Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 жовтня 2002 р. N 1506
Київ

Про затвердження Порядку виплати винагороди та
відшкодування витрат на проїзд і наймання житла,
виплати добових народним засідателям і присяжним за
час виконання ними обов'язків у суді

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1238 від 17.10.20
07 )

Відповідно до статті 72 Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов'язків у суді (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1506

Порядок
виплати винагороди та відшкодування витрат
на проїзд і наймання житла, виплати добових
народним засідателям і присяжним за час
виконання ними обов'язків у суді

1. З метою нарахування та виплати винагороди за час виконання обов'язків у суді:

народні засідателі і присяжні, звільнені за основним місцем роботи на час виконання обов'язків у суді, подають до суду довідку про звільнення від роботи та довідку про розмір середньомісячної заробітної плати за останні два місяці, що передують залученню працівника до виконання обов'язків у суді. Середньомісячна заробітна плата обчислюється у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111, N 7, ст. 188; Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 196; 1999 р., N 31, ст. 1616; 2001 р., N 40, ст. 1802);

народні засідателі і присяжні за час виконання обов'язків у суді заробітну плату за основним місцем роботи не отримують;

народні засідателі і присяжні, які перебувають на пенсії, подають до суду довідку про розмір пенсії, видану органом Пенсійного фонду за місцем проживання;

народні засідателі і присяжні, які тимчасово не працюють, подають до суду трудову книжку.

2. Розмір винагороди народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов'язків у суді обчислюється шляхом множення середньоденного заробітку (пенсії) на кількість днів, протягом яких народний засідатель чи присяжний виконував обов'язки у суді.

Розмір середньоденного заробітку (пенсії) обчислюється шляхом ділення середньомісячної заробітної плати чи пенсії на кількість робочих днів (при нормальній тривалості робочого часу) місяця, в якому проводиться судове засідання.

У разі коли середньомісячна заробітна плата чи пенсія, з якої провадиться нарахування винагороди народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов'язків у суді, нижча за розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, обчислення розміру винагороди провадиться виходячи з розміру посадового окладу судді відповідного суду. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1238 від 17.10.2007 )

У разі коли народний засідатель чи присяжний на момент виконання обов'язків у суді тимчасово не працює, нарахування винагороди провадиться виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (в розрахунку на день). ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1238 від 17.10.2007 )

3. Виплата винагороди народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов'язків у суді здійснюється судом за рахунок коштів державного бюджету згідно з кошторисом відповідного суду.

4. Відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплата добових народним засідателям і присяжним провадяться у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах України.