Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 липня 2004 р. N 946
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1254 від 24 жовтня 2007
р.)

Про керівників деяких консультативних,
дорадчих та інших органів, утворених
Кабінетом Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 718 від 09.08.20
05
N 753 від 18.08.20
05
N 1231 від 21.12.20
05 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

( Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1231 від 21.12.2005 )

Міністра освіти і науки Кременя Василя Григоровича:

( Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 718 від 09.08.2005 )

головою Організаційного комітету з підготовки та відзначення 200-річчя Харківського національного університету імені В. Каразіна;

( Абзац шостий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753 від 18.08.2005 )

Міністра охорони здоров'я Підаєва Андрія Володимировича:

( Абзац восьмий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1231 від 21.12.2005 )

головою Міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом;

головою Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства;

головою наглядової ради Вінницького національного медичного університету імені М.I. Пирогова;

головою Організаційного комітету з підготовки та відзначення 200-річчя Харківського державного медичного університету;

Міністра у справах сім'ї, дітей та молоді Довженко Валентину Іванівну:

головою Міжвідомчої комісії з питань сімейної політики;

головою Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми;

Голову Державного комітету з будівництва та архітектури Черепа Валерія Івановича - головою наглядової ради Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія";

Голову Державного комітету у справах національностей та міграції Москаля Геннадія Геннадійовича:

головою Комісії у справах осіб, депортованих за національною ознакою;

головою Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з українською діаспорою;

Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення Чижа Івана Сергійовича - головою Комісії для розроблення заходів з вшанування пам'яті голови Народного Руху України В.М. Чорновола;

Віце-президента Національної академії наук, народного депутата України Кураса Івана Федоровича - керівником робочої групи з розроблення проекту Концепції розвитку гуманітарної сфери (за згодою).

Керівникам зазначених органів переглянути і в межах своєї компетенції внести зміни до персонального складу цих органів та у разі потреби подати Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

2. Увільнити Табачника Дмитра Володимировича, Семиноженка Володимира Петровича та Смолія Валерія Андрійовича від обов'язків керівників відповідних органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови,

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2004 р. N 946

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1996 р. N 1160 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з українською діаспорою":

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Установити, що Міжвідомча координаційна рада складається з голови ради, який за посадою є головою Державного комітету у справах національностей та міграції, заступників голови, які за посадами є першим заступником Міністра закордонних справ та головою ради товариства "Україна", а також членів Міжвідомчої координаційної ради";

у переліку посад, на яких особи, що їх заміщують, входять до складу Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з українською діаспорою:

позиції

"Віце-прем'єр-міністр України з питань гуманітарної політики (голова Міжвідомчої ради)

Міністр закордонних справ (заступник голови Міжвідомчої ради)" замінити позиціями

"Голова Державного комітету у справах національностей та міграції (голова Міжвідомчої ради)

Перший заступник Міністра закордонних справ (заступник голови Міжвідомчої ради)";

позицію "Голова Державного комітету у справах національностей та міграції (заступник голови Міжвідомчої ради)" виключити.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753 від 18.08.2005 )

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 458 "Про створення Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 539; 2003 р., N 35, ст. 1890):

в абзаці другому пункту 1 слова "Міжгалузеву раду очолює Віце-прем'єр-міністр України" замінити словами "Міжгалузеву раду очолює Міністр освіти і науки";

пункт 7 Положення про Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"7. Головою Міжгалузевої ради є Міністр освіти і науки, заступником голови ради - перший заступник Міністра праці та соціальної політики. До складу Міжгалузевої ради входять заступники керівників центральних органів виконавчої влади, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій. Персональний склад Міжгалузевої ради затверджує Кабінет Міністрів України. Зміни до персонального складу Міжгалузевої ради у разі потреби вносить голова цієї Ради".

4. Друге речення пункту 10 Положення про Комісію у справах осіб, депортованих за національною ознакою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. N 1493 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1733), викласти у такій редакції:

"Головою Комісії є голова Державного комітету у справах національностей та міграції".

5. У пункті 7 Положення про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. N 1200 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1349; 2003 р., N 25, ст. 1196), слова "До складу Комісії входять Віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань (голова Комісії)" замінити словами "До складу Комісії входять Міністр охорони здоров'я (голова Комісії)".

6. У пункті 6 Положення про Міжвідомчу комісію по боротьбі з туберкульозом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р. N 1480 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1686), слова "До складу Комісії входить Віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань (голова Комісії), Міністр охорони здоров'я (заступник голови Комісії), перший заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України" замінити словами "До складу Комісії входять Міністр охорони здоров'я (голова Комісії), перший заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України (заступник голови Комісії)".

7. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2001 р. N 99 "Про утворення Координаційної ради з питань запобігання зникненню людей" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 223) викласти у такій редакції:

"4. Покласти на Міністерство внутрішніх справ організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради".

8. У пункті 7 Положення про Міжвідомчу комісію з питань сімейної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 478 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 866; 2003 р., N 25, ст. 1196), слова "До складу Міжвідомчої комісії входять Віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань (голова Міжвідомчої комісії), Голова Держкомсім'ямолоді (заступник голови Міжвідомчої комісії), Міністр освіти і науки (заступник голови Міжвідомчої комісії)" замінити словами "До складу Міжвідомчої комісії входять Міністр у справах сім'ї, дітей та молоді (голова Міжвідомчої комісії), заступник Міністра освіти і науки (заступник голови Міжвідомчої комісії)".

9. У пункті 7 Положення про Національний антидопінговий центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1063 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1469), слова "утворюється наглядова рада, яку очолює Віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань" замінити словами "утворюється наглядова рада, яку очолює Міністр охорони здоров'я".

10. У пункті 7 Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1961 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2381; 2003 р., N 30, ст. 1546, N 37, ст. 1981), слова "До складу Міжвідомчої ради входять: Віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань (голова Міжвідомчої ради), Голова Держкомсім'ямолоді) (заступник голови Міжвідомчої ради)" замінити словами "До складу Міжвідомчої ради входять Міністр у справах сім'ї, дітей та молоді (голова Міжвідомчої ради)".