Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 жовтня 1993 р. N 873
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1388 від 07.09.
98 )

Про затвердження Правил Державної реєстрації та
обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів
всіх типів, марок і моделей, причепів,
напівпричепів та мотоколясок

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 320 від 18.05.
94
N 341 від 31.05.
94
N 14 від 13.01.
95 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, що додаються.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністраУкраїниЮ.Звягільський

Міністр Кабінету Міністрів України І.Доценко

Затверджені
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1993 р. N 873

Правила
державної реєстрації та обліку автомобілів,
автобусів, самохідних машин, сконструйованих
на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів,
марок і моделей, причепів, напівпричепів та
мотоколясок

( У тексті Правил слова "посвідчені нотаріальними
конторами" замінені словами "посвідчені або видані
нотаріусами", а слова "нотаріальними конторами" -
словом "нотаріусами" згідно з Постановою КМ
N 320 від 18.05.
94 )

Загальні положення

1. Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок (надалі - транспортні засоби) встановлюють єдиний на території України порядок реєстрації та обліку транспортних засобів, видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

2. Ці Правила є обов'язкові для всіх міністерств, відомств, підприємств, об'єднань, установ та організацій незалежно від форм власності (надалі-підприємства), а також громадян, які є власниками транспортних засобів або діяльність яких пов'язана з їх виробництвом та експлуатацією. Законні представники власників транспортних засобів виконують їх обов'язки у межах наданих їм повноважень.

3. Державна реєстрація транспортних засобів здійснюється органами Державтоінспекції МВС України з метою контролю за відповідністю конструкції та технічного стану транспортних засобів діючим в Україні стандартам, правилам і нормативам, дотримання законодавства про виконання військово-транспортних зобов'язань, сплату податків, платежів, забезпечення обліку та попередження протиправних дій окремих осіб щодо транспортних засобів.

4. Органи Державтоінспекції при здійсненні реєстрації транспортних засобів ведуть облік підприємств, що реалізують ці засоби.

5. Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Реєстрація транспортних засобів

6. Транспортні засоби реєструються за підприємствами та громадянами. Транспортні засоби, що належать декільком громадянам, реєструються за одним з них, на якого оформлено документи, що стверджують правомірність придбання засобу. За їх згодою у розділі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) може бути зроблено запис:

 "___________________________________ має право керувати",
    (прізвище,  ім'я,  по  батькові)
який скріплюється печаткою реєстраційно-екзаменаційного
підрозділу Державтоінспекції (надалі - підрозділ ДАІ).

7. Власники транспортних засобів або уповноважені ними органи, громадяни (надалі - власники) зобов'язані зареєструвати належні їм транспортні засоби протягом 10 діб після їх придбання або виникнення обставин, що послужили підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Експлуатація транспортних засобів, не зареєстрованих в органах Державтоінспекції, а також без номерних знаків "Транзит" забороняється.

8. Реєстрація транспортних засобів здійснюється на підставі заяви власника і документів, що засвідчують його особу, правомірність придбання чи одержання транспортного засобу, відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Реєстрація транспортних засобів провадиться за умови сплати передбачених податків, зборів та інших видів платежів.

Правомірність придбання транспортних засобів, номерних агрегатів стверджується документами, скріпленими печаткою, виданими торговельними організаціями, митними органами та судами, нотаріусами, органами соціального захисту населення, підприємствами-виготовлювачами транспортних засобів, військовими частинами, відділами матеріальних фондів оперативних командувань, підприємствами, підрозділами ДАІ тощо.

Такими документами можуть бути:

довідка-рахунок за формою, передбаченою додатком N 1, видана торговельною організацією, на аукціоні, підприємством, що реалізує транспортний засіб;

договір дарування, купівлі-продажу, міни та інші договори, укладені у встановленому порядку, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя тощо, посвідчені або видані нотаріусами, якщо це передбачено чинним законодавством;

копія рішення суду і виконавчого листа про належність транспортного засобу;

довідка органу соціального захисту населення, який виділив автомобіль з ручним керуванням або мотоколяску;

приймально-здавальний акт з указанням конкретного одержувача або наряд на одержання транспортних засобів з їх реквізитами, довідка, видана підприємствами-виготовлювачами транспортних засобів або підприємствами, які встановили на транспортний засіб спеціальний пристрій;

наряд і сплачений рахунок, виданий відділами матеріальних фондів оперативних командувань Міноборони України;

акт технічного огляду транспортного засобу, оціночний акт і квитанція до прибуткового касового ордера про оплату за транспортний засіб, видані військовими частинами та авторемонтними підприємствами Міноборони України;

угода, зареєстрована на біржі;

договір купівлі-продажу або міни, виданий підрозділами ДАІ;

посвідчення про реєстрацію транспортних засобів у підрозділах ДАІ, вантажна митна декларація, постанова митних органів про конфіскацію транспортного засобу. При реєстрації транспортних засобів, що були в експлуатації і зареєстровані в підрозділах ДАІ, крім названих документів додається свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) з відміткою підрозділу ДАІ про зняття транспортного засобу з обліку. ( Абзац тринадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 341 від 31.05.94 )

Відчуження (реалізація) придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих в підрозділах ДАІ, не проводиться.

9. Транспортні засоби, придбані підприємствами для реалізації своїм працівникам, реєструються на підставі квитанції до прибуткового касового ордера і одного із документів, що стверджує облікові дані цих засобів (приймально-здавальний акт підприємства-виготовлювача, сертифікат якості, вантажна митна декларація, довідка-рахунок торговельної організації, приймально-передавальний акт підприємства).

10. Реєстрація транспортних засобів, конфіскованих митними органами, проводиться на підставі постанови цих органів про конфіскацію транспортного засобу, де вказуються номери кузова, двигуна і реєстраційних документів (свідоцтва про реєстрацію, технічного паспорта) з відміткою підрозділу ДАІ про зняття його з обліку.

11. За дипломатичними і торговельними представництвами, консульськими установами іноземних держав та їх персоналом транспортні засоби реєструються (перереєструються) і знімаються з обліку підрозділами ДАІ за клопотанням Генеральної дирекції Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв.

За акредитованими в Україні представництвами преси, радіо і телебачення, банками, фірмами, авіакомпаніями іноземних держав і їх співробітниками, які виконують роботи на території України за контрактами, іноземними громадянами, які прибули в Україну для здійснення науково-технічного, економічного, культурного співробітництва або навчання на строк не менше 6 місяців, чи перебувають в Україні у службових, торговельних справах і одержали право на завезення службового або власного автомототранспорту, його реєстрація (перереєстрація) і зняття з обліку проводяться за листами підприємств, які їх приймають.

Реєстрація транспортних засобів за іноземними громадянами і особами без громадянства, які постійно проживають на території України, проводиться на загальних підставах.

Документом, що стверджує правомірність придбання транспортних засобів іноземними юридичними і фізичними особами, є:

вантажна митна декларація або посвідчення про реєстрацію транспортних засобів, ввезених з-за кордону (додаток N 2);( Абзац п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 341 від 31.05.94 )

довідка-рахунок, видана торговельною організацією на території України іноземному громадянину, підприємству;

приймально-здавальний акт про передачу транспортного засобу іноземному власнику, виданий Генеральною дирекцією Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв (додаток N 3);

заява про перереєстрацію транспортного засобу в межах одного й того ж іноземного представництва (додатки N 4 і 5);

договори дарування, купівлі-продажу, міни, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя та інші документи, посвідчені або видані нотаріусами, якщо це передбачено чинним законодавством;

рішення суду про належність транспортного засобу, винесене на території України.

12. Транспортні засоби виробництва підприємств колишнього СРСР, крім транспорту Міноборони України, які експлуатувались за кордоном і повернуті в Україну без реєстраційних документів, реєструються на підставі клопотань МЗС України і приймально-здавальних актів або накладних на відпуск матеріальних цінностей та відповідних митних документів.

13. Самостійно виготовлені транспортні засоби реєструються за власниками на підставі документів, що стверджують правомірність придбання номерних агрегатів і вузлів, а також висновку на автомобіль, мотоцикл, причіп власного виготовлення, затвердженого особою, яка контролює діяльність експертно-консультаційної групи (ЕКГ) організації або контрольно-технічної комісії (КТК) Спілки автомобілістів. Замковий пристрій для зчіплювання причепа й автомобіля має відповідати вимогам державного стандарту.

