Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 лютого 2008 р. N 107
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 357 від 14 квітня 2010
р.)

Про затвердження Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 937 від 16.10.20
08
N 205 від 25.02.20
09
N 448 від 10.04.20
09
N 793 від 22.07.20
09
N 1155 від 30.09.20
09
N 36 від 20.01.20
10
N 73 від 28.01.20
10
N 239 від 01.03.20
10
N 313 від 24.03.20
10 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за погодженням з Міністерством економіки, Координаційним бюро з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Координаційне бюро) та за участю Федерації футболу України привести у двотижневий строк завдання, показники і заходи відповідних галузевих і регіональних програм у відповідність з основними завданнями, показниками і заходами Програми. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205 від 25.02.2009 )

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування мм. Дніпропетровська, Донецька, Києва, Львова, Одеси і Харкова за погодженням з Міністерством економіки і Координаційним бюро та за участю Федерації футболу України привести у двотижневий строк завдання, показники і заходи відповідних міських цільових програм у відповідність з основними завданнями, показниками і заходами Програми. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205 від 25.02.2009 )

4. Міністерству економіки за поданням заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування включити визначені Програмою основні завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205 від 25.02.2009 )

5. Міністерству фінансів за поданням Міністерства економіки, заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити з урахуванням реальних можливостей кошти для виконання визначених Програмою основних завдань і заходів у відповідних бюджетних програмах. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205 від 25.02.2009 )

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

у двомісячний строк за участю Координаційного бюро розробити і затвердити узгоджені плани підготовки конкретних об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) з помісячними строками виконання; ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205 від 25.02.2009 )

у двотижневий строк після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік розробити і затвердити щорічні деталізовані плани виконання завдань і заходів галузевих і регіональних програм з помісячними строками виконання.

7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування мм. Дніпропетровська, Донецька, Києва, Львова, Одеси і Харкова:

у двомісячний строк за участю Координаційного бюро розробити і затвердити узгоджені плани підготовки конкретних об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) з помісячними строками виконання; ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205 від 25.02.2009 )

у двотижневий строк після затвердження міських бюджетів на відповідний рік розробити і затвердити щорічні деталізовані плани виконання завдань і заходів відповідних міських цільових програм з помісячними строками виконання.

8. Міністерству економіки у місячний строк після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України щорічний комплексний план заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205 від 25.02.2009 )

8-1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати починаючи з 2009 року Міністерству економіки за встановленою ним формою щокварталу до 15 числа наступного місяця інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 30 числа Кабінетові Міністрів України. ( Постанову доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 205 від 25.02.2009 )

9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1295 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3149).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 107

Державна цільова програма
підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу

Мета Програми

Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних, економічних та організаційних умов для успішного проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Чемпіонат).

Для досягнення зазначеної мети слід:

привести об'єкти, що використовуватимуться для проведення Чемпіонату, у відповідність з вимогами УЄФА;

підготувати необхідну кількість фахівців з організації та проведення такого міжнародного заходу;

створити для вболівальників атмосферу футбольного свята в усіх містах, у яких відбуватимуться матчі;

забезпечити належну підготовку національної збірної команди України з футболу для виступу у Чемпіонаті.

Шляхи виконання завдань з підготовки
та проведення Чемпіонату

Досвід підготовки до проведення спортивних подій масштабу фінальної частини чемпіонату Європи з футболу свідчить, що оптимальний варіант повинен визначатися конкретною державою виходячи з рівня розвитку спортивної, транспортної та інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури і економічних відносин.

Оптимальним для України визнається варіант, коли головну роль у процесі підготовки до чемпіонату з футболу повинна відігравати держава, яка, зокрема, створює умови для максимального залучення з цією метою недержавних установ та організацій.

Ця Програма є основним механізмом виконання завдань з підготовки та проведення Чемпіонату. З урахуванням визначених Програмою основних завдань і заходів розробляються і затверджуються деталізовані програми приймаючих міст, галузеві і регіональні програми. На підставі завдань, показників і заходів таких програм розробляються плани підготовки конкретних об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) відповідно до вимог УЄФА.

Щороку обов'язково затверджується комплексний план заходів з підготовки та проведення Чемпіонату та плани заходів приймаючих міст з помісячним визначенням строків виконання.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування завдань і заходів Програми наведені у паспорті (додаток 1).

