Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.03.2008 N 109

Про уточнення показників загальновиробничих,
адміністративних витрат та розряду робіт,
за яким визначається заробітна плата
інженерно-технічних працівників в складі
загальновиробничих та адміністративних витрат
на стадії складання інвесторської
кошторисної документації

На виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 29.02.2008 N 16 "Про уточнення показників загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду виконання робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративних витрат" та з метою відображення у вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації економічних чинників впливу та відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 N 750, наказую:

1. Внести зміни до усереднених показників загальновиробничих, адміністративних витрат, затвердивши їх в редакції згідно з додатками N 1, 2, 3.

2. Відповідно до положень Галузевої угоди між Центральним органом виконавчої влади з будівництва та архітектури України, будівельними корпораціями "Укрбуд", "Укрбудматеріали", "Укрмонтажспецбуд", концерном "Укрцемент" та Центральним комітетом профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України рівень заробітної плати інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративних витрат визначати за 7 розрядом складності робіт у будівництві.

3. Зазначені показники та розряд робіт, за яким визначається заробітна плата у складі загальновиробничих та адміністративних витрат, рекомендувати до застосування з 1 березня 2008 року.

4. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених показників до заінтересованих організацій.

5. З прийняттям цього наказу вважати такими, що втратили чинність, наказ Мінбуду від 28.12.2005 N 28 в частині усереднених показників адміністративних витрат та розряду робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних робітників у складі загальновиробничих та адміністративних витрат, та наказ Держбуду від 13.06.2005 N 94.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В.Беркуту.

Міністр В.С.Куйбіда

Додаток 1

Затверджено
Наказ Мінрегіонбуду України
03.03.2008 N 109

            УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ
для визначення в інвесторській кошторисній
документації трудовитрат працівників, заробітна плата
яких враховується у загальновиробничих витратах,
та коштів на покриття решти статей загальновиробничих
витрат в розрахунку на 1 люд.-год.
нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості
будівельно-монтажних робіт,
які передбачаються у прямих витратах

        (замість Додатка 3 до ДБН Д.1.1-1-2000)

   Таблиця

------------------------------------------------------------------
| N |Види будівельних і монтажних| Усереднені | Усереднені |
| п/п | робіт | коефіцієнти |показники для |
| | | переходу від | визначення |
| | | нормативно- | коштів на |
| | |розрахункової |покриття решти|
| | | кошторисної | статей |
| | |трудомісткості|загальновироб-|
| | | робіт, які |ничих витрат, |
| | |передбачаються|грн./люд.-год.|
| | | у прямих | |
| | | витратах, до | |
| | | трудовитрат | |
| | | працівників, | |
| | | заробітна | |
| | | плата яких | |
| | |враховується у| |
| | |загальновироб-| |
| | |ничих витратах| |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 1 |Загальнобудівельні роботи | 0,120 | 2,73 |
| |(крім виокремлених) | | |
| |----------------------------+--------------+--------------|
| |а) земляні роботи | 0,098 | 2,21 |
| |----------------------------+--------------+--------------|
| |б) оздоблювальні роботи | 0,088 | 2,16 |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 2 |Гірничорозкривні роботи | 0,090 | 2,26 |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 3 |Буропідривні роботи | 0,121 | 3,09 |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 4 |Влаштування бурових | 0,106 | 2,63 |
| |свердловин на воду | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 5 |Захист будівельних | 0,087 | 2,16 |
| |конструкцій та обладнання | | |
| |від корозії | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 6 |Монтаж металевих конструкцій| 0,088 | 2,21 |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 7 |Внутрішні санітарно-технічні| 0,105 | 2,75 |
| |роботи, в тому числі | | |
| |вентиляція і кондиціонування| | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 8 |Зовнішні мережі (водопровід,| 0,094 | 2,21 |
| |каналізація, | | |
| |теплопостачання, газопровід)| | |

|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 9 |Магістральні та промислові | 0,102 | 2,34 |
| |трубопроводи | | |
| |газонафтопродуктів | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 10 |Теплоізоляційні роботи | 0,092 | 2,26 |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 11 |Електроосвітлення будівель і| 0,097 | 2,42 |
| |електромонтажні роботи | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 12 |Наземні інженерні споруди | 0,102 | 2,90 |
| |(автомобільні дороги, | | |
| |залізниці, аеродроми, | | |
| |трамвайні колії) | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 13 |Мости | 0,146 | 3,91 |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 14 |Тунелі та метрополітени | 0,181 | 4,89 |
| |(роботи з спорудження | | |
| |тунелів і метрополітенів | | |
| |відкритим способом до | | |
| |улаштування перекриття та | | |
| |колійні роботи на поверхні) | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 15 |Прокладання і монтаж мереж | 0,088 | 2,16 |
| |зв'язку | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 16 |Прокладання і монтаж | 0,138 | 3,04 |
| |міжміських ліній зв'язку | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 17 |Монтаж радіотелевізійного і | 0,077 | 1,95 |
| |електронного устаткування | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 18 |Гірничопрохідницькі підземні| 0,214 | 5,24 |
| |роботи (крім тунелів та | | |
| |метрополітенів) | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 19 |Конструкції гідротехнічних | | |
| |споруд: | | |
| |----------------------------+--------------+--------------|
| |- земляні, бетонні та | 0,098 | 2,42 |
| |залізобетонні, кам'яні, | | |
| |дерев'яні; | | |
| |----------------------------+--------------+--------------|
| |- металеві | 0,092 | 2,26 |

|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 20 |Гідроізоляційні роботи в | 0,102 | 2,55 |
| |гідротехнічних спорудах | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 21 |Берегоукріплюючі роботи | 0,097 | 2,42 |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 22 |Судновозні колії стапелів і | 0,096 | 2,42 |
| |сліпів | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 23 |Підводно-будівельні | 0,098 | 2,26 |
| |(водолазні) роботи | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 24 |Промислові печі і труби | 0,105 | 2,65 |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 25 |Монтаж устаткування | 0,079 | 1,97 |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 26 |Монтаж устаткування та | 0,105 | 2,55 |
| |електромонтажні роботи на | | |
| |атомних електростанціях | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 27 |Улаштування сигналізації, | 0,082 | 2,03 |
| |централізації, блокування і | | |
| |зв'язку на залізницях | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 28 |Те саме, при електрифікації | 0,098 | 2,42 |
| |діючих залізниць | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 29 |Улаштування засобів посадки | 0,087 | 2,13 |
| |літаків і систем управління | | |
| |повітряним рухом | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 30 |Озеленення. Захисні | 0,088 | 2,21 |
| |лісонасадження. Багаторічні | | |
| |плодові насадження | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 31 |Поточний ремонт житла, | 0,094 | 2,26 |
| |об'єктів соціальної сфери і | | |
| |комунального призначення та | | |
| |благоустрою | | |
|-----+----------------------------+--------------+--------------|
| 32 |Пусконалагоджувальні роботи | 0,087 | 2,13 |
------------------------------------------------------------------

   Примітки:

   1. Показники, наведені у пунктах 8, 9, 12, 13, 15, 16,
застосовуються по всьому комплексу робіт, включаючи будівельні
роботи (земляні, спорудження телефонної каналізації тощо).

   2. Показники, наведені у пункті 17, застосовуються по всьому
комплексу робіт, включаючи електромонтажні роботи.

Начальник Управління П.І.Губень

Додаток 2

Затверджено
Наказ Мінрегіонбуду України
03.03.2008 N 109

               РОЗПОДІЛ
спеціальних будівельних робіт для визначення
трудовитрат працівників, заробітна плата
яких враховується у загальновиробничих витратах,
та коштів на покриття решти статей
загальновиробничих витрат

        (замість Додатка 4 до ДБН Д.1.1-1-2000)

   Таблиця

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування робіт | Усереднені | Усереднені |
|кошторисних | | коефіцієнти | показники для |
| норм ДБН | | переходу від | визначення |
| Д.2.2-99 | | нормативно- | коштів на |
| | |розрахункової |покриття решти |
| | | кошторисної | статей |
| | |трудомісткості|загальновироб- |
| | | робіт, які |ничих витрат, |
| | |передбачаються|грн./люд.-год. |
| | | у прямих | |
| | | витратах, до | |
| | | трудовитрат | |
| | | працівників, | |
| | | заробітна | |
| | | плата яких | |
| | |враховується у| |
| | |загальновироб-| |
| | |ничих витратах| |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 9-50-1 по |Контроль якості | 0,079 | 1,98 |
|9-51-12; |зварних з'єднань | | |
|з 39-5-1 по | | | |
|39-5-6 | | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 11-29-1 по|Улаштування покриття| 0,088 | 2,21 |
|11-30-1 |підлоги із механічно| | |
| |оброблених чавунних | | |
| |і сталевих плит | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|14-17-1; |Виготовлення і | 0,088 | 2,21 |
|з 14-26-1 по|установлення | | |
|14-26-3; |огородження боксів | | |
|14-33-1; |із сталевих труб для| | |
|14-37-1 |утримання великої | | |
| |рогатої худоби, | | |
| |сталевих і | | |
| |алюмінієвих каркасів| | |
| |і огородження | | |
| |теплиць, | | |
| |установлення | | |
| |коткових і нерухомих| | |
| |опор під | | |
| |трубопроводи | | |
| |опалення | | |

