Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 травня 2003 р. N 717
Київ

Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 368 від 24.03.20
04
N 457 від 14.04.20
04
N 777 від 16.06.20
04
N 290 від 13.04.20
05
N 560 від 12.07.20
05
N 630 від 21.07.20
05
N 158 від 07.02.200
7
N 1168 від 26.09.20
07 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2003 р. N 717

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. В Єдиних правилах ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правилах користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. N 198 (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 182; 1995 р., N 5, ст. 133; Офіційний вісник України, 1999 р., N 7, ст. 244; 2001 р., N 52, ст. 2341; 2002 р., N 16, ст. 865):

у пункті 6 слова "що визначають відповідно Укравтодор і Держбуд" замінити словами "що визначають відповідно Укравтодор, Держбуд і Держжитлокомунгосп";

у пункті 40 слова "що затверджуються відповідно Укравтодором і Держбудом" замінити словами "що затверджуються відповідно Укравтодором, Держбудом і Держжитлокомунгоспом".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. N 1050 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та жидкого пічного побутового палива" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 2000 р., N 5, ст. 178) слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет з питань житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1997 р. N 1154 "Про стан розрахунків та механізм погашення заборгованості за спожиті теплову електричну енергію та природний газ, водопостачання та водовідведення установами і організаціями, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також населенням за житлово-комунальні послуги" слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет з питань житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 290 від 13.04.2005 )

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 630 від 21.07.2005 )

6. У тексті Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 13, ст. 495; 1999 р., N 39, ст. 1943; 2001 р., N 21, ст. 933), слово "Держбуд" замінити словом "Держжитлокомунгосп".

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 560 від 12.07.2005 )

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. N 992 "Про затвердження Програми освоєння виробництва обладнання і комплектуючих виробів для виготовлення трамвайних вагонів та оновлення рухомого складу підприємств міського електротранспорту України":

1) у пункті 3 постанови слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет з питань житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку;

2) у тексті Програми, затвердженої зазначеною постановою, слово "Держбуд" замінити словом "Держжитлокомунгосп".

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 368 від 24.03.2004 )

10. Додаток до Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1175; 1999 р., N 31, ст. 1614; 2001 р., N 33, ст. 1545), доповнити розділом такого змісту:

"Держжитлокомунгосп

Організація і здійснення разом з відповідними державними адміністраціями заходів щодо забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства під час виникнення надзвичайних ситуацій".

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1890):

1) у пункті 2 постанови слова "Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державному комітетові з питань житлово-комунального господарства";

2) в абзаці третьому пункту 3 правового режиму зон санітарної охорони водних об'єктів, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держбуду" замінити словом "Держжитлокомунгоспу".

12. У пунктах 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. N 2074 "Про поетапну передачу у комунальну власність територіальних громад великих міст (з населенням понад 100 тис. чол.) об'єктів теплопостачання споживачів житлово-комунальної сфери" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1945) слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет з питань житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

13. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. N 822 "Про вдосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 886) слова "Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства".

14. ( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 777 від 16.06.2004 )

15. У пунктах 4 і 7 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2000 р. N 211 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України з питань надання населенню житлових субсидій та адресної соціальної допомоги малозабезпечених сім'ям" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 5, ст. 178) слова "Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової, політики" замінити словами "Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства".

16. У заходах, передбачених Програмою запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 2000-2005 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1313 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1457):

1) у розділі 1:

абзаци дев'ятий, шістнадцятий і тридцятий після слова "Держбуд" доповнити словом "Держжитлокомунгосп";

в абзаці тридцять дев'ятому слово "Держбуд" замінити словом "Держжитлокомунгосп";

2) абзац тридцять перший розділу 2 перед словом "Держбуд" доповнити словом "Держжитлокомунгосп".

17. Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2001 р., N 29, ст. 1317), такі зміни:

1) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Держжитлокомунгосп,      централізоване водопостачання
Рада міністрів Автономної та водовідведення";
Республіки Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська міські
державні адміністрації

2) доповнити перелік пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1. Держбуд, Рада        будівельна діяльність
міністрів Автономної (вишукувальні та проектні
Республіки Крим, обласні, роботи для будівництва,
Київська та зведення несучих та захисних
Севастопольська міські конструкцій, будівництво та
державні адміністрації монтаж інженерних і
тарнспортних мереж)".

( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1168 від 26.09.2007 )

19. Пункт 3 плану комплексних заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на період до 2005 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 122 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 274), після слова "Держбуд" доповнити словом "Держжитлокомунгосп".

20. У пункті 6 Положення про Міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1551 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2095), слово "Держбуду" замінити словом "Держжитлокомунгоспу".

21. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 р. N 1712 "Про затвердження Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2339) слова "Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства".

( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 158 від 07.02.2007 )

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 160 "Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 346):

1) в абзаці третьому пункту 3 постанови слова "Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державному комітетові з питань житлово-комунального господарства";

2) в абзацах сьомому, тринадцятому і вісімнадцятому пункту 3 розділу "Механізм реалізації Програми" Комплексної програми, затвердженої зазначеною постановою, слово "Держбуд" замінити словом "Держжитлокомунгосп".

( Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 457 від 14.04.2004 )

25. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 288 "Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 521; 2002 р., N 40, ст. 1860 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2003 р. N 358):

1) перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів, затверджений зазначеною постановою, після слова "Держбуд" доповнити словом "Держжитлокомунгосп";

2) у переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, затвердженому зазначеною постановою:

у позиції "Держбуд" слова "житлово-комунальне господарство, міський електричний транспорт" виключити;

доповнити перелік позицією такого змісту:

"Держжитлокомунгосп        житлово-комунальне господарство,
міський електричний транспорт".