Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 квітня 2007 р. N 663
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 839 від 15 вересня 2010
р.)

Про внесення змін до Порядку
фінансового забезпечення підготовки
та проведення виборів депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад і сільських, селищних, міських голів
за рахунок коштів місцевих бюджетів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку фінансового забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1290 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3325), такі зміни:

доповнити пункт 4 абзацом такого змісту:

"При проведенні позачергових та перших місцевих виборів відповідно до прийнятих в установленому порядку рішень розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі розрахунків Центральної виборчої комісії, погоджених з Мінфіном.";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Орган Державного казначейства перераховує до державного бюджету не використаний за призначенням розпорядником коштів місцевого бюджету обсяг субвенції в останній робочий день бюджетного періоду або раніше цього строку на підставі письмової вимоги Центральної виборчої комісії, погодженої з Мінфіном, а відповідна рада здійснює коригування показників місцевого бюджету.".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