|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 14-28-1 по|Установлення вузлів | 0,079** | 1,98** |
|14-28-7; |механізмів і валів | | |
|14-29-1 |приладів відкривання| | |
| |і закривання | | |
| |кватирок теплиць | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 17-7-1 по |Установлення баків | 0,079 | 1,98 |
|17-7-2 |металевих для води | | |
|------------|масою більше 0,6 т | | |
|з 17-7-3 по |(місткістю більше | | |
|17-7-4 |4 куб.м) | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 18-1-1 по |Установлення котлів | 0,079 | 1,98 |
|18-2-10 |опалювальних | | |
| |теплопродуктивністю | | |
| |до 1,16 МВт | | |
| |(1 Гкал/год.) з | | |
| |температурою | | |
| |нагрівання води до | | |
| |115 град. C або | | |
| |тиском пари до | | |
| |0,7 МПа | | |
| |(0,7 кгс/кв.см) | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 18-3-1 по |Установлення | 0,079* | 1,98* |
|18-5-4; |водопідігрівачів | | |
|з 18-13-1 по|швидкісних поверхнею| | |
|18-13-5 |нагріву однієї | | |
| |секції до 30 кв.м, | | |
| |ємкісних місткістю | | |
| |до 6 куб.м в | | |
| |теплових пунктах і в| | |
| |котельних, що | | |
| |обладнані котлами | | |
| |теплопродуктивністю | | |
| |до 1,16 МВт | | |
| |(1 Гкал/год.) з | | |
| |температурою | | |
| |нагрівання води до | | |
| |115 град. C або | | |
| |тиском пари до | | |
| |0,07 МПа | | |
| |(0,7 кгс/кв.см); | | |
| |насосів відцентрових| | |
| |з електродвигуном на| | |
| |одній осі або на | | |
| |клинопасовій | | |
| |передачі при | | |
| |загальній масі | | |
| |агрегату до 0,75 т | | |

|------------+--------------------+--------------+---------------|
|19-1-3; |Установлення | 0,079 | 1,98 |
|19-1-4 |ресторанних плит | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|19-3-10 |Установлення | 0,079** | 1,98** |
| |газопальних | | |
| |пристроїв | | |
| |продуктивністю | | |
| |більше | | |
| |500 куб.м/год. | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 20-15-1 по|Установлення | 0,079** | 1,98** |
|20-16-4; |заслінок і клапанів | | |
|з 20-43-1 по|повітряних з | | |
|20-53-10; |електричним і | | |
|з 20-55-1 по|пневматичним | | |
|20-57-8 |приводом, | | |
| |кондиціонерів | | |
| |центральних | | |
| |продуктивністю 10 - | | |
| |250 тис. куб.м/год. | | |
| |на системах | | |
| |кондиціонування | | |
| |повітря і | | |
| |вентиляції, а також | | |
| |окремих секцій цих | | |
| |кондиціонерів на | | |
| |системах повітряного| | |
| |опалення, вентиляції| | |
| |(в тому числі і в | | |
| |припливних камерах) | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 20-31-5 по|Установлення | 0,079 | 1,98 |
|20-31-10; |вентиляторів дахових| | |
|20-32-6; |і радіальних масою | | |
|20-33-4; |більше 0,4 т, | | |
|20-34-1 по |осьових масою більше| | |
|20-34-3; |0,3 т з | | |
|20-36-1; |електродвигуном на | | |
|з 20-39-4 по|одній осі або | | |
|20-39-7; |клинопасовій | | |
|20-40-1; |передачі; агрегатів | | |
|з 20-42-1 по|повітряноопалюваль- | | |
|20-42-16; |них і вентиляційних | | |
|з 20-54-1 по|пиловловлювальних; | | |
|20-54-6 |циклонів масою | | |
| |більше 1 т; | | |
| |кондиціонерів- | | |
| |доводників | | |
| |ежекційних; | | |
| |камер припливних | | |
| |типових | | |
| |продуктивністю до | | |
| |150 тис. куб.м/год.;| | |
| |приєднування | | |
| |трубопроводів до | | |
| |зрошувальної системи| | |
| |блоку | | |
| |тепломасообміну | | |

