Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
19.06.2007 N 1272

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 липня 2007 р. за N 763/14030

(Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1451 від 28.10.20
14)

Про внесення змін до Положення
про вимоги до стандартної (типової)
форми бланка заставної

Відповідно до статті 21 Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 ) та Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми бланка заставної, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2003 N 363, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.09.2003 за N 857/8178, а саме:

додатки 1 та 2 до цього Положення викласти у новій редакції, що додається.

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назаренка Ю.М.

Голова Комісії А.Балюк

Протокол засідання Комісії
від 19 червня 2007 р. N 35

Додаток 1
до Положення про вимоги
до стандартної (типової)
форми бланка заставної

(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 19.06.2007 N 1272)

 Серія ___ N ___ Обтяження нерухомого майна іпотекою
зареєстроване в

               ЗАСТАВНА

                    "___"___________ 200_ року

Реквізити боржника ______________________________________________

Реквізити іпотекодавця __________________________________________

Реквізити першого
іпотекодержателя ________________________________________________

За цією заставною боржник зобов'язується перед іпотекодержателем
виконати основне зобов'язання відповідно до _____________________
________________________________________________________________,
(реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання)

за яким:

Розмір основного
зобов'язання ____________________________________________________

Проценти за основним
зобов'язанням ___________________________________________________

Строк (термін)
виконання основного
зобов'язання ____________________________________________________

Порядок виконання
основного зобов'язання __________________________________________

У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного
зобов'язання іпотекодержатель має право звернути стягнення на
нерухоме майно, що є предметом іпотеки відповідно до іпотечного
договору, посвідченого _________________________________________,
(реквізити іпотечного договору)
а саме:

нерухоме майно __________________________________________________

місцезнаходження:
реєстраційні дані _______________________________________________

що належить іпотекодавцю на підставі правовстановлювального
документа _______________________________________________________

інша інформація щодо нерухомого майна ___________________________
_________________________________________________________________
(опис предмета іпотеки)

Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки (із зазначенням
дати настання права звернення на предмет іпотеки) _______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та/або
іпотечного договору _____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Підпис боржника (якщо він є Підпис іпотекодавця
відмінним від іпотекодавця)

М.П. М.П.

Додаток 2
до Положення про вимоги
до стандартної (типової)
форми бланка заставної

(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 19.06.2007 N 1272)

 Серія ___ N ___ Обтяження об'єкта іпотекою зареєстроване в

               ЗАСТАВНА

                    "___"___________ 200_ року

Реквізити боржника ______________________________________________

Реквізити іпотекодавця __________________________________________

Реквізити першого
іпотекодержателя ________________________________________________

За цією заставною боржник зобов'язується перед іпотекодержателем
виконати основне зобов'язання відповідно до _____________________
________________________________________________________________,
(реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання)

за яким:

Розмір основного
зобов'язання ____________________________________________________

Проценти за основним
зобов'язанням ___________________________________________________

Строк (термін)
виконання основного
зобов'язання ____________________________________________________

Порядок виконання
основного зобов'язання __________________________________________

У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного
зобов'язання іпотекодержатель має право звернути стягнення на
предмет іпотеки відповідно до іпотечного договору _______________
________________________________________________________________,

посвідченого ___________________________________________________,
(реквізити іпотечного договору)
а саме:

об'єкт незавершеного будівництва ________________________________

місцезнаходження ________________________________________________

правовстановлювальний документ на земельну ділянку ______________
_________________________________________________________________

інша інформація щодо об'єкта незавершеного будівництва __________
_________________________________________________________________
(опис предмета іпотеки)

Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки (із зазначенням
дати настання права звернення на предмет іпотеки) _______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та/або
іпотечного договору _____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Підпис боржника (якщо він є Підпис іпотекодавця
відмінним від іпотекодавця)

М.П. М.П.