Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
20.05.2003 N 1
29

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 червня 2003 р. за N 450/7771

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства Міністерства економіки України
від 17.04.2006 N 1
39)

Інструкція
щодо заповнення форми звіту про результати
здійснення процедури закупівлі у одного учасника
товарів, робіт і послуг за державні кошти

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 384 від 27.10.20
05 )

Звіт готується державною мовою.

Дата заповнюється у порядку: число, місяць, рік.

1. Щодо пункту 1

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до абзацу п'ятого статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість закупівлі зазначається у гривнях (цифрами та словами).

2. Щодо пункту 2

Щодо підпункту 2.1 Замовник визначається відповідно до абзаців другого і третього статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). При цьому замовником вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру закупівлі та який є стороною договору про закупівлю.

Щодо підпункту 2.3 Зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

3. Щодо пункту 3

Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно до законодавства.

4. Щодо підпункту 7.3

Зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

5. Щодо пункту 10

У цьому пункті замовник зазначає необхідні, з точки зору замовника, зауваження та коментарі.

Заступник начальника управління державних закупівель С.Яременко

Затверджено
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
20.05.2003 N 129

                ЗВІТ
про результати здійснення процедури закупівлі
у одного учасника товарів,
робіт і послуг за державні кошти
N ___________ від ______________

   Перед заповненням форми уважно ознайомтеся з інструкцією щодо
заповнення форми звіту про результати здійснення процедури
закупівлі у одного учасника товарів, робіт і послуг за державні
кошти

1. Загальна інформація
1.1. Головний розпорядник коштів (повна назва та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
1.2. Джерело фінансування закупівлі
1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або
очікувана вартість закупівлі

2. Замовник торгів
2.1. Найменування
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
2.3. Місцезнаходження
2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по
батькові, телефон, факс)

3. Опис предмета закупівлі
3.1. Предмет закупівлі
3.2. Кількість (у разі закупівлі товару)

4. Інформація щодо застосування процедури закупівлі у одного
учасника
4.1. Підстава застосування відповідно до частини другої
статті 33 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти"
4.2. Номер і дата видачі листа погодження або висновку
Тендерної палати України застосування процедури закупівлі в одного
виконавця _____________________ (оригінал листа погодження або
висновку Тендерної палати України та копії документів, що є
підставами для його видачі, зберігаються у замовника) ( Підпункт
4.2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 384 від 27.10.2005 )

   5. Дата відправлення запрошення до участі  в  процедурі
закупівлі

6. Інформація про запрошеного учасника процедури закупівлі
6.1. Найменування
6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
6.3. Місцезнаходження, телефон, факс

7. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце)
(протокол(и) переговорів зберігається у замовника)

8. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з
ПДВ)_________________ грн.
словами ____________________________гривень

9. Дата укладення договору про закупівлю

10. Інша інформація

11. Склад тендерного комітету
(зазначити прізвища, імена, по батькові та посади членів
тендерного комітету)

12. Голова тендерного комітету
Посада, прізвище, ім'я, по батькові _____________________________
підпис, М.П.

Заступник начальника управління державних закупівель С.Яременко