Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.10.2007 N 187

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2007 р. за N 1169/14436

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1223 від 30.09.20
11)

Про затвердження Змін до Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України", наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" та з метою удосконалення Порядку обслуговування державного бюджету за видатками наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєв О.Б.) забезпечити Державне казначейство України та його територіальні органи відповідними програмними засобами.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному управлінню (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів довести цей наказ до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України - до установ, що ними обслуговуються.

6. Управлінню організації діловодства та контролю виконавської дисципліни (Ливун С.В.) довести вимоги цього наказу до відома та керівництва в роботі Головним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова С.І.Харченко

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
02.10.2007 N 187

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2007 р. за N 1169/14436

Зміни
до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками

1. У розділі 12:

абзац дванадцятий пункту 12.7 викласти в такій редакції:

"Платіжне доручення, не прийняте до виконання у зв'язку із зазначеними причинами, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Державного казначейства України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, від яких воно надійшло, разом з відмовою у прийнятті до виконання платіжних доручень в письмовій формі (додаток 42). Відмови обов'язково реєструються органами Державного казначейства в журналі реєстрації відмов у прийнятті до виконання платіжних доручень (додаток 43)";

у пункті 12.14 цифри "42" замінити цифрами "44";

в абзаці першому пункту 12.15 цифри "43" замінити цифрами "45".

2. У розділі 13:

в абзаці першому пункту 13.1 цифри "42" замінити цифрами "44";

в абзаці другому пункту 13.6 цифри "44" замінити цифрами "46".

3. В абзаці другому пункту 14.2 та абзаці другому пункту 14.6 розділу 14 цифри "45" замінити цифрами "47".

4. Доповнити Порядок новими додатками 42, 43 (додаються).

У зв'язку з цим додатки 42-45 вважати відповідно додатками 44-47.

Директор Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 42
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

 Внутрішньої платіжної системи ДКУ
__________________________________
(назва органу Державного
казначейства України)
__________________________________
(назва розпорядника коштів)
__________________________________
(номер реєстраційного/спеціального
реєстраційного рахунку)

               ВІДМОВА
у прийнятті до виконання платіжних доручень
N _________ від ____________

 У проведенні платежу відповідно до N ____________________________
(платіжного доручення)
"___"______________ 200__ р. на суму
(дата)
_____________________________________________________________ грн
(писати словами)
на користь ______________________________________________________
(назва отримувача коштів)
відмовлено у зв'язку з*
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Начальник органу Державного
казначейства України ________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець __________________________
(ініціали, прізвище)
тел. _______________________

---------------
* Причина відмови вказується відповідно до пункту 12.7
розділу 12 цього Порядку із зазначенням інших нормативно-правових
актів, що визначають підставу для відмови (посилання надаються на
конкретний абзац, пункт, статтю).

Додаток 43
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

 ________________________
(назва органу Державного
казначейства України)

               ЖУРНАЛ
реєстрації відмов у прийнятті
до виконання платіжних доручень

------------------------------------------------------------------
| N |Дата| Номер | Назва |Сума,|Причина |Прізвище |Відмітка |
|з/п| |рахунку|розпорядника| грн |відмови |виконавця|(підпис) |
| | | |(одержувача)| | | | про |
| | | | бюджетних | | | |отримання|
| | | | коштів | | | | відмови |
|---+----+-------+------------+-----+--------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+----+-------+------------+-----+--------+---------+---------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------