Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 серпня 2001 р. N 955
Київ

Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної
роботи органами державної контрольно-ревізійної служби

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1630 від 15.10.20
03
N 1777 від 31.12.20
04
N 278 від 13.04.20
05
N 361 від 25.03.20
06 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади в місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 р. N 955

Порядок
планування контрольно-ревізійної роботи
органами державної контрольно-ревізійної служби

1. Цей Порядок розроблено з метою впорядкування проведення державного фінансового аудиту та інспектування в міністерствах, інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1630 від 15.10.2003, N 1777 від 31.12.2004; в редакції Постанови КМ N 361 від 25.03.2006 )

2. Порядком установлюється механізм складання і затвердження планів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби.

3. Заходи з проведення державного фінансового аудиту та інспектування здійснюються відповідно до: ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1630 від 15.10.2003, N 1777 від 31.12.2004; в редакції Постанови КМ N 361 від 25.03.2006 )

1) Плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби, який складається на календарний рік;

2) планів контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також планів контрольно-ревізійної роботи контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах, районах у містах, у тому числі міжрайонних контрольно-ревізійних відділів, які складаються на кожний квартал. ( Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 278 від 13.04.2005 )

4. ГоловКРУ готує і за погодженням з Мінфіном подає до 1 грудня поточного року Кабінетові Міністрів України проект плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби, що містить перелік тем: інспектування певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольних установ; державний фінансовий аудит виконання державних (бюджетних) програм, діяльності бюджетних установ, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також інших суб'єктів господарювання, які отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно; контроль за станом контрольно-ревізійної роботи у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади (далі - контрольні заходи), а також рік проведення попередніх контрольних заходів за кожною запланованою темою та терміни інформування Кабінету Міністрів України і Мінфіну. ( Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1630 від 15.10.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1777 від 31.12.2004; в редакції Постанови КМ N 361 від 25.03.2006 )

До проекту Плану додається пояснювальна записка, в якій обгрунтовуються включені до нього питання.

План затверджується до 20 грудня поточного року.

5. Плани контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також плани контрольно-ревізійної роботи контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах, районах у містах, у тому числі міжрайонних контрольно-ревізійних відділів, розробляються на підставі Плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби та включають інші питання, вирішення яких належить до компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби.

6. Терміни підготовки та порядок затвердження планів контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також планів контрольно-ревізійної роботи контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах, районах у містах, у тому числі міжрайонних контрольно-ревізійних відділів, визначаються ГоловКРУ.

7. Основними підставами для включення заходів з проведення державного фінансового аудиту та інспектування до планів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби є: ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 361 від 25.03.2006 )

а) закони, акти та доручення Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, які не потребують термінового виконання без включення до планів;

б) звернення правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб з приводу проведення ревізій та перевірок, які можливо виконати у плановому порядку;

в) пропозиції Рахункової палати, Мінфіну, Мінекономіки, Державної податкової адміністрації, Держмитслужби, Державного казначейства, прийняті ГоловКРУ до виконання;

г) ініціатива, виявлена органами державної контрольно-ревізійної служби з урахуванням таких критеріїв, як:

економічна та соціальна важливість питань, які обов'язково включаються до програм і планів дій Кабінету Міністрів України на відповідний період;

значний обсяг фінансових потоків, інших державних ресурсів, що спрямовувалися на виконання бюджетних програм, утримання державних органів;

публічна інформація про факти порушень і зловживань у фінансовій сфері та неефективного управління державним майном;

ймовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі внаслідок відсутності (низького рівня) внутрішнього фінансового контролю, правової неврегульованості економічної діяльності;

періодичність проведення ревізій та перевірок у бюджетних установах відповідно до закону;

ґ) ініціатива, виявлена підконтрольними установами та їх органами управління, прийнята ГоловКРУ до виконання. ( Пункт 7 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Постановою КМ N 361 від 25.03.2006 ) ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1630 від 15.10.2003 )

8. Внесення змін до планів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби проводиться у порядку їх затвердження.