Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 листопада 2008 р. N 1019
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 483 від 3 червня 2013
р.)

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 р. N 449

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449 "Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 753; 2008 р., N 81, ст. 2732) такі зміни:

пункт 2 постанови викласти у такій редакції:

"2. Установити, що раніше видані державні акти на право приватної власності на землю, державні акти на право власності на землю, державні акти на право власності на земельну ділянку та державні акти на право постійного користування землею залишаються чинними і підлягають заміні у разі добровільного звернення громадян або юридичних осіб.";

форму державного акта на право власності на земельну ділянку, затверджену зазначеною постановою, викласти в редакції, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. N 926 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 81, ст. 2732).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 р. N 449

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2008 р. N 1019)

           Державний Герб України

             ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право власності на земельну ділянку
Серія ________ N _______

   Державний акт на право власності на земельну ділянку видано

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина України,

__________________________________________________________________
іноземного громадянина, особи без громадянства,

__________________________________________________________________
особи, уповноваженої співвласниками земельної ділянки,

_________________________________________________________________,
або найменування юридичної особи)

який (яка) проживає (розміщується) _______________________________
(місце проживання,

__________________________________________________________________
місцезнаходження)

і на підставі ____________________________________________________
(дата прийняття і номер рішення органу місцевого

__________________________________________________________________
самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового

__________________________________________________________________
договору, рішення суду, свідоцтва про право на спадщину)

є власником земельної ділянки площею _____________________________
(гектарів)

у межах згідно з планом (у разі виникнення права спільної
власності на земельну ділянку до акта додається список її
співвласників)

         -------------------------------
| | | | | | | | | | |
-------------------------------
(ідентифікаційний номер відповідно до Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків
та інших обов'язкових платежів
або ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

Земельна ділянка розташована ________________________________
(вулиця, населений пункт,

__________________________________________________________________
район, область)

Цільове призначення земельної ділянки _______________________

__________________________________________________________________

                ПЛАН
меж земельної ділянки

      Кадастровий номер земельної ділянки ________


ОПИС МЕЖ

А __________________ Начальник ______________________________
(найменування державного
органу земельних ресурсів)
Б __________________ МП

В __________________ __________ _________________
(підпис) (ініціали та
прізвище)

Г __________________ Масштаб 1: ________

           Обмеження (обтяження)
щодо використання земельної ділянки
або її частини

----------------------------------------------------------------------
|Номер | Площа | Зміст | Підстава | Строк дії | Дата і |
| на | земельної | обмеження | для | обмеження | номер |
|плані | ділянки, |(обтяження)|встановлення|(обтяження)| реєстрації|
| | щодо | | обмеження | | обмеження |
| |використання| |(обтяження) | |(обтяження)|
| | якої | | | | |
| |встановлено | | | | |
| | обмеження | | | | |
| |(обтяження),| | | | |
| | гектарів | | | | |
----------------------------------------------------------------------

   Державний акт складено у двох примірниках, один з яких
передано власникові земельної ділянки, другий зберігається в

__________________________________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів
на право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів оренди землі за N _________

МП Голова (керівник) ____________________________________________
(найменування органу місцевого

____________________________________________
самоврядування або органу виконавчої влади)

__________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ________ ____ р.

МП Начальник ____________________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

__________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ________ ____ р.

___________________________
(найменування посади особи,
___________________________
що здійснила реєстрацію
акта) __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ________ ____ р.

Додаток
до державного акта на право
власності на земельну ділянку

                      Серія      N

               СПИСОК
співвласників земельної ділянки

------------------------------------------------------------------
| Поряд- | Прізвище, |Ідентифікацій- | Місце | Частка у |
| ковий | ім'я та по | ний номер | проживання | спільній |
| номер | батькові |відповідно до | (місце- | власності |
| | фізичної | Державного |знаходження) | |
| | особи | реєстру | | |
| |(найменування|фізичних осіб -| | |
| | юридичної | платників | | |
| | особи) | податків та | | |
| | | інших | | |
| | | обов'язкових | | |
| | | платежів | | |
| | |(ідентифікацій-| | |
| | |ний код згідно | | |
| | | з ЄДРПОУ) | | |
------------------------------------------------------------------

МП Начальник ____________________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

__________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ________ ____ р.