Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2009 р. N 1413
Київ

Питання Державної служби геодезії,
картографії та кадастру

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Підтримати пропозицію Державного комітету із земельних ресурсів щодо підпорядкування Державної служби геодезії, картографії та кадастру зазначеному Комітету.

2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству фінансів передбачати видатки в державному бюджеті на 2010 рік та наступні роки на утримання Державної служби геодезії, картографії та кадастру.

4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Державному комітетові із земельних ресурсів та Державній службі геодезії, картографії та кадастру у тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1413

Зміни,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. Абзац третій пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. N 15 "Про порядок ведення державного земельного кадастру" (ЗП України, 1993 р., N 3, ст. 55) викласти в такій редакції:

"роботи із збирання інформації для ведення державного земельного кадастру, топографо-геодезичні та картографічні роботи виконуються за методиками Державного комітету із земельних ресурсів.".

2. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 1995 р. N 273 "Про українську делегацію Спільної українсько-молдовської комісії з проведення делімітації державного кордону між Україною і Республікою Молдова" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635), слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державний комітет із земельних ресурсів".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 червня 1996 р. N 661 "Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 371; Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635):

у пункті 1 слова "Міністерства охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державного комітету із земельних ресурсів", а слова ", що утворюється в результаті діяльності цього Головного управління" виключити;

у пункті 3 слова "Міністерства охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державний комітет із земельних ресурсів".

4. У Положенні про порядок розпорядження картографічною інформацією, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 р. N 269 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 13, 41; 1998 р., N 51, ст. 1892; 2006 р., N 22, ст. 1635):

у пункті 6 слова "начальника Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру";

у тексті Положення та додатку до нього слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзем" у відповідному відмінку.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 844 "Про затвердження основних положень створення Державної геодезичної мережі України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 845; 2006 р., N 22, ст. 1635):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державному комітету із земельних ресурсів";

2) у тексті Основних положень створення Державної геодезичної мережі України, затверджених зазначеною постановою, слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" у всіх відмінках замінити словами "Державний комітет із земельних ресурсів" у відповідному відмінку.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1075 "Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1048; 2006 р., N 22, ст. 1635):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державний комітет із земельних ресурсів";

2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзему" у відповідному відмінку.

7. У тексті Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. N 1284 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1485; 2006 р., N 22, ст. 1635), слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзему" у відповідному відмінку.

8. У тексті Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. N 1344 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1528; 2006 р., N 22, ст. 1635), слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзему" у відповідному відмінку.

9. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. N 2359 "Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS - 84" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754, слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державний комітет із земельних ресурсів".

10. В абзаці четвертому розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 149 "Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 764; 2006 р., N 22, ст. 1635) слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзему".

11. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635):

у позиції "Мінприроди":

в останньому абзаці графи "Вид витрат" слова ", геодезичної та картографічної" виключити;

в абзаці другому графи "Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг" слова ", геодезичною та картографічною" виключити;

доповнити додаток такою позицією:

"Держкомзем                витрати,    100 відсотків плати,
пов'язані з одержаної за
удосконаленням користування геодезичною
системи та картографічною
збирання, інформацією, яка є
обробки державною власністю, і
та зберігання від її продажу".
геодезичної та
картографічної
інформації,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат

12. У переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635), у позиції "Комітет ООН із стандартизації географічних назв" пункту 2, позиціях "Європейський комітет відповідальних за офіційне картографування", "Міждержавна рада з геодезії, картографії та дистанційного зондування Землі країн - учасниць СНД", "Міжнародна федерація геодезистів", "Міжнародне товариство фотограмметрії та дистанційного зондування Землі", "Технічний комітет по стандартизації географічної інформації", "Міжнародна картографічна організація" пункту 3 слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзему".

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 37 "Про затвердження Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 103; 2006 р., N 22, ст. 1635):

1) у тексті постанови слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" у всіх відмінках замінити словами "Державний комітет із земельних ресурсів" у відповідному відмінку;

2) у тексті Програми, затвердженої зазначеною постановою, та додатку до неї слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзему" у відповідному відмінку.

14. У тексті Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 979 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2480), слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзем" у відповідному відмінку, а слова "Міністр охорони навколишнього природного середовища" у всіх відмінках - словами "Голова Державного комітету із земельних ресурсів" у відповідному відмінку.

