Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 червня 2003 р. N 876
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 397 від 2 червня 2010
р.)

Питання Міжвідомчої комісії з розв'язання
проблем жертв нацизму

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 147 від 15.02.20
06
N 1379 від 04.10.20
06 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Перейменувати Міжвідомчу комісію з проблем "нацистського золота" та компенсаційних виплат жертвам нацизму в Міжвідомчу комісію з розв'язання проблем жертв нацизму.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з розв'язання проблем жертв нацизму (додається).

3. Затвердити Міністра праці та соціальної політики головою Міжвідомчої комісії з розв'язання проблем жертв нацизму. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 147 від 15.02.2006 )

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 640 "Про утворення Міжвідомчої комісії з проблем "нацистського золота" та компенсаційних виплат жертвам нацизму", крім пункту 1 в частині утворення Міжвідомчої комісії з проблем "нацистського золота" та компенсаційних виплат жертвам нацизму;

постанову Кабінету Міністрів України від 21 січня 2003 р. N 106 "Про керівника деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" в частині, що стосується Міжвідомчої комісії з проблем "нацистського золота" та компенсаційних виплат жертвам нацизму;

постанову Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. N 988 "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з проблем "нацистського золота" та компенсаційних виплат жертвам нацизму" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 26, ст. 950);

постанову Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998 р. N 1547 "Про розширення складу Міжвідомчої комісії з проблем "нацистського золота та компенсаційних виплат жертвам нацизму".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 876

Положення
про Міжвідомчу комісію з розв'язання проблем
жертв нацизму

1. Міжвідомча комісія з розв'язання проблем жертв нацизму (далі - Міжвідомча комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів України.

2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

розроблення всебічного правового та історичного обгрунтування справедливості вимог України щодо повноцінних компенсаційних виплат громадянам України - жертвам націонал-соціалістських переслідувань;

проведення аналізу та узагальнення фактичних даних про матеріальну шкоду, заподіяну Україні та її цивільному населенню під час окупації в роки Другої світової війни;

налагодження і розвиток зв'язків з відповідними міжнародними і національними організаціями та установами, включаючи урядові та парламентські структури, політичні партії, громадські рухи, благодійні фонди, конфесійні об'єднання, з метою розв'язання проблем жертв нацизму;

координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій (за їх згодою), пов'язаної із збиранням і систематизацією відомостей про матеріальну шкоду, заподіяну Україні та її цивільному населенню під час Другої світової війни;

обгрунтування статусу місць примусового утримання населення, створених нацистами на окупованій території України у роки Другої світової війни, та категорії населення, яке у них утримувалося, аналіз і узагальнення архівних матеріалів з цього питання.

4. Міжвідомча комісія має право:

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;

утворювати робочі групи з числа працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для виконання покладених на неї завдань;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для провадження діяльності Комісії;

приймати рішення з питань, що належать до її компетенції.

5. Міжвідомчу комісію очолює голова, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. До складу Міжвідомчої комісії входять керівники та заступники керівників МЗС, Мінпраці, Мін'юсту, Мінфіну. МВС, СБУ, Національного банку, Держкомархіву, Держкомрелігій, Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення", Інституту історії, Інституту української археології, Інституту національних відносин і політології Національної академії наук, а також за згодою представники Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, Національного комітету Товариства Червоного Хреста України, Української спілки в'язнів - жертв нацизму, Організації борців антифашистського опору, Всеукраїнської асоціації євреїв - колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів, Міжнародної спілки колишніх малолітніх в'язнів фашизму, Української іноземної юридичної колегії.

За поданням керівництва Верховної Ради України до складу Міжвідомчої комісії можуть бути включені за згодою народні депутати України.

Персональний склад Міжвідомчої комісії затверджує її голова.

7. Рішення Міжвідомчої комісії з питань, що належать до її компетенції, є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади. ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1379 від 04.10.2006 )

8. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на рік за ініціативою голови Комісії. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина членів Комісії.

9. Рішення Міжвідомчої комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформляються у вигляді протоколів, які підписує голова Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

10. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії здійснює Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення".