Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України
"Про режим іноземного інвестування"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 19, ст. 81 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 823-XIV від 06.07.
99, ВВР, 1999, N 36, ст.327

Законами
N 1457-III від 17.02.20
00, ВВР, 2000, N 12, ст.97
N 1458-III від 17.02.20
00, ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-вр ) з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України розглянути питання щодо створення національного агентства сприяння іноземним інвестиціям в Україні.

3. Кабінету Міністрів України у місячний термін:

затвердити порядок державної реєстрації іноземних інвестицій; реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора; визначення продукції власного виробництва; видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність; сплати ввізного мита у разі відчуження майна, що було ввезене в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність;

привести рішення Уряду України у відповідність із цим Законом, а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами, відомствами і іншими органами державної виконавчої влади нормативних актів, що суперечать цьому Закону;

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом, а також про внесення змін і доповнень до Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) щодо збереження гарантій підприємствам з кваліфікаційною іноземною інвестицією при введенні нових видів податків.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проекти законодавчих актів, що випливають із цього Закону, а також проект Закону України про надання пільгового режиму інвестиційної та іншої господарської діяльності для реалізації окремих інвестиційних проектів.

( Дію пункту 5 скасовано на підставі Закону N 1457-III від 17.02.2000 ) 5. Установити, що до іноземних інвестицій, які були фактично внесені до набрання чинності цим Законом, на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій, передбачені спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції, яке діяло на момент внесення цих інвестицій.

( Дію абзацу другого пункту 5 зупинено на 2000 рік згідно із Законом N 1458-III від 17.02.2000 ) До іноземних інвестицій, що були здійснені до набрання чинності Законом України від 13 березня 1992 року "Про іноземні інвестиції" ( 2198-12 ), застосовуються державні гарантії, встановлені чинним на той час законодавством. ( Пункт 5 доповнено абзацом другим згідно з Постановою ВР N 823-XIV від 06.07.99 )

( Дію абзацу третього пункту 5 зупинено на 2000 рік згідно із Законом N 1458-III від 17.02.2000 ) До іноземних інвестицій, що були фактично здійснені та зареєстровані у період дії Закону України від 13 березня 1992 року "Про іноземні інвестиції", протягом десяти років з дня реєстрації інвестиції на вимогу іноземного інвестора застосовуються положення зазначеного Закону, а також інші акти спеціального законодавства України, в тому числі податкового, митного, інвестиційного тощо, яке діяло на момент реєстрації інвестиції. ( Пункт 5 доповнено абзацом третім згідно з Постановою ВР N 823-XIV від 06.07.99 )

( Дію абзацу четвертого пункту 5 зупинено на 2000 рік згідно із Законом N 1458-III від 17.02.2000 ) До іноземних інвестицій, що були фактично здійснені та зареєстровані у період дії Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 55-93 "Про режим іноземного інвестування", застосовуються положення статті 8 цього Декрету. ( Пункт 5 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою ВР N 823-XIV від 06.07.99 )

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 19 березня 1996 року
N 94/96-ВР