприємство будівельно-електромонтажних робіт";

19. Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд";

20. Комунальне підприємство "Учбово-курсовий комбінат";

21. Комунальна корпорація "Київавтодор".

V. Комунальне підприємство "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт", структурні підрозділи без права юридичної особи:

1. Експлуатаційні дільниці СУППР;

2. Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління (ПСРБУ СУППР);

3. Спеціалізоване управління механізації і автотранспорту (СУМіА СУППР).

VI. Управління ритуальних послуг виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

- комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів;

- Київське комунальне автотранспортне підприємство N 2737;

- Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування;

- комунальне підприємство підрядно-спеціалізоване ремонтно-будівельне управління.

VII. Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо", яке забезпечує паливом пільгові категорії населення за ділянки:

- вул. Набережно-Лугова, 6;

- Саперно-Слобідський проїзд, 4.

VIII. Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство Київської міської ради".

IX. Комунальне підприємство "Госпкомобслуговування" за земельні ділянки, на яких розташовані нежитлові будинки та приміщення комунальної власності, які перебувають на балансі підприємства та площ орендарів, лише на приміщення, орендарі яких користуються пільгами по платі за землю відповідно до чинного законодавства; за земельну ділянку, на якій розташоване приміщення, яке орендує Комунальне підприємство громадського харчування "Кобза".

X. Державне комунальне підприємство "Плесо".

XI. Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" та його структурним підрозділам і підприємствам.

- Без створення юридичної особи:

1. Міська станція захисту зелених насаджень;

2. Міський декоративний розсадник "Теремки";

- Юридичні особи:

1. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району;

2. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району;

3. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району;

4. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району;

5. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району;

6. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району;

7. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району;

8. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району;

9. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району;

10. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району;

11. Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство";

12. Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство";

13. Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа";

XII. Акціонерна компанія "Київводоканал", структурні підрозділи без права юридичної особи:

1. Департамент експлуатації водопровідного господарства (в т.ч. розрахунковий департамент та невідокремлені підрозділи);

2. Департамент експлуатації каналізаційного господарства (в т.ч. управління екологічного нагляду);

3. Технічний департамент;

4. Департамент економіки, інвестицій та розвитку;

5. Розрахунковий департамент;

6. Управління соціального розвитку;

7. Служба соціального розвитку та господарського забезпечення;

8. Управління екологічного нагляду;

9. Управління капітального будівництва;

10. Управління ремонтно-будівельних робіт;

11. Головний офіс.

XIII. Житлово-експлуатаційні організації усіх форм власності:

- за земельні ділянки під житловим фондом та нежитлові приміщення, які знаходяться в житловому фонді та нежитловому фонді та використовуються ними під власні потреби, але не з метою одержання прибутку;

- в частині площ земельних ділянок, що припадають на орендарів, які орендують приміщення в нежилих будинках комунальної власності міста і користувалися би пільгами відповідно до чинного законодавства при умові користування землею.

XIV. Державне комунальне підприємство "Молочна фабрика-кухня дитячого харчування N 1".

XV. Відкрите акціонерне товариство "Київхліб" та його дочірні підприємства, а саме:

- Хлібокомбінат N 1;

- Хлібокомбінат N 2;

- Булочно-кондитерський комбінат;

- Хлібокомбінат N 4;

- Хлібокомбінат N 6;

- Дослідний хлібозавод;

- Хлібокомбінат N 10;

- Хлібокомбінат N 11;

- Хлібокомбінат N 12;

- Контора матеріально-технічного постачання "Київхлібпостач";

- Ремонтно-монтажний комбінат;

- Інформаційно-обчислювальний центр.

XVI. Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго":

1. ТЕЦ-5;

2. ТЕЦ-6;

3. Кабельні мережі;

4. Теплові мережі;

5. Теплові розподільчі мережі;

6. Енергоналадка;

7. Енергосервіс;

8. Управління інженерних і спеціальних робіт;

9. Енергоавтотранс;

10. Виконавча дирекція;

11. Завод "Енергія";

12. Житлотеплоенергія;

13. СВП "Енергозбут";

14. Енергоремонт;

15. База матеріально-технічного забезпечення;

16. Воєнізована охорона;

17. Учбовий центр;

18. Газопостачання;

19. Високовольтні електричні мережі.

XVII. Відкрите акціонерне товариство "Київспецтранс":

XVIII. Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

XIX. Закрите акціонерне товариство "Київмлин".

XX. Закрите акціонерне товариство "Енергогенеруюча компанія "УКР-КАН ПАУЕР".

XXI. Відкрите акціонерне товариство "Київський річковий порт".

XXII. Державне підприємство "Еко" в частині площ земельних ділянок, що припадають на орендарів, які орендують приміщення в нежилих будинках міста і користувалися би пільгами відповідно до чинного законодавства при умові користування землею.

XXIII. Відкрите акціонерне товариство "Київський завод електротранспорту".

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 6
до рішення Київської
міської ради
від 18.12.2003 N 267/1142

Перелік
пунктів рішень сесії Київради від 01.06.2000 N 127/848
"Про уточнення бюджету м. Києва
на 2000 рік" та рішення сесії Київради від 26.12.2000
N 156/1133
"Про бюджет м. Києва
на 2001 рік", сесії Київради від 20.12.2001 N 162/1596
"Про бюджет м. Києва на 2002 рік", сесії
Київради від 28.12.2002 N 232/392 "Про
бюджет м. Києва на 2003 рік" дію яких подовжено
.

1. П.34. рішення сесії Київради від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м.Києва на 2001 рік": "Встановити, що при підготовці та видачі дозвільних документів на виконання проектних робіт (листи-дозволи, архітектурно-планувальні завдання) для будівництва житлових будинків підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форми власності та джерел фінансування, виконавчому органу Київради передбачати розміщення нежитлових приміщень на перших поверхах для розташування об'єктів соціальної інфраструктури."

2. П.35. рішення сесії Київради від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік": "Рекомендувати районним у м. Києві державним адміністраціям не погоджувати розташування та будівництво житлових будинків без розміщення на перших поверхах нежитлових приміщень."

3. п.37 рішення сесії Київради від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік": "Встановити, що підприємства, установи та організації, які отримують кошти з місцевих бюджетів:

- підвищують розміри тарифних ставок, посадових окладів працівників за погодженням з Головним управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);

- переглядають тарифи на надання і отримання послуг і робіт за попереднім погодженням з управлінням цінової політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)".

4. п.22. рішення сесії Київради від 20.12.2001 N 162/1596 "Про бюджет м. Києва на 2002 рік": "Звільнити від сплати орендної плати за користування нежитловими приміщеннями установи та організації, які утримуються за рахунок міського та районних бюджетів і орендують приміщення в організаціях комунальної власності."

5. п.25. рішення сесії Київради від 20.12.2001 N 162/1596 "Про бюджет м. Києва на 2002 рік": "Встановити, що фінансування будівництва систем інженерного забезпечення об'єктів, що будуються з залученням коштів інвесторів, здійснюється за рахунок коштів інвесторів."

6. п.26. рішення сесії Київради від 20.12.2001 N 162/1596 "Про бюджет м. Києва на 2002 рік": "Пункт 4 рішення Київради від 09.07.98 N 75 "Про заходи щодо реалізації соціально-економічних та культурних програм у виборчих округах депутатів Київради" викласти в такій редакції:

"4. Встановити, що фінансування заходів здійснюється за поданням депутатів Київради відповідного округу через секретаріат Київради".

7. п.35. рішення сесії Київради від 20.12.2001 N 162/1596 "Про бюджет м. Києва на 2002 рік": "Надати дозвіл підприємствам, організаціям та установам, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та господарським товариствам, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, в розмірі не менше 40 відсотків, при залученні банківських кредитів використовувати під заставу майно, але не більше 50 відсотків його балансової вартості за рішенням Київради."

8. п.44. рішення сесії Київради від 28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет м. Києва на 2003 рік": "З метою підвищення зацікавленості населення в поширенні донорства, дозволити Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації забезпечувати постійних донорів щомісячними проїзними квитками на два види транспорту та передбачити кошти на ці витрати у міському бюджеті м. Києва, починаючи з 2003 року."

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 7
до рішення Київської
міської ради
від 18.12.2003 N 267/1142

Перелік
видатків районних бюджетів у м. Києві, які враховані
в бюджеті м. Києва при встановленні нормативів
відрахувань загальнодержавних податків і зборів
до бюджетів районів:

1) державне управління:

функціонування виконавчої влади:

- виконавчі органи районних у м. Києві рад (районні державні адміністрації);

- органи місцевого самоврядування (районного самоврядування);

2) освіта:

а) дошкільна освіта:

дошкільні заклади освіти;

б) загальна середня освіта:

- загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми;

- вечірні (змінні) школи;

в) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації:

- загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати;

- загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків;

- дитячі будинки;

- спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами фізичного чи розумового розвитку;

г) позашкільна освіта:

- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми;

д) інші заклади та заходи в галузі освіти:

- методична робота, інші заходи у сфері народної освіти;

- централізовані бухгалтерії;

- групи по централізованому господарському обслуговуванню;

- інші заклади освіти;

- інші освітні програми.

3) охорона здоров'я:

а) лікарні та санаторно-курортні заклади:

- лікарні широкого профілю;

- санаторії для дітей і підлітків;

б) поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога:

- поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих та стоматологічних);

- спеціалізовані поліклініки;

- стоматологічні поліклініки;

в) інша діяльність у сфері охорони здоров'я:

- централізовані бухгалтерії;

4) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) інші види соціальної допомоги:

- інші видатки;

б) соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей:

- утримання центрів соціальних служб для молоді;

- утримання клубів підлітків за місцем проживання;

- програми та заходи центрів соціальних служб для молоді;

- соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді;

- соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї.

в) інші заклади та заходи в галузі соціальної політики:

- територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому;

- інші установи та заклади.

5) житлово-комунальне господарство:

а) житлове господарство:

- комплексні загально-міські заходи "Твій дім, твоє подвір'я" в тому числі: ремонт житлового фонду міської комунальної власності, облаштування приміщень чергових та інше;

- заходи щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2003-2004 р.р.;

6) комунальне господарство:

- благоустрій

- утримання бюветів питної води;

- поховання одиноких громадян.

6) культура і мистецтво:

а) культура:

- бібліотеки;

- музеї;

- палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу;

- школи естетичного виховання дітей;

б) інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури:

- театри;

- концертні заклади;

- культурно-мистецькі заходи;

- кінотеатри;

- інші культурно-освітні заклади та заходи.

7) фізична культура і спорт:

а) здійснення заходів з фізичної культури і спорту:

- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- проведення масових спортивних заходів;

- фінансова підтримка та утримання спортивних споруд;

- інші видатки.

8) засоби масової інформації:

- підтримка районних засобів масової інформації.

9) видатки не віднесені до основних груп:

- резервний фонд;

- програма підтримки приватизації;

- програма фінансування соціально-економічних проблем в округах депутатів та виконання наказів виборців;

- програма фінансування головою наказів виборців та вирішення питань життєдіяльності міста;

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 8
до рішення Київської
міської ради
від 18.12.2003 N 267/1142

Показники
прогнозних надходжень доходів районних бюджетів
на 2004 рік, що враховуються при визначенні
міжбюджетних трансфертів

------------------------------------------------------------------
| Назва районів |Розрахунковий обсяг доходів, що|
| |враховується при визначенні |
| |міжбюджетних трансфертів |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Голосіївський | 72190,8 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дарницький | 105604,4 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Деснянський | 101704,7 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дніпровський | 126759,6 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Оболонський | 98813,3 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Печерський | 58471,0 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Подільський | 78058,6 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Святошинський | 119079,8 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Солом'янський | 95265,7 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Шевченківський | 82598,5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Разом по бюджетах районів | 938546,4 |
------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий