Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
та деяких інших законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 17, N 18-19, ст.267 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2642-IV від 03.06.20
05, ВВР, 2005, N 27, ст.363
N 760-V від 16.03.20
07, ВВР, 2007, N 23, ст.301
N 997-V від 27.04.20
07, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 800-VI від 25.12.20
08 -
набирає чинності з 14.01.2009 р.)

I. Верховна Рада України постановляє внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Закон України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 7-8, ст. 162), викласти у такій редакції:

"ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2005 рік

I. Загальні положення

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 106.135.385,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 80.688.275 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.447.110,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 114.080.879,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 88.501.452,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.579.427,7 тис. гривень.

Затвердити на 2005 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 2.503.263,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.192.145,4 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.311.117,7 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 1.611.104,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 290.149,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.320.955,3 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 7.053.336 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.911.181,1 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 142.154,9 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2005 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

II. Доходи Державного бюджету України

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік належать:

1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок відповідних бюджетних асигнувань установ, що утримуються із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб;

2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності та податкової заборгованості минулих років з податку на прибуток житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу, яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

3) збір за спеціальне водокористування (крім податкової заборгованості минулих років житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу із збору за спеціальне водокористування, яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

7) суми податку на додану вартість, які підлягають зарахуванню до доходів Державного бюджету України (крім податкової заборгованості минулих років з податку на додану вартість житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу, яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі, а також податкової заборгованості минулих років з податку на додану вартість підприємств, що постачають товари (роботи, послуги) закритому акціонерному товариству "ЗАЗ", яка задіяна у проведенні розрахунків по придбанню спецавтотранспорту, відповідно до статті 95 цього Закону);

8) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

9) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

10) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

11) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

12) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

13) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

14) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

15) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

16) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України; штрафних санкцій, отриманих внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;

17) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

18) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" до 1 квітня 2005 року забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за період роботи компанії у 2000-2002 роках, у сумі 102.000 тис. гривень;

19) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

20) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

21) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

22) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

23) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;

24) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності; після розмежування земель державної та комунальної власності - 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

25) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (крім заборгованості минулих років, яка спрямовується на розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР);

26) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами;

27) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

28) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

29) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання (крім надходжень у рахунок погашення такої заборгованості у сумі 50.000 тис. гривень, які спрямовуються на закупівлю світлих нафтопродуктів);

30) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій;

31) плата за виділення номерного ресурсу;

32) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій;

33) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім надходжень, визначених статтею 101 цього Закону);

34) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;

35) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

36) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету, крім надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511);

37) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

38) митні збори;

39) надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу таких дозволів;

40) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;

41) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148);

42) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю, відповідно до умов договору;

43) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме, природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти (у тому числі з родовищ із важковидобувними та виснаженими запасами, включаючи понад базовий) на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України:

рентну плату за природний газ (у тому числі і нафтовий (попутний) газ):

- у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі за базові і понад базові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами, а також за нафтовий (попутний) газ), крім обсягів природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу), видобутих із морських родовищ та з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;

- у розмірі 10 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;

- у розмірі 7,8 гривні за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) із морських родовищ;

рентну плату за нафту (у тому числі за базові і понад базові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами) - у розмірі 300 гривень за одну тонну видобутої нафти;

рентну плату за газовий конденсат - у розмірі 300 гривень за одну тонну видобутого газового конденсату.

Стаття 4. Установити, що у 2005 році продаж нафти і газового конденсату та вугілля власного видобутку підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюється виключно на аукціонах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами в розмірі, еквівалентному 0,89 долара США за одну тонну нафти або нафтопродуктів, що транспортуються;

рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 1,0 долара США за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44).

Стаття 6. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт:

природного газу у газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 25 доларів США за 1.000 куб. метрів;

газу (крім природного) у газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 25 доларів США за 1.000 куб. метрів;

природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 25 доларів США за 1 тонну;

скраплених газів (крім природного), сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 25 доларів США за 1 тонну,

якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами, обов'язковими для України.

Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2005 році частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250), у сумі 264.500 тис. гривень.

Установити, що Національний банк України у 2005 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2004 рік, а також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики (далі - ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2005 році, на загальну суму не менш як 1.209.497,1 тис. гривень. Ці кошти перераховуються до бюджету щомісяця рівними частинами одночасно із сплатою Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року, а у разі недонадходження відповідних коштів до Державного бюджету України - зараховуються у наступному місяці в рахунок сплати Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року.

Стаття 8. Органам державної податкової служби України:

зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);

здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість платнику податку, який має прострочену заборгованість перед державою за кредитом, залученим державою або під державні гарантії, позичкою та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету (далі - позичальник), або заборгованість по розрахунках з позичальником, в тому числі за закуплену за рахунок такого кредиту сільськогосподарську техніку (далі - дебітор), в 2005 році виключно в рахунок погашення простроченої заборгованості позичальника перед державою за таким кредитом, позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі та в рахунок погашення заборгованості дебітора перед позичальником для подальшого спрямування відшкодованих сум в рахунок погашення простроченої заборгованості позичальника перед державою за цим кредитом.

Стаття 9. Установити, що у 2005 році:

у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

операції з ввезення природного газу на митну територію України звільняються від обкладання податком на додану вартість;

операції з продажу ввезеного природного газу на митній території України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість;

продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах, порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

Кабінет Міністрів України може встановлювати мінімальну митну вартість, але не нижче індикативних цін, на окремі товари, що переміщуються через митний кордон України;

звільняються від оподаткування податком на додану вартість науково-дослідні і дослідницько-конструкторські роботи, які виконуються українськими підприємствами за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Уряду України для фінансування міжнародного проекту "Циклон-4".

Стаття 10. Установити, що відрахування Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", які здійснюються відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511), зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України за нормативом та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Відкритим акціонерним товариствам "Донбасенерго", "Дніпроенерго", "ДЕК "Центренерго", "Турбоатом", "Кримський содовий завод", "Енергопостачальна компанія "Закарпаттяобленерго"; Акціонерній енергетичній компанії "Київенерго" та іншим господарським товариствам, у статутному фонді яких є державна частка, забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за результатами фінансово-господарської діяльності у 1999-2003 роках.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині доходів є:

1) 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

4) 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;

5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

8) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення та/або їх складових, що належать Національному космічному агентству України;

9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів;

10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

14) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

15) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

16) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук України), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майна Національної академії наук України і галузевих академій наук та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України, які зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України щомісячно за фактом перевиконання помісячних обсягів цих надходжень загального фонду, установлених помісячним розписом доходів загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік;

19) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;

20) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

21) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

22) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

23) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

24) податкова заборгованість минулих років та нараховані суми податків, які виникли після проведення розрахунків згідно із статтею 39 цього Закону житлово-комунальних підприємств, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і підприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на додану вартість, збору за спеціальне водокористування та з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, яка спрямовується на розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР;

25) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання у сумі 50.000 тис. гривень;

26) надходження від плати за оформлення посвідчення закордонного українця;

27) податкова заборгованість минулих років з податку на додану вартість підприємств, що постачають товари (роботи, послуги) закритому акціонерному товариству "ЗАЗ", яка задіяна у проведенні розрахунків по придбанню спецавтотранспорту, відповідно до статті 95 цього Закону;

28) надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо у сумі 120.000 тис. гривень;

29) частина виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України;

30) платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

31) надходження, визначені статтею 101 цього Закону;

32) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

33) надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511);

34) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Стаття 13. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України частини виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України, у розмірі 1.005.422 тис. гривень.

Установити, що сплата зазначеного платежу здійснюється рівними частками щомісячно протягом 2005 року. Порядок сплати цього платежу та контролю за його надходженням затверджується Кабінетом Міністрів України. На суму несвоєчасно внесених коштів нараховується пеня, яка сплачується до Державного бюджету України з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

Стаття 14. Державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячно рівними частинами протягом 2005 року перерахування до спеціального фонду бюджету 120.000 тис. гривень заборгованості перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо.

III. Державний борг та фінансування
державного бюджету України

Стаття 15. Установити на 31 грудня 2005 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 18.256.787,8 тис. гривень та в сумі 1.133.911,9 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.317.131,1 тис. доларів США.

Стаття 16. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень у межах затвердженого загального обсягу державного боргу з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

У разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень.

Стаття 17. Установити, що у 2005 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, або залучаються українськими підприємствами для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4", для здійснення заходів по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки та за іноземним кредитом, наданим Державній службі автомобільних доріг України для завершення проекту реконструкції автомобільної дороги Київ-Одеса з погашенням та обслуговуванням зазначеного кредиту за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування) не здійснюється.

Позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийнято рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Кабінетом Міністрів України за участю Національного банку України, або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України (крім іноземного кредиту, наданого Державній службі автомобільних доріг України для завершення проекту реконструкції автомобільної дороги Київ-Одеса).

Стаття 18. Міністерство фінансів України має право від імені України брати зобов'язання, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.

Стаття 19. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає прострочена заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету і таких реструктурованих сум.

Стаття 20. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску та викупу державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничного розміру державного боргу на кінець року.

Стаття 21. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2005 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою.

При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості списується.

Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 22. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) 99 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 2-4 статті 23 цього Закону;

3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю.

Стаття 23. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) 1 відсоток коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, але не більше 49.997,6 тис. гривень, з урахуванням пунктів 3 і 4 цієї статті;

3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу Фондом державного майна України на відкритих аукціонах акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова.

Стаття 24. Визнати в 2005 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.

Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2005 році юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах у справах, пов'язаних із стягненням простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено, із спрямуванням на оплату таких послуг юридичних осіб коштів у розмірі до п'яти відсотків від фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами від імені органів державної влади здійснення зазначеного стягнення.

Стаття 25. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6 статті 12 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.

Стаття 26. Фонду державного майна України забезпечити в 2005 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна, відповідно до пункту 2 статті 22, пунктів 2-4 статті 23 цього Закону, у сумі не менш як 6.985.309,7 тис. гривень.

IV. Видатки та кредитування
державного бюджету України

Стаття 27. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2005 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками N 3 і N 4 до цього Закону.

У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), перерозподіл бюджетних призначень на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу між головними розпорядниками коштів державного бюджету та бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

Порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- та довготермінових кредитів, здешевлення кредитів на здійснення природоохоронних заходів, на ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визнаних банкрутами або таких, що порушили договір лізингу, інші бюджетні програми (крім програм, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ), визначається Кабінетом Міністрів України.

Установити, що затверджені у Державному бюджеті України видатки на реалізацію завдань та заходів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки ( 1869-15 ) по Державному комітету України з питань житлово-комунального господарства проводяться ним у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розподіл коштів за бюджетною програмою "Підтримка розвитку державних історико-культурних заповідників та територій і об'єктів природно-заповідного фонду України" (код 3511310) здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 28. Установити, що у 2005 році норми законодавства щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2005 рік.

Стаття 29. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити порядок виплати культурно-освітнім працівникам музеїв і бібліотек доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків і матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань відповідно до норм, передбачених абзацами восьмим та дев'ятим частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250), частиною п'ятою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250).

Стаття 30. Розпорядникам коштів державного бюджету (далі - розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання.

Стаття 31. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних доріг державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.

Стаття 33. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 34. Установити, що у 2005 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 400 гривень, інвалідам війни II групи - 330 гривень, інвалідам війни III групи - 270 гривень, учасникам бойових дій - 250 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 400 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 130 гривень, учасникам війни - 50 гривень.

Стаття 35. Установити, що у 2005 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України" ( 1906-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 50, ст. 540).

Стаття 36. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2005 рік видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, а також видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації, фундаментальні і прикладні дослідження та дослідно-конструкторські роботи.

Стаття 37. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства фінансів України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2005 році за приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї установи.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами восьмим - десятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92), здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних призначень.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, згідно з цією статтею, виступають органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державного казначейства України.

Органи Державного казначейства України виконують рішення, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів лише у разі наявності в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.

Стаття 38. Установити, що в 2005 році рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних із оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308), здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 39. Установити, що у 2005 році розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР здійснюються за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом погашення заборгованості таких громадян, що утворилася станом на 1 вересня 2004 року, за спожиті електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату, в рахунок податкового боргу минулих років, у тому числі розстроченого, підприємств (структурних підрозділів підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, що надають ці послуги, за видами податків, визначеними у пункті 24 статті 12 цього Закону, та за рахунок частини виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України, в обсязі 6.000.000 тис. гривень по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства, повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України, в тому числі шляхом переводу боргу, та додаткових податкових зобов'язань підприємств, які виникають в результаті виконання цієї статті.

Зазначені розрахунки проводяться територіальними органами Державного казначейства України, які відкривають усім учасникам спеціальні рахунки.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету встановити порядок проведення таких розрахунків та розподілу зазначеної субвенції в розрізі місцевих бюджетів.

Стаття 40. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у 2005 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 15), у сумі 659.146 тис. гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 531.203,5 тис. гривень.

Установити, що Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2005 року перерозподіл бюджетних призначень між бюджетними програмами на здійснення цих виплат виходячи з фактичних обсягів кредиторської заборгованості.

Порядок перерахування цих коштів, а також їх розподіл у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету та між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 41. Затвердити бюджетні призначення на 2005 рік на централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком N 5 до цього Закону. Порядок використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Установити, що Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій закупівля путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та медичного обладнання для медико-санітарного забезпечення таких громадян проводиться централізовано з подальшим їх розподілом у розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Установити, що у 2005 році пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 42. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені працівники мають право на податкову соціальну пільгу.

Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Стаття 43. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 2201190 (в частині загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів), 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3505030, 5001060, 5101030, 5101600, 5341080, 5361080, 6141600, 6151020, 6511020, 6731050, 8681020 здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Стаття 44. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, крім надходжень за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість та надходжень, визначених пунктом 11 цієї статті;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на заставні та інтервенційні операції із зерном;

8) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України на закупівлю сільськогосподарської продукції;

9) повернення підприємствами (структурними підрозділами підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та іншими підприємствами, що надають послуги, визначені статтею 39 цього Закону, бюджетних позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України;

10) повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із заробітної плати, в межах 72.000 тис. гривень;

11) до 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено;

12) повернення сільськогосподарськими підприємствами бюджетних позичок та заборгованості за кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України.

Стаття 45. Установити, що у 2005 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 12, 23 та 44 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2, 4 статті 12 цього Закону).

При цьому 30 відсотків загальної суми зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 10 відсотків - на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності, у першу чергу в сільській місцевості;

2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

3) заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач за переліком та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

5) здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

6) державну підтримку на часткове покриття витрат із собівартості продукції уранодобувного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону);

7) створення власного виробництва ядерного палива у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону);

8) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

9) впровадження енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

10) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 12 цього Закону);

11) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

12) здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

13) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону);

14) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону);

15) потреби утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 цього Закону);

16) виплату пенсій (компенсацій, надбавок, підвищень, доплат до пенсій), призначених за різними пенсійними програмами, щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), сплату страхових пенсійних внесків за визначені законодавством категорії осіб, виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 12 цього Закону);

17) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 12 цього Закону);

18) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

19) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);

20) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 12 цього Закону);

21) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 12 цього Закону);

22) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 12 цього Закону);

23) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 12 цього Закону);

24) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 12 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктами 17 і 25 статті 12 цього Закону);

25) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 12 цього Закону);

26) участь українського контингенту органів внутрішніх справ України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 12 цього Закону);

27) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 12 цього Закону);

28) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);

29) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 10 цього Закону);

30) розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин у сумі 30.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону);

31) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом (за рахунок джерел, визначених пунктами 7 та 12 статті 44 цього Закону);

32) погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел, визначених пунктами 24 та 29 статті 12 цього Закону та пунктом 9 статті 44 цього Закону);

33) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 23 цього Закону);

34) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 23 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 23 цього Закону), але не більше ніж 56.010,7 тис. гривень;

35) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону);

36) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 23 цього Закону), але не більше ніж 18.000 тис. гривень;

37) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 44 цього Закону);

38) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 44 цього Закону);

39) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 44 цього Закону);

40) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок 97 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 44 цього Закону, та 16,17 відсотка джерел, визначених пунктом 5 статті 44 цього Закону);

41) часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок 83,33 відсотка джерел, визначених пунктом 5 статті 44 цього Закону);

42) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 44 цього Закону);

43) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 44 цього Закону);

44) державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 44 цього Закону);

45) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 44 цього Закону);

46) ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визнаних банкрутами або таких, що порушили договір лізингу (за рахунок 3 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 44 цього Закону, та 0,5 відсотка джерел, визначених пунктом 5 статті 44 цього Закону);

47) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 12 цього Закону);

48) забезпечення спецавтотранспортом інвалідів Великої Вітчизняної війни (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статті 12 цього Закону);

49) будівництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

50) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

51) гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

52) надання кредитів на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону);

53) субвенцію з Державного бюджету України на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 12 цього Закону);

54) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 12 цього Закону);

55) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 12 цього Закону);

56) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 12 цього Закону);

57) субвенцію з Державного бюджету України на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статті 12 цього Закону).

Стаття 46. Установити збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у розмірі 2 відсотки. Порядок справляння збору встановлюється Кабінетом Міністрів України. Надходження збору зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються на надання субвенції місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання зазначеної субвенції та її розподіл за об'єктами.

Розподіл коштів зазначеної субвенції за об'єктами здійснюється за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування. При визначенні переліку цих об'єктів врахувати, в першу чергу, необхідність завершення будівництва пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулих роках та будівництва об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією.

Стаття 47. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на 2005 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів" ( 2333-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 28, ст. 135), у сумі 2.220 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" ( 1947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 44, ст. 374), - у сумі 1.650 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" ( 1989-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 47, ст. 405), - у сумі 800 тис. гривень.

V. Взаємовідносини державного бюджету
України та місцевих бюджетів

Стаття 48. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2005 році належать:

1) податок з доходів фізичних осіб (крім податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок відповідних бюджетних асигнувань установ, що утримуються із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб);

2) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва та фіксований податок (крім частини цих податків, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування) і у повному обсязі фіксований сільськогосподарський податок;

3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;

6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;

7) штрафні санкції, отримані внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;

8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для податку з доходів фізичних осіб.

Стаття 49. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Стаття 50. Затвердити на 2005 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2005 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій та допомоги населенню, між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Додаткова дотація з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів у таких пропорціях відповідно: не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.

Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ виходячи з показників дохідної частини бюджетів з метою вирівнювання забезпеченості бюджетів депресивних територій, врахування особливостей гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення.

Стаття 51. Затвердити субвенцію з Державного бюджету України місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів у сумі 400.000 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, а також розподіл цієї субвенції за об'єктами.

Розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування, з урахуванням необхідності пропорційного розподілу коштів між зведеними бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відповідно до чисельності населення. При визначенні переліку об'єктів інвестиційних проектів врахувати в першу чергу необхідність завершення будівництва, розпочатого у минулих роках, та будівництва об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією.

Стаття 52. Затвердити субвенцію з Державного бюджету України місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини України у сумі 100.000 тис. гривень, у тому числі бюджету міста Львова у сумі 50.000 тис. гривень.

Розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 53. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 54. Установити, що у 2005 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 6 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) збір за спеціальне водокористування;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі Державного бюджету України більше ніж на 10 відсотків.

В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу.

Стаття 55. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 6 до цього Закону.

Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 6 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2005 рік.

Стаття 56. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2005 рік.

Стаття 57. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2005 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 58. Установити, що видатки бюджету міста Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) здійснюються за відповідною програмою.

Стаття 59. Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) у сумі 90 гривень.

Установити на 2005 рік, що розмір допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, обчислюється виходячи із такого значення прожиткового мінімуму:

з 1 квітня 2005 року для дітей віком до 6 років - 362 гривні, для дітей від 6 до 18 років - 460 гривень;

з 1 жовтня 2005 року для дітей віком до 6 років - 376 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень;

розмір допомоги на дітей одиноким матерям обчислюється виходячи із такого значення прожиткового мінімуму:

з 1 квітня 2005 року для дітей віком до 6 років - 362 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років - 460 гривень;

з 1 жовтня 2005 року для дітей віком до 6 років - 376 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень.

Установити рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) та Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 33-34, ст. 404):

з 1 січня 2005 року для працездатних осіб у сумі 80 гривень, непрацездатних осіб - 120 гривень, інвалідів - 130 гривень;

з 1 квітня 2005 року для працездатних осіб у сумі 100 гривень, непрацездатних осіб - 140 гривень, інвалідів - 150 гривень.

Установити на 2005 рік розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):

з 1 січня 2005 року - у сумі 150 гривень;

з 1 квітня 2005 року при визначенні допомоги для інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів - 313 гривень, надбавки на догляд за інвалідом I групи - 406 гривень, надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років - 362 гривні, надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років - 460 гривень;

з 1 липня 2005 року при визначенні допомоги для інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів - 319 гривень;

з 1 жовтня 2005 року при визначенні допомоги для інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів - 332 гривні, надбавки на догляд за інвалідом I групи - 423 гривні, надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років - 376 гривень, надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років - 468 гривень.

Установити, що з 1 квітня 2005 року Пенсійний фонд України за рахунок коштів державного бюджету виплачує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам різницю між розміром державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, встановленим відповідно до цієї статті, та пенсією (соціальною пенсією).

Установити, що у 2005 році:

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років надається незастрахованим особам у розмірі 100 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;

нарахування страхової суми з державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) здійснюється виходячи із рівня 85 гривень.

У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.

Стаття 60. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та Пенсійного фонду України в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2005 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6 до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів України затвердити на 2005 рік помісячний розпис зазначених доходів та довести його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 61. Установити, що за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 32, ст. 172; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250), - із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство. Граничні показники вартості твердого палива у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом Міністрів України.

Місцеві органи виконавчої влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого палива особам, які мають право на пільги на придбання твердого палива відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Місцеві органи виконавчої влади мають право надавати пільги на тверде паливо готівкою в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Регіональні норми забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах мінімальних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи із обсягу бюджетних призначень на зазначену мету.

За рахунок коштів субвенції на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян за рішенням місцевої ради може надаватися адресна грошова допомога громадянам, що мають право на пільговий проїзд міським та приміським автомобільним транспортом (крім категорій, компенсація пільгового проїзду яких здійснюється за рахунок інших джерел).

Порядок надання адресної грошової допомоги затверджується місцевою державною адміністрацією виходячи із середньої вартості проїзду на відповідній території, номінальної кількості поїздок та кількості громадян, що мають право на пільговий проїзд, у межах затверджених відповідною радою бюджетних призначень на цю мету.

Стаття 62. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2005 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) субвенція з Державного бюджету України міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;

9) субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на заходи щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень;

10) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

11) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

12) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;

13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

14) субвенція з Державного бюджету України на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

VI. Прикінцеві положення

Стаття 63. Затвердити на 2005 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 423 гривні, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 376 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень;

працездатних осіб - 453 гривні;

осіб, які втратили працездатність, - 332 гривні.

Стаття 64. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів.

Стаття 65. Установити, що господарські організації: державні, казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а також акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства сплачують до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності 2004 року (крім результатів фінансово-господарської діяльності у 2004 році, з яких сплачено частину прибутку (доходу) відповідно до статті 72 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 17-18, ст. 250) та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році.

Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України з інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 66. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов'язання у 2005 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань.

Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення).

Стаття 67. Продовжити до 1 січня 2006 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та від 15 липня 1999 року N 967-XIV.

Установити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2005 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1,5 відсотка. Банки та їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до Пенсійного фонду України додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1,5 відсотка від суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти, зазначеної у такій заявці, вести податковий облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощену систему оподаткування, а також підприємства, об'єднання, організації, колгоспи, радгоспи, розташовані у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на загальних підставах.

Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку, встановлений вищеназваними законами, на загальних підставах.

Стаття 68. Заборонити у 2005 році проводити:

реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати; списання заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами станом на 1 січня 2004 року, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів.

Стаття 69. Установити, що у 2005 році положення і норми, передбачені пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162); статтею 28 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162); абзацами одинадцятим і дванадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), діють в межах бюджетних призначень на оплату праці у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 49, ст. 259; N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) у сумі 110 гривень у розрахунку на одну особу.

Стаття 70. Установити, що у 2005 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), збільшені в 3,03 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2005 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162).

Установити, що у 2005 році пільги по платі за землю, визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та спорту, спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 71. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44) для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.

По загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.

Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 72. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 73. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників (крім медичних, фармацевтичних, педагогічних і культурно-освітніх працівників закладів комунальної власності, які проживають і працюють у сільській місцевості), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення - члени сімей військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів з числа військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею.

Стаття 74. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Стаття 75. З метою приведення окремих норм законів у відповідність з бюджетним законодавством зупинити на 2005 рік дію:

1) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), частини шостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових нормативів плати за користування надрами), частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);

2) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти;

3) статті 3; частини другої статті 4; статті 22 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

4) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

5) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

6) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

7) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 та підпунктів "в" і "г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

8) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" ( 1456-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

9) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 5, ст. 34, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст. 162), статті 16 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2005 р., N 7-8, ст. 162) в частині закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок бюджетних асигнувань установ (організацій), що утримуються із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб;

10) другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 52, ст. 563; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

11) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 23, ст. 324; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

12) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 (щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

13) абзацу двадцять шостого статті 1 та статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 15, ст. 210; 2005 р., N 7-8, ст. 162) щодо визначення уповноваженого банку для обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників оптового ринку електричної енергії в частині проведення розрахунків, визначених статтею 39 цього Закону;

14) пунктів 2 і 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат" ( 2105-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7-8, ст. 162);

15) частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

16) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" ( 1577-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

17) пункту 5 розділу IV "Прикінцеві положення" Закону України "Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії "Укррудпром" ( 1677-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 376; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

18) статей 6, 7, статті 8 (в частині функціонування спеціального рахунку), статей 9-14, пункту 3, підпунктів 3, 4 пункту 4 розділу IV Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511).

Стаття 76. Установити, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Зупинити на 2005 рік дію статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 32, ст. 385; 2005 р., N 7-8, ст. 162) щодо зобов'язань бюджетних установ.

Стаття 77. Установити, що у 2005 році окремі положення Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) застосовуються з урахуванням таких змін:

1) частину першу статті 218 доповнити реченням такого змісту: "Ввезення на митну територію України цих товарів у незмінному стані або товарів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі імпорту";

2) частину першу статті 267 викласти у такій редакції:

"Митною вартістю за методом оцінки за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються, є ціна угоди, фактично сплачена, чи ціна, яка підлягає сплаті, але не менше, ніж мінімальна митна вартість, якщо вона встановлена Кабінетом Міністрів України, у випадках, передбачених законодавством, за товари, які імпортуються за призначенням в Україну, на момент перетинання ними митного кордону України";

3) у розділі XXI "Прикінцеві положення":

а) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Митний кодекс України ( 92-15 ) набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2006 року";

б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:

"Митний кодекс України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні збори", які втрачають чинність з 1 січня 2006 року".

Стаття 78. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Стаття 79. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни та Міністерству фінансів України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.

Стаття 80. Надати право Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за зверненням обласних державних адміністрацій спрямувати у 2005 році кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на здешевлення кредитів для створення нових робочих місць для працівників вугільної промисловості, вивільнених у зв'язку із закриттям шахт, членам їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членам сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти), а також у інших галузях економіки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 81. Установити, що кошти на погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України, пов'язаної з виплатою пенсій та допомог відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) та поточні платежі до Пенсійного фонду України, а також кошти на часткове покриття витрат на погашення заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги у зв'язку з втратою професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року та нарахованої на неї компенсації втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків виплати у сумі 31.650 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Перерахування цих коштів здійснюється Державним казначейством України на рахунки Пенсійного фонду України та на окремі рахунки Міністерства палива та енергетики України шляхом застосування щоденного нормативу відрахувань від доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у розмірі 20 відсотків до погашення цієї заборгованості, з них 0,5 відсотка - на окремі рахунки Міністерства палива та енергетики України.

Стаття 82. Витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Стаття 83. Установити з 1 січня 2005 року розмір мінімальної заробітної плати 262 гривні на місяць, з 1 квітня 2005 року - 290 гривень на місяць, з 1 липня 2005 року - 310 гривень на місяць, з 1 вересня 2005 року - 332 гривні. Забезпечити збереження міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи із зазначених розмірів мінімальної заробітної плати.

Стаття 84. Кабінету Міністрів України визначити порядок і терміни поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери в межах коштів у сумі 1.476.940,5 тис. гривень, передбачених на цю мету, здійснивши їх розподіл у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету та між місцевими бюджетами.

Стаття 85. Кабінету Міністрів України у 2005 році вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників органів виконавчої влади.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.

Стаття 86. Установити, що нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 87. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Стаття 88. Продовжити до 1 січня 2006 року дію експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).

Стаття 89. Установити, що в 2005 році при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника податку станом на 1 січня 2003 року і не було погашено на 1 січня 2005 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу II "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 349-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), не враховується у зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів) 2005 податкового року.

Стаття 90. Установити, що у 2005 році запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Стаття 91. Установити, що на 2005 рік обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 2.080.000 тис. гривень.

Надходження цього збору використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 92. Установити, що надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення простроченої заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання , а також надходження коштів від Секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду, спрямовуються відповідно на погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2004 року, та забезпечення участі українського контингенту Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України. Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних призначень, визначених у додатках N 1 і N 3 до цього Закону, у разі, коли сума цих надходжень перевищить суму відповідних річних обсягів, затверджених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету.

Стаття 93. Установити з 1 січня 2005 року максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу)), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Пенсійного фонду України, в розмірі 4.100 гривень на місяць у розрахунку на кожну фізичну особу - платника внесків.

Стаття 94. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити в 2005 році поставку до державного резерву світлих нафтопродуктів в обсязі не менше 70 тис. тонн за ціною не вище собівартості з нарахуванням податку на додану вартість та акцизу в рахунок зобов'язань по погашенню заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 95. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити у 2005 році забезпечення інвалідів Великої Вітчизняної війни спецавтотранспортом в рахунок погашення податкового боргу минулих років, в тому числі розстроченого, по сплаті податку на додану вартість до Державного бюджету України, а також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства по цьому податку підприємств, що постачають товари (роботи, послуги) закритому акціонерному товариству "ЗАЗ", та задіяні у проведенні розрахунків по придбанню спецавтотранспорту, в обсязі 243.300 тис. гривень.

Стаття 96. Установити для платників податку на прибуток у 2005 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти місяців 2005 року за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх періодів, визначеного відповідно до законодавства, та приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2005 року та суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали 2005 року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2005 року. Сплата податку на прибуток та подання податкової декларації з цього податку за одинадцять місяців 2005 року здійснюється у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

Стаття 97. Установити, що в 2005 році пеня, передбачена абзацом п'ятим підпункту 12.1.2 пункту 12.1 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88; 2005 р., N 7-8, ст. 162), стягується із розрахунку 3-кратного розміру річної облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення додаткового податкового зобов'язання.

Стаття 98. Установити, що розрахунки з юридичною особою, яка має прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою, або під державні гарантії, а також її дебітором за поставлені до державного резерву матеріальні цінності, проведені інтервенційні операції, здійснюються шляхом погашення простроченої заборгованості такого боржника перед державою за зазначеними кредитами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 99. Установити, що у 2005 році господарські організації, в тому числі державні підприємства, а також акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутних фондах яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірні підприємства зобов'язані складати і виконувати річний фінансовий план, який підлягає затвердженню до 1 травня 2005 року, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 100. Дозволити Державній службі автомобільних доріг України у 2005 році залучити іноземний кредит у сумі до 100 млн доларів США для завершення проекту реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса з погашенням та обслуговуванням зазначеного кредиту за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

Стаття 101. Установити, що кошти, отримані від реалізації військових містечок Збройних Сил України, які включають в себе комплекс будівель та споруд, розташованих на одній земельній ділянці, що використовуються для розквартирування військових частин, розміщення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються виключно на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

Порядок реалізації військових містечок Збройних Сил України, здійснення інвестиційних проектів по будівництву житла для військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі на земельних ділянках, наданих у користування Міністерства оборони України, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 102. Установити, що у 2005 році 3 відсотки надходжень від оренди державного майна, які зараховуються до спеціального фонду державного бюджету, спрямовуються на програми з покращення управління державним майном у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 103. Додатки N 1-9 до цього Закону є його невід'ємною частиною".

2. У Законі України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, із наступними змінами):

1. У тексті Закону слова "вивезення (експортування) товарів (послуг) за межі митної території України" або "вивезення (пересилання) товарів (послуг) за межі митної території України" у будь-яких комбінаціях замінити словом "експорт" у відповідних відмінках та часі, а слова "ввезення (імпортування) товарів (послуг) на митну територію України" або "ввезення (пересилання) товарів (послуг) на митну територію України" у будь-яких комбінаціях замінити словом "імпорт" у відповідних відмінках та часі;

2. У статті 1:

а) пункт 1.1 викласти у такій редакції:

"1.1. Податок, оподаткування, платник податку, оподатковувана операція (у відповідних відмінках) - податок на додану вартість, оподаткування податком на додану вартість, платник податку на додану вартість, операція, яка підлягає оподаткуванню податком на додану вартість";

б) пункт 1.2 доповнити абзацами такого змісту:

"представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну (сумісну) діяльність без створення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної (сумісної) діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної (сумісної) діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Порядок податкового обліку та звітності результатів спільної (сумісної) діяльності встановлюється центральним податковим органом";

в) абзаци другий та третій пункту 1.4 викласти у такій редакції:

"Не належать до поставки операції з передачі товарів в межах договорів схову (відповідального зберігання), довірчого управління, оперативної оренди (лізингу), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу права власності (користування або розпорядження) на такі товари іншій особі.

Поставка послуг - будь-які операції цивільно-правового характеру з виконання робіт, результатом виконання яких є передача нематеріальних активів, надання послуг, надання права на користування або розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами, а також з поставки будь-яких інших, ніж товари, об'єктів власності за компенсацію, а також операції з безоплатного виконання робіт, надання послуг. Поставка послуг, зокрема, включає надання права на користування або розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), поставки, ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське право, торговий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності";

г) після пункту 1.10 доповнити новими пунктами 1.11-1.16 такого змісту:

"1.11. Касовий метод - метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг).

1.12. Магазин безмитної торгівлі (безмитний магазин) - пункт роздрібної торгівлі товарами (супутніми послугами), які знаходяться під митним режимом, відповідно до якого товари (супутні послуги), не призначені для споживання на митній території України, ввозяться, знаходяться та поставляються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння ввізного мита, цього податку, а також інших податків і зборів, базою оподаткування яких є вартість таких товарів (супутніх послуг), заходів нетарифного регулювання та ліцензування діяльності з роздрібної торгівлі товарами (супутніми такому продажу послугами), у тому числі підакцизними.

1.13. Туризм - тимчасовий від'їзд фізичної особи з місця постійного проживання на строк у межах України від 1 до 365 діб, включаючи день від'їзду та приїзду; за межі України від 1 до 183 діб, включаючи день від'їзду та приїзду. Не вважається туризмом від'їзд фізичної особи з місця постійного проживання з метою працевлаштування, внаслідок виконання професійних обов'язків, з іншими підприємницькими цілями або з метою зміни громадянства або отримання виду на проживання чи права на роботу в іншій країні або в сімейних справах.

1.13.1. Туристичний ваучер (путівка) - документ визначеної форми, що дає право туристу на отримання туристичної послуги або їх комплексу згідно з умовами письмового договору з туристичного або екскурсійного обслуговування.

1.13.2. Туристичний оператор - особа, що поставляє туристичний продукт від власного імені, має ліцензію на туроператорську діяльність та для якої цей вид діяльності є виключним відповідно до закону.

1.13.3. Туристичний агент - особа, що поставляє туристичний продукт від імені туристичного оператора та має ліцензію на турагентську діяльність відповідно до закону.

1.13.4. Туристичні послуги - послуги з розміщення у готелі (мотелі, кемпінгу, інших місцях тимчасового проживання), харчування, транспортного, екскурсійно-інформаційного та іншого туристичного обслуговування (включаючи послуги з страхування туристів) або їх комбінації.

1.13.5. Туристичний продукт - сукупність туристичних послуг, які придбаваються туристичним оператором та поставляються туристу таким туристичним оператором або за його дорученням - туристичним агентом, за обов'язкової наявності туристичної послуги з розміщення туриста та якнайменше однієї іншої туристичної послуги. Для цілей цього Закону туристичний продукт вважається товаром.

1.14. Супутні послуги - послуги, вартість яких включається відповідно до норм митного законодавства до митної вартості товарів, що експортуються або імпортуються.

1.15. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування або іншими законами, у частині, що не суперечить цьому Закону та іншим законам з питань оподаткування.

1.16. Податковий вексель - це письмове безумовне грошове зобов'язання платника податку сплатити до бюджету відповідну суму коштів у порядку та терміни, визначені цим Законом, що підтверджене комерційними банками шляхом авалю, який видається платником на відстрочення сплати податку на додану вартість, що справляється при імпорті товарів на митну територію України.

Протест податкового векселя не здійснюється, сума, зазначена у непогашеному векселі, розглядається як податкова заборгованість, яка погашається у порядку, передбаченому законодавством для погашення податкового боргу".

У зв'язку з цим пункти 1.11 та 1.12 вважати відповідно пунктами 1.17 та 1.18.

3. Статтю 2 викласти у такій редакції:

"Стаття 2. Платники податку

Платником податку є:

2.1. будь-яка особа, яка:

а) здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішенням як платник цього податку;

б) підлягає обов'язковій реєстрації як платник цього податку;

в) імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підлягають оподаткуванню цим податком згідно з нормами цієї статті.

2.2. Будь-яка особа, яка за своїм добровільним рішенням зареєструвалася платником податку, за винятком фізичних осіб, які обрали сплату фіксованого чи єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності або здійснюють торгівлю на умовах сплати ринкового збору в порядку, встановленому законодавством.

2.3. Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку у разі:

2.3.1. Коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість) незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

2.3.2. Особа, що уповноважена вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності та підприємствами зв'язку, що перебувають у підпорядкуванні платника податку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.3.3. Особа, яка поставляє товари (послуги) на митній території України з використанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж, при цьому особа-нерезидент може здійснювати таку діяльність тільки через своє постійне представництво, зареєстроване на території України.

2.3.4. Особа, що здійснює операції з реалізації конфіскованого майна, незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій з поставки товарів (послуг), визначеної підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 цієї статті, чи ні, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

2.4. Будь-яка особа, що імпортує (для фізичних осіб - ввозить (пересилає)) товари (супутні послуги) на митну територію України для їх використання або споживання на митній території України, незалежно від того, який режим оподаткування вона використовує згідно із законодавством, за винятком фізичних осіб, не зареєстрованих платниками податку, які ввозять (пересилають) товари (предмети) у супроводжувальному багажі або отримують їх як поштове відправлення у межах неторгового обороту в обсягах, що не підлягають оподаткуванню відповідно до митного законодавства (крім ввезення транспортних засобів чи запасних частин до них такими фізичними особами) та нерезидентів, які пересилають поштові відправлення згідно з правилами Міжнародного поштового союзу на митну територію України, та отримувачів таких поштових відправлень.

У разі ввезення (пересилання) товарів (предметів) фізичними особами, не зареєстрованими як платники цього податку, в обсягах, що перевищує неторговий оборот, який підлягає оподаткуванню, такі особи сплачують податок на додану вартість під час перетину такими товарами (предметами) митного кордону України без реєстрації виходячи з митної вартості товарів (предметів), що перевищують розмір неторгового обороту".

4. У статті 3:

а) пункт 3.1 викласти у такій редакції:

"3.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:

3.1.1. поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, в тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю);

3.1.2. ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту (далі - імпорту).

З метою оподаткування до імпорту також прирівнюється:

ввезення з-за меж митного кордону України на митну територію України товарів (супутніх послуг) за договорами лізингу (оренди) (у тому числі у разі повернення об'єкта лізингу лізингодавцю-резиденту або іншій особі за дорученням такого лізингодавця), застави, та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке ввезення пов'язане із поверненням товарів у зв'язку з припиненням дії зазначених договорів;

поставка товарів з території безмитних магазинів на митну територію України для їх вільного обігу (крім території інших безмитних магазинів);

поставка продуктів переробки (готової продукції) з митного режиму переробки на митній території України на митну територію України для їх вільного обігу;

в інших випадках, передбачених Митним кодексом України ( 92-15 );

3.1.3. вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі - експорту).

З метою оподаткування до експорту товарів також прирівнюється:

вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митного кордону України за договорами фінансового лізингу (оренди) (у тому числі у разі повернення об'єкта фінансового лізингу лізингодавцю-нерезиденту або іншій особі за дорученням такого лізингодавця), застави та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке вивезення пов'язане із припиненням дії зазначених договорів;

поставка товарів (супутніх послуг) з митної території України на територію безмитних магазинів;

передача товарів, оформлених у митному режимі експорту, під митний режим митного складу, для подальшого вивезення таких товарів з митної території України;

в інших випадках, визначених Митним кодексом України ( 92-15 )";

б) у пункті 3.2:

підпункти 3.2.1, 3.2.2 і 3.2.3 викласти у такій редакції:

"3.2.1. випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону.

Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та особистих чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток;

3.2.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;

повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг;

нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу в сумі, що не перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, встановлену на день нарахування таких процентів (комісій) за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об'єкта лізингу, наданого у межах такого договору фінансового лізингу; по об'єкту фінансового лізингу, оціненого в іноземній валюті, сплата процентів, з метою оподаткування визначається у гривнях по курсу валют, визначеного Національним банком України на момент сплати;

передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення дії відповідного договору, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України;

грошових виплат основної суми консолідованої іпотечної заборгованості та процентів, нарахованих на неї, об'єднання та/або купівлі (продажу) консолідованої іпотечної заборгованості, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу, або поверненням (зворотним викупом) такої консолідованої іпотечної заборгованості відповідно до закону резидентом або на його користь;

3.2.3. надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів;

надання послуг із загальнообов'язкового соціального та пенсійного страхування, недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування пенсійних вкладів";

у підпункті 3.2.5:

абзац перший викласти у такій редакції:

"3.2.5. надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства";

абзац другий після слів "інвестиційні сертифікати" доповнити словами "іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"імпорту майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до закону";

підпункт 3.2.7 викласти у такій редакції:

"3.2.7. виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівняним до неї виплатам), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі);

виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;

надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управління цінними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами, а також деривативами та валютними цінностями";

у підпункті 3.2.8:

в абзаці першому слова "передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права, у тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні за межі митної території України" виключити;

абзаци другий та четвертий виключити;

підпункт 3.2.11 викласти у такій редакції:

"3.2.11. надання уповноваженими банками послуг з довірчого управління фондами банківського управління, виплати винагороди за здійснення управління фондом операцій з нерухомістю, за перерахування коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, за здійснення платежів за іпотечними сертифікатами відповідно до закону".

5. У статті 4:

а) пункт 4.1 викласти у такій редакції:

"4.1. База оподаткування операцій з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включається до ціни товарів (послуг), згідно із законами України з питань оподаткування. До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів (послуг)";

б) у пункті 4.3:

в абзаці першому:

у першому реченні слова "ввозяться (пересилаються)" замінити словом "імпортуються";

у другому реченні слова "на момент виникнення податкових зобов'язань" замінити словами "на кінець операційного дня, що передує дню, в якому товар (товарна партія) вперше підпадає під режим митного контролю відповідно до митного законодавства";

в абзаці другому:

у першому реченні слова "для робіт (послуг), які виконуються (надаються) нерезидентами" замінити словами "для послуг, які поставляються нерезидентами з місцем їх надання";

у другому реченні слова "на момент виникнення податкових зобов'язань" замінити словами "на кінець операційного дня, що передує дню, в якому було складено акт, який засвідчує факт отримання послуг";

в) пункт 4.5 викласти у такій редакції:

"4.5. Якщо після поставки товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

4.5.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок відкоригованого значення податку;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, якщо він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів (послуг).

4.5.2. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок відкоригованого значення податку;

б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, якщо він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення перерахунку.

4.5.3. Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника при зміні компенсації вартості товарів (послуг), наданих особам, які не були платниками цього податку на момент такої поставки, дозволяється лише:

а) при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості;

б) при перегляді цін, пов'язаних з гарантійними замінами товарів";

г) у другому реченні пункту 4.6 слова "терміну позовної давності, визначеної законом" замінити словами "строків, установлених Кабінетом Міністрів України, але у строки не більше дванадцяти календарних місяців";

д) у пункті 4.7:

в абзаці першому слова "та конфіскованого або безхазяйного майна, переданого уповноваженими державними органами для його реалізації у встановленому законодавством порядку" виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Зазначене правило не поширюється на операції з експортування вживаних товарів за межі митної території України або з імпортування вживаних товарів на митну територію України в межах зазначених договорів, оподаткування яких регулюється відповідними нормами цього Закону";

е) пункт 4.8 викласти у такій редакції:

"4.8. У разі коли платник податку здійснює операції з поставки товарів (послуг), які є об'єктом оподаткування згідно з пунктом 3.1 статті 3 цього Закону, під забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формі простого або переказного векселя або інших боргових інструментів (далі - вексель), випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.

У разі коли платник податку здійснює за згодою векселедержателя зустрічну поставку товарів (послуг) замість грошового погашення суми боргу, зазначеного у векселі, базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.

Для цілей оподаткування згідно з цим Законом векселі (крім податкових векселів), видані або отримані, не вважаються засобом платежу та не змінюють суму податкового кредиту або податкового зобов'язання з цього податку, крім податкових векселів";

є) доповнити статтю пунктами 4.10 і 4.11 такого змісту:

"4.10. При наданні послуг із транзитного перевезення (переміщення) товарів (вантажів, пасажирів) митною територією України база оподаткування розраховується виходячи з вартості послуг із такого транзитного перевезення (переміщення), наданих на митній території України (з урахуванням відстані від пункту першого перетину державного кордону України до пункту останнього перетину державного кордону України).

4.11. Базою оподаткування при поставці туристичного продукту туристичним оператором на користь фізичних осіб, які безпосередньо споживають цей продукт, є винагорода такого туристичного оператора, а саме різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (без урахування цього податку) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (без урахування цього податку).

При поставці туристичного продукту туристичним оператором на користь осіб, інших, ніж визначені в абзаці першому пункту 4.11 цієї статті, базою оподаткування є вартість таких туристичних послуг (без урахування цього податку).

Базою оподаткування для операцій, які здійснюються туристичними агентами, є комісійна винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором на користь такого туристичного агента, у тому числі за рахунок коштів, отриманих останнім від споживача туристичного продукту.

Поставка туристичного продукту з місцем його надання на митній території України може здійснюватися виключно резидентом, який має відповідну ліцензію та відповідає вимогам, визначеним пунктом 2.3 статті 2 цього Закону.

Для визначення граничної суми згідно з підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 цього Закону до розрахунку береться вартість поставок туристичного продукту як туристичним оператором, так і туристичним агентом".

6. У статті 5:

а) у пункті 5.1:

підпункти 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7 та 5.1.9 викласти у такій редакції:

"5.1.2. поставки (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови; доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України;

5.1.3. поставки послуг з виховання та освіти дітей дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури; послуг з дошкільного виховання, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності, згідно з переліком таких послуг, визначеним Кабінетом Міністрів України, а також послуг з розміщення учнів або студентів в інтернатах або гуртожитках";

"5.1.5. поставки послуг з виплати і доставки пенсій із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, пенсійних виплат за недержавним пенсійним забезпеченням, страхових виплат (у тому числі ануїтетів) за договорами довгострокового страхування життя, з банківських пенсійних рахунків, за пенсійними вкладами, а також грошової допомоги населенню, яка надається за рахунок бюджету відповідно до затверджених соціальних програм";

"5.1.7. поставки (у тому числі аптечними закладами) зареєстрованих та допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, що щорічно визначається Кабінетом Міністрів України до 1 вересня року, попереднього звітному. Якщо у такий строк перелік не встановлено, діє перелік минулого року";

"5.1.9. поставки путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років";

підпункти 5.1.11, 5.1.12 виключити;

підпункт 5.1.13 викласти у такій редакції:

"5.1.13. надання послуг з перевезення осіб пасажирським транспортом (крім таксомоторів) у межах населеного пункту, тарифи на які регулюються органом місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, визначеної законом.

Це звільнення не поширюється на операції з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат)";

у підпункті 5.1.14 після слів "культового призначення" доповнити словами "(крім підакцизних товарів)";

у підпункті 5.1.16:

після слів "визнаних безхазяйними" доповнити словами "у власність держави або";

доповнити абзацом такого змісту:

"Поставка таких товарів при послідуючих операціях оподатковується на загальних підставах";

у підпункті 5.1.19 слова "а також приватизації цілісних майнових комплексів" виключити;

у підпункті 5.1.21:

в абзаці першому слова "абзацами "а" і "б" замінити словами "абзацами "а", "б" і "е";

в абзаці другому:

у першому реченні слова "благодійній організації такими отримувачами або іншими особами, пов'язаними з ними" замінити словами "їх вартості з боку таких отримувачів або інших осіб";

друге речення доповнити словами "особою, яка надає такі товари (послуги)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Правила маркування товарів, отриманих як благодійна допомога, що унеможливлюють продаж або інші види відчуження таких товарів за відсутності такого маркування, та порядок розподілу таких товарів, а також контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді конкретно наданих послуг встановлюються Кабінетом Міністрів України";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Марковані товари, отримані з метою подання благодійної допомоги, які продаються за кошти або інші види компенсації, та/або виручка, отримана за таку поставку, підлягають конфіскації в доход держави у встановленому порядку";

в абзаці п'ятому слова "перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України" замінити словами "а також тих, що ввозяться на митну територію України, крім товарів, які підпадають під дію міжнародних договорів, згода на укладення яких надана Верховною Радою України", слово "підприємницькій" замінити словом "господарській";

абзац шостий виключити;

у підпункті 5.1.22 слова "які здійснюються за рахунок Державного бюджету України" замінити словами "особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунку Державного казначейства України";

підпункт 5.1.23 викласти у такій редакції:

"5.1.23. надання бібліотеками, які знаходяться у державній або комунальній власності, платних послуг з:

комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів);

користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (нічний абонемент);

тематичного підбору літератури за запитом споживача;

надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок";

б) у пункті 5.2:

підпункт 5.2.1 викласти у такій редакції:

"5.2.1. поставки товарів (крім підакцизних товарів та тих, що підпадають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) та послуг (крім грального та лотерейного бізнесу), які безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва. Перелік зазначених товарів (послуг) щорічно встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням міжвідомчої комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

Безпосереднім вважається виготовлення товарів, внаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків від продажної ціни таких виготовлених товарів.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).

При порушенні вимог цього підпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.

Податкова звітність таких підприємств та організацій надається у порядку, встановленому згідно із законодавством";

абзац другий підпункту 5.2.4 виключити;

у підпункті 5.2.5 слова "поставка та" і "за умови використання їх виключно для власних потреб" виключити;

в) у пункті 5.4 слова "юридичними особами - судновласниками або фрахтувальниками" замінити словами "будь-якими особами";

г) пункт 5.5 викласти у такій редакції:

"5.5. За винятком товарів, зазначених у підпункті 5.1.7 пункту 5.1, звільнення від оподаткування, передбачені пунктами 5.1-5.2 цієї статті, не поширюються на операції з імпорту зазначених товарів (послуг)";

д) пункти 5.8-5.11 виключити;

е) в абзаці першому пункту 5.14 слова "державним або комунальним" виключити, доповнити абзац словами "що знаходяться у державній або комунальній власності";

є) доповнити пунктом 5.15 такого змісту:

"5.15. Звільняються від оподаткування операції з поставки послуг по перевезенню (переміщенню) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України".

7. У статті 6:

а) абзац перший пункту 6.2 викласти у такій редакції:

"6.2. При експорті товарів та супутніх такому експорту послуг ставка податку становить "0" відсотків до бази оподаткування";

б) абзаци перший та другий підпункту 6.2.1 замінити абзацом такого змісту:

"6.2.1. У тому числі за нульовою ставкою оподатковуються операції з";

в) в абзаці дванадцятому підпункту 6.2.1 цифри "6.1.1" замінити цифрами "6.1";

г) підпункт 6.2.2 виключити;

д) у підпункті 6.2.4 пункту 6.2:

абзац перший викласти у такій редакції:

"6.2.4. поставки транспортних послуг залізничним, автомобільним, морським та річковим транспортом по перевезенню пасажирів, багажу та вантажобагажу (товаробагажу) за межами державного кордону України, а саме: від пункту за межами державного кордону України до пункту знаходження зовнішнього митного контролю України; від пункту знаходження зовнішнього митного контролю України до пункту за межами державного кордону України; між пунктами за межами державного кордону України, а також авіаційним транспортом: від пункту за межами державного кордону України до пункту проведення митних процедур з пропуску пасажирів, багажу та вантажобагажу (товаробагажу) через митний кордон на митну територію України (включаючи внутрішні митниці); від пункту проведення митних процедур з пропуску пасажирів, багажу та вантажобагажу (товаробагажу) через митний кордон за межі митного кордону України (включаючи внутрішні митниці) до пункту за межами державного кордону України; між пунктами за межами митного кордону України";

в абзаці третьому слова "за ставкою, встановленою пунктом 6.1 цієї статті, яка має включатися до вартості послуг за транзит" замінити словами "у порядку, передбаченому пунктом 5.15 цього Закону";

е) підпункт 6.2.8 пункту 6.2 викласти у такій редакції:

"поставки товарів (крім підакцизних товарів та тих, що підпадають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) та послуг (крім грального та лотерейного бізнесу), які безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва. Перелік зазначених товарів (послуг) щорічно встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням міжвідомчої комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

Безпосереднім вважається виготовлення товарів, внаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків від продажної ціни таких виготовлених товарів.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).

При порушенні вимог цього підпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.

Податкова звітність таких підприємств та організацій надається у порядку, встановленому згідно із законодавством";

є) підпункт 6.2.9 пункту 6.2 виключити;

ж) пункт 6.3 викласти у такій редакції:

"6.3. Нульова ставка податку не застосовується, якщо товари (супутні послуги), що експортуються, звільняються від оподаткування згідно з пунктом 5.1 (крім підпунктів 5.1.2, 5.1.7) та пунктом 5.2 статті 5 цього Закону";

з) доповнити пунктами 6.4, 6.5 такого змісту:

"6.4. Місцем поставки товарів вважається:

а) якщо товари відправляються або транспортуються продавцем чи покупцем або третьою особою - місце, де товари фактично перебувають на момент відправлення або транспортування;

у разі постачання товарів, які збираються або монтуються з проведенням пусконалагоджувальних робіт або без проведення таких робіт постачальником, чи від його імені - місце, де такі товари монтуються або збираються;

у разі якщо ці товари з технічних, технологічних або інших аналогічних причин не можуть бути доставлені отримувачу інакше, як в розібраному або у незібраному стані, - місце, де товари перебувають на момент відправлення або транспортування особі, якій вони поставляються;

б) якщо товари не відправляються або не транспортуються - місце, де товари перебувають на момент поставки;

в) у разі якщо продається нерухоме майно - місце його розташування;

г) при наданні послуг з поставки товарів для морських, повітряних або залізничних транспортних засобів у тій частині, що припадає на перевезення пасажирів або вантажів по митній території України, - пункт відправлення такого транспортного засобу.

Для застосування цього підпункту вживаються такі терміни:

частина перевезення пасажирів або вантажів транспортним засобом по митній території України - частина перевезення, що здійснюється між пунктом відправлення на митній території України (пунктом перетину державного кордону України) та пунктом прибуття такого транспортного засобу на митній території України (пунктом перетину державного кордону України), без будь-яких зупинок за межами такої митної території;

пункт відправлення транспортного засобу - перший пункт посадки пасажирів або навантаження вантажів на такий транспортний засіб;

пункт прибуття транспортного засобу на митній території України - останній пункт на митній території України для посадки (висадки) пасажирів або навантаження (вивантаження, перевантаження) вантажів на митній території України.

У разі поїздки або перевезення в обидва напрямки поїздка (перевезення) у зворотний бік вважається з метою оподаткування окремим перевезенням;

д) якщо товари продаються через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет незалежно від місця реєстрації його доменного імені (сайту, електронної сторінки чи адреси) - місцезнаходження продавця або місце його проживання.

6.5. Місцем поставки послуг вважається:

а) за винятками, визначеними у підпунктах "в", "д"-"е" цього підпункту, - місце, де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а у разі якщо така послуга надається нерезидентом - місце розташування його представництва, а за відсутності такого - місце розташування резидента, який виконує агентські (представницькі) дії від імені такого нерезидента, а за відсутності такого - місце фактичного розташування покупця (отримувача), який у цьому випадку виступає податковим агентом такого нерезидента;

б) при поставці туристичного продукту - місцезнаходження (розташування) туристичного оператора, а при поставці такого продукту нерезидентом - місцезнаходження (розташування) покупця (отримувача);

в) при наданні послуг агентами, посередниками чи іншими учасниками ринку нерухомого майна (нерухомості) (далі - ріелтерами), іншими особами, відповідальними за підготовку, координацію, нагляд та здійснення робіт із будівництва та оздоблення (оснащення) нерухомості (включаючи послуги архітекторів та дизайнерів), інших подібних послуг, пов'язаних з продажем або будівництвом нерухомості, - місце, де така нерухомість розташована або буде розташована;

г) місце, де фактично надаються послуги у сфері:

культурної, артистичної, спортивної, наукової, освітньої, розважальної або подібної їм діяльності, включаючи діяльність організаторів (продюсерів) у таких сферах діяльності, та пов'язаних з ними послуг;

діяльності, допоміжній транспортній, такій як навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види робіт (включаючи страхування);

оцінки нерухомого майна (нерухомості);

проведення будь-яких робіт з рухомим майном, які змінюють його якісну характеристику;

д) місце реєстрації покупця або його постійного представництва, а за відсутності такого місця реєстрації - місце постійної адреси або постійного проживання, в разі якщо покупці, яким надаються нижченаведені послуги, проживають за межами митної території України, надають послуги з:

передання чи надання авторських прав, патентів, ліцензій, а також суміжних прав, у тому числі торгових марок;

надання рекламних послуг та інших послуг з просування товарів (послуг) на ринку (промовтерства);

надання послуг консультантами, інженерами, адвокатами, бухгалтерами, аудиторами, актуаріями та інших аналогічних послуг, а також з обробки даних та надання інформації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;

надання обов'язку утримуватися від проведення окремих видів діяльності частково або повністю;

надання послуг фізичними особами, які перебувають у відносинах трудового найму з постачальником, на користь іншої особи;

надання агентських послуг від імені та за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті;

надання в оренду рухомого майна (у тому числі банківських сейфів);

е) при наданні послуг персоналу з обслуговування морських, повітряних та космічних об'єктів - місце надання таких послуг".

8. У статті 7:

а) у пункті 7.2:

у підпункті 7.2.1:

у підпункті "в" слово "назву" замінити словами "повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах";

у підпункті "є" слова "повну назву" замінити словами "повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах";

у першому реченні абзацу другого підпункту 7.2.4 слова "його сплату в іншому, ніж визначено цим Законом, порядку" замінити словами "його нарахування за ставками, іншими, ніж визначені пунктом 6.1 статті 6 або пунктом 8-1.2 статті 8-1 цього Закону";

друге речення абзацу другого підпункту 7.2.4 викласти у такій редакції:

"Це правило поширюється також на підприємства, звільнені від сплати податку до бюджету за рішенням суду";

підпункт 7.2.6 викласти у такій редакції:

"7.2.6. Податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту. Як виняток з цього правила, підставою для нарахування податкового кредиту при поставці товарів (послуг) за готівку чи з розрахунками картками платіжних систем, банківськими або персональними чеками у межах граничної суми, встановленої Національним банком України для готівкових розрахунків, є належним чином оформлений товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує прийняття платежу постачальником від отримувача таких товарів (послуг), з визначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера постачальника.

У разі відмови з боку постачальника товарів (послуг) надати податкову накладну або при порушенні ним порядку її заповнення отримувач таких товарів (послуг) має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум цього податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку внаслідок придбання таких товарів (послуг).

Отримання такої скарги є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки такого постачальника для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з цього податку за такою цивільно-правовою операцією.

Підставою для нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної також є:

транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця;

касові чеки, які містять суму поставлених товарів (послуг), загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума поставлених товарів (послуг) не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку на додану вартість)";

підпункт 7.2.7 пункту 7.2 викласти у такій редакції:

"7.2.7. У разі імпорту товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на отримання податкового кредиту, вважається вантажна митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку на додану вартість, або погашений податковий вексель";

підпункт 7.2.8 викласти у такій редакції:

"7.2.8. Платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з поставки та придбання товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню цим податком, а також які не є об'єктами оподаткування згідно із статтею 3 та звільнених від оподаткування згідно із статтею 5 цього Закону.

Туристичний оператор зобов'язаний вести окремий податковий облік операцій, зазначених у абзаці другому пункту 4.11 статті 4.

Зведені результати такого обліку відображаються у податкових деклараціях, форма і порядок заповнення яких визначаються відповідно до закону. Платник податку веде реєстр отриманих та виданих податкових накладних у документальному або електронному вигляді за його вибором, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку продавця, який надав податкову накладну такому платнику податку. За наявності оригіналу податкової накладної невключення її до зазначеного реєстру не є підставою для відмови у зарахуванні суми податку, визначеної у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту такого платника податку.

При проведенні документальної (планової або позапланової виїзної) перевірки платник податку зобов'язаний забезпечити доступ податковому інспектору до реєстру податкових накладних та у разі ведення його в електронному вигляді - надати носій електронної інформації за власний рахунок. При цьому носій електронної інформації повинен зберігатися платником податку протягом строку давності, встановленого законом. Платник податку повинен використовувати будь-яку з найбільш поширених операційних комп'ютерних систем в Україні за власним вибором, які будуть запропоновані центральним податковим органом";

б) у пункті 7.3:

в абзаці першому підпункту 7.3.2 слова "(валютних цінностей)" виключити;

у підпункті 7.3.6 слова "оформлення ввізної митної декларації" замінити словами "подання митної декларації";

підпункт 7.3.8 викласти у такій редакції:

"7.3.8. Попередня (авансова) оплата вартості товарів (супутніх послуг), які експортуються чи імпортуються, не змінюють значення податкового кредиту або податкових зобов'язань платника податку - відповідно такого експортера або імпортера";

доповнити підпунктом 7.3.9 такого змісту:

"7.3.9. Особа, яка протягом останніх дванадцяти календарних місяців мала оподатковувані поставки, вартість яких не перевищує суму, визначену у підпункті 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 цього Закону (без урахування цього податку), може вибрати касовий метод податкового обліку.

Якщо зазначений вибір здійснюється під час реєстрації такої особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з моменту такої реєстрації і не може бути змінений до кінця року, протягом якого відбулася така реєстрація.

Якщо зазначений вибір здійснюється протягом будь-якого часу після реєстрації особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з податкового періоду, наступного за податковим періодом, в якому був зроблений такий вибір, і не може бути змінений протягом наступних дванадцяти місячних (чотирьох квартальних) податкових періодів.

Рішення про вибір касового методу подається податковому органу разом із заявою про податкову реєстрацію або податковою декларацією за звітний (податковий) період, протягом якого був зроблений такий вибір.

Протягом строку застосування касового методу платник податку зазначає про це у податкових деклараціях з цього податку.

Платник податку, що обрав касовий метод обліку, не має права його застосовувати до:

імпортних та експортних операцій;

операцій з поставки підакцизних товарів.

Якщо товари (послуги) залишаються неоплаченими у повній сумі (з урахуванням цього податку) протягом трьох податкових місяців, наступних за місяцем, у якому відбулася їх поставка платником податку, що вибрав касовий метод (протягом кварталу, наступного за кварталом їх надання, для платників податку, що вибрали квартальний податковий період), та такий платник не розпочав процедуру врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості відповідно до законодавства, то сума нарахованих податків підлягає включенню до складу податкових зобов'язань такого платника податку за наслідками наступного податкового періоду.

Застосування касового методу зупиняється з податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого платник податку приймає самостійне рішення про перехід до загальних правил визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту (методу нарахувань) чи досягає обсягу оподатковуваних операцій, визначеного підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 цього Закону.

Платник податку має право самостійно відмовитися від касового методу шляхом надіслання відповідної заяви на адресу податкового органу за місцем податкової реєстрації.

У разі якщо обсяги оподатковуваних операцій за наслідками звітного періоду перевищують розмір суми, визначеної підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 цього Закону, платник податку зобов'язаний відмовитися від касового методу шляхом надіслання відповідної заяви на адресу податкового органу, в якому він є зареєстрованим як платник цього податку, разом із поданням податкової декларації за такий звітний період. У цьому випадку платник податку переходить до загальних правил оподаткування починаючи з наступного податкового періоду. У разі якщо платник податку не подає таку заяву у встановлені цим підпунктом строки, податковий орган повинен перерахувати суму податкових зобов'язань та податкового кредиту такого платника податку починаючи з податкового періоду, на який припадає гранична дата подання його заяви про відмову від касового методу, а платник податку позбавляється права використання касового методу протягом наступних 36 податкових місяців.

З початку застосування касового методу на підставах, визначених цим Законом, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту, що виникли до застосування касового методу, не підлягають перерахунку у зв'язку з початком такого застосування.

За відмови від застосування касового методу на будь-яких підставах та переходу до загальної системи оподаткування цим податком:

сума податкових зобов'язань платника податку збільшується на суму, нараховану на вартість товарів (послуг), поставлених платником податку, але не оплачених коштами чи іншими видами компенсацій на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування;

сума податкового кредиту платника податку збільшується на суму, нараховану на вартість товарів (послуг), отриманих таким платником податку, але не оплачених коштами або іншими видами компенсацій на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування";

в) у пункті 7.4:

підпункти 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4 викласти у такій редакції:

"7.4.1. Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 8-1 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Якщо у подальшому такі товари (послуги) починають використовуватися в операціях, які не є об'єктом оподаткування згідно зі статтею 3 цього Закону або звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 цього Закону, чи основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів, то з метою оподаткування такі товари (послуги), основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає початок такого використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження).

7.4.2. Якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги) та основні фонди, які призначаються для їх використання в операціях, які не є об'єктом оподаткування згідно зі статтею 3 цього Закону або звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 цього Закону, то суми податку, сплачені у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включаються до складу податкового кредиту такого платника.

Не включається до складу податкового кредиту та відноситься до складу валових витрат сума податку, сплачена платником податку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), що включається до складу основних фондів.

Сума податку, нарахована (сплачена) туристичним оператором у зв'язку з придбанням (створенням) туристичного продукту, не підлягає включенню до складу його податкового кредиту та включається до складу його валових витрат, за винятком випадків, передбачених абзацом другим пункту 4.11 статті 4 цього Закону";

"7.4.4. Якщо платник податку придбаває (виготовляє) матеріальні та нематеріальні активи (послуги), які не призначаються для їх використання в господарській діяльності такого платника, то сума податку, сплаченого у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включається до складу податкового кредиту";

абзац перший підпункту 7.4.5 викласти у такій редакції:

"7.4.5. Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту)";

г) у підпункті 7.5.2 пункту 7.5 слова "(робіт, послуг)" замінити словами "(супутніх послуг)";

д) пункт 7.7 викласти у такій редакції:

"7.7. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків.

7.7.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду.

При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з підпунктом 7.7.1 цього пункту, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для відповідного податкового періоду.

При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з підпунктом 7.7.1 цього пункту, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку, що виник за попередні податкові періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до закону), а при його відсутності - зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

7.7.2. Якщо у наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з підпунктом 7.7.1 цього пункту, має від'ємне значення, то:

а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому періоді постачальникам таких товарів (послуг);

б) залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

7.7.3. Платник податку може прийняти самостійне рішення про зарахування належної йому повної суми бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів. Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації, яку він подає за наслідками звітного періоду, в якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. При прийнятті такого рішення зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних податкових періодів.

7.7.4. Платник податку, який має право на одержання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування, подає відповідному податковому органу податкову декларацію та заяву про повернення такої повної суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації. При цьому платник податку в п'ятиденний термін після подання декларації податковому органу подає органу Державного казначейства України копію декларації, з відміткою податкового органу про її прийняття, для ведення реєстру податкових декларацій у розрізі платників.

До декларації додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування, копії погашених податкових векселів (податкових розписок), у разі їх наявності, та оригіналів п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій, у разі наявності експортних операцій.

Форма заяви про відшкодування та форма розрахунку суми бюджетного відшкодування визначаються за процедурою, встановленою центральним податковим органом.

7.7.5. Протягом 30 днів, наступних за днем отримання податкової декларації, податковий орган проводить документальну невиїзну перевірку (камеральну) заявлених у ній даних. За наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого ж строку провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування.

Податковий орган зобов'язаний надавати органу державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету, включаючи випадки, коли за результатами перевірок така сума визнана недостовірною.

7.7.6. На підставі отриманого висновку відповідного податкового органу орган державного казначейства надає платнику податку зазначену у ній суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п'яти операційних днів після отримання висновку податкового органу.

7.7.7. Якщо за наслідками документальної невиїзної (камеральної) або позапланової виїзної перевірки (документальної) податковий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий податковий орган:

а) у разі заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної податковим органом унаслідок таких перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її згідно з підпунктом 7.7.3 цього пункту у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів;

б) у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною податковим органом внаслідок проведення таких перевірок, податковий орган надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування;

в) у разі з'ясування внаслідок проведення таких перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови у наданні бюджетного відшкодування.

7.7.8. Сума бюджетного відшкодування, не сплачена у строки, визначені цим пунктом, вважається бюджетною заборгованістю.

На суму бюджетної заборгованості нараховується пеня на рівні ставки, розмір якої визначається відповідно до підпункту 16.4.1 пункту 16.4 статті 16 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ). Зазначена пеня самостійно розраховується та сплачується органом державного казначейства разом зі сплатою суми бюджетного відшкодування платнику податку.

7.7.9. У разі коли платник податку експортує товари (супутні послуги) за межі митної території України, отримані від іншого платника податку на умовах комісії, консигнації, доручення або інших видів договорів, які не передбачають переходу права власності на такі товари (супутні послуги) від такого іншого платника податку до експортера, право на отримання бюджетного (експортного) відшкодування має такий інший платник податку. При цьому комісійна винагорода, отримана платником податку - експортером від такого іншого платника податку, включається до бази оподаткування цим податком за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 6.1 статті 6 цього Закону, та не включається до митної вартості товарів (супутніх послуг), які експортуються.

7.7.10. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі бюджетного боргу) є загальні доходи Державного бюджету України. Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю доходів, отриманих від цього податку в окремих регіонах України.

7.7.11. Такі особи не мають права на отримання бюджетного відшкодування:

а) особа, яка:

була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування, та/або мала обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів;

не провадила діяльність протягом останніх дванадцяти календарних місяців;

б) особа, яка є суб'єктом оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, що передбачають сплату цього податку у спосіб, відмінний від загального, встановленого цим Законом, або звільнення від такої сплати";

е) пункт 7.8 викласти у такій редакції:

"7.8. Податкові періоди.

7.8.1. Податковим періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Законом, календарний квартал, з урахуванням того, що:

якщо особа реєструється платником податку з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, першим податковим періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;

якщо податкова реєстрація особи анулюється у день інший, ніж останній день календарного місяця, то останнім податковим періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

7.8.2. Платник податку, обсяг оподатковуваних операцій якого за минулі дванадцять місячних податкових періодів не перевищував суми, зазначеної у підпункті 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 цього Закону, може вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається податковому органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року.

У разі якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду обсяг оподатковуваних операцій платника податку перевищує суму, зазначену у підпункті 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 цього Закону, такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період починаючи з місяця, на який припадає таке перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця";

є) пункт 7.9 виключити.

9. Статтю 8 виключити.

10. Статтю 9 викласти у такій редакції:

"Стаття 9. Реєстрація осіб як платників податку на додану вартість

9.1. Центральний податковий орган веде реєстр платників податку.

9.2. Будь-якій особі, яка реєструється як платник податку на додану вартість, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для справляння цього податку.

9.3. Особи, які підпадають під визначення пункту 2.3 статті 2 цього Закону, зобов'язані зареєструватися як платник податку у податковому органі за їх місцезнаходженням (місцем проживання). Форма заяви про реєстрацію визначається у порядку, визначеному центральним податковим органом. Дані з реєстру платників податку підлягають оприлюдненню в порядку, визначеному центральним податковим органом.

Фізичні особи, які не є суб'єктами господарювання та ввозять товари (предмети) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно з митним законодавством, сплачують податок на додану вартість під час перетину такими товарами (предметами) митного кордону України, без їх реєстрації як платники цього податку.

9.4. Якщо особа, на яку не поширюється дія пункту 2.3 статті 2 цього Закону, як платник податку, вважає за доцільне добровільно зареєструватися платником податку і відповідає вимогам підпункту 2.2 статті 2 цього Закону, така реєстрація провадиться за її заявою.

Якщо обсяг оподатковуваних операцій особи протягом звітного податкового періоду перевищує суму, визначену підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 цього Закону, не більше ніж у два рази, така особа зобов'язана надіслати податковому органу заяву про реєстрацію протягом двадцяти календарних днів, наступних за таким звітним податковим періодом.

Якщо особа укладає одну чи більше цивільно-правових угод (договорів), унаслідок виконання яких планується здійснення оподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме протягом звітного податкового періоду у два чи більше разів суму, визначену підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 цього Закону, то така особа зобов'язана зареєструватися як платник цього податку до кінця такого звітного податкового періоду.

Особа, що не надсилає таку заяву у таких випадках та у такі строки, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

9.5. Заява про реєстрацію направляється на адресу податкового органу з повідомленням про вручення або вручається особисто представником такої особи службовій особі податкового органу. Податковий орган зобов'язаний видати заявнику (відправити поштою) свідоцтво про податкову реєстрацію такої особи протягом десяти днів від дня отримання реєстраційної заяви.

9.6. З урахуванням положень пункту 9.5 цієї статті заява про реєстрацію має бути подана (надіслана) податковому органу:

а) особами, що підлягають реєстрації згідно з підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 цього Закону, не пізніше двадцятого календарного дня з моменту досягнення суми оподатковуваних операцій, визначеної зазначеним пунктом;

б) особами, які підлягають податковій реєстрації у зв'язку із здійсненням ними операцій, визначених у підпунктах 2.3.2-2.3.4 пункту 2.3 та пункті 2.4 статті 2 цього Закону, не пізніше ніж за двадцять календарних днів до початку здійснення таких операцій;

в) особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками податку, не пізніше двадцяти календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками цього податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

Форми заяви про реєстрацію та свідоцтва про реєстрацію визначаються центральним податковим органом.

9.7. Копії свідоцтва про реєстрацію, засвідчені податковим органом, мають бути розміщені в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його відокремлених підрозділах.

Правила такого розміщення та відповідальність за порушення цих правил встановлюються центральним податковим органом.

9.8. Реєстрація діє до дати її анулювання, яка відбувається у випадках, якщо:

а) платник податку, який до місяця, в якому подається заява про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями підпункту 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 цього Закону більше двадцяти чотирьох календарних місяців, включаючи місяць реєстрації, та має за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, менші за визначені зазначеним підпунктом;

б) ліквідаційна комісія платника податку, оголошеного банкрутом, закінчує роботу або платник податку ліквідується за власним бажанням чи за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання);

в) особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку або стає суб'єктом інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, що встановлені цим Законом, чи звільняють таку особу від сплати цього податку за рішенням суду або з будь-яких інших причин;

г) зареєстрована як платник податку особа обирає відповідно до цього Закону спеціальний режим оподаткування за ставками, іншими, ніж зазначені у статті 6 та статті 8-1 цього Закону;

ґ) особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також у випадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстрації суб'єктів господарювання.

Анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за заявою платника податку.

Анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпунктах "б"-"ґ" цього пункту, здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу або такої особи.

У разі анулювання реєстрації платник податку позбавляється права на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування, але у строки, визначені законом, є зобов'язаним погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату сплати такої суми податку, чи ні.

У разі якщо за наслідками останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених цим Законом, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні. Це правило не поширюється на осіб, зазначених у підпункті "в" цього пункту.

Податковий орган не може відмовити в анулюванні реєстрації у разі існування підстав, визначених у підпунктах "а"-"б" цього пункту, та зобов'язаний прийняти самостійне рішення про анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпунктах "в"-"г" цього пункту.

Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника податку приймається у строки, визначені цією статтею для податкової реєстрації.

Платник податку зобов'язаний повернути податковому органу реєстраційне свідоцтво:

якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою платника податку, - разом із наданням заяви про таке анулювання;

якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою податкового органу, - протягом двадцяти календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання. У цьому випадку затримка у поверненні такого свідоцтва прирівнюється до затримки у наданні податкової звітності з цього податку.

При анулюванні реєстрації останнім податковим періодом вважається період, який розпочинається від дня, наступного за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем такого анулювання.

Платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання".

11. Статтю 10 викласти у такій редакції:

"Стаття 10. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету

10.1. Особами, відповідальними за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету, є:

а) платники податку, визначені у статті 2 цього Закону;

б) митний орган при справлянні податку з осіб, визначених у пункті 2.4 статті 2 цього Закону;

в) у разі якщо сплата податку особами, визначеними у пункті 2.4 статті 2 цього Закону, розстрочується шляхом надання податкового векселя, - платник податку, який надав такий податковий вексель;

г) при наданні послуг нерезидентом - його постійне представництво, а при відсутності такого - особа, яка отримує такі послуги, якщо місце надання таких послуг знаходиться на митній території України;

д) платники податку, визначені підпунктом 2.3.4 пункту 2.3 статті 2 цього Закону, що здійснюють операції з реалізації конфіскованого майна.

10.2. Платники податку, визначені у підпунктах "а", "в", "г", "д" пункту 10.1 цієї статті, відповідають за дотримання достовірності та своєчасності визначення сум податку, а також за повноту та своєчасність його внесення до бюджету відповідно до закону. Особа, яка згідно з вимогами пункту 2.2 статті 2 цього Закону мала зареєструватися платником податку, але не здійснила таку реєстрацію, несе обов'язки з нарахування та сплати цього податку, а також відповідальність за його ненарахування або несплату на рівні особи, зареєстрованої як платник податку, без права виписки податкової накладної та нарахування податкового кредиту.

10.3. Платники податку, визначені у пункті 2.4 статті 2 цього Закону, відповідають за дотримання правил надання інформації для розрахунку бази оподаткування (суми податку, належного до сплати) особі, визначеній у підпункті "б" пункту 10.1 цієї статті.

10.4. Контроль за правильністю нарахування та сплати (перерахування) податку до бюджету здійснюється відповідним податковим органом, а при імпорті товарів із сплатою податку при його митному оформленні - відповідним митним органом за правилами, встановленими спільним рішенням центральних податкового та митного органів.

10.5. Суми податку, нараховані митним органом, підлягають зарахуванню платниками податку безпосередньо на рахунки державного бюджету (державного казначейства).

Якщо під час імпорту (ввезення) товарів на митну територію України був наданий податковий вексель, простий вексель при ввезенні давальницької сировини, такий вексель є заходом забезпечення доставки (перевезення) товарів до митниць призначення.

10.6. Форми декларації та податкових розрахунків з цього податку встановлюються відповідно до закону".

12. У статті 11:

а) пункт 11.4 викласти у такій редакції:

"11.4. Зміни порядку оподаткування податком на додану вартість можуть здійснюватися лише шляхом внесення змін до цього Закону окремим законом з питань оподаткування цим податком. У разі якщо іншим законом, незалежно від часу його прийняття, встановлюються правила оподаткування цим податком, відмінні від зазначених у цьому Законі, пріоритет мають норми цього Закону. Це правило не поширюється на міжнародний договір (угоду), згода на обов'язковість якого (якої) надана Верховною Радою України";

б) пункт 11.5 викласти у такій редакції:

"11.5. З моменту набрання чинності цим Законом платники податку при імпорті товарів на митну територію України та при умові оформлення митної декларації (за винятком тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої декларацій) можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю податковий вексель на суму податкового зобов'язання, один примірник якого залишається в органі митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій надається платнику податку;

податковий вексель підлягає обов'язковому підтвердженню комерційними банками шляхом авалю;

комерційні банки зобов'язані оплатити податковий вексель у разі його неоплати платником у строк;

сума, зазначена у податковому векселі, включається до суми податкових зобов'язань платника податку у податковому періоді, на який припадає тридцятий календарний день з дня поставки такого податкового векселя органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним, а сума податку, визначеного у векселі, окремо до бюджету не сплачується та враховується у розрахунках податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, в якому податковий вексель погашено. Кабінет Міністрів України має право визначити більш довгі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності, які мають сезонний характер або здійснюються з використанням довгострокових договорів;

у наступному звітному (податковому) періоді сума, що була зазначена в податковому векселі, включається до складу податкового кредиту платника податку;

платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку суми бюджетного відшкодування;

обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються;

порядок випуску, обігу і погашення податкових векселів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Дія цього пункту не поширюється на операції з імпортування на митну територію України підакцизних товарів та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), а також на операції з імпортування на митну територію України будь-яких товарів, що здійснюються особами, що були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке імпортування, чи тих, які є суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, які передбачають сплату цього податку за ставками іншими, ніж встановлені пунктами 6.1 статті 6 та 8-1.2 статті 8-1";

в) абзаци перший - дванадцятий, чотирнадцятий - сімнадцятий пункту 11.12 виключити;

г) пункти 11.7, 11.8, 11.10, абзац п'ятий пункту 11.11, пункти 11.13, 11.15-11.19, 11.25-11.28, 11.30-11.36, 11.41 виключити.

13. Перехідні положення.

З дня набрання чинності цим Законом запроваджується на 5 років мораторій на надання нових та розширення існуючих пільг, крім пільг, що надаються з метою стимулювання заходів з енергозбереження відповідно до законодавства України та Законом України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" . ( Абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 760-V від 16.03.2007, N 800-VI від 25.12.2008 )

Особи, які не підпадають під визначення платників податку згідно із статтею 2 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) та були зареєстровані платниками цього податку до набрання чинності цим Законом, мають право разом із декларацією за останній податковий період повідомити податковий орган про відмову від такої реєстрації. Якщо особи не надсилають таке повідомлення, вони вважаються такими, що добровільно зареєструвалися платниками цього податку, крім фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності або здійснюють торгівлю на умовах сплати ринкового збору.

Сума, визначена підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), застосовується з метою зняття осіб з їх реєстрації як платників цього податку, починаючи з 1 січня 2006 року. ( Абзац третій пункту 13 розділу 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2642-IV від 03.06.2005 )

У двомісячний термін після введення в дію цього Закону провадиться інвентаризація платників податку з метою вилучення з Реєстру платників, які не відповідають визначеним цим Законом критеріям, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Як виняток із правила, встановленого цим Законом, при виписуванні рахунків населенню за послуги, які включаються до квартирної плати, податок на додану вартість не виділяється окремо та включається до загальної суми вартості таких відповідних послуг. Це правило не звільняє платників податку, які надають такі послуги, від обов'язків ведення відповідного податкового обліку та сплати (перерахування) податку у визначені законом строки.

Для інформування платників податку центральний податковий орган:

не менш як один раз на місяць оприлюднює реєстр платників цього податку на офіційній сторінці (сайті) глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, надання інформації з якої є вільним (безоплатним);

періодично (але не рідше ніж один раз на півріччя) оприлюднює перелік осіб, позбавлених податкової реєстрації за ініціативою податкових органів чи рішенням суду.

Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує програму комп'ютеризації Державної податкової служби України та враховує такі витрати при розробці проекту Державного бюджету України на черговий бюджетний рік.

Суми податку на додану вартість, які підлягають бюджетному (експортному) відшкодуванню платнику, якому відповідно до закону реструктуровано податковий борг з цього податку та інших податків, зборів (обов'язкових платежів), що зараховуються до Державного бюджету України, та/або надано відстрочку або розстрочку з сплати таких податків, зборів (обов'язкових платежів), зараховуються у рахунок погашення таких реструктурованих та/або відстрочених (розстрочених) сум, незалежно від граничної дати їх погашення (сплати), а у залишковій сумі (за її наявності) на поточний рахунок такого платника податку.

Суми податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, який має прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, зараховуються у рахунок погашення такої простроченої заборгованості, а у залишковій сумі (за її наявності) на поточний рахунок такого платника податку.

Пункт 7.7 статті 7 набирає чинності з 1 червня 2005 року, крім підпункту 7.7.8 цього пункту, який набирає чинності з 1 січня 2006 року. До цієї дати застосовується процедура узгодження суми та надання бюджетного (експортного) відшкодування, діюча до набрання чинності цим Законом, з урахуванням того, що таке бюджетне (експортне) відшкодування надається протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем надання податкової декларації податкового періоду, за наслідками якого виникає право на таке отримання згідно з редакцією підпункту 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 цього Закону.

При від'ємному значенні сум податку на додану вартість, обрахованого в порядку, передбаченому в пункті 7.7.1 пункту 7.7 статті 7 цього Закону, по підприємствах суднобудування і літакобудування, відшкодування з бюджету здійснюється в податковому періоді, наступному за звітним періодом, в якому виникло від'ємне сальдо податку у порядку і строки, передбачені у пункті 7.7 статті 7 цього Закону.

3. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, із наступними змінами):

1. У статті 5:

1) у пункті 5.2:

а) абзац перший підпункту 5.2.2 після слів "цього Закону" доповнити словами "суми коштів, що перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям - засновникам постійно діючого третейського суду";

б) абзац другий підпункту 5.2.2 виключити;

в) у підпункті 5.2.13 слова "а також неприбутковим установам та організаціям у випадках, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону" виключити;

г) підпункт 5.2.16 викласти у такій редакції:

"Суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, а також інших витрат, пов'язаних з придбанням (виготовленням) основних фондів, які підлягають амортизації на умовах статті 8 цього Закону)";

2) у пункті 5.4:

а) підпункт 5.4.6 доповнити абзацом такого змісту:

"Віднесення до складу валових витрат платника податку витрат із страхування (крім витрат по медичному, пенсійному страхуванню та за обов'язковими видами страхування) здійснюється в розмірі, що не перевищує 5 відсотків валових витрат за звітний податковий період, наростаючим підсумком з початку року, а для сільськогосподарських підприємств - за звітний податковий рік";

3) у пункті 5.9:

а) абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:

"Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів, які використовуються з метою виробництва електроенергії за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, здійснюється за наслідками звітного (податкового) року, а решта запасів підлягає коригуванню в загальному порядку".

2. У статті 7:

1) у пункті 7.2:

а) в абзаці четвертому підпункту 7.2.1 після слова "сплачених" слово "(нарахованих)" виключити;

2) у підпункті 7.7.3 пункту 7.7 після слова "виплата" доповнити слово "(нарахування)";

3) підпункт 7.11.14 пункту 7.11 викласти у такій редакції:

"7.11.14. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір";

4) у пункті 7.13:

а) абзац перший підпункту 7.13.7 викласти в такій редакції:

"7.13.7. Тимчасово, до 1 січня 2009 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру";

б) пункти 7.18, 7.19 виключити;

в) у пункті 7.20 цифри "7.19" виключити.

3. У статті 8:

а) у підпункті 8.2.2 пункту 8.2:

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп'ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів)";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Термін "комп'ютерна програма" розуміється у значенні, наведеному у законодавстві з питань охорони авторських та суміжних прав".

4. У статті 11:

а) пункт 11.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"11.2.4. Валові витрати підприємств суднобудівної промисловості, понесені ними у зв'язку з виконанням контрактів на виготовлення (побудову) морських, річкових суден, включають до складу валових витрат у податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів, передбачена підпунктом 11.3.7 пункту 11.3 статті 11 цього Закону";

б) пункт 11.3 доповнити новим підпунктом 11.3.7 такого змісту:

"11.3.7. Суми авансових платежів та попередньої оплати отримані підприємствами суднобудівної промисловості від замовників морських, річкових суден включаються до складу валових доходів таких підприємств за датою підписання акту про передачу морських, річкових суден замовнику, за умови цільового використання вказаних коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

5. У підпункті 12.2.3 пункту 12.2 статті 12 цифри "20" і "30" замінити відповідно на "10" і "15".

6. Пункт 16.3 статті 16 викласти у такій редакції:

"16.3. Платник податку, який здійснює діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ), зобов'язаний окремо визначати податок на прибуток від кожного окремого виду такої діяльності та окремо визначати податок на прибуток від іншої діяльності. З цією метою такі платники податку ведуть окремий облік:

валових доходів, отриманих від здійснення діяльності, що підлягає патентуванню;

валових витрат, понесених у зв'язку із здійсненням такої діяльності;

балансової вартості товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції (далі - запаси), які використовуються для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню. При цьому балансова вартість таких запасів не бере участі у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості згідно із пунктом 5.9 статті 5 цього Закону, для визначення об'єкту оподаткування від іншої діяльності;

амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідну групу основних фондів, що використовуються для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню.

У разі якщо основні фонди використовуються як для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню, так і для іншої діяльності, то з метою визначення об'єкта оподаткування для різних видів діяльності, застосовується метод пропорційного розподілу суми амортизаційних відрахувань залежно від питомої ваги доходів, що припадає на кожний вид діяльності. За цим методом валовий дохід платника податку, одержаний за окремим видом діяльності, що підлягає патентуванню, підлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходу, одержаного за окремим видом діяльності, що підлягає патентуванню, відноситься до загальної суми валового доходу. Аналогічно відбувається розподіл валових витрат, що одночасно пов'язані як з діяльністю, що підлягає патентуванню, так і з іншою діяльністю.

Податок з прибутку, отриманого від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ), підлягає сплаті до бюджету у сумі, визначеній відповідно до цього Закону, зменшений на вартість придбаних торгових патентів для здійснення цього виду діяльності".

7. У статті 22:

1) пункт 22.2 викласти в такій редакції:

"22.2. Установити, що в 2005 році віднесення до валових витрат будь-яких витрат, передбачених абзацом першим підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8 Закону, та пов'язаних з поліпшенням основних фондів 2-4 групи, що підлягають амортизації, у тому числі витрат на поліпшення орендованих основних фондів, здійснюється у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості 2-4 групи основних фондів станом на початок звітного періоду, а по об'єктах основних фондів 1 групи, до валових витрат включаються витрати, що не перевищують суму у розмірі 10 відсотків до балансової вартості об'єкта, що ремонтується, станом на початок звітного періоду";

2) абзаци другий - сімнадцятий пункту 22.5 виключити;

3) пункти 22.21, 22.28 та 22.30 виключити.

4. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" ( 18-92 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82; із наступними змінами):

а) пункт "б" статті 3 викласти у такій редакції:

"б) обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного споживання, промислової переробки (крім оборотів з реалізації (передачі) для виробництва підакцизних товарів, за виключенням нафтопродуктів), а також для своїх працівників";

б) статтю 4 доповнити пунктом "г" у такій редакції:

"г) комбіновано, тобто за ставками у процентах до обороту з ціни реалізації, але не менше установленої твердої суми з одиниці реалізованого товару (продукції)";

в) у статті 5:

частину четверту викласти у такій редакції:

"Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів МНС), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів";

частини шосту - дев'яту, одинадцяту та дванадцяту виключити.

5. У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297; 1997 р., N 45, ст. 287; 1999 р., N 4, ст. 34; 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 4, ст. 91):

а) частину другу статті 3 доповнити пунктом "ж" такого змісту:

"ж) вартість та обсяги алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, при відвантаженні їх безпосередньо українськими виробниками цієї продукції. Підставою для звільнення від сплати акцизного збору продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена вантажна митна декларація, яка оформляється при відвантаженні цієї продукції від такого виробника";

б) у статті 7:

1) частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

"Не підлягають маркуванню марками акцизного збору алкогольні напої та тютюнові вироби, які поставляються для реалізації магазинами безмитної торгівлі безпосередньо українськими виробниками цієї продукції за прямими договорами, укладеними між українськими виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної торгівлі. При цьому митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється у момент відвантаження такої продукції від виробника";

2) у частині третій:

абзаци перший - третій викласти в такій редакції:

"Продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв проводиться на підставі:

довідок про сплату суми акцизного збору, яка розрахована за ставками на готову продукцію;

заявки-розрахунку кількості марок акцизного збору, що може отримати суб'єкт підприємницької діяльності відповідно до сплаченої суми акцизного збору".

6. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 28, ст. 131; із наступними змінами):

а) у статті 1:

цифри та слова:

"2205       Вермути та інші вина      1,2 грн. за 1 л
виноградні натуральні з
доданням рослинних або
ароматизувальних екстрактів

2207       Спирт етиловий         16 грн. за 1 л
неденатурований з 100-відсоткового
концентрацією алкоголю спирту
не менш як 80 відсотків
об'єму, спирт етиловий та
інші спирти денатуровані
будь-якої концентрації

2208       Спирт етиловий         16 грн. за 1 л
(крім 2208 20) неденатурований з 100-відсоткового
концентрацією спирту менш спирту
як 80 відсотків об'єму,
спиртові настоянки, лікери
та інші спиртові напої

2208 20      Спиртові напої, одержані    16 грн. за 1 л
(крім перегонкою виноградного 100-відсоткового
2208 20 12 00, вина або вичавок винограду спирту
2208 20 29 00 -
тільки бренді,
2208 20 89 00 -
тільки спирт
коньячний)

2208 20 12 00   Коньяк             3 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту

2208 20 29 00   Тільки бренді         3 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту"

замінити цифрами та словами:

"2205       Вермути та інші вина      2,6 грн. за 1 л
виноградні натуральні з
доданням рослинних або
ароматизувальних
екстрактів

2207       Спирт етиловий         17 грн. за 1 л
неденатурований з 100-відсоткового
концентрацією алкоголю не спирту
менш як 80 відсотків
об'єму, спирт етиловий та
інші спирти денатуровані
будь-якої концентрації

2208       Спирт етиловий         17 грн. за 1 л
(крім 2208 20) неденатурований з 100-відсоткового
концентрацією спирту менш спирту
як 80 відсотків об'єму,
спиртові настоянки, лікери
та інші спиртові напої

2208 20      Спиртові напої, одержані    17 грн. за 1 л
(крім перегонкою виноградного 100-відсоткового
2208 20 12 00, вина або вичавок винограду спирту
2208 20 29 00 -
тільки бренді,
2208 20 89 00 -
тільки спирт
коньячний)

2208 20 12 00   Коньяк             6 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту

2208 20 29 00   Тільки бренді         6 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту";

б) частини першу - четверту статті 3 виключити;

в) частини п'яту - вісімнадцяту вважати частинами першою - чотирнадцятою і викласти у такій редакції:

"До отримання спирту етилового з акцизного складу підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, видається податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки, яка встановлена статтею 1 цього Закону.

Строк, на який видається авальований податковий вексель (податкова розписка), не може перевищувати 180 календарних днів.

Видача податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), здійснюється до моменту отримання спирту етилового з акцизного складу.

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише підприємством первинного виноробства, яке є виробником виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла.

Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.

За користування податковим векселем, авальованого банком (податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.

Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла.

У разі якщо передбачений цією статтею податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), не погашається у визначений термін, векселедержатель здійснює протест такого векселя (податкової розписки) у неплатежі згідно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя (податкової розписки), з опротестованим векселем (податковою розпискою). Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим векселем (податковою розпискою), переказати суму, яка вказана у цьому векселі (податковій розписці), векселедержателю.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Установити, що парфумерні рідини упаковуються у флакони об'ємом не більше 255 куб. сантиметрів.

Установити, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами".

7. У Законі України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" ( 30/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст. 32; 1999 р., N 4, ст. 34, N 52, ст. 471; 2001 р., N 4, ст. 19, N 24, ст. 125; 2003 р., N 33-34, ст. 267):

статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби:

------------------------------------------------------------------
 Код товару   | Опис товару (продукції) |   Ставки    |  Ставки
 (продукції)  |    згідно з УКТ ЗЕД     | акцизного   |акцизного
  згідно з    |                         |  збору у    | збору у
   УКТ ЗЕД    |                         |  твердих    |процентах
( 2371а-14 )  |                         |  сумах з    |до обороту
              |                         |  одиниці    |    з
              |                         |реалізованого|реалізації
              |                         |  товару     |  товару
              |                         |(продукції)  |(продукції)
------------------------------------------------------------------
2401           Тютюнова сировина               0            0
               Тютюнові відходи

2402 10 00 00  Сигари, включаючи         20 гривень         8%
               сигари з відрізаними      за 100 шт
               кінцями, та сигарили
               (тонкі сигари),
               з вмістом тютюну

2402 20 90 10  Сигарети без фільтру      5 гривень за       8%
               з тютюну (цигарки)        1000 шт

2402 20 90 20  Сигарети з фільтром       11,5 гривні        8%
               з тютюну                  за 1000 шт

2403           Тютюн та замінники              0            0
(крім          тютюну, інші,
2403 99 10 00, промислового
2403 10)       виробництва; тютюн
               "гомогенізований" або
               "відновлений"; тютюнові
               екстракти та есенції

2403 10        Тютюн для паління,        10 гривень         8%
               з вмістом або без         за 1 кг
               вмісту замінників у
               будь-якій пропорції

2403 99 10 00  Жувальний і нюхальний     10 гривень         8%
               тютюн                     за 1 кг

При визначенні податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби за кожні 1000 штук реалізованого товару (продукції), що обчислюється одночасно за встановленими законодавством ставками акцизного збору у твердих сумах за 1000 штук реалізованого товару (продукції) на відповідні тютюнові вироби та у процентах до обороту з реалізації товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути менше 22 відсотків від максимальної роздрібної ціни на кожну власну назву тютюнових виробів за 1000 штук реалізованого товару (продукції) (без податку на додану вартість та акцизного збору)".

8. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби" ( 216/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151; 1997 р., N 34, ст. 212):

а) у назві Закону слова "і ввізного мита" виключити;

б) статтю 1 викласти у такій редакції:

"1. Затвердити ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби:

------------------------------------------------------------------
Код товару | Опис товару згідно з УКТ ЗЕД | Ставки
згідно | | акцизного
з УКТ ЗЕД | | збору
( 2371г-14 )| | у твердих
| | сумах
| | з одиниці
| | товару
| |(продукції)
------------------------------------------------------------------
"8703 Автомобілі легкові та інші моторні
транспортні засоби, призначені головним
чином для перевезення людей (крім
моторних транспортних засобів товарної
позиції 8702), включаючи
вантажопасажирські автомобілі-фургони
та гоночні автомобілі:

8703 10 - транспортні засоби, спеціально
призначені для пересування по снігу;
спеціальні автомобілі для перевезення
спортсменів на майданчики для гри
в гольф та аналогічні транспортні
засоби:

8703 10 11 00 - - транспортні засоби спеціального 0,6 євро
призначення для переміщення по за 1 куб. см
снігу, з двигуном внутрішнього
згоряння із запалюванням від
стиснення (дизелем або
напівдизелем), або з двигуном
внутрішнього згоряння з іскровим
запалюванням

8703 10 18 00 - - інші 0,6 євро
за 1 куб. см
- інші транспортні засоби з двигуном
внутрішнього згоряння з іскровим
запалюванням та з кривошипно-шатунним
механізмом:

8703 21 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна
не більш як 1000 куб. см:

8703 21 10 00 - - - нові 0,02 євро
за 1 куб. см
8703 21 90 - - - що використовувалися:

8703 21 90 10 - - - - не більш як 5 років 1 євро
за 1 куб. см

8703 21 90 30 - - - - понад 5 років 1,25 євро
за 1 куб. см

8703 22 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна
понад 1000 куб. см, але не більш
як 1500 куб. см:

8703 22 10 00 - - - нові               0,02 євро
за 1 куб. см

8703 22 90 - - - що використовувалися:

8703 22 90 10 - - - - не більш як 5 років 1,25 євро
за 1 куб. см

8703 22 90 30 - - - - понад 5 років 1,5 євро
за 1 куб. см

8703 23 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна
понад 1500 куб. см, але не більш
як 3000 куб. см:

- - - нові:

8703 23 11 - - - - моторні транспортні засоби,
обладнані для тимчасового проживання
людей:

8703 23 11 10 - - - - - з об'ємом циліндрів 0,03 євро
двигуна понад 1500 куб. см, але за 1 куб. см
не більш як 2200 куб. см

8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна 0,06 євро
понад 2200 куб. см, але не більш як за 1 куб. см
3000 куб. см

8703 23 19 - - - - інші:

8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна 0,03 євро
понад 1500 куб. см, але не більш як за 1 куб. см
2200 куб. см

8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом циліндрів 0,06 євро
двигуна понад 2200 куб. см, але за 1 куб. см
не більш як 3000 куб. см

8703 23 90 - - - що використовувалися:

- - - - з об'ємом циліндрів двигуна
понад 1500 куб. см, але не більш
як 2200 куб. см:

8703 23 90 11 - - - - - не більш як 5 років 1,5 євро
за 1 куб. см

8703 23 90 13 - - - - - понад 5 років 2,0 євро
за 1 куб. см

- - - - з об'ємом циліндрів двигуна
понад 2200 куб. см, але не більш як
3000 куб. см:

8703 23 90 31 - - - - - не більш як 5 років 2,0 євро
за 1 куб. см

8703 23 90 33 - - - - - понад 5 років         3,0 євро
за 1 куб. см

8703 24 - - з робочим об'ємом циліндрів
двигуна понад 3000 куб. см:

8703 24 10 00 - - - нові 0,1 євро
за 1 куб. см

8703 24 90 - - - що використовувалися:

8703 24 90 10 - - - - не більш як 5 років 3,0 євро
за 1 куб. см

8703 24 90 30 - - - - понад 5 років 3,5 євро
за 1 куб. см

- інші транспортні засоби з двигуном
внутрішнього згоряння з запалюванням
від стиснення (дизелем або
напівдизелем):

8703 31 - - з робочим об'ємом циліндрів
двигуна не більш як 1500 куб. см:

8703 31 10 00 - - - нові 0,02 євро
за 1 куб. см

8703 31 90 - - - що використовувалися:

8703 31 90 10 - - - - не більш як 5 років 1,25 євро
за 1 куб. см

8703 31 90 30 - - - - понад 5 років 1,5 євро
за 1 куб. см

8703 32 - - з робочим об'ємом циліндрів
двигуна понад 1500 куб. см, але
не більш як 2500 куб. см:

- - - нові:

8703 32 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, 0,03 євро
обладнані для тимчасового проживання за 1 куб. см
людей

8703 32 19 00 - - - - інші 0,03 євро
за 1 куб. см

8703 32 90 - - - що використовувалися:

8703 32 90 10 - - - - не більш як 5 років 1,75 євро
за 1 куб. см

8703 32 90 30 - - - - понад 5 років 2 євро
за 1 куб. см

8703 33    - - з робочим об'ємом циліндрів
двигуна понад 2500 куб. см:

- - - нові:

8703 33 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, 0,1 євро
обладнані для тимчасового за 1 куб. см
проживання людей

8703 33 19 00 - - - - інші 0,1 євро
за 1 куб. см
8703 33 90 - - - що використовувалися:

8703 33 90 10 - - - - не більш як 5 років 2,5 євро
за 1 куб. см

8703 33 90 30 - - - - понад 5 років 3,25 євро
за 1 куб. см

8703 90 - інші:

8703 90 10 00 - - транспортні засоби, оснащені 100 євро
електричними двигунами за 1 шт

8703 90 90 00 - - інші 100 євро
за 1 шт

8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та 0,2 євро
велосипеди з допоміжним мотором, з за 1 куб. см
колясками або без них з поршневим
двигуном з іскровим запалюванням
з кривошипно-шатунним механізмом і
робочим об'ємом циліндрів понад
500 куб. см, але не більш як
800 куб. см

8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та 0,2 євро
велосипеди з допоміжним мотором, з за 1 куб. см
колясками або без них з поршневим
двигуном з іскровим запалюванням з
кривошипно-шатунним механізмом і
робочим об'ємом циліндрів понад
800 куб. см

8711 90 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та 0,2 євро
велосипеди з допоміжним мотором, з за 1 куб. см
колясками або без них, крім тих, що
з поршневим двигуном з іскровим
запалюванням з кривошипно-шатунним
механізмом; коляски

8716 10 99 00 Причепи та напівпричепи для тимчасового 100 євро
проживання у кемпінгах типу причепних за 1 шт
будиночків масою понад 3500 кг, крім
тих, що складаються

Транспортними засобами, що використовувалися, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби";

в) статті 4 і 5 виключити.

9. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267):

цифри та слова:

"2203 00   Пиво солодове  0,23 грн. за 1 л"

замінити словами та цифрами:

"2203 00   Пиво із солоду  0,27 грн. за 1 л",
(солодове)

   цифри "2710 00 110, 2710 00 150, 2710 00 210, 2710 00 250,
2710 00 310, 2710 00 370, 2710 00 390, 2710 00 410, 2710 00 450,
2710 00 510, 2710 00 550, 2710 00 590"

   замінити відповідно цифрами "2710 00 11 00, 2710 00 15 00,
2710 00 21 00, 2710 00 25 00, 2710 00 26 00, 2710 00 37 00,
2710 00 39 00, 2710 00 41 00, 2710 00 45 00, 2710 00 51 00,
2710 00 55 00, 2710 00 59 00";

слова та цифри:

-----------------------------------------------
"Код виробів | Опис товару |Ставки акцизного
за Гармоні- | згідно з |збору у твердих
зованою сис- |Гармонізованою |ставках з одиниці
темою опису |системою опису |товару (продук-
та кодування | та кодування |ції) або у від-
товарів | товарів |сотках до обороту
-----------------------------------------------
2710 00 330 Тільки бензини 30 євро
2710 00 350 моторні (ГСТУ за 1000 кг
320.00149943.
015-2000)
сумішеві з
вмістом не менш
як 5 відсотків
високооктанових
кисневмісних
добавок за ТУУ
30183376.001 або
етил-трет-бутило-
вого ефіру
(ЕТБЕ): А-76Ек,
А-80Ек, А-92Ек,
АІ-93Ек, А-95Ек,
А-98Ек

2710 00 330 Бензини 60 євро
2710 00 350 моторні: А-72, за 1000 кг
А-76, А-80,
А-90, А-91,
А-92, АІ-93,
А-95, А-96,
А-98 та
бензини моторні
інших марок

2710 00 610 Важкі дистиляти 30 євро
2710 00 650 (дизельне за 1000 кг"
2710 00 690 пальне)

замінити словами та цифрами:

-----------------------------------------------
"Код виробів | Опис товару |Ставки акцизного
за УКТ ЗЕД | згідно з |збору у твердих
( 2371а-14 )| УКТ ЗЕД |ставках з одиниці
| |товару (продук-
| |ції) або у від-
| |сотках до обороту
-----------------------------------------------
"2710002711 тільки бензини 20% до обороту
2710002731 моторні (ГСТУ з ціни
2710002901 320.00149943. реалізації
2710003201 015-2000) (без ПДВ), але
2710003411 сумішеві не менше 60 євро
2710003431 з вмістом за 1000 кг
2710003601 не менш як
5 відсотків
високооктанових
кисневмісних
добавок (ВКД):
А-76 Ек,
А-80 Ек,
А-92 Ек,
АІ-93 Ек,
А-95 Ек,
А-98 Ек

2710002719 бензини 20% до обороту
2710002739 моторні: А-72, з ціни
2710002790 А-76, А-80, реалізації
2710002909 А-90, А-91, (без ПДВ), але
2710003209 А-92, АІ-93, не менше 60 євро
2710003419 А-95, А-96, за 1000 кг
2710003439 А-98 та бензини
2710003490 моторні інших
2710003609 марок

2710006100 Важкі дистиляти 10% до обороту
2710006500 (дизельне з ціни
2710006900 пальне) реалізації
(без ПДВ),
але не менше
30 євро
за 1000 кг";

абзац: "Ставка акцизного збору в розмірі 30 євро за 1000 кг застосовується при виробництві бензинів моторних сумішевих з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (2710 00 330, 2710 00 350) або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) нафтопереробними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України. Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України"

замінити новими абзацами у такій редакції:

"Виготовлення нафтопродуктів здійснюється підприємствами, які мають всі стадії технологічного процесу з їх виготовлення, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Високооктанові кисневмісні добавки (ВКД) до бензинів з обов'язковою їх денатурацією бензином виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України".

10. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1998 р., N 18, ст. 91, N 26, ст. 158; 2002 р., N 26, ст. 175; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 4, ст. 91):

а) у статті 1:

в абзаці двадцять шостому слова "коньяк, алкогольні напої, виготовлені за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби" замінити словами "алкогольні напої";

в абзаці двадцять сьомому слова "коньяк, алкогольні напої, виготовлені за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби" замінити словами "алкогольні напої";

б) у статті 2:

частину п'яту після другого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Акцизним складом також вважаються виробничі приміщення на території підприємства, де суб'єктом підприємницької діяльності виробляється, обробляється (переробляється) горілка та лікеро-горілчані вироби, та його складські приміщення, в яких зберігається, одержується чи відправляється горілка та лікеро-горілчані вироби";

в) статтю 4 викласти у такій редакції:

"Встановити річну плату за ліцензії на виробництво:

спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та алкогольних напоїв - 250000 гривень, а для підприємств первинного виноробства - 25000 гривень;

тютюнових виробів - 125000 гривень;

спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового - 250000 гривень;

Плата за ліцензії справляється органом, що їх видає, до початку виробництва зазначеної продукції і зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.

Ліцензії видаються терміном на 5 років, а плата за них справляється щорічно.

Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.

Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій.

За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі 1700 гривень і зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством";

г) у статті 14:

після частини шостої доповнити новими абзацами у такій редакції:

"Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.

Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій";

ґ) у статті 15:

у частині другій в абзаці четвертому цифри та слово "250000 гривень" замінити цифрами та словом "500000 гривень";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"оптова торгівля алкогольними напоями - 250000 гривень, тютюновими виробами - 125000 гривень";

після частини четвертої доповнити новими абзацами у такій редакції:

"Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.

Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій";

частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:

"Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на право експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробів, з оформленням вантажної митної декларації, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються";

частину сьому викласти у такій редакції:

"Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книга обліку розрахункових операцій), що знаходиться в місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожний, окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книга обліку розрахункових операцій), що знаходиться в місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі";

після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування та міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книга обліку розрахункових операцій), що знаходиться в місці торгівлі, та 2000 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі";

частину одинадцяту доповнити новим реченням такого змісту: "Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі";

частину дванадцяту викласти у такій редакції:

"У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт підприємницької діяльності має намір одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами). У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначається перелік електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також адреса місця торгівлі.

У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами зазначається адреса місця торгівлі.

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб'єктом підприємницької діяльності зазначається адреса місця торгівлі і вказується перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі";

д) частину другу статті 17:

після абзацу п'ятого доповнити абзацом такого змісту:

"роздрібної торгівлі алкогольними напоями через електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) не зазначений у ліцензії - 200 відсотків вартості реалізованої через такий контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) продукції, але не менше 1000 гривень;"

е) у частині десятій статті 18:

слова "на коньяк, алкогольні напої, виготовлені за коньячною технологією, горілку та лікеро-горілчані вироби" замінити словами "на алкогольні напої".

11. У Законі України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; із наступними змінами):

1. У статті 7:

у частинах сьомій та восьмій слова "другою та п'ятою" замінити словами "першою та другою".

2. У статті 12:

а) у пункті 3 частини першої:

слова "згідно із списком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України" замінити словами "які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів";

слова "а також підприємства, установи і організації України, у складі яких є структурні підрозділи (філії, представництва), що надають санаторно-курортні та оздоровчі послуги дітям" виключити;

б) пункти 5-1, 7-12, 14-18, 21, 24 частини першої виключити;

в) у частині другій слова "за землі дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, а також за земельні ділянки підприємств, установ і організацій України, зайняті їхніми структурними підрозділами (філіями, представництвами), що надають санаторно-курортні та оздоровчі послуги дітям" замінити словами "за землі дитячих санаторно-курортних, фізкультурно-спортивних та оздоровчих закладів України".

3. Назву розділу VI після слова "податку" доповнити словами "та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності".

4. Статтю 13 доповнити словами "а орендної плати за земельну ділянку, яка перебуває у державній або комунальній власності, - договір оренди такої земельної ділянки".

5. У статті 14:

частину першу та другу викласти у такій редакції:

"Платники земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму земельного податку та орендної плати щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним податковим органом, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.

Платник податків має право подавати щомісячно нову звітну податкову декларацію, що не звільняє його від обов'язку подання податкової декларації до 1 лютого поточного року, у тому числі і за нововідведені земельні ділянки, що не звільняє від обов'язку подання податкової декларації протягом місяця з дня виникнення права на нововідведену земельну ділянку, протягом 20 календарних днів місяця наступного за звітним";

частину третю викласти у такій редакції:

"Нарахування громадянам сум земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу".

6. Частини першу і другу статті 15 після слова "податок" доповнити словами "а також орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності" у відповідному відмінку.

7. Статтю 16 викласти у такій редакції:

"Облік громадян - платників земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності і нарахування відповідних сум проводиться щороку станом на 1 травня".

8. У статті 17:

частину першу замінити частинами такого змісту:

"Податкове зобов'язання по земельному податку, а також по орендній платі за землі державної та комунальної власності, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Податкове зобов'язання по земельному податку, а також по орендній платі за землі державної та комунальної власності, визначене у новій звітній податковій декларації, у тому числі і за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності громадянами сплачується рівними частками до 15 серпня і 15 листопада";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Несплата земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності виробниками сільськогосподарської і рибної продукції та громадянами протягом року, іншими платниками - протягом півроку вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельними ділянками".

9. Статтю 19 доповнити словами "(крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності)".

10. Статтю 20 викласти у такій редакції:

"Платежі за землю зараховуються до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для плати за землю".

11. Статтю 21 виключити.

12. Статтю 27 викласти у такій редакції:

"Контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності здійснюється органами державної податкової служби".

13. Доповнити новим розділом такого змісту:

"Прикінцеві положення

1. Установити, що звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 6, 13, 19, 23 частини першої статті 12 цього Закону, здійснюється:

з 1 квітня 2005 року - на рівні 75 відсотків діючих ставок на відповідних територіях;

з 1 січня 2006 року - на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях;

з 1 січня 2007 року - на рівні 25 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.

2. З 1 січня 2008 року пункти 6, 13, 19, 23 частини першої статті 12 цього Закону виключаються".

12. У Законі України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 15, ст. 117; 1999 р., N 33, ст. 1704):

1. У статті 2:

а) абзац другий частини першої викласти у такій редакції:

"трактори (колісні) - код за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - код) - 8701 ( 2371г-14 ), крім гусеничних";

б) після абзацу другого частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:

"сідельні тягачі - код 87 01 20".

У зв'язку з цим абзаци третій - сімнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - вісімнадцятим.

2. У статті 3 частину першу викласти у такій редакції:

"Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується у таких розмірах:

------------------------------------------------------------------
Код | Опис об'єктів оподаткування | Ставка податку
( 2371г-14 ) | |на рік (з 100 куб. см
| | об'єму циліндрів
| | двигуна, з 1 кВт
| | потужності двигуна
| | або 100 см довжини)
------------------------------------------------------------------
8701 трактори колісні (крім 2,5 грн.
гусеничних) з 100 куб. см

8701 20 сідельні тягачі 15 грн.
з 100 куб. см

8702 автомобілі для перевезення 5 грн.
не менш як 10 осіб, включаючи з 100 куб. см
водія

8703 автомобілі легкові (крім
автомобілів з електродвигуном
- код 8703 90 10 00) з об'ємом
циліндрів двигуна:

до 1000 куб. см 3 грн. з 100 куб. см

від 1001 куб. см 4 грн. з 100 куб. см
до 1500 куб. см

від 1501 куб. см 5 грн. з 100 куб. см
до 1800 куб. см

від 1801 куб. см 10 грн.
до 2500 куб. см з 100 куб. см

від 2501 куб. см 25 грн.
до 3500 куб. см з 100 куб. см

від 3501 куб. см і більше 40 грн.
з 100 куб. см

8703 90 10 00 транспортні засоби, оснащені 0,5 грн. з 1 кВт
електродвигунами

8704 автомобілі вантажні з об'ємом
циліндрів двигуна:

до 8200 куб. см 15 грн.
з 100 куб. см

від 8201 куб. см 20 грн.
до 15000 куб. см з 100 куб. см

від 15001 куб. см і більше 25 грн.
з 100 куб. см

8705 автомобілі спеціального 5 грн. з 100 куб. см
призначення (крім пожежних і
швидкої допомоги)

8711 мотоцикли (мопеди),
велосипеди з двигуном (крім
тих, що мають об'єм циліндра
двигуна до 50 куб. см, -
код 87 11 10 00 00)
з об'ємом циліндрів двигуна:

до 500 куб. см 3 грн. з 100 куб. см

від 501 до 800 куб. см 5 грн. з 100 куб. см

від 801 куб. см і більше 10 грн.
з 100 куб. см

яхти і судна парусні з
допоміжним двигуном або без
нього (крім спортивних):

8903 9110 00 морські 14 грн. з 100 см
довжини

8903 91 91 00 яхти і судна парусні масою 7 грн. з 100 см
не більш як 100 кг довжини

8903 91 93 00 яхти і судна парусні масою 7 грн. з 100 см
понад 100 кг та завдовжки не довжини
більш як 7,5 м

8903 91 99 00 яхти і судна парусні масою 14 грн. з 100 см
понад 100 кг та завдовжки довжини
понад 7,5 м

човни моторні і катери, крім
човнів з підвісним двигуном
(крім спортивних):

8903 92 10 00 морські 14 грн. з 100 см
довжини

8903 92 91 00 човни моторні і катери 7 грн. з 100 см
завдовжки не більш як 7,5 м довжини

8903 92 99 00 човни моторні і катери 14 грн. з 100 см
завдовжки понад 7,5 м довжини

плавучі засоби (крім
спортивних):

8903 99 10 00 з масою не більш як 100 кг 7 грн. з 100 см
довжини

8903 99 91 00 завдовжки не більш як 7,5 м 7 грн. з 100 см
та масою понад 100 кг довжини

8903 99 99 00 завдовжки понад 7,5 м та 14 грн. з 100 см
масою понад 100 кг довжини".

3. У статті 4:

а) пункти "а" та "б" виключити;

б) пункт "е" викласти у такій редакції:

"е) на 50% - громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 87 03), вироблені в країнах СНД і взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та вантажні автомобілі (код 87 04) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, - щодо одного з указаних автомобілів".

4. У статті 5:

а) останнє речення частини другої виключити;

б) доповнити статтю після частини другої частиною третьою такого змісту:

"За транспортні засоби, зняті юридичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані), здійснюється перерахунок розміру податку. Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією) по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з наступного за тим, в якому транспортний засіб знято з реєстрації (перереєстровано)".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.

5. У статті 6:

а) частину другу виключити;

б) частину шосту доповнити реченнями такого змісту:

"За транспортні засоби, зняті фізичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані), здійснюється перерахунок податку у разі його сплати за періоди, які не настали. Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією), починаючи з наступного за тим, в якому транспортний засіб знято з реєстрації (перереєстровано)".

13. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363; 2002 р., N 3-4, ст. 28, N 33, ст. 238; 2004 р., N 32, ст. 393):

1. У назві і тексті Закону слово "інвестиційний" у всіх відмінках виключити.

2. У частині першій статті 1:

пункт 8 виключити;

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10) спеціальний режим інноваційної діяльності - правовий режим, який передбачає надання державної підтримки щодо стимулювання діяльності технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств при виконанні проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків".

3. У статті 3:

частину третю викласти у такій редакції:

"Розгляд, експертиза, державна реєстрація інноваційних проектів здійснюються центральним органом виконавчої влади з питань науки за поданням Національної академії наук України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

у частині п'ятій слова "та відкриття спеціальних рахунків" виключити.

4. Статтю 4 виключити.

5. Частину третю статті 5 виключити.

6. Статтю 6 виключити.

7. У статті 8:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. При запровадженні спеціального режиму інноваційної діяльності законодавство України з питань, врегульованих частинами першою і другою статті 5 та статтею 7, діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом";

частину третю виключити.

14. У Законі України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1447) частину третю статті 16, статті 21 і 22 та пункт 3 розділу VII "Прикінцеві положення" виключити.

15. У Законі України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р., N 40, ст. 268; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):

1) у частині четвертій статті 4 цифри "320" замінити цифрами "960";

2) у частині третій статті 5 цифри "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замінити відповідно цифрами "4200", "192000", "144000", "6000", "1800", "7200".

3. Частину першу статті 9 виключити.

16. У Законі України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 177; 1993 р., N 10, ст. 76; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62) частини першу та третю статті 7 виключити.

17. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 25, ст. 345, N 52, ст. 564):

1. У статті 1:

пункт 1.8 доповнити таким абзацом:

"Самозайнята особа - платник єдиного або фіксованого податку, яка надає послуги іншій особі (виконує роботи на її користь) у межах цивільно-правового договору, прирівнюється до найманої особи з відповідним оподаткуванням отриманих нею доходів як заробітної плати, якщо умови такого цивільно-правового договору передбачають надання таких послуг (робіт) протягом більше ніж одного календарного місяця за податковий рік".

2. У статті 4:

абзац "б" підпункту 4.3.1 пункту 4.3 після слів "визначених законом" доповнити словами "або указами Президента України";

підпункт 4.3.14 пункту 4.3 викласти у такій редакції:

"4.3.14. вартість безоплатного харчування, миючих та знешкоджуючих засобів, а також робочого одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, які надаються працедавцем платнику податку відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), та обмундирування, отриманих у тимчасове користування платником податку, який перебуває у відносинах трудового найму з працедавцем, що надає таке майно, за переліком та граничними строками їх використання відповідно до порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України. Якщо платник податку, який припиняє трудові відносини з працедавцем, не повертає йому такі робочий одяг, взуття, обмундирування, засоби індивідуального захисту, граничний строк використання яких не настав, то під час остаточного розрахунку первісна вартість такого майна включається до складу додаткових благ, наданих такому платнику податку";

підпункт 4.3.36 пункту 4.3 викласти у такій редакції:

"4.3.36. доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих для:

ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю); будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянках), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва".

3. У статті 9:

підпункт 9.10.4 пункту 9.10 після слів "платіжних документів" доповнити словами "з урахуванням таких особливостей:";

підпункт 9.10.4 пункту 9.10 доповнити підпунктами "а" і "б" такого змісту:

"а) якщо при застосуванні платіжних карток під час службових відряджень відрядженою особою - платником податку отримувалася готівка, то платник податку подає звіт про використання наданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження;

б) якщо при застосуванні платіжних карток під час службових відряджень відрядженою особою - платником податку здійснювалися розрахунки у безготівковій формі термін подання платником податку звіту про використання наданих на відрядження коштів - не пізніше 10 днів, а за наявності поважних причин працедавець (самозайнята особа) може його подовжити до 20 банківських днів (до з'ясування питань щодо виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами)".

4. У статті 11:

підпункт 11.1.3 пункту 11.1 доповнити абзацом у такій редакції:

"Сума нарахованого податку зменшується на документально підтверджену суму державного мита, сплаченого у зв'язку з таким відчуженням";

пункт 11.3 викласти у такій редакції:

"11.3. Податковим агентом при здійсненні операцій з відчуження об'єктів нерухомого майна, в порядку, передбаченому в статті 11 цього Закону, є нотаріус, який посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору.

Порядок визначення оціночної вартості нерухомого майна, що підлягає продажу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Сума нарахованого податку самостійно сплачується сторонами (або однією стороною) угоди, попередньо її нотаріальному посвідченню, через установи банків у сумі, визначеній у підтвердженому податковим органом розрахунку.

Нотаріус, який посвідчив договір відчуження об'єкта нерухомості, зобов'язаний надіслати інформацію про такий договір податковому органу за податковою адресою платника податку у строки, встановлені законом для податкового кварталу.

У разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору відчуження об'єкта нерухомості, за яким здійснено сплату податку, платник податку має право на повернення зайво (надміру) сплаченої суми податку на підставі річної податкової декларації, поданої в установленому порядку та підтверджуючих документів про фактичну сплату податку";

пункт 11.4 виключити.

5. У статті 12:

пункт 12.2 викласти у такій редакції:

"Як виняток із пункту 12.1 цієї статті при продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна не частіше одного разу протягом звітного податкового року продавець звільняється від сплати цього податку, за умови сплати (перерахування) ним суми відповідного державного мита до бюджету до або під час такого продажу.

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного із зазначених об'єктів, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону.

Зазначені операції відображуються в реєстрі об'єктів рухомого майна";

пункт 12.5 викласти у такій редакції:

"12.5. Податковим агентом при здійсненні операцій з відчуження об'єктів рухомого майна в порядку, передбаченому в статті 12 цього Закону, є нотаріус, який посвідчує відповідний договір або дійсність підписів сторін угоди за наявності документа про сплату податку сторонами договору.

Для оформлення договору платник податку зобов'язаний здійснити дії щодо сплати податку з доходу від операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, а нотаріус - дії щодо подання інформації податковому органу в порядку, передбаченому в пункті 11.3 статті 11 цього Закону";

пункт 12.6 виключити.

6. У статті 13:

у пункті 13.2:

у підпункті 13.2.1:

підпункт "а" доповнити абзацом такого змісту:

"вартості власності, визначеної у підпунктах "а", "б" пункту 13.1 цієї статті, яка успадковується членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, що не є одним із подружжя, та другого ступеня споріднення;

у підпункті "б" абзац другий виключити;

підпункт 13.2.2 доповнити словами "крім визначених у підпунктах "а", "б" пункту 13.1 цієї статті, що успадковується членом сім'ї другого ступеня споріднення";

доповнити статтю пунктом 13.4 у такій редакції:

"13.4. Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, включається до складу загального річного доходу платника податку і відображається ним у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації).

Подання податкової декларації та сплата податку із зазначеного доходу здійснюються згідно із законодавством.

Нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину податковому органу у строки, встановлені для податкового кварталу.

У зв'язку з цим пункт 13.4 вважати пунктом 13.5".

7. У статті 20 в абзаці першому підпункту 20.4.3 пункту 20.4 слова "за рахунок доходів бюджету, до якого зараховується такий податок" замінити словами "з рахунку, на який зараховується цей податок до його розподілу між рівнями відповідних місцевих бюджетів".

8. У статті 22:

у підпункті 22.1.1 пункту 22.1 слова та цифри "з 1 січня 2005 року" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2006 року";

пункт 22.1.5 пункту 22.1 викласти в такій редакції:

"22.1.5. Статті 13, 14 набирають чинності з 1 січня 2005 року, а стаття 11 набирає чинності з 1 січня 2006 року в частині оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна".

18. У Законі України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; із наступними змінами):

1. У статті 19:

пункти "и", "м", "н", "р", "т" виключити;

пункт "ї" викласти у такій редакції:

"ї) до 1 січня 2007 року при ввезенні на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання (далі - товарів), що використовуються для будівництва морських та річкових суден підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ), якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських та річкових суден, визначеним умовами контрактів. Переліки та обсяги цих товарів (крім підакцизних) затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами до 1 березня 2005 року".

2. У статті 21 частини третю - чотирнадцяту виключити.

19. У статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про Єдиний митний тариф України" ( 4-93 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 22, ст. 172; 2002 р., N 9, ст. 68) частини шосту, дев'яту, одинадцяту виключити.

20. Частину другу статті 24 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 13, ст. 92) виключити.

21. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито" ( 7-93 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, із наступними змінами):

1. У статті 3:

1) підпункт "а" пункту 2 викласти у такій редакції:

"із заяв майнового характеру - 1 відсоток ціни позову, але не менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у підпункті "б" пункту 6 цифру "5" замінити цифрами "10".

2. У статті 4 абзац третій пункту "11" після слів "на земельну ділянку" доповнити словами "або у зв'язку з невиконанням умов договорів оренди орендарями земельних ділянок державної та комунальної власності".

22. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2005 р., N 10, ст. 187):

1) у пункті 11 статті 11 друге речення виключити;

2) у статті 11-1:

а) частину шосту доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) платником подано декларацію з від'ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень";

б) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Позаплановими перевірками вважаються також перевірки в межах повноважень податкових органів, визначених законами України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ), "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ), а в інших випадках - за рішенням суду";

в) частину восьму викласти у такій редакції:

"Позапланова виїзна перевірка здійснюється на підставі виникнення обставин, викладених у цій статті, за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом";

г) у частинах дев'ятій - дванадцятій слова "дні" замінити словами "робочі дні" у відповідних відмінках;

ґ) у частинах одинадцятій - дванадцятій слова "лише за рішенням суду" виключити;

3) пункт 2 частини першої статті 11-2 викласти у такій редакції:

"2) копії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дата її початку та дата закінчення".

23. У Законі України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" ( 402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 82; 2002 р., N 29, ст. 189; 2003 р., N 10-11, ст. 87):

частину другу статті 1 виключити;

статті 2 і 9 виключити.

24. У Законі України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" ( 514-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 139; 2002 р., N 29, ст. 189) статті 2, 6 і 10 виключити.

25. У Законі України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" ( 721-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 263; 2000 р., N 48, ст. 407; 2002 р., N 29, ст. 189; 2003 р., N 10-11, ст. 87) статті 2 і 9 виключити.

26. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" ( 970-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 351; 1999 р., N 51, ст. 458; 2002 р., N 29, ст. 189; 2003 р., N 10-11, ст. 87):

абзац третій частини першої статті 1 виключити;

статті 9 і 10 виключити.

27. У Законі України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" ( 356-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 50, N 40, ст. 360, N 48, ст. 413; 2002 р., N 29, ст. 189):

абзац третій частини першої статті 1 виключити;

частину сьому статті 3 виключити;

статті 4 і 11-14 виключити.

28. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області" ( 1276-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 2, ст. 15; 2002 р., N 29, ст. 189):

абзац третій частини першої статті 1 виключити;

статті 9 і 10 виключити.

29. У Законі України "Про спеціальну економічну зону "Рені" ( 1605-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 25, ст. 196):

частини третю і четверту статті 2 виключити;

статтю 9 виключити.

30. У Законі України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" ( 1607-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 26, ст. 208):

частини третю і четверту статті 2 виключити;

статті 9 і 10 виключити.

31. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова" ( 1714-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 259; 2002 р., N 29, ст. 189):

абзац другий частини першої статті 1 виключити;

статті 7 і 8 виключити.

32. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим" ( 2189-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 9, ст. 40; 2002 р., N 29, ст. 189):

абзац третій частини першої статті 1 виключити;

статті 14-16 і 20 виключити.

33. У Законі України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" ( 1909-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 42, ст. 349; 2002 р., N 29, ст. 189):

частини третю і четверту статті 2 виключити;

статті 9 і 10 виключити.

34. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області" ( 2354-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 113; 2002 р., N 29, ст. 189):

абзац третій частини першої статті 1 виключити;

статті 9 і 10 виключити.

35. У Законі України "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття" ( 2322-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 111):

частину третю статті 1 виключити;

статті 2, 7 і 8 виключити.

36. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" ( 357-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 51; 2002 р., N 29, ст. 189):

статті 2 і 5 виключити;

частину другу статті 6 виключити.

37. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області" ( 1251-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 112):

частини третю і четверту статті 3 виключити;

статтю 6 виключити.

38. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області" ( 1250-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 111) статті 2 і 6 виключити.

39. У Законі України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст. 676) розділ IV викласти в такій редакції:

"IV. Валютно-фінансові умови функціонування спеціальної (вільної) економічної зони

Стаття 12. Принципи валютно-фінансового регулювання
у спеціальній (вільній) економічній зоні

У спеціальних (вільних) економічних зонах створюються сприятливі валютно-фінансові умови для розвитку банківсько-кредитної системи, страхування та системи державного інвестування".

40. У Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 8, ст. 64, N 17-18, ст. 250; N 46, ст. 511):

1. У статті 4 підпункт 4.1.4 пункту 4.1 доповнити частиною такого змісту:

"Платник податку звільняється від обов'язку подавати податкову декларацію за звітний (податковий) період протягом поточного року у разі, якщо його податкові зобов'язання були відображені у річній податковій декларації на поточний рік відповідно до закону з питань окремого податку, збору (обов'язкового платежу)".

41. У Законі України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 20-21, ст. 192, N 51, ст. 455; 2000 р., N 36, ст. 298; 2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р., N 12, ст. 88, N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 7, ст. 56):

1. У статті 1:

а) частину третю після слів "та теплову енергію" доповнити словами "збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності";

б) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності встановлюється Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини п'ять - дев'ять вважати частинами шість - десять.

2. У частині першій статті 14:

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8) плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності)";

доповнити пунктом 28 такого змісту:

"28) збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності".

42. У Законі України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102, N 17-18, ст. 250):

1. У статті 21:

а) частину другу доповнити словами "(крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Закону України "Про плату за землю") ( 2535-12 )";

б) у частині четвертій після слів "і не може" доповнити словами "бути меншою за розмір земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), та".

2. Статтю 24 доповнити частиною такого змісту:

"Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого надавати органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган державної податкової служби про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни".

43. Статтю 30 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 30, ст. 247; 2004 р., N 17-18, ст. 250) доповнити абзацом такого змісту:

"Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також громадяни-підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води (первинні водокористувачі) та/або з водозабірних споруд первинних водокористувачів (вторинні водокористувачі), та користуються водами для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва".

44. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299):

1. У статті 9:

а) пункт 29 доповнити словами "організація діяльності з проведення азартних ігор";

б) доповнити статтю пунктом 72 такого змісту:

"72) діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів".

2. У статті 15:

частину третю викласти у такій редакції:

"Установити розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації і проведення азартних ігор (крім випуску та проведення лотерей) вартістю 30 000 євро за кожний рік користування такою ліцензією:

на кожну особу, що провадить діяльність з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах;

на кожний пункт тоталізатора - при провадженні букмекерської діяльності;

на кожний електронний сервер - при провадженні діяльності з організації та проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

на кожний гральний зал - при провадженні діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино та інших азартних ігор";

доповнити новою частиною такого змісту:

"Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор (крім випуску та проведення лотерей) видається строком на п'ять років".

45. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144):

1) статтю 75 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9. Державне комерційне підприємство зобов'язане на кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план, який підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому. Фінансовий план підприємств, що є суб'єктами природних монополій, затверджується Кабінетом Міністрів України, інших підприємств - органами, до сфери управління яких вони належать";

2) частину восьму статті 77 викласти у такій редакції:

"8. Порядок розподілу та використання прибутку (доходу) казенного підприємства визначається фінансовим планом, який затверджується відповідно до статті 75 цього Кодексу";

3) статтю 89 доповнити таким пунктом:

"5. Господарське товариство, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, зобов'язане на кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план відповідно до статті 75 цього Кодексу";

4) у пункті 3 статті 142 останнє речення викласти у такій редакції: "Порядок використання прибутку державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, здійснюється відповідно до статті 75 цього Кодексу".

46. У Законі України "Про прожитковий мінімум" ( 966-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 348) частину третю статті 4 викласти у такій редакції:

"Прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Прожитковий мінімум публікується в офіційних виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження".

47. В абзацах другому, четвертому і п'ятому пункту 1 та пункті 3 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2003 р., N 7, ст. 65; 2004 р., N 10, ст. 104; 2005 р., N 6, ст. 137) цифри "32" замінити цифрами "32,3".

48. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141):

1) пункт 16 статті 11 і пункт 3 статті 14 виключити;

2) в абзаці сьомому частини першої статті 19 слова і цифри "пунктах 3 і 4" замінити словом і цифрою "пункті 4";

3) у частині шостій статті 20:

в абзаці третьому цифри "1-4" замінити цифрами "1, 2, 4";

в останньому абзаці цифри "16" виключити;

4) друге речення частини шостої статті 21 викласти у такій редакції:

"Відомості про застрахованих осіб, зазначених у пунктах 3 і 4 статті 11 цього Закону, подаються до територіального органу Пенсійного фонду України безпосередньо цими особами, про осіб, зазначених у пункті 11 статті 11 цього Закону, - Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, про осіб, які підлягали загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, - Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття";

5) частину першу статті 24 доповнити абзацом такого змісту:

"Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу";

6) у статті 28:

абзац другий частини першої після слова "збільшується" доповнити словами "на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більше ніж";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"3. Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом першим частини першої цієї статті, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом".

7) у статті 42 абзац перший частини другої доповнити словами і реченням "за винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році був менший ніж зазначений у цій частині, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення";

8) у розділі XV "Прикінцеві положення":

в абзаці другому пункту 1 слова і цифри "Пункти 2 і 3" замінити словом і цифрою "Пункт 2", а слово "набирають" - словом "набирає".

пункт 13 доповнити абзацами:

"У разі, якщо розмір пенсії, щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених відповідно до зазначених в абзацах першому і другому цього пункту законодавчих актів, перевищує 90 відсотків максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визначеної законодавством на час виплати пенсій таким особам, пенсія або щомісячне довічне грошове утримання виплачується у сумі, що не перевищує зазначений розмір.

Виплата пенсій (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених відповідно до цього Закону та зазначених в абзацах першому і другому цього пункту законодавчих актів до введення в дію абзацу четвертого цього пункту, які перевищують розмір, зазначений в абзаці четвертому цього пункту, здійснюється без індексації та застосування положень частин другої та третьої статті 42 цього Закону та частини тринадцятої статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12) до часу, коли розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) буде відповідати розміру, визначеному в абзаці четвертому цього пункту".

49. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2002 р., N 17, ст. 124; 2003 р., N 26, ст. 192):

1) в абзаці п'ятому пункту 7 частини сьомої статті 17 слова "та її структуру" виключити;

2) абзац шостий пункту 7 частини сьомої статті 17 викласти в такій редакції:

"структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики)".

50. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2001 р., N 11, ст. 47):

1) абзац п'ятий частини першої статті 7 і статтю 28 виключити;

2) частину першу статті 11 після абзацу сьомого доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"затверджує структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики)".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати абзацами дев'ятим - дванадцятим;

3) в абзаці першому частини першої та абзаці першому частини п'ятої статті 31, частині п'ятій статті 32 і частині четвертій статті 33 слова "та матеріальної допомоги по безробіттю" виключити;

4) у частині третій статті 31 слова "матеріальної допомоги по безробіттю" виключити;

5) частину третю статей 32 і 33 викласти у такій редакції:

"3. Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується відповідно до статті 29 цього Закону";

6) в останньому абзаці пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" слова і цифри "абзацом другим частини першої та частиною другою статті 28" виключити.

51. У Законі України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210; 2003 р., N 16, ст. 116; 2004 р., N 32, ст. 385):

1) у статті 1:

в абзаці другому пункту 2 цифри "1,9" замінити цифрами "1,6";

у пункті 3:

в абзаці першому цифри "5,8" замінити цифрами "5,5";

в абзаці третьому цифри "2,4" замінити цифрами "2,1";

2) у статті 3 слова і цифри "абзацом другим частини першої та частиною другою статті 28" виключити.

52. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362; 2005 р., N 11, ст. 203):

1) пункт 12 статті 11 викласти у такій редакції:

"12) затверджує структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики)";

2) статтю 41 викласти у такій редакції:

"Стаття 41. Розмір допомоги при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта - протягом наступних 12 місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

3) статтю 42 доповнити частиною такого змісту:

"3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину".

53. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 35, ст. 261; 2003 р., N 45, ст. 362; 2005 р., N 3, ст. 79):

1) статтю 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта - протягом наступних 12 місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 18-1:

частину другу викласти у такій редакції:

"Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) мають вдови та вдівці з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу";

частину третю після слів "(вдова, вдівець)" доповнити словами "мати (батько) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті";

3) статтю 18-3 викласти у такій редакції:

"Стаття 18-3. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, призначається на кожну дитину";

4) пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:

"3. Розмір державної допомоги сім'ям з дітьми, передбаченої статтею 15 цього Закону, визначається Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку з поступовим наближенням до прожиткового мінімуму, але при цьому не може бути нижчим за величину, що дорівнює 25 відсоткам зазначеного прожиткового мінімуму, а з 1 січня 2006 року - 50 відсоткам цього прожиткового мінімуму".

54. Статтю 4 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 2, ст. 2; 2002 р., N 26, ст. 174; 2003 р., N 15, ст. 111) доповнити п'ятою частиною такого змісту:

"У разі якщо грошові доходи населення підвищено з урахуванням прогнозного рівня інфляції випереджаючим шляхом, при визначенні обсягу підвищення грошових доходів у зв'язку із індексацією враховується рівень такого підвищення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

55. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 2002 р., N 33, ст. 236, N 35, ст. 262; 2004 р., N 23, ст. 320):

1) преамбулу викласти у такій редакції:

"Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту (далі - військовослужбовців), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи України, осіб начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту та членів їх сімей, військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України, військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л. Свободи, та членів їх сімей, а також громадян інших держав з числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства цих держав, та членів їх сімей, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з іншими країнами про пенсійне забезпечення таких громадян, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають (далі - особи, які мають право на пенсію за цим Законом)";

2) частину першу статті 1 після слів "державній пожежній охороні" доповнити словами "в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи України";

3) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

"Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, службу до органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та кримінально-виконавчої системи України виплата пенсій на час їх служби припиняється. При наступному звільненні із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення";

4) статтю 9 викласти у такій редакції:

"Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні із служби за вислугою строку служби, віком, станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або з організаційними заходами в разі неможливості використання на службі виплачується грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні із служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні із служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога, передбачена цією статтею, не виплачується.

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, у разі повторного їх звільнення із служби одноразова грошова допомога, передбачена цією статтею, не виплачується, за винятком тих осіб, які при першому звільненні не набули права на її отримання.

Членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та пенсіонерам з їх числа, які втратили годувальника, виплачується допомога в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України";

5) у статті 43:

доповнити статтю після частини третьої новими частинами такого змісту:

"Загальна сума грошового забезпечення для обчислення пенсій, що призначаються відповідно до цього Закону, не повинна перевищувати максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визначеної законодавством на час призначення пенсії.

У разі якщо розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначеної відповідно до цього Закону, перевищує 90 відсотків максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподаткованого доходу (прибутку), сукупного оподаткованого доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визначеної законодавством на час виплати пенсії, таким особам пенсія виплачується у сумі, що не перевищує зазначений розмір".

56. Пункт 6 статті 1 Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей" ( 1763-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 444; N 39, ст. 488) викласти у такій редакції:

"6) особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), пенсії обчислюються в розмірі та в порядку, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

57. У Законі України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142):

1) в абзаці п'ятому частини третьої статті 5 слова "безкоштовного харчування учнів 1-3 класів" замінити словами "безкоштовного харчування учнів 1-4 класів";

2) частину шосту статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) викласти у такій редакції:

"Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку надається одноразова допомога у розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України".

58. У Законі України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 40; 2004 р., N 52, ст. 565) внести такі зміни:

у частині другій статті 2:

абзаци другий і третій викласти у такій редакції:

"простого авальованого векселя із строком платежу, що дорівнює строку здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більш як 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації.

У разі непогашення векселедавцем у визначений строк такого векселя векселедержатель може опротестувати його в неплатежі згідно із законодавством і протягом одного робочого дня з моменту опротестування звернутися до банку, який здійснив аваль векселя, з вимогою про його оплату. Банк зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за днем звернення векселедержателя, переказати йому зазначену у векселі суму";

в абзаці четвертому слова "простому та" виключити;

у статті 5:

у частині п'ятій слова "простого векселя" замінити словами "простого авальованого векселя";

абзац другий частини шостої доповнити реченнями такого змісту:

"У разі непогашення векселедавцем у визначений строк такого векселя векселедержатель може опротестувати його в неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з моменту опротестування звернутися до банку, який здійснив аваль векселя, з вимогою про його оплату. Банк зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за днем звернення векселедержателя, переказати йому зазначену у векселі суму. Сума, зазначена у простому авальованому векселі, визначається у валюті контракту на здійснення операцій з давальницькою сировиною";

у частині дев'ятій слова "копії векселя" замінити словами "копії авальованого векселя".

59. У Законі України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" ( 1457-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 97) внести такі зміни:

у статті 2 слова "за винятком випадків, коли законами України встановлено пільговий порядок оподаткування підприємств, створених без участі іноземних інвестицій" вилучити.

60. У Митному тарифі України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68; N 18-19, ст. 133; N 33, ст. 237; 2003 р., N 29, ст. 235; N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7; N 26, ст. 360; 2005 р., N 5, ст. 110):

у розділі XVI цифри та слова:

"8407 33 10 00 - - - для           5    10    шт
        промислового
        складання тракторів,
        що керуються водієм,
        який іде поряд,
        товарної підпозиції
        8701 10;
        моторних
        транспортних
        засобів позицій
        8703, 8704 та 8705
8407 33 90   - - - інші
8407 33 90 10 - - - - для          5    10    шт
        промислового
        складання
8407 33 90 20 - - - - що         1,5    1,5    шт
        використовувалися      євро за  євро за
                      1 куб. см 1 куб. см
8407 34 10 10 - - - - моторних       12    20    шт
        транспортних засобів
        товарної позиції
        8703
8407 34 10 90 - - - - інші          5    10    шт
        - - - інші
8407 34 30 00 - - - - що         1,5    1,5    шт
        використовувалися      євро за  євро за
                      1 куб. см 1 куб. см
        - - - - нові, з
        робочим об'ємом
        циліндрів двигуна:
8407 34 91   - - - - - не більше
        як 1500 куб. см:
8407 34 91 10 - - - - - - для        5    10    шт
        промислового
        складання
8407 34 99 10 - - - - - - для        5    10    шт
        промислового
        складання
8407 90 50 10 - - - - моторних       12    20    шт
        транспортних засобів
        товарної позиції
        8703
8407 90 90 10 - - - - - для         5    10    шт
        промислового
        складання
8407 90 90 20 - - - - - що        1,5    1,5    шт
        використовувалися      євро за  євро за
                      1 куб. см 1 куб. см
8408 20 10 20 - - моторних         12    20    шт
        транспортних засобів
        товарної позиції
        8703
8408 20 51 10 - - - - - для         5    10    шт
        промислового
        складання
8408 20 51 20 - - - - - що        1,5    1,5    шт
        використовувалися      євро за  євро за
                      1 куб. см 1 куб. см

8408 20 55 20 - - - - - для         5    10    шт
        промислового
        складання
8408 20 55 30 - - - - - що        1,5    1,5    шт
        використовувалися      євро за  євро за
                      1 куб. см 1 куб. см
8408 20 57 10 - - - - - для         5    10    шт
        промислового
        складання
8408 20 57 20 - - - - - для        1,5    1,5    шт
        промислового        євро за  євро за
        складання          1 куб. см 1 куб. см
8408 20 99 10 - - - - - для         5    10    шт
        промислового
        складання
8408 20 99 20 - - - - - що        1,5    1,5    шт
        використовувалися      євро за  євро за
                      1 куб. см 1 куб. см
8409 91 00 10 - - - блоки         1,5    1,5    шт
        циліндрів, що        євро за  євро за
        використовувалися      1 куб. см 1 куб. см
8409 99 00 10 - - - блоки         1,5    1,5    шт"
        циліндрів, що        євро за  євро за
        використовувалися      1 куб. см 1 куб. см

замінити цифрами і словами:

"8407 33 10 00|- - - для      |   |  5   |  5   | шт
       |промислового    |   |     |     |
       |складання тракторів,|   |     |     |
       |що керуються водієм,|   |     |     |
       |який іде поряд,   |   |     |     |
       |товарної підпозиції |   |     |     |
       |8701 10;      |   |     |     |
       |моторних      |   |     |     |
       |транспортних    |   |     |     |
       |засобів позицій   |   |     |     |
       |8703, 8704 та 8705 |   |     |     |
8407 33 90  |- - - інші     |   |     |     |
8407 33 90 10 |- - - - для     |   |  5   |  5   | шт
       |промислового    |   |     |     |
       |складання      |   |     |     |
8407 33 90 20 |- - - - що     |   |  5   |  5   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
8407 34 10 10 |- - - - моторних  |   |  5   |  5   | шт
       |транспортних засобів|   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |8703        |   |     |     |
8407 34 10 90 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | шт
       |- - - інші     |   |     |     |
8407 34 30 00 |- - - - що     |   |  5   |  5   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
       |- - - - нові,    |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів двигуна: |   |     |     |
8407 34 91  |- - - - - не більш |   |     |     |
       |як 1500 куб. см:  |   |     |     |
8407 34 91 10 |- - - - - - для   |   |  5   |  5   | шт
       |промислового    |   |     |     |
       |складання      |   |     |     |
8407 34 99 10 |- - - - - - для   |   |  5   |  5   | шт
       |промислового    |   |     |     |
       |складання      |   |     |     |
8407 90 50 10 |- - - - моторних  |   |  5   |  5   | шт
       |транспортних засобів|   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |8703        |   |     |     |
8407 90 90 10 |- - - - - для    |   |  5   |  5   | шт
       |промислового    |   |     |     |
       |складання      |   |     |     |
8407 90 90 20 |- - - - - що    |   |  5   |  5   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
8408 20 10 20 |- - моторних    |   |  5   |  5   | шт
       |транспортних засобів|   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |8703        |   |     |     |
8408 20 51 10 |- - - - - для    |   |  5   |  5   | шт
       |промислового    |   |     |     |
       |складання      |   |     |     |
8408 20 51 20 |- - - - - що    |   |  5   |  5   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
8408 20 55 20 |- - - - - для    |   |  5   |  5   | шт
       |промислового    |   |     |     |
       |складання      |   |     |     |
8408 20 55 30 |- - - - - що    |   |  5   |  5   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
8408 20 57 10 |- - - - - для    |   |  5   |  5   | шт
       |промислового    |   |     |     |
       |складання      |   |     |     |
8408 20 57 20 |- - - - - для    |   |  5   |  5   | шт
       |промислового    |   |     |     |
       |складання      |   |     |     |
8408 20 99 10 |- - - - - для    |   |  5   |  5   | шт
       |промислового    |   |     |     |
       |складання      |   |     |     |
8408 20 99 20 |- - - - - що    |   |  5   |  5   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
8409 91 00 10 |- - - блоки     |   |  5   |  5   | шт
       |циліндрів, що    |   |     |     |
       |використовувалися  |   |     |     |
8409 99 00 10 |- - - блоки     |   |  5   |  5   | шт";
       |циліндрів,     |   |     |     |
       |що використовувалися|   |     |     |

у розділі XVII:

1) цифри та слова:

"8702     Автомобілі,
        розраховані на
        перевезення 10 осіб
        і більше, включаючи
        водія:
8702 10    - з двигуном із
        запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем):
        - - з робочим
        об'ємом циліндрів
        понад 2500 куб. см:
8702 10 11   - - - нові(*):
8702 10 11 10 - - - - з робочим       10    10    шт
        об'ємом циліндрів до
        5000 куб. см
8702 10 11 30 - - - - з робочим      2,5    2,5    шт
        об'ємом циліндрів      євро за  євро за
        понад 5000 куб. см     1 куб. см 1 куб. см
8702 10 19   - - - що
        використовувались:
8702 10 19 10 - - - - з робочим       10    10    шт
        об'ємом циліндрів до
        5000 куб. см
8702 10 19 90 - - - - з робочим      4,5    4,5    шт
        об'ємом циліндрів      євро за  євро за
        понад 5000 куб. см     1 куб. см 1 куб. см
        - - з робочим
        об'ємом циліндрів
        не більш як
        2500 куб. см:
8702 10 91 00 - - - нові          20    40    шт
8702 10 99 00 - - - що           20    40    шт
        використовувались
8702 90    - інші:
        - - з поршневим
        двигуном з іскровим
        запалюванням:
        - - - з робочим
        об'ємом циліндрів
        понад 2800 куб. см:
8702 90 11 00 - - - - нові         10    10    шт
8702 90 19 00 - - - - що          10    10    шт
        використовувались
        - - - з робочим
        об'ємом циліндрів
        не більш як
        2800 куб. см:
8702 90 31 00 - - - - нові         10    10    шт
8702 90 39 00 - - - - що          10    10    шт
        використовувались
8702 90 90   - - з двигуном
        іншого типу:
8702 90 90 10 - - - тролейбуси       25    30    шт
8702 90 90 90 - - - інші          10    10    шт"

замінити цифрами та словами:

"8702     |Автомобілі,     |   |     |     |
       |розраховані на   |   |     |     |
       |перевезення 10 осіб |   |     |     |
       |і більше, включаючи |   |     |     |
       |водія:       |   |     |     |
8702 10    |- з двигуном із   |   |     |     |
       |запалюванням від  |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем): |   |     |     |
       |- - з робочим    |   |     |     |
       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |понад 2500 куб. см: |   |     |     |
8702 10 11  |- - - нові(*):   |   |     |     |
8702 10 11 10 |- - - - з робочим  |   | 20   | 20   | шт
       |об'ємом циліндрів до|   |     |     |
       |5000 куб. см    |   |     |     |
8702 10 11 30 |- - - - з робочим  |   | 20   | 20   | шт
       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |понад 5000 куб. см |   |     |     |
8702 10 19  |- - - що      |   |     |     |
       |використовувалися: |   |     |     |
8702 10 19 10 |- - - - з робочим  |   | 20   | 20   | шт
       |об'ємом циліндрів до|   |     |     |
       |5000 куб. см    |   |     |     |
8702 10 19 90 |- - - - з робочим  |   | 20   | 20   | шт
       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |понад 5000 куб. см |   |     |     |
       |- - з робочим    |   |     |     |
       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |2500 куб. см:    |   |     |     |
8702 10 91 00 |- - - нові     |   | 20   | 20   | шт
       |          |   |     |     |
8702 10 99 00 |- - - що      |   | 20   | 20   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
8702 90    |- інші:       |   |     |     |
       |- - з поршневим   |   |     |     |
       |двигуном з іскровим |   |     |     |
       |запалюванням:    |   |     |     |
       |- - - з робочим   |   |     |     |
       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |понад 2800 куб. см: |   |     |     |
8702 90 11 00 |- - - - нові    |   | 20   | 20   | шт
8702 90 19 00 |- - - - що     |   | 20   | 20   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
       |- - - з робочим   |   |     |     |
       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |2800 куб. см:    |   |     |     |
8702 90 31 00 |- - - - нові    |   | 20   | 20   | шт
8702 90 39 00 |- - - - що     |   | 20   | 20   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
8702 90 90  |- - з двигуном   |   |     |     |
       |іншого типу:    |   |     |     |
8702 90 90 10 |- - - тролейбуси  |   | 20   | 20   | шт
8702 90 90 90 |- - - інші     |   | 20   | 20   | шт";

2) цифри та слова:

"8703     Автомобілі легкові
        та інші моторні
        транспортні засоби,
        призначені головним
        чином для
        перевезення людей
        (крім моторних
        транспортних
        засобів товарної
        позиції 8702),
        включаючи вантажо-
        пасажирські
        автомобілі-фургони
        та гоночні
        автомобілі:
8703 10    - транспортні
        засоби, спеціально
        призначені для
        пересування по
        снігу;
        спеціальні автомобілі
        для перевезення
        спортсменів на
        майданчики для гри в
        гольф та аналогічні
        транспортні засоби:
8703 10 11 00 - - транспортні       15, але  15, але  шт
        засоби спеціального     не менше не менше
        призначення для       0,7 євро 0,7 євро
        переміщення по         за    за
        снігу, з двигуном      1 куб. см 1 куб. см
        внутрішнього
        згоряння із
        запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем)
        або з двигуном
        внутрішнього
        згоряння з іскровим
        запалюванням
8703 10 18 00 - - інші          15, але  15, але  шт
                      не менше не менше
                      0,7 євро 0,7 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
        - інші транспортні
        засоби з двигуном
        внутрішнього
        згоряння з іскровим
        запалюванням та з
        кривошипно-шатунним
        механізмом:
8703 21    - - з робочим
        об'ємом циліндрів
        двигуна не
        більш як
        1000 куб. см:
8703 21 10 00 - - - нові         15, але  15, але  шт
                      не менше не менше
                      0,6 євро 0,6 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 21 90   - - - що

        використовувалися:
8703 21 90 10 - - - - не більш      20, але  20, але  шт
        як 5 років         не менше не менше
                      0,7 євро 0,7 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 21 90 30 - - - - понад        30, але  30, але  шт
        5 років           не менше не менше
                      0,8 євро 0,8 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 22    - - з робочим
        об'ємом циліндрів
        двигуна понад
        1000 куб. см, але
        не більш як
        1500 куб. см:
8703 22 10 00 - - - нові         15, але  15, але  шт
                      не менше не менше
                      0,8 євро 0,8 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 22 90   - - - що
        використовувалися:
8703 22 90 10 - - - - не більш      20, але  20, але  шт
        як 5 років         не менше не менше
                      1 євро  1 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 22 90 30 - - - - понад        30, але  30, але  шт
        5 років           не менше не менше
                      1,2 євро 1,2 євро

                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 23    - - з робочим
        об'ємом циліндрів
        двигуна понад
        1500 куб. см,
        але не більш
        як 3000 куб. см:
        - - - нові:
8703 23 11   - - - - моторні
        транспортні засоби,
        обладнані для
        тимчасового
        проживання людей:
8703 23 11 10 - - - - - з об'ємом     15, але  15, але  шт
        циліндрів двигуна      не менше не менше
        понад 1500 куб. см,     0,8 євро 0,8 євро
        але не більш як        за    за
        2200 куб. см        1 куб. см 1 куб. см
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом     15, але  15, але   шт
        циліндрів двигуна      не менше не менше
        понад 2200 куб. см,     0,9 євро 0,9 євро
        але не більш          за    за
        як 3000 куб. см       1 куб. см 1 куб. см
8703 23 19   - - - - інші:
8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом     15, але  15, але  шт
        циліндрів двигуна      не менше не менше
        понад 1500 куб. см,     0,8 євро 0,8 євро
        але не більш          за    за
        як 2200 куб. см       1 куб. см 1 куб. см
8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом     15, але  15, але  шт
        циліндрів двигуна      не менше не менше
        понад 2200 куб. см,     0,9 євро 0,9 євро
        але не більш          за    за
        як 3000 куб. см       1 куб. см 1 куб. см
8703 23 90   - - - що
        використовувалися:
        - - - - з об'ємом
        циліндрів двигуна
        понад 1500 куб. см,
        але не більш
        як 2200 куб. см:
8703 23 90 11 - - - - - не більш     20, але  20, але  шт
        як 5 років         не менше не менше
                      1 євро  1 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 23 90 13 - - - - - понад       30, але  30, але  шт
        5 років           не менше не менше
                      1,2 євро 1,2 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
        - - - - з об'ємом
        циліндрів двигуна
        понад 2200 куб. см,
        але не більш
        як 3000 куб. см:
8703 23 90 31 - - - - - не більш     20, але  20, але  шт
        як 5 років         не менше не менше
                      1,2 євро 1,2 євро
                       за     за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 23 90 33 - - - - - понад       30, але  30, але  шт

        5 років           не менше не менше
                      1,4 євро 1,4 євро
                       за     за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 24    - - з робочим
        об'ємом циліндрів
        двигуна понад
        3000 куб. см:
8703 24 10 00 - - - нові         20, але  20, але  шт
                      не менше не менше
                      1,8 євро 1,8 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 24 90   - - - що
        використовувалися:
8703 24 90 10 - - - - не більш      25, але  25, але  шт
        як 5 років         не менше не менше
                      1,8 євро 1,8 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 24 90 30 - - - - понад        30, але  30, але  шт
        5 років           не менше не менше
                      2,4 євро 2,4 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
        - інші транспортні
        засоби з двигуном
        внутрішнього
        згоряння з
        запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем):
8703 31    - - з робочим
        об'ємом циліндрів
        двигуна не більш
        як 1500 куб. см:
8703 31 10 00 - - - нові         15, але  15, але  шт
                      не менше не менше
                      0,8 євро 0,8 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 31 90   - - - що
        використовувалися:
8703 31 90 10 - - - - не більш      20, але  20, але  шт
        як 5 років         не менше не менше
                      0,9 євро 0,9 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 31 90 30 - - - - понад        30, але  30, але  шт
        5 років           не менше не менше
                      1,2 євро 1,2 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 32    - - з робочим
        об'ємом циліндрів
        двигуна понад
        1500 куб. см, але
        не більш як
        2500 куб. см:
        - - - нові:
8703 32 11 00 - - - - моторні       15, але  15, але  шт

        транспортні засоби,     не менше не менше
        обладнані для        0,8 євро 0,8 євро
        тимчасового          за    за
        проживання людей      1 куб. см 1 куб. см
8703 32 19 00 - - - - інші        15, але  15, але  шт
                      не менше не менше
                      0,8 євро 0,8 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 32 90   - - - що
        використовувалися:
8703 32 90 10 - - - - не більш      20, але  20, але  шт
        як 5 років         не менше не менше
                      1 євро  1 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 32 90 30 - - - - понад        30, але  30, але  шт
        5 років           не менше не менше
                      1,3 євро 1,3 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 33    - - з робочим
        об'ємом циліндрів
        двигуна понад
        2500 куб. см:
        - - - нові:
8703 33 11 00 - - - - моторні       20, але  20, але  шт
        транспортні засоби,     не менше не менше
        обладнані для        1,8 євро 1,8 євро
        тимчасового          за    за
        проживання людей      1 куб. см 1 куб. см
8703 33 19 00 - - - - інші        20, але  20, але  шт
                      не менше не менше
                      1,8 євро 1,8 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 33 90   - - - що
        використовувалися:
8703 33 90 10 - - - - не більш      25, але  25, але  шт
        як 5 років         не менше не менше
                      1,8 євро 1,8 євро
                       за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 33 90 30 - - - - понад        30, але  30, але  шт
        5 років           не менше не менше
                      2,4 євро 2,4 євро
                        за    за
                      1 куб. см 1 куб. см
8703 90    - інші:
8703 90 10 00 - - транспортні        20    20    шт
        засоби, оснащені
        електричними
        двигунами
8703 90 90 00 - - інші           20    20    шт"

замінити цифрами та словами:

"8703     |Автомобілі легкові |   |     |     |
       |та інші моторні   |   |     |     |
       |транспортні засоби, |   |     |     |
       |призначені головним |   |     |     |
       |чином для      |   |     |     |
       |перевезення людей  |   |     |     |
       |(крім моторних   |   |     |     |
       |транспортних засобів|   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |8702), включаючи  |   |     |     |
       |вантажо-пасажирські |   |     |     |
       |автомобілі-фургони |   |     |     |
       |та гоночні     |   |     |     |
       |автомобілі:     |   |     |     |
8703 10    |- транспортні    |   |     |     |
       |засоби, спеціально |   |     |     |
       |призначені для   |   |     |     |
       |пересування по   |   |     |     |
       |снігу; спеціальні  |   |     |     |
       |автомобілі для   |   |     |     |
       |перевезення     |   |     |     |
       |спортсменів на   |   |     |     |
       |майданчики для гри |   |     |     |
       |в гольф та     |   |     |     |
       |аналогічні     |   |     |     |
       |транспортні засоби: |   |     |     |
8703 10 11 00 |- - транспортні   |   | 20   | 20   | шт
       |засоби спеціального |   |     |     |
       |призначення для   |   |     |     |
       |переміщення     |   |     |     |
       |по снігу, з двигуном|   |     |     |
       |внутрішнього    |   |     |     |
       |згоряння із     |   |     |     |
       |запалюванням від  |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем)  |   |     |     |
       |або з двигуном   |   |     |     |
       |внутрішнього    |   |     |     |
       |згоряння з іскровим |   |     |     |
       |запалюванням    |   |     |     |
8703 10 18 00 |- - інші      |   | 20   | 20   | шт
       |- інші транспортні |   |     |     |
       |засоби з двигуном  |   |     |     |
       |внутрішнього    |   |     |     |
       |згоряння з іскровим |   |     |     |
       |запалюванням та з  |   |     |     |
       |кривошипно-шатунним |   |     |     |
       |механізмом:     |   |     |     |
8703 21    |- - з робочим    |   |     |     |
       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |двигуна не більш  |   |     |     |
       |як 1000 куб. см:  |   |     |     |
8703 21 10 00 |- - - нові     |   | 20   | 20   | шт
8703 21 90  |- - - що      |   |     |     |
       |використовувалися: |   |     |     |
8703 21 90 10 |- - - - не більш  |   | 20   | 20   | шт
       |як 5 років     |   |     |     |
8703 21 90 30 |- - - - понад    |   | 20   | 20   | шт
       |5 років       |   |     |     |
8703 22    |- - з робочим    |   |     |     |

       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |двигуна понад    |   |     |     |
       |1000 куб. см, але  |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |1500 куб. см:    |   |     |     |
8703 22 10 00 |- - - нові     |   | 20   | 20   | шт
8703 22 90  |- - - що      |   |     |     |
       |використовувалися: |   |     |     |
8703 22 90 10 |- - - - не більш  |   | 20   | 20   | шт
       |як 5 років     |   |     |     |
8703 22 90 30 |- - - - понад    |   | 20   | 20   | шт
       |5 років       |   |     |     |
8703 23    |- - з робочим    |   |     |     |
       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |двигуна понад    |   |     |     |
       |1500 куб. см, але  |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |3000 куб. см:    |   |     |     |
       |- - - нові:     |   |     |     |
8703 23 11  |- - - - моторні   |   |     |     |
       |транспортні засоби, |   |     |     |
       |обладнані для    |   |     |     |
       |тимчасового     |   |     |     |
       |проживання людей:  |   |     |     |
8703 23 11 10 |- - - - - з об'ємом |   | 20   | 20   | шт
       |циліндрів двигуна  |   |     |     |
       |понад 1500 куб. см, |   |     |     |
       |але не більш як   |   |     |     |
       |2200 куб. см    |   |     |     |
8703 23 11 30 |- - - - - з об'ємом |   | 20   | 20   | шт
       |циліндрів двигуна  |   |     |     |
       |понад 2200 куб. см, |   |     |     |
       |але не більш як   |   |     |     |
       |3000 куб. см    |   |     |     |
8703 23 19  |- - - - інші:    |   |     |     |
8703 23 19 10 |- - - - - з об'ємом |   | 20   | 20   | шт
       |циліндрів двигуна  |   |     |     |
       |понад 1500 куб. см, |   |     |     |
       |але не більш як   |   |     |     |
       |2200 куб. см    |   |     |     |
8703 23 19 30 |- - - - - з об'ємом |   | 20   | 20   | шт
       |циліндрів двигуна  |   |     |     |
       |понад 2200 куб. см, |   |     |     |
       |але не більш як   |   |     |     |
       |3000 куб. см    |   |     |     |
8703 23 90  |- - - що      |   |     |     |
       |використовувалися: |   |     |     |
       |- - - - з об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів двигуна  |   |     |     |
       |понад 1500 куб. см, |   |     |     |
       |але не більш    |   |     |     |
       |як 2200 куб. см:  |   |     |     |
8703 23 90 11 |- - - - - не більш |   | 20   | 20   | шт
       |як 5 років     |   |     |     |
8703 23 90 13 |- - - - - понад   |   | 20   | 20   | шт
       |5 років       |   |     |     |
       |- - - - з об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів двигуна  |   |     |     |
       |понад 2200 куб. см, |   |     |     |
       |але не більш    |   |     |     |
       |як 3000 куб. см:  |   |     |     |
8703 23 90 31 |- - - - - не більш |   | 20   | 20   | шт

       |як 5 років     |   |     |     |
8703 23 90 33 |- - - - - понад   |   | 20   | 20   | шт
       |5 років       |   |     |     |
8703 24    |- - з робочим    |   |     |     |
       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |двигуна понад    |   |     |     |
       |3000 куб. см:    |   |     |     |
8703 24 10 00 |- - - нові     |   | 20   | 20   | шт
8703 24 90  |- - - що      |   |     |     |
       |використовувалися: |   |     |     |
8703 24 90 10 |- - - - не більш  |   | 20   | 20   | шт
       |як 5 років     |   |     |     |
8703 24 90 30 |- - - - понад    |   | 20   | 20   | шт
       |5 років       |   |     |     |
       |- інші транспортні |   |     |     |
       |засоби з двигуном  |   |     |     |
       |внутрішнього    |   |     |     |
       |згоряння з     |   |     |     |
       |запалюванням від  |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем): |   |     |     |
8703 31    |- - з робочим    |   |     |     |
       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |двигуна не більш  |   |     |     |
       |як 1500 куб. см:  |   |     |     |
8703 31 10 00 |- - - нові     |   | 20   | 20   | шт
8703 31 90  |- - - що      |   |     |     |
       |використовувалися: |   |     |     |
8703 31 90 10 |- - - - не більш  |   | 20   | 20   | шт
       |як 5 років     |   |     |     |
8703 31 90 30 |- - - - понад    |   | 20   | 20   | шт
       |5 років       |   |     |     |
8703 32    |- - з робочим    |   |     |     |
       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |двигуна понад    |   |     |     |
       |1500 куб. см, але  |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |2500 куб. см:    |   |     |     |
       |- - - нові:     |   |     |     |
8703 32 11 00 |- - - - моторні   |   | 20   | 20   | шт
       |транспортні засоби, |   |     |     |
       |обладнані для    |   |     |     |
       |тимчасового     |   |     |     |
       |проживання людей  |   |     |     |
8703 32 19 00 |- - - - інші    |   | 20   | 20   | шт
8703 32 90  |- - - що      |   |     |     |
       |використовувалися: |   |     |     |
8703 32 90 10 |- - - - не більш  |   | 20   | 20   | шт
       |як 5 років     |   |     |     |
8703 32 90 30 |- - - - понад    |   | 20   | 20   | шт
       |5 років       |   |     |     |
8703 33    |- - з робочим    |   |     |     |
       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |двигуна понад    |   |     |     |
       |2500 куб. см:    |   |     |     |
       |- - - нові:     |   |     |     |
8703 33 11 00 |- - - - моторні   |   | 20   | 20   | шт
       |транспортні засоби, |   |     |     |
       |обладнані для    |   |     |     |
       |тимчасового     |   |     |     |
       |проживання людей  |   |     |     |
8703 33 19 00 |- - - - інші    |   | 20   | 20   | шт
8703 33 90  |- - - що      |   |     |     |
       |використовувалися: |   |     |     |
8703 33 90 10 |- - - - не більш  |   | 20   | 20   | шт
       |як 5 років     |   |     |     |
8703 33 90 30 |- - - - понад    |   | 20   | 20   | шт
       |5 років       |   |     |     |
8703 90    |- інші:       |   |     |     |
8703 90 10 00 |- - транспортні   |   | 20   | 20   | шт
       |засоби, оснащені  |   |     |     |
       |електричними    |   |     |     |
       |двигунами      |   |     |     |
8703 90 90 00 |- - інші      |   | 20   | 20   | шт";

3) цифри та слова:

"8704     Автомобілі вантажні:
8704 10    - автомобілі-
        самоскиди,
        призначені для
        використання на
        бездоріжжі:
        - - з поршневим
        двигуном
        з запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем)
        або з іскровим
        запалюванням:
8704 10 11   - - - з поршневим
        двигуном з
        запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем) з
        робочим об'ємом
        циліндрів понад
        2500 куб. см або
        поршневим двигуном з
        запалюванням від
        свічок з робочим
        об'ємом циліндрів
        понад 2800 куб. см:
8704 10 11 10 - - - - вантажо-        1     5    шт
        підйомністю понад
        75 т
8704 10 11 90 - - - - інші         10    20    шт
8704 10 19 00 - - - інші          10    20    шт
8704 10 90   - - інші:
8704 10 90 10 - - - автомобілі-       20    40    шт
        самоскиди масою
        до 5 т
8704 10 90 90 - - - інші          10    20    шт
        - інші з поршневим
        двигуном з
        запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем):
8704 21    - - масою у разі
        максимального
        завантаження
        не більш як 5 т:
8704 21 10 00 - - - передбачені       10    20    шт
        спеціально для
        транспортування
        високорадіоактивних
        речовин
        - - - інші:
        - - - - з двигуном,
        робочий об'єм
        циліндрів якого
        понад 2500 куб. см:
8704 21 31 00 - - - - - нові        10    20    шт

8704 21 39 00 - - - - - що         10    20    шт
        використовувались
        - - - - з двигуном,
        робочий об'єм
        циліндрів якого
        не більш як
        2500 куб. см:
8704 21 91 00 - - - - - нові        10    20    шт
8704 21 99 00 - - - - - що         10    20    шт
        використовувались
8704 22    - - масою у разі
        максимального
        завантаження понад
        5 т, але не більш
        як 20 т:
8704 22 10 00 - - - передбачені       10    20    шт
        спеціально для
        транспортування
        високорадіоактивних
        речовин
        - - - інші:
8704 22 91 00 - - - - нові         10    20    шт
8704 22 99 00 - - - - що          10    20    шт
        використовувались
8704 23    - - масою у разі
        максимального
        завантаження понад
        20 т:
8704 23 10 00 - - - передбачені       10    20    шт
        спеціально для
        транспортування
        високорадіоактивних
        речовин
        - - - інші:
8704 23 91 00 - - - - нові         10    20    шт
8704 23 99 00 - - - - що          10    20    шт
        використовувались
        - інші з поршневим
        двигуном з іскровим
        запалюванням:
8704 31    - - масою у разі
        максимального
        завантаження
        не більш як 5 т:
8704 31 10 00 - - - передбачені       10    20    шт
        спеціально для
        транспортування
        високорадіоактивних
        речовин
        - - - інші:
        - - - - з двигуном
        з робочим об'ємом
        циліндрів понад
        2800 куб. см:
8704 31 31 00 - - - - - нові        10    20    шт
8704 31 39 00 - - - - - що         10    20    шт
        використовувались
        - - - - з двигуном
        з робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2800 куб. см:
8704 31 91 00 - - - - - нові        10    20    шт
8704 31 99 00 - - - - - що         10    20    шт
        використовувались
8704 32    - - масою у разі
        максимального
        завантаження понад
        5 т:
8704 32 10 00 - - - передбачені
        спеціально для        10    20    шт
        транспортування
        високорадіоактивних
        речовин
        - - - інші:
8704 32 91 00 - - - - нові         10    20    шт
8704 32 99 00 - - - - що          10    20    шт
        використовувались
8704 90 00 00 - інші            10    20    шт"

замінити цифрами та словами:

"8704     |Автомобілі вантажні:|   |     |     |
8704 10    |- автомобілі-    |   |     |     |
       |самоскиди,     |   |     |     |
       |призначені для   |   |     |     |
       |використання на   |   |     |     |
       |бездоріжжі:     |   |     |     |
       |- - з поршневим   |   |     |     |
       |двигуном з     |   |     |     |
       |запалюванням від  |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем)  |   |     |     |
       |або з іскровим   |   |     |     |
       |запалюванням:    |   |     |     |
8704 10 11  |- - - з поршневим  |   |     |     |
       |двигуном з     |   |     |     |
       |запалюванням від  |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем)  |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів понад   |   |     |     |
       |2500 куб. см або  |   |     |     |
       |поршневим двигуном з|   |     |     |
       |запалюванням від  |   |     |     |
       |свічок з робочим  |   |     |     |
       |об'ємом циліндрів  |   |     |     |
       |понад 2800 куб. см: |   |     |     |
8704 10 11 10 |- - - - вантажо-  |   | 20   | 20   | шт
       |підйомністю понад  |   |     |     |
       |75 т        |   |     |     |
8704 10 11 90 |- - - - інші    |   | 20   | 20   | шт
8704 10 19 00 |- - - інші     |   | 20   | 20   | шт
8704 10 90  |- - інші:      |   |     |     |
8704 10 90 10 |- - - автомобілі-  |   | 20   | 20   | шт
       |самоскиди масою   |   |     |     |
       |до 5 т       |   |     |     |
8704 10 90 90 |- - - інші     |   | 20   | 20   | шт
       |- інші з поршневим |   |     |     |
       |двигуном з     |   |     |     |
       |запалюванням від  |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем): |   |     |     |
8704 21    |- - масою у разі  |   |     |     |
       |максимального    |   |     |     |
       |завантаження    |   |     |     |
       |не більш як 5 т:  |   |     |     |
8704 21 10 00 |- - - передбачені  |   | 20   | 20   | шт
       |спеціально для   |   |     |     |
       |транспортування   |   |     |     |
       |високорадіоактивних |   |     |     |
       |речовин       |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
       |- - - - з двигуном, |   |     |     |
       |робочий об'єм    |   |     |     |
       |циліндрів якого   |   |     |     |
       |понад 2500 куб. см: |   |     |     |
8704 21 31 00 |- - - - - нові   |   | 20   | 20   | шт

8704 21 39 00 |- - - - - що    |   | 20   | 20   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
       |- - - - з двигуном, |   |     |     |
       |робочий об'єм    |   |     |     |
       |циліндрів якого   |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |2500 куб. см:    |   |     |     |
8704 21 91 00 |- - - - - нові   |   | 20   | 20   | шт
8704 21 99 00 |- - - - - що    |   | 20   | 20   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
8704 22    |- - масою у разі  |   |     |     |
       |максимального    |   |     |     |
       |завантаження понад |   |     |     |
       |5 т, але не більш  |   |     |     |
       |як 20 т:      |   |     |     |
8704 22 10 00 |- - - передбачені  |   | 20   | 20   | шт
       |спеціально для   |   |     |     |
       |транспортування   |   |     |     |
       |високорадіоактивних |   |     |     |
       |речовин       |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
8704 22 91 00 |- - - - нові    |   | 20   | 20   | шт
8704 22 99 00 |- - - - що     |   | 20   | 20   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
8704 23    |- - масою у разі  |   |     |     |
       |максимального    |   |     |     |
       |завантаження понад |   |     |     |
       |20 т:        |   |     |     |
8704 23 10 00 |- - - передбачені  |   | 20   | 20   | шт
       |спеціально для   |   |     |     |
       |транспортування   |   |     |     |
       |високорадіоактивних |   |     |     |
       |речовин       |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
8704 23 91 00 |- - - - нові    |   | 20   | 20   | шт
8704 23 99 00 |- - - - що     |   | 20   | 20   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
       |- інші з поршневим |   |     |     |
       |двигуном з іскровим |   |     |     |
       |запалюванням:    |   |     |     |
8704 31    |- - масою у разі  |   |     |     |
       |максимального    |   |     |     |
       |завантаження    |   |     |     |
       |не більш як 5 т:  |   |     |     |
8704 31 10 00 |- - - передбачені  |   | 20   | 20   | шт
       |спеціально для   |   |     |     |
       |транспортування   |   |     |     |
       |високорадіоактивних |   |     |     |
       |речовин       |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
       |- - - - з двигуном |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів понад   |   |     |     |
       |2800 куб. см:    |   |     |     |
8704 31 31 00 |- - - - - нові   |   | 20   | 20   | шт
8704 31 39 00 |- - - - - що    |   | 20   | 20   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
       |- - - - з двигуном |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів не більш |   |     |     |
       |як 2800 куб. см:  |   |     |     |
8704 31 91 00 |- - - - - нові   |   | 20   | 20   | шт
8704 31 99 00 |- - - - - що    |   | 20   | 20   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
8704 32    |- - масою у разі  |   |     |     |
       |максимального    |   |     |     |
       |завантаження понад |   |     |     |
       |5 т:        |   |     |     |
8704 32 10 00 |- - - передбачені  |   | 20   | 20   | шт
       |спеціально для   |   |     |     |
       |транспортування   |   |     |     |
       |високорадіоактивних |   |     |     |
       |речовин       |   |     |     |
       |- - - інші:     |   |     |     |
8704 32 91 00 |- - - - нові    |   | 20   | 20   | шт
8704 32 99 00 |- - - - що     |   | 20   | 20   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
8704 90 00 00 |- інші       |   | 20   | 20   | шт";

4) цифри та слова:

"8706 00 91 00 - - для автомобілів      10    20    шт
        товарної позиції
        8703
8707 10 10 00 - - для промислового     12    20    шт
        складання
8707 10 90 10 - - - що          1400   2800    шт
        використовувалися      євро за  євро за
        5 років або менше      1 шт   1 шт
8707 10 90 20 - - - що          2100   4200    шт
        використовувалися      євро за  євро за
        більше 5 років       1 шт   1 шт
8707 10 90 90 - - - інші          12    20    шт
8707 90 10 00 - - для промислового      0     5    шт
        складання: садово-
        городніх тракторів
        підпозиції 8701 10;
        автомобілів товарної
        позиції 8704, з
        поршневим двигуном з
        запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем) і
        робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2500 куб. см або
        поршневим двигуном з
        іскровим
        запалюванням
        з робочим об'ємом
        не більш як
        2800 куб. см;
        автомобілів
        спеціального
        призначення товарної
        позиції 8705
8708 10 10 00 - - для промислового      5    10    шт
        складання:
        автомобілів
        товарної позиції
        8703;
        товарної позиції
        8704, оснащених
        поршневим двигуном з
        запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем)
        з робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2500 куб. см або
        поршневим двигуном з
        іскровим
        запалюванням з
        робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2800 куб. см;
        автомобілів товарної
        позиції 8705
8708 21 10 00 - - - для           10    20    шт

        промислового
        складання:
        автомобілів товарної
        позиції 8703;
        товарної позиції
        8704, оснащених
        поршневим двигуном з
        запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем)
        з робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2500 куб. см або
        поршневим двигуном
        з іскровим
        запалюванням з
        робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2800 куб. см;
        автомобілів товарної
        позиції 8705
8708 29 10 90 - - - - інші         10    20    -
8708 31 10 00 - - для промислового     10    20    -
        складання: садово-
        городніх тракторів
        підпозиції 8701 10;
        автомобілів товарної
        позиції 8703,
        автомобілів товарної
        позиції 8704
        з поршневим двигуном
        з запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем) з
        робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2500 куб. см або
        поршневим двигуном з
        іскровим
        запалюванням з
        робочим об'ємом
        не більш як
        2800 куб. см;
        автомобілів
        спеціального
        призначення
        товарної
        позиції 8705
8708 39 10 00 - - для промислового     10    20    -
        складання: садово-
        городніх тракторів
        підпозиції 8701 10;
        автомобілів товарної
        позиції 8703,
        автомобілів товарної
        позиції 8704 з
        поршневим двигуном з
        запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем) з
        робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2500 куб. см або
        поршневим двигуном
        з іскровим
        запалюванням з
        робочим об'ємом
        не більш як
        2800 куб. см;
        автомобілів
        спеціального
        призначення
        товарної
        позиції 8705
8708 40 10 00 - - для промислового     10    20    -

        складання: садово-
        городніх тракторів
        підпозиції 8701 10;
        автомобілів товарної
        позиції 8703,
        автомобілів товарної
        позиції 8704 з
        поршневим двигуном
        з запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем) з
        робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2500 куб. см або
        поршневим двигуном з
        іскровим запалюванням
        з робочим об'ємом
        не більш як
        2800 куб. см;
        автомобілів
        спеціального
        призначення товарної
        позиції 8705
8708 50 10 00 - - для промислового      5    10    -
        складання: садово-
        городніх тракторів
        підпозиції 8701 10;
        автомобілів товарної
        позиції 8703,
        автомобілів товарної
        позиції 8704 з
        поршневим двигуном з
        запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем) з
        робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2500 куб. см або
        поршневим двигуном з
        іскровим
        запалюванням з
        робочим об'ємом
        не більш як
        2800 куб. см;
        автомобілів
        спеціального
        призначення товарної
        позиції 8705
8708 60 10 90 - - - інші          10    20    -
8708 60 91 00 - - - штамповані із      10    20    -
        сталі
8708 60 99 90 - - - - інші         10    20    -
8708 70 10 90 - - - інші          10    20    -
8708 70 50 00 - - - колеса з        10    20    -
        алюмінію; частини та
        пристрої для них з
        алюмінію
8708 70 91 00 - - - частини коліс,     10    20    -

        суцільно вилиті у
        вигляді зірки з
        чорних металів
8708 80 10 00 - - для промислового     10    20    -
        складання: садово-
        городніх тракторів
        підпозиції 8701 10;
        автомобілів товарної
        позиції 8703,
        автомобілів товарної
        позиції 8704
        з поршневим двигуном
        з запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем) з
        робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2500 куб. см або
        поршневим двигуном з
        іскровим запалюванням
        з робочим об'ємом
        не більш як
        2800 куб. см;
        автомобілів
        спеціального
        призначення товарної
        позиції 8705
8708 80 90 90 - - - інші          10    20    -
8708 91 10 00 - - для промислового     10    20    -
        складання: садово-
        городніх тракторів
        підпозиції 8701 10;
        автомобілів товарної
        позиції 8703,
        автомобілів товарної
        позиції 8704
        з поршневим двигуном
        з запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем)
        з робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2500 куб. см або
        поршневим двигуном
        з іскровим
        запалюванням
        з робочим об'ємом
        не більш як
        2800 куб. см;
        автомобілів
        спеціального
        призначення товарної
        позиції 8705
8708 92 10 00 - - для промислового     10    20    -
        складання: садово-
        городніх тракторів
        підпозиції 8701 10;
        автомобілів товарної
        позиції 8703,
        автомобілів товарної
        позиції 8704 з
        поршневим двигуном з
        запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем) з
        робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2500 куб. см або
        поршневим двигуном з
        іскровим
        запалюванням
        з робочим об'ємом
        не більш як
        2800 куб. см;
        автомобілів
        спеціального
        призначення товарної
        позиції 8705
8708 93 10   - - - для           10    20    -

        промислового
        складання: садово-
        городніх тракторів
        підпозиції 8701 10;
        автомобілів товарної
        позиції 8703,
        автомобілів товарної
        позиції 8704 з
        поршневим двигуном з
        запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем)
        з робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2500 куб. см або
        поршневим двигуном з
        іскровим
        запалюванням
        з робочим об'ємом
        не більш як
        2800 куб. см;
        автомобілів
        спеціального
        призначення товарної
        позиції 8705
8708 93 10 90 - - - - інші         10    20    -
8708 93 90 90 - - - - інші         10    20    -
8708 94 10 00 - - для промислового     10    20    -
        складання:
        автомобілів товарної
        позиції 8703,
        автомобілів товарної
        позиції 8704
        з поршневим двигуном
        з запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем)
        з робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2500 куб. см або
        поршневим двигуном
        з іскровим
        запалюванням
        з робочим об'ємом
        не більш як
        2800 куб. см;
        автомобілів
        спеціального
        призначення
        товарної
        позиції 8705
8708 94 90 90 - - - - інші         10    20    -
8708 99 10   - - для промислового     10    20    -
        складання: садово-
        городніх тракторів
        підпозиції 8701 10;
        автомобілів товарної
        позиції 8703,
        автомобілів товарної
        позиції 8704
        з поршневим двигуном
        з запалюванням від
        стиснення (дизелем
        або напівдизелем)
        з робочим об'ємом
        циліндрів не більш
        як 2500 куб. см або
        поршневим двигуном
        з іскровим
        запалюванням
        з робочим об'ємом
        не більш як
        2800 куб. см;
        автомобілів
        спеціального
        призначення товарної
        позиції 8705
8708 99 10 90 - - - - інші         10    20    -
8708 99 30 00 - - - - стабілі-       10    20    -
        затори
        поперечної стійкості
8708 99 50 00 - - - - інші         10    20    -
        торсіони (стрижньові
        ресори, пружні
        елементи, підвіски
        ходових коліс
        у вигляді стрижнів,
        що працюють на
        скручування)
8708 99 92 00 - - - - - штамповані     10    20    -
        із сталі
8708 99 98 90 - - - - - - інші       10    20    -"

замінити цифрами та словами:

"8706 00 91 00|- - для автомобілів |   |  5   |  5   | шт
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |8703        |   |     |     |
8707 10 10  |- - для промислового|   |  5   |  5   | шт
       |складання      |   |     |     |
8707 10 90  |- - - що      |   |  5   |  5   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
       |5 років або менше  |   |     |     |
8707 10 90  |- - - що      |   |  5   |  5   | шт
       |використовувалися  |   |     |     |
       |більше 5 років   |   |     |     |
8707 10 90  |- - - інші     |   |  5   |  5   | шт
8707 90 10 00 |- - для промислового|   |  5   |  5   | шт
       |складання: садово- |   |     |     |
       |городніх тракторів |   |     |     |
       |підпозиції 8701 10; |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8704,    |   |     |     |
       |з поршневим двигуном|   |     |     |
       |з запалюванням від |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем)  |   |     |     |
       |і робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів не більш |   |     |     |
       |як 2500 куб. см або |   |     |     |
       |поршневим двигуном з|   |     |     |
       |іскровим      |   |     |     |
       |запалюванням    |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |2800 куб. см;    |   |     |     |
       |автомобілів     |   |     |     |
       |спеціального    |   |     |     |
       |призначення товарної|   |     |     |
       |позиції 8705    |   |     |     |
8708 10 10 00 |- - для промислового|   |  5   |  5   | шт
       |складання:     |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8703;    |   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |8704, оснащених   |   |     |     |
       |поршневим двигуном з|   |     |     |
       |запалюванням від  |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем)  |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів не більш |   |     |     |
       |як 2500 куб. см або |   |     |     |
       |поршневим двигуном |   |     |     |
       |з іскровим     |   |     |     |
       |запалюванням    |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів не більш |   |     |     |
       |як 2800 куб. см;  |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8705    |   |     |     |
8708 21 10 00 |- - - для      |   |  5   |  5   | шт
       |промислового    |   |     |     |
       |складання:     |   |     |     |
       |автомобілів     |   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |8703;        |   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |8704, оснащених   |   |     |     |
       |поршневим двигуном з|   |     |     |
       |запалюванням від  |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем)  |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів не більш |   |     |     |
       |як 2500 куб. см або |   |     |     |
       |поршневим двигуном з|   |     |     |
       |іскровим      |   |     |     |
       |запалюванням    |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів не більш |   |     |     |
       |як 2800 куб. см;  |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8705    |   |     |     |
8708 29 10 90 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -

8708 31 10 00 |- - для промислового|   |  5   |  5   | -
       |складання: садово- |   |     |     |
       |городніх тракторів |   |     |     |
       |підпозиції 8701 10; |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8703,    |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8704    |   |     |     |
       |з поршневим двигуном|   |     |     |
       |з запалюванням від |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем)  |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів не більш |   |     |     |
       |як 2500 куб. см або |   |     |     |
       |поршневим двигуном |   |     |     |
       |з іскровим     |   |     |     |
       |запалюванням з   |   |     |     |
       |робочим об'ємом   |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |2800 куб. см;    |   |     |     |
       |автомобілів     |   |     |     |
       |спеціального    |   |     |     |
       |призначення     |   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |8705        |   |     |     |
8708 39 10 00 |- - для промислового|   |  5   |  5   | -
       |складання: садово- |   |     |     |
       |городніх тракторів |   |     |     |
       |підпозиції 8701 10; |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8703,    |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8704 з   |   |     |     |
       |поршневим двигуном з|   |     |     |
       |запалюванням від  |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем) з |   |     |     |
       |робочим об'ємом   |   |     |     |
       |циліндрів не більш |   |     |     |
       |як 2500 куб. см або |   |     |     |
       |поршневим двигуном |   |     |     |
       |з іскровим     |   |     |     |
       |запалюванням    |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |2800 куб. см;    |   |     |     |
       |автомобілів     |   |     |     |
       |спеціального    |   |     |     |
       |призначення товарної|   |     |     |
       |позиції 8705    |   |     |     |
8708 40 10 00 |- - для промислового|   |  5   |  5   | -
       |складання: садово- |   |     |     |
       |городніх тракторів |   |     |     |
       |підпозиції 8701 10; |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8703,    |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8704    |   |     |     |
       |з поршневим двигуном|   |     |     |
       |з запалюванням від |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем)  |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів не більш |   |     |     |
       |як 2500 куб. см або |   |     |     |
       |поршневим двигуном |   |     |     |
       |з іскровим     |   |     |     |
       |запалюванням    |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |2800 куб. см;    |   |     |     |
       |автомобілів     |   |     |     |
       |спеціального    |   |     |     |
       |призначення товарної|   |     |     |
       |позиції 8705    |   |     |     |
8708 50 10 00 |- - для промислового|   |  5   |  5   | -

       |складання:     |   |     |     |
       |автомобілів     |   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |8703, автомобілів  |   |     |     |
       |товарної позиції  |   |     |     |
       |8704 з поршневим  |   |     |     |
       |двигуном      |   |     |     |
       |з запалюванням   |   |     |     |
       |від стиснення    |   |     |     |
       |(дизелем або    |   |     |     |
       |напівдизелем)    |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів не більш |   |     |     |
       |як 2500 куб. см або |   |     |     |
       |поршневим двигуном |   |     |     |
       |з іскровим     |   |     |     |
       |запалюванням    |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |2800 куб. см;    |   |     |     |
       |автомобілів     |   |     |     |
       |спеціального    |   |     |     |
       |призначення товарної|   |     |     |
       |позиції 8705    |   |     |     |
8708 60 10 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
8708 60 91 00 |- - - штамповані із |   |  5   |  5   | -
       |сталі        |   |     |     |
8708 60 99 90 |- - - - інші    |   |  5   |  5   | -
8708 70 10 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
8708 70 50 00 |- - - колеса з   |   |  5   |  5   | -
       |алюмінію; частини та|   |     |     |
       |пристрої для них з |   |     |     |
       |алюмінію      |   |     |     |
8708 70 91 00 |- - - частини коліс,|   |  5   |  5   | -
       |суцільно вилиті у  |   |     |     |
       |вигляді зірки    |   |     |     |
       |з чорних металів  |   |     |     |
8708 80 10 00 |- - для промислового|   |  5   |  5   | -
       |складання:     |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8703,    |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8704    |   |     |     |
       |з поршневим двигуном|   |     |     |
       |з запалюванням від |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем)  |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів не більш |   |     |     |
       |як 2500 куб. см або |   |     |     |
       |поршневим двигуном |   |     |     |
       |з іскровим     |   |     |     |
       |запалюванням    |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |2800 куб. см;    |   |     |     |
       |автомобілів     |   |     |     |
       |спеціального    |   |     |     |
       |призначення товарної|   |     |     |
       |позиції 8705    |   |     |     |
8708 80 90 90 |- - - інші     |   |  5   |  5   | -
8708 91 10 00 |- - для промислового|   |  5   |  5   | -
       |складання: садово- |   |     |     |
       |городніх тракторів |   |     |     |
       |підпозиції 8701 10; |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8703,    |   |     |     |
       |автомобілів товарної|   |     |     |
       |позиції 8704    |   |     |     |
       |з поршневим двигуном|   |     |     |
       |з запалюванням від |   |     |     |
       |стиснення (дизелем |   |     |     |
       |або напівдизелем)  |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |циліндрів не більш |   |     |     |
       |як 2500 куб. см або |   |     |     |
       |поршневим двигуном |   |     |     |
       |з іскровим     |   |     |     |
       |запалюванням    |   |     |     |
       |з робочим об'ємом  |   |     |     |
       |не більш як     |   |     |     |
       |2800 куб. см;    |   |     |     |
       |автомобілів     |   |     |     |
       |спеціального    |   |     |     |
       |призначення товарної|   |     |     |
       |позиції 8705    |   |     |     |
8708 92 10 00 |- - для промислового|   |  5   |  5   | -

       |складання: садово- |   |     |     |
|городніх тракторів | | | |
|підпозиції 8701 10; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703, | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704 | | | |
|з поршневим двигуном| | | |
|з запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) | | | |
|з робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном | | | |
|з іскровим | | | |
|запалюванням | | | |
|з робочим об'ємом | | | |
|не більш як | | | |
|2800 куб. см; | | | |
|автомобілів | | | |
|спеціального | | | |
|призначення товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8708 93 10 |- - - для | | 5 | 5 | -
|промислового | | | |
|складання: садово- | | | |
|городніх тракторів | | | |
|підпозиції 8701 10; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703, | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704 | | | |
|з поршневим двигуном| | | |
|з запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) | | | |
|з робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном | | | |
|з іскровим | | | |
|запалюванням | | | |
|з робочим об'ємом | | | |
|не більш як | | | |
|2800 куб. см; | | | |
|автомобілів | | | |
|спеціального | | | |
|призначення товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8708 93 10 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
8708 93 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
8708 94 10 00 |- - для промислового| | 5 | 5 | -
|складання: | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703, | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704 | | | |
|з поршневим двигуном| | | |
|з запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) | | | |
|з робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном | | | |
|з іскровим | | | |
|запалюванням | | | |
|з робочим об'ємом | | | |
|не більш як | | | |
|2800 куб. см; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8708 94 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | -

8708 99 10  |- - для промислового|   |  5   |  5   | -
|складання: садово- | | | |
|городніх тракторів | | | |
|підпозиції 8701 10; | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8703, | | | |
|автомобілів товарної| | | |
|позиції 8704 | | | |
|з поршневим двигуном| | | |
|з запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) | | | |
|з робочим об'ємом | | | |
|циліндрів не більш | | | |
|як 2500 куб. см або | | | |
|поршневим двигуном | | | |
|з іскровим | | | |
|запалюванням | | | |
|з робочим об'ємом | | | |
|не більш як | | | |
|2800 куб. см; | | | |
|автомобілів | | | |
|спеціального | | | |
|призначення товарної| | | |
|позиції 8705 | | | |
8708 99 10 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
8708 99 30 00 |- - - - стабілізато-| | 5 | 5 | -
|ри поперечної | | | |
|стійкості | | | |
8708 99 50 00 |- - - - інші торсіо-| | 5 | 5 | -
|ни (стрижньові ресо-| | | |
|ри, пружні елементи,| | | |
|підвіски ходових | | | |
|коліс у вигляді | | | |
|стрижнів, що | | | |
|працюють на | | | |
|скручування) | | | |
8708 99 92 00 |- - - - - штамповані| | 5 | 5 | -
|із сталі | | | |
8708 99 98 90 |- - - - - - інші | | 5 | 5 | -".

61. Частину третю статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" ( 2604-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) виключити.

62. У частині четвертій статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) слова "а також кошти від сплати штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати" виключити.

63. Пункт 1 частини першої статті 31 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) викласти у такій редакції:

"1) за видобування корисних копалин загальнодержавного значення: у державний бюджет - 100 відсотків".

64. У статті 91 Лісового кодексу України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):

частину першу викласти у такій редакції:

"Платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення зараховуються до державного бюджету";

частину третю виключити.

65. У статті 32 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):

частину першу викласти у такій редакції:

"Збори за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення зараховуються до державного бюджету";

частини другу та шосту виключити.

66. Підпункт 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" ( 2988-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) виключити.

67. У Законі України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):

1) частину другу статті 2 виключити;

2) частину третю статті 3 викласти у такій редакції:

"Дохідна частина цього фонду формується за рахунок надходжень від акцизного збору та ввізного мита на нафтопродукти, акцизного збору та ввізного мита з імпортованих на митну територію України транспортних засобів та шин до них, інших надходжень до Державного бюджету України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону".

( Підпункт 68 пункту 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 997-V від 27.04.2007 )

69. У Законі України "Про правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 39, ст. 488):

1) у розділі VIII:

доповнити назву словами "та їх пенсійне забезпечення";

доповнити розділ статтею 63-1 такого змісту:

"Стаття 63-1. Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового
складу органів і підрозділів цивільного захисту

Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту здійснюється у порядку та в розмірах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 );

2) розділ IX виключити.

70. У пункті "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86) слова "порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та" виключити.

71. Останнє речення пункту 5 статті 22, пункт 2 статті 49 та пункт 10 статті 57 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) виключити.

72. Частину першу статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) викласти у такій редакції:

"1. Кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією, зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі".

73. Частину восьму статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) викласти у такій редакції:

"8. Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до державного бюджету".

74. У статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) слова "відповідного місцевого бюджету за місцем їх реєстрації" замінити словами "Державного бюджету України".

75. Підпункти 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) виключити.

76. Частину першу статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 237; 2004 р., N 17-18, ст. 250) після слів "Підприємства (об'єднання), установи і організації" доповнити словами: ", крім тих, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів".

77. Друге речення абзацу першого пункту 9 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 2004 р., N 2, ст. 6; N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) виключити.

78. У частині другій статті 19 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10; 2004 р., N 17-18, ст. 250) слова "що виділяються окремим рядком" виключити.

79. У частині третій статті 46 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст. 37) слова "Стягнутий з боржника виконавчий збір зараховується до коштів виконавчого провадження" виключити.

80. У Законі України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

1) частину одинадцяту статті 70 викласти у такій редакції:

"11. За видачу номерного ресурсу стягується плата у розмірі і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, та зараховується до Державного бюджету України";

2) частину третю статті 53 виключити.

81. В абзаці другому пункту 1 розділу XIV "Прикінцеві положення" Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) цифри "2005" замінити цифрами "2009".

82. У Законі України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302):

1) частину першу статті 3 доповнити словами "а також періодичним виданням літературно-художнього напряму";

2) абзац третій частини третьої статті 4 доповнити словами "а також періодичним виданням літературно-художнього напряму".

83. Частину другу статті 25 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208) викласти у такій редакції:

"Пенсійне забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України здійснюється у порядку та у розмірах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб ( 2262-12 )".

84. Частину дев'яту статті 21 Закону України "Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94) викласти у такій редакції:

"Пенсійне забезпечення співробітників розвідувальних органів України з числа військовослужбовців здійснюється у порядку та в розмірах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб ( 2262-12 )".

85. У Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідувальні органи України" ( 3111-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 33, ст. 236) пункт 6 розділу I виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім:

пунктів 8, 9, 12 статті 2, пунктів 1, 2, 4, 32 статті 12, пункту 2 статті 22, пункту 2 статті 23, пунктів 1, 6, 7, 40, 41, 46, 49, 50, 51, 52, 55, 56 статті 45 розділу 1, підпункту 1 пункту 7 розділу 3, які набирають чинності з 1 січня 2005 року;

пунктів 6 і 7 розділу 48, які застосовуються з 12 січня 2005 року;

пункту 6 розділу 17, пункту 2 розділу 52 та розділу 53, які вступають в дію з 1 квітня 2005 року;

підпункту "г" пункту 12 розділу 2 в частині виключення пункту 11.26, який вступає в дію з 1 липня 2005 року;

розділу 7, який набирає чинності з 1 травня 2005 року;

розділів 18-20 та 63, які набирають чинності через 45 днів після опублікування цього Закону.

Зміни до законів України є складовою частиною цих законів і діють відповідно до терміну дії цих законів.

2. Норми цього Закону щодо оподаткування прибутку підприємств поширюються на результати фінансово-господарської діяльності платника податку за наслідками податкового періоду, на який припадає дата набрання чинності цим Законом.

3. Установити, що суб'єктам господарювання, які на момент набрання чинності цим Законом мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів" ( 535/97-ВР ), ліцензії, передбачені підпунктом "б" пункту 1 розділу 44 цього Закону, видаються безоплатно.

4. Сплата та зарахування до бюджетів і державних цільових фондів сум єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва та фіксованого податку здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2005 року.

Установити, що з 1 липня 2005 року до прийняття Закону України "Про спрощену систему оподаткування" Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" ( 727/98 ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 975; 1999 р., N 26, ст. 1230) та розділ IV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77, N 26, ст. 281, N 34, ст. 356; 1996 р., N 9, ст. 41, N 45, ст. 234; 1998 р., N 25, ст. 147, N 30-31, ст. 195; 1999 р., N 4, ст. 35, N 25, ст. 211; 2000 р., N 5, ст. 34, N 20, ст. 149, N 32, ст. 254, N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 4, ст. 17, N 10, ст. 44, N 31, ст. 144; 2002 р., N 8, ст. 63, N 12-13, ст. 92, N 29, ст. 192, N 31, ст. 214, N 46, ст. 347; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 23, ст. 149) застосовуються з урахуванням таких особливостей:

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва не поширюється на:

суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу (в тому числі діяльність, пов'язану із влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (у тому числі державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі), здійснюють обмін іноземної валюти;

суб'єктів підприємницької діяльності, які є виробниками підакцизних товарів, здійснюють господарську діяльність, пов'язану з експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів, оптовим та роздрібним продажем підакцизних пально-мастильних матеріалів;

суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють: видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). ( Абзац шостий пункту 4 розділу II в редакції Закону N 2642-IV від 03.06.2005 )

( Абзац сьомий пункту 4 розділу II виключено на підставі Закону N 2642-IV від 03.06.2005 )

5. У Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" ( 2189-15 ) пункт 1 розділу II "Прикінцеві положення" слова і цифри "з 1 липня 2005 року" замінити словами і цифрами "з 1 травня 2005 року".

6. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Яворів" ( 403-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 83) вважати таким, що втратив чинність.

7. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" ( 515-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 140) вважати таким, що втратив чинність.

8. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Славутич" ( 722-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 264; 2001 р., N 11, ст. 47) вважати таким, що втратив чинність.

9. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" ( 971-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 352) вважати таким, що втратив чинність.

10. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальних економічних зон "Азов" і "Донецьк" та запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області" ( 973-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 39, ст. 356) вважати таким, що втратив чинність.

11. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області" ( 1278-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 2, ст. 16) вважати таким, що втратив чинність.

12. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Рені" ( 1606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 25, ст. 197) вважати таким, що втратив чинність.

13. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" ( 1608-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 26, ст. 209) вважати таким, що втратив чинність.

14. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова" ( 1715-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 260) вважати таким, що втратив чинність.

15. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та створенням спеціальної економічної зони "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим" ( 2199-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 7, ст. 36) вважати таким, що втратив чинність.

16. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Миколаїв" ( 2323-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 96) вважати таким, що втратив чинність.

17. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області" ( 2355-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 114) вважати таким, що втратив чинність.

18. Вважати таким, що втратив чинність, Указ Президента України N 857/98 від 7 серпня 1998 року "Про деякі зміни в оподаткуванні" відповідно до абзацу другого пункту 4 розділу XV Конституції України ( 254к/96-ВР ).

19. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.

20. На часткову зміну пункту 8 статті 11, частини третьої статті 19, пункту 3 статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) і абзацу другого частини третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) установити, що на 2005 рік резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по безробіттю, встановлюється у розрахунку на 7 календарних днів.

21. У разі нестачі коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності видатки на фінансування виплати, передбаченої статтею 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ), покриваються з Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України ( 824-2005 ).

22. Матеріальна допомога по безробіттю, призначена відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) до введення в дію цього Закону, виплачується до закінчення строку її виплати або до припинення її виплати відповідно до статті 31 зазначеного Закону.

23. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо розмірів допомоги" ( 2415-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 11, ст. 203).

24. Встановити, що у разі якщо розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), раніше призначеної відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), перевищує 90 відсотків максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визначеної законодавством на час виплати пенсії, таким особам пенсія виплачується без сум індексації до того часу, коли розмір їх пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) буде відповідати зазначеному розміру.

25. Кабінету Міністрів України:

за підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2005 року розробити пропозиції щодо стимулювання місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування до нарощування доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання, та подати пропозиції щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 );

за результатами річного звіту за 2004 рік надати пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) в частині визначення механізму погашення залишку отриманих у 2004 році середньострокових безвідсоткових позичок;

розглянути можливість щодо включення до програми державних запозичень показників Загальнодержавної програми "Питна вода України" ( 2455-15 ) з механізмом погашення цих запозичень з використанням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів;

з метою формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та на виконання Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ) в місячний термін забезпечити передачу Аграрному фонду частини активів продовольчих ресурсів Державного матеріального резерву, що перевищують нормативне накопичення, та розробити відповідний порядок;

забезпечити облік податкових пільг, наданих суб'єктам підприємницької діяльності відповідно до законів України про вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку. Розглянути можливість запровадження окремого виду доходів "преференційні доходи" та розробити порядок їх обліку і використання;

вивчити можливість максимального рівня збільшення базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин, передбачених у додатку N 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 );

розробити механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2005 року внаслідок виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2005 року суб'єктів господарювання (безпосередніх постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг) та суб'єктів господарювання (постачальників безпосереднім кредиторам з податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків;

розглянути можливість щодо збільшення тарифів природних монополій тільки на рівень інфляції в країні відповідно до статистичних звітів. При цьому збільшення/зменшення тарифів повинно відбуватися відповідно до рівня інфляції в країні не частіше одного разу в квартал;

розробити порядок використання коштів на реалізацію програми страхування населення України від онкологічних захворювань, передбачивши умови тендерного відбору страхових компаній виконавців зазначеної програми;

врегулювати питання щодо списання заборгованості Державної акціонерної компанії "Хліб України" перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву у сумі 214.408,4 тис. гривень, що виникла в результаті виконання постанов Кабінету Міністрів України від 5 травня 1998 року N 598, від 25 серпня 1998 року N 1338, від 11 грудня 1998 року N 1962, від 18 грудня 1998 року N 2002 та розпоряджень Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1998 року N 945-р і від 19 квітня 1999 року N 312-рс;

протягом місяця забезпечити застосування відповідних заходів щодо товарів, що імпортуються в Україну, за кодами УКТ ЗЕД 8702, 8703, 8704 ( 2371г-14 );

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

у двомісячний термін подати на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо внесення змін до законів, які випливають із змісту цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 25 березня 2005 року
N 2505-IV

Додаток N 1
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік"

     Доходи Державного бюджету України на 2005 рік

                             тис. грн.
----------------------------------------------------------------------------
Код |Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний
| згідно з бюджетною | | фонд | фонд
| класифікацією | | |
----------------------------------------------------------------------------
Разом доходів: 106 135 385,4 80 688 275,0 25 447 110,4

40000000 Офіційні трансферти 1 322 801,4 1 322 801,4
41010100 Кошти, що надходять до 1 322 801,4 1 322 801,4
Державного бюджету
з інших бюджетів

Всього доходів 104 812 584,0 79 365 473,6 25 447 110,4
(без урахування
міжбюджетних
трансфертів)

10000000 Податкові надходження 73 180 893,9 64 246 759,5 8 934 134,4
11000000 Податки на доходи, 21 085 692,5 19 605 187,5 1 480 505,0
податки на прибуток,
податки на збільшення
ринкової вартості
11010000 Податок з доходів 759 600,0 759 600,0
фізичних осіб
11020000 Податок на прибуток 20 326 092,5 18 845 587,5 1 480 505,0
підприємств
13000000 Збори за спеціальне 1 391 147,0 993 715,0 397 432,0
використання природних
ресурсів
13010000 Збір за спеціальне 60 840,0 60 840,0
використання лісових
ресурсів та користування
земельними ділянками
лісового фонду
13010100 Збір за спеціальне 60 840,0 60 840,0
використання лісових
ресурсів державного
значення
13020000 Збір за спеціальне 529 832,0 505 150,0 24 682,0
водокористування
13030000 Платежі за користування 299 575,0 299 575,0
надрами
13030100 Платежі за користування 299 575,0 299 575,0
надрами
загальнодержавного
значення
13040000 Збір за 500 000,0 127 250,0 372 750,0
геологорозвідувальні
роботи, виконані за
рахунок державного
бюджету
13070000 Плата за використання 900,0 900,0
інших природних ресурсів
14000000 Внутрішні податки на 42 563 961,0 36 292 359,0 6 271 602,0
товари та послуги
14010000 Податок на додану 33 702 686,0 30 099 995,0 3 602 691,0
вартість
14010100 Податок на додану 26 704 366,0 23 101 675,0 3 602 691,0
вартість із вироблених в
Україні товарів (робіт,
послуг)
14010200 Бюджетне відшкодування -13 158 820,0 -13 158 820,0
податку на додану
вартість грошовими
коштами
14010300 Податок на додану 20 157 140,0 20 157 140,0

     вартість із ввезених на
територію України
товарів
14020000 Акцизний збір із 7 483 553,0 5 379 953,0 2 103 600,0
вироблених в Україні
товарів
14030000 Акцизний збір із 911 788,0 346 477,0 565 311,0
ввезених на територію
України товарів
14060000 Плата за ліцензії на 465 934,0 465 934,0
певні види господарської
діяльності
14060200 Плата за видачу ліцензій 73 425,0 73 425,0
та сертифікатів
14060400 Кошти в іноземній валюті 1 868,0 1 868,0
за реєстрацію
представництв іноземних
суб'єктів господарської
діяльності
14060500 Плата за ліцензії на 57 544,0 57 544,0
виробництво спирту
етилового, коньячного і
плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів
14060600 Плата за ліцензії на 850,0 850,0
право експорту, імпорту
та оптової торгівлі
спирту етилового,
коньячного та плодового
14060700 Плата за ліцензії на 18 250,0 18 250,0
право експорту, імпорту
алкогольними напоями та
тютюновими виробами
14060900 Плата за державну 4 758,0 4 758,0
реєстрацію, крім плати
за державну реєстрацію
суб'єктів
підприємницької
діяльності
14061000 Плата за ліцензії на 75 500,0 75 500,0
право оптової торгівлі
алкогольними напоями та
тютюновими виробами
14061200 Грошовий (ліцензійний) 15 302,0 15 302,0
збір за видачу ліцензій
за кабельне мовлення,
ретрансляцію, проводове
(кабельне) мовлення і
час мовлення
14061400 Плата за видачу, 195 902,0 195 902,0
переоформлення,
продовження терміну дії
ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом
України та видачу
дублікатів таких
ліцензій
14061500 Плата за ліцензії, 8 535,0 8 535,0
видані Національною
комісією регулювання
електроенергетики
14061700 Плата за видачу, 14 000,0 14 000,0
переоформлення,
продовження терміну дії
ліцензій на здійснення
діяльності у сфері
телекомунікацій та
видачу копій і
дублікатів таких
ліцензій
15000000 Податки на міжнародну 7 933 859,4 7 324 264,0 609 595,4

     торгівлю та зовнішні
операції
15010000 Ввізне мито 6 370 250,0 5 790 450,0 579 800,0
15010100 Мито на товари, що 5 363 250,0 5 363 250,0
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності
15010200 Мито на товари, які 178 000,0 178 000,0
ввозяться
(пересилаються)
громадянами
15010500 Мито на нафтопродукти, 829 000,0 249 200,0 579 800,0
транспортні засоби та
шини до них, що
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності та
громадянами
15020000 Вивізне мито 1 262 072,0 1 262 072,0
15020100 Мито на товари, що 1 262 072,0 1 262 072,0
вивозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності
15030000 Кошти, отримані за 301 537,4 271 742,0 29 795,4
вчинення консульських
дій
16000000 Інші податки 206 234,0 31 234,0 175 000,0
16030000 Податки, не віднесені до 31 234,0 31 234,0
інших категорій
16060000 Збір на розвиток 175 000,0 175 000,0
виноградарства,
садівництва і хмелярства
20000000 Неподаткові надходження 30 532 214,3 14 758 902,2 15 773 312,1
21000000 Доходи від власності та 13 060 485,2 12 100 387,7 960 097,5
підприємницької
діяльності
21010000 Частина прибутку 5 882 700,0 5 599 300,0 283 400,0
(доходу) господарських
організацій, що
вилучається до бюджету
21020000 Надходження від 1 209 497,1 1 209 497,1
перевищення валових
доходів над видатками
Національного банку
України
21030000 Надходження від 62 500,0 62 500,0
грошово-речових лотерей
21050000 Дивіденди (доход), 533 233,1 533 233,1
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств
21050100 Дивіденди (доход), 533 233,1 533 233,1
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств,
які є у державній
власності
21060000 Рентна плата 4 811 657,5 4 681 657,5 130 000,0
21060100 Рентна плата за нафту, 876 375,0 876 375,0
що видобувається в
Україні
21060200 Рентна плата за 558 468,9 558 468,9
природний газ, що
видобувається в Україні
21060500 Рентна плата за 2 762 000,0 2 632 000,0 130 000,0
транзитне
транспортування
природного газу
21060600 Рентна плата за 291 902,0 291 902,0

     транспортування нафти та
нафтопродуктів
магістральними
нафтопроводами та
продуктопроводами
21060700 Рентна плата за 47 356,6 47 356,6
транзитне
транспортування аміаку
21060800 Рентна плата за газовий 275 555,0 275 555,0
конденсат, що
видобувається в Україні
21080000 Інші надходження 560 897,5 14 200,0 546 697,5
22000000 Адміністративні збори та 1 432 937,0 1 379 937,0 53 000,0
платежі, доходи від
некомерційного та
побічного продажу
22060000 Плата за надання послуг 3 000,0 3 000,0
службою дозвільної
системи органів
внутрішніх справ
22070000 Виконавчий збір 106 000,0 53 000,0 53 000,0
22080000 Плата за оренду цілісних 158 000,0 158 000,0
майнових комплексів та
іншого державного майна
22090000 Державне мито 198 697,0 198 697,0
22100000 Митні збори 888 000,0 888 000,0
22110000 Єдиний збір, який 78 800,0 78 800,0
справляється у пунктах
пропуску через державний
кордон України
22120000 Плата за надані в оренду 440,0 440,0
ставки, що знаходяться в
басейнах річок
загальнодержавного
значення
24000000 Інші неподаткові 9 218 489,4 1 278 577,5 7 939 911,9
надходження
24010000 Надходження коштів від 24 386,0 24 386,0
реалізації
конфіскованого майна
24030000 Надходження сум 4 282,0 4 282,0
кредиторської та
депонентської
заборгованості
підприємств, організацій
та установ, щодо яких
минув строк позовної
давності
24040000 Надходження коштів від 50,0 50,0
реалізації матеріальної
частини виробів
військового призначення,
що належать
Національному космічному
агентству України
24050000 Надходження коштів від 793 909,3 499 970,0 293 939,3
реалізації надлишкового
озброєння, військової та
спеціальної техніки,
іншого майна Збройних
сил України та інших
утворених згідно з
законодавством
військових формувань і
правоохоронних органів
24060000 Інші надходження 1 728 029,0 686 107,0 1 041 922,0
24060100 Надходження частини 1 005 422,0 1 005 422,0

     виручки від реалізації
газу у 2000 році, що
отримувалась як плата за
транзит природного газу
через територію України
24060200 Збори за послуги, 14 400,0 14 400,0
пов'язані з охороною
прав на інтелектуальну
власність
24060300 Інші надходження 455 080,0 455 080,0
24060400 Надходження від видачі 2 000,0 2 000,0
сертифікатів на
експортно-імпортні
операції з наркотичними
засобами, психотропними
речовинами і
прекурсорами
24060500 Відрахування від суми 3 427,0 3 427,0
коштів, витрачених на
рекламу тютюнових
виробів та/або
алкогольних напоїв
24060800 Надходження від збору за 700,0 700,0
проведення гастрольних
заходів
24060900 Надходження коштів від 150 000,0 150 000,0
продажу на аукціонах
спеціальних дозволів
(ліцензій) на
користування надрами та
збору за видачу таких
дозволів
24061000 Плата за виділення 31 300,0 31 300,0
номерного ресурсу
24061400 Збір за користування 42 000,0 42 000,0
радіочастотним ресурсом
24061500 Надходження до 21 500,0 4 300,0 17 200,0
Державного
спеціалізованого фонду
фінансування
загальнодержавних витрат
на авіаційну діяльність
та участь України у
міжнародних авіаційних
організаціях
24061700 Плата за оформлення 2 000,0 2 000,0
посвідчення закордонного
українця
24061800 Надходження до 200,0 200,0
страхового фонду безпеки
авіації
24080000 Відрахування від сум 11 000,0 11 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці
24081000 Відрахування від сум 11 000,0 11 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці на
підприємствах-
монополістах
24090000 Портовий 24 956,0 2 495,6 22 460,4
(адміністративний) збір
24110000 Доходи від операцій з 50 336,9 50 336,9
кредитування та надання
гарантій
24110100 Плата за надання 18 336,9 18 336,9

     гарантій та позик,
отриманих за рахунок
коштів, залучених
державою та/або під
державні гарантії
24110200 Плата за користування 32 000,0 32 000,0
позиками, наданими за
рахунок коштів,
залучених державою
24120000 Збір у вигляді цільової 2 080 000,0 2 080 000,0
надбавки до діючого
тарифу на електричну та
теплову енергію
24130000 Надходження коштів від 120 000,0 120 000,0
погашення заборгованості
ДП "НАЕК "Енергоатом"
перед цільовим галузевим
фондом створення
ядерно-паливного циклу в
Україні за придбаний
концентрат природного
урану та поставлене йому
на компенсаційній основі
протягом 1994-1999 років
ядерне паливо
24140000 Додаткові збори на 3 961 540,2 3 961 540,2
виплату пенсій
24140100 Сплата збору з 2 413 823,1 2 413 823,1
купівлі-продажу валюти
24140200 Сплата збору з торгівлі 15 533,7 15 533,7
ювелірними виробами із
золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного
каміння
24140300 Сплата збору при 683 599,3 683 599,3
відчуженні легкових
автомобілів
24140500 Сплата збору з операцій 338 310,0 338 310,0
купівлі-продажу
нерухомого майна
24140600 Сплата збору з послуг 510 274,1 510 274,1
стільникового рухомого
зв'язку
24150000 Збір у вигляді цільової 420 000,0 420 000,0
надбавки до діючого
тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм
власності
25000000 Власні надходження 6 820 302,7 6 820 302,7
бюджетних установ
25010000 Плата за послуги, що 6 753 977,8 6 753 977,8
надаються бюджетними
установами
25020000 Інші джерела власних 66 324,9 66 324,9
надходжень бюджетних
установ
30000000 Доходи від операцій з 719 311,9 207 611,9 511 700,0
капіталом
31000000 Надходження від продажу 59 682,0 59 682,0
основного капіталу
31010000 Надходження коштів від 44 682,0 44 682,0
реалізації безхазяйного
майна, майна, що за
правом спадкоємства
перейшло у власність
держави, та скарбів,
знахідок, а також
валютні цінності і
грошові кошти, власники
яких невідомі
31020000 Надходження коштів від 15 000,0 15 000,0

     Державного фонду
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння
32000000 Надходження від 611 700,0 100 000,0 511 700,0
реалізації державних
запасів товарів
32010000 Надходження від 311 700,0 311 700,0
реалізації матеріальних
цінностей державного
резерву
32020000 Надходження від 300 000,0 100 000,0 200 000,0
реалізації
розброньованих
матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву
33000000 Надходження від продажу 47 929,9 47 929,9
землі і нематеріальних
активів
40000000 Офіційні трансферти 161 496,0 152 200,0 9 296,0
42000000 Від урядів зарубіжних 161 496,0 152 200,0 9 296,0
країн та міжнародних
організацій
42010000 Надходження від 161 496,0 152 200,0 9 296,0
секретаріату ООН за
участь українського
контингенту у
миротворчих операціях
50000000 Цільові фонди 218 667,9 218 667,9
50070000 Платежі до Фонду України 120 000,0 120 000,0
соціального захисту
інвалідів
50080000 Збір за забруднення 98 667,9 98 667,9
навколишнього природного
середовища

Додаток N 2
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік"

              Фінансування
Державного бюджету України на 2005 рік

                            (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------
Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний
| | | фонд | фонд
------------------------------------------------------------------------------
Загальне фінансування 7 053 336,0 6 911 181,1 142 154,9

400000 Фінансування за борговими 68 026,3 68 026,3
операціями

401000 Запозичення 9 473 847,7 8 888 723,9 585 123,8

401100 Внутрішні запозичення 6 243 723,9 6 243 723,9

401200 Зовнішні запозичення 3 230 123,8 2 645 000,0 585 123,8

402000 Погашення -9 405 821,4 -8 888 723,9 -517 097,5

402100 Внутрішні зобов'язання -3 137 731,0 -3 137 731,0

402200 Зовнішні зобов'язання -6 268 090,4 -5 750 992,9 -517 097,5

500000 Надходження від приватизації 6 985 309,7 6 911 181,1 74 128,6
державного майна

501000 Надходження від приватизації 6 961 178,7 6 911 181,1 49 997,6
державного майна (крім
об'єктів, для яких передбачено
окремий розподіл коштів
відповідно до Державної
програми приватизації на
2000-2002 роки) та інших
надходжень, безпосередньо
пов'язаних з процесом
приватизації та кредитування
підприємств

502000 Надходження від приватизації 131,0 131,0
об'єктів незавершеного
будівництва, що споруджувались
відповідно до Чорнобильської
будівельної програми

503000 Надходження від приватизації, 24 000,0 24 000,0
отримані від продажу акцій
відкритих акціонерних
товариств за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів
України, для ліквідації
наслідків аварії на очисних
спорудах міста Харкова

600000 Фінансування за активними
операціями

601000 Зміни обсягів депозитів і
цінних паперів, що
використовуються для
управління ліквідністю

601100 Повернення коштів з депозитів 397 417,3 397 417,3
або пред'явлення цінних
паперів

601200 Розміщення коштів на депозитах -397 417,3 -397 417,3
або придбання цінних паперів

Додаток N 3
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік"

               РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2005 рік

                            (тис. грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код |Код | Найменування згідно з | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом:
прог- |функ- |програмною класифікацією |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
рамної |ціо- |видатків та кредитування | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки |
класи- |наль- | державного бюджету | | споживання |-------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку |
фікації|ної | | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| |
видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| |
ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | | енерго- | |
креди- |кації | | | | | | | | | | носії | |
тування|видат-| | | | | | | | | | | |
держав-|ків та| | | | | | | | | | | |
ного |креди-| | | | | | | | | | | |
бюджету|туван-| | | | | | | | | | | |
|ня | | | | | | | | | | | |
|дер- | | | | | | | | | | | |
|жавно-| | | | | | | | | | | |
|го | | | | | | | | | | | |
|бюдже-| | | | | | | | | | | |
|ту | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видатки - всього: 88 501 452,1 76 319 521,7 16 405 264,6 1 119 958,0 11 931 930,4 25 579 427,7 16 084 435,3 744 932,2 206 158,6 9 494 992,4 114 080 879,8

0110000 Апарат Верховної Ради 441 704,6 325 214,4 151 851,5 2 713,0 116 490,2 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 478 613,6
України

0111000 Апарат Верховної Ради 441 704,6 325 214,4 151 851,5 2 713,0 116 490,2 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 478 613,6
України

0111010 0111 Здійснення законотворчої 275 725,4 184 686,0 93 529,9 91 039,4 275 725,4
діяльності Верховної Ради
України

0111020 0111 Організаційне, 73 157,7 65 281,5 41 378,4 7 876,2 73 157,7
інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне
забезпечення діяльності
Верховної Ради України

0111030 0111 Організація та здійснення 1 600,0 1 600,0 1 600,0
офіційних прийомів
Верховною Радою України

0111040 0113 Візити народних депутатів 9 000,0 9 000,0 9 000,0
України за кордон

0111050 0111 Обслуговування діяльності 55 743,3 46 627,3 15 747,1 2 713,0 9 116,0 2 680,0 2 330,0 950,0 350,0 58 423,3
Верховної Ради України

в тому числі на розробку 1 850,0 1 850,0 1 850,0
методів та
інформаційно-програмних
засобів лінгвістичної
підтримки та експертизи
законодавчих процесів

0111060 0111 Створення автоматизованої 6 217,6 6 217,6 6 217,6
інформаційно-аналітичної
системи органів
законодавчої влади

0111070 0734 Фінансова підтримка 4 700,0 4 700,0 34 229,0 29 718,0 9 279,2 3 773,4 4 511,0 38 929,0
санаторно-курортного
комплексу Управління
справами Верховної Ради
України

0111080 0831 Висвітлення діяльності 7 320,0 5 829,0 1 196,1 1 491,0 7 320,0
народних депутатів
України через засоби
телебачення і
радіомовлення

0111090 0832 Фінансова підтримка 7 490,6 7 490,6 7 490,6
видання газети "Голос
України" та журналу
"Віче"

0111100 0610 Капітальний ремонт 750,0 750,0 750,0
житлового фонду Верховної
Ради України

0300000 Державне управління 460 759,1 324 927,4 110 020,3 17 469,7 135 831,7 40 872,5 33 618,7 10 973,7 2 430,4 7 253,8 501 631,6
справами

0301000 Апарат Державного 368 528,4 300 183,8 106 321,6 17 149,6 68 344,6 40 872,5 33 618,7 10 973,7 2 430,4 7 253,8 409 400,9
управління справами

0301010 0111 Організаційне, 59 121,4 53 101,4 30 823,3 74,3 6 020,0 59 121,4
інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне
забезпечення діяльності
Секретаріату Президента
України

0301020 0111 Організація та здійснення   6 467,0    6 467,0                                                       6 467,0
офіційних заходів за
участю Президента України

0301030 0111 Обслуговування діяльності 40 572,8 36 972,8 15 236,0 5 088,0 3 600,0 7 583,0 7 122,3 3 243,6 204,2 460,7 48 155,8
Президента України

0301040 0113 Візити Президента України 7 071,7 7 071,7 7 071,7
за кордон

0301050 0133 Виготовлення державних 40 000,0 40 000,0 40 000,0
нагород та пам'ятних
знаків

0301060 0734 Фінансова підтримка 22 633,0 22 633,0 8 776,6 6 538,2 3 409,3 3 209,3 528,0 816,7 200,0 26 042,3
санаторно-курортних
закладів Державного
управління справами

0301070 0140 Фундаментальні 2 200,9 2 200,9 2 200,9
дослідження у сфері
державного управління

0301080 0140 Фундаментальні 8 289,1 8 289,1 8 289,1
дослідження Національного
інституту стратегічних
досліджень із
стратегічних проблем
внутрішньої і зовнішньої
політики

0301090 0150 Прикладні розробки у 846,1 846,1 846,1
сфері державного
управління

0301110 0960 Оздоровлення і відпочинок 28 669,9 28 109,9 537,6 111,1 560,0 2 103,0 1 605,5 216,0 58,5 497,5 30 772,9
дітей в дитячих
оздоровчих таборах
Державного управління
справами та МДЦ "Артек"

0301120 0942 Підготовка кадрів для 5 949,5 5 749,5 200,0 3 907,7 2 501,3 1 406,4 9 857,2
гуманітарної сфери
Національним
університетом "Острозька
академія"

0301130 0950 Підготовка кадрів, 29 821,6 27 972,9 13 561,2 1 306,2 1 848,7 18 307,5 15 163,7 6 521,8 1 065,8 3 143,8 48 129,1
підвищення кваліфікації
керівних працівників,
спеціалістів державного
управління Національною
академією державного
управління при
Президентові України

0301140 0520 Збереження 4 641,8 4 316,8 2 625,4 184,6 325,0 700,0 638,6 120,0 78,6 61,4 5 341,8
природно-заповідного
фонду в Азово-Сиваському
національному природному
парку та Кримському
природному заповіднику

0301160 0111 Створення автоматизованої 3 340,0 340,0 3 000,0 3 340,0
системи
інформаційно-аналітичного
забезпечення Секретаріату
Президента України

0301170 0731 Стаціонарне медичне      37 926,5   37 676,5   18 592,3   2 701,5    250,0    1 972,0   1 622,0    109,3   206,6    350,0   39 898,5
        обслуговування народних
        депутатів України та
        керівного складу органів
        державної влади

0301190 0721 Поліклінічно-амбулаторне   27 204,9   25 392,4   14 114,0    858,5   1 812,5    1 970,0   1 208,0                762,0   29 174,9
        обслуговування народних
        депутатів України та
        керівного складу органів
        державної влади

0301200 0740 Державний           2 275,7    1 675,7   1 005,9     55,0    600,0     920,0    548,0    235,0          372,0    3 195,7
        санітарно-епідеміологіч-
        ний нагляд в
        лікувально-оздоровчих
        закладах Державного
        управління справами та на
        об'єктах органів
        державної влади

0301220 0763 Централізована закупівля     220,0     220,0                                                        220,0
        високовартісного
        обладнання та
        медикаментів для
        лікувально-оздоровчих
        закладів Державного
        управління справами

0301230 0950 Підвищення кваліфікації      35,6     35,6     26,0                                                  35,6
        середнього медичного
        персоналу в системі
        лікувально-оздоровчих
        закладів Державного
        управління справами

0301260 0422 Ведення лісового та      2 434,7    2 284,7    989,1    232,2    150,0                                    2 434,7
        мисливського господарства

0301280 0150 Виконання           3 097,0                       3 097,0                                    3 097,0
        загальнодержавних
        організаційних,
        інформаційно-аналітичних
        та науково-методологічних
        заходів Цільового плану
        Україна-НАТО

0301330 0150 Підготовка            201,4     163,9     34,2           37,5                                     201,4
        науково-педагогічних і
        наукових кадрів з питань
        стратегічних проблем
        внутрішньої і зовнішньої
        політики

0301810 0960 Реконструкція         20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        Міжнародного дитячого
        центру "Артек"

0301820 0734 Реконструкція корпусу N 1   1 000,0                       1 000,0                                    1 000,0
        Державного підприємства
        "Санаторій "Кришталевий
        палац"

0301840 0950 Завершення реконструкції    1 000,0                       1 000,0                                    1 000,0
        навчального корпусу
        Національної академії
        державного управління при
        Президентові України

0301850 0111 Реконструкція будинку для    500,0                        500,0                                     500,0
        розміщення Представництва
        Президента України в
        Автономній Республіці
        Крим, Ради представників
        кримськотатарського
        народу у м. Сімферополі

0301860 0829 Реконструкція та       10 007,8                       10 007,8                                   10 007,8
        реставрація Маріїнського
        палацу

0301880 0731 Капітальний ремонт та     3 000,0                       3 000,0                                    3 000,0
        облаштування корпусу N 2
        та інших будівель
        клінічної лікарні
        "Феофанія"

0303000    Представництво Президента   2 283,9    1 633,9    609,9    200,0    650,0                                    2 283,9
        України в Автономній
        Республіці Крим

0303010 0111 Здійснення повноважень     2 283,9    1 633,9    609,9    200,0    650,0                                    2 283,9
        постійним представником
        Президента України в
        Автономній Республіці
        Крим

0304000    Національна служба       4 670,0    4 457,9   2 625,8    104,3    212,1                                    4 670,0
        посередництва і
        примирення України

0304010 0412 Сприяння врегулюванню     4 497,9    4 347,9   2 625,8    104,3    150,0                                    4 497,9
        колективних трудових
        спорів (конфліктів)

0304020 0481 Прикладні розробки з       62,1                         62,1                                     62,1
        питань посередництва і
        примирення при вирішенні
        колективних трудових
        спорів (конфліктів)

0304030 0950 Підготовка та підвищення     110,0     110,0                                                        110,0
        кваліфікації незалежних
        посередників та арбітрів
        у вирішенні трудових
        спорів

0306000    Національний комплекс     1 776,1    1 676,1                 100,0                                    1 776,1
        "Експоцентр України"

0306020 0822 Фінансова підтримка      1 776,1    1 676,1                 100,0                                    1 776,1
        Державного камерного
        ансамблю "Київські
        солісти"

0307000    Фонд сприяння місцевому     912,2     887,2    463,0     15,8     25,0                                     912,2
        самоврядуванню України

0307010 0133 Надання             912,2     887,2    463,0     15,8     25,0                                     912,2
        науково-методичної та
        консультативної підтримки
        розвитку місцевого
        самоврядування

0309000    Державне авіапідприємство   82 588,5   16 088,5                66 500,0                                   82 588,5
        "Україна"

0309010 0133 Забезпечення перевезень    82 588,5   16 088,5                66 500,0                                   82 588,5
        вищих посадових осіб
        держави авіаційним
        транспортом

0410000    Господарсько-фінансовий   166 466,2   144 998,4   60 444,4   3 181,9   21 467,8    4 740,9   4 671,9   1 974,6   281,0     69,0   171 207,1
        департамент Секретаріату
        Кабінету Міністрів
        України

0411000    Секретаріат Кабінету     166 466,2   144 998,4   60 444,4   3 181,9   21 467,8    4 740,9   4 671,9   1 974,6   281,0     69,0   171 207,1
        Міністрів України

0411010 0111 Організаційне,        80 387,7   76 987,7   44 059,5    243,0   3 400,0                                   80 387,7
        інформаційно-аналітичне
        та матеріально-технічне
        забезпечення діяльності
        Кабінету Міністрів
        України

0411020 0111 Організація та здійснення   5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        офіційних прийомів
        керівництвом Кабінету
        Міністрів України

0411030 0111 Обслуговування діяльності   39 860,0   34 260,0   13 616,5   2 883,9   5 600,0    4 240,9   4 171,9   1 740,6   274,0     69,0   44 100,9
        Кабінету Міністрів
        України

0411040 0111 Створення спеціальної     2 067,8                       2 067,8                                    2 067,8
        інформаційно-телекомуніка-
        ційної системи органів
        виконавчої влади,
        розвиток та інтеграція
        інформаційних ресурсів і
        технологій органів
        державної влади

0411050 0113 Візити урядових делегацій   13 500,0   13 500,0                                                       13 500,0
        та відрядження
        працівників органів
        державної влади за кордон
        за рішенням Кабінету
        Міністрів України

0411060 0950 Перепідготовка та         67,9     67,9                                                         67,9
        підвищення кваліфікації
        працівників Секретаріату
        Кабінету Міністрів
        України

0411070 0832 Фінансова підтримка газет   3 481,7    3 481,7                                                       3 481,7
        "Урядовий кур'єр" та
        "Робітнича газета"

0411080 0422 Ведення лісового і       2 101,1    1 701,1   1 078,2     55,0    400,0     500,0    500,0    234,0    7,0          2 601,1
        мисливського господарства

0411090 0133 Центр комунікації       20 000,0   10 000,0   1 690,2         10 000,0                                   20 000,0
        населення і влади

0500000    Державна судова       937 551,0   798 643,3  420 721,0   19 556,9  138 907,7                                   937 551,0
        адміністрація України

0501000    Апарат Державної судової   937 551,0   798 643,3  420 721,0   19 556,9  138 907,7                                   937 551,0
        адміністрації України

0501010 0330 Організаційне         15 747,8   14 747,8   8 465,1    265,1   1 000,0                                   15 747,8
        забезпечення діяльності
        судів та установ судової
        системи

0501020 0330 Здійснення правосуддя     82 577,3   79 577,3   43 513,6   1 552,0   3 000,0                                   82 577,3
        місцевими господарськими
        судами

0501030 0330 Здійснення правосуддя    225 789,2   185 789,2   88 573,8   2 469,3   40 000,0                                   225 789,2
        Апеляційним судом України
        та апеляційними судами

0501040 0330 Здійснення правосуддя    446 052,2   426 052,2  234 792,5   12 203,2   20 000,0                                   446 052,2
        місцевими судами

0501050 0330 Здійснення правосуддя     14 716,8   14 597,2   9 359,1    232,1    119,6                                   14 716,8
        військовими судами

        в тому числі компенсація     708,3     708,3    708,3                                                  708,3
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

0501080 0330 Здійснення правосуддя     49 832,1   46 832,1   25 804,0   1 222,8   3 000,0                                   49 832,1
        апеляційними
        господарськими судами

0501110 0950 Підготовка осіб для      1 310,1    1 310,1    760,5     15,2                                          1 310,1
        зайняття посад
        професійних суддів,
        підвищення кваліфікації
        суддів та працівників
        апаратів судів Академією
        суддів України

0501150 0330 Виконання рішень судів на   9 500,0    9 500,0                                                       9 500,0
        користь суддів

0501160 0330 Здійснення правосуддя     5 204,8    4 804,2   2 265,1    366,4    400,6                                    5 204,8
        апеляційними
        адміністративними судами

0501170 0330 Здійснення правосуддя     16 820,7   15 433,2   7 187,3   1 230,8   1 387,5                                   16 820,7
        місцевими
        адміністративними судами

0501810 0330 Будівництво та        70 000,0                       70 000,0                                   70 000,0
        реконструкція Київського
        Апеляційного суду

0600000    Верховний Суд України    159 194,4   49 194,4   22 264,7    757,5  110 000,0                                   159 194,4

0601000    Апарат Верховного Суду    159 194,4   49 194,4   22 264,7    757,5  110 000,0                                   159 194,4
        України

0601010 0330 Здійснення правосуддя     61 597,7   49 097,7   22 264,7    757,5   12 500,0                                   61 597,7
        Верховним Судом України

0601020 0950 Підвищення кваліфікації      96,7     96,7                                                         96,7
        суддів та працівників
        апарату Верховного Суду
        України

0601800 0330 Реконструкція будинку для   97 500,0                       97 500,0                                   97 500,0
        розміщення Верховного
        Суду України

0700000    Вищий господарський суд    63 816,5   40 086,3   19 968,8   1 380,0   23 730,2                                   63 816,5
        України

0701000    Вищий господарський суд    63 816,5   40 086,3   19 968,8   1 380,0   23 730,2                                   63 816,5
        України

0701010 0330 Здійснення правосуддя     63 816,5   40 086,3   19 968,8   1 380,0   23 730,2                                   63 816,5
        Вищим господарським судом
        України

0750000    Вищий адміністративний     4 900,0    4 400,0   2 550,2    123,7    500,0                                    4 900,0
        суд України

0751000    Апарат Вищого         4 900,0    4 400,0   2 550,2    123,7    500,0                                    4 900,0
        адміністративного суду
        України

0751010 0330 Здійснення правосуддя     4 900,0    4 400,0   2 550,2    123,7    500,0                                    4 900,0
        Вищим адміністративним
        судом України

0800000    Конституційний Суд      29 610,6   26 882,9   14 498,4    340,0   2 727,7                                   29 610,6
        України

0801000    Конституційний Суд      29 610,6   26 882,9   14 498,4    340,0   2 727,7                                   29 610,6
        України

0801010 0330 Забезпечення         29 610,6   26 882,9   14 498,4    340,0   2 727,7                                   29 610,6
        конституційної юрисдикції
        в Україні

0900000    Генеральна прокуратура    419 766,3   418 266,3  292 742,8   9 454,2   1 500,0   22 786,9   9 208,3     15,0    96,3   13 578,6   442 553,2
        України

0901000    Генеральна прокуратура    419 766,3   418 266,3  292 742,8   9 454,2   1 500,0   22 786,9   9 208,3     15,0    96,3   13 578,6   442 553,2
        України

0901010 0360 Нагляд органів        414 003,4   413 003,4  289 298,2   9 130,2   1 000,0   22 586,9   9 098,3     15,0    96,3   13 488,6   436 590,3
        прокуратури за
        додержанням законів та
        представницькі функції в
        суді

0901020 0942 Підготовка кадрів та      5 762,9    5 262,9   3 444,6    324,0    500,0     200,0    110,0                 90,0    5 962,9
        підвищення кваліфікації
        прокурорсько-слідчих
        кадрів Академією
        прокуратури України

1000000    Міністерство внутрішніх  2 839 345,5  2 753 009,3 2 319 161,8  110 625,6   86 336,2  1 000 814,4  754 637,3  239 471,1  37 553,5  246 177,1  3 840 159,9
        справ України

1001000    Апарат Міністерства    2 455 243,5  2 380 846,5 2 051 232,5   93 622,1   74 397,0   960 254,3  719 716,7  221 937,7  37 246,3  240 537,6  3 415 497,8
        внутрішніх справ України

1001010 0310 Керівництво та управління   67 543,9   67 543,9   64 655,4                                                67 543,9
        діяльністю органів
        внутрішніх справ

        в тому числі компенсація    7 038,7    7 038,7   7 038,7                                                 7 038,7
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

1001020 0310 Створення Єдиної       37 267,0   25 000,0                12 267,0                                   37 267,0
        державної автоматизованої
        паспортної системи,
        виготовлення документів,
        що засвідчують особу, та
        їх видача

1001040 0310 Участь органів внутрішніх   3 000,0    3 000,0                                                       3 000,0
        справ у боротьбі з
        нелегальною міграцією

1001050 0310 Забезпечення захисту прав 2 004 238,6  1 991 569,1 1 784 862,8   70 042,7   12 669,5   825 201,8  606 770,1  178 789,0  31 292,7  218 431,7  2 829 440,4
        і свобод громадян,
        суспільства і держави від
        протиправних посягань,
        охорона громадського
        порядку

        в тому числі компенсація   192 421,7   192 421,7  192 421,7                17 482,8   17 482,8   17 482,8               209 904,5
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

1001070 0380 Участь органів внутрішніх   15 179,0   14 303,0   13 163,0           876,0    9 296,0   5 691,9   3 458,1    32,0   3 604,1   24 475,0
        справ у міжнародних
        миротворчих операціях

        в тому числі компенсація    1 513,7    1 513,7   1 513,7                  397,7    397,7    397,7                1 911,4
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

1001080 0942 Підготовка кадрів для    125 830,3   125 830,3   90 425,9   11 635,9          85 135,5   68 440,9   30 612,9  2 633,5   16 694,6   210 965,8
        органів внутрішніх справ
        вищими закладами освіти
        III і IV рівнів
        акредитації

        в тому числі компенсація    7 620,6    7 620,6   7 620,6                  116,9    116,9    116,9                7 737,5
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

1001100 0721 Медичне забезпечення     109 646,2   109 646,2   61 444,5   10 860,1          36 776,4   35 092,6   8 829,2  2 905,9   1 683,8   146 422,6
        працівників, осіб
        рядового і начальницького
        складу органів внутрішніх
        справ та
        військовослужбовців
        внутрішніх військ

        в тому числі компенсація     433,0     433,0    433,0                  40,4     40,4     40,4                 473,4
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

1001130 0910 Дошкільна, позашкільна    14 849,3   14 849,3   8 174,6   1 050,3          3 292,0   3 172,6    152,5   373,5    119,4   18 141,3
        освіта та заходи з
        позашкільної роботи з
        дітьми працівників, осіб
        рядового та
        начальницького складу
        органів внутрішніх справ

1001160 0310 Забезпечення заходів      1 444,5     170,0                1 274,5                                   1 444,5
        спеціальними підрозділами
        по боротьбі з
        організованою злочинністю
        Міністерства внутрішніх
        справ України

1001170 0370 Наукове та           1 139,7    1 139,7    984,3     33,1                                         1 139,7
        інформаційно-аналітичне
        забезпечення заходів по
        боротьбі з організованою
        злочинністю і корупцією

        в тому числі компенсація     90,7     90,7     90,7                                                 90,7
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

1001180 0310 Забезпечення особистої    27 795,0   27 795,0   27 522,0                  552,6    548,6     96,0    8,7     4,0  28 347,6
        безпеки суддів і членів
        їх сімей, охорони
        приміщень суду,
        громадського порядку під
        час здійснення правосуддя

        в тому числі компенсація    3 133,4    3 133,4   3 133,4                  11,0     11,0     11,0               3 144,4
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

1001190 1062 Будівництво (придбання)    47 310,0                       47 310,0                                  47 310,0
        житла для осіб рядового і
        начальницького складу
        органів внутрішніх справ

1003000    Головне управління      379 788,3   367 849,1  267 929,3   17 003,5   11 939,2   40 560,1   34 920,6   17 533,4   307,2   5 639,5  420 348,4
        внутрішніх військ
        Міністерства внутрішніх
        справ України

1003010 0310 Керівництво та управління   13 078,7   13 078,7   10 048,4                                               13 078,7
        внутрішніми військами

        в тому числі компенсація    1 110,3    1 110,3   1 110,3                                                1 110,3
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

1003020 0310 Участь внутрішніх військ   293 643,0   292 706,1  208 236,7   14 424,5    936,9   15 456,3   11 536,4    551,4   169,1   3 919,9  309 099,3
        в охороні громадського
        порядку та боротьбі із
        злочинністю, конвоювання
        арештованих і засуджених
        та охорона підсудних під
        час судових процесів

        в тому числі компенсація   20 631,2   20 631,2   20 631,2                  58,4     58,4     58,4              20 689,6
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

1003030 0380 Охорона особливо важливих   33 592,9   33 592,9   30 119,7    697,4          21 972,1   20 642,8   16 617,7    40,0   1 329,3  55 565,0
        державних об'єктів,
        дипломатичних та
        консульських
        представництв іноземних
        держав на території
        України, супроводження
        перевезення ядерних
        матеріалів по території
        України

        в тому числі компенсація    2 994,3    2 994,3   2 994,3                 1 910,4   1 910,4   1 910,4               4 904,7
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

1003070 0942 Підготовка кадрів для     22 678,1   22 505,8   16 183,7   1 355,0    172,3     900,2    820,1    238,0          80,1  23 578,3
        внутрішніх військ МВС
        України вищими
        навчальними закладами III
        і IV рівнів акредитації

        в тому числі компенсація    1 182,6    1 182,6   1 182,6                                                1 182,6
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

1003080 0731 Стаціонарне лікування     5 965,6    5 965,6   3 340,8    526,6          2 231,5   1 921,3    126,3    98,1    310,2   8 197,1
        військовослужбовців
        внутрішніх військ МВС
        України у власних
        медичних закладах

        в тому числі компенсація     113,2     113,2    113,2                                                 113,2
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

1003090 1062 Будівництво (придбання)    10 830,0                       10 830,0                                  10 830,0
        житла для
        військовослужбовців
        внутрішніх військ МВС
        України

1005000    Фізкультурно-спортивне     4 313,7    4 313,7                                                      4 313,7
        товариство "Динамо"

1005020 0810 Розвиток фізичної       4 313,7    4 313,7                                                      4 313,7
        культури і спорту серед
        працівників і
        військовослужбовців
        правоохоронних органів

1010000    Міністерство внутрішніх  1 363 426,6  1 363 426,6                                                    1 363 426,6
        справ України
        (загальнодержавні
        видатки)

1011000    Міністерство внутрішніх  1 363 426,6  1 363 426,6                                                    1 363 426,6
        справ України
        (загальнодержавні
        видатки)

1011020 1020 Пенсійне забезпечення   1 363 426,6  1 363 426,6                                                    1 363 426,6
        осіб начальницького і
        рядового складу органів
        внутрішніх справ та
        військовослужбовців
        внутрішніх військ

1100000    Міністерство палива та   1 985 084,8   173 781,7   9 328,2    484,8 1 811 303,1  2 458 903,1  264 963,1             2 193 940,0 4 443 987,9
        енергетики України

1101000    Апарат Міністерства    1 985 084,8   173 781,7   9 328,2    484,8 1 811 303,1  2 458 903,1  264 963,1             2 193 940,0 4 443 987,9
        палива та енергетики
        України

1101010 0434 Загальне керівництво та    15 997,3   15 247,3   9 328,2    484,8    750,0                                  15 997,3
        управління у сфері
        паливно-енергетичного
        комплексу

1101030 0483 Розробки найважливіших     1 515,0                       1 515,0                                   1 515,0
        новітніх технологій у
        сфері
        паливно-енергетичного
        комплексу

1101040 0483 Державні науково-технічні   6 709,8                       6 709,8                                   6 709,8
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        паливно-енергетичного
        комплексу

1101070 0513 Підтримка у безпечному                                     283 400,0  251 400,0               32 000,0  283 400,0
        стані енергоблоків та
        об'єкта "Укриття"
        Чорнобильської АЕС та
        виведення її з
        експлуатації

1101080 0434 Заходи по реалізації     20 000,0                       20 000,0   70 000,0                     70 000,0  90 000,0
        Комплексної програми
        створення
        ядерно-паливного циклу в
        Україні

1101090 0942 Підготовка фахівців для    8 146,9    8 146,9                       17 003,1   13 563,1               3 440,0  25 150,0
        підприємств
        ядерно-промислового
        комплексу
        Севастопольським
        національним
        університетом ядерної
        енергії та промисловості

1101100 0513 Внесок України до       34 687,0   22 728,4                11 958,6                                  34 687,0
        Чорнобильського фонду
        "Укриття" на реалізацію
        програми SIP

1101130 0483 Фінансова підтримка       200,0                        200,0                                    200,0
        розвитку наукової
        інфраструктури у сфері
        паливно-енергетичного
        комплексу

1101140 0434 Фізичний захист ядерних    11 192,0    2 000,0                9 192,0                                  11 192,0
        установок та ядерних
        матеріалів

1101150 0433 Будівництво енергоблоків,                                    600 000,0                     600 000,0  600 000,0
        атомних, гідроакумулюючих
        та інших електростанцій,
        магістральних, гірських
        та сільських ліній
        електропередач

1101170 0483 Прикладні розробки у      2 588,9                       2 588,9                                   2 588,9
        сфері
        паливно-енергетичного
        комплексу

1101180 0431 Реструктуризація       370 787,6                      370 787,6   426 656,5                     426 656,5  797 444,1
        вугільної та
        торфодобувної
        промисловості

1101190 0320 Гірничорятувальні заходи   165 659,1   125 659,1                40 000,0   20 000,0                     20 000,0   185 659,1
        на вугледобувних
        підприємствах

1101200 0431 Державна підтримка      698 751,0                      698 751,0   72 000,0                     72 000,0   770 751,0
        вугледобувних підприємств
        на часткове покриття
        витрат із собівартості
        продукції, у тому числі
        забезпечення гарантійних
        зобов'язань по поверненню
        бюджетних позик

1101210 0431 Державна підтримка      487 325,2                      487 325,2   909 843,5                     909 843,5  1 397 168,7
        будівництва та технічного
        переоснащення підприємств
        з видобутку кам'яного
        вугілля, лігніту (бурого
        вугілля) і торфу

1101220 0431 Охорона праці та       65 505,0                       65 505,0                                   65 505,0
        підвищення техніки
        безпеки на вугледобувних
        та шахтобудівельних
        підприємствах, у тому
        числі дегазація вугільних
        пластів

1101230 0431 Участь у придбанні      21 000,0                       21 000,0                                   21 000,0
        високопродуктивного
        енергозберігаючого
        компресорного та
        електротехнічного
        обладнання для оснащення
        вугільних шахт

1101240 0431 Придбання           50 000,0                       50 000,0                                   50 000,0
        експериментальної партії
        азотно-мембранних станцій
        для гасіння пожеж на
        вугледобувних шахтах

1101260 0431 Створення уніфікованої    25 000,0                       25 000,0                                   25 000,0
        телекомунікаційної
        системи диспетчерського
        контролю та
        автоматизованого
        керування гірничими
        машинами і технологічними
        комплексами (УТАС) на
        вугледобувних
        підприємствах для
        підвищення техніки
        безпеки

1101300 0483 Розробка державних        20,0                         20,0                                     20,0
        науково-технічних програм
        для забезпечення
        екологічної безпеки у
        сфері
        паливно-енергетичного
        комплексу

1101330 0441 Державна підтримка на                                      30 000,0                     30 000,0   30 000,0
        часткове покриття витрат
        із собівартості продукції
        уранодобувного
        підприємства Східний
        гірничо-збагачувальний
        комбінат

1101360 0433 Здешевлення кредитів на                                     30 000,0                     30 000,0   30 000,0
        створення запасів
        твердого палива для
        теплоелектростанцій

1200000    Міністерство економіки та  101 419,4   90 435,1   47 495,2   2 732,9   10 984,3   25 099,2   11 506,2   2 089,5   476,2   13 593,0   126 518,6
        з питань європейської
        інтеграції України

1201000    Апарат Міністерства      67 273,5   61 252,2   28 761,2   2 199,7   6 021,3   17 199,2   7 127,9   1 864,5   279,0   10 071,3   84 472,7
        економіки та з питань
        європейської інтеграції
        України

1201010 0132 Керівництво та управління   40 306,6   39 806,6   25 138,2   1 860,0    500,0    3 284,4    344,5               2 939,9   43 591,0
        у сфері
        загальнодержавного
        планування і
        прогнозування економіки

1201020 0411 Внески України до бюджету   2 163,4    2 163,4                                                       2 163,4
        ГАТТ/СОТ

1201030 0411 Забезпечення          3 983,1    3 983,1                                                       3 983,1
        двостороннього
        співробітництва України з
        іноземними державами та
        міжнародними
        організаціями

1201040 0411 Інформаційне та        2 400,0    2 400,0                                                       2 400,0
        організаційне
        забезпечення участі
        України у міжнародних
        форумах, конференціях,
        виставках

1201050 0481 Прикладні розробки у      1 974,4                       1 974,4     80,0                       80,0    2 054,4
        сфері розвитку економіки
        і торгівлі

1201060 0487 Державні науково-технічні    518,8                        518,8                                     518,8
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм
        загальноекономічного
        спрямування

1201070 0481 Розробки найважливіших     1 608,8     257,2                1 351,6                                    1 608,8
        новітніх технологій та
        фінансова підтримка
        підготовки наукових
        кадрів у сфері економіки
        і торгівлі

1201080 0487 Проведення            69,5     69,5                                                         69,5
        науково-практичних
        конференцій і семінарів з
        економічних проблем

1201090 0950 Підготовка та підвищення    5 160,0    5 160,0   2 097,4    239,7          3 693,0   3 388,7   1 864,5   279,0    304,3    8 853,0
        кваліфікації державних
        службовців у сфері
        економіки

1201110 0950 Перепідготовка         3 848,2    3 848,2                                                       3 848,2
        управлінських кадрів для
        сфери підприємництва

1201120 0832 Фінансова підтримка       347,8     347,8                                                        347,8
        журналу "Економіка
        України"

1201130 0411 Реалізація повноважень     2 540,2    2 330,2   1 525,6    100,0    210,0                                    2 540,2
        державного органу з
        питань банкрутства

1201150 0113 Забезпечення діяльності     702,0     702,0                                                        702,0
        Організаційної групи ЄЕП

1201600 0460 Розвиток інфраструктури    1 327,5     81,1                1 246,4    4 715,9   3 394,7               1 321,2    6 043,4
        надання інформаційних
        послуг через Інтернет

1201610 0481 Заходи щодо зміцнення      320,1     100,0                 220,1    1 720,6                      1 720,6    2 040,7
        інформаційної бази для
        прийняття рішень і
        прогнозування

1201620 0133 Покращення прозорості та      3,1      3,1                       3 705,3                      3 705,3    3 708,4
        підзвітності державного
        сектору, зміцнення прав
        власності

1204000    Державна інспекція з     21 319,8   20 389,8   12 653,3    476,2    930,0                                   21 319,8
        контролю за цінами

1204010 0411 Керівництво та управління   21 189,8   20 389,8   12 653,3    476,2    800,0                                   21 189,8
        у сфері контролю за
        цінами

1204020 0481 Прикладні розробки у       130,0                        130,0                                     130,0
        сфері державного контролю
        за цінами

1205000    Державний комітет України   12 826,1    8 793,1   6 080,7     57,0   4 033,0    7 900,0   4 378,3    225,0   197,2   3 521,7   20 726,1
        з енергозбереження

1205010 0434 Керівництво та управління   9 003,7    8 793,1   6 080,7     57,0    210,6    7 900,0   4 378,3    225,0   197,2   3 521,7   16 903,7
        у сфері енергозбереження

1205020 0483 Державні науково-технічні   1 646,4                       1 646,4                                    1 646,4
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        енергозбереження

1205030 0483 Розробки найважливіших      340,0                        340,0                                     340,0
        новітніх технологій у
        сфері енергозбереження

1205040 0434 Міжгалузеві          1 836,0                       1 836,0                                    1 836,0
        енергозберігаючі заходи

1400000    Міністерство закордонних   608 256,6   569 781,8   21 051,8   16 485,0   38 474,8   35 480,0   15 487,4   1 721,7   321,0   19 992,6   643 736,6
        справ України

1401000    Апарат Міністерства     608 256,6   569 781,8   21 051,8   16 485,0   38 474,8   35 480,0   15 487,4   1 721,7   321,0   19 992,6   643 736,6
        закордонних справ України

1401010 0113 Керівництво та управління   28 684,5   25 434,5   14 480,5    485,0   3 250,0                                   28 684,5
        у сфері державної
        політики щодо зовнішніх
        відносин

1401020 0113 Внески України до бюджету  104 390,0   104 390,0                                                      104 390,0
        ООН, органів і
        спеціальних установ
        системи ООН та інших
        міжнародних організацій

1401030 0113 Функціонування        391 278,6   373 766,6   5 568,5   16 000,0   17 512,0   33 258,0   13 268,4   1 652,9   321,0   19 989,6   424 536,6
        закордонних дипломатичних
        установ України

1401040 0113 Розширення мережі       16 812,8     300,0                16 512,8                                   16 812,8
        власності України за
        кордоном у вигляді
        нерухомого майна для
        потреб дипломатичних
        установ України

1401050 0113 Реалізація Міністерством    5 464,7    5 464,7                                                       5 464,7
        закордонних справ України
        повноважень з проведення
        зовнішньої політики
        України за кордоном,
        організація і контроль за
        діяльністю закордонних
        дипломатичних установ
        України

1401070 0113 Внески до установ і      6 144,8    6 144,8                                                       6 144,8
        організацій СНД

1401080 0113 Забезпечення перебування    5 335,1    5 335,1                                                       5 335,1
        в Україні іноземних
        делегацій, пов'язаних з
        офіційними візитами

1401090 0113 Виконання зобов'язань      379,7     379,7                                                        379,7
        Уряду України щодо
        функціонування бюро
        інформації Ради Європи та
        інформаційного офісу
        ГУУАМ

1401100 0950 Підготовка та підвищення    2 913,5    1 913,5   1 002,8          1 000,0     222,0    219,0     68,8           3,0    3 135,5
        кваліфікації кадрів для
        сфери міжнародних
        відносин Дипломатичною
        академією України та на
        Вищих курсах іноземних
        мов

1401110 0113 Фінансова підтримка      20 443,0   20 443,0                                                       20 443,0
        пропаганди за кордоном
        українського надбання та
        висвітлення в Україні
        діяльності міжнародних
        організацій, в тому числі
        здійснення заходів
        Українським фондом миру
        по програмі "Народна
        дипломатія"

1401120 0950 Підвищення кваліфікації     319,6     319,6                                                        319,6
        працівників дипломатичної
        служби, які віднесені до
        посад п'ятої-сьомої
        категорій державних
        службовців

1401130 0113 Виготовлення службових     1 110,3     910,3                 200,0                                    1 110,3
        документів, що
        засвідчують особу, для
        виїзду за кордон

1401140 0113 Забезпечення          5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        представництва України
        під час розгляду справ у
        Міжнародному Суді ООН

1401150 0829 Заходи щодо встановлення   19 980,0   19 980,0                       2 000,0   2 000,0                      21 980,0
        зв'язків з українцями,
        які проживають за межами
        України

1700000    Державний комітет      392 805,3   277 908,8   82 221,1   7 123,9  114 896,5   74 204,2   57 728,4   24 127,0  1 356,1   16 475,8   467 009,5
        телебачення і
        радіомовлення України

1701000    Апарат Державного      392 805,3   277 908,8   82 221,1   7 123,9  114 896,5   74 204,2   57 728,4   24 127,0  1 356,1   16 475,8   467 009,5
        комітету телебачення і
        радіомовлення України

1701010 0831 Керівництво та управління   4 444,6    4 444,6   2 581,7    168,4           300,0    300,0          45,0          4 744,6
        у сфері телебачення і
        радіомовлення

1701020 0840 Прикладні розробки у       179,9                        179,9                                     179,9
        сфері засобів масової
        інформації

1701040 0950 Підвищення кваліфікації    1 570,4    1 130,4    621,3     36,7    440,0     348,1    149,3     36,9    6,0    198,8    1 918,5
        працівників засобів
        масової інформації в
        Укртелерадіопресінституті

1701050 0824 Фінансова підтримка       120,0     120,0                                                        120,0
        творчих спілок у сфері
        засобів масової
        інформації

1701060 0840 Прикладні розробки у      1 700,8                       1 700,8     840,0                       840,0    2 540,8
        сфері книговидавничої
        справи та
        інформаційно-бібліографіч-
        ної діяльності

1701070 0834 Інформаційно-культурне      337,9     296,9    186,4     3,4     41,0     25,0     25,0     3,0                 362,9
        забезпечення населення
        Криму у відродженні та
        розвитку культур народів
        Криму

1701080 0831 Виробництво          75 492,2   73 892,2   39 722,4   4 226,6   1 600,0   22 750,3   18 914,3   7 132,0  1 249,9   3 836,0   98 242,5
        телерадіопрограм для
        державних потреб

1701090 0831 Заходи з розвитку       10 384,7    9 634,7   2 359,9    161,7    750,0     650,0    647,7    240,1           2,3   11 034,7
        супутникового мовлення

1701100 0832 Фінансова підтримка преси    500,0     500,0                                                        500,0

1701110 0833 Випуск книжкової       20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        продукції за програмою
        "Українська книга"

1701120 0834 Збирання, обробка та     11 777,1   11 777,1                                                       11 777,1
        розповсюдження офіційної
        інформаційної продукції

1701130 0829 Державні стипендії        394,5     394,5                                                        394,5
        видатним діячам
        інформаційної галузі,
        дітям журналістів, які
        загинули або стали
        інвалідами у зв'язку з
        виконанням службових
        обов'язків та премії в
        інформаційній галузі

1701140 0831 Виробництво та        49 277,9   46 733,9   20 937,1   1 704,5   2 544,0   32 790,8   25 807,1   14 434,0    5,2   6 983,7   82 068,7
        розповсюдження
        телепрограм Національною
        телекомпанією України

1701150 0831 Трансляція          48 832,4   48 832,4                       4 500,0   4 500,0                      53 332,4
        телерадіопрограм,
        вироблених для державних
        потреб

1701160 0850 Здійснення контролю у     1 993,8    1 550,5   1 083,4           443,3                                    1 993,8
        сфері захисту суспільної
        моралі

1701170 0850 Інформаційне та        1 796,0    1 796,0                                                       1 796,0
        організаційне
        забезпечення участі
        України у міжнародних
        форумах, конференціях,
        виставках

1701180 0829 Підготовка та проведення    4 740,3                       4 740,3                                    4 740,3
        сьомої Європейської
        міністерської конференції
        з питань засобів масової
        інформації

1701190 0831 Виробництво та        46 256,2   44 956,2   14 728,9    822,6   1 300,0   12 000,0   7 385,0   2 281,0    50,0   4 615,0   58 256,2
        розповсюдження
        радіопрограм Національною
        радіокомпанією України

        в тому числі погашення    22 000,0   22 000,0                                                       22 000,0
        заборгованості за
        виконане у минулі роки
        державне замовлення на
        трансляцію радіопрограм

1701200 0829 Проведення пісенного     67 006,6   30 849,4                36 157,2                                   67 006,6
        конкурсу "Євробачення -
        2005" в Україні

1701210 0831 Технічне переоснащення    45 000,0                       45 000,0                                   45 000,0
        обласних державних
        телерадіокомпаній

1701230 0822 Фінансова підтримка      1 000,0    1 000,0                                                       1 000,0
        державних музичних
        колективів

1800000    Міністерство культури і   547 416,3   410 247,8   57 530,3   4 216,4  137 168,5   70 624,6   61 186,5   8 192,3   432,8   9 438,1   618 040,9
        мистецтв України

1801000    Апарат Міністерства     501 373,7   383 832,7   41 607,1   3 079,2  117 541,0   63 439,4   54 171,3   4 824,1   312,2   9 268,1   564 813,1
        культури і мистецтв
        України

1801010 0829 Керівництво та управління   5 519,7    4 669,7   2 482,7     77,0    850,0                                    5 519,7
        у сфері культури і
        мистецтв

1801020 0840 Прикладні розробки у      2 520,3                       2 520,3     200,0                       200,0    2 720,3
        сфері розвитку культури і
        мистецтва

1801030 0921 Надання загальної та      2 650,8    2 400,8   1 326,5    200,0    250,0                                    2 650,8
        спеціальної художньої
        освіти у Державній
        художній школі імені
        Т.Г. Шевченка

1801040 0922 Надання загальної та     14 573,3   13 410,6   8 345,1    765,2   1 162,7     333,9    322,6    103,3    14,3     11,3   14 907,2
        спеціальної музичної
        освіти у загальноосвітніх
        спеціалізованих
        школах-інтернатах

1801050 0941 Підготовка кадрів для     2 214,1    1 964,1                 250,0     532,8    268,4                264,4    2 746,9
        сфери хореографічного
        мистецтва вищими
        навчальними закладами I і
        II рівнів акредитації

1801060 0942 Підготовка кадрів для     76 684,8   75 084,8                1 600,0   21 606,3   17 842,2               3 764,1   98 291,1
        сфери культури і
        мистецтва вищими
        навчальними закладами III
        і IV рівнів акредитації

1801070 0950 Підвищення кваліфікації,    2 515,7    2 365,7   1 361,8    156,8    150,0    6 863,5   6 313,5   4 080,2   106,5    550,0    9 379,2
        перепідготовка кадрів та
        підготовка
        науково-педагогічних
        кадрів у сфері культури і
        мистецтва Державною
        академією керівних кадрів
        культури і мистецтв

1801080 0990 Методичне забезпечення      458,7     408,7    131,9           50,0                                     458,7
        діяльності навчальних
        закладів у галузі
        культури і мистецтва

1801090 0990 Підготовка кадрів        530,0     480,0    293,7     15,8     50,0      6,0     6,0                       536,0
        акторської майстерності
        для національних
        мистецьких та творчих
        колективів

1801100 0824 Фінансова підтримка      5 811,1    5 811,1                                                       5 811,1
        національних творчих
        спілок у сфері культури і
        мистецтва

        в тому числі фінансова     1 800,0    1 800,0                                                       1 800,0
        підтримка Національної
        спілки письменників
        України

1801110 0821 Фінансова підтримка      66 771,8   61 421,8                5 350,0                                   66 771,8
        національних театрів

1801120 0822 Фінансова підтримка      60 370,3   59 270,3                1 100,0                                   60 370,3
        національних та державних
        художніх колективів,
        концертних і циркових
        організацій

1801130 0829 Гранти Президента України   1 000,0    1 000,0                                                       1 000,0
        молодим діячам мистецтва
        для створення і
        реалізації творчих
        проектів

1801140 0829 Державні та галузеві      1 553,0    1 553,0                                                       1 553,0
        премії і стипендії за
        видатні досягнення у
        галузі культури,
        літератури і мистецтва

1801150 0829 Поповнення експозицій     11 494,2    1 900,0                9 594,2                                   11 494,2
        музеїв та репертуарів
        театрів і концертних
        організацій

        в тому числі викуп       9 497,1                       9 497,1                                    9 497,1
        колекції образотворчого
        мистецтва Акціонерного
        товариства "Градобанк" у
        державну власність

1801160 0829 Фінансова підтримка      1 700,0    1 700,0                        700,0    700,0                      2 400,0
        гастрольної діяльності

1801170 0829 Здійснення          20 758,6   20 758,6                                                       20 758,6
        концертно-мистецьких та
        культурологічних
        загальнодержавних заходів
        і державна підтримка
        регіональних культурних
        ініціатив та аматорського
        мистецтва

1801180 0829 Заходи щодо зміцнення     10 797,4                       10 797,4                                   10 797,4
        матеріально-технічної
        бази закладів культури
        системи Міністерства
        культури і мистецтв
        України

1801190 0825 Бібліотечна справа      21 607,3   21 007,7   12 881,5    738,9    599,6     719,6    624,6     83,7    22,5     95,0   22 326,9

1801200 0826 Музейна справа та       23 468,5   22 643,5   14 000,0   1 002,5    825,0    1 979,2   1 642,9    357,7   149,6    336,3   25 447,7
        виставкова діяльність

1801220 0960 Підготовка кадрів Дитячою    149,3     149,3    108,9                  151,8    151,8    107,0                 301,1
        хореографічною школою при
        Національному заслуженому
        академічному ансамблі
        танцю України
        ім. Вірського

1801230 0823 Створення і          49 250,0    5 000,0                44 250,0     750,0    650,0                100,0   50 000,0
        розповсюдження
        національних фільмів

1801240 0829 Здійснення           1 976,1    1 084,3    675,0    123,0    891,8     225,9    225,9     92,2    19,3          2 202,0
        культурно-інформаційної
        та
        культурно-просвітницької
        діяльності

1801260 0829 Заходи з відтворення      1 500,0    1 500,0                                                       1 500,0
        культури національних
        меншин

1801270 0829 Заходи щодо встановлення    5 144,8    5 144,8                                                       5 144,8
        культурних зв'язків з
        українською діаспорою

1801290 0829 Заходи Всеукраїнського     3 000,0    3 000,0                                                       3 000,0
        товариства "Просвіта"

1801300 0832 Фінансова підтримка      11 000,0   11 000,0                                                       11 000,0
        культурологічних видань
        та видань
        літературно-художнього
        напрямку

1801310 0825 Забезпечення розвитку та   30 000,0    4 000,0                26 000,0                                   30 000,0
        застосування української
        мови

1801320 0829 Заходи з виявлення та     15 000,0   15 000,0                                                       15 000,0
        підтримки творчо
        обдарованих дітей та
        молоді

        в тому числі на        5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        підготовку та реалізацію
        програми "Крок до зірок"

1801330 0942 Підготовка кадрів для     41 353,9   40 103,9                1 250,0   29 370,4   25 423,4               3 947,0   70 724,3
        сфери культури і
        мистецтва Київським
        національним
        університетом культури і
        мистецтв

1801800 0826 Реконструкція та       10 000,0                       10 000,0                                   10 000,0
        реставрація комплексу
        споруд Національного
        художнього музею України

1802000    Державна служба контролю     546,2     496,2    222,5     10,0     50,0                                     546,2
        за переміщенням
        культурних цінностей
        через державний кордон
        України

1802010 0829 Керівництво та управління    430,9     380,9    222,5     10,0     50,0                                     430,9
        у сфері контролю за
        переміщенням культурних
        цінностей через державний
        кордон України

1802020 0829 Заходи щодо запобігання     115,3     115,3                                                        115,3
        незаконному переміщенню
        культурних цінностей
        через державний кордон
        України, сприяння їх
        поверненню державам, яким
        вони належали

1803000    Комітет з Національної     1 139,3    1 128,3    132,8     7,0     11,0                                    1 139,3
        премії України імені
        Тараса Шевченка

1803010 0829 Конкурсний відбір та       224,0     213,0    132,8     7,0     11,0                                     224,0
        присудження Національної
        премії України імені
        Тараса Шевченка

1803020 0829 Національні премії імені     915,3     915,3                                                        915,3
        Тараса Шевченка у галузі
        культури, літератури і
        мистецтва

1805000    Державна служба охорони    44 357,1   24 790,6   15 567,9   1 120,2   19 566,5    7 185,2   7 015,2   3 368,2   120,6    170,0   51 542,3
        культурної спадщини

1805010 0829 Керівництво та управління   1 181,1     981,1    630,8     8,5    200,0                                    1 181,1
        у сфері збереження
        культурної спадщини

1805020 0827 Збереження          42 076,0   23 509,5   14 937,1   1 111,7   18 566,5    7 185,2   7 015,2   3 368,2   120,6    170,0   49 261,2
        історико-культурної
        спадщини в заповідниках

        в тому числі на        5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        проведення
        ремонтно-реставраційних
        робіт у Національному
        заповіднику "Хортиця"

1805030 0829 Заходи з охорони        1 100,0     300,0                 800,0                                    1 100,0
        культурної спадщини,
        паспортизація,
        інвентаризація та
        реставрація пам'яток
        культурної спадщини

1900000    Державний комітет      204 829,0   185 672,0  116 126,2   1 110,3   19 157,0   11 521,9   8 159,9    725,1   100,6   3 362,0   216 350,9
        лісового господарства
        України

1901000    Апарат Державного      204 829,0   185 672,0  116 126,2   1 110,3   19 157,0   11 521,9   8 159,9    725,1   100,6   3 362,0   216 350,9
        комітету лісового
        господарства України

1901010 0422 Керівництво та управління   20 719,8   20 301,6   10 410,4    577,4    418,2     55,0     55,0          35,0          20 774,8
        у сфері лісового
        господарства

1901020 0140 Фундаментальні          277,0                        277,0                                     277,0
        дослідження у сфері
        екологічної безпеки в
        лісовому господарстві

1901030 0482 Прикладні розробки у      2 370,0                       2 370,0    1 540,0                      1 540,0    3 910,0
        сфері розвитку лісового
        господарства

1901040 0482 Фінансова підтримка       104,6     104,6     27,9     9,9                                           104,6
        підготовки наукових
        кадрів у сфері лісового
        господарства

1901050 0941 Підготовка кадрів для     12 278,7   12 278,7                       4 525,0   4 147,0                378,0   16 803,7
        лісового господарства
        вищими навчальними
        закладами I і II рівнів
        акредитації

1901060 0422 Ведення лісового і      145 150,2   142 818,4   98 782,2    446,3   2 331,8    2 320,0   1 506,5    132,2    15,5    813,5   147 470,2
        мисливського
        господарства, охорона і
        захист лісів в лісовому
        фонді

1901070 0511 Створення захисних      13 100,0                       13 100,0                                   13 100,0
        лісових насаджень та
        полезахисних лісових смуг

1901080 0520 Збереження          10 828,7   10 168,7   6 905,7     76,7    660,0    3 081,9   2 451,4    592,9    50,1    630,5   13 910,6
        природно-заповідного
        фонду

2100000    Міністерство оборони    5 294 059,1  4 046 072,4 2 905 801,0  282 827,3 1 247 986,7   501 594,0  220 354,8   40 139,9  24 275,3  281 239,2  5 795 653,1
        України

2101000    Апарат Міністерства    5 294 059,1  4 046 072,4 2 905 801,0  282 827,3 1 247 986,7   501 594,0  220 354,8   40 139,9  24 275,3  281 239,2  5 795 653,1
        оборони України

2101010 0210 Керівництво та військове   80 726,1   80 526,1   68 543,4   1 314,2    200,0    1 134,0   1 121,5                 12,5   81 860,1
        управління Збройними
        Силами України

        в тому числі компенсація    5 320,2    5 320,2   5 320,2                                                 5 320,2
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

2101020 0210 Утримання особового    2 365 442,1  2 365 442,1 2 166 454,5                 4 000,0   4 000,0                    2 369 442,1
        складу Збройних Сил
        України

        в тому числі компенсація   203 968,2   203 968,2  203 968,2                                                203 968,2
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

2101030 0210 Матеріально-технічне      4 160,0     535,0                3 625,0   10 644,0   4 546,5               6 097,5   14 804,0
        забезпечення бойової,
        оперативної та фізичної
        підготовки військ

2101040 0113 Верифікаційна діяльність     240,0     240,0                                                        240,0
        за кордоном

2101050 0210 Тилове забезпечення     442 324,5   401 600,0                40 724,5   23 630,5   18 739,8               4 890,7   465 955,0
        Збройних Сил України

2101060 0210 Утримання, експлуатація,   287 780,4   287 780,4         280 311,9          52 670,0   46 870,0        10 500,0   5 800,0   340 450,4
        обслуговування
        казармено-житлового
        фонду, будівель, споруд
        та об'єктів, що належать
        Збройним Силам України

2101070 0210 Забезпечення Збройних Сил   20 849,6   12 849,6                8 000,0    2 660,0   1 000,0               1 660,0   23 509,6
        України зв'язком,
        створення та розвиток
        командних пунктів та
        автоматизованих систем
        управління

2101080 0260 Медичне лікування та     226 809,3   226 709,3  163 463,7           100,0   18 632,0   15 246,0   4 142,8         3 386,0   245 441,3
        обслуговування особового
        складу Збройних Сил
        України

        в тому числі компенсація    6 969,9    6 969,9   6 969,9                                                 6 969,9
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

2101090 0260 Фінансова підтримка      22 809,7   22 809,7   15 296,6   1 191,4         100 925,0   93 213,4   28 310,1  13 735,2   7 711,6   123 734,7
        санаторно-курортних
        закладів та утримання
        реабілітаційних центрів
        Міністерства оборони

        в тому числі компенсація     169,4     169,4    169,4                                                  169,4
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

2101100 0240 Підготовка громадян на    322 718,9   319 836,0  284 409,8          2 882,9   18 321,0   13 381,0   7 226,5         4 940,0   341 039,9
        посади осіб офіцерського
        складу, підвищення
        кваліфікації та
        перепідготовка
        офіцерських кадрів,
        початкова військова
        підготовка молоді

        в тому числі компенсація   21 874,8   21 874,8   21 874,8                                                21 874,8
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

2101110 0210 Проведення мобілізаційної   6 011,1    4 411,1                1 600,0     400,0    400,0                      6 411,1
        роботи, забезпечення
        діяльності військкоматів,
        організація і проведення
        призову молодого
        поповнення на військову
        службу

2101120 0260 Культурно-виховна робота   36 373,1   36 373,1   28 399,5                11 364,0   10 802,6    460,5    40,1    561,4   47 737,1
        з особовим складом та
        членами сімей
        військовослужбовців
        Збройних Сил України

        в тому числі компенсація    1 441,1    1 441,1   1 441,1                                                 1 441,1
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

2101140 0210 Реформування та розвиток   356 514,2   52 800,0               303 714,2     840,0                       840,0   357 354,2
        Збройних Сил України

2101150 0210 Закупівля озброєння та    60 100,0                       60 100,0     800,0                       800,0   60 900,0
        військової техніки
        Міністерством оборони
        України

2101160 0250 Прикладні дослідження у    33 000,0                       33 000,0    1 173,5    973,5                200,0   34 173,5
        сфері військової оборони
        держави

2101170 0210 Відновлення боєздатності,   20 373,4     960,0                19 413,4   21 200,0   8 860,5               12 339,5   41 573,4
        утримання, експлуатація,
        ремонт озброєння та
        військової техніки

2101180 0210 Будівництво і капітальний   16 200,0                       16 200,0    1 200,0    100,0               1 100,0   17 400,0
        ремонт військових
        об'єктів

2101190 1062 Будівництво (придбання)   350 700,0                      350 700,0   229 600,0   1 000,0              228 600,0   580 300,0
        житла для
        військовослужбовців
        Збройних Сил України

2101200 0210 Забезпечення живучості та   75 015,4                       75 015,4     800,0                       800,0   75 815,4
        вибухопожежобезпеки
        арсеналів, баз і складів
        озброєння ракет і
        боєприпасів Збройних Сил
        України

2101210 0512 Утилізація звичайних     50 264,8                       50 264,8    1 200,0                      1 200,0   51 464,8
        видів боєприпасів,
        непридатних для
        подальшого зберігання та
        використання

2101230 0210 Забезпечення участі у    349 355,7   206 561,3  177 541,3         142 794,4                                   349 355,7
        міжнародних миротворчих
        операціях

        в тому числі компенсація   20 417,2   20 417,2   20 417,2                                                20 417,2
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

2101240 0210 Забезпечення виконання    16 210,4    8 560,4    977,4          7 650,0     100,0    100,0                      16 310,4
        міжнародних угод у
        військовій сфері

        в тому числі компенсація     112,4     112,4    112,4                                                  112,4
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

2101250 0240 Підготовка призовників    11 606,1   11 606,1                                                       11 606,1
        для Збройних Сил України
        та інших військових
        формувань Товариством
        сприяння обороні України

2101270 0210 Підготовка курсантів      1 300,0    1 100,0                 200,0                                    1 300,0
        льотних спеціалізацій для
        Збройних Сил України
        Харківським аероклубом
        Товариства сприяння
        обороні України

2101280 0210 Створення та закупівля    106 702,1                      106 702,1                                   106 702,1
        літака АН-70

2101330 1050 Відшкодування Фонду      4 400,0    4 400,0                                                       4 400,0
        соціального страхування
        на випадок безробіття
        додаткових витрат,
        пов'язаних з виплатою
        військовослужбовцям,
        звільненим у зв'язку з
        реформуванням Збройних
        Сил України, допомоги по
        безробіттю та
        матеріальної допомоги у
        період професійної
        підготовки,
        перепідготовки або
        підвищення кваліфікації
        понад розмір,
        встановлений
        законодавством

2101340 0210 Захист важливих державних   20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        об'єктів

2101350 1070 Соціальна та професійна    2 072,2     972,2    714,8     9,8   1 100,0     300,0                       300,0    2 372,2
        адаптація
        військовослужбовців, що
        звільняються в запас або
        відставку

        в тому числі компенсація     10,6     10,6     10,6                                                  10,6
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

2101360 0442 Конверсія колишніх       4 000,0                       4 000,0                                    4 000,0
        військових об'єктів

2110000    Міністерство оборони    4 750 808,7  4 750 808,7                                                     4 750 808,7
        України (загальнодержавні
        видатки)

2111000    Міністерство оборони    4 750 808,7  4 750 808,7                                                     4 750 808,7
        України (загальнодержавні
        видатки)

2111020 1020 Пенсійне забезпечення   4 750 808,7  4 750 808,7                                                     4 750 808,7
        військовослужбовців
        Збройних Сил України та
        Державної спеціальної
        служби транспорту

2200000    Міністерство освіти і   4 979 494,3  4 517 516,2  641 227,1  137 207,5  461 978,1  2 507 726,1 1 987 676,2   55 327,1  15 461,5  520 049,9  7 487 220,4
        науки України

2201000    Апарат Міністерства    4 810 475,8  4 373 793,9  639 246,9  137 033,0  436 681,9  2 409 360,5 1 933 178,8   55 327,1  15 461,5  476 181,7  7 219 836,3
        освіти і науки України

2201010 0990 Керівництво та управління   8 548,5    8 548,5   4 847,6     80,0            60,0     60,0                      8 608,5
        у сфері освіти і науки

2201020 0140 Фундаментальні        65 108,8                       65 108,8                                   65 108,8
        дослідження у вищих
        навчальних закладах

2201030 0140 Забезпечення діяльності    8 985,7     493,7    306,5     5,7   8 492,0                                    8 985,7
        Державного фонду
        фундаментальних
        досліджень

2201040 0980 Прикладні розробки за     24 335,7                       24 335,7   35 000,0                     35 000,0   59 335,7
        напрямами
        науково-технічної
        діяльності вищих
        навчальних закладів

2201050 0150 Державні науково-технічні   7 798,0                       7 798,0                                    7 798,0
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм з
        пріоритетних напрямів
        розвитку науки і техніки

2201060 0150 Розробки найважливіших     4 907,6                       4 907,6                                    4 907,6
        новітніх технологій
        науковими установами

2201070 0150 Виконання зобов'язань     12 717,2                       12 717,2                                   12 717,2
        України у сфері
        міжнародного
        науково-технічного
        співробітництва

2201080 0150 Державні стипендії в      1 731,3    1 731,3                                                       1 731,3
        галузі науки і техніки

2201090 0980 Фінансова підтримка      8 340,0                       8 340,0                                    8 340,0
        розвитку наукової
        інфраструктури вищих
        навчальних закладів

2201100 0922 Надання загальної та     24 005,0   21 005,0   9 266,2   1 894,8   3 000,0    4 057,0   1 867,0          127,2   2 190,0   28 062,0
        поглибленої освіти з
        фізики і математики,
        фізкультури і спорту
        загальноосвітніми
        спеціалізованими
        школами-інтернатами

2201110 0923 Надання освіти у       14 791,1   13 491,1   6 231,1   2 156,2   1 300,0    1 222,1   1 099,1    264,8    59,3    123,0   16 013,2
        загальноосвітніх школах
        соціальної реабілітації

2201120 0960 Надання позашкільної     18 203,3   18 153,3   5 125,2    647,4     50,0    3 637,0   3 079,5    801,6   323,1    557,5   21 840,3
        освіти державними
        позашкільними навчальними
        закладами та заходи з
        оздоровлення та
        відпочинку дітей

2201130 0930 Підготовка робітничих   1 448 548,2  1 444 048,2  576 962,2  129 371,7   4 500,0   175 580,5  159 864,1   52 146,6  14 014,5   15 716,4  1 624 128,7
        кадрів у
        професійно-технічних
        навчальних закладах

2201140 0930 Підготовка робітничих     22 820,2   21 120,2   12 868,3    902,3   1 700,0     256,4    225,4     27,5    27,7     31,0   23 076,6
        кадрів у
        професійно-технічних
        навчальних закладах
        соціальної реабілітації

2201150 0941 Підготовка кадрів вищими   561 441,7   557 196,7                4 245,0   198 552,7  166 067,7               32 485,0   759 994,4
        навчальними закладами I і
        II рівнів акредитації

2201160 0942 Підготовка кадрів вищими  1 848 202,3  1 835 237,3                12 965,0  1 856 078,6 1 502 055,1              354 023,5  3 704 280,9
        навчальними закладами III
        і IV рівнів акредитації

2201170 0970 Виготовлення випускних    28 500,0   28 500,0                                                       28 500,0
        документів про освіту

2201180 0990 Проведення всеукраїнських   1 350,0    1 350,0                                                       1 350,0
        та міжнародних олімпіад у
        сфері освіти

2201190 0970 Інформатизація        98 000,0                       98 000,0                                   98 000,0
        загальноосвітніх та
        професійно-технічних
        навчальних закладів,
        комп'ютеризація
        загальноосвітніх шкіл, у
        першу чергу сільських,
        забезпечення навчальних
        закладів сучасними
        технічними засобами
        навчання з
        природничо-математичних і
        технологічних дисциплін

2201200 0990 Пільговий проїзд       21 900,0   21 900,0                                                       21 900,0
        студентів вищих
        навчальних закладів і
        учнів
        професійно-технічних
        училищ у залізничному,
        автомобільному та водному
        транспорті

2201220 0240 Підготовка призовників     1 931,4    1 931,4   1 311,4                                                 1 931,4
        військово-технічних
        спеціальностей для
        Збройних Сил України у
        професійно-технічних
        навчальних закладах

2201230 0970 Видання, придбання,      88 174,0    4 000,0                84 174,0     573,3    573,3                      88 747,3
        зберігання і доставка
        підручників і посібників
        для студентів вищих
        навчальних закладів та
        учнів загальноосвітніх і
        професійно-технічних
        навчальних закладів

2201240 0990 Методичне забезпечення    22 388,1   21 813,1   11 953,6    434,1    575,0    4 928,6   3 604,6   1 425,8   191,6   1 324,0   27 316,7
        діяльності навчальних
        закладів

2201260 0721 Амбулаторне медичне       101,3     101,3     61,9     4,4                                           101,3
        обслуговування
        працівників Кримської
        астрофізичної
        обсерваторії

2201270 0826 Функціонування музеїв      572,2     572,2    294,0     32,0            55,0     41,6     23,0          13,4     627,2

2201280 0832 Фінансова підтримка        28,1     28,1                                                         28,1
        науково-освітянської
        преси

2201290 0473 Дослідження на         7 308,6                       7 308,6                                    7 308,6
        антарктичній станції
        "Академік Вернадський"

2201300 0350 Спецінформації         1 750,0                       1 750,0                                    1 750,0

2201310 0810 Фізична і спортивна      26 886,8   26 386,8   7 450,2   1 185,0    500,0    1 767,5   1 341,5     96,8   452,1    426,0   28 654,3
        підготовка учнівської та
        студентської молоді

2201320 0950 Підвищення кваліфікації    2 331,1    2 331,1   1 625,7     99,7          1 721,5   1 651,5    441,0   241,0     70,0    4 052,6
        керівних працівників і
        спеціалістів харчової і
        переробної промисловості

2201330 0140 Фундаментальні         7 047,1                       7 047,1    1 834,4                      1 834,4    8 881,5
        дослідження в наукових
        установах

2201340 0150 Фінансова підтримка      5 247,6    1 403,5    920,8    117,0   3 844,1     258,0    248,0    100,0    25,0     10,0    5 505,6
        розвитку інфраструктури
        наукових установ

2201350 0150 Прикладні розробки в      4 125,8                       4 125,8    2 324,3                      2 324,3    6 450,1
        наукових установах

2201370 0942 Підготовка фахівців      34 500,9   34 350,9                 150,0   33 199,9   16 180,9               17 019,0   67 700,8
        Національною юридичною
        академією імені Ярослава
        Мудрого

2201400 0481 Виконання зобов'язань     1 134,5    1 134,5     22,2    102,7                                          1 134,5
        Уряду щодо функціонування
        науково-технологічного
        центру

2201410 0942 Підготовка кадрів для     13 487,4   13 387,4                 100,0    9 245,3   7 861,1               1 384,2   22 732,7
        гуманітарної сфери
        Національним
        університетом
        "Києво-Могилянська
        Академія"

2201420 0980 Прикладні розробки, що      465,0                        465,0                                     465,0
        здійснюються Національним
        університетом
        "Києво-Могилянська
        Академія"

2201430 0942 Підготовка кадрів      165 512,8   165 012,8                 500,0   77 008,4   65 358,4               11 650,0   242 521,2
        Національним технічним
        університетом "Київський
        політехнічний інститут"

2201440 0970 Придбання шкільних      68 000,0                       68 000,0                                   68 000,0
        автобусів для сільських
        загальноосвітніх шкіл

2201450 0990 Виплати на реалізацію    127 942,5   127 942,5                                                      127 942,5
        положень Закону України
        "Про реструктуризацію
        заборгованості з виплат,
        передбачених статтею 57
        Закону України "Про
        освіту" педагогічним,
        науково-педагогічним та
        іншим категоріям
        працівників навчальних
        закладів" ( 1994-15 )

2201600 0921 Заходи щодо модернізації     706,0     623,0                  83,0    2 000,0   2 000,0                      2 706,0
        системи загальної
        середньої освіти

2201800 0942 Добудова до навчального     600,0                        600,0                                     600,0
        корпусу НТУ "Київський
        політехнічний інститут"

2202000    Державний департамент     1 622,0    1 622,0   1 019,0    174,5          14 400,0                     14 400,0   16 022,0
        інтелектуальної власності

2202010 0411 Керівництво та управління   1 622,0    1 622,0   1 019,0    174,5                                          1 622,0
        у сфері інтелектуальної
        власності

2202020 0411 Заходи, пов'язані з                                       14 400,0                     14 400,0   14 400,0
        охороною інтелектуальної
        власності

2204000    Державна інспекція       1 318,4    1 318,4    828,1                                                 1 318,4
        навчальних закладів

2204010 0990 Керівництво та управління   1 318,4    1 318,4    828,1                                                 1 318,4
        у сфері навчальних
        закладів

2205000    Комітет з державних      3 912,6    3 912,6    133,1                                                 3 912,6
        премій України в галузі
        науки і техніки

2205010 0150 Присудження державних      227,5     227,5    133,1                                                  227,5
        премій в галузі науки і
        техніки

2205020 0150 Відзначення державними     3 685,1    3 685,1                                                       3 685,1
        преміями і державними
        стипендіями в галузі
        науки і техніки

2206000    Київський національний    162 165,5   136 869,3                25 296,2   83 965,6   54 497,4               29 468,2   246 131,1
        університет імені Тараса
        Шевченка

2206010 0140 Фундаментальні        22 093,3                       22 093,3     870,0                       870,0   22 963,3
        дослідження у сфері
        природничих і технічних,
        гуманітарних і суспільних
        наук

2206020 0980 Прикладні розробки       2 037,4                       2 037,4    1 730,0                      1 730,0    3 767,4
        Київського національного
        університету імені Тараса
        Шевченка з пріоритетних
        напрямів розвитку науки і
        техніки

2206030 0980 Державна підтримка        450,0                        450,0                                     450,0
        технічного оснащення
        наукової бази Київського
        національного
        університету імені Тараса
        Шевченка

2206040 0980 Проведення з'їздів,       115,5                        115,5                                     115,5
        симпозіумів, конференцій
        і семінарів Київським
        національним
        університетом імені
        Тараса Шевченка

2206050 0942 Підготовка кадрів      137 469,3   136 869,3                 600,0   81 365,6   54 497,4               26 868,2   218 834,9
        Київським національним
        університетом імені
        Тараса Шевченка

2300000    Міністерство охорони    1 971 475,9  1 659 765,0  470 065,2   52 230,2  311 710,9   717 205,2  493 673,1   69 116,3  21 424,9  223 532,1  2 688 681,1
        здоров'я України

2301000    Апарат Міністерства    1 951 852,5  1 640 141,6  469 335,5   52 202,2  311 710,9   717 108,2  493 673,1   69 116,3  21 424,9  223 435,1  2 668 960,7
        охорони здоров'я України

2301010 0763 Керівництво та управління   7 392,7    6 292,7   3 664,7    615,0   1 100,0    2 387,2   2 082,2    477,8    8,1    305,0    9 779,9
        у сфері охорони здоров'я

2301020 0140 Фундаментальні         3 297,5                       3 297,5                                    3 297,5
        дослідження у сфері
        профілактичної та
        клінічної медицини

2301030 0750 Прикладні розробки у      9 662,6                       9 662,6    8 122,4                      8 122,4   17 785,0
        сфері профілактичної та
        клінічної медицини

2301040 0750 Державні науково-технічні   2 300,6                       2 300,6                                    2 300,6
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        профілактичної та
        клінічної медицини

2301050 0750 Розробки найважливіших      277,5                        277,5                                     277,5
        новітніх технологій та
        фінансова підтримка
        підготовки наукових
        кадрів у сфері охорони
        здоров'я

2301060 0750 Фінансова підтримка       517,5     117,5     45,9     11,7    400,0                                     517,5
        розвитку інфраструктури
        наукової діяльності у
        сфері профілактичної та
        клінічної медицини

2301070 0942 Підготовка і підвищення   185 796,7   184 496,7                1 300,0   347 034,9  264 824,2               82 210,7   532 831,6
        кваліфікації медичних та
        фармацевтичних, наукових
        та науково-педагогічних
        кадрів вищими навчальними
        закладами III і IV рівнів
        акредитації

2301080 0950 Підвищення кваліфікації    33 252,2   33 252,2   21 828,3   1 084,5          14 155,2   11 602,3   4 049,1  1 722,1   2 552,9   47 407,4
        медичних та
        фармацевтичних кадрів та
        підготовка наукових і
        науково-педагогічних
        кадрів у сфері охорони
        здоров'я

2301090 0990 Методичне забезпечення      253,7     253,7    184,0                                                  253,7
        діяльності медичних
        (фармацевтичних) вищих
        навчальних закладів та
        закладів післядипломної
        освіти

2301100 0731 Стаціонарне медичне      27 193,0   26 943,0   13 910,8   1 997,2    250,0    5 043,5   3 559,0    897,8    95,0   1 484,5   32 236,5
        обслуговування
        працівників водного
        транспорту та
        нафтопереробної
        промисловості

2301110 0732 Спеціалізована та      149 904,3   142 323,7   66 475,1   12 765,8   7 580,6    5 511,8   5 117,2    497,6   276,2    394,6   155 416,1
        високоспеціалізована
        медична допомога, що
        надається
        загальнодержавними
        закладами охорони
        здоров'я

2301170 0732 Діагностика і лікування    58 260,1   50 060,1   19 164,8   3 640,8   8 200,0    4 611,2   3 619,6   1 628,7   125,5    991,6   62 871,3
        захворювань із
        впровадженням
        експериментальних та
        нових медичних технологій
        у клініках
        науково-дослідних установ
        та в вищих навчальних
        медичних закладах
        Міністерства охорони
        здоров'я України

2301180 0734 Санаторне лікування      73 727,0   69 627,0   21 237,2   10 313,1   4 100,0   11 134,6   9 718,4    954,8  2 132,7   1 416,2   84 861,6
        хворих на туберкульоз

2301190 0734 Санаторне лікування дітей   49 240,1   48 340,1   18 467,9   7 446,7    900,0   18 515,4   14 628,8   1 470,1  2 410,0   3 886,6   67 755,5
        та підлітків з
        соматичними
        захворюваннями (крім
        туберкульозу)

2301200 0722 Спеціалізована        10 157,7    9 807,7   5 577,6    447,2    350,0    1 661,9   1 505,4    487,2    57,5    156,5   11 819,6
        консультативна
        амбулаторно-поліклінічна
        допомога, що надається
        вищими навчальними
        закладами,
        науково-дослідними
        установами та
        загальнодержавними
        закладами охорони
        здоров'я

2301230 0723 Надання послуг у       10 460,1   10 160,1   5 611,0    556,3    300,0    3 211,5   2 545,7    899,9   133,2    665,8   13 671,6
        стоматологічних
        поліклініках вищих
        навчальних медичних
        закладів та інших
        загальнодержавних
        стоматологічних закладах

2301250 0740 Державний          424 512,9   424 512,9  287 799,5   12 990,5         185 333,9  162 995,4   52 234,5  14 282,5   22 338,5   609 846,8
        санітарно-епідеміологіч-
        ний нагляд та дезинфек-
        ційні заходи

2301260 0740 Заходи по боротьбі з      5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        епідеміями

2301270 0740 Програми і централізовані  104 900,0   102 093,5                2 806,5                                   104 900,0
        заходи з
        імунопрофілактики

2301280 0763 Централізована закупівля   35 900,0   35 900,0                                                       35 900,0
        кардіостимуляторів,
        ендопротезів, окремих
        виробів медичного
        призначення

2301290 0763 Централізована закупівля   40 000,0                       40 000,0                                   40 000,0
        обладнання для закладів
        охорони здоров'я

2301310 0763 Централізовані заходи з    18 315,1    7 640,1                10 675,0                                   18 315,1
        трансплантації органів та
        тканин

2301340 0763 Державний контроль за     2 481,4    2 481,4   1 421,1    151,1          11 981,4   11 156,9   5 452,7   170,6    824,5   14 462,8
        якістю лікарських засобів

2301350 0763 Організація і регулювання   6 737,8    6 737,8   2 301,4     92,2            25,0     12,0                 13,0    6 762,8
        діяльності установ та
        окремі заходи у системі
        охорони здоров'я

2301360 0763 Лікування громадян       1 856,9    1 856,9                                                       1 856,9
        України за кордоном

2301370 0763 Забезпечення медичних    281 250,0   182 981,4                98 268,6                                   281 250,0
        заходів по боротьбі з
        туберкульозом,
        профілактики та лікування
        СНІДу, лікування
        онкологічних хворих

2301400 0763 Забезпечення медичних    104 686,6   85 119,6                19 567,0                                   104 686,6
        заходів окремих державних
        програм та комплексних
        заходів програмного
        характеру

2301410 0825 Функціонування Державної    2 575,9    1 725,9    948,6     40,0    850,0     140,0    117,0     30,0    7,5     23,0    2 715,9
        наукової медичної
        бібліотеки

2301420 0826 Збереження та         3 417,6    1 417,6    697,6     50,1   2 000,0     212,0    189,0     36,1    4,0     23,0    3 629,6
        популяризація історії
        медицини

2301450 0763 Забезпечення медичних    163 000,0   156 000,0                7 000,0                                   163 000,0
        заходів Комплексної
        програми "Цукровий
        діабет"

2301470 0763 Централізоване придбання   20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        автомобілів швидкої
        медичної допомоги для
        сільських закладів
        охорони здоров'я

2301480 0763 Компенсація виробникам    50 000,0   50 000,0                                                       50 000,0
        додаткових витрат,
        пов'язаних з підвищенням
        з 1 січня 2004 р. ставки
        акцизного збору на спирт
        етиловий, що
        використовується для
        виготовлення лікарських
        засобів

2301510 0725 Оснащення сільських      38 000,0                       38 000,0                                   38 000,0
        амбулаторій та
        фельдшерсько-акушерських
        пунктів

2301600 0763 Заходи з подолання      18 525,0                       18 525,0   98 026,3                     98 026,3   116 551,3
        епідемії туберкульозу та
        СНІДу

2301850 0732 Реконструкція та        9 000,0                       9 000,0                                    9 000,0
        закупівля обладнання
        Медичного центру
        надзвичайних екологічних
        ситуацій хімічного
        походження та масового
        отруєння

2302000    Державна служба        1 169,8    1 169,8    729,7     28,0            97,0                       97,0    1 266,8
        лікарських засобів і
        виробів медичного
        призначення

2302010 0763 Керівництво та управління   1 169,8    1 169,8    729,7     28,0            97,0                       97,0    1 266,8
        у сфері контролю за
        якістю, безпекою та
        виробництвом лікарських
        засобів і виробів
        медичного призначення

2304000    Національний комітет     18 453,6   18 453,6                                                       18 453,6
        Товариства Червоного
        Хреста України

2304020 0763 Фінансова підтримка служб   18 453,6   18 453,6                                                       18 453,6
        Товариства Червоного
        Хреста України та внесок
        до Міжнародної федерації
        Товариств Червоного
        Хреста та Червоного
        Півмісяця

2400000    Міністерство охорони     127 462,3   120 636,4   81 840,5   2 135,1   6 825,9   139 590,4   51 570,6   3 182,7  1 871,5   88 019,8   267 052,7
        навколишнього природного
        середовища України

2401000    Апарат Міністерства     123 405,7   116 771,4   79 373,4   2 058,0   6 634,3   139 590,4   51 570,6   3 182,7  1 871,5   88 019,8   262 996,1
        охорони навколишнього
        природного середовища
        України

2401010 0540 Загальне керівництво та    5 604,8    5 604,8   3 616,2    155,0          1 870,1   1 650,1    236,0   255,0    220,0    7 474,9
        управління у сфері
        охорони навколишнього
        природного середовища

2401020 0540 Управління та контроль у   44 055,8   44 055,8   30 233,9    660,4          12 660,9   10 069,4          930,2   2 591,5   56 716,7
        сфері охорони
        навколишнього природного
        середовища на
        регіональному рівні

2401030 0530 Прикладні наукові та      1 164,9                       1 164,9                                    1 164,9
        науково-технічні розробки
        з пріоритетних напрямів у
        сфері охорони
        навколишнього природного
        середовища

2401040 0530 Державні науково-технічні    802,4                        802,4                                     802,4
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        природоохоронної
        діяльності

2401050 0530 Прикладні наукові та      2 191,6                       2 191,6     989,0                       989,0    3 180,6
        науково-технічні розробки
        з пріоритетних напрямів у
        сфері гідрометеорології

2401070 0530 Розробки найважливіших      87,6     28,3                  59,3                                     87,6
        новітніх технологій у
        сфері гідрометеорології,
        фінансова підтримка
        підготовки наукових
        кадрів

2401080 0530 Державні науково-технічні    663,6                        663,6                                     663,6
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        технічного переоснащення
        системи
        гідрометеорологічних
        спостережень,
        прогнозування та
        досліджень клімату

2401090 0950 Підвищення кваліфікації у    273,2     273,2    199,4                  249,3    169,3     57,3    28,8     80,0     522,5
        сфері охорони
        навколишнього природного
        середовища

2401120 0511 Гідрометеорологічна      51 108,4   50 855,4   34 884,1   1 080,2    253,0   15 758,2   10 778,7   2 449,0   549,8   4 979,5   66 866,6
        діяльність

2401140 0511 Розвиток споруд і засобів    786,4     556,4                 230,0                                     786,4
        гідрометеорологічних
        спостережень і
        прогнозування на річках і
        водоймах

2401160 0520 Заходи із створення і     15 469,5   15 223,0   10 439,8    162,4    246,5    2 250,0   2 023,9    440,4   107,7    226,1   17 719,5
        збереження
        природно-заповідного
        фонду, ведення кадастрів
        тваринного і рослинного
        світу, Червоної книги

2401170 0540 Забезпечення вимірів       247,5     174,5                  73,0                                     247,5
        речовин та аналіз проб
        під час проведення
        інспекцій Організацією по
        забороні хімічної зброї

2401180 0540 Розробка та впровадження                                     2 700,0                      2 700,0    2 700,0
        заходів і механізмів
        формування умов
        екологічно-збалансованого
        (сталого) розвитку

2401190 0540 Сприяння екологічній                                       2 100,0   1 930,0                170,0    2 100,0
        освіті, випуску та
        поширенню екологічної
        інформації

2401200 0540 Забезпечення державного                                     12 417,0                     12 417,0   12 417,0
        контролю за додержанням
        вимог природоохоронного
        законодавства

2401210 0511 Моніторинг навколишнього                                     6 455,0                      6 455,0    6 455,0
        природного середовища,
        створення систем і банків
        екологічної інформації

2401220 0511 Запобігання та зниження                                      2 950,0                      2 950,0    2 950,0
        рівня забруднення
        навколишнього природного
        середовища

2401230 0513 Очистка стічних вод                                       20 333,0                     20 333,0   20 333,0

2401240 0540 Міжнародне                                            4 100,0   3 890,0                210,0    4 100,0
        співробітництво у сфері
        охорони навколишнього
        природного середовища

2401250 0512 Поводження з відходами та                                    10 567,0                     10 567,0   10 567,0
        небезпечними хімічними
        речовинами

2401260 0520 Формування національної                                      2 000,0                      2 000,0    2 000,0
        екологічної мережі

2401290 0511 Підвищення якості                                        18 145,9                     18 145,9   18 145,9
        атмосферного повітря

2401310 0530 Експертно-аналітичне       950,0                        950,0                                     950,0
        супроводження та
        моніторинг наукових
        проектів з екологічної
        безпеки

2401320 0513 Фінансова підтримка                                       16 000,0   16 000,0                      16 000,0
        природоохоронної
        діяльності через механізм
        здешевлення кредитів
        комерційних банків

2401600 0520 Збереження біорозмаїття в                                     8 045,0   5 059,2               2 985,8    8 045,0
        Азово-Чорноморському
        коридорі

2402000    Державна екологічна      2 022,5    1 942,5   1 241,0     68,0     80,0                                    2 022,5
        інспекція

2402010 0511 Керівництво та управління   2 022,5    1 942,5   1 241,0     68,0     80,0                                    2 022,5
        у сфері екологічного
        контролю

2403000    Державна служба         487,3     483,7    318,2            3,6                                     487,3
        заповідної справи

2403010 0520 Керівництво та управління    487,3     483,7    318,2            3,6                                     487,3
        у сфері заповідної справи

2405000    Державна             707,1     707,1    445,6                                                  707,1
        гідрометеорологічна
        служба

2405010 0540 Керівництво та управління    707,1     707,1    445,6                                                  707,1
        у сфері гідрометеорології

2407000    Національна комісія       269,6     261,6    166,7            8,0                                     269,6
        радіаційного захисту
        населення

2407010 0513 Керівництво та управління    269,6     261,6    166,7            8,0                                     269,6
        у сфері радіаційного
        захисту населення

2408000    Державна інспекція з       518,9     418,9    270,6     5,5    100,0                                     518,9
        контролю за охороною,
        захистом, використанням
        та відтворенням лісів

2408010 0540 Керівництво та управління    518,9     418,9    270,6     5,5    100,0                                     518,9
        у сфері з контролю за
        охороною, захистом,
        використанням та
        відтворенням лісів

2409000    Державний фонд          51,2     51,2     25,0     3,6                                            51,2
        стимулювання і
        фінансування заходів з
        охорони навколишнього
        природного середовища

2409010 0540 Забезпечення діяльності      51,2     51,2     25,0     3,6                                            51,2
        Державного фонду
        стимулювання і
        фінансування заходів з
        охорони навколишнього
        природного середовища

2500000    Міністерство праці та   1 933 340,8  1 653 479,4   36 670,7   7 824,3  279 861,4   424 664,3   42 671,9    152,0  1 147,3  381 992,4  2 358 005,1
        соціальної політики
        України

2501000    Апарат Міністерства праці 1 607 981,7  1 553 702,3   17 630,0   6 330,8   54 279,4   60 905,8   7 319,4     92,9   985,3   53 586,4  1 668 887,5
        та соціальної політики
        України

2501010 0412 Керівництво та управління   14 378,1   13 378,1   8 207,2    382,7   1 000,0     808,3    808,3          605,8          15 186,4
        у сфері праці та
        соціальної політики

2501020 0481 Прикладні розробки у      7 608,7                       7 608,7     558,8                       558,8    8 167,5
        сфері економіки праці та
        соціальної політики

2501030 1080 Прикладні розробки у       83,0                         83,0                                     83,0
        сфері адаптації сліпих

2501040 1080 Державні науково-технічні    650,0                        650,0                                     650,0
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        виробництва засобів
        реабілітації інвалідів

2501050 0941 Підготовка кадрів для     5 030,2    4 830,0                 200,2     330,3    112,1                218,2    5 360,5
        галузі соціального
        забезпечення та
        соціального захисту
        вищими навчальними
        закладами I і II рівнів
        акредитації

2501060 0950 Підвищення кваліфікації     265,6     253,6    134,9     43,0     12,0     24,0     20,0                 4,0     289,6
        працівників органів
        соціального захисту і
        соціального забезпечення

2501070 0732 Спеціалізована         3 948,5    3 175,3   1 218,6    545,4    773,2     26,0     26,0          14,8          3 974,5
        протезно-ортопедична та
        медично-реабілітаційна
        допомога інвалідам у
        клініці
        Науково-дослідного
        інституту протезування,
        протезобудування та
        відновлення
        працездатності

2501080 0734 Санаторне лікування      29 247,6   28 776,7   8 069,3   5 359,7    470,9    1 703,5   1 597,0     92,9   364,7    106,5   30 951,1
        інвалідів та ветеранів
        війни (крім хворих на
        туберкульоз)

2501090 1090 Виготовлення бланків       545,2     545,2                                                        545,2
        посвідчень для інвалідів,
        ветеранів війни та праці,
        нагрудних знаків та
        посвідчень до них для
        працівників системи
        соціального захисту

2501100 1090 Видача посвідчень жертвам   1 925,0    1 925,0                                                       1 925,0
        нацистських переслідувань

2501110 1040 Заходи із соціального      500,0     500,0                                                        500,0
        захисту дітей

2501120 1010 Фінансова підтримка      14 798,0   14 798,0                                                       14 798,0
        громадських організацій
        інвалідів

2501130 1020 Одноразова грошова       1 474,4    1 474,4                                                       1 474,4
        допомога непрацюючим
        малозабезпеченим особам

2501140 1090 Створення і          17 000,0    2 464,2                14 535,8                                   17 000,0
        програмно-технічне
        забезпечення системи
        інформаційно-аналітичної
        підтримки та
        інформаційно-методичне
        забезпечення установ
        системи Міністерства
        праці та соціальної
        політики України

2501150 1030 Щорічна разова грошова    424 819,5   424 819,5                                                      424 819,5
        допомога ветеранам війни

2501160 1030 Довічні державні        1 215,9    1 215,9                                                       1 215,9
        стипендії

2501170 1010 Розробка нових видів      8 426,3    3 103,3                5 323,0                                    8 426,3
        протезно-ортопедичних
        виробів та обслуговування
        інвалідів у стаціонарах
        при протезних
        підприємствах

2501180 1070 Соціальний захист       1 156,7    1 156,7                                                       1 156,7
        працівників, що
        вивільняються у зв'язку з
        виведенням з експлуатації
        Чорнобильської АЕС

2501190 0481 Соціологічні дослідження     400,0                        400,0                                     400,0
        у сфері трудових відносин
        та соціальної політики

2501200 1070 Доплати за роботу на     257 206,2   257 206,2                                                      257 206,2
        радіоактивно забруднених
        територіях, збереження
        заробітної плати при
        переведенні на
        нижчеоплачувану роботу та
        у зв'язку з відселенням,
        виплати підвищених
        стипендій та надання
        додаткової відпустки
        громадянам, які
        постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

        в тому числі погашення    22 453,7   22 453,7                                                       22 453,7
        заборгованості

2501220 1070 Забезпечення автомобілями    450,0                        450,0                                     450,0
        громадян, віднесених до
        категорії 1 осіб, які
        постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

2501230 1070 Щомісячна грошова      535 827,0   535 827,0                                                      535 827,0
        допомога у зв'язку з
        обмеженням споживання
        продуктів харчування
        місцевого виробництва та
        компенсації за пільгове
        забезпечення продуктами
        харчування громадян, які
        постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

        в тому числі погашення    28 090,5   28 090,5                                                       28 090,5
        заборгованості

2501240 1070 Компенсації за втрачене    35 787,8   35 787,8                                                       35 787,8
        майно та оплата витрат у
        зв'язку з переїздом на
        нове місце проживання
        громадянам, які
        постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

2501250 1070 Компенсації за шкоду,     47 431,3   47 431,3                                                       47 431,3
        заподіяну здоров'ю, та
        допомоги на оздоровлення,
        у разі звільнення з
        роботи громадян, які
        постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

2501270 1010 Допомога по тимчасовій     9 432,1    9 432,1                                                       9 432,1
        непрацездатності
        громадянам, які
        постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

        в тому числі погашення     2 432,1    2 432,1                                                       2 432,1
        заборгованості

2501300 1070 Обслуговування         2 200,0    2 200,0                                                       2 200,0
        банківських позик,
        наданих на пільгових
        умовах до 1999 року
        громадянам, які
        постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

2501550 0942 Підготовка кадрів для     4 501,8    4 219,5                 282,3    1 822,0   1 547,5                274,5    6 323,8
        галузі соціального
        забезпечення та
        соціального захисту
        вищими навчальними
        закладами III - IV рівнів
        акредитації

2501560 1040 Відшкодування витрат     158 878,7   158 878,7                                                      158 878,7
        Фонду соціального
        страхування з тимчасової
        втрати працездатності на
        виплату допомоги при
        народженні дитини

2501570 1090 Здійснення ремонтних      7 761,4                       7 761,4                                    7 761,4
        робіт в органах праці та
        соціального захисту
        населення для
        впровадження єдиної
        технології прийому
        громадян, що потребують
        соціального захисту

2501580 1062 Придбання житла для      5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        інвалідів-сліпих та
        інвалідів глухих

2501600 1090 Розробка та впровадження    9 000,0                       9 000,0   48 000,0                     48 000,0   57 000,0
        моделей соціального
        інвестування

2501610 1090 Підвищення ефективності    1 027,7     303,8                 723,9    5 276,5   1 928,1               3 348,4    6 304,2
        управління реформою
        системи соціального
        захисту

2501620 1090 Створення єдиної системи      5,0                         5,0    2 356,4   1 280,4               1 076,0    2 361,4
        збору та обліку внесків
        на загальнообов'язкове
        державне соціальне
        страхування та подальше
        формування системи
        накопичувального
        пенсійного забезпечення

2503000    Державний департамент     16 670,1   16 242,3   10 356,9    121,3    427,8                                   16 670,1
        нагляду за додержанням
        законодавства про працю

2503010 0412 Керівництво та управління   16 670,1   16 242,3   10 356,9    121,3    427,8                                   16 670,1
        у сфері нагляду за
        додержанням законодавства
        про працю

2505000    Державний комітет України   16 028,0    7 803,8   1 570,2   1 026,9   8 224,2     458,5    448,5     59,1   162,0     10,0   16 486,5
        у справах ветеранів

2505010 1030 Керівництво та управління   1 327,5    1 327,5    816,2     91,7                                          1 327,5
        у сфері соціального
        захисту ветеранів

2505020 0734 Санаторне лікування      12 128,8    3 904,6    754,0    935,2   8 224,2     458,5    448,5     59,1   162,0     10,0   12 587,3
        ветеранів та інвалідів
        війни, хворих на
        туберкульоз

2505030 1030 Відвідування військових     102,6     102,6                                                        102,6
        поховань та військових
        пам'ятників

2505050 1030 Фінансова підтримка      2 469,1    2 469,1                                                       2 469,1
        громадських організацій
        ветеранів

2507000    Фонд України соціального   292 661,0   75 731,0   7 113,6    345,3  216 930,0   363 300,0   34 904,0              328 396,0   655 961,0
        захисту інвалідів

2507010 1010 Керівництво та управління   11 663,6   11 463,6   7 113,6    345,3    200,0                                   11 663,6
        у сфері соціального
        захисту інвалідів

2507030 1010 Забезпечення інвалідів    59 668,8                       59 668,8   243 300,0                     243 300,0   302 968,8
        автомобілями

2507040 1010 Компенсаційні виплати     16 000,0   16 000,0                                                       16 000,0
        інвалідам на бензин,
        ремонт, техобслуговування
        автотранспорту та
        транспортне
        обслуговування

2507050 0734 Санаторно-курортне      35 251,4   35 251,4                                                       35 251,4
        оздоровлення інвалідів

2507060 1010 Встановлення телефонів     6 956,0    6 956,0                                                       6 956,0
        інвалідам I і II груп

2507070 1010 Одноразова матеріальна     6 000,0    6 000,0                                                       6 000,0
        допомога інвалідам

2507080 1010 Соціальна, трудова та       60,0     60,0                      120 000,0   34 904,0               85 096,0   120 060,0
        професійна реабілітація
        інвалідів

        в тому числі на створення                                    29 500,0                     29 500,0   29 500,0
        Національного центру
        параолімпійської і
        дефлімпійської підготовки
        та реабілітації інвалідів

2507090 1010 Забезпечення інвалідів    157 061,2                      157 061,2                                   157 061,2
        протезно-ортопедичними
        виробами, засобами
        пересування та
        реабілітації

2600000    Міністерство промислової   120 650,4   32 475,0   7 179,1    422,2   88 175,4   28 485,0    475,0          130,0   28 010,0   149 135,4
        політики України

2601000    Апарат Міністерства     120 650,4   32 475,0   7 179,1    422,2   88 175,4   28 485,0    475,0          130,0   28 010,0   149 135,4
        промислової політики
        України

2601010 0442 Загальне керівництво та    12 608,2   12 021,0   6 942,3    400,0    587,2     450,0    450,0          130,0          13 058,2
        управління у сфері
        промислової політики

2601020 0484 Прикладні розробки з      2 555,6                       2 555,6                                    2 555,6
        проблем розвитку основних
        галузей обробної
        промисловості

2601030 0484 Розробки найважливіших     3 256,5                       3 256,5                                    3 256,5
        новітніх технологій у
        сфері промисловості

2601040 0484 Фінансова підтримка       505,9     505,9                                                        505,9
        розвитку наукової
        інфраструктури у сфері
        промисловості

2601050 0825 Функціонування          281,3     281,3    183,8     17,0            35,0     25,0                 10,0     316,3
        Центральної державної
        науково-технічної
        бібліотеки

2601060 0826 Функціонування Державного     87,9     87,9     53,0     5,2                                            87,9
        металургійного музею
        України

2601070 0442 Створення і впровадження    1 370,8                       1 370,8                                    1 370,8
        у виробництво сучасних
        видів цивільної продукції
        на підприємствах
        машинобудівного комплексу

2601080 0513 Консервація виробничих     2 500,0    2 500,0                                                       2 500,0
        потужностей промислових
        підприємств

2601090 0441 Реструктуризація       15 000,0                       15 000,0                                   15 000,0
        підприємств з підземного
        видобутку залізної руди

2601100 0513 Реструктуризація та      21 000,0   15 000,0                6 000,0                                   21 000,0
        ліквідація об'єктів
        підприємств гірничої
        хімії і здійснення
        невідкладних
        природоохоронних заходів
        в зоні їх діяльності

2601110 0442 Заходи спеціального      5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        призначення підприємств
        та організацій оборонного
        комплексу

2601130 0484 Державні науково-технічні   8 414,7                       8 414,7                                    8 414,7
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        промисловості

2601140 0484 Наукові розробки у сфері    1 310,7                       1 310,7                                    1 310,7
        стандартизації та
        сертифікації промислової
        продукції

2601160 0442 Державна підтримка        679,9                        679,9                                     679,9
        вітчизняного
        машинобудування для
        агропромислового
        комплексу

2601180 0433 Заходи по реалізації                                       28 000,0                     28 000,0   28 000,0
        Комплексної програми
        будівництва вітрових
        електростанцій

2601190 0441 Забезпечення          5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        життєдіяльності
        Криворізького
        гірничо-збагачувального
        комбінату окислених руд
        та відновлення
        будівництва його об'єктів

2601210 0260 Забезпечення міжнародного   1 000,0    1 000,0                                                       1 000,0
        співробітництва у
        воєнно-промисловій і
        військово-технічній
        сферах

2601230 0950 Підвищення кваліфікації      78,9     78,9                                                         78,9
        державних службовців
        п'ятої-сьомої категорій у
        сфері промисловості

2601240 0411 Презентація українськими    1 000,0    1 000,0                                                       1 000,0
        підприємствами
        вітчизняних товарів на
        міжнародній виставці
        "Ганновер Мессе"

2601250 0490 Заходи по виконанню      9 000,0                       9 000,0                                    9 000,0
        програм розвитку
        підприємств
        суднобудівної,
        літакобудівної
        промисловості,
        підприємств концерну
        "Бронетехніка України" та
        підприємств і
        організацій, які
        виготовляють і
        розробляють боєприпаси,
        їх елементи та вироби
        спецхімії

2601800 0452 Заходи по завершенню     20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        будівництва транспортних
        рефрижераторних суден з
        високим ступенем
        готовності

2601810 0210 Підготовка виробництва    10 000,0                       10 000,0                                   10 000,0
        літака АН-70 та створення
        літака АН-148

2800000    Міністерство аграрної   4 070 677,0  1 067 602,8  289 814,6   16 055,4 3 003 074,2  1 104 448,0  510 866,8   85 140,7  9 041,9  593 581,2  5 175 125,0
        політики України

2801000    Апарат Міністерства    3 416 597,0   532 778,1   81 647,4   3 359,6 2 883 818,9   770 250,6  272 795,5   17 760,2  1 941,8  497 455,1  4 186 847,6
        аграрної політики України

2801010 0421 Загальне керівництво та    14 006,9   12 102,9   5 682,4    400,0   1 904,0                                   14 006,9
        управління у сфері
        агропромислового
        комплексу

2801030 0482 Прикладні розробки у      4 745,0                       4 745,0                                    4 745,0
        сфері розвитку
        сільськогосподарського
        виробництва

2801050 0482 Розробки найважливіших     3 009,1                       3 009,1                                    3 009,1
        новітніх технологій у
        сфері розвитку
        агропромислового
        комплексу, фінансова
        підтримка підготовки
        наукових кадрів

2801060 0482 Наукові розробки у сфері   40 913,0                       40 913,0                                   40 913,0
        стандартизації та
        сертифікації
        сільськогосподарської
        продукції

2801070 0960 Оздоровлення та        4 750,0    4 750,0                                                       4 750,0
        відпочинок дітей
        працівників
        агропромислового
        комплексу

2801080 0941 Підготовка кадрів для    195 541,8   191 165,3                4 376,5   78 848,3   64 989,3               13 859,0   274 390,1
        агропромислового
        комплексу вищими
        навчальними закладами I і
        II рівнів акредитації

2801100 0942 Підготовка кадрів для    189 534,3   185 084,3                4 450,0   219 100,2  167 610,2               51 490,0   408 634,5
        агропромислового
        комплексу вищими
        навчальними закладами III
        і IV рівнів акредитації

2801110 0990 Методичне забезпечення     2 996,1    2 446,1   1 269,0    187,0    550,0    4 885,5   4 295,5    134,1   102,6    590,0    7 881,6
        діяльності аграрних
        навчальних закладів

2801130 0930 Підготовка,          4 750,0    4 750,0                                                       4 750,0
        перепідготовка та
        підвищення кваліфікації
        робітничих кадрів
        агропромислового
        комплексу

2801140 0950 Підвищення кваліфікації    3 140,6    3 040,6   1 921,7    205,3    100,0    1 305,5   1 250,5    454,3   131,2     55,0    4 446,1
        кадрів агропромислового
        комплексу закладами
        післядипломної освіти

2801150 0828 Заходи, пов'язані з       650,0     650,0    474,5                                                  650,0
        передачею
        культурно-освітніх
        установ у комунальну
        власність

2801170 0421 Докорінне поліпшення     10 000,0                       10 000,0                                   10 000,0
        земель підприємств
        агропромислового
        комплексу

2801180 0421 Агрохімічна паспортизація   5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        земель
        сільськогосподарського
        призначення

2801190 0421 Селекція в тваринництві   124 000,0                      124 000,0                                   124 000,0
        та птахівництві на
        підприємствах
        агропромислового
        комплексу

2801200 0421 Заходи по боротьбі з      5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        шкідниками та хворобами
        сільськогосподарських
        рослин

2801210 0421 Фінансова підтримка     689 500,0                      689 500,0                                   689 500,0
        виробництва продукції
        тваринництва та
        рослинництва

2801220 0421 Селекція в рослинництві   100 000,0                      100 000,0                                   100 000,0

2801230 0421 Фінансова підтримка      27 250,0                       27 250,0                                   27 250,0
        фермерських господарств

2801240 0421 Здійснення фінансової    350 000,0                      350 000,0                                   350 000,0
        підтримки підприємств
        агропромислового
        комплексу через механізм
        здешевлення
        короткострокових та
        довгострокових кредитів

2801250 0421 Погашення заборгованості                                     5 000,0                      5 000,0    5 000,0
        із закупівлі
        сільськогосподарської
        продукції за державним
        замовленням (контрактом)
        1994-1997 рр.

2801260 0422 Заходи з охорони і      15 500,0                       15 500,0                                   15 500,0
        захисту, раціонального
        використання лісів,
        наданих в постійне
        користування
        агропромисловим
        підприємствам

2801270 0482 Розробка зразків техніки    1 500,0                       1 500,0                                    1 500,0
        для сільського
        господарства, харчової та
        переробної промисловості

2801280 0421 Фінансова підтримка      20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        агропромислових
        підприємств, що
        знаходяться в особливо
        складних кліматичних
        умовах

2801290 0421 Проведення державних      6 250,0                       6 250,0                                    6 250,0
        виставкових заходів у
        сфері агропромислового
        комплексу

2801300 0620 Реформування та розвиток   17 000,0                       17 000,0                                   17 000,0
        комунального господарства
        у сільській місцевості

2801310 0421 Організація і регулювання  128 548,9   125 403,9   70 799,8   2 227,3   3 145,0   48 270,0   34 650,0   17 171,8  1 708,0   13 620,0   176 818,9
        діяльності установ в
        системі агропромислового
        комплексу

2801320 0482 Дослідження і         42 630,1                       42 630,1    6 923,4                      6 923,4   49 553,5
        експериментальні розробки
        в системі
        агропромислового
        комплексу

2801330 0421 Створення і забезпечення    5 000,0                       5 000,0   20 917,7                     20 917,7   25 917,7
        резервного запасу
        сортового та гібридного
        насіння

2801340 0421 Запобігання          15 000,0                       15 000,0                                   15 000,0
        розповсюдженню збудників
        інфекційних хвороб тварин

2801350 0421 Закладення і нагляд за                                     153 880,0                     153 880,0   153 880,0
        молодими садами,
        виноградниками та
        ягідниками

2801360 0482 Державні науково-технічні   1 981,2                       1 981,2                                    1 981,2
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        сільського господарства

2801420 0490 Впровадження                                           10 000,0                     10 000,0   10 000,0
        енергозберігаючих
        технологій в
        агропромисловому
        комплексі

2801430 0421 Часткова компенсація     70 000,0                       70 000,0   200 000,0                     200 000,0   270 000,0
        вартості складної
        сільськогосподарської
        техніки вітчизняного
        виробництва

2801480 0421 Здійснення фінансової     10 000,0                       10 000,0                                   10 000,0
        підтримки розвитку
        підприємств молочної
        переробки

2801510 0421 Фінансова підтримка                                       21 120,0                     21 120,0   21 120,0
        розвитку хмелярства

2801540 0421 Компенсація Пенсійному   1 207 400,0                     1 207 400,0                                  1 207 400,0
        фонду втрат від
        застосування платниками
        фіксованого
        сільськогосподарського
        податку спеціальної
        ставки по сплаті збору на
        обов'язкове пенсійне
        страхування

2801570 0421 Забезпечення діяльності    6 000,0    3 385,0   1 500,0    340,0   2 615,0                                    6 000,0
        Аграрного фонду

2801580 0421 Здешевлення вартості     54 000,0                       54 000,0                                   54 000,0
        страхових премій
        (внесків) фактично
        сплачених суб'єктами
        аграрного ринку

2801590 0421 Засновницький внесок до    36 000,0                       36 000,0                                   36 000,0
        статутного фонду
        (капіталу) аграрної біржі

2801800 0513 Заходи з ліквідації      5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        наслідків затоплення
        шахти N 9 та аварійного
        ствола шахти N 8
        Солотвинського
        солерудника Тячівського
        району Закарпатської
        області

2802000    Державний департамент    388 967,4   318 172,4  170 508,2   7 280,2   70 795,0   200 000,0  145 900,0   55 000,0  6 350,0   54 100,0   588 967,4
        ветеринарної медицини

2802010 0421 Керівництво та управління   63 210,9   60 760,9   36 289,7   2 044,0   2 450,0                                   63 210,9
        у сфері ветеринарної
        медицини

2802020 0421 Протиепізоотичні заходи   111 445,3   56 600,3   2 732,2     71,2   54 845,0                                   111 445,3
        та участь у Міжнародному
        епізоотичному бюро

        в тому числі компенсація     299,1     299,1    299,1                                                  299,1
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

2802030 0421 Організація і регулювання  214 311,2   200 811,2  131 486,3   5 165,0   13 500,0   200 000,0  145 900,0   55 000,0  6 350,0   54 100,0   414 311,2
        діяльності установ в
        системі ветеринарної
        медицини

2803000    Державний департамент     1 931,7    1 846,8   1 148,6     62,1     84,9      6,2     6,2                      1 937,9
        продовольства

2803010 0442 Керівництво та управління   1 258,5    1 258,5    763,9     50,0                                          1 258,5
        у сфері продовольства

2803020 0484 Державні науково-технічні     66,9                         66,9                                     66,9
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        розвитку харчової
        промисловості

2803040 0828 Заходи, пов'язані з       350,0     350,0    256,0                                                  350,0
        передачею
        культурно-освітніх
        установ Державного
        департаменту
        продовольства у
        комунальну власність

2803050 0829 Методично-бібліотечне      256,3     238,3    128,7     12,1     18,0      6,2     6,2                       262,5
        забезпечення переробної
        промисловості

2804000    Державний департамент     91 055,9   80 271,2   27 094,3   4 268,8   10 784,7   15 595,0   11 406,4               4 188,6   106 650,9
        рибного господарства

2804010 0423 Керівництво та управління   1 811,5    1 736,5    859,5     46,0     75,0                                    1 811,5
        у сфері рибного
        господарства

2804030 0482 Прикладні розробки у      3 127,7                       3 127,7                                    3 127,7
        сфері рибного
        господарства

2804040 0941 Підготовка кадрів для     7 917,7    7 767,7                 150,0    5 843,7   4 701,0               1 142,7   13 761,4
        сфери рибного
        господарства вищими
        навчальними закладами I і
        II рівнів акредитації

2804050 0942 Підготовка кадрів для     7 008,5    6 416,5                 592,0    7 451,3   5 045,4               2 405,9   14 459,8
        сфери рибного
        господарства вищими
        навчальними закладами III
        і IV рівнів акредитації

2804070 0423 Відтворення та охорона    64 690,5   64 350,5   26 234,8   4 222,8    340,0     600,0    600,0                      65 290,5
        водних живих ресурсів і
        регулювання рибальства

2804080 0423 Селекція у рибному       6 500,0                       6 500,0                                    6 500,0
        господарстві

2804090 0423 Міжнародна діяльність у                                      1 700,0   1 060,0                640,0    1 700,0
        галузі рибного
        господарства

2806000    Національна акціонерна                                      7 200,0                      7 200,0    7 200,0
        компанія "Украгролізинг"

2806060 0421 Ремонт                                              7 200,0                      7 200,0    7 200,0
        сільськогосподарської
        техніки та обладнання для
        агропромислового
        комплексу, що вилучені з
        фінансового лізингу у
        лізингоотримувачів,
        визначених банкрутами або
        такими, що порушили
        договір лізингу

2807000    Фізкультурно-спортивне     6 128,9    5 128,9                1 000,0                                    6 128,9
        товариство "Колос"

2807020 0810 Розвиток фізичної       6 128,9    5 128,9                1 000,0                                    6 128,9
        культури і спорту серед
        сільського населення

2808000    Державна служба з охорони   20 279,1   14 729,1   8 773,3   1 014,7   5 550,0   43 995,0   32 975,0   12 300,0   744,0   11 020,0   64 274,1
        прав на сорти рослин

2808010 0421 Керівництво та управління    592,2     592,2    379,8     12,0                                           592,2
        у сфері охорони прав на
        сорти рослин

2808020 0421 Організація і регулювання   15 201,9   13 951,9   8 393,5   1 002,7   1 250,0   43 995,0   32 975,0   12 300,0   744,0   11 020,0   59 196,9
        діяльності установ в
        системі охорони прав на
        сорти рослин

2808030 0421 Докорінне поліпшення      1 000,0                       1 000,0                                    1 000,0
        земель сортодослідних
        станцій та опорних
        пунктів

2808040 0421 Селекція в галузі       3 300,0                       3 300,0                                    3 300,0
        сортовипробування

2808050 0421 Участь у міжнародному      185,0     185,0                                                        185,0
        Союзі з охорони прав
        нових сортів рослин
        (УПОВ)

2809000    Національний аграрний    145 717,0   114 676,3    642,8     70,0   31 040,7   67 401,2   47 783,7     80,5    6,1   19 617,5   213 118,2
        університет

2809020 0140 Фундаментальні         1 141,0                       1 141,0                                    1 141,0
        дослідження Національного
        аграрного університету у
        сфері
        сільськогосподарських
        наук

2809030 0482 Прикладні розробки       6 299,7                       6 299,7    2 000,0                      2 000,0    8 299,7
        Національного аграрного
        університету у сфері
        сільськогосподарських
        наук

2809040 0941 Підготовка кадрів для     26 405,7   25 405,7                1 000,0   17 126,1   13 310,1               3 816,0   43 531,8
        агропромислового
        комплексу вищими
        навчальними закладами I і
        II рівнів акредитації
        Національного аграрного
        університету

2809050 0942 Підготовка кадрів для     88 267,5   86 267,5                2 000,0   48 019,2   34 255,2               13 764,0   136 286,7
        агропромислового
        комплексу Національним
        аграрним університетом

2809060 0950 Підвищення кваліфікації    1 103,1    1 103,1    642,8     70,0           255,9    218,4     80,5    6,1     37,5    1 359,0
        кадрів Інститутом
        післядипломної освіти
        керівників і спеціалістів
        агропромислового
        комплексу Національного
        аграрного університету

2809800 0482 Створення Української     22 500,0    1 900,0                20 600,0                                   22 500,0
        лабораторії якості і
        безпеки продукції
        агропромислового
        комплексу

3000000    Державний комітет      207 420,8   201 240,9  133 140,5   3 425,9   6 179,9   17 610,5   10 828,1   1 432,5  2 431,5   6 782,4   225 031,3
        статистики України

3001000    Апарат Державного      207 420,8   201 240,9  133 140,5   3 425,9   6 179,9   17 610,5   10 828,1   1 432,5  2 431,5   6 782,4   225 031,3
        комітету статистики
        України

3001010 0132 Керівництво та управління  189 557,1   189 029,5  130 883,5   3 425,9    527,6   12 610,5   10 828,1   1 432,5  2 431,5   1 782,4   202 167,6
        у сфері статистики

3001020 0132 Статистичні спостереження   10 373,8   10 171,8   2 257,0           202,0                                   10 373,8
        та переписи

3001030 1090 Обстеження умов життя     2 195,6                       2 195,6                                    2 195,6
        домогосподарств

3001040 0150 Прикладні розробки у       535,6                        535,6                                     535,6
        сфері державної
        статистики

3001060 0950 Підвищення кваліфікації      18,2     18,2                                                         18,2
        працівників органів
        державної статистики

3001070 0132 Створення та розвиток     3 045,0     977,6                2 067,4                                    3 045,0
        інтегрованої
        інформаційно-аналітичної
        системи державної
        статистики

3001080 0150 Фінансова підтримка        34,2     34,2                                                         34,2
        підготовки наукових
        кадрів у сфері державної
        статистики

3001600 0132 Реформування державної     1 661,3    1 009,6                 651,7    5 000,0                      5 000,0    6 661,3
        статистики

3100000    Міністерство транспорту   394 060,5   318 571,0  171 051,0   11 480,1   75 489,5   158 166,6  117 300,1   3 684,2  1 018,5   40 866,5   552 227,1
        та зв'язку України

3101000    Апарат Міністерства      38 139,6   36 905,8   3 370,2    253,0   1 233,8   62 456,1   51 022,2               11 433,9   100 595,7
        транспорту та зв'язку
        України

3101010 0455 Загальне керівництво та    5 089,2    5 047,7   3 370,2    253,0     41,5                                    5 089,2
        управління у сфері
        транспорту та зв'язку

3101020 0485 Прикладні розробки у       616,8                        616,8    5 882,0                      5 882,0    6 498,8
        сфері функціонування
        транспортної системи

3101030 0485 Державні науково-технічні    495,5                        495,5                                     495,5
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        розвитку національної
        транспортної мережі

3101040 0485 Розробки найважливіших      80,0                         80,0                                     80,0
        новітніх технологій у
        сфері транспортного
        комплексу

3101050 0941 Підготовка кадрів для     1 653,9    1 653,9                       1 114,5    914,5                200,0    2 768,4
        сфери автомобільного
        транспорту вищими
        навчальними закладами I і
        II рівнів акредитації

3101060 0942 Підготовка кадрів для     30 159,8   30 159,8                       55 459,6   50 107,7               5 351,9   85 619,4
        сфери залізничного
        транспорту вищими
        навчальними закладами III
        і IV рівнів акредитації

3101090 0950 Підвищення кваліфікації      44,4     44,4                                                         44,4
        державних службовців
        п'ятої - сьомої категорій
        у сфері транспорту

3102000    Державний департамент      796,2     796,2    455,9    100,0                                           796,2
        автомобільного транспорту

3102010 0451 Керівництво та управління    796,2     796,2    455,9    100,0                                           796,2
        у сфері автомобільного
        транспорту

3103000    Державний департамент     52 997,0                       52 997,0   20 760,4   4 370,4    955,7   225,0   16 390,0   73 757,4
        морського і річкового
        транспорту

3103010 0452 Керівництво та управління                                    20 760,4   4 370,4    955,7   225,0   16 390,0   20 760,4
        у сфері морського і
        річкового транспорту

3103020 0452 Навігаційно-гідрографічне   9 230,0                       9 230,0                                    9 230,0
        забезпечення безпеки
        мореплавства у водах
        України

3103030 0452 Підтримка експлуатаційно   27 767,0                       27 767,0                                   27 767,0
        безпечного стану
        внутрішніх водних шляхів
        та судноплавних шлюзів

        в тому числі на        8 017,0                       8 017,0                                    8 017,0
        судноплавний канал
        "Дунай - Чорне море"

3103040 0452 Державна підтримка      16 000,0                       16 000,0                                   16 000,0
        будівництва суден для
        Українського Дунайського
        пароплавства на
        Кілійському
        суднобудівному-
        судноремонтному заводі

3104000    Державна адміністрація    173 676,3   173 676,3  107 667,1   7 515,8          24 926,2   23 798,3   1 164,0   710,1   1 127,9   198 602,5
        залізничного транспорту

3104020 0941 Підготовка кадрів для     16 070,0   16 070,0                       19 770,9   18 999,4                771,5   35 840,9
        сфери залізничного
        транспорту вищими
        навчальними закладами I і
        II рівнів акредитації

3104030 0990 Методичне забезпечення      178,3     178,3    127,3     2,5                                           178,3
        діяльності вищих
        навчальних закладів
        Державної адміністрації
        залізничного транспорту

3104040 0731 Стаціонарне медичне     139 394,2   139 394,2   95 543,3   7 050,5          4 539,9   4 196,9   1 059,2   664,5    343,0   143 934,1
        обслуговування
        працівників та пасажирів
        залізничного транспорту

3104050 0762 Створення банків крові та   1 960,7    1 960,7   1 338,7                  116,0    114,6     1,0    9,0     1,4    2 076,7
        її компонентів для
        лікування працівників
        залізничного транспорту

3104060 0721 Амбулаторно-поліклінічне   16 073,1   16 073,1   10 657,8    462,8           499,4    487,4    103,8    36,6     12,0   16 572,5
        обслуговування
        працівників та пасажирів
        залізничного транспорту

3105000    Державна спеціальна      60 546,4   60 046,4   42 363,0   3 233,3    500,0   10 257,3   5 257,3               5 000,0   70 803,7
        служба транспорту

3105010 0220 Забезпечення діяльності    60 546,4   60 046,4   42 363,0   3 233,3    500,0   10 257,3   5 257,3               5 000,0   70 803,7
        Державної спеціальної
        служби транспорту

        в тому числі компенсація    4 341,2    4 341,2   4 341,2                                                 4 341,2
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

3106000    Державний департамент з    42 259,3   22 500,6   2 566,1    147,0   19 758,7   33 366,6   27 717,1               5 649,5   75 625,9
        питань зв'язку та
        інформатизації

3106010 0460 Керівництво та управління   3 828,2    3 828,2   2 566,1    147,0                                          3 828,2
        у сфері зв'язку та
        інформатизації

3106020 0150 Прикладні дослідження у     985,5                        985,5                                     985,5
        сфері сучасних
        інформаційних систем та
        зв'язку

3106030 0486 Проведення наукових       651,0                        651,0                                     651,0
        виставок і конференцій у
        сфері зв'язку та
        інформатизації

3106040 0941 Підготовка кадрів для     5 937,2    5 789,7                 147,5    3 209,9   2 808,9                401,0    9 147,1
        сфери зв'язку та
        інформатизації вищими
        навчальними закладами I
        та II рівнів акредитації

3106050 0942 Підготовка кадрів для     13 107,5   12 155,7                 951,8   30 156,7   24 908,2               5 248,5   43 264,2
        сфери зв'язку та
        інформатизації вищими
        навчальними закладами III
        та IV рівнів акредитації

3106060 0460 Спецоб'єкти          2 404,0                       2 404,0                                    2 404,0

3106070 0460 Забезпечення ефективного    6 524,4     700,0                5 824,4                                    6 524,4
        використання
        радіочастотного ресурсу

3106080 0473 Національна програма      8 619,0                       8 619,0                                    8 619,0
        інформатизації

3106090 0950 Підвищення кваліфікації      27,0     27,0                                                         27,0
        державних службовців
        п'ятої - сьомої категорій
        у сфері зв'язку та
        інформатизації

3106100 0486 Розробка найважливіших      175,5                        175,5                                     175,5
        новітніх технологій у
        сфері зв'язку та
        інформатизації

3107000    Головне управління      15 672,1   15 672,1   9 538,5    231,0          6 400,0   5 134,8   1 564,5    83,4   1 265,2   22 072,1
        Державної фельд'єгерської
        служби України

3107010 0113 Доставка дипломатичної     2 911,8    2 911,8                                                       2 911,8
        кореспонденції за кордон
        і в Україну

3107020 0460 Доставка спеціальної     12 760,3   12 760,3   9 538,5    231,0          6 400,0   5 134,8   1 564,5    83,4   1 265,2   19 160,3
        службової кореспонденції
        органам державної влади

        в тому числі компенсація     971,7     971,7    971,7                  157,9    157,9    157,9                1 129,6
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

3108000    Головна державна        9 973,6    8 973,6   5 090,2          1 000,0                                    9 973,6
        інспекція на
        автомобільному транспорті

3108010 0451 Здійснення контролю у     9 973,6    8 973,6   5 090,2          1 000,0                                    9 973,6
        сфері автомобільного
        транспорту та державного
        нагляду за забезпеченням
        безпеки автомобільних
        перевезень

3110000    Державна служба        4 127,9    4 000,9   2 165,5    200,0    127,0  3 248 711,0  355 372,1             2 893 338,9  3 252 838,9
        автомобільних доріг
        України

3111000    Апарат Державної служби    4 127,9    4 000,9   2 165,5    200,0    127,0  3 248 711,0  355 372,1             2 893 338,9  3 252 838,9
        автомобільних доріг
        України

3111010 0456 Керівництво та управління   4 127,9    4 000,9   2 165,5    200,0    127,0                                    4 127,9
        у сфері будівництва,
        ремонту та утримання
        автомобільних доріг

3111020 0456 Розвиток мережі і                                       2 988 711,0   95 372,1             2 893 338,9  2 988 711,0
        утримання автомобільних
        доріг загального
        користування

        в тому числі будівництво                                     80 000,0                     80 000,0   80 000,0
        автотранспортної
        магістралі через річку
        Дніпро у місті Запоріжжі

3111030 0456 Погашення зобов'язань за                                    260 000,0  260 000,0                     260 000,0
        кредитом, отриманим під
        гарантію Кабінету
        Міністрів України для
        реконструкції
        автомобільної дороги
        Київ-Одеса на дільниці
        від Жашкова до
        Червонознам'янки

3200000    Міністерство України з   1 816 451,1  1 562 264,0  728 802,9   36 886,4  254 187,1   262 206,7  197 391,8   98 077,0  4 235,9   64 814,9  2 078 657,8
        питань надзвичайних
        ситуацій

3201000    Апарат Міністерства       1 013   899 033,1  722 712,3   36 643,4  114 609,5   258 596,2  194 034,2   96 570,6  4 102,1   64 562,0  1 272 238,8
        України з питань         642,6
        надзвичайних ситуацій

3201010 0320 Керівництво та управління   19 923,3   19 923,3   14 533,7    333,0            50,0     50,0                      19 973,3
        у сфері надзвичайних
        ситуацій

        в тому числі компенсація    1 144,8    1 144,8   1 144,8                                                 1 144,8
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

3201130 0832 Інформування          1 800,0                       1 800,0                                    1 800,0
        громадськості з питань
        ліквідації наслідків
        Чорнобильської катастрофи
        та цивільного захисту
        населення

3201190 0512 Будівництво пускового                                      29 600,0                     29 600,0   29 600,0
        комплексу "Вектор"

3201240 0512 Виконання робіт у сфері                                     15 900,0   15 900,0                      15 900,0
        поводження з
        радіоактивними відходами
        неядерного циклу та
        ліквідація радіаційних
        аварій

3201260 0320 Авіаційні роботи з пошуку   13 049,1    7 809,7   1 553,3     13,0   5 239,4                                   13 049,1
        та рятування

3201270 0320 Створення Урядової       2 290,0                       2 290,0                                    2 290,0
        інформаційно-аналітичної
        системи з питань
        надзвичайних ситуацій

3201280 0320 Забезпечення заходів у    822 277,8   816 174,8  674 482,8   34 288,0   6 103,0   201 761,2  171 249,2   93 729,6  4 022,6   30 512,0  1 024 039,0
        сфері цивільного захисту

        в тому числі компенсація   61 493,8   61 493,8   61 493,8                 9 212,7   9 212,7   9 212,7               70 706,5
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

3201300 0721 Медичне забезпечення та    4 841,2    4 841,2                                                       4 841,2
        санаторно-курортне
        лікування працівників,
        військовослужбовців та
        осіб рядового і
        начальницького складу
        Міністерства України з
        питань надзвичайних
        ситуацій та членів їх
        сімей, здійснення
        санітарних та
        протиепідемічних заходів

3201340 0250 Прикладні дослідження і    7 557,9    7 137,9   5 625,1    181,3    420,0    1 600,0   1 500,0    630,0    13,5    100,0    9 157,9
        розробки та
        науково-дослідні роботи у
        сфері цивільного захисту
        і пожежної безпеки

        в тому числі компенсація     512,2     512,2    512,2                  17,3     17,3     17,3                 529,5
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

3201350 0512 Знешкодження          1 935,0    1 935,0                                                       1 935,0
        вибухонебезпечних
        предметів, що залишилися
        з часів Другої світової
        війни в районі міст
        Севастополя та Керчі

3201360 0942 Підготовка і         37 435,2   37 405,2   26 517,4   1 828,1     30,0    7 685,0   5 335,0   2 211,0    66,0   2 350,0   45 120,2
        перепідготовка керівних
        кадрів і спеціалістів у
        сфері цивільного захисту
        та пожежної безпеки

        в тому числі компенсація    2 128,9    2 128,9   2 128,9                   9,2     9,2     9,2                2 138,1
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

3201430 0763 Матеріально-технічне       513,0     26,0                 487,0                                     513,0
        забезпечення мобільного
        госпіталю

3201440 0512 Пошук та знешкодження     1 980,0    1 980,0                                                       1 980,0
        залишків хімічної зброї,
        затопленої у виключній
        (морській) економічній
        зоні України

3201450 1062 Будівництво (придбання)    14 687,1                       14 687,1    2 000,0                      2 000,0   16 687,1
        житла для
        військовослужбовців, осіб
        рядового та
        начальницького складу
        Міністерства України з
        питань надзвичайних
        ситуацій

3201470 0433 Реалізація комплексної     4 500,0    1 800,0                2 700,0                                    4 500,0
        програми розвитку системи
        зв'язку, оповіщення та
        інформатизації
        Міністерства України з
        питань надзвичайних
        ситуацій

3201490 0320 Придбання спеціальної     5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        пожежної автомобільної
        техніки

3201510 0513 Підтримка екологічно     75 853,0                       75 853,0                                   75 853,0
        безпечного стану у зонах
        відчуження і безумовного
        (обов'язкового)
        відселення

3202000    Адміністрація зони        622,7     622,7    392,5                                                  622,7
        відчуження і зони
        безумовного
        (обов'язкового)
        відселення

3202010 0513 Керівництво та управління    622,7     622,7    392,5                                                  622,7
        діяльністю у зоні
        відчуження і зоні
        безумовного
        (обов'язкового)
        відселення

        в тому числі компенсація      6,7      6,7     6,7                                                   6,7
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

3203000    Державний департамент     9 410,6    8 830,1   5 487,6    226,5    580,5    3 492,6   3 357,6   1 506,4   133,8    135,0   12 903,2
        страхового фонду
        документації

3203010 0320 Керівництво та управління   2 960,0    2 915,5   1 513,2     97,8     44,5      0,1     0,1                      2 960,1
        діяльністю у сфері
        створення страхового
        фонду документації

3203020 0320 Створення і зберігання     6 450,6    5 914,6   3 974,4    128,7    536,0    3 492,5   3 357,5   1 506,4   133,8    135,0    9 943,1
        страхового фонду
        документації

3204000    Державна спеціальна      25 523,8   25 523,8                                                       25 523,8
        (воєнізована)
        аварійно-рятувальна
        служба

3204020 0320 Аварійно-рятувальні      25 523,8   25 523,8                                                       25 523,8
        заходи на
        загальнодержавному і
        регіональному рівнях при
        надзвичайних ситуаціях

3205000    Державний комітет України  767 251,4   628 254,3    210,5     16,5  138 997,1     117,9                       117,9   767 369,3
        з питань подолання
        наслідків Чорнобильської
        катастрофи

3205020 1070 Пільги на медичне       72 292,3   72 292,3                                                       72 292,3
        обслуговування
        громадянам, які
        постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

        в тому числі погашення     1 421,3    1 421,3                                                       1 421,3
        заборгованості

3205030 1070 Оздоровлення громадян,    210 181,7   210 181,7                                                      210 181,7
        які постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

        в тому числі погашення     7 955,4    7 955,4                                                       7 955,4
        заборгованості

3205040 1070 Компенсація сім'ям з     345 300,3   345 300,3                                                      345 300,3
        дітьми та видатки на
        безплатне харчування
        дітей, які постраждали
        внаслідок Чорнобильської
        катастрофи

        в тому числі погашення    19 219,9   19 219,9                                                       19 219,9
        заборгованості

3205050 1062 Забезпечення житлом      50 000,0                       50 000,0                                   50 000,0
        громадян, які постраждали
        внаслідок Чорнобильської
        катастрофи

3205070 0763 Комплексне          53 390,0                       53 390,0                                   53 390,0
        медико-санітарне
        забезпечення громадян,
        які постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

3205080 0513 Радіологічний захист     12 000,0                       12 000,0                                   12 000,0
        населення та екологічне
        оздоровлення території,
        що зазнала радіоактивного
        забруднення

3205090 0530 Наукове забезпечення      8 107,1     480,0    210,5     16,5   7 627,1                                    8 107,1
        робіт та інформаційні
        системи щодо ліквідації
        наслідків Чорнобильської
        катастрофи

        в тому числі погашення     2 787,1                       2 787,1                                    2 787,1
        заборгованості

3205100 0490 Державні капітальні      14 980,0                       14 980,0     117,9                       117,9   15 097,9
        вкладення на реалізацію
        Чорнобильської
        будівельної програми

3205110 0763 Здійснення окремих       1 000,0                       1 000,0                                    1 000,0
        заходів Всеукраїнською
        громадською організацією
        "Союз Чорнобиль України"
        та іншими громадськими
        організаціями по
        соціальному захисту
        громадян, які постраждали
        внаслідок Чорнобильської
        катастрофи

3210000    Міністерство України з    27 254,5   27 254,5                                                       27 254,5
        питань надзвичайних
        ситуацій
        (загальнодержавні
        видатки)

3211000    Міністерство України з    27 254,5   27 254,5                                                       27 254,5
        питань надзвичайних
        ситуацій
        (загальнодержавні
        видатки)

3211020 1020 Пенсійне забезпечення     27 254,5   27 254,5                                                       27 254,5
        військовослужбовців, осіб
        начальницького і рядового
        складу Міністерства
        України з питань
        надзвичайних ситуацій

3400000    Міністерство України у    471 936,7   350 422,4   37 578,4    802,7  121 514,3   20 190,5   15 796,1     20,6    15,2   4 394,4   492 127,2
        справах молоді та спорту

3401000    Апарат Міністерства     255 219,1   158 533,8   6 557,3    394,4   96 685,3   20 190,5   15 796,1     20,6    15,2   4 394,4   275 409,6
        України у справах молоді
        та спорту

3401010 1040 Керівництво та управління   8 405,9    7 942,9   4 464,4    168,0    463,0                                    8 405,9
        у сфері молодіжної та
        сімейної політики,
        фізичної культури і
        спорту

3401020 0960 Надання позашкільної      1 512,8    1 262,8    779,7    148,1    250,0     282,8    247,8     20,6    15,2     35,0    1 795,6
        освіти в МДЦК "Золотий
        ключик"

3401030 0941 Підготовка кадрів для     7 432,6    7 125,1                 307,5     868,9    504,9                364,0    8 301,5
        сфери спорту вищими
        навчальними закладами I і
        II рівнів акредитації

3401040 0942 Підготовка кадрів для     40 241,6   36 161,4                4 080,2   18 709,8   14 893,4               3 816,4   58 951,4
        сфери спорту вищими
        навчальними закладами III
        і IV рівнів акредитації

3401050 0950 Підвищення кваліфікації     561,4     561,4    105,1     3,5           150,0    150,0                       711,4
        працівників державних
        органів, установ і
        організацій у справах
        сім'ї, жінок, молоді та
        дітей

3401060 0990 Методичне забезпечення      163,9     163,9     99,4     15,8                                           163,9
        діяльності навчальних
        закладів у сфері спорту

3401070 1040 Здійснення державними     37 319,7   37 319,7                                                       37 319,7
        органами централізованих
        заходів з питань дітей,
        молоді, жінок та сім'ї

3401170 1040 Державна підтримка      11 500,0   11 500,0                                                       11 500,0
        громадських організацій
        на виконання
        загальнодержавних програм
        і заходів стосовно дітей,
        молоді, жінок, сім'ї

3401180 1080 Прикладні розробки у      1 043,4                       1 043,4     100,0                       100,0    1 143,4
        сфері сім'ї та молоді

3401190 1040 Здійснення державними     20 000,0   20 000,0                                                       20 000,0
        органами централізованих
        заходів по організації
        відпочинку та
        оздоровлення дітей

3401210 1040 Державна підтримка        500,0     500,0                                                        500,0
        дитячих громадських
        організацій на виконання
        загальнодержавних програм
        і заходів стосовно дітей

3401220 1040 Здійснення заходів,      70 000,0   20 000,0                50 000,0                                   70 000,0
        спрямованих на подолання
        дитячої бездоглядності і
        безпритульності

3401230 0826 Функціонування музею       206,6     206,6     65,1     15,0                                           206,6
        спортивної слави України

3401240 0810 Забезпечення підготовки    2 612,6    2 612,6   1 043,6     44,0                                          2 612,6
        спортсменів вищих
        категорій

3401250 0810 Розвиток           20 969,7    2 700,0                18 269,7                                   20 969,7
        матеріально-технічної
        бази спорту вищих
        досягнень

3401260 0840 Прикладні розробки у      1 271,5                       1 271,5     79,0                       79,0    1 350,5
        сфері розвитку окремих
        видів спорту та методики
        підготовки спортсменів

3401270 0810 Розвиток авіаційних видів   2 407,0    2 407,0                                                       2 407,0
        спорту

3401280 0810 Фінансова підтримка      8 070,4    8 070,4                                                       8 070,4
        громадських організацій
        фізкультурно-спортивного
        спрямування

3401290 0810 Видатки на облаштування    20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        спортивних та футбольних
        майданчиків

3401800 1040 Проведення           1 000,0                       1 000,0                                    1 000,0
        ремонтно-реставраційних
        робіт будинку по вул.
        Десятинній, 14

3402000    Державна соціальна служба   14 135,0   12 206,0    621,0     15,0   1 929,0                                   14 135,0
        для сім'ї, дітей та
        молоді

3402010 1040 Керівництво та управління   1 314,6    1 208,6    621,0     15,0    106,0                                    1 314,6
        у сфері соціальної роботи
        із сім'ями, дітьми та
        молоддю

3402020 1040 Реалізація програм та     12 820,4   10 997,4                1 823,0                                   12 820,4
        здійснення заходів
        Державної соціальної
        служби для сім'ї, дітей
        та молоді

3403000    Управління          130 443,6   123 443,6   25 330,0    351,4   7 000,0                                   130 443,6
        "Укрспортзабезпечення"

3403020 0810 Організаційне та       69 411,8   62 411,8   25 094,5    351,4   7 000,0                                   69 411,8
        фінансове забезпечення
        спорту вищих досягнень

3403030 0810 Проведення          49 244,2   49 244,2                                                       49 244,2
        навчально-тренувальних
        зборів і змагань з
        олімпійських видів спорту

3403040 0810 Підготовка і участь      4 466,5    4 466,5                                                       4 466,5
        національних збірних
        команд в Олімпійських
        іграх

3403050 0810 Проведення заходів з      7 321,1    7 321,1    235,5                                                 7 321,1
        неолімпійських видів
        спорту і масових заходів
        з фізичної культури

3404000    Національний комітет     56 639,0   51 639,0   5 070,1     41,9   5 000,0                                   56 639,0
        спорту інвалідів України

3404020 0810 Фізкультурно-спортивна    21 706,3   21 246,3   5 070,1     41,9    460,0                                   21 706,3
        реабілітація та спорт
        інвалідів

3404030 0810 Підготовка і участь      26 352,7   26 352,7                                                       26 352,7
        національних збірних
        команд в Параолімпійських
        і Дефлімпійських іграх

3404040 0810 Фінансова підтримка      8 580,0    4 040,0                4 540,0                                    8 580,0
        параолімпійського руху в
        Україні

3408000    Державний фонд сприяння    15 500,0    4 600,0                10 900,0                                   15 500,0
        молодіжному житловому
        будівництву

3408040 1062 Фінансова підтримка      5 500,0    4 600,0                 900,0                                    5 500,0
        Державного фонду сприяння
        молодіжному житловому
        будівництву

3408050 1062 Часткова компенсація     10 000,0                       10 000,0                                   10 000,0
        відсоткової ставки
        кредитів комерційних
        банків молодим сім'ям та
        одиноким молодим
        громадянам на будівництво
        (реконструкцію) та
        придбання житла

3500000    Міністерство фінансів   4 918 402,5  4 716 852,9  428 383,9   16 074,2  201 549,6   58 777,5   36 532,5   2 157,9   196,8   22 245,0  4 977 180,0
        України

3501000    Апарат Міністерства    4 396 944,2  4 219 245,1  116 505,8   4 591,1  177 699,1   56 571,7   34 927,0   2 142,3    53,9   21 644,7  4 453 515,9
        фінансів України

3501010 0112 Керівництво та управління  273 268,5   193 043,2  115 381,7   4 236,6   80 225,3     58,4     53,4           4,3     5,0   273 326,9
        у сфері фінансів

3501020 0112 Створення автоматизованої   38 682,8    4 432,8                34 250,0                                   38 682,8
        інформаційно-аналітичної
        системи фінансових і
        фіскальних органів

3501030 0150 Прикладні наукові       6 965,0                       6 965,0                                    6 965,0
        розробки у сфері розвитку
        державних фінансів

3501040 0941 Підготовка кадрів для     2 370,6    2 097,6                 273,0     750,0    699,2                 50,8    3 120,6
        фінансової системи вищими
        навчальними закладами I і
        II рівнів акредитації

3501050 0942 Підготовка кадрів для     30 362,4   27 151,5                3 210,9   11 652,1   9 197,5               2 454,6   42 014,5
        фінансової системи вищими
        навчальними закладами III
        і IV рівнів акредитації

3501060 0950 Підвищення кваліфікації     450,0     450,0                                                        450,0
        кадрів фінансової системи

3501070 0826 Функціонування Музею       192,1     168,1     70,7     6,0     24,0      6,0     6,0     2,9                 198,1
        коштовного і
        декоративного каміння

3501080 0832 Фінансова підтримка       135,0     135,0                                                        135,0
        журналу "Фінанси України"

3501090 0829 Підтримка           4 043,4    2 043,4    511,6    269,9   2 000,0     252,9    212,9     44,6    31,2     40,0    4 296,3
        культурно-оздоровчих
        заходів фінансової
        системи

3501100 0490 Забезпечення державних    10 030,1     744,6     98,8     36,6   9 285,5    2 000,0    423,0    148,3    7,0   1 577,0   12 030,1
        виробничих та
        соціально-культурних
        потреб у дорогоцінних
        металах і дорогоцінному
        камінні

3501110 0150 Підготовка наукових       356,7     342,3    147,8           14,4     150,0    140,0     46,5    11,4     10,0     506,7
        кадрів у сфері фінансів

3501120 0150 Прикладні розробки у      5 333,8                       5 333,8     419,8                       419,8    5 753,6
        сфері фінансів, кредиту і
        грошового обігу

3501140 0113 Внески до міжнародних     52 030,0   52 030,0                                                       52 030,0
        організацій

3501160 1070 Заходи щодо поступової    500 000,0   500 000,0                                                      500 000,0
        компенсації громадянам
        втрат від знецінення
        грошових заощаджень

3501170 0171 Обслуговування       1 335 059,7  1 335 059,7                                                     1 335 059,7
        внутрішнього державного
        боргу

3501180 0172 Обслуговування       2 099 719,9  2 099 719,9                                                     2 099 719,9
        зовнішнього державного
        боргу

3501190 0360 Оплата послуг юридичних                                     20 000,0   20 000,0                      20 000,0
        осіб, які залучаються для
        стягнення простроченої
        заборгованості перед
        державою за кредитами,
        залученими державою або
        під державні гарантії, та
        бюджетними позичками, а
        також банкрутством
        позичальника

3501200 0150 Науково-методичне       1 272,6     642,6    295,2     42,0    630,0    3 067,0   3 055,5   1 900,0          11,5    4 339,6
        забезпечення у сфері
        виробництва і
        використання
        дорогоцінного і
        напівдорогоцінного
        каміння

3501210 0487 Державні науково-технічні    900,0                        900,0                                     900,0
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        технології, матеріалів і
        устаткування для
        виробництва бланків
        цінних паперів і
        документів суворого
        обліку

3501220 0487 Фінансова підтримка       150,0     100,0                  50,0                                     150,0
        розвитку наукової
        інфраструктури у сфері
        збереження дорогоцінного
        каміння

3501340 0411 Державна програма       32 000,0                       32 000,0                                   32 000,0
        розвитку Національної
        депозитарної системи
        України

3501600 0411 Розвиток муніципального    1 503,5                       1 503,5    7 500,0    632,0               6 868,0    9 003,5
        кредитного ринку

3501610 0411 Заходи щодо розвитку      2 008,1    1 016,2                 991,9    9 790,0                      9 790,0   11 798,1
        фінансових послуг у
        сільськогосподарських
        регіонах

3501630 0112 Модернізація,           60,0     18,2                  41,8     600,0    182,0                418,0     660,0
        удосконалення та
        раціоналізація механізмів
        збору даних для
        статистики державних
        фінансів

3501640 0112 Забезпечення діяльності      50,0     50,0                        325,5    325,5                       375,5
        Наглядової Ради по
        впровадженню проекту
        модернізації податкових
        інспекцій

3503000    Державна пробірна служба    2 714,5    2 489,0   1 276,5     47,9    225,5    1 031,6    593,5     15,6    27,0    438,1    3 746,1

3503010 0411 Керівництво та управління   2 584,5    2 489,0   1 276,5     47,9     95,5     726,6    413,5     15,6    27,0    313,1    3 311,1
        у сфері державного
        пробірного контролю

3503020 0487 Наукове забезпечення       130,0                        130,0                                     130,0
        державного пробірного
        контролю

3503030 0411 Фінансова підтримка                                         305,0    180,0                125,0     305,0
        державного пробірного
        контролю

3504000    Державне казначейство    311 361,8   290 911,8  172 990,7   8 301,3   20 450,0     930,1    771,1          80,4    159,0   312 291,9
        України

3504010 0112 Керівництво та управління  299 381,8   287 931,8  172 990,7   8 301,3   11 450,0     930,1    771,1          80,4    159,0   300 311,9
        казначейським
        обслуговуванням бюджету

3504020 0950 Підвищення кваліфікації    1 300,0    1 300,0                                                       1 300,0
        працівників органів
        Державного казначейства
        України

3504600 0112 Створення автоматизованої   10 680,0    1 680,0                9 000,0                                   10 680,0
        інформаційно-аналітичної
        системи органів
        Державного казначейства

3505000    Головне           207 382,0   204 207,0  137 610,9   3 133,9   3 175,0     244,1    240,9          35,5     3,2   207 626,1
        контрольно-ревізійне
        управління України

3505010 0112 Керівництво та управління  203 857,0   201 757,0  137 610,9   3 133,9   2 100,0     244,1    240,9          35,5     3,2   204 101,1
        у сфері контролю за
        витрачанням бюджетних
        коштів

3505020 0950 Підвищення кваліфікації     300,0     300,0                                                        300,0
        працівників
        контрольно-ревізійної
        служби України

3505030 0112 Створення автоматизованої   3 225,0    2 150,0                1 075,0                                    3 225,0
        інформаційно-аналітичної
        системи органів
        контрольно-ревізійної
        служби України

3510000    Міністерство фінансів   21 979 762,9 21 021 203,5 1 081 072,0    997,8  708 559,4  6 467 600,0 6 000 000,0              467 600,0 28 447 362,9
        України (загальнодержавні
        видатки)

3511000    Міністерство фінансів   21 979 762,9 21 021 203,5 1 081 072,0    997,8  708 559,4  6 467 600,0 6 000 000,0              467 600,0 28 447 362,9
        України (загальнодержавні
        видатки)

3511030 0133 Резервний фонд        250 000,0                                                             250 000,0

3511040 0220 Мобілізаційна підготовка   16 477,1   12 156,2   3 013,2    997,8   4 320,9                                   16 477,1
        галузей національної
        економіки України

3511050 0180 Дотації вирівнювання з  11 083 242,7 11 083 242,7                                                     11 083 242,7
        державного бюджету
        місцевим бюджетам

3511060 0180 Додаткові дотації з     454 664,9   454 664,9                                                      454 664,9
        державного бюджету
        місцевим бюджетам

3511070 0180 Субвенції з державного   7 602 234,2  7 427 995,7               174 238,5   47 600,0                     47 600,0  7 649 834,2
        бюджету місцевим бюджетам

3511090 0180 Субвенція з Державного    400 000,0                      400 000,0                                   400 000,0
        бюджету України місцевим
        бюджетам на
        соціально-економічний
        розвиток регіонів,
        виконання заходів з
        упередження аварій та
        запобігання техногенним
        катастрофам у
        житлово-комунальному
        господарстві та на інших
        аварійних об'єктах
        комунальної власності і
        на виконання
        інвестиційних проектів

3511100 0180 Субвенція з державного    531 203,5   531 203,5                                                      531 203,5
        бюджету місцевим бюджетам
        на здійснення виплат,
        визначених Законом
        України "Про
        реструктуризацію
        заборгованості з виплат,
        передбачених статтею 57
        Закону України "Про
        освіту" педагогічним,
        науково-педагогічним та
        іншим категоріям
        працівників навчальних
        закладів" ( 1994-15 )

3511110 0180 Субвенція з державного                                    6 000 000,0 6 000 000,0                    6 000 000,0
        бюджету місцевим бюджетам
        на заходи щодо погашення
        заборгованості громадян
        за житлово-комунальні
        послуги та енергоносії в
        рахунок часткової
        компенсації втрат від
        знецінення грошових
        заощаджень

3511130 0180 Субвенція з державного    100 000,0                      100 000,0                                   100 000,0
        бюджету місцевим бюджетам
        на збереження історичної
        забудови міст, об'єктів
        історико-культурної
        спадщини України

3511250 1070 Відшкодування шкоди,     15 000,0   15 000,0                                                       15 000,0
        завданої громадянинові
        незаконними діями органів
        дізнання, попереднього
        слідства, прокуратури,
        суду

3511280 0133 Платежі на виконання     20 000,0   20 000,0                                                       20 000,0
        рішень закордонних
        юрисдикційних органів,
        прийнятих за наслідками
        розгляду справ проти
        України

3511290 1062 Будівництво та придбання   20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        соціального житла

3511300 0133 Запровадження умов оплати 1 476 940,5  1 476 940,5 1 078 058,8                                               1 476 940,5
        праці працівників
        бюджетної сфери на основі
        Єдиної тарифної сітки та
        впорядкування умов оплати
        праці окремих категорій
        працівників бюджетної
        сфери

3511310 0827 Підтримка розвитку      10 000,0                       10 000,0                                   10 000,0
        державних
        історико-культурних
        заповідників та територій
        і об'єктів
        природно-заповідного
        фонду України

3511320 0180 Субвенція з державного                                     420 000,0                     420 000,0   420 000,0
        бюджету місцевим бюджетам
        на будівництво
        газопроводів-відводів та
        газифікацію населених
        пунктів, у першу чергу
        сільських

3600000    Міністерство юстиції     388 455,9   348 892,5  235 191,9   4 900,5   39 563,4   166 924,5  129 273,4   20 375,1  5 038,0   37 651,1   555 380,4
        України

3601000    Апарат Міністерства     387 384,4   347 821,0  234 508,6   4 884,4   39 563,4   166 924,5  129 273,4   20 375,1  5 038,0   37 651,1   554 308,9
        юстиції України

3601010 0380 Керівництво та управління  336 855,2   334 972,4  228 518,6   4 648,7   1 882,8   156 958,9  120 372,8   15 851,0  4 825,5   36 586,1   493 814,1
        у сфері юстиції

3601020 0380 Заходи по виконанню робіт   2 731,8    2 270,7    821,9           461,1     366,4    246,4                120,0    3 098,2
        з адаптації законодавства
        України до законодавства
        ЄС та проведенню в
        Україні правової реформи
        і законопроектних робіт

3601030 0380 Керівництво та управління   7 847,9    1 985,9   1 204,1     2,5   5 862,0                                    7 847,9
        у сфері адаптації
        законодавства

3601070 0330 Проведення судової       6 532,9    5 856,3   3 511,6    190,0    676,6    9 500,0   8 560,0   4 500,0   180,0    940,0   16 032,9
        експертизи

3601080 0370 Прикладні розробки у      8 131,3                       8 131,3                                    8 131,3
        сфері методики проведення
        судових експертиз

3601090 0950 Підвищення кваліфікації     774,8     774,8    452,4     43,2            99,2     94,2     24,1    32,5     5,0     874,0
        працівників органів
        юстиції

3601150 0133 Забезпечення захисту прав   22 549,6                       22 549,6                                   22 549,6
        та інтересів України під
        час розгляду справ у
        закордонних юрисдикційних
        органах

3601160 0380 Надання громадянам       1 960,9    1 960,9                                                       1 960,9
        правової допомоги в
        кримінальних справах за
        рахунок держави

3603000    Державний комітет України   1 071,5    1 071,5    683,3     16,1                                          1 071,5
        у справах релігій

3603010 0850 Керівництво та управління    995,2     995,2    683,3     16,1                                           995,2
        у сфері релігій

3603020 0829 Заходи, пов'язані із       76,3     76,3                                                         76,3
        забезпеченням свободи
        совісті та релігії

5000000    Державний комітет України  471 649,0   408 625,2  200 841,7   91 238,1   63 023,8   104 457,1   88 828,7   12 737,3  34 844,0   15 628,4   576 106,1
        по водному господарству

5001000    Апарат Державного      471 649,0   408 625,2  200 841,7   91 238,1   63 023,8   104 457,1   88 828,7   12 737,3  34 844,0   15 628,4   576 106,1
        комітету України по
        водному господарству

5001010 0421 Керівництво та управління   3 040,3    2 880,3   1 832,3     32,0    160,0                                    3 040,3
        у сфері водного
        господарства

5001020 0482 Прикладні розробки у       492,6                        492,6                                     492,6
        сфері розвитку водного
        господарства

5001030 0530 Розробки найважливіших      54,1                         54,1                                     54,1
        новітніх технологій у
        сфері екологічного
        оздоровлення водних
        ресурсів

5001040 0950 Підвищення кваліфікації     805,5     805,5    512,6     29,2           746,2    727,2    263,7   144,0     19,0    1 551,7
        кадрів у сфері водного
        господарства

5001050 0421 Експлуатація         414 388,8   402 259,4  198 496,8   91 176,9   12 129,4   103 710,9   88 101,5   12 473,6  34 700,0   15 609,4   518 099,7
        загальнодержавних і
        міжгосподарських
        державних меліоративних
        систем

5001060 0511 Ведення державного       4 002,4    2 680,0                1 322,4                                    4 002,4
        моніторингу поверхневих
        вод, водного кадастру,
        паспортизація, управління
        водними ресурсами

5001070 0511 Захист від шкідливої дії   28 865,3                       28 865,3                                   28 865,3
        вод сільських населених
        пунктів і
        сільськогосподарських
        угідь

5001080 0511 Комплексний          10 000,0                       10 000,0                                   10 000,0
        протипаводковий захист в
        басейні р. Тиса у
        Закарпатській області

5001090 0620 Будівництво Кілійського і   10 000,0                       10 000,0                                   10 000,0
        Татарбунарського групових
        водопроводів Одеської
        області

5020000    Державний комітет       36 756,6    3 628,4   2 432,0     90,0   33 128,2   374 250,0   1 040,0          80,0  373 210,0   411 006,6
        природних ресурсів
        України

5021000    Апарат Державного       36 756,6    3 628,4   2 432,0     90,0   33 128,2   374 250,0   1 040,0          80,0  373 210,0   411 006,6
        комітету природних
        ресурсів України

5021010 0540 Загальне керівництво та    3 628,4    3 628,4   2 432,0     90,0          1 500,0   1 040,0          80,0    460,0    5 128,4
        управління у сфері
        природних ресурсів

5021020 0530 Державні науково-технічні   1 200,0                       1 200,0                                    1 200,0
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        природних ресурсів

5021030 0444 Розвиток                                            372 750,0                     372 750,0   372 750,0
        мінерально-сировинної
        бази, в тому числі
        дорозвідка відкритих в
        Україні родовищ
        мідьвмісних руд

5021040 0411 Загальнодержавні       13 528,2                       13 528,2                                   13 528,2
        геодезичні та
        картографічні роботи

5021050 0511 Геолого-екологічні       5 500,0                       5 500,0                                    5 500,0
        дослідження та заходи

5021060 0490 Демаркація та делімітація   12 900,0                       12 900,0                                   12 900,0
        державного кордону

5100000    Державний комітет України  174 766,1   146 280,4   99 513,8    288,9   28 485,7   45 000,0   25 200,0         1 240,0   19 800,0   219 766,1
        по земельних ресурсах

5101000    Апарат Державного      174 766,1   146 280,4   99 513,8    288,9   28 485,7   45 000,0   25 200,0         1 240,0   19 800,0   219 766,1
        комітету України по
        земельних ресурсах

5101010 0421 Керівництво та управління  137 047,4   137 047,4   99 513,8    278,9          15 000,0   10 200,0         1 200,0   4 800,0   152 047,4
        у сфері земельних
        ресурсів

5101020 0950 Підвищення кваліфікації      18,0     18,0                                                         18,0
        працівників Держкомзему

5101030 0421 Проведення земельної     28 053,0    9 205,0                18 848,0                                   28 053,0
        реформи

5101040 0511 Збереження, відтворення    5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        та забезпечення
        раціонального
        використання земельних
        ресурсів

5101600 0421 Видача державних актів на   4 647,7     10,0           10,0   4 637,7   30 000,0   15 000,0          40,0   15 000,0   34 647,7
        право приватної власності
        на землю в сільській
        місцевості

5120000    Державний комітет України   28 289,0   18 929,0   11 192,0   2 470,8   9 360,0   597 350,0  134 678,0   3 750,0  2 530,0  462 672,0   625 639,0
        з державного
        матеріального резерву

5121000    Апарат Державного       28 289,0   18 929,0   11 192,0   2 470,8   9 360,0   597 350,0  134 678,0   3 750,0  2 530,0  462 672,0   625 639,0
        комітету з державного
        матеріального резерву

5121010 0220 Керівництво та управління   4 759,3    4 699,3   2 532,0    135,3     60,0                                    4 759,3
        у сфері державного
        матеріального резерву

5121020 0220 Обслуговування державного   23 529,7   14 229,7   8 660,0   2 335,5   9 300,0   29 250,0   23 678,0   3 750,0  2 530,0   5 572,0   52 779,7
        матеріального резерву
        організаціями Державного
        комітету України з
        державного матеріального
        резерву

5121030 0220 Відшкодування                                          36 400,0   36 400,0                      36 400,0
        підприємствам, установам
        та організаціям витрат,
        пов'язаних з
        обслуговуванням цінностей
        матеріального резерву

5121040 0220 Накопичення (приріст)                                      531 700,0   74 600,0              457 100,0   531 700,0
        матеріальних цінностей
        державного матеріального
        резерву

5160000    Державна митна служба    859 388,2   805 480,3  546 600,8   13 572,5   53 907,9    3 623,1   2 552,5    265,4   156,9   1 070,6   863 011,3
        України

5161000    Апарат Державної митної   859 388,2   805 480,3  546 600,8   13 572,5   53 907,9    3 623,1   2 552,5    265,4   156,9   1 070,6   863 011,3
        служби України

5161010 0112 Керівництво та управління  791 306,9   785 306,9  535 295,9   12 813,3   6 000,0    2 340,6   1 477,3           2,3    863,3   793 647,5
        у сфері митної справи

5161020 0112 Розбудова та модернізація   43 126,5                       43 126,5                                   43 126,5
        об'єктів митної системи

5161030 0942 Підготовка кадрів для     16 940,5   16 802,4   9 233,1    634,0    138,1    1 282,5   1 075,2    265,4   154,6    207,3   18 223,0
        митної служби

5161040 0950 Підвищення кваліфікації    3 514,3    3 371,0   2 071,8    125,2    143,3                                    3 514,3
        працівників органів
        державної митної служби

5161050 0150 Прикладні дослідження і    4 500,0                       4 500,0                                    4 500,0
        розробки у сфері митної
        служби

5270000    Державний комітет       8 341,5    6 480,3   4 197,9     90,1   1 861,2                                    8 341,5
        ядерного регулювання
        України

5271000    Апарат Державного       8 341,5    6 480,3   4 197,9     90,1   1 861,2                                    8 341,5
        комітету ядерного
        регулювання України

5271010 0434 Керівництво та управління   7 006,3    6 461,7   4 197,9     90,1    544,6                                    7 006,3
        у сфері ядерного
        регулювання

5271020 0530 Прикладні дослідження у     666,6                        666,6                                     666,6
        сфері ядерного
        регулювання

5271030 0950 Підвищення кваліфікації      18,6     18,6                                                         18,6
        державних службовців
        п'ятої-сьомої категорій у
        сфері ядерного
        регулювання

5271040 0540 Створення Державного       650,0                        650,0                                     650,0
        регістру джерел
        іонізуючого
        випромінювання

5300000    Державний комітет України   42 229,4   13 182,5   5 895,6    265,8   29 046,9    3 537,2   3 155,7   1 221,0   342,5    381,5   45 766,6
        з будівництва та
        архітектури

5301000    Апарат Державного       41 776,7   12 729,8   5 798,4    254,8   29 046,9    3 537,2   3 155,7   1 221,0   342,5    381,5   45 313,9
        комітету України з
        будівництва та
        архітектури

5301010 0443 Керівництво та управління   3 799,4    3 346,2   2 068,4     38,0    453,2                                    3 799,4
        у сфері будівництва та
        архітектури

5301020 0484 Прикладні розробки у       586,8                        586,8                                     586,8
        сфері будівництва

5301040 0484 Державні науково-технічні    102,7                        102,7                                     102,7
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        будівництва

5301050 0484 Наукові розробки із      1 000,0                       1 000,0                                    1 000,0
        стандартизації у сфері
        будівництва

5301060 0824 Фінансова підтримка        15,0     15,0                                                         15,0
        творчих спілок у сфері
        архітектури

5301070 0825 Функціонування Державної     597,2     367,2    183,5     30,4    230,0     60,0     58,4     30,0           1,6     657,2
        науково-технічної
        бібліотеки

5301080 0827 Збереження архітектурної    5 203,0    5 203,0   3 546,5    186,4          3 477,2   3 097,3   1 191,0   342,5    379,9    8 680,2
        спадщини в заповідниках

5301090 0829 Паспортизація,        25 700,0                       25 700,0                                   25 700,0
        інвентаризація та
        реставрація пам'яток
        архітектури

5301100 0443 Розробка схем та         800,0                        800,0                                     800,0
        проектних рішень масового
        застосування

5301110 0484 Розробки найважливіших      174,2                        174,2                                     174,2
        новітніх технологій у
        сфері розвитку нових
        будівельних матеріалів та
        виробів

5301120 0829 Пошук і впорядкування     3 798,4    3 798,4                                                       3 798,4
        поховань жертв війни та
        політичних репресій

5302000    Комітет із Державної       452,7     452,7     97,2     11,0                                           452,7
        премії України у галузі
        архітектури

5302010 0829 Присудження Державної      152,7     152,7     97,2     11,0                                           152,7
        премії в галузі
        архітектури

5302020 0829 Відзначення Державною      300,0     300,0                                                        300,0
        премією в галузі
        архітектури

5310000    Державний комітет України   60 230,1    3 838,1   2 105,8     48,7   56 392,0     406,5    306,0    145,0    3,0    100,5   60 636,6
        з питань
        житлово-комунального
        господарства

5311000    Апарат Державного       60 230,1    3 838,1   2 105,8     48,7   56 392,0     406,5    306,0    145,0    3,0    100,5   60 636,6
        комітету України з питань
        житлово-комунального
        господарства

5311010 0610 Керівництво та управління   4 329,9    3 629,9   1 964,8     40,8    700,0                                    4 329,9
        у сфері
        житлово-комунального
        господарства

5311020 0630 Прикладні розробки у       988,2                        988,2                                     988,2
        сфері житлової політики

5311030 0630 Державні науково-технічні   3 783,8                       3 783,8                                    3 783,8
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        розвитку
        житлово-комунального
        господарства

5311040 0620 Державний насіннєвий       70,3     70,3     46,9     6,1           376,5    276,0    130,0    2,0    100,5     446,8
        контроль у сфері зеленого
        будівництва та
        квітникарства

5311050 0520 Збереження і вивчення у     137,9     137,9     94,1     1,8            30,0     30,0     15,0    1,0           167,9
        спеціально створених
        умовах різноманітних
        видів дерев і чагарників

5311060 0630 Наукові розробки із       800,0                        800,0                                     800,0
        стандартизації у сфері
        житлової політики

5311070 0630 Розробки найважливіших      120,0                        120,0                                     120,0
        новітніх технологій у
        сфері розвитку
        житлово-комунального
        господарства

5311800 0610 Розвиток та реконструкція   50 000,0                       50 000,0                                   50 000,0
        централізованих систем
        водопостачання та
        водовідведення

5320000    Державний комітет України   89 151,5   17 514,7   4 013,7    825,3   71 636,8                                   89 151,5
        у справах національностей
        та міграції

5321000    Апарат Державного       89 151,5   17 514,7   4 013,7    825,3   71 636,8                                   89 151,5
        комітету України у
        справах національностей
        та міграції

5321010 0380 Керівництво та управління   4 903,3    4 403,3   2 800,7    109,0    500,0                                    4 903,3
        у сфері національностей
        та міграції

5321020 1070 Надання допомоги біженцям   5 137,5    1 125,7    610,0    105,4   4 011,8                                    5 137,5

5321030 0829 Заходи щодо відтворення    2 020,0    2 020,0                                                       2 020,0
        культури національних
        менших та фінансова
        підтримка газет мовами
        національних меншин

5321040 1070 Розселення та         71 400,0    6 775,0                64 625,0                                   71 400,0
        облаштування депортованих
        кримських татар та осіб
        інших національностей,
        які були депортовані з
        території України

5321050 0829 Заходи Української        600,0     600,0                                                        600,0
        Всесвітньої
        Координаційної Ради

5321060 0113 Внески до Міжнародної      115,0     115,0                                                        115,0
        організації міграції

5321070 0380 Створення та утримання     4 075,7    1 575,7    603,0    610,9   2 500,0                                    4 075,7
        пунктів розміщення
        незаконних мігрантів та
        інформаційної системи
        обліку та аналізу
        міграційних потоків

5321080 1090 Заходи з реалізації       900,0     900,0                                                        900,0
        Європейської хартії
        регіональних мов або мов
        меншин

5340000    Адміністрація Державної   870 477,4   700 347,4  548 275,6   33 135,4  170 130,0   14 584,6   6 744,2    176,6  1 511,5   7 840,4   885 062,0
        прикордонної служби
        України

5341000    Апарат Адміністрації     856 343,4   690 744,3  539 519,9   33 135,4  165 599,1   14 584,6   6 744,2    176,6  1 511,5   7 840,4   870 928,0
        Державної прикордонної
        служби України

5341010 0310 Керівництво та управління   19 422,9   19 422,9   18 297,4                                                19 422,9
        у сфері охорони
        державного кордону
        України

        в тому числі компенсація    1 861,1    1 861,1   1 861,1                                                 1 861,1
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

5341020 0310 Забезпечення особового    624 418,2   624 418,2  491 279,9   33 135,4          5 294,3   5 294,3    176,6  1 511,5         629 712,5
        складу Державної
        прикордонної служби
        України

        в тому числі компенсація   49 474,2   49 474,2   49 474,2                                                49 474,2
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

5341030 0310 Матеріально-технічне     128 378,8   14 014,8               114 364,0    9 290,3   1 449,9               7 840,4   137 669,1
        забезпечення Державної
        прикордонної служби
        України

5341040 0310 Участь у виконанні        801,5     189,8                 611,7                                     801,5
        заходів з делімітації та
        демаркації державного
        кордону України

5341060 0942 Підготовка кадрів та     32 698,6   32 698,6   29 942,6                                                32 698,6
        підвищення кваліфікації
        Національною академією
        Державної прикордонної
        служби України

        в тому числі компенсація    2 485,2    2 485,2   2 485,2                                                 2 485,2
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

5341070 1062 Будівництво (придбання)    26 123,4                       26 123,4                                   26 123,4
        житла для
        військовослужбовців
        Державної прикордонної
        служби України

5341080 0310 Створення автоматизованої   9 500,0                       9 500,0                                    9 500,0
        інформаційної системи
        перетину державного
        кордону України і банку
        даних міжвідомчого
        користування

5341800 0310 Комплекс заходів з      15 000,0                       15 000,0                                   15 000,0
        укріплення державного
        кордону

5342000    Розвідувальний орган     14 134,0    9 603,1   8 755,7          4 530,9                                   14 134,0
        Адміністрації Державної
        прикордонної служби
        України

5342010 0310 Функціонування        14 134,0    9 603,1   8 755,7          4 530,9                                   14 134,0
        розвідувального органу

        в тому числі компенсація     807,8     807,8    807,8                                                  807,8
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

5360000    Державний комітет України   31 950,7   16 116,5   9 093,2    640,6   15 834,2                                   31 950,7
        з питань технічного
        регулювання та споживчої
        політики

5361000    Апарат Державного       31 950,7   16 116,5   9 093,2    640,6   15 834,2                                   31 950,7
        комітету України з питань
        технічного регулювання та
        споживчої політики

5361010 0411 Керівництво та управління   14 616,5   14 616,5   9 093,2    640,6                                          14 616,5
        у сфері технічного
        регулювання та споживчої
        політики

5361020 0481 Прикладні розробки у      1 047,0                       1 047,0                                    1 047,0
        сфері стандартизації,
        сертифікації та
        метрології

5361030 0481 Розробки найважливіших      203,9                        203,9                                     203,9
        новітніх технологій у
        сфері стандартизації
        продукції і послуг

5361040 0481 Наукові програми у сфері    3 297,7                       3 297,7                                    3 297,7
        стандартизації,
        сертифікації і еталонної
        бази

5361050 0487 Збереження та           68,0                         68,0                                     68,0
        функціонування
        національної еталонної
        бази

5361060 0473 Державний нагляд за      2 717,6                       2 717,6                                    2 717,6
        додержанням стандартів,
        державний метрологічний
        нагляд та заходи,
        пов'язані з виконанням
        державних завдань у сфері
        метрології

5361080 0411 Гармонізація національних   8 500,0                       8 500,0                                    8 500,0
        стандартів з міжнародними
        та європейськими

5361090 0411 Виробництво та         1 500,0    1 500,0                                                       1 500,0
        розповсюдження соціальної
        рекламної інформації про
        шкоду тютюнопаління та
        зловживання алкогольних
        напоїв

5380000    Державна туристична      6 056,4    2 226,0   1 149,4     38,0   3 830,4                                    6 056,4
        адміністрація України

5381000    Апарат Державної        6 056,4    2 226,0   1 149,4     38,0   3 830,4                                    6 056,4
        туристичної адміністрації
        України

5381010 0472 Керівництво та управління   2 476,0    2 226,0   1 149,4     38,0    250,0                                    2 476,0
        у сфері туризму

5381020 0472 Фінансова підтримка      3 492,0                       3 492,0                                    3 492,0
        розвитку туризму в
        Україні

5381030 0840 Прикладні розробки у       88,4                         88,4                                     88,4
        сфері туризму

5480000    Державний комітет України   65 984,9   62 199,8   40 061,7   1 002,4   3 785,1     400,0                       400,0   66 384,9
        з нагляду за охороною
        праці

5481000    Апарат Державного       65 984,9   62 199,8   40 061,7   1 002,4   3 785,1     400,0                       400,0   66 384,9
        комітету України з
        нагляду за охороною праці

5481010 0412 Керівництво та управління   64 676,4   62 136,2   40 061,7   1 002,4   2 540,2                                   64 676,4
        у сфері нагляду за
        охороною праці

5481030 0950 Підвищення кваліфікації      63,6     63,6                                                         63,6
        кадрів у сфері охорони
        праці та наглядової
        діяльності

5481040 0481 Прикладні розробки у      1 244,9                       1 244,9     400,0                       400,0    1 644,9
        сфері охорони праці

5500000    Державна комісія з       9 368,9    8 936,9   5 606,7    462,4    432,0                                    9 368,9
        регулювання ринків
        фінансових послуг

5501000    Апарат Державної комісії    9 368,9    8 936,9   5 606,7    462,4    432,0                                    9 368,9
        з регулювання ринків
        фінансових послуг

5501010 0112 Керівництво та управління   9 368,9    8 936,9   5 606,7    462,4    432,0                                    9 368,9
        у сфері регулювання
        ринків фінансових послуг

5530000    Державний комітет       46 476,6   28 838,6   13 422,7    404,5   17 638,0                                   46 476,6
        фінансового моніторингу

5531000    Апарат Державного       46 476,6   28 838,6   13 422,7    404,5   17 638,0                                   46 476,6
        комітету фінансового
        моніторингу

5531010 0112 Керівництво та управління   45 803,0   28 165,0   13 229,2    372,0   17 638,0                                   45 803,0
        у сфері фінансового
        моніторингу

5531020 0950 Перепідготовка та        673,6     673,6    193,5     32,5                                           673,6
        підвищення кваліфікації у
        сфері боротьби з
        легалізацією
        (відмиванням) доходів,
        одержаних злочинним
        шляхом, і фінансуванням
        тероризму

5560000    Національна комісія з     3 678,4    2 177,1   1 078,9          1 501,3                                    3 678,4
        питань регулювання
        зв'язку

5561000    Національна комісія з     3 678,4    2 177,1   1 078,9          1 501,3                                    3 678,4
        питань регулювання
        зв'язку

5561010 0460 Керівництво та управління   3 678,4    2 177,1   1 078,9          1 501,3                                    3 678,4
        у сфері регулювання
        зв'язку

5960000    Головне управління      141 850,3   86 114,7   78 673,5   4 021,2   55 735,6     931,0    328,9    111,2   178,1    602,1   142 781,3
        розвідки Міністерства
        оборони України

5961000    Головне управління      141 850,3   86 114,7   78 673,5   4 021,2   55 735,6     931,0    328,9    111,2   178,1    602,1   142 781,3
        розвідки Міністерства
        оборони України

5961010 0260 Розвідувальна діяльність   141 850,3   86 114,7   78 673,5   4 021,2   55 735,6     931,0    328,9    111,2   178,1    602,1   142 781,3
        у сфері оборони

        в тому числі компенсація    8 081,8    8 081,8   8 081,8                                                 8 081,8
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

5980000    Вища рада юстиції       7 994,4    6 244,4   3 214,8     70,0   1 750,0                                    7 994,4

5981000    Апарат Вищої ради юстиції   7 994,4    6 244,4   3 214,8     70,0   1 750,0                                    7 994,4

5981010 0330 Формування суддівського    7 994,4    6 244,4   3 214,8     70,0   1 750,0                                    7 994,4
        корпусу та контроль за
        його діяльністю

5990000    Секретаріат          15 298,7    9 793,7   5 759,5     75,0   5 505,0                                   15 298,7
        Уповноваженого Верховної
        Ради України з прав
        людини

5991000    Секретаріат          15 298,7    9 793,7   5 759,5     75,0   5 505,0                                   15 298,7
        Уповноваженого Верховної
        Ради України з прав
        людини

5991010 0111 Парламентський контроль    15 298,7    9 793,7   5 759,5     75,0   5 505,0                                   15 298,7
        за додержанням
        конституційних прав і
        свобод людини

6010000    Антимонопольний комітет    21 988,7   20 336,6   11 736,3   1 722,4   1 652,1    1 817,3    774,8               1 042,5   23 806,0
        України

6011000    Апарат Антимонопольного    21 988,7   20 336,6   11 736,3   1 722,4   1 652,1    1 817,3    774,8               1 042,5   23 806,0
        комітету України

6011010 0411 Керівництво та управління   21 311,6   20 336,6   11 736,3   1 722,4    975,0    1 773,9    774,8                999,1   23 085,5
        у сфері конкурентної
        політики, контроль за
        дотриманням законодавства
        про захист економічної
        конкуренції

6011020 0481 Прикладні розробки у       677,1                        677,1     43,4                       43,4     720,5
        сфері конкурентної
        політики та права

6020000    Вища атестаційна комісія    1 708,1    1 656,6   1 063,0     36,0     51,5                                    1 708,1
        України

6021000    Апарат Вищої атестаційної   1 708,1    1 656,6   1 063,0     36,0     51,5                                    1 708,1
        комісії України

6021010 0990 Керівництво та управління   1 421,3    1 369,8    901,3     36,0     51,5                                    1 421,3
        у сфері атестації
        наукових та
        науково-педагогічних
        кадрів вищої
        кваліфікації, присудження
        наукових ступенів

6021020 0990 Державна атестація        286,8     286,8    161,7                                                  286,8
        наукових і
        науково-педагогічних
        кадрів вищої кваліфікації

6070000    Державний департамент    810 992,4   760 344,7  515 792,8   61 824,6   50 647,7   154 688,9  130 230,1   20 694,9  19 718,1   24 458,8   965 681,3
        України з питань
        виконання покарань

6071000    Апарат Державного      810 992,4   760 344,7  515 792,8   61 824,6   50 647,7   154 688,9  130 230,1   20 694,9  19 718,1   24 458,8   965 681,3
        департаменту України з
        питань виконання покарань

6071010 0340 Керівництво та управління   46 987,4   46 987,4   42 820,0    667,4           108,0    106,0     15,0    10,0     2,0   47 095,4
        у сфері виконання
        покарань

        в тому числі компенсація    4 464,8    4 464,8   4 464,8                                                 4 464,8
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

6071020 0340 Утримання спецконтингенту  141 487,8   138 687,8         45 597,8   2 800,0   94 273,3   91 483,2        16 742,0   2 790,1   235 761,1
        в установах
        кримінально-виконавчої
        системи

6071030 0340 Здійснення виконання     532 371,2   529 771,2  472 797,8   8 428,1   2 600,0   38 179,0   36 602,3   20 515,9  2 851,2   1 576,7   570 550,2
        покарань та утримання
        персоналу установ і
        органів
        кримінально-виконавчої
        системи

        в тому числі компенсація   42 426,4   42 426,4   42 426,4                  123,4    123,4    123,4               42 549,8
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

6071040 0734 Фінансова підтримка       530,0     530,0    175,0     50,0           781,8    691,8    164,0    77,0     90,0    1 311,8
        санаторно-курортних
        закладів Державного
        департаменту України з
        питань виконання покарань

6071060 0340 Утримання           44 802,3   41 802,3          6 252,3   3 000,0    1 346,8   1 346,8          37,9          46 149,1
        спецконтингенту, хворого
        на туберкульоз, в
        установах
        кримінально-виконавчої
        системи

6071070 0340 Заходи щодо впровадження   24 805,1                       24 805,1                                   24 805,1
        Кримінально-виконавчого
        кодексу та приведення
        умов тримання засуджених
        до вимог європейських
        стандартів

6071080 1062 Будівництво (придбання)    6 840,0                       6 840,0                                    6 840,0
        житла для осіб рядового і
        начальницького складу
        кримінально-виконавчої
        системи

6071090 0930 Підготовка робітничих     4 833,0    2 566,0           829,0   2 267,0                                    4 833,0
        кадрів у
        професійно-технічних
        закладах соціальної
        реабілітації при
        установах виконання
        покарань

6071600 0763 Заходи з подолання       8 335,6                       8 335,6   20 000,0                     20 000,0   28 335,6
        епідемії туберкульозу та
        СНІДу в установах
        кримінально-виконавчої
        системи

6080000    Державний департамент     70 019,3   70 019,3                                                       70 019,3
        України з питань
        виконання покарань
        (загальнодержавні
        видатки)

6081000    Державний департамент     70 019,3   70 019,3                                                       70 019,3
        України з питань
        виконання покарань
        (загальнодержавні
        видатки)

6081020 1020 Пенсійне забезпечення     70 019,3   70 019,3                                                       70 019,3
        осіб начальницького і
        рядового складу
        кримінально-виконавчої
        системи

6100000    Державна служба України з   2 822,0    2 822,0   1 273,6                18 590,0   16 874,0   6 953,7  2 084,0   1 716,0   21 412,0
        нагляду за забезпеченням
        безпеки авіації

6101000    Державна служба України з   2 822,0    2 822,0   1 273,6                18 590,0   16 874,0   6 953,7  2 084,0   1 716,0   21 412,0
        нагляду за забезпеченням
        безпеки авіації

6101010 0454 Керівництво та управління                                    17 200,0   15 970,0   6 780,7  1 885,0   1 230,0   17 200,0
        у сфері нагляду за
        забезпеченням безпеки
        авіації

6101020 0731 Стаціонарне медичне      1 827,8    1 827,8   1 273,6                 1 190,0    874,0    173,0   199,0    316,0    3 017,8
        обслуговування та
        сертифікація
        льотно-диспетчерського
        складу працівників
        авіаційного транспорту

6101030 0721 Передпольотний та        994,2     994,2                                                        994,2
        передзмінний контроль
        льотно-диспетчерського
        складу працівників
        авіаційного транспорту та
        надання первинної
        медичної допомоги
        пасажирам

6101040 0454 Страховий фонд безпеки                                       200,0     30,0                170,0     200,0
        авіації

6110000    Державний комітет архівів   13 562,7    7 060,2   4 581,6    271,8   6 502,5    1 114,6    852,6    322,1    56,0    262,0   14 677,3
        України

6111000    Апарат Державного       13 562,7    7 060,2   4 581,6    271,8   6 502,5    1 114,6    852,6    322,1    56,0    262,0   14 677,3
        комітету архівів України

6111010 0133 Керівництво та управління   1 076,4    1 076,4    683,0     7,0                                          1 076,4
        у сфері архівної справи

6111020 0150 Прикладні розробки у       614,9                        614,9     26,0                       26,0     640,9
        сфері архівної справи

6111030 0133 Архівна справа        11 871,4    5 983,8   3 898,6    264,8   5 887,6    1 088,6    852,6    322,1    56,0    236,0   12 960,0

6120000    Головне управління      18 913,8   15 060,4   5 516,4     65,3   3 853,4     600,0    377,3          108,3    222,7   19 513,8
        державної служби України

6121000    Апарат Головного       15 538,7   13 247,1   4 887,5     52,8   2 291,6     600,0    377,3          108,3    222,7   16 138,7
        управління державної
        служби України

6121010 0131 Керівництво та        11 777,9    9 486,3   4 887,5     52,8   2 291,6     600,0    377,3          108,3    222,7   12 377,9
        функціональне управління
        у сфері державної служби

6121030 0950 Підготовка магістрів      3 760,8    3 760,8                                                       3 760,8
        державної служби та
        підвищення кваліфікації
        працівників органів
        державної влади та
        місцевого самоврядування
        з питань боротьби з
        корупцією

6122000    Центр сприяння         3 375,1    1 813,3    628,9     12,5   1 561,8                                    3 375,1
        інституційному розвитку
        державної служби

6122020 0150 Забезпечення          2 163,3    1 813,3    628,9     12,5    350,0                                    2 163,3
        інституційного розвитку
        державної служби та
        організація проведення
        функціональних обстежень
        органів виконавчої влади

6122030 0150 Дослідження і розробки у    1 211,8                       1 211,8                                    1 211,8
        сфері державної служби та
        її адаптації до
        стандартів Європейського
        Союзу

6140000    Державна податкова     2 169 724,4  2 033 341,3 1 398 293,1   39 822,5  136 383,1   198 220,2  181 935,9    195,9   200,3   16 284,3  2 367 944,6
        адміністрація України

6141000    Апарат Державної      2 169 724,4  2 033 341,3 1 398 293,1   39 822,5  136 383,1   198 220,2  181 935,9    195,9   200,3   16 284,3  2 367 944,6
        податкової адміністрації
        України

6141010 0112 Керівництво та управління 2 055 931,9  1 983 873,4 1 397 498,6   39 609,5   72 058,5   157 624,6  151 598,0          173,3   6 026,6  2 213 556,5
        у сфері контролю за
        дотриманням та виконанням
        податкового законодавства

6141020 0150 Прикладні розробки у      3 216,5                       3 216,5     125,0                       125,0    3 341,5
        сфері оподаткування,
        фінансового права та
        діяльності податкової
        служби

6141030 0941 Підготовка кадрів для     1 998,4    1 998,4                       1 161,1    861,1                300,0    3 159,5
        податкової служби вищими
        навчальними закладами I і
        II рівнів акредитації

6141040 0942 Підготовка кадрів та     52 081,2   30 081,2                22 000,0   20 119,2   16 619,2               3 500,0   72 200,4
        підвищення кваліфікації
        Національною академією
        державної податкової
        служби

6141050 0950 Підвищення кваліфікації    1 992,8    1 892,8    794,5    213,0    100,0     734,3    634,3    195,9    27,0    100,0    2 727,1
        Центром перепідготовки та
        підвищення кваліфікації
        керівних кадрів органів
        державної податкової
        служби

6141060 0950 Підвищення кваліфікації    4 325,0    4 325,0                                                       4 325,0
        працівників органів
        податкової служби

6141080 0112 Створення автоматизованої   41 696,3    9 133,0                32 563,3                                   41 696,3
        інформаційно-аналітичної
        системи податкових
        органів

6141600 0112 Модернізація податкової    8 482,3    2 037,5                6 444,8   18 456,0   12 223,3               6 232,7   26 938,3
        служби

6150000    Державна комісія з цінних   20 608,6   18 083,6   11 365,1    500,1   2 525,0                                   20 608,6
        паперів та фондового
        ринку України

6151000    Апарат Державної комісії   20 608,6   18 083,6   11 365,1    500,1   2 525,0                                   20 608,6
        з цінних паперів та
        фондового ринку України

6151010 0411 Керівництво та управління   19 056,1   18 031,1   11 365,1    500,1   1 025,0                                   19 056,1
        у сфері фондового ринку

6151020 0411 Створення системи       1 500,0                       1 500,0                                    1 500,0
        моніторингу фондового
        ринку

6151030 0950 Підвищення кваліфікації      52,5     52,5                                                         52,5
        фахівців з питань
        фондового ринку та
        корпоративного управління

6160000    Державна податкова      31 264,4   31 264,4                                                       31 264,4
        адміністрація України
        (загальнодержавні
        видатки)

6161000    Державна податкова      31 264,4   31 264,4                                                       31 264,4
        адміністрація України
        (загальнодержавні
        видатки)

6161020 1020 Пенсійне забезпечення     31 264,4   31 264,4                                                       31 264,4
        осіб начальницького
        складу податкової міліції

6170000    Державна служба        3 165,1    2 646,9   1 834,9    104,9    518,2                                    3 165,1
        експортного контролю
        України

6171000    Апарат Державної служби    3 165,1    2 646,9   1 834,9    104,9    518,2                                    3 165,1
        експортного контролю
        України

6171010 0411 Керівництво та управління   2 916,9    2 646,9   1 834,9    104,9    270,0                                    2 916,9
        у сфері експортного
        контролю

6171020 0481 Прикладні розробки у       248,2                        248,2                                     248,2
        сфері розвитку
        експортного контролю

6370000    Національна комісія      9 574,1    8 773,1   5 180,6    155,8    801,0     50,0     50,0          20,0          9 624,1
        регулювання
        електроенергетики України

6371000    Апарат Національної      9 574,1    8 773,1   5 180,6    155,8    801,0     50,0     50,0          20,0          9 624,1
        комісії регулювання
        електроенергетики України

6371010 0433 Керівництво та управління   9 574,1    8 773,1   5 180,6    155,8    801,0     50,0     50,0          20,0          9 624,1
        у сфері регулювання
        електроенергетики

6380000    Національне космічне     238 368,7   61 345,9   47 050,2   4 787,2  177 022,8    3 531,2    409,4     82,5    52,0   3 121,8   241 899,9
        агентство України

6381000    Апарат Національного     238 368,7   61 345,9   47 050,2   4 787,2  177 022,8    3 531,2    409,4     82,5    52,0   3 121,8   241 899,9
        космічного агентства
        України

6381010 0473 Керівництво та управління   5 879,7    5 679,7   3 866,1    126,6    200,0                                    5 879,7
        у сфері космічної
        діяльності

6381020 0487 Розробки найважливіших      200,0                        200,0                                     200,0
        новітніх технологій у
        сфері космічної галузі

6381030 0960 Надання позашкільної      2 084,1    2 084,1    841,3    170,5           439,4    409,4     82,5    52,0     30,0    2 523,5
        освіти Національним
        центром аерокосмічної
        освіти молоді України

6381040 0473 Загальнодержавна       59 500,0                       59 500,0     50,0                       50,0   59 550,0
        (Національна) космічна
        програма

6381050 0473 Управління та         58 490,1   53 525,1   42 342,8   4 490,1   4 965,0    3 041,8                      3 041,8   61 531,9
        випробування космічних
        засобів

        в тому числі компенсація    4 020,0    4 020,0   4 020,0                                                 4 020,0
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

6381060 0473 Функціонування і розвиток    700,0                        700,0                                     700,0
        національної системи
        сейсмічних спостережень

6381070 0460 Експлуатація супутникових    500,0                        500,0                                     500,0
        систем зв'язку та
        телерадіомовлення

6381080 0487 Прикладні розробки у       200,0                        200,0                                     200,0
        сфері космічної галузі

6381090 0487 Державні науково-технічні    500,0                        500,0                                     500,0
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        космічної галузі

6381100 1062 Будівництво (придбання)    4 000,0                       4 000,0                                    4 000,0
        житла для
        військовослужбовців
        Національного космічного
        агентства

6381120 0512 Утилізація твердого      40 000,0     57,0                39 943,0                                   40 000,0
        ракетного палива

6381130 0473 Забезпечення         64 314,8                       64 314,8                                   64 314,8
        обслуговування кредитних
        ресурсів, залучених для
        реалізації проекту
        "Циклон-4"

6381140 0434 Реконструкція і        2 000,0                       2 000,0                                    2 000,0
        відновлення обладнання
        ТЕЦ ДП "ВО Південний
        машинобудівний завод ім.
        О.М. Макарова"

6440000    Національна рада України    5 744,9    5 744,9   3 715,3     60,0                                          5 744,9
        з питань телебачення і
        радіомовлення

6441000    Апарат Національної ради    5 744,9    5 744,9   3 715,3     60,0                                          5 744,9
        України з питань
        телебачення і
        радіомовлення

6441010 0831 Керівництво та управління   5 744,9    5 744,9   3 715,3     60,0                                          5 744,9
        здійсненням контролю у
        сфері телебачення і
        радіомовлення

6480000    Пенсійний фонд України  13 444 741,4 13 444 741,4                     3 961 540,2 3 961 540,2                    17 406 281,6


6481000    Пенсійний фонд України  13 444 741,4 13 444 741,4                     3 961 540,2 3 961 540,2                    17 406 281,6


6481020 1020 Відшкодування на виплату                                    375 927,8  375 927,8                     375 927,8
        пенсій
        військовослужбовцям
        рядового, сержантського
        та старшинського складу
        строкової служби

6481030 1020 Відшкодування на виплату   785 051,6   785 051,6                     2 254 396,1 2 254 396,1                    3 039 447,7
        пенсій, надбавок та
        підвищень до пенсій,
        призначених за різними
        пенсійними програмами,
        державної соціальної
        допомоги особам, які не
        мають права на пенсію, та
        інвалідам і державної
        соціальної допомоги на
        догляд

6481040 1020 Компенсація різниці у                                      339 746,9  339 746,9                     339 746,9
        пенсійному забезпеченні
        наукових працівників

6481050 1020 Відшкодування на виплату                                     4 755,1   4 755,1                      4 755,1
        пенсій особам,
        вивільненим у зв'язку із
        закриттям Чорнобильської
        АЕС

6481060 1020 Пенсійне забезпечення                                      307 274,9  307 274,9                     307 274,9
        осіб, які постраждали
        внаслідок Чорнобильської
        катастрофи, віднесених до
        категорії I

6481070 1020 Відшкодування на виплату                                    564 149,5  564 149,5                     564 149,5
        пенсій особам, які
        постраждали внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи, віднесеним до
        категорій II, III і IV,
        та непрацездатним
        пенсіонерам, які
        проживають у зонах
        радіоактивного
        забруднення

6481080 1070 Компенсація за втрату                                       4 400,6   4 400,6                      4 400,6
        годувальника та допомога
        на поховання громадян,
        які постраждали внаслідок
        Чорнобильської катастрофи

6481090 1020 Компенсація несплачених                                     110 889,3  110 889,3                     110 889,3
        страхових внесків на
        загальнообов'язкове
        державне пенсійне
        страхування за деякі
        категорії осіб

6481100 1020 Покриття дефіциту коштів 11 949 689,8 11 949 689,8                                                     11 949 689,8
        Пенсійного фонду України
        для виплати пенсій

6481110 1020 Відшкодування на виплату   710 000,0   710 000,0                                                      710 000,0
        пенсій працівникам, які
        були безпосередньо
        зайняті повний робочий
        день на підземних роботах

6500000    Рада національної безпеки   22 056,0   12 107,1   8 047,0          9 948,9    1 790,0                      1 790,0   23 846,0
        і оборони України

6501000    Апарат Ради національної   22 056,0   12 107,1   8 047,0          9 948,9    1 790,0                      1 790,0   23 846,0
        безпеки і оборони України

6501010 0350 Інформаційно-аналітичне    15 292,4   12 005,2   8 002,6          3 287,2                                   15 292,4
        забезпечення
        координаційної діяльності
        у сфері національної
        безпеки і оборони

6501020 0140 Фундаментальні         1 551,7                       1 551,7     190,0                       190,0    1 741,7
        дослідження у сфері
        національної безпеки

6501030 0370 Прикладні розробки у      5 110,0                       5 110,0    1 600,0                      1 600,0    6 710,0
        сфері національної
        безпеки

6501040 0370 Підготовка            101,9     101,9     44,4                                                  101,9
        науково-педагогічних та
        наукових кадрів у сфері
        національної безпеки

6510000    Рахункова палата       28 608,3   25 652,4   13 661,6   1 085,2   2 955,9                                   28 608,3

6511000    Апарат Рахункової палати   28 608,3   25 652,4   13 661,6   1 085,2   2 955,9                                   28 608,3

6511010 0112 Керівництво та управління   26 729,8   25 652,4   13 661,6   1 085,2   1 077,4                                   26 729,8
        у сфері контролю за
        виконанням державного
        бюджету

6511020 0112 Створення           1 878,5                       1 878,5                                    1 878,5
        інформаційно-аналітичної
        системи Рахункової палати

6520000    Служба безпеки України   1 100 040,0  1 023 965,0  844 617,0   25 673,2   76 075,0   40 441,9   30 061,5   4 359,5  4 400,9   10 380,4  1 140 481,9


6521000    Центральне управління   1 082 215,7  1 019 686,3  841 532,3   25 673,2   62 529,4   40 441,9   30 061,5   4 359,5  4 400,9   10 380,4  1 122 657,6
        Служби безпеки України

6521010 0350 Забезпечення заходів у    959 983,6   932 175,0  786 360,9   22 357,1   27 808,6    7 750,7   5 381,9    612,9   998,3   2 368,8   967 734,3
        сфері безпеки держави та
        функціонування органів
        системи Служби безпеки
        України

        в тому числі компенсація   83 943,9   83 943,9   83 943,9                                                83 943,9
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

6521030 0370 Наукова діяльність у       850,0     75,0                 775,0                                     850,0
        сфері забезпечення
        державної безпеки,
        дослідження та розробки
        спеціальної техніки

6521040 0113 Забезпечення перебування    1 300,0    1 300,0                                                       1 300,0
        за кордоном працівників
        органів державної влади

6521050 0734 Медичне обслуговування та   36 614,5   33 072,3   19 480,9   2 302,8   3 542,2   30 878,4   23 312,7   3 689,0  3 368,6   7 565,7   67 492,9
        оздоровлення особового
        складу Служби безпеки
        України

        в тому числі компенсація     577,7     577,7    577,7                                                  577,7
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

6521070 0942 Підготовка та         50 242,6   49 242,6   35 690,5   1 013,3   1 000,0    1 368,3    932,4     57,6    15,0    435,9   51 610,9
        перепідготовка кадрів
        Служби безпеки України
        вищими навчальними
        закладами III та IV
        рівнів акредитації

        в тому числі компенсація    3 009,3    3 009,3   3 009,3                                                 3 009,3
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

6521090 0910 Утримання закладів        671,4     671,4                        444,5    434,5          19,0     10,0    1 115,9
        дошкільної освіти Служби
        безпеки України

6521100 1062 Будівництво (придбання)    17 058,6                       17 058,6                                   17 058,6
        житла для
        військовослужбовців
        Служби безпеки України

6521120 0350 Захист інформаційних      5 535,0                       5 535,0                                    5 535,0
        ресурсів держави

6521140 0350 Розвиток та модернізація    1 800,0                       1 800,0                                    1 800,0
        державної системи
        урядового зв'язку

6521150 0350 Створення та забезпечення    510,0                        510,0                                     510,0
        функціонування
        Національної системи
        конфіденційного зв'язку

6521200 0350 Забезпечення заходів      7 650,0    3 150,0                4 500,0                                    7 650,0
        спеціальними підрозділами
        по боротьбі з
        організованою злочинністю
        та корупцією Служби
        безпеки України

6524000    Антитерористичний центр    17 824,3    4 278,7   3 084,7         13 545,6                                   17 824,3
        Служби безпеки України

6524010 0350 Боротьба з тероризмом на   17 824,3    4 278,7   3 084,7         13 545,6                                   17 824,3
        території України

        в тому числі компенсація     354,8     354,8    354,8                                                  354,8
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

6530000    Служба безпеки України    371 329,0   371 329,0                                                      371 329,0
        (загальнодержавні
        видатки)

6531000    Служба безпеки України    371 329,0   371 329,0                                                      371 329,0
        (загальнодержавні
        видатки)

6531020 1020 Пенсійне забезпечення    371 329,0   371 329,0                                                      371 329,0
        військовослужбовців
        Служби безпеки України,
        Служби зовнішньої
        розвідки України,
        Державної прикордонної
        служби України та
        Управління державної
        охорони

6540000    Національна академія наук  956 285,8   68 593,9   27 591,0   2 508,8  887 691,9   246 616,3   2 520,0    283,0    94,4  244 096,3  1 202 902,1
        України

6541000    Апарат Національної     956 285,8   68 593,9   27 591,0   2 508,8  887 691,9   246 616,3   2 520,0    283,0    94,4  244 096,3  1 202 902,1
        академії наук України

6541020 0150 Наукова і організаційна    25 884,3   25 714,3   8 181,5    166,0    170,0    1 837,5   1 327,5          22,9    510,0   27 721,8
        діяльність президії
        Національної академії
        наук України

6541030 0140 Фундаментальні        551 276,7                      551 276,7   193 163,7                     193 163,7   744 440,4
        дослідження наукових
        установ Національної
        академії наук України

6541040 0487 Прикладні розробки у     169 398,8                      169 398,8   39 257,5                     39 257,5   208 656,3
        сфері розвитку галузей
        економіки

6541050 0487 Державні науково-технічні   28 740,8                       28 740,8                                   28 740,8
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        розвитку галузей
        економіки

6541060 0150 Фінансова підтримка      76 073,7                       76 073,7                                   76 073,7
        технічного забезпечення
        Національної академії
        наук України

6541080 0942 Підготовка кадрів       1 445,7    1 445,7                         96,0     16,0                 80,0    1 541,7
        фізико-технічного напряму
        вищими навчальними
        закладами III і IV рівнів
        акредитації

6541090 0990 Методичне забезпечення      142,5     142,5     88,5     1,8            30,4     28,4     8,0           2,0     172,9
        викладення народознавства
        та української мови як
        іноземної Міжнародною
        школою україністики

6541100 0731 Медичне обслуговування     8 675,9    8 663,9   4 344,5    511,0     12,0     211,5    201,5     45,0    5,0     10,0    8 887,4
        працівників Національної
        академії наук України

6541130 0150 Фінансова підтримка      16 274,5   14 641,3   4 327,7   1 032,7   1 633,2     315,0    305,0     80,0    38,0     10,0   16 589,5
        розвитку інфраструктури
        Національної академії
        наук України

6541140 0530 Здійснення          10 468,1                       10 468,1   11 000,0                     11 000,0   21 468,1
        науково-дослідницьких та
        дослідно-конструкторських
        робіт Інститутом проблем
        безпеки атомних
        електростанцій
        Національної академії
        наук України

6541160 0481 Сейсмічні та геофізичні    2 690,7    2 685,7   1 801,8     78,5     5,0                                    2 690,7
        спостереження

6541170 0530 Збереження та розвиток    32 894,6                       32 894,6                                   32 894,6
        садово-паркового
        комплексу "Феофанія"

6541180 0487 Забезпечення діяльності    18 485,5   13 466,5   7 589,0    678,7   5 019,0     561,8    502,7     95,0    24,0     59,1   19 047,3
        Національної бібліотеки
        України імені
        В.І. Вернадського

6541200 0950 Підвищення кваліфікації з   1 834,0    1 834,0   1 258,0     40,1           142,9    138,9     55,0    4,5     4,0    1 976,9
        пріоритетних напрямів
        науки та підготовка до
        державної атестації
        наукових кадрів
        Національної академії
        наук України

6541820 0484 Здійснення протизсувних    2 500,0                       2 500,0                                    2 500,0
        робіт на території
        Національного ботанічного
        саду ім. М.М.Гришка

6541830 1062 Забезпечення житлом для    8 000,0                       8 000,0                                    8 000,0
        вчених Національної
        академії наук України

6541840 0732 Завершення будівництва     1 500,0                       1 500,0                                    1 500,0
        третьої черги пускового
        комплексу Інституту
        сорбції та проблем
        ендоекології Національної
        академії наук України

6550000    Академія педагогічних     32 938,1   14 418,6   6 162,6    833,9   18 519,5    5 810,9   3 341,9   1 383,7   186,6   2 469,0   38 749,0
        наук України

6551000    Апарат Академії        32 938,1   14 418,6   6 162,6    833,9   18 519,5    5 810,9   3 341,9   1 383,7   186,6   2 469,0   38 749,0
        педагогічних наук України

6551020 0980 Наукова і організаційна    5 742,1    5 674,3   1 504,6     74,7     67,8     362,4    310,6     56,2    14,4     51,8    6 104,5
        діяльність президії
        Академії педагогічних
        наук України

6551030 0140 Фундаментальні        16 725,6                       16 725,6     986,8                       986,8   17 712,4
        дослідження у сфері
        педагогічних наук

6551040 0980 Прикладні розробки у       146,8                        146,8                                     146,8
        сфері педагогіки та
        психології

6551050 0980 Підготовка наукових      1 480,5    1 480,5    496,0                  465,5    465,5    254,0                1 946,0
        кадрів у системі Академії
        педагогічних наук України

6551060 0950 Підвищення кваліфікації    4 655,6    4 255,6   2 807,1    359,3    400,0    3 782,0   2 479,6   1 073,5   165,4   1 302,4    8 437,6
        керівних кадрів і
        спеціалістів у сфері
        освіти закладами
        післядипломної освіти III
        і IV рівнів акредитації

6551070 0930 Підготовка та         2 736,5    2 736,5   1 263,7    374,9           214,2     86,2           6,8    128,0    2 950,7
        перепідготовка робітничих
        кадрів і фахівців
        автосервісу
        навчально-науковим
        центром
        професійно-технічної
        освіти Академії
        педагогічних наук України

6551080 0980 Фінансова підтримка       171,3     111,3                  60,0                                     171,3
        розвитку інфраструктури
        Академії педагогічних
        наук України

6551090 0980 Державні науково-технічні   1 094,3                       1 094,3                                    1 094,3
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        педагогіки та психології

6551100 0826 Збереження та          185,4     160,4     91,2     25,0     25,0                                     185,4
        популяризація історії
        педагогічної науки та
        практики

6560000    Академія медичних наук    435 977,5   304 805,2  100 511,0   18 310,1  131 172,3   21 588,8   6 864,1    654,6   675,5   14 724,7   457 566,3
        України

6561000    Апарат Академії медичних   435 977,5   304 805,2  100 511,0   18 310,1  131 172,3   21 588,8   6 864,1    654,6   675,5   14 724,7   457 566,3
        наук України

6561020 0140 Фундаментальні        24 345,6                       24 345,6                                   24 345,6
        дослідження у сфері
        теоретичної та клінічної
        медицини

6561030 0750 Прикладні розробки у     32 862,4                       32 862,4   13 594,5                     13 594,5   46 456,9
        сфері діагностики і
        методів лікування хвороб
        людини

6561040 0750 Державні науково-технічні   7 164,3                       7 164,3                                    7 164,3
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        профілактики і лікування
        хвороб людини

6561050 0750 Підготовка наукових      1 010,2    1 010,2     83,7                                                 1 010,2
        кадрів Академією медичних
        наук України

6561060 0732 Діагностика і лікування   301 514,4   293 514,4   97 531,0   18 056,4   8 000,0    7 814,5   6 756,3    638,9   667,4   1 058,2   309 328,9
        захворювань із
        впровадженням
        експериментальних та
        нових медичних технологій
        у клініках
        науково-дослідних установ
        Академії медичних наук
        України

6561070 0722 Спеціалізована         4 475,3    4 325,3   1 741,4    200,1    150,0     179,8    107,8     15,7    8,1     72,0    4 655,1
        консультативно-поліклініч-
        на допомога, що надається
        науково-дослідними
        установами Академії
        медичних наук України

6561080 0763 Централізована закупівля   19 872,5    1 872,5                18 000,0                                   19 872,5
        високовартісного
        обладнання та
        медикаментів для клінік
        науково-дослідних установ
        Академії медичних наук
        України

6561090 0750 Наукова і організаційна    3 968,8    3 948,8   1 154,9     26,6     20,0                                    3 968,8
        діяльність президії
        Академії медичних наук
        України

6561100 0750 Фінансова підтримка       164,0     134,0           27,0     30,0                                     164,0
        розвитку інфраструктури
        Академії медичних наук
        України

6561820 0732 Реконструкція споруд та    10 000,0                       10 000,0                                   10 000,0
        оснащення Інституту
        невідкладної і відновної
        хірургії Академії
        медичних наук України

6561830 0732 Будівництво хірургічного   15 600,0                       15 600,0                                   15 600,0
        корпусу Інституту
        онкології Академії
        медичних наук України

6561840 0732 Завершення будівництва     5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        "Дитячого корпусу"
        Інституту фтизіатрії і
        пульмонології

6561850 0732 Будівництво          10 000,0                       10 000,0                                   10 000,0
        поліклінічного корпусу
        Інституту травматології
        та ортопедії

6570000    Академія мистецтв України   7 769,6    5 216,2   1 654,3     93,0   2 553,4                                    7 769,6

6571000    Апарат Академії мистецтв    7 769,6    5 216,2   1 654,3     93,0   2 553,4                                    7 769,6
        України

6571020 0840 Наукова і організаційна    5 816,2    5 216,2   1 654,3     93,0    600,0                                    5 816,2
        діяльність президії
        Академії мистецтв України

6571030 0140 Фундаментальні         1 953,4                       1 953,4                                    1 953,4
        дослідження у сфері
        мистецтвознавства

6580000    Академія правових наук     9 899,9    4 862,6   1 323,3     36,6   5 037,3    2 662,6    188,0     20,4         2 474,6   12 562,5
        України

6581000    Апарат Академії правових    9 899,9    4 862,6   1 323,3     36,6   5 037,3    2 662,6    188,0     20,4         2 474,6   12 562,5
        наук України

6581020 0370 Наукова і організаційна    4 888,4    4 799,9   1 323,3     36,6     88,5     210,0    137,0     4,0          73,0    5 098,4
        діяльність президії
        Академії правових наук
        України

6581030 0140 Фундаментальні         4 231,2                       4 231,2    2 388,9                      2 388,9    6 620,1
        дослідження у сфері
        законодавства і права

6581040 0370 Підготовка наукових        62,7     62,7                         63,7     51,0     16,4          12,7     126,4
        кадрів у сфері
        законодавства

6581050 0370 Розробки найважливіших      225,7                        225,7                                     225,7
        новітніх технологій у
        сфері удосконалення
        законодавства

6581060 0370 Державні науково-технічні    491,9                        491,9                                     491,9
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        боротьби зі злочинністю

6590000    Українська академія     191 169,5   16 487,1   5 605,1    540,6  174 682,4   58 723,0    890,0    167,1   125,5   57 833,0   249 892,5
        аграрних наук

6591000    Апарат Української      191 169,5   16 487,1   5 605,1    540,6  174 682,4   58 723,0    890,0    167,1   125,5   57 833,0   249 892,5
        академії аграрних наук

6591020 0482 Наукова і організаційна    8 382,6    8 382,6   2 150,4    165,0           160,0    160,0          11,0          8 542,6
        діяльність президії
        Української академії
        аграрних наук

6591030 0140 Фундаментальні        113 434,7                      113 434,7   17 901,0                     17 901,0   131 335,7
        дослідження у сфері
        природничих і технічних
        наук

6591040 0482 Прикладні розробки      44 221,8                       44 221,8   39 777,0                     39 777,0   83 998,8
        Української академії
        аграрних наук у сфері
        сільськогосподарських
        наук

6591050 0482 Державні науково-технічні   2 000,9                       2 000,9                                    2 000,9
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у сфері
        розвитку
        сільськогосподарського
        виробництва та
        застосування нових
        технологій у рослинництві

6591060 0482 Фінансова підтримка      3 987,0    3 938,0   1 376,6           49,0                                    3 987,0
        технічного забезпечення
        наукових установ та
        підготовки наукових
        кадрів агропромислового
        комплексу

6591070 0421 Докорінне поліпшення       149,5                        149,5                                     149,5
        земель науково-дослідних
        господарств

6591080 0421 Селекція у тваринництві    5 601,9                       5 601,9                                    5 601,9
        та птахівництві в
        науково-дослідних
        господарствах

6591090 0421 Селекція            6 714,6                       6 714,6                                    6 714,6
        сільськогосподарських
        культур у ланках
        первинного рослинництва

6591100 0520 Збереження           5 379,3    2 879,3   1 624,9    184,0   2 500,0     535,0    380,0     50,1    0,5    155,0    5 914,3
        природно-заповідного
        фонду в біосферному
        заповіднику
        "Асканія-Нова"

6591110 0482 Фінансова підтримка      1 297,2    1 287,2    453,2    191,6     10,0     350,0    350,0    117,0   114,0          1 647,2
        розвитку інфраструктури
        Української академії
        аграрних наук

6600000    Управління державної     86 426,4   80 365,7   69 147,8   1 508,5   6 060,7     550,0    200,0                350,0   86 976,4
        охорони України

6601000    Управління державної     86 426,4   80 365,7   69 147,8   1 508,5   6 060,7     550,0    200,0                350,0   86 976,4
        охорони України

6601020 0350 Державна охорона органів   82 777,4   80 365,7   69 147,8   1 508,5   2 411,7     550,0    200,0                350,0   83 327,4
        державної влади та
        посадових осіб

        в тому числі компенсація    7 872,8    7 872,8   7 872,8                                                 7 872,8
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

6601030 1062 Будівництво (придбання)    3 649,0                       3 649,0                                    3 649,0
        житла для
        військовослужбовців
        Управління державної
        охорони України

6610000    Фонд державного майна     48 036,5   48 036,5   34 233,5    391,0          56 650,7   32 333,4   5 724,8  1 984,0   24 317,3   104 687,2
        України

6611000    Апарат Фонду державного    48 036,5   48 036,5   34 233,5    391,0          56 650,7   32 333,4   5 724,8  1 984,0   24 317,3   104 687,2
        майна України

6611010 0411 Керівництво та управління   48 036,5   48 036,5   34 233,5    391,0           640,0    624,0                 16,0   48 676,5
        у сфері державного майна

6611020 0411 Заходи, пов'язані з                                       56 010,7   31 709,4   5 724,8  1 984,0   24 301,3   56 010,7
        проведенням приватизації
        державного майна

6620000    Служба зовнішньої      122 393,1   116 877,1  102 665,1   1 452,2   5 516,0     765,0    755,0                 10,0   123 158,1
        розвідки України

6621000    Служба зовнішньої      122 393,1   116 877,1  102 665,1   1 452,2   5 516,0     765,0    755,0                 10,0   123 158,1
        розвідки України

6621010 0350 Розвідувальна діяльність   120 693,1   116 177,1  102 665,1   1 452,2   4 516,0     765,0    755,0                 10,0   121 458,1
        у сфері безпеки держави
        та спеціальний захист
        державних представництв
        за кордоном

        в тому числі компенсація   11 497,5   11 497,5   11 497,5                                                11 497,5
        податку з доходів
        фізичних осіб відповідно
        до п. 22.7 статті 22
        Закону України "Про
        податок з доходів
        фізичних осіб" ( 889-15 )

6621020 0734 Медичне обслуговування та    700,0     700,0                                                        700,0
        оздоровлення особового
        складу Служби зовнішньої
        розвідки України

6621030 1062 Будівництво (придбання)    1 000,0                       1 000,0                                    1 000,0
        житла для
        військовослужбовців
        Служби зовнішньої
        розвідки України

6730000    Центральна виборча      82 158,2   72 008,2   12 250,1    414,0   10 150,0                                   82 158,2
        комісія

6731000    Апарат Центральної      82 158,2   72 008,2   12 250,1    414,0   10 150,0                                   82 158,2
        виборчої комісії

6731010 0160 Керівництво та управління   30 258,0   24 108,0   12 250,1    414,0   6 150,0                                   30 258,0
        у сфері проведення
        виборів та референдумів

6731020 0160 Проведення виборів       4 500,0    4 500,0                                                       4 500,0
        народних депутатів
        України

6731040 0160 Проведення виборів      42 400,2   42 400,2                                                       42 400,2
        Президента України

6731050 0160 Створення та          5 000,0    1 000,0                4 000,0                                    5 000,0
        запровадження Єдиного
        державного реєстру
        виборців і єдиної
        електронної інформаційної
        системи "Вибори"

7710000    Рада міністрів Автономної   22 819,6   22 393,0   13 757,7    933,6    426,6     124,0    122,3          73,4     1,7   22 943,6
        Республіки Крим

7711000    Апарат Ради міністрів     22 819,6   22 393,0   13 757,7    933,6    426,6     124,0    122,3          73,4     1,7   22 943,6
        Автономної Республіки
        Крим

7711010 0111 Здійснення виконавчої     22 819,6   22 393,0   13 757,7    933,6    426,6     124,0    122,3          73,4     1,7   22 943,6
        влади в Автономній
        Республіці Крим

7720000    Вінницька обласна       51 642,0   51 271,2   31 527,8   1 620,8    370,8    1 243,9   1 066,9    314,9    99,5    177,0   52 885,9
        державна адміністрація

7721000    Апарат Вінницької       51 642,0   51 271,2   31 527,8   1 620,8    370,8    1 243,9   1 066,9    314,9    99,5    177,0   52 885,9
        обласної державної
        адміністрації

7721010 0111 Здійснення виконавчої     51 642,0   51 271,2   31 527,8   1 620,8    370,8    1 243,9   1 066,9    314,9    99,5    177,0   52 885,9
        влади у Вінницькій
        області

7730000    Волинська обласна       31 739,4   31 106,0   19 039,8    931,3    633,4     929,7    716,8    219,1    45,6    212,9   32 669,1
        державна адміністрація

7731000    Апарат Волинської       31 739,4   31 106,0   19 039,8    931,3    633,4     929,7    716,8    219,1    45,6    212,9   32 669,1
        обласної державної
        адміністрації

7731010 0111 Здійснення виконавчої     31 739,4   31 106,0   19 039,8    931,3    633,4     929,7    716,8    219,1    45,6    212,9   32 669,1
        влади у Волинській
        області

7740000    Дніпропетровська обласна   46 065,3   45 828,1   28 051,5   1 681,8    237,2    1 981,6   1 821,4    341,5   246,3    160,2   48 046,9
        державна адміністрація

7741000    Апарат Дніпропетровської   46 065,3   45 828,1   28 051,5   1 681,8    237,2    1 981,6   1 821,4    341,5   246,3    160,2   48 046,9
        обласної державної
        адміністрації

7741010 0111 Здійснення виконавчої     46 065,3   45 828,1   28 051,5   1 681,8    237,2    1 981,6   1 821,4    341,5   246,3    160,2   48 046,9
        влади у Дніпропетровській
        області

7750000    Донецька обласна державна   40 774,8   40 503,5   24 776,3   1 902,8    271,3    1 791,5   1 597,5    372,3    58,8    194,0   42 566,3
        адміністрація

7751000    Апарат Донецької обласної   40 774,8   40 503,5   24 776,3   1 902,8    271,3    1 791,5   1 597,5    372,3    58,8    194,0   42 566,3
        державної адміністрації

7751010 0111 Здійснення виконавчої     40 774,8   40 503,5   24 776,3   1 902,8    271,3    1 791,5   1 597,5    372,3    58,8    194,0   42 566,3
        влади у Донецькій області

7760000    Житомирська обласна      42 946,7   42 702,7   26 189,1   1 834,6    244,0     718,6    632,0    175,9    49,0     86,6   43 665,3
        державна адміністрація

7761000    Апарат Житомирської      42 946,7   42 702,7   26 189,1   1 834,6    244,0     718,6    632,0    175,9    49,0     86,6   43 665,3
        обласної державної
        адміністрації

7761010 0111 Здійснення виконавчої     42 946,7   42 702,7   26 189,1   1 834,6    244,0     718,6    632,0    175,9    49,0     86,6   43 665,3
        влади у Житомирській
        області

7770000    Закарпатська обласна     33 455,2   31 320,2   19 143,6   1 366,3   2 135,0     910,0    785,0    207,0   180,0    125,0   34 365,2
        державна адміністрація

7771000    Апарат Закарпатської     33 455,2   31 320,2   19 143,6   1 366,3   2 135,0     910,0    785,0    207,0   180,0    125,0   34 365,2
        обласної державної
        адміністрації

7771010 0111 Здійснення виконавчої     33 455,2   31 320,2   19 143,6   1 366,3   2 135,0     910,0    785,0    207,0   180,0    125,0   34 365,2
        влади у Закарпатській
        області

7780000    Запорізька обласна      37 185,3   36 473,6   22 280,2   1 008,9    711,7    1 312,8   1 125,5    282,0    79,9    187,3   38 498,1
        державна адміністрація

7781000    Апарат Запорізької      37 185,3   36 473,6   22 280,2   1 008,9    711,7    1 312,8   1 125,5    282,0    79,9    187,3   38 498,1
        обласної державної
        адміністрації

7781010 0111 Здійснення виконавчої     37 185,3   36 473,6   22 280,2   1 008,9    711,7    1 312,8   1 125,5    282,0    79,9    187,3   38 498,1
        влади у Запорізькій
        області

7790000    Івано-Франківська обласна   35 206,3   33 832,4   20 727,4   1 215,3   1 373,9    1 498,8   1 232,8    227,1   113,2    266,0   36 705,1
        державна адміністрація

7791000    Апарат Івано-Франківської   35 206,3   33 832,4   20 727,4   1 215,3   1 373,9    1 498,8   1 232,8    227,1   113,2    266,0   36 705,1
        обласної державної
        адміністрації

7791010 0111 Здійснення виконавчої     35 206,3   33 832,4   20 727,4   1 215,3   1 373,9    1 498,8   1 232,8    227,1   113,2    266,0   36 705,1
        влади в
        Івано-Франківській
        області

7800000    Київська обласна державна   49 159,4   48 832,3   29 937,9   2 698,6    327,1    1 367,9   1 181,7    360,1   125,6    186,2   50 527,3
        адміністрація

7801000    Апарат Київської обласної   49 159,4   48 832,3   29 937,9   2 698,6    327,1    1 367,9   1 181,7    360,1   125,6    186,2   50 527,3
        державної адміністрації

7801010 0111 Здійснення виконавчої     49 159,4   48 832,3   29 937,9   2 698,6    327,1    1 367,9   1 181,7    360,1   125,6    186,2   50 527,3
        влади у Київській області

7810000    Кіровоградська обласна    36 751,5   36 317,4   22 156,2   1 590,2    434,1     896,1    719,7    216,5    38,7    176,4   37 647,6
        державна адміністрація

7811000    Апарат Кіровоградської    36 751,5   36 317,4   22 156,2   1 590,2    434,1     896,1    719,7    216,5    38,7    176,4   37 647,6
        обласної державної
        адміністрації

7811010 0111 Здійснення виконавчої     36 751,5   36 317,4   22 156,2   1 590,2    434,1     896,1    719,7    216,5    38,7    176,4   37 647,6
        влади у Кіровоградській
        області

7820000    Луганська обласна       37 784,0   37 467,7   22 556,1   1 852,4    316,3     910,1    673,9    202,1    36,1    236,2   38 694,1
        державна адміністрація

7821000    Апарат Луганської       37 784,0   37 467,7   22 556,1   1 852,4    316,3     910,1    673,9    202,1    36,1    236,2   38 694,1
        обласної державної
        адміністрації

7821010 0111 Здійснення виконавчої     37 784,0   37 467,7   22 556,1   1 852,4    316,3     910,1    673,9    202,1    36,1    236,2   38 694,1
        влади у Луганській
        області

7830000    Львівська обласна       42 661,8   42 481,8   26 083,1   1 098,7    180,0    1 289,3   1 050,3    269,3    67,0    239,0   43 951,1
        державна адміністрація

7831000    Апарат Львівської       42 661,8   42 481,8   26 083,1   1 098,7    180,0    1 289,3   1 050,3    269,3    67,0    239,0   43 951,1
        обласної державної
        адміністрації

7831010 0111 Здійснення виконавчої     42 661,8   42 481,8   26 083,1   1 098,7    180,0    1 289,3   1 050,3    269,3    67,0    239,0   43 951,1
        влади у Львівській
        області

7840000    Миколаївська обласна     33 939,9   33 666,6   20 612,0   1 265,6    273,3    1 278,5   1 059,3    350,3    99,4    219,2   35 218,4
        державна адміністрація

7841000    Апарат Миколаївської     33 939,9   33 666,6   20 612,0   1 265,6    273,3    1 278,5   1 059,3    350,3    99,4    219,2   35 218,4
        обласної державної
        адміністрації

7841010 0111 Здійснення виконавчої     33 939,9   33 666,6   20 612,0   1 265,6    273,3    1 278,5   1 059,3    350,3    99,4    219,2   35 218,4
        влади у Миколаївській
        області

7850000    Одеська обласна державна   50 080,0   48 934,8   30 114,9   2 125,5   1 145,2    2 256,8   1 962,0    727,2    81,0    294,8   52 336,8
        адміністрація

7851000    Апарат Одеської обласної   50 080,0   48 934,8   30 114,9   2 125,5   1 145,2    2 256,8   1 962,0    727,2    81,0    294,8   52 336,8
        державної адміністрації

7851010 0111 Здійснення виконавчої     50 080,0   48 934,8   30 114,9   2 125,5   1 145,2    2 256,8   1 962,0    727,2    81,0    294,8   52 336,8
        влади в Одеській області

7860000    Полтавська обласна      40 742,9   40 220,9   24 522,9   1 345,1    522,0    1 699,9   1 416,6    289,9   122,6    283,3   42 442,8
        державна адміністрація

7861000    Апарат Полтавської      40 742,9   40 220,9   24 522,9   1 345,1    522,0    1 699,9   1 416,6    289,9   122,6    283,3   42 442,8
        обласної державної
        адміністрації

7861010 0111 Здійснення виконавчої     40 742,9   40 220,9   24 522,9   1 345,1    522,0    1 699,9   1 416,6    289,9   122,6    283,3   42 442,8
        влади у Полтавській
        області

7870000    Рівненська обласна      32 069,8   31 302,1   18 965,8   1 811,7    767,7    1 437,5   1 225,3    273,1   124,8    212,2   33 507,3
        державна адміністрація

7871000    Апарат Рівненської      32 069,8   31 302,1   18 965,8   1 811,7    767,7    1 437,5   1 225,3    273,1   124,8    212,2   33 507,3
        обласної державної
        адміністрації

7871010 0111 Здійснення виконавчої     32 069,8   31 302,1   18 965,8   1 811,7    767,7    1 437,5   1 225,3    273,1   124,8    212,2   33 507,3
        влади у Рівненській
        області

7880000    Сумська обласна державна   35 693,5   35 356,9   21 507,3    945,3    336,6    1 113,9    951,9    290,3    41,4    162,0   36 807,4
        адміністрація

7881000    Апарат Сумської обласної   35 693,5   35 356,9   21 507,3    945,3    336,6    1 113,9    951,9    290,3    41,4    162,0   36 807,4
        державної адміністрації

7881010 0111 Здійснення виконавчої     35 693,5   35 356,9   21 507,3    945,3    336,6    1 113,9    951,9    290,3    41,4    162,0   36 807,4
        влади у Сумській області

7890000    Тернопільська обласна     34 752,5   34 558,9   21 002,8   1 303,3    193,6     945,2    841,3    296,8    48,8    103,9   35 697,7
        державна адміністрація

7891000    Апарат Тернопільської     34 752,5   34 558,9   21 002,8   1 303,3    193,6     945,2    841,3    296,8    48,8    103,9   35 697,7
        обласної державної
        адміністрації

7891010 0111 Здійснення виконавчої     34 752,5   34 558,9   21 002,8   1 303,3    193,6     945,2    841,3    296,8    48,8    103,9   35 697,7
        влади у Тернопільській
        області

7900000    Харківська обласна      52 260,1   51 651,6   31 641,0   2 179,6    608,5    1 873,5   1 363,8    250,0   250,3    509,7   54 133,6
        державна адміністрація

7901000    Апарат Харківської      52 260,1   51 651,6   31 641,0   2 179,6    608,5    1 873,5   1 363,8    250,0   250,3    509,7   54 133,6
        обласної державної
        адміністрації

7901010 0111 Здійснення виконавчої     52 260,1   51 651,6   31 641,0   2 179,6    608,5    1 873,5   1 363,8    250,0   250,3    509,7   54 133,6
        влади у Харківській
        області

7910000    Херсонська обласна      31 945,3   31 618,7   19 248,1   1 151,7    326,6    1 168,9    932,7    162,7    62,9    236,2   33 114,2
        державна адміністрація

7911000    Апарат Херсонської      31 945,3   31 618,7   19 248,1   1 151,7    326,6    1 168,9    932,7    162,7    62,9    236,2   33 114,2
        обласної державної
        адміністрації

7911010 0111 Здійснення виконавчої     31 945,3   31 618,7   19 248,1   1 151,7    326,6    1 168,9    932,7    162,7    62,9    236,2   33 114,2
        влади у Херсонській
        області

7920000    Хмельницька обласна      38 197,0   37 935,4   23 225,3   1 349,8    261,6     701,7    396,7          111,0    305,0   38 898,7
        державна адміністрація

7921000    Апарат Хмельницької      38 197,0   37 935,4   23 225,3   1 349,8    261,6     701,7    396,7          111,0    305,0   38 898,7
        обласної державної
        адміністрації

7921010 0111 Здійснення виконавчої     38 197,0   37 935,4   23 225,3   1 349,8    261,6     701,7    396,7          111,0    305,0   38 898,7
        влади у Хмельницькій
        області

7930000    Черкаська обласна       35 767,4   35 433,2   21 595,3   1 320,5    334,2    1 113,8    914,8    238,2    88,2    199,0   36 881,2
        державна адміністрація

7931000    Апарат Черкаської       35 767,4   35 433,2   21 595,3   1 320,5    334,2    1 113,8    914,8    238,2    88,2    199,0   36 881,2
        обласної державної
        адміністрації

7931010 0111 Здійснення виконавчої     35 767,4   35 433,2   21 595,3   1 320,5    334,2    1 113,8    914,8    238,2    88,2    199,0   36 881,2
        влади у Черкаській
        області

7940000    Чернівецька обласна      25 222,9   22 275,3   13 516,5    742,9   2 947,6    1 206,0    800,6    266,7    34,5    405,4   26 428,9
        державна адміністрація

7941000    Апарат Чернівецької      25 222,9   22 275,3   13 516,5    742,9   2 947,6    1 206,0    800,6    266,7    34,5    405,4   26 428,9
        обласної державної
        адміністрації

7941010 0111 Здійснення виконавчої     25 222,9   22 275,3   13 516,5    742,9   2 947,6    1 206,0    800,6    266,7    34,5    405,4   26 428,9
        влади у Чернівецькій
        області

7950000    Чернігівська обласна     38 130,5   37 577,2   22 944,8   1 327,6    553,3    1 032,5    857,5    182,0    81,2    175,0   39 163,0
        державна адміністрація

7951000    Апарат Чернігівської     38 130,5   37 577,2   22 944,8   1 327,6    553,3    1 032,5    857,5    182,0    81,2    175,0   39 163,0
        обласної державної
        адміністрації

7951010 0111 Здійснення виконавчої     38 130,5   37 577,2   22 944,8   1 327,6    553,3    1 032,5    857,5    182,0    81,2    175,0   39 163,0
        влади у Чернігівській
        області

7970000    Севастопольська міська    16 324,4   14 471,5   8 604,0    890,7   1 852,9    2 241,9   1 689,6    843,3    73,2    552,3   18 566,3
        державна адміністрація

7971000    Апарат Севастопольської    16 324,4   14 471,5   8 604,0    890,7   1 852,9    2 241,9   1 689,6    843,3    73,2    552,3   18 566,3
        міської державної
        адміністрації

7971010 0111 Здійснення виконавчої     16 324,4   14 471,5   8 604,0    890,7   1 852,9    2 241,9   1 689,6    843,3    73,2    552,3   18 566,3
        влади у місті Севастополі

8680000    Державний комітет України   17 716,5   13 133,8   5 574,6    300,6   4 582,7   20 235,2   1 267,0          25,0   18 968,2   37 951,7
        з питань регуляторної
        політики та
        підприємництва

8681000    Апарат Державного       17 716,5   13 133,8   5 574,6    300,6   4 582,7   20 235,2   1 267,0          25,0   18 968,2   37 951,7
        комітету України з питань
        регуляторної політики та
        підприємництва

8681010 0411 Керівництво та управління   11 948,5   10 477,2   5 574,6    300,6   1 471,3     400,0    400,0          25,0          12 348,5
        у сфері регуляторної
        політики та
        підприємництва

8681020 0411 Заходи, пов'язані з      3 968,0    2 656,6                1 311,4     867,0    867,0                      4 835,0
        веденням Реєстру
        суб'єктів підприємницької
        діяльності та Єдиного
        ліцензійного реєстру

8681030 0490 Заходи по реалізації      1 800,0                       1 800,0                                    1 800,0
        Національної програми
        сприяння розвитку малого
        підприємництва в Україні
        у 2005 році

8681600 0411 Розвиток приватного                                       18 968,2                     18 968,2   18 968,2
        сектора

Додаток N 4
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік"

        Повернення кредитів до Державного
        бюджету України та розподіл надання
    кредитів з Державного бюджету України в 2005 році

                            (тис. грн.)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Код  |  Код  |   Найменування згідно з  |    Надання кредитів      |     Повернення кредитів     |     Кредитування - всього
 програмної|функціона-|  програмною класифікацією  |                  |                   |
 класифіка-| льної  |  видатків та кредитування  |                  |                   |
  ції  |класифіка-|   державного бюджету   |                  |                   |
 видатків |  ції  |               |                  |                   |
   та  | видатків |               |                  |                   |
 кредитува-|  та  |               |                  |                   |
  ння  |кредитува-|               |                  |                   |
 державного|  ння  |               |                  |                   |
 бюджету |державного|               |                  |                   |
      | бюджету |               |                  |                   |
      |     |               |-----------------------------------+--------------------------------------+------------------------------------
      |     |               | Загальний |Спеціальний|  Разом  | Загальний |Спеціальний |  Разом  | Загальний |Спеціальний| Разом
      |     |               |  фонд  |  фонд  |      |  фонд  |   фонд  |      |  фонд  |  фонд  |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Всього:             290 149,4 1 320 955,3 1 611 104,7 -1 192 145,4 -1 311 117,7 -2 503 263,1  -901 996,0   9 837,6 -892 158,4


 1100000       Міністерство палива та            21 445,0  21 445,0                            21 445,0  21 445,0
            енергетики України

 1101000       Апарат Міністерства палива та         21 445,0  21 445,0                            21 445,0  21 445,0
            енергетики України

 1101380   0433  Надання кредитів на оплату          20 000,0  20 000,0                            20 000,0  20 000,0
            екологічної броні
            електропостачання при несплаті
            або неповній оплаті за спожиту
            електроенергію споживачами, що
            мають таку броню

 1101600   0433  Реконструкція                 1 445,0   1 445,0                             1 445,0   1 445,0
            гідроелектростанцій
            Дніпровського каскаду

 2200000       Міністерство освіти і науки    13 500,0        13 500,0                      13 500,0        13 500,0
            України

 2201000       Апарат Міністерства освіти і   13 500,0        13 500,0                      13 500,0        13 500,0
            науки України

 2201210   0990  Державне пільгове         13 500,0        13 500,0                      13 500,0        13 500,0
            довгострокове кредитування на
            здобуття освіти

 2800000       Міністерство аграрної політики  27 750,0  576 800,0  604 550,0        -809 917,7  -809 917,7   27 750,0  -233 117,7 -205 367,7
            України

 2801000       Апарат Міністерства аграрної   27 750,0  344 000,0  371 750,0        -569 917,7  -569 917,7   27 750,0  -225 917,7 -198 167,7
            політики України

 2801160   1062  Державне пільгове кредитування  25 000,0   6 000,0  31 000,0                      25 000,0   6 000,0  31 000,0
            індивідуальних сільських
            забудовників

 2801380   0421  Повернення бюджетних позичок,                           -25 917,7  -25 917,7        -25 917,7  -25 917,7
            наданих на закупівлю
            сільськогосподарської
            продукції за державним
            замовленням (контрактом)
            1994-1997 років

 2801400   0421  Повернення кредитів, наданих                            -3 000,0   -3 000,0         -3 000,0  -3 000,0
            фермерським господарствам

 2801410   0421  Повернення коштів, наданих для                           -6 000,0   -6 000,0         -6 000,0  -6 000,0
            кредитування індивідуальних
            сільських забудовників

 2801440   0421  Кошти, що надійдуть в рахунок                           -200 000,0  -200 000,0        -200 000,0 -200 000,0
            погашення заборгованості за
            кредитами, залученими державою
            або під державні гарантії і
            наданими для закупівлі
            сільськогосподарської техніки
            іноземного виробництва,
            переданої сільгоспвиробникам
            та іншим суб'єктам
            господарювання

 2801460   0421  Надання кредитів фермерським    2 750,0   3 000,0   5 750,0                       2 750,0   3 000,0   5 750,0
            господарствам

 2801470   0421  Повернення                                     -50 000,0  -50 000,0        -50 000,0  -50 000,0
            сільськогосподарськими
            підприємствами бюджетних
            позичок та заборгованості за
            кредитами, наданими під
            гарантію Кабінету Міністрів
            України

 2801490   0421  Повернення коштів, наданих                            -285 000,0  -285 000,0        -285 000,0 -285 000,0
            Міністерству аграрної політики
            на заставні та інтервенційні
            операції із зерном

 2801560   0421  Формування державного            335 000,0  335 000,0                            335 000,0  335 000,0
            продовольчого резерву Аграрним
            фондом

 2806000       Національна акціонерна            232 800,0  232 800,0        -240 000,0  -240 000,0         -7 200,0  -7 200,0
            компанія "Украгролізинг"


 2806020   0421  Заходи по операціях             194 000,0  194 000,0                            194 000,0  194 000,0
            фінансового лізингу
            вітчизняної
            сільськогосподарської техніки

 2806030   0421  Повернення коштів в частині                            -200 000,0  -200 000,0        -200 000,0 -200 000,0
            відшкодування вартості
            сільськогосподарської техніки,
            переданої суб'єктам
            господарювання на умовах
            фінансового лізингу

 2806040   0421  Придбання                   38 800,0  38 800,0                            38 800,0  38 800,0
            сільськогосподарської техніки
            на умовах фінансового лізингу
            та заходи по операціях
            фінансового лізингу

 2806050   0421  Кошти, що надійдуть в рахунок                           -40 000,0  -40 000,0        -40 000,0  -40 000,0
            погашення заборгованості за
            кредитами, залученими державою
            або під державні гарантії і
            наданими для закупівлі
            сільськогосподарської техніки
            іноземного виробництва,
            переданої сільгоспвиробникам
            та іншим суб'єктам
            господарювання

 3400000       Міністерство України у справах  114 500,0   9 200,0  123 700,0         -9 200,0   -9 200,0  114 500,0        114 500,0
            молоді та спорту

 3408000       Державний фонд сприяння     114 500,0   9 200,0  123 700,0         -9 200,0   -9 200,0  114 500,0        114 500,0
            молодіжному житловому
            будівництву

 3408020   1062  Надання пільгового        114 500,0   9 200,0  123 700,0                      114 500,0   9 200,0  123 700,0
            довгострокового державного
            кредиту молодим сім'ям та
            одиноким молодим громадянам на
            будівництво (реконструкцію) та
            придбання житла

 3408030   1062  Повернення коштів, наданих для                           -9 200,0   -9 200,0         -9 200,0  -9 200,0
            кредитування молодих сімей та
            одиноких молодих громадян на
            будівництво (реконструкцію) та
            придбання житла

 3500000       Міністерство фінансів України         12 000,0  12 000,0                            12 000,0  12 000,0

 3501000       Апарат Міністерства фінансів         12 000,0  12 000,0                            12 000,0  12 000,0
            України

 3501620   0411  Надання кредитів на реалізацію         2 000,0   2 000,0                             2 000,0   2 000,0
            муніципальних проектів
            розвитку міст України

 3501650   0421  Надання кредитів в рамках           10 000,0  10 000,0                            10 000,0  10 000,0
            Проекту "Фінансування розвитку
            села"

 3510000       Міністерство фінансів України  129 399,4  258 858,0  388 257,4 -1 192 145,4  -92 000,0 -1 284 145,4 -1 062 746,0  166 858,0 -895 888,0
            (загальнодержавні видатки)

 3511000       Міністерство фінансів України  129 399,4  258 858,0  388 257,4 -1 192 145,4  -92 000,0 -1 284 145,4 -1 062 746,0  166 858,0 -895 888,0
            (загальнодержавні видатки)

 3511530   0442  Повернення коштів, наданих                       -5 664,2         -5 664,2   -5 664,2        -5 664,2
            підприємствам машинобудування
            для здійснення заходів,
            пов'язаних із збільшенням
            обсягів виробництва та
            розвитком ринку техніки для
            агропромислового комплексу

 3511540   0454  Повернення коштів, наданих для                     -7 800,0         -7 800,0   -7 800,0        -7 800,0
            здійснення операцій з
            фінансового лізингу авіаційної
            техніки

 3511550   0490  Повернення безвідсоткових                       -19 679,4         -19 679,4  -19 679,4        -19 679,4
            бюджетних позичок, наданих
            підприємствам державної форми
            власності на погашення
            заборгованості із заробітної
            плати

 3511560   1090  Повернення безвідсоткових                             -72 000,0  -72 000,0        -72 000,0  -72 000,0
            бюджетних позик, наданих у
            2004 році підприємствам
            державної форми власності
            паливно-енергетичного
            комплексу на погашення
            заборгованості із заробітної
            плати

 3511600   0490  Виконання державою гарантійних  129 399,4        129 399,4                      129 399,4        129 399,4
            зобов'язань за позичальників,
            що отримали кредити під
            державні гарантії

 3511620   0490  Фінансування проектів розвитку        258 858,0  258 858,0                            258 858,0  258 858,0
            за рахунок коштів, залучених
            державою

 3511630   0490  Повернення позик, наданих для                   -1 159 001,8  -20 000,0 -1 179 001,8 -1 159 001,8  -20 000,0 -1 179 001,8
            фінансування проектів розвитку
            за рахунок коштів, залучених
            державою

 5100000       Державний комітет України по    5 000,0  25 580,0  30 580,0                       5 000,0  25 580,0  30 580,0
            земельних ресурсах

 5101000       Апарат Державного комітету     5 000,0  25 580,0  30 580,0                       5 000,0  25 580,0  30 580,0
            України по земельних ресурсах

 5101610   0421  Надання кредитів на розвиток    5 000,0  25 580,0  30 580,0                       5 000,0  25 580,0  30 580,0
            системи кадастру

 5120000       Державний комітет України з         400 000,0  400 000,0        -400 000,0  -400 000,0
            державного матеріального
            резерву

 5121000       Апарат Державного комітету з         400 000,0  400 000,0        -400 000,0  -400 000,0
            державного матеріального
            резерву

 5121050   0220  Повернення коштів, наданих з                           -400 000,0  -400 000,0        -400 000,0 -400 000,0
            державного бюджету на
            закупівлю
            сільськогосподарської
            продукції

 5121060   0220  Заходи щодо формування            400 000,0  400 000,0                            400 000,0  400 000,0
            державного замовлення на ринку
            продовольчих товарів

 7960000       Київська міська державна           17 072,3  17 072,3                            17 072,3  17 072,3
            адміністрація

 7961000       Апарат Київської міської           17 072,3  17 072,3                            17 072,3  17 072,3
            державної адміністрації

 7961600   0620  Модернізація обладнання            17 072,3  17 072,3                            17 072,3  17 072,3
            індивідуальних теплових
            пунктів та здійснення
            енергозберігаючих заходів в
            адміністративних і громадських
            будівлях міста Києва

Додаток N 5
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік"

        Розподіл видатків на централізовані
        заходи і програми на 2005 рік між
      адміністративно-територіальними одиницями

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Адміністративно-| 2201190 | 2201230 | 2201440 | 2301270| 2301280 | 2301290 | 2301310 | 2301370
п/п| територіальні |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------+----------
  |  одиниці   | Інформа- | Видання, |Придбання| Програми| Центра- | Центра- | Центра- |Забезпе-
  |        | тизація | придбання,| шкільних|і центра-| лізована| лізована | лізовані |чення
  |        | загально- | зберігання|автобусів| лізовані|закупівля|закупівля | заходи з |медичних
  |        | освітніх | і доставка|  для  | заходи з| кардіо- |обладнання|трансплан-|заходів
  |        | та про- | підруч- |сільських| імуно- | стимуля-|  для  | тації  |по боро-
  |        | фесійно- | ників і |загально-| профі- | торів, | закладів | органів |тьбі з
  |        | технічних | посібників| освітніх|лактики | ендопро-| охорони |та тканин |туберку-
  |        | навчальних|  для  |  шкіл |     | тезів, | здоров'я |     |льозом,
  |        | закладів, | студентів |     |     | окремих |     |     |профілак-
  |        | комп'юте- |  вищих  |     |     | виробів |     |     |тики та
  |        | ризація | навчальних|     |     |медичного|     |     |лікуван-
  |        | загально- | закладів |     |     | призна- |     |     |ня СНІДу,
  |        | освітніх | та учнів |     |     | чення |     |     |лікуван-
  |        | шкіл, у  | загально- |     |     |     |     |     |ня онко-
  |        |першу чергу| освітніх і|     |     |     |     |     |логічних
  |        | сільських,|професійно-|     |     |     |     |     |хворих
  |        | забезпе- | технічних |     |     |     |     |     |
  |        | чення   | навчальних|     |     |     |     |     |
  |        | навчаль- | закладів |     |     |     |     |     |
  |        | них    |      |     |     |     |     |     |
  |        | закладів |      |     |     |     |     |     |
  |        | сучасними |      |     |     |     |     |     |
  |        | технічними|      |     |     |     |     |     |
  |        | засобами |      |     |     |     |     |     |
  |        | навчання з|      |     |     |     |     |     |
  |        |природничо-|      |     |     |     |     |     |
  |        | матема- |      |     |     |     |     |     |
  |        | тичних і |      |     |     |     |     |     |
  |        | техноло- |      |     |     |     |     |     |
  |        |  гічних |      |     |     |     |     |     |
  |        | дисциплін |      |     |     |     |     |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Автономна      3 265,9   3 533,0  1 805,3  4 378,3  1 219,8  1 400,0   458,7 12 677,0
  Республіка Крим
2. Вінницька      3 882,4   2 978,5  3 482,3  3 970,9  1 062,6  1 212,2   242,8  9 954,3
  область
3. Волинська      2 502,9   2 123,3  2 063,7  2 658,5   642,0   732,3   204,3  4 672,3
  область
4. Дніпропетровська   5 066,4   5 721,1  2 837,2  7 395,2  2 136,2  2 445,6   335,4 17 939,8
  область
5. Донецька область   5 666,2   6 605,9  2 321,2  9 186,8  2 887,8  3 296,2  2 205,5 27 720,0
6. Житомирська     3 018,1   2 487,8  2 966,3  3 148,4   831,0   949,4   177,2  6 367,0
  область
7. Закарпатська     1 914,4   2 624,6  1 676,1  3 287,5   763,8   873,5   150,3  4 320,9
  область
8. Запорізька      3 403,8   3 066,9  2 579,6  4 013,1  1 159,5  1 321,4  3 948,3 10 930,5
  область
9. Івано-        2 332,5   2 772,1  1 805,3  3 411,8   854,2   976,0   250,5  5 633,2
  Франківська
  область
10. Київська область   3 384,1   3 185,0  3 223,9  3 819,7  1 097,2  1 252,5   154,2  9 166,5
11. Кіровоградська    2 809,9   1 887,4  2 708,0  2 380,0   673,3   768,0   111,8  5 497,0
  область
12. Луганська      3 329,3   3 597,8  2 321,2  4 814,5  1 510,7  1 726,6   262,2 12 671,6
  область
13. Львівська      4 116,1   4 883,6  2 579,6  6 280,7  1 577,1  1 814,1  1 850,8 12 421,0
  область
14. Миколаївська     2 770,4   2 241,2  2 450,4  2 662,2   758,8   866,1   196,6  9 394,7
  область
15. Одеська область   3 866,9   4 187,6  3 353,1  5 727,5  1 478,1  1 696,6  1 954,9 23 121,2
16. Полтавська      3 267,3   2 683,6  3 223,9  3 396,4   973,4  1 110,5   374,0  8 413,3
  область
17. Рівненська      2 515,6   2 536,1  2 063,7  3 128,4   707,3   812,8   196,6  4 631,6
  область
18. Сумська область   2 678,8   2 005,3  2 321,2  2 586,7   769,1   880,9   131,0  6 857,1
19. Тернопільська    2 038,3   2 123,3  2 192,0  2 821,8   685,9   786,6   127,2  5 386,0
  область
20. Харківська      4 427,3   4 305,5  3 482,3  5 792,6  1 747,9  2 001,5   528,2 14 686,1
  область
21. Херсонська      2 770,4   2 152,8  2 321,2  2 711,1   700,5   802,8   188,9  7 067,6
  область
22. Хмельницька     3 339,1   2 595,1  2 579,6  3 246,3   855,9   978,2   173,5  6 567,0
  область
23. Черкаська      3 260,2   2 388,7  2 579,6  2 874,3   836,9   958,2   108,0  7 168,0
  область
24. Чернівецька     1 835,7   1 710,4  1 418,6  2 374,7   557,7   638,6   235,2  4 333,1
  область
25. Чернігівська     2 763,4   1 415,5  2 837,2  2 490,8   738,3   842,6   100,2  6 196,6
  область
26. м. Київ       1 577,4   3 922,1       5 554,2  1 595,2  1 842,6  1 079,4 13 812,1
27. м. Севастополь     357,2    589,8   257,5   787,6   232,7   264,2    69,4  2 893,6
  Всього       82 160,0  80 324,0 63 450,0 104 900,0 29 052,9  33 250,0  15 815,1 260 499,1

------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Адміністративно-| 2301400 | 2301450 | 2301470| 2301510 | 3205030 | 3205070 |  Разом
п/п| територіальні |-----------+---------+---------+---------+----------+----------|
  |  одиниці   | Забезпе- | Забезпе-| Центра- | Оснаще- | Оздоров- | Комп-  |
  |        |  чення  | чення | лізоване| ння   | лення  | лексне |
  |        | медичних | медичних|придбання|сільських|громадян, | медико- |
  |        | заходів | заходів | автомо- |амбулато-|які пост- |санітарне |
  |        | окремих | Комплек-| білів |рій та  | раждали | забезпе- |
  |        | державних |  сної | швидкої |фельдшер-|внаслідок | чення  |
  |        | програм | програми| медичної|сько-аку-| Чорно- |громадян, |
  |        | та ком- |"Цукровий| допомоги|шерських |бильської |які пост- |
  |        | плексних | діабет" |для сіль-|пунктів | катаст- | раждали |
  |        | заходів |     | ських |     |  рофи  |внаслідок |
  |        | програм- |     | закладів|     |     | Чорно- |
  |        |  ного  |     | охорони |     |     |бильської |
  |        | характеру |     | здоров'я|     |     | катаст- |
  |        |      |     |     |     |     |  рофи  |
  |        |      |     |     |     |     |     |
  |        |      |     |     |     |     |     |
  |        |      |     |     |     |     |     |
  |        |      |     |     |     |     |     |
  |        |      |     |     |     |     |     |
  |        |      |     |     |     |     |     |
  |        |      |     |     |     |     |     |
  |        |      |     |     |     |     |     |
  |        |      |     |     |     |     |     |
  |        |      |     |     |     |     |     |
  |        |      |     |     |     |     |     |
  |        |      |     |     |     |     |     |
  |        |      |     |     |     |     |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Автономна      4 979,0  6 639,7   950,0  1 800,0  1 106,2   192,1  44 405,0
  Республіка Крим
2. Вінницька      3 830,3  3 523,8  1 150,0  2 300,0  7 653,3  2 336,1  47 579,5
  область
3. Волинська      2 215,3  2 470,5   700,0  1 300,0  14 796,4  3 146,6  40 228,1
  область
4. Дніпропетровська   6 056,1 18 082,0   800,0  1 500,0  3 087,0   651,8  74 053,8
  область
5. Донецька область   8 679,4 12 480,2   650,0  1 100,0  4 224,1   622,8  87 646,1
6. Житомирська     2 552,9  3 538,9   800,0  1 500,0  26 573,7  7 608,3  62 519,0
  область
7. Закарпатська     2 745,1  2 266,6  1 000,0  1 900,0   632,5   115,2  24 270,5
  область
8. Запорізька      3 638,8  6 322,0   700,0  1 100,0  1 168,3   233,9  43 586,1
  область
9. Івано-        2 880,1  2 405,9  1 050,0  2 000,0  1 461,0   291,1  28 123,7
  Франківська
  область
10. Київська область   3 580,4 15 997,0   950,0  1 800,0  56 335,1  17 224,1  121 169,7
11. Кіровоградська    2 082,1  3 588,8   550,0  1 100,0  1 783,0   341,9  26 281,2
  область
12. Луганська      5 343,9  3 586,0   450,0   800,0  2 516,9   368,8  43 299,5
  область
13. Львівська      4 827,2  8 323,8  1 300,0  2 600,0  1 670,1   270,9  54 515,0
  область
14. Миколаївська     3 451,4  3 541,7   550,0  1 000,0   900,5   186,0  30 970,0
  область
15. Одеська область   4 878,1 16 931,8  1 100,0  2 000,0  1 595,6   226,2  72 117,6
16. Полтавська      2 716,9  2 124,9   800,0  1 600,0  3 486,3   641,2  34 811,7
  область
17. Рівненська      2 818,0  2 562,8   750,0  1 500,0  36 543,3  8 183,4  68 949,6
  область
18. Сумська область   2 560,2  3 569,4   550,0  1 100,0  1 940,4   426,7  28 376,8
19. Тернопільська    3 116,3  2 279,2   850,0  1 600,0  3 972,1  1 118,4  29 097,1
  область
20. Харківська      4 863,0 12 825,9   750,0  1 500,0  3 777,1   575,0  61 262,4
  область
21. Херсонська      2 614,9  3 372,9   550,0  1 100,0   901,1   177,7  27 431,9
  область
22. Хмельницька     3 378,5  5 406,3   850,0  1 700,0  1 442,5   291,7  33 403,7
  область
23. Черкаська      2 581,3  3 546,9   800,0  1 500,0  11 279,5  3 187,8  43 069,4
  область
24. Чернівецька     1 854,3  1 372,3   700,0  1 300,0  1 849,6   517,5  20 697,7
  область
25. Чернігівська     2 974,0  3 766,6   600,0  1 200,0  9 178,7  2 417,6  37 521,5
  область
26. м. Київ       5 319,4 10 636,5            10 144,7  1 996,3  57 479,9
27. м. Севастополь     618,3  1 837,6   100,0   100,0   162,7    40,9   8 311,5
  Всього       97 155,2 163 000,0 20 000,0 38 000,0 210 181,7  53 390,0 1 251 178,0

Додаток N 6
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік"

              Показники
    міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
     коштів, що передаються до державного бюджету)
    між державними та місцевими бюджетами на 2005 рік

                             тис. грн.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Код бюджету |Назва місцевого бюджету|Розрахунковий |      Міжбюджетні трансферти
      |  адміністративно-  |обсяг доходів,|-------------------------------------------------
      |територіальної одиниці |   що   |  Дотація вирівнювання | Кошти, що передаються
      |            | враховуються |  з державного бюджету | до державного бюджету
      |            |при визначенні|------------------------+------------------------
      |            | міжбюджетних | Всього | Норматив  | Всього | Норматив
      |            | трансфертів |  (тис. | щоденного  | (тис.  | щоденного
      |            |       |  грн.) |відрахування | грн.)  |відрахування
      |            |       |     |(у відсотках |     |(у відсотках
      |            |       |     | від обсягу |     | від розра-
      |            |       |     |надходжень на|     | хункового
      |            |       |     | території |     |  обсягу
      |            |       |     | Автономної |     |  доходів
      |            |       |     | Республіки |     | загального
      |            |       |     |  Крим,  |     |  фонду
      |            |       |     | областей та |     | місцевих
      |            |       |     |  міста  |     |бюджетів, що
      |            |       |     | Севастополя |     |враховуються
      |            |       |     |  доходів  |     |  при
      |            |       |     | державного |     | визначенні
      |            |       |     | бюджету, що |     |міжбюджетних
      |            |       |     | є джерелом |     |трансфертів)
      |            |       |     |перерахування|     |
      |            |       |     | дотацій, та |     |
      |            |       |     | коштів, що |     |
      |            |       |     |передаються з|     |
      |            |       |     |  місцевих |     |
      |            |       |     | бюджетів до |     |
      |            |       |     | державного |     |
      |            |       |     | бюджету)  |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
05202000000 м. Авдіївка          16832,4               2675,3     16,08
01202000000 м. Алушта           16630,6   4097,5     0,38
12202000000 м. Алчевськ          54517,6               6789,3     12,45
12203000000 м. Антрацит          20332,2   12159,9     1,28
01203000000 м. Армянськ          11409,0    537,6     0,05
05203000000 м. Артемівськ         34978,6   11028,6     0,17
10202000000 м. Біла Церква        56086,9   32767,3     1,08
06202000000 м. Бердичів          17467,2   18458,0     3,03
08202000000 м. Бердянськ         31543,9   14238,4     0,60
07202000000 м. Берегове          7986,3    534,4     0,05
10201000000 м. Березань          3336,4   5096,6     0,17
15202000000 м. Білгород-         18377,9   7247,6     0,20
        Дністровський
09202000000 м. Болехів           2506,1   9767,4     1,81
13202000000 м. Борислав          10816,6   7092,8     0,29
10203000000 м. Бориспіль         37473,3               11790,1     31,46
10204000000 м. Бровари          32953,1   6212,8     0,20
12204000000 м. Брянка           7813,5   13445,6     1,41
10205000000 м. Васильків          9456,1   8275,4     0,27
23202000000 м. Ватутіне          2708,0   5395,2     0,50
04202000000 м. Вільногірськ        13046,6               2117,6     16,23
02201000000 м. Вінниця          121548,7   19010,6     2,03
14202000000 м. Вознесенськ        11764,9   9080,3     1,11
03202000000 м. Володимир-         7982,6   8303,3     1,28
        Волинський
05204000000 м. Вугледар          12985,0               5285,6     41,35
18202000000 м. Глухів           6412,3   9109,3     1,02
05205000000 м. Горлівка          78911,9   35350,2     0,53
05206000000 м. Дебальцеве         24438,4               2804,2     12,66
01204000000 м. Джанкой          13668,7               1238,9     9,06
05207000000 м. Дзержинськ         19351,1   12508,6     0,19
05208000000 м. Димитров          15264,0   8478,6     0,13
04203000000 м. Дніпродзержинськ      92876,5   10543,8     0,25
04201000000 м. Дніпропетровськ      506534,6               88823,7     26,96
05209000000 м. Добропілля         30943,6                271,0     0,99
05210000000 м. Докучаєвськ         7953,3   2039,6     0,03
05201000000 м. Донецьк          520644,1               95555,1     38,42
13203000000 м. Дрогобич          28216,2   15577,5     0,64
05211000000 м. Дружківка         19236,1   9379,4     0,14
17202000000 м. Дубно            7610,6   11651,2     1,46
08203000000 м. Енергодар         47613,9               20572,5     43,21
01205000000 м. Євпаторія         30617,6   16676,4     1,53
05212000000 м. Єнакієве          47021,0   10932,0     0,16
05213000000 м. Жданівка          8789,2               1650,6     19,16
06201000000 м. Житомир          94606,6   21900,9     3,59
02202000000 м. Жмеринка          19185,7               3623,6     18,89
04204000000 м. Жовті Води         11240,4   4960,3     0,12

08201000000 м. Запоріжжя         423356,5              115387,4     27,28
11202000000 м. Знам'янка         16085,6               3771,6     23,92
23203000000 м. Золотоноша         7003,2   5995,7     0,56
09201000000 м. Івано-Франківськ      87388,1   10068,2     1,87
15203000000 м. Ізмаїл           24851,0   9608,5     0,26
20202000000 м. Ізюм            10280,5   12917,2     0,36
15204000000 м. Іллічівськ         46530,4               24030,3      45
10206000000 м. Ірпінь           31149,8   6099,1     0,20
09203000000 м. Калуш           20715,8   9231,1     1,71
22202000000 м. Кам'янець-         22813,7   19893,6     3,05
        Подільський
23204000000 м. Канів            7905,6   4304,0     0,40
21202000000 м. Каховка           9247,6   2268,0     0,56
01206000000 м. Керч            43242,7   14418,6     1,32
11201000000 м. Кіровоград         75248,2   33666,0     9,05
12205000000 м. Кіровськ          4741,7   10927,4     1,15
05214000000 м. Кіровське         15918,3               3829,4     24,34
03203000000 м. Ковель           18342,7   11570,5     1,78
02203000000 м. Козятин          17205,4               4623,2     26,87
09204000000 м. Коломия          13984,2   2796,5     0,52
16202000000 м. Комсомольськ        28135,8               4681,3     16,99
18203000000 м. Конотоп          25156,8   11061,0     1,24
06203000000 м. Коростень         23215,1   4326,9     0,71
05215000000 м. Костянтинівка       17765,8   18850,5     0,28
15205000000 м. Котовськ          14870,0   4869,5     0,13
05216000000 м. Краматорськ        80916,4               1219,8     1,58
05217000000 м. Красний Лиман       15681,8   5737,0     0,09
12206000000 м. Красний Луч        32348,6   19208,4     2,02
05218000000 м. Красноармійськ       54246,5               15954,2     30,00
12207000000 м. Краснодон         21646,6   23624,6     2,48
01207000000 м. Красноперекопськ      14080,9                 1,8     0,01
16203000000 м. Кременчук         122108,6               23189,2     34,93
04205000000 м. Кривий Ріг        350247,3               43696,3     13,69
17203000000 м. Кузнецовськ        32907,6               10060,9     30,57
20203000000 м. Куп'янськ         19509,5   5676,4     0,16
02204000000 м. Ладижин           7042,3   4267,8     0,46
18204000000 м. Лебедин           4712,5   2885,4     0,32
12208000000 м. Лисичанськ         50000,4               1827,9     3,83
20204000000 м. Лозова           17882,1   10112,7     0,28
16204000000 м. Лубни           12943,0   9877,3     0,66
12201000000 м. Луганськ         173531,9   2485,0     0,26
03201000000 м. Луцьк           76370,8   15442,2     2,38
13201000000 м. Львів           345566,5               39575,3     11,51
20205000000 м. Люботин           4535,6   5235,6     0,15
O6205000000 м. Малин            3444,0   8962,0     1,47
05219000000 м. Макіївка         103997,5   47390,6     0,71
04206000000 м. Марганець         13014,1   8508,7     0,20
05220000000 м. Маріуполь         300830,7               90838,3     30,44
08204000000 м. Мелітополь         40312,5   19995,9     0,85
14201000000 м. Миколаїв         194026,3               2128,3     1,10
16205000000 м. Миргород          9768,3   7430,0     0,50
02205000000 м. Могилів-          6723,7   8016,5     0,85
        Подільський
13204000000 м. Моршин           2740,2                69,5     2,54
07203000000 м. Мукачеве          35165,6   1032,8     0,10
04207000000 м. Нікополь          47930,0   5957,7     0,14
22203000000 м. Нетішин          24152,6               6802,8     28,17
25202000000 м. Ніжин           17008,6   13906,1     1,10
21203000000 м. Нова Каховка        19010,2   11902,6     2,94
13205000000 м. Новий Розділ        3416,0   9540,6     0,39
03204000000 м. Нововолинськ        10471,6   14210,5     2,19
06204000000 м. Новоград-         10792,5   13657,5     2,24
        Волинський
05221000000 м. Новогродівка        8265,8               1081,4     13,30
24202000000 м. Новодністровськ       4373,7    631,1     0,18
04208000000 м. Новомосковськ       15881,2   14407,2     0,34
15201000000 м. Одеса           404687,5               19317,3     4,77
11203000000 м. Олександрія        17968,5   23113,4     6,21

04209000000 м. Орджонікідзе        13409,5   7340,5     0,17
17204000000 м. Острог           3162,1    668,9     0,08
18205000000 м. Охтирка          15841,3   7702,4     0,86
14203000000 м. Очаків           3130,3   1521,9     0,19
04210000000 м. Павлоград         40673,7   6322,3     0,15
12209000000 м. Первомайськ        14926,1   12700,9     1,34
        (Луганська)
14204000000 м. Первомайськ        12810,4   15763,1     1,93
        (Миколаївська)
20206000000 м. Первомайський        5408,1   10775,2     0,30
10207000000 м. Переяслав-         7058,5   6767,9     0,22
        Хмельницький
04211000000 м. Першотравенськ       15515,0               1845,4     11,89
16201000000 м. Полтава          150426,9               25192,4     28,85
25203000000 м. Прилуки          29055,7               1772,4     6,10
17201000000 м. Рівне           93613,6   8473,0     1,06
10208000000 м. Ржищев           1558,2   1598,3     0,05
12210000000 м. Ровеньки          41988,9               2814,2     7,41
18206000000 м. Ромни           11962,0   11497,9     1,29
12211000000 м. Рубіжне          14281,2   10018,2     1,05
01208000000 м. Саки            8739,9   3898,9     0,36
13206000000 м. Самбір           13005,5   3935,7     0,16
12212000000 м. Свердловськ        34855,1   15753,6     1,66
11204000000 м. Світловодськ        12560,5   11527,3     3,10
05222000000 м. Селидове          12661,7   10205,9     0,15
12213000000 м. Сєверодонецьк       43947,4   4227,4     0,44
04212000000 м. Синельникове        8269,5    553,3     0,01
01201000000 м. Сімферополь        176448,8               21749,3     27,00
22204000000 м. Славута           8671,0   8163,6     1,25
10209000000 м. Славутич          21321,0               6809,6     31,94
05223000000 м. Слов'янськ         38457,7   14582,9     0,22
23205000000 м. Сміла           22664,6   6943,8     0,64
05224000000 м. Сніжне           15292,3   14803,4     0,22
22205000000 м. Старокостянтинів      6868,2   10394,3     1,59
12214000000 м. Стаханов          22325,9   15595,8     1,64
13207000000 м. Стрий           20042,4   6125,7     0,25
01209000000 м. Судак            7973,0   4973,7     0,46
18201000000 м. Суми           128400,0               12411,7     9,67
15206000000 м. Теплодар          1871,7   2392,9     0,06
04213000000 м. Тернівка          12915,0    24,9
19201000000 м. Тернопіль         82287,2   11891,8     2,68
08205000000 м. Токмак           6803,1   8829,7     0,37
05225000000 м. Торез           17891,6   17650,7     0,27
13208000000 м. Трускавець         13162,5               1584,5     12,04
07201000000 м. Ужгород          58002,4               4894,4     8,44
23206000000 м. Умань           20557,4   17117,7     1,59
10210000000 м. Фастів           22539,9                955,5     4,24
01210000000 м. Феодосія          35666,2   4681,7     0,43
20201000000 м. Харків          635314,0               87983,7     19,79
05226000000 м. Харцизьк          45535,7               2211,3     5,69
21201000000 м. Херсон          115976,0   25201,5     6,23
22201000000 м. Хмельницький        93409,0   16870,6     2,59
02206000000 м. Хмільник          6882,0   1513,0     0,16
07204000000 м. Хуст            9612,4   6503,1     0,66
13209000000 м. Червоноград        19754,1   17051,1     0,70
23201000000 м. Черкаси          115262,3   5185,4     0,48
24201000000 м. Чернівці          89319,8   6070,3     1,70
25201000000 м. Чернігів          93815,6   26228,2     2,07
О7205000000 м. Чоп             7681,2               2882,7     37,53
20207000000 м. Чугуїв           7719,9   7699,2     0,21
05227000000 м. Шахтарськ         21830,2   5571,1     0,08
22206000000 м. Шепетівка         12151,9   6361,8     0,98
18207000000 м. Шостка           13879,7   21872,6     2,45
15207000000 м. Южне            32591,7               19156,9      45
14205000000 м. Южноукраїнськ       26795,1               10216,7     38,13
01211000000 м. Ялта            59808,5               4019,4     7,83
09205000000 м. Яремче           3701,8   9145,5     1,70
05228000000 м. Ясинувата         18654,4               3347,4     18,14

05301000000 Амвpосіївський р-н       7735,4   15708,7     0,24
15301000000 Ананьївський р-н        2535,4   12775,6     0,34
06301000000 Андрушівський р-н       4308,9   13437,2     2,20
12301000000 Антрацитівський р-н      3110,0   11845,6     1,25
04301000000 Апостолівський р-н      11395,5   17186,3     0,40
14301000000 Арбузинський р-н        3076,3   8996,4     1,10
05302000000 Артемівський р-н        4769,2   15013,4     0,23
15302000000 Арцизський р-н         5778,5   19168,9     0,52
20301000000 Балаклійський р-н       26539,7   12798,2     0,36
15303000000 Балтський р-н         4623,7   17210,6     0,46
06302000000 Баранівський р-н        5080,7   16131,5     2,65
20302000000 Барвінківський р-н       3250,1   11273,1     0,31
10301000000 Баришівський р-н        6702,1   10871,1     0,36
02301000000 Барський р-н          6576,8   20776,9     2,22
25301000000 Бахмацький р-н         8380,0   15486,8     1,22
01301000000 Бахчисарайський р-н      12733,2   24577,8     2,25
14302000000 Баштанський р-н        5342,6   15545,2     1,90
06303000000 Бердичівський р-н       2083,8   14106,9     2,31
08301000000 Бердянський р-н        2811,0   12517,0     0,53
07301000000 Берегівський р-н        4613,1   27002,9     2,73
19301000000 Бережанський р-н        6088,4   15164,0     3,41
14303000000 Березанський р-н        4229,0   8476,3     1,04
15304000000 Березівський р-н        4142,1   14568,9     0,39
17301000000 Березнівський р-н       6174,0   30812,0     3,86
14304000000 Березнегуватський р-н     2243,2   9677,3     1,18
21301000000 Бериславський р-н       4906,6   21130,9     5,23
02302000000 Бершадський р-н        7182,0   26616,9     2,84
15305000000 Білгород-Дністровський     5101,4   24073,0     0,65
       р-н
12302000000 Біловодський р-н        2417,9   10658,9     1,12
01302000000 Білогірський р-н        5131,7   23536,5     2,16
       (Автономна
       Республіка Крим)
22301000000 Білогірський р-н        2403,2   13664,6     2,10
       (Хмельницька обл.)
21302000000 Білозерський р-н        5728,9   25261,4     6,24
12303000000 Білокуракинський р-н      2580,7   8798,0     0,93
18301000000 Білопільський р-н       5277,6   20844,2     2,33
10302000000 Білоцерківський р-н      8970,9   17581,8     0,58
15306000000 Біляївський р-н        12629,3   32888,9     0,89
20303000000 Близнюківський р-н       2291,7   10753,7     0,30
11301000000 Бобринецький р-н        3053,2   12793,6     3,44
25302000000 Бобровицький р-н        5138,1   12936,8     1,02
20304000000 Богодухівський р-н       6208,1   14082,9     0,39
09301000000 Богородчанський р-н      8526,4   28522,9     5,29
10303000000 Богуславський р-н       5247,0   13267,2     0,44
15307000000 Болдградський р-н       6823,2   27968,9     0,75
25303000000 Борзнянський р-н        3890,9   14943,9     1,18
10304000000 Бориспільський р-н      16129,9   9566,5     0,31
20305000000 Борівський р-н         2558,6   7853,1     0,22
10305000000 Бородянський р-н        9261,2   15586,3     0,51
19302000000 Борщівський р-н        5499,8   29822,7     6,70
14305000000 Братський р-н         1778,0   9309,1     1,14
10306000000 Броварський р-н        16665,5   15906,8     0,52
13301000000 Бродівський р-н        9869,8   20736,6     0,86
06304000000 Брусилівський р-н       2012,5   7421,0     1,22
18302000000 Буринський р-н         3727,0   12681,4     1,42
13302000000 Буський р-н          5041,2   21424,4     0,88
19303000000 Бучацький р-н         5322,1   26504,3     5,96
20306000000 Валківський р-н        4942,8   10841,4     0,30
25304000000 Варвинський р-н        4256,0   5860,3     0,46
08302000000 Василівський р-н       16011,6   16034,0     0,68
04302000000 Васильківский р-н       2654,2   14677,7     0,34
       (Дніпропетровська
       обл)
10307000000 Васильківський р-н      13089,6   16211,1     0,53
       (Київська обл)
16301000000 Великобагачанський р-н     3140,6   10868,6     0,73

07302000000 Великоберезнянський р-н    3871,3   11283,2     1,14
08303000000 Великобілозерський р-н     1125,9   3280,3     0,14
20307000000 Великобурлуцький р-н      4685,0   9072,9     0,25
21303000000 Великолепетиський р-н     2004,4   7691,3     1,90
15308000000 Великомихайлівський р-н    2543,2   13497,0     0,36
05303000000 Великоновосілківський     4597,0   17862,9     0,27
       р-н
21304000000 Великоолександрівський     2883,6   12102,2     2,99
       р-н
18303000000 Великописарівський р-н     2125,0   10295,1     1,15
04303000000 Верхньодніпровський р-н    10859,3   12528,8     0,29
21305000000 Верхньорогачицький р-н     1290,3   5567,8     1,38
09302000000 Верховинський р-н       3219,1   19414,0     3,60
14306000000 Веселинівський р-н       2472,2   11138,0     1,36
08304000000 Веселівський р-н        2598,8   10068,0     0,43
24301000000 Вижницький р-н         5789,1   23865,1     6,69
07303000000 Виноградівський р-н      13349,0   44358,4     4,48
21306000000 Високопільський р-н      1199,2   7573,5     1,88
10308000000 Вишгородський р-н       24916,5   6316,4     0,21
08305000000 Вільнянський р-н        6138,7   16512,5     0,70
11302000000 Вільшанський р-н        1851,7   6650,4     1,79
02303000000 Вінницький р-н        13099,5   17409,5     1,86
22302000000 Віньковецький р-н       2352,5   11842,3     1,82
20308000000 Вовчанський р-н        7459,3   19277,5     0,54
14307000000 Вознесенський р-н       2425,3   10680,3     1,31
05304000000 Волноваський р-н       25201,0   16863,9     0,25
07304000000 Воловецький р-н        3346,2   11529,5     1,16
05305000000 Володаpський р-н        6907,8   8350,5     0,13
       (Донецька обл)
10309000000 Володарський р-н        3368,6   8719,3     0,29
       (Київська обл)
06305000000 Володарсько-Волинський     6372,4   12306,2     2,02
       р-н
03301000000 Володимир-Волинський      1773,9   11650,9     1,79
       р-н
17302000000 Володимирецький р-н      4392,5   31381,4     3,93
22303000000 Волочиський р-н        7098,4   20205,8     3,10
14308000000 Врадіївський р-н        2047,1   8762,7     1,07
16302000000 Гадяцький р-н         9479,1   18994,5     1,28
11303000000 Гайворонський р-н       5455,1   12399,0     3,33
02304000000 Гайсинський р-н        6870,0   23864,0     2,54
09303000000 Галицький р-н         11364,9   19507,8     3,62
21307000000 Генічеський р-н        7213,6   22408,8     5,54
24302000000 Герцаївський р-н        2590,0   14818,1     4,15
24303000000 Глибоцький р-н         6109,9   30180,7     8,45
16303000000 Глобинський р-н        7583,7   19464,3     1,31
18304000000 Глухівський р-н        2223,5   10348,6     1,16
11304000000 Голованівський р-н       4674,6   11666,1     3,13
21308000000 Голопристанський р-н      5611,7   23898,7     5,90
21309000000 Горностаївський р-н      1777,0   9458,8     2,34
09304000000 Городенківський р-н      4284,8   25168,3     4,67
23301000000 Городищенський р-н       5525,1   14916,0     1,38
25305000000 Городнянський р-н       3772,1   13678,4     1,08
13303000000 Городоцький р-н        8491,0   27345,4     1,13
22304000000 Городоцький р-н        4883,4   22031,0     3,38
03302000000 Горохівський р-н        4753,9   23072,2     3,55
17303000000 Гощанський р-н         3658,8   15755,8     1,97
16304000000 Гребінківський р-н       6148,5   5750,5     0,39
08306000000 Гуляйпільський р-н       4300,9   11114,3     0,47
19304000000 Гусятинський р-н        5862,5   24903,8     5,60
20309000000 Дворічанський р-н       2732,9   7878,6     0,22
17304000000 Демидівський р-н        1500,2   6685,1     0,84
22305000000 Деражнянський р-н       2875,6   15439,8     2,37
20310000000 Дергачівський р-н       13971,5   23579,7     0,66
01303000000 Джанкойський р-н        3428,4   38926,4     3,57
06306000000 Дзержинський р-н        2754,2   13892,8     2,28
16305000000 Диканський р-н         4908,8   6296,8     0,42
04304000000 Дніпропетровський р-н     16934,9   15607,1     0,36

05306000000 Добpопільський р-н       2290,0   6494,3     0,10
11305000000 Добровеличківський р-н     7491,1   11760,6     3,16
09305000000 Долинський р-н        21168,2   22376,1     4,15
       (Івано-Франківська
       обл.)
11306000000 Долинський р-н         5530,5   12469,4     3,35
       (Кіровоградська
       обл.)
14309000000 Доманівський р-н        2711,7   12242,6     1,50
23302000000 Драбівський р-н        4674,9   16266,8     1,51
13304000000 Дрогобицький р-н        4355,2   28969,1     1,20
17305000000 Дубенський р-н         3639,2   16626,1     2,08
17306000000 Дубровицький р-н        3395,1   23919,9     3,00
22306000000 Дунаєвецький р-н        6028,5   27930,3     4,28
14310000000 Єланецький р-н         1530,4   7831,5     0,96
06307000000 Ємільчинський р-н       3750,3   18199,3     2,99
23303000000 Жашківський р-н        4490,0   18742,9     1,74
13305000000 Жидачівський р-н       10919,7   27036,2     1,12
06308000000 Житомирський р-н        9281,1   19540,7     3,21
02305000000 Жмеринський р-н        1652,4   20493,6     2,18
13306000000 Жовківський р-н        12901,9   41782,1     1,73
14311000000 Жовтневий р-н         8784,9   17859,8     2,18
19305000000 Заліщицький р-н        4048,5   20027,0     4,50
08307000000 Запорізький р-н        4645,5   17535,2     0,74
17307000000 Зарічненський р-н       2084,2   17066,3     2,14
24304000000 Заставнівський р-н       3706,2   22094,7     6,19
20311000000 Зачепилівський р-н       1973,7   7126,9     0,20
19306000000 Збаразький р-н         4471,9   23680,4     5,32
19307000000 Зборівський р-н        3437,5   20117,8     4,52
23304000000 Звенигородський р-н      6151,6   19068,0     1,77
10310000000 Згурівський р-н        2578,9   8436,2     0,28
17308000000 Здолбунівський р-н      11675,1   15513,6     1,94
16306000000 Зінківський р-н        5586,0   13683,4     0,92
20312000000 Зміївський р-н        13496,2   20807,0     0,58
11307000000 Знам'янський р-н        2528,1   15094,1     4,06
23305000000 Золотоніський р-н       8068,3   15101,7     1,40
13307000000 Золочівський р-н        8179,3   27686,0     1,14
       (Львівська обл)
20313000000 Золочівський р-н        3924,9   11910,1     0,33
       (Харківська обл)
03303000000 Іваничівський р-н       4792,6   12260,0     1,89
15309000000 Іванівський р-н        4022,2   10996,7     0,30
       (Одеська обл)
21310000000 Іванівський р-н        1216,0   7950,8     1,96
       (Херсонська обл)
15310000000 Ізмаїльський р-н        4190,5   21682,7     0,58
10311000000 Іванківський р-н       10841,1   5762,1     0,19
20314000000 Ізюмський р-н         1840,6   9217,4     0,26
22307000000 Ізяславський р-н        4647,6   21269,4     3,26
02306000000 Іллінецький р-н        5059,5   15948,8     1,70
07305000000 Іршавський р-н         8437,6   45620,4     4,60
25306000000 Ічнянський р-н         5033,9   13078,2     1,03
10312000000 Кагарлицький р-н        6300,2   10810,2     0,36
14312000000 Казанківський р-н       2702,8   9168,4     1,12
21311000000 Каланчацький р-н        2500,1   9880,8     2,45
02307000000 Калинівський р-н        8951,5   20777,6     2,22
09306000000 Калуський р-н         2512,9   26853,6     4,98
22308000000 Кам'янець-Подільський     6486,0   26906,1     4,13
       р-н
08308000000 Кам'янсько-Дніпровський    4972,0   14486,7     0,61
       р-н
03304000000 Камінь-Каширський       3741,1   29063,7     4,47
       р-н
13308000000 Кам'янка-Бузький р-н     10098,7   20640,8     0,85
23306000000 Кам'янський р-н        3330,7   13272,7     1,23
23307000000 Канівський р-н         2539,9   9238,8     0,86
16307000000 Карлівський р-н        6389,3   12286,1     0,83
23308000000 Катеринопільський р-н     3520,8   11408,4     1,06

21312000000 Каховський р-н         1914,9   23264,8     5,75
20315000000 Кегичівський р-н        5372,9   6127,5     0,17
24305000000 Кельменецький р-н       4103,0   16496,7     4,62
10313000000 Києво-Святошинський р-н    55997,9   5993,4     0,20
03305000000 Ківерцівський р-н       6163,8   27120,0     4,18
15311000000 Кілійський р-н         7513,2   19497,2     0,53
11308000000 Кіровоградський р-н      6766,3   11551,2     3,10
01304000000 Кіровський р-н         4232,9   20060,9     1,84
24306000000 Кіцманський р-н        7312,3   24986,2     7,00
16308000000 Кобеляцький р-н        5560,4   18788,3     1,26
03306000000 Ковельський р-н        4166,7   18619,8     2,87
15312000000 Кодимський р-н         2674,8   13331,3     0,36
25307000000 Козелецький р-н        5950,3   20725,7     1,64
16309000000 Козельщинський р-н       2307,9   9347,2     0,63
19308000000 Козівський р-н         2956,8   17307,4     3,89
02308000000 Козятинський р-н        3430,3   23776,1     2,53
20316000000 Коломацький р-н        1218,2   2814,6     0,08
09307000000 Коломийський р-н        6815,7   50837,1     9,42
15313000000 Комінтернівський р-н     10155,7   17472,1     0,47
11309000000 Компаніївський р-н       2292,7   6946,1     1,87
18305000000 Конотопський р-н        2558,4   10777,2     1,21
17309000000 Корецький р-н         2422,8   16668,3     2,09
25308000000 Коропський р-н         3002,0   11925,9     0,94
06309000000 Коростенський р-н       5228,8   10648,0     1,75
06310000000 Коростишівський р-н      7847,0   11556,1     1,90
23309000000 Корсунь-Шевченківський     6715,4   15262,3     1,42
       р-н
25309000000 Корюківський р-н        7003,4   8585,7     0,68
09308000000 Косівський р-н         6979,3   41948,8     7,78
17310000000 Костопільський р-н      10496,6   21760,5     2,73
05307000000 Костянтинівський р-н      3114,0   7170,2     0,11
16326000000 Котелевський р-н        2890,0   7663,3     0,52
15314000000 Котовський р-н         2478,7   9223,9     0,25
22309000000 Красилівський р-н       7982,0   21626,3     3,32
05308000000 Кpасноаpмійський р-н      2220,3   12744,4     0,19
01305000000 Красногвардійський р-н     9904,2   31488,3     2,89
20317000000 Красноградський р-н      18013,2   3682,2     0,10
12304000000 Краснодонський р-н      24764,1               7177,5     38,76
20318000000 Краснокутський р-н       4572,9   10465,0     0,29
15315000000 Красноокнянський р-н      1815,3   10478,1     0,28
01306000000 Красноперекопський р-н     1042,9   13392,8     1,23
18306000000 Краснопільський р-н      3033,7   13419,9     1,50
19309000000 Кременецький р-н        6594,3   29078,7     6,53
16310000000 Кременчуцький р-н       4815,7   12395,9     0,83
12305000000 Кремінський р-н        4967,6   15452,6     1,62
14313000000 Кривоозерський р-н       3138,0   10572,5     1,29
04305000000 Криворізький р-н        8070,3   11911,4     0,28
02309000000 Крижопільський р-н       5150,2   13912,1     1,48
04306000000 Криничанський р-н       4340,6   13691,5     0,32
18307000000 Кролевецький р-н        4839,9   15361,1     1,72
08309000000 Куйбишевський р-н       4338,5   8147,6     0,35
25310000000 Куликівський р-н        1896,4   7694,0     0,61
20319000000 Куп'янський р-н        2286,2   11391,4     0,32
19310000000 Лановецький р-н        2282,4   14937,3     3,36
18308000000 Лебединський р-н        1733,1   15405,7     1,73
01307000000 Ленінський р-н         6314,8   21636,7     1,98
22310000000 Летичівський р-н        3624,1   12350,2     1,89
02310000000 Липовецький р-н        4239,5   15920,5     1,70
18309000000 Липоводолинський р-н      2234,6   9102,2     1,02
23310000000 Лисянський р-н         2987,6   11240,8     1,04
02311000000 Літинський р-н         3547,6   17408,0     1,86
20320000000 Лозівський р-н         2891,3   15511,1     0,43
03307000000 Локачинський р-н        1925,6   10868,8     1,67
16311000000 Лохвицький р-н         7768,6   14309,9     0,96
16312000000 Лубенський р-н         3397,8   12027,0     0,81
06311000000 Лугинський р-н         2324,6   7934,2     1,30
12306000000 Лутугинський р-н       18169,2   11420,5     1,20
03308000000 Луцький р-н          8221,8   18764,4     2,89

06312000000 Любарський р-н         2303,3   13426,1     2,20
15316000000 Любашівський р-н        4056,8   12599,8     0,34
03309000000 Любешівський р-н        2162,5   18069,6     2,78
03310000000 Любомльський р-н        4517,0   16557,8     2,55
05309000000 Маp'їнський р-н        17779,1   19112,9     0,29
04307000000 Магдалинівський р-н      5616,9   13327,5     0,31
10314000000 Макарівський р-н        8457,3   14398,9     0,47
06313000000 Малинський р-н         7098,3   5025,2     0,82
11310000000 Маловисківський р-н      6997,1   14699,7     3,95
03311000000 Маневицький р-н        4646,4   25894,7     3,99
23311000000 Маньківський р-н        3265,6   13433,3     1,25
12307000000 Марківський р-н        2446,5   6850,9     0,72
16313000000 Машівський р-н         4528,1   6734,0     0,45
04308000000 Межівський р-н         2742,5   10326,2     0,24
08310000000 Мелітопольський р-н      6722,1   17615,6     0,75
25311000000 Менський р-н          5005,0   15849,6     1,25
13309000000 Миколаївський р-н       8272,9   21955,0     0,91
       (Львівська обл)
14314000000 Миколаївський р-н       4924,9   12214,5     1,49
       (Миколаївська обл)
15317000000 Миколаївський р-н       1861,6   8406,7     0,23
       (Одеська обл)
16314000000 Миргородський р-н       1674,2   16542,5     1,11
10315000000 Миронівський р-н        8377,4   9483,0     0,31
08311000000 Михайлівський р-н       2788,1   11316,7     0,48
07306000000 Міжгірський р-н        4516,3   25399,4     2,56
12308000000 Міловський р-н         1973,7   6220,6     0,65
17311000000 Млинівський р-н        3614,9   18159,0     2,28
02312000000 Могилів-Подільський р-н    2293,1   15566,6     1,66
23312000000 Монастерищенський р-н     3889,5   16627,2     1,54
19311000000 Монастириський р-н       2222,3   14125,1     3,17
13310000000 Мостиський р-н         5761,0   25348,4     1,05
07307000000 Мукачівський р-н        8305,2   39031,3     3,94
02313000000 Мурованокуриловецький     2553,9   12511,5     1,33
       р-н
04309000000 Нікопольський р-н       8000,4   11583,4     0,27
09309000000 Надвірнянський р-н      17659,1   46396,1     8,60
06314000000 Народицький р-н        1172,5   4307,4     0,71
18310000000 Недригайлівський р-н      2850,5   11365,8     1,27
02314000000 Немирівський р-н        7766,8   20372,9     2,17
01308000000 Нижньогірський р-н       4031,0   21247,2     1,95
21313000000 Нижньосірогозький р-н     1469,5   8566,5     2,11
25312000000 Ніжинський р-н         1602,6   14144,7     1,12
11311000000 Новгородківський р-н      2376,2   6951,0     1,87
25313000000 Новгород-Сіверський р-н    4792,4   11552,1     0,91
05310000000 Hовоазовський р-н       10005,3   7866,4     0,12
12309000000 Новоайдарський р-н       2994,4   8978,6     0,94
11312000000 Новоархангельський р-н     2946,1   12110,2     3,25
14315000000 Новобузький р-н        4099,0   13024,4     1,59
20321000000 Нововодолазький р-н      4859,9   12515,4     0,35
21314000000 Нововоронцовський р-н     1988,6   10534,6     2,60
06315000000 Новоград-Волинський р-н    6286,2   20411,2     3,35
08312000000 Новомиколаївський р-н     2378,4   6860,5     0,29

11313000000 Новомиргородський       3130,9   12910,0     3,47
       р-н
04310000000 Новомосковський р-н      10488,1   22567,1     0,53
14316000000 Новоодеський р-н        3996,3   14396,4     1,76
12310000000 Новопсковський р-н       5435,8   12492,1     1,31
16315000000 Новосанжарський р-н      5496,9   13483,8     0,91
24307000000 Новоселицький р-н       7508,1   32562,6     9,12
21315000000 Новотроїцький р-н       3527,1   16931,6     4,19
11314000000 Новоукраїнський р-н      6220,3   15545,7     4,18
22311000000 Новоушицький р-н        2404,1   14740,0     2,26
25314000000 Носівський р-н         3831,8   12709,8     1,00
10316000000 Обухівський р-н        31727,6                39,2     0,18
15318000000 Овідіопольський р-н      15425,8   12297,0     0,33
06316000000 Овруцький р-н         9669,8   20089,6     3,30

06317000000 Олевський р-н         5321,9   19006,9     3,12
05311000000 Олександрівський р-н      2091,4   8712,0     0,13
       (Донецька обл)
11315000000 Олександрівський р-н      4229,2   11736,3     3,15
       (Кіровоградська обл)
11316000000 Олександрійський р-н      4450,2   15624,1     4,20
11317000000 Онуфріївський р-н       2005,7   8148,1     2,19
02315000000 Оратівський р-н        1819,0   12248,1     1,31
16317000000 Оржицький р-н         3287,8   11476,2     0,77
08313000000 Оріхівський р-н        5522,4   17866,9     0,76
17312000000 Острозький р-н         1533,4   16266,4     2,04
18311000000 Охтирський р-н         4904,1   8722,8     0,98
14317000000 Очаківський р-н        1868,2   9399,0     1,15
04311000000 Павлоградський р-н       7987,4   6534,9     0,15
05312000000 Пеpшотравневий р-н       6393,0   5429,9     0,08
01309000000 Первомайський р-н       3143,3   14725,4     1,35
       (Автономна
       Республіка Крим)
14318000000 Первомайський р-н       2872,0   14416,0     1,76
       (Миколаївська обл.)
20322000000 Первомайський р-н       2933,6   5437,5     0,15
       (Харківська обл.)
12311000000 Перевальський р-н       12127,1   17329,7     1,82
13311000000 Перемишлянський р-н      4391,1   19066,3     0,79