Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія V скликання

РІШЕННЯ
01.10.2007 року N 358/3192

Про передачу обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу
"МІСТОБУДІВНИК" земельних ділянок для житлової забудови
на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Киє
ва

Розглянувши містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, відповідно до статей 41, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення зміни до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 370/1804, зміни цільового призначення сільськогосподарських земель під багатоповерхову житлову забудову на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затверджених рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 370/1804, а саме: територію в межах, визначених містобудівним обґрунтуванням, перевести за функціональним призначенням до зони багатоповерхової житлової забудови.

3. Віднести земельні ділянки загальною площею 61,12 га до земель запасу житлової та громадської забудови та земельну ділянку площею 1,49 га до земель запасу промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення з виключенням її з категорії земель сільськогосподарського призначення.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "МІСТОБУДІВНИК" для житлової забудови на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва.

5. Передати обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "МІСТОБУДІВНИК", за умови виконання пункту 6 цього рішення, земельні ділянки загальною площею 85,04 га для житлової забудови на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва, з них:

- площею 73,76 га (ділянка N 1 - площею 16,02 га, ділянка N 2 - площею 7,90 га, ділянка N 3 - площею 17,41 га, ділянка N 4 - площею 20,06 га, ділянка N 5 - площею 11,67 га, ділянка N 6 - площею 0,70 га) - у власність за рахунок частини земель, наданих відповідно до рішення Київської міської ради від 21.10.2004 N 655/2065 сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю "Нова Україна" для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право користування якими посвідчено договором оренди земельної ділянки від 16.01.2006 N 62-6-00302 (площею 49,84 га), та міських земель, не наданих у власність чи користування (площею 23,92 га).

- площею 11,28 га (ділянка N 7 - площею 10,21 га, ділянка N 8 - площею 1,07 га) - в короткострокову оренду на 5 років за рахунок частини земель, наданих відповідно до рішення Київської міської ради від 21.10.2004 N 655/2065 сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю "Нова Україна" для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право користування якими посвідчено договором оренди земельної ділянки від 16.01.2006 за N 62-6-00302.

6. Обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "МІСТОБУДІВНИК":

6.1. Виконувати обов'язки власника земельних ділянок та землекористувача відповідно до вимог статей 91, 96 Земельного кодексу України.

6.2. У місячний термін звернутись до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки та право користування земельними ділянками.

6.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

6.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва".

6.5. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

6.6. Частину земельної ділянки в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівного законодавства.

6.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 17.07.2007 N 19-7160, Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2007 N 05.03.02-07/46620, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 17.07.2007 N 05-08/4902, Головного управління охорони культурної спадщини від 23.07.2007 N 5403, Головного управління земельних ресурсів від 01.10.2007 N 05-1497.

6.8. У складі проекту будівництва виконати розрахунки щодо забезпеченості населення об'єктами соціальної сфери (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об'єкти охорони здоров'я тощо) і передбачити їх розміщення та будівництво одночасно із спорудженням житлових будинків.

6.9. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва здійснити в установленому порядку.

6.10. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 7 % загальної площі квартир в цих житлових будинках (крім службової) на підставі пункту 36 рішення Київської міської ради від 28.12.2006 N 531/588 "Про бюджет міста Києва на 2007 рік".

6.11. Сплатити до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва на розвиток житлового будівництва до моменту здачі в експлуатацію збудованої житлової площі кошти в розмірі 5 % витрат з будівництва загальної площі цих будинків, виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої Державним комітетом України з будівництва та архітектури для міста Києва станом на 1 січня року, в якому проводиться оплата, на підставі пункту 84 рішення Київської міської ради від 28.12.2006 N 531/588 "Про бюджет міста Києва на 2007 рік".

6.12. Проектом будівництва забезпечити комплексну забудову та використання території, передбачивши створення паркових та рекреаційних зон, об'єктів соціально-побутового обслуговування населення, місць для паркування автотранспорту (підземні та наземні паркінги), будівництво об'єктів соціальної, громадської, торговельної, інженерно-транспортної інфраструктури, об'єктів готельно-адміністративно-офісного призначення, громадського харчування, об'єктів рекреації, оздоровлення та спорту, а також інших об'єктів, передбачених містобудівним обґрунтуванням.

7. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 16.01.2006 за N 62-6-00302 за згодою сторін (лист-згода сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Нова Україна" від 19.06.2007 N 28/07) з моменту державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку та договору оренди земельних ділянок між Київською міською радою та обслуговуючим кооперативом житловим кооперативом "МІСТОБУДІВНИК".

8. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 16.03.2006 N 318/3409 "Про затвердження переліку земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах та конкурсах) під забудову", виключивши позицію 1 додатка 1 до цього рішення, та до рішення Київської міської ради від 08.12.2005 N 583/3044 "Про доповнення до переліку земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) суб'єктам підприємницької діяльності під забудову", виключивши позицію 112 додатка до цього рішення.

9. Попередити власника земельних ділянок та землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права власності на землю та права користування нею відповідно до вимог статей 140, 141, 143 Земельного кодексу України.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин.

Київський міський голова Л.Черновецький