Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
N 14/1223 від 12.02.2004

(Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Київської міської ради
N 16/16 від 17.07.20
08)

Про внесення змін до рішення Київради від 27.02.2003
N 271/431
"Про пайову участь (внески) інвесторів
(забудовників) у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва"

Відповідно до статті 8 Житлового кодексу України ( 5464-10 ), пункту 5 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) та рішення Київради від 26.06.2003 N 512/672 "Про порядок надання земельних ділянок у користування в м. Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" згідно з додатком.

2. Контроль за виконаннями цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 12.02.2004 р. N 14/1223

Зміни
до рішення Київради від 27.02.2003
N 271/431 "Про пайову участь (внески)
інвесторів (забудовників) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва"

1. Внести в додаток 1 "Нормативи для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення інвестиційних проектів для міста" такі зміни:

1.1. У розділі 1.1 "Загальні положення" частину 4 викласти в такій редакції:

"Ці Нормативи застосовуються для визначення розмірів пайової участі:

- інвесторів (забудовників), що здійснюють на території міста Києва будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності, крім тих, що споруджуються (реконструюються) на замовлення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та/або органів місцевого самоврядування за кошти державного та/або міського бюджету;

- при зміні функціонального призначення (перепрофілюванні, переобладнанні тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові, згідно із Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825".

1.2. У розділі 1.1 "Загальні положення" пункт 1 частини 5 викласти в такій редакції:

"Пайову участь (внески) не сплачують інвестори (забудовники), які здійснюють: ...".

1.3. У розділі 1.1 "Загальні положення" позицію 9 частини 5 викласти в такій редакції:

"- будівництво об'єктів інженерного забезпечення, енергозбереження та енергопостачання: насосних станцій та теплових мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, РП, ПС, ГРП, ЛЕП тощо".

1.4. В розділі 1.1 "Загальні положення" частину 6 викласти в такій редакції:

"Інвестори, залучені постійно діючою комісією, створеною розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 N 2442 "Про порядок залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів житлової та соціальної інфраструктури міста", для реалізації інвестиційних проектів, пайову участь (внесок) не сплачують".

1.5. Розділ 1.6 "Порядок залучення і використання пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" викласти в такій редакції:

Завдання та сфера дії Порядку

Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані з залученням і використанням пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва та при оформленні договорів на сплату пайових внесків у зв'язку із:

- будівництвом (реконструкцією) будь-яких об'єктів на території міста Києва, крім тих, що споруджуються (реконструюються) на замовлення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та/або органів місцевого самоврядування за кошти державного та/або міського бюджету;

- зміною функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- зміною функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові згідно із Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.

Юридична особа, яка виступає від імені міста щодо пайових коштів

У всіх питаннях щодо організації залучення пайових коштів (внесків) виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) виступає в особі Головного управління економіки та інвестицій (далі - Управління).

Платник пайового внеску

Пайовий внесок сплачує юридична (фізична) особа або уповноважена нею особа, яка оформляє:

- дозвільні документи на будівництво (реконструкцію);

- документи на землекористування для експлуатації та обслуговування об'єктів, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку);

- документи щодо зміни функціонального призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- свідоцтво про право власності на проінвестовані нежитлові приміщення;

- документи щодо зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові, згідно із Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.

Форми сплати

Пайовий внесок сплачується у формі грошового внеску або створення необхідної інфраструктури власними силами інвестора (забудовника) на підставі договору між Управлінням та інвестором (забудовником).

Розрахунок розміру пайового внеску

Розмір пайового внеску в грошовій формі визначає Управління відповідно до Нормативів для визначення розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва та Методики розрахунків розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, затверджених Київською міської радою, не пізніше десяти робочих днів з дати одержання звернення заявника і документів:

- при будівництві (реконструкції) - документ щодо затвердження у встановленому порядку проекту будівництва (реконструкції) з техніко-економічними показниками;

- при інвестуванні будівництва нежитлових приміщень - акт прийому-передачі приміщення інвестору, технічний паспорт та погодження з райдержадміністрацією функціонального призначення приміщення;

- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові - згідно із Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.

Розмір пайового внеску при створенні необхідної інфраструктури власними силами інвестора (забудовника) визначається в обсязі, що є еквівалентним грошовій формі.

Порядок та терміни сплати

Пайовий внесок у грошовій формі сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається у договорі між Управлінням та інвестором (забудовником).

Термін сплати пайового внеску може встановлюватися договором не пізніше як за квартал до планової здачі об'єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію.

Пайовий внесок інвестора (забудовника) шляхом створення інфраструктури його власними силами здійснюється відповідно до умов, що визначаються у договорі між Управлінням та інвестором (забудовником).

Кошти пайового внеску інвестор (забудовник) перераховує на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального фонду міського бюджету.

Момент укладання Договору про сплату пайового внеску

Договір на сплату пайового внеску оформляється:

- при будівництві (реконструкції) будь-яких об'єктів, після затвердження інвестором (забудовником) в установленому порядку проектної документації та передує оформленню дозвільних документів на будівництво (реконструкцію) в Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю;

- при інвестуванні будівництва нежитлових приміщень, після погодження функціонального призначення відповідною районною у м. Києві державною адміністрацією та передує оформленню документів про право власності;

- при зміні функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові - згідно із Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.

Результат сплати пайового внеску або укладання
Договору про сплату пайового внеску

1. У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску єдиним платежем Управління видає підписану Довідку про одержання пайових коштів інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

2. У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску частинами відповідно до графіка, що встановлюється Договором про сплату пайового внеску, довідка, підписана Управлінням про одержання пайових коштів інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, видається після остаточного розрахунку.

3. У разі якщо Договором про сплату пайового внеску передбачається створення необхідної інфраструктури власними силами інвестора (забудовника) в обсязі, еквівалентному грошовій формі, останній має надати Управлінню документи, які засвідчують виконання робіт у обсягах та у терміни, визначені Договором, а також передачу цієї інфраструктури на баланс міста (району).

4. Довідка про повну сплату пайового внеску видається Управлінням інвестору (забудовнику) для подання в Управління державного архітектурно-будівельного контролю, Головне управління комунальної власності м. Києва, Головне управління житлового забезпечення, комунальне підприємство "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна".

Наслідки порушення інвестором (забудовником) умов Порядку

У разі прострочення термінів сплати:

- інвестор (забудовник) сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка від нарахованої суми пайового внеску за кожну добу прострочення;

- розмір несплаченої частки пайового внеску інвестора (забудовника) коригується на індекс інфляції від дати його розрахунку.

При відсутності довідки Управління про сплату пайового внеску прийняття об'єкта в експлуатацію, реєстрація актів в Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю, видача свідоцтв на право власності і реєстрація їх в комунальному підприємстві "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна" не допускається.

Звільнення від сплати пайових внесків

Рішення про звільнення інвестора (забудовника) від сплати пайових внесків приймає Київська міська рада за поданням постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку після визначення Управлінням розрахункової суми пайового внеску.

Використання пайових коштів (внесків)

Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайових внесків приймає Київська міська рада при затвердженні бюджету та Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Києва на кожний рік".

2. Внести в додаток 2 "Методика розрахунку пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" такі доповнення:

2.1. Пункт 9 розділу "Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, без приросту загальної площі, коли профіль об'єкта змінюється, а також при зміні функціонального призначення діючого об'єкта, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові, без реконструкції" доповнити позицією такого змісту:

"У випадку зміни функціонального призначення (перепрофілювання) дитячих дошкільних закладів, шкіл та об'єктів позашкільного виховання Hk дорівнює нулю".

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий