Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
N 271/431 від 27.02.2003

(Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Київської міської ради
N 3/4475 від 17.01.20
08)

Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників)
у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 14/1223 від 12.02.20
04
N 1051/2461 від 28.12.20
04
N 622/3083 від 27.12.20
05
N 122/179 від 31.10.20
06
N 530/587 від 28.12.20
06 )

Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), враховуючи необхідність комплексної забудови міста, відповідно до Генерального плану розвитку міста Києва до 2020 р., затвердженого рішенням Київради від 28.03.02 N 370/1804, а також Правила визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України N 174 від 27.08.00, із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Доповненням N 3, затвердженим наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 7 травня 2002 року N 80 Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити:

1.1. Нормативи для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва та порядок залучення і використання пайових коштів (додаток N 1).

1.2. Методику розрахунку розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (додаток N 2).

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Рішення Київміськради N 622/3083 від 27.12.2005 )

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва, Головному управлінню житлового забезпечення, КП Київському міському бюро технічної інвентаризації, районним у м. Києві державним адміністраціям правоустановчі документи на право власності на об'єкти нерухомого майна оформляти виключно при наявності довідки Головного управління економіки та розвитку міста про виконання умов щодо пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, у зв'язку з будівництвом (реконструкцією) або при зміні функціонального призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові.

4. Рішення Київради від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради від 28.12.99 N 196/698, від 01.06.00 N 127/848, від 01.06.00 N 129/850, від 26.12.00 N 156/1133, від 05.07.01 N 363/1339, від 20.12.01 N 162/1596, від 27.12.01 N 172/1606 та розпорядженням Київського міського голови від 10.09.02 N 272, затвердженого рішенням Київради від 26.09.02 N 4/164 вважати таким, що втратило чинність.

5. Встановити, що це рішення вступає в силу з моменту його прийняття.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення Київської міської
ради
від 27.02.2003 р. N 271/431

(в редакції Рішення
Київської міської ради
від 28.12.2006 р. N 530/587)

Нормативи
для визначення розмірів пайової участі (внесків)
інвесторів (забудовників) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва

1. Загальні положення

Ці Нормативи визначають розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні (розвитку) соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в грошовому виразі (гривнях) без ПДВ в цінах 2002 року.

Пайова участь (внесок) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (надалі - пайова участь) являє собою одноразовий внесок, який інвестор має сплатити до бюджету м. Києва без урахування ПДВ, що діє на дату сплати.

Одноразовий внесок включає в себе наступні складові:

- відшкодування витрат бюджету м. Києва на розширене відтворення його ресурсів;

- плати інвестора за право реалізувати свій проект будівництва (реконструкції) на території столиці.

Ці Нормативи застосовуються для визначення розмірів пайової участі:

- інвесторів (забудовників), що здійснюють на території міста Києва будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності;

- при зміні функціонального призначення (перепрофілюванні, переобладнанні тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825 .

Пайову участь (внески) не сплачують інвестори (забудовники), які здійснюють:

- будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів на замовлення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та/або органів місцевого самоврядування за кошти державного та/або міського та/або районних у м. Києві бюджетів;

- будівництво житла для соціально незахищених категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку в м. Києві, що підтверджується відповідною районною у м. Києві державною адміністрацією, за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, державних підприємств, організацій, установ тощо;

- будівництво житла в багатоквартирних житлових будинках, а також індивідуальних (котеджних) житлових будинках для сімей, що перебувають на квартирному обліку в м. Києві (підтверджується відповідною районною державною адміністрацією), під площу нормативної забезпеченості житлом черговиків квартобліку та за умов зняття їх з квартобліку після введення будинку в експлуатацію;

- реконструкцію (прибудову, добудову, розширення) існуючих індивідуальних (приватних) житлових будинків в межах 50% від загальної площі;

- будівництво об'єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх та спортивних шкіл, об'єктів позашкільного виховання, охорони здоров'я та соціального забезпечення тощо) за умов передачі їх у комунальну власність міста або району;

- будівництво об'єктів, що споруджуються в порядку компенсації за ті, що підлягають знесенню, за умов передачі новозбудованих об'єктів в комунальну власність;

- будівництво підсобних та господарських споруд для приватних (котеджних) житлових будинків відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації;

- добудову об'єктів незавершеного будівництва, що були придбані в процесі приватизації;

- будівництво релігійно-культових об'єктів;

- реставрацію пам'яток архітектури, історії та культури в частині площ, що не перепрофільовуються;

- відтворення втрачених об'єктів історико-архітектурної спадщини в частині площ, що не перепрофільовуються;

- реконструкцію об'єктів, що є пам'ятками архітектури, історії та культури, якщо інвесторами (забудовниками) було здійснено відселення за їх кошти із старих та непридатних для проживання житлових будинків або будівель (споруд), придбаних в процесі приватизації об'єктів, в частині площ, що не нарощуються і не перепрофільовуються;

- будівництво об'єктів інженерного забезпечення, енергозбереження та енергопостачання: насосних станцій та теплових мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, РП, ПС, ГРП, ЛЕП тощо;

- будівництво представництв іноземних держав відповідно до рішення Віденської конвенції.

Інвестори, залучені постійно діючою комісією, створеною розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 N 2442 "Про порядок залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів житлової та соціальної інфраструктури міста", для реалізації інвестиційних проектів, не сплачують пайову участь (внесок), якщо її розрахункова сума, визначена на підставі затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації, не перевищує внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, сплаченого відповідно до умов конкурсу.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 N 1930 граничний розмір залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів з урахуванням вартості робіт, передбачених вихідними даними на проектування, не може перевищувати 25 відсотків вартості будівництва об'єкта незалежно від його функціонального призначення.

Відповідно до абзацу 2 пункту 2.3.5 Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 N 11/2587, при розрахунках обсягів пайової участі інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку з будівництвом житлових мікрорайонів, кварталів, комплексів тощо розрахункова сума пайового внеску зменшується на суму балансової вартості об'єктів соціальної сфери незалежно від їх місця розташування (дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, поліклініки, лікарні), спорудження яких передбачено відповідними проектами, за умови передачі цих об'єктів до комунальної власності.

2. Принципи визначення розміру пайової участі

Розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва визначається за принципами:

- Компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури: інвестори мають компенсувати витрати бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури пропорційно до навантаження на інфраструктуру міста, яке вони будуть здійснювати у разі реалізації проекту будівництва (реконструкції).

- Комплексного підходу до розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста: соціальна та інженерно-транспортна інфраструктура розвивається рівномірно по всій території міста.

- Урахування соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста: розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) визначається з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста.

- Сприяння залученню інвестицій в економіку міста: визначення розміру пайової участі з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста має створювати сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку міста.

3. Фактори, що впливають на розмір пайової участі

На розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) впливають:

- Розрахункова вартість створення додаткової соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі при будівництві (реконструкції) будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності, а також при зміні функціонального призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові;

- Економічна ефективність галузей народногосподарського комплексу міста;

- Пріоритетність напрямків інвестування;

- Територіальне розміщення об'єкта будівництва.

4. Порядок залучення і використання пайових коштів
(внесків) інвесторів (забудовників) на створення
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва

4.1. Завдання та сфера дії Порядку

Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані з залученням і використанням пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, та при оформленні договорів на сплату пайових внесків у зв'язку із:

- будівництвом (реконструкцією) будь-яких об'єктів на території міста Києва, крім тих, що споруджуються (реконструюються) на замовлення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та/або органів місцевого самоврядування за кошти державного та/або міського та/або районних у м. Києві бюджетів;

- зміною функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- зміною функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.

4.2. Юридична особа, яка виступає від імені міста щодо пайових коштів

У всіх питаннях щодо організації залучення пайових коштів (внесків) виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) виступає в особі Головного управління економіки та інвестицій (далі - Управління).

Головним управлінням (за винятком Головного управління економіки та інвестицій), управлінням, районним в м. Києві державним адміністраціям, комунальним підприємствам та організаціям залучення на будь-яких засадах коштів інвесторів (забудовників) як пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва забороняється, за винятком фінансування конкретних об'єктів, включених до затверджених Київрадою цільових програм за розрахунками, виконаними згідно з кошторисом зазначених об'єктів.

4.3. Платник пайового внеску

Пайовий внесок сплачує юридична (фізична) особа або уповноважена нею особа, яка оформляє:

- дозвільні документи на будівництво (реконструкцію);

- документи на землекористування для експлуатації та обслуговування об'єктів, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку);

- документи щодо зміни функціонального призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- свідоцтво про право власності на проінвестовані нежитлові приміщення;

- документи щодо зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.

4.4. Форми сплати

Пайовий внесок сплачується у формі грошового внеску.

4.5. Вирішення питань щодо пайової участі та розрахунки розмірів пайового внеску

Вирішення питань щодо пайової участі та розрахунки розмірів пайового внеску здійснюються Управлінням після одержання звернення заявника і документів:

- при будівництві (реконструкції) - документи на землекористування та про затвердження у встановленому порядку проекту будівництва (реконструкції) з техніко-економічними показниками, лист-погодження Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища та позитивний висновок "Київдержекспертизи";

- при інвестуванні будівництва нежитлових приміщень - акт прийому-передачі приміщення інвестору, технічний паспорт та погодження з райдержадміністрацією функціонального призначення приміщення;

- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові - згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825, після погодження з відповідною райдержадміністрацією подальшого функціонального призначення.

4.6. Порядок та терміни сплати

Пайовий внесок сплачується на підставі Договору між містом (Управлінням) та інвестором (забудовником).

Пайовий внесок у грошовій формі сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається у договорі між Управлінням та інвестором (забудовником).

Термін сплати пайового внеску може встановлюватися договором не пізніше як за квартал до планової здачі об'єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію.

Кошти пайового внеску інвестор (забудовник) перераховує на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального фонду міського бюджету.

4.7. Момент укладання Договору про сплату пайового внеску

Договір на сплату пайового внеску оформляється:

- при будівництві (реконструкції) будь-яких об'єктів після затвердження інвестором (забудовником) в установленому порядку проектної документації та передує оформленню дозвільних документів на будівництво (реконструкцію) в Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю;

- при інвестуванні будівництва нежитлових приміщень після погодження функціонального призначення відповідною районною у м. Києві державною адміністрацією та передує оформленню документів про право власності;

- при зміні функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові - згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825, після погодження подальшого функціонального призначення відповідною районною в м. Києві державною адміністрацією.

4.8. Результат сплати пайового внеску

- У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску єдиним платежем Управління видає підписану довідку про одержання пайових коштів інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

- У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску частинами відповідно до графіка, що встановлюється Договором про сплату пайового внеску, довідка, підписана Управлінням, про одержання пайових коштів інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста видається після остаточного розрахунку.

- Довідка про повну сплату пайового внеску видається Управлінням інвестору (забудовнику) для подання в Управління державного архітектурно-будівельного контролю, Головне управління комунальної власності м. Києва, Головне управління житлового забезпечення, комунальне підприємство "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна".

- У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску, розрахованого на підставі інформації інвесторів (забудовників) щодо техніко-економічних показників окремих об'єктів, що входять до складу затверджених у встановленому порядку проектів будівництва мікрорайонів, кварталів, комплексів тощо, довідка, підписана Управлінням, видається після підтвердження інвестором (забудовником) фактичних техніко-економічних показників і проведення, в разі їх зміни, остаточних розрахунків.

- У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску, розрахованого із застосуванням норми щодо його граничного розміру (25%), довідка, підписана Управлінням, видається після підтвердження інвестором (забудовником) фактичних показників щодо балансової вартості об'єкта будівництва, а також надання документів, що підтверджують передачу у комунальну власність міста об'єктів, збудованих відповідно до технічних вимог міських інженерних служб, та їх балансову вартість, а також проведення, в разі необхідності, остаточних розрахунків.

4.9. Наслідки порушення інвестором (забудовником) умов Договорів

У разі прострочення термінів сплати:

- інвестор (забудовник) сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка від нарахованої суми пайового внеску за кожну добу прострочення, але не більше граничних розмірів, встановлених чинним законодавством;

- розмір несплаченої частки пайового внеску інвестора (забудовника) коригується на індекс інфляції від дати його розрахунку.

При відсутності довідки Управління про сплату пайового внеску забороняється:

- приймання об'єкта в експлуатацію,

- реєстрація актів в Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю,

- видача свідоцтв на право власності і реєстрація їх в комунальному підприємстві "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна".

4.10. Звільнення від сплати пайових внесків

Рішення про звільнення інвестора (забудовника) від сплати пайових внесків приймає Київська міська рада за поданням постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку після визначення Управлінням розрахункової суми пайового внеску.

4.11. Використання пайових коштів (внесків)

Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайових внесків приймає Київська міська рада при затвердженні бюджету та Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Києва на кожний рік.

5. Методика розрахунку розмірів пайової участі (внесків)
інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва

Розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста визначається за наступним алгоритмом:

- Визначити галузь народногосподарського комплексу міста, в якій буде реалізовуватись проект будівництва (реконструкції).

- За розрахунковою таблицею 1 в залежності від галузі, в якій здійснюється проект будівництва (реконструкції), визначити норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі будь-яких об'єктів незалежно від їх форми власності та при зміні функціонального призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові.

- Визначити загальну площу об'єкта (для автозаправних станцій та комплексів, шиномонтажу, мийок, автостоянок, ринків та інших площинних споруд - площа території, для інших об'єктів - загальна площа будівель і споруд), для якого визначається розмір внеску на розвиток інфраструктури міста.

- За розрахунковою таблицею 2 визначити економіко-планувальну зону, в якій передбачається здійснювати будівництво згідно з проектом будівництва (реконструкції).

- За розрахунковою таблицею 3, залежно від ситуаційного класу економіко-планувальної зони, в якій буде здійснюватись будівництво згідно з проектом будівництва (реконструкції), визначити зональний коефіцієнт, що враховує територіальне розміщення об'єкта будівництва.

- При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями розмір пайової участі розраховується як сума двох складових. Перша з них становить величину пайової участі, розраховану за нормативами під житлову частину будинку. Друга складова становить величину пайової участі, розраховану за нормативом відповідно до функціонального призначення вбудовано-прибудованих приміщень.

- В разі, якщо розрахункова сума пайового внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста перевищує обсяг внеску, сплаченого інвестором, що залучений для реалізації інвестиційних проектів постійно діючою комісією, створеною розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 N 2442 "Про порядок залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів житлової та соціальної інфраструктури міста", до сплати належить різниця між розрахунковою сумою пайового внеску та внеску, сплаченого відповідно до умов конкурсу.

- В разі, якщо розрахункова сума розміру пайової участі та витрат на здійснення робіт, передбачених вихідними даними на проектування, а саме: технічними умовами експлуатаційних служб міста, перевищує 25 відсотків від кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта, незалежно від його функціонального призначення, згідно з затвердженим у встановленому порядку проектом будівництва (реконструкції), до сплати належить сума в розмірі 25 відсотків від вартості будівництва (реконструкції) даного об'єкта за мінусом вартості робіт, передбачених зазначеними технічними умовами.

- Якщо проведення реконструкції не передбачає зміну профілю об'єкта реконструкції та введення в експлуатацію додаткових площ, пайова участь не сплачується.

Відповідно до абзацу 2 пункту 2.3.5 Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 N 11/2587, при розрахунках обсягів пайової участі інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку з будівництвом житлових мікрорайонів, кварталів, комплексів тощо розрахункова сума пайового внеску зменшується на суму балансової вартості об'єктів соціальної сфери незалежно від їх місця розташування (дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, поліклініки, лікарні), спорудження яких передбачено відповідними проектами, за умови передачі цих об'єктів до комунальної власності.

6. Розрахунок розміру пайової участі (внеску)
інвестора (забудовника) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури міста

Базова формула розрахунку розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника):

Bj = Н х S х З х Іінфл., де

Bj - розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реалізації проекту будівництва в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста;

Н - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в галузі народногосподарського комплексу;

S - загальна площа об'єкта, для якого визначається розмір внеску;

З - зональний коефіцієнт;

Іінфл. - індекс, що враховує інфляцію з 01.01.2003 до початку місяця, в якому здійснюється розрахунок.

6.1. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при новому будівництві

Розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста розраховується за наступною формулою:

Bбj = Нj x Sн x Кк, де (1)

Bбj - розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника)приреалізації проекту будівництва в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста;

Нj - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в j-ій галузі народногосподарського комплексу;

Sн - загальна площа об'єкта, для якого визначається розмір внеску;

Кк - узагальнюючий коригуючий коефіцієнт.

Узагальнюючий коригуючий коефіцієнт розраховується за наступною формулою:

Кк = Кз x Іінфл., де (2)

Кз - зональний коефіцієнт;

Іінфл. - індекс, що враховує інфляцію з 01.01.2003 до початку місяця, в якому здійснюється розрахунок.

6.2. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, а також при зміні функціонального призначення об'єкта без реконструкції

6.2.1. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, без приросту загальної площі, коли профіль об'єкта змінюється, а також при зміні функціонального призначення діючого об'єкта, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові, без реконструкції

В цьому випадку розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва реконструкції для міста розраховується за наступною формулою:

Bj = Н x S x Кк, де: (3)

Н - приріст нормативу розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників). Приріст нормативу розраховується за наступною формулою:

Н = Нj - Нk, де: (4)

Нj - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проекту реконструкції для міста в j-ій галузі народногосподарського комплексу, що відповідає новому (запланованому) профілю об'єкта;

Нk - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в k-ій галузі народногосподарського комплексу, що відповідає попередньому профілю об'єкта.

У випадку зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові Нk дорівнює нулю. А до Нj застосовується коефіцієнт, що враховує ступінь функціональної та фізичної придатності будинку (Ксффп). Цей коефіцієнт визначений на основі інформації щодо введення-вибуття та реконструкції житлового фонду станом на 01.01.2004 і дорівнює 0,777.

У випадку зміни функціонального призначення (перепрофілювання) дитячих дошкільних закладів, шкіл та об'єктів позашкільного виховання Нk дорівнює нулю.

У випадку реконструкції, перепланування, перепрофілювання, зміни функціонального призначення промислових (виробничих) підприємств (або їх частин), комплексів під об'єкти торгівлі, адміністративного призначення, розважальні комплекси, СТО, мийки тощо, а також при перепрофілюванні магазинів продовольчих товарів під іншу функцію приріст нормативу Н розраховується за наступною формулою:

Н = Нj - Нk x 0,3 (4.1)

6.2.2. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта змінюється та створюються нові площі

В цьому випадку розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва реконструкції для міста розраховується як сума двох складових за наступною формулою:

Вj = Нj x Sн x Кк + Н x S x Кк, де (5)

Нj x Sн x Кк - пайова участь (внесок) інвестора (забудовника) при створенні нових площ в ході проведення реконструкції. Розраховується аналогічно до формули (1);

Н x S x Кк - приріст пайової участі (внесків) інвестора (забудовника) при проведенні реконструкції із зміною профілю діяльності об'єкта.Розраховується аналогічно до формули (3).

У випадку, якщо Вj менше нуля, пайова участь не сплачується.

6.2.3. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта не змінюється та створюються нові площі

Якщо проведення реконструкції передбачає введення в експлуатацію додаткових площ без зміни профілю об'єкта реконструкції, то розмір пайової участі визначається аналогічно до формули (1).

           Розрахункові таблиці

    Таблиця 1. Норматив розміру пайової участі (внесків)
інвесторів (забудовників) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва
в розрахунку на 1 кв. м загальної площі
будь-яких об'єктів

------------------------------------------------------------------
| Назва галузі |Норматив, грн.|
|-------------------------------------------------+--------------|
| Виробнича сфера | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Промисловість: | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|електроенергетика | 40,80 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|хімічна та нафтохімічна промисловість | 181,50 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|машинобудування і металообробка | 41,00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|деревообробна і целюлозно-паперова промисловість | 160,50 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|промисловість будівельних матеріалів | 75,20 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|скляна і фарфоро-фаянсова промисловість | 128,70 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|легка промисловість | 57,20 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|харчова промисловість | 50,40 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|поліграфічна промисловість | 83,60 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|інші галузі промисловості (медична, | 93,70 |
|борошномельно-круп'яна та комбікормова | |
|промисловість, чорна і кольорова металургія, | |
|інші) | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Транспорт | 13,50 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Зв'язок | 60,20 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Будівництво | 54,40 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Інші галузі: матеріально-технічне постачання та | 200,70 |
|збут, заготівлі, АЗС, СТО, шиномонтаж, мийки тощо| |
|-------------------------------------------------+--------------|
| Невиробнича сфера | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Соціальна сфера, в тому числі: народна освіта, | 20,80 |
|охорона здоров'я, фізична культура, соціальне | |
|забезпечення, культура та мистецтво | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Побутове обслуговування | 57,00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Гаражі, паркінги та автостоянки | 14,40 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Загальноміські, районні та мікрорайонні об'єкти | 80,30 |
|торгівлі (крім автосалонів, магазинів для продажу| |
|автомобілів та запасних частин до них) та | |
|виставкові центри (приміщення, будівлі, споруди | |
|та комплекси), ринки, заклади громадського | |
|харчування (крім ресторанів) | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Наука | 34,50 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Фінансування, кредитування, страхування та | 116,10 |
|банківська справа | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Житлове будівництво (в т. ч. добудова аттикових, | 20,40 |
|мансардних поверхів до існуючих будинків під | |
|житлові приміщення, житлово-комунальне | |
|господарство, підсобні приміщення до житлових | |
|квартир) | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Готелі | 80,30 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Адміністративні, офісні будівлі (приміщення), | 115,00 |
|архітектурні, проектні, творчі та інші майстерні | |
|тощо | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Ігорні заклади, ресторани, автосалони, магазини | 116,80 |
|для продажу автомобілів та запасних частин до них| |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Будівництво нежитлових приміщень, функціональне | 52,50 |
|призначення яких не визначено | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Економіко-планувальне зонування
території м. Києва (*)

_______________

(*) Додаток до рішення Київської міської ради від 27.04.2000 N 104/825.

------------------------------------------------------------------
| Економіко-планувальні зони |Опис меж економіко-планувальних |
| території м. Києва | зон |
|------------------------------+---------------------------------|
|1. Поділ |Вул. Оленівська, вул. |
| |Набережно-Хрещатицька, проїзд |
| |місцевого значення, прибережна |
| |смуга, межа забудови, напрям |
| |фунікулера, межа забудови, |
| |пров. Киянівський, межа |
| |забудови, вул. |
| |Смирнова-Ласточкіна, вул. |
| |Нижній Вал, межа забудови, |
| |пров. Цимлянський, вул. |
| |Фрунзе. |
|------------------------------+---------------------------------|
|2. Хрещатик-Липки |Вул. Смирнова-Ласточкіна, межа |
| |забудови, межа Шевченківського |
| |і Печерського районів, пл. |
| |Михайлівська, вул. |
| |Трьохсвятительська, пл. |
| |Європейська, Петрівська алея, |
| |Паркова дорога, алея вздовж |
| |Маріїнського палацу, вул. |
| |М.Грушевського, пров. Кріпосний, |
| |Кловський узвіз, вул. |
| |Мечнікова, бульв. Лесі Українки |
| |вул. Еспланадна, вул. |
| |Саксаганського, вул. |
| |Тарасівська, вул. Льва Толстого |
| |вул. Терещенківська, бульв. |
| |Тараса Шевченка, вул. Івана |
| |Франка, вул. Ярославів Вал, |
| |вул. Стрілецька, вул. |
| |Рейтарська, вул. Артема. |
|------------------------------+---------------------------------|
|3. Арсенал |Пров. Кріпосний, вул. |
| |М.Грушевського, вул. Московська, |
| |Кловський узвіз. |
|------------------------------+---------------------------------|
|4. Нагірні парки |Вул. М.Грушевського, алея |
| |вздовж Маріїнського палацу, |
| |проїзд місцевого значення, |
| |Паркова дорога, Петрівська |
| |алея, вул. М.Грушевського, пл. |
| |Європейська, вул. |
| |Трьохсвятительська, пл. |
| |Михайлівська, межа |
| |Шевченківського і Печерського |
| |районів, межа забудови, напрям |
| |фунікулера, прибережна смуга, |
| |бульв. Дружби Народів, пл. |
| |Героїв ВВВ, вул. Січневого |
| |повстання, межа |
| |Києво-Печерської Лаври і парку |
| |Вічної Слави, вул. Січневого |
| |повстання, пл. Слави, |
| |Дніпровський узвіз, Паркова |
| |дорога, вздовж межі |
| |Маріїнського парку. |
|------------------------------+---------------------------------|

|5. Печерськ          |Вул. Еспланадна, бульв. Лесі   |
| |Українки, вул. Мечнікова, |
| |Кловський узвіз, вул. |
| |Московська, вул. |
| |М.Грушевського, вздовж межі |
| |Маріїнського парку, проїзд |
| |місцевого значення, Паркова |
| |дорога, Дніпровський узвіз, |
| |вул. Січневого повстання, |
| |вздовж межі Києво-Печерської |
| |Лаври, межа приватної забудови, |
| |пров. Панфіловців, межа |
| |приватної забудови, пров. |
| |Панфіловців, межа приватної |
| |забудови, пров. Михайла Реута, |
| |вул. Старонаводницька, вул. |
| |Кутузова, вул. Щорса, вул. |
| |Літня, пров. Лабораторний, межа |
| |Національного спортивного |
| |комплексу "Олімпійський". |
|------------------------------+---------------------------------|
|6. Дружби Народів - Звіринець |Бульв. Дружби Народів, пл. |
| |Героїв ВВВ, вул. Січневого |
| |повстання, вул. Панфіловців, |
| |пров. Панфіловців, пров. |
| |Михайла Реута, вул. |
| |Старонаводницька, вул. Кутузова |
| |вул. Щорса, межа ділянки |
| |автобази, межа ділянки |
| |автомотосектора Палацу дітей та |
| |юнацтва, Тверський тупик, межа |
| |ділянки АТП-5, вул. |
| |Перспективна, вул. Патріса |
| |Лумумби, вул. Саперне поле, |
| |вул. Академіка Філатова, |
| |бульв. Дружби Народів, вул. |
| |Товарна, межа ділянки районної |
| |лікарні, межа |
| |комунально-складської території |
| |вул. Салтикова-Щедріна, |
| |Військовий проїзд, вул. |
| |Кіквідзе, межа приватної |
| |забудови, вул. Вільшанська, |
| |вул. Звіринецька, вул. |
| |Тимірязєвська, межа території |
| |Ботанічного саду АН України. |
|------------------------------+---------------------------------|
|7. Ботанічний сад |Вул. Тимірязєвська, межа |
| |території Ботанічного саду АН |
| |України, бульв. Дружби Народів, |
| |прибережна смуга р. Дніпро |
| |(вул. Баренбойма), смуга |
| |залізниці. |
|------------------------------+---------------------------------|

|8. Чорна гора         |Смуга залізниці, бульв. Дружби  |
| |Народів, вул. Товарна, межа |
| |ділянки районної лікарні, межа |
| |комунально-складської території |
| |вул. Салтикова-Щедріна, |
| |Військовий проїзд, вул. |
| |Кіквідзе, межа приватної |
| |забудови, вул. Вільшанська, |
| |вул. Звіринецька, вул. |
| |Тимірязєвська. |
|------------------------------+---------------------------------|
|9. Либідська площа |Бульв. Дружби Народів, вул. |
| |Академіка Філатова, вул. |
| |Саперне поле, вул. Патріса |
| |Лумумби, вул. Перспективна, |
| |межа ділянки АТП-5, Тверський |
| |тупик, межа ділянки |
| |автомотосектора Палацу дітей та |
| |юнацтва, межа ділянки автобази, |
| |вул. Щорса, вул. |
| |Предславинська, вул. Патріса |
| |Лумумби, вул. Анрі Барбюса, |
| |вул. Ковпака, вул. |
| |Червоноармійська, пл. Либідська |
| |вул. Горького, вул. Панаса |
| |Любченка, вул. Боженка, вул. |
| |Байкова, русло р. Либідь. |
|------------------------------+---------------------------------|
|10. Червоноармійська |Вул. Щорса, вул. Предславинська |
| |вул. Патріса Лумумби, вул. |
| |Анрі Барбюса, вул. Ковпака, |
| |вул. Червоноармійська, пл. |
| |Либідська, вул. Горького, вул. |
| |Панаса Любченка, вул. Боженка, |
| |вул. Байкова, русло р. Либідь, |
| |вул. Івана Федорова, вул. |
| |Горького, вул. Жилянська, вул. |
| |Володимирська, вул. |
| |Саксаганського, межа |
| |Національного спортивного |
| |комплексу "Олімпійський", пров. |
| |Лабораторний, вул. Літня. |
|------------------------------+---------------------------------|
|11. Либідська промзона |Вул. Жилянська, вул. Антоновича |
| |вул. Івана Федорова, русло р. |
| |Либідь, вул. Байкова, смуга |
| |залізниці, вул. Лінійна, вул. |
| |Нововокзальна, межа житлової |
| |забудови, вул. Краснодонська, |
| |вул. Льва Толстого, вул. |
| |Миколи Островського, пров. |
| |Платонівський, межа ділянки |
| |ринку, вул. Петрозаводська, |
| |вул. Ползунова, межа території |
| |КВРЗ, просп. Повітрофлотський, |
| |південна смуга залізниці |
| |ранжирного парку, межа парку |
| |"Супутник", вул. Уманська, |
| |бульв. Чоколівський, північна |
| |смуга залізниці ранжирного |
| |парку, просп. Повітрофлотський. |
|------------------------------+---------------------------------|

|12. Паньківщина        |Вул. Жилянська, пл. Перемоги,  |
| |бульв. Тараса Шевченка, вул. |
| |Терещенківська, вул. Льва |
| |Толстого, вул. Тарасівська, |
| |вул. Саксаганського, вул. |
| |Володимирська. |
|------------------------------+---------------------------------|
|13. О. Гончара - Чапаєва |Бульв. Тараса Шевченка, вул. |
| |Івана Франка, вул. Ярославів |
| |Вал, вул. Стрілецька, вул. |
| |Рейтарська, пл. Львівська, вул. |
| |Воровського. |
|------------------------------+---------------------------------|
|14. Артема - Косіора |Вул. Воровського, пл. Перемоги, |
| |вул. Жилянська, вул. Косіора, |
| |Глибочицький проїзд, вул. |
| |Глибочицька, межа забудови |
| |верхньої тераси схилу, |
| |Вознесенський узвіз, пл. |
| |Львівська. |
|------------------------------+---------------------------------|
|15. Глибочицька |Вул. Глибочицька, межа схилу, |
| |Вознесенський узвіз, вул. |
| |Нижній Вал, межа забудови, вул. |
| |Нижньоюрківська, вул. Отто |
| |Шмідта, вул. Багговутівська, |
| |вул. Половецька, вул. |
| |Татарська. |
|------------------------------+---------------------------------|
|16. Юрковиця - Фрунзе |Вул. Отто Шмідта, вул. |
| |Смирнова-Ласточкіна, по межі |
| |забудови вздовж вул. Фрунзе та |
| |вул. Смирнова-Ласточкіна, пров. |
| |Цимлянський, вул. Фрунзе, вул. |
| |Оленівська, вул. Межигірська, |
| |вул. Заводська, вул. Фрунзе, |
| |вул. Вікентія Хвойки, вул. |
| |Дмитрівська, вул. Тульчинська, |
| |вул. Новокостянтинівська, |
| |просп. Червоних Козаків, вул. |
| |Фрунзе, Подільський узвіз, межа |
| |забудови вздовж вул. Нагірної. |
|------------------------------+---------------------------------|
|17. Подільська промзона - |Вул. Новокостянтинівська, вул. |
|Рибальський острів |Тульчинська, вул. Дмитрівська, |
| |вул. Вікентія Хвойки, вул. |
| |Фрунзе, вул. Заводська, вул. |
| |Межигірська, вул. Оленівська, |
| |вул. Набережно-Лугова, вул. |
| |Набережно-Хрещатицька, |
| |прибережна смуга гавані і |
| |р.Дніпро, смуга залізниці, просп.|
| |Червоних Козаків. |
|------------------------------+---------------------------------|
|18. Промзона Куренівка |Смуга залізниці, вул. Фрунзе, |
| |просп. Червоних Козаків. |
|------------------------------+---------------------------------|
|19. Татарка |Подільський узвіз, межа |
| |забудови, Смородинський узвіз, |
| |межа забудови схилу верхньої |
| |тераси, межа забудови вздовж |
| |вул. Багговутівської, вул. |
| |Нагірна, вул. Отто Шмідта, вул. |
| |Половецька, межа заводу Артема, |
| |вул. Татарська, вул. |
| |Глибочицька, вул. Артема, вул. |
| |Мельникова, вул. Пугачова, |
| |Врублевський узвіз, межа парку |
| |"Бабин Яр". |
|------------------------------+---------------------------------|

|20. Копилів - Петропавлівська |Смуга залізниці, вул. Фрунзе,  |
| |вул. Олени Теліги, вул. |
| |Ольжича, вул. Бакинська, вул. |
| |Тагільська, межа приватної |
| |забудови, межа ділянки ГБК |
| |"Гірський", проїзд до території |
| |тролейбусного депо N 4, вул. |
| |Сирецька. |
|------------------------------+---------------------------------|
|21. Промзона по вул. Сирецькій|Вул. Сирецька, проїзд до |
| |території тролейбусного депо |
| |N 4, межа ділянки ГБК "Гірський",|
| |межа приватної забудови, вул. |
| |Тагільська, вул. Бакинська, |
| |вул. Котовського, смуга |
| |залізниці. |
|------------------------------+---------------------------------|
|22. Лук'янівка |Вул. Мельникова, вул. Артема, |
| |вул. Косіора, вул. Маршала |
| |Рибалка, вул. В.Василевської, |
| |межа ділянки боксових гаражів |
| |та ВО "Електронприлад", межа |
| |території зоопарку, вул. |
| |Зоологічна, вул. Дегтярівська, |
| |межа промислової території, |
| |вул. Сім'ї Хохлових, вул. |
| |Якіра. |
|------------------------------+---------------------------------|
|23. Промзона по вул. Сім'ї |Вул. Якіра, вул. Сім'ї Хохлових |
|Хохлових |межа промислової забудови, |
| |вул. Дегтярівська, вул. Олени |
| |Теліги, вул. Дорогожицька, межа |
| |парку "Бабин Яр" вздовж вул. |
| |Оранжерейної, межі територій |
| |парків "Бабин Яр" і |
| |"Кирилівський Гай", |
| |Врубелівський узвіз, вул. |
| |Пугачова, вул. Мельникова. |
|------------------------------+---------------------------------|
|24. Щусєва - Шамрила |Смуга залізниці, вул. |
| |Котовського, вул. Академіка |
| |Грекова, вул. Ольжича, вул. |
| |Олени Теліги, вул. Дегтярівська |
| |вул. Кузьминська, вул. |
| |Танкова. |
|------------------------------+---------------------------------|
|25. Шолуденка - В. Василевсько|Вул. Зоологічна, межа територіїї |
| |зоопарку, межа ділянки боксових |
| |гаражів та ВО "Електронприлад", |
| |вул. В.Василевської, вул. |
| |Маршала Рибалка, вул. Косіора, |
| |просп. Повітрофлотський, вул. |
| |Борщагівська, пров. |
| |Політехнічний, просп. Перемоги. |
|------------------------------+---------------------------------|
|26. Шуляка - Е. Потьє |Просп. Перемоги, межа території |
| |парку "Нивки", вул. Лагерна, |
| |вул. Дегтярівська, вул. |
| |Зоологічна. |
|------------------------------+---------------------------------|

|27. Парк "Нивки"       |Смуга залізниці, вул. Танкова,  |
|               |вул. Кузьминська, вул. Лагерна  |
|               |межа території парку "Нивки",  |
|               |вул. Миколи Василенка, вул.   |
|               |Козелецька.           |
|------------------------------+---------------------------------|
|28. Національний технічний  |Просп. Перемоги, пров.      |
|університет          |Політехнічний, вул.       |
|               |Борщагівська, смуга залізниці,  |
|               |вул. Борщагівська, межа     |
|               |забудови, вул. Індустріальна.  |
|------------------------------+---------------------------------|
|29. Промзона Грушки - Гарматна|Просп. Перемоги, вул.      |
|               |Індустріальна, вул. Виборзька,  |
|               |вул. Гарматна, бул. Івана    |
|               |Лепсе, вул. Миколи Василенка.  |
|------------------------------+---------------------------------|
|30. Промзона Козелецька -   |Смуга залізниці, вул.      |
|Радищева           |Козелецька, вул. Миколи     |
|               |Василенка, бульв. Івана Лепсе,  |
|               |вул. Академіка Каблукова.    |
|------------------------------+---------------------------------|
|31. Відрадний -        |Просп. Космонавта Комарова,   |
|просп. Комарова        |смуга залізниці, вул.      |
|               |Академіка Каблукова, бульв.   |
|               |Івана Лепсе, вул. Гарматна,   |
|               |вул. Виборзька, вул.       |
|               |Індустріальна, вул.       |
|               |Борщагівська, смуга залізниці,  |
|               |вул. Індустріальна, вул.     |
|               |Польова, вул. Землячки, вул.   |
|               |Комбайнерів, вул. Ніжинська,   |
|               |просп. Відрадний, вул. Михайла  |
|               |Донця, вул. Героїв Севастополя, |
|               |вул. Академіка Стражеска,    |
|               |бульв. Івана Лепсе.       |
|------------------------------+---------------------------------|
|32. Караваєві Дачі      |Просп. Відрадний, вул.      |
|               |Ніжинська, вул. Комбайнерів,   |
|               |вул. Землячки, вул. Польова,   |
|               |вул. Індустріальна, смуга    |
|               |залізниці, вул. Новопольова,   |
|               |вул. Шепелєва.          |
|------------------------------+---------------------------------|
|33. Білецького - Донця    |Просп. Відрадний, вул. Михайла  |
|               |Донця, вул. Героїв Севастополя, |
|               |вул. Академіка Стражеска,    |
|               |бульв. Івана Лепсе, вул.     |
|               |Качалова, межа житлової     |
|               |забудови.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|34. Петрівка - о. Опечень   |Смуга залізниці, прибережна   |
|               |смуга р. Дніпро, просп.     |
|               |Червоних Козаків, просп. Героїв |
|               |Сталінграда, вул. Приозерна,   |
|               |прибережна смуга озера      |
|               |Йорданське, просп. Оболонський, |
|               |вул. Маршала Малиновського,   |
|               |вул. Маршала Тимошенка.     |
|------------------------------+---------------------------------|

|35. Оболонь південна     |Вул. Приозерна, прибережна    |
|               |смуга озера Йорданське, просп.  |
|               |Оболонський, вул. Маршала    |
|               |Малиновського, вул. Маршала   |
|               |Тимошенка, вул. Героїв      |
|               |Сталінграда, вул. Прирічна,   |
|               |межа території парку "Оболонь"  |
|               |південна межа забудови      |
|               |мікрорайону N 3-а, просп.    |
|               |Героїв Сталінграда.       |
|------------------------------+---------------------------------|
|36. Парк "Оболонь"      |Просп. Червоних Козаків, просп. |
|               |Героїв Сталінграда, південна   |
|               |межа забудови мікрорайону N 3-а |
|               |межа території парку "Оболонь"  |
|               |вул. Прирічна, північна межа   |
|               |території парку "Оболонь",    |
|               |прибережна смуга р. Дніпро.   |
|------------------------------+---------------------------------|
|37. Оболонь північна     |Просп. Маршала Тимошенка, вул.  |
|               |Богатирська, вул. Озерна,    |
|               |просп. Оболонський, південна   |
|               |межа коридору газопроводу, вул. |
|               |Прирічна, пл. Чілі.       |
|------------------------------+---------------------------------|
|38. Промзона по вул.     |Смуга залізниці, південна межа  |
|Богатирській         |коридору газопроводу, просп.   |
|               |Оболонський, вул. Озерна, вул.  |
|               |Богатирська.           |
|------------------------------+---------------------------------|
|39. Промзона Автозаводська - |Смуга залізниці на півдні та   |
|Дегтяренка          |сході зони, південна межа    |
|               |газопроводу та комунальної    |
|               |території, вул. Михайла     |
|               |Майорова, вул. Полярна, межа   |
|               |комунальної території та вул.  |
|               |Коноплянська, вул. Полупанова,  |
|               |вул. Бережанська, вул. Полярна  |
|               |вул. Автозаводська.       |
|------------------------------+---------------------------------|
|40. Пріорка - Вітряні Гори  |Вул. Полярна, вул.        |
|               |Автозаводська, межа залізниці,  |
|               |вул. Вишгородська, вул.     |
|               |Мостицька, вул. Наталії Ужвій,  |
|               |просп. Свободи, вул.       |
|               |Світлицького, вул.        |
|               |Червонопільська, вул.      |
|               |Западинська, вул. Вишгородська. |
|------------------------------+---------------------------------|
|41. Виноградар        |Вул. Наталії Ужвій, просп.    |
|               |Свободи, вул. Світлицького,   |
|               |пров. Межовий, вул. Канівська,  |
|               |вул. Муси Джаліля, просп.    |
|               |Свободи, просп. Радянської    |
|               |України, межа мікрорайону    |
|               |Синьоозерний, вул. Газопровідна |
|               |просп. Правди, межа території  |
|               |радгоспу "Пуща Водиця", межа   |
|               |мікрорайону Мостицький, пров.  |
|               |Квітневий, вул. Новомостицька.  |
|------------------------------+---------------------------------|

|42. Шевченко - Дача Кульженка |Просп. Свободи, вул. Муси    |
|               |Джаліля, вул. Канівська, пров.  |
|               |Межовий, вул. Світлицького,   |
|               |вул. Червонопільська, вул.    |
|               |Западинська, вул. Вишгородська, |
|               |вул. Пуща-Водицька, вул.     |
|               |Ростовська, вул. Косенка.    |
|------------------------------+---------------------------------|
|43. Мінська - Майорова    |Просп. Мінський, вул. Юрія    |
|               |Кондратюка, вул. Михайла     |
|               |Майорова, вул. Полярна, межа   |
|               |комунальної території та вул.  |
|               |Коноплянська, вул. Полупанова,  |
|               |вул. Бережанська, вул. Полярна  |
|               |пл. Тараса Шевченка.       |
|------------------------------+---------------------------------|
|44. Зона відпочинку "Берізка" |Просп. Мінський, вул. Юрія    |
|               |Кондратюка, межа комунальної   |
|               |території та газового коридору, |
|               |межа залізниці, межа території  |
|               |будинку відпочинку Кабміну.   |
|------------------------------+---------------------------------|
|45. Урочище Оболонь      |Південна межа коридору      |
|               |газопроводу, смуга залізниці,  |
|               |південна межа садового      |
|               |товариства в ур. "Оболонь",   |
|               |межа міста.           |
|------------------------------+---------------------------------|
|46. Сади "Оболонь"      |Південна межа садового      |
|               |товариства в ур. "Оболонь",   |
|               |прибережна смуга р. Дніпро,   |
|               |межа території ДВС, смуга    |
|               |водопроводу, межа хут. Редьки,  |
|               |прибережна смуга о. Редьки,   |
|               |смуга залізниці.         |
|------------------------------+---------------------------------|
|47. ДВС            |Межа ділянки ДВС.        |
|------------------------------+---------------------------------|
|48. Селище ДВС        |Межа території сел. ДВС.     |
|------------------------------+---------------------------------|
|49. Хутір Микільський     |Межа території хут.       |
|               |Микільський.           |
|------------------------------+---------------------------------|
|50. Межигірське та      |Межа мікрорайону Синьоозерний,  |
|Пуща-Водицьке лісництво    |просп. Радянської України,    |
|               |вул. Косенка, вул. Ростовська,  |
|               |вул. Пуща-Водицька, просп.    |
|               |Мінський, межа території     |
|               |будинку відпочинку Кабміну,   |
|               |прибережна смуга о. Редьки,   |
|               |межа хут. Редьки, смуга     |
|               |водопроводу, межа ділянки ДВС,  |
|               |межа міста, межа курорту     |
|               |"Пуща-Водиця", межа       |
|               |Подільського і Шевченківського  |
|               |районів.             |
|------------------------------+---------------------------------|
|51. Курорт "Пуща-Водиця"   |Межа курорту "Пуща-Водиця",   |
|(східна частина)       |межа міста, межа селища     |
|               |Пуща-Водиця, вул. Міська,    |
|               |ділянка Кільцевої дороги     |
|               |(напрямок - Гостомельське    |
|               |шосе).              |
|------------------------------+---------------------------------|

|52. Пуща-Водиця        |Межа селища Пуща-Водиця.     |
|------------------------------+---------------------------------|
|53. Курорт "Пуща-Водиця"   |Гостомельське шосе, межа міста, |
|(західна частина)       |межа селища Пуща-Водиця, вул.  |
|               |Міська.             |
|------------------------------+---------------------------------|
|54. Замковецька        |Смуга залізниці, вул.      |
|               |Вишгородська, вул. Мостицька,  |
|               |вул. Брестська, межа забудови  |
|               |приватного сектора, межа     |
|               |Шевченківського і Подільського  |
|               |районів, межа житлового     |
|               |кварталу радгоспу "Пуща-Водиця" |
|               |, вул. Межова, вул. Білицька,  |
|               |межа парку "Сирецький гай".   |
|------------------------------+---------------------------------|
|55. Радгосп "Пуща-Водиця"   |Вул. Межова, межа житлового   |
|               |кварталу радгоспу "Пуща-Водиця" |
|               |межа Шевченківського і      |
|               |Подільського районів, просп.   |
|               |Правди, вул. Газопровідна, межа |
|               |Міського кладовища, межа     |
|               |забудови, вул. Сирецька, вул.  |
|               |Межова, межа житлового кварталу |
|               |радгосп "Пуща-Водиця", межа   |
|               |забудови приватного сектора,   |
|               |вул. Брестська, вул.       |
|               |Новомостицька, пров. Квітневий, |
|               |межа мікрорайону Мостицький   |
|------------------------------+---------------------------------|
|56. Київське лісництво    |Межа міста, Гостомельське шосе, |
|               |межа Подільського і       |
|               |Шевченківського районів, вул.  |
|               |Газопровідна, вул. Синьоозерна, |
|               |вул. Берковецька, межа хут.   |
|               |Берковець, межа ділянки     |
|               |радгоспу "Декоративне      |
|               |садівництво", межа смт      |
|               |Коцюбинське, смуга залізниці.  |
|------------------------------+---------------------------------|
|57. Сирецький Гай       |Смуга залізниці, межа парку   |
|               |"Сирецький гай", вул. Білецька, |
|               |межа заводу "Кристал", межа   |
|               |ділянки оранжерейного комбінату |
|               |вул. Стеценка, вул.       |
|               |Саратовська, межа території   |
|               |парку "Дубки", межа кварталу   |
|               |житлової забудови.        |
|------------------------------+---------------------------------|
|58. Гречка - Сирецька     |Межа ділянки оранжерейного    |
|               |комбінату, межа заводу      |
|               |"Кристал", вул. Сирецька, межа  |
|               |радгоспу "Пуща-Водиця", межа   |
|               |ділянки Міського кладовища,   |
|               |вул. Сирецько-Садова, вул.    |
|               |Маршала Гречка, вул. Стеценка.  |
|------------------------------+---------------------------------|

|59. Берковець - Стеценка   |Вул. Синьоозерна, вул.      |
|               |Газопровідна, межа Міського   |
|               |кладовища, вул. Сирецько-Садова |
|               |вул. Маршала Гречка, вул.    |
|               |Стеценка, межа          |
|               |територіїжитлової забудови,   |
|               |межа територіїзаводу "Авіант",  |
|               |межа садово-дачних ділянок,   |
|               |межа території ГБК, просп.    |
|               |Академіка Палладіна.       |
|------------------------------+---------------------------------|
|60. Біличанський ліс -    |Вул. Малинська, межа території  |
|хут. Берковець        |заводу "Авіант", межа території |
|               |ГБК, вул. Академіка Палладіна,  |
|               |вул. Берковецька, межа хут.   |
|               |Берковець, межа ділянки     |
|               |радгоспу "Декоративне      |
|               |садівництво", межа смт      |
|               |Коцюбинське, смуга залізниці.  |
|------------------------------+---------------------------------|
|61. Дехтярі - Бауманська   |Смуга залізниці, межа житлової  |
|               |забудови, межа ділянки парку   |
|               |"Дубки", вул. Саратовська, вул. |
|               |Бауманська, вул. Уссурійська,  |
|               |вул. Цюрупинська, вул.      |
|               |Бабушкіна, межа парку "Нивки".  |
|------------------------------+---------------------------------|
|62. Нивки - Туполєва     |Вул. Бабушкіна, вул.       |
|               |Цюрупинська, вул. Уссурійська,  |
|               |вул. Бауманська, вул.      |
|               |Саратовська, вул. Стеценка,   |
|               |межа житлової забудови, межа   |
|               |території ГБК, вул. Академіка  |
|               |Туполєва, вул. Салютна, межа   |
|               |території Київської овочевої   |
|               |фабрики, вул. Академіка     |
|               |Туполєва, вул. Чистяківська,   |
|               |пров. Кулібіна, вул. Кулібіна,  |
|               |межа території ВО "Станків і   |
|               |автоматів", вул. Омел'яна    |
|               |Горбачова, просп. Перемоги,   |
|               |смуга залізниці, алея парку   |
|               |"Нивки".             |
|------------------------------+---------------------------------|
|63. Завод "Авіант"      |Просп. Перемоги, смуга      |
|               |залізниці, вул. Малинська, межа |
|               |території заводу "Авіант", межа |
|               |території ГБК і території    |
|               |заводу "Авіант", просп.     |
|               |Академіка Туполєва, вул.     |
|               |Салютна, межа території     |
|               |Київської овочевої фабрики,   |
|               |вул. Академіка Туполєва.     |
|------------------------------+---------------------------------|
|64. Галагани         |Просп. Перемоги, вул.      |
|               |Чистяківська, провулок Кулібіна |
|               |вул. Кулібіна, межа території  |
|               |ВО "Станків та автоматів", вул. |
|               |Омел'яна Горбачова, просп.    |
|               |Перемоги, смуга залізниці.    |
|------------------------------+---------------------------------|

|65. Академмістечко      |Просп. Академіка Палладіна,   |
|               |вул. Генерала Наумова, вул.   |
|               |Службова, вул. Григорія     |
|               |Онискевича, вул. Анатолія    |
|               |Пантелькіна, вул. Хмельницька,  |
|               |вул. Генерала Вітрука, вул.   |
|               |Василя Алексухіна, бульв.    |
|               |Академіка Вернадського.     |
|------------------------------+---------------------------------|
|66. Святошин         |Кільцева дорога, просп.     |
|               |Академіка Палладіна, бульв.   |
|               |Академіка Вернадського, вул.   |
|               |Василя Алексухіна, вул.     |
|               |Генерала Вітрука, вул.      |
|               |Хмельницька, вул. Анатолія    |
|               |Пантелькіна, вул. Григорія    |
|               |Онискевича, вул. Службова, пл.  |
|               |Героїв Бреста, вул.       |
|               |Святошинська, межа житлової   |
|               |забудови, південна межа     |
|               |лікарень.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|67. Біличі          |Кільцева дорога, південна межа  |
|               |житлової забудови і південна   |
|               |межа лікарні, вул. Шепетівська, |
|               |берегова смуга озера та межа   |
|               |житлової забудови, просп.    |
|               |Перемоги, вул. Миколи Ушакова,  |
|               |вул. Командарма Уборевича,    |
|               |вул. Чорнобильська, вул.     |
|               |Осіння, межа приватної забудови |
|               |вул. Жовтнева, просп.      |
|               |Академіка Палладіна.       |
|------------------------------+---------------------------------|
|68. Ново-Біличі        |Вул. Миколи Ушакова, вул.    |
|               |Командарма Уборевича, вул.    |
|               |Чорнобильська, вул. Осіння,   |
|               |межа приватної забудови, вул.  |
|               |Жовтнева, просп. Ак. Палладіна, |
|               |вул. Генерала Наумова, вул.   |
|               |Робітнича, вул. Олевська, вул.  |
|               |Підлісна, вул. Генерала Наумова |
|               |межа лісового масиву, вул.    |
|               |Генерала Наумова, вул.      |
|               |Обухівська, межа лісового    |
|               |масиву, прибережна смуга озера, |
|               |просп. Перемоги.         |
|------------------------------+---------------------------------|
|69. Святошинське лісництво  |Межа міста Києва, смуга     |
|(північна частина)      |залізниці, межа смт Коцюбинське |
|               |смуга залізниці, вул. Олевська  |
|               |вул. Підлісна, вул. Генерала   |
|               |Наумова, межа лісового масиву,  |
|               |вул. Генерала Наумова, вул.   |
|               |Обухівська, межа забудови,    |
|               |прибережна смуга озер басейну  |
|               |р. Нивки.            |
|------------------------------+---------------------------------|

|70. Святошинське лісництво  |Межа міста Києва, прибережна   |
|(південна частина)      |смуга озер басейну р. Нивки,   |
|               |прибережна смуга озера, просп.  |
|               |Перемоги, прибережна смуга    |
|               |озера та межа житлової      |
|               |забудови.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|71. Санаторій "Перемога"   |Межа ділянки санаторію      |
|               |"Перемога".           |
|------------------------------+---------------------------------|
|72. Сади "Зв'язківець"    |Межа ділянки садового      |
|               |товариства "Зв'язківець", межа  |
|               |ділянки центру електромагнітної |
|               |сумісності радіоелектронних   |
|               |засобів.             |
|------------------------------+---------------------------------|
|73. Катеринівка        |Межа території селища      |
|               |Катеринівка.           |
|------------------------------+---------------------------------|
|74. Урочище Совки       |Кільцева дорога, межа міста   |
|               |Києва, межа житлової забудови  |
|               |та лікарні, вул. Федора     |
|               |Кричевського, південна межа   |
|               |лікарень, межа житлової     |
|               |забудови, вул. Святошинська,   |
|               |пл. Героїв Бреста, смуга     |
|               |залізниці, вул. Жмеринська,   |
|               |вул. Бетховена, вул.       |
|               |Мельниченка.           |
|------------------------------+---------------------------------|
|75. Жмеринська - Я. Коласа  |Кільцева дорога, вул.      |
|               |Мельниченка, вул. Бетховена,   |
|               |вул. Жмеринська, вул. Героїв   |
|               |Космосу, вул. Комісара Рикова,  |
|               |вул. Гната Юри, вул. Якуба    |
|               |Колоса, бульв. Ромена Роллана,  |
|               |вул. Жмеринська.         |
|------------------------------+---------------------------------|
|76. Перемога - Героїв Космосу |Вул. Героїв Космосу, вул.    |
|               |Жмеринська, смуга східної    |
|               |залізниці, просп. 50-річчя    |
|               |Жовтня.             |
|------------------------------+---------------------------------|
|77. Микільська Борщагівка   |Вул. Жмеринська, бульв. Ромена  |
|               |Роллана, вул. Якуба Колоса,   |
|               |вул. Гната Юри, вул. Комісара  |
|               |Рикова, вул. Героїв Космосу,   |
|               |вул. 50-річчя Жовтня, вул.    |
|               |Сім'ї Сосніних (з зеленою    |
|               |смугою), вул. Сім'ї Сосніних   |
|               |(без зеленої смуги), вул.    |
|               |Зодчих, Кільцева дорога.     |
|------------------------------+---------------------------------|
|78. Південна Борщагівка    |Кільцева дорога, вул. Зодчих,  |
|               |вул. Сім'ї Сосніних (без     |
|               |зеленої смуги), просп.      |
|               |Академіка Корольова, вул.    |
|               |Симиренка, вул. Якова Кочури,  |
|               |вул. Трублаїні.         |
|------------------------------+---------------------------------|
|79. Борщагівська промзона   |Вул. Трублаїні, вул. Якова    |
|               |Кочури, вул. Симиренка, просп.  |
|               |Академіка Корольова, вул. Сім'ї |
|               |Сосніних (без зелені смуги),   |
|               |просп. 50-річчя Жовтня, просп.  |
|               |Космонавта Комарова, бульв.   |
|               |Івана Лепсе, вул. Качалова,   |
|               |межа комунально-складської    |
|               |території, просп. Відрадний,   |
|               |вул. Миколи Шепелєва, вул.    |
|               |Новопольова, продовження вул.  |
|               |Пост-Волинської, межа      |
|               |комунально-складської території |
|               |та смуга залізниці, Кільцева   |
|               |дорога.             |
|------------------------------+---------------------------------|

|80. Бабин Яр         |Вул. Дорогожицька, вул. Олени  |
|               |Теліги, вул. Фрунзе,       |
|               |Врубелівський узвіз, межа    |
|               |території парків "Кирилівський  |
|               |Гай" і "Бабин Яр".        |
|------------------------------+---------------------------------|
|81. Першотравневий      |Бульв. Чоколівський, вул.    |
|               |Уманська, смуга залізниці,    |
|               |просп. Повітрофлотський, вул.  |
|               |Авіаконструктора Антонова.    |
|------------------------------+---------------------------------|
|82. Солом'янка        |Пл. Солом'янська, вул.      |
|               |Солом'янська, вул.        |
|               |Механізаторів, вул. Кудряшова,  |
|               |межа житлової забудови, вул.   |
|               |Краснодонська, пл. П.Кривоноса  |
|               |вул. Островського, пров.     |
|               |Платонівський, межа ділянки   |
|               |ринку вул. Петрозаводська, вул. |
|               |Ползунова, межа території КВРЗ, |
|               |просп. Повітрофлотський.     |
|------------------------------+---------------------------------|
|83. Чоколівка - Клименка   |Смуга залізниці, бульв.     |
|               |Чоколівський, вул.        |
|               |Авіаконструктора Антонова,    |
|               |просп. Повітрофлотський, пл.   |
|               |Солом'янська, вул. Солом'янська |
|               |вул. Андрія Головка, просп.   |
|               |Червонозоряний, пл.       |
|               |Севастопольська, просп.     |
|               |Повітрофлотський, вул. Михайла  |
|               |Мишина, вул. Молодогвардійська, |
|               |вул. Смілянська, вул.      |
|               |Волинська, вул. Фастівська.   |
|------------------------------+---------------------------------|
|84. Батиєва гора       |Вул. Льва Толстого, вул.     |
|               |Краснодонська, межа житлової   |
|               |забудови, вул. Кудряшова, вул.  |
|               |Механізаторів, вул.       |
|               |Солом'янська, межа житлової   |
|               |забудови, вул. Протасів Яр,   |
|               |смуга залізниці, вул. Лінійна,  |
|               |вул. Нововокзальна, межа     |
|               |житлової забудови.        |
|------------------------------+---------------------------------|
|85. Байкова гора       |Вул. Протасів Яр, межа забудови |
|               |вул. Солом'янська, вул. Божків  |
|               |Яр, межа Байкового кладовища,  |
|               |межа житлової приватної     |
|               |забудови, вул. Байкова, межа   |
|               |Байкового кладовища, вул.    |
|               |Кіровоградська, смуга      |
|               |залізниці.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|86. Олександрівська Слобідка |Вул. Андрія Головка, вул.    |
|               |Солом'янська, вул. Божків Яр,  |
|               |межа ділянки Байкового      |
|               |кладовища,межа житлової     |
|               |приватної забудови, вул.     |
|               |Байкова, межа ділянки Байкового |
|               |кладовища, вул. Кіровоградська, |
|               |межа приватної забудови і межа  |
|               |забудови житлових кварталів   |
|               |Олександрівської Слобідки, вул. |
|               |Корсунь-Шевченківська, просп.  |
|               |Червонозоряний.         |
|------------------------------+---------------------------------|

|87. Кадетський Гай      |Просп. Повітрофлотський, пл.   |
|               |Севастопольська, просп.     |
|               |Червонозоряний, вул.       |
|               |Корсунь-Шевченківська, межа   |
|               |ГБК-вів "Космос",        |
|               |"Севастопольський" та ін.,    |
|               |межа забудови житлового     |
|               |кварталу, вул. Кадетський Гай,  |
|               |вул. Пулюя, вул. Ернста, вул.  |
|               |Народного Ополчення, вул.    |
|               |Вінницька.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|88. Волинська промзона    |Смуга залізниці, вул.      |
|               |Фастівська, вул. Волинська,   |
|               |вул. Смілянська, вул.      |
|               |Молодогвардійська, вул. Миколи  |
|               |Мишина, просп. Повітрофлотський |
|               |західна межа території      |
|               |аеропорту "Київ", продовження  |
|               |вул. Шевченка.          |
|------------------------------+---------------------------------|
|89. Промзона по        |Північна та східна межа     |
|вул. Народного Ополчення   |території аеропорту "Київ",   |
|               |продовження вул. Каменярів,   |
|               |межа території автобази N 1,   |
|               |межа ділянки приватної      |
|               |забудови "Совки", вул.      |
|               |Колоскова, південна межа     |
|               |ділянки приватної забудови та  |
|               |житлових кварталів        |
|               |Олександрівської Слобідки, вул. |
|               |Олексіївська, межа ГБК "Космос" |
|               |"Севастопольський" та ін.,    |
|               |межа забудови житлового     |
|               |кварталу, вул. Кадетський Гай,  |
|               |вул. Пулюя, вул. Ернста, вул.  |
|               |Народного Ополчення, вул.    |
|               |Вінницька, просп.        |
|               |Повітрофлотський, вул. Медова.  |
|------------------------------+---------------------------------|
|90. Аеропорт "Київ"      |Вул. Медова та межа території  |
|               |аеропорту "Київ", продовження  |
|               |вул. Шевченка, смуга залізниці, |
|               |русло р. Нивки, вул. Шевченка.  |
|------------------------------+---------------------------------|
|91. Ширма - Совки       |Просп. Червонозоряний, вул.   |
|               |Деміївська, вул. Водогінна,   |
|               |вул. Козацька, вул. Широка,   |
|               |вул. Гвардійська, межа      |
|               |приватної забудови, вул.     |
|               |Маршала Говорова, пров.     |
|               |Краматорський, межа склону та  |
|               |промислової території, вул.   |
|               |Сумська, вул. Кайсарова, вул.  |
|               |Охтирська, межа приватної    |
|               |забудови, вул. Сигнальна, межа  |
|               |приватної забудови (Совки),   |
|               |вул. Колоскова, вул.       |
|               |Крутогірна, вул.         |
|               |Кіровоградська.         |
|------------------------------+---------------------------------|

|92. Промзона по вул.     |Вул. Кіровоградська, смуга    |
|Кіровоградська - Ізюмська   |залізниці, бульв. Дружби     |
|               |Народів, просп. Червонозоряний. |
|------------------------------+---------------------------------|
|93. Селище Жуляни       |Межа міста, смуга залізниці,   |
|               |русло р. Нивки, вул. Шевченка,  |
|               |південна межа аеропорту "Київ"  |
|               |межа території автобази N 1,   |
|               |межа території механічного    |
|               |заводу, межа складської     |
|               |території КВО, вул. Ломоносова, |
|               |межа біологічної станції     |
|               |Держуніверситету, вул.      |
|               |Московська (с. Жуляни), вул.   |
|               |Юрія Смолича, вул. Крейсера   |
|               |"Аврора", Кільцева дорога.    |
|------------------------------+---------------------------------|
|94. Промзона по вул. Козацькій|Вул. Васильківська, вул.     |
|               |Онуфрія Трутенка, межа      |
|               |території механічного заводу,  |
|               |межа території автобази N 1,   |
|               |межа ділянки приватної      |
|               |забудови (Совки), вул.      |
|               |Охтирська, вул. Кайсарова, вул. |
|               |Сумська, межа комунальної    |
|               |території, вул. Говорова, вул.  |
|               |Широка, вул. Козацька, вул.   |
|               |Андрія Бубнова.         |
|------------------------------+---------------------------------|
|95. Деміївка         |Вул. Андрія Бубнова, вул.    |
|               |Козацька, вул. Водогінна, вул.  |
|               |Деміївська, просп.        |
|               |Червонозоряний, пл. Московська, |
|               |бульв. Дружби Народів, просп.  |
|               |Науки, вул. Голосіївська, вул.  |
|               |Васильківська.          |
|------------------------------+---------------------------------|
|96. Промзона по вул.     |Просп. Науки, бульв. Дружби   |
|Саперно-Слобідській      |Народів, смуга залізниці, русло |
|               |р. Либідь, вул.         |
|               |Саперно-Слобідська.       |
|------------------------------+---------------------------------|
|97. Саперно-Слобідська -   |Вул. Саперно-Слобідська, русло  |
|Добрий шлях          |р. Либідь, смуга залізниці,   |
|               |межа ділянки насосної станції  |
|               |"Мишоловка", межа ділянки    |
|               |підприємства очистки (зливна   |
|               |станція N 1), вул. Лисогірська, |
|               |вул. Блакитного, вул. Максима  |
|               |Рильського, вул. Голосіївська.  |
|------------------------------+---------------------------------|
|98. Мишоловка - Багринова гора|Вул. Блакитного, вул.      |
|               |Лисогірська, межа ділянок    |
|               |підприємства очистки та     |
|               |насосної станції "Мишоловка",  |
|               |смуга залізниці, межа житлової  |
|               |забудови, північна прибережна  |
|               |смуга Китаївських ставків, вул. |
|               |Китаївська, вул. Степана Дуки,  |
|               |межа забудови, вул. Ягідна,   |
|               |вул. Оксани Петрусенко, межа   |
|               |забудови приватного сектора,   |
|               |пров. Хутірський, вул.      |
|               |Армійська, межа територій    |
|               |забудови та Голосіївського    |
|               |лісу.              |
|------------------------------+---------------------------------|

|99. Голосіїв - Героїв Оборони |Вул. Максима Рильського, вул.  |
|               |Блакитного, межа Голосіївського |
|               |лісу та територій забудови,   |
|               |русло Голосіївського струмка,  |
|               |вул. Генерала Родимцева,     |
|               |берегова смуга о. Дідоровка,   |
|               |межа території Голосіївського  |
|               |лісу, вул. Полковника Потєхіна, |
|               |межа території Національного   |
|               |центру виставок і ярмарків,   |
|               |просп. 40-річчя Жовтня, вул.   |
|               |Васильківська, пл. Голосіївська. |
|------------------------------+---------------------------------|
|100. Університетське містечко |Вул. Васильківська, пл.     |
|               |Амурська, вул. Онуфрія Трутенка |
|               |межа складської території КВО,  |
|               |вул. Ломоносова, межа      |
|               |території університетського   |
|               |містечка.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|101. Теремки-2        |Кільцева дорога, вул. Крейсера  |
|               |"Аврора", вул. Юрія Смолича,   |
|               |межа ділянки біологічної     |
|               |станції Держуніверситету, вул.  |
|               |Академіка Костичева, прибережна |
|               |смуга озера, вул. Василя Касіяна.|
|------------------------------+---------------------------------|
|102. КСП "Теремки"      |Межа м. Києва, вул.       |
|               |Теремківська, межа ділянки    |
|               |декоративного розсадника     |
|               |"Теремки", Кільцева дорога.   |
|------------------------------+---------------------------------|
|103. Теремки-1        |Кільцева дорога, вул. Академіка |
|               |Заболотного, межа        |
|               |багатоповерхової житлової    |
|               |забудови, просп. Академіка    |
|               |Глушкова, межа міста, вул.    |
|               |Теремківська, межа ділянки    |
|               |декоративного розсадника     |
|               |"Теремки".            |
|------------------------------+---------------------------------|
|104. Урочище Теремки     |Просп. Академіка Глушкова, межа |
|               |житлової забудови, межа міста.  |
|------------------------------+---------------------------------|
|105. НВЦ - Іподром      |Вул. Василя Касіяна, прибережна |
|               |смуга озера, вул. Академіка   |
|               |Костичева, вул. Ломоносова,   |
|               |межа території          |
|               |університетського містечка,   |
|               |вул. Васильківська, просп.    |
|               |40-річчя Жовтня, межа території |
|               |Національного центру виставок і |
|               |ярмарків, вул. Академіка     |
|               |Заболотного, Кільцева дорога.  |
|------------------------------+---------------------------------|
|106. Голосіївський ліс -   |Вул. Академіка Заболотного,   |
|Музей архітектури та побуту  |межа території Національного   |
|               |центру виставок і ярмарків,   |
|               |межа лісового масиву       |
|               |Голосіївського лісу, прибережна |
|               |смуга озера Дідоровка, вул.   |
|               |Генерала Родимцева, русло    |
|               |Голосіївського струмка,     |
|               |південна прибережна смуга    |
|               |Голосіївських озер, межа     |
|               |забудови приватного сектора,   |
|               |вул. Оксани Петрусенко, вул.   |
|               |Ягідна, межа забудови, вул.   |
|               |Степана Дуки, вул. Китаївська,  |
|               |північна прибережна смуга    |
|               |Китаївських ставків, смуга    |
|               |залізниці, вул. Червонопрапорна |
|               |східна межа забудови села    |
|               |Пирогів, південна межа Музею   |
|               |народної архітектури та побуту, |
|               |межа масиву Голосіївського лісу. |
|------------------------------+---------------------------------|

|107. Феофанія         |Східна межа ур. Феофанія і    |
|               |земель радгоспу "Хотівський",  |
|               |межа радгоспу "Хотівський",   |
|               |вул. Академіка Заболотного,   |
|               |межа житлової забудови      |
|               |мікрорайону "Теремки-1", межа  |
|               |міста.              |
|------------------------------+---------------------------------|
|108. Урочище Серяково     |Східна межа ур. Феофанія і    |
|               |земель радгоспу "Хотівський",  |
|               |вул. Заболотного, межа масиву  |
|               |Голосіївського лісу, південна  |
|               |межа Музею народної архітектури |
|               |та побуту, південна та західна  |
|               |межа сел. Пирогів, вул.     |
|               |Заболотного, межа забудови,   |
|               |вул. Червонопрапорна,      |
|               |Дніпропетровське шосе, межа   |
|               |ур. Церковщина, Дніпропетровське |
|               |шосе, межа міста.        |
|------------------------------+---------------------------------|
|109. Урочище Церковщина    |Межа ур. Церковщина,       |
|               |Дніпропетровське шосе.      |
|------------------------------+---------------------------------|
|110. Теличка         |Смуга залізниці, прибережна   |
|               |смуга р. Дніпро, прибережна   |
|               |смуга Галерної затоки, межа   |
|               |ділянки риборозсаднику, проїзд  |
|               |вздовж водовідводного каналу,  |
|               |межа ділянки парку Покол,    |
|               |Столичне шосе, смуга залізниці. |
|------------------------------+---------------------------------|
|111. Покол - о. Галерний   |Столичне шосе, межа ділянки   |
|               |парку Покол, східний проїзд   |
|               |вздовж водовідводного каналу,  |
|               |прибережна смуга о. Галерний,  |
|               |дамба через затоку Миколайчик,  |
|               |межа приватної забудови     |
|               |кварталу Корчувате, просп.    |
|               |Науки, смуга залізниці.     |
|------------------------------+---------------------------------|
|112. Корчувате        |Столичне шосе, північна межа   |
|               |приватної забудови кварталу   |
|               |Корчувате, прибережна смуга   |
|               |Галерної затоки, прибережна   |
|               |смуга о. Коник, межа       |
|               |комунальної території, вул.   |
|               |Новопирогівська, межа приватної |
|               |забудови, вул. Охотська.     |
|------------------------------+---------------------------------|
|113. Пирогів - Чапаєвка    |Столичне шосе, просп. Науки,   |
|               |вул. Червонопрапорна, межа    |
|               |забудови сел. Пирогів, вул.   |
|               |Академіка Заболотного, західна  |
|               |межа забудови сел. Чапаєвка,   |
|               |вул. Червонопрапорна, вул.    |
|               |Любомирська, південна межа    |
|               |забудови сел. Чапаєвка, вул.   |
|               |Лісоводна, межа забудови,    |
|               |Столичне шосе, вул. Ліснича,   |
|               |східна межа забудови сел.    |
|               |Чапаєвка, прибережна смуга р.  |
|               |Віта, прибережна смуга о. Коник |
|               |межа комунальної території,   |
|               |вул. Новопирогівська, межа    |
|               |приватної забудови, вул.     |
|               |Охотська.            |
|------------------------------+---------------------------------|

|114. Конча-Заспівське та   |Дніпропетровське шосе, вул.   |
|Дачне лісництва        |Любомирська, південна межа    |
|               |забудови сел. Чапаєвка, вул.   |
|               |Лісоводна, межа забудови,    |
|               |Столичне шосе, вул. Ліснича,   |
|               |проїзд до р. Віта, прибережна  |
|               |смуга р. Віта, прибережна смуга |
|               |протоки р. Дніпро, межа міста  |
|               |Києва, західна прибережна смуга |
|               |о. Конча, межа          |
|               |Конча-Заспівського лісництва,  |
|               |межа забудови сел. Конча-Заспа  |
|               |Столичне шосе, межа міста    |
|               |Києва, межа Конча-Заспівського  |
|               |лісництва, західна межа     |
|               |забудови хут. Мриги, лісова   |
|               |дорога хут. Мриги - сел.     |
|               |Лісники, Дніпропетровське шосе. |
|------------------------------+---------------------------------|
|115. Курорт "Конча-Заспа"   |Столичне шосе, межа забудови   |
|               |сел. Конча-Заспа, межа      |
|               |Конча-Заспівського лісництва,  |
|               |західна прибережна смуга о.   |
|               |Конча, прибережна смуга протоки |
|               |р. Дніпро, межа міста Києва.   |
|------------------------------+---------------------------------|
|116. Урочище Лісники -    |Межа міста Києва, лісна дорога  |
|сел. Мриги          |хут. Мриги - сел. Лісники,    |
|               |західна межа забудови хут.    |
|               |Мриги, межа Конча-Заспівського  |
|               |лісництва.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|117. Парк Дружби Народів -  |Московський міст, акваторія р.  |
|урочище Муромець       |Дніпро, межа міста Києва,    |
|               |прибережна смуга протоки     |
|               |Чорторий.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|118. Урочище Лопуховате    |Акваторія р. Десенка.      |
|------------------------------+---------------------------------|
|119. Парк "Троєщина"     |Межа садових ділянок       |
|               |"Воскресенські сади", вул.    |
|               |Вершигори, вул. Оноре де     |
|               |Бальзака, вул. К. Маркса,    |
|               |західна межа забудови села    |
|               |Троєщина, проїзд до берега    |
|               |р. Десенка, прибережна смуга   |
|               |р. Десенка.           |
|------------------------------+---------------------------------|
|120. Селище Троєщина     |Проїзд до берега р. Десенка,   |
|               |межа міста, дорога на сел.    |
|               |Погреби, межа намиву, вул.    |
|               |Радунська, вул. Теодора     |
|               |Драйзера, вул. Оноре де     |
|               |Бальзака, вул. К. Маркса, межа  |
|               |забудови села Троєщина.     |
|------------------------------+---------------------------------|

|121. Ватутіна - Райдужний   |Вул. Оноре де Бальзака, вул.   |
|               |Каштанова, просп. Володимира   |
|               |Маяковського, вул. Теодора    |
|               |Драйзера, просп. Генерала    |
|               |Ватутіна, вул. Петра Вершигори, |
|               |вул. Райдужна, південна межа   |
|               |забудови Райдужного масиву,   |
|               |вул. Петра Вершигори, межа    |
|               |ділянки автостоянки.       |
|------------------------------+---------------------------------|
|122. Вигурівщина-Троєщина   |Вул. Оноре де Бальзака, вул.   |
|південна           |Олександра Сабурова, вул.    |
|               |Миколи Закревського, вул.    |
|               |Теодора Драйзера, просп.     |
|               |Володимира Маяковського, вул.  |
|               |Каштанова.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|123. Вигурівщина-Троєщина   |Вул. Олександра Сабурова, вул.  |
|північна           |Оноре де Бальзака, вул. Теодора |
|               |Драйзера, вул. Радунська, вул.  |
|               |Милославська, вул. Миколи    |
|               |Закревського.          |
|------------------------------+---------------------------------|
|124. Комунальна зона Троєщина |Вул. Миколи Закревського, вул.  |
|               |Олександра Сабурова, вул.    |
|               |Крайня, межі території Лісового |
|               |кладовища, вул. Крайня, вул.   |
|               |Братиславська, вул. Теодора   |
|               |Драйзера.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|125. Урочище Куричів     |Межа території Лісового     |
|               |кладовища, вул. Крайня,     |
|               |північна межа о. Алмазне,    |
|               |проїзд до перетину з вул.    |
|               |Пухівською, вул. Пухівська,   |
|               |межа території ТЕЦ-6, просіка  |
|               |лісових кварталів: 22, 21, 30,  |
|               |29 Білодібровного лісництва,   |
|               |межа лісного масиву       |
|               |Білодібровного лісництва,    |
|               |прибережна смуга о. Алмазне.   |
|------------------------------+---------------------------------|
|126. Промзона Троєщина    |Вул. Олександра Сабурова, вул.  |
|               |Крайня, прибережна смуга     |
|               |о. Алмазне, проїзд до перетину з |
|               |вул. Пухівською, вул. Пухівська |
|               |межа міста Києва, дорога на   |
|               |сел. Погреби, межа намиву, вул. |
|               |Милославська, вул. Миколи    |
|               |Закревського.          |
|------------------------------+---------------------------------|
|127. ТЕЦ-6          |Межа території ТЕЦ-6 та     |
|               |промзони, що будується, місцева |
|               |межа.              |
|------------------------------+---------------------------------|
|128. Броварське та      |Межа міста Києва, лісова дорога |
|Білодібровне (півн. част.)  |обмежена лісовими кварталами:  |
|лісництва           |36-41 - з півночі та 42, 52-56, |
|               |43-49 - з півдня         |
|               |Білодібровного лісництва і    |
|               |південною межею земель радгоспу |
|               |ім. Кірова, межа лісного масиву |
|               |Білодібровного лісництва,    |
|               |просіка лісових кварталів: 22,  |
|               |21 і 30, 29 Білодібровного    |
|               |лісництва, межа території ТЕЦ-6. |
|------------------------------+---------------------------------|

|129. Урочище Горбачиха -   |Північна межа садово-дачних   |
|Русанівські сади       |ділянок "Воскресенські сади",  |
|               |прибережна смуга затоки р.    |
|               |Десенка (Чорторий), прибережна  |
|               |смуга Русанівської протоки,   |
|               |південна межа садово-дачних   |
|               |ділянок "Русанівські сади",   |
|               |межа ділянки ГБК, межа ділянок  |
|               |"Воскресенські сади" і      |
|               |промислової зони, вул. Райдужна |
|               |південна межа м/р Райдужний.   |
|------------------------------+---------------------------------|
|130. Воскресенка       |Вул. Райдужна, вул. Петра    |
|               |Вершигори, просп. Генерала    |
|               |Ватутіна, вул. Братиславська,  |
|               |вул. Сулеймана Стальського,   |
|               |межа забудови житлових      |
|               |кварталів масиву Воскресенка,  |
|               |просп. Алішера Навої, вул.    |
|               |Воскресенська, бульв. Перова,  |
|               |просп. Алішера Навої.      |
|------------------------------+---------------------------------|
|131. Зони відпочинку     |Межа лісного масиву       |
|"Здоров'я" та "Берізка"    |Білодібровного лісництва, межа  |
|               |Лісового кладовища, вул. Крайня |
|               |вул. Сулеймана Стальського,   |
|               |межа забудови кварталів     |
|               |житлового масиву Воскресенка,  |
|               |просп. Алішера Навої, межа    |
|               |територій лікарського комплексу |
|               |та медичного училища N 4, межа  |
|               |забудови кварталу житлового   |
|               |масиву Лісовий, вул. Космонавта |
|               |Волкова, просп. Лісовий, вул.  |
|               |Маршала Жукова, вул. Кіото,   |
|               |вул. Путивльська, межа      |
|               |Білодібровного і Дніпровського  |
|               |лісництв.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|132. Промзона ст.       |Південна межа садово-дачних   |
|Київ-Дніпровський       |ділянок "Русанівські сади",   |
|               |межа промислової зони, вул.   |
|               |Алішера Навої, бульв. Перова,  |
|               |вул. Воскресенська, межа парку  |
|               |"Перемога" та виробничої     |
|               |території, просп. Визволителів, |
|               |межа промислової території,   |
|               |вул. Баха, бульв. Верховної   |
|               |Ради, смуга залізниці, вул.   |
|               |Челябінська, вул. Панельна,   |
|               |межа цегельного заводу,     |
|               |прибережна смуга Русанівської  |
|               |протоки.             |
|------------------------------+---------------------------------|
|133. Микільська Слобідка   |Прибережна смуга Русанівської  |
|               |протоки, межа цегляного заводу, |
|               |вул. Панельна, вул.       |
|               |Челябінська, смуга залізниці,  |
|               |вул. Олександра Мильчакова,   |
|               |просп. Луначарського, просп.   |
|               |Броварський.           |
|------------------------------+---------------------------------|

|134. Парк Перемоги - Соцмісто |Межа парку "Перемога", просп.  |
|               |Визволителів, вул.        |
|               |Воскресенська, просп. Алішера  |
|               |Навої, вул. Генерала Жмаченка,  |
|               |бульв. Дарницький, проїзд    |
|               |місцевого значення, вул. Шалетт |
|               |вул. Олександра Бойченка, вул.  |
|               |Братиславська, вул. Попудренка, |
|               |просп. Юрія Гагаріна, бульв.   |
|               |Верховної Ради, вул. Баха, межа |
|               |промислової забудови.      |
|------------------------------+---------------------------------|
|135. Комсомольський      |Вул. Олександра Бойченка,    |
|               |проїзд місцевого значення,    |
|               |вул. Шалетт, бульв. Дарницький  |
|               |вул. Генерала Жмаченка, межа   |
|               |лікарського комплексу та     |
|               |медичного училища N 4, вул.   |
|               |Братиславська.          |
|------------------------------+---------------------------------|
|136. Лісовий         |Вул. Братиславська, межа     |
|               |забудови кварталу масиву     |
|               |Лісовий, вул. Космонавта     |
|               |Волкова, просп. Лісовий, вул.  |
|               |Маршала Жукова, вул. Кіото,   |
|               |вул. Путивльська, вул.      |
|               |Кузбаська, просп. Броварський,  |
|               |вул. Попудренка, пл.       |
|               |Новоросійська.          |
|------------------------------+---------------------------------|
|137. Биківня         |Межа забудови сел. Биківня,   |
|               |просп. Броварський.       |
|------------------------------+---------------------------------|
|138. Птахофабрика       |Межа території Київської     |
|               |птахофабрики, просп.       |
|               |Броварський.           |
|------------------------------+---------------------------------|
|139. Військове містечко    |Межа території спецпризначення, |
|(Броварський просп.)     |межа міста, просп.        |
|               |Броварський.           |
|------------------------------+---------------------------------|
|140. Білодібровне лісництво  |Межа Білодібровного і      |
|(південна частина)      |Дніпровського лісництв, лісова  |
|               |дорога, обмежена лісовими    |
|               |кварталами: 36-41 - з півночі  |
|               |та 42, 52-56, 43-49 - з     |
|               |півдня Білодібровного лісництва |
|               |і південною межею земель     |
|               |радгоспу ім. Кірова, межа міста |
|               |просп. Броварський (виключно   |
|               |територій сел. Биківня,     |
|               |птахофабрики, спецтериторії).  |
|------------------------------+---------------------------------|
|141. Острів Долобецький    |Прибережна смуга острова     |
|               |Долобецький.           |
|------------------------------+---------------------------------|
|142. Лівобережний       |Просп. Броварський, вул. Марини |
|               |Раскової, вул. Ованеса Туманяна |
|               |прибережна смуга Русанівського  |
|               |каналу.             |
|------------------------------+---------------------------------|

|143. Лівобережна промзона   |Вул. Ованеса Туманяна, вул.   |
|               |Марини Раскової, вул.      |
|               |Луначарського, вул. Олександра  |
|               |Мильчакова, смуга залізниці,   |
|               |просп. Возз'єднання,       |
|               |прибережна смуга Русанівського  |
|               |каналу.             |
|------------------------------+---------------------------------|
|144. Русанівка        |Прибережна смуга Русанівського  |
|               |каналу та Русанівської протоки. |
|------------------------------+---------------------------------|
|145. Березняки        |Просп. Возз'єднання, вул.    |
|               |Березняківська, Дніпровська   |
|               |набережна, прибережна смуга   |
|               |р. Дніпро.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|146. Промзона по вул.     |Просп. Возз'єднання, вул.    |
|Каунаській          |Тампере, вул. Регенераторна,   |
|               |вул. Каунаська, вул. Березнева  |
|               |Харківське шосе, вул. Сиваська  |
|               |вул. Празька, смуга залізниці.  |
|------------------------------+---------------------------------|
|147. Ленінградська площа   |Просп. Возз'єднання, вул.    |
|               |Тампере, вул. Регенераторна,   |
|               |вул. Каунаська, вул. Березнева  |
|               |Харківське шосе, вул. Сиваська  |
|               |вул. Празька, вул. Володимира  |
|               |Сосюри, вул. Івана Сергієнка,  |
|               |пров. Карельський, вул.     |
|               |Червоноградська, просп. Юрія   |
|               |Гагаріна, бульв. Верховної Ради |
|               |межа залізниці.         |
|------------------------------+---------------------------------|
|148. Дарницька промзона    |Просп. Юрія Гагаріна, вул.    |
|               |Попудренка, межа лісного масиву |
|               |Дніпровського лісництва і    |
|               |території ВО "Хімволокно", межа |
|               |території ДВРЗ, вул. Академіка  |
|               |Бутлерова, вул. Калачівська,   |
|               |вул. Бакинських комісарів,    |
|               |вул. Празька, вул. Володимира  |
|               |Сосюри, вул. Сергієнка, пров.  |
|               |Карельський, вул.        |
|               |Червоногвардійська.       |
|------------------------------+---------------------------------|
|149. Стара Дарниця      |Вул. Празька, вул. Бакинських  |
|               |комісарів, вул. Калачівська,   |
|               |вул. Вільнюська, вул.      |
|               |Новаторів, вул. Станюковича,   |
|               |вул. Алма-Атинська, смуга    |
|               |під'їзного шляху та залізниці.  |
|------------------------------+---------------------------------|
|150. Промзона по вул. Довбуша |Смуга залізниці та під'їзного  |
|               |шляху, вул. Алма-Атинська, вул. |
|               |Станюковича, вул. Новаторів,   |
|               |вул. Вільнюська, вул.      |
|               |Калачівська, вул. Академіка   |
|               |Бутлерова, межа території ДВРЗ, |
|               |межа лісового масиву       |
|               |Дніпровського лісництва, межа  |
|               |забудови сел. ДВРЗ.       |
|------------------------------+---------------------------------|

|151. Селище ДВРЗ       |Межа території, забудованої   |
|               |кварталами сел. ДВРЗ.      |
|------------------------------+---------------------------------|
|152. ДВРЗ - Депо       |Південна межа забудови сел.   |
|               |ДВРЗ, межа лісового масиву    |
|               |Дніпровського лісництва, вул.  |
|               |Зрошувальна, смуга та межа    |
|               |території господарства      |
|               |залізниці.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|153. Рибне          |Межа території підсобного    |
|               |господарства "Рибне".      |
|------------------------------+---------------------------------|
|154. Дніпровське, Микільське |Броварське шосе, межа міста   |
|та Дарницьке лісництва    |Києва, вул. Лісна, вул. Світла, |
|               |межа лісового масиву       |
|               |Дніпровського, Микільського та  |
|               |Дарницького лісництв, виключно  |
|               |території підсобного       |
|               |господарства "Рибне".      |
|------------------------------+---------------------------------|
|155. Промзона Позняки     |Вул. Березняківська, смуга    |
|               |залізниці та межа Харківського  |
|               |і Дарницького районів, вул.   |
|               |Любарська, межа приватної    |
|               |забудови, вул. Здолбунівська,  |
|               |вул. Сортувальна, межа      |
|               |забудови житлового кварталу по  |
|               |вул. Здолбунівській та житлової |
|               |приватної забудови с. Позняки,  |
|               |Дніпровська набережна.      |
|------------------------------+---------------------------------|
|156. Позняки         |Межа приватної забудови     |
|               |с. Позняки, межа житлового    |
|               |кварталу Позняки, вул.      |
|               |Сортувальна, вул. Здолбунівська |
|               |межа приватної забудови, вул.  |
|               |Любарська, межа Харківського і  |
|               |Дарницького районів, смуга    |
|               |залізниці, Харківське шосе,   |
|               |вул. Здолбунівська, вул.     |
|               |Драгоманова, вул. Анни      |
|               |Ахматової, просп. Петра     |
|               |Григоренка, вул. Княжий Затон,  |
|               |вул. Урлівська, пров.      |
|               |Трубізький, вул. Тальнівська,  |
|               |Дніпровська набережна.      |
|------------------------------+---------------------------------|
|157. Харківський північний  |Харківське шосе, вул.      |
|               |Тростянецька, межа парку     |
|               |Партизанської Слави, вул.    |
|               |Славгородська, вул.       |
|               |Кронштадтська, Харківське шосе, |
|               |вул. Архітектора Вербицького,  |
|               |вул. Тростянецька, вул. Анни   |
|               |Ахматової, вул. Драгоманова,   |
|               |вул. Здолбунівська.       |
|------------------------------+---------------------------------|
|158. Нова Дарниця       |Харківське шосе, вул.      |
|               |Тростянецька, вул. Вереснева,  |
|               |смуга залізниці.         |
|------------------------------+---------------------------------|

|159. Бориспільська      |Вул. Вереснева, вул.       |
|               |Бориспільська, вул. Поліська,  |
|               |межа ділянки Рембази       |
|               |спецтериторії, вул. Росошанська |
|               |межа ділянки Рембази       |
|               |спецтериторії, вул. Тростянецька.|
|------------------------------+---------------------------------|
|160. Промзона по вул.     |Вул. Вереснева, смуга залізниці |
|Бориспільській - Рембаза   |межа лісового масиву       |
|               |Микільського лісництва, східна  |
|               |межа парку Партизанської Слави, |
|               |вул. Тростянецька, межа     |
|               |Рембази спецтериторії, вул.   |
|               |Росошанська, межа ділянки    |
|               |Рембази спецтериторії, вул.   |
|               |Поліська, вул. Бориспільська.  |
|------------------------------+---------------------------------|
|161. Парк Партизанської Слави |Вул. Ялинкова, пров.       |
|               |Грузинський, вул. Борова, вул.  |
|               |Славгородська, межа парку    |
|               |Партизанської Слави, вул.    |
|               |Тростянецька, західна межа    |
|               |Рембази спецтериторії, просіка  |
|               |лісового масиву Микільського   |
|               |лісництва.            |
|------------------------------+---------------------------------|
|162. Червоний Хутір      |Вул. Кронштадтська, вул. Борова |
|               |пров. Грузинський, вул.     |
|               |Ялинкова, пл. Харківська,    |
|               |просп. Миколи Бажана, вул.    |
|               |Вірменська, Харківське шосе.   |
|------------------------------+---------------------------------|
|163. Харківський південний  |Просп. Петра Григоренка, вул.  |
|               |Анни Ахматової, вул.       |
|               |Тростянецька, вул. Архітектора  |
|               |Вербицького, вул. Декабристів,  |
|               |вул. Ревуцького, вул. Кошиця,  |
|               |вул. Драгоманова.        |
|------------------------------+---------------------------------|
|164. Просп. Бажана      |Дніпровська набережна, вул.   |
|               |Княжий Затон, просп. Петра    |
|               |Григоренка, бульв. Драгоманова, |
|               |вул. Кошиця, вул. Ревуцького,  |
|               |вул. Декабристів, вул.      |
|               |Архітектора Вербицького,     |
|               |Харківське шосе, вул.      |
|               |Вірменська, просп. Миколи    |
|               |Бажана, вул. Ревуцького, вул.  |
|               |Вишняківська, вул. Лариси    |
|               |Руденко, вул. Соломії      |
|               |Крушельницької, просп. Петра   |
|               |Григоренка, просп. Бажана.    |
|------------------------------+---------------------------------|
|165. Урочище Берковщина -   |Просп. Бажана, Дніпровська    |
|Осокорки           |набережна, вул. Княжий Затон,  |
|               |вул. Урлівська, пров.      |
|               |Трубізький, вул. Тальнівська,  |
|               |Дніпровська набережна,      |
|               |прибережна смуга р. Дніпро.   |
|------------------------------+---------------------------------|

|166. Вирлиця світла      |Вул. Ревуцького, просп. Миколи  |
|               |Бажана, пл. Харківська, вул.   |
|               |Світла, вул. Леніна, вул.    |
|               |Геофізиків, межа ділянки     |
|               |лісного масиву Микільського   |
|               |лісництва і комунальної зони,  |
|               |вул. Автопаркова, пров.     |
|               |Високовольтний, вул. Колекторна. |
|------------------------------+---------------------------------|
|167. Осокорки північні    |Вул. Колекторна, вул.      |
|               |Ревуцького, вул. Вишняківська,  |
|               |вул. Лариси Руденко, вул.    |
|               |Соломії Крушельницької, просп.  |
|               |Петра Григоренка, просп. Миколи |
|               |Бажана, межа садово-дачних    |
|               |ділянок "Осокорки".       |
|------------------------------+---------------------------------|
|168. Сади Осокорки      |Просп. Миколи Бажана, межа    |
|               |садово-дачних ділянок      |
|               |"Осокорки", вул. Колекторна,   |
|               |вул. Маслівка, прибережна    |
|               |смуга р. Дніпро.         |
|------------------------------+---------------------------------|
|169. Сади Нижні        |Прибережна смуга р. Дніпро,   |
|               |вул. Маслівка, вул. Колекторна  |
|               |межа садово-дачних ділянок    |
|               |"Нижні сади", межа міста Києва. |
|------------------------------+---------------------------------|
|170. Урочище В'язки -     |Вул. Колекторна, межа території |
|Бортничі нижні        |Бортницької станції аерації,   |
|               |межа житлової забудови села   |
|               |Бортничі і прибережної смуги   |
|               |кар'єру піску, вул. Лермонтова, |
|               |межа прибережної смуги другого  |
|               |кар'єру піску, межа міста Києва |
|               |межа садово-дачних ділянок    |
|               |"Нижні сади".          |
|------------------------------+---------------------------------|
|171. Бортницька станція    |Вул. Колекторна, пров.      |
|аерації            |Високовольтний, вул.       |
|               |Автопаркова, вул. Коцюбинського |
|               |вул. Лугова, межа території   |
|               |Бортницької станції аерації.   |
|------------------------------+---------------------------------|
|172. Бортничі верхні північні |Західна межа прибережної смуги  |
|               |першого кар'єру піску, межа   |
|               |забудови села Бортничі, вул.   |
|               |Лугова, вул. Коцюбинського,   |
|               |вул. Автопаркова, межа ділянки  |
|               |лісного масиву Микільського   |
|               |лісництва і території      |
|               |комунальної зони, вул.      |
|               |Геофізиків, вул. Леніна, вул.  |
|               |Лісна, вул. Жданова, вул.    |
|               |Дяченка, 2-й пров. Чехова, вул. |
|               |Леніна, вул. Дружби, вул.    |
|               |Червоноармійська, пров.     |
|               |Промисловий, вул. Промислова,  |
|               |вул. Польова, вул. Лермонтова.  |
|------------------------------+---------------------------------|

|173. Бортничі верхні південні |Східна межа прибережної смуги  |
|               |другого кар'єру піску, вул.   |
|               |Лермонтова, вул. Польова, вул.  |
|               |Промислова, пров. Промисловий,  |
|               |вул. Червоноармійська, вул.   |
|               |Дружби, вул. Леніна, 2-й пров.  |
|               |Чехова, вул. Дяченка, вул.    |
|               |Жданова, вул. Лісна, межа міста |
|               |Києва.              |
|------------------------------+---------------------------------|
|174. Труханів острів     |Петрівський залізничний міст,  |
|               |прибережна смуга островів    |
|               |Труханів та Долобецький.     |
|------------------------------+---------------------------------|
|175. Венеціанський острів   |Межа території ур. Передмістна  |
|               |слобідка (острів         |
|               |Венеціанський).         |
|------------------------------+---------------------------------|
|176. Острів Безіменний    |Прибережна смуга островів, що  |
|               |знаходяться в районі мосту    |
|               |Патона і залізничного мосту.   |
|------------------------------+---------------------------------|
|177. Острів Великий      |Прибережна смуга острова Великий.|
|------------------------------+---------------------------------|
|178. Острів Малий       |Прибережна смуга острова, що   |
|               |знаходиться на північ від    |
|               |острова Водників.        |
|------------------------------+---------------------------------|
|179. Жуків острів - острів  |Східна межа забудови села    |
|Козачий            |Чапаєвка, прибережна смуга р.  |
|               |Віта, східна прибережна смуга  |
|               |о. Коник (о. Жуків), прибережна |
|               |смуга р. Дніпро, прибережна   |
|               |смуга затоки Старик       |
|               |(о. Водників), прибережна смуга |
|               |р. Дніпро, прибережна смуга   |
|               |протоки р. Дніпро, прибережна  |
|               |смуга р. Віта (о. Козачий),   |
|               |проїзд до вул. Лісничої.     |
|------------------------------+---------------------------------|
|180. Острів Ольгин      |Акваторія р. Дніпро та її    |
|               |протоки (о. Ольгин).       |
------------------------------------------------------------------

         Таблиця 3. Зональні коефіцієнти

------------------------------------------------------------------
|Ситуаційний|Номер економіко-планувальної      | Розмір  |
|  клас  |      зони            | коефіцієнта|
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   1  |125, 126, 128, 139, 153, 176, 180   |   1,0  |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   2  |47, 49, 69, 71, 116, 118, 138, 140,  |   1,5  |
|      |154, 177, 178             |      |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   3  |46, 48, 70, 72, 90, 93, 102, 108,   |   2,0  |
|      |127, 152, 171, 173           |      |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   4  |44, 45, 55, 59, 60, 89, 129, 169, 172 |   2,5  |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   5  |73, 74, 79, 91, 104, 106, 107, 113,  |   3,0  |
|      |124, 131, 150, 160, 168        |      |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   6  |21, 54, 86, 137, 151, 161       |   3,5  |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   7  |32, 57, 63, 68, 109, 111, 120, 132,  |   4,0  |
|      |159, 165, 170, 179           |      |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   8  |27, 30, 38, 50, 51, 52, 53, 56, 58,  |   4,5  |
|      |61, 76, 78, 88, 94, 100, 114, 115,   |      |
|      |123, 146, 148, 155           |      |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   9  |20, 42, 64, 65, 67, 75, 77, 85, 92,  |   5,0  |
|      |96, 98, 99, 101, 103, 105, 110, 112,  |      |
|      |122, 141, 149, 156, 162, 166, 167   |      |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   10  |24, 31, 33, 39, 41, 62, 66, 87, 97,  |   5,5  |
|      |121, 130, 135, 136, 157, 158      |      |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   11  |18, 34, 36, 37, 40, 43, 83, 84, 95,  |   6,0  |
|      |117, 119, 133, 143, 147, 163, 164, 174 |      |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   12  |17, 29, 35, 81, 145, 175        |   6,5  |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   13  |11, 16, 22, 23, 26, 28, 142      |   7,0  |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   14  |8, 80, 134, 144            |   7,4  |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   15  |4, 7, 19, 25, 82            |   7,8  |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   16  |1, 6, 9, 15              |   8,2  |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   17  |10, 12, 14               |   8,6  |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   18  |5, 13                 |   9,0  |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   19  |3                   |   9,5  |
|-----------+---------------------------------------+------------|
|   20  |2                   |  10,0  |
------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 14/1223 від 12.02.2004, N 1051/2461 від 28.12.2004, в редакції Рішень Київміськради N 622/3083 від 27.12.2005, N 530/587 від 28.12.2006 )

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий