Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 березня 1995 р. N 206
Київ

Про зміни, доповнення та визнання такими,
що втратили чинність, деяких рішень Уряду
України з питань державного обов'язкового
страхування

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 483 від 06.05.96
N 678 від 26.05.2004
N 707 від 12.05.2007 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зміни і доповнення, що вносяться до деяких рішень Уряду України з питань державного обов'язкового страхування (додаються).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 13 листопада 1981 р. N 568 "Про державне обов'язкове страхування майна, що належить громадянам" (ЗП УРСР, 1981 р., N 12, ст. 93; 1984 р., N 1, ст. 4).

3. Установити, що пункт 1 цієї постанови набуває чинності з дня її опублікування, а пункт 2 - з дня набрання чинності Законом України "Про страхування" ( 85/96-ВР ). ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483 від 06.05.96 )

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 1995 р. N 206

Зміни та доповнення, що вносяться до деяких
рішень Уряду України

1. У Порядку та умовах державного обов'язкового особистого страхування працівників прокуратури, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. N 486 (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 226):

у пунктах 3, 7, 8, 9, 10, 13 і 14 слова "установ Української державної страхової комерційної організації (Укрдержстраху)", "правління Укрдержстраху", "установи Укрдержстраху" у відповідних відмінках замінити словами "Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" у відповідних відмінках;

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Розміри страхових платежів установлюються щорічно Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на наступний рік";

в абзаці першому пункту 7 слово "виплачують" замінити словом "виплачує";

абзац третій пункту 9 викласти у такій редакції:

"Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" щодо виплати страхових сум вирішуються в установленому законодавством порядку";

у додатку N 2 слова "Української державної страхової комерційної організації" замінити словами "Національної акціонерної страхової компанії "ОРАНТА".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 678 від 26.05.2004 )

3. В Умовах державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, і порядку виплат їм та членам їх сімей страхових сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. N 488 (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 242):

у пунктах 1, 2, 6, 7, 8, 11 і 12 слова "установами Української державної страхової комерційної організації (Укрдержстраху)", "правління Укрдержстраху", "установ Укрдержстраху" у відповідних відмінках замінити словами "Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" у відповідних відмінках:

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Розміри страхових платежів установлюються щорічно Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на наступний рік";

в абзаці першому пункту 6 слово "виплачують" замінити словом "виплачує";

абзац четвертий пункту 7 викласти у такій редакції:

"Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" щодо виплати страхових сум вирішуються в установленому законодавством порядку";

у додатку N 2 слово "Укрдержстраху" замінити словами "Національної акціонерної страхової компанії "ОРАНТА".

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 707 від 12.05.2007 )

5. У Порядку та умовах державного обов'язкового особистого страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. N 515 (ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 253):

у пунктах 3, 7, 8, 9, 10, 13 і 14 слова "установ Української державної страхової комерційної організації (Укрдержстраху)", "правління Укрдержстраху", "установ Укрдержстраху" у відповідних відмінках замінити словами "Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" у відповідних відмінках;

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Розміри страхових платежів установлюються щорічно Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на наступний рік";

в абзаці першому пункту 7 слово "виплачують" замінити словом "виплачує";

у додатку N 2 слова "Керівникові установи Укрдержстраху" замінити словами "Начальнику відділення Національної акціонерної страхової компанії "ОРАНТА".

6. Пункт 3 Умов обов'язкового державного страхування життя і здоров'я народних депутатів України та порядку виплати їм і членам їхніх сімей страхових сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1993 р. N 969 (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 86) викласти у такій редакції:

"3. Розміри страхових платежів установлюються щорічно Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на наступний рік".