14. Реєстрація, перереєстрація транспортних засобів підприємств проводяться за погодженням з військовими комісаріатами.

15. Під час реєстрації (крім реєстрації за державними підприємствами), перереєстрації, зняття з обліку транспортні засоби підлягають огляду з метою перевірки відповідності номерних агрегатів обліковим даним. Огляд проводиться працівниками органів ДАІ міськрайвідділів за місцем проживання власників транспортних засобів, про що в документах робиться відмітка або видається акт технічного огляду, завірений печаткою.

Підприємства, на балансі яких знаходяться транспортні засоби, можуть вносити до талонів про проходження технічного огляду або технічних паспортів номери встановлених агрегатів і завіряти записи печаткою.

16. На зареєстровані транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти, реєстраційні талони), а також державні номерні знаки, що відповідають державному стандарту України: по два - на автотранспорт, по одному - на мототранспорт і причіп.

Технічні паспорти і технічні талони старого зразка діють до їх заміни на реєстраційні документи нового зразка.

17. На транспортні засоби, які належать іноземним юридичним і фізичним особам, вказаним у пункті 11 цих Правил, видаються свідоцтва про реєстрацію (реєстраційні талони) і номерні знаки:

- серії "CDP" -на автомобілі глав дипломатичних представництв;

- серії "DP" -на автомобілі дипломатичних представництв, консульств і їх персоналу, міжнародних банків та інших міжнародних організацій і їх персоналу, які користуються дипломатичними привілеями у повному обсязі. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є дипломатична картка власника, видана МЗС;

- серії "S" - на автомобілі співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв або консульств, міжнародних банків та інших міжнародних організацій. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є посвідчення особи власника або службова картка, видана МЗС України;

- серії "F" - на автомобілі постійно акредитованих в Україні іноземних фірм, авіакомпаній, спільних підприємств, закордонних органів преси, радіо, телебачення та їх співробітників. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є лист фірми, компанії, спільного підприємства тощо, посвідчення особи співробітника або службова картка, видана МЗС України, чи акредитаційна кореспондентська картка;

- серії "C" - на автомобілі іноземних спеціалістів, які прибули в Україну для налагодження науково-технічного, економічного й культурного співробітництва або навчання не менш як на 6 місяців, іноземних громадян, які перебувають в Україні відповідно до міжурядових угод у службових, торговельних і громадських справах й одержали право завезення службового або власного транспорту, а також на автомототранспортні засоби, придбані іноземними громадянами або видані їм напрокат;

- серії "B" - на автомобілі, власники яких виїжджають для постійного проживання за кордон.

На причепи до автомобілів і мототранспортні засоби, що належать закордонним представництвам, іноземним громадянам і особам без громадянства, видаються номерні знаки останньої сотні з останньої серії, закріпленої за Республікою Крим, областю, містом.

18. При реєстрації експериментальних зразків транспортних засобів, що проходять випробування, в реєстраційних документах ставиться штамп "Випробування" і видаються номерні знаки. Підставою для їх реєстрації є технічне завдання виробника на їх розробку, узгоджене з Головним управлінням ДАІ МВС України, а для ремонтних підприємств - технічні вимоги на їх ремонт.

19. На зареєстровані технічно справні транспортні засоби видаються талони про проходження державного технічного огляду. Порядок видачі талонів визначається Правилами проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів.

20. Відомості про зареєстровані (перереєстровані) транспортні засоби та їх власників заносяться до облікової бази даних органів ДАІ.

Порядок надання інформації про транспортні засоби та їх власників встановлюється МВС України.

21. Свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) транспортних засобів і номерні знаки на них замість втрачених або непридатних для користування видаються на підставі заяв власників транспортних засобів, де зазначаються обставини їх втрати. Дублікати свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів) транспортних засобів, знятих з обліку, видаються після одержання відповідного підтвердження від реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ за місцем їх попередньої реєстрації.

22. У разі виникнення сумнівів щодо справжності свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів), номерів агрегатів транспортних засобів або коли номери агрегатів не відповідають пред'явленим документам, за місцем попередньої реєстрації транспортних засобів надсилаються запити, відповідь на які повинна надійти протягом 10 днів.

