Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 грудня 2005 р. N 1280
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань виборчого процесу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань виборчого процесу зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 4 затверджених нею змін, який набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2005 р. N 1280

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань виборчого процесу

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 р. N 1713 "Про затвердження Порядку оплати або відшкодування вартості послуг, наданих територіальним і дільничним виборчим комісіям під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2340; 2004 р., N 30, ст. 2019):

1) у назві та тексті постанови слово "територіальним" замінити словом "окружним";

у вступній частині постанови цифри "41" замінити цифрами "54";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та тексті слово "територіальна" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "окружна" у відповідному відмінку і числі;

пункти 9 і 10 викласти у такій редакції:

"9. Загальний обсяг кредиторської заборгованості виборчих комісій не може перевищувати різниці між планованими бюджетними призначеннями і бюджетними асигнуваннями, наданими розпоряднику для підготовки та проведення виборів.

10. Після закінчення терміну повноважень виборчих комісій Центральна виборча комісія на підставі даних окружних виборчих комісій відшкодовує їх кредиторську заборгованість у межах коштів, виділених для організації підготовки та проведення виборів згідно з кошторисом видатків відповідної виборчої комісії, затвердженим у встановленому порядку".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. N 662 "Про затвердження Порядку відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів, у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1035; 2004 р., N 30, ст. 2019, N 36, ст. 2400):

1) у назві та тексті постанови слово "територіальної" замінити словами "окружної, територіальної";

у вступній частині постанови цифри "28" замінити цифрами "36";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пунктах 1, 4 і 6 слова "територіальної" і "територіальна" замінити відповідно словами "окружної, територіальної" і "окружна, територіальна";

в абзаці першому пункту 5 слова і цифри "Положенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1094 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1625)" замінити словами і цифрами "Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2337)";

пункт 7 після слів "що підтверджують факт заподіяння шкоди майну" доповнити словами "у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 213 "Про розміри та порядок виплати винагороди спеціалістам, експертам і технічним працівникам, залученим до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень цих комісій" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 382; 2004 р., N 30, ст. 2019):

1) вступну частину постанови викласти у такій редакції:

"На виконання статей 33 і 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє";

2) у тексті постанови слова "територіальна" і "територіальної" замінити відповідно словами "окружна" і "окружної";

3) доповнити постанову абзацом такого змісту:

"Установити, що порядок виплати винагороди спеціалістам, експертам і технічним працівникам, залученим до роботи в Центральній виборчій комісії під час організації підготовки та проведення виборів народних депутатів України, визначається Центральною виборчою комісією. Розмір винагороди залученому для роботи в Центральній виборчій комісії спеціалісту, експерту і технічному працівнику не може перевищувати шестикратного розміру мінімальної заробітної плати".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій" (Офіційний вісник України, 2004 р. N 31, ст. 2063, N 42, ст. 2764):

1) вступну частину постанови викласти у такій редакції:

"Відповідно до статті 40 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) і статті 29 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) та з метою впорядкування оплати праці членів виборчих комісій Кабінет Міністрів України постановляє";

2) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Робота інших членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів, у дні встановлення підсумків голосування та у день повторного голосування оплачується, виходячи з розмірів заробітної плати членів комісії, встановлених цією постановою";

3) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Нарахування і виплата заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам територіальних, окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів провадяться у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією";

4) у додатках до постанови:

додаток 2 виключити; у додатку 3: назву додатка після слова "депутатів" доповнити словами "Верховної Ради Автономної Республіки Крим";

     доповнити додаток перед позицією

"Обласна, Київська та
Севастопольська міська
територіальна виборча комісія 525 485 450 400"

позицією такого змісту:

"Територіальна виборча комісія
Автономної Республіки Крим 555 530 465 375";

у додатку 4 доповнити назву графи "Місячна заробітна плата з урахуванням кількості виборців на виборчій дільниці" після слів і цифр "до 500", "від 501 до 1500", "понад 1500" словом "виборців".