15. У Положенні про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1524 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 44, ст. 2949; 2007 р., N 26, ст. 1056, N 91, ст. 3333; 2008 р., N 16, ст. 416; 2009 р., N 65, ст. 2271):

1) в абзаці другому пункту 1 слова ", а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності," виключити;

2) у пункті 3:

в абзаці другому слова ", топографо-геодезичної та картографічної діяльності" виключити;

в абзаці четвертому слова ", державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю" виключити;

3) у пункті 4:

у підпункті 8 слово "географічних," виключити;

у підпункті 12 слова "топографо-геодезичних та картографічних досліджень і робіт," виключити;

у підпункті 17 слова ", топографо-геодезичну та картографічну" виключити;

у підпункті 21 слова ", проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок, а також топографо-геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного призначення, ведення Державного картографо-геодезичного фонду України" виключити;

у підпункті 22 слова ", топографо-геодезичних і картографічних робіт" виключити;

у підпункті 23 слова ", топографо-геодезичних і картографічних" виключити;

у підпункті 26 слова "Державного картографо-геодезичного фонду України," виключити;

підпункти 29 і 30 виключити;

у підпункті 32 слова ", а також державний контроль за топографо-геодезичною, картографічною діяльністю (державний геодезичний нагляд)" виключити;

у тексті пункту слова ", топографо-геодезичної та картографічної діяльності" виключити;

4) у підпункті 6 пункту 5 слова ", топографо-геодезичної та картографічної діяльності" виключити.

16. У Положенні про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 224 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 698; 2009 р., N 61, ст. 2158, N 65, ст. 2271, N 78, ст. 2646):

1) абзац другий пункту 1 після слів "державного земельного кадастру," доповнити словами "провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності,";

2) абзац другий пункту 2 після слів "використання та охорони земель" доповнити словами ", топографо-геодезичної та картографічної діяльності,".

3) у пункті 3:

абзац другий після слів "проведення земельної реформи," доповнити словами ", провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності";

абзац четвертий після слів "охороною земель" доповнити словами ", здійснення державного геодезичного нагляду за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт";

абзац сьомий після слів "територіального планування" доповнити словами ", топографо-геодезичної та картографічної діяльності";

4) у пункті 4:

підпункт 4 після слова "охорони" доповнити словами ", топографо-геодезичної та картографічної діяльності";

підпункт 7 після слова "законів" доповнити словами ", а також державний геодезичний нагляд за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" ( 353-14 );

підпункт 8 після слова "селища" доповнити словами ", топографо-геодезичної та картографічної діяльності, створення і функціонування географічних інформаційних систем";

підпункт 10 після слова "економіки" доповнити словами ", топографо-геодезичної та картографічної діяльності";

підпункт 15 після слова "торгами" доповнити словами ", а також топографо-геодезичних і картографічних досліджень і робіт";

підпункт 18 після слів "моніторингу земель" доповнити словами ", виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт";

підпункт 20 після слова "торгів" доповнити словами ", провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності";

підпункт 23 після слова "екомережі" доповнити словами ", провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності";

підпункт 24 після слова "кадастру" доповнити словами ", а також проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок, а також топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення, ведення Державного картографо-геодезичного фонду";

підпункт 25 після слів "охорони земель" доповнити словами ", топографо-геодезичної та картографічної діяльності";

підпункт 34 після слів "землевпорядних і землеоціночних" доповнити словами ", топографо-геодезичних і картографічних";

підпункт 40 після слів "земельних відносин" доповнити словами ", топографо-геодезичної та картографічної діяльності";

доповнити пункт підпунктами 40-1 - 40-3 такого змісту:

"40-1) забезпечує створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою та Державного картографо-геодезичного фонду;

40-2) бере в установленому порядку участь у топографо-геодезичному і картографічному забезпеченні проведення земельної реформи, делімітації та демаркації державного кордону, забезпеченні інших потреб держави, створенні банків і баз геопросторових даних;

40-3) забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв та забезпечує діяльність Міжвідомчої науково-методичної ради з питань географічних назв;";

5) абзац восьмий пункту 5 після слів "земельного кадастру" доповнити словами ", провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності";

6) пункт 7 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Повноваження щодо реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності Держкомзем здійснює через Державну службу геодезії, картографії та кадастру.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

7) у пункті 10:

після абзацу третього доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру;

затверджує за поданням Голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру граничну чисельність працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис та кошторис зазначеного органу;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий-тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим-п'ятнадцятим;

абзац тринадцятий виключити.

17. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 464 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 36, ст. 1226, N 61, ст. 2158):

у позиції "Мінприроди" цифри "470" замінити цифрами "438";

у позиції "Держкомзему" цифри "335" замінити цифрами "367".