Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про страхування"

Верховна Рада України постановляє:

1. Пункт 3 розділу I Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" ( 357-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 2, ст. 14) викласти в такій редакції:

"3. У статті 15:

1) частину шосту після слів "перестрахових брокерів" доповнити словами "(за винятком страхових та перестрахових брокерів-нерезидентів)";

2) частини восьму і дев'яту замінити трьома частинами такого змісту:

"Посередницька діяльність на території України з укладання договорів страхування з іноземними страховиками не допускається, крім:

договорів страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), в разі коли об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів;

договорів перестрахування з додержанням вимог цього Закону.

Посередницька діяльність на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами може здійснюватися відповідно до порядку та вимог, установлених Уповноваженим органом з урахуванням вимог частини дванадцятої статті 2 цього Закону.

Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти зобов'язані письмово повідомити Уповноваженому органу за встановленою ним формою про намір здійснювати діяльність на території України. Уповноважений орган оприлюднює в триденний термін зазначену інформацію на своїй офіційній веб-сторінці в Інтернеті та в друкованих засобах масової інформації".

2. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 10 квітня 2008 року
N 251-VI