Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 липня 2004 р. N 972
Київ

Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 676 від 26.04.20
07 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2005 року.

Прем'єр-міністр України В.Янукович

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. N 972

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676 від 26.04.2007 )

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 р. N 1713 "Про затвердження Порядку оплати або відшкодування вартості послуг, наданих окружним і дільничним виборчим комісіям під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2340):

у назві та тексті постанови і Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "окружна" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "територіальна" у відповідному відмінку і числі;

у вступній частині постанови цифри "37" замінити цифрами "41".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. N 662 "Про затвердження Порядку відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена окружної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1035):

1) вступну частину постанови викласти у такій редакції:

"Відповідно до статті 28 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) та статті 27 Закону України "Про вибори депутатів" ( 118/98-ВР ) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" Кабінет Міністрів України постановляє";

у назві та тексті постанови слово "окружної" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "територіальної" у відповідному відмінку і числі, а слова "народних депутатів України" - словами "народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та тексті Порядку слово "окружна" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "територіальна" у відповідному відмінку і числі, а слова "народних депутатів України" - словами "народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів";

доповнити Порядок пунктом 8 такого змісту:

"8. У разі проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів відшкодування шкоди, зазначеної в пунктах 2 і 7 цього Порядку, здійснюється територіальною виборчою комісією в межах видатків, передбачених у кошторисі витрат на підготовку та проведення виборів, з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 213 "Про розміри та порядок виплати винагороди спеціалістам і технічним працівникам, залученим до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень цих комісій" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 382):

у назві постанови слова "спеціалістам і технічним працівникам" та абзаці другому слова "спеціалістів, технічних працівників" замінити відповідно словами "спеціалістам, експертам і технічним працівникам" та "спеціалістів, експертів і технічних працівників";

у вступній частині цифри "28" замінити цифрами "30";

у тексті постанови слова "окружна" і "окружної" замінити відповідно словами "територіальна" і "територіальної".