Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 травня 2009 р. N 487
Київ

Про затвердження Порядку підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1371 від 23.12.20
09 )

Відповідно до статті 15 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести в тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 487

Порядок
підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації водіїв транспортних засобів

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

безперервний стаж керування транспортним засобом - керування транспортним засобом з максимально допустимою перервою, що не перевищує одного місяця;

перепідготовка водіїв - забезпечення закладами, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклад), одержання громадянами, що мають посвідчення водія, додаткових знань і навичок для допуску їх до керування транспортними засобами інших категорій;

підвищення кваліфікації водіїв - забезпечення закладами одержання громадянами, що мають посвідчення водія, додаткових знань з удосконалення майстерності керування транспортними засобами, зокрема в ускладнених умовах, транспортними засобами спеціального або спеціалізованого призначення, а також тими, що використовуються для перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів;

підготовка водіїв - забезпечення закладами одержання громадянами знань з Правил дорожнього руху ( 1306-2001 ), будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання першої медичної допомоги, вмінь і навичок керування транспортним засобом.

3. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що експлуатуються на вулично-дорожній мережі загального користування, проводяться акредитованим у визначеному законодавством порядку закладом, що зареєстрований в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції за його місцезнаходженням.

Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів такими засобами здійснюється у визначеному Мінтрансзв'язку порядку.

4. Заклади розробляють на основі типових навчальних програм, затверджених Кабінетом Міністрів України, робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що затверджуються управлінням (відділом) Державтоінспекції за місцезнаходженням закладів.

5. Для забезпечення високоякісної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв заклад повинен мати кабінети (класи), обладнані відповідними технічними засобами, навчальні посібники і наочне приладдя, майданчики для навчання з початкового керування та транспортні засоби, що відповідають вимогам, визначеним спільним наказом МВС, МОН, Мінтрансзв'язку і Мінпраці.

Кабінети (класи) обладнуються з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних норм.

У разі проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з ручним керуванням з числа інвалідів або маломобільних груп населення кабінети (класи) обладнуються з урахуванням їх потреб.

6. Для вступу до закладу особа подає на ім'я його керівника:

заяву із зазначенням місця проживання та категорії транспортного засобу, право на керування яким особа бажає отримати;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

медичну довідку;

чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра.

Для перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв подається крім зазначених документів засвідчена в установленому порядку копія посвідчення водія та у разі потреби документ, що підтверджує безперервний стаж.

Паспорт пред'являється особисто.

7. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв може проводитися за денною або вечірньою (змінною) формою, з відривом і без відриву від виробництва.

8. Перепідготовка водіїв і підвищення їх кваліфікації проводиться у порядку, встановленому для підготовки водіїв.

9. Підготовка водіїв проводиться:

для керування транспортними засобами категорій А1, А - із числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнуть 16-річного віку;

для керування транспортними засобами категорій В1, В, С1, С - із числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнуть 18-річного віку;

для керування транспортними засобами категорії Т (трамваї та тролейбуси) - із числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнуть 21-річного віку.

10. Вищі, професійно-технічні навчальні заклади та заклади загальної середньої освіти протягом не менш як одного навчального року можуть навчати студентів та учнів, які на момент закінчення закладу досягнуть 17-річного віку, керування транспортними засобами категорій А1, А, В1, В, С1 та С за умови, що це передбачено відповідними програмами підготовки студентів та учнів. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1371 від 23.12.2009 )

11. Підготовка водіїв транспортних засобів з ручним керуванням з числа інвалідів або маломобільних груп населення проводиться закладом за спеціальними навчальними планами і програмами, що розробляються на основі типових навчальних програм, відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2130).

12. Перепідготовка водіїв проводиться з числа осіб, що мають посвідчення водія і на момент закінчення підготовки досягнуть:

18-річного віку, - для відкриття категорії С1 або С з категорії В;

19-річного віку, - для відкриття категорії ВЕ, С1Е, СЕ з категорії В, С1, С або кількох з них. Безперервний стаж керування транспортним засобом повинен становити не менш як один рік;

21-річного віку, - для відкриття категорії D1 або D з категорії В, С1, С або кількох з них. Безперервний стаж керування транспортним засобом повинен становити не менш як три роки;

21-річного віку, - для відкриття категорії D1E або DE з категорії D1, D або кількох з них. Безперервний стаж керування транспортним засобом повинен становити не менш як один рік.

Для відкриття нижчих категорій водій повинен закінчити 20-годинний курс навчання з практичного керування відповідним транспортним засобом.

До нижчих категорій належать D1 - стосовно категорії D; C - стосовно категорій D1, D; С1 - стосовно категорій С, D1, D; B - стосовно категорій C1, C, D1, D; В1 - стосовно категорій В, С1, С, D1, D; А - стосовно категорій B1, В, С1, С, D1, D; А1 - стосовно категорій А, В1, В, С1, С, D1, D.

13. Вивчення Правил дорожнього руху ( 1306-2001 ), будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання першої медичної допомоги проводиться в кабінетах (класах) з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних норм.

14. Підготовка водіїв проводиться на майданчику для навчання з початкового керування, а також на маршрутах, погоджених з органом місцевого самоврядування та управлінням (відділом) Державтоінспекції за місцезнаходженням закладу.

15. Для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв комплектуються окремі групи слухачів чисельністю не більш як 30 осіб.

Заклад зобов'язаний зареєструвати не пізніше ніж через 15 днів після початку занять списки груп у реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції за його місцезнаходженням.

16. Заняття з теоретичної підготовки проводяться відповідно до розкладу, а з практичного керування транспортним засобом - до графіків черговості.

Облік занять з теоретичної підготовки та практичного керування транспортним засобом ведеться в журналі обліку успішності підготовки та відвідування і в подорожніх листах і книжці обліку підготовки з керування.

Зразки журналу, листа та книжки затверджуються спільним наказом МВС, МОН, Мінтрансзв'зку і Мінпраці.

По закінченні підготовки заповнені журнал, листи та книжки, свідоцтва за зразком згідно з додатком до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 211), картки водія надаються реєстраційно-екзаменаційному підрозділу Державтоінспекції для перевірки їх відповідності та засвідчення картки водія підписом відповідальної особи зазначеного підрозділу.

17. Транспортні засоби, які використовуються в процесі підготовки водіїв, повинні бути обладнані відповідно до вимог Правил дорожнього руху ( 1306-2001 ) та зареєстровані в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції.

Транспортні засоби, з використанням яких проводиться підготовка водіїв транспортних засобів з ручним керуванням з числа інвалідів, повинні відповідати додатковим конструкційним вимогам з безпеки дорожнього руху, що визначаються актами МВС.

18. Для вивчення Правил дорожнього руху ( 1306-2001 ), будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху залучаються атестовані спеціалісти, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним спільним наказом МВС, МОН, Мінтрансзв'язку та Мінпраці.

Особи, що залучені до підготовки водіїв, зобов'язані пред'явити особову медичну книжку.

19. Для визначення рівня знань, умінь і навичок, якості підготовки слухачі складають заліки та іспити в закладі.

Для складення іспитів в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції заклад подає заяву не пізніше ніж 25 числа місяця, що передує періоду, в якому складатиметься іспит.

20. Для складення заліків та іспитів наказом керівника закладу призначається комісія в складі голови і двох членів. До складу екзаменаційної комісії можуть залучатися представники підприємств, установ, організацій, державних служб зайнятості, для яких здійснюється підготовка водіїв.

21. До складення іспитів у реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції допускаються слухачі, що успішно склали заліки та іспити в закладі.

Іспит з теоретичної підготовки складається за білетами, затвердженими Департаментом Державтоінспекції.

Іспит з практичного керування транспортним засобом складається двома етапами - на майданчику для навчання з початкового керування та на контрольному маршруті в умовах дорожнього руху, погодженому з управлінням (відділом) Державтоінспекції.

Знання, вміння і навички осіб оцінюються за п'ятибальною шкалою.

22. Екзаменаційна комісія оформляє за результатами складення іспитів протокол, на підставі якого заклад видає слухачам свідоцтво про його закінчення.

Свідоцтво не дає права на керування транспортним засобом.

У разі втрати свідоцтва заклад на підставі заяви особи і зазначеного протоколу видає його дублікат.

Інформація про видані свідоцтва (дублікати) вноситься до єдиної електронної бази даних, що ведеться Державтоінспекцією.

23. Документи, пов'язані з підготовкою водіїв, і оформлені екзаменаційною комісією протоколи зберігаються в закладі протягом трьох років.

24. Видача посвідчень водія та допуск громадян до керування транспортними засобами проводиться відповідно до вимог Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 211).