Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.06.2007 N 114

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 червня 2007 р. за N 645/13912

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1223 від 30.09.20
11)

Про затвердження Змін до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України", наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" та з метою удосконалення Порядку обслуговування державного бюджету за видатками наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєв О.Б.) забезпечити Державне казначейство України та його територіальні органи відповідними програмними засобами.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному управлінню (Зіневич О.Л.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України.

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів довести цей наказ до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України - до установ, що ними обслуговуються.

6. Управлінню організації діловодства та контролю виконавської дисципліни (Ливун С.В.) довести вимоги цього наказу до відома та керівництва в роботі Головним управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

В.о. Голови О.С.Даневич

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
04.06.2007 N 114

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 червня 2007 р. за N 645/13912

Зміни
до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками

1. Абзаци другий та третій підпункту 10.1.2 пункту 10.1 викласти в редакції:

"Державне казначейство України на підставі зазначених документів формує територіальний розпис міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів за територіями (додатки 33-35) та протягом трьох робочих днів доводить його на паперових та електронних носіях у розрізі місцевих бюджетів до управлінь та Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних (Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій. Управління доводять ці документи до вповноважених органів.

У разі внесення змін Міністерство фінансів України надає Державному казначейству України зміни до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів за територіями. Після отримання від Міністерства фінансів України змін до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів за територіями Державне казначейство України формує повідомлення про зміни та доводить їх протягом трьох робочих днів на паперових та електронних носіях у розрізі місцевих бюджетів (додатки 36-38) до управлінь та Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних (Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій. Управління доводять ці документи до вповноважених органів".

2. Додатки 41-42 викласти в новій редакції (додаються).

Заступник Директора Департаменту методології з
обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Т.А.Шаповал

Додаток 41
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

       ---------------------------------------
| ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ |
| |
| ОПЛАЧЕНО |
| ------------ |
| | дата | |
| ------------ |
| |
|Казначей ________________ |
| (підпис) N |
---------------------------------------

Додаток 42
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

-------------------------------------------------
|N чека | |
|-----------------------------------------------|
|дата отримання | | | | | | | | |
|готівки | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------
|N рахунку групи 257 |
---------------------------------------------------------

__________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

               ЗАЯВКА
на видачу готівки та перерахування коштів
на вкладні рахунки

       "___" _________________________ 200__
(дата подачі заявки)

__________________________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)
__________________________________________________________________
(номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку, КПКВ)

просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів
__________________________________________________________________
(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)

перерахувати кошти в сумі ________________________________________
(писати словами)

2) видачу готівки ________________________________________________
__________________________________________________________________
(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)

видати чек на суму _______________________________________________
(писати словами)

на ім'я __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)

дані паспорта (посвідчення - для військових)
серія _________ N __________ від _______________, виданий
____________________________________;

Прострочена заборгованість із заробітної плати на 01 ___ 200__*
(місяця, за який проводиться розрахунок)
________________
(сума)

     I. Розрахункова відомість із заробітної плати
за _________ місяць 200__

                              (грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Нараховано за місяць | Утримано |Сума до|Перерахування|
|з/п|---------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------|виплати| на вкладні |
| | показники |сума|разом|податок | до | до Фонду | до Фонду |профспілкові| інші |Виплата в між-|готівки| рахунки |
| | | | | з |Пенсійного| загально- | соціального | внески |утримання|розрахунковий | | |
| | | | |доходів | фонду |обов'язкового|страхування у| | | період | | |
| | | | |фізичних| України | державного | зв'язку з | | | | | |
| | | | | осіб | | соціального | тимчасовою | | | | | |
| | | | | | | страхування | втратою | | | | | |
| | | | | | | на випадок |працездатності| | | | | |
| | | | | | | безробіття | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 1 |Заробітної плати| | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 2 |Грош. утримання | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 3 |Заробітної плати| | | | | | | | | | | |
| |інвалідам, що | | | | | | | | | | | |
| |працюють | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 4 |Компенсація з | | | | | | | | | | | |
| |доходів фізичних| | | | | | | | | | | |
| |осіб | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 5 |Разом: | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| |З них: | | | | | | | | | | | |
| |----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| |а) мат. допомоги| | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| |б) лікарняних | | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| |в) інші виплати | | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |(відпускні) | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 6 |Виплати в | | | | | | | | | | | |
| |міжрозрахунковий| х | | | | | | | | | х | х |
| |період* | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 7 |Належить до | х | | | | | | | | х | | |
| |перерахування | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної плати |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Виплати в | х | | | | | | | | | х | х |
| |міжрозрахунковий| | | | | | | | | | | |
| |період* | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 2 |Належить до | х | | | | | | | | х | | |
| |перерахування | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  III. Нарахування на заробітну плату

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | Сума | До | До Фонду | До Фонду | До Фонду | Інші |
|з/п| |нарахованої|Пенсійного| загально- | соціального |соціального|нарахування|
| | |заробітної | фонду |обов'язкового|страхування у|страхування| |
| | Показники | плати | України | державного | зв'язку з | від | |
| | | | | соціального | тимчасовою | нещасних | |
| | | | | страхування | втратою |випадків на| |
| | | | | на випадок |працездатності|виробництві| |
| | | | | безробіття | | та | |
| | | | | | |професійних| |
| | | | | | |захворювань| |
|---+----------------+-----------+----------+-------------+--------------+-----------+-----------|
| 1 |Усього | | | | | | |
| |нараховано за | | | | | | |
| |розрахунковий | | | | | | |
| |період | | | | | | |
|---+----------------+-----------+----------+-------------+--------------+-----------+-----------|
| 2 |Перераховано в | | | | | | |
| |міжрозрахунковий| | | | | | |
| |період* | | | | | | |
|---+----------------+-----------+----------+-------------+--------------+-----------+-----------|
| 3 |Підлягає | | | | | | |
| |перерахуванню | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

   Суми за  нарахованою  заробітною  платою,  утриманням  і
нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у
бухгалтерських регістрах _________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище відповідальної
особи - розпорядника бюджетних коштів)

Заборгованість із заробітної плати на 01 __ 200__ становить
(місяць, який слідує за розрахунковим
періодом)
(відсутня)* ____________________________
(сума)

Заборгованість за платежами, утриманими та нарахованими на
заробітну плату до бюджетів та фондів, на 01 __ 200__ становить
(місяць, який слідує за розрахунковим
періодом)

(відсутня)* ____________________________
(сума)

   IV. Виплата готівки на інші видатки:

                              (грн.)

------------------------------------------------------------------
|N з/п |Назва видатків |КЕКВ | Готівка до | Сума до |
| | | | виплати |перерахування на |
| | | | | вкладні рахунки |
|------+---------------+-----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|------+---------------+-----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|------+---------------+-----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|------+---------------+-----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|----------------------+-----+-----------------+-----------------|
|УСЬОГО: | | | |
------------------------------------------------------------------

---------------
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний
період.

Керівник установи ____________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.
Штамп казначея