Не приймаються до реєстрації, перереєстрації автомототранспортні засоби, ідентифікаційні номери вузлів і агрегатів яких знищені або підроблені. ( Пункт 22 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 14 від 13.01.95 )

23. На час, необхідний для одержання підтвердження, власникові на термін до 3-х місяців видаються тимчасовий реєстраційний талон і номерні знаки. Знайдені втрачені свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) і номерні знаки вважаються недійсними і підлягають здачі до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ.

Реєстрація транспортних засобів підприємств

24. Реєстрація транспортних засобів за створюваними підприємствами, діяльність яких пов'язана з їх експлуатацією, проводиться за умови забезпечення їх місцями для зберігання й обслуговування.

25. Транспортні засоби автотранспортних підприємств реєструються за місцем їх знаходження. Якщо стоянка транспортних засобів розташована за місцезнаходженням філіалів, відділень або інших відособлених підрозділів цих підприємств, то транспорт може реєструватися за місцем його стоянки.

У реєстраційних документах зазначається підприємство, якому належить транспортний засіб, його адреса, адреса стоянки.

26. Для реєстрації транспортних засобів, виготовлених на підприємствах, що не спеціалізуються на серійному випуску транспортних засобів, до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ подається також свідоцтво про погодження конструкції транспортних засобів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху або його ксерокопія.

Обмеження, вказані у свідоцтві, вносяться до реєстраційного документа (реєстраційної картки, книги реєстрації).

Реєстрація індивідуальних транспортних
засобів

27. Автомобілі реєструються за особами, які досягли 18 років, мототранспортні засоби - за особами, які досягли 16-річного віку, за винятком автомототранспортних засобів, що перейшли у спадщину. При реєстрації транспортного засобу за неповнолітніми спадкоємцями в обліковій картці вказується прізвище, ім'я та по батькові батьків (одного з них) або опікуна чи піклувальника і робиться відмітка про те, що зняття транспортного засобу з обліку без дозволу органів опіки та піклування забороняється.

28. Транспортні засоби реєструються за місцем постійного або тимчасового проживання громадян.

За наявності обставин, що перешкоджають реєстрації індивідуального транспортного засобу за місцем проживання власника, як виняток, з дозволу керівника реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ можлива їх реєстрація за місцем проживання інших осіб за їх письмовою згодою.

29. У разі втрати документів, що підтверджують факт придбання мототранспорту, і коли неможливо одержати їх дублікати, такий транспорт береться на облік управліннями (відділами) ДАІ Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

30. Підставою для перереєстрації транспортних засобів є нотаріально посвідчені договори про поділ спільно набутого подружжям майна або поділ спадкового майна, а також угоди про розірвання договорів дарування, купівлі-продажу, міни. ( Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 320 від 18.05.94 )

31. Реєстрація виграних транспортних засобів проводиться на підставі довідки-рахунку, зворотня сторона якої заповнюється членами комісії, що проводить розиграш (уповноваженою особою підприємства), і скріплюється печаткою.

Реєстрація завезених в Україну
транспортних засобів

32. Транспортні засоби, завезені в Україну громадянами для особистого користування, відчуження, підлягають реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами посвідчень про реєстрацію в підрозділах ДАІ з урахуванням митних обмежень (сплата мита, заборона відчуження, дата зворотного вивезення). ( Абзац перший пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 341 від 31.05.94 )

Транспортні засоби, завезені в Україну підприємствами для власних потреб, підлягають реєстрації на підставі заяв цих підприємств та вантажних митних декларацій (їх копій, завірених митними органами), що містять ідентифікаційні дані транспортних засобів, завірені особистою печаткою працівника митної служби.

33. Реєстрація транспортних засобів, завезених в Україну і реалізованих підприємствами-посередниками, провадиться на підставі довідок-рахунків, в яких обов'язково робиться запис: "В митному відношенні оформлено. Вантажна митна декларація (ВМД), "____" _____________ 19___ р. N_____".

34. На зареєстровані транспортні засоби видаються державні номерні знаки і реєстраційні документи, до яких вносяться митні обмеження (якщо вони є).

35. Національні номерні знаки і реєстраційні документи на транспортні засоби держав, з яких вони тимчасово вивезені, підлягають здачі в реєстраційно-екзаменаційні підрозділи ДАІ як умова для тимчасового обліку транспортних засобів і зберігаються у встановленому МВС України порядку.

Національні номерні знаки і реєстраційні документи на транспортні засоби, завезені в Україну під зобов'язання про зворотне вивезення, не вилучаються за наявності клопотання іноземних або міжнародних організацій.

36. Зняття з обліку у зв'язку з відчуженням (продажем, міною, даруванням) або вибракуванням транспортних засобів, на які не знято обмеження митних органів, проводиться з дозволу цих органів.

Перереєстрація транспортних засобів

37. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі зміни місця стоянки, юридичної адреси підприємства (його назви), власника транспортного засобу, місця його проживання, прізвища, імені та по батькові, а також кольору, типу або моделі транспортного засобу внаслідок переобладнання чи заміни двигуна, кузова, інших деталей.

38. Перереєстрація транспортних засобів на одного з подружжя проводиться на підставі їх спільної заяви і свідоцтва про право власності на частку у спільному майні.

39. Перереєстрація транспортного засобу, що є спільною власністю осіб, які ведуть селянське (фермерське) господарство, в разі смерті однієї з них проводиться на підставі заяви члена цього господарства (за наявності кількох членів господарства - їх спільної заяви), свідоцтва про смерть особи, на яку було зареєстровано транспортний засіб, довідки сільської Ради народних депутатів про склад селянського (фермерського) господарства і підтвердження, що транспортний засіб є їх спільною власністю.

40. Перереєстрація, реєстрація переобладнаних транспортних засобів, у тому числі самостійно, проводиться на підставі довідок про відповідність їх технічного стану вимогам безпеки дорожнього руху, які видаються станціями технічного обслуговування (СТО) або підприємством, яке виконало ці роботи, а також документів, що стверджують правомірність придбання встановлених номерних вузлів та агрегатів. При встановленні газового устаткування, крім того, подається приймально-здавальний акт підприємства, яке має право проводити випробування таких паливних систем. (Переобладання транспортних засобів шляхом заміни номерних агрегатів проводиться з дозволу реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ). ( Абзац перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 14 від 13.01.95 )

Власникові переобладнаного транспортного засобу видається нове свідоцтво про реєстрацію із зазначенням нової моделі. ( Абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 14 від 13.01.95 )

В графі "Рік випуску" вказується рік переобладнання. ( Абзац третій пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 14 від 13.01.95 )

Вивільнені після переобладнання або ремонту номерні агрегати залишаються у розпорядженні власників і можуть бути внесені в свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) в графу "Особливі відмітки".

Дозволяється перереєстрація транспортних засобів, переобладнаних шляхом заміни кузова, двигуна, рами інших моделей і модифікацій даної марки, встановлення на власні легкові автомобілі пристрою ручного керування або газового і іншого обладнання в організаціях чи самостійно, а також переобладнання легкових автомобілів іноземного виробництва з установкою кузовів автомобілів вітчизняного виробництва, аналогічних іномаркам. В інших випадках перереєстрація здійснюється при заміні двигунів за рекомендаціями підприємств-виготовлювачів транспортних засобів.

( Абзац шостий пункту 40 виключено на підставі Постанови КМ N 14 від 13.01.95 )

Перереєстрація транспортних засобів, переобладнаних для перевезення людей, проводиться у разі відповідності їх вимогам, викладеним у додатку N 6. Дозволяється перереєстрація автомобілів при заміні кузова "Фургон" на базі легкового автомобіля на кузов легкового. Моторизовані візки (пікапи), виготовлені на базі легкового автомобіля, реєструються на загальних підставах.

41. Якщо автомобілі переобладнано з інших моделей даної марки шляхом заміни кузовних деталей (крила, панелі, капота тощо) власникові видається свідоцтво про реєстрацію із зазначенням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд автомобіля після переобладнання. Номери агрегатів, якщо вони не змінювалися, записуються попередні, рік випуску не змінюється. До розділу "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію вноситься запис:

"Автомобіль переобладнано з моделі _________________ шляхом заміни
                                     (вказати якої)
______________________________   в  19___р.",   який  скріплюється печаткою.
  (вказати деталі, агрегати)

42. У разі перереєстрації транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію підлягає заміні на загальних підставах.

Зняття транспортних засобів
з обліку

43. Зняття транспортних засобів з обліку здійснюється на підставі заяв власників (довірених осіб) при пред'явленні документа, що засвідчує особу власника (довіреної особи), за рішенням суду ( після набуття ним чинності), а також постанови начальника митниці після їх огляду.

Дозволяється зняття транспортних засобів з обліку також на підставі скріпленого печаткою акта технічного огляду, виданого реєстраційно-екзаменаційним підрозділом ДАІ за місцезнаходженням транспортних засобів.

44. Тимчасове обмеження зняття з обліку транспортних засобів може бути встановлено рішеннями судів, митних органів, прокуратурою та органами внутрішніх справ.

45. У разі коли транспортні засоби знімаються з обліку у зв'язку з вибуттям за межі Республіки Крим, області, міст Киева і Севастополя, в свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) робиться відмітка про напрям їх вибуття, номерні знаки здаються і видаються номерні знаки "Транзит".

46. Транспортні засоби, що вибувають за межі України, знімаються з обліку за дозволом митних органів.

47. Номерні знаки із знятого з обліку транспортного засобу на прохання власника можуть бути перезакріплені за іншим придбаним цим власником транспортним засобом.

48. Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з обліку на підставі затверджених актів, а громадян - за заявами власників.

Транспортні засоби, одержані через органи соціального захисту населення, знімаються з обліку за письмовим розпорядженням цих органів.

Зняття з обліку в цих випадках проводиться без огляду транспортних засобів. Номерні знаки і реєстраційні документи підлягають здачі до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ.

49. Транспортні засоби, що належать громадянам, завезені в Україну під зобов'язання про зворотне вивезення, знімаються з обліку після їх огляду працівниками ДАІ.

50. Якщо транспортний засіб вибуває за межі Республіки Крим, області, району (за винятком району в місті) більш як на двомісячний термін, власник зобов'язаний протягом 10 днів поставити його на тимчасовий облік в ДАІ за місцезнаходженням. При цьому у талоні про проходження технічного огляду (технічному талоні до технічного паспорта старого зразка) робиться запис про тимчасовий облік транспортного засобу і вказується строк його перебування на цій території.

З тимчасового обліку транспортні засоби не знімаються.

Порядок видачі тимчасового дозволу
для використання не зареєстрованих
у встановленому порядку
транспортних засобів

51. На транспортні засоби, що доставляються своїм ходом з підприємств-виготовлювачів, авторемонтних підприємств, прикордонних митниць, торговельних організацій до місця реєстрації, а також засоби, зняті з обліку у зв'язку з вибуттям в іншу державу, область, торговельну організацію, видаються номерні знаки типу "Транзит".

52. Відмітки про видачу номерних знаків "Транзит" робляться в реєстраційних документах або в документах, що стверджують правомірність придбання транспортних засобів.

53. Підприємствам, які здійснюють перегін транспортних засобів з підприємств-виготовлювачів до їх одержувачів, видаються для багаторазового використання реєстраційні номерні знаки, що відповідають державному стандарту. У супроводжуючих документах підприємств-виготовлювачів робляться відмітки "Перегін" і вказуються реєстраційні номери.

54. При завезенні транспортних засобів з-за кордону громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, національні номерні знаки вилучаються на митницях, а замість них видаються номерні знаки типу "Транзит". Зняті національні номерні знаки передаються реєстраційно-екзаменаційним підрозділам ДАІ у встановленому МВС України порядку.

Порядок видачі дозволу для
поїздки за кордон

55. До участі в міжнародному русі допускаються транспортні засоби, на які видано національні реєстраційні документи відповідно до Конвенції про дорожній рух, а серії державних номерних знаків співпадають з літерами латинського алфавіту.

56. Дозвіл для поїздки за кордон може видаватися на підставі нотаріально посвідченого доручення. При цьому особі, яка їде за кордон на загальних підставах, на період поїздки видається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а свідоцтво про реєстрацію, виписане на власника, і оформлене доручення зберігаються у відповідному підрозділі ДАІ.

Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію повинно бути повернуто відповідному підрозділу ДАІ не пізніш як через 10 днів після повернення із-за кордону.

57. Транспортний засіб, на якому власник виїжджає за кордон, повинен бути застрахований і мати розпізнавальний знак України.

58. Транспортний засіб, на який встановлене тимчасове обмеження на зняття з обліку, до поїздок за кордон не допускається.

59. На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон на постійне місце проживання, видається свідоцтво про реєстрацію. Такі транспортні засоби знімаються з обліку.

Додаток N 1
до Правил, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1993 р. N 873

              ______________________________
(торговельна
______________________________
організація)

              "____" _______________ 19 р.

Транспортний засіб повинен
бути зареєстрований (пере-
реєстрований) у реєстраційно-
екзаменаційному підрозділі
ДАІ протягом 10 діб з моменту
придбання
 

         Довідка-рахунок N ___________

 Видана_________________________________________________в тім,що
(прізвище, ім'я, по батькові, назва організації)

йому продано і видано __________________ марки ___________________
двигун N ____________,шасі N __________,кузов N __________________
рама N _________________,
свідоцтво про реєстрацію(техпаспорт) N ___________________________
вартістю _________________________________________________________
(сума літерами)
Адреса ___________________________________________________________
Паспорт (документ,що його замінює) серія _____ N _________________
виданий __________________________________________________________
(ким,коли)

М.П. Керівник _____________________________

Бухгалтер ____________________________

Гроші в сумі ________________________________________________ крб.
(літерами)

одержані касою торговельної організації

Касир ________________________________
(підпис)

Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав ____________________
(непотрібне закреслити) (підпис)

Примітки:

1. Довідка-рахунок видається при продажу транспортних засобів
або їх номерних агрегатів торговельною організацією.

2. Бланки довідки-рахунку виготовляються за погодженням з
Головним управлінням ДАІ МВС України друкарським способом на
папері із захисною сіткою і є документом суворої звітності. 

3. Номер довідки-рахунку виконується друкарським способом.
 

Додаток N 2
до Правил державної реєстрації та обліку
автомобілів, автобусів, самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів всіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів та мотоколясок,
затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 1993 р. N 873

         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

          -------------------- митниця
(назва)

         ПОСВІДЧЕННЯ  серія ________ N _________

     про реєстрацію транспортного засобу в органах
ДАІ МВС України

   1. Марка, модель ___________________________________________
2. Рік випуску _____________________________________________
3. Номер двигуна ___________________________________________
4. Робочий об"єм двигуна (куб. см) _________________________
5. Номер шасі ______________________________________________
6. Номер кузова ____________________________________________
7. Дата перевезення через кордон ___________________________
8. Видано номерні знаки типу "Транзит" _____________________
9. Наявність необхідних для реєстрації документів __________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

            Відмітки митниці

   ____________________________ митниця  не  заперечує  проти
реєстрації в органах ДАІ МВС України зазначеного в цьому
посвідченні транспортного засобу на ім"я громадянина (ки)
____________________________________________________________
(громадянство, ім"я, прізвище та по батькові,
____________________________________________________________
адреса)

   що був вивезений (направлений) до України громадянином (кою)
____________________________________________________________
(громадянство, ім"я, прізвище та по батькові, адреса)
____________________________________________________________

   Мета ввезення (направлення):
для постійного користування
для тимчасового користування - до __________________________
(термін)
Для продажу, дарування, здання в оренду, видачі доручення на
користування іншими особами (крім батьків, одного із подружжя,
дітей, рідних братів і сестер) протягом двох років з дня видачі
посвідчення:
дозвіл митниці потрібен, дозвіл митниці не потрібен
(непотрібне закреслити)
Транспортний засіб необхідно в десятиденний термін пред"явити
органам ДАІ МВС України для реєстрації.

   Примітка ___________________________________________________
___________________________________________________

   Печатка митниці          Підпис і особиста печатка
митника _________________
Дата "___" ______________199 р.

   Одержав _______________________
(підпис власника)

( Додаток 2 В редакції Постанови КМ N 341 від 31.05.94 )

Додаток N 3
до Правил, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1993 р. N 873

           ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНИЙ АКТ

Ми, що нижче підписалися, представник ____________________________
(назва підприємства,
__________________________________________________________________
установи, організації)
__________________________________________________________________
і представник ____________________________________________________
(назва підприємства,
__________________________________________________________________
установи, організації)

склали цей акт про те,що перший представник здав, а другий предс-
тавник прийняв транспортний засіб _____________ марки ____________
двигун N ____________, шасі N ____________, кузов N _____________,
реєстраційний документ
серії _______________ N __________________ виданий _______________
__________________________________________________________________
(ким, коли)
Здав ________________________________________ М.П
(підпис) (прізвище)

Прийняв _____________________________________ М.П.
(підпис) (прізвище)

" " ______________ 19 р.

Додаток N 4
до Правил, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1993 р. N 873

              Державтоінспекції ________________

               ЗАЯВА

   ___________________________________________ просить
(орган, що обслуговує іноземне представництво)

зняти з обліку транспортний засіб
марки ________________________, рік випуску _____________________,
двигун N _____________________, шасі N __________________________,
кузов N _________________, що належить ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
у зв'язку з ______________________________________________________
__________________________________________________________________

М.П. Керівник _________________________
(підпис)
_________________________________________
(прізвище)

Додаток N 5
до Правил, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1993 р. N 873

               ЗАЯВА

     У зв'язку з підтвердженням інопредставництвом
___________________________ від " "____________ 19 р. N _______
_________________ укладеної угоди про купівлю-продаж транспортного
засобу ___________________________________________________________
(орган, що обслуговує іноземне представництво)

просимо перереєструвати транспортний засіб марки _________________
двигун N ________________, шасі N ________________________________
кузов N _______________, номерний знак __________,колір __________
______________________, раніше належав ___________________________
__________________________________________________________________
на нового власника. ______________________________________________
_________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада,
__________________________________________________________________
місце проживання)

Додаток: ________________________________________, номерні знаки,
(реєстраційний документ)
квитанція про сплату за реєстрацію транспортного засобу.


М.П. Керівник __________________________
(підпис)
____________________________________
(прізвище)

Додаток N 5
до Правил, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1993 р. N 873

Додаткові вимоги
до транспортних засобів,
що переобладнуються для перевезення людей

1. Переобладнання автомобілів-фургонів загального призначення повинно бути виконано за аналогією з відповідними мікроавтобусами промислового виготовлення. Наприклад, переобладнання автомобілів УАЗ-3741-01 на рівні УАЗ-2206-01, ЄрАЗ-762В - мікроавтобуса РАФ-977ДМ. При цьому переобладнання має відповідати всім вимогам безпеки щодо пасажирських транспортних засобів.

2. Автомобілі з кузовами-фургонами, в яких крім вантажів та обладнання передбачається перевезення людей (ремонтної бригади, вантажників, охорони, спеціалістів та інш.), мають відповідати таким вимогам:

для кожного пасажира повинно бути передбачене місце для сидіння;

місце для сидіння повинно бути обладнане ременем безпеки;

встановлене в кузові обладнання не повинно мати гострих, травмонебезпечних виступів;

у фургоні повинні бути пристрої для захисту людей на випадок зсуву вантажу;

двері фургона повинні відчинятися ззовні та зсередини;

фургон повинен мати вентиляцію, освітлення та зв'язок з кабіною водія, автономний опалювач автомобільного типу.

3. Спеціалізовані кузови-фургони для перевезення пасажирів, крім того, повинні відповідати додатковим вимогам:

висота кузова повинна дозволяти перевезення тільки сидячих пасажирів;

місця для сидіння мають бути встановлені так, щоб пасажири були повернуті обличчям до напрямку руху;

вхідні двері повинні мати замок автомобільного типу та мають бути обладнані поручнем і східцями;

фургон повинен мати на бокових стінках не менше двох аварійних виходів розміром 600*800 мм у вигляді вікон з безпечного скла, які б відчинялись назовні без застосування інструменту, з написом "Аварійний вихід";

фургон повинен бути укомплектований двома вуглекислотними вогнегасниками, медичною аптечкою, мати додатково верхні габаритні ліхтарі білого кольору спереду і червоного кольору ззаду;

на задній стінці кузова зовні ліворуч наноситься знак обмеження швидкості руху до 60 км на годину.