Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 599 від 29.10.99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 1999 р. за N 752/4045

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про затвердження Свідоцтва
про сплату єдиного податку та Порядку його видачі

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА
N 521 від 28.12.20
01
N 92 від 16.02.200
4 )

З метою приведення нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України у відповідність до вимог Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" НАКАЗУЮ:

1. Наказ Державної податкової адміністрації України від 10 листопада 1998 року N 533, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 листопада 1998 року за N 733/3173, вважати таким, що втратив чинність.

2. Затвердити форму Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, що додаються.

3. З метою економії бюджетних коштів дозволити до 31 грудня 2000 року використання поряд з бланками Свідоцтва про сплату єдиного податку бланків Свідоцтва про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - фізичною особою.

4. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Лекарю С.I. забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України цього наказу.

5. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В.О. після державної реєстрації наказу "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі" забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

6. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Лекарю С.I. в 5-денний термін визначити необхідну для виготовлення кількість бланків Свідоцтва про сплату єдиного податку та Довідки про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку та подати заявку в розрізі областей на їх виготовлення Управлінню справами.

7. Начальнику Управління справами Коваленку В.В. після державної реєстрації наказу "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі" забезпечити:

7.1. У 10-денний термін - його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7.2. У місячний термін - виготовлення необхідної кількості бланків Свідоцтва про сплату єдиного податку та Довідки про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку і доставку їх державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

8. Начальнику Управління фінансування державних податкових адміністрацій Карачовій А.I. вирішити питання фінансування виготовлення бланків Свідоцтва про сплату єдиного податку і Довідки про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бондаренка Г.I.

Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової адміністрації України
29 жовтня 1999 року N 599

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 1999 р. за N 752/4045

Порядок
видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку

1. Відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" в редакції від 28 червня 1999 року N 746/99 суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом календарного року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за календарний рік не перевищує 500 тис. гривень, мають право обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку (далі - Свідоцтво) за встановленою формою.

Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа, яка сплачує єдиний податок (далі - платник єдиного податку), звільняється від обов'язку нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів зборів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї.

Платник єдиного податку не звільняється від обов'язку нарахування, утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з громадян з доходів, які виплачуються найманим працівникам, включаючи членів сім'ї, та подання відомостей про виплачені їм доходи до органів державної податкової служби.

Доходи платника єдиного податку, отримані ним від провадження підприємницької діяльності, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу у разі, якщо вони обкладаються єдиним податком, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку його загальних податкових зобов'язань.

Плата (податок) за землю не сплачується платником єдиного податку лише за земельні ділянки, які використовуються ним для здійснення підприємницької діяльності, зазначеної у Свідоцтві.

2. Підставою для видачі Свідоцтва є подання суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою письмової заяви згідно з додатком 1 до цього Порядку та платіжного документа (квитанція, копія платіжного доручення з відміткою банківської установи) про сплату (перерахування) єдиного податку за період не менше ніж календарний місяць. Заява має бути подана не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів, термін сплати яких настав на дату подання заяви.

Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік.

Орган державної податкової служби за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи за наявності платіжного документа про сплату єдиного податку зобов'язаний протягом десяти робочих днів після отримання заяви безоплатно видати Свідоцтво або надати письмову мотивовану відмову.

Свідоцтво видається на зазначений в заяві термін, але в межах календарного року. У разі щомісячної сплати єдиного податку, його сплата здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за тим, в якому здійснювалася попередня сплата єдиного податку. ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 521 від 28.12.2001 )

Якщо протягом терміну дії отриманого Свідоцтва відповідною місцевою радою змінюються (збільшуються чи зменшуються) ставки єдиного податку, то перерахунок сум платежів за період, за який проведена оплата, не провадиться.

( Пункт 3 вилучено на підставі Наказу ДПА N 521 від 28.12.2001 )

3. Якщо платник єдиного податку здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, то ним придбавається одне Свідоцтво і сплачується єдиний податок за більшою ставкою за цими видами діяльності, встановленою місцевою радою за місцем його державної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності незалежно від того, здійснює він підприємницьку діяльність на всій території України чи лише за місцем державної реєстрації. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 521 від 28.12.2001 )

4. Якщо платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці, то на кожну особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї, платнику єдиного податку видається довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку (далі - Довідка) згідно з додатком 2 до цього Порядку.

