Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2006 р. N 1817
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469
і від 1 березня 1999 р. N 304

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469 "Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 545; 1999 р., N 33, ст. 1727) і від 1 березня 1999 р. N 304 "Про порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень за рахунок коштів державного бюджету" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 9, ст. 344) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. N 1817

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 7 квітня 1998 р. N 469
і від 1 березня 1999 р. N 304

1. У Положенні про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469:

1) у пункті 5 слова "до сфери управління яких вона належить" замінити словами "у віданні яких вона перебуває";

2) доповнити Положення після пункту 10 розділом такого змісту:

"Експертиза науково-дослідних (науково-технічних)
установ, які перебувають у віданні Національної
чи галузевої академії наук

10-1. Експертиза поданих на атестацію анкет науково-дослідних (науково-технічних) установ, які перебувають у віданні Національної чи галузевої академії наук, проводиться у порядку, що встановлюється президією відповідної академії наук, яка затверджує результати експертизи та подає до МОН пропозиції щодо визначення рейтингу науково-дослідних (науково-технічних) установ, які перебувають у її віданні.";

3) у пункті 11 слова "сформованою Комісією Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку України." замінити словами "склад якої формується МОН та затверджується Віце-прем'єр-міністром України відповідно до розподілу функціональних повноважень.";

4) розділи "Експертиза та визначення рейтингу науково-дослідних (науково-технічних) установ, які належать до сфери управління Національної чи галузевої академії наук" та "Підготовка пропозицій щодо державної підтримки науково-дослідних (науково-технічних) установ" виключити;

5) у тексті Положення слова "Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності" та "Комісія Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку України" в усіх відмінках замінити словом "МОН".

2. У Положенні про порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень за рахунок коштів державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 304:

1) доповнити Положення пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1. Підготовка пропозицій, зазначених у пунктах 2 і 3 цього Положення, здійснюється з урахуванням рейтингів науково-дослідних установ, визначених за результатами їх державної атестації, яка проводиться відповідно до Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 545).";

2) у пункті 5 слова "на розгляд Комісії Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку" замінити словами "для погодження Віце-прем'єр-міністрові України відповідно до розподілу функціональних повноважень";

3) доповнити пункт 6 абзацом такого змісту:

"Підготовка зазначеного проекту здійснюється на основі переліку, погодженого відповідно до пункту 5 цього Положення, із збереженням співвідношення між обсягами базового фінансування, які пропонується визначити для кожної з науково-дослідних установ.";

4) у тексті Положення слово "Міннауки" замінити словом "МОН".