Завдання і заходи

Перелік основних завдань і заходів з виконання Програми (додаток 2) ( 107-2008 ) сформовано на основі вимог УЄФА і гарантій Уряду, наданих УЄФА.

Під час визначення конкретних завдань і заходів ураховано їх взаємопов'язаність, повнота та всебічність, узгодженість з програмами різних рівнів.

Очікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання Програми передбачається:

забезпечити проведення Чемпіонату у повній відповідності з вимогами УЄФА, що позитивно позначиться на іміджі України як європейської держави;

збудувати шість стадіонів, які відповідатимуть вимогам ФІФА та УЄФА, що дасть змогу проводити змагання будь-якого рівня, забезпечити збільшення кількості вітчизняних та зарубіжних уболівальників і туристів;

збудувати, реконструювати або переобладнати більш як 30 сучасних стадіонів та тренувальних баз, що значно поліпшить умови для проведення вітчизняних футбольних змагань і тренувань українських команд;

значно поліпшити транспортну інфраструктуру (аеропорти, автомобільні дороги загального користування, залізничний транспорт);

створити умови для інтенсивного розвитку вітчизняного підприємництва в усіх галузях економіки та сферах суспільного життя;

залучити інвестиції в сумі понад 90 млрд. гривень;

збільшити на 2-3 млн. кількість робочих місць;

збільшити обсяг додаткових надходжень до бюджетів.

Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені у додатку 3 ( 107-2008 ).

Розрахунки кількісних і якісних показників містяться у програмах приймаючих міст, галузевих і регіональних програмах.

Обсяги та джерела фінансування

Прогнозні обсяги фінансування Програми визначені на підставі розрахунків прогнозних обсягів фінансування програм приймаючих міст, галузевих і регіональних програм за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел.

Додаток 1
до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2008 р. N 937)

               ПАСПОРТ
Державної цільової програми підготовки
та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

   1. Концепція  Програми  схвалена  розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 502.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 107.

3. Державний замовник - Мінекономіки.

4. Керівник Програми - Міністр економіки.

5. Виконавці заходів Програми - центральні та місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти
господарювання.

6. Строк виконання: 2008-2012 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансу- |фінансу- |--------------------------------------------|
| вання | вання | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Державний|32923,65 |4134,71 |6735,46 |10916,98| 9419,7 | 1743,7 |
|бюджет | | | | | | |
|---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Місцеві |6866,96 | 479,1 |1765,34 |2161,13 |2172,28 | 289,11 |
|бюджети | | | | | | |
|---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Інші |86867,12 |9518,53 |21090,34|27080,44|26301,94|2875,87 |
|джерела | | | | | | |
|---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Усього |126657,73|14132,34|29591,14|40158,55|37893,92|4908,68 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 937 від 16.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 205 від 25.02.2009, N 448 від 10.04.2009, N 793 від 22.07.2009, N 1155 від 30.09.2009, N 73 від 28.01.2010, N 239 від 01.03.2010, N 313 від 24.03.2010 )

Додаток 2
до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2008 р. N 937)

Завдання і заходи
з підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

( Нову редакцію додатка 2 див. в Постанові КМ N 937 від 16.10.2008 ) ( Зміни до додатку 2 див. в Постановах КМ N 205 від 25.02.2009, N 448 від 10.04.2009 ) ( Нову редакцію додатка 2 див. в Постанові КМ N 793 від 22.07.2009 ) ( Зміни до додатку 2 див. в Постановах КМ N 1155 від 30.09.2009, N 36 від 20.01.2010, N 73 від 28.01.2010, N 239 від 01.03.2010, N 313 від 24.03.2010 )

Додаток 3
до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2008 р. N 937)

Очікувані результати
виконання Державної цільової програми підготовки
та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

( Нову редакцію додатка 3 див. в Постанові КМ N 937 від 16.10.2008 ) ( Зміни до додатку 3 див. в Постанові КМ N 448 від 10.04.2009 ) ( Нову редакцію додатка 3 див. в Постанові КМ N 793 від 22.07.2009 ) ( Зміни до додатку 3 див. в Постанові КМ N 1155 від 30.09.2009 )