У разі збільшення чисельності працівників (відкриття додаткових робочих місць) протягом терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен здійснити доплату за кожного додатково найманого працівника, з розрахунку не менш як за повний місяць з початку діяльності таких працівників, і отримати Довідки для цих працівників.

У разі зменшення чисельності працівників протягом терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен повернути отримані Довідки.

У разі втрати Довідки доплата за працівника може бути припинена лише, починаючи з наступного кварталу.

5. Свідоцтво (Довідка) повинно знаходитися на робочому місці платника єдиного податку (найманого працівника, включаючи членів його сім'ї) та пред'являтися працівникам контрольних органів, які мають відповідні функціональні повноваження на здійснення перевірки.

Свідоцтво та Довідки, видані платнику єдиного податку, не можуть бути передані іншим особам, крім зазначених у них.

У разі втрати Свідоцтва (Довідки) орган державної податкової служби видає дублікат Свідоцтва (Довідки) на підставі письмової заяви. Видача дубліката Свідоцтва здійснюється за умови надання довідки органів Міністерства внутрішніх справ України.

6. Після закінчення терміну дії Свідоцтва воно підлягає поверненню разом з усіма Довідками в 5-денний термін до органу державної податкової служби, який їх видав.

( Абзац другий пункту 6 вилучено на підставі Наказу ДПА N 521 від 28.12.2001 )

У разі припинення діяльності (зняття з державної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності) платник єдиного податку зобов'язаний подати в 5-денний термін до органу державної податкової служби письмову заяву про це, здати Свідоцтво та всі Довідки.

7. Свідоцтво та Довідка є документом суворої звітності. Виготовлення й розповсюдження бланків Свідоцтв та Довідок здійснюється централізовано Державною податковою адміністрацією України.

Бланк Свідоцтва (Довідки) заповнюється уповноваженою на те посадовою особою органу державної податкової служби, підписується керівником або його заступником і засвідчується печаткою.

Записи у Свідоцтві (Довідці) здійснюються комп'ютером, друкарською машиною або кульковою ручкою з пастою темного кольору. У тексті Свідоцтва (Довідки) виправлення не допускаються.

Орган державної податкової служби, що видає Свідоцтво та Довідки, реєструє їх у журналі обліку видачі Свідоцтв, де вказуються прізвище, ім'я та по батькові платника єдиного податку, номер та серія Свідоцтва, дата його видачі, терміни дії, дата його повернення, прізвища, імена та по батькові найманих працівників, номери та серії виданих на них Довідок, дата їх видачі та повернення, сплачені суми єдиного податку.

8. Для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і фінансових операцій платник єдиного податку веде Книгу обліку доходів і витрат згідно із додатком N 10 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 N 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.06.93 за N 64. При цьому обов'язковому заповненню підлягають лише графи "період обліку", "витрати на виробництво продукції", "сума виручки (доходу)", "чистий доход".

9. Протягом року для платника єдиного податку встановлюються звітні періоди, що дорівнюють кварталу.

Протягом 5 днів після закінчення звітного періоду платник єдиного податку подає звіт згідно з додатком 3 до цього Порядку, який залишається у справі платника єдиного податку.

Звіт подається особисто платником єдиного податку або надсилається поштою до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації його як суб'єкта підприємницької діяльності. При особистому поданні звіту датою подання вважається дата реєстрації його в органі державної податкової служби, а при надсиланні звіту поштою - дата відправки на штампі відділення зв'язку.

Податкова звітність може бути надана податковому органу за добровільним рішенням платника податків в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 92 від 16.02.2004 )

Додаток 1
до Порядку видачі Свідоцтва
про сплату єдиного податку,
затвердженого наказом
Державної податкової
адміністрації України
від 29.10.99 N 599

(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України
від 28.12.2001 N 521)

                            До державної податкової інспекції
                        __________________________________________
                        (назва органу державної податкової служби)
                        від ______ -------------------------------
                                   -------------------------------
                                       (ідентифікаційний номер)
                        __________________________________________
                        (прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта
                        малого підприємництва - фізичної особи)
                        Контактний телефон _______________________
                        Свідоцтво про державну реєстрацію як
                        суб'єкта підприємництва __________________
                                            (дата видачі та номер)                              ЗАЯВА
             про право застосування спрощеної системи
                оподаткування, обліку та звітності     1. Відповідно  до  Указу  Президента  України  "Про  спрощену
систему   оподаткування,  обліку  та  звітності  суб'єктів  малого
підприємництва" в редакції  від  28  червня  1999  року  N  746/99
прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності на 200 ___________ рік.
(літерами)

     2. Вид або види діяльності __________________________________
__________________________________________________________________

     3. Місце здійснення підприємницької діяльності ______________
__________________________________________________________________

     4. Дата переходу на спрощену систему оподаткування,  обліку і
звітності ____________________________ *
                  (назва місяця)

     5. Мені відомі положення Порядку видачі Свідоцтва про  сплату
єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - фізичною особою,
граничний щомісячний термін сплати єдиного податку та сума єдиного
податку, належна до щомісячної сплати.

     6. Простроченої  заборгованості  зі  сплати податків та інших
обов'язкових платежів немає.

     7. Обсяг виручки від реалізації  продукції  (товарів,  робіт,
послуг) з початку календарного року становив _________________грн.
                                          (сума словами в гривнях)

     8. Чисельність   працівників   на   день   складання    заяви
становить _____    чол.,   з   якими   укладено   трудові   угоди,
зареєстровані в установленому порядку.
     9. Поіменний   склад  осіб,  які  перебуватимуть  у  трудових
відносинах,  та їх ідентифікаційні  номери  з  Державного  реєстру
фізичних осіб - платників податків:

   9.1. __________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.2. __________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.3. __________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.4. __________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.5. __________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.6. __________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.7. __________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.8. __________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.9. __________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9.10. __________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10. Мені відомі вимоги чинного законодавства про необхідність
утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з
громадян з доходів, які нараховуватимуться і виплачуватимуться
найманим працівникам, та про необхідність направлення до
державного податкового органу відомостей про виплачені доходи за
формами N 2 та N 8-ДР.
_____________
(* Цей абзац заповнюється тільки новоствореним суб'єктом
підприємницької діяльності)

Суб'єкт малого підприємництва ____________________ М.п.
(підпис, дата)

( Додаток 1 в редакції Наказу ДПА N 521 від 28.12.2001 )

Додаток 2
до Порядку видачі Свідоцтва
про сплату єдиного податку,
затвердженого наказом
Державної податкової
адміністрації України
від 29.10.99 N 599

(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України
від 28.12.2001 N 521)

             КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ  Серія N 000000
(нумерація друкарським
способом)
-------------------------------
Довідка видана __________________ -------------------------------
(прізвище, ім'я, по батькові (ідентифікаційний номер)
платника єдиного податку)

-------------------------------
для підтвердження, що ____________ -------------------------------
(прізвище, ім'я, (ідентифікаційний номер)
по батькові)

перебуває в  трудових відносинах із суб'єктом підприємницької
діяльності - фізичною особою, яка є платником єдиного податку
відповідно до Свідоцтва про сплату єдиного податку
(серія ___ N ______ від "___"_____ 200 _ року ) Довідку одержано
"__ " ____________ 200 _ року ___________________________________
(підпис платника єдиного податку)
----------------------- Лінія відрізу ---------------------------

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ                             ДОВІДКА
               про трудові відносини фізичної особи
                   з платником єдиного податку
          " ___ " ________________ 200 __________  року
                     (літерами)        (літерами)                                           Серія N 000000
                                  (нумерація друкарським способом)
                                   -------------------------------
      1. ____________________      -------------------------------
          (прізвище, ім'я,              (ідентифікаційний номер)
           по батькові)

перебуває в  трудових  відносинах  із  суб'єктом   підприємницької
діяльності - фізичною особою       -------------------------------
_________________________________  -------------------------------
 (прізвище, ім'я, по батькові)         (ідентифікаційний номер)

яка відповідно   до   Свідоцтва   про   сплату   єдиного   податку
(серія ___ N ______ від " ___ " __________ 200____________ року) є
                                               (літерами)
платником єдиного податку в 200 ________________ році
                                   (літерами)

     2. Вид або види діяльності __________________________________
__________________________________________________________________

     3. Місце здійснення діяльності ______________________________

     4. Назва   органу   державної  податкової  служби,  що  видав
довідку, _________________________________________________________

 _____________________________________        __________________
 (прізвище, ініціали керівника органу              (підпис)
 державної податкової служби)
 М.п.

