Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 листопада 1997 р. N 1238
Київ

Про обов'язковий профілактичний наркологічний
огляд і порядок його проведення

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1336 від 25.08.
98
N 1475 від 21.09.
98
N 726 від 25.05.20
06 )

Відповідно до статті 31 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, Порядок проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, зразок сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду (додаються).

Профілактичний наркологічний огляд категорій осіб, які мають професії та займаються видами діяльності, зазначеними у затвердженому Переліку, проводиться за рахунок замовників.

2. Міністерству охорони здоров'я:

розробити до 1 грудня 1997 р. інструкцію про профілактичний наркологічний огляд, визначити його обов'язкові обсяги і затвердити форми відповідної медичної звітної документації;

разом з Міністерством внутрішніх справ до 1 грудня 1997 р. розробити і запровадити систему контролю за дотриманням вимог зазначеної інструкції щодо обов'язкового наркологічного огляду водіїв та громадян, які отримують дозвіл на носіння зброї. З цією метою створити спільні комісії для перевірки автопідприємств, організувати регулярне звіряння документів про проходження профілактичного наркологічного огляду, що подаються громадянами і підприємствами до органів внутрішніх справ, з первинною документацією.

3. Міністерству охорони здоров'я до 1 грудня 1997 р. розробити порядок і забезпечити навчання лікарів-наркологів, лікарів-психіатрів сучасних методів проведення профілактичних наркологічних оглядів, розроблених та рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1475 від 21.09.98 )

4. Керівникам підприємств, установ та організацій здійснювати допуск осіб, зазначених у Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний огляд, до виконання функціональних обов'язків після надання сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 листопада 1997 р. N 1238

Перелік
професій та видів діяльності, для яких є
обов'язковим первинний і періодичний профілактичний
наркологічний огляд

1. Працівники підприємств, установ та організацій, які під час виконання своїх функціональних обов'язків повинні використовувати такі види сировини, речовин і матеріалів:

1) насичені та ненасичені вуглеводні:

а) під час експлуатації, ремонту свердловин і устаткування для видобутку нафти, переробки високосірчистої та сірчистої нафти, природного газу, піробензолу; селективного очищення мастил, піролізу; очищення нафти і газу від сірководню; очищення нафтоналивних суден, цистерн, резервуарів; екстракційного виробництва озокериту; виробництва різних синтетичних продуктів (фенол, ацетон, синтетичні жирні кислоти та спирти) тощо; допоміжних процесів, пов'язаних з обслуговуванням товарних парків, забором проб, лабораторним контролем сировини проміжних та кінцевих продуктів (високосірчиста і сірчиста нафта, природний газ);

б) під час ремонту свердловин у процесі видобутку нафти; переробки малосірчистої нафти і природного газу; видобутку та обробки озокериту, регенерації авто- та авіамастил; процесів, пов'язаних з виділенням і використанням насичених, ненасичених вуглеводнів (виробництво поліетилену, дивінілу, ізопрену тощо); використання бензину як розчинника; виробництва чорних в'яжучих матеріалів, мастил, парафіну та їх використання; під час усіх допоміжних процесів, пов'язаних з обслуговуванням товарних парків, забором проб, лабораторним контролем сировини, проміжних та кінцевих продуктів ( мало сірчиста нафта і природний газ);

2) галогенні похідні вуглеводнів жирного ряду, в тому числі дихлоретан, чотирихлористий вуглець, хлористий метилен, хлористий метил, хлороформ, брометил, трихлоретилен, хлоропрен тощо;

3) бензол;

4) похідні бензолу (ізопропилбензол, толуол, ксилол, стирол тощо, в тому числі гомологи, галогенні похідні ароматичного ряду, галогенні бензили, хлористий бензилиден);

5) метанол.

2. Працівники підприємств, які під час виконання своїх функціональних обов'язків повинні використовувати спирт етиловий, в тому числі у виробництві лікеро-горілчаних виробів, вин, косметичних і стоматологічних засобів тощо.

3. Працівники фармацевтичних підприємств, аптечних закладів незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, які за своїми фукціональними обов'язками повинні використовувати речовини, що належать до фармакологічних засобів, а також речовини, що використовуються для виготовлення морфіну та його похідних, анестетиків (у тому числі фторотану), сульфаніламідних засобів, похідних піразолону, протипухлинних засобів, гормональних засобів, нейролептиків, транквілізаторів, антидепресантів, протисудомних засобів (у тому числі барбітуратів), снотворних засобів, антикоагулянтів, вітамінів.

4. Анестезіологи та інші медичні працівники закладів охорони здоров'я, які за специфікою роботи повинні використовувати фторотан та ефір.

5. Працівники підприємств, які працюють в умовах підвищеного атмосферного тиску, в тому числі у кесонах, барокамерах, виконують водолазні роботи.

6. Чергові працівники підприємств, які обслуговують, налагоджують, монтують і проводять роботи в електромережах та електроустановках під напругою 127 В і більше.

7. Працівники підприємств, які проводять роботи, пов'язані з використанням вибухових матеріалів, працюють на вибухо- та пожежонебезпечних виробництвах.

8. Працівники підприємств, установ та організацій, які для виконання своїх професійних обов'язків мають отримати, носити і використовувати вогнепальну зброю, в тому числі працівники воєнізованої охорони незалежно від відомчого підпорядкування.

9. Громадяни, які в установленому порядку мають отримати чи перереєструвати дозвіл на право зберігання, носіння та використання вогнепальної зброї, в тому числі мисливської та газової.