|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 25-58-1 по|Прокладання | 0,097 | 2,42 |
|25-58-4 |дренажного кабелю | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|25-64-1; |Установлення | 0,088 | 2,16 |
|25-64-2 |блок-боксів на | | |
| |магістральних | | |
| |трубопроводах, | | |
| |нафтових і газових | | |
| |промислах | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 28-107-1 |Установлення | 0,088 | 2,21 |
|по 28-113-1 |сталевих конструкцій| | |
| |опор контактної | | |
| |мережі, жорстких | | |
| |поперечок, | | |
| |світлофорних | | |
| |містків, оглядових | | |
| |люльок, консолей і | | |
| |підкосів до них, а | | |
| |також траверс | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 28-202-1 |Підвішування | 0,082 | 2,03 |
|по |проводів, захист | | |
|28-202-3; |кабелю | | |
|з 28-205-1 |--------------------+--------------+---------------|
|по 28-205-5 |Те саме, при | 0,098 | 2,42 |
| |електрифікації | | |
| |діючих залізниць | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 29-6-1 по |Усі роботи, що | 0,236 | 5,33 |
|29-186-1; |виконуються при | | |
|з 29-220-1 |спорудженні тунелів | | |
|по 29-248-1;|і метрополітенів | | |
|з 29-275-1 |закритим способом, а| | |
|29-275-7; |також відкритим | | |
|з 29-275-10 |способом після | | |
|по |улаштування | | |
|29-275-11; |перекриття тунелю, | | |
|з 29-275-13 |включаючи | | |
|по |загальнобудівельні | | |
|29-275-17; з|роботи, які | | |
|29-275-19 по|нормуються по інших | | |
|29-277-1 |збірниках | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|30-17-1; |Установлення | 0,088 | 2,21 |
|30-17-2; |сталевих опорних | | |
|з 30-42-1 по|частин для | | |
|30-43-4; |залізобетонних | | |
|30-31-1; |прогонових споруд, | | |
|30-31-2; |складання і | | |
|30-50-1; |установлення | | |
|30-50-2; |сталевих прогонових | | |
|30-73-1; |споруд, повздовжнє і| | |
|30-81-1; |поперечне | | |
|з 30-88-1 |пересування сталевих| | |
|по 30-88-3 |прогонових споруд з | | |
| |установленням на | | |
| |опорні частини; | | |
| |улаштування | | |
| |оглядових пристроїв,| | |
| |металевих поручнів, | | |
| |перекриття | | |
| |деформаційних швів | | |
| |ковзним листом, | | |
| |сталеві риштування і| | |
| |пірси | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 33-10-1 по|Установлення | 0,088 | 2,21 |
|33-13-8; |сталевих опор | | |
|з 33-30-1 по|повітряних ліній | | |
|33-30-20; |електропередачі, | | |
|з 33-204-1 |сталевих конструкцій| | |
|по 33-210-6;|розподільних | | |
|з 33-215-1 |улаштувань, сталевих| | |
|по 33-215-4;|опор контактної | | |
|з 33-218-1 |мережі промислового | | |
|по 33-219-1;|і міського | | |
|з 33-251-9 |транспорту | | |
|по | | | |
|33-251-16; | | | |
|33-253-3; | | | |
|33-253-4 | | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 33-16-1 по|Підвішування | 0,097 | 2,42 |
|33-23-1; |проводів і | | |
|з 33-108-1 |грозозахисних | | |
|по 33-112-7;|тросів, установлення| | |
|з 33-114-1 |світильників | | |
|по 33-115-2 | | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 33-116-1 |Установлення | 0,097** | 2,42** |
|по 33-117-6 |лінійного | | |
| |устаткування і | | |
| |комплектних | | |
| |трансформаторних | | |
| |підстанцій | | |

|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 34-12-1 по|Монтаж сталевих | 0,088 | 2,21 |
|34-15-3; |конструкцій | | |
|з 34-17-1 по|радіощогл і | | |
|34-23-2; |радіобашт, | | |
|з 34-52-1 по|повнозбірних | | |
|34-52-4 |будинків із | | |
| |алюмінієвих панелей,| | |
| |термокамер, сталевих| | |
| |підземних | | |
| |підсилювальних | | |
| |пунктів, що не | | |
| |обслуговуються | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|35 |Гірничопрохідницькі | 0,214 | 5,54 |
| |підземні роботи | | |
| |(включаючи всі види | | |
| |кріплення виробок, | | |
| |буріння свердловин | | |
| |із підземних виробок| | |
| |і підземні | | |
| |будівельні роботи, | | |
| |які нормуються по | | |
| |інших збірниках). | | |
| |Транспортування | | |
| |гірничої маси від | | |
| |шахтових стволів до | | |
| |відвалів при | | |
| |виконанні підземних | | |
| |гірничо-капітальних | | |
| |робіт | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 39-1-1 по |Установлення | 0,088 | 2,21 |
|39-3-12; |металевих | | |
|з 39-6-1 по |конструкцій | | |
|39-7-5; |гідротехнічних | | |
|з 39-7-10 по|споруд | | |
|39-8-5; | | | |
|з 39-8-8 по | | | |
|39-8-13; | | | |
|з 39-11-1 по| | | |
|39-11-4 | | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 44-22-1 по|Прокладання кабелю в| | |
|44-23-1; |підводні траншеї: | | |
|з 44-73-1 по|--------------------+--------------+---------------|
|44-74-1 |а) міжміського | 0,104 | 3,22 |
| |зв'язку | | |
| |--------------------+--------------+---------------|
| |б) електропередачі | 0,097 | 2,42 |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|з 44-24-1 по|Опускання металевих | 0,088 | 2,21 |
|44-24-4; |оболонок оголовків | | |
|з 44-49-1 по|водозабірних і | | |
|44-49-4; |водоскидних споруд | | |
|з 44-75-1 по| | | |
|44-75-4 | | | |
|------------+--------------------+--------------+---------------|
|45-65-1; |Установлення | 0,088 | 2,21 |
|з 45-66-1 по|металевих деталей | | |
|45-66-5 |промислових труб | | |
------------------------------------------------------------------

   Примітки:

   1. При установленні санітарно-технічного устаткування для
технічного водоохолодження на радіооб'єктах, позначеного знаком *,
показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата
яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на
покриття решти статей загальновиробничих витрат приймаються у
розмірі відповідно 0,097 та 2,42.

   2. Підвісні ізолятори і лінійна арматура для ВЛ-35-750 кВ,
штирові ізолятори, гаки і штирі для ВЛ-30-35 кВ, підвісні
ізолятори для ВЛ-6-35 кВ, затискачі для ВЛ-0,4-35 кВ, а також
розрядники, роз'єднувачі і масляні вимикачі, які установлюються на
опорах, враховуються як устаткування.

   3. По роботах, позначених знаком **, інженерне обладнання і
пристрої враховуються як устаткування.

   4. Показники  для  визначення  трудовитрат  працівників,
заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах,
та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на
роботи, що виконуються із застосуванням панелей із сталевого та
алюмінієвого листа з утеплювачем, приймаються у розмірі,
встановленому для загально-будівельних робіт, відповідно 0,120 та
2,73.

Начальник Управління П.І.Губень

Додаток 3

Затверджено
Наказ Мінрегіонбуду України
03.03.2008 N 109

            УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ
для визначення в інвесторській кошторисній
документації розміру адміністративних витрат
будівельно-монтажних організацій в розрахунку
на 1 люд.-год. загальної кошторисної
трудомісткості будівельно-монтажних робіт

------------------------------------------------------------------
| N | Види будівництва | Усереднені |
| п/п | | показники для |
| | | визначення |
| | | розміру |
| | |адміністратив- |
| | | них витрат |
| | | будівельно- |
| | | монтажних |
| | | організацій, |
| | |грн. /люд.-год.|
|------+-----------------------------------------+---------------|
| 1 |Складні інженерні споруди (у тому числі | 1,79 |
| |ГЕС, АЕС, шахти, метрополітени, тунелі, | |
| |мости, аеродроми, гідротехнічні споруди | |
| |тощо), унікальні технічно складні | |
| |громадські будівлі та споруди, залізниці,| |
| |магістральні і регіональні автодороги, | |
| |магістральні мережі (у тому числі | |
| |магістральні трубопроводи і споруди | |
| |газонафтопродуктів, міжміські лінії | |
| |зв'язку, високовольтні мережі тощо) | |
|------+-----------------------------------------+---------------|
| 2 |Промислові підприємства та об'єкти | 1,52 |
| |виробничого призначення | |
|------+-----------------------------------------+---------------|
| 3 |Житлові будинки, громадські будівлі та | 1,38 |
| |споруди (крім унікальних технічно | |
| |складних) | |
|------+-----------------------------------------+---------------|
| 4 |Дороги, благоустрій, озеленення, об'єкти | 1,23 |
| |інженерної інфраструктури (інженерні | |
| |мережі та споруди) в міській зоні та в | |
| |сільській місцевості. Ремонт житла, | |
| |об'єктів соціальної сфери, комунального | |
| |призначення та благоустрою | |
|------+-----------------------------------------+---------------|
| 5 |Пусконалагоджувальні роботи | 1,03 |
------------------------------------------------------------------

Начальник Управління П.І.Губень