    ДОВІДКА ДІЙСНА ЗА НАЯВНОСТІ ДОКУМЕНТА, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ

( Додаток 2 в редакції Наказу ДПА N 521 від 28.12.2001 )

Додаток 3
до Порядку видачі Свідоцтва
про сплату єдиного податку,
затвердженого наказом
Державної податкової
адміністрації України
від 29.10.99 N 599

(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України
від 28.12.2001 N 521)

                        До державної податкової інспекції
                        __________________________________________
                        (назва органу державної податкової служби)
                        від ______ -------------------------------
                                   -------------------------------
                                      (ідентифікаційний номер)
                        __________________________________________
                          (прізвище, ім'я та по батькові платника
                                      єдиного податку)                               ЗВІТ
                 суб'єкта малого підприємництва -
            фізичної особи - платника єдиного податку
               за ____________ квартал 200 ___ року
                   (літерами)     1.Види підприємницької діяльності,  які здійснювалися мною  у
звітному кварталі: _______________________________________________
__________________________________________________________________
      (зазначаються згідно з порядковими номерами (кодами),
        передбаченими в рішеннях відповідних місцевих рад)

     2.Фактична чисельність працівників у звітному кварталі:
     1-й місяць кварталу _____ чол.;
     2-й місяць кварталу _____ чол.;
     3-й місяць кварталу _____ чол.

     3.Сума фактично   сплаченого   єдиного   податку  у  звітному
кварталі:
відповідно до ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
           (назва, дата та номер платіжних документів)
у звітному кварталі сплачено ________________________________ грн.

     4.Обсяг виручки від реалізації _________________________ грн.
товарів (робіт,  послуг) за звітний
квартал  наростаючим   підсумком  з
початку  терміну  дії Свідоцтва про
сплату      єдиного    податку    в
календарному році

 Суб'єкт малого підприємництва      _________________________ М.п.
                                          (підпис, дата)


( Додаток 3 в редакції Наказу ДПА N 521 від 28.12.2001 )

 Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
29.10.99 N 599

(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України
від 28.12.2001 N 521)

 

 
             КОРІНЕЦЬ СВІДОЦТВА     Серія N 000000
                                  (нумерація друкарським способом)
                                   -------------------------------
Свідоцтво видане _________________ -------------------------------
                                       (ідентифікаційний номер)
__________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер свідоцтва про
           державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
                   діяльності - фізичної особи)

на підставі документа _______ від ________ N _______, що засвідчує
сплату _____ грн. єдиного податку.

Свідоцтво одержано  " ___ " ______ 200 _ року ____________________
                                 (підпис платника єдиного податку)
---------------------- Лінія відрізу -----------------------------
                                                 Серія N 000000
                                            (нумерація друкарським
                                             способом)

                                ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ                            СВІДОЦТВО
                    про сплату єдиного податку
           " _____ " _____________ 200 __________ року
                      (літерами)       (літерами)     1. Видане  суб'єкту  підприємницької  діяльності  -  фізичній
особі                              -------------------------------
                                   -------------------------------
                                      (ідентифікаційний номер)
__________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)

     2. Термін дії Свідоцтва 200 ____________ рік
                                  (літерами)
     3. Вид або види діяльності __________________________________
__________________________________________________________________

     4. Місце здійснення діяльності ______________________________

     5. Назва   органу   державної  податкової  служби,  що  видав
Свідоцтво, _______________________________________________________
 _____________________                          __________________
 (прізвище, ініціали                                (підпис)
 керівника органу
 державної податкової
 служби)
 М.п.

   СВІДОЦТВО ДІЙСНЕ ЗА НАЯВНОСТІ ДОКУМЕНТА, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ

( Свідоцтво в редакції Наказу ДПА N 521 від 28.12.2001 )