Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 липня 1993 р. N 515
Київ

Питання державної контрольно-ревізійної служби в Україні

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1041 від 17.12.
93
N 206 від 22.03.
95 )

( Щодо підвищення посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів державної контрольно-ревізійної служби
додатково див. Постанову КМ 821 від
16.10.95
)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1504 від 31.12.
97
N 677 від 18.05.
98
N 700 від 18.05.
98
N 1130 від 22.07.
98
N 357 від 18.02.20
00
N 501 від 16.03.20
00
N 322 від 04.04.20
01
N 890 від 19.08.20
09 )

Відповідно до Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ), постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2940-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Ліквідувати Контрольно-ревізійне управління Міністерства фінансів України та його підрозділи на місцях. Визначити їх правонаступниками у частині майнових прав та обов'язків Головне контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ України), контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) в районах, містах і районах у містах.

2. Затвердити Положення про державну контрольно-ревізійну службу в Україні і Порядок та умови державного обов'язкового особистого страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби, що додаються. ( Пункт 2 втратив чинність в частині затвердження Положення про державну контрольно-ревізійну службу в Україні на підставі Постанови КМ N 322 від 04.04.2001, додатково дивись Указ Президента N 1265/2000 від 28.11.2000 )

3. Установити на 1993 рік граничну чисельність працівників державної контрольно-ревізійної служби в Україні в кількості 13905 одиниць, у тому числі контрольно-ревізійних управлінь у Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - 13675 одиниць та Головного контрольно-ревізійного управління у кількості - 230 одиниць.

4. Установити асигнування на утримання державної контрольно-ревізійної служби в Україні на 1993 рік у сумі 15745473.5 тис. карбованців, у тому числі фонд оплати праці - 7002302.6 тис. карбованців, з них на утримання Головного контрольно-ревізійного управління відповідно 305538.2 і 145918.3 тис. карбованців.

5. Установити, що фінансування та матеріально-технічне забезпечення апарату і утримання підрозділів державної контрольно-ревізійної служби в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюється Головним контрольно-ревізійним управлінням у межах граничної чисельності працівників і асигнувань на це, встановлених Кабінетом Міністрів України.

6. Враховуючи, що здійснення державного контролю за витрачанням бюджетних коштів покладено на державну контрольно-ревізійну службу в Україні, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти, Міністерству культури, Міністерству соціального захисту населення разом з Радою Міністрів Республіки Крим, обласним, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями вирішити в установленому порядку питання про ліквідацію контрольно-ревізійних підрозділів з питань охорони здоров'я, освіти, культури та соціального захисту населення.

7. Установити, що за умовами транспортного і побутового обслуговування Голова Головного контрольно-ревізійного управління та його заступники прирівнюються відповідно до першого заступника та заступників міністра, керівники структурних підрозділів Головного контрольно-ревізійного управління - до відповідних категорій працівників міністерства, начальники контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, їх заступники, начальники відділів, а також начальники контрольно-ревізійних підрозділів у районах, містах, районах у містах та міжрайонних контрольно-ревізійних відділів - до керівних працівників міністерств Автономної Республіки Крим, управлінь і самостійних відділів відповідних органів виконавчої влади. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 322 від 04.04.2001 )

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1130 від 22.07.98 )

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 501 від 16.03.2000 )

( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 357 від 18.02.2000 )

11. Установити, що кошти на придбання проїзних квитків для службових осіб державної контрольно-ревізійної служби передбачаються в кошторисах на фінансування державної контрольно-ревізійної служби.

( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 322 від 04.04.2001 )

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 322 від 04.04.2001 )

14. Державному комітетові з матеріальних ресурсів протягом 1993-1994 років забезпечити державну контрольно-ревізійну службу в Україні службовим автотранспортом, розмножувальною і комп'ютерною технікою, інвентарем, обладнанням та іншими матеріальними ресурсами. Виділити державній контрольно-ревізійній службі в Україні 35 легкових автомобілів у 1993 і 150 - у 1994 роках.

15. Міністерству економіки і Міністерству фінансів щорічно, включаючи 1993 рік, передбачати необхідні капітальні вкладення і кошти на спорудження житла для працівників державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

16. Міністерству фінансів профінансувати в 1993 році додаткові витрати на утримання державної контрольно-ревізійної служби в Україні та придбання автотранспорту, обладнання, копіювальної, обчислювальної, розмножувальної і комп'ютерної техніки в межах загальних асигнувань, передбачених у державному бюджеті на утримання органів державної виконавчої влади.

