Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

Щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів України

З мотивів невідповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) Указом Президента України від 6 березня 2009 року N 125 "Про зупинення дії деяких положень постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року N 709" згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) зупинено дію пункту 3 змін, що вносяться до Порядку декларування зміни оптововідпускних цін на продовольчі товари, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року N 709 "Про внесення змін до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари".

У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей 13, 40 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність зазначеної постанови Кабінету Міністрів України, опублікованої в "Офіційному віснику України" (2008 р., N 61, ст. 2072).

Оспорюваною постановою внесено низку змін до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року N 1222. При цьому на заміну порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, що передбачав заявлення суб'єктом господарювання органам державної влади наміру змінити ціни на окремі товари, встановлено дозвільний порядок зміни суб'єктами господарювання оптово-відпускних цін на продовольчі товари (пункт 3 змін, що вносяться до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари).

Зокрема, суб'єктів господарювання, які провадять діяльність із виробництва та реалізації певних продовольчих товарів, зобов'язано в разі підвищення оптово-відпускних цін більше ніж на 1 відсоток протягом місяця подавати до територіальних органів Державної інспекції з контролю за цінами пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом із документами, що містять відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю суб'єктів господарювання, для надання висновків щодо економічного обґрунтування рівнів оптово-відпускних цін на продовольчі товари (пункти 3, 4, 5, 6 Порядку в редакції постанови N 709). На підставі висновку територіального органу Державної інспекції з контролю за цінами керівник (заступник керівника) уповноваженого органу у дводенний строк погоджує декларацію зміни певних оптово-відпускних цін на продовольчі товари; зміна оптово-відпускних цін здійснюється з дати погодження уповноваженим органом декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари (пункти 7, 8 Порядку в редакції постанови N 709).

При цьому територіальні органи Державної інспекції з контролю за цінами мають право відмовити у наданні висновку щодо економічного обґрунтування рівнів оптово-відпускних цін на певні продовольчі товари (пункт 5 Порядку в редакції постанови N 709), а уповноважений орган - відмовити в погодженні декларації (пункт 8 Порядку в редакції постанови N 709). Конкретні критерії для відмови зазначеною постановою Кабінету Міністрів України не передбачено.

Механізм декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, запроваджений постановою Кабінету Міністрів України, про яку йдеться, не відповідає Конституції України ( 254к/96-ВР ) з таких підстав.

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України на державу покладено обов'язок забезпечувати захист змагальності суб'єктів господарювання в отриманні та розподіленні ними прибутку з метою досягнення економічних та соціальних результатів (Рішення від 9 жовтня 2008 року N 22-рп/2008 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) постанови Кабінету Міністрів України "Про закупівлю послуг, пов'язаних з формуванням інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців").

Закріплення дозвільного порядку погодження зміни суб'єктами господарювання оптово-відпускних цін на певні продовольчі товари обмежує суб'єктів господарювання у визначенні ціни на належний їм товар, що є обмеженням гарантованого Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права власників щодо розпорядження своєю власністю (частина перша статті 41 Конституції України) ( 254к/96-ВР ), створює загрозу усунення, обмеження чи спотворення конкуренції, чим порушує проголошені Основним Законом ( 254к/96-ВР ) держави гарантії конституційного права на підприємницьку діяльність, за якими держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не допускається неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція (частина третя статті 42 Конституції України) ( 254к/96-ВР ).

Таким чином, цей підхід обмежує право кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (частина перша статті 42 Конституції України) ( 254к/96-ВР ).

Уведення зазначених обмежень не відповідає також частині другій статті 21 Конституції України ( 254к/96-ВР ), відповідно до якої права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, частині першій статті 64 Основного Закону ( 254к/96-ВР ) держави, за якою конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ).

Внесені зміни не відповідають і конституційним приписам щодо забезпечення державою захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарювання (частина четверта статті 13 Конституції України) ( 254к/96-ВР ).

Відтак, Кабінет Міністрів України порушив й положення частини другої статті 8 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ), за якою нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) і повинні відповідати їй, а також частини другої статті 6, частини другої статті 19 та частини третьої статті 113 Конституції України ( 254к/96-ВР ), які зобов'язують Кабінет Міністрів України керуватися у своїй діяльності, зокрема, Конституцією України ( 254к/96-ВР ), діяти на підставі та у спосіб, що нею передбачені.

З огляду на наведене прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності пункту 3 змін, що вносяться до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року N 709 "Про внесення змін до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари".

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України - Представника Президента України у Конституційному Суді України М. Ставнійчук.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 березня 2009 року