10. Працівники пожежної охорони, газорятувальної служби, служб запобігання виникненню відкритих газових і нафтових фонтанів, та їх ліквідації.

11. Водії транспортних засобів, у тому числі автомобілів категорії А, В, С, Д, Е, трамваїв, тролейбусів, мотоколясок, тракторів, мінітракторів і мотоблоків, які були зареєстровані в Державтоінспекції, та інших механічних транспортних засобів.

12. Авіаційний персонал цивільної авіації, а також інші особи, які підлягають медичній сертифікації в лікарсько-льотних сертифікаційних комісіях закладів цивільної авіації, в тому числі:

1) особи, які вступають і навчаються у льотних навчальних

закладах;

2) особи, які влаштовуються на роботу на підприємства і в

організації цивільної авіації;

3) пілоти-аматори;

4) пілоти-планеристи;

5) пілоти вільного аеростату.

13. Працівники залізничного транспорту та метрополітену, робота яких пов'язана з рухом поїздів та роботою на залізничних коліях, у тому числі працівники:

групи водіїв;

диспетчерсько-операторської групи;

станційно-маневрової групи;

групи супроводу поїздів;

групи колії;

групи енергопостачання(електрифікації), сигналізації, централізації, блокування та зв'язку;

групи керівного складу.

14. Працівники плаваючого складу водного транспорту, в тому числі працівники:

I групи командного складу (судноводійської), що працює без сумісництва професій;

II групи командного складу у разі сумісництва професій (судноводії-судномеханіки);

III групи командного складу суден швидкісного флоту;

IV групи механіко-суднової служби;

V групи фахівців радіонавігаційного обладнання;

VI групи фахівців несамохідного флоту, гідроспоруд шляхів і судноплавної обстановки;

VII групи іншого плаваючого складу.

15. Працівники, які виконують роботи на висоті, в тому числі машиністи всіх видів кранів.

16. Машиністи (кочегари), оператори котелень, працівники служб газового нагляду.

17. Особи, які вступають на службу в органи МВС і державної податкової служби, митні органи, Міноборони, СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Збройні Сили, інші утворені відповідно до законів України військові формування, в тому числі такі, що призиваються на строкову військову службу. ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1336 від 25.08.98, N 726 від 25.05.2006 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 листопада 1997 р. N 1238

Порядок
проведення обов'язкового профілактичного
наркологічного огляду громадян

1. Метою проведення профілактичного наркологічного огляду громадян є виявлення хворих на алкоголізм, наркоманію та токсикоманію, а також визначення наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків і провадження видів діяльності, зазначених у переліку професій, та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд (далі - перелік).

2. Профілактичний наркологічний огляд громадян проводиться в наркологічному закладі за місцем постійного їх проживання, а працівників МВС та СБУ, співробітників Служби зовнішньої розвідки - у відомчих лікувально-профілактичних закладах. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1475 від 21.09.98 )

Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться у разі прийняття на роботу або перед початком іншої діяльності, а періодичний - протягом трудової чи іншої діяльності.

Для ряду професій та видів діяльності, зазначених у підпунктах 1 "а", 2, 3 пункту 1, пунктах 3, 4, 5, 7, 10, підпунктах 1, 3 - 5 пункту 12 переліку, періодичний профілактичний наркологічний огляд проводиться один раз на рік, у пунктах 8, 9 переліку - один раз на три роки, інших категорій громадян - не менш як один раз на два роки. ( Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1475 від 21.09.98 ) ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою N 726 від 25.05.2006 )

3. Профілактичний наркологічний огляд проводиться за обов'язковою програмою, що передбачає лікарський наркологічний огляд, психологічне тестування та медичне лабораторне обстеження в порядку, встановленому МОЗ.

4. Під час проведення профілактичного наркологічного огляду враховуються дані про лікування громадянина в наркологічних закладах.

5. У разі виявлення ознак наркологічного захворювання або у разі незгоди з результатами профілактичного наркологічного огляду громадянин має пройти додатковий наркологічний огляд, психологічне тестування та медичне лабораторне обстеження в умовах стаціонару.

Рішення про наявність наркологічного захворювання після додаткового наркологічного огляду в умовах стаціонару приймається лікувально-консультаційною комісією (ЛКК).

6. Після проведення профілактичного наркологічного огляду і додаткового профілактичного наркологічного огляду в умовах стаціонару громадянину видається сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, в якому зазначається наявність чи відсутність у нього наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків та провадження видів діяльності згідно з переліком. Термін дії сертифіката визначається відповідно до пункту 2 цього Порядку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 листопада 1997 р. N 1238

   Зразок

       Міністерство охорони здоров'я України

——————————————————————————————————————————
(назва установи)

              СЕРТИФІКАТ
про проходження профілактичного наркологічного огляду

   ———————————————————————————————————————
1. Прізвище, ім'я та по батькові ————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————
2. Рік народження ———————————————————————————————————————————
3. Адреса ———————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————
4. Дата проходження огляду ——————————————————————————————————
5. Результати огляду:
а) наркологічні протипоказання до виконання —————————————————
(вид професійних
—————————————————————————————————————————————————————————————
обов'язків)
б) наркологічні протипоказання до провадження ———————————————
(вид
—————————————————————————————————————————————————————————————
діяльності)
6. Результати обстеження, проведеного
лікувально-консультаційною комісією —————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————
7. Сертифікат дійсний до ————————————————————————————————————


Лікар-нарколог


МП Дата