17. Міністерству освіти забезпечити прийом до вищих навчальних закладів (академій, інститутів, університетів) за спеціалізацією "Ревізія і контроль" у кількості не менше 400 чоловік починаючи з 1993/94 навчального року.

18. Міністру Кабінету Міністрів України, Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розглянути питання щодо забезпечення у 1993 році Головного контрольно-ревізійного управління, контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах, районах у містах службовими приміщеннями.

19. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 28 травня 1956 р. N 567 "Про утворення в складі Міністерства фінансів Української РСР Контрольно-ревізійного управління" (ЗП УРСР, 1956 р., N 9-10, ст. 99).

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

( Положення про державну контрольно-ревізійну службу в Україні
втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 322 від 04.04.2001 )

Затверджені
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

Порядок та умови
державного обов'язкового особистого страхування
службових осіб державної контрольно-ревізійної
служби в Україні

( У тексті Порядку слова "страхова подія" в усіх відмінках
і формах числа замінено словами "страховий випадок" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 890 від 19.08.2009 )

1. Державне обов'язкове особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні (надалі - державна контрольно-ревізійна служба) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

2. Державному обов'язковому особистому страхуванню підлягають службові особи Головного контрольно-ревізійного управління (ГоловКРУ), контрольно-ревізійних управлінь у Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах, районах у містах (надалі - застраховані).

3. Державне обов'язкове особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби здійснюється страховиками, які одержали відповідну ліцензію в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Страхові платежі за державним обов'язковим особистим страхуванням службових осіб державної контрольно-ревізійної служби, включаючи витрати страховика на його здійснення, в розмірі, що не перевищує 6 відсотків загальної суми таких платежів, перераховуються ГоловКРУ (далі - страхувальник) на окремий рахунок страховика. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206 від 22.03.95; в редакції Постанови КМ N 890 від 19.08.2009 )

4. Розміри страхових платежів визначаються Мінфіном під час формування державного бюджету на наступний рік. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 206 від 22.03.95; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890 від 19.08.2009 )

5. Страхові платежі сплачуються страхувальником щомісячно до 25 числа в розмірі 1/12 річної суми.

6. Страхові платежі, не використані в поточному році на виплату страхових сум, зараховуються до чергових платежів, а кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум, доплачуються страхувальником.

7. Страховик виплачує страхові суми: ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206 від 22.03.95 )

а) у разі загибелі або смерті застрахованого у зв'язку з виконанням службових обов'язків у період служби або протягом року після звільнення з неї його спадкоємцям - у розмірі десятирічного грошового утримання застрахованого за останньою посадою, яку він займав;

б) у разі втрати застрахованим працездатності в результаті поранення, контузії, травми, каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків в період служби або протягом року після звільнення з неї, - у розмірі, що залежить від ступеня втрати працездатності, який визначається у відсотковому відношенні до суми п'ятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку він займав до встановлення втрати працездатності.

Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б" цього пункту, в зв'язку з загибеллю (смертю) або втратою працездатності (надалі - страховий випадок) провадиться з вирахуванням раніше виплачених страхових сум за цей самий страховий випадок. При цьому страхова сума виплачується незалежно від витрат за іншими видами страхування і виплат у порядку відшкодування збитків. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 890 від 19.08.2009 )

8. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або його спадкоємці можуть звернутися до страховика протягом трьох років з дня настання страхового випадку. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 890 від 19.08.2009 )

9. Виплата страхових сум провадиться у семиденний термін з дня одержання страховиком всіх необхідних документів від застраховааного або його спадкоємців.

У разі відмови у виплаті страхової суми страховик у семиденний термін повідомляє про це застрахованого або його спадкоємців і відповідний орган контрольно-ревізійної служби із зазначенням причин відмови.

Спори між застрахованими (його спадкоємцями) і страховиком щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому законодавством порядку. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 890 від 19.08.2009 )

10. При настанні страхових випадків, передбачених пунктом 7 цього Порядку та умов, виплата страхових сум провадиться страховиком за місцем постійного проживання застрахованого шляхом їх перерахування на особистий рахунок одержувача в установі банку, видачі чека або поштового переказу за рахунок страхувальника.

