Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія V скликання

РІШЕННЯ
N 1129/1790 від 12.07.2007

Про продаж земельних ділянок товариству
з обмеженою відповідальністю "ХРЕЩАТИК ІНВЕСТБУД"
для експлуатації та обслуговування комплексу
будівель і споруд на вул. Січневого Повстання, 1
у Печерському районі м. Києва

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 N 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві" Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування ліквідації червоних ліній перспективної вулиці на ділянці від вул. Грушевського до Паркової дороги у Печерському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану м. Києва до 2020 року щодо функціонального призначення території та до Комплексної схеми транспорту.

3. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельних ділянок на вул. Січневого Повстання, 1 у Печерському районі м. Києва (звіт додається).

4. Затвердити вартість земельних ділянок у розмірі 18243130,00 грн. (вісімнадцять мільйонів двісті сорок три тисячі сто тридцять гривень 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельних ділянок від 24.04.2007).

5. Продати товариству з обмеженою відповідальністю "ХРЕЩАТИК ІНВЕСТБУД" земельні ділянки загальною площею 1,0015 га за 18243130,00 грн. (вісімнадцять мільйонів двісті сорок три тисячі сто тридцять гривень 00 копійок) для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд на вул. Січневого Повстання, 1 у Печерському районі м. Києва, які перебувають в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю "ХРЕЩАТИК ІНВЕСТБУД" згідно з договорами оренди земельних ділянок, зареєстрованими у книзі записів державної реєстрації договорів від 13.04.2006 N 82-6-00355 та від 13.04.2006 N 82-6-00356.

6. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою відповідальністю "ХРЕЩАТИК ІНВЕСТБУД" земельних ділянок на вул. Січневого Повстання, 1 у Печерському районі м. Києва (згідно з додатком).

7. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

7.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін договору купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 1,0015 га на вул. Січневого Повстання, 1 у Печерському районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

7.2. Після сплати повної вартості земельних ділянок оформити та видати товариству з обмеженою відповідальністю "ХРЕЩАТИК ІНВЕСТБУД" в установленому порядку державні акти на право власності на земельні ділянки.

8. Товариству з обмеженою відповідальністю "ХРЕЩАТИК ІНВЕСТБУД":

8.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі-продажу земельних ділянок.

8.2. Виконувати обов'язки власника земельних ділянок згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин.

Київський міський голова Л.Черновецький

( Звіт не наводиться )

Додаток
до рішення Київської міської
ради
від 12.07.2007 N 1129/1790

Умови
продажу товариству з обмеженою
відповідальністю "ХРЕЩАТИК ІНВЕСТБУД" земельних
ділянок на вул. Січневого Повстання, 1
у Печерському районі м. Києва

1. Використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням.

2. Забезпечити вільний доступ до проданих земельних ділянок для контролю за дотриманням власником умов продажу земельних ділянок.

3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному правилами забудови м. Києва.

4. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельні ділянки, аванс у сумі 5384556,39 грн. (п'ять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят шість гривень 39 копійок), сплачений відповідно до угоди N 2 від 23.01.2007, що підтверджено платіжним дорученням. Решта вартості земельних ділянок у сумі 12858573,61 грн. (дванадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот сімдесят три гривні 61 копійка) має бути сплачена протягом 10 банківських днів від дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельних ділянок.

5. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у розмірі 0,5% від суми простроченого платежу.

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий