Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 травня 2009 р. N 487
Київ

Про затвердження Порядку підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів

( Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 1371 від 23.12.20
09
N 627 від 12.06.20
13 )

Відповідно до статті 15 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести в тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 487

Порядок
підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації водіїв транспортних засобів

( У тексті Порядку слова "Мінтрансзв'язку" і "Мінпраці"
замінено відповідно словами "Мінінфраструктури" і
"Мінсоцполітики", а слова "реєстраційно-екзаменаційний
підрозділ Державтоінспекції" в усіх відмінках і формах
числа - словами "центр Державтоінспекції" у відповідному
відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 627 від 12.06.2013 )

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

( Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 627 від 12.06.2013 )

перепідготовка водіїв - забезпечення закладами, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклад), одержання громадянами, що мають посвідчення водія, додаткових знань і навичок для допуску їх до керування транспортними засобами інших категорій;

підвищення кваліфікації водіїв - забезпечення закладами одержання громадянами, що мають посвідчення водія, додаткових знань з удосконалення майстерності керування транспортними засобами, зокрема в ускладнених умовах, транспортними засобами спеціального або спеціалізованого призначення, а також тими, що використовуються для перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів;

підготовка водіїв - забезпечення закладами одержання громадянами знань з Правил дорожнього руху ( 1306-2001 ), будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання першої медичної допомоги, вмінь і навичок керування транспортним засобом.

3. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що експлуатуються на вулично-дорожній мережі загального користування, проводяться акредитованим у визначеному законодавством порядку закладом, що зареєстрований в управліннях (відділах) Державтоінспекції за його місцезнаходженням. У разі коли зазначена діяльність здійснюється філією, така філія обліковується в управлінні (відділі) Державтоінспекції за її місцезнаходженням. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 від 12.06.2013 )

Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів такими засобами здійснюється у визначеному Мінінфраструктури порядку.

4. Заклади розробляють на основі типових навчальних програм, затверджених Кабінетом Міністрів України, робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що затверджуються управлінням (відділом) Державтоінспекції за місцезнаходженням закладів.

5. Для забезпечення високоякісної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв заклад або його філія повинні мати кабінети (класи), обладнані відповідними технічними засобами, навчальні посібники і наочне приладдя, майданчики для навчання з початкового керування та транспортні засоби, що відповідають вимогам, визначеним спільним наказом МВС, МОН, Мінінфраструктури і Мінсоцполітики. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 від 12.06.2013 )

Кабінети (класи) обладнуються з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних норм.

У разі проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з ручним керуванням з числа інвалідів або маломобільних груп населення кабінети (класи) обладнуються з урахуванням їх потреб.

6. Для вступу до закладу або до його філії особа подає:

заяву на ім’я керівника такого закладу або філії із зазначенням місця проживання та категорії транспортного засобу, право на керування яким особа бажає отримати;

копію паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус;

медичну довідку встановленого зразка;

три кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.

Для перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв подається, крім зазначених документів, засвідчена в установленому порядку копія посвідчення водія та у разі потреби документ, що підтверджує право користування транспортним засобом. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 627 від 12.06.2013 )

7. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв може проводитися за денною або вечірньою (змінною) формою, з відривом і без відриву від виробництва.

8. Перепідготовка водіїв і підвищення їх кваліфікації проводиться у порядку, встановленому для підготовки водіїв.

9. Підготовка водіїв проводиться:

для керування транспортними засобами категорій А1, А - із числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнуть 16-річного віку;

для керування транспортними засобами категорій В1, В, С1, С - із числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнуть 18-річного віку;

для керування транспортними засобами категорії Т (трамваї та тролейбуси) - із числа осіб, що на момент закінчення підготовки досягнуть 21-річного віку.

10. Вищі, професійно-технічні навчальні заклади та заклади загальної середньої освіти протягом не менш як одного навчального року можуть навчати студентів та учнів, які на момент закінчення закладу досягнуть 17-річного віку, керування транспортними засобами категорій А1, А, В1, В, С1 та С за умови, що це передбачено відповідними програмами підготовки студентів та учнів. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1371 від 23.12.2009 )

11. Підготовка водіїв транспортних засобів з ручним керуванням з числа інвалідів або маломобільних груп населення проводиться закладом за спеціальними навчальними планами і програмами, що розробляються на основі типових навчальних програм, відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2130).

12. Перепідготовка водіїв проводиться з числа осіб, що мають посвідчення водія і на момент закінчення підготовки досягнуть:

18-річного віку - для відкриття категорії С1 або С з категорії В;

19-річного віку - для відкриття категорії ВЕ, С1Е, СЕ або кількох з них. Особа повинна мати навички керування транспортними засобами категорії В, С1, С більше одного року протягом останнього часу;

21-річного віку - для відкриття категорії D1, D або кількох з них. Особа повинна мати навички керування транспортними засобами категорії В, С1, С більше трьох років протягом останнього часу;

21-річного віку - для відкриття категорії D1E або DE або кількох з них. Особа повинна мати навички керування транспортними засобами категорії D1, D більше одного року протягом останнього часу.

Для відкриття нижчих категорій водій повинен закінчити 20-годинний курс навчання з практичного керування відповідним транспортним засобом.

До нижчих категорій належать D1 - стосовно категорії D; C - стосовно категорій D1, D; C1 - стосовно категорій C, D1, D; B - стосовно категорій C1, C, D1, D; B1 - стосовно категорій B, C1, C, D1, D; A - стосовно категорій B1, B, C1, C, D1, D; A1 - стосовно категорій A, B1, B, C1, C, D1, D. ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 627 від 12.06.2013 )

13. Вивчення Правил дорожнього руху ( 1306-2001 ), будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання першої медичної допомоги проводиться в кабінетах (класах) з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних норм.

14. Підготовка водіїв проводиться на майданчику для навчання з початкового керування, а також на маршрутах, погоджених з управлінням (відділом) Державтоінспекції за місцезнаходженням закладу або його філії. ( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 627 від 12.06.2013 )

15. Для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв комплектуються окремі групи слухачів чисельністю не більш як 30 осіб.

Заклад або його філія зобов’язані зареєструвати не пізніше ніж через 15 днів після початку занять списки груп у центрі надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, Державтоінспекції (далі - центр Державтоінспекції) за місцезнаходженням закладу або філії. ( Абзац другий пункту 15 в редакції Постанови КМ N 627 від 12.06.2013 )

16. Заняття з теоретичної підготовки проводяться відповідно до розкладу, а з практичного керування транспортним засобом - до графіків черговості.

Облік занять з теоретичної підготовки та практичного керування транспортним засобом ведеться в журналі обліку успішності підготовки та відвідування і в подорожніх листах і книжці обліку підготовки з керування.

Зразки журналу, листа та книжки затверджуються спільним наказом МВС, МОН, Мінінфраструктури і Мінсоцполітики.

По закінченні підготовки заповнені журнал, листи та книжки, свідоцтва за зразком згідно з додатком до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 211), картки водія надаються центру Державтоінспекції для перевірки їх відповідності та засвідчення картки водія підписом відповідальної особи зазначеного центру. ( Абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 від 12.06.2013 )

17. Транспортні засоби, які використовуються в процесі підготовки водіїв, повинні бути обладнані відповідно до вимог Правил дорожнього руху ( 1306-2001 ) та зареєстровані в центрах Державтоінспекції.

Транспортні засоби, з використанням яких проводиться підготовка водіїв транспортних засобів з ручним керуванням з числа інвалідів, повинні відповідати додатковим конструкційним вимогам з безпеки дорожнього руху, що визначаються актами МВС.

18. Для вивчення Правил дорожнього руху ( 1306-2001 ), будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху залучаються атестовані спеціалісти, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним спільним наказом МВС, МОН, Мінінфраструктури та Мінсоцполітики.

Особи, що залучені до підготовки водіїв, зобов'язані мати особову медичну книжку. ( Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 від 12.06.2013 )

19. Для визначення рівня знань, умінь і навичок, якості підготовки слухачі складають заліки та іспити в закладі або його філії. ( Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 від 12.06.2013 )

Для складення іспитів в центрі Державтоінспекції заклад подає заяву не пізніше ніж 25 числа місяця, що передує періоду, в якому складатиметься іспит.

20. Для складення заліків та іспитів наказом керівника закладу призначається комісія в складі голови і двох членів. До складу екзаменаційної комісії можуть залучатися представники підприємств, установ, організацій, державних служб зайнятості, для яких здійснюється підготовка водіїв.

21. До складення іспитів у центрі Державтоінспекції допускаються слухачі, що успішно склали заліки та іспити в закладі або його філії. ( Абзац перший пункту 21 в редакції Постанови КМ N 627 від 12.06.2013 )

Іспит з теоретичної підготовки складається за білетами, затвердженими Департаментом Державтоінспекції.

Іспит з практичного керування транспортним засобом складається двома етапами - на майданчику для навчання з початкового керування та на контрольному маршруті в умовах дорожнього руху, погодженому з управлінням (відділом) Державтоінспекції.

Знання, вміння і навички осіб оцінюються за п'ятибальною шкалою.

22. Екзаменаційна комісія оформляє за результатами складення іспитів протокол, на підставі якого заклад або його філія видає слухачам свідоцтво про його закінчення. ( Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 від 12.06.2013 )

Свідоцтво не дає права на керування транспортним засобом.

У разі втрати свідоцтва заклад або його філія на підставі заяви особи і зазначеного протоколу видає його дублікат. ( Абзац третій пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 від 12.06.2013 )

Інформація про видані свідоцтва (дублікати) вноситься до єдиної електронної бази даних, що ведеться Державтоінспекцією.

23. Документи, пов'язані з підготовкою водіїв, і оформлені екзаменаційною комісією протоколи зберігаються в закладі або його філії протягом трьох років. ( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 від 12.06.2013 )

24. Видача посвідчень водія та допуск громадян до керування транспортними засобами проводиться відповідно до вимог Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 211).