Неповнолітньому спадкоємцеві виплата страхової суми провадиться шляхом перерахування на його особистий рахунок в установі банку за місцем проживання з одночасним повідомленням про це відповідного органу опіки і піклування. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 890 від 19.08.2009 )

11. Страхові суми не виплачуються, якщо страховий випадок:

а) настала у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

б) є наслідком навмисно вчинених собі застрахованим тілесних ушкоджень.

12. У разі загибелі або смерті застрахованого орган контрольно-ревізійної служби, де працював застрахований, видає спадкоємцям довідку за встановленою формою (додаток N 1) для одержання свідоцтва про право на спадщину.

13. Для вирішення питання про виплату страхової суми у випадках, передбачених пунктом 7 цього Порядку та умов, застрахований або його спадкоємець оформляють у відповідному органі контрольно-ревізійної служби та подають страховику заяву за встановленою формою (додаток N 2), а також пред'являють документ, що засвідчує особу. ( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206 від 22.03.95 )

Крім цього подаються:

а) у разі загибелі або смерті застрахованого - копія свідоцтва про смерть застрахованого, свідоцтво про право на спадщину;

б) у разі втрати застрахованим працездатності - копія довідки медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890 від 19.08.2009 )

14. Органи контрольно-ревізійної служби зобов'язані надавати за запитами страховика документи про обставини настання страхових випадків, необхідні для вирішення питаня про виплату страхових сум. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 890 від 19.08.2009 )

                     Додаток N 1
до Порядку та умов державного
Штамп обов'язкового особистого страхуваня
органу контрольно- службових осіб державної контрольно-
ревізійної служби ревізійної служби в Україні

              ДОВІДКА

   Видана про те, що ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
був застрахований за державним обов'язковим особистим страхуванням
службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 7 Порядку та умов
державного обов'язкового страхування службових осіб державної
контрольно-ревізійної служби в Україні, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 5 липння 1993 р. N 515

Довідка видана для подання в нотаріальну контору.


М. П. органу контрольно-
ревізійної служби Керівник
органу контрольно-ревізійної служби
"__" __________ 199__р. _____________
(підпис)

Додаток N 2
до Порядку та умов державного обов'язкового
особистого страхування службових
сіб державної контрольно-ревізійної
служби в Україні

     Керівникові страхової організації
_________________________________________ (району, міста)
від _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________
(місце проживання)

               ЗАЯВА
на виплату страхової суми
Прошу Вас виплатити мені страхову суму в зв'язку з тим, що
_____________________________________________________________
(вказується страховий випадок)
Раніше одержував (не одержував) страхову суму ____________________
(розмір страхової
__________________ у зв'язку з цим випадком.
суми)
До заяви додаю такі документи:
1.
2.
3.
4.
"__"_______________199__р. Підпис заявника
__________________________________________________________________
Відмітка органу контрольно-ревізійної служби:
_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
працював з "__"_________________199__р. по
"__"__________________199__р. в органі конт-
рольно-ревізійної служби на посаді __________
(вказу-
_____________________________________________
ється посада, яку він займав на день
_____________________________________________
страхового випадку)
Страховий випадок стався у зв'язку з
виконанням службових обов'язків.
Місячне грошове утримання застрахованого за
останньою посадою, яку він займав, становило
М. П. органу _____________________________________ крб.
контрольно-ревізійної
служби Керівник органу контрольно-ревізійної
служби _______________________
"__"__________199__р. (підпис)

( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206 від 22.03.95, N 890 від 19.08.2009 )

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

           СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
керівних працівників і спеціалістів Головного
управління контрольно-ревізійної служби України

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------

Начальник ГоловКРУ                  165

Перший заступник начальника ГоловКРУ 160

Заступник начальника ГоловКРУ 155

Начальник управління у складі ГоловКРУ 140

Начальник самостійного відділу у складі 125 - 135
ГоловКРУ

Начальник відділу у складі управління 120 - 130

Головний контролер-ревізор 115 - 125

Провідний контролер-ревізор 110 - 120

Старший контролер-ревізор 105 - 115

Контролер-ревізор 95 - 105

( Додаток N 1 в редакції Постанов КМ N 1041 від 17.12.93, N 700 від 18.05.98 )

Міністр Кабінету Міністрів України I. ДОЦЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

           СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
керівних працівників і спеціалістів контрольно-ревізійних
управлінь в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі

------------------------------------------------------------------
|Місячний посадовий оклад, гривень
Посада |---------------------------------------------
|Автономна | за групами областей
|Республіка|----------------------------------
|Крим |поза групою,| I | II
| | м. Київ | |м. Севастополь
------------------------------------------------------------------

Начальник управління  150    150     145    140

Заступник начальника 140 140 135 130
управління

Начальник відділу 120-130 120-130 120-125 115-120

Головний контролер-
ревізор 100-110 100-110 100-110 100-110

Провідний контролер-
ревізор 95-105 95-105 95-105 95-105

Старший контролер-
ревізор 90-100 90-100 90-100 90-100

Контролер-ревізор 80-90 80-90 80-90 80-90

( Додаток N 2 в редакції Постанов КМ N 1041 від 17.12.93, N 700 від 18.05.98 )

Міністр Кабінету Міністрів України I. ДОЦЕНКО

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

           СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
керівних працівників і спеціалістів контрольно-ревізійних
відділів у містах (крім міста Києва і Севастополя)

------------------------------------------------------------------
|Місячний посадовий оклад, гривень
Посада |---------------------------------------------
| У містах з | За групами міст
|чисельністю |-----------------------------
|населення понад| поза | I | II | III
| 1 млн. чоловік|групою| | |
------------------------------------------------------------------

Начальник відділу    125     120  115  110  105

Заступник начальника 120 115 110 105 100
відділу

Начальник групи 105-115 100-110 95-105 90-100 85-95

Головний контролер-
ревізор 90-100 90-100 85-95 80-90 75-85

Провідний контролер-
ревізор 85-95 85-95 80-90 75-85 70-80

Старший контролер-
ревізор 80-90 80-90 75-85 70-80 65-75

Контролер-ревізор 75-85 70-80 70-80 65-75 60-70

( Додаток N 3 в редакції Постанов КМ N 1041 від 17.12.93, N 700 від 18.05.98 )

Міністр Кабінету Міністрів України I. ДОЦЕНКО

Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

           СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
керівних працівників і спеціалістів контрольно-ревізійних
відділів, груп у районах і районах у містах

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень
|-----------------------------------
| у районах | у районах і
| м. Києва |районах у містах
------------------------------------------------------------------

Начальник відділу         115        110

Заступник начальника відділу 110 105

Начальник групи 95 - 105 90 - 100

Головний контролер-ревізор 85 - 95 80 - 90

Провідний контролер-ревізор 80 - 90 75 - 85

Старший контролер-ревізор 75 - 85 70 - 80

Контролер-ревізор 70 - 80 65 - 75

( Додаток N 4 в редакції Постанов КМ N 1041 від 17.12.93, N 700 від 18.05.98 )

Міністр Кабінету Міністрів України I. ДОЦЕНКО

Додаток N 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

           СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
інших спеціалістів контрольно-ревізійної служби України

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
|---------------------------------------------
Посада |ГоловКРУ|Контрольно-ревізійні управління за
| | групами областей
| |------------------------------------
| |Автономна|поза | I | II
| |Республі-|групою,| |м. Севасто-
| |ка Крим |м. Київ| | поль
------------------------------------------------------------------

Головний спеціаліст  90-100  70-80  70-80 65-75  65-70

Провідний спеціаліст 80-90 60-70 60-70 60-70 60-65

Спеціаліст I 70-80 55-65 55-65 55-65 55-60
категорії

Спеціаліст II 60-70 50-60 50-55 50-55 50-55
категорії

Спеціаліст 50-60 48-50 48-50 48-50 48-50

( Додаток N 5 в редакції Постанови КМ
N 700 від 18.05.98 )

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 515

           СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
службовців державної контрольно-ревізійної служби України

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------

Відповідальний черговий                 64 - 70

Старший інспектор 48 - 54

Інспектор 45 - 48

Зав. архівом, підрозділом з обліку і доставки 48 - 59
документів

Зав. господарством 45 - 48

Зав. складом 45 - 48

Зав. друкарським бюро, копіювально- 48 - 54
розмножувальним бюро

Секретар-друкарка 45 - 48

Друкарка I категорії 45 - 48

Діловод 45

Комендант 45 - 48

Касир, секретар керівника 45 - 48

Оператор комп'ютерного набору 48 - 53

( Додаток N 6 в редакції Постанови КМ
N 700 від 18.05.98 )

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

( Додаток N 7 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1130 від 22.07.98 )