Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 листопада 2004 р. N 1572
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1231 від 21.12.20
05 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. N 1572

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 5 Положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1072 (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 481; Офіційний вісник України, 2000 р., N 26, ст. 1096; 2003 р., N 34, ст. 1816), слово "Держкомсім'ямолоддю" замінити словом "Мінсім'ядітимолоддю".

2. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 323 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 26; 2003 р., N 3, ст. 81) слова "Державний комітет у справах сім'ї та молоді" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді" у відповідному відмінку.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 565 "Про Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 61; 2003 р., N 34, ст. 1816; 2004 р., N 4, ст. 171):

у пункті 3 постанови слова "Міністерством у справах сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерством у справах сім'ї, дітей та молоді";

у пункті 5 та другому реченні пункту 38 Типового положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомсім'ямолодь" замінити словом "Мінсім'ядітимолодь".

4. У тексті типових положень про службу у справах неповнолітніх, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2136 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 47, ст. 2307; 2002 р., N 39, ст. 1827, N 51, ст. 2290; 2003 р., N 25, ст. 1199, N 34, ст. 1816; 2004 р., N 4, ст. 171), слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.

5. У Положенні про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. N 1200 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1349; 2003 р., N 25, ст. 1196, N 48, ст. 2515; 2004 р., N 30, ст. 2009):

у пункті 7 слова "Голова Держкомсім'ямолоді" замінити словами "Міністр у справах сім'ї, дітей та молоді";

у тексті Положення та додатка до нього слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.

6. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 40 "Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 4, ст. 122; 2003 р., N 31, ст. 1626) слова "Державному комітетові у справах сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді".

7. У тексті Положення про Міжвідомчу комісію з питань сімейної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 478 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сімейної політики" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 866; 2003 р., N 25, ст. 1196; 2004 р., N 30, ст. 2009), та додатка до нього слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.

8. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. N 135 "Про склад наглядової ради Всеукраїнського фонду оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 7, ст. 292; 2003 р., N 25, ст. 1196) слова "голови Державного комітету у справах сім'ї та молоді" виключити, а після слів "Міністерства транспорту" доповнити пункт словами "Міністерства у справах сім'ї, дітей та молоді".

9. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 925) слова "Державному комітетові у справах сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді".

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 926):

у пункті 3 постанови слова "Державному комітетові у справах сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді";

у пункті 15 Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державним комітетом у справах сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерством у справах сім'ї, дітей та молоді".

( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1231 від 21.12.2005 )

12. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. N 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1032) позицію

"Державний комітет у справах сім'ї та молоді сім'я та молодь"

замінити позицією такого змісту:

"Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді сім'я, діти та молодь".

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. N 809 "Про розвиток мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 24, ст. 1164):

у пункті 2 постанови слова "Державному комітетові у справах сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді";

в останньому абзаці пункту 4 Типового положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога", затвердженого зазначеною постановою, слова "структурний підрозділ у справах сім'ї та молоді" замінити словами "структурний підрозділ у справах сім'ї, дітей та молоді".

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1062 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1468):

у пункті 2 постанови слова "Державному комітетові у справах сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді";

у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 8 слова "зокрема Державного департаменту з питань молодіжної політики" виключити;

у тексті Порядку слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.

15. У тексті Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. N 1432 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1817), слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.

16. У тексті Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1961 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2381; 2003 р., N 30, ст. 1546, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 30, ст. 2009), слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.

17. У тексті Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 33 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 3, ст. 81), слово "Держкомсім'ямолодь" замінити словом "Мінсім'ядітимолодь".

18. У тексті Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 569 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 763), слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.

19. У тексті Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 616 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 829), слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.

20. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 987 "Про затвердження Типового положення про центр реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 27, ст. 1324) слова "Державному комітетові у справах сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді".

21. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 87 "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 168):

у пункті 3 постанови слова "Державним комітетом у справах сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерством у справах сім'ї, дітей та молоді";

у тексті Типового положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.