Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 березня 1999 р. N 362
Київ

Про умови оплати праці і матеріально-побутового
забезпечення працівників регіональних служб
державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду на державному кордоні та транспорті

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 652 від 13.04.200
0 )

( Про підвищення з 1 вересня 2003 р. на 32 відсотки
посадових окладів див. Постанову КМ
N 1557 від 02.10.200
3 )

( Про підвищення з 1 листопада 2004 р. на 28 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 1481 від 04.11.2004
)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1554 від 17.11.2000 )

( Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 37 від 15.01.2005
)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 832 від 15.06.20
06
N 526 від 21.03.20
07
N 957 від 25.07.20
07 )

( Про підвищення з 1 лютого 2008 р. на 45 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 34 від 06.02.20
08 )

( У тексті постанови слова "служби держветконтролю" та
"їх заступників" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "служби держветсанконтролю та
нагляду" та "їх перших заступників, заступників" у
необхідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1554 від 17.11.2004 )

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити головним державним інспекторам ветеринарної медицини - начальникам регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини (далі - служби держветсанконтролю та нагляду) посадові оклади розміром 1605 гривень, а їх заступникам - 1552 гривні. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 652 від 13.04.2000, N 1554 від 17.11.2004, N 832 від 15.06.2006, N 526 від 21.03.2007, N 957 від 25.07.2007 )

2. Надати право Державному департаменту ветеринарної медицини встановлювати надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи головним державним інспекторам ветеринарної медицини - начальникам служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, їх першим заступникам і заступникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг державного службовця та вислугу років. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1554 від 17.11.2004; в редакції Постанови КМ N 832 від 15.06.2006 )

3. Інші умови оплати праці головних державних інспекторів ветеринарної медицини - начальників служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, їх перших заступників і заступників визначаються відповідно до Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) і постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів і інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632), крім підпункту 1 "в" пункту 2. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 652 від 13.04.2000; в редакції Постанови КМ N 832 від 15.06.2006 )

4. Віднести посади головних державних інспекторів ветеринарної медицини - начальників служб держветсанконтролю та нагляду до четвертої категорії, їх перших заступників, заступників - до п'ятої категорії посад державних службовців.

5. Прирівняти за умовами матеріально-побутового забезпечення, медичного та транспортного обслуговування головних державних інспекторів ветеринарної медицини - начальників служб держветсанконтролю та нагляду до начальників управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій, а їх перших заступників, заступників - до заступників начальників управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій.

6. Оплата праці керівних працівників регіональних служб держветсанконтролю та нагляду на державному кордоні та транспорті здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на їх утримання. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1554 від 17.11.2004 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО