Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ
13.06.2005 N 94

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України
N 109 від 03.03.20
08)

Про уточнення показників
загальновиробничих та
адміністративних витрат

На виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України від 10.06.2005 N 28 та з метою достовірного відображення вартості будівництва за статтями витрат при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації наказую:

1. Затвердити та рекомендувати до застосування з 01.07.2005 уточнені показники загальновиробничих та адміністративних витрат, що використовуються при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації.

2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.I.):

- забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених показників до заінтересованих організацій;

- встановити постійний моніторинг загальновиробничих та адміністративних витрат і за необхідності вносити пропозиції щодо уточнення їх показників.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута

Затверджено
Наказ Держбуду України
13.06.2005 N 94

Усереднені показники для визначення
в інвесторській кошторисній документації
трудовитрат працівників, заробітна плата
яких враховується у загальновиробничих
витратах, та коштів на покриття решти статей
загальновиробничих витрат в розрахунку
на 1 люд.-год. нормативно-розрахункової
кошторисної трудомісткості будівельно-монтажних
робіт, які передбачаються у прямих витратах

(замість Додатка 3
до ДБН Д.1.1-1-2000)

Таблиця

--------------------------------------------------------------------------
| N |Види будівельних і монтажних| Усереднені | Усереднені |
|п/п | робіт | коефіцієнти | показники для |
| | | переходу від | визначення |
| | | нормативно- | коштів на |
| | | розрахункової | покриття решти |
| | | кошторисної | статей |
| | | трудомісткості |загальновиробничих |
| | | робіт, які | витрат, |
| | | передбачаються у | грн./люд.-год. |
| | | прямих витратах, | |
| | | до трудовитрат | |
| | | працівників, | |
| | | заробітна плата | |
| | |яких враховується | |
| | | у загальновироб- | |
| | | ничих витратах | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|1 |Загальнобудівельні роботи | 0,120 | 1,05 |
| |(крім виокремлених) | | |
| |----------------------------+------------------+-------------------|
| |а) земляні роботи | 0,098 | 0,85 |
| |----------------------------+------------------+-------------------|
| |б) оздоблювальні роботи | 0,088 | 0,83 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|2 |Гірничорозкривні роботи | 0,090 | 0,87 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|3 |Буропідривні роботи | 0,121 | 1,19 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|4 |Влаштування бурових | 0,106 | 1,01 |
| |свердловин на воду | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|5 |Захист будівельних | 0,087 | 0,83 |
| |конструкцій та обладнання | | |
| |від корозії | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|6 |Монтаж металевих | 0,088 | 0,85 |
| |конструкцій | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|7 |Внутрішні | 0,105 | 1,02 |
| |санітарно-технічні | | |
| |роботи, в тому числі | | |
| |вентиляція | | |
| |і кондиціонування | | |

|    |-------------------------------------------------------------------|
| | |
|----+-------------------------------------------------------------------|
|8 |Зовнішні мережі (водопровід,| 0,094 | 0,85 |
| |каналізація, | | |
| |теплопостачання, | | |
| |газопровід) | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|9 |Магістральні та промислові | 0,102 | 0,90 |
| |трубопроводи | | |
| |газонафтопродуктів | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|10 |Теплоізоляційні роботи | 0,092 | 0,87 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|11 |Електроосвітлення будівель і| 0,097 | 0,93 |
| |електромонтажні роботи | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|12 |Наземні інженерні споруди | 0,102 | 0,90 |
| |(автомобільні дороги, | | |
| |залізниці, аеродроми, | | |
| |трамвайні колії) | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|13 |Мости | 0,146 | 1,19 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|14 |Тунелі та метрополітени | 0,181 | 1,88 |
| |(роботи з спорудження | | |
| |тунелів і метрополітенів | | |
| |відкритим способом до | | |
| |улаштування перекриття | | |
| |та колійні роботи на | | |
| |поверхні) | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|15 |Прокладання і монтаж мереж | 0,088 | 0,83 |
| |зв'язку | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|16 |Прокладання і монтаж | 0,138 | 1,17 |
| |міжміських ліній зв'язку | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|17 |Монтаж радіотелевізійного і | 0,077 | 0,75 |
| |електронного устаткування | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|18 |Гірничопрохідницькі підземні| 0,214 | 1,34 |
| |роботи (крім тунелів та | | |
| |метрополітенів) | | |

|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|19 |Конструкції гідротехнічних | | |
| |споруд: | | |
| |----------------------------+------------------+-------------------|
| |- земляні, бетонні та | 0,098 | 0,93 |
| |залізобетонні, кам'яні, | | |
| |дерев'яні; | | |
| |----------------------------+------------------+-------------------|
| |- металеві | 0,092 | 0,87 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|20 |Гідроізоляційні роботи в | 0,102 | 0,98 |
| |гідротехнічних спорудах | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|21 |Берегоукріплюючі роботи | 0,097 | 0,93 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|22 |Судновозні колії стапелів і | 0,096 | 0,93 |
| |сліпів | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|23 |Підводно-будівельні | 0,098 | 0,87 |
| |(водолазні) роботи | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|24 |Промислові печі і труби | 0,105 | 1,02 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|25 |Монтаж устаткування | 0,079 | 0,76 |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|26 |Монтаж устаткування та | 0,105 | 0,98 |
| |електромонтажні роботи на | | |
| |атомних електростанціях | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|27 |Улаштування сигналізації, | 0,082 | 0,78 |
| |централізації, блокування і | | |
| |зв'язку на залізницях | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|28 |Те саме, при електрифікації | 0,098 | 0,93 |
| |діючих залізниць | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|29 |Улаштування засобів посадки | 0,087 | 0,82 |
| |літаків і систем управління | | |
| |повітряним рухом | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|30 |Озеленення. Захисні | 0,088 | 0,85 |
| |лісонасадження. Багаторічні | | |
| |плодові насадження | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|31 |Поточний ремонт житла, | 0,094 | 0,87 |
| |об'єктів соціальної | | |
| |сфери і комунального | | |
| |призначення та | | |
| |благоустрою | | |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|32 |Пусконалагоджувальні роботи | 0,087 | 0,62 |
--------------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Показники, наведені у пунктах 8, 9, 12, 13, 15, 16, застосовуются по всьому комплексу робіт, включаючи будівельні роботи (земляні, спорудження телефонної каналізації тощо).

2. Показники, наведені у пункті 17, застосовуються по всьому комплексу робіт, включаючи електромонтажні роботи.

Затверджено
Наказ Держбуду України
13.06.2005 N 94

Розподіл
спеціальних будівельних робіт
для визначення трудовитрат працівників,
заробітна плата яких враховується
у загальновиробничих витратах,
та коштів на покриття решти статей
загальновиробничих витрат

(замість Додатка 4
до ДБН Д.1.1-1-2000)

Таблиця

--------------------------------------------------------------------
| N | Найменування робіт | Усереднені | Усереднені |
|кошторисних | | коефіцієнти |показники для |
| норм | | переходу від | визначення |
|ДБН Д.2.2-99| | нормативно- | коштів на |
| | | розрахункової |покриття решти|
| | | кошторисної | статей |
| | | трудомісткості |загальновироб-|
| | | робіт, які |ничих витрат, |
| | | передбачаються |грн./люд.-год.|
| | | у прямих | |
| | | витратах, до | |
| | | трудовитрат | |
| | | працівників, | |
| | |заробітна плата | |
| | | яких | |
| | | враховується у | |
| | | загальновироб- | |
| | | ничих витратах | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 9-50-1 |Контроль якості | 0,079 | 0,76 |
|по 9-51-12; |зварних з'єднань | | |
|з 39-5-1 | | | |
|по 39-5-6 | | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 11-29-1 |Улаштування покриття | 0,088 | 0,85 |
|по 11-30-1 |підлоги із механічно | | |
| |оброблених чавунних | | |
| |і сталевих плит | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|14-17-1; з |Виготовлення і | 0,088 | 0,85 |
|14-26-1 |установлення | | |
|по 14-26-3; |огородження боксів | | |
|14-33-1; |із сталевих труб для | | |
|14-37-1 |утримання великої | | |
| |рогатої худоби, | | |
| |сталевих і | | |
| |алюмінієвих каркасів | | |
| |і огородження | | |
| |теплиць, | | |
| |установлення | | |
| |коткових і нерухомих | | |
| |опор під | | |
| |трубопроводи | | |
| |опалення | | |

|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 14-28-1 |Установлення вузлів | 0,079** | 0,76** |
|по 14-28-7; |механізмів і валів | | |
|14-29-1 |приладів відкривання | | |
| |і закривання | | |
| |кватирок теплиць | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 17-7-1 |Установлення баків | 0,079 | 0,76 |
|по 17-7-2(1)|металевих для води | | |
|з 17-7-3 |масою більше 0,6 т | | |
|по 17-7-4 |(місткістю більше | | |
| |4 куб.м) | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 18-1-1 |Установлення котлів | 0,079 | 0,76 |
|по 18-2-10 |опалювальних | | |
| |теплопродуктивністю | | |
| |до 1,6 МВт | | |
| |(1 Гкал/год.) з | | |
| |температурою | | |
| |нагрівання води до | | |
| |115 град.С або тиском| | |
| |пари до 0,7 МПа | | |
| |(0,7 кгс/кв.см) | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 18-3-1 |Установлення | 0,079* | 0,76* |
|по 18-5-4; |водопідігрівачів | | |
|з 18-13-1 |швидкісних поверхнею | | |
|по 18-13-5 |нагріву однієї | | |
| |секції до 30 кв.м, | | |
| |ємкісних місткістю | | |
| |до 6 куб.м в теплових| | |
| |пунктах і в | | |
| |котельних, що | | |
| |обладнані котлами | | |
| |теплопродуктивністю | | |
| |до 1,16 МВт | | |
| |(1 Гкал/год.) з | | |
| |температурою | | |
| |нагрівання води до | | |
| |115 град.С або тиском| | |
| |пари до 0,07 МПа | | |
| |(0,7 кгс/кв.см); | | |
| |насосів відцентрових | | |
| |з електродвигуном на | | |
| |одній осі або на | | |
| |клинопасовій | | |
| |передачі при | | |
| |загальній масі | | |
| |агрегату до 0,75 т | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|19-1-3; |Установлення | 0,079 | 0,76 |
|19-1-4 |ресторанних плит | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|19-3-10 |Установлення | 0,079** | 0,76** |
| |газопальних | | |
| |пристроїв | | |
| |продуктивністю | | |
| |більше 500 куб.м/год.| | |

|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 20-15-1 |Установлення | 0,079** | 0,76** |
|по 20-16-4; |заслінок і клапанів | | |
|з 20-43-1 |повітряних з | | |
|по 20-53-10;|електричним і | | |
|з 20-55-1 |пневматичним | | |
|по 20-57-8 |приводом, | | |
| |кондиціонерів | | |
| |центральних | | |
| |продуктивністю 10- | | |
| |-250 тис. куб.м/год. | | |
| |на системах | | |
| |кондиціонування | | |
| |повітря і | | |
| |вентиляції, а також | | |
| |окремих секцій цих | | |
| |кондиціонерів на | | |
| |системах повітряного | | |
| |опалення, вентиляції | | |
| |(в тому числі і в | | |
| |приточних камерах) | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 20-31-5 |Установлення | 0,079 | 0,76 |
|по 20-31-10;|вентиляторів дахових | | |
|20-32-6; |і радіальних масою | | |
|20-33-4; |більше 0,4 т, | | |
|з 20-34-1 |осьових - масою | | |
|по 20-34-3; |більше 0,3 т з | | |
|20-36-1; |електродвигуном на | | |
|з 20-39-4 |одній осі або | | |
|по 20-39-7; |клинопасовій | | |
|20-40-1; |передачі; агрегатів | | |
|з 20-42-1 |повітряноопалювальних| | |
|по 20-42-16;|і вентиляційних | | |
|з 20-54-1 |пиловловлювальних; | | |
|по 20-54-6 |циклонів масою | | |
| |більше 1 т; | | |
| |кондиціонерів-довод- | | |
| |ників ежекційних; | | |
| |камер приточних | | |
| |типових | | |
| |продуктивністю до | | |
| |150 тис. куб.м/год.; | | |
| |приєднування | | |
| |трубопроводів до | | |
| |зрошувальної системи | | |
| |блоку | | |
| |тепломасообміну | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 25-58-1 |Прокладання | 0,097 | 0,93 |
|по 25-58-4 |дренажного кабелю | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|25-64-1; |Установлення | 0,088 | 0,83 |
|25-64-2 |блок-боксів на | | |
| |магістральних | | |
| |трубопроводах, | | |
| |нафтових і газових | | |
| |промислах | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 28-107-1 |Установлення | 0,088 | 0,85 |
|по 28-113-1 |сталевих конструкцій | | |
| |опор контактної | | |
| |мережі, жорстких | | |
| |поперечок, | | |
| |світлофорних | | |
| |містків, оглядових | | |
| |люльок, консолей і | | |
| |підкосів до них, а | | |
| |також траверс | | |

|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 28-202-1 |Підвішування | 0,082 | 0,78 |
|по 28-202-3;|проводів, захист | | |
|з 28-205-1 |кабелю | | |
|по 28-205-5 | | | |
| |---------------------+----------------+--------------|
| |Те саме, при | 0,098 | 0,93 |
| |електрифікації | | |
| |діючих залізниць | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 29-6-1 |Усі роботи, що | 0,236 | 2,05 |
|по 29-186-1;|виконуються при | | |
|з 29-220-1 |спорудженні тунелів | | |
|по 29-248-1;|і метрополітенів | | |
|з 29-275-1 |закритим способом, а | | |
|по 29-275-7;|також відкритим | | |
|з 29-275-10 |способом після | | |
|по |улаштування | | |
|29-275-11; |перекриття тунелю, | | |
|з 29-275-13 |включаючи | | |
|по |загальнобудівельні | | |
|29-275-17; |роботи, які | | |
|з 29-275-19 |нормуються по інших | | |
|по 29-277-1 |збірниках | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|30-17-1; |Установлення | 0,088 | 0,85 |
|30-17-2; |сталевих опорних | | |
|з 30-42-1 |частин для | | |
|по 30-43-4; |залізобетонних | | |
|30-31-1; |прогонових споруд, | | |
|30-31-2; |складання і | | |
|30-50-1; |установлення | | |
|30-50-2; |сталевих прогонових | | |
|30-73-1; |споруд, повздовжнє і | | |
|30-81-1; |поперечне | | |
|з 30-88-1 |пересування сталевих | | |
|по 30-88-3 |прогонових споруд з | | |
| |установленням на | | |
| |опорні частини; | | |
| |улаштування | | |
| |оглядових пристроїв, | | |
| |металевих поручнів, | | |
| |перекриття | | |
| |деформаційних швів | | |
| |ковзним листом, | | |
| |сталеві риштування і | | |
| |пірси | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 33-10-1 |Установлення | 0,088 | 0,85 |
|по 33-13-8; |сталевих опор | | |
|з 33-30-1 |повітряних ліній | | |
|по 33-30-20;|електропередачі, | | |
|з 33-204-1 |сталевих конструкцій | | |
|по 33-210-6;|розподільних | | |
|з 33-215-1 |улаштувань, сталевих | | |
|по 33-215-4;|опор контактної | | |
|з 33-218-1 |мережі промислового | | |
|по 33-219-1;|і міського | | |
|з 33-251-9 |транспорту | | |
|по | | | |
|33-251-16; | | | |
|33-253-3; | | | |
|33-253-4 | | | |

|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 33-16-1 |Підвішування | 0,097 | 0,93 |
|по 33-23-1; |проводів і | | |
|з 33-108-1 |грозозахисних | | |
|по 33-112-7;|тросів, установлення | | |
|з 33-114-1 |світильників | | |
|по 33-115-2 | | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 33-116-1 |Установлення | 0,097** | 0,93** |
|по 33-117-6 |лінійного | | |
| |устаткування і | | |
| |комплектних | | |
| |трансформаторних | | |
| |підстанцій | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 34-12-1 |Монтаж сталевих | 0,088 | 0,85 |
|по 34-15-3; |конструкцій | | |
|з 34-17-1 |радіощогл і | | |
|по 34-23-2; |радіобашт, | | |
|з 34-52-1 |повнозбірних | | |
|по 34-52-4 |будинків із | | |
| |алюмінієвих панелей, | | |
| |термокамер, сталевих | | |
| |підземних | | |
| |підсилювальних | | |
| |пунктів, що не | | |
| |обслуговуються | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|35 |Гірничопрохідницькі | 0,214 | 1,34 |
| |підземні роботи | | |
| |(включаючи всі види | | |
| |кріплення виробок, | | |
| |буріння свердловин | | |
| |із підземних виробок | | |
| |і підземні | | |
| |будівельні роботи, | | |
| |які нормуються по | | |
| |інших збірниках). | | |
| |Транспортування | | |
| |гірничої маси від | | |
| |шахтових стволів до | | |
| |відвалів при | | |
| |виконанні підземних | | |
| |гірничо-капітальних | | |
| |робіт | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 39-1-1 |Установлення | 0,088 | 0,85 |
|по 39-3-12; |металевих | | |
|з 39-6-1 |конструкцій | | |
|по 39-7-5; |гідротехнічних | | |
|з 39-7-10 |споруд | | |
|по 39-8-5; | | | |
|з 39-8-8 | | | |
|по 39-8-13; | | | |
|з 39-11-1 | | | |
|по 39-11-4 | | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 44-22-1 |Прокладання кабелю в | | |
|по 44-23-1; |підводні траншеї: | | |
|з 44-73-1 |---------------------+----------------+--------------|
|по 44-74-1 |а) міжміського | 0,104 | 1,24 |
| |зв'язку | | |
| |---------------------+----------------+--------------|
| |б) електропередачі | 0,097 | 0,93 |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 44-24-1 |Опускання металевих | 0,088 | 0,85 |
|по 44-24-4; |оболонок оголовків | | |
|з 44-49-1 |водозабірних і | | |
|по 44-49-4; |водоскидних споруд | | |
|з 44-75-1 | | | |
|по 44-75-4 | | | |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|45-65-1; |Установлення | 0,088 | 0,85 |
|з 45-66-1 |металевих деталей | | |
|по 45-66-5 |промислових труб | | |
--------------------------------------------------------------------

(1) Показники, наведені в графах 3, 4, застосовуються тільки при масі баків більше 0,6 т.

Примітки:

1. При установленні санітарно-технічного устаткування для технічного водоохолодження на радіооб'єктах, позначеного знаком *, показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат приймаються у розмірі відповідно 0,097 та 0,93.

2. Підвісні ізолятори і лінійна арматура для ВЛ-35-750 кВ, штирові ізолятори, гаки і штирі для ВЛ-30-35 кВ, підвісні ізолятори для ВЛ-6-35 кВ, затискачі для ВЛ-0,4-35 кВ, а також розрядники, роз'єднувачі і масляні вимикачі, які установлюються на опорах, враховуються як устаткування.

3. По роботах, позначених знаком **, інженерне обладнання і пристрої враховуються як устаткування.

4. Показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на роботи, що виконуються із застосуванням панелей із сталевого та алюмінієвого листа з утеплювачем, приймаються у розмірі, встановленому для загальнобудівельних робіт, відповідно 0,120 та 1,05.

Затверджено
Наказ Держбуду України
13.06.2005 N 94

Усереднені показники
для визначення в інвесторській
кошторисній документації
розміру адміністративних витрат
будівельно-монтажних організацій
в розрахунку на 1 люд.-год.
загальної кошторисної трудомісткості
будівельно-монтажних робіт*

(замість Додатка 13
до ДБН Д.1.1-1-2000)

* Поняття загальної кошторисної трудомісткості будівельно-монтажних робіт наведено у пункті 3.1.16.7 ДБН Д.1.1-1-2000.

------------------------------------------------------------------
| N | Види будівництва | Усереднені |
|п/п| | показники для |
| | | визначення |
| | | розміру |
| | |адміністративних|
| | | витрат |
| | | будівельно- |
| | | монтажних |
| | | організацій, |
| | | грн./люд.-год. |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 1 |Складні інженерні споруди (у тому числі | 0,73 |
| |ГЕС, АЕС, шахти, метрополітени, тунелі, | |
| |мости, аеродроми, гідротехнічні споруди | |
| |тощо), унікальні технічно складні | |
| |громадські будівлі та споруди, залізниці, | |
| |магістральні і регіональні автодороги, | |
| |магістральні мережі (у тому числі | |
| |магістральні трубопроводи і споруди | |
| |газонафтопродуктів, міжміські лінії | |
| |зв'язку, високовольтні мережі тощо) | |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 2 |Промислові підприємства та об'єкти | 0,62 |
| |виробничого призначення | |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 3 |Житлові будинки, громадські будівлі та | 0,56 |
| |споруди (крім унікальних технічно | |
| |складних) | |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 4 |Дороги, благоустрій, озеленення, об'єкти | 0,50 |
| |інженерної інфраструктури (інженерні | |
| |мережі та споруди) в міській зоні та в | |
| |сільській місцевості. Ремонт житла, | |
| |об'єктів соціальної сфери, комунального | |
| |призначення та благоустрою | |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 5 |Пусконалагоджувальні роботи | 0,42 |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Показниками не